Nyelvtanulás | Magyar » Anyanyelv központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2006

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 18 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:43

Feltöltve:2011. január 30.

Méret:281 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

2006. január 28 ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. január 28 10:00 óra NÉV: SZÜLETÉSI ÉV:  HÓ:  NAP:  A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Ügyelj a megfelelő időbeosztásra és a külalakra! Tollal dolgozz! A megoldásra összesen 45 perced van. Az utolsó (10) feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 1 1. a) Ki az a költőnk, akinek a nevét a következő szöveg rejti? a b c A falon függő képet ő fiatal korában festette. . b) Húzd alá, hogy miért lehet humoros a Vidor Miklós művéből való szöveg! „Szegény legény e vén cserény alatt, elél evén szerény lepényhalat, szeszély fején e szép keménykalap, de félek én, mesém henyén halad, s felén e rémlegény belém harap.” értelmetlen – nyelvtörő a szöveg – távoliak a rímek – meghökkentő a

szójáték c) Alakítsd át az „elél evén szerény lepényhalat” mondatot úgy, ahogy a mindennapi beszédünkben mondanánk! . . 2. Fogalmazd meg egy-egy mondattal az alábbi szókapcsolatok, szólások jelentését! a) eszi magát – . . b) eszi a fene valakiért – . . c) Mit eszik rajta? – . . d) Eszi, nem eszi, nem kap mást. – . a b c d 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 2 3. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, amely a Pesti Hírmondóban jelent meg az 1800-as években! Az asztalnál illő viseletről Kétszeresen jól étkezik az ember, ha a társaság finom modorral bír, s a házigazda műveltséget, szívességet s derültséget tanúsít. Ha alkalomhoz illően vagyunk öltözve, nem feszélyezzük magunkat. Vidor arccal, élénk kedvvel járuljunk az asztalhoz; legyünk beszédesek, anélkül, hogy fecsegőkké válnánk, s igyekezzünk, hogy beszédünk általános érdekű tárgy körül forgolódjék. De ne üljünk le először,

hanem csak miután a legelőkelőbb vagy a háziasszony vagy szomszédnőnk leültek. Ne értessük ujjunkat az ételhez. A kanalat használat után a tányéron hagyjuk, anélkül, hogy előbb lenyalnók. Sót késsel és nem kanállal, még kevésbé pedig ujjainkkal kell venni Ne mutassuk ki semmi által, hogy ez vagy amaz étel kedvencünk. Mindamellett nem kell túlságosan szerénykedni, mert az illem nem kívánja tőlünk, hogy éhezzünk és szomjazzunk. Mindig csak egy darabot szeljünk le, mert az egész adagnak felszelése kevés ízlésre mutat. Úgyszintén az illem ellen vétenénk, ha az asztal fölött hajunk vagy ruházatunk rendezésével foglalkoznánk, vagy hangosan tüsszentenénk, köhögnénk, fejünkkel valakinek tányérja fölé hajolnánk, kenyeret aprítanánk a levesbe, a tányért kenyérrel tisztogatnók, süteményt tennénk a zsebünkbe. Továbbá, igen illetlen villával fogat piszkálni, sőt saját fogpiszkáló használata sem ajánlatos, de ha

már használjuk, minél észrevétlenebbül kell azt tenni. Ha valamely ételt rág az ember, betett szájjal tegye azt. Nem szabad a levest szörpölni Szilva- és cseresznyemagot s apró csontot sohase szabad az asztalra helyezni, mindig a tányér szélére kell azt tenni, mégpedig mindig villa segélyével, sohase kézzel. Értelmezd a szöveg alapján a következő kifejezéseket, illetve mondatot, majd írd át a mai nyelvhasználatnak megfelelően! a) „illő viseletről”: . b) „a levest szörpölni”: . c) „betett szájjal”: . d) „villa segélyével”: . e) „S igyekezzünk, hogy beszédünk általános érdekű tárgy körül forgolódjék.”: . a b c d e 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 3 4. a) Írj három rokon értelmű szót az étkezik igéhez! . . . a b c b) Húzd alá az idézet szimbolikus jelentését! „mélyéről párolog a bögre, ha kis családját eteti” nagyon forró az étel – kevés van benne – szegények – edényben

