Gazdasági Ismeretek | Vállalatgazdaságtan » Gyakorló feladatok vállalatgazdaságtanból

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:298

Feltöltve:2010. június 30.

Méret:79 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

1 Gyakorló feladatok vállalatgazdaságtanból 1. Egy kirándulóbusz bruttó értéke 16 M Ft, tervezett élettartama 5 év Évente 240 Munkanapot fut, napi 400 km átlagteljesítménnyel. a, A leírási mód megválasztásánál milyen szempontokat vesz figyelembe? B, Számítsa ki kétféle módszerrel az évenkénti amortizáció összegét és indokolja meg, melyik leírási módot miért alkalmazná! 2. Egy 40 M Ft értékű beruházás révén várhatóan 10 éven át évente 8 M Ft nettó hozam keletkezne. a, Írja le a nettó hozam tartalmát! b, Érdemes- e megvalósítani a beruházást, ha az elvárt jövedelmezőség 15 % c, Számítsa ki a beruházás kritikus értékét és a nettó hozam kritikus értékét! D, Hogyan alakulna a beruházás megítélése, ha jövedelmezőségi elvárás 12 % lenne? 3. Mekkora a kapacitása annak a berendezésnek, amelyik 40 %-os kihasználtság mellett évi 10 ezer db-ot termel? Mivel magyarázható a kapacitás-kihasználtság ilyen

szintje? Tegyen javaslatot a kihasználatlan kapacitás megszűntetésére! 4. Egy KFT 2000-ben 50 M Ft-os átlagos készlet-állománnyal 1000 M Ft nettó árbevételt Realizált. Készletei 2001-ben 10 %-kal nőttek, nettó árbevétele 1200 M Ft-ra emelkedett. Elemezze a cég készletgazdálkodását! 5. A „Tortúra” KFT mérlegéből és eredménykimutatásából kiemelt alábbi adatok alapján elemezze a KFT helyzetét jövedelmezőség, likviditás és a tőkelekötés hatékonysága szempontjából! Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök 40 M Ft 16 M Ft 8 M Ft 16 M Ft Nettó árbevétel Üzemi eredmény 50 M Ft 8 M Ft Saját tőke 36 M Ft H.lej köt 24 M Ft R.lej köt 20 M Ft ( A mérlegadatok átlagos értékek) 6. A„Tortúra” KFT a következő évben 10 %-kal szeretné növelni az eredményt tegyen számításokkal alátámasztott javaslatot az eredmény növelésére! Megnevezés Tárgyévi adatok Árbevétel Proporcionális ktg

Fedezeti összeg Fix ktg Eredmény 100 M Ft 40 M Ft . 32 M Ft 2 7. Egy 100 M Ft értékű beruházás révén 10 éven át évente12 M Ft nettó hozam keletkezne A, Írja le a nettó hozam tartalmát B, Számítsa ki a kritikus beruházási összeget, ha az elvárt jövedelmezőség 10 % ! C, A kapott eredmény alapján milyennek ítéli a fenti beruházási akciót? 1. A „Tortúra” KFT 10 M Ft-ért vásárolt autóbuszának tervezett élettartama 5 év Évente 240 munkanapot dolgozik napi 400 km átlagteljesítménnyel. Tényleges teljesítménye az első évben 120 e km, a 2. évben 80 e km, a 3 évben 130 e km, a 4. évben 100 e km, az 5-ben 50 e km Számítsa ki az évenként elszámolható értékcsökkenés összegét! Mutassa ki, milyen összegű eltérés adódik a degresszív leíráshoz képest! 9. Mekkora annak a berendezésnek a kapacitása, amelyik 75 %-os kihasználtság mellett 750 e db-ot termel? Milyen információkra lenne még szüksége ahhoz, hogy a

kihasználtságot elemezze, illetve javítására javaslatot tegyen? 10. Hallgató Márk, másodéves hallgató – ösztöndíját kiegészítendő – kizárólag ebédidőben működő étterem nyitásán gondolkodik. Évi 2 millió Ft-ért kibérelhetné a főiskola egyik üresen álló helyiségét, amit 2 millió Ft-ért berendezhetne, ezt a berendezést 5 évig tudná rendeltetésszerűen használni. 1 millió Ft forgótőkével évi 6 millió Ft árbevételt érhetne el Nyersanyagok beszerzésére 2 millió Ft-ot, rezsire 400 ezer Ft-ot kellene költenie. Eddig reklámújságok kihordásával havi 50 ezret keresett, ezt abba kell hagynia. Az induláshoz szükséges pénzt szülei biztosítanák (kamatmentesen), jelenleg ezt az összeget bankban tartják 12 %-os kamat mellett. Érdemes-e Márknak az étteremnyitás gondolatával foglalkoznia? Mennyi pénzt kap szüleitől az induláshoz? 11. Infor Máté informatikus hallgató programozó iroda alapítását fontolgatja Évi 200

