Sport | Lövészet » A koronglövészet szabályai

Adatlap

Év, oldalszám:2005, 161 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:75
Feltöltve:2011. március 06
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

fs ISSF International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.V Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR Trap Trap Automata Trap Automatic Trap Dupla Trap Double Trap Skeet Skeet Edition 2005 (First Printing, 09/2004) Effective 1st January 2005. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 433 - fs FEJEZETEK CHAPTERS 9.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.2 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK SAFETY 9.3 LŐTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS 9.4 FELSZERELÉS ÉS LŐSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION 9.5 VERSENY TISZTSÉGVISELŐK COMPETITION OFFICIALS 9.6 VERSENYSZÁMOK ÉS A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA SHOOTING EVENTS AND PROCEDURES 9.7 VERSENY ELŐTTI TEENDŐK MATCH ADMINISTRATION 9.8 AKADÁLYOK MALFUNCTIONS 9.9 A LÖVŐKRE ÉS CSAPATVEZETŐKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES OF CONDUCT FOR SHOOTERS AND TEAM

OFFICIALS 9.10 CÉLTÁBLÁK (SZABÁLYOS, SZABÁLYTALAN, TALÁLAT, HIBA STB.) TARGETS, (REGULAR, IRREGULAR, HIT, LOST ETC.) 9.11 ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES 9.12 KÖREGYENLŐSÉG TIE BREAKING 9.13 SZABÁLYSÉRTÉSEK, BÜNTETÉSEK, ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK VIOLATIONS, PENALTIES, PROTESTS AND APPEALS 9.14 TRAP SZABÁLYOK RULES FOR TRAP 9.15 AUTOMATA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR AUTOMATIC TRAP - 434 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.16 DUPLA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR DOUBLE TRAP 9.17 SKEET SZABÁLYOK RULES FOR SKEET 9.18 AZ OLIMPIAI VERSENYSZÁMOK DÖNTŐI FINALS IN THE OLYMPIC EVENTS 9.19 ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FIGURES AND TABLES 9.20 TARTALOMJEGYZÉK INDEX MEGJEGYZÉS : NOTE: Ahol az ábrák és a táblázatok speciális információt tartalmaznak, ezeknek ugyanolyan hatályuk van, mint a sorszámozott szabályoknak. Where figures and tables contain specific information, these have the same authority as the numbered rules.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 435 - fs 9.10 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.11 A jelen Szabályok az ISSF Technikai Szabályzatának részét képezik, és valamennyi koronglövő versenyszámra vonatkoznak. These Rules are part of the Technical Rules of the ISSF and apply to all Shotgun events. 9.12 Minden lövőnek, csapatvezetőnek és tisztségviselőnek ismernie kell az ISSF Szabályzatát és biztosítania kell azok betartását. A Szabályzat betartása minden lövőnek a saját felelőssége. All shooters, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is the responsibility of each shooter to comply with the rules. 9.13 Ahol a Szabályzat jobbkezes lövőkre hivatkozik, az ellenkezőjét kell alkalmazni a balkezes lövőkre. When a Rule refers to right-handed shooters, the reverse of that Rule refers to left-handed shooters. 9.14 Ha a S zabályzat nem kifejezetten csak férfi- vagy

csak női versenyszámra vonatkozik, akkor azt mind férfi-, mind női versenyszámokban alkalmazni kell. Unless a Rule applies specifically to a mens or a womens event, it must apply uniformly to both mens and womens events. 9.20 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK SAFETY 9.201 A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE. 9.21 BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SAFETY REGULATIONS - 436 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.211 Az ISSF Szabályzat csak az ISSF által megkövetelt, és az ISSF Bajnokságokra vonatkozó speciális biztonsági követelményeket határozzák meg. A lőtér biztonsága nagyban függ a helyi viszonyoktól, ezért a Szervező Bizottság további biztonsági előírásokat megszabhat. A Szervező Bizottságnak ismernie kell a lőtér biztonsági alapelveit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie azok betartatására. A Szervező Bizottság felel a biztonságért. A Zsűriket és a Lőtér tisztségviselőit, a

csapatvezetőket és a versenyzőket minden speciális szabályról tájékoztatni kell. ISSF Rules state only specific safety requirements which are required by the ISSF for use in ISSF supervised competitions. The safety of a shooting range depends to a large extent on l ocal conditions, so additional safety rules may be established by the Organizing Committee. The Organizing Committee must know the principles of range safety and take the necessary steps to apply them. The Organizing Committee bears the responsibility for safety. Juries and Range officials, Team officials and shooters must be advised of any special regulations. 9.212 A lövők, a lőtéri személyzet és a nézők biztonsága megköveteli, hogy a fegyverekkel mindenkor a lehető legnagyobb körültekintéssel bánjanak és közlekedjenek a lőtéren. Erősen ajánlott, hogy minden, a lővonal előtt dolgozó személyzet jól látható kabátot viseljen. Mindenki részéről kötelező az önfegyelem Ahol az

önfegyelem hiányzik, ott a lőtérvezetők feladata a fegyelem biztosítása és a lövők, valamint a csapatvezetők feladata ezt segíteni. The safety of shooters, range personnel and spectators requires continued and careful attention to gun handling and caution in moving about the range. It is strongly recommended that all personnel operating forward of the firing line should wear high visibility jackets. Self-discipline is necessary on t he part of all. Where such selfdiscipline is lacking, it is the duty of range officials to enforce discipline and the duty of shooters and team officials to assist in such enforcement. 9.213 A Biztonság érdekében a Zsűri Tagja vagy a Versenybíró bármikor leállíthatja a versenyt. A Lövők és a Csapatvezetők kötelesek minden olyan körülményről azonnal tájékoztatni a Versenybírókat vagy a Zsűri Tagokat, amely veszélyes, vagy balesetet okozhat. In the interest of safety, a Jury Member or a r ange official may stop the

shooting at any time. Shooters and team officials are obliged to notify them immediately of any situation that may be dangerous, or which may cause an accident. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 437 - fs 9.214 A Pályabírón, a Vezető Versenybírón és a Zsűri Tagján kívül senki nem nyúlhat a lövő felszereléséhez, beleértve a fegyverét, a lövő engedélye nélkül, és kizárólag a lövő jelenlétében és tudtával. No one except a Referee, Chief Range Officer, or Jury Member may handle a s hooters equipment, including the shotgun, without the shooter’s permission, and then only in their presence and with their knowledge. 9.215 A rotték alatt a Pályabíró és a Segédbírók a Zsűri ellenőrzése alatt felelnek a biztonsági szabályok betartásáért, és a rotték megfelelő lebonyolításáért. The Referee and the Assistant Referees, under the Jurys control, are responsible during a round for the application of the safety rules and the

correct conduct of each of the rounds. 9.22 A FEGYVERRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK SHOTGUN SAFETY 9.221 A Fegyverek Viselése Carrying Guns 9.2211 A biztonság érdekében minden fegyvert – még üres állapotban is – a lehető legnagyobb óvatossággal kell kezelni: To ensure safety, all shotguns even when empty must be handled with maximum care at all times: 9.2212 a hagyományos dupla csövű puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényűr láthatóan üres legyen; conventional double barrel guns must be carried empty with the breech visibly open; 9.2213 a fél-automata puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényűr zárdugattyúja láthatóan nyitva legyen, és a csőnek biztonságos irányba kell mutatnia, felfelé, vagy lefelé. semi-automatic guns must be carried empty with the breech bolt visibly open and the muzzle pointed in a safe direction, up to the sky or down towards the ground only. 9.222 Használaton kívüli

Fegyverek Guns not in Use 9.2221 A használaton kívüli puskákat fegyverállványra, zárható fegyvertokba, fegyvertárolóba, vagy más biztonságos helyre kell tenni. Shotguns not in use must be placed in a gun stand, locked gun case, armory or other secure place. 9.223 Töltés Loading - 438 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.2231 Minden puskát töltetlen állapotban kell tartani, kivéve a lőállásban, és betölteni kizárólag a „START” vezényszó után lehet. All shotguns must be kept unloaded except on t he shooting Station and only then after the command or signal “START” has been given. 9.2232 A töltényt tilos a puska bármely részébe helyezni, amíg a lövő nem áll a Lőállásban, szemben a dobógépekkel, a puska csövével a korong röppályája felé mutatva, és amíg a Pályabíró erre engedélyt nem adott. Cartridges must not be placed in any part of the gun until the shooter is standing on t he shooting Station, facing

the traps with the gun pointed towards the target flight area, and after the Referee has given permission. 9.224 A Fegyver Kezelése Gun Handling 9.2241 A lövő nem fordulhat meg a Lőállásban, amíg a fegyvere nincs üres és nyitott állapotban. Ha lövés közben megzavarják, a fegyvert ki kell nyitni és üríteni. The shooter must not turn from the shooting Station before his gun is empty and open. When shooting is interrupted, the gun must be opened and be made empty. 9.2242 Az utolsó lövés után, és mielőtt a fegyvert a lövő lerakja a padra, vagy a fegyvertárolóba stb., és elhagyja a lőállást, a lövőnek meg kell győződnie arról, hogy a töltényűrben és/vagy tölténytárban nem maradt lőszer, és ezt a Pályabírónak ellenőriznie kell. Ha az ellenőrzést nem végzik el, a lövő kizárható a versenyből. After the last shot and before placing the gun in a rack, armory etc. the shooter must ascertain and the Referee must verify before leaving

the shooting Station, that there are no cartridges or cartridge cases in the chamber and/or magazine. If the verification does not take place, the shooter may be disqualified. 9.2243 Tilos a zárt állapotban lévő fegyverekhez hozzányúlni, amíg a kezelő személyzet a lővonal előtt tartózkodik. The handling of closed guns is prohibited when operating personnel are forward of the firing line. 9.23 CÉLRATARTÁS AIMING 9.231 Célratartások Aiming Exercises Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 439 - fs 9.2311 Célratartásokat kizárólag az erre kijelölt lőállásokon, vagy helyeken lehet végezni, és csak a Versenybíró engedélyével. Aiming exercises are permitted only on the nominated shooting Stations or in the designated areas, but then only with the permission of the Referee. 9.232 Tiltott Célratartás Aiming Prohibited 9.2321 Tilos a másik lövő korongjaira célratartani vagy lőni. Aiming or shooting at another shooters targets is

prohibited. 9.2322 Tilos élő madarakra vagy más állatokra szándékosan célozni vagy lőni. Deliberately aiming or shooting at live birds or other animals is prohibited. 9.2323 Tilos a Szabályzat 9.2311 pont jában meghatározott helyen kívül máshol célratartást végezni. Aiming in any area other than that specified in Rule 9.2311 is prohibited. 9.24 ELSÜTŐBILLENTYŰ „KIOLDÓ” “RELEASE” TRIGGERS 9.241 Elsütőbillentyű „kioldó” használata tilos. The use of “Release” Triggers is prohibited. 9.25 LÖVÉS SHOOTING 9.251 Lövés csak akkor adható le, amikor az adott lövő van soron, és miután a korongot kidobták. Shots may be fired only when it is the shooters turn and the target has been thrown. 9.252 Próba Lövés Test Firing 9.2521 A Pályabíró engedélyével próba lövés engedélyezhető (legfeljebb két (2) lövés) minden lövő részére, minden versenynapon, közvetlenül az adott lövő aznapi első rottéja, és a korongok

megtekintése előtt. By permission of the Referee, test firing of guns (a maximum of two (2) shots) is permitted for each shooter on each day of competition immediately prior to the start of his first round of the day and before viewing of targets. - 440 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.2522 Próba lövés engedélyezett minden lövőnek a Döntők előtt, vagy a Döntők után a szétlövés előtt, és a korongok megtekintése előtt. Test firing of guns is also permitted for each shooter prior to the start of the Finals or any shoot offs before or after the Finals and before viewing of targets. 9.2523 A Próba lövést tilos a földbe leadni a lőtér területén belül. Test fired shots must not be fired into the ground within the shooting areas. 9.253 Próba Lövés a Fegyver Javítása után Test Firing After Gun Repair 9.2531 A fegyver javítása utáni próba lövést a Pályabíróval, vagy a Vezető Versenybíróval kell megbeszélni. Test firing

of a shotgun after a gun repair must be arranged with the Referee or the Chief Range Officer. 9.26 „STOP” VEZÉNYSZÓ “STOP” COMMAND 9.261 Amikor elhangzik a „STOP” vezényszó, a lövést azonnal abba kell hagyni. Minden lövőnek ürítenie, és biztonságos állapotba kell hoznia a fegyverét. When the command or signal to “STOP” is given, shooting must stop immediately. All shooters must unload their shotguns and make them safe. 9.262 A fegyvert tilos addig lezárni, amíg a folytatásra utasítást nem adtak. No gun may then be closed until the order to continue has been given. 9.263 A lövést kizárólag a megfelelő vezényszóra, vagy jelzésre szabad folytatni. Shooting may only be resumed at the appropriate command or signal. 9.264 Az a lövő, akinél a „STOP” vezényszó elhangzását követően lezárt fegyver van a Versenybíró engedélye nélkül, kizárható a versenyből. Any shooter who handles a closed gun after the “STOP” command

has been given, without the permission of the Referee, may be disqualified. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 441 - fs 9.27 EGYÉB VEZÉNYSZAVAK OTHER COMMANDS 9.271 Az ISSF által felügyelt versenyeken minden vezényszót angol nyelven kell kiadni. All commands at ISSF supervised competitions must be given in the English language. 9.272 A Pályabírók, vagy más illetékes tisztségviselők felelnek a „START” és a „STOP”, valamint minden egyéb vezényszó kiadásáért. A Pályabíróknak meg kell győződniük arról, hogy a vezényszavaknak engedelmeskednek, és a fegyvereket biztonságosan kezelik. The Referees or other appropriate range officials are responsible for giving the commands “START”, “STOP” and other necessary commands. The Referees must then ascertain that the commands are obeyed and that all shotguns are handled safely. 9.28 HALLÓSZERVEK VÉDELME EAR PROTECTION 9.281 Valamennyi, a lővonal közvetlen közelében tartózkodó

lövőnek és más személyeknek javasolt a füldugó, fülvédő, vagy más hasonló védőeszköz használata. Tilos a versenyző részéről bármilyen fajtájú beépített vevőkészüléket tartalmazó fülvédő használata. All shooters and other persons in the immediate vicinity of the firing line are urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar adequate ear protection. Ear protectors incorporating any type of radio receiving device are not permitted. 9.29 LÁTÓSZERVEK VÉDELME EYE PROTECTION 9.291 Valamennyi lövőnek javasolt a verseny alatt a szilánkmentes lövészszemüveg, vagy más hasonló védőeszköz használata. All shooters are urged to wear shatterproof shooting glasses or similar eye protection. 9.30 LŐTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS 9.31 A korongokra és korong lőterekre (Trap, Dupla Trap, Automata Trap és Skeet) vonatkozó részletes előírásokat a 6.328, 6329 é s a 6.3191-63228 Szabályok tartalmazzák

Detailed specifications for clay targets and shotgun ranges (Trap, Double Trap, Automatic Trap and Skeet) can be found in Rules 6.328, 6329 and 63191 to 63228 9.40 FEGYVEREK, FELSZERELÉS ÉS LŐSZEER GUNS, EQUIPMENT AND AMMUNITION - 442 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.41 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.411 Tilos minden olyan eszköz, lőszer vagy felszerelés használata, amelyet ez a S zabályzat nem említ, vagy amely ellentétes az ISSF Szabályzat szellemével. Any devices, ammunition or equipment not mentioned in these rules, or which are contrary to the spirit of the ISSF Regulations and Rules are not permitted. 9.412 Felszerelés Kontroll Equipment Control A fegyverek és ruházat ellenőrzésére a Zsűrinek Felszerelés Kontrollt kell végeznie. The Jury must implement a program of Equipment Control for inspecting guns and clothing. 9.413 A Zsűrinek joga van a lövő felszerelésének minden elemét, ideértve a ruházatát, megvizsgálni.

The Jury has the right to examine any item of a shooters equipment including clothing. 9.414 A Csapatvezetők a lövőkkel azonos mértékben felelnek azért, hogy a csapattagok a felszereléseiket a Szabályzatnak megfelelően használják. Team leaders are held equally responsible for their team members proper use of equipment in accordance with these rules. 9.42 FEGYVEREK GUNS 9.421 Bármilyen típusú simacsövű puska használható, beleértve a félautomata puskát is, amelynek az öbmérete nem haladja meg a 12-es kalibert. A 12-esnél kisebb kaliberű fegyverek használhatók All types of smooth-bore shotguns, including semi-automatics, may be used provided their caliber does not exceed 12 g auge. Guns of smaller gauges than 12 gauge may be used. 9.422 Szíjak Slings 9.4221 Szíjak vagy pántok használata a fegyvereken tilos. Slings or straps on guns are prohibited. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 443 - fs 9.423 Tölténytáras Fegyverek Magazine

Guns 9.4231 Tölténytáras fegyvereknél a tölténytárat úgy kell reteszelni, hogy abba egynél (1) több töltényt ne lehessen betölteni. Guns with magazines must have the magazines blocked so that it is not possible to put more than one (1) cartridge in the magazine. 9.424 Fegyverek Kicserélése Changing Guns 9.4241 A megfelelően működő fegyvereket, vagy azok részeit, beleértve a cserélhető fojtást, egy adott rottén belül nem lehet kicserélni. Changing of properly functioning guns or parts of guns, including interchangeable chokes, is not permitted in the same round. 9.425 Kompenzátorok (lökésgátlók) Compensators 9.4251 Kompenzátorok és hasonló eszközök a puskacsőhöz erősítve használhatók a Skeet versenyszámban, de tilosak a Trap, Dupla Trap és Automata Trap versenyszámokban. The addition of compensators and similar such devices fitted to gun barrels is permitted for Skeet but prohibited in Trap, Double Trap and Automatic Trap shooting.

9.426 Nyílásokkal ellátott Puskacsövek Ported Barrels 9.4261 Nyílásokkal ellátott puskacső használata engedélyezett, feltéve, hogy azt a lövő a verseny előtt megvizsgáltatta a Zsűrivel, és a Zsűri az ISSF előírásainak megfelelőnek találta. Ported barrels are acceptable provided the shooter has them inspected by the Jury prior to the start of the competition and they are found to meet ISSF requirements. 9.427 Optikai Célzóberendezések Optical Sights 9.4271 Tilos bármilyen eszközt a fegyverhez erősíteni, amely nagyító, fény kibocsátó tulajdonsággal rendelkezik, vagy a korong láthatóságát fokozza. All devices fitted to the gun, which have magnifying, light emitting forward lead displacement properties or give visual enhancement of the target, are prohibited. 9.43 LŐSZER AMMUNITION - 444 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.431 Töltényre vonatkozó Előírások Cartridge Specifications 9.4311 Az ISSF versenyeken

használható előírásoknak kell megfelelniük: töltényeknek az alábbi Cartridges permitted in ISSF competitions must meet the following specifications: 9.43111 a töltényhüvely hossza a lövés után nem haladhatja meg a 70 mm-t; case length after firing must not exceed 70 mm; 9.43112 a töltet súlya nem haladhatja meg a 24,5 g-ot; shot charge must not exceed 24.5 g; 9.43113 a sörét csak gömb alakú lehet; pellets must be spherical in shape; 9.43114 a sörét csak ólomból, ólomötvözetből, vagy egyéb, az ISSF által jóváhagyott anyagból készülhet; pellets must be made of lead, lead alloy or of any other ISSF approved material; 9.43115 a sörét átmérője nem haladhatja meg a 2,6 mm-t; pellets must not exceed 2.6 mm in diameter; 9.43116 a sörét lehet fémbevonatú; pellets may be plated; 9.43117 tilos fekete lőpor, nyomjelző, gyújtó, vagy egyéb speciális típusú töltény használata. black powder, tracer, incendiary, or other specialty

type cartridges are prohibited. 9.432 Szórás Befolyásolása Dispersion Effect Changes 9.4321 Nem végezhetők olyan belső változtatások, amelyek rendkívüli, vagy speciális szórást idéznek elő, mint pl. fordított töltés, keresztező szórás, stb. No internal changes may be made which will give an extra or special dispersion effect, such as the inverse loading of components, crossing devices, etc. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 445 - fs 9.433 A Töltény Megvizsgálása Cartridge Inspection 9.4331 A Pályabíró, vagy a Zsűri tag megvizsgálás céljából kivehet a lövő fegyveréből egy el nem lőtt töltényt. The Referee or Jury Member may remove an unfired cartridge from the shooters gun for inspection. 9.4332 A Zsűrinek töltény ellenőrzést kell végeznie, amely a lehető legkisebb mértékben zavarhatja a lövést, vagy a lövőket a verseny alatt. Azonban a Zsűri tag, vagy a Pályabíró ellenőrzés céljából bármikor

elveheti a lövő töltényét, amikor a lövő a lőállások területén tartózkodik. The Jury must implement a cartridge inspection program which must be designed to cause minimal interference to the shooting or shooters during the competition. However, a Jury member or the Referee may take for inspection a shooter’s cartridges at anytime when the shooter is in the shooting area. 9.4333 Ha a lövő olyan fegyvert vagy lőszert használ, amely nem felel meg a 9.42 és a 943 S zabályoknak, a Zsűri dönthet úgy, hogy minden ilyen fegyverrel vagy lőszerrel leadott lövés „HIBÁNAK” minősül. If a shooter uses guns or ammunition which are not in accordance with Rules 9.42 and 943 the Jury may decide that all targets fired at with such guns or such ammunition may be scored as “LOST”. 9.4334 Ha a Zsűri úgy találja, hogy a lövő a szabálysértéseket szándékosan követte el, kizárhatja a lövőt a versenyből. Ha azonban a Zsűri úgy találja, hogy a lövő nem

lehetett tudatában a szabálysértésnek, és a szabálysértés következtében a lövő nem jutott tisztességtelen előnyhöz, a Zsűri dönthet úgy, hogy nem szab ki büntetést. If the Jury finds that the shooter has committed such a violation deliberately, it may disqualify him from the competition. If, however, the Jury finds that the shooter could not reasonably be aware of the fault and that he, through the fault, has attained no e ssential advantage, the Jury may decide not to impose a penalty. 9.50 VERSENY TISZTSÉGVISELŐK COMPETITION OFFICIALS 9.51 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.511 A hivatalos ISSF versenyek lebonyolítására kijelölt valamennyi személynek az adott verseny szintjének megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie. All persons who are designated to serve as an official in ISSF competitions must possess a valid qualification appropriate to the level of the competition. - 446 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.52 ZSŰRI

JURY 9.521 A verseny megkezdése előtt Before the competition starts 9.5211 A Zsűrinek biztosítania kell, hogy az alábbiak megfelelnek az ISSF előírásoknak: The Jury must ensure that the following conform to the ISSF regulations: 9.52111 a pályák; the ranges; 9.52112 a korongok megfelelően vannak beállítva; the targets are correctly set; 9.52113 a verseny szervezése. the organization of the competition. 9.522 A verseny alatt During the competition 9.5221 A Zsűri feladata: The function of the Jury is to: 9.52211 felügyelni a versenyt; supervise the competition; 9.52212 tanácsot adni és segíteni a Szervező Bizottságnak; advise and assist the Organizing Committee; 9.52213 biztosítani a lövész szabályok megfelelő alkalmazását; ensure the correct application of the shooting regulations; 9.52214 ellenőrizni a versenyzők fegyverét, lőszerét és felszerelését; check competitors’ gun, ammunition and equipment; 9.52215 a dobógép

meghibásodása után ellenőrizni, hogy a korongok megfelelően vannak beállítva; check after a t rap machine breakdown that the targets are set correctly; 9.52216 elbírálja a megfelelően benyújtott óvásokat; deal with protests that are properly submitted; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 447 - fs 9.52217 betartatja a „Szponzorálás és Reklámozás”, a „Márkajelzések a Lövő Ruházatán és Felszerelésén”, és a „Speciális Szabályok a Lövő Ruházatán és Felszerelésén használt Márkajelzések vonatkozásában” szabályokat (ld. 420, 430, 440); enforce the “Sponsorship and Advertising”, “Commercial Markings on Shooter’s Clothing and Equipment” and “Special rules for Commercial Markings used on S hooter’s Clothing and Equipment” rules (see Sections 4.20, 430 and 440); 9.52218 dönt a büntetés kiszabásáról; make decisions regarding penalties; 9.52219 szükség esetén szankciót alkalmaz; implement sanctions

where appropriate; 9.522110 döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik az ISSF Szabályzat, vagy amely ellentétes a Szabályzat szellemével. make decisions in any and all cases which are not provided for in the Rules, or are against the spirit of these Rules. 9.53 VEZETŐ VERSENYBÍRÓ CHIEF RANGE OFFICER 9.531 A Vezető Versenybírót a Szervező Bizottság jelöli ki. Rendelkeznie kell érvényes ISSF Koronglövő bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörű tapasztalattal kell rendelkeznie, és alaposan ismernie kell a koronglövő fegyvereket és felszereléseket. Felel a verseny előkészítésével és megfelelő lebonyolításával kapcsolatos minden technikai és logisztikai feladatért. The Chief Range Officer is appointed by the Organizing Committee. He should normally hold a valid ISSF Shotgun Referees or Judges License. He should have a wide experience in shotgun shooting and a thorough knowledge of shotguns

and range equipment. He is responsible for all technical and logistic issues with regard to preparation and proper conduct of a competition. 9.5311 A Vezető Versenybíró a 9.532 pontban felsorolt valamennyi feladatot ellátja szorosan együttműködve a Technikai Küldöttel, a Zsűrivel, a Szervező Bizottsággal, a Felelős Versenybíróval, az Értékelő Bizottsággal és más tisztségviselőkkel. The Chief Range Officer performs all of the duties listed in Rule 9.532 in close co-operation with the Technical Delegate, Jury, and Organizing Committee, Chief of Referees, the Classification Office and other staff members. 9.532 A Vezető Versenybíró általános feladatköre a következő: The duties of the Chief Range Officer, in general, are as follows: - 448 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.5321 utasítást ad és felügyeli a pályák előkészítését az ISSF technikai és biztonsági szabályoknak, valamint a Koronglövő versenyekre vonatkozó

szabályoknak megfelelően; to give instruction and to supervise preparation of the shooting ranges according to technical and safety requirements as described in the ISSF Technical Rules, relevant to the Shotgun championships events; 9.5322 iránymutatást ad és felügyeli a kiegészítő létesítmények, mint pl. fegyver és lőszer tároló, technikai szolgáltatások, a pályák közti kommunikációs kapcsolat, technikai személyzet stb. előkészítését; to give direction and supervise the preparation of auxiliary facilities such as gun and ammunition storage, technical service, means of communication between the shooting ranges, technical personnel etc.; 9.5323 iránymutatást ad és felügyeli a korongok előkészítését az edzésekre és versenyekre; to give direction and supervise the preparation of clay targets for training and competition; 9.5324 gondoskodik speciális, színes porral töltött („Flash”) korongokról a Döntőkhöz és a Döntő utáni

szétlövésekhez; to provide special (“Flash”) targets filled with colored powder for the Finals rounds and any shoot-offs after the Finals; 9.5325 biztosítja, hogy a dobógépek megfelelően legyenek beállítva; az aznapi versenyszámokhoz to ensure that the traps are adjusted according to the settings of the day; 9.5326 biztosítja, hogy valamennyi pálya megfelelően működjön; to ensure that all necessary range systems are functioning properly; 9.5327 biztosítja, hogy minden pálya felszerelés a megfelelő pályán és a megfelelő módon legyen elhelyezve (nagy eredményjelző tábla, székek a Segédbírók számára, megfelelő berendezések a lövők, eredményjegyzők stb. számára stb); to ensure that all range equipment is on each range and properly placed (large scoreboard, seats for Assistant Referees, facilities for the shooters, scorekeepers etc.); 9.5328 gondoskodik egy metrikus mérlegről, amellyel a töltény töltetét, valamint a korongok

súlyát lehet mérni; to provide a metric scale which will weigh in decimals the shot charges and clay targets; 9.5329 gondoskodik megfelelő mérőeszközökről a korong és a sörét méretének ellenőrzésére; to provide instruments to check the dimensions of targets and shot; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 449 - fs 9.53210 segíti a Szervező Bizottságot az edzésprogram és a verenyprogram elkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare practice shooting schedules as well as shooting programs for the competition; 9.53211 segíti a Szervező Bizottságot a verseny tisztségviselői és a csapatvezetők számára tartandó technikai értekezlet előkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare technical meetings for competition officials and team leaders; 9.53212 a Zsűri egyetértésével döntést hoz a verseny idejének és a lőállásbeosztásnak a megváltoztatásáról, valamint a verseny felfüggesztéséről

biztonsági vagy egyéb okokból; to take decisions, with the Jurys agreement, regarding change of competition times and range allocations and interruption of the shooting on the ranges, for safety or other reasons; 9.53213 utasítja a dobogépeket működtető személyzetet a dobógépekkel, a kioldó szerkezettel stb. kapcsolatban, különös tekintettel a biztonságra. instruct operating staff regarding the traps, release systems etc. with particular regard to safety. 9.54 FELELŐS VERSENYBÍRÓK CHIEF OF REFEREES 9.541 A Felelős Versenybírókat a Szervezező Bizottság jelöli ki. Rendelkezniük kell érvényes ISSF Koronglövő bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörű tapasztalattal kell rendelkezniük, és alaposan ismerniük kell a koronglövő fegyvereket, felszereléseket valamint az ISSF Szabályzatot. The Chief of Referees must be appointed by the Organizing Committee. He must possess a valid ISSF Shotgun Referees License or a valid ISSF

