Nyelvtanulás | Angol » Angol nyelvtanulás kezdőknek

Adatlap

Év, oldalszám:2008, 30 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:2306
Feltöltve:2010. június 30
Méret:575 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11111 ancsa265 2016. november 22
  Nagyon jó!
11111 Katerina 2015. március 24
  Nagyon tetszik, nem unalmas, színes, figyelemfelhívó: nekem való!
11111 Freya 2014. augusztus 14
  Nagyon szuper!

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Kezdőknek Kezdőknek • • • • • • • To be (lenni) To have ls a To have got (birtokolni/valakinek van valamije) This/These, That/Those (ez/ezek, az/azok) There is/There are Szórend (Word order) kijelentő mondatban A személyes névmások alanyesete Clothes and accessoies • • • Unit 1 - Introduce yourself! Unit 2 - Your friend is very nice! Unit 3 - Whats this? TO BE (LENNI) A to be, azaz a lenni az első, és legfontosabb ige az angolban. Miért is? Hát először is, mert ha tudod a to bet akkor például el tudsz magadról mondani mindent, és másoktól is meg tudsz kérdezni személyükre vonatkozó kérdéseket, el tudod mondani, hogy mi milyen. A jelentésén kívül a másik nagyon fontos dolog, amit a to beről tudni kell az az, hogy nem csak mint jelentést hordozó főige szerepelhet, hanem mint segédige is, amely segítségével igeidőket tudunk képezni. Ahogy azt már ez előbb mondtam, az igeragozáshoz nekünk minden esetben ki kell tenni az

alanyt, tehát azt, hogy ki végzi a cselekvést, mert az igealakok ugyanazok, vagy hasonlóak egyszerre több számban és személyben is. Lássuk hát a ragozást egyszerű jelen időben kijelentő módban: I Am Én vagyok you Are Te vagy he/she/it Is Ő (van) we Are Mi vagyunk you Are Ti vagytok they Are Ők (vannak) Nézzünk példákat is. Például nézzük a nemzetiségeket, vagy bármilyen más melléknevet 1 I am Hungarian. (Én) magyar vagyok. You are happy. (Te) boldog vagy./ (Ti) boldogok v agytok/Ön boldog./Önök boldogok She is beautiful. Ő szép (nő). He is handsome. Ő jóképű (férfi). It is easy. Könnyű (dolog). Maria is Italian. Maria olasz. Peter is English. Peter angol. We are here. (Mi) itt vagyunk. They are there. (Ők) ott vannak. The children are happy. A gyerekek boldogok. Láthatod, hogy magyarul nem kell mindig ki tenni a személyes névmást, angolul viszont igen, mert pédául az are-t is több személyben

kell használnod, és különben nem tudnád, hogy kire vonatkozik. A másik nagyon fontos dolog: a Maria is Italian azaz Maria olasz mondatban láthatod, hogy a magyar mondatban nincs ige, az angolban pedig van létige. Nagyon fontos megjegyezned, hogy az angol mondatban mindig kell, hogy legyen ige! Amikor azt akarod elmondani, hogy valaki valamilyen, akkor a létigét kell használnod! Ez leginkább az egyes és többes szám harmadik személyre vonatkozik, például: Maria is Italian. - Mária olasz (Nem pedig Mária van olasz vagy Mária lenni olasz) The children are happy. - A gyerekek boldogok Emlékezz! A kijelentő mondat szórendje: alany (Maria) - állátmány (is Italian) - tárgy, ha van (itt incs) - többi mondatrész (itt nincs) Most, hogy kijelentő mondatokat tudsz csinálni a to be-vel tanuljuk meg a tagadást! A tagadás az angolban szintén nagyon könnyű: a not szócskát kell a mondatban megfelelő helyre betenni. A megfelelő hely azt jelenti, hogy ha csak

létige van a ondatban akkor közvetlenül a létige után, vagy azzal egybeírva (lásd később), ha pedig más ige is van, akkor mindig az aktuális segédige után vagy azzal egybeírva. Na de ne szaladjunk előre, most elég nekünk csak a létige, azaz a to be tagadása egyszerű jelen időben, kijelentő módban: I am not I am not Hungarian. Nem vagyok magyar. you are not (arent) You are not happy. Nem vagy boldog. he/she/it is not (isnt) She is not beautiful. Ő nem szép (nő). we are not (arent) We are not here. Nem vagyunk itt. you are not (arent) You are not there. Nem vagytok ott. they are not (arent) They are not nice. Ők nem kedvesek. Ez nem volt valami bonyolult. Nézzük a kérdéseket! Angolban a kérdésnek külön szórendje van, tehát amit eddig szórend ügyben megbeszéltünk az csak a kijelentő és tagadó mondatokra vonatkozik A kérdő mondat mindig kérdő szórendben van, ami a létige esetén abból áll, hogy az ige és az alany

helyet cserélnek a mondatban. Tehát míg a kijelentő mondat így nézett ki: You are Hungarian. addig a kérdő mondat ez lesz: 2 Are you Hungarian? Ennyi az egész. Ha van kérdő szó is a mondatban, akkor az lesz az első, de az előbbiekben megbeszélt kérdő szórend megmarad: Who are you? - Ki vagy te? Are you Peter? - Te Péter vagy? Még egy utolsó, de nagyon fontos dolog. Angolban mindig mindet, amit csak lehet rövidítenek írásban és szóban is. Ez alól egy eset a kivétel: a hivatalos stílus Ilyenkor nem vonnak össze és rövidítenek semmit, főleg nem írásban! Az összevonás annyit tesz, hogy a személyes névmást össze lehet vonni a létigével egy aposztrof () segítségével: I am = Im You are = Youre stb Továbbá a létigét is össze lehet vonni a not tagadó szócskával: You are not = You arent She is not = She isnt stb Viszont a két változat között választani kell, mert együtt nem alkalmazhatók: Tehát ilyen nincs: yourent e helyett

lehet: you arent vagy youre not Hogy könnyen eligazodj, összefoglalok mindent egy táblázatban: Kijelentő Statement Rövidítve I Am Im you Are youre he/she/it Is hes/shes/its we Are were you Are youre they Are theyre Tagadó Negative I am not Im not you are not youre not he/she/it is not hes not/shes not/its he/she/it isnt not we are not were not we arent you are not youre not you arent they are not theyre not they arent Kérdő Question Am I you arent ? 3 Are You ? Is he/she/it ? Are We ? Are You ? Are They ? Természetesen tagadva is lehet kérdezni, de ilyenkor is a kérdő szórend érvényesül: TO HAVE ÉS A TO HAVE GOT (birtokolni/valakinek van valamije) A to have, azaz a birtokolni valamit a második legfontosabb ige az angol nyelvben. Ez is ugyanúgy, mint a to be nem csak jelentéshordozó főige, hanem az igeidők képzéséhez elengedhetetlen segédige szerepet is betölt több igeidőben is.

