Irodalom | Középiskola » A Bibliáról

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:387

Feltöltve:2010. május 09.

Méret:43 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A Bibliáról Az ókori keleti irodalomból az egész későbbi Európai kultúrát, gondolkodást, vallást meghatározó hatása miatt kiemelkedő szerepe lett a Bibliának. Keletkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását, ismerete hozzá tartozik az általános műveltséghez. A Biblia mindenféle irodalmi műfaj kezdeti formáira mintát nyújt. ( elbeszélés , példázat ) Jelképes nyelve a költői kifejezés nyelvével rokon, témáiban pedig emberi alaphelyzetek, élmények fejeződnek ki. A keresztény, illetve korábbi terjedelmes részében a zsidó vallás szent könyve Biblia: Ószövetség: Kr. e 12 - 2 sz-ig készült Újszövetség: Kr. u 1 sz végéig, ekkor készül el mai alakja A szó jelentése: „könyvek” (görög szó) Tartalma: összetett; műfaji sokrétűség jellemzi Műfajai: monda, legendam példázatszerű elbeszélés, himnusz, dal, erkölcsi – filozófiai példabeszéd, közmondás, zsoltár, jeremiád Két fő részből áll: 1.

Ószövetség (Ótestamentum) 2. Újszövetség ( Újtestamentum) Ószövetség: a cím magyarázata: a zsidó nép ősatyja. Ábrahám népe nevében szövetséget kötött Istennel, ezt a szövetséget Mózes megújította. a nép viszont gyakran bűnös útra tévedt, megszegve ezáltal a szövetséget. részei: a világ teremtése az egyetlen isten által (monoteizmus=egyistenhit) a zsidóság őstörténete törvények (Mózes-10 parancsolata) történeti szövegek (zsidóság további története) bölcsességkönyvek (Dávid és Salamon) proféták könyvei (Jeremiás, Jónás proféta) Újszövetség: a cím magyarázata: az emberek és Isten szövetsége, amit Krisztus által újítottak meg. Jézus földi élete és mártírhalála megváltotta az embert az eredendő bűntől, így lehetővé vált az ember üdvözlése nyelve: görög - részei: az első négy könyvet Jézus tanítványai közül az evangelisták, Máté, Márk, Lukács és János írták: evangelium:

„jó hír, örömhír”:  az evangéliumban a szerzők Jézus születését, életét, csodatételeit, halálát és feltámadását mondják el. második része az Apostolok cselekedetei:  ez történeti jellegű mű  az apostolok: Jézus követői harmadik része az Apostolok levelei: 1   prédikáló levelek pl.: Pál apostoltól negyedik része a Jelenések könyve: csapások, egyetemes pusztuláslátomás – utolsó ítélet; a világ újjászületése Az első magyar nyelvű Biblia: a vizsolyi Biblia 1590-ből, Károlyi Gáspár fordítása 2