Judges License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition. 9.542 A Felelős Versenybíró általános feladatköre a következő: The duties of the Chief of Referees, in general, are as follows: 9.5421 segíti a Szervező Bizottságot a Pályabírók kijelölésében; to assist the Organizing Committee in the selection and appointment of the Referees; 9.5422 felügyeli a Pályabírókat és a Segédbírókat; to supervise the Referees and Assistant Referees; 9.5423 utasítást és tájékoztatást ad a Pályabíróknak és a Segédbíróknak; to give instruction and information to the Referees and Assistant Referees; - 450 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.5424 a Pályabírók részére elkészíti a beosztást; to prepare the schedules and assignments for the Referees; 9.5425 a Zsűrivel egyetértésben döntéseket hoz arról, hogy pl. az a versenyző, aki a

fegyver megjavítása érdekében kiállt a rottéból, vagy „HIÁNYZÓ”-nak minősítették, mikor és melyik pályán fejezheti be a rottéját (ld. 98631-98635 Szabály); make decisions in conjunction with the Jury, such as when and on which ranges a competitor who had to leave his squad to repair a gun malfunction or was declared “ABSENT” may be permitted to complete his round (see Rules 9.8631- 98635); 9.5426 tájékoztatja a Vezető Versenybírót a pályán felmerült minden problémával, meghibásodással kapcsolatban. keep the Chief Range Officer informed of any difficulties, failures etc. on the ranges 9.55 PÁLYABÍRÓK REFEREES 9.551 A Pályabírókat a Szervező Bizottság Versenybírókkal együttműködve. jelöli ki a Felelős The Referees must be appointed by the Organizing Committee in cooperation with the Chief of Referees. 9.552 Minden Pályabírónak érvényes ISSF Koronglövő Bírói Engedéllyel, és koronglövészet területén

széleskörű tapasztalattal kell rendelkeznie, továbbá alaposan ismernie kell a koronglövő fegyvereket és az ISSF Szabályzatot. Minden Pályabírónak rendelkeznie kell a s zükséges szemvizsgálat igazolásával (ld. a Koronglövő Bírói Engedélyre vonatkozó Iránymutatások S.60) All Referees must possess a valid ISSF Shotgun Referees License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition. All Referees must have their required eye test certificate (see S.60 of Guidelines for Shotgun Referees Licenses) 9.5521 A Pályabírók fő feladata azonnali döntést hozni a következőkben: Their main function is to make immediate decisions regarding: 9.55211 „TALÁLT” “HIT” targets; 9.55212 „HIBA” (és egyértelműen hallhatóan és láthatóan jelezni a „HIBÁT”); “LOST” targets (and to give a distinct audible and visual signal for all “LOST” targets); 9.55213

„ÉRVÉNYTELEN;” “NO BIRDS”; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 451 - fs 9.55214 ismétlés; repeats; 9.55215 szabálytalan korongok; irregular targets; 9.55216 működésképtelen fegyver, vagy akadályok; disabled guns or malfunctions; 9.55217 egyéb eltérések a szabályoktól. other deviations from the rules. 9.553 Lehetőség szerint a Pályabírónak jeleznie kell az „ÉRVÉNYTELEN” korongot, mielőtt a lövő lő. A szabálytalan korongok a Pályabírótól azonnali és határozott döntést igényelnek. If possible the Referee must call “NO BIRD” or give some other signal before the shooter fires. Irregular targets require an immediate and very accurate decision by the Referee. 9.5531 A Pályabírók felelnek a b iztonsági szabályok betartásáért és a versenynek a pályán történő szabályszerű lebonyolításáért. The Referees are responsible also for the application of the safety rules and for the correct conduct of the

competition on the ranges. 9.554 Minden vitatott esetben a Pályabírónak konzultálnia kell a Segédbírókkal mielőtt végleges döntést hoz. In all doubtful cases the Referee must consult the Assistant Referees before making a final decision. 9.555 Figyelmeztetések Warnings 9.5551 A Pályabíró köteles figyelmeztetésben (Sárga Lap) részesíteni szabálysértés esetén, és feljegyezni ezeket a f igyelmeztetéseket a hivatalos egyéni értékelő lapra (ld. 9133411-9133415 Szabályok). The Referee must give warnings of rule violations (Yellow Card) and must note such warnings on the official range score card (see Rules 9.133411 - 9133415) 9.556 Büntetések Penalties 9.5561 A Pályabíró nem alkalmazhat olyan büntetéseket vagy kizárásokat, amelyek a Zsűri hatáskörébe tartoznak. The Referee may not assess penalties or disqualifications which fall under the responsibility of the Jury. 9.56 FELLEBBEZÉS A PÁLYABÍRÓ DÖNTÉSE ELLEN APPEALS AGAINST a

REFEREE’S DECISION - 452 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.561 A Pályabíró döntései ellen fellebbezni lehet értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban. a Szabályzat The Referees decision may be appealed in matters concerning the interpretation and application of the Rules. 9.562 A Pályabíró döntése végleges és jogerős a „TALÁLT”, a „HIBA”, vagy az SZABÁLYTALAN korongokra vonatkozó esetekben. The Referees decisions are final and no appeals are permitted in matters concerning “HIT”, “LOST” or IRREGULAR targets. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 453 - fs 9.57 SEGÉDBÍRÓK ASSISTANT REFEREES 9.571 A Pályabírót kettő (2) vagy három (3) Segédbíró segíti (ld. 9.113111; 911331 és 91134 Szabály), akiket általában a lövők közül választanak ki felváltva, lehetőség szerint azok közül, akik az előző rottéban lőttek. The Referee must be assisted by two (2) or three (3) Assistant Referees

(see Rules 9.113111; 911331 an d 91134) who are usually appointed in rotation from among the shooters and preferably from those who have fired in the previous squad. 9.572 Minden lövő köteles ellátni ezt a feladatot, ha erre kijelölik (ld. 9.5771 Szabály) All shooters must serve in this function when designated (see Rule 9.5771) 9.573 A Szervező Bizottság a Felelős Versenybíró kérésére megfelelő képesítéssel rendelkező Segédbírókat is kijelölhet. The Organizing Committee may provide substitute qualified Assistant Referees when requested by the Chief of Referees. 9.574 A Pályabíró tapasztalattal rendelkező jelölteket is elfogadhat. The Referee may accept experienced substitutes. 9.575 Feladatok Duties 9.5751 A Segédbíró fő feladatköre a következő: The main duties of an Assistant Referee are: 9.57511 figyeli minden kidobott korongot; to watch each target thrown; 9.57512 nagy körültekintéssel figyeli, hogy a korong nem törött-e a l

övés leadása előtt; to observe carefully whether a target is broken before the shot is fired; 9.57513 a lövést követően azonnal jelzi, ha a korong „HIBA”; to give, immediately after a s hot, a signal if he considers a t arget is “LOST”; 9.57514 szükség esetén feljegyzi a hivatalos eredményjelző táblára a Pályabíró döntését az egyes találatokkal kapcsolatban; if required, to mark the result of the Referee’s decision of each shot on the official scorecard; - 454 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.57515 kérésre tájékoztatja a Pályabírót bármilyen, a koronggal összefüggő esetről; if asked, to advise the Referee on any other matters relating to the targets ; 9.576 A Segédbírókat olyan helyre kell állítani, ahonnan az egész pályát belátják. Assistant Referees must be placed in such positions that they can observe the whole shooting area. 9.577 Hiányzó Absent 9.5771 Ha egy lövőt Segédbírónak jelölnek

ki, és nem jelenik meg, vagy nem ad elfogadható okot a kijelölés visszautasítására, vagy nem állít maga helyett elfogadható helyettest, minden visszautasításért büntetésként a Zsűri a végeredményéből egy (1) korongot levon (ld. 913422 Szabály). If a shooter has been designated as an Assistant Referee and fails to present himself to give a plausible reason for refusing to serve or to provide an acceptable substitute, he must be penalized by the Jury by the deduction of one (1) target from his final result for each such refusal (see Rule 9.13422) 9.5772 A sorozatos visszautasítás a versenyből való kizárását eredményezheti (ld. 913527 Szabály) Continued refusals may result in disqualification from the competition. (see Rule 913527) 9.578 A Pályabíró tájékoztatása Advising the Referee 9.5781 A végleges döntést a Pályabírónak magának kell meghoznia. Ha bármelyik Segédbíró nem ért egyet a döntéssel, ezt kézfeltartással, vagy más

módon jeleznie kell. A Pályabíró ezt követően hozza meg a végleges döntést. The Referee must always make the final decision himself. If any Assistant Referee is in disagreement, it is his duty to advise the Referee by lifting an arm or otherwise attracting his attention. The Referee must then arrive at a final decision. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 455 - fs 9.60 VERSENYSZÁMOK és A VERESNY LEBONYOLÍTÁSA SHOOTING EVENTS and PROCEDURES 9.61 BEOSZTÁS SCHEDULE 9.611 Versenyszámok Events 9.6111 A fő versenyeken a koronglövő versenyszámok: Shotgun events for major competitions are: 9.6112 Trap, Dupla Trap és Skeet (Automata Trap versenyszámot külön versenyként vagy más koronglövő versenyszámmal párosítva lehet lőni). Trap, Double Trap and Skeet (Automatic Trap may be shot as a separate competition or in conjunction with the other Shotgun disciplines). 9.62 EDZÉS TRAINING 9.621 Verseny előtti Edzés Pre Event Training 9.6211

Verseny előtti Edzést kell tartani minden versenyszámban a hivatalos verseny megkezdése előtti napon, ugyanazon a pályán, és ugyanolyan színű és gyártmányú korongokkal, mint amiket a versenyen használnak. Minden ilyen edzést igazságosan kell beosztani a résztvevő nemzetek között, úgy, hogy egyik sem részesülhessen előnyben. Pre Event Training must be provided for each event the day before the commencement of the official competition on the same ranges and the same make and color of targets as are to be used in the official competition. All such training must be scheduled fairly between those Nations present in order that no advantage is given. 9.622 Nem Hivatalos Edzés Unofficial Training - 456 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.6221 A Verseny előtti Edzések napja előtt a Szervező Bizottság felelőssége biztosítani a pályán az edzéslehetőséget, úgy, hogy az edzések nem zavarhatják a program szerinti versenyeket. Ezeket az

edzéseket igazságosan kell beosztani a résztvevő nemzetek között, úgy, hogy egyik sem részesülhessen előnyben. All range availability prior to each day of Pre Event training is the responsibility of the Organizing Committee which must ensure that any such training must not be permitted to interfere with any of the scheduled competition events. All such training must be whenever possible scheduled fairly between those Nations present in order that no advantage is given. 9.63 VERSENYPROGRAM SHOOTING PROGRAMS 9.631 A versenyprogram az egyes versenyszámokban: The program for each event is: Korongok száma Number of Targets Versenyszám Event Trap (25 korongos rotték) Trap (in rounds of 25) Automata Trap (25 korongos rotték) Automatic Trap (in rounds of 25) Skeet (25 korongos rotték) Skeet (in rounds of 25) Dupla Trap (50 korongos rotték) Double Trap (in rounds of 50) Dupla Trap (40 korongos rotték) Double Trap (in rounds of 40) Egyéni Férfi Egyéni Női Individual

Men 125 + Döntő 125 + Final Individual Women 75 + Döntő 75 + Final 125 75 125 + Döntő 125 + Final 150 + Döntő 150 + Final 75 + Döntő 75 + Final --- 120 Edition 2005 (First Printing, 09/2004) --- - 457 - fs 9.64 VERSENYPROGRAM COMPETITION PROGRAMS 9.641 Trap, Automata Trap és Skeet Trap, Automatic Trap and Skeet Egyéni Férfi és Junior Fiú: Individual Men and Junior Men: 2 nap 75+50 50+75 2 days vagy/or korong targets 3 nap 50+50+25 50+25+50 3 days vagy/or vagy/or Egyéni Női és Junior Leány: Individual Women and Junior Women: 1 nap 75 korong 1 day 75 targets 2 nap 50+25 25+50 2 days vagy/or korong targets 9.642 25+50+50 korong / targets Dupla Trap Double Trap Egyéni Férfi és Junior Fiú: Individual Men and Junior Men: 1 nap 150 korong 1 day 150 targets 2 nap 100+50 50+100 2 days vagy/or korong targets Egyéni Női és Junior Leány: Individual Women and Junior Women: 1 nap 120 korong 1 day 120 targets 2 nap 80+40 40+80 2 days vagy/or korong

targets 9.643 Azonban előnyben kell részesíteni a 9.644 és 9645 s zerinti programokat. However it is preferred to follow the programs 9.644 and 9645 9.644 Trap, Automata Trap és Skeet Trap, Automatic Trap and Skeet Egyéni Férfi és Junior Fiú: Individual Men and Junior Men: - 458 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 2 nap 2 days 75+50 vagy/or 50+75 korong/targets Egyéni Női és Junior Leány: Individual Women and Junior Women: 1 nap 75 korong 1 day 75 targets 9.645 Dupla Trap Double Trap Egyéni Férfi és Junior Fiú: Individual Men and Junior Men: 1 nap 150 korong 1 day 150 targets Egyéni Női és Junior Leány: Individual Women and Junior Women: 1 nap 120 korong 1 day 120 targets 9.661 Ha a résztvevők magas létszáma, vagy más ok miatt a fenti versenyprogramok nem teljesíthetők, a Szervező Bizottságnak a ISSF által jóvá kell hagyatnia az általa javasolt alternatív versenyprogramot, jóval a verseny időpontja előtt. If none of these

programs is considered suitable for a particular competition because of a very large entry, or for any other reason, then the Organizing Committee must apply to the ISSF for approval of their suggested alternative program well in advance of the date of the competition. 9.70 VERSENY ELŐTTI TEENDŐK MATCH ADMINISTRATION 9.71 BEOSZTÁSOK SHOOTING SCHEDULES 9.711 A Lövőket és a Csapatvezetőket tájékoztatni kell a pontos kezdési időpontról, a rotték és a pályák beosztásáról, és a rottékon belül a kisorsolt lőállásokról, legkésőbb a Technikai Értekezletet követő két (2) órával, a verseny megkezdése előtti napon. Shooters and Team Officials must be informed of the exact start time, the squad and range schedules, and allocated positions within the squads no later than two (2) hours after the Technical Meeting on the day preceding the competition. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 459 - fs 9.712 A Lövőket és a Csapatvezetőket

tájékoztatni kell az edzés pályabeosztásáról, az azt megelőző napon 18:00 óráig. Shooters and team officials must be informed of the range schedules for training by 18:00 hours on the day before. 9.713 Ha bármilyen okból meg kell változtatni a lövés beosztást, a Csapatvezetőket azonnal tájékoztatni kell. If it becomes necessary to change any of the shooting schedules for any reason, the Team Leaders must be informed immediately. 9.72 A Lövő helyettesítése Replacement of a Shooter 9.721 Ha a lövő a versenyen leadta az első lövését, és ki kell állítani, már nem helyettesíthető. Ez a szabály azokra a versenyekre is vonatkozik, amelyek több részből állnak, vagy több napon kerülnek megrendezésre. If a shooter has fired a shot in the competition and must withdraw, he may not be replaced. This rule will also apply for competitions composed of several parts or carried out over several days. 9.73 A VERSENY FÉLBESZAKADÁSA PROGRAM

INTERRUPTIONS 9.731 Ha a verseny megkezdődött, azt a programnak megfelelően folytatni kell, félbeszakítás nélkül, kivéve biztonsági okokból, működési meghibásodás miatt, elégtelen fényviszonyok miatt, rendkívüli időjárási körülmények miatt, vagy más olyan késedelem miatt, ami a verseny egyenlőségét súlyosan veszélyeztetné. Once shooting has been started it must continue without interruption according to the program, except for safety reasons, mechanical breakdown, poor lighting conditions, extreme weather conditions, or other enforced delays in the program that would seriously affect the equity of competition. 9.732 Kizárólag a Vezető Versenybíró szakíthatja félbe a versenyt a Zsűri jóváhagyásával, heves esőzés, vihar vagy villámlás miatt. Only the Chief Range Officer may interrupt the shooting, with the Jurys approval, in the event of heavy rain, storm or lightning. 9.74 ROTTÉK SQUADDING 9.741 A Rotte résztvevői Squad

Composition - 460 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.7411 Egy rotte hat (6) versenyzőből áll, kivéve, ha a sorsolás (ld. 97421 Szabály) nem teszi lehetővé a teljesen egyenlő elosztást. A squad must be composed of six (6) members except when the drawing (see Rule 9.7421) does not permit a totally even distribution. 9.7412 Kevesebb mint öt (5) versenyzőből álló rotte nem megengedett az ISSF által felügyelt versenyeken, kivéve, ha egy rotte megkezdésekor egy versenyzőt hiányzónak minősítettek, vagy egy versenyzőnek bármilyen okból el kell hagynia a rottét. Squads of less than five (5) are not permitted in ISSF supervised events except when a co mpetitor is declared absent at the commencement of a round or a competitor has to leave a round for any reason. 9.742 Kiegészítő Lövők Auxiliary Shooters 9.7421 Az ISSF által felügyelt versenyeken, ha a sorsolás eredményeként a rotte kevesebb mint öt (5) lövőből áll, a rottét ki

kell egészíteni versenyen kívül induló, gyakorlott lövőkkel. In ISSF supervised competitions, if the squad consists of less than five (5) members drawn by lot, it should be filled with non-competing shooters of a proficient standard. 9.7422 A folyamatosság biztosítása érdekében ezeknek a kiegészítő lövőknek az eredményét ugyanúgy rá kell írni a nagy eredményjelző táblára, és a hivatalos egyéni értékelőlapra. Azonban a nevüket és a nemzetiségüket tilos kiírni. These auxiliary shooters should have scores posted in the normal manner on the large range scoreboard and the official scorecard in order to provide continuity. However, their names and nationality must not be listed. 9.743 Rotték Sorsolása Squadding Draw 9.7431 Az ISSF által felügyelt versenyeken az alapversenyre való sorsolást úgy kell végezni, hogy egy rottéban sem legyen több mint egy (1) azonos nemzetiségű lövő (kivéve szükség esetén a Világkupa Döntőt és az

Olimpiai Játékokat). In ISSF supervised competitions, the drawing for the qualification rounds must be made so that the shooters of each country are distributed in such a way that no squad will contain more than one (1) shooter from each nation (except the World Cup Final and Olympic Games if necessary). Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 461 - fs 9.7432 A rottén belül a lövők lőállásbeosztását sorsolással kell meghatározni, a Technikai Küldött(ek) felügyelete mellett. Ezt az er re a cél ra megfelelő komputer programmal is el lehet végezni. The allocation of shooters to the squads and positions within the squads must be done by the drawing of lots under the supervision of the Technical Delegate(s). This may be done with a computer program suited for this purpose. 9.7433 A pályák véletlenszerű kijelölését és a rotték elosztását a Technikai Küldött(ek) felügyelete alatt kell végezni. The random selection of ranges and the division of the

rounds must be made under the supervision of the Technical Delegate(s). 9.744 Rotték Megváltoztatása Squad Adjustments 9.7441 A Zsűri a Szervező Bizottsággal egyetértésben és a Technikai Küldött(ek) jóváhagyásával megváltoztathatja a beosztást, de kizárólag úgy, hogy az a 9.7431 és a 97451 Szabályoknak megfeleljen. The Jury in conjunction with the Organizing Committee and the approval of the Technical Delegate(s) may adjust the draw but only to ensure that the requirements of Rules 9.7431 and 97451 are met 9.745 Lövési Sorrend Shooting Order 9.7451 A rotték lövési sorrendjét, valamint a rottékon belüli lövési sorrendet a Szervező Bizottságnak napról napra változtatnia kell, a Zsűri felügyelete alatt. Ez történhet úgy, hogy a rotték, illetve a rottékon belül a lövők fordított sorrendben lőnek, vagy a rotték felosztásával. The shooting order of the squads and within the squads must also be changed from day to day by the

Organizing Committee under the supervision of the Jury. This can be by either having the squads and members of each squad shoot in reverse order, or by splitting the squads. 9.80 AKADÁLYOK MALFUNCTIONS - 462 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.81 PUSKACSŐ VÁLASZTÁSA BARREL SELECTION 9.811 Ha a lövő duplacsövű puskával lő, vélelmezni kell, hogy a lövő az alsó (vagy a jobb oldali) csőből lő először, kivéve, ha a lövő minden rotte előtt jelzi a Pályabírónak, hogy fordítva kíván lőni. Where a shooter is using a double-barreled shotgun, it will be assumed that the shooter is firing the bottom barrel (or right hand barrel, in the case of a side-by-side) first, unless the shooter indicates to the Referee before each of his rounds that he intends otherwise. 9.82 ELJÁRÁS FEGYVERHIBA, VAGY AKADÁLY ESETÉN PROCEDURE IN MALFUNCTION 9.821 THE EVENT OF A MISFIRE OR Ha a lövő fegyvere bármilyen okból nem sült el: In the event of

misfire due to any reason, the shooter must: 9.8211 köteles a puskát lőirányban tartani; keep the gun pointed to the target flight area; 9.8212 tilos kinyitnia a puskát; not open the gun; 9.8213 tilos megérintenie a biztosítót; not touch the safety catch; 9.8214 köteles a fegyvert óvatosan átadni a Pályabírónak vizsgálat céljából, ha kéri; hand the gun safely to the Referee for examination if asked; 9.8215 köteles a Pályabíró valamennyi kérdésére válaszolni. answer any questions put by the Referee. 9.83 TÖRÖLVE SPARE 9.84 ALKALMATLAN FEGYVEREK ÉS AKADÁLYOK DISABLED SHOTGUNS AND MALFUNCTIONS 9.841 A Pályabírónak kell dönteni a fegyver alkalmatlanságáról, illetve a fegyverakadályokról. Decisions on disabled shotguns or malfunctions must be made by the Referee. 9.842 A fegyvert alkalmatlannak kell tekinteni, ha: A shotgun must be considered disabled if: 9.8421 nem lehet biztonságosan elsütni; it cannot be fired safely; Edition

2005 (First Printing, 09/2004) - 463 - fs 9.8422 mechanikai okok miatt nem ürít; it fails to eject due to a mechanical defect; 9.8423 bármely más ok miatt használhatatlan a fegyver. for any other reason that renders the gun unusable. 9.843 Az alábbiak nem minősülnek akadálynak: The following are not considered malfunctions: 9.8431 a lövő hibás fegyverkezelése; faulty manipulation by the shooter; 9.8432 ha a megfelelő töltényűrbe nem töltenek töltényt. failure to place a cartridge in the correct chamber of the gun. 9.85 LŐSZERHIBÁK AMMUNITION MALFUNCTIONS 9.851 A Pályabírónak kell dönteni a lőszerhibákról. Decisions on ammunition malfunctions must be made by the Referee. 9.852 Az alábbiakat lőszerhibának kell tekinteni, ha az ütőszeg nyoma világosan látható, és: The following are considered ammunition malfunctions when the firing pin indentation is clearly noticeable and: 9.8521 a lőpor nem gyullad be; the powder charge is

not ignited; 9.8522 csak a csappantyú működése indul be; only the primer fires ; 9.8523 hiányzik a lőpor; the powder charge is omitted; 9.8524 a töltény maradványai visszamaradtak a csőben. some components of the load remain in the barrel. 9.853 Hibás méretű töltény nem minősül hibás lőszernek. (Egy 20-as vagy 16-os kaliberű töltényt egy 12-es kaliberű fegyverbe helyezni veszélyes, és hanyag fegyverkezelés miatti büntetést von maga után.) Cartridges of the wrong size are not considered defective ammunition. (Placing a 20 or 16 gauge cartridge into a 12 gauge gun is dangerous and may subject the individual to penalties for careless gun handling). 9.86 TEENDŐK AKADÁLYOK ESETÉN ACTIONS AFTER MALFUNCTIONS ARE DECLARED - 464 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.861 Ha a Pályabíró megállapította, hogy a fegyver alkalmatlan, vagy a fegyver illetve lőszer akadálya nem róható fel a lövőnek, és a fegyvert nem lehet elég

gyorsan megjavítani, a lövő használhat egy másik jóváhagyott fegyvert, ha azt a döntést követően három (3) percen belül meg tudja szerezni. VAGY a lövő If the Referee decides that the disabled gun or malfunctioning of gun or ammunition is not the fault of the shooter, and that the gun is not repairable quickly enough, the shooter may use another approved gun if it can be obtained within three (3) minutes after the gun has been declared disabled. OR the shooter may, 9.862 a Pályabíró engedélyével elhagyhatja a rottét, és a rotte hátralévő korongjait a Felelős Versenybíró által meghatározott időpontban fejezheti be. after obtaining the permission of the Referee, leave the squad and finish the remaining targets of the round at a time determined by the Chief of Referees. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 465 - fs 9.863 A Kiegészítő Rotte lebonyolítása Procedures for completing a Make up Round 9.8631 Trap Trap 9.86311 A megfelelő