gőzölög az étel c) Fogalmazd meg egy mondatban, hogy milyen a válogatós ember! . . 5. a) Húzd alá, hogy milyen hangulatot közvetít az alábbi szöveg! „Ha kerülsz, ne kerülj messze, köténykéd lennék, ne tépj össze, dalocskád lennék, ne hallgass el, kenyérkéd lennék, ne taposs el.” meghitt – közömbös – bizalmaskodó – ünnepélyes – udvarias b) Húzd alá, hogy milyen költői eszközökkel fejezi ki az általad jelzett hangulatot a költő! hasonlat – költői jelzők – megszemélyesítés – kicsinyítés – fokozás a b 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 4 6. a) Mi a kapcsolat az alábbi képvers címe és a szöveg képi megjelenítése között? . a b c EGÉSZSÉGEDRE! ha hóval hullna is ruhád kimájusítanád szobámat mert te magad vagy a virág s n i n c s karcsúbb tenálad b) A versbeli utalás mellett mivel szemlélteti még a költő a műben szereplő lány karcsúságát? . c) Írd le, hogy mit jelent a

versben az a kifejezés, hogy: „kimájusítanád szobámat”! . 7. Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben! a) Írd ide! . Étkezéskor egy-egy személy étkezéséhez szükséges tányérok, poharak, különböző evőeszközök stb. összessége az asztalon b-c) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi az étlap! . . . a b c 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 5 8. Egy mondat szavainak sorrendjét megváltoztattuk. Elemezd mondatrészek szerint a mondatokat! Írd be a táblázatba a mondatrészeknek megfelelő szavakat! Nevezd meg a határozók fajtáit is! Ma rántotta lesz a vacsoránk. alany: állítmány: a b c d e f . határozó: a) . b) c) Lesz rántottánk vacsorára. alany: állítmány: . határozó: d) . e) f) 9. Képezz párokat az alábbi szavakból az alapján, hogy milyen helyesírási szabályok szerint írandók! jár-kel Tóthtal Csepel-sziget Fő utca kulcscsomó játssza eddze

Fekete-tenger részszorzat Vas megye irul-pirul Móriczcal . . . . . . . . . . . . a b c d e f 8. évfolyam – A–1 feladatlap / 6 10. Válassz az A), B), C) témák közül kettőt, és alkoss három-négy mondatos szövegeket! Írj köszöntőt . A) . anyák napja alkalmából vagy édesanyádnak születésnapjára! Drága .! . . . . . . B) . egy szilveszteri összejövetelre a barátaidnak! Helló, .! . . . . . . C) . az Arany Katedra-díjjal kitüntetett tanárodnak az osztály nevében! Tisztelt .! . . . . . . Végül írj egy-két mondatos SMS-t, rövid üzenetet haza, hogy miként érezted magad a feladatlap megírása alatt és most, hogy a végére értél! . . . a b c d e f g h i j k l m 2006. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára A–1 feladatlap – Javítókulcs A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában nem bonthatók, bontás csak ott

lehetséges, ahol erre külön utalás van. 1. a) Petőfi (Sándor) b) aláhúzva: nyelvtörő a szöveg és/vagy meghökkentő a szójáték c) pl. Elél egy kis lepényhalon is Más, helytálló tartalmú és szabatosan megfogalmazott megoldás is elfogadható. 1 pont 1 pont 1 pont 2. a) pl. Rágódik vagy gondterhelten töpreng valamin b) pl. Nagyon vágyódik valaki után c) pl. Érthetetlen, hogy miért tetszik neki d) pl. Nincs más választása Más jó megoldások is elfogadhatók. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3. a) illő viselkedésről, magaviseletről b) a levest szürcsölni c) becsukott szájjal d) villa segítségével e) Törekedjünk olyan dolgokról beszélni, ami másokat is érdekel. Más jó megoldások is elfogadhatók. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) eszik, eddegél, eszeget, falatozik, fogyaszt, kosztol, fal, zabál stb. Bármelyik három szinonima elfogadható. b) aláhúzva: szegények vagy kevés van benne c) pl. Finnyás, csak azt fogadja el

(teszi meg), amit szeret Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. 1 pont 5. a) aláhúzva: meghitt b) aláhúzva: kicsinyítés 1 pont 1 pont 6. a) pl. a vers képileg olyan poharat mintáz, amelyet köszöntéskor használnak b) pl. a függőlegesen írt betűsorral vagy azzal, hogy a pohár szára karcsú a képen c) tavaszt varázsolnál a szobámba Más jó értelmezések is elfogadhatók. 1 pont 1 pont 1 pont 7. a) teríték (ennek körülírása is elfogadható) b) pl. Az étteremben az ételeket, italokat és az árukat feltüntető lista Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. c) A meghatározás megfogalmazása pontos, nem pongyola, nyelvileg is hibátlan(ok) a mondat(ok). 1 pont 1 pont 1 pont a) b) c) d) e) f) 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8. a vacsoránk rántotta lesz időhatározó: ma rántottánk lesz cél- vagy idő- vagy állandó határozó: vacsorára 1 pont 1 pont 8. évfolyam – A–1 feladatlap –

