Religion | Buddhism » Az öt elem tana

Datasheet

Year, pagecount:2005, 10 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:311

Uploaded:October 26, 2008

Size:136 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Öt elem Az öt elem tana Öt elem elem irány íz állata színe bolygója Fa--Mu Kelet savanyú sárkány kék/zöld Jupiter Tûz--Huo Dél erõs daru vörös Mars külsõ ági sárkány elv: daru elv: beavatás: elkerülni az egyensúlyban kereszt elkerülhetõt maradni K-Ny D-É 1 4 Föld--Tu középpont keserû leopárd sárga Szaturnusz leopárd elv: Fém--Chin Nyugat édes tigris fehér Vénusz Víz--Scui Észak sós kígyó fekete Merkúr tigris elv: kígyó elv: a elviselem rugalmasan illúzió tan, használt erõ amit kell rálátás 2 5 mindenre 3 belsõ ági hajlékonyság: szerénység hûség igazságosság beavatás szeretet és és és spirál: engedékenység felvilágosultság gondosság erély és k-K-D-Ny-É 2 3 1 4 érzékszervek szaglás látás tapintás hallás bölcsesség és nyugalom, beteljesedés 5 ízlelés 1 Öt elem testek Föld Víz Levegõ Tûz fizikai (éter) érzelem gondolat magga A

szenvedés keletkezéésének igazsága (okok felismerése: vágy, -harag, tudatlanság) A szenvedés megszüntetésének igazsága (a tudat átalakítása, erkölcsi és megismerésbeli megtisztításal) Az út (ösvény, -tao, tantra, meditáció) igazsága -gondolatok, szándékok,indíttatások megfigyelése (nem gondolkodás, tézis - antitézis) a Dharmára fordított figyelem A szenvedés igazsága A négy nemes (-öregség, betegség, igazság -vágyak korlátozása) érzelmek és beszéd megfigyelése Éberség -légzés, (mindig újnak Szathipathana testhelyzetek, érzékelni Szútra -mozdulatok mindent elõítélettõl mentesen) az 5 elem tana a Buddhista hagyomány szerint (emlékeztető) 2 Öt elem elem Fa--Mu Tűz--Huo Föld--Tu Fém--Chin Víz--Scui irány Kelet Dél középpont Nyugat Észak íz savanyú erős keserű édes sós állata sárkány daru leopárd tigris kígyó színe kék/zöld vörös sárga fehér fekete

bolygója Jupiter Mars Szaturnusz Vénusz kínai írásjele külső ági sárkány elv: daru elv: beavatás: elkerülni az egyensúlyban kereszt elkerülhetőt maradni K-Ny D-É 1 4 leopárd elv: Merkúr tigris elv: kígyó elv: a elviselem rugalmasan illúzió tan, használt erő amit kell rálátás 2 5 mindenre 3 belső ági hajlékonyság: szerénység hűség igazságosság beavatás szeretet és és és és spirál: engedékenység felvilágosultság gondosság erély k-K-D-Ny-É 2 érzékszervek szaglás 3 1 4 látás tapintás hallás bölcsesség és nyugalom, beteljesedés 5 ízlelés 5 fogadalom: Fogadom, hogy -- tartózkodom az élet kioltásától -- nem veszem el azt, ami nincs önként odaadva -- tanítványhoz méltó életet élek, és kerülöm a szélsőségeket -- csak igazat szólok, és nem rágalmazok -- tartózkodom a részegségtől és a bódulattól 3 Öt elem A négy elem tanítása a buddhista

hagyomány szerint (emlékeztető) testek Föld Víz Levegő Tűz fizikai (éter) érzelem gondolat magga A szenvedés keletkezéésének igazsága (okok felismerése: vágy, -harag, tudatlanság) A szenvedés megszüntetésének igazsága (a tudat átalakítása, erkölcsi és megismerésbeli megtisztításal) Az út (ösvény, -tao, tantra, meditáció) igazsága -gondolatok, szándékok,indíttatások megfigyelése (nem gondolkodás, tézis - antitézis) a Dharmára fordított figyelem A szenvedés igazsága A négy nemes (-öregség, betegség, igazság -vágyak korlátozása) érzelmek és beszéd megfigyelése Éberség -légzés, (mindig újnak Szathipathana testhelyzetek, érzékelni Szútra -mozdulatok mindent előítélettől mentesen) 4 Öt elem A testben élő emberek négy csoportba sorolhatók: Az ösztönember. Csak a fizikai lét természetes módon való megélése érdekli A faj és létfenntartó ösztönei, a túlélés ösztöne vezeti.