Pályára és a megfelelő időpontra kisorsolt lövőnek a Lőállás mögött kell állnia, és megvárnia, míg három (3) korong kidobásra nem kerül. Ezt követően a Pályabíró kiadja a „START” vezényszót. A lövőnek ekkor a Lőállásba kell lépnie és rendesen lőnie. Ezt követően a fennmaradt Lőállásokból kell lőnie a rotte befejezéséig. The shooter having been allocated a time and Range having the correct scheme, must stand behind the Station to be shot and be shown all three (3) targets from that group, after which the Referee must give the command “START”. The shooter must then move onto the Station and shoot in the normal manner. After which he must shoot from the remaining Stations in order to complete the round. 9.8632 Automata Trap Automatic Trap 9.86321 A megfelelő Pályára és a megfelelő időpontra kisorsolt lövőnek a Lőállás mögött kell állnia, és megvárnia, míg egy korong kidobásra nem kerül. Ezt követően a Pályabíró

kiadja a „START” vezényszót A lövőnek ekkor a Lőállásba kell lépnie és rendesen lőnie. Ezt követően a fennmaradt Lőállásokból kell lőnie a rotte befejezéséig. The shooter having been allocated a time and Range having the correct scheme, must stand behind the Station to be shot and be shown a t arget, after which the Referee must give the command “START”. The shooter must then move onto the Station and shoot in the normal manner. After which he must shoot from the remaining Stations in order to complete the round. 9.8633 Dupla Trap Double Trap - 466 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.86331 A megfelelő Pályára és a megfelelő időpontra kisorsolt lövőnek a Lőállás mögött kell állnia, és megtekintheti egy szabályos dupla korong kidobását. Ezt követően a Pályabíró kiadja a „START” vezényszót. A lövőnek ekkor a Lőállásba kell lépnie és rendesen duplát lőnie. Ezt követően a fennmaradt Lőállásokból kell

lőnie a rotte befejezéséig The shooter having been allocated a time and Range having the correct scheme, must stand behind the Station to be shot and there be permitted to view a regular double, after which the Referee must give the command “START”. The shooter must then move onto the Station and shoot in the normal manner at a double. After which he must shoot from the remaining Stations in order to complete the round. 9.8634 Skeet Skeet 9.86341 A megfelelő Pályára és a megfelelő időpontra kisorsolt lövőnek a Lőállás mögött kell állnia, és megtekintheti egy szabályos Magas-, és Alacsony korong kidobását. Ezt követően a Pályabíró kiadja a „START” vezényszót. A lövőnek ekkor a Lőállásba kell lépnie és rendesen lőnie a megfelelő számú korongra. Ezt követően a fennmaradt Lőállásokból kell lőnie a rotte befejezéséig. The shooter having been allocated a Range and time, must stand behind the Station to be shot and there be

permitted to view a regular High and Low target, after which the Referee must give the command “START”. The shooter must then move onto the Station and shoot in the normal manner at the required number of targets. After which he must shoot from the remaining Stations in order to complete the round. 9.8635 Kiegészítő Rotte – Az Eredmény Hitelesítése Make up Round - Score Certification 9.86351 A Pályabírónak meg kell győződnie arról, hogy a „kiegészítő” rotte eredményeit, valamint az eredeti, félbeszakított rotte eredményeit megfelelően összeadják, és azt a lövő és a Pályabíró aláírja mielőtt az egyéni értékelőlapot az értékelés hivatalos helyiségébe szállítják. The Referee must then ensure that the scores from the “make up” round and the original interrupted round are correctly totaled, signed by the shooter and the Referee, before the card is taken to the classification office. 9.87 ENGEDÉLYEZETT AKADÁLYOK SZÁMA NUMBER

OF MALFUNCTIONS PERMITTED Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 467 - fs 9.871 A lövőnek egy rottén belül legfeljebb két (2) akadálya lehet, függetlenül attól, hogy kicserélte-e a fegyverét, vagy lőszerét. The shooter is permitted a maximum of two (2) malfunctions per round whether or not he has changed his gun or ammunition. 9.872 Minden szabályos korongot, amelyen az azonos rottén belül további fegyver- vagy lőszer akadály merül fel, „HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy a lövő megpróbálta-e leadni a lövést. All regular target(s) on which any additional malfunction of gun or ammunition occurs in the same round will be declared „LOST” whether or not the shooter attempted to fire. - 468 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.90 MAGATARTÁSI SZABÁLYOK – Csapatvezetők, Edzők és Versenyzők RULES of CONDUCT Competitors 9.91 – Team Officials, Coaches and ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.911

Ezek a Szabályok valamennyi csapatvezetőtől, edzőtől és versenyzőtől elvárt és megkövetelt magatartási szabályokat tartalmazzák az ISSF által felügyelt versenyeken. These Rules of conduct deal with the expected and required behavior by all team officials coaches and competitors, when present at an ISSF supervised competition. 9.92 CSAPATVEZETŐK TEAM LEADERS 9.921 9.922 Minden csapatnak kell hogy legyen egy Csapatvezetője. Szükség esetén egy lövőt is ki lehet jelölni Csapatvezetőnek. Each team must have a Team Leader. If necessary a shooter may be appointed as a Team Leader. A Csapatvezető mindenkor köteles együttműködni a lőtér tisztségviselőivel a biztonság, a verseny megfelelő lebonyolítása és a sportszerűség érdekében. The Team Leader must co-operate with range officials at all times in the interest of safety, efficient co-operation of the competition and good sportsmanship. 9.923 A Csapatvezetőknek ismerniük kell a Szabályzatot,

valamint a hivatalos edzések és versenyek programját. Team Leaders must be familier of the Rules and the official training and competition programs. 9.924 A Csapatvezető felel: A Team Leader is responsible for: 9.9241 a csapaton belül a fegyelem megtartásáért; maintaining discipline within the team; 9.9242 a csapattal kapcsolatban felmerült minden hivatalos érdekütközésért; all official affairs concerning the team; 9.9243 a csapattagoknak a megfelelő időben, a megfelelő lőállásban a megfelelő felszereléssel történő megjelenéséért; ensuring that his shooters present themselves at their shooting station at the proper time with proper equipment; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 469 - fs 9.9244 a nevezések megfelelő kitöltéséért, és azok benyújtásáért a megfelelő tisztségviselők részére, a megjelölt határidőn belül; completing the necessary entries with accurate information and to submit them to the appropriate

officials within the designated time limits; 9.9245 a csapattagok eredményeinek ellenőrzéséért; checking the scores of his team members; 9.9246 a csapat képviseletében írásbeli óvások benyújtásáért; filing any written protests on behalf of the team; 9.9247 az előzetes és hivatalos kiadványok és eredményjegyzékek ellenőrzéséért, valamint a hivatalos információk és kérelmek átvételéért és azoknak a csapattagok felé történő továbbításáért. checking preliminary and official bulletins, scores and receiving official information and requests and passing them on t o team members. 9.93 EDZŐI MAGATARTÁS COACHING 9.931 Az ISSF által felügyelt versenyeken amíg a lövő a lőálláson belül tartózkodik, az edzői magatartás nem megengedett. Coaching is not permitted in ISSF supervised competitions while the shooter is in the shooting area. 9.932 Az edzők és csapatvezetők nem tartózkodhatnak a lőállásoknál, kivéve, ha a Döntőt

követően a Zsűri odahívja a csapatvezetőt a lőállásoknál elhelyezett, a Döntőkhöz vagy szétlövésekhez rendszeresített ülőhelyre. Coaches and other team officials are not permitted inside the shooting areas, except that the Jury may invite a team official to a seating area placed within the shooting area for a “Finals” or “shoot-off” after the Finals only. 9.933 Ha a csapatvezető beszélni akar a lőállásban lévő csapattaggal, közvetlenül nem szólhat neki és nem beszélhet vele. A csapatvezetőnek engedélyt kell kérnie a Pályabírótól, vagy egy Zsűri tagtól, aki kihívja a lövőt a lőállásból. If a team official wishes to speak with a team member in the shooting area, the team official must not contact the shooter directly or talk with the shooter. The team official must obtain permission from the Referee or Jury Member, who will call the shooter off the shooting area. 9.94 VERSENYZŐK COMPETITORS - 470 - Edition 2005 (First Printing,

09/2004) fs 9.941 9.9411 Ruházat Clothing A versenyző felelőssége, hogy a lőtéren egy nyilvános rendezvény méltóságának megfelelő ruházatban jelenjen meg. It is the responsibility of the competitor to appear on t he ranges dressed in a dignified manner appropriate to a public event. 9.9412 Sportnadrág, melegítőnadrág és felsőrész viselete a férfiak és nők részére, továbbá egyszerű sport blúz, szoknya/ruha viselete a nők részére engedélyezett. Orvosi igazolás nélkül nem engedélyezett tornacipő, szandál, vagy bármilyen más olyan hasonló lábbeli használata, amely a s arokrésznél nem rendelkezik pánttal, vagy saroktámasszal. Sports trousers, training (warm-up) trousers and jackets, for men and women and similar sports blouses, skirts/dresses for women are allowed. Sneakers, sandals or any other similar footwear without strap or full support at the heel, without a medical certificate are not allowed. 9.9413 Olyan rövidnadrág

viselete engedélyezett, amelynek a s zára legfeljebb 15 cm-el nyúlik a térdkalács fölé. Shorts which have the bottom of the leg not more than 15cm above the center of the knee cap are allowed. 9.9414 Trikók, Pólók és hasonló ujjatlan felsőrészek viselete tilos. Shirts, T-shirts and similar garments without sleeves are not permitted. 9.9415 Az Eredményhirdetés vagy más Ünnepélyes Esemény alatt a versenyzőknek a hivatalos nemzeti melegítőjüket (felső- és alsórész) kell viselniük. Valamennyi csapattagnak így kell felöltözni During the Award or other Ceremonies the athletes are required to present themselves in their official national uniform or national tracksuits (tops and bottoms). All team members must be dressed in the same way. 9.9416 Részvétel Eligibility Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 471 - fs 9.94161 MINDEN LÖVŐNEK ELEGET KELL TENNIE az ISSF Részvételi és Szponzorálási Szabályzatának (Alapszabály 4. Fejezet) Ez a

Fejezet tartalmazza az ISSF versenyeken való versenyzésre- valamint a következőkre vonatkozó szabályokat: Jelképek, Szponzorálás, a Ruházaton történő Hirdetés és Reklámjelzések, ezek Ellenőrzése és a Büntetések. ALL SHOOTERS MUST ALSO COMPLY with the ISSF Eligibility and Sponsorship Rules (SECTION 4 o f the “Official Statutes Rules and Regulations”). This Section covers the rules to compete in ISSF supervised competitions and such matters as: Emblems, Sponsorship, Advertising and Commercial Marking of Clothing together with Controls and Sanctions. 9.942 Rajtszámok Bib (Start) Numbers 9.9421 A Rajtszámot minden lövőnek viselnie kell a hivatalos edzésen, illetve a verseny alatt a háton, derékvonal felett. Ha a lövő nem hordja a Rajtszámot, nem kezdheti el/folytathatja a versenyt, illetve edzést. A Rajtszámon szereplő számnak a lehető legnagyobbnak kell lennie, de minimum 20 mm magasnak (ld. 693 Szabály) Bib (Start) Numbers must be worn by all

shooters, on their backs and above the waist, at all times while participating in official training or competition. If the Bib (Start) Number is not worn, the shooter may not commence/continue. The Bib (Start) Number must display the allocated number as large as possible but should not be less than 20 mm high (See Rule 6.93) 9.9422 A versenyző válla részénél a külső ruházaton a Rajtszám felett kell feltüntetni a lövő nevét és nemzetiségének rövidítését latin betűkkel (a nemzetiség rövidítésének kell felül lennie). The IOC abbreviation of the nation of the shooter and the name and first initial in Latin letters must be displayed (IOC abbreviation at the top) on t he back of the shoulder area of the outer shooting garment and above the Bib (Start) Number. - 472 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.943 Szemellenzőt kalapra, sapkára, lövész-szemüvegre, vagy fejpántra lehet rögzíteni, és nem lehet 40 mm-nél vastagabb. A szemellenző

nem lóghat a homlok középpontjának vonala elé. Side Blinders attached to the hat, cap, shooting glasses, or to a head band, not exceeding 40mm deep are permitted. These blinders should not extend further forward than to a l ine from the center of the forehead. 9.9431 9.944 Lövésre készen Ready to Shoot 9.9441 A lövő felelőssége, hogy a megfelelő időben a megfelelő Lőállásban valamennyi szükséges felszereléssel és lőszerrel lövésre készen megjelenjen. It is the responsibility of the shooter to be present on t he proper Station at the proper time, with all necessary equipment and ammunition to complete the round, and ready to shoot. 9.945 Mobil Telefonok Mobile Telephones 9.9451 A verseny területén, vagy ahhoz képest hallótávolságon belül tilos a versenyzők, edzők és csapatvezetők részéről mobil telefonok, adóvevők, vagy hasonló készülékek használata. Valamennyi mobil telefonnak KIKAPCSOLT állapotban kell lennie. The use of mobile

telephones, walkie-talkies or similar devices by competitors, coaches and team officials within the competition area or in hearing distance of the competition area, is prohibited. All mobile telephones must be switched OFF. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 473 - fs 9.946 Elektronikus Eszközök Electronic Devices 9.9461 Kizárólag hangtompító eszközök használhatók. A versenyek és hivatalos edzések alatt a v erseny területén, vagy ahhoz képest hallótávolságon belül tilos rádiók, magnók, vagy bármilyen hangképző vagy kommunikációs rendszerek használata. Only sound reducing devices may be used. Radios, tape recorders, or any type of sound producing or communication systems are prohibited within hearing of the competition area during competitions and official training. 9.947 Dohányzás Smoking 9.9471 Tilos a dohányzás a pályákon és a hivatalos nézőtéren. Smoking is prohibited on the ranges and in the official spectator area. 9.100

KORONGOK – Szabályos, Szabálytalan, Törött, Talált, Hiba és Érvénytelen TARGETS – Regular, Irregular, Broken, Hit, Lost and No Birds 9.101 SZABÁLYOS KORONG REGULAR TARGET 9.1011 Szabályos korong a lövő által hívott és a Szabályzatnak megfelelően kidobott egy (1) korong. A regular target is one (1) whole target called by the shooter and released according to the Rules. 9.1012 Szabályos dupla korong a lövő által hívott és a Szabályzatnak megfelelően egyszerre kidobott két (2) korong. A regular double is two (2) whole targets called by the shooter and released simultaneously according to the Rules. 9.102 SZABÁLYTALAN KORONG IRREGULAR TARGET 9.1021 Szabálytalan az a korong, amely nem a Szabályzatnak megfelelően kerül kidobásra. An irregular target is a target that is not thrown according to the Rules. 9.1022 Szabálytalan dupla korong akkor fordul elő, amikor: An irregular double occurs when: 9.10221 egy (1) vagy mindkét korong

szabálytalan; one (1) or both of the targets are irregular; - 474 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.10222 a korongok nem egyszerre kerülnek kidobásra; the targets are not thrown simultaneously; 9.10223 csak egy (1) korong kerül kidobásra; only one (1) target emerges; 9.10224 bármelyik korong „törötten” kerül kidobásra. either target emerges “broken”. 9.103 „TÖRÖTT” KORONG “BROKEN” TARGET 9.1031 “Törött” a korong, amely nem felel meg a 6.328 és 6329 Szabálynak. A "broken" target is any target which is not whole in accordance with Rule 6.328 and 6329 9.1032 A „törött” korong „ÉRVÉNYTELEN” korong, és mindig meg kell ismételni. A "broken" target is a “NO BIRD” target and must always be repeated. 9.104 “TALÁLT” KORONG “HIT” TARGET 9.1041 A korong „TALÁLT”-nak minősül, ha a szabályos korongot a Szabályzatnak megfelelően dobtak ki, és találtak el, és legalább egy

(1) látható darab letört belőle. Az a korong, amely csak „porzik”, de látható darab nem törik le belőle, az nem „TALÁLT”. A target is declared as “HIT” when a regular target is thrown and hit according to the Rules within the shooting boundaries and at least one (1) visible piece is broken from it. A target that is only “dusted“ but from which no visible piece is seen is not a “HIT“. 9.1042 Színes porral töltött (flash) korongok használata esetén a korong akkor is “TALÁLT”, ha a lövést követően láthatóan porzik. Where “flash” (powder filled) targets are being used, a t arget must also be declared as “HIT” when there is visible emergence of powder after a shot is fired. 9.1043 A „TALÁLT”, a „HIBA”, a „ SZABÁLYTALAN” és az „ÉRVÉNYTELEN” korongokkal kapcsolatos végleges döntéseket a Pályabíró hozza. All decisions regarding “HIT”, “LOST”, IRREGULAR or “NO BIRD” targets rest finally with the

Referee. Megjegyzés: Tilos a lőtéren megállapítására, hogy talált volt-e. felvenni a korongot annak Note: It is prohibited to pick up a clay target from the range to determine whether or not it was hit. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 475 - fs 9.105 „HIBA” “LOST” TARGET(S) 9.1051 A korong(ok) „HIBÁNAK” minősül(nek), ha: A target(s), must be declared “LOST” when: 9.10511 nem találták el repülés közben a lőhatárokon belül; it is not hit during its flight within the shooting boundaries; 9.10512 csak „porzik”, de látható darab nem törött le belőle; it is only “dusted” and no visible piece is broken from it; 9.10513 a lövő nem lő egy általa hívott szabályos korongra, és nincs mechanikai, vagy bármilyen más külső ok, ami megakadályozta a lövést; the shooter does not fire at a regular target for which he has called and there is no mechanical or other external reason that has prevented the shooter from

firing; 9.10514 a lövő saját hibájából nem tudja elsütni a fegyverét; the shooter is not able to fire the gun for any reason attributable to the fault of the shooter; 9.10515 a lövő nem tudja elsütni a fegyverét, mert nem biztosította ki a fegyverét, a biztosító bebiztosított, vagy elfelejtett tölteni; the shooter is not able to fire because he has not released the “safety”, the "safety" has slipped to “safe” or has forgotten to load; 9.10516 félautomata fegyvernél a lövő nem nyitotta ki a zárat a tölténytárban; in the case of a semi-automatic, the shooter has failed to release the stop on the magazine; 9.10517 akadály után a lövő kinyitotta a fegyverét, vagy megérintette a biztosítót mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a fegyvert; after a malfunction the shooter has opened the gun or has touched the safety before the Referee has examined the gun; 9.10518 ugyanabban a rottéban a harmadik, vagy további akadály

fordul elő. it is the third or subsequent malfunction in the same round. 9.1052 További Szabályok a “Hibákhoz” Additional Rules Applying to “Lost” Targets 9.10521 Trap: ld. 9149 és 91483 Szabály Trap: see Rules 9.149 and 91483 9.10522 Automata Trap: ld. 9158 és 91573 Szabály Automatic Trap: see Rules 9.158 and 91573 - 476 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.10523 Dupla Trap: ld. 91610 és 91693 Szabály Double Trap: see Rules 9.1610 and 91693 9.10524 Skeet: ld. 9175 és 917143 Szabály Skeet: see Rules 9.1715 and 917143 9.106 “ÉRVÉNYTELEN” “NO BIRDS” 9.1061 Az „ÉRVÉNYTELEN” korongot mindig meg kell ismételni. A “NO BIRD” is irrelevant to the competition and must always be repeated. 9.1062 A Pályabírónak lehetőség szerint akkor kell „ÉRVÉNYTELEN” jelzést adni, amikor a lövő még nem adta le a lövést, de ha azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a lövő már leadta a lövést, akkor a

találatot figyelmen kívül kell hagyni, függetlenül attól, hogy eltalálta-e a korongot vagy sem. The Referee must if possible call “NO BIRD” before the shooter fires, but if he calls “NO BIRD” after the shooter fires a “NO BIRD” must be declared regardless of whether the targets were hit or not. 9.1063 A korong „ÉRVÉNYTELEN”-nek nyilvánítása után a lövő kinyithatja a fegyverét, és újra elhelyezkedhet. After a “NO BIRD” is declared the shooter may open the gun and reposition himself. 9.1064 További Szabályok az „ÉRVÉNYTELEN” korongokhoz Additional Rules Applying to “NO BIRDS” 9.10641 Trap: ld. 9147, 91481 és 91482 Szabály Trap: see Rules 9.147, 91481 and 91482 9.10642 Automata Trap: ld. 9156, 91571 és 91572 Szabály Automatic Trap: see Rules 9.156, 91571 and 91572 9.10643 Dupla Trap: ld. 9168, 91691 és 91692 Szabály Double Trap: see Rules 9.168, 91691 and 91692 9.10644 Skeet: ld. 91713, 917141 és 917143 Szabály Skeet:

see Rules 9.1713, 917141 and 917143 9.110 ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI CLASSIFICATION and SCORING PROCEDURES 9.111 ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG CLASSIFICATION OFFICE 9.1111 Az Értékelő Bizottság feladata a verseny előtt: It is the duty of the Classification Office prior to the competition to: Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 477 - fs 9.11111 előkészíteni az egyéni értékelőlapokat valamennyi rottéhoz; prepare score cards for each squad; 9.11112 biztosítani, hogy a megfelelő értékelőlap a megfelelő rottéban a megfelelő pályán legyen. ensure that the proper score card is with the correct squad on t he correct range. 9.1112 Az Értékelő Bizottság feladata minden rotte után: It is the duty of the Classification Office after each round to: 9.11121 átvenni és ellenőrizni a találatokat és jóváhagyni az eredményt; receive and check the totals of the targets hit and verify results; 9.11122 táblázatba foglalni az eredményeket; tabulate

scores; 9.11123 azonnal kifüggeszteni eredményjelző táblára; az előzetes eredményjegyzéket az post preliminary scores on the public bulletin board immediately; 9.11124 ha óvás miatt hiányzik egy eredmény, akkor azt ki kell hagyni, és a többi eredményt kell kifüggeszteni. if any result is outstanding because of a protest, such scores must be omitted for the time being and the remaining scores posted. 9.1113 Az Értékelő Bizottság feladata minden nap a verseny befejezése után: It is the duty of the Classification Office at the conclusion of the shooting each day to: 9.11131 összesíteni a hivatalos eredményeket a lehető legrövidebb időn belül; total the official scores within the shortest possible time; 9.11132 elkészíteni a pontos előzetes eredményjegyzéket a sajtó, a csapatvezetők, a Zsűri és a Technikai Küldött(ek) részére; prepare an accurate preliminary results bulletin for distribution to the press, team officials, Jury and

Technical Delegate(s) ; 9.11133 haladéktalanul elkészíteni eredményjegyzéket; és közzétenni a pontos végleges prepare and publish an accurate final results bulletin immediately; 9.11134 az óvási idő leteltével a lehető leghamarabb összeállítani a végleges eredényjegyzéket. (Ennek tartalmaznia kell a versenyző teljes vezeték- és keresztnevét rövidítések nélkül, a rajtszámot és a lövő nemzetiségének IOC rövidítését). at the close of any applicable protest period publish, as soon as possible, the correct final results lists (These should contain the full family name, full first name, without abbreviations, BIB (Start) numbers and the IOC abbreviations of the shooter’s Nation.) - 478 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1114 A Szervező Bizottság és a Technikai Küldött feladata azt biztosítani, hogy minden versenyszám utolsó napján elküldjön Faxon vagy emailen az ISSF Titkárságára egy (1) példányt minden

versenyszám hivatalos eredményjegyzékéből, amint az jóváhagyásra került (ld. 6.73) It is the duty of the Organizing Committee and the Technical Delegate must ensure that on the last day of each event one (1) copy of the official results of the event immediately after it has been verified is sent to the ISSF Secreteriat by fax or e-mail (see 6.73) 9.1115 A Szervező Bizottság és a Technikai Küldött feladata azt biztosítani, hogy a versenyt követő három (3) napon belül elküldjön az ISSF Titkárságára három (3) példányt minden versenyszám jóváhagyott, hivatalos eredményjegyzékéből (ld. 674) Megjegyzés: A Szervező Bizottságnak a versenyt követően legalább 12 hónapig meg kell őriznie azokat az egyéni értékelőlapokat, amelyek valamennyi korong találatot tartalmaznak. It is the duty of the Organizing Committee and the Technical Delegate must ensure that within three (3) days after the conclusion of the competition three (3) copies of the verified

official results lists for each event are sent to the ISSF Secreteriat (see 6.74) Note: The Organizing Committee must retain the range scorecards, which show the results of every target shot at, for a minimum of 12 months after the conclusion of the competition. 9.112 ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES 9.1121 Az értékelés hivatalosan a 25 korongos rottékon belül az egyes pályákon történik. (Dupla Trapnál 25 dupla korong a Férfiaknál és 20 dupla korong a Nőknél). Scoring is done officially on each range for each round of 25 targets (Double Trap 25 doubles for Men or 20 doubles for Women). 9.1122 Az ISSF által felügyelt versenyeken az egyéni eredményeket minden pályán két (2) külön személy jegyzi, ők általában azok a Segédbírók, akiknek oldalbíróknak kell lenniük. In ISSF supervised competitions the individual scores must be kept on each range by two (2) separate persons, these are usually those Assistant Referees required to be side

judges. 9.11221 Az egyik személynek kell vezetnie a hivatalos egyéni értékelőlapot. One person must maintain a permanent official scorecard. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 479 - fs 9.11222 A másik személynek kell vezetnie a nézők számára látható eredményjelző táblát. Ezt a Pályabírónak kell vezetnie, kivéve, ha elektronikus eredményjelző táblát használnak (ld. 91131 és 91132 Szabály). The second person must maintain a manual visible scoreboard. Except that where an electronic visible scoreboard is used, it must be maintained by the Referee (see Rules 9.1131 and 91132) - 480 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.113 EREDMÉNYJELZŐ TÁBLÁK VISIBLE SCOREBOARDS 9.1131 Elektronikus Eredményjelző Táblával ellátott Pályák Ranges with Electronic Visible Scoreboards 9.11311 A Pályabírónak ellenőriznie kell az elektronikus eredményjelző tábla működését: The Referee must control the operation of the electronic

visible scoreboard: 9.113111 két (2) vagy három (3) másik személyt ki kell jelölni Segédbírónak az alábbiak szerint: two (2) or three (3) other persons must be appointed as Assistant Referees as follows: 9.113112 az első személynek, aki általában a kijelölt Segédbíró, a lőállás közelében megfelelő helyen kell tartózkodnia, hogy a hivatalos egyéni értékelőlapot vezetni tudja; the first person, usually the appointed Assistant Referee, must be in suitable position at the rear of the firing line to maintain a permanent official scorecard; 9.113113 a második személynek, aki ugyancsak általában a kijelölt Segédbíró, az elektronikus eredményjelző tábla közelében kell elhelyezkednie, és oldalbíróként biztosítania kell, hogy az eredmények megfelelően kerüljenek kiírásra, és azonnal jelzi a P ályabírónak, ha az eredmény nem megfelelően kerül kiírásra. the second person, again usually an appointed Assistant Referee must be

positioned near the electronic scoreboard to act as a side judge and ensure that the scores are being shown correctly and to advise the Referee immediately if a score is incorrectly registered. 9.1132 Elektronikus EredményjelzőTábla Hibái Electronic Visible Scoreboard Errors 9.11321 Ha az elektronikus eredményjelző tábla bármikor hibás eredményt jelez, a Pályabírónak meg kell állítania a versenyt és a lehető leghamarabb intézkednie kell a megjavításról. If at any stage the electronic visible scoreboard should display an incorrect score, the Referee must stop the shooting and with minimum delay take whatever action is required to correct it. 9.11322 Ha bármilyen oknál fogva a t ábla megjavítása nem lehetséges, a következők szerint kell eljárni: If for any reason, it is not possible to correct the display, the following action will be taken: Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 481 - fs 9.113221 a hivatalos eredményjelző táblát meg kell

vizsgálni és az eredményeket jóvá kell hagyni addig a pontig, amíg a tábla el nem romlott; the official scorecard must be examined and verified up t o the point where the electronic visible scoreboard failed; 9.113222 ezt követően lehetőség szerint helyettesíteni kell minél előbb egy manuális eredményjelző táblával, feljegyezni rá a meghibásodás előtti eredményeket, és folytatni a rottét (ld. 91432, 91663 vagy 9.1763 Szabályokat) then, if possible, to substitute quickly a manual visible scoreboard, enter the scores upon i t up t o the point of failure and continue the round (see Rule 9.1432, 91532, 91663 or 91763) 9.11323 Ha nem lehetséges manuális eredményjelző táblával helyettesíteni, akkor egy második egyéni értékelőlapot kell használni, erre fel kell jegyezni a jóváhagyott eredményeket, és ezt követően a rottét folytatni kell a második értékelőlap alkalmazásával, amelynek vezetését a Felelős Versenybíró által kijelölt,

megfelelő személy ellenőrzi. If it is not possible to substitute a manual visible scoreboard then a second scorecard must be introduced, the verified scores entered upon it and the round must then continue with the second scorecard under the control of a qualified person appointed by the Chief of Referees. 9.11324 Ha a két (2) egyéni értékelőlapon szereplő eredmény között eltérés van, azt az értékelőlapot kell figyelembe venni, amelynek vezetését a Felelős Versenybíró által kijelölt megfelelő személy ellenőrizte. In the event that there is a difference in the recorded scores between the two (2) scorecards, that which is under the control of the official appointed by the Chief of Referees, must prevail. 9.1133 Manuális Eredményjelző Táblákkal felszerelt Pályák Ranges with Manual Visible Scoreboards 9.11331 Három (3) személyt Segédbírónak kell kijelölni az alábbiak szerint: Three (3) persons must be appointed as Assistant Referees, as

follows: 9.113311 az első személynek a lőállás közelében kell elhelyezkednie, hogy a hivatalos egyéni értékelőlapot vezesse; the first person must be positioned a t the rear of the firing line to maintain a permanent official scorecard; 9.113312 a második személynek oldalbíróként kell közreműködnie, és a manuális eredményjelző tablát kell vezetnie; the second person must act as a side judge and also maintain the visible manual scoreboard; - 482 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.113313 a harmadik személynek oldalbíróként kell közreműködnie a manuális eredményjelző táblával szemközti oldalon, és ellenőriznie kell, hogy az eredményeket helyesen tüntetik-e fel az eredményjelző táblán. the third person must act as a side judge on the side opposite the visible manual scoreboard and also to check that the scores shown on it are being registered correctly. 9.1134 Minden értékelőnek egymástól függetlenül kell

