Földrajz | Középiskola » Földrajz emelt szintű írásbeli érettségi feladatsor, megoldással, 2006

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 35 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:919

Feltöltve:2006. május 18.

Méret:474 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 0512 Földrajz emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatlap megoldására felhasználható időkeret 240 perc. A megoldáshoz nem használhatja a középiskolai atlaszt. Amennyiben szükséges használja a zsebszámológépet, de a feladatlapban tüntesse fel a megoldás menetét is. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre. Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Mindig a feltett

kérdéseknek megfelelően válaszoljon. Az elvártnál több válasz (pl kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga 0512 2 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint 1. Azonosító jel: Két utazó Londonból indul útnak, az egyik keleti, a másik nyugati irányba. Egyenlő sebességgel haladnak, és mindig a megfelelő időzónához állítják óráikat. Ezek ismeretében oldja meg a feladatot! a) Mennyi lesz az eltérés az órájuk által mutatott zónaidő és a helyi idő között, amikor az egyikük a k.h 62o-nál, a másikuk a nyh 62o-nál tart? A keleti irányba indult utazónál: Írja le a számítás menetét! Válasz: . A nyugati irányba indult utazónál: Írja le a számítás menetét!

Válasz:. 4 pont b) Mennyi ekkor a helyi idő különbsége a két utazó között? Írja le a számítás menetét! Válasz:. 2 pont c) Mekkora lesz az időkülönbség, amikor találkoznak? Válaszát indokolja! Időkülönbség: . Indoklás: . 2 pont d) Melyik hosszúsági körön, illetve közelében húzódik ez a vonal? . 1 pont 9 pont írásbeli vizsga 0512 3 / 24 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 2. A képeken a tengervíz mozgásainak egyik fajtáját láthatja. Oldja meg a jelenséghez kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg a jelenséget! Jelenség: . Írja a képek alá, hogy azok a jelenség mely fázisait ábrázolják! 1. fázis: 2. fázis: 3 pont b) Értelmezze az ábrát! Mely égitesteket jelölik a számok? 1. égitest: . 1 2 2. égitest: . Mi okozza a jelenséget az A és a B betűvel jelölt oldalon? Az A betűvel jelölt oldalon: . A B betűvel jelölt oldalon: . 4 pont írásbeli vizsga 0512 4 / 24 2006. május 16

Földrajz emelt szint Azonosító jel: c) Nevezze meg, hogy mely égitest játszik még szerepet a jelenség kialakításában szökőár és vakár idején! . Készítsen ábrát annak bemutatására, hogy hogyan helyezkednek el egymáshoz képest az égitestek vakár és szökőár alkalmával! vakár szökőár 3 pont 10 pont 3. Mekkora méretarányú az a várostérkép, amelyen a 400 méteres oldalú, négyzet alakú főtér 16 mm2-nyi területet foglal el? Válaszát számítás alapján adja meg! A számítást itt végezze! Számítás: Válasz: . 2 pont 4. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a térképi ábrázolásra vonatkozó megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítás előtti pontozott vonalra! . 1 A kis méretarányú térképek kevésbé részletesen és erősen torzítva ábrázolják a földfelszínt. . 2 Az éghajlati térképek a szaktérképek vagy másként a tematikus térképek csoportjába tartoznak. . 3 A relatív

magasságot a tenger középszintjétől mérjük . 4 A turista térképen a lankás, kevésbé meredek lejtőn a szintvonalak ritkábban futnak, mint a meredeken. . 5 A tájolás a térképi és a valós északi irány megfeleltetése (fedésbe hozása) . 6 A hamisszínes műholdfelvételeken a tavak, tengerek vize annál sötétebb kék, minél szennyezettebbek. 6 pont írásbeli vizsga 0512 5 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint 5. Azonosító jel: Hasonlítsa össze a forró övezet éghajlatait! a) Melyik éghajlatra és előfordulási területére jellemzőek a következő állítások? Írja az éghajlat betűjelét az állítások elé! A) B) C) D) forró övezeti sivatagi éghajlat egyenlítői éghajlat forró övezeti monszun éghajlat szavanna éghajlat .1 Természetes növénytakarója a dzsungel. .2 Folyói nyáron erőteljesen megáradnak, hatalmas pusztításokat okoznak. .3 Területén a passzát szélrendszer leszálló és felszálló ága