("Ehess, ihass, ölelhess, alhass." József A.) Az érdekember. Az anyagi vágyak, célok elérése, fölös javak hajszolása, a "fogyasztói társadalom" szemlélete: soha semmi nem elég, örök boldogtalanság és kielégíthetetlenség megélése. Az életerő (KI) = Pénz Ez az ezoterikus piacra is igaz: nyisd ki az Elixir hirdetési oldalait, és lásd a pénz taoját.(Egy igazi gyógyítónak nincs szüksége hírdetésre). A belső (kereső) ember. Utak és tévutak, a jó és a rossz megtapasztalása Túl van már azon, hogy az anyagi javak jelentsék számára a boldogságot (".a mindenséggel mérd magad!" József A.) Minden, amivel (akivel) az útján találkozik üzenetet hoz neki, vagy provokálja (ellenőrzi). Ha rosszul érzi magát egy adott állapotban (helyzetben betegségben, stb.), érdemes feltennie a kérdést: Miben korlátoz ez engem? Mire kényszerít? Így találja meg az adott helyzetet kiváltó okokat. Samana - a mágus. A

belső ember befejezte a tévutakon járást Megtalálta az útját. Neki már nincs horoszkópja! Látszólag már nem foglalkozik semmivel Rendszerint már születésekor meg vannak a képességei, de az iskolát neki is végig kell járnia. (Érdemes elolvasnod "A Ciprusi mágus" c. dokumentumkönyvet Kyriacos C. Markides-től) Az öt elemről általában A kínai filozófia alapvető része az öt elem (öt fázis), bár ezeknek semmi közük az anyag végső alkotóelemeihez. Az öt elem a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz. A kínai felfogás és a hagyományos kínai orvoslás a természet összes jelenségét, így az ember egészségi állapotát is megpróbálta besorolni az öt elem valamelyikébe.E felfogás szerint minden dolog az öt elem jellemzőit tartalmazza, és arányuk határozza meg a dolgok tulajdonságait, viselkedését. Minden ember tehát külön világ. Akiből árad a nyár melege és mozgékonysága, az Tűz típusú, aki viszont a tél

nyugalmára és hűvösségére emlékeztet, az a Víz típushoz sorolható, míg a Föld típusú ember a nedvesség súlyosságát és nyirkosságát idézi fel. Az öt elem energetikailag többféle módon összefügg egymással. Két egyensúlyra törekvő ciklus van: a tápláló és az akadályozó, szabályozó. Másrészt létezik a két kóros, támadó ciklus: a visszaható és a legyűrő. A tápláló, erősítő ciklusban a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz termi a Földet (hamu), a Föld szüli a Fémet (ércek), a Fém beleoldódva táplálja a Vizet (például ásványvizek), a Víz táplálja a Fát. Az akadályozó, szabályozó 5 Öt elem ciklus jellemzői: a Fa felemészti a Földet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Föld felszívja a Vizet, a Fém elvágja a Fát, a Víz eloltja a Tüzet.A kóros ciklusok közül a visszaható azt jelenti, hogy valamelyik fázis túltengése a kettővel mögötte lévőre támad, arra visszahat. Például a túl sok Tűz

elpárologtatja a - normális esetben - őt fékező Vizet, és így tovább: a túl sok Víz elárasztja, elmossa a Földet, a túl sok Föld eltemeti a Fát, a túl sok Fa kicsorbítja a fejszét, vagyis tönkreteszi a Fémet. A másik kóros ciklus a legyűrő. Ilyenkor egy bizonyos fázis annyira meggyengül, hogy az őt korlátozó másik fázis teljesen legyűri, elárasztja, például a Tűz olyan gyenge, hogy egy pohár Vízzel is el lehet oltani. Táplálja: • A tûz táplálja a földet, hiszen amikor elégeti a tûz a fát, akkor abból hamu, azaz föld lesz. • A föld táplálja a fémet, hiszen a földben, a földbõl lesz a fém. • A fém táplálja a vizet, azaz a folyadékot, mert ha a fém halmaz állapotot vált, akkor folyékonnyá válik. • A víz táplálja a fát, hiszen a fa felszívja a vizet, abból építi saját magát. • A fa tálálja a tüzet, hiszen a fa ég el, és ebbõl lesz a tûz. És itt a kör bezárult. De nézzünk, egy másik