értékelőlapot vagy táblát, a Pályabíró döntései alapján. vezetnie az Each scorer must mark the card or board independently based on the decisions given by the Referee. 9.11341 Minden rotte befejezése után össze kell hasonlítani az eredményeket, és a h elyes eredményeket fel kell jegyezni a h ivatalos egyéni értékelőlapra, mielőtt azt az Értékelő Irodába szállítják. At the conclusion of each round the results must be compared and the correct scores entered upon the official scorecard before it is delivered to the Classification Office. 9.1135 Eltérések esetén a nagy eredményjelző táblán szereplő eredményt kell figyelembe venni. The scores shown on the large score board must prevail if there are unresolved differences. 9.114 EREDMÉNY HITELESÍTÉSE SCORE CERTIFICATION 9.1141 A rotte befejezése és az eredmények összehasonlítása és hangos felolvasása után a Pályabírónak és valamennyi lövőnek alá kell írnia, vagy szignálnia

az egyéni értékelőlapokat, hogy azokat minél előbb az Értékelő Irodába szállíthassák. When a round has been completed and the results have been compared and read aloud, the Referee and each shooter must sign or initial the score card so that it can be returned to the Classification Office quickly. 9.1142 Ha a lövő az értékelőlap aláírása nélkül hagyja el a pályát, ezzel kizárja az óvási jogát, kivéve az eredmény hibás összeadását, vagy átírását az értékelőlapról. Failure by the shooter to sign the card before it leaves the range eliminates all rights to protest other than a score erroneously totaled or transferred from the score cards. 9.115 EREDMÉNYEK RESULTS 9.1151 Egyéni Versenyszámok Individual Events Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 483 - fs 9.11511 Minden lövő minden rottéban elért eredményét olvashatóan kell feljegyezni a hivatalos egyéni értékelőlapokra. For each shooter the results of each round

must be recorded legibly on official scorecards. 9.11512 A versenyszám végén minden egyes lövő Alapversenyben és Döntőben elért összes találatának végeredményét a szétlövésekkel együtt fel kell jegyezni, és a helyezéseket csökkenő sorrendbe kell állítani (a KÖREGYENLŐSÉGEKHEZ ld. 9121-9123 Szabályt). At the end of the event the total of targets hit by each individual shooter in the Qualification rounds, the Final and any shoot offs must be entered and the scores ranked in descending order (for TIES see Rules 9.121 – 9123) 9.1152 Csapat Versnyszámok Team Event 9.11521 A csapat minden tagjának az eredményét fel kell jegyezni, és az egyes csapattagok által az Alapverseny egyes rottéiban elért találatokat össze kell adni, és a csapat eredményeket csökkenő sorrendbe kell állítani (a KÖREGYENLŐSÉGEKHEZ ld. a 9124 Szabályt) Scores of each team member must be recorded and the number of targets hit by all the members of each team in each

of the Qualification rounds must be totaled and the team’s scores ranked in descending order (for TIES see Rule 9.124) 9.1153 A hivatalos végeredmények jegyzéke tartalmazza: The official final results bulletin must contain the following: 9.11531 az Alapverseny minden egyes rottéjának eredményét; the score of each of the Qualification rounds; 9.11532 az Alapverseny összes rottéjának összesített eredményét; the total of all of the Qualification rounds; 9.11533 a Döntőben elért eredményeket; the score achieved in the Finals; 9.11534 az Alapverseny rottéinak összesített eredményét + ah ol van, ott a Döntő rotték eredményét; the total of the Qualification rounds + the score of the Finals round where applicable; 9.11535 a szétlövések során elért eredményeket. Azonban ezeket tilos hozzáadni a végeredményhez. the scores achieved in any shoot-offs. However, these must not be added to the totals. - 484 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004)

fs 9.120 KÖREGYENLŐSÉGEK és SZÉTLÖVÉSEK TIES and SHOOT-OFFs 9.121 DÖNTŐS VERSENYEK COMPETITIONS WITH FINALS 9.1211 A női és férfi Olimpiai versenyszámokban (részletezve a 3.2 Általános Rendelkezések Fejezetben) és más Döntős versenyeken az alábbi Szabályok szerint kell dönteni. Ties in Olympic events for men and women (specified in Article 3.2 General Regulations) and other competitions with Finals will be decided according to the following Rules. 9.1212 Döntő előtti Köregyenlőségek Ties before the Finals 9.12121 Ha az első hat (6) lövő tekintetében köregyenlőség van az alapverseny után, akkor a „Visszaszámlálás” szabálya szerint kell eldönteni, hogy az érintett lövők milyen sorrendben lőjenek (ld. 9122 Szabály) If there are tied scores within the first six (6) shooters, after the qualification rounds, then to determine the order in which such shooters must shoot in the Finals; the “Count Back” rule must apply (see

Rule 9.122) 9.1213 Ha a „Visszaszámlálás” szabálya (ld. 9122 Szabály) szerint nem lehet feloldani a köregyenlőséget, pl. kettő vagy több lövőnek van maximális eredménye, akkor a Zsűri sorshúzással állapítja meg az érintett lövők lövési sorrendjét. If the ties cannot be broken according to the “Count Back” rule (see Rule 9.122) ie two or more shooters have perfect scores, the Jury will decide the shooting order for these shooters by drawing of lots. 9.1214 Ha köregyenlőség miatt több mint hat (6) Döntőhöz megfelelő eredmény van, pl. több lövő érintett a köregyenlőségben, mint ahány döntős hely van, akkor a 9.125 és 9126 (Trap), 9127 (Automata Trap), 9.128 (Dupla Trap), 9129 (Skeet) szabály szerint szétlövéssel kell feloldani a köregyenlőséget. When there are more than six (6) eligible for the Finals because of tied scores, i.e more tied shooters than corresponding places, these ties must be broken by a shoot off in

accordance with Rules 9.125 and 9.126 (Trap), 9127(Automatic Trap), 9128 (Double Trap) or 9.129 (Skeet) 9.1215 A Döntő előtti szétlövéseket lehetőség szerint másik pályán kell megrendezni, mint a Döntőt. Whenever possible, tie shooting before Finals should take place on a range other than that to be used for the Finals. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 485 - fs 9.1216 A Döntő hat (6) résztvevőjét eldöntő szétlövés után a szétlövés eredménye meghatározza minden olyan lövőnek a ranghelyét, aki a szétlövésben részt vett. A fennmaradt, és a szétlövésben azonos eredményt elért lövők rangsorát a „Visszaszámlálás” szabálya szerint kell eldönteni (ld. 9122 Szabály) After a shoot off to determine the six (6) participants in the Finals, the shoot off result will decide the ranking of all shooters who participated in this shoot off. Any remaining shooters with the same shoot off result must have their rankings determined

according to the "Count Back" rule (see Rule 9.122) 9.1217 A 7-dik és az annál alacsonyabb ranghelyeket, amelyeket nem szétlövéssel (ld. 91216 Szabály) állapítottak meg, az Alapverseny Eredményjegyzék alapján kell rangsorolni. Ha kettő (2) vagy több lövőnek azonos eredménye van, akkor a ranghelyet a „Visszaszámlálás” szabálya szerint kell megállapítani. Individual scores ranking 7th place and below, not decided by a shoot off (see Rule 9.1216) must be listed in ranking order according to the Qualification Result. If two (2) or more shooters have equal scores then their ranking must be decided according to the “Count Back” rule. 9.1218 Köregyenlőségek a Döntő után Ties after the Finals 9.12181 Ha a Döntőt követően köregyenlőség marad, az első hat (6) helyet szétlövéssel az alábbiak szerint kell megállapítani: Any ties remaining after the Finals for the first six (6) places will be decided by shoot off according to the

following: 9.121811 a sorrendet sorshúzással a Zsűri állapítja meg; starting positions will be decided by lot, drawn by the Jury; 9.121812 ha több lövő áll holtversenyben több mint egy helyezésért, pl. két (2) lövő a második helyért (2. és 3 helyen), és két (2) lövő az ötödik helyért (5. és 6 helyen), mindannyian ugyanazon a pályán lőnek szét; when several shooters are tied for more than one ranking place, e.g two (2) tied for second place (places 2 a nd 3) and two (2) shooters tied for fifth place (places 5 and 6), they will all shoot off on the same range to determine the individual ranking; 9.121813 először az alacsonyabb helyezésért kell szétlőni, ezt követően a következő magasabb helyezésért, amíg valamennyi köregyenlőség meg nem szűnik. the tie for the lowest ranking position will be broken first, followed by the next higher ranking position until all ties are broken. - 486 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs

9.1218131 Ha azonban négy (4) vagy több lövő áll holtversenyben több mint egy (1) helyért (pl. négy (4) lövő áll holtversenyben a 2, 3, 4, és 5 helyért) és ezek közül kettő (2) vagy több lövő elhibázza a korongját, ezeknek a lövőknek el kell hagyniuk a lőállást, és a fegyvereikkel (biztonságos módon üresen és nyitva) együtt kell várakozniuk a Pályabíró által kijelölt helyen. However, if four (4) or more shooters are tied for more than one (1) ranking place (e.g four (4) shooters tied for places 2, 3, 4, 5) and two (2) or more of these shooters miss their respective target(s), these shooters must leave their Stations and wait, together with their shotguns (safely empty and open), within an area indicated by the Referee 9.121814 A holtversenyben lévő lövőknek folytatniuk kell a szétlövést, amíg a köregyenlőség meg nem szűnik. The tied shooters remaining must continue their shoot-off for the highest ranking position until the ties are

broken. 9.121815 Kizárólag ezután a s zétlövés után kerülhet sor a másik “várakozó” lövők szétlövésére. Amikor a szétlövés a következő alacsonyabb helyért folytatódik, az ebben érintett lövőknek az eredeti kezdőhelyükön kell maradniuk. Only when this shoot-off is completed shall any other tied shooters who were "put on hold", shoot-off for the next lower ranking position. When the shoot-off for the next lower ranking position resumes, the tied shooters must retain their original starting places. 9.121816 Ez az eljárás szükségszerűen addig folytatódik, amíg a rangsort meg nem lehet állapítani. This procedure will then continue as necessary in order to determine all the required rankings. 9.121817 Abban az esetben, ha a holtversenyben állók közül egy (1) lövő megszünteti a köregyenlőséget, őt a magasabb helyezésre kell rangsorolni, és a megmaradt lövőknek folytatniuk kell a szétlövést, amíg ők is megszüntetik

a köregyenlőséget, és a megfelelő helyezésre rangsorolhatók. In the case where one (1) shooter of the tied group breaks the tie, he shall be allocated the higher ranking and must retire, leaving the remaining tied shooters to continue to shoot-off until all their ties are broken and their rankings determined. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 487 - fs 9.1219 Az a lövő, aki a hivatalos kezdési időben nincs a kijelölt lőállásban lövésre készen, nem vehet részt a szétlövésben, és őt az alapversenyben és a döntőben elért eredménye alapján automatikusan az alacsonyabb helyre kell rangsorolni. Any shooter who is not in his assigned position and ready to shoot at the official starting time must not be allowed to participate in the shoot off and will automatically be given the lower place in the shoot off using his qualification score and his result in the final. 9.12110 Olimpiai Játékok Kvótás Helyezések Olympic Games Quota Places 9.121101

Amikor az Olimpiai Játékokra kvótát lehet szerezni, és kettő (2) vagy több lövő azonos eredményt ér el, a köregyenlőséget a 9.1216 és a 9.1217 Szabály alapján kell eldönteni When quota places for the Olympic Games can be obtained, and two (2) or more shooters have equal scores, ties will be broken according to Rules 9.1216 and 91217 9.122 „VISSZASZÁMLÁLÁS” SZABÁLYA “COUNT BACK” RULE 9.1221 Ha a köregyenlőséget eszerint a szabály szerint kell megszüntetni, az alábbiak szerint kell eljárni: Any ties to be broken by this method must be operated as follows: 9.12211 az utolsó 25 korongból álló rottét (Dupla Trapban férfiaknál 25 dupla korongot, nőknél 20 dupla korongot) kell összehasonlítani. A győztes az, akinek az adott rottéban a legmagasabb eredménye volt; the scores of the last round of 25 targets (Double Trap 25 doubles for men or 20 doubles for women) must be compared. The winner is the shooter with the highest score in that

round; 9.12212 ha a köregyenlőség nem szűnik meg, az utolsó előtti rottét kell összehasonlítani, és ha a köregyenlőség még mindig nem szűnik meg, akkor az az előttit, és így tovább; in the case where the tie is still not broken, the round before last must be compared and if still not broken, the round before that and so on; 9.12213 ha minden rotte eredménye azonos, akkor a köregyenlőséget úgy kell megszüntetni, hogy az utolsó rotte (ha szükséges az utolsó előtti, stb.) első korongjától kezdve kell számolni a találatokat, amíg hibát (0) nem találnak. Azt a lövőt kell a magasabb helyre rangsorolni, akinek a hiba (0) előtt a legtöbb találata van. if the results of all the rounds are still equal, ties must be decided by counting forward from the first target of the last round (and if necessary, the next to the last round etc.) until a ”zero” (0) is found .The shooter with the most hits in succession before the zero will be given the higher

place. - 488 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.123 DÖNTŐ NÉLKÜLI VERSENYEK COMPETITIONS WITHOUT FINALS 9.1231 Egyéni Köregyenlőségek Individual Ties 9.12311 A nem olimpiai versenyszámokban és kategóriákban, valamint a Döntő nélkül rendezett más versenyeken a köregyenlőséget az alábbiak szerint kell megszüntetni. Ties in non-Olympic events and categories and other competitions without Finals will be decided as follows. 9.1232 Köregyenlőség maximális eredménnyel Ties with perfect scores 9.12321 Ezeket a köregyenlőségeket nem kell megszüntetni, hanem megosztott első helyet kell kihirdetni. A következő helyezést megfelelően kell sorszámozni. A neveket a latin ABC szerinti sorrendben kell kiírni (a vezetéknév figyelembe vételével). These will not be broken but will share first place with the same rank. The next rank is appropriately numbered. The names must be listed in order according to the Latin alphabet (family

names). 9.1233 Köregyenlőség az első hat (6) helyen Ties for the first six (6) places 9.12331 A köregyenlőséget szétlövéssel kell megszüntetni. These must be decided by a shoot off. 9.123311 a kezdési sorrendet a Zsűri sorsolással dönti el; starting positions will be decided by lot, drawn by the Jury; 9.123312 ha több lövő áll holtversenyben több mint egy helyezésért, pl. két (2) lövő a második helyért (2. és 3 helyen), és két (2) lövő az ötödik helyért (5. és 6 helyen), mindannyian ugyanazon a pályán lőnek szét; when several shooters are tied for more than one ranking place, e.g two (2) tied for second place (places 2 a nd 3) and two (2) shooters tied for fifth place (places 5 and 6), they will all shoot off on the same range to determine the individual ranking; 9.123313 először az alacsonyabb helyezésért kell szétlőni, ezt követően a következő magasabb helyezésért, amíg valamennyi köregyenlőség meg nem szűnik (de

lásd még 9.1218131 – 9121817 Szabályokat). Minden holtversenyben álló lövőt a szétlövés sorozatának eredménye alapján kell rangsorolni. the tie for the lowest ranking position will be broken first, followed by the next higher ranking position until all ties are broken (but see Rules 9.1218131 to 9121817) All tied shooters will be ranked according to the score from the shoot off series. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 489 - fs 9.1234 Köregyenlőség a 7-dik és annál alacsonyabb helyen Ties for 7th place and below 9.12341 A 7-dik és annál alacsonyabb helyen lévő, és szétlövéssel el nem döntött azonos eredményeket a „Visszaszámlálás” szabálya szerint kell rangsorolni (ld. 9122 Szabály) Individual tied scores ranking 7th place and below, not decided by a shoot off must be ranked according to the "Count Back" rule (see Rule 9.122) 9.124 CSAPAT KÖREGYENLŐSÉGEK TEAM TIES 9.1241 Ha kettő (2) vagy több csapat azonos

eredményt ért el, akkor a csapattagok utolsó rottéja eredményét kell összeadni, majd az utolsó előtti rotte eredményét, és így tovább, amíg a köregyenlsőég meg nem szűnik. If two (2) or more teams have the same scores, ranking must be decided by the combined score of the team members in the last round of targets, then by the next to the last round, etc. until the tie is broken. 9.125 SZÉTLÖVÉS SHOOT-OFFS 9.1251 „Döntő” előtt Before “Finals” 9.12511 A Döntő előtti végrehajtani. szétlövéseket hagyományos korongra kell Shoot-offs before Finals must be conducted on standard targets. 9.1252 „Döntő” után After “Finals” 9.12521 A Döntő utáni szétlövéseket színes porral töltött „flash” korongokra kell végrehajtani. Shoot-offs after Finals must be conducted on “flash” targets. - 490 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1253 Kezdési Idő Start Times 9.12531 A Döntő előtti szétlövéseket

maximum harminc (30) perccel az alapverseny befejezését követően el kell kezdeni (ld. 91254 és 9.1255 Szabály) Shoot offs before Finals should be started within a maximum of thirty (30) minutes after regular shooting is completed (see Rule 9.1254 and 9.1255) 9.12532 Ha a szétlövés időpontját előre nem hirdették ki, az érintett lövőknek kapcsolatban kell maradniuk a Zsűrivel, akár személyesen, akár a Csapatvezetőjükön keresztül, annak érdekében, hogy a szétlövés kezdetekor lövésre KÉSZ helyzetben legyenek. If the shoot off time is not announced in advance, the shooters involved must remain in touch with the Jury, whether personally or through their Team Leader in order to be READY to shoot when the shoot off is called. 9.12533 A Döntő utáni szétlövéseket a Döntő befejezése után azonnal kell lebonyolítani. Shoot offs after Finals must commence immediately after the end of the Finals. 9.1254 Az a lövő, aki a hivatalos kezdési időben

nincs a kijelölt lőállásban lövésre készen, nem vehet részt a szétlövésben, és őt az alapversenyben és az alapversenyen elért eredménye alapján automatikusan az alacsonyabb helyre kell rangsorolni. Any shooter who is not in his assigned position and ready to shoot at the official starting time must not be allowed to participate in the shoot off and will automatically be given the lower place in the shoot off results using his qualification score. 9.1255 Szétlövés Felkészülési Idő Shoot Off Preparation Time 9.12551 Miután a P ályabíró kiadta a START vezényszót, vagy miután a megelőző lövő leadta a lövést a szabályos korongra, a lövőnek fel kell vennie a testhelyzetet, betöltenie a fegyverét, és hívnia a korongot, vagy a dupla korongot, húsz (20) másodpercen belül. After the Referee has given the signal to START, or after the preceding shooter has fired at a regular target, a shooter must take position, load his gun and call for the

target, or double, within twenty (20) seconds. 9.12552 A fenti időlimit be nem tartása esetén a 9.133412 Szabály szerinti büntetést kell alkalmazni. In case of non-compliance with this time limit the penalties of Rule 9.133412 will be applied Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 491 - fs 9.126 SZÉTLÖVÉS ELJÁRÁS TRAP VERSENYSZÁMBAN SHOOT-OFF PROCEDURE for TRAP 9.1261 Minden érintett lövő egymás mögött az 1. Lőállásnál sorakozik, és a Zsűri sorshúzása szerinti sorrendben lő egy szabályos korongra. All tied shooters will in turn, one behind the other, starting on Station 1, and shoot at a regular target in the order decided by the Jury by drawing of lots. 9.1262 Biztonsági Megjegyzés: Egyetlen lövő sem helyezhet töltényt a fegyver egyik részébe sem, amíg nem a Lőállásban áll lövésre készen. Safety Note: No shooter must place a cartridge in any part of the gun until he is standing on the Station and preparing to shoot. 9.1263

Az első lövőnek engedélyezni kell, hogy a lövések leadása előtt megnézze a korong repülését minden Lőálláson (a próbakorongokat a Pályabírónak kell indítania, mielőtt a lövő a Lőállásra lép). A szétlövésben minden lövőnek ugyanabból a gépből kell kidobni a korongot. The first shooter must always be permitted to see the target to be shot on every Station, before he shoots (the target to be seen, must be release from the trap machine by the Referee, before the shooter moves on to the Station). Each shooter in the shoot-off must receive a target from the same machine. 9.1264 Miután a P ályabíró kiadja a „START” vezényszót, az első lövőnek egy (1) töltényt kell betöltenie, és lőnie a korongra. Ezután el kell hagynia a Lőállást, és legalább 1 méterrel a következő Lőállás mögött kell megállnia. Azoknak a lövőknek, akik még szintén a következő Lőállásról lőnek, az első lövő mögött kell felsorakozniuk. After

the Referee declares “START” the first shooter must load only one (1) cartridge and shoot at the target. He must then leave the Station and go to stand a minimum of 1 meter immediately behind the next Station. The remainder of the shooters who have yet to shoot on that Station must then stand in a line behind the first shooter. 9.12641 A szétlövésben érintett többi lövőnek is a fentiek szerint kell eljárnia. All shooters remaining in the tie must in turn do likewise. 9.12642 Az első lövő nem léphet a Lőállásba, amíg a Pályabíró ki nem adja a „START” vezényszót. The first shooter must not move on t o a Station until the Referee commands "START". - 492 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1265 Ha egy lövő két (2) töltényt tölt be, és lead egy második lövést, a korongot “HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy bármelyik lövés talált-e. If a shooter loads two (2) cartridges and fires a second shot,

the target must be declared “LOST” whether or not it was “HIT” by either of the shots. 9.1266 Az a lövő, amelyik az adott Lőálláson elhibázza a korongot, kiesik a holtversenyből. The shooter(s) who miss their target on the respective Station are the losers and must retire. 9.1267 Azoknak, akik benn maradtak a holtversenyben, tovább kell állniuk a következő Lőállásra, és innen folytatni, amíg a köregyenlőség meg nem szűnik. All those who remain tied must move on to the next Station and will continue until all ties are broken. 9.127 SZÉTLÖVÉS ELJÁRÁS VERSENYSZÁMBAN AUTOMATA TRAP SHOOT-OFF PROCEDURE FOR AUTOMATIC TRAP 9.1271 Minden érintett lövő egymás mögött az 1. Lőállásnál sorakozik, és a Zsűri sorshúzása szerinti sorrendben lő egy szabályos korongra. All tied shooters will in turn, one behind the other, starting on Station 1, shoot at a regular target in the order decided by the Jury by drawing of lots. 9.1272 Biztonsági

Megjegyzés: Egyetlen lövő sem helyezhet töltényt a fegyver egyik részébe sem, amíg nem a Lőállásban áll lövésre készen. Safety Note: No shooter must place a cartridge in any part of the gun until he is standing on the Station and preparing to shoot. 9.1273 Kizárólag az egyes (1) Lőálláson a lövők megtekinthetnek egy próba korongot. At Station one (1) only, the shooters must be permitted to view a trial target. 9.1274 Miután a P ályabíró kiadja a „START” vezényszót, az első lövőnek egy (1) töltényt kell betöltenie, és lőnie a korongra. Ezután el kell hagynia a Lőállást, és legalább 1 méterrel a következő Lőállás mögött kell megállnia. Azoknak a lövőknek, akik még szintén a következő Lőállásról lőnek, az első lövő mögött kell felsorakozniuk. After the Referee declares "START" the first shooter must load only one (1) cartridge and shoot at the target. He must then leave the Station and go to stand a

minimum of 1 meter immediately behind the next Station. The remainder of the shooters who have yet to shoot on that Station must then stand in a line behind the first shooter. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 493 - fs 9.12741 A szétlövésben érintett többi lövőnek is a fentiek szerint kell eljárnia. All shooters remaining in the tie must in turn do likewise. 9.12742 Az első lövő nem léphet a Lőállásba, amíg a Pályabíró ki nem adja a „START” vezényszót. The first shooter must not move on t o a Station until the Referee commands "START". 9.1275 Ha egy lövő két (2) töltényt tölt be, és lead egy második lövést, a korongot “HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy bármelyik lövés talált-e. If a shooter loads two (2) cartridges and fires a second shot, the target must be declared "LOST" whether or not it was "HIT" by either of the shots. 9.1276 Az a lövő, amelyik az adott