Tanuljuk meg a ragozását kijelentő módban, sima jelen időben: I have you have he/she/it has we have you have they have Láthatod, hogy nem túl bonyolult, csak egyes szám harmadik személyben változik meg az ige alakja have-ről has-re. 4 Ez után már csak azt kell mondani, hogy kinek mije van, tehát a birtoklás tárgyát kell az alanyt követő ragozott have után tenni: A to have-nek (mint jelentést hordozó főige, és nem mint segédige) van egy to have got verziója is, amivel legalább ugyanolyan gyakran találkozhatsz, mint a to have-vel. Jelentésben apró eltérések és finomítások vannak a kettő között, amelyek főleg abban mutatkoznak meg, hogy bizonyos helyzetekben és szituációkban az angol és amerikai angol nyelv máshogy használja a sima to have-et és a have got-ot, de különösebb bonyodalmat nem okozhat ha egyenlőre most csak az egyiket használod (sőt később sem). A to have got ragozása kijelentő módban, sima jelen

időben annyiban tér el mindössze a to have-től, hogy a have ragozott formája után teszed a got szócskát. I have got you have got he/she/it has got we have got you have got they have got Gyakorlatilag tehát ha kimarad a got, akkor sincs semmi, mert nélküle is helyes a mondat: I have a car = I have got a car = Van egy kocsim She has a flat = She has got a flat = Van egy lakása Tehát kijelentő mondatban lehet simán have vagy have got, teljesen mindegy. Kérdő és tagadó mondatban viszont jelentős alakbeli különbségek vannak, és nem mindegy, hogy kimarad-e valami a mondatból, vagy esetleg kevered őket. Sajnos ez csak a kijelentésre igaz Elöljáróban elmondom, hogy a sima to have ragozása úgy történik, mint bármelyik másik igének a ragozása, tehát az, amit most a táblázatban látni fogsz, az minden más igére is igaz, ami egyszerű 5 jelen időben (Present Simple - lásd ott) van ragozva. A to have got speciálisan viselkedik

kérdésben és tagadásban. Íme itt az összehasonlító táblázat a két ige ragozására kérdésben és tagadásban: TO HAVE tagadás kérdés teljes alak rövid alak I do not have dont have You do not have dont have he/she/it does not have doesnt have We do not have dont have You do not have dont have They do not have dont have Do I have Do You have Does he/she/it have Do We have Do You have Do They have TO HAVE GOT tagadás kérdés teljes alak rövid alak I have not got havent got You have not got havent got he/she/it has not got hasnt got We have not got havent got You have not got havent got They have not got havent got Have I got Have You got Have he/she/it got Have We got Have You got Have They got Elrontani leggyakrabban így szokták (nehogy Te is beleess ebbe a hibába!): 1. I havent a car Ez ugye nem jó mert vagy I dont have a car vagy I havent got a car. Tehát ha a have-et tagadjuk,

akkor kell a got is. (Mellesleg, olvasható nyeltankönyvekben is az I havent a car verzió, és anyanyelviektől is lehet hallani, de megjegyzésként az szerepel, hogy - idézem - "nem hangzik természetesen") Ugyanebbe a hibába szoktak esni a kérdések feltevésekor is: A Have you got a car helyes mondat helyett Have you a car helytelen mondatot szokták mondani, ami ugye szintén azért nem helyes, mert nincs benne a got. Ha got nélkül kérdezünk (tehát nem a to have got szerkezetet használjuk), akkor do segédigével kérdezünk és tagadunk, így a kérdés helyesen így fog kinézni: Do you have a car? (Természetesen az élő beszélt nyelvben - nem a vizsgákon - minden további nélkül lehet hasznáják a Have you a car? típusú kérdéseket! ) 6 THIS/THESE, THAT/THOSE (ez/ezek, az/azok) Ennek a négy szónak a használata nagyon könnyű: ugyanazokban az esetekben kell használni, mint magyarul, és a mondatban is ugyanott helyezkednek el, mint a

magyar mondatokban. A többes számú alak után ugyanúgy többes számba kell tenni a főnevet, mint magyarul. Egyszerűen csak tanuld meg azt a négy szót. this - ez these - ezek that - az those - azok this cat - ez a macska these books - ezek a könyvek (többes szám!) that pen - az a toll those girls - azok a lányok (többes szám!) Természetesen a többes számot (these/those) csak többes számban lévő megszámlálható főnevekkel lehet használni! (Hiszen nem megszámlálható főneveket nem is lehet többes számba tenni!) THERE IS/THERE ARE A there is és a there are kifejezéseket akkor használjuk, amikor azt akarjuk elmondani, hogy valami van valahol. Nézzük, hogy mi a különbség az alábbi nagyon hasonlónak tűnő, mégis különböző jelentésű mondatok között: There is a book on the table. Van egy könyv az asztalon./Egy könyv van az asztalon On the table there is a book. Az asztalon van egy könyv. The book is in the table. A könyv az asztalon van.

