Politika, Politológia | Nemzetközi szervezetek » Kiss Georgina - Az Egyesült Nemzetek Szövetsége kábítószer-ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatala

Adatlap

Év, oldalszám:2007, 5 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:29
Feltöltve:2009. november 12
Méret:63 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dr. Krémer Balázs részére AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE KÁBÍTÓSZER-ELLENŐRZÉSI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI HIVATALA Készítette: Kiss Georgina IV. évolyam Szociálpolitika szak ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) a kábítószerek és nemzetközi bűnözés elleni harc globális szereplője, mely 1997-ben alakult, s 2003 augusztusáig két nagy programot foglalt magába, azóta azonban új struktúrában működik. Létrehozásának célja az volt, hogy növelje az ENSZ kábítószer – ellenőrzés, bűnmegelőzés és terrorizmus egymással kölcsönösen összefüggő kérdéseivel foglalkozó kapacitását. A Hivatalnak a világon körülbelül 500 munkatársa van, központja Bécsben található, a világon 21 regionális irodájával rendelkezik, valamint külön

összekötő intézetet tart fenn New Yorkban. A kábítószerügyi program forrásainak 90 százalékát, a bűnügyi programnak 49 százalékát várják önkéntes hozzájárulásokból, a maradékot pedig az ENSZ rendes költségvetéséből. Az UNODC mandátumából eredően segíti a tagállamokat a kábítószerek, bűnözés és terrorizmus elleni harcban. A Millenniumi Deklarációban a tagállamok eltökélték, hogy fokozzák a határokon átívelő bűnözés minden formája elleni harcot, megkettőzik az erőfeszítéseket a globális drogprobléma leküzdése érdekében, valamint közösen lépnek fel a nemzetközi terrorizmus ellen. Aktív szerepet vállalt az ENSZ Szervezett Bűnözés elleni Konvenciójának, valamint a 2005. december 14-én hatályba lépett ENSZ Korrupció elleni Konvenciójának megalkotásában. Hazánk mindkét egyezményt aláírta, s utóbbi konvenciót 2005. április 19-én ratifikálta Az UNODC szervezeti felépítése A Hivatal 2003.

nyaráig két alapegységből állt: az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Programja (UN Drug Control Programme - UNDCP) és a Nemzetközi Bűnmegelőzési Központ (Centre for International Crime Prevention – CICP). Ezt követően a CICP megszűnt önállóan működni, noha egyelőre megmaradt a bűnmegelőzési programok külön alapból történő finanszírozása. Az új felépítést funkcionális szempontok alapján alakították ki, kiküszöbölve ezzel a szervezet eddigi működésében fellelhető párhuzamosságokat, az egyes szervezeti egységek közötti átfedéseket. A mostani szerkezet egységesen kezeli a kábítószerrel, bűnmegelőzéssel és terrorizmussal kapcsolatos feladatokat. Az egyes projektek kidolgozása, illetve lebonyolítása a Division for Operations (DO) kompetenciája. A Részleg munkája a tematikus és földrajzi elv kombinálásával folyik. A részleg egyik egysége a Partnership in Development Branch (PDB), amely a kábítószerrel és

bűnözéssel kapcsolatos, 2 földrajzi alapon működő projekteket foglalja magában. A PDB az egyes helyi alegységek közti együttműködés mellett a Központ és a helyi hivatalok közti integrációt és hatékony együttműködést is biztosítani hivatott. A Részleg másik egysége a Human Security Branch /HSB/ az új kihívásokra koncentrál, s alapvetően tematikus alapon közelíti meg a kábítószerrel és a bűnözéssel kapcsolatos programokat, egyebek mellett a HIV/AIDS, a fenntartható fejlődés, valamint a kábítószer megelőzés különböző aspektusaival foglalkozik, illetve a jogállamiság különböző kérdéseire koncentrál (ide a korrupció- és a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a bűnügyi igazságszolgáltatás reformja tartozik). Önálló részleg foglalkozik a szerződésekkel és a jogi ügyekkel (Division for Treaty Affairs). Az ENSZ Konvenciók előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végzi, ennek

megfelelően a részleg (illetve elődje a CICP) aktív szerepet játszott a 2000-ben elfogadott Transznacionális Szervezett Bűnözés Elleni Konvenció, illetve az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvek kidolgozásában, valamint a 2003. decemberében a mexikói Meridában aláírt korrupció-ellenes ENSZ-egyezmény előkészítésében. Ehhez a részleghez tartoznak a Terrorizmus-ellenes programból eredő feladatok is, elsősorban a Terrorism Prevention Branch (TPB) révén, amely a Biztonsági Tanáccsal szorosan együttműködve igyekszik erősíteni a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelem eszköztárát. A részlegen belül kiemelendő a jogi ügyekkel és szerződésekkel foglalkozó szekció, amely a globális programokkal kapcsolatos eddig különálló funkciókat kombinálja. Feladata, hogy elemezze a szervezett bűnözés tevékenységével kapcsolatos nemzetközi trendeket, és javaslatot tegyen az ellenlépések mikéntjére, eszközrendszerére. A részleg koordinálja