Lőálláson elhibázza a korongot, kiesik a holtversenyből. The shooter(s) who miss their target on the respective Station are the losers and must retire. 9.1277 Azoknak, akik benn maradtak a holtversenyben, tovább kell állniuk a következő Lőállásra, és innen folytatni, amíg a köregyenlőség meg nem szűnik. All those who remain tied must move on to the next Station and will continue until all ties are broken. 9.128 SZÉTLÖVÉS ELJÁRÁRS DUPLA TRAP VERSENYSZÁMBAN SHOOT-OFF PROCEDURE for DOUBLE TRAP 9.1281 Minden érintett lövő egymás mögött az 1. Lőállásnál sorakozik, és a Zsűri sorshúzása szerinti sorrendben lő egy szabályos dupla korongra. All tied shooters will in turn, one behind the other, starting on Station 1, shoot at a regular double in the order that will be decided by the Jury by drawing of lots. 9.1282 Biztonsági Megjegyzés: Egyetlen lövő sem helyezhet töltényt a fegyver egyik részébe sem, amíg nem a Lőállásban áll

lövésre készen. Safety Note: No shooter must place a cartridge in any part of the gun until he is standing on the Station and preparing to shoot. 9.1283 Kizárólag az első Lőálláson a lövők megtekinthetnek egy (1) szabályos dupla korongot, mielőtt az első lövő lőne. At Station 1 onl y, the shooters must be permitted to see one (1) regular double, before the first shooter shoots. - 494 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1284 Miután a P ályabíró kiadja a „START” vezényszót, az első lövőnek be kell töltenie a fegyverét, és lőnie egy dupla korongra. Ezután el kell hagynia a Lőállást, és legalább 1 méterrel a következő Lőállás mögött kell megállnia. Azoknak a lövőknek, akik még szintén a következő Lőállásról lőnek, az első lövő mögött kell felsorakozniuk. After the Referee declares “START” the first shooter must load and shoot at the double. He must then leave the Station and go to stand a minimum of 1

meter immediately behind the next Station. The remainder of the shooters who have yet to shoot on that Station must then stand in a line behind the first shooter. 9.12841 A szétlövésben érintett többi lövőnek is a fentiek szerint kell eljárnia. All shooters remaining in the tie must in turn do likewise. 9.12842 Az első lövő nem léphet a Lőállásba, amíg a Pályabíró ki nem adja a „START” vezényszót. The first shooter must not move on t o a Station until the Referee commands "START". 9.1285 Az a lövő, amelyik az adott Lőálláson elhibázza a korongot, kiesik a holtversenyből. The shooter(s) who miss the most number of targets on the respective Station are the losers and must retire. 9.1286 Ez az eljárás addig folytatódik, amíg a holtverseny meg nem szűnik. This process will continue until all the ties are broken. 9.129 SZÉTLÖVÉS ELJÁRÁS SKEET VERSENYSZÁMBAN SHOOT-OFF PROCEDURE for SKEET 9.1291 A szétlövés megkezdése előtt

az első lövőnek közvetlenül a 4. Lőállás mögé kell állnia és megtekinthet egy (1) szabályos dupla korongot. Before the shoot off starts, the first shooter must stand immediately behind Station 4 and be permitted to see one (1) regular double. 9.1292 Ezt követően minden érintett lövő a 4. Lőállásban lő egymás után, a Zsűri sorshúzása szerinti sorrendben. All tied shooters will then shoot in turn on Station 4 in the order that will be decided by the Jury by drawing of lots. 9.12921 Biztonsági Megjegyzés: Egyetlen lövő sem helyezhet töltényt a fegyver egyik részébe sem, amíg nem a Lőállásban áll lövésre készen. Safety Note: No shooter must place a cartridge in any part of the gun until he is standing on the Station and preparing to shoot. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 495 - fs 9.1293 Miután a Pályabíró kiadja a „START” vezényszót, az első lövőnek a Lőállásba kell lépnie, be kell töltenie a fegyverét, és

lőnie egy dupla korongra (magas/alacsony toronyból). Ezután el kell hagynia a Lőállást, és a többi, még soron lévő lövő közelében kell megállnia. After the Referee declares “START” the first shooter must move on to the Station, load and shoot at a regular double (high/low). He must then leave the Station and go to the rear of the shooters who have yet to shoot. 9.12931 A szétlövésben érintett többi lövőnek is a fentiek szerint kell eljárnia. All shooters in the tie must in turn do likewise. 9.1294 Az a lövő, amelyik elhibázza a korongot a dupla után, kiesik a holtversenyből. The shooter(s) who miss the most number of targets after each double are the losers and must retire. 9.1295 Azoknak a lövőknek, akik még érintettek a holtversenyben, maradniuk kell, ezt követően az első lövőnek a Lőállásba kell lépnie, be kell töltenie a fegyverét és lőnie egy dupla korongra (alacsony/magas toronyból). Ezután el kell hagynia a Lőállást,

és a többi, még soron lévő lövő közelében kell megállnia. All those who are still tied must remain and the first shooter must then move on to the Station, load and shoot at a reverse double (low/high). He must then leave the Station and go to the rear of the shooters who have yet to shoot. 9.12951 A szétlövésben érintett többi lövőnek is a fentiek szerint kell eljárnia. All shooters in the tie must in turn do likewise. 9.1296 Ha holtverseny marad fenn, ezt az eljárást egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla korongra addig kell folytatni, amíg az eredményeket meg nem lehet állapítani. If any ties remain unbroken, this procedure of shooting at a regular double and a reverse double must continue until all results are determined. - 496 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.130 SZABÁLYSÉRTÉSEK, FELLEBBEZÉSEK BÜNTETÉSEKK, ÓVÁSOK és RULE VIOLATIONS, PENALTIES, PROTESTS and APPEALS 9.131 Szabálysértések Rule Violations

9.1311 A Zsűri, a Felelős Versenybíró, és a Pályabírók általában a szabálysértések három (3) fő csoportját határozzák meg: The Jury, the Chief of Referees and the Referees will generally determine upon three (3) main classes of infringements or violations of the Rules: 9.13111 „Nyílt” – nyílt szabálysértések; “Open” – unconcealed; 9.13112 „Technikai” – kisebb szabálysértések; “Technical” - minor rule infringements; 9.13113 “Elhallgatott” – szándékos vagy nagyon súlyos megszegése a szabályoknak vagy a biztonsági előírásoknak. “Concealed” - deliberate or very serious breaches of the rules or of safety. 9.1312 A Zsűri felel minden bejelentett szabálysértés megvizsgálásáért, és az olyan szabálysértések után járó büntetések kiszabásáért, amiért nem kell automatikusan a jelen Szabályzatban meghatározott következményt alkalmazni. The Jury must be responsible for examining and deciding the

degree of penalty to be imposed for all reported violations, other than those not imposed automatically from within these Rules. 9.132 „FIGYELMEZTETÉS”, „PONTLEVONÁS” ÉS „KIZÁRÁS” KÁRTYÁK “WARNING”, “DEDUCTION” AND “ DISQUALIFICATION” CARDS 9.1321 Minden kártyának kb. 7 0 x 100 m m nagyságúnak kell lennie, és a “Figyelmeztetés”, “Pontlevonás” vagy a “Kizárás” feliratot kell tartalmaznia. Each card will measure approximately 70 x 100mm with the word “Warning”, “Deduction” or “Disqualification” printed upon it. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 497 - fs 9.1322 Amikor ezek közül a kártyák közül bármelyik felmutatásra kerül, egyidejűleg a „Figyelmeztetés”, „Pontlevonás” vagy a „Kizárás” vezényszónak is el kell hangoznia oly módon, hogy a szabálysértő számára nyilvánvaló legyen az intézkedés jelentése. When any of these cards are shown they must be accompanied by the

command “Warning”, “Deduction” or “Disqualification” as appropriate, in a manner that leaves no doubt in the offender’s mind of the meaning of the action taken. 9.1323 A PONTLEVONÁS vagy a KIZÁRÁS kártya alkalmazása előtt NEM szükséges a FIGYELMEZTETÉS kártyát felmutatni. It is NOT necessary to show a WARNING card prior to the issue of any DEDUCTION or DISQUALIFICATION card. 9.133 FIGYELMEZTETÉS (SÁRGA LAP) WARNING (YELLOW CARD) 9.1331 „Nyílt” szabálysértések "Open" violations 9.13311 Első „nyílt” szabálysértések esetén úgy mint: In the case of initial “open” violations of the Rules, such as: 9.133111 ruházati szabályok megszegése; dress code irregularity; 9.133112 a lövészet indokolatlan zavarása; unnecessary interruption of the shooting; 9.133113 verseny alatti edzői magatartás; coaching during the competition; 9.133114 engedély nélküli behatolás a verseny területére; unauthorized intrusion into

the competition area; 9.133115 sportszerűtlen magatartás; unsportsmanlike conduct; 9.133116 a szabályzat szellemének kijátszására tett szándékos kísérlet; deliberate attempt to evade the spirit of the rules; 9.133117 minden más olyan eset, ami figyelmeztetés alkalmazását igényli. any other incident which requires that a warning be issued. - 498 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.13312 Az egyéni értékelőlapon is feltüntetett hivatalos FIGYELMEZTETÉST (Sárga Lapot) úgy kell alkalmaznia a Zsűri taganak, a Felelős Versenybírónak vagy a Pályabírónak, hogy a lövőnek, az edzőnek vagy a csapatvezetőnek lehetősége legyen kijavítani a hibát. An official WARNING (Yellow Card) indicated on t he relevant scorecard, by a Jury Member, Chief of Referees or Referee, will first be given so that the shooter, coach or team official may have the opportunity to correct the fault. 9.1332 Ha a lövő a megjelölt időn belül nem javítja ki a

hibát, a 9.134 Szabály szerinti PONTLEVONÁSSAL vagy a 9.135 Szabály szerinti KIZÁRÁSSAL büntetendő. If a shooter does not correct the indicated fault within the stipulated time, penalties will be imposed under Rules 9.134 DEDUCTION or 9.135 DISQUALIFICATION 9.1333 Az edző vagy a csapatvezető által elkövetett ismételt szabálysértés esetén a Zsűri felszólítja a szabálysértőt a lőtér területének elhagyására a rotte hátralévő idejére, és a lövőt a 9.134 Szabály szerinti PONTLEVONÁSSAL vagy a 9.135 Szabály szerinti KIZÁRÁSSAL kell büntetni. In repeated infringements by a co ach, or other team official the Jury will require the offender to leave the vicinity of the shooting range for the remainder of the round and the shooter may be penalized under Rules 9.134 DEDUCTION or 9135 DISQUALIFICATION 9.1334 „Technikai” szabálysértések "Technical" violations 9.13341 A rotték alatti „technikai” szabálysértések esetén úgy

mint: In the case of initial "technical" violations, during a competition round namely: 9.133411 láb hibák; foot fault; 9.133412 engedélyezett lőidő túllépése; exceeding the time limit allowed to take the shot; 9.133413 Skeet versenyszámban a lövő testhelyzete nem felel meg a 9.1710 Szabály szerinti KÉSZ helyzetnek; in Skeet, the shooter’s READY position is not according to Rule 9.1710; 9.133414 Skeet versenyszámban a 8. Lőállást kivéve a lövő kinyitja a fegyverét két (2) lövés között ugyanazon a Lőálláson; in Skeet, except on Station 8, the shooter opens the gun between the two (2) single shots on the same Station; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 499 - fs 9.133415 a ’lassú’ vagy ’gyors’ korong követése, vagy célzása lövés leadása nélkül. following or pointing with the gun at a ‘slow’ or ‘fast’ pull target without shooting. 9.133416 A Pályabíró a szabálysértő lövő részére felmutatja a

hivatalos FIGYELMEZTETÉST (SÁRGA LAP), amely az egyéni értékelőlapra is feltüntetésre kerül. An official WARNING (YELLOW CARD) indicated on the relevant scorecard, will be shown to any offending shooter by a Referee. 9.133417 Minden olyan pontlevonást, amelyet egy rottén belüli második vagy azt követő szabálysértés miatt ad a Pályabíró (ZÖLD LAP), fel kell jegyezni az egyéni értékelőlapra, mielőtt azt az Értékelő Irodába viszik. Any deductions made by the Referee (GREEN CARD) for any second or subsequent occurrences in a round for any of the violations listed must be indicated on the scorecard before the card is sent to the Classification Office. 9.134 PONTLEVONÁS (ZÖLD LAP) DEDUCTION (GREEN CARD) 9.1341 A legalább két (2) Zsűri tag által kiszabott, egyéb szabálysértésekért járó pontlevonást annak a rotténak a korongjaiból kell levonni, amelyikben a szabálysértés megtörtént. Deduction of targets for other offences imposed by at

least two (2) of the Jury, must be taken from the round in which the offence occurred. 9.1342 Esetenként egy (1) korong levonás jár: Deduction of one (1) target must be given in each instance for: 9.13421 a másik lövő sportszerűtlen zavarásáért; impeding another shooter in an unsportsmanlike manner; 9.13422 ha Segédbíróként a lövő nem jelenik meg vagy nem menti ki magát; failure to be present, or provide a suitable substitute, when required to act as an Assistant Referee; 9.13423 ha egy esemény után magyarázatot kérnek a lövőtől, és ő tudatosan téves tájékoztatást ad. if when asked to give an explanation for an incident, a shooter consciously and knowingly gives false information. - 500 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1343 Befejezetlen Rotte Uncompleted Round 9.13431 A Zsűri többségi döntése alapján a rotte összes hátralévő korongjának levonása jár, ha a lövő a Pályabíró engedélye nélkül befejezetlenül

elhagyja a pályát. Deduction of all remaining targets in the round must be given by a majority of the Jury in instances when a shooter leaves the range without completing the round and without the permission of the Referee. 9.1344 Hiányzó Lövő Absent Shooter 9.13441 Ha a lövő nem jelenik meg a pályán amikor a egyéni értékelőlapok szerint ellenőrzik a neveket, a Pályabírónak egy (1) percen belül háromszor (3) hangosan szólítania kell a lövő rajtszámát és nevét. Ha a lövő nem jelenik meg az egy percen belül, a Pályabíró hangosan „HIÁNYZÓNAK” nyilvánítja. If a shooter is not present on the range when his name is checked with the scorecard, the Referee must have the shooters BIB (Start) number and name called out loudly three (3) times within one (1) minute. If the shooter does not appear by the end of that minute the Referee must declare him "ABSENT" loudly. 9.1345 Attól a pillanattól, hogy a lövőt „HIÁNYZÓNAK”

nyilvánították, már nem vehet részt a rottéban, és a lövést nélküle kell megkezdeni. From the moment that the shooter is declared “ABSENT” he must not be allowed to join the squad and shooting must begin without him. 9.1346 “Kiegészítő” Rotte “Make up” Round 9.13461 Az a versenyző, akit „HIÁNYZÓNAK” nyilvánítottak, köteles a rotte befejezése előtt megjelenni Felelős Versenybírónál, és engedélyt kérni az elmulasztott rotte lelövésére. Ha ezt a lövő nem teszi meg, akkor az a versenyből való kizárását vonhatja maga után. A competitor who is declared “ABSENT” must present himself to the Chief of Referees before the squad has finished that round, and request permission to shoot the missed round. Failure to do s o may result in disqualification from the competition. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 501 - fs 9.13462 A lövő számára ezt követően engedélyezett, hogy a kihagyott rottét lelője a Felelős

Versenybíró által kijelölt pályán és időpontban, egyidejűleg három (3) korong levonás jár a kiegészítő rotte korongjaiból (de ld: 9.13471 Szabály) The shooter will then be permitted to shoot the missed round at a time and on the range decided by the Chief of Referees with a deduction of three (3) targets from the make up round. (but see Rule 913471) 9.1347 Kivételes Körülmények Exceptional Circumstances 9.13471 Ha egy lövő késve érkezik a versenyre és a késedelem bizonyíthatóan rajta kívül álló ok miatt következett be, a Zsűrinek a teljes versenyprogram megzavarása nélkül lehetőség szerint meg kell adnia a lehetőséget, hogy a lövő részt vegyen a versenyen. Ebben az esetben a Felelős Versenybíró határozza meg, hogy mikor és hol fog lőni, és büntetés kiszabására nem kerül sor. If a shooter arrives late for a competition and it can be proved that the lateness was due to circumstances beyond his control, the Jury must whenever

possible give him the opportunity to take part without disruption of the overall shooting program. In this case the Chief Referee will determine when and where he will shoot and no penalty will be deducted. 9.135 KIZÁRÁS (PIROS LAP) DISQUALIFICATION (RED CARD) 9.1351 Kizárás a Zsűri többségi döntése alapján szabható ki. Disqualification may be imposed by a majority decision of the Jury. 9.1352 A lövő kizárható (illetve a csapatvezető vagy az edző kitiltható a lőtérről) az alábbi esetekben: Disqualification of a shooter, (or the banning of a t eam official or coach from the shooting ranges) may be given for: 9.13521 a biztonsági szabályok súlyos megszegése; serious breaches of safety and violations of the safety rules; 9.13522 a fegyver veszélyes módon törénő kezelése esetén (a fegyver ismételt véletlen elsütése is ennek minősül); handling a gun in a dangerous manner (repeated accidental discharges may be a cause for consideration);

9.13523 betöltött fegyver kezelése a „STOP” vezényszó elhangzása után; handling of a loaded gun after a “STOP” command has been given; 9.13524 figyelmeztetéssel vagy pontlevonással büntetett szabálysértések ismételt elkövetése; repetition of incidents that have already been the subject of a warning or deduction; - 502 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.13525 szándékosan, előnyszerzés érdekében olyan töltény használata, amely nem felel meg az ISSF szabályoknak; deliberate use of cartridges not in accordance with ISSF rules to obtain advantage; 9.13526 bármely csapatvezető félrevezetése; vagy lőtéri tisztségviselő szándékos deliberate abuse of any team or range official; 9.13527 Segédbíróként történő tevékenykedés ismételt visszautasítása; continued refusal by a shooter to act as an Assistant Referee; 9.13528 az előzőleg elmulasztott rotte lelövésének szándékos kihagyása; deliberate failure to

shoot a previously missed round; 9.13529 tudatosan téves tájékoztatás adása a t ények szándékos eltitkolására irányuló súlyos esetekben; consciously and knowingly giving false information in a deliberate attempt to conceal the facts in serious cases; 9.135210 azokban az esetekben, amikor a szabálysértést szándékosan eltitkolták. cases where violations are deliberately concealed. 9.1363 KIZÁRÁS A DÖNTŐBŐL DISQUALIFICATION IN FINALS 9.13631 Ha egy lövőt a Döntő alatt bármilyen okból kizárnak, a Döntő utolsó helyére lesz rangsorolva, de megtarthatja az alapverseny eredményét az eredményjegyzékben. If a shooter is disqualified for any reason during a Final he will be ranked as last of the participating finalists but will retain his qualification score in the published results. 9.137 ÓVÁSI NYOMTATVÁNYOK PROTEST DOCUMENTATION 9.1371 A Szervező Bizottságnak az írásbeli óvások benyújtására nyomtatványokat kell biztosítania (a

3.1237 Fejezet „P” mellékletének másolatait). The Organizing Committee must supply printed forms for use in submitting written protests (copies of Annex “P” to Article 3.1237) Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 503 - fs 9.1372 Az írásbeli óvások és fellebbezések alapján hozott döntések másolatát a Szervező Bizottságnak vagy a Technikai Küldöttnek továbbítania kell az ISSF Főtitkárának a Jegyzőkönyvvel és Eredményjegyzékkel együtt, hogy azt az ISSF Technikai Bizottsága áttanulmányozhassa. Copies of all decisions in response to written protests and appeals must be forwarded by the Organizing Committee or the Technical Delegate(s), to the ISSF Secretary-General together with the Final Report and results lists for review by the ISSF Technical Committee. 9.1373 ÓVÁSI DÍJAK PROTEST FEES 9.13731 Óvások: 25 USA dollár, vagy ennek megfelelő érték a helyi pénznemben Protests US$ 25.00 or its local equivalent 9.13732

Fellebbezések: 50 USA dollár, vagy ennek megfelelő érték a helyi pénznemben. Appeals US$ 50.00 or its local equivalent 9.13733 Ha az Óvásnak vagy Fellebbezésnek helyt adnak, a fenti díj visszajár. Ha az Óvást vagy Fellebbezést elutasítják, a díjat a Szervező Bizottság megtartja. The fee for the matter in question must be returned if the protest/appeal is upheld or will be retained by the Organizing Committee if the appeal is denied. 9.138 ÓVÁSI JOG RIGHT OF PROTEST 9.1381 Minden lövő vagy csapatvezető jogosult óvást előterjeszteni a verseny körülménye, illetve valamely döntés vagy intézkedés ellen azonnal és szóban a v erseny tisztségviselőjének, a Versenybírónak, a Pályabírónak, vagy a Zsűri tagjának. Ezeket az óvásokat az alábbi esetekben lehet előterjeszteni: Any shooter or team official has the right to protest regarding an aspect of the competition, decision or action, immediately and verbally to a competition official, Range

Officer, Referee or Jury Member. Such protests may be submitted on the following matters: 9.13811 az ISSF Szabályzat megsértése esetén; that the ISSF Regulations or Rules were infringed; 9.13812 ha a versenyprogramot nem követték; that the competition program was not followed; - 504 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.13813 bármelyik verseny tisztségviselő vagy Zsűri tag döntésével vagy intézkedésével egyet nem értés esetén (de kizárólag az érintett lövő vitathatja a Pályabíró döntését a „TALÁLT” vagy „HIBA” esetén); disagreement with a decision or action by any competition official or Jury Member (except that only the shooter concerned may query a decision by the Referee on a “HIT” or “LOST” target at which the shooter has fired); 9.13814 ha egy lövőt akadályozta, vagy zavarta: a shooter was impeded or disturbed by: 9.138141 egy másik lövő; another shooter; 9.138142 a verseny tisztségviselője; a

competition official; 9.138143 a nézők; spectators; 9.138144 a média; the media; 9.138145 más személyek vagy körülmények. other persons or causes. 9.139 A PÁLYABÍRÓ DÖNTÉSÉNEK VITATÁSA DISAGREEMENT WITH A REFEREE’S DECISION 9.1391 A Lövő intézkedése Action by Shooter 9.13911 Ha a lövő vitatja a Pályabíró döntését egy bizonyos korongot illetően, az óvást azonnal elő kell terjeszteni, mielőtt a következő lövő lő, kézfelemeléssel az „ÓVÁS” szó kimondásával egyidejűleg. If a shooter disagrees with a Referees decision regarding a particular target, a protest must be initiated immediately before the next shooter fires, by raising an arm and saying "PROTEST". 9.13912 A Pályabíró ezt követően köteles ideiglenesen félbeszakítani a lövészetet, és a S egédbíró véleményének meghallgatása után döntést hozni. The Referee must then temporarily interrupt the shooting and after hearing the opinions of the

Assistant Referees, make his decision. 9.1392 A Csapatvezető intézkedése Action by a Team Official Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 505 - fs 9.13921 Ha egy Csapatvezető vitatja a Pályabíró jogerős döntését, a „TALÁLT”, a „HIBA” és a „SZABÁLYTALAN” korongokra vonatkozó döntéseket kivéve, nem késleltetheti a l övészetet, de jelezhet a Pályabírónak, aki feljegyzi az egyéni értékelőlapra, hogy a lövő óvás alatt folytatja a versenyt. If a Team Official is not satisfied with the final decision of the Referee, except for “HIT”, “LOST” or IRREGULAR targets, he must not delay the shooting, but must attract the attention of the Referee who will make a notation on the scorecard that the shooter is continuing under protest. 9.13922 Az óvást a Zsűrinek kell elbírálnia. The protest must be resolved by the Jury. 9.1310 A VERSENY TISZTSÉGVISELŐK INTÉZKEDÉSE AZ ÓVÁS BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN ACTION TO BE TA KEN BY

COMPETITION OFFICIALS RECEIVING A PROTEST 9.13101 A verseny tisztségviselők, a Pályabírók, a Versenybírók és a Zsűri Tagok kötelesek a szóbeli óvásokat azonnal tudomásul venni. Tehetnek azonnali intézkedést a h elyzet javítása érdekében, vagy az óvást a teljes Zsűri elé továbbíthatják döntéshozatal végett. Ezekben az esetekben a Versenybíró, a Pályabíró vagy a Zsűri Tag ideiglenesen megállíthatja a lövészetet. Competition officials, Referees, Range Officers and Jury Members must consider verbal protests immediately. They may take immediate action to correct the situation or refer the protest to the full Jury for decision. In such cases, a R ange Officer, Referee or Jury Member may stop the shooting temporarily if necessary. 9.1311 ÓVÁS A ZSŰRI FELÉ PROTESTS TO THE JURY 9.13111 Óvást a Zsűri felé szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. Az írásbeli óvásokhoz egyidejűleg Óvási Díjat kell fizetni a 9.13731-913733

Szabálynak megfelelően. Protests to the Jury may be made verbally or in writing. Written protests must be accompanied by the Appropriate Protest Fee payable in accordance with Rules 9.13731 - 913733 9.13112 Bármely lövő vagy csapatvezető, amely nem ért egyet a szóbeli óvás alapján tett intézkedéssel, vagy döntéssel, írásbeli óvást terjeszthet elő a Zsűri felé. Any shooter or team official who does not agree with the action or decision taken on a verbal protest may protest in writing to the Jury. - 506 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.13113 Bármely lövő vagy csapatvezető jogosult írásbeli óvást előterjeszteni szóbeli óvás nélkül is. Any shooter or team official also has the right to submit a written protest without making a verbal protest. 9.13114 Minden óvást legkésőbb harminc (30) perccel annak a rottének a befejezése után kell előterjeszteni, amelyikben a vitatott esemény történt. All protests must be submitted

not later than thirty (30) minutes after the conclusion of the round in which the incident in question occurred. 9.13115 Az írásbeli óvásokkal kapcsolatban a Zsűri többségi döntéssel hoz határozatot. Written protests must be decided by a majority of the Jury. 9.1312 Fellebbezések Appeals Ha a Zsűri döntésével nem értenek egyet, fellebbezni lehet a Fellebbviteli Zsűrihez. Ezeket a fellebbezéseket a csapatvezetőnek, vagy egy képviselőnek írásban kell benyújtania, legkésőbb a Zsűri döntésének közzétételét követő egy (1) órán belül. Különleges esetekben a Fellebbviteli Zsűri a fellebbezési időt meghosszabbíthatja max. 24 óráig Ezekben az esetekben az érintett versenyszámban az eredményhirdetés elhalasztható. 9.13121 In the event of a disagreement with a Jury decision, the matter may be appealed to the Jury of Appeal. Such appeals must be submitted in writing by the Team Leader or a representative not later than one (1) hour after

the Jury decision has been announced. In special circumstances, the time for submitting appeals may be extended up to 24 hours by decision of the Jury of Appeal. Such decision can postpone the victory ceremony for the event under appeal. A Fellebbviteli Zsűri döntése jogerős. A büntetés csökkenthető vagy növelhető. The decision of the Jury of Appeal is final. The penalty may be reduced or increased 9.140 TRAP VERSENYSZABÁLYOK COMPETITION RULES for TRAP 9.141 TRAP ROTTE LEBONYOLÍTÁSA CONDUCT OF A ROUND OF TRAP Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 507 - fs 9.1411 A rotte résztvevői kötelesek elégséges lőszerrel, és minden szükséges felszereléssel együtt elfoglalni egy Lőállást az egyéni értékelőlap szerinti sorrendben (ld. 63195 Szabály) The squad members with sufficient ammunition and all equipment necessary to complete the round must, in the order shown on t he scorecard, each occupy a shooting Station (see Rule 6.3195) 9.1412 A hatodik

lövőnek az 1. Lőállás mögött kijelölt helyre kell állnia, készen arra, hogy az 1. Lőállásba lépjen amint az első lövő leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredmény megvan. The sixth shooter must stand in the marked area behind Station 1 ready to move to Station 1 a s soon as the first shooter has shot at a regular target and the result is known. 9.1413 A Pályabíró irányítja a rottét, és miután minden előzetes eljárást befejezett (nevek, rajtszámok, Segédbírók, próbalövés, korongok megtekintése, stb.), kiadja a „START” vezényszót The Referee must take charge and when all preliminary procedures are completed (names, numbers, Assistant Referees, test firing, viewing of targets, etc.) give the command “START” 9.142 ELJÁRÁS METHOD 9.1421 Ha az első lövő lövésre KÉSZEN áll, a f egyverét a v állához kell elmelnie, és tisztán hallhatóan „PULL”, „LOS”, „GO”, vagy más hasonló vezényszót kell kiadnia,

ami után egy korongot ki kell dobni (ld. 91522 Szabály) Miután megvan a lövés eredménye, a második lövőnek ugyanígy kell eljárnia, majd a harmadik lövőnek és így tovább. When the first shooter is READY to fire, he must raise the gun to the shoulder and call clearly "PULL", "LOS", "GO", or some other signal or command, after which the target must be thrown at once (see Rule 9.1522) When the result of the shot(s) is known the second shooter must do likewise, followed by the third shooter and so on. 9.1422 A korong hívása után a korongot azonnal ki kell dobni, kizárólag kézi vezérlés esetén megengedett a gomb megnyomásához szükséges reakcióidő. When the shooter has called for the target it must be released immediately, allowing only for human reaction time to press a button if the release is manual. 9.1423 Két (2) lövés adható le minden korongra. Kivétel ez alól a „Döntó”, valamint a „Döntő” előtti és

