Nyelvtanulás | Magyar » Anyanyelv központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2004

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 14 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:53

Feltöltve:2011. január 30.

Méret:191 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

2004. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A–1 feladatlap Név: . Születési év: nap: hó: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Ügyelj a megfelelő időbeosztásra és a külalakra! A megoldásra összesen 45 perced van Az utolsó (10) feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! Pl.: 2. FELELÓRA = ELEMEZ = EGYPAPÍR = fel e lóra – felel, óra Keresd meg a következő ikerszavak jelentését! Írd a megfelelő nagybetűt a pontsorokra! a) lárifári . a b a b c A) díszes apróság, ékszer B) félszeg, ügyetlen b) hercehurca . C) komolytalan beszéd D) nagyhangú, hetvenkedő beszéd c) sete-suta . 3. E) fáradságos utánjárás, huzavona Karikázd be a helyes változatot! a) 1-én – 1-jén – 1-sején b) ed-zük – edz-zük – edz-dzük c) Kossuth-hal – Kossuth-thal – Kossuthtal d)

játszon – játsszon – jáccon e) hátsó-indiai – Hátsó-indiai – hátsó-Indiai f) folyjon – follyon – fojjon a b c d e f 8. osztály – A–1 feladatlap / 2 4. Húzd alá az alábbi viccekben azokat az állandósult szókapcsolatokat, amelyek a humor forrásai! Írd a pontsorokra ezeknek a szókapcsolatoknak a jelentését! a b c d a) Pistike büszkélkedik az iskolában. – Képzeljétek, tegnap örömet szereztem a mamának az intőmmel! – Hogyhogy? – Azt mondta, hogy már csak ez hiányzott! b) Jelentése: . . c) – Anyu, tegnap apu vadászni volt? – Miért? – Mert azt mondta, hogy megint bakot lőtt. d) Jelentése: . . 5. Alkoss különböző szavakat a megadott szerkezeti mintára, és írd a megfelelő pontsorokra! a) összetett szó: melléknév + főnév: . b) mos + képző: . c) mozaikszó: Központi Statisztikai Hivatal: . d) szóösszevonás: ordít + kiabál: . Változtasd meg az ige jelentését az igekötő

kicserélésével, és írj egy-egy mondatot az igékkel! e) eljátszik – . . f) . – . a b c d e f 8. osztály – A–1 feladatlap / 3 6. Olvasd el figyelmesen a hiányos verset, és válaszolj a kérdésekre! a-b) Egészítsd ki a szöveget úgy, hogy rímeljen a vers! Augusztus Mekkora rumli a hajnali utcán! Még lumpol az éj, a nyakunkba kacag. Most túlad végre sok hajdani cuccán, Kidobálja, mi limlom és ócska . (mi?) Lepotyognak az égről a csillagok, ajjaj! Látnád, ha kinyitnád most a . (midet?), hogy narancssárga ruhát vesz a hajnal, s felsöpri – nahát – az ezüst szemetet. (Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár) c) Mit jelent a rumli szó? . . d) Mire utal az ezüst szemét kifejezés? . . e) Milyen költői eszköz a következő: „ruhát vesz a hajnal”? Húzd alá a megfelelőt! költői jelző – hasonlat – megszemélyesítés – túlzás – szimbólum – megszólítás f-g) Keresd ki a versből, hogy milyen színek szerepelnek

benne, és írd le, hogy mire vonatkoznak! . színű a(z) . színű a(z) h) Húzd alá a versre legjobban illő megállapítást! – egy kedves történet – egy hangulat megjelenítése – képtelen állítások egy hónapról – természeti jelenségek felsorolása a b c d e f g h 8. osztály – A–1 feladatlap / 4 7. Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd helyesen a pontsorokra! a) A Fővárosi Vízművek bejelentették, hogy lecserélik a vízórákat. a b c . b) Az értekezleten átbeszélik a fontos témákat. . c) Az idén Olaszba megyünk nyaralni. . 8. Melyik más jelentésű? Húzd alá mindkét sorban a kakukktojást! a) elegáns, jól öltözött, b) sovány, vézna, karcsú, nyúzott, divatos a b c d cingár Mit csinál az, akire azt mondják, hogy . c) harapófogóval sem lehet kihúzni belőle: . d) nem árul zsákbamacskát: . 9. Jelöld a következő mondatok alanyát és állítmányát a tanult módon! a) Száz hazugság sem