továbbá a két Bizottság (Kábítószerek Bizottsága /CND/ és a Bűnmegelőzési és Bűnügyi Igazságszolgáltatási Bizottság /CCPCJ/), az ECOSOC és a Közgyűlés munkáját is az UNODC kompetenciájába tartozó témákkal kapcsolatban, illetve ide tartozik a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület (INCB) titkársága is. Az INCB 1968-ban alakult független testület, mely az ENSZ kábítószer egyezményeinek végrehajtását ellenőrzi. Egy külön egység (a Division for Policy Analysis and Public Affairs) foglalkozik az elemzésekkel, bűnügyi trendekkel, és a szervezet népszerűsítésével, illetve adminisztratív kérdésekkel (Divison for Management). 3 Magyar-UNODC kapcsolatok Az UNODC és Magyarország közötti kapcsolatok jók és perspektivikusak. Az UNODC képviselőivel folytatott informális konzultációk a hazai főhatóságok szakértőit nagyban segítették a kábítószer-ellenes jogszabályok előkészítésében. A titkárság

hasonló segítséget nyújtott a nemzeti kábítószer-ellenes stratégia kidolgozásában. Törekvésük, hogy a párbeszédet fenntartsák, a hazai eredményekről lehetőleg folyamatos visszajelzést adjanak és a UNODC-nél felhalmozódó tudást pedig a magyarországi gyakorlat jobbítására felhasználják. Hazánk az Európai Unió tagjaként lehetőségeihez képest aktívan részt vesz az UNODC és a főigazgató elképzeléseinek megvalósításában. Ennek jegyében Magyarország 2004-ben donorként segítette az UNODC tevékenységét. Az UNODC gondozásában, 1999 márciusában három Globális Program került elindításra, a korrupció és az emberkereskedelem elleni fellépés jegyében, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem tudományos igényű "feldolgozása" céljával. Magyarország e Globális Programok közül az elsőben, azaz a korrupció-ellenes munkát segítőben kiemelt szerepet vállalt. Közös program keretében magyarországi

korrupciós felmérés készült, ami alapján a Kormány 2002 elején intézkedési tervet fogadott el. A Miniszterelnöki Hivatal Közpénzügyi Államtitkársága 2002 decemberében vette fel a kapcsolatot a CICP korrupcióellenes munkáért felelős vezetőivel. A kialakított együttműködési program szerint 2003 március 20-21-én az UNODC vezetőjének részvételével kerül sor a „Nemzeti Konferencia a Tisztább Közéletért” címet viselő rendezvényre, amelynek nyomán elkészült egy nemzeti korrupció-ellenes akcióterv. Budapesti látogatása alkalmával Costa úr megbeszélést folytatott Kiss Péterrel, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel. 2003 szeptemberében a Budapesti Műszaki Egyetem szervezésében közbeszerzésekkel kapcsolatos munkaértekezletre került sor, amely már a megfogalmazott akcióterv konkrét végrehajtását irányozta elő. 2005 március elején az UNODC és a közbeszerzési korrupcióval foglalkozó magyar szakértők

találkozóján megállapodás született arról, hogy hazánk szakértőkkel segíti a hivatal korrupcióelleni kiadványának átdolgozását, majd pedig az anyag magyarországi megjelentetését. Az országos rendőrfőkapitány 2003 márciusában, a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Központjának vezetője, illetve az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottságát vezető elnök 2004. februárjában tettek bécsi látogatást Konzultációik során számos konkrét együttműködési lehetőség rajzolódott ki a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az információcsere és a rendvédelmi szervek tagjainak képzése terén. 4 2003 októberében az UNODC részvételével került sor a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Akadémiájának hivatalos megnyitójára. Az Akadémia hatékony működése és regionális dimenziójának megteremtése érdekében a BM kérésére az UNODC kész részt venni az intézmény irányító testületének

munkájában is. Az UNODC közreműködésével Dr. Gönczöl Katalin miniszteri biztos (IM), 2004 február 25-én a diplomáciai testület tagjainak Bécsben mutatta be a társadalmi bűnmegelőzési stratégiát, amelyet az UNODC vezetői példa értékűnek neveztek. Véleményem szerint ez a nemzetközi szervezet átfogóan foglalkozik olyan problémákkal, mint a bűnözés, drogfogyasztás és nagy hangsúlyt fektet az emberi jogokra. Szociálpolitikai szemszögből preventív feladatokat lát el hazánkban is. 5