utáni szétlövések, ahol csak egy (1) töltény tölthető be (ld. 9126 Szabály) Two (2) shots may be fired at each target. Except in the “Finals“ round and any shoot offs before and after a “Finals” when only one (1) cartridge must be loaded (see Rule 9.126) - 508 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1424 Miután az 1. lövő leadta a lövést a szabályos korongra, készen kell állnia, hogy amint a 2. Lőállásban tartózkodó lövő leadta a lövését a szabályos korongra, tovább tudjon lépni a 2. Lőállásra A rotte többi lövőjének is hasonlóan kell eljárnia, balról jobbra kell haladni. After shooter No. 1 ha s fired at a regular target he must prepare to move to Station 2 a s soon as the shooter on Station 2 ha s fired at a regular target. The other shooters in the squad must, on their Stations, do likewise in rotation from left to right. 9.14241 Ennek a sorrendnek addig kell tovább folytatódnia, amíg minden lövő le nem adta a

lövést a 25 korongra. This whole sequence must continue until all shooters have each shot at 25 targets. 9.1425 Miután egy rotte elkezdődött, a lövő csak akkor zárhatja le a fegyverét, ha az előző lövő végzett. Once the round has started a shooter may close the gun only after the previous shooter has completed his turn. 9.1426 Az a lövő, aki már leadta a lövést, nem hagyhatja el a Lőállást addig, amíg a jobb oldalán lévő lövő nem lőtt a szabályos korongra, és azt nem jegyezték fel, kivéve, ha az 5. Lőállásban a lövő befejezte a lövést. Ebben az esetben azonnal át kell mennie az 1 (6) Lőállásra anélkül, hogy a lőállásokban lévő lövőket zavarná az áthaladásával (ld. 9134 PONTLEVONÁS vagy 9135 KIZÁRÁS Szabályokat) A shooter having shot, must not leave the Station before the shooter on the right has fired at a regular target and a result is registered, except when the shooter has completed shooting on Station 5. In this case,

he must proceed immediately to Station 1 (6) being careful not to disturb the shooters who are on the line as he passes by (see Rules 9.134 DEDUCTION or 9135 DISQUALIFICATION) 9.1427 Minden fegyvert kinyitva kell átvinni az 1-5 Lőállásokba, és kinyitva és ürítve kell átvinni az 5. Lőállásból az 1 (6) Lőállásba (ld 9.13521 KIZÁRÁS Szabályt) All guns must be carried open when moving between Stations 1and 5, and must be carried open and unloaded when moving from Station 5 to Station 1 (6) (see Rule 9.13521 DISQUALIFICATION) 9.1428 Egyik Lőálláson álló lövő sem tanúsíthat olyan magatartást a többi Lőállás felé, amely a másik lövőt, vagy tisztségviselőt akadályozna. No shooter having shot on one Station may proceed toward the next Station in such a way as to interfere with another shooter or official. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 509 - fs 9.1429 A rotte végén minden lövőnek a saját Lőállásában kell maradnia, amíg az

utolsó lövő is befejezi a versenyt. A pálya területének elhagyása előtt minden lövőnek alá kell írnia az egyéni értékelőlapot. At the conclusion of the round all shooters in the squad must remain on their shooting Station until the last shooter has completed his turn. They must each then sign the score sheet before leaving the shooting area. 9.143 IDŐ LIMIT TIME LIMIT 9.1431 Azt követően, hogy az előző lövő leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredményt feljegyezték, vagy a Pályabíró kiadta a START vezényszót, a lövőnek tíz (10) másodpercen belül el kell foglalnia a helyét, fegyverét le kell zárnia, és hívnia kell a korongot. A shooter must take position, close the gun and call for the target within ten (10) seconds after the previous shooter has fired at a regular target and the result is registered or after the Referee has given the signal to START. 9.14311 Az idő limit be nem tartása esetén a 9.1334 Szabálypontban foglalt

büntetést kell alkalmazni. In case of non-compliance with this time limit, the penalties provided in Rule 9.1334 will be applied 9.1432 Félbeszakítás Interruption 9.14321 Ha a r ottét több mint öt (5) percre félbeszakítják olyan technikai akadály miatt, ami a lövőnek nem felróható, a verseny folytatása előtt a lövők megtekinthetnek egy (1) szabályos korongdobást annak a gépcsoportnak minden dobógépéből, amelyik miatt a megszakítás történt. If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes because of a technical malfunction that is not the fault of a shooter, before the competition resumes the squad must be allowed to view one (1) regular target from each machine in the group on w hich the interruption occurred. - 510 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.144 DOBÁSI TÁVOLSÁGOK, EMELKEDÉSEK OLDALSZÖGEK és TARGET DISTANCES, ANGLES and ELEVATIONS 9.1441 Trap Gépek Beállítási Táblázata Trap Setting Tables

9.14411 A trap gépeket a verseny kezdete előtt be kell állítani, minden nap a Technikai Küldött és a Zsűri felügyelete alatti sorshúzással kell kiválasztani egyet (1) a Trap Beállítási Táblázat I – IX közül. Each trap machine must be set before the start of the competition each day to one (1) of Trap Setting Tables I – IX drawn by lot, under the supervision of the Technical Delegate and the Jury. 9.145 JAVASOLT SPECIÁLIS VERSENYSZÁMBAN BEÁLLÍTÁSOK A TRAP PREFERRED SPECIAL SETTINGS FOR THE TRAP EVENT 9.1451 KÉT (2) NAPOS VERSENY (75+50) TWO (2) DAY COMPETITION (75 + 50) 1. NAP 2. NAP 1st DAY 2nd DAY 75 Korong 50 Korong 75 Targets 50 Targets 3 beállítás 3 (minden pályán Módosított – de egyforma Pálya különböző beállítás mindegyik pályán Ranges beállítás) Changed - but same setting for 3 settings all ranges (different setting for each range) Módosított – de egyforma 4 Egyforma beállítás az 1. és 3 pályán és új Pálya

beállítás minden de különböző – egyforma Ranges pályán beállítás a 2. és 4 pályán Changed - but same setting for Same setting for all ranges ranges 1 and 3 and new but different - same setting for ranges 2 and 4 9.14511 VAGY KÉT (2) NAPOS VERSENY (50+75) OR TWO (2) DAY COMPETITION (50 + 75) 1. NAP 2. NAP 1st DAY 2nd DAY 50 Korong 75 Korong 50 Targets 75 Targets Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 511 - fs - 512 - 3 Pálya Ranges Egyforma beállítás minden pályán Same setting for all ranges Módosított, de különböző beállítás minden pályán Changed, but different setting for each range 4 Pálya Ranges egyforma beállítás az 1. és 3 pályán és különböző – de egyforma beállítás a 2. és 4 pályán same setting for ranges 1 and 3 and different – but same setting for ranges 2 and 4 Módosított, de egyforma beállítás minden pályán Changed, but same setting for all ranges Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs

9.1452 HÁROM (3) NAPOS VERSENY (50+50+25) THREE (3) DAY COMPETITION (50 + 50 + 25) 1. NAP 2. NAP 3. NAP 1st DAY 2nd DAY 3rd DAY 50 korong 50 korong 25 korong 50 targets 50 targets 25 targets Egyforma 3 beállítás beállítás minden (különböző beállítás minden 3 pályán pályán) Pálya Same setting for 3 settings Ranges all ranges (different setting for each range) OR Módosított – de Módosított – de Egyforma egyforma egyforma 3 beállítás beállítás beállítás minden Pálya pályán minden pályán minden pályán Ranges Changed – but OR Same setting for Changed – but same setting for same setting for all ranges all ranges all ranges Egyforma 4 beállítás az 1. és Pálya 3. pályán és Ranges OR különböző – de Módosított – de Módosított – de egyforma egyforma egyforma beállítás a 2. és beállítás beállítás 4. pályán minden pályán minden pályán Same setting for Changed – but Changed – but ranges 1 and 3 same setting for

same setting for and different – all ranges all ranges but same setting for ranges 2 and 4 Módosított – de különböző beállítás minden egyforma 4 pályán beállítás minden Pálya different setting for each range pályán Ranges Changed – but same setting for all ranges Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 513 - fs 9.14521 VAGY HÁROM (3) NAPOS VERSENY (50+25+50) OR THREE (3) DAY COMPETITION (50 + 25 + 50) 1. NAP 2. NAP 3. NAP 1st DAY 2nd DAY 3rd DAY 50 korong 25 korong 50 korong 50 targets 25 targets 50 targets Módosított – de 3 3 beállítás egyforma beállítás Pálya (különböző beállítás minden pályán) minden pályán Ranges 3 settings Changed – but (different setting for each range) same setting for all ranges Egyforma Módosított – de 4 beállítás az 1. és egyforma beállítás Pálya 3. pályán és az 1. és 3 pályán Ranges különböző – de Módosított – de és különböző – de egyforma egyforma beállítás

egyforma beállítás a 2. és a 2. és 4 pályán beállítás minden 4. pályán pályán Changed – but Same setting for Changed – but same setting for ranges 1 and 3 same setting for ranges 1 and 3 and and different – all ranges different - but but same setting same setting for for ranges 2 and ranges 2 and 4 4 9.14522 VAGY HÁROM (3) NAPOS VERSENY (25+50+50) OR THREE (3) DAY COMPETITION (25 + 50 + 50) 1. NAP 2. NAP 3. NAP st nd 1 DAY 2 DAY 3rd DAY 25 korong 50 korong 50 korong 25 targets 50 targets 50 targets 3 beállítás Módosított – de egyforma beállítás 3 (különböző minden pályán Pálya minden pályán) Changed – but same setting for all Ranges 3 settings ranges (different setting for each range) - 514 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 4 Pálya Ranges 9.1453 Egyforma beállíás minden pályán Same setting for all ranges Módosított – de egyforma beállítás az 1. és 3. pályán és különböző – de egyforma beállítás a

2. és 4. pályán Changed – but same setting for ranges 1 and 3 and different but same setting for ranges 2 and 4 Módosított – de egyforma beállítás az 1. és 3 pályá és különböző – de egyforma beállítás a 2. és 4 pályán Changed – but same setting for ranges 1 and 3 and different – but same setting for ranges 2 and 4 KÉT (2) vagy HÁROM (3) NAPOS VERSENY TWO (2) or THREE (3) DAY COMPETITION 5 5 beállítás Pálya (különböző minden pályán) Ranges 5 settings (different setting for each range) 9.14531 Megjegyzés: A fenti speciális beállítások alkalmazása esetén a rottékat úgy kell előírni, hogy minden rotte lövőjének: Note: If the above special settings are used, then the squads must be ordered in such a way that each squad, must shoot: 9.145311 minden pályán ugyanannyiszor kell lőnie; each range in use the same number of times; 9.145312 ugyanannyiszor kell az adott beállításokkal lőnie (ld. 965 Szabálypont) a particular

setting the same number of times (see Rule 9.65) 9.1454 Ha a Szervező Bizottság a Zsűrivel együtt úgy dönt, hogy a Trap verseny bármelyik számban (pl. Férfiak, Nők vagy Juniorok) egy (1) pályán kerül megrendezésre, a b eállításokat azután kell megváltoztatni, hogy minden lövő lelőtte az ötven (50) korongot (kivéve a Világkupa Döntőt). If the Organizing Committee together with the Jury, decide that the Trap competition for any group of shooters (e.g: Men, Women or Juniors) is to be conducted on only one (1) separate range, the settings must be changed after all shooters in this group have completed fifty (50) targets (except in the World Cup Final competition). 9.1455 Zsűri ellenőrzése Jury Check Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 515 - fs 9.14551 Minden pályát minden nap a verseny megkezdése előtt be kell állítani. Ezeket a beállításokat a Zsűrinek kell megvizsgálni, jóváhagyni és lepecsételni. Each range must be set before

the start of the competition each day. These settings must be examined, approved and sealed by the Jury. 9.1456 Korong Előírások Target Limits 9.14561 Minden korongot az I – IX Táblázat alapján és az alábbi előírások szerint kell kidobni: Each target must be thrown according to the chosen schemes in Tables I – IX and within the following limits: 9.145611 repülési magasság: 10 m; 1,5 – 3,5 m között, a tűrési határ 0,5 m (min. 1 m – max 4 m); height at 10 m ; 1.5 m to 35 m with a tolerance of 05 m (viz; 1 m minimum to 4 m maximum); 9.145612 dobási szög; max. 45 fok balra vagy jobbra; angle; maximum 45 degrees left or right; 9.145613 repülési távolság 76 m +/- 1 m (a dobóárok tetejének homlokfalától mérve). distance 76 m +/- 1 m (as measured from the front edge of the pit roof). 9.1457 Trap Dobógépek Beállítása Trap Setting Procedure 9.14571 Minden dobógépet az alábbiak szerint kell beállítani: Each machine must be set to

throw the target as follows: 9.145711 a szögek nulla (0) fokra, egyenes, előre helyzetbe kell állítani; adjust angle to the zero (0) degrees, straight forward, position; 9.145712 a repülési magasságot a dobóárok tetejének elülső szélétől számított 10 m-re kell mérni; measure height at 10m forward of the front edge of trap pit roof; 9.145713 be kell állítani a rugó erősségét és a magasságot az előírt emelkedés és távolság elérése érdekében; adjust spring tension and height to obtain the required elevation and distance; 9.145714 be kell állítani az előírt szögeket, az egyes dobógépek tetejeinek középpontjától mérve. adjust to required angle as measured from a position immediately above the center of each machine, on the top of the trap pit roof. - 516 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1458 Próba Korongok Trial Targets 9.14581 Minden nap, miután a dobógépek beállítása és annak a Zsűri általi

jóváhagyása megtörtént, a verseny megkezdése előtt sorrendben minden gépről egy (1) próba korongot kell kidobni. After the traps have been adjusted and approved by the Jury each day, before the start of the competition one (1) trial target must be thrown from each machine in sequence. 9.14582 A próba korongokat a versenyzők megtekinthetik. Trial targets may be observed by the shooters. 9.1459 A versenyzőknek, az edzőknek és a csapatvezetőknek tilos a doboárokba belépni miután a dobógép beállításokat a Zsűri megvizsgálta és jóváhagyta. All shooters, coaches and team officials are prohibited from entering the trap pits after the Jury has examined and approved the trap settings. 9.14510 Szabálytalan Röppálya Irregular Trajectory 9.145101 Minden olyan korongot, amely nem az előírt szögben, magasságban és távolságra repül, szabálytalannak kell nyilvánítani. Any target flying along a path other than that specified in angle, elevation or

distance must be considered irregular. 9.146 VISSZAUTÍSÍTOTT KORONG REFUSED TARGET 9.1461 A lövő visszautasíthatja a korongot, ha: A shooter may refuse a target if: 9.14611 a korongot nem közvetlenül a hívás után dobják ki (ld. Megjegyzés); a target is not released immediately after the shooter’s call (see Note); 9.14612 a lövőt láthatóan zavarják; the shooter is visibly disturbed; 9.14613 a Pályabíró megállapítja, hogy a korong szabálytalan volt; the Referee agrees that the target was irregular. 9.14614 Megjegyzés: A „lassú” vagy „gyors” kidobású korongokra célozni, vagy azokat lekövetni lövés leadása nélkül tilos. A 9133415 Szabály alkalmazandó. Note: Following or pointing with the gun at a "slow" or "fast" pull target without shooting is not permitted. Rule 9133415 will apply Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 517 - fs 9.1462 A Versenyző Eljárása Procedure by Shooter 9.14621 Ha a lövő

visszautasítja a korongot, ezt úgy kell jeleznie, hogy a helyét elhagyja, kinyitja a fegyverét és felemeli a kezét. A Pályabíró ezt követően döntést hoz. The shooter refusing a target must indicate this by changing his position, opening the gun and raising an arm. The Referee must then give his decision. 9.147 „ÉRVÉNYTELEN KORONG” “NO BIRD” 9.1471 „ÉRVÉNYTELEN” az a k orong, amelyet nem a j elen Szabályzat szerint dobnak ki. A “NO BIRD” target is one which is not thrown according to these Rules. 9.1472 Az „ÉRVÉNYTELEN” korong megítélése mindig a Pályabíró felelőssége. The “NO BIRD” decision is always the Referees responsibility. 9.1473 „ÉRVÉNYTELEN” korong esetén mindig megismételt korongot kell kidobni, ugyanabból a gépből mint az érvénytelen korongot (függetlenül attól, hogy az érvénytelen korongot eltalálták vagy sem). Ugyanakkor a versenyző nem utasíthatja vissza a megismételt korongot, még akkor

sem, ha észleli, hogy azt a gépcsoport egy másik gépéből lőtték ki. A target declared “NO BIRD” by the Referee must always be repeated from the same trap (whether hit or not). However the shooter may not refuse it even if he considers that it was thrown from another machine in the same group. 9.1474 A Pályabírónak még azelőtt kell „ÉRVÉNYTELEN” korongot jeleznie, mielőtt a lövő leadja a lövést. Ha azonban a Pályabíró a lövés közben, vagy azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a lövő már leadta a lövést, a Pályabíró döntése számít, és a korongot meg kell ismételni függetlenül attól, hogy a korongot eltalálták-e vagy sem. A Referee should attempt to call “NO BIRD” before the shooter fires. However, if the Referee calls “NO BIRD” as, or after the shooter has fired, the Referee’s decision must stand and the target must be repeated regardless of whether the target was "HIT" or not. 9.1475

“ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot AKKOR IS, HA A LÖVŐ LŐTT, amennyiben: A “NO BIRD” target must be declared EVEN IF THE SHOOTER HAS FIRED when: - 518 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.14751 „törött” vagy szabálytalan korong került kidobásra; a “broken” or irregular target emerges; 9.14752 olyan korongot dobnak ki, amelynek a színe feltűnően eltér a a többiek által a versenyen vagy hivatalos edzésen használt korongtól; a target of a distinctly different color from that of the others being used in the competition or official training is thrown; 9.14753 két (2) korongot dobnak ki; two (2) targets are thrown; 9.14754 a korongot egy másik gépcsoporthoz tartozó gépből dobják ki; the target is thrown from a machine in another group; 9.14755 a versenyző soron kívül lő; a shooter shoots out of turn; 9.14756 ugyanarra a korongra egy másik versenyző is rálő; another shooter fires at the same target;

9.14757 a Pályabíró meggyőződik arról, hogy a versenyzőt a korong hívása után valamilyen kívülálló ok miatt láthatóan zavarták; the Referee is satisfied that the shooter, after calling for the target, was visibly disturbed by some external cause; 9.14758 a Pályabíró láb hibát észlel (SÁRGA LAP) (ld. 9133411 Szabály); the Referee detects an initial violation of the shooter’s foot position in a round (YELLOW CARD) (see Rule 9.133411); 9.14759 a Pályabíró lőidő túllépést észlel (SÁRGA LAP) (ld. 9133412 Szabály); the Referee detects an initial violation of the time limit (YELLOW CARD) (see Rule 9.133412); 9.147510 a Pályabíró bármilyen okból kifolyólag nem tudja eldönteni, hogy a korong „TALÁLT” volt-e vagy sem. (Iyen esetekben a döntés meghozatala előtt a Pályabírónak mindig konzultálnia kell a Segédbírókkal); the Referee, for any reason, cannot decide whether the target was “HIT” or not. (In such cases the Referee

must always consult the Assistant Referees before announcing the decision); 9.147511 a fegyver véletlenül elsül, mielőtt a lövő a korongot hívta volna (ha azonban a lövő utána leadja a második lövést a korongra, akkor ezt értékelni kell); the shot is discharged involuntarily before the shooter has called for the target (however, if the shooter then fires at the target with the second shot, the result must be scored); Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 519 - fs 9.147512 az első lövés nem talált, és a második lövés a fegyver vagy a töltény elfogadható akadálya miatt nem sül el. Ebben az esetben a korongot meg kell ismételni, a lövő az első lövéssel nem találhatja el a korongot, csak a második lövés lehet találat. Ha a lövő a korongot az első lövéssel találja el, azt “HIBÁNAK” kell értékelni. the first shot is a miss and the shooters second shot misfires due to an allowable malfunction of either the gun or the cartridge.

In this case the target must be repeated and missed with the first shot and hit only with the second shot. If the target is hit with the first shot, it must be declared “LOST”. 9.1476 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot, amikor a LÖVŐ NEM LŐTT, ha: A “NO BIRD” target must be declared PROVIDED THE SHOOTER HAS NOT FIRED when: 9.14761 a korongot a lövő hívása előtt dobják ki; a target is thrown before the shooters call; 9.14762 a korongot nem dobják ki közvetlenül a lövő hívása után (ld. Megjegyzés); a target is not released immediately after the shooter’s call (see Note); 9.14763 a korong röppályája szabálytalan (ld. Megjegyzés); a target’s trajectory is irregular (see Note); 9.14764 a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható akadálya van; there is an allowable malfunction of gun or cartridge; 9.14765 a lövő első lövése a fegyver vagy a töltény akadálya miatt nem sül el, és a második lövést nem lövi le. Ha a

második lövést lelövi, akkor azt értékelni kell. the shooters first shot misfires due to a malfunction of either gun or cartridge and he does not fire the second shot. If the second shot was fired the result of that shot must be scored. 9.14766 Megjegyzés: Szabálytalan korongra nem lehet hivatkozni azzal az indokkal, hogy a korong kidobása “GYORS DOBÁS” volt, vagy “LASSÚ DOBÁS” volt, vagy a korong eltért az előírt repülési vonaltól, ha a korongra a lövő rálőtt, kivéve, ha a Pályabíró a lövés leadása előtt, alatt, vagy közvetlenül azt követően bemondja az “ÉRVÉNYTELEN” korongot. Minden más esetben, ha a lövő lőtt, azt értékelni kell. Note: Unless the Referee calls “NO BIRD” before, as, or immediately after the shooter fires, no claim for an irregular target must be permitted if the target was fired upon, when the irregularity claim is based solely upon an alleged “QUICK PULL” or an alleged “SLOW PULL” or a deviation

from the prescribed lines of flight. Otherwise if the shooter fires the result must be recorded. - 520 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.148 EGYSZERRE SÜL EL A CSŐ SIMULTANEOUS DISCHARGE 9.1481 Tilos “ÉRVÉNYTELENNEK” nyilvánítani a korongot, ha a két (2) lövés egyszerre sül el. A “NO BIRD” must not be declared when two (2) shots are discharged simultaneously. 9.1482 Az a korong, amelyre a cső egyszerre sült el, “HIBÁNAK”, vagy “TALÁLTNAK” minősül az eredménytől függően. The target upon w hich the simultaneous discharge occurred must be scored "LOST" or "HIT" according to the result. 9.1483 Ha a cső egyszerre sül el, és ezt követően a Pályabíró egyetért azzal, hogy a fegyvert javítani kell, a 9.861 vagy 9862 Szabály szerint kell eljárni. If after a simultaneous discharge the Referee agrees with the shooter that the gun is in need of repair, then action may be taken as in Rule 9.861 or 9862

9.149 “HIBA” “LOST” TARGET 9.1491 A korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, ha: A target must be declared “LOST” when: 9.14911 nem “TALÁLT” (ld. 9104 Szabály) a repülés közben; it is not “HIT” (see Rule 9.104) during its flight; 9.14912 csak “porzik”, de látható darab nem törik le belőle; it is only “dusted” and no visible piece is broken from it; 9.14913 a lövő, meg nem engedett okból, nem lő rá az általa hívott szabályos korongra; a shooter, for no permitted reason, does not shoot at a regular target for which he has called; 9.14914 a fegyver vagy a töltény akadálya után a lövő kinyitja a fegyverét, vagy megérinti a biztosítót, mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a fegyvert; after a malfunction of gun or cartridge, a shooter opens the gun or touches the safety catch before the Referee has inspected the gun; 9.14915 a fegyvernek vagy a tölténynek azonos rottén belül a harmadik, vagy további

akadálya merül fel; a shooter suffers a third or subsequent malfunction of gun or cartridge in the same round; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 521 - fs 9.14916 az első lövés nem talált, és a lövő nem adja le a második lövést, mert elfelejtette betölteni a második töltényt, vagy elfelejtette kinyitni a félautomata fegyver tölténytárának zárát, vagy mert az első lövés visszalökése a biztosítót lezárta; the first shot is a miss and the shooter fails to fire his second shot because he forgot to place a second cartridge in the gun, to release the stop on the magazine of a s emi-automatic shotgun, or because the safety has slipped to the "safe" position by recoil of the first shot; 9.14917 a lövő nem tud lőni, mert nem biztosította ki a fegyverét, vagy elfelejtette azt betölteni; the shooter is not able to fire his gun because he has not released the safety or has forgotten to load; 9.14918 a lövő az idő limitre

vonatkozó szabályokat megszegi, és ugyebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP) (ld. 9.133412 és 9133417 Szabály); the time limit is violated and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round (see Rule 9.133412 and 9.133417); 9.14919 a lövő a láb helyzetére vonatkozó szabályokat megszegi, és ugyanebben a r ottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP) (ld. 9133411 és 9133417Szabály) the shooters foot position is violated and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round (see Rule 9.133411 and 9133417) 9.150 AUTOMATA TRAP VERSENYSZABÁLYOK COMPETITION RULES for AUTOMATIC TRAP 9.151 AUTOMATA TRAP ROTTE LEBONYOLÍTÁSA CONDUCT OF A ROUND OF AUTOMATIC TRAP 9.1511 A rotte résztvevői kötelesek elégséges lőszerrel, és minden szükséges felszereléssel együtt elfoglalni egy Lőállást az egyéni értékelőlap szerinti sorrendben (ld. 63202 Szabály) The squad members

with sufficient ammunition and all equipment necessary to complete the round must, in the order shown on t he scorecard, each occupy a shooting Station. (see Rule 63202) 9.1512 A hatodik lövőnek az 1. Lőállás mögött kijelölt helyre kell állnia, készen arra, hogy az 1. Lőállásba lépjen amint az első lövő leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredmény megvan. The sixth shooter must stand in the marked area behind Station 1 ready to move to Station 1 a s soon as the first shooter has shot at a regular target and the result is known. - 522 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1513 A Pályabíró irányítja a rottét, és miután minden előzetes eljárást befejezett (nevek, rajtszámok, Segédbírók, próbalövés, korongok megtekintése, stb.), kiadja a „START” vezényszót The Referee must take charge and when all preliminary procedures are completed (names, numbers, Assistant Referees, test firing, viewing of targets, etc.) give the

command “START” 9.152 ELJÁRÁS METHOD 9.1521 Ha az első lövő lövésre KÉSZEN áll, a f egyverét a v állához kell elmelnie, és tisztán hallhatóan „PULL”, „LOS”, „GO”, vagy más hasonló vezényszót kell kiadnia, ami után egy korongot ki kell dobni. Miután megvan a lövés(ek) eredménye, a második lövőnek ugyanígy kell eljárnia, majd a harmadik lövőnek és így tovább. When the first shooter is READY to fire, he must raise the gun to the shoulder and call clearly "PULL", "LOS", "GO", or some other signal or command, after which the target must be thrown at once. When the result of the shot(s) is known the second shooter must do likewise, followed by the third shooter and so on. 9.1522 A korong hívása után a korongot azonnal ki kell dobni, kizárólag kézi vezérlés esetén megengedett a gomb megnyomásához szükséges reakcióidő. When the shooter has called for the target it must be released immediately,

allowing only for human reaction time to press a button if the release is manual. 9.1523 Két (2) lövés adható le minden korongra. Kivételt képeznek ez alól a szétlövések, ahol csak egy (1) töltény tölthető be (ld. 9127 Szabály) Two (2) shots may be fired at each target. Except in any shoot offs when only one (1) cartridge must be loaded (see Rule 9.127) 9.1524 Miután az 1. lövő leadta a lövést a szabályos korongra, készen kell állnia, hogy amint a 2. Lőállásban tartózkodó lövő leadta a lövését a szabályos korongra, tovább tudjon lépni a 2. Lőállásra A rotte többi lövőjének is hasonlóan kell eljárnia, balról jobbra kell haladni. After shooter No. 1 ha s fired at a regular target he must prepare to move to Station 2 a s soon as the shooter on Station 2 ha s fired at a regular target. The other shooters in the squad must, on their Stations, do likewise in rotation from left to right. 9.15241 Ennek a sorrendnek addig kell tovább

folytatódnia, amíg minden lövő le nem adta a lövést a 25 korongra. This whole sequence must continue until all shooters have each shot at 25 targets. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 523 - fs 9.1525 Miután egy rotte elkezdődött, a lövő csak akkor zárhatja le a fegyverét, ha az előző lövő végzett. Once the round has started a shooter may close the gun only after the previous shooter has completed his turn. 9.1526 Az a lövő, aki már leadta a lövést, nem hagyhatja el a Lőállást addig, amíg a jobb oldalán lévő lövő nem lőtt a szabályos korongra, és azt nem jegyezték fel, kivéve, ha az 5. Lőállásban a lövő befejezte a lövést. Ebben az esetben azonnal át kell mennie az 1 (6) Lőállásra anélkül, hogy a lőállásokban lévő lövőket zavarná az áthaladásával (ld. 9134 PONTLEVONÁS vagy 9135 KIZÁRÁS Szabályokat) A shooter having shot, must not leave the Station before the shooter on the right has fired at a regular

target and a result is registered, except when the shooter has completed shooting on Station 5. In this case, he must proceed immediately to Station 1 (6) being careful not to disturb shooters who are on the line as he passes by (Rules 9.134 DEDUCTION or 9.135 DISQUALIFICATION) 9.1527 Minden fegyvert kinyitva kell átvinni az 1-5 Lőállásokba, és kinyitva és ürítve kell átvinni az 5. Lőállásból az 1 (6) Lőállásba (ld 9.13521 KIZÁRÁS Szabályt) All guns must be carried open when moving between Stations 1 and 5, and must be carried open and unloaded when moving from Station 5 to Station 1 (6) (see Rule 9.13521 DISQUALIFICATION) 9.1528 Egyik Lőálláson álló lövő sem tanúsíthat olyan magatartást a többi Lőállás felé, amely a másik lövőt, vagy a verseny tisztségviselőit akadályozná. No shooter having shot on one Station may proceed toward the next Station in such a way as to interfere with another shooter or match officials. 9.1529 A rotte végén

minden lövőnek az utolsó Lőállásában kell maradnia, amíg az utolsó lövő is befejezi a versenyt. A pálya területének elhagyása előtt minden lövőnek alá kell írnia az egyéni értékelőlapot. At the conclusion of the round all shooters in the squad must remain on their last shooting Station until the last shooter has completed his turn. They must each then sign the score sheet before leaving the shooting area. 9.153 IDŐ LIMIT TIME LIMIT - 524 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1531 Azt követően, hogy a lövőtől balra lévő lövő leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredményt feljegyezték, vagy a Pályabíró kiadta a START vezényszót, a lövőnek tíz (10) másodpercen belül el kell foglalnia a helyét, fegyverét be kell töltenie, és hívnia kell a korongot. A shooter must take position, load the gun and call for the target within ten (10) seconds after the shooter to the left has fired at a regular target and the result

is registered or after the Referee has given the signal to START. 9.15311 Az idő limit be nem tartása esetén a 9.1334 Szabálypontban foglalt büntetést kell alkalmazni. In case of non compliance with this time limit, the penalties provided in Rule violations 9.1334 will be applied 9.1532 Félbeszakítás Interruption Ha a rottét több mint öt (5) percre félbeszakítják olyan technikai akadály miatt, ami a lövőnek nem felróható, a verseny folytatása előtt a lövők megtekinthetnek egy (1) szabályos korongdobást. If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes because of a technical malfunction that is not the fault of a shooter, before the competition resumes the squad must be allowed to view one (1) regular target. 9.154 DOBÁSI TÁVOLSÁGOK, EMELKEDÉSEK OLDALSZÖGEK és TARGET DISTANCES, ANGLES and ELEVATIONS 9.1541 A Zsűri ellenőrzése Jury Check 9.15411 Minden pályát minden nap a verseny megkezdése előtt be kell állítani.