ér egy igazat. b) A jó könyv a barátod. c) Könnyen meg fogom érteni a szabályokat. d) Készítsd el a b) mondat ágrajzát! a b c d 8. osztály – A–1 feladatlap / 5 Név: . Születési év: 10. hó: nap: Válassz a két feladat közül! Írj fogalmazást . A) . a kép alapján! vagy B) . arról, hogy mikor és miért állítottad volna meg az időt az életedben! Adj találó címet a fogalmazásodnak! . . . . . . . . . . . . . . . . . . a b c d e f g 2004. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A–1 feladatlap – Javítókulcs A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában nem bonthatók, bontás csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 1. a) ELEMEZ = e lemez – elem ez – el, emez stb. b) EGYPAPÍR = egy papír – egy pap ír stb. Ha csak egy-egy megoldást ír, akkor 1 pont. 2 pont 2 pont 2. a) C b) E c) B 1 pont 1 pont 1 pont 3. a)

b) c) d) e) f) 1-jén edz-dzük Kossuthtal játsszon hátsó-indiai folyjon 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) b) c) d) aláhúzva: már csak ez hiányzott egyáltalán nem hiányzott aláhúzva: bakot lőtt hibát követett el vagy elhibázott valamit 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5. a) b) c) d) e) f) pl.: drágakő pl.: mosogat, mosat KSH ordibál pl.: Eljátszik a gondolattal pl.: Kijátszik valakit 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a) kacat b) szemedet Rímben egyező más megoldások is elfogadhatók. c) kavarodás, felfordulás stb. d) az égről lepotyogott csillagokra stb. e) aláhúzva: megszemélyesítés f) narancssárga színű a hajnal (ruhája) g) ezüst színű a szemét, a csillagok (fénye) h) aláhúzva: egy hangulat megjelenítése 1 pont 1 pont 7. a) bejelentette b) megbeszélik c) Olaszországba 1 pont 1 pont 1 pont 8. a) b) c) d) aláhúzva: karcsú aláhúzva: nyúzott nem árulja el vagy nem beszél stb. nem titkolózik

stb. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8. osztály – A–1 feladatlap – Javítókulcs / 2 9. a) aláhúzva: hazugság, sem ér b) aláhúzva: könyv, barátod c) aláhúzva: meg fogom érteni, és egyértelműen utal az egyes szám első személyű alanyra Csak hibátlan megoldásokért adhatók pontok. d) A Á ⇌ 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Jmi 10. Az első feladatnál a kép csak a fantázia megmozgatására szolgál Mindkét feladat esetén a szövegalkotási készséget kell értékelni Tartalom: a) találó, ötletes cím b) a címnek megfelelő történet c) szellemes, egyéni szöveg 1 pont 1 pont 1 pont Szerkesztés: d) formailag és tartalmilag is jól tagolt szöveg 1 pont Kifejezésmód, megfogalmazás: e) értelmes, összefüggő mondatok, megfelelő szóhasználat, stílus 1 pont Nyelvhelyesség: f) kifogástalan 1 pont Helyesírás: g) hibátlan vagy egy kisebb hiba (a vesszőhibákat nem vesszük figyelembe)

Két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több kisebb hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont. 2 pont 2004. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A–2 feladatlap Név: . Születési év: nap: hó: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Ügyelj a megfelelő időbeosztásra és a külalakra! A megoldásra összesen 45 perced van Az utolsó (10) feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! Pl.: 2. FELELÓRA = SZERTESZÉT = HAJÓLESZ = a b fel e lóra – felel, óra Keresd meg a következő ikerszavak jelentését! Írd a megfelelő nagybetűt a pontsorokra! a) tutyimutyi . a b c A) kecsesen hajladozó B) sürgölődik, forgolódik valaki körül b) sertepertél . C) tudálékoskodik, okoskodik D) tehetetlen, gyámoltalan személy c) ingó-bingó . 3. E) önző, kellemetlen ember Karikázd be a helyes változatot! a)

1848 májusában – 1848. májusában – 1848 Májusában b) Kovátssal – Kovátscsal – Kováts-csal c) Velencei-tavi – Velencei tavi – velencei-tavi d) ákombákom – ákom bákom – ákom-bákom e) jeggyűrű – jegy-gyűrű – jegygyűrű f) játsszuk – játszuk – játtszuk a b c d e f 8. osztály – A–2 feladatlap / 2 4. Húzd alá az alábbi viccekben azokat az állandósult szókapcsolatokat, amelyek a humor forrásai! Írd a pontsorokra ezeknek a szókapcsolatoknak a jelentését! a b c d a) – Katika, miért indulsz el ilyen szakadó esőben? – kérdi az aggódó anyuka a kislányától. – Azért, mert azt mondta a barátnőm, hogy akkor mehetek hozzájuk, amikor jólesik. b) Jelentése: . . c) – Nagypapa, kérnék uzsonnát, de tudom, hogy csak kevés kenyered van itthon. – Miből gondolod, Pistikém? – Hallottam, hogy azt mondtad a szomszéd néninek, hogy megetted a kenyered javát. d) Jelentése: .