egymásra hatást Uralja: • A tûz elem uralkodik a fémen, hiszen meg tudja olvasztani, és ezzel az alakjának, illetve a halmazállaptának, azaz egy lényegs tulajdonságának megváltoztatására kényszeríti. • A fém elem uralkodik a fán, hiszen képes elvágni, és ezzel megölni azt. • A fa elem uralkodik a földön, hiszen a gyökereivel belé hatol, és meg tudja kötni a földet. (Lásd pl futó homok Magyarországon) • A föld elem uralkodik a víz elemen, mert képes a vizet felszívni, azaz elnyelni. • A víz elem uralkodik a tûz elemen, mert ki tudja oltani azt. És végül, fde nem utolsó sorban, nézzük ezt a kölcsönhatást: Korlátozza, vagy ellenõrzi: • A tûz korlátozza a vizet, hiszen ha elég hõ van belőle, felforralhatja azt. • A víz korlátozza a földet, mert eláztat azt, sarat csinál belőle. • A föld korlátozza a fát, mert ha nincs elég táplálék a földben, a fa elpusztul. • A fa korlátozza a fémet, mert koptatja, és

képes valamilyen szintig felvenni, és magába építeni. • A fém korlátozza a tüzet, mert miközben melegszik, a tüzet hûti. 6 Öt elem És, hogy miért fontosak ezek az összefüggések a gyógyászat számára? A kínai orvosok minden szervet, egy egy elemhez kapcsoltak, és ezen belül is minden elemnek van Yin és Yang szerve. Fontos tudni, hogy a kínai anatómia más, mint a nyugati, mert a kínaiak gyakran nem csak egy adott szervet, hanem egy egész szerv rendszert értenek egy név alatt. Az egyes szerveket nem mint tárgyakat kezelik, hanem mint mûködési rendszereket. Erre a legjobb példa a vese A kínai orvosoknalk teljesen magától értetõõ, hogy a vese kifejezés alt a külsõ és a belsõ veséket, azaz a tényleges vesét, a mellék vesét, a húgy vezetéket és a nemi szervet is értik. A Yin és Yang szervek kiválasztása nem véletlenszerû. Megkülönbböztetünk kiválasztó, raktározó azaz Yin szerveket, és üreges vagy szállító, azaz

Yang szerveket. Az öt elem mellé 6 Yin és 6 Yang szervet és vele együtt, a hozzá tartozó 6 - 6 meridiánt rendelik hozzá. Természetesen a szervek egy egy elmhez való hozzá rendelése sem véletlenszerû. Az öt elemet öt állapotnak is hívják. • A Fa elem, vagy állapot azokkal az aktív funkciókkal kapcsolatos, amelyek a növekedéssel függnek össze. (Máj és epehólyag) • A tûz elem, illetve állapot azt jelképezi, hogy az adott funkciók elérték a csúcspontjukat, és most leszálló ágba kezdenek. (Szív, szívburok, vékonybél, és hármas melegítõ.) • A fém azt jelenti, hogy az adott funkciók már leszálló ágban vannak, míg a víz azt jelképezi, hogy a funkciók már elmúltak, és újra növekedésre készek. (Tüdõ és vastagbél) • Az ötödik elem a föld, a középpont, azaz a semlegesség jelképe. (Gyomor és lép.) Yang szervek és meridiánok Yin szervek és meridiánok • • • • • • • máj • tüdõ • lép •