ezer Ft-ért iroda-helyiséget bérelhetne, aminek berendezése 600 ezer Ft-ba kerülne s ezt 5 évig használhatná. 1,4 M Ft-ért vehetne egy használt autót, ami szintén öt évig kiszolgálná. Rezsire az első évben 400 ezret, reprezentációra 600 ezret kellene költenie, ezzel szemben már az első évben 10 M Ft árbevételre tehetne szert. Jelenleg 1 M Ft-tal rendelkezik, de az induláshoz szükséges összeget kamat-mentesen össze tudná szedni szüleitől, rokonaitól, ismerőseitől. - Mennyi pénz hiányzik a vállalkozás beindításához? - Hogyan alakulnak a költségei? - Hogyan alakulnak a költségek, ha az induláshoz hiányzó pénz 20 %-os kamatra tudná felvenni? Ön melyiket választaná? - Hogyan alakul a vállalkozás jövedelmezősége az első évben? - Érdemes-e a vállalkozást elindítani, ha a bankban 15 % -os kamatot, a tőzsdén forgatva 30 %-os hozamot érhetne el.? - Készítse el a vállalkozás üzleti tervét 12. Egy panziónak 20 szobája

van Szobánként naponta 10 ezer Ft árbevételt lehet elérni, az egy szobára jutó állandó költség napi 1 ezer Ft, kiadott szobánként további 1 Ft költség merül fel. A nyereségadó 18 % Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat? Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a beáramló kp egyenlő legyen a kiáramlóval? 3 13. 13 Egy cég két üzemében azonos termékek előállítása folyik Újabb kétezer db-os megrendelés érkezik, melyik üzem gyártsa, hogy a fel nem osztott költségek változatlansága mellett a vállalat eredménye a legkedvezőbb legyen? Megnevezés Termelés, értékesítés db Eladási ár Ft/db Közvetlen költség Ft/db Fel nem osztott költség E Ft 6db Eredmény Ft/db Összes költség I. üzem 8000 500 350 720 (90) + 60 440 T 10000 500 350 72 + 78 422 II. üzem T 5000 7000 500 500 320 320 1050 (210) 150 -30 +30 530 470 1. első számítás szerint az 1 üzemben érdemes 2. Határköltség alapján:

eladási ár közvetlen költség fedezeti összeg fedezeti hányad termelés db árbevétel ktlen ktg E Ft fed. Ö fel nem osztott eredmény 500 350 150 150/500 = 30 % 8000 4000 2800 1200 720 480 10000 5000 3500 1500 720 780 500 320 180 180/500 = 36 % 5000 2500 1600 900 1050 -150 7000 3500 2240 1260 1050 210 bázis eredmény: I. ü 480 II.ü -150 330 tervezett eredmény: I. üzem kapná 780-150 = 630, II üzem kapná 480 + 210 = 690 14. Egy üzem adatai: termelés 10000 db, proporcionális költség 128oo E FT, degresszív ktg 6000 e Ft (reagálási fok o,6), progresszív ktg 1000 E Ft (reagálás 1,2), fix költség 4800 E Ft ár 3800 Ft/db 1. 2. 3. 4. számítsuk ki a bázis és a tervezett eredményt számítsuk ki a rétegköltséget és a határköltséget érdemes-e 1500 Ft/db áron további 1500 db-ra vonatkozó megrendelést elfogadni? Mekkora az átlagos költségreagálási fok? 4 Változó költség fix költség Arányos Degresszív Progresszív Fix 12800

3600 (600x0,6) 1200 (1000x1,2) - Összesen 17600 2400 - 200 4800 7000 Volumennövekedés 11500/10000 = 115 % Változó költség a terv évben 17600 x 1,15 = 20240 Megnevezés Árbevétel Arányos ktg Fedezeti össz. Fix Eredmény 2. rétegtermelés rétegköltség határköltség eladási ár határnyereség bázis 38000 17600 20400 7000 13400 terv 43700 20240 23460 7000 16460 rétegtermelés +5700 +2640 +3060 +3060 1500 db 2640 E Ft/db 1760 E Ft (20240/1500) 3800 Ft/db 2040 Ft/db tervezett termelés összes nyeresége 3060 E Ft 15. Egy divatcikk gyártásához szükséges gép ára 7000 fabatka A prognózisok szerint a gépbeszerzés révén 3 év alatt évi 2500 fabatka nettó hozam érhető el A gép a 3. év végén 2ooo fabatkáért értékesíthető. A, Gazdaságos-e a gépi beruházás, ha a kalkulatív kamatláb 1o %? B, Mennyi a használt gépnek a 3. év végén minimálisan szükséges ára, ahhoz, hogy a beruházás gazdaságosnak minősülhessen? C, Mennyi