évszakosan váltakozik. .4 Ültetvényeiről kakaó, kókusz és pálmaolaj kerül a világpiacra. .5 Területén éjszakai fagyok is előfordulhatnak. .6 Legeltető kecske- és szarvasmarha-tenyésztése jelentős. .7 Területén a Föld nagy népességkoncentrációi alakultak ki. .8 Területén jövevényfolyók futnak keresztül. .9 Egész évben az erőteljes mállás és a folyóvízi erózió formálja a felszínét. .10 Két évszakából az egyik csapadékos a másik száraz .11 Három évszak jellemzi .12 A levegő csekély vízgőztartalma és a derült égbolt miatt egész évben erőteljes az éjszakai kisugárzás. .13 A nagy tényleges (abszolút) és viszonylagos (relatív) vízgőztartalom, valamint a gyenge légmozgás miatt erőteljes a fülledtség. .14 A globális felmelegedés és a helytelen gazdálkodás miatt egyre nagyobb területen érvényesül. .15 A Nap évente kétszeri merőleges delelését követő kétszeri csapadékmaximum jellemzi. 15

pont b) Hol jellemzőek az a) feladatban felsorolt éghajlatok? Írja be a térképvázlat négyszögeibe a megfelelő betűjelet! Egy betű több helyre is kerülhet! írásbeli vizsga 0512 6 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 5 pont 20 pont 6. Válaszoljon a trópusi monszunnal kapcsolatos kérdésekre az ábrák segítségével! a) Rajzolja be az A jelű helyre a szél irányát! Nevezze meg a szelet és annak irányát! . 2 pont b) Nevezze meg a B jelű görbét! . Határozza meg a fogalmát! . . 2 pont írásbeli vizsga 0512 7 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: c) Hogyan nevezzük a C-vel és a D-vel jelölt szeleket? Adja meg az irányukat is! C:. D: . 2 pont d) Rajzolja a fenti ábrába az E-vel jelölt helyen fújó szelet! Nevezze meg, és adja meg az irányát is! E: . 2 pont e) Határozza meg a monszunszél fogalmát! . . 2 pont 10 pont írásbeli vizsga 0512 8 / 24 2006. május 16 Azonosító

jel: Földrajz emelt szint 7. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt hegységeket! 1. 5. . 2. 6. . 3. 7. . 4. 8. . 8 pont b) Helyezze el a hegységeket jelölő számokat a táblázat megfelelő oszlopaiba! Egy oszlopba több szám is kerülhet, de a helyes válaszok számánál több helyre történő bejelölés pontlevonással jár! A. Variszkuszihegység B. Pacifikushegység C. Kaledóniaihegység D. Eurázsiaihegység E. Ősföld 9 pont írásbeli vizsga 0512 9 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: c) Helyezze el a hegységképződéseket jelölő betűket a földtörténeti táblázatban! Minden betű csak egy helyen szerepelhet! Újidő Középidő Óidő negyedidőszak harmadidőszak kréta júra triász perm karbon devon szilur ordovícium kambrium Ősidő 5 pont 22 pont 8. Olvassa el az alábbi

szövegrészletet! Válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre, oldja meg a feladatokat! „ Jáva szigetén egyetlen év alatt 20 000 hektárnyi mezőgazdasági területet foglalnak el a növekvő városok. Kínában öt év alatt csaknem 1 millió hektárnyi termőföldet építettek be a 80-as és a 90-es évek fordulóján. Ugyanez idő alatt az Egyesült Államokban tíz New York nagyságának megfelelő területet vettek el az építkezések a mezőgazdaságtól. Magyarországon is „divat” a zöldmezős beruházás. Érdekes meghatározás A fogalom használói különleges varázserőt tulajdonítanak e fogalomnak. Többnyire azt várják egy ilyen létesítménytől, hogy segít hazánk kátyúba ragadt szekerét kimozdítani. A fogalmat az utóbbi idők legsikeresebb magyar alkotásának tartják. Valóban így lenne? Mi is az a zöldmezős beruházás? Kellő mennyiségű pénz és ötlet birtokában, s azzal a tudással, hogy befektetést milyen termékkel lehet