Láthatod, hogy az első két mondat nagyon hasonlít, és a jelentésük is ugyanaz. Milyen kérdésre válaszol az első két mondat? Pl: What is on the table? - Mi van az asztalon? vagy What can you see on the table? - Mit látsz az asztalon? A lényeg, hogy a kérdéskör az, hogy mi hol van? Tehát semmiképpen nem az a kérdés, hogy Where is .?/Where are , azaz, hogy Hol van.?/Hol vannak A where-es kérdésekre fog a harmadik típusú mondat felelni: Where is the book? - Hol van a könyv? The book is on the table. - A könyv az asztalon van 7 Ugyanis ezekben a mondatokban konkrétan megmondjuk, hogy mi hol van, míg a there is/there are-os mondatokban nem azt mondjuk meg, hogy a valami hol van, hanem azt , hogy valami van valahol. Na most már biztos nem érted, úgyhogy még egyszer itt van példákkal: There is a cinema at the corner. - van egy valami valahol: Van egy mozi a sarkon At the corner there is a cinema. - valahol van egy valami:A sarkon van egy mozi The cinema

is at the corner. - valami van valahol: A mozi a sarkon van Még egy fontos dolog: Ha a helyhatározóval kezdődik a mondat, akkor mindenképpen a there is/there are verziót kell használni: Pl: On the table there is a book. SZÓREND (WORD ORDER) KIJELENTŐ MONDATBAN Az angol szórend kötött, és ehhez ragaszkodni kell. Ez egyrészről jó, mert tudod, hogy hogyan épül fel egy mondat, másfelől egy szó mondatbeli helyének a megváltoztatása a mondat értelmének a teljes megváltoztatásához vezethet, vagy egyszerűen csak nyelvtanilag helytelen lesz a mondat. A nehézséget és bonyodalmat egyedül az okozhatja, hogy a magyar nyelvben a szórend szabad, és nem feltétlenül változik meg a mondat jelentése, ha felcseréljük a szavak vagy mondatrészek sorrendjét. Az angol kijelentő mondat sémája nagyon egyszerű: alany-állítmány- tárgy (ha van) - többi mondatrész (ki csinál mit hol hogyan stb) Pl: Én olvasok könyvet a szobában most. (angol szórenddel) -

I read a book in the room now Láthatod azt is, hogy magyarul nem teszed bele a mondatba a személyes névmást (én), mert az igerag megmutatja, hogy milyen időben, módban, számban és személyben van az ige. Angolul nincs az igéknek ragja (mivel klasszikus értelemben vett teljes igeragozás sincs), hanem mindenre lesz egy segédige vagy más apróság, amivel kifejezem a fent említett dolgokat. Mivel az esetek 99,9 százalékában nincs az igének ragja (tehát azt sem derül ki a szimplán az igéből, hogy kire vonatkozik, azaz ki végzi a cselekvést), kötelezően ki kell tenni mindig az alanyt (én, te, ő, mi, ti, ők, Mary, a gyerekek, stb), ami a mondat első eleme lesz, majd azt követi az állítmány (tehát az igés szerkezet). A SZEMÉLYES NÉVMÁSOK ALANYESETE A személyes névmások alany esete nem más, mint az :én, te, ő, mi, ti, ők Ez angolul a következő: I én Mindig nagybetűvel kell írni. Mivel az angol formailag nem különböztet meg tegezést

és magázást, egyszerűen a te és az Ön is you lesz, azzal a különbséggel, hogy ha magázni you/You te/Ön akarsz írásban, akkor írd nagy kezdőbetűvel, tehát így: és az Ön is you lesz, azzal a különbséggel, hogy ha magázni akarsz írásban, akkor írd nagy kezdőbetűvel, tehát így:You. he ő Az egyes szám harmadik személy kifejezésére három névmás van.Nem szerint van a személyekre vonatkozó névmásokból kettő, és a harmadik pedig nem személyekre vonatkozik. A he hímneműszemélyekre vonatkozik 8 she ő nőnemű személyekre vonatkozik it az nem személyekre vonatkozik, hanem élettelen dolgokra, állatokra (bár ha egy állat nagyon közel áll a szívedhez, akkor személyként is kezelheted, és akkor a neme szerint mondhatsz rá he-t vagy she-t. we mi Jelentése mi, használata ugyanaz, mint magyarul. you ti Ti. Ugyanaz vonatkozik rá, mint a te/Ön jelentésű you-ra Jogos lehet a kérdés, hogy ha az egyes szám és a többes

szám második személy is ugyanúgy van angolul (you), akkor honnan tudom, hogy most egyes vagy többes számra vonatkozi-e a mondat. A válasz pedig annyi, hogy csak a szövegkörnyezetből they ők ők CLOTHES AND ACCESSOIES blouse coat denim skirt dress jeans miniskirt pants t-shrit top blazer hoodie sweater high-heels boots sandals flat shoes flip-flops trainers sneakers 9 a. b. c. d. e. f. g. h. i. watch keyholder gloves handbag purse scarf sunglasses belt bracelet earrings ring necklace She has got jeans, she is cute. She has got a cap Can you see her? she has got pink boots. She is number This girl hasnt got jeans, shes got a short skirt. She has got a pink bag, her T Shirt is pink and white. She is number This little girl has got a jacket, her boots and scarf are the same colour, they are blue. She is number . She has got jeans and a top. look at her hair, its pink and short She is number Her skirt and shoes are the same colour, she

has got green eyes. She is number Shes got red hair, her bag is white, shes got pink boots and a white pink top, she is number . Look at her, her hair is long and shes got black jeans and a red jacket. She is number Her skirt is yellow and so are her top and scarf. What about her shoes? they are yellow too She is number . Shes got old jeans, she is blonde and her hair is long, her number is . Unit 1 - Introduce yourself! 10 She is Mary Smith. She is from England What is her name? . What is his name? . Where is she from? . Where is he from? . John Smith: George Taylor: John Smith: George Taylor: John Smith: George Taylor: John Smith: Hello! My name is John Smith. Hello! My name is George Taylor. Nice to meet you! Nice to meet you! Where are you from? I am from England, from London. And you? I am from the United States, from New York. What about you? Whats your name? Where are you from? My name is . Im from . Im Gyorsan fussuk át ezeket a mondatokat magyarul is, hogy teljesen