lenne a gépkritikus beruházási összege, ha a használt gép értékesítésével nem számolhatunk? 16. Egy 40 ezer € -s beruházás révén 6 éven át évi 8000 € nettó hozam keletkezne A, Határozza meg a diszkontált hozadékösszeget (DH), ha a kalkulatív kamatláb 8 % B, Számítsa ki a belső kamatlábat! C, Határozza meg a beruházás kritikus élettartamáta4 D, Számszerűsítse a nettó hozam kritikus értékét! E, Határozza meg a kritikus beruházási összeget! F, Mekkora lenne a kritikus beruházási összeg, ha az élettartam végtelen lenne? 5 G, Mekkora lenne a nettó hozam kritikus értéke végtelen élettartam esetén? H, Végtelem élettartam esetén mekkora lenne a belső kamatláb? 17. Maximálisan mekkora összeg fektethető egy olyan gazdasági akcióba, melynek eredményeként 4 éven át évente 50 M Ft nettó hozam keletkezik? ( A kalkulatív kamatláb 10 %. 18. Egy gazdasági akció kiadási és bevételi sorai: Évek kiadás bevétel 1.

1000 800 2. 800 7000 3. 7000 4000 4. 4000 8000 5. 8000 1763 A kiadások az év elején, a bevételek az év végén jelentkeznek A, mekkora a belső kamatláb? B, elemezze az akció gazdaságosságát 10 % -os kalkulatív kamatláb mellett! 19. Csontos Szilárd hentesáru boltot nyitott, melynek bevételeiről és kiadásairól a következő nyilvántartást vezette: Bérleti díj: 60 E Ft/hó, rezsi: 20 E Ft/hó, hús- és hentesáru vásárlás a bevételből: 4 M Ft/ év, az üzlethelyiség berendezése 4 M Ft, (ami előreláthatólag 8 évig használható lesz), árbevétel: 10 M Ft/év. A korábbi évek során megtakarított,, kamrájában egy cipősdobozban őrzött 3 M Ft-ját 25 %-os kamatra és 3 évre kapott bankhitellel egészítette ki, hogy az induláshoz szükséges összeget előteremtse. A, Mekkora összegű hitelt vett fel? B, Mekkora az első évi nyeresége? () C, Csontos Úr vállalkozásának második évében egy hússzállító autót vásárol 10

M Ft-ért, várhatóan 5 évig tudja rendeltetésszerűen használni. Azon gondolkodik, hogy lineáris, vagy teljesítményarányos leírást válasszon. Az autó névleges teljesítménye 1,2 M km, tényleges teljesítménye az első évében 250 ezer km és 20 t áru, a második évben 300 ezer km és 40 t áru., a harmadik évben 200 ezer km és 20 t áru, a negyedik és ötödik évben 240240 ezer kilométert futott. Mekkora összegű amortizációt számolhat el az első két évben, ha teljesítmény arányos leírás mellett dönt? ( 6 20. A MŰINFORM KFT 200X évi mérlegéből az alábbi adatok állnak rendelkezésre: Befektetett eszközök 40 M Ft Forgóeszközök . Jegyzett tőke Hosszú lej. köt 25 M Ft 15 M Ft Készletek Követelések Pénzeszközök Röv. Lej köt 60 M Ft 30 M Ft 20 M Ft 10 M Ft Eszközök összesen . Források összesen: . A, Likvidnek tekinthető-e a vállalat? Két rátát számoljon és a választ az eredmények alapján indokolja ! (6

pont) A BIT KFT beszámolójából kiemelt adatok Árbevétel 900 M FT Üzemi (üzleti) eredmény 32 M Ft ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK Jegyzett tőke és tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 2001 37 240 4 249 115 0 67,1 8,3 720,4 300 53 0 37,4 324 6 720,4 2002 18 295 8 376 48 0 33,4 1,2 779,6 353 97 21 52,6 241 15 779,6 (Átlagos tőkelekötés a mérlegben szereplő nyitó és záró értékek alapján számolva :440,5 M Ft) Eszköz oldalról közelítve: + Immat. javak 37+18/2= 27,5 7 + + + + + összesen: tárgyi eszsk készletek követelések pénzeszk aktív id.elh céltart. rövid lej. köt passzív id.elh 240+295/2 = 267,5 249+376/2 = 312,5 115+48/2 =

81,5 67,1+33,4/2 = 50,25 8,3+1,2/2 = 4,75 – 10,5 324+241/2 = 282,5 6+15/2 = 10,5 440,5 Forrás oldalról kiindulva: + saját tőke 353+450/2 = 401,5 + hosszúlej.köt 37,4+52,6/2 = 45 - bef. pü eszk - értékpapírok összesen: 4+8/2 = 6 0 440,5