kamatoztatni, kiválasztanak egy szép, lehetőleg városhoz közeli, sík, tereptárgyaktól mentes területet Régi iparosaink feltehetően azt a területet vették meg az új beruházásaikhoz, amely a legolcsóbb, mezőgazdaságilag a legértéktelenebb volt, s más szempontból is megfelelt a céljaiknak. Így indult annak idején például az Óbudai Hajógyár telepítése a Margitsziget fölött, egy másik sziget által védett öböl partján” (forrás: sulinet) a) Keresse meg a szövegrészlet segítségével, hogy milyen előnyei lehetnek a zöldmezős beruházásoknak! Karikázza be a megfelelő állítás sorszámát! A lehetséges válaszok számánál több bejelölése pontlevonással jár! A zöldmezős beruházások előnyösek, mert 1. 2. 3. 4. 5. 6. A beruházások révén új munkahelyek jönnek létre. Növekszik a zöldterületek aránya. Így jobban lehet hasznosítani a gyengébb minőségű földeket. Az állam vagy az önkormányzat bevételhez jut.

Csökken a művelésből kivont földterületek aránya. Növekszik a mezőgazdaság által hasznosítható földterület. 3 pont írásbeli vizsga 0512 10 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: b) Nevezzen meg két olyan tényezőt, amely hátránya a zöldmezős beruházásoknak! − . − . 2 pont 5 pont 9. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . A) A nemzetközi áruforgalom fejlesztésére létrehozott Világkereskedelmi Szervezet a WTO. . B) Az Európai Tanács célja az európai örökség és a demokratikus értékek védelme, valamint az európai együttműködés előmozdítása. . C) A Budapesti Árutőzsde indexe a BUX-index. . D) A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) a gazdasági integráció szintjére jutott el. . E) A rögzített (fix) kamatozású banki termékek esetében a pénzintézet kötelezettséget

vállal arra, hogy a futamidő teljes egésze alatt a szerződéskötéskor meghatározott kamatlábakat alkalmazza. . F) Az off shore cég nem más, mint egy idegen országban bejegyzett cég, amely az anyaországban jogilag külföldi cégként tevékenykedik. . G) A hitelek, adósságok rövid és hosszú lejáratúak egyaránt lehetnek. . H) Egy nemzeti valuta átválthatóságát más nemzeti valutára a valuta konvertibilitása fejezi ki. . I) A világgazdaság meghatározó jelentőségű tőzsdéjének működését jellemzi a DOW Jones-index alakulása. 9 pont írásbeli vizsga 0512 11 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint 10. Azonosító jel: Tanulmányozza az ábrákat és a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! Forrás: HVG 2004/29. alapján írásbeli vizsga 0512 12 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: „ A mai árambőséget ínség is követheti néhány év múlva − ijesztegetnek egyes

szakértők. A szigorodó környezetvédelmi normák miatt azonban hat éven belül várhatóan 1300 megawattnyi szénerőművet le kell állítani, így a túlzott importfüggés elkerülésére hamarosan időszerűvé válik új erőművek építése. A Magyar Energia Hivatal elemzése szerint 1995-től közel duplájára, 4 milliárd köbméterre nőtt az áramtermeléshez felhasznált földgáz mennyisége A torz árrendszer félrevezette a fogyasztókat, akik a vezetékes gáznak a többi fűtőanyaghoz viszonyított olcsóságát látva tömegesen álltak át annak használatára” – mondta a gazdasági tárca helyettes államtitkára, hozzátéve, hogy a gáztörvény elfogadás óta az árak már jobban tükrözik a valós költségeket.” Forrás: HVG 2004/29. a) Milyen változás figyelhető meg az ország ellátásához szükséges villamos energia mennyiségének biztosításában? . Megközelítően mekkora mértékű volt ez a változás? . Hány százalékkal nőtt