Ezeket a beállításokat a Zsűrinek kell ellenőrzie, jóváhagynia és lepecsételnie. Each range must be set before the start of the competition each day. These settings must be examined, approved and sealed by the Jury. 9.1542 A beállításokat minden nap a verseny előtt újra kell ellenőrizni. The settings must be re-checked prior to each days shooting. 9.1543 Trap Dobógépek Beállítása Trap Setting Procedure 9.15431 A Trap gépeket az alábbiak szerint kell beállítani: The trap machine must be set as follows: 9.154311 a szögeket nulla (0) fokra, egyenes, előre helyzetbe kell állítani; adjust angle to the zero (0) degrees straight forward, position; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 525 - fs 9.154312 a repülési magasságot úgy kell beállítani, hogy a korongot a gép a dobóárok tetejének elülső szélétől számított 10 m-re, 2 m magasságra dobja; adjust elevation of trap to throw the target at a height of 2m at a distance of 10m from

front edge of trap pit roof; 9.154313 úgy kell beállítani a gépet, hogy a repülési távolság az előírt 76 m ± 1 m legyen (a dobóárok tetejének elülső szélétől mérve), és a repülési magasság 2 m legyen; adjust trap to obtain the required distance of 76 m ± 1 m (as measured from the front edge of the pit roof) keeping the target height at 2m; 9.154314 be kell állítani az előírt szögeket jobbra és balra egyformán minimum 300 maximum 450 fokra, és függőlegesen 1.5 m és 35 m között (+/01 m) (ld 9191 Szabály) set the correct angles equally right and left 30° m inimum to 45° maximum and vertical limits 1.5 m to 35 m ( +/- 01 m) (see Rule 9.191) 9.1544 Próba Korongok Trial Targets 9.15441 Miután a dobógépek beállítása és annak a Zsűri általi jóváhagyása megtörtént, egy (1) próba korongot kell kidobni. After the trap has been adjusted and approved by the Jury one (1) trial target must be thrown. 9.15442 A Próba korongokat a

versenyzők megtekinthetik. Trial targets may be observed by the shooters. 9.1545 A versenyzőknek, az edzőknek és a csapatvezetőknek tilos a doboárokba belépni, miután a dobógép beállításokat a Zsűri megvizsgálta és jóváhagyta. All shooters, coaches and team officials are prohibited from entering the trap pits after the Jury has examined and approved the trap settings. 9.1546 Szabálytalan Röppálya Irregular Trajectory 9.15461 Minden olyan korongot, amely nem az előírt szögben, magasságban és távolságra repül, szabálytalannak kell nyilvánítani. Any target flying along a path other than that specified in angle, elevation or distances must be considered irregular. 9.155 VISSZAUTASÍTOTT KORONG REFUSED TARGET 9.1551 A lövő visszautasíthatja a korongot, ha: A shooter may refuse a target if: - 526 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.15511 a korongot nem közvetlenül a hívás után dobják ki (ld. Megjegyzés); a target is not

released immediately after the shooter’s call (see Note); 9.15512 a lövőt láthatóan zavarják; the shooter is visibly disturbed; 9.15513 a Pályabíró megállapítja, hogy a korong szabálytalan volt; the Referee agrees that the target was irregular; 9.15514 Megjegyzés: A „lassú” vagy „gyors” kidobású korongokra célozni, vagy azokat lekövetni lövés leadása nélkül tilos. A 9133415 Szabály alkalmazandó. Note: Following or pointing with the gun at a "slow" or "fast" pull target without shooting is not permitted. Rule violations 9133415 will apply. 9.1552 A Versenyző Eljárása Procedure by Shooter 9.15521 Ha a lövő visszautasítja a korongot, ezt úgy kell jeleznie, hogy a helyét elhagyja, kinyitja a fegyverét és felemeli a kezét. A Pályabíró ezt követően döntést hoz. The shooter refusing a target must indicate this by changing his position, opening the gun and raising an arm. The Referee must then give his decision.

9.156 “ÉRVÉNYTELEN KORONG” “NO BIRD” 9.1561 „ÉRVÉNYTELEN” az a k orong, amelyet nem a j elen Szabályzat szerint dobnak ki. A NO BIRD target is one which is not thrown according to these Rules. 9.1562 Az „ÉRVÉNYTELEN” korong megítélése mindig a Pályabíró felelőssége. The “NO BIRD” decision is always the Referees responsibility. 9.1563 „ÉRVÉNYTELEN” korong esetén mindig megismételt korongot kell kidobni (függetlenül attól, hogy az érvénytelen korongot eltalálták vagy sem). A target declared “NO BIRD” by the Referee must always be repeated (whether hit or not) Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 527 - fs 9.1564 A Pályabírónak még azelőtt kell „ÉRVÉNYTELEN” korongot jeleznie, mielőtt a lövő leadja a lövést. Ha azonban a Pályabíró a lövés közben, vagy azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a lövő már leadta a lövést, a Pályabíró döntése számít, és a korongot meg kell

ismételni függetlenül attól, hogy a korongot eltalálták-e vagy sem. A Referee should attempt to call “NO BIRD” before the shooter fires. However, if the Referee calls “NO BIRD” as, or after the shooter has fired, the Referee’s decision must stand and the target must be repeated regardless of whether the target was “HIT” or not. 9.1565 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot, AKKOR IS, HA A LÖVŐ LŐTT, amennyiben: A “NO BIRD” must be declared EVEN IF THE SHOOTER HAS FIRED when: 9.15651 „törött” vagy szabálytalan korong került kidobásra; a “broken” or irregular target emerges; 9.15652 olyan korongot dobnak ki, amelynek a színe feltűnően eltér a a többiek által a versenyen vagy hivatalos edzésen használt korongtól; a target of a distinctly different color from that of the others being used in the competition or official training is thrown; 9.15653 két (2) korongot dobnak ki; two (2) targets are thrown; 9.15654 a

versenyző soron kívül lő; a shooter shoots out of turn; 9.15655 ugyanarra a korongra egy másik versenyző is rálő; another shooter fires at the same target; 9.15656 a Pályabíró meggyőződik arról, hogy a versenyzőt a korong hívása után valamilyen kívülálló ok miatt láthatóan zavarták; the Referee is satisfied that the shooter, after calling for the target, was visibly disturbed by some external cause; 9.15657 a Pályabíró láb hibát észlel (ld. 9133411 Szabály); the Referee detects an initial violation of the shooter’s foot position in a round (see Rule 9.133411) ; 9.15658 a Pályabíró lőidő túllépést észlel (ld. 9133412 Szabály); the Referee detects an initial violation of the time limit ( see Rule 9.133412) ; - 528 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.15659 a Pályabíró bármilyen okból kifolyólag nem tudja eldönteni, hogy a korong „TALÁLT” volt-e vagy sem. (Iyen esetekben a döntés meghozatala előtt a

Pályabírónak mindig konzultálnia kell a Segédbírókkal); the Referee, for any reason, cannot decide whether the target was “HIT” or not. (In such cases the Referee must always consult the Assistant Referees before announcing the decision) ; 9.156510 a fegyver véletlenül elsül, mielőtt a lövő a korongot hívta volna (ha azonban a lövő utána leadja a második lövést a korongra, akkor ezt értékelni kell); the shot is discharged involuntarily before the shooter has called for the target (however, if the shooter then fires at the target with the second shot, the result must be scored) ; 9.156511 az első lövés nem talált, és a második lövés a fegyver vagy a töltény elfogadható akadálya miatt nem sül el. Ebben az esetben a korongot meg kell ismételni, a lövő az első lövéssel nem találhatja el a korongot, csak a második lövés lehet találat. Ha a lövő a korongot az első lövéssel találja el, azt “HIBÁNAK” kell értékelni. the first

shot is a miss and the shooters second shot misfires due to malfunction of either the gun or the cartridge. In this case the target must be missed with the first shot and hit only with the second shot. If the target is hit with the first shot, it must be declared “LOST”. 9.1566 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot, amikor a LÖVŐ NEM LŐTT, ha: A “NO BIRD” must be declared PROVIDED THE SHOOTER HAS NOT FIRED when: 9.15661 a korongot a lövő hívása előtt dobják ki; a target is thrown before the shooters call; 9.15662 a korongot nem dobják ki közvetlenül a lövő hívása után (ld. Megjegyzés) a target is not released immediately after the shooter’s call (see Note); 9.15663 a korong röppályája szabálytalan (ld. Megyjegyzés); a target’s trajectory is irregular (see Note); 9.15664 a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható akadálya van; there is an allowable malfunction of gun or cartridge; 9.15665 a lövő első lövése a fegyver

vagy a töltény akadálya miatt nem sül el, és a második lövést nem lövi le. Ha a második lövést lelövi, akkor azt értékelni kell. the shooters first shot misfires due to a malfunction of either gun or cartridge and he does not fire the second shot. If the second shot was fired the result of that shot must be scored; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 529 - fs 9.15666 Megjegyzés: Szabálytalan korongra nem lehet hivatkozni azzal az indokkal, hogy a korong kidobása “GYORS DOBÁS” volt, vagy “LASSÚ DOBÁS” volt, vagy a korong eltért az előírt repülési vonaltól, ha a korongra a lövő rálőtt, kivéve, ha a Pályabíró a lövés leadása előtt, alatt, vagy közvetlenül azt követően bemondja az “ÉRVÉNYTELEN” korongot. Minden más esetben, ha a lövő lőtt, azt értékelni kell. Note: Unless the Referee calls “NO BIRD” before, as, or immediately after the shooter fires, no claim for an irregular target must be permitted if the

target was fired upon, when the irregularity claim is based solely upon an alleged “QUICK PULL” an alleged “SLOW PULL” or a deviation from the prescribed lines of flight. Otherwise if the shooter fires the result must be recorded 9.157 EGYSZERRE SÜL EL A CSŐ SIMULTANEOUS DISCHARGE 9.1571 Tilos “ÉRVÉNYTELENNEK” nyilvánítani a korongot, ha a két (2) lövés egyszerre sül el. A “NO BIRD” must not be declared when two (2) shots are discharged simultaneously. 9.1572 Az a korong, amelyre a cső egyszerre sült el, “HIBÁNAK”, vagy “TALÁLTNAK” minősül az eredménytől függően. The target upon w hich the simultaneous discharge occurred must be scored "LOST" or "HIT" according to the result. 9.1573 Ha a cső egyszerre sül el, és ezt követően a Pályabíró egyetért azzal, hogy a fegyvert javítani kell, a 9.861 vagy 9862 Szabály szerint kell eljárni. If after a simultaneous discharge the Referee agrees with the shooter that

the gun is in need of repair, then action may be taken as in Rule 9.861 or 9862 9.158 “HIBA” “LOST” TARGET 9.1581 A korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, ha: A target must be declared “LOST” when: 9.15811 nem “TALÁLT” (ld. 9104 Szabály) a repülés közben; it is not “HIT” (see Rule 9.104) during its flight; 9.15812 csak “porzik”, de látható darab nem tör le belőle; it is only “dusted” and no visible piece is broken from it; 9.15813 a lövő, meg nem engedett okból, nem lő rá az általa hívott szabályos korongra; a shooter, for no permitted reason, does not shoot at a r egular target for which he has called; - 530 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.15814 a fegyver vagy a töltény akadálya után a lövő kinyitja a fegyverét, vagy megérinti a biztosítót, mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a fegyvert; after a malfunction of gun or cartridge, a shooter opens the gun or touches the safety catch

before the Referee has inspected the gun; 9.15815 a fegyvernek vagy a tölténynek azonos rottén belül a harmadik, vagy további akadálya merül fel; a shooter suffers a third or subsequent malfunction of gun or cartridge in that round; 9.15816 az első lövés nem talált, és a lövő nem adja le a második lövést, mert elfelejtette betölteni a második töltényt, vagy elfelejtette kinyitni a félautomata fegyver tölténytárának zárát, vagy mert az első lövés visszalökése a biztosítót lezárta; the first shot is a miss and the shooter fails to fire his second shot because he forgot to place a second cartridge in the gun, to release the stop on the magazine of a s emi-automatic shotgun, or because the safety has slipped to the "safe" position by recoil of the first shot; 9.15817 a lövő nem tud lőni, mert nem biztosította ki a fegyverét, vagy elfelejtette azt betölteni; the shooter is not able to fire his gun because he has not released the

safety or has forgotten to load. 9.15818 a lövő az idő limitre vonatkozó szabályokat megszegi, és ugyebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (ld. 9133412 Szabály); the time limit is violated and the shooter has been warned once already in the same round. (see Rule violations 9133412); 9.15819 a lövő a láb helyzetére vonatkozó szabályokat megszegi, és ugyanebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (ld. 9.133411 Szabály) the shooters foot position is violated and the shooters has been warned once already in the same round. (see Rule Violations 9.133411) 9.160 DUPLATRAP VERSENYSZABÁLYOK RULES for DOUBLE TRAP 9.161 DUPLATRAP ROTTE LEBONYOLÍTÁSA CONDUCT OF A ROUND OF DOUBLE TRAP Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 531 - fs 9.1611 A rotte résztvevői kötelesek elégséges lőszerrel, és minden szükséges felszereléssel együtt elfoglalni egy Lőállást az egyéni értékelőlap szerinti sorrendben (ld. 632126 Szabály)

The squad members with sufficient ammunition and all equipment necessary to complete the round must, in the order shown on the scorecard, each occupy a shooting Station (see Rule 6.32126) 9.1612 A hatodik lövőnek az 1. Lőállás mögött kijelölt helyre kell állnia, készen arra, hogy az 1. Lőállásba lépjen amint az első lövő leadta a lövéseket a szabályos dupla korongra, és az eredmény megvan. The sixth shooter must stand in the marked area behind Station 1 ready to move to Station 1 a s soon as the first shooter has shot at a regular double and the results are known. 9.1613 A Pályabíró irányítja a rottét, és miután minden előzetes eljárást befejezett (nevek, rajtszámok, Segédbírók, próbalövés, korongok megtekintése, stb.), kiadja a „START” vezényszót The Referee must take charge and when all preliminary procedures are completed (names, numbers, Assistant Referees, test firing, viewing of targets, etc.) give the command “START” 9.162

ELJÁRÁS METHOD 9.1621 Ha az első lövő lövésre KÉSZEN áll, a f egyverét a v állához kell elmelnie, és tisztán hallhatóan „PULL”, „LOS”, „GO”, vagy más hasonló vezényszót kell kiadnia, ami után a dupla korongot ki kell dobni. When the first shooter is READY to fire, he must raise the gun to his shoulder and call clearly "PULL", "LOS", "GO", or some other signal or command, after which the double must be thrown. 9.1622 A korong hívása után a korongokat nulla (0) és maximum egy (1) másodperc közötti időn belül, véletleszerűen kell kidobni (ld. 91642 Szabály). When the shooter has called for the targets they must be released within an indefinite period varying randomly from zero (0) to a maximum of one (1) second (see Rule 9.1642) 9.1623 Miután az 1. lövő leadta a lövést a szabályos dupla korongra, készen kell állnia, hogy amint a 2. Lőállásban tartózkodó lövő leadta a lövését a szabályos

dupla korongra, tovább tudjon lépni a 2. Lőállásra A rotte többi lövőjének is hasonlóan kell eljárnia, balról jobbra kell haladni. After shooter No. 1 has fired at a regular double he must prepare to move to Station 2 a s soon as the shooter on Station 2 ha s fired at a regular double. The other shooters in the squad must, on t heir Stations, do likewise in rotation from left to right. - 532 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.16231 Ennek a sorrendnek addig kell tovább folytatódnia, amíg minden lövő le nem adta a lövést az előírt dupla korongokra. This whole sequence must continue until all shooters have each shot at the required number of doubles. 9.1624 Miután egy rotte elkezdődött, a lövő csak akkor zárhatja le a fegyverét, ha az előző lövő végzett. Once the round has started a shooter may close the gun only after the previous shooter has completed his turn. 9.1625 Az a lövő, aki már leadta a lövést, nem hagyhatja el a

Lőállást addig, amíg a jobb oldalán lévő lövő nem lőtt a szabályos dupla korongra, és azokat nem jegyezték fel, kivéve, ha az 5. Lőállásban a lövő befejezte a lövést. Ebben az esetben azonnal át kell mennie az 1 (6) Lőállásra anélkül, hogy a lőállásokban lévő lövőket zavarná az áthaladásával (ld. 9134 PONTLEVONÁS vagy 9135 KIZÁRÁS Szabályokat) A shooter having shot, must not leave the Station before the shooter on the right has fired at a regular double and the results are registered, except when the shooter has completed shooting on Station 5. In this case, he must proceed immediately to Station 1 (6) being careful not to disturb the shooters who are on the line as he passes by (see Rules 9.134 DEDUCTION or 9135 DISQUALIFICATION) 9.1626 Minden fegyvert kinyitva kell vinni az 1-5 Lőállások között, és kinyitva és ürítve kell átvinni az 5. Lőállásból az 1 (6) Lőállásba (ld 9.13521 KIZÁRÁS Szabályt) All guns must be carried

open when moving between Stations 1 and 5, and must be carried open and unloaded when moving from Station 5 to Station 1 (6) (see Rule 9.13521 DISQUALIFICATION) 9.1627 Egyik Lőálláson álló lövő sem tanúsíthat olyan magatartást a többi Lőállás felé, amely a másik lövőt, vagy a verseny tisztségviselőit akadályozná. No shooter having shot on one Station may proceed toward the next Station in such a way as to interfere with another shooter or match officials. 9.1628 A rotte végén minden lövőnek az utolsó Lőállásában kell maradnia, amíg az utolsó lövő is befejezi a versenyt. A pálya területének elhagyása előtt minden lövőnek alá kell írnia az egyéni értékelőlapot. At the conclusion of the round all shooters in the squad must remain on their last shooting Station until the last shooter has completed his turn. They must each then sign the score sheet before leaving the shooting area. 9.163 IDŐ LIMIT TIME LIMIT Edition 2005 (First

Printing, 09/2004) - 533 - fs 9.1631 Azt követően, hogy a lövőtől balra lévő lövő leadta a lövéseket a szabályos dupla korongra, és az eredményt feljegyezték, vagy a Pályabíró kiadta a START vezényszót, a lövőnek tíz (10) másodpercen belül el kell foglalnia a helyét, fegyverét be kell töltenie, és hívnia kell a dupla korongot. A shooter must take position, load the gun and call for the double within ten (10) seconds after the shooter to the left has fired at a regular double and the results are registered or after the Referee has given the signal to START. 9.16311 Az idő limit be nem tartása esetén a 9.1334 Szabálypontban foglalt büntetést kell alkalmazni. In case of non compliance with this time limit, the penalties provided in Rule violations 9.1334 will be applied 9.164 IDŐZÍTŐ TIMER 9.1641 A dobógépeket elektromos-mechanikus vagy akusztikus-mechanikus berendezéssel kell működtetni, amelyet úgy kell beállítani, hogy a

kezelő láthassa és hallhassa a lövőket. The traps must be operated by an electrical-mechanical or an acoustic-mechanical device which is so installed as to allow the operator to see and hear the shooters. 9.1642 Minden ISSF által felügyelt versenyen automata időzítőt kell használni. A berendezésnek úgy kell működnie, hogy miután a lövő hívta a korongot, maximum egy (1) másodpercen belül véletlenszerű időben dobja ki a korongokat (ld. 632125 Szabály) For all ISSF supervised competitions an automatic timer must be used. This device must allow for the release of the targets within an indefinite period varying randomly from instant release up t o a maximum of one (1) second after the shooter has called for the target (see Rule 6.32125) 9.1643 A kidobó berendezést úgy kell elkészíteni, hogy csak egy (1) gomb, kapcsoló vagy váltó használatával kidobja a dupla korongot. The release device must be so constructed that only one (1) button, switch or relay

is be used to release the double. 9.165 DOBÁSI TÁVOLSÁGOK, EMELKEDÉSEK OLDALSZÖGEK TARGET DISTANCES, ANGLES and ELEVATIONS 9.1651 Trap Gépek Beállítási Táblázata Trap Setting Table - 534 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) és fs 9.16511 Minden trap gépet naponta, a verseny megkezdése előtt kell beállítani, az alábbi táblázat szerint. Ezeket a beállításokat a Korong Zsűrinek kell megvizsgálnia, jóváhagynia és lepecsételnie minden beállítás után. Each trap machine must be set before the start of the competition each day according to the following table. These settings must be examined, approved and sealed by the Shotgun Jury after each setting. 9.165111 Beállítás Setting Gép száma Angle Trap No. ( degrees ) 7 (1) 5 Balra (max) Height at 10m Distance 3.0 m 55 m 8 (2) 0 (+/- 1) 3.5 m +/-1m 8 (2) 0 (+/- 1) 3.5 m 9 (3) 5 Jobbra (max) 3.0 m (a trap gép teteje elülső szélétől mérve) 5 Right (max) 7 (1) C

Távolság (+/- 0.1m) 5 Left (max) A B Szög Magasság 10 m-en 5 Balra (max) 3.0 m 5 Left (max) 9 (3) 5 Jobbra (max) 3.0 m (as measured from the front edge of the pit roof) 5 Right (max) 9.165112 a 7-8 vagy a 8-9 trap gépek közötti szögek nem haladhatják meg az öt (5) fokot, és a 7-9 trap gépek közötti szögek nem haladhatják meg a tíz (10) fokot. the angles between trap machines 7- 8 or 8-9 must not exceed five (5) degrees and between trap machines 7-9 must not exceed ten (10) degrees. 9.1652 A versenyzőknek, az edzőknek és a csapatvezetőknek tilos a doboárokba belépni miután a dobógép beállításokat a Zsűri megvizsgálta és jóváhagyta. All shooters, coaches and team officials are prohibited from entering the trap pits after the Jury has examined and approved the trap settings. 9.1653 Szabálytalan Röppálya Irregular Trajectory Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 535 - fs 9.16531 Minden olyan korongot, amely nem az

előírt szögben, magasságban és távolságra repül, szabálytalannak kell nyilvánítani. Any target flying along a path other than that specified in angle, elevation or distance must be considered irregular. 9.1654 Dupla Trap “Döntős” Beállítások Double Trap “Finals” Setting 9.16541 Minden Dupla Trap Döntőben, és minden Döntő előtti vagy utáni szétlövés esetén a “C” beállítást kell használni. Fontos, hogy mindkét korong repülési magassága azonos legyen. Setting “C” must be used for all Double Trap “Finals” and all shootoffs before and after the Finals. It is important that the height of both targets is exactly the same. 9.166 A KORONGOK MEGTEKINTÉSE VIEWING of TARGETS 9.1661 A Zsűri Ellenőrzése Jury Check 9.16611 Miután a Zsűri a dobógépeket beállította és jóváhagyta, minden rotte megkezdése előtt, illetve valamennyi újraállítás esetén egy (1) próba dupla korongot ki kell dobni. After the traps have been

adjusted and approved by the Jury and before the beginning of each round or resetting of the traps, one (1) trial double must be thrown. 9.16612 A próba korongokat a versenyzők megtekinthetik. Trial targets may be observed by the shooters. 9.1662 A beállításokat minden nap a verseny megkezdése előtt újra kell ellenőrizni. The settings must be re-checked prior to each days shooting. 9.1663 Félbeszakítás Interruption 9.16631 Ha a rottét több mint öt (5) percre félbeszakítják olyan technikai akadály miatt, ami a lövőnek nem felróható, a verseny folytatása előtt a lövők megtekinthetnek egy (1) szabályos dupla korongdobást. If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes because of a technical malfunction that is not the fault of a shooter, before the competition resumes the squad must be allowed to view one (1) regular double. 9.167 VISSZAUTASÍTOTT DUPLA KORONG REFUSED DOUBLE - 536 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004)

fs 9.1671 A lövő visszautasíthatja a dupla korongot, ha: A shooter may refuse a double if: 9.16711 a korongot a lövő hívása után nem az előírt nulla (0) és egy (1) másodperc közötti idő alatt dobják ki; it is not released within the proper time, zero (0) to one (1) second after the shooter’s call; 9.16712 a két korongot nem egyszerre dobják ki; both targets are not released simultaneously; 9.16713 a lövőt láthatóan zavarják the shooter is visibly disturbed; 9.16714 a Pályabíró megállapítja, hogy a korong szabálytalan volt. the Referee agrees that either target was irregular. 9.16715 Megjegyzés: A „lassú” vagy „gyors” kidobású korongokra célozni, vagy azokat lekövetni lövés leadása nélkül tilos. A 9133415 Szabály alkalmazandó. Note: Following or pointing with the gun at a "slow" or "fast" pull target without shooting is not permitted. Rule violations 9133415 will apply. 9.1672 A Versenyző Eljárása