. 5. Alkoss különböző szavakat a megadott szerkezeti mintára, és írd a megfelelő pontsorokra! a) összetett szó: főnév + főnév: . b) vad + képző: . c) mozaikszó: Budapesti Közlekedési Vállalat: . d) szóösszevonás: csokor + bokréta: . Változtasd meg az ige jelentését az igekötő kicserélésével, és írj egy-egy mondatot az igékkel! e) kimondja – . . f) . – . a b c d e f 8. osztály – A–2 feladatlap / 3 6. Olvasd el figyelmesen a hiányos verset, és válaszolj a kérdésekre! a-b) Egészítsd ki a szöveget úgy, hogy rímeljen a vers! Január Az óév, íme, por és hamu már, elolvadt, mint a nyugati boszorka, latyakba tapicskol a kis január, a cipőt meg a zoknit is össze. (mit csinált?) Fehér ma a föld és sáros a láb, maszatút barnállik utána a hóból. Egy tejbegríz ez a téli világ, s lábunk nyoma rajta a sok kakaó. (mi?) (Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár) c) Mit jelent a tapicskol szó? . . d) Milyen lehet

szerinted a maszatút? . . e) Milyen költői eszköz a következő: „latyakba tapicskol a kis január”? Húzd alá a megfelelőt! költői jelző – hasonlat – megszemélyesítés – túlzás – szimbólum – megszólítás f-g) Keresd ki a versből, hogy milyen színek szerepelnek benne, és írd le, hogy mire vonatkoznak! . színű a(z) . színű a(z) h) Húzd alá a versre legjobban illő megállapítást! – egy kedves történet – egy hangulat megjelenítése – képtelen állítások egy hónapról – természeti jelenségek felsorolása a b c d e f g h 8. osztály – A–2 feladatlap / 4 7. Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd helyesen a pontsorokra! a) Elhalasszuk a kerti bulit, mert nagyon esik az eső. a b c . b) Farsangra az iskola három helységét is feldíszítettük. . c) Továbbítottuk a kérést az igazgató felé. . 8. Melyik más jelentésű? Húzd alá mindkét sorban a kakukktojást! a) kiharcol, b) rászed,

sóvárog, csalogat, áhítozik, becsap, epekedik a b c d félrevezet Mit csinál az, akire azt mondják, hogy . c) hűlt helyét leli: . d) vargabetűt csinál: . 9. Jelöld a következő mondatok alanyát és állítmányát a tanult módon! a) Nem esik messze az alma a fájától. b) A jó barát drágább az aranynál. c) A történetet elmesélem otthon. d) Készítsd el az c) mondat ágrajzát! a b c d 8. osztály – A–2 feladatlap / 5 Név: . Születési év: 10. hó: nap: Válassz a két feladat közül! Írj fogalmazást . A) . a kép alapján! vagy B) . arról, hogy gyereknek vagy felnőttnek látnak-e téged az emberek! Adj találó címet a fogalmazásodnak! . . . . . . . . . . . . . . . . . . a b c d e f g 2004. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A–2 feladatlap – Javítókulcs A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában nem bonthatók,

bontás csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 1. a) SZERTESZÉT = szerte szét – szert, eszét – szer, te, szét stb. b) HAJÓLESZ = hajó lesz – ha jó lesz – haj, ó, lesz stb. Ha csak egy-egy megoldást ír, akkor 1 pont. 2 pont 2 pont 2. a) D b) B c) A 1 pont 1 pont 1 pont 3. a) b) c) d) e) f) 1848 májusában Kovátscsal velencei-tavi ákombákom jegygyűrű játsszuk 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) b) c) d) aláhúzva: jólesik kedvére való aláhúzva: megetted a kenyered javát megöregedtél 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5. a) b) c) d) e) f) pl.: névnap, katicabogár pl.: vadász, vadas BKV csokréta pl.: Kimondja az igazságot pl.: Felmondja az állását 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a) koszolta b) por Rímben egyező más megoldások is elfogadhatók. c) vízben, sárban topog, tocsog stb. d) nedves, sáros stb. e) aláhúzva: megszemélyesítés f) fehér színű a föld g) barna színű a sár, a

maszatút h) aláhúzva: egy hangulat megjelenítése 1 pont 1 pont 7. a) elhalasztjuk b) helyiségét c) igazgatónak 1 pont 1 pont 1 pont 8. a) b) c) d) aláhúzva: kiharcol aláhúzva: csalogat nem találja vagy hiába keresi stb. felesleges kitérőt tesz stb. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8. osztály – A–2 feladatlap – Javítókulcs / 2 9. a) aláhúzva: alma, Nem esik b) aláhúzva: barát, drágább c) aláhúzva: elmesélem, és egyértelműen utal az egyes szám első személyű alanyra Csak hibátlan megoldásokért adhatók pontok. d) (A) Á ⇌ 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont T Hh 10. Az első feladatnál a kép csak a fantázia megmozgatására szolgál Mindkét feladat esetén a szövegalkotási készséget kell értékelni Tartalom: a) találó, ötletes cím b) a címnek megfelelő történet c) szellemes, egyéni szöveg 1 pont 1 pont 1 pont Szerkesztés: d) formailag és tartalmilag is jól tagolt szöveg

1 pont Kifejezésmód, megfogalmazás: e) értelmes, összefüggő mondatok, megfelelő szóhasználat, stílus 1 pont Nyelvhelyesség: f) kifogástalan 1 pont Helyesírás: g) hibátlan vagy egy kisebb hiba (a vesszőhibákat nem vesszük figyelembe) Két-három kisebb hiba esetén 1 pont, négy vagy több kisebb hiba vagy egy súlyos hiba esetén 0 pont. 2 pont