világos legyen a használatuk! Introduce yourself! My name is . Im from + country (ország) Im + nationality (nemzetiség) This is my wife. This is my husband. This is my girlfriend. This is my boyfriend. Shes from + country (ország) Shes + nationality (nemzetiség) Hes from + country (ország) Shes + nationality (nemzetiség) Nice/Pleased to meet you! Whats your name? Where are you from? And you? What about you? Mutatkozz be! Az én nevem . . országba valósi vagyok . nemzetiségű vagyok Ez a feleségem. Ez a férjem. Ez a barátnőm. Ez a barátom. Ő (lány) . országba valósi Ő (lány) . nemzetiségű Ő (fiú) . országba valósi Ő (fiú) . nemzetiségű Örülök, hogy megismertem /megismertelek! Mi a neved/neve? Hova valósi Ön/vagy? És Ön/te? Mi a helyzet Önnel/veled? Az egyik legszembetűnőbb különbség az angol és a magyar között, hogy az angol nem tesz különbséget a tegezés és a magázás között. Ezentúl mindent tegező formában fogunk magyarul

megjeleníteni, de természetesen ugyanazokat a mondatokat használhatod tegező és magázó formát igénylő beszédhelyzetekben 11 is. Hogy minél több variációban el tudjuk mondani ezeket a mondatokat, tanuljunk meg egy jó pár országnevet és nemzetiséget! Az országneveket, nemzetiségeket és a nyelveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk angolul! COUNTRY ORSZÁG NATIONALITY NEMZETISÉG LANGUAGE NYELV Hungary Magyarország Hungarian magyar Hungarian magyar Germany Németország German német German német France Franciaország French francia French francia Italy Olaszország Italian olasz Italian olasz Spain Spanyolország Spanish spanyol Spanish spanyol Great Britain Nagy Britannia British brit English angol Portugal Portugália Portuguese portugál Portugese portugál Japan Japán Japanese japán Japanese japán China Kína Chinese kínai Chinese kínai Australia Ausztrália Australian ausztrál English

angol The United States of Amerikai Egyesült America Államok American amerikai English angol Sweden Svédország Swedish svéd Swedish svéd Switzerland Svájc Swiss svájci Germ, Fr, It ném, fr, ol Egypt Egyiptom Egyptian egyiptomi Arabic arab Holland / the Netherlands Hollandia Dutch holland Dutch holland Russia Oroszország Russian orosz Russian orosz Israel Izrael Israeli izraeli Hebrew héber Greece Görögország Greek görög Greek görög Turkey Törökország Turkish török Turkish török Austria Ausztria Austrian osztrák German német Croatia Horvátország Croatian horvát Croatian horvát Poland Lengyelország Polish lengyel Polish lengyel Most, hogy már be tudunk mutatkozni, be tudunk mutatni valaki mást, meg tudjuk mondani, hogy hova valósiak vagyunk és milyen nemzetiségűek, itt az ideje, hogy megtanuljunk napszaknak megfelelően köszönni! Good morning! Good afternoon! Good evening!

Jó reggelt!/Jó napot! (délig) Jó napot! (déltől sötétedésig) Jó estét! Természetesen nem csak a napszaknak megfelelően lehet köszönni, mondhatjuk azt is, hogy: Hi! Hello! Szia! Hello! Természetesen ez a két köszönés feltételezi, hogy baráti, közvetlen viszonyban vagytok! (magyarul tegeződtök) Elköszönéskor nagyon sok kifejezés közül választhatsz kedved szerint! 12 Good bye! Bye-bye! Bye! See you soon! See you later! See you tomorrow! See you next week! See you! Good night! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra! (szó szerint: nem sokra látjuk egymást) Viszontlátásra! (szó szerint: később látjuk egymást) Viszlát holnap! Viszlát jövő héten! Viszontlátásra! Jó éjszakát! HOW DO YOU DO? A How do you do? kifejezés úgy néz ki, mintha egy kérdés lenne, de láthatod a párbeszédben, hogy a válasz is ugyanaz: How do you do?. Tehát ez nem egy kérdés, hanem egy bemutatkozáskor használatos

udvariassági kifejezés, ami annyit tesz nagyjából, mint a Nice to meet you!, azaz Örülök, hogy megismertelek!. A How do you do?-t talán úgy lehetne lefordítani, hogy Örvendek!. Manapság sokkal inkább a Nice to meet you!-t használják, de előfordulhat, hogy hallod a How do yo do?-t is (pl. Marie Fredriksson-tól vagy Per Gessle-től) A lényeg az, hogy ne keverd össze a How are you?-val, ami azt jelenti, hogy Hogy vagy?. A How do you do?-ra a válasz ugyanaz: How do you do?. HOW ARE YOU? Mary: John: Mary: Hello John! How are you? Fine, thanks. And you? Me, too. Nice to see you! A How are you? kérdés azt jelenti Hogy vagy?. Az angolban ezt a kérdést viszont nem csak arra használjuk, hogy érdeklődkünk valaki hogyléte felől. Amikor az angolok vagy amerikaiak találkoznak valakivel, akkor a köszönés után rögtön meg is kérdezik, hogy How are you?, tehát érdeklődnek a másik hogyléte felől, de ennek nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani,

ugyanis ez a kérdés szinte hozzá tartozik a köszönéshez, mintha annak egy szerves része lenne, és igazándiból senki nem érdeklődik komolyan a másik hogyléte felől (legalábbis nem minden szituációban), ezért a választ is az szokott lenni, hogy Fine, thanks., vagyis Köszönöm jól., függetlenül attól, hogy valójában hogyan érezzük magunkat Itt van még két másik alternativa ugyanerre a kérdés feltevésére: How are things? - Mizújs? Hows it going? - Hogy ityeg a fityeg? 13 Ha valaki tényleg kíváncsi arra, hogy hogy van valaki, akkor természetesen ugyanezt a kérdést használják. Nyilvánvalóan felismered azt a szituációt, amikor valaki tényleg kíváncsi arra, hogy hogy vagy (beteg voltál, kórházban vagy, rég találkoztatok, orvos az illető, stb). Ilyen esetekben nyugodtan megmodhatod, hogy ha nem vagy túl jól, és akarod, hogy ezt a kérdező tudja is. A következő válaszok közül választhatsz: Im fine, thanks. Im very well,