szív • vese • szívburok, vérerek epehólyag vastagbél gyomor vékonybél húgyhólyag hármas melegítõ 7 Öt elem A fenti szerv besorolásban láthatunk egy érdekességet, egy olyan szerv nevet, amely a nyugati orvoslásban nem található. Ez a szerv, a hármas melegítõ meridián. Ennek a meridiánnak a többivel ellentétben nincs materiálisan megfogható szerve, de funkciója miatt nagyon is fontos. A hármas melegítõ felelõs a szervezt hõ gazdálkodásáért. Ez magába foglalja a hõtermelést és a test hûtését, (izzadás), valamint a felsõtestben lévõ belsõ szervek három szintje közti hõkiegyenlítésnek. Az ötelem tanában mindegyik elembõl egy van, kivéve a tûz elemet. Megkülönböztetünk ugyanis császári és miniszteri tüzet. Funkciójukat tekintve azonosak, a megkülönböztetés elsõdlegesen a kezelések során fontos. A császári egy erõteljes, kemény, határozott beavatkozát tesz lehetõvé, amely szükséges például egy

szívinfarktusnál, ájulásnál, stb. A miniszteri viszont enyhébb, finomabb beavatkozást tesz lehetõvé, amely például szíritmus zavar esetén szükséges. Az öt elemhez nem csak szervek és meridiánok tartoznak azonban, hanem érzékszervek és szövetek, testnyílások, ízek, hangok, érzéssek illetve érzelmek is. Hogy pontosan melyik hová, azt az alábbi két táblázatban mutatom be. 8 Öt elem Elem: Fa: Fém: Föld: Tûz (császári): Tûz (miniszteri): Víz: Yin/Yang: Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Kínai A Meridián név: neve: Zu yuen Máj meridián yin Epehólyag Zu meridián shao jang Shou tai Tüdõ yin meridián Shou Vastagbél yang meridián ming Zu tai yin Léphasnyálmirigy meridián Zu Gyomor yan meridián ming Shou saho Szív meridián yin Vékonybél Shou meridián tai yang Shou Szívburok jue meridián yin Hármas Shou melegítõ shao meridián yang Zu shao Vese yin meridián Zu Hólyag tai meridián yang

Érzékszervek: Szövetek: Szem Inak, köröm Orr Bõr, testszõr Száj Hús, izmok Nyelv Vérerek Nyelv Vérerek Fül Haj, csont 9 Öt elem Fa Tûz Föld Fém Víz Érzelem Düh Öröm Töprengés, Bánat aggódás Félelem Íz Sanyú Keserû Édes Csípõs Sós Hang Kiabálás Nevetés Éneklés Zokogás Nyögés Szín Zöld, kék Vörös Sárga Fehér Fekete Szag Savanykás (korhadt fa) Égett a májbeteg szaga Illatos, édeskés Csípõs, avas pl. a TBC-s beteg szaga Rothadt pl. a vese beteg szaga Kezelés az öt elem tana alapján: A hagyományos kínai orvoslás szerint ez az öt elem folyamatos harcban áll egymással, és a viszonylagos egyensúly adja aztr a harmóniát, aminelk köszönhetõen egy ember egészséges, azaz a testében harmonia van. Ez a harmónia két módon sérülhet, illetve billenhet fel Az egyik, hogy valamelyik szerv túl mûködik, és ezért elfojtja a másikat, a másik pedig ennek az ellentettje,

amikmor valamelyik szervünk alul mûködik, és ezért az amelyiket ellenõrizte, kontrolálta, valamint az amelyiken uralkodott, túlzott burjánuzásnak, túlzott mûködésnek indul. Miután az elemek a fentiekben bemutatott módon kölcsönhatásban vannak egymásal, nagyon fontos, hogy soha nem sak az adott szervet kezeljük, hanem a kapcsolódó szerveket is. Nézzük ezt meg egy konkrét példán keresztül: Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a tûz elemhez tartozó szív meridián túlmûködik, akkor nem rögtön a szívre ható pontokat kezjük kezelni, hanem, megvizsgáljuk, hogy nem-e az õt tápláló fa elem túlburjánzása az oka a szív panaszoknak, illetve nem az õt kontroláló víz elem-e a gyenge. Amennyiben a fa elem túl erõs, akkor azt gyengítjük a kezelés során, és így hatunk a tûz elemre, ha vioszont a víz elem a gyenge, akkor azt tonizáljuk, azaz erõsítjük a kezelés során. Ezt az alapelvet követi minden, a hagyományos kínai gyógyászatban

alklamazott eljárás, legyen szó masszázsról, chí kung terápiáról, "gyógynövény" terápiáról, esetleg akupunktúráról, vagy akupresszúráról, stb. 10