hazánk villamos energia igénye a vizsgált időszakban? A számítást itt végezze! A növekedés mértéke: 4 pont b) Mi jellemezte a vizsgált időszakban hazánk kőolaj-felhasználását? Húzza alá a megfelelőt! nőtt − nem változott − csökkent Hogyan változott a hazai kőolaj-termelés? . Mivel indokolja ezt? . 3 pont c) Hogyan változott a földgáz szerepe a hazai energiaellátásban?. Mivel bizonyítja ezt az adatok alapján? . Mi lehetett a változás oka? Nevezzen meg egy okot! . 3 pont írásbeli vizsga 0512 13 / 24 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint d) Mi okozta a földgázimport növekedését az energiatermelés igényei mellett a szövegrészlet alapján? . 1 pont e) Hogyan próbálták lelassítani ezt a folyamatot? . 1 pont f) Milyen módon tudja hazánk kielégíteni a földgáz iránti keresletet? . Válaszát indokolja!. . 2 pont g) Hogyan mérsékelhető a hazai villamos energia-ellátás importfüggősége a szöveg

alapján? . 1 pont 15 pont 11. Tanulmányozza az adatokat, és válaszoljon a kérdésekre! A búza termésmennyisége és augusztusi tőzsdei átlagára Magyarországon 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A búza termésmennyisége (millió tonna) Augusztusi átlagár (ezer forint/tonna) írásbeli vizsga 0512 5 3 4 5 4 3 5 18 22 29 25 24 33 24 14 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: a) Készítsen diagramot a megadott adatok alapján! Az ábrát itt készítse el! A búza termésmennyisége A búza augusztusi tőzsdei átlagára 4 pont b) Milyen összefüggést fedez fel a búza termésmennyisége és a tőzsdei ár változása között? . . 2 pont c) Mi okozhatta a termésmennyiség ingadozását? Írjon egy természeti és egy társadalmi okot! Természeti ok: . Társadalmi ok:. 2 pont Melyik évben számíthatott a legnagyobb bevételre az ágazat? . 1 pont 9 pont írásbeli vizsga 0512 15 / 24 2006. május 16 Földrajz

emelt szint 12. Azonosító jel: Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg a topográfiai fogalmakat a meghatározások alapján! Meghatározások: 1. Gyűrthegység az Európai Unió keleti határán, Ukrajna területén. . 2. Folyó a horvát határ mentén, az Európai Unió DK-i határán. . 3. Az Európai Unió legkeletebbre fekvő fővárosa a földrészen. . 4. Az Európai Unió tagállama, amely az elmúlt évtizedben a legdinamikusabban fejlődött. . 5. Az Európai Unió északnyugati határvidékén húzódó óidei hegység. . írásbeli vizsga 0512 16 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 6. Az Európai Unió 25 tagállama közül a legkisebb területű szigetállam. . 7. Az Európai Unió tagállama, amelyben 3 hivatalos nyelv van, és az Unió döntéshozó testületének székhelye itt található. . 8. Az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó állam,

amelynek területén él a legnagyobb lélekszámú magyar nemzetiség a Kárpátmedencében. . 8 pont b) Írja a fenti térképvázlatba a meghatározások sorszámát a megfelelő topográfiai fogalmak helyére a! 8 pont 16 pont 13. Hasonlítsa össze a táblázatban megadott két országot a szempontok szerint! Döntse el, hogy az egyes jellemzők napjainkban Kínában vagy Indiában nagyobbak, és írja be a megfelelő relációs jeleket! Az alább jeleket használja: <, >, = Relációs jel a) Népességszáma b) A természetes szaporodás mértéke c) A gazdasági növekedés üteme Kína India d) Szerepe a világ feketekőszén kitermelésében e) A szoftveripar szerepe a gazdaságban 5 pont írásbeli vizsga 0512 17 / 24 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 14. Tanulmányozza az adatsort és az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Terület Afrika Ázsia Európa Latin-Amerika Észak-Amerika Ausztrália és Óceánia a) A

földrészen belüli népességmozgás nagysága 1990–2000 (ezer fő) 1990 2000 16 221 49 956 48 437 6 994 27 597 4 751 16 277 49 781 56 100 5 944 40 844 5 835 Bevándorlás (fő) (2003) 60 269 342 099 174 209 239 974 404 437 5 557 Mely földrészen belül volt a legnagyobb a népességmozgás nagyságának százalékos változása 1990–2000 között? Földrész: . Hány százalékos volt a növekedés? . 2 pont b) Mely földrészre volt a legnagyobb mértékű a bevándorlás 2003-ban? . Miért erre a földrészre volt a legnagyobb a bevándorlás? Húzza alá a megfelelő válaszokat! A lehetséges válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mert ez a legnépesebb földrész és túlnépesedett; Mert a földrész éghajlata egész évben kellemes, ezért vonzó; Mert nagy a munkaerőhiány ezen a földrészen; Mert országaiban magas az életszínvonal; Mert fejlett gazdaságú országok vannak ezen a földrészen; Mert ezen a

földrészen nagy az igény a magasan szakképzett munkaerőre; Mert a földrész egynemzetiségű országai vonzóak a bevándorlók számára; Mert fejlett a földrész országainak infrastruktúrája. 5 pont írásbeli vizsga 0512 18 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint c) Azonosító jel: A bevándorlás indokai különbözőek lehetnek. Válassza ki, hogy melyik ábrához kapcsolhatók az alábbi tényezők, és írja számukat az ábra alá! Egy tényező csak egy ábrához írható! 1. ábra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. ábra Drága, de magas szinten képzett munkaerő. Szakképzetlen és olcsó munkaerő. A mindennapi megélhetéséért kell dolgoznia. Politikai menekült. A képzettségének megfelelő többféle munkalehetőség közül választhat. Könnyen beilleszkedik az új kulturális-társadalmi környezetbe. 6 pont 13 pont írásbeli vizsga 0512 19 / 24 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 15. a) Tanulmányozza az alábbi

térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Ismerje fel és nevezze meg, hogy mely, a térképen jelölt kikötővárosokra vonatkoznak az állítások! 1. Vas- és acélipari központ a Mezőföld peremén . 2. Folyami kikötőváros, nehézipari központ nem messze egy beltengerbe torkolló folyódeltától . 3. Jelentős kereskedelmi és pénzügyi központ, az Európai Unió központi bankjának székhelye. . 4. A Kárpát-medence északnyugati kapujában fekvő főváros. . 5. Hagyományos nehézipari központ hazánk nyugati szomszédjának területén. . 6. A Ruhr-vidék vasipari központja . 7. A Száva torkolatánál fekvő főváros . 8. Európa kapujának is nevezett nagyforgalmú tengeri kikötő. . 9. Fontos magyar kulturális központ a Vajdaságban. . 9 pont írásbeli vizsga 0512 20 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: b) Írja az egyes meghatározások sorszámát a városoknak megfelelő

körökbe a térképvázlatba! 9 pont c) Nevezze meg, hogy mely hajózási útvonal fűzi össze a felsorolt városokat! . 1 pont 19 pont 16. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Nevezze meg az Észak-Dunántúl térképvázlatán számokkal jelölt topográfiai fogalmakat! 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. 10 pont írásbeli vizsga 0512 21 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: b) Írja az állítások elé, hogy melyik földrajzi helyre vonatkoznak! A térképvázlatban lévő számokkal válaszoljon! . A) Díszítőkőként is használt júra időszaki vörös mészkövéről nevezetes középhegység. . B) A kőolaj-finomítás legjelentősebb városa, hőerőműve is országos jelentőségű . C) Nagyrészt óidei gránit a kőzetanyaga, amelynek lepusztulási formái érdekesek . D) A Nyugat-Dunántúl régió központja, sokoldalú gépipara van . E) Vulkáni eredetű

kőzetei miatt szerkezetileg az Északi-középhegységhez tartozik. . F) A város a Balaton északi partjának kulturális központja . G) Idegenforgalmi központ, a katolikus vallás magyarországi központja . H) Kohászatának telepítésében fontos szerepe volt a Duna vízi útjának . I) Egykor kőolaj-bányászati központ volt, ennek emlékét őrzi kisebb kőolajfinomítója . J) Legtömegesebb hegységünk, mészkőfennsíkok és karsztforrások jellemzik 10 pont 20 pont írásbeli vizsga 0512 22 / 24 2006. május 16 Földrajz emelt szint 17. Azonosító jel: Oldja meg az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzeteivel kapcsolatos feladatot! Írja a gazdasági körzetek betűjelét a meghatározások előtti pontozott vonalra! A) B) C) D) E) Észak-atlanti partvidék Nagy-tavak vidéke Közép-Nyugat Déli körzet Nyugati körzet . 1 Területén több száz kilométer hosszú, összefüggő városhalmaz alakult ki, amelyre a rendkívül fejlett

szolgáltatások, és a K+F igényes ágazatok megtelepedése jellemző. . 2 Iparának kialakulásában fontos szerepe volt a közeli feketekőszén és vasérc készletek kitermelésének, illetve az olcsó belvízi szállításnak. . 3 Mediterrán éghajlatú táján alakult ki az ország fontos gyümölcsellátó körzete, a kaliforniai Nagy-völgy. . 4 Ebben a körzetben alakultak ki az elektronikai és számítástechnikai ipar legnagyobb központjai. . 5 Napjainkban is az autóipar legfontosabb fellegvára . 6 Az itt található kőolaj kitermelése és feldolgozása meghatározó szerepet játszott a körzet fejlődésében. . 7 A körzet központjának árutőzsdéje (gabonatőzsdéje) a világon a legnagyobb forgalmat bonyolítja le. . 8 Területéhez tartoznak az USA legjelentősebb kukorica- és búzatermesztő körzetei. . 9 Az űrkutatás és a rakétaipar legismertebb központjai ebben a körzetben találhatók. . 10 Gazdaságának fejlődésében fontos szerepe volt az

Európából ideérkező bevándorlóknak. 10 pont A feladatlappal elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga 0512 23 / 24 200 pont 2006. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint Feladat sorszáma Maximális pontszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN A vizsgarész pontszáma (a feladatlapon elért pontszám osztva kettővel, felfele kerekítve) Elért pontszám 9 10 2 6 20 10 22 5 9 15 9 16 5 13 19 20 10 200 100 javító tanár Pontszáma Programba beírt pontszám Földrajzi ismeretek és képességek feladatsor Írásbeli vizsgarész javító tanár írásbeli vizsga 0512 jegyző 24 / 24 2006. május 16 emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0512 FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16 Földrajz JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1. FELADAT a) A keleti irányba indult utazónál: Számítás: A számítás helyes elvének feltüntetése: zónaidő = zóna középideje ⇒ 60° helyi ideje = zónaidő k.h 62° ⇒ + 2° keletre ⇒ + 4 X 2 = 8 perc Válasz: 8 perc 1 pont 1 pont A nyugati irányba indult utazónál: A számítás helyes elvének feltüntetése: Számítás: ny.h 62° ⇒ + 2° nyugatra ⇒ 4 X 2 = 8 perc Válasz: 8 perc Más logikus elv feltüntetése esetén is jár a pont. 1 pont 1 pont 4 pont b) Számítás elve: k.h 62° + nyh 62° = 124° ⇒ 124 X 4 = 496 perc 496 perc vagy 8 óra 16 perc a különbség közöttük Más logikus elv feltüntetése esetén is jár a pont. 1 pont 1 pont 2 pont c) 24 óra vagy 1 nap lesz az eltérés közöttük. Indoklás: A dátumválasztó /vasárnap–hétfő/ vonalnál kell találkozniuk. / Mindegyik egy félgömbnyi (180°) utat tesz meg. 1 pont 1 pont Azonos

tartalmú, de másképp megfogalmazott válasz is elfogadható. 2 pont d) A 180° hosszúsági körön. 1 pont Összes elérhető pontszám: 9 pont 2. FELADAT a) Tengerjárás (ár-apály jelensége, apály-dagály jelensége) 1. fázis: apály 2. fázis: dagály 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont b) 1: Hold 1 pont 2: Föld 1 pont A: A Hold tömegvonzása. 1 pont B: A közös tömegközéppont körüli keringés miatt fellépő centrifugális erő / tehetetlenségi erő. 1 pont 4 pont írásbeli vizsga 0512 2 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató c) Nap 1 pont Több helyes rajz is elfogadható, az ábrákon az égitestek egymáshoz viszonyított helyzetét kell megfelelően jelölni! F F N N H H vakár 1 pont szökőár 1 pont 3 pont Összes elérhető pontszám: 10 pont 3. FELADAT A számolás menete: a tér oldala a térképen 4 mm, ez a valóságban 400 m 1 mm megfelel 100 méternek= (10000 cm)a térképi 1 cm megfelel 100

000 cm-nek Más, helyes elvért is jár a pont! A térkép méretaránya 1: 100 000 1 pont 1 pont 2 pont Összes elérhető pontszám: 2 pont Összes elérhető pontszám: 6 pont 4. FELADAT 1. I 2. I 3. H 4. I 5. I 6. H Minden jó válasz 1 pont. írásbeli vizsga 0512 3 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. FELADAT a) 1. C 2. C 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D 11. C 12. A 13. B 14. A 15. B Minden jó válasz 1 pont 15 pont 1. B 2. A 3. D vagy A 4. C 5. A Minden jó bejelölés 1 pont 5 pont b) Összes elérhető pontszám: írásbeli vizsga 0512 4 / 11 20 pont 2006. május 16 Földrajz emelt szint 6. Javítási-értékelési útmutató FELADAT a) A szélirány berajzolása. Délnyugati (nyári) monszun. 1 pont 1 pont 2 pont b) Termikus egyenlítő vagy hőmérsékleti egyenlítő (vagy ITCZ). A Föld legerősebben felmelegedett (legmelegebb) pontjait összekötő görbe vonal. 1 pont 1 pont 2

pont c) C: délkeleti passzát D: északkeleti passzát 1 pont 1 pont 2 pont d) A szélirány berajzolása. E: Északnyugati monszun. 1 pont 1 pont 2 pont Megjegyzés: az a), c) és d) feladatban a szél megnevezése csak az égtáj megjelölésével együtt fogadható el. e) Évszakos irányváltoztatású szelek, ahol a változás mértéke legalább 120°. 1-1 pont Tartalmában azonos, de más megfogalmazás is elfogadható. 2 pont Összes elérhető pontszám: 10 pont 7. FELADAT a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Appalache-hegység Urál Dél-kínai-hegyvidék Atlasz Kaukázus Kordillerák Skandináv-hegység Guyanai-hegyvidék 8 pont írásbeli vizsga 0512 5 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) A. 1., 2 B. 6. C. 1., 7 D. 4., 5 E. 3., 8 Megjegyzés: Minden jó helyre írt szám 1 pontot ér. A számok beírásának sorrendje tetszőleges. A lehetséges válaszok számánál több helyre történő bejelölés

pontlevonással jár, de 0-nál kevesebb nem adható! 9 pont c) negyedidőszak harmadidőszak kréta Középidő júra triász perm karbon devon Óidő szilur ordovícium kambrium Ősidő Újidő D. B. A. C. E. 5 pont Összes elérhető pontszám: 22 pont 8. FELADAT a) Bekarikázva: 1, 3, 4. 3 pont A lehetséges válaszok számánál több bejelölése pontlevonással jár, de 0-nál kevesebb nem adható! 3 pont b) − Ma már a jó minőségű mezőgazdasági területeket is eladják. 1 pont − Csökken a zöldterületek nagysága. 1 pont 2 pont Más helyes válasz is elfogadható. Összes elérhető pontszám: 5 pont Összes elérhető pontszám: 9 pont 9. FELADAT A) I B) H C) H D) H E) I F) I G) I H) I I) I Minden helyes válasz 1 pontot ér. írásbeli vizsga 0512 6 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 10.FELADAT a) Növekedett az import szerepe. Az import több mint duplája lett. Az import kétszeresére (2,36)

nőtt (136%-kal nőtt) Bármelyik elfogadható. A számolás elvének feltüntetése: (38 900 : 32 800) · 100 118,59% A növekedés: 18,6%. Más helyes elv esetén is jár a pont. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont b) Csökkent. A termelés csökkent. A kitermelhető nyersanyag mennyiségének (készletek) csökkenésével. 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont c) Növekedett. 1 pont A földgázfelhasználás (termelés és az import együttes mennyisége) nőtt. 1 pont Ok: a szénerőművek környezetszennyezőek, így sokat be kellett zárni; drága a kőszén kitermelése; a földgáz olcsóbb; magasabb az energiatartalma; gazdaságosabb a felhasználása. 1 pont Megjegyzés: Bármelyik indok említése, vagy a tartalom más szavakkal 3 pont történő megfogalmazása esetén jár a pont. d) Az árrendszer, az árképzés (olcsóság). 1 pont 1 pont e) Az új gáztörvénnyel. (Áremeléssel) 1 pont 1 pont f) Importtal. A hazai készletek csökkenése miatt; kitermelés csökkenése

miatt. Bármelyik említése esetén jár a pont. 1 pont 1 pont 2 pont g) Új erőmű építésével. 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 15 pont 11.FELADAT a) A búza termésmennyisége A búza augusztusi tőzsdei átlagára 40 4 ezer forint millió tonna 6 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 30 20 10 0 2003 2004* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* A függőleges tengely jó jelölése (az érték felvitele, beosztás) grafikononként 1-1 pont. Az adatok ábrázolása (minden érték megfelelő értékhelyen jelölve) grafikononként 1-1 pont. Oszlop- vagy vonaldiagram egyaránt elfogadható. 2 pont 2 pont 4 pont írásbeli vizsga 0512 7 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) Nagyobb termésmennyiségnél csökkennek az árak (túlkínálat), vagy kisebb termésnél nőnek az árak, vagy a két tényező fordítottan arányos. 2 pont 2 pont c) Természeti ok: pl.: aszály, árvíz stb Más, helyes

földrajzi tartalmú válasz is elfogadható. 1 pont Társadalmi ok: az előző évi magas ár a termelés növelésére ösztönözheti a gazdákat, gazdaságpolitikai döntés; ártámogatás stb. Más, helyes földrajzi tartalmú válasz is elfogadható. 1 pont 2 pont 1 pont Legnagyobb bevételt hozó év 2001. 1 pont Összes elérhető pontszám: 9 pont 12. FELADAT a) 1. (Északkeleti-) Kárpátok 2. Dráva 3. Vilnius 4. Írország 5. Skandináv-hegység 6. Málta 7. Belgium 8. Románia Minden jó válasz 1 pont. b) 8 pont Minden jó bejelölés 1 pont. 8 pont Összes elérhető pontszám: írásbeli vizsga 0512 8 / 11 16 pont 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 13.FELADAT a) b) c) d) e) > < > > < 5 pont Minden jó válasz 1 pont. Összes elérhető pontszám: 5 pont 14.FELADAT a) Észak-Amerika 48% / kb. 50% 1 pont 1 pont 2 pont b) Észak-Amerika Aláhúzva: 4., 5, 6, 8 1 pont 4 pont 5 pont Megjegyzés: A

lehetséges jó válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható. c) 1. ábra: 2, 3, 4, 2. ábra: 1, 5, 6 3 pont 3 pont 6 pont Összes elérhető pontszám: 13 pont 15.FELADAT a) 1. Dunaújváros 2. Galaţi 3. Frankfurt 4. Pozsony (Bratislava) 5. Linz 6. Duisburg 7. Belgrád 8. Rotterdam 9. Újvidék (Novi Sad) Minden helyes megnevezés 1 pont. írásbeli vizsga 0512 9 pont 9 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) A sorszámok helyes beírása 1 pont. 9 pont c) Duna–Majna–Rajna vízi út 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 19 pont 16.FELADAT a) 1. Gerecse 2. Győr 3. Bakony 4. Zalaegerszeg 5. Visegrádi-hegység 6. Százhalombatta 7. Velencei-hegység 8. Keszthely 9. Esztergom 10. Dunaújváros Minden helyes válasz 1 pont. 10 pont írásbeli vizsga 0512 10 / 11 2006. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) A) 1. B) 6. C)

7. D) 2. E) 5. F) 8. G) 9. H) 10. I) 4. J) 3 Minden helyes válasz 1 pont. 10 pont Összes elérhető pontszám: 20 pont Összes elérhető pontszám: 10 pont 17. FELADAT 1. A 2. B 3. E 4. E 5. B 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A Minden jó válasz 1 pont. A feladatlappal elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga 0512 11 / 11 200 pont 2006. május 16