thanks. Im feeling very well. I feel bad. I feel good. / Im feeling good I feel sick. Im sick. Im ill. I feel dizzy. I have a temperature. I have a fever. I have a hangover. - Köszönöm, jól vagyok. Nagyon jól vagyok, köszönöm. Nagyon jól érzem magam. Rosszul érzem magam. Jól érzem magam. Rosszul vagyok. Rosszul vagyok / Beteg vagyok. Beteg vagyok. Szédülök. Hőemelkedésem van. Lázas vagyok. Másnapos vagyok. Persze meg lehet kérdezni azt is, hogy valaki más hogy érzi magát: How is your wife? (Hogy van a feleséged?), How are the twins? (Hogy vannak az ikrek?), de ilyenkor a to be igét ennek megfelelően kell ragozni! A válaszadásra is ugyanez érvényes, azaz a to be-t és a to have-et számnak és személynek megfelelően kell ragozni. She is fine. He has a temperature. - Jól van. - Hőemelkedése van. SPELL YOUR NAME, PLEASE! Betűzd kérlek a neved! Az első lecke utolsó nagyobb témaköre a betűzés és az ABC, tanuljuk meg ezt is! Ahhoz, hogy a

nevünket vagy bármi mást el tudjunk betűzni tudnunk kell az ABC-t! Mindenképpen hallgasd meg a helyes kiejtést! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Próbáld meg hangosan betűzni a neved! Gyakorold, amíg nem megy gyorsan, olvasás nélkül! Le is írhatod ide, hogy jobban meg tudd jegyezni! WORDLIST - SZÓLISTA about And you? boyfriend Bye! Bye-bye! correct country exercise from . girlfriend Good bye! Good night! He is + nationality (nemzetiség) He is from + country (országnév) He is from + country (országnév) -ról/-ről És te? barát (fiú) Viszont látásra! Viszontlátásra! helyes ország feladat .-ból/-tól barátnő Viszont látásra! Jó éjszakát! Ő (fiú) . nemzetiségű Ő (fiú) . országba valósi Ő (fiú) . országba valósi 14 he Hello! Hi! How are you? How do you do? husband Im + nationality (nemzetiség) Im fine, thanks. Im from + country (országnév) in order Introduce yourself! My name is . my name nationality Nice to meet

you! Nice to see you! nice order See you later! See you next week! See you soon! See you tomorow! See you! sentence She is + nationality (nemzetiség) She is from + country (országnév) she Spell your name! Spell your name, please! This is my boyfriend. This is my girlfriend. This is my husband. This is my wife. this to introduce to meet to spell twins What about you? What about? What? Whats your name? Where are you from? Where from? Where? wife word you ő (fiú) Hello! Szia! Hogy vagy? Örvendek. férj . nemzetiségű vagyok Köszönöm jól vagyok. . országba valósi vagyok rendben, sorrendben Mutatkozz be! Az én nevem . az én .-m név nemzetiség Örülök, hogy megismertelek! Örölök, hogy látlak! kedves, szép rend Viszontlátásra! (szó szerint: később látjuk egymást) Viszontlátásra jövő héten! Viszontlátásra! (szó szerint: nem sokra látjuk egymást) Viszlát holnap! Viszontlátásra! mondat Ő (lány) . nemzetiségű Ő (lány) . országba valósi ő

(lány) Betűzd a neved! Betűzd kérlek a neved! Ez a barátom. Ez a barátnőm. Ez a férjem. Ez a feleségem. ez bemutatni, bevezetni találkozni betűzni ikrek Mi a helyzet veled? Miről? Mi? Mik? Mi a neved/neve? Hova valósi vagy? Honnan? Hol? feleség szó te, ti, (Ön, Önök) 2005 5 Perc Angol Unit 2 - Your friend is very nice! 15 This is my friend Kate Turner. She is from Great Britain She is British. Shes 28 years old, so shes young. Shes single. Shes slim and sporty She is a secretary. She is hardworking She is very friendly to people, she is polite and honest Válaszolj a következő kérdésekre angolul, teljes mondattal! Pl: Whos this girl? Shes Kate Turner, shes my friend. Where is she from? . Is she American? . Is she old? . Is she married? . Is she slim and sporty? . Is she a doctor? . Is she lazy? . Is she impolite? . Az olvasmány és a kérdések alapján kösd össze az ellentétes jelentésű szavakat! young married sporty hardworking friendly polite honest

Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: lazy dishonest unfriendly single old impolite elegant Good afternoon! Good afternoon! Take a seat, please! Thank you. So, whats your name? My name is Éva Kovács. Oh, goodness me! Its difficult! Can you spell that for me, please! E-V-A K-O-V-A-C-S Thank you, and where are you from? 16 Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Receptionist: Student: Im from Hungary. Im Hungarian How old are you? Im 32. What is your marital status? Im married with two children, a boy and a girl. Whats your job? Im a hairdresser. Whats your address? My address is 25 Petőfi Street, Budapest, Hungary. My postal code is 1058 What is your phone number? My phone number is 36-1-354-2187 What is your mobile phone number? It is 06-30-854-3278 And your e-mail? My e-mail is

eva.kovacs@hotmailcom Thank you very much. Thank you. Az olvasmány alapján töltsd ki a regisztrációs lapot! Két rubrikát már kitöltöttünk segítségképpen! STUDENT REGISTRATION FORM Surname: Nationality: M/F: F Address in your country: First name: ÉVA Language: Date of birth: Telephone: Fax: E-mail: Occupation in your country: Ugye azt tudod, hogy az angolok és amerikaiak (és általában a legtöbb nép) fordítva használja a nevét: azaz először mondják a keresztnevet, aztán a családnevet! Tölts ki egy regisztrációs lapot a saját adataiddal is! STUDENT REGISTRATION FORM Surname: Nationality: M/F: Address in your country: First name: Language: Date of birth: Telephone: Fax: E-mail: Occupation in your country: Nézzük meg közelebbről egyenként a személyi adatokra vonatkozó kérdéseket, és tanuljuk meg, hogyan kell ezekre a kérdésekre válaszolni! 17 Whats your name? My name is . Where are you from? Im from . How old are you? What is your

marital status? Im married. Im single. Im married with a child. Im married with two children. Im divorced. Im a widow. Im a widower. Im engaged. Im separated. Whats your job?/What do you do? Im a/an . Whats your address? My address is . What is your phone number? My phone number is . What is your mobile phone number? My mobile number is . What is your e-mail? My e-mail is . Hogy hívnak? .-nak hívnak (szó szerint a nevem) Hova valósi vagy? .-ba/ról valósi vagyok Hány éves vagy? Mi a családi állapotod? Házas vagyok. Egyedülálló vagyok. Házas vagyok, van egy gyerekem. Házas vagyok, két gyerekkel. Elváltam. Özvegy vagyok. Özvegyember vagyok. El vagyok jegyezve. Külön élek (a férjemtől/feleségemtől). Mi a foglalkozásod? . vagyok Mi a lakcímed? A lakcímem . Mi a telefonszámod? A telefonszámom . Mi a mobil telefonszámod? A mobilszámom . Mi az e-mailed? Az e-mailem . Az e-mail címekkel kapcsolatban két fontos szót kell megtanulnunk:" pont és

kukac" A pont angolul ebben az esetben "dot" a kukac pedig "at" tehát a fenti e-mail cím felolvasva a következő: eva dot kovacs at hotmail dot com A következő kifejezések voltak még benne a szövegben: Take a seat, please! Thank you! Thank you very much! Not at all! Oh, my God! Its difficult! Spell your name, please! Foglaljon helyet kérem! Köszönöm! Nagyon köszönöm! Szóra sem érdemes! Te jó ég!/ Jesszusom! Ez nehéz! Betűzd a neved kérlek! Most már majdnem minden fontos adatot le tudsz írni és el tudsz mondani magadról és másról is! Ki tudsz tölteni egy angol nyelvű űrlapot is! A családnév és keresztnév szavakra az angolban több megfelelőt is találsz, elmondom az összeset, mert bárhol találkozhatsz bármelyikkel! Keresztnév: forename, christian name (csak keresztény országokban!), given name, first name Családnév: Family name, second name, surname Teljes név: Full name MR, MRS, MISS 18 A nevek elé a

következőket lehet még tenni: Mr (miszter) Smith Mrs (miszisz) Smith Miss (missz) Smith Ms (miz) Smith Smith úr Smith asszony (Smithné) - tudjuk, hogy férjnél van Smith kisasszony - tudjuk, hogy hajadon Smith (kis)asszony - ilyenkor nem tudjuk, hogy férjnél van-e vagy sem Ezeket mindig a nevekkel együtt kell használni! Gyakrabban használják, mint a magyar nyelvben. Például a gyerekek nem "néniznek és bácsiznak" az oviban és az iskolában. Egy angol vagy amerikai gyerek így szólítja az ovónénit vagy tanárnénit/tanárbácsit vagy bárki, aki nem a rokona, de magyarul .néni vagy bácsi lenne: Mr + családnév, Mrs + családnév, Miss + családnév Ha rokona az illető (nagynéni vagy nagybácsi) akkor pedig az uncle vagy aunt szavakat + a keresztnevet használják: Uncle John - John bácsi Aunt Mary - Mary néni Sir - Uram, Madam - Hölgyem Megszólításokban, amikor nem tudjuk a megszólítottnak még a családnevét sem, a Sir és Madam szavakat

szokta az angol nyelv használni. Pl: Excuse me Madam, what time is it? - Elnézést hölgyem, mennyi az idő? Thank you very much Sir! - Nagyon köszönöm uram! NUMBERS-SZÁMOK A k orodat, t elefonszámodat é s a h ázszámodat le tudod ír ni, de h ogy e l is tu dd m ondani, ta nuljuk m eg a számokat is! A kiejtést nagyon fontos, hogy vagy CD-n, vagy kazettán, vagy egy élő órán meghallgasd! 1 2 3 4 5 one two three four five 6 7 8 9 10 six seven eight nine ten 11 12 13 14 15 eleven twelve thirteen fourteen fifteen 16 17 18 19 20 sixteen seventeen eighteen nineteen twenty Húsz felett pedig már egyedül is össze tudod tenni a számokat, mert csak a tízeseket kell megtanulnod és össze kell tenni azokat az 1-től 9-ig terjedő számokkal: 23 27 29 twenty-three twenty-seven twenty-nine 19 Tehát a tíz (ten) és a húsz (twenty) már megvan. Most tanuljuk meg a többit: 30 40 50 60 70 80 90 thirty fourty fifty

sixty seventy eighty ninety Ha ez megvan, akkor nagyon egyszerűen össze tudjuk tenni a számokat! Lássuk például, hogy van az, hogy 43? forty + three vagy 72? seventy + two és így tovább, egészen 99-ig! De ne álljunk meg itt! Tanuljuk meg a százasokat és ezreseket is! 100 hundred 200 two hundred 300 three hundred és így tovább, tehát az egyeseket kell 1-9-ig a "hundred" azaz a "száz" szóval párosítani! Hogy van az, hogy 700? seven-hundred! Ilyen könnyű az egész! Ha százassal kezdődő, de nem kerek "százas" számot akarunk mondani, akkor először megint azt mondjuk meg a fenti technika szerint, hogy hány darab százas, majd jön az "and" azaz "és" szócska és utána a többi, már megismert módszer szerint képzett szám! (Tehát azt jegyezd meg, hogy a százasok és a tízesek között van egy and.) 325 three hundred and twenty-five 847 eight hundred and forty-seven Az "ezer" angolul

"thousand", a kiejtése "táuzend" és pontosan úgy, mint a százasoknál, itt is csak azt kell megmondani, hogy mennyi van belőle: 4000 four thousand Az ezresek után nem kell "and", tehát így néz ki egy elsőre bonyolultnak tűnő szám: 7541 seven thousand, fivehundred AND fourty-one vagy 6412 six thousand, four hundred AND twelve Whats your job? What do you do? Mi a foglalkozásod? Im an English teacher. My husband is a businessman. My father is a musician. My mother is a receptionist. 20 librarian könyvtáros business üzletember cleaner takarító clown bohóc dentist fogorvos detective detektív doctor orvos engineer mérnök accountant könyvelő pizza delivery boy pizzafutár baker pék, cukrász postman postás secretary titkárnő musician zenész plumber vízvezetékszerelő shop assistant eladó Other jobs and occupations: nurse vet waitress actor actress pilot tailor dressmaker journalist writer photographer

beautician singer manager ápolónő állatorvos pincérnő színész színésznő pilóta szabó varrónő újságíró író fényképész kozmetikus énekes igazgató 21 bank clerk electrician teacher carpenter managerbank igazgató tisztviselő villanyszerelő tanár asztalos Néhány apró, de fontos tudnivaló ehhez a leckéhez! • A telefonszámokban a számokat mindig egyesével mondjuk! • Az "ezer valahányszáz" összetételű kerek százasra végződő számokat nagyon sokszor (főleg Amerikában) nem így mondják: 1800 one thousand, eight hundred (egy ezer nyolc száz) HANEM eighteen hundred (tizennyolc száz), azaz százasokban számolva! • Az évszámokat is százasokban számolják: tehát 1967 : nineteen hundred, sixty-seven DE: az évszámoknál a hundred szót le is hagyhatod (legtöbbször le is szokták hagyni), és csak annyit mondanak, hogy: nineteen sixty-seven. A lecke elején különböző tulajdonságokkal jellemeztük Kate

Turner-t. elevenítsük fel ezeket a tulajdonságokat és egészítsük ki még pár másik tulajdonsággal! young single slim sporty hardworking nice polite honest tall talented clever intelligent thirsy beautiful ugly strong erős Fiatal egyedülálló karcsú sportos szorgalmas/dolgos kedves, s udvarias becsületes magas tehetséges okos intelligens szomjas szép csúnya old married elegant lazy unfriendly zépimpolite dishonest short hungry handsome pretty famous beautiful szép öreg/régi házas elegáns lusta barátságtalan udvariatlan nem becsületes alacsony éhes jóképű csinos híres poor szegény mean gonosz 22 angry mérges busy elfoglalt sleepy álmos funny vicces tired fáradt happy boldog shy szégyenlős cheerful vidám rich gazdag scared rémült sad szomorú curious kíváncsi Az utolsó, ám nagyon fontos dolog ehhez a leckéhez a következő: Amikor elmondjuk, hogy mi a foglalkozásunk, akkor azt így tesszük: Im an English teacher. vagy

Im a doctor. Láthatod, hogy a foglalkozás neve elé bekerül minden esetben egy a vagy an, ami az angolban a határozatlan névelő (ami magyarul az egy). Azt, hogy a vagy an kerül a foglalkozás elé, nagyon könnyű eldönteni: a lesz, ha a foglalkozás neve mássalhangzóval kezdődik, például a doctor an lesz, ha a foglalkozás neve magánhangzóval kezdődik, tehát például an English teacher WORDLIST - SZÓLISTA actor actress address angry around . bank manager beautician beautiful birth színész színésznő cím mérges . körül bank igazgató kozmetikus szép szültés 23 boy businessman busy carpenter cell phone children clerk clever cold cook cute dancer dangerous date of birth date dentist difficult dishonest divorced doctor dressmaker driver drunk electrician elegant engaged engineer English teacher F (female) family name famous fast fat father firefighter first name following friend girl God goodlooking guide hairdresser handsome hardworking heavy honest

How old? hungry impolite intelligent job journalist judge lazy M (male) manager marital status married mechanic mobile phone mother fiú üzletember elfoglalt asztalos mobil telefon gyerekek tisztviselő okos hideg szakács aranyos táncos veszélyes születési dátum dátum fogorvos nehéz nem becsületes elvált orvos varrónő sofőr részeg villanyszerelő elegáns eljegyzett mérnök angol tanár nőnemű családnév híres gyors kövér apa tűzoltó keresztnév következő barát lány Isten jóképű vezető fodrász jóképű szorgalmas, dolgos nehéz, súlyos becsületes Mennyi idős?/ Milyen régi? éhes udvariatlan intelligens állás, foglalkozás újságíró bíró lusta hímnemű igazgató családi állapot házas autószerelő mobil telefon anya 24 musician nice noisy Not at all. number nurse occupation old other people personality phone photographer pilot please plumber polite poor postman pretty priest receptionist registration form rich seat secretary She is

around 35. shop assistant short singer single slim so sporty strong student surname tailor talented tall teacher Thank you very much! Thank you! thirsty to take to thank tourist guide tourist ugly unfriendly very vet waiter waitress warm Who? widow widower with . writer year young zenész kedves, szép zajos Szóra sem érdemes! szám ápolónő foglalkozás öreg, régi más emberek személyiség telefon fényképész pilóta kérem vízvezeték szerelő udvarias szegény postás csinos pap recepciós regisztrációs lap gazdag ülés, ülőhely titkár(nő) 35 éves kb. eladó alacsony énekes egyedülálló karcsú így sportos erős tanuló családnév szabó tehetséges magas tanár Nagyon köszönöm! Köszönöm! szomjas vesz, visz megköszönni idegenvezető turista csúnya barátságtalan nagyon állatorvos pincér pincérnő meleg Ki? özvegy özvegyember .-val/vel író év fiatal 25 2005 5 Perc Angol Unit 3 - Whats this? Well, this is the bedroom in my flat. As you