Procedure by Shooter 9.16721 Ha a lövő visszautasítja a korongot, ezt úgy kell jeleznie, hogy a helyét elhagyja, kinyitja a fegyverét és felemeli a kezét. A Pályabíró ezt követően döntést hoz. The shooter refusing a target must indicate this by changing his position, opening the gun and raising an arm. The Referee must then give his decision. 9.168 “ÉRVÉNYTELEN KORONGOK” “NO BIRDS” 9.1681 „ÉRVÉNYTELEN” a korong, ha a duplából az egyiket, vagy mindkettőt nem a jelen Szabályzat szerint dobnak ki. A “NO BIRDS” double occurs when either target or both targets are not thrown according to these Rules. 9.1682 Az “ÉRVÉNYTELEN” korong megítélése mindig a Pályabíró felelőssége. The “NO BIRDS” decision is always the Referee’s responsibility. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 537 - fs 9.1683 „ÉRVÉNYTELEN” korong esetén mindig megismételt korongokat kell kidobni (függetlenül attól, hogy az egyik, vagy

mindkettő korongot eltalálták-e vagy sem). A double declared “NO BIRDS” by the Referee must always be repeated whether either target or both targets were “HIT“ or not. 9.1684 A Pályabírónak még azelőtt kell „ÉRVÉNYTELEN” korongot jeleznie, mielőtt a lövő leadja a lövést. Ha azonban a Pályabíró a lövés közben, vagy azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a lövő már leadta a lövést, a Pályabíró döntése számít, és a dupla korongot meg kell ismételni függetlenül attól, hogy az egyik, vagy mindkét korong „TALÁLT” volt-e vagy sem. A Referee should attempt to call “NO BIRDS” before the shooter fires. However, if the Referee calls “NO BIRDS” as, or immediately after the shooter has fired, the Referee’s decision must stand and the double must be repeated regardless of whether either target or both targets were "HIT" or not. 9.1685 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot, és ismételt

dupla korongot kell kilőni mindkét lövés kiértékelésére, AKKOR IS, HA A LÖVŐ LŐTT, amennyiben: “NO BIRDS” must be declared and a repeat double thrown to determine the result of both shots, EVEN IF THE SHOOTER HAS FIRED, when: 9.16851 törött, vagy szabálytalan korong került kidobásra; a “broken” or irregular target emerges; 9.16852 olyan korongot dobnak ki, amelynek a színe feltűnően eltér a a többiek által a versenyen vagy hivatalos edzésen használt korongtól; a target of a d istinctly different color from that of the others being used in the competition or official training is thrown; 9.16853 egy korongot dobnak ki; a single target is thrown; 9.16854 a korongot nem a megfelelő dobógépből dobják ki; a target is thrown from the wrong trap; 9.16855 a két korongot nem egyszerre dobják ki; both targets are not released simultaneously; 9.16856 az első korongról letört darab eltöri a második korongot; fragments from the first target

break the second target; 9.16857 a korongok összeütköznek; the targets collide; 9.16858 a versenyző soron kívül lő; a shooter shoots out of turn; - 538 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.16859 ugyanarra a dupla korongra egy másik versenyző is rálő; another shooter fires at the same double; 9.168510 a két lövést egyszerre adja le a versenyző; both shots are fired simultaneously; 9.168511 a Pályabíró meggyőződik arról, hogy a versenyzőt a korong hívása után valamilyen kívülálló ok miatt láthatóan zavarták; the Referee is satisfied that the shooter, after calling for the targets, was visibly disturbed by some external cause; 9.168512 a Pályabíró láb hibát észlel (SÁRGA LAP) (ld. 9133411 Szabály); the Referee detects an initial violation of the shooter’s foot position in a round (YELLOW CARD) (see Rule violations 9.133411); 9.168513 a Pályabíró első alkalommal lőidő túllépést észlel (SÁRGA LAP) (ld.

9.133412 Szabály); the Referee detects an initial violation of the time limit (YELLOW CARD) (see Rule violations 9.133412) ; 9.168514 a Pályabíró bármilyen okból kifolyólag nem tudja eldönteni, hogy a dupla korong „TALÁLT”, „HIBA”, vagy „ÉRVÉNYTELEN” volte. (Iyen esetekben a döntés meghozatala előtt a Pályabírónak mindig konzultálnia kell a Segédbírókkal); the Referee, for any reason, cannot decide whether a t arget was “HIT”, “LOST” or “NO BIRD(s) (In such cases the Referee must always consult the Assistant Referees before announcing the decision); 9.168515 a fegyver véletlenül elsül, mielőtt a lövő a korongot hívta volna (ha azonban a lövő utána leadja a második lövést, akkor mindkét lövést értékelni kell); a shot is discharged involuntarily before the shooter has called for the targets (however, if the shooter then fires a second shot the results of both shots must be scored); 9.168516 az első lövés mindkét

korongot eltöri (a lövő ezt csak két (2) alkalommal teheti meg bármelyik Lőálláson egy rottén belül, ha ez a harmadik alkalommal is előfordul, az első korongot “TALÁLTNAK”, a második korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani); the first shot breaks both targets. (a shooter is permitted only two (2) attempts on a ny one Station in a round, if the same situation occurs for a third time the first target must be declared a “HIT” and the second “LOST”); 9.168517 a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható akadálya van. a shooter suffers an allowable malfunction of gun or cartridge. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 539 - fs 9.168518 Megjegyzés: Szabálytalan korongra nem lehet hivatkozni azzal az indokkal, hogy a korong kidobása “GYORS DOBÁS” volt, vagy “LASSÚ DOBÁS” volt, vagy a korong eltért az előírt repülési vonaltól, ha a korongra a lövő rálőtt, kivéve, ha a Pályabíró a lövés leadása előtt, alatt, vagy

közvetlenül azt követően jelzi az “ÉRVÉNYTELEN” korongot. Minden más esetben, ha a lövő lőtt, azt értékelni kell. Note: Unless the Referee calls “NO BIRD(s)” before, as, or immediately after the shooter fires, no claim for an irregular target or targets must be permitted if either target was fired upon, when the irregularity claim is based solely upon an alleged “QUICK PULL”, an alleged “SLOW PULL” or a deviation from the prescribed lines of flight. Otherwise if the shooter fires the result(s) must be recorded 9.1686 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a dupla korongot, amikor a LÖVŐ NEM LŐTT, ha: “NO BIRDS” must be declared PROVIDED THE SHOOTER HAS NOT FIRED when: 9.16861 a dupla korongot a lövő hívása előtt dobják ki; a double is thrown before the shooter’s call; 9.16862 a dupla korongot több mint az előírt egy (1) másodperc elteltével dobják ki; a double is thrown after a period exceeding one (1) second; 9.16863 a korong

röppályája szabálytalan; a target’s trajectory is irregular; 9.16864 az első lövésnél a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható akadálya van; there is an allowable malfunction of gun or cartridge of the first shot. 9.169 EGYYSZERRE SÜL EL A CSŐ SIMULTANEOUS DISCHARGE 9.1691 A dupla korongokat “ÉRVÉNYTELENNEK” kell nyilvánítani, ha a két (2) lövés egyszerre sül el legfeljebb két (2) alkalommal egy rottén belül. The double must be declared “NO BIRD(S)” when two (2) shots are discharged simultaneously by a shooter a maximum of two (2) times in a round. 9.1692 Az azonos rottén belül a harmadik, vagy további előfordulás esetén mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy ezeket a lövő eltalálta-e vagy sem. If a shooter has a third or subsequent occurrence in the same round, the targets must be scored “LOST” and “LOST“ whether the target(s) were hit or not. - 540 - Edition 2005 (First Printing,

09/2004) fs 9.1693 Ha a cső egyszerre sül el, és ezt követően a Pályabíró egyetért azzal, hogy a fegyvert javítani kell, a 9.861 vagy 9862 Szabály szerint kell eljárni. If after a simultaneous discharge the Referee agrees with the shooter that the gun is in need of repair, then action may be taken as in Rule 9.861 or 9862 9.1610 “HIBA” “LOST” TARGET 9.16101 A korongo(ka)t “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, ha: A target(s) must be declared “LOST” when: 9.161011 nem “TALÁLT” (ld. 9104 Szabály); it is not “HIT” (see Rule 9.104); 9.161012 csak “porzik”, de látható darab nem tör le belőle; it is only “dusted” and no visible piece is broken from it; 9.161013 a lövő, meg nem engedett okból, nem lő rá az általa hívott szabályos dupla korongra, ebben az esetben mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni; a shooter, for no permitted reason, does not shoot at a regular double for which he has called, the targets must be

declared “LOST” and “LOST”; 9.161014 a fegyver vagy a töltény akadálya miatt a lövő nem tudja leadni az első lövést, és kinyitja a fegyverét, vagy megérinti a biztosítót, mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a fegyvert, mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni; if due to a malfunction of gun or cartridge, the shooter is unable to fire his first shot and he opens the gun or touches the safety catch before the Referee has inspected the gun, the targets will be declared “LOST” and “LOST”; 9.161015 ha az akadály a második lövésnél merül fel, és a lövő kinyitja a fegyverét, vagy megérinti a biztosítót, mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a f egyvert, az első korongot a találatnak megfelelően kell értékelni, a második korongot pedig “HIBÁNAK” kell értékelni; if a malfunction occurs on the second shot and the shooter opens the gun or touches the safety catch before the Referee has inspected the gun, the

result of the shot at the first target must be scored according to the result and the second target declared “LOST”; Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 541 - fs 9.161016 ha a fegyvernek vagy a tölténynek azonos rottén belül a harmadik, vagy további akadálya merül fel az első lövésnél, és ezért a lövő nem tudja leadni a második lövést, mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni; if a shooter suffers a third or subsequent malfunction of gun or cartridge in that round on the first shot and cannot fire the second barrel, the double must be scored “LOST” and “LOST”; 9.161017 a lövő nem tudja leadni a második lövést, mert az első lövés visszalökése a biztosítót lezárta, vagy a lövő hibájának tulajdonítható bármilyen más okból, az első lövést a találatnak megfelelően kell értékelni, a második lövést pedig “HIBÁNAK” kell értékelni; the shooter fails to fire his second shot because the safety has slipped

to the "safe" position by recoil of the first shot, or any reason attributable to the fault of the shooter, the result of the first shot must be scored and the second target declared “LOST”; 9.161018 ha a lövés véletlenül sül el azt követően, hogy a lövő hívta a dupla korongot, de azt megelőzően, hogy a korongokat kidobnák, és a lövő a második lövést leadja, az első korong “HIBÁNAK” számít, a második korongot pedig a találatnak megfelelően kell értékelni; if a shot is discharged involuntarily after the shooter has called for the targets but before the targets appear and he shoots the second shot, the first target shall be recorded “LOST” and the second target must be scored according to the result of the second shot.; 9.1610181 ha a lövés véletlenül sül el azt követően, hogy a lövő hívta a dupla korongot, de azt megelőzően, hogy a korongokat kidobnák, és a lövő nem adja le a második lövést, az első korong

“HIBÁNAK” számít, és a dupla korongot meg kell ismételni, de kizárólag csak a második korong találatának megállapítására. if a shot is discharged involuntarily after the shooter has called for the targets but before the targets appear and the shooter does not shoot a second shot then the first target shall be scored “LOST” and the double must be repeated to determine the result of the second shot only. 9.1610182 ha a cső azonosn rottén belül a második- és további alkalommal sül el, mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni; for a second or subsequent involuntary discharge in the same round the targets must be declared “LOST” and “LOST”; 9.1610183 a lövő elfogadható ok nélkül nem lő a második korongra, az első korongot a találatnak megfelelően kell értékelni, a második korong pedig “HIBÁNAK” számít; a shooter fails to fire at the second target without an allowable reason, the result of the first shot must be recorded

and the second target declared “LOST”; 9.1610184 - 542 - A lövő leadja a lövést az első korongra, de a fegyver vagy töltény Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs elfogadható akadálya miatt nem tudja leadni a második lövést, az első korongot a találatnak megfeleően “TALÁLTNAK” vagy “HIBÁNAK” kell értékelni, és a dupla korongot meg kell ismételni de kizárólag csak a második korong találatának megállapítására. If the shooter shoots at the first target but an allowable malfunction of gun or cartridge prevents the firing of the second shot, the result of the first shot must be recorded “HIT“ or “ LOST“ and the double repeated to determine the result of the second shot only. 9.1610185 A lövő megszegi az idő limitre vonatkozó szabályt, és ugyanebben a rottében egyszer már kapott figyelmeztetést (ld. 9133412 Szabály) The time limit is violated and the shooter has been warned already in the same round (see Rule violations

9.133412) 9.1610186 A lövő megszegi a láb helyzetére vonatkozó szabályt, és ugyanebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (ld. 9133412) The shooter’s foot position is violated and the shooter has been warned already in the same round (see Rule violations 9.133412) 9.170 SKEET VERSENYSZABÁLYOK RULES for SKEET 9.171 SKEET ROTTE LEBONYOLÍTÁSA CONDUCT OF A ROUND OF SKEET 9.1711 A rotte résztvevői kötelesek a pályán összegyűlni elégséges lőszerrel, és minden szükséges felszereléssel együtt. A Pályabíró irányítja a rottét, és miután minden előzetes eljárást befejezett (nevek, rajtszámok, Segédbírók, próbalövés, korongok megtekintése, stb.), kiadja a „START” vezényszót. The squad must assemble on the range with sufficient ammunition and all equipment necessary to complete the round. The Referee must take charge and when all preliminary procedures are completed (names, numbers, Assistant Referees, test firing, viewing of

targets, etc.) give the command “START” Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 543 - fs 9.172 ELJÁRÁS METHOD 9.1721 A rotte résztvevőinek az 1. Lőállás közelében kell összegyűlniük, lövésre készen. Az első lövőnek az 1 Lőállásba kell lépnie, betöltenie a fegyverét egy (1) tölténnyel, fel kell vennie a KÉSZ HELYZETET (ld. 91710 Szabály), és jól hallhatóan “PULL”, “LOS”, “GO”, vagy más vezényszóval kell hívnia a korongot, mely után a magas toronyból egy szabályos korongot kell kidobni nulla (0) és maximum három (3) másodperc közötti időben, véletlenszerűen (ld. 63226, 9.17921 és 917922 Szabály) The members of the squad must gather safely near Station 1 ready to shoot. The first shooter must move onto Station 1, load the gun with one (1) cartridge only, adopt the READY POSITION (see Rule 9.1710) and call clearly "PULL", "LOS", "GO", or some other signal or command, after which a

regular target from the high house must be thrown within an indefinite period varying randomly from zero (0) to a maximum of three (3) seconds (see Rule 6.3226, 9.17921 and 917922) 9.17211 Amikor a korong értékelése megtörtént, az első lövőnek a Lőállásban kell maradnia, fel kell vennie a KÉSZ HELYZETET, és be kell töltenie a fegyverét két (2) tölténnyel, majd hívnia kell a korongot, és egy szabályos dupla korongra kell leadni a dupla lövést. When the result of the shot is known, the first shooter must remain on the Station, adopt the READY POSITION, and load the gun with two (2) cartridges, call and fire at a regular double. 9.17212 Amikor mindkét korong értékelése megtörtént, az első lövő köteles elhagyni a Lőállást (ld. 9173 Szabály) When the results of both shots are known the first shooter must leave the Station (see Rule 9.173) 9.1722 A második lövőnek is azonos módon kell eljárnia, majd a harmadik és minden soron következő

lövőnek egészen addig, amíg a rotte valamennyi résztvevője be nem fejezte a lövést az 1. Lőálláson The second shooter must then do l ikewise, followed by the third shooter and so on until all the members of the squad have each shot the required sequence on Station 1. 9.1723 Ezután az 1. Lövőnek át kell mennie a 2 Lőállásra, és az előírt sorrendben az előírt számú korongra kell lőnie, majd őt követi a rotte többi résztvevője. Ez a körforgás addig folytatódik, amíg a rotte valamennyi lövője valamennyi Lőálláson be nem fejezte a lövést. Shooter No.1 must then move onto Station 2 a nd shoot the required number of targets in the required sequence followed in turn by each member of the squad. This rotation will continue until all the required Stations have been shot by all members of the squad. - 544 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.17231 Lövések Sorrendje az Alapversenyek és a Döntők Rottéiban Target Shooting Sequence

for Qualification and Finals Rounds Lőállás Korong Sorrend (High – magas torony, Station Target Low – alacsony torony) Order Single High 1 Double High – Low Single High 2 Double High – Low Single High 3 Double High - Low Single High Single Low 4 Double High – Low Double Low - High Single Low 5 Double Low - High Single Low 6 Double Low - High Double Low - High 7 Single High 8 Single Low 9.1724 Minden korongra csak egy (1) lövés adható le. Only one (1) shot may be fired at each target. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 545 - fs 9.173 TOVÁBBHALADÁS A LŐÁLLÁSOKRA MOVING ON TO STATIONS 9.1731 A rotte egyik tagja sem léphet a Lőállásba mielőtt sorra nem kerül, vagy mielőtt a Pályabíró utasítást nem ad a lövésre, vagy mielőtt az előző lövő be nem fejezte a lövést, és el nem hagyta a Lőállást. No shooter in the squad may advance to the Station before his shooting turn, before the Referees order to shoot or before the previous

shooter has completed his shooting and has left the Station. 9.1732 A lövés befejezését követően egyik lövő sem mehet előre a következő Lőállásra: No shooter having shot on one Station may proceed toward the next Station: 9.17321 amíg a rotte valamennyi tagja be nem fejezte a lövést a Lőálláson; until all members of the squad have completed their shooting on that Station; 9.17322 olyan módon, hogy azzal a másik lövőt zavarja; in such a way as to interfere with another shooter; 9.17323 olyan módon, hogy azzal a verseny tisztségviselőinek munkáját akadályozza. in such a way as to impede the duties of the match officials. 9.1733 Fegyver Biztonsági Szabályok Gun Safety 9.17331 A Lőálláson történő várakozás, illetve a másik Lőállásra történő áthaladás közben minden fegyvernek nyitott és üres állapotban kell lennie. All guns must be kept open and empty when moving to or waiting to move to another Station. 9.1734 Megjegyzés a

8. Lőállásra vonatkozóan: amikor a rotte résztvevői a 8. Lőálláshoz mennek, a lövési sorrendben kell felsorakozniuk a 8 Lőállástól kb. öt (5) méterre elehelyezkedő Pályabíró mögött, a 4 és a 8. Lőállások közötti képzeletbeli vonalon Notes on Station 8: when the squad advances to Station 8, they must stand in their shooting order behind the Referee who should be positioned approximately five (5) meters from Station 8 on a n imaginary line drawn between the centers of Station 8 and Station 4. 9.17341 Miután a P ályabíró kiadta a “START” vezényszót, minden soron következő lövő köteles: After the Referee has declared “START” each shooter in turn must: 9.173411 elfoglalnia a helyét a MAGAS torony felé; take position for the HIGH house target ; - 546 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.173412 betöltenie a fegyverét egy (1) tölténnyel; load the gun with one (1) cartridge only; 9.173413 felvennie a KÉSZ helyzetet;

adopt the READY position; 9.173414 hívnia a korogot; call for the target; 9.173415 leadni a lövést a magas toronyból kidobott korongra, ezután; shoot at the high house target then; 9.173416 az óra járásával azonos irányban megfordulni (jobbra, a korongok keresztezési pontját jelző karó felé) és csak ezután, a forduló befejezését követően lehet: turn clockwise (to the right, in the direction of the target crossing post) and only then, after completing the turn: 9.173417 elfoglalni a helyet az ALACSONY torony felé; take position for the LOW house target; 9.173418 betölteni a fegyvert egy (1) lőszerrel; load the gun with one (1) cartridge only; 9.173419 felvenni a KÉSZ helyzetet; adopt the READY position; 9.1734110 hívni a korongot; call for the target; 9.1734111 leadni a lövést az alacsony toronyból kidobott korongra; shoot at the low house target; 9.1734112 amikor ennek az utolsó lövésnek az eredménye is megvan, a lövőnek el kell

hagynia a Lőállást, és a még soron következő lövők mögé kell beállnia a sorba. Minden lövőnek sorrendben azonos módon kell eljárnia. when the result of this last shot is known, the shooter must leave the Station and move to the rear of the line of shooters who have still to shoot. Each shooter will do the same in succession Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 547 - fs 9.1735 A Pálya elhagyása Leaving the Range 9.17351 A lövő nem hagyhatja el a pályát, amíg a rotte valamennyi résztvevője be nem fejezte a lövést, és alá nem írta az egyéni értékelőlapot, vagy a Pályabíró engedélyt nem adott. No shooter may leave the shooting range until all the members of the squad have completed their shooting and signed the score sheet, or the Referee has given permission. 9.174 TÖLTÉNYEK SZÁMA CARTRIDGES LOADING SEQUENCE 9.1741 A 8. Lőálláson mind a Magas, mind pedig az Alacsony toronyból kidobott korongok esetében, illetve azokon a

Lőállásokon, ahol csak egy (1) korongra kell lőni, a fegyverbe csak egy (1) töltény tölthető. On Station 8 for both the High and the Low targets and other Stations where only one (1) single is to be shot, the gun must be loaded with one (1) cartridge only. 9.1742 Minden más Lőálláson, ahol két (2) korongra kell lőni, két (2) töltényt kell betölteni, az első korong hívása előtt. On all other Stations where two (2) single targets are to be shot, two (2) cartridges must be loaded before calling for the first single target. 9.1743 Amikor a lövő egyes korongokra lő azokon a Lőállásokon, ahol a fegyverbe két (2) töltényt kell betölteni, a lövő nem nyithatja ki a fegyverét az első korong hívása vagy lelövése előtt, illetve a második korong hívása előtt. During singles target shooting on Stations which require the gun to be loaded with two (2) cartridges, the shooter must not open the gun after calling for, or shooting at the first of the

singles before calling for the second target. 9.1744 Ha a lövő figyelemetlenségből vagy szándékosan kinyitja a fegyverét a korong hívása után, az első alkalommal figyelmeztetésben kell részesíteni. Az azonos rottén belül a második és minden további alkalommal a korongo(ka)t “HIBÁNAK” kell értékelni. If after calling for the target(s), inadvertently or deliberately, the shooter opens the gun he must receive a warning for the first occurrence. For a second or subsequent occurrence in the same round the target(s) must be declared “LOST“. - 548 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1745 Ha a lövő az egyes korongoknál elfelejtette betölteni a második csövét, és erre az első korong hívása, vagy a lövés leadása után rájön, és kinyitja a fegyverét vagy felemeli a kezét annak érdekében, hogy a fegyver betöltésére a Pályabírótól engedélyt kérjen, a korongot “HIBÁNAK” kell értékelni. In case a shooter forgets to

load the second barrel in singles and after calling for or shooting at the first target remembers, and either opens his gun to load or he raises his hand to ask permission of the Referee to load his gun, the target will be declared “LOST”. 9.175 IDŐ LIMIT TIME LIMITS 9.1751 Azt követően, hogy a Pályabíró kiadta a START vezényszót, vagy az előző lövő elhagyta a Lőállást, a lövő tízenöt (15) másodpercen belül köteles: After the Referee has given the signal to “START“, or after the previous shooter has left the Station, within (15) seconds a shooter must: 9.17511 mindkét lábával a Lőállás határvonalain belül állni; stand with both feet entirely within the Station boundaries; 9.17512 elfoglalnia a helyét; take position ; 9.17513 betölteni a fegyverét; load the gun; 9.17514 felvenni a KÉSZ helyzetet (ld. 91710 Szabály); adopt the READY position (see Rule 9.1710); 9.17515 az adott Lőállásnak megfelelő sorrend szerint hívni az

első korongot. call for the first target in the required sequence for that Station. 9.1752 Ha ugyanabból a Lőállásból egy további egyes és/vagy egy dupla korongot kell kilőni, akkor ezt a lehető legrövidebb időn belül kell megtenni, legfeljebb tíz (10) másodpercen belül az első egyes korong lelövése, és a második korong hívása között, valamint további legfeljebb tíz (10) másodpercen belül a második (vagy csak az egyes) korong lelövése és a dupla korong hívása között. When a further single target and/or a double is to be fired at from the same Station this should be completed in the shortest time possible but not to exceed ten (10) seconds between shooting at the first single target and calling for the second single target and a further ten (10) seconds between shooting at the second (or only single) target and calling for the double. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 549 - fs 9.176 A KORONGOK MEGTEKINTÉSE VIEWING of TARGETS 9.1761

Minden versenynapon, minden pályán az első rotte résztvetvői megtekinthetnek egy (1) szabályos korongot mindkét toronyból az 1. Lőálláson, mielőtt a versenyt elkezdik. The first squad on each range and on each day of competition may on Station 1, see one (1) regular target from each trap prior to the start of the round. 9.1762 Ha a P ályabíró “ÉRVÉNYTELEN” korongot jelez, a lövő szintén kérheti, hogy minden szabálytalan korong után egy (1) próba korongot dobjanak ki, illetve szabálytalan dupla korong után kérheti egy dupla próba korong kidobását, feltéve, hogy a szabálytalan korongra, illetve a szabálytalan dupla korongokra nem adott le lövést. If the Referee declares a “NO BIRD“, the shooter may also ask to have one (1) trial target thrown after each irregular target, or one (1) trial double thrown after an irregular double, provided the irregular target was not fired upon or both targets of an irregular double were not fired upon. 9.1763

Félbeszakítás Interruption Ha a rottét több mint öt (5) percre félbeszakítják olyan technikai akadály miatt, ami a lövőnek nem felróható, a verseny folytatása előtt a rotte résztvevői megtekinthetnek egy (1) szabályos korongdobást mindkét toronyból. If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes because of a technical malfunction that is not the fault of a shooter, before the competition resumes the squad must be allowed to view one (1) regular target from each trap. 9.177 CÉLZÁS a PÁLYÁKON SIGHTING on the RANGES 9.1771 Célzás Sighting 9.17711 Célratartásokat zárt, de üres fegyverrel lehet végezni az 1., 2 és 3 Lőállásokon közvetlenül a lövés előtt, de csak a P ályabíró engedélyével. A lövő nem mehet túl a 3 Lőálláson a lövés megkezdése előtt. Aiming exercises with a closed but empty gun may be conducted immediately before a round on Stations 1, 2 and 3 only but only with the permission of the

Referee. A shooter is not permitted to go beyond Station 3 prior to the start of the round. - 550 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1772 Miután a Pályabíró kiadta a “START” vezényszót, kizárólag az 1. és 8. Lőállásokon a korong(ok) hívása előtt a versenyző vállhoz emelheti a f egyverét, és célozhat néhány másodpercig. Ezután a lövőnek újra fel kell vennie a KÉSZ helyzetet (ld. 91710 Szabály), mielőtt a korongo(ka)t hívja. After the Referee has ordered “START”, only on Station 1 a nd 8 before calling for the target(s), is the shooter permitted to raