Pszichológia | Felsőoktatás » A fejlődéslélektan vizsgálata (vázlat)

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:137

Feltöltve:2010. július 31.

Méret:104 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

http://www.doksihu A fejlődéslélektan vizsgálata (vázlat) A pszichológián belül a fejlődéslélektan Rókusfalvi Pál szerint az összehasonlító lélektan egy részterülete. Alaptudomány, legfontosabb feladata a különböző életkorú személyek különböző életkori sajátosságainak megfigyelése, leírása, összehasonlító elemzése, a fejlődés törvényszerűségeinek feltárása. 2 irányzata van: 1)filogenetikus fejlődés vizsgálata /törzsfejlődés/ 2) ontogenetikus f.v(egyedfejlődés) Rousseau: Emile avagy a nevelésről Darwin: első, aki tudományos igénnyel megfigyelt egy csecsemőt –> Egy csecsemő lélekrajzi vázlata c. mű -> gyermektanulmányozás, naplók Henry Wallon (1879-) orvos volt, filozófiai pszichológus, genetikus szociálpszichológiai irányzat Jean Piaget (1896-) Svájcban élt, filozófus is 1. kérdés: Folyamatos-e a fejlődés v szakaszokra osztható? W: minőségi, hirtelen, váratlan, nagy ugrás P: folyamatos (P az

értelmi fejlődés szakaszait leírta, de tagadta, h ezek a teljes fejlődésre igaz általános érvényűek lennének) 2. kérdés: W: ezek a minőségi ugrópontszerű változások a faj minden egyedénél bekövetkeznek, előre jelezhetőek, uakkor, uúgy <-> P 3. kérdés W: ha vannak minőségi ugrások akkor minek tulajdoníthatóak az egyéni eltérések Flawell: a fejlődési szakaszokat minőségi különbségek jelzik, ezek a változások nagyon gyorsan következnek be, ez a változás egyidejűleg jelentkezik a gyermek személyiségének több v minden területén, az egy szakaszra jellemző viselkedés v testi változások összefüggő mintázatot alkotnak, ezek nevezi életkori sajátosságoknak. Sensitive periódus: pl. beszédfejlődés, gagyogás gőgicsélés 4-5 hónapban, minden hangot ejt eredetileg, artikulálni tanulja anyanyelve hangjait ha beszélő emberi környezet van, ha nincs ez elmarad és később nagyon nehéz kifejleszteni Fejlődéslélektan

irányzatai: 1)preformizmus v biológiai irányzat: csak az öröklés az oka annak, h milyenné válik az egyén 2) szociológiai irányzat: a környezet az ok, tabula rasa 3) konvergencia elmélet, Stern, az öröklés és a környezet egyaránt felelős, arányukról még vita van 4) Jerome Kagan: a fejlődési szekvenciák egyetemességét írta le, a világ minden részén az lesz a kisbabával 5) McGall Robert, kanalizáció, csatonaképződés, fejlődésünk előre kijelölt úton, csatornában halad, szeneslapát modell, 0-2 kor kicsik az egyéni eltérések, az öröklés dominál, 2 év után a környezeti tényezők határozzák meg, nagyok az eltérések 6.) Lewis interakcionális modell: a fejlődő egyén aktuális állapota mindig az előző állapot és az akuális környezeti hatások függvényeként változik, a csecsemő minden képessége a szociális interakciókon alapul 7) Sameroff és Chandler: tranzakcionális modell a kisbaba nem csak passzívan szenvedi el