Javítókulcs / 2 9. a) Fő utca – Vas megye b) Móriczcal – Tóthtal c) irul-pirul – jár-kel d) részszorzat – kulcscsomó e) eddze – játssza f) Fekete-tenger – Csepel-sziget A sorrend más is lehet, de pontozni mindig így kell. 10. Tartalom a) az első szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak b) a második szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Szerkesztés c) az első szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió d) a második szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió e) az első szöveg kerek, lezárt f) a második szöveg kerek, lezárt 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Stílus g) az első szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek h) a második szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 1 pont Helyesírás: mindkét szövegre együtt vonatkozik i) hibátlan helyesírás egy-két kisebb hiba, de súlyos vagy durva hiba

nélkül 1 pont 2 pont Nyelvhelyesség: mindkét szövegre együtt vonatkozik j) kifogástalan nyelvhelyesség egy-két kisebb hiba, de elfogadható nyelvhelyesség 1 pont 2 pont Íráskép: mindkét szövegre együtt vonatkozik k) rendezett íráskép 1 pont Az SMS értékelése: l) tömör, lényegre törő üzenet m) az adott témáról szól, közérzetre, érzésekre utal 1 pont 1 pont a-m) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg, akkor azt nem kell értékelni. ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2 ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. február 2 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Ügyelj a megfelelő időbeosztásra és a külalakra! Tollal dolgozz! A megoldásra összesen 45 perced van. Az utolsó (10) feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 8. évfolyam – A – új

feladatlap / 1 1. a) Felelj úgy a kérdésekre, hogy értelmes szavakat kapj! Mitek? re. Mikor? cu. Mikor? bo. Miér’? gyök. a b c b) Húzd alá, hogy miért lehet humoros a Vidor Miklós művéből való szöveg! „Zebra zebra zsebre zabra habra rebbents, hebrents babra ugra-bugra, zsupsz a sutra, pulyka húzta, pudva, dudva, lukba rúgva fúlt a kútba.” értelmetlen – nyelvtörő a szöveg – távoliak a rímek – meghökkentő a szójáték c) Írd át a halandzsaszöveget értelmes mondattá a példához hasonlóan! Pl. Egy ronta vitrálozott a héren Egy autó dudált az úton „Verhes digáján bős cselenték dengereltek.” . . 2. Írj egy-egy olyan mondatot, amelyben az alábbi szókapcsolatok jelentése megmarad, de a szegi ige nem szerepel újra bennük! a) kenyerét szegi – . b) nyakát szegi – . c) a terítőt szegi – . d) szavát szegi – . a b c d 8. évfolyam – A – új feladatlap / 2 3. Olvasd el figyelmesen a

következő szöveget, amely az Illem, etikett, protokoll című könyv alapján készült! Egy kis étkezéstörténet Először nyersen ettünk mindent, aztán feltaláltuk a tüzet, a sütés-főzést, a párolást és minden rafinériát, a főzés már lassan művészetté vált. Évszázadok alatt kialakult a mai étkezési kultúra. Erős Ágost szász választófejedelem a lakoma előtt és után a vendégeket lemérette: a súlynövekedés elérte a két, két és fél kilót. Volt 400 fogásból álló ebéd is Az etikett történelme ismer olyan fényes lakomát, amelynek menüjét a résztvevők 8 óra alatt sem voltak képesek végigenni; ez manapság már semmiféleképpen sem jelent követendő példát. A kanál eredetileg rövid nyelű volt és nem mint ma, kézbe, hanem ökölbe fogták. A villa Bizáncból került európai használatba. A kés mindig az étkezés nélkülözhetetlen eszköze volt. Apor Pétertől idézve: „Kést senkinek sem adtanak, (mivel minden

