Történelem | Középiskola » A nagy földrajzi felfedezések és következményei, a tőkés gazdálkodás kialakulása és jellemzői

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:336

Feltöltve:2010. január 10.

Méret:34 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A nagy földrajzi felfedezések és következményei, a tőkés gazdálkodás kialakulása és jellemzői Előzmények: A XV. Sz végén és a XV Sz elején Nyugat-Európában hatalmas gazdasági fejlődés kezdődött meg. A kialakuló iparnak szüksége volt nyersanyagokra is, a hívek szerint Ázsia, India és Kína volt igen gazdag. Ezért onnan akartak nyersanyagot és nemesfémet behozni Európába. Szárazföldön nem lehetett eljutni a távol keletre, ezért a vízi utat választották. Ezt elősegítette a CARAVALLA vitorlás hajó feltalálása, és at iránytű megismerése. Afrika körülhajózása: Az első felfedezők Portugálok és Spanyolok voltak, célul tűzték ki, hogy a tengeren jutnak el Indiába és Kínába. Az első jelentős hajós DIAZ Bertalan 1487-ben Afrika pontjai mentén eljutott a Jóreménység fokáig, majd visszafordult Európába. 1492-ben Kolumbusz Kristóf olasz tengerész nyugat felé indulva akarta elérni Indiát. A portugálok nem segítettek

neki, a spanyol király Ferdinánd, és Izabella királynő 3 hajót adott a vállalkozáshoz. A vezérhajót Santa Mariának nevezték. Kolumbusz 2 hónapi hajózás után San Salvador-ban kötött ki. Azt hitte, hogy Indiába jutott ezért az ott lakókat indiánoknak nevezte el Ezután még 3 expedíciót vezetett, elfoglalta a Karibi-tenger térségét felfedezte Kubát, Jamaicát, és Haiti szigetét. Ő nem tudta, hogy új világrészről van szó, ezt AMERIGO VESPUCCI firenzei tudós állapította meg, ezért róla nevezték el az új világrészt. Amerika elfoglalása, gyarmatosítás: A XV. Sz végén megkezdődött Amerika elfoglalása Spanyolok és Portugálok 1494-ben szerződést kötöttek az amerikai területek felosztására. A Zöld-foki szigeten megkötött szerződés szerint közép és észak Amerikában a spanyolok, DélAmerikában a portugálok foglalhatták el a gyarmatokat. A spanyolok az őslakosságot leigázták és sok indiánt kivégeztek.

Közép-Amerikában az azték birodalmat Cortez igázta le Az ő nevéhez a mexikói állam megalapítása, ő volt az első államfő. Pizzaro Perut igázta le, ez az inkák birodalma volt. A Majákat Amaradó igázta le A spanyolok telepeket létesítettek és ültetvényeket telepítettek az elfoglalt területeken. A kiirtott lakosság pótlására később néger rabszolgákat hurcolták be Amerikába. Világkereskedelem kialakulása: A gyarmatokról Európába áramlottak különböző termékek, új növényfajtákkal ismerkedtek meg az európaiak: paradicsom, paprika, burgonya, kukorica, dohány, kakaó. Ezen kívül óriási mennyiségű nemesfém áramlott Európába A termékek forgalma árrobbanáshoz vezetett, mivel Európából készárut szállítottak az új kontinensre. Az iparcikkek mellett fegyvereket is vittek Amerikába. Európába fontok kikötővárosok épültek ahonnan a hajóforgalmat bonyolították. Ilyen városok: Lisabon, Barcelona, London, Amszterdam,

Rotterdam. Gazdasági fejlődés centruma nyugat-európába helyeződött át, különösen az ipari fejlődés volt jelentős. Közép és kelet Európa a mezőgazdasági cikkeket biztosította nyugat Európának. A kereskedelem kiteljesedésével megkezdődött a tőkés termelési viszonyok kialakulása, vagyis a klasszikus kapitalizmus kezdeti időszaka. A tőkés gazdálkodás kialakulása, jellemzői: A XVII. sz elején az angol polgári forradalom lezárja a középkort, vagyis a feudális társadalmi rendszert. 1640 Fokozatosan megkezdődik a kapitalista a tőkés társadalmi rendszer kialakulása, vagyis az újkor. A tőkés társadalomban 2 alapvető osztály alakul ki: tőkések és munkások. Jelentős osztály még a parasztság és az értelmiség. A tőkés gazdálkodás előfeltételei: - a földrajzi felfedezések, - gyarmatosítások, Amerika leigázása, - a világkereskedelem kialakulása, és a világpiac létrejötte, - a közfogyasztási cikkek iránti

kereslet megnövekszik, - az iparcikkek ár is megemelkedik. Az ipari és a mezőgazdasági termelő erők fejlődnek, kialakul és elterjed a manufaktúra ipar. Anglia fejlődése a XVI-XVII. sz-ban: Kapitalizmus először Angliában, majd a Német alföldön alakult ki: Hollandia, Luxemburg, Belgium. Később Németország nyugati részén is jelentős fejlődés indul meg, különösen az ipar terén. Elsősorban a könnyűipar és a textilipar fejlődött. Megkezdődik a földek bekerítése, a gazdák a földművelésről az juhtenyésztésre térnek át, mivel a textilipar igényli a gyapjút. Ez a megoldás Angliában azt is jelenti, hogy a parasztok egy része elveszíti földjét és a városokba kényszerül ahol munkások lesznek így kénytelenek eladni a munkaerejüket. A mezőgazdaság fejlődése és korszerűsítése az élelmiszer szükséglet növelésével függött össze, a lakosság száma jelentősen megnőtt. Az árforradalom következményei: A XVI. sz-ban az

árak általánosan megemelkedtek ár forradalom alakult ki Európában. Ez azt jelentette, hogy egyes áruk ára megnőtt, és ez a kereslettel függött össze. Alapvető oka a kereslet növekedése és a z árak sok esetben azért emelkedtek, mert a termelés nem tudta kielégíteni a szükségleteket. Társadalmi következmény: - földbirtokosok és a kereskedők meggazdagodtak, - a parasztok helyzete romlott, - bérmunkások száma megnőtt, - munkanélküliséget Angliában-dologházakban próbálták megoldani. A tőkés gazdálkodás kialakulása hosszú folyamat eredménye, ennek lényege: - termelési eszközök és a pénz felhalmozódik a tőkés vállalkozók kezén. – termelőket egyidejűleg megfosztják termelőeszköztől, - szabad munkaerő alakul ki és a bérmunkások kénytelenek eladni erejüket, hogy a létfenntartási szükségletüket biztosítani tudják. Kialakul a klasszikus kapitalizmus egyszerű árutermelés ismétlődik Áru, pénz, áru Ez a

kapitalizmus magasabb foka, amikor már létrejön. Monopolkapitalizmus, tőkés rendszer világrendszerré alakul át melyben a munkamegosztásnak jelentős szerepe van