a környezeti hatásokat, hanem aktívan kapcsolatba lép pl anyjával, módosítja az anya attitűdöt Freud: libidó, pszichoszexuális fejlődés, 1.)orális szakasz 0-2 év 2)Anális szakasz 2-3 év 3) fallikus szakasz 4-5 év 4) Latencia szakasz 6-13 év 5) genitális szakasz 13-18 év Erickson: 1) 0-2 év csecsemőkor, ősbizalom-ősbizalmatlanság http://www.doksihu 2) 2-3 év, kisgyermekkor, autonómia-kétely,kétség 3) 3-5 év, óvodáskor, kezdeményezés-bűntudat 4) 6-11év kisiskoláskor, teljesítmény- csökkent értékűség 5) 12-20 év serdülőkor, identitás-szerepdiffúzió 6) 20-40 év. Fiatal felnőtt, intimitás- izoláció 7) 40-60 év, felnőttkor, alkotóképesség-stagnálás 8) 60- év időskor, én integritás- kétségbeesés Az ember bio-pszicho-szociáis lény mai felfogásunk szerint. A fogantatástól a halálig foglalkozik a fejlődéslélektan az emberrel. I)prénatális szakasz: 1 zigóta 2 embrionális sz 3. magzati sz II) perinatális sz :a

születés folyamata, küzdő kooping, ha császármetszés van ez gyenge lehet III.) posztnatális szakasz: világra jön, az első légvétellel elzáródik egy speciális ér- elindul a kis és nagyvérkör, külön vérkeringés. Ha nem sír fel a baba, ha élesztgetni kell szív és keringési problémák. - 0-2 hónapos korig: újszülött kor, köldökzsinór elvágása fontos határ - 2-1 éves: csecsemőkor, első szavak, feláll, önálló lépések a végén - 1-3 éves kisgyermekkor, a gyerek óvodaérett lesz, vágyik hasonló korú gyermekek társaságára - 3-6-7 éves óvodáskor, végén iskolaérettség, tanulási készségek, írás-olvasás - 7-11 éves kisiskolás kor, nemi hormonok működésének megindulása, első menstruáció - 11-18 éves serdülőkor, végén nagykorúság, felnőtté válás társadalmilag - 18-26 felnőtt v ifjúkor, aki nappali tagozaton tanul azoknak - Felnőttkor 3 szakasza: 1) 18/23/26tól fiatal felnőttkor, pályaválasztás,

családalapítás, otthonteremtés 2) gyermekek nevelése, karrierépítés, kb 35-50 éves korig 3) készülődés a nyugdíjas évekre 62 éves korig->társadalmi változás - 62- öregkor: 62-70 időskor, 70-öregkor, 80-aggkor Fejlődés: mennyiségi változások sorozata, ami minőségi változást eredményez, és ennek hatására 1 minőségileg új, magasabb rendű képesség jelenik meg az egyednél. A megszokottól eltérő fejlődésnek több fajtája van: 1) akceleráció = felgyorsult fejlődés, testibiológiai fejlődésben, környezeti hatásra pl. ma férfiak magasabbak, nők korábban menstruálnak 2) retardáció = lelassult fejlődés, amíg a lemaradás mértéke nem haladja meg az 1 évet, ha igen akkor az fogyatékosság. A fogyatékosság minőségileg más fejlődést jelent A) érzékszervi fogyatékosság, látás-hallás teljes hiánya komoly problémát okozhat tanulásban, információszerzésben. Nem mind1,h mindig is azok voltak v csak azzá váltak

Speciális módszerrel fejleszthetőek. A többi érzék kiesése nem okoz olyan problémát B) mozgássérültek v mozgáskorlátozottak: vannak akik testi fogyatékosok, pl hiányzik egy végtagja fejlődési rendellenesség, gyógyszerszedés miatt, kontargán altató és antiepileptikumok, vannak csak mozgásukban korlátozottak, pl. bénulások, mondjuk köldökzsinór miatt, féloldal, vastüdő stb. járványos gyermekbénulás, vírusos agyhártyagyulladás miatt C) értelmi fogyatékosság, 70es iq alattiak, korábban 80 volt, mentálisan retardáltak DSM 4-ben hivatalosan a szakirodalomban, 1) debilek, enyhe fokú, olvasni írni megtanítható, egyszerű munka, önálló lehet 2) inbecil, középsúlyos, önálló életvitel nagyon ritka, gyám 3) idióta, súlyos é.f önellátásra képtelenek, környezetükre utaltak 4) igen súlyos D) halmozottan sérültek: 2 v több területen fogyatékkal élnek pl hidrokefallus=vízfejűség, korábban fogyatékosság volt, ma tudják

