Gépészet | Gépgyártástechnológia » Acéltartók anyagminőségének kiválasztásáról

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 1 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:99

Feltöltve:2009. december 20.

Méret:37 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

$FpOWDUWyNDQDJPLQ VpJpQHNNLYiODV]WiViUyO (J WDUWyV]HUNH]HW WHUYH]pVpQHN HJLN IRQWRV EHIHMH] OpSpVH D] DFpOPLQ VpJ kiválasztása, ugyanis a számítás készítése során csak a szilárdsági csoport kérdését WHNLQWMN HOG|QW|WWQHN 2ODQ PLQ VpJ DQDJRW NHOO NLYiODV]WDQL D] DGRWW V]LOiUGViJL csoporton belül a rendelkezésre álló választékból, amelyik garantálja, hogy az DNWXiOLV iOODSRWWpQH] N PHOOHWW QHP IRJ rideg törés bekövetkezni. A tankönyv 4 fejezete és a Táblázatok . 131-134 oldalai az anyagkiválasztáshoz részletes információt tartalmaznak, azonban azóta hivatalosan érvénytelenné vált VpJHNUHYRQDWNR]QDN DFpOPLQ Az alábbi táblázat UHQGHOWHWpV az épületek acélszerkezeteihez használható, általános DFpORNUDYRQDWNR]LN H]HND]DFpORNWHUPpV]HWHVHQMyOKHJHV]WKHW N $ gyakorlatban még eléggé elterjedten használják a régi jelölést, de az új mérnököknek már ismerniük kell az újakat.

Találkozhatunk az MSZ 500-89 jelölésekkel is N|]EHQV iOODSRW H]pUW D KRQRVtWRWW HXUySDL V]DEYiQ MHO|OpVHN PHOOHWW D]RNDW LV megadjuk. ÈOWDOiQRVUHQGHOWHWpV |WY|]HWOHQV]HUNH]HWLDFpORN 06=(1 max C min Ry Rm min A5 2 2 [%] [%] [N/mm ] [N/mm ] MSZ-EN jel S235 JRN S235 JON S235 J2N S275 JRN S275 JON S275 J2N S355 JRN S355 JON S355 K2N E295 N E335 N E360 N 0,17 235 0,21 0,20 275 0,24 0,20 355 295 335 360 340-470 410-540 470-630 470-610 570-710 670-830 24 20 20 hW + PXQND PpUV [°C] +20 0 -20 +20 0 -20 +20 0 -20 MSZ 500-89 min. KV [J] 27 27 27 40 18 14 10 Acélfajta szerinti jel Fe 235 B Fe 235 C Fe 235 D Fe 275 B Fe 275 C Fe 275 D Fe 355 B Fe 355 C Fe 355 D Fe 490-2 Fe 590-2 Fe 690-2 alapacél PLQ VpJL acél alapacél PLQ VpJL acél alapacél PLQ VpJL acél alapacél Megjegyzés: 1. Az 52-es szilárdsági csoportba tartozó acéloknál (Ry = 355 N/mm2) a maximális Mn-tartalom 1,6%, az Si-tartalom pedig 0,55% lehet. 2. A

kereskedelmi acél jele: )H DODSDFpOPLQ VpJHQLQFVJDUDQWiOYD 3. Az utolsó három acél gépészeti célra készül 37-es szilárdsági csoport (S235. DFpORN szerint kell használni. $] HOV VRUEDQ OpY DQDJPLQ 7iEOi]DWRN ROGDOiQ OpY VpJUH OHQQH V]NVpJ RWW D VRUEDQ OpY DQQiOMREEDQDJLJpQHHVHWpQHVHWOHJDVRUEDQOpY D] 06=(1 N VpJ FVLOODStWDWODQ DQDJUD XWDO tJ D UpJL $ pV A38X anyagoknak felel meg. Ahol a $% DQDJPLQ HVHWpQ H]W D WiEOi]DWRW D N|YHWNH] 0HOHJHQ KHQJHUHOW KHJHV]WKHW WiEOi]DW V]HULQW DQDJ KDV]QiOKDWy PtJ DQDJYHKHW GHPpJMREE ILQRPV]HPFVpV V]HUNH]HWL acélok) szerinti acélok használata (ezek váltották fel az MSZ 6280 szerinti acélokat). 275 MPa folyási határ 45-ös, 355 MPa pedig 52-es szilárdsági csoportnak felel meg. 45-ös és 52-es anyag alkalmazása esetén az anyagkiválasztó táblázatokban V]HUHSO DQDJRNFVLOODStWRWWDNH]pUWDIHQWL~MMHO

használjunk. DQDJRNN|]O~QPLQ VpJLDFpOW