can see, my flat is clean but very small. You can se e a c hest-of-drawers i n t he foreground. T he w alls in my bedr oom a re pink. The chest-of-drawers is made of wood. The lamp and the alarm clock are on the chest-of-drawers. There arent any pictures on the wall. The bed is next to th e chest-of-drawers. The pillows are on the bed. Nézd a képet és a szöveget 1 percig, próbáld meg memorizálni, majd tölts ki a következő feladatban az üres helyeket a megfelelő szavakkal! Well, this is the . in my As you can see, my flat is clean but very small You can see a in the foreground. The walls in my are pink The is made of wood The lamp and the are on the chest-of-drawers. There arent any on the wall The is next to the chest-of-drawers The . are on the bed Tanuld meg a következő kifejezéseket, és ezek segítségével fordítsd le a következő mondatokat! Ha nem ismersz egy szót, akkor keresd ki a szólistáról vagy egy szótárban! in . in the background on . next

to . . ban/ben a háttérben . on/en/ön . mellett A gyerekek a szobában vannak. Láthatsz egy festményt a háttérben. A könyvek az asztalon vannak. Az ágy a szekrény mellett van. . . . . Parts of a house Kösd össze a lakás helységeinek nevét az ott található bútorok neveivel! Ha nem ismersz egy szót, akkor keresd ki a szólistáról vagy egy szótárból! living-room/sitting-room bedroom bathroom kitchen toilet hall balcony dining room cupboard, fridge, sink flowers, table, plastic chairs, pots toilet washbasin, shower, towel rail, bathtub bed, wardrobe, bed-side table sofa, armchairs, coffee-table, bookcase coat hanger, mirror table, chairs, sideboard OTHER IMPORTANT WORDS curtain rug carpet lamp 26 Számozd meg a képeket a hozzájuk tartozó szó számával! Ha nem ismered a szót, akkor keresd ki a szólistáról vagy egy szótárból! 1. 2. 3. 4. 5. chair armchair bookcase chest of drawers leather armchair COLOURS Már biztos hallottad pár szín

nevét angolul. Próbáld meg kitalálni, hogyan mondják magyarul a következő színeket! Ha nem boldogulsz, akkor használd a szólistát vagy egy szótárt! black white blue yellow red brown pink orange grey Green WHATS THIS? Whats that? What are these? What are those? MI EZ? Mi az? Mik ezek? Mik azok? 4 új szót tanultunk most meg: this, these, that, those amelyek jelentése ez, ezek, az, azok A this többes száma a these, a that többes száma pedig a those. Természetesen a to be-t, azaz a létigét a számnak megfelelően kell használnod: This is . These are . That is . Those are . 27 Vagy tagadva: This isnt . These arent . That isnt . Those arent . Vagy kérdezve: Is this .? Are these .? Is that .? Are those .? Most, hogy ezt már tudjuk, itt az ideje, hogy tisztában legyünk a főnevek egyes és többes számával is. Íme néhány részlet az olvasmányból: S/P S/P S/P S/P S/P S/P S/P . this is the living-room The walls in my living-room are yellow. The

chest-of-drawers is made of wood. The plant and the candle-holder are on the chest of drawers. Two pictures are on the wall. The sofa is next to the . The teddy bears are on the . Vess egy pillantást a képre! Jelöld meg azokat a mondatokat "S"-sel, amelyek szerinted egyes számban (singular) vannak, és "P"-vel azokat, amelyek szerinted többes számban (plural) vannak! Ebben a feladatban főneveket és jelzőket találsz! Párosítsd össze a főneveket és a hozzájuk tartozó mellékneveket! Ha nem ismersz egy szót, akkor keresd ki a szótárból vagy a szólistáról! 10 jelzős főnevet kell összetenned! főnevek - nouns: melléknevek - adjectives: table, books, girls, wardrobe, window, newspapers, diamonds, ice-cream, coffee, shoes full, dirty, broken, expensive, hot, clean, thick, interesting, delicious, pretty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gyakoroljuk tovább a mellékneveket! Jelöld meg azt a jelzőt, amelyik nem illik vagy nem jellemző a

főnévre! Pl: dog: small, b flat: car: book: office: spacious, dirty, expensive, cheap, happy fast, r ich, cl ean, red, l uxury cold, in teresting, th in, th ick, b oring busy, full, closed, young ig, green, fl uffy, s tinky WORDLIST - SZÓLISTA 28 armchair As you can see. balcony bathtub bed bedroom bed-side table big black blue book bookcase boring boy broken busy but candle candle-holder car carpet chair cheap chest-of-drawers child children clean closed coat hanger coffee coffee-table cold color cupboard curtain delicious diamond dining room dirty dog expensive fast fireplace flat flower fluffy foreground fridge full girl green grey happy hot house ice-cream important in the background interesting kitchen lamp fotel, karosszék Ahogy azt látod . erkély fürdőkád ágy hálószoba éjjeli szekrény nagy fekete kék könyv könyves szekrény unalmas fiú törött elfoglalt/forgalmas de gyertya gyertyatartó autó, kocsi szőnyeg szék olcsó komód gyerek gyerekek

tiszta bezárt, zárt ruhafogas kávé dohányzóasztal hideg szín konyhaszekrény függöny finom gyémánt ebédlő piszkos kutya drága gyors kandalló lakás virág bolyhos, pihe-puha szőrmés előtér hűtőszekrény teli lány zöld szürke boldog meleg/forró/erős/csípős ház fagylalt fontos a háttérben érdekes konyha lámpa 29 living-room luxury made of wood mirror newspaper next to . office orange painting part parts of a house picture pink plant plastic pot pretty red rich room rug shoes (tsz!) shower sideboard sink sitting-room small sofa spacious stinky table teddy bear thick thin toilet towel rail towel wall wardrobe washbasin well white window yellow You can see young nappali szoba luxus fából készült tükör újság . mellett iroda narancs, narancsszín festmény rész egy ház részei kép rózsaszín növény műanyag cserép, lábas csinos piros gazdag szoba kisebb szőnyeg, rongy szőnyeg cipő zuhany tálalószekrény mosogató nappali kicsi

kanapé tágas büdös asztal játék mackó vastag/sűrű sovány/vékony WC törölköző tartó törölköző fal ruhásszekrény mosdókagyló nos, tehát fehér ablak sárga látod/láthatod fiatal 30