kezelni lecsapolással, és így nem lesz fogyatékos 3) regresszió: fejlődésben való visszaesés egy korábbi, már túllhaladott szintre, általában pszichés ok miatt több területen 4) fixáció: a fejlődés bizonyos szintjén való megrekedést jelent pl fogyatékosoknál http://www.doksihu Érés: az idegrendszer anatómiai-fiziológiai fejlődésében megmutatkozó változás következménye Tanulás: gyakorlás, ismétlés hatására létrejövő viselkedésváltozás. Hatására asszociáció, kapcsolat jön létre az idegrendszer két v. több pontja között /1 orr, 2 agyfélteke azonos pontja között, egységes kép 2. hallóközpont, látás-hallás, azonos félteke különböző pontjai között 3 gerincvelőó agy, a központi idegrendszer különböző pontjai között fel és leszállópályák között, muslica közeledik felénk, látjuk, gerincvelői reflex, pislogunk/ Érés és tanulás kapcsolata: pl ha a csontok megnőnek az izom is megvastagszik,nő,

az idegrendszer az irányító, visszacsatolás van. Izmok kellenek, meg kell tartania magát, idegrendszer érése is fontos, záróizmok akaratlagos szabályozása, motiváltság,h bilibe pisiljen -> ha ezeknek az érési kritériumoknak megfelel csak akkor tudja megtanulni, pl a szobatisztaságot Fejlődés menete a prénatális szakaszban: A zigóta osztódik, kivándorol, beágyazódik. Embrió: 4. hét, alakot ölt a test, feji vég megvastagodik, farki vég megnyúlik A fejlődésre a CEPHALO-CAUDALIS fejlődésmenet jellemző fej->farki vég, először jelenik meg a kéz, utána a láb. PROXIMO-DISTALIS fejlődésmenet: közép ->szélek pl a gerincoszlopnál és a porcos váz kialakulásánál először a csigolyák, majd bordaívek, hátulról előre, középre porcos vázban csontmagvak, majd ezekből kiindulva csontosodás. Már ver a szív, keringet, de még együregű. A 6 hétre porcos váz és a koponya is kezd formálódni 8héten létfontosságú szervek.

9héttől magzat, még 1 cmesek sincsenek, de már minden szervkezdeménye, végtagja kialakult, minőségi mennyiségi változás, csontosodás kezdete, izmok ->első véletlenszerű mozgások, ezt még az anya nem érzékeli, száj körüli ingerlésre mozgással reagál a magzat. 11 hét tapintásos receptorok 12héttől már hall a magzat, fülreceptorok kialakulnak, alvási és ébrenléti periódusok alakulnak ki, rendszerint fordított az anyáéval, véletlenül reflexesen, majd önindítottan mozog, hangra, mozgásra érintésre aktívan reagál, a magzatnál a sírás jelei is megfigyelhetőek, Chamberlain írta le először, a hallási élményekre differenciáltan reagál, hangadás, vibráció is tapasztalható, sokmindent megtanul a baba: alkalmazkodik (habituáció) a külső ingerekhez, főleg hangeffektusok, klasszikus és operáns kondícionálás első jelei megjelennek, érzékelés-mozgás összekapcsolódik, de kompetens, intenzíven, aktívan részt vesz. A