nagyúrnak) az öviben hátul az hüvelyiben volt az kése, mikor asztalhoz ült, kivette és evett vele, egy hüvelyben két kis kések volt és egy villájuk, az sinorra övekhez kötötték, hosszan sinorral az előruhájok mellett lebocsáták” Az ételeket egy nagy tálban hordták fel, ebből kézzel vettek. Az egyes fogások után az étekfogók tálakat hordtak körül az ujjak lemosására. Az étkezési ceremóniához változó szokások és illemszabályok társulnak. A tukmálás rossz magyar szokás. Nálunk megszokott, de egy külföldi számára az erőltetést jelenti, hiszen hozzászokott, hogy ha kér még, akkor az első kínálásra vegyen. Honfitársaink viszont könnyen csalódhatnak, ha azt hiszik, hogy külföldön illik elsőre elutasítani a kínálást, mert ott ezt komolyan veszik, és nem kínálnak még egyszer. Értelmezd a szöveg alapján a következő szavakat, kifejezéseket, illetve mondatot, majd írd át a köznapi nyelvhasználatnak

megfelelően! a) „(Feltaláltunk minden) rafinériát”: . b) „manapság”: . c) „adtanak”: . d) „két kis kések volt”: . e) „Az étkezési ceremóniához változó szokások és illemszabályok társulnak.”: . a b c d e 8. évfolyam – A – új feladatlap / 3 4. a) Írj három rokon értelmű szót az iszik igéhez! . . . a b c b) Húzd alá az idézet szimbolikus jelentését! „.tányérunk csak falakra való,” silány anyagból készült – máshol nincs helye – rossz az étel – szegények vagyunk c) Fogalmazd meg egy mondatban, hogy mit jelent a tukmál ige! . . 5. a) Húzd alá, hogy milyen hangulatot közvetít az alábbi szöveg! „Vérünkben rejtett muzsika dalol napos keletnek szent, idegen kincse s amíg egy cseppig él az ősi vér napos kelet szent ritmusa zenél; nincs oly erő, mely szavunk elveszítse.” közömbös – bizalmaskodó – kedveskedő – udvarias – ünnepélyes b) Húzd alá, hogy milyen költői

eszközökkel fejezi ki az általad jelzett hangulatot a költő! ellentét – megszemélyesítés – kicsinyítés – fokozás – szinesztézia a b 8. évfolyam – A – új feladatlap / 4 6. Az alábbi képvers Petőfi sorait juttatja az eszünkbe. Az eredeti verssorok a következők: a b „Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled?” e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e a) Mit fejez ki Petőfi a szembeállítással? e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mely nyelv e e e e e e e e e e e e e e e mely nyelv merne e e e e e e e e e e e e mely nyelv merne versenyezni e e e e e e mely nyelv merne versenyezni e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . b) Milyen eszközökkel fejezi ki Petőfi gondolatát a modern képvers? . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mely nyelv merne versenyezni e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mely nyelv merne versenyezni véled? e e e 7. . . Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben! a) Írd ide! . Két személy találkozásakor a barátságos illetése egymás kezének, annak jelzése, hogy békés szándékkal közelednek egymáshoz. Olyan mozdulat, gesztus, amelyet két személy összetalálkozáskor kölcsönösen tesz egymással köszönés, üdvözlés, megegyezés, alku, köszönet, részvét stb. céljából b-c) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi a meghívó! . . . a b c 8. évfolyam – A – új feladatlap / 5 8. a b c d e f Olvasd el az

alábbi versszakot, majd válaszolj a kérdésekre! „Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, Szomjukat a korsó csillapítja vízzel; Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, Természete már ez magyar embereknek.” a) Milyen viszony van az első és a második sorban levő tagmondatok között? . b) Milyen viszony van az aláhúzott tagmondat és az előtte lévő tagmondat között? . c-f) Elemezd aláhúzással a második sorban levő tagmondatot! 9. Egészítsd ki a szavakat! Írd be az odaillő betűket az üres négyzetekbe a megfelelő helyesírási szabály szerint! v a) b) c) h t s á e ú á o g g t o j á t g u n a a s a k l é l d) e) p h d m e o a e e e d h ú f) t u k k e e m s a a n e t d u a e k m l g a b c d e f 8. évfolyam – A – új feladatlap / 6 10. Válassz az A), B), C) témák közül kettőt, és alkoss három-négy mondatos szövegeket! A) Írj egy monológot, amelyben

anyukádnak/apukádnak elmondod, hogy mit ennél szívesen a születésnapodon! . Anyu/Apu! . . . . . . B) Írj egy levelezőlapot a barátodnak/barátnődnek, amelyben beszámolsz arról, hogy disznótorban vagy lakodalomban voltál! Szia, .! . . . . . . C) Írj egy megrendelést egy étterembe, amelyben az osztálykirándulás egyik napjára megrendeled az ebédet a 30 fős osztálynak! Tisztelt .! . . . . . . Végül írj egy-két mondatos SMS-t, rövid üzenetet haza, hogy miként érezted magad a feladatlap megírása alatt és most, hogy a végére értél! . . . a b c d e f g h i j k l m 2006. január-február FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára A - új feladatlap – Javítókulcs A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok további részekre általában nem bonthatók, bontás csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 1. a) retek, cukor, bokor, gyökér Csak mind a négy szó megadása esetén jár a

pont. b) aláhúzva: nyelvtörő a szöveg és/vagy meghökkentő a szójáték c) Bármilyen értelmes mondat elfogadható, melyben a mondatrészek azonosak az eredeti mondatrészekkel. 1 pont 2. a) pl. Az anya az ebédhez a kenyerét felvágja b) pl. A motoros a balesetben a nyakát töri c) pl. A mama a terítő szélét bevarrja d) pl. Nem tartja meg a szavát vagy Nem tartja be az ígéretét Más jó megoldások is elfogadhatók. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3. a) ravaszságot, ötletet b) ma, jelenleg, napjainkban, mostanában c) adtak d) két kis késük volt e) Az étkezés szertartásához változó szokások és illemszabályok tartoznak. Más jó megoldások is elfogadhatók. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) iszogat, szürcsöl, kortyol, vedel, piál stb. Bármelyik három szinonima elfogadható. b) aláhúzva: szegények vagyunk vagy silány anyagból készült c) pl. Ha a vendég nem kér a kínálásnál, a vendéglátó tovább erőlteti Más hasonló

értelmű megfogalmazás is elfogadható. 1 pont 5. a) aláhúzva: ünnepélyes b) aláhúzva: megszemélyesítés 1 pont 1 pont 6. a) pl. A természet a nyelvvel szemben sokkal gazdagabb b) pl. A kép egyhangúságot, ismétlődést, halmozódást sugall és A Petőfi-idézetben is halmozódik az „e” hang Ha csak az egyiket említi, akkor 1 pont. Más jó értelmezések is elfogadhatók. 1 pont a) kézfogás (ennek körülírása is elfogadható) b) pl. Írásos szöveg (levél), melynek az a célja, hogy valaki egy rendezvényre, összejövetelre meghívjon valakit. Tartalmazza az esemény időpontját, helyét is Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható. c) A meghatározás megfogalmazása pontos, nem pongyola, nyelvileg is hibátlan(ok) a mondat(ok). 1 pont a) kapcsolatos b) alárendelő Szomjukat a korsó csillapítja vízzel. c) szomjukat – tárgy d) a korsó – alany e) csillapítja – állítmány f) vízzel – eszközhatározó vagy állandó

határozó 1 pont 1 pont 7. 8. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8. évfolyam – A–3 feladatlap – Javítókulcs / 2 9. a) b) c) d) e) f) ly ssz lly dz vagy ddz vagy r z l l l l Más, jó helyesírású megoldások is elfogadhatók. 10. Tartalom a) az első szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak b) a második szöveg tartalma megfelel a műfaj sajátosságainak 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Szerkesztés c) az első szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió d) a második szöveg logikus szerkesztése, mondatok közötti kohézió e) az első szöveg kerek, lezárt f) a második szöveg kerek, lezárt 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Stílus g) az első szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek h) a második szöveg stílusa megfelel a műfaji követelményeknek 1 pont 1 pont Helyesírás: mindkét szövegre együtt vonatkozik i) hibátlan helyesírás

egy-két kisebb hiba, de súlyos vagy durva hiba nélkül 1 pont 2 pont Nyelvhelyesség: mindkét szövegre együtt vonatkozik j) kifogástalan nyelvhelyesség egy-két kisebb hiba, de elfogadható nyelvhelyesség 1 pont 2 pont Íráskép: mindkét szövegre együtt vonatkozik k) rendezett íráskép 1 pont Az SMS értékelése: l) tömör, lényegre törő üzenet m) az adott témáról szól, közérzetre, érzésekre utal 1 pont 1 pont a-m) Ha a szöveg alapján valamelyik jellemző nem ítélhető meg, akkor azt nem kell értékelni