magzatot az örömelv vezérli és kerüli a kínt, a fájdalmat (abortusz elől menekül). A születés traumatikus élmény, fontos,h természetes úton jöjjön világra, küzdő kooping. Rottmann az anyák típusaival foglalkozott, 4 anyai attitűd: 1)ideális anya: örül, szeretettel várja a baba érkezését, egészséges 2) hideg anya: tudatosan elutasítja, de tudattalanul elfogadja az anyaságot, mindent megtesz,h egészséges legyen 3) ambivalens anya: tudatosan elfogadja, tudattalanul elutasítja, a gyerek csak eszköz számára 4) katasztrófális anya: minden téren elutasítja, ezért súlyos terhességi problémák, fájdalom, görcsök, a szülés komplikált, gyermekágyi depresszió, újszülött apátiás v hiperaktív lesz, nehezen tanul meg szopni, hiányzik C.Molnár Emma: katexis pszichoterápia: terhesség ideje alatt jó kapcsolat kiépítése anya és magzat között, anyai ösztönök aktivizálása, és mobilitása hangra és érintésre irányul,

éneklés,mesélés, hasznos nagyon. Raffai Jenő: anya-magzat kapcsolatépítés hatásait írja le: komplikációmentes terhesség után komplikációmentes szülés, kevésbé élnek meg fájdalmat szülés közben, egészséges anyai ösztönökkel tekintenek kisbabájukra, az anyaság örömét intenzívebben éli meg. A kisbabák nyugodtabbak, többet aludnak, kevesebbet sírnak, jobban fejlődnek, később is megnyugszik azokra a dalokra, mesékre amiket korábban hallott. Czeizel Endre féle rizikófaktorok: 1)genetikai veszélyeztető tényezők: örökletes ártalom, génhiba, downszindróma=középsúlyos idióta, szülők öröklött betegségei pl dongaláb, csípőficam; 3440 évnél idősebb az anya, 24 éves korban született 2 gyermek a legegészségesebb. Spontán http://www.doksihu vetélés, halva születés arra utalhat,h génhiba összeférhetetlenség van az apai és anyai gének kromoszómái között. Vérrokonok házasságából 2)veleszületett: a

terhesség ideje alatt az anyát érő külső-belső hatásra jönnek létre és károsítják a babát 3) terhesség előtti betegségek pl szifilisz miatt vakság és értelmi fogyatékosság 4) terhesség alatti pl rubeola maradandó szívkárosodást okoz 5) gyógyszerek pl kontergan botrány, antiepileptikumok, antidepresszánsok, sejtosztódást blokkoló szerek de pl 1 kalmpoyrin is problémát okozhat 6)sugárártalom, fogászati röntgen , tüdőszűrő is 7)dohányzás, fejletlen, légzőszervei károsodnak, nincs elég o2 a vérben 8)alkohol, súlyosabb idegrendszeri károsodás, sajátos arcforma, retardált 9) drog, kábítószer: idegrendszer, légzőszervek károsodása, baba hozzászokik, elvonási tünetek, babának adagolni kell a szert Érett-egészséges újszülött: súly 2800-4000 gramm, hossza 48-55 cm, fejkörfogat 33-36 cm és az anyai medence átmérője is, számít,h kiférjen a baba, mellkörfogata kisebb mint a fejé 30-34 cm, váll körfogata is kisebb

mint a fejé, 33-35 cm, bőre rózsaszínű, testhajlatokban magzatmáz van, laguno magzati szőrzet nem túl erős, hajzat körvonalazódik, végtagjai párnásak, a körmök túlnőnek az ujjhegyen, emlőbimbó és has kidomborodik, fülkagylók porcosak, testnyílások átjárhatóak Veleszületett reflexek megjelennek és erősek. Vitális reflexek: légzés, szívműködés, keringés, táplálkozás, emésztéssel összefüggés. Védekező reflexek, (talán majomősöktől) pupilla, pillacsapás, fogó reflex (saját testsúlyát meg tudja tartani), Moro-féle átkaroló reflex, talpreflex lábujjaival simiz ha simizzük, ejtőernyős reflex karját és lábait kifeszíti ha zuhan -járóreflex, feszítés hajlítás, felülési-lebegő reflex, Bauer-reakció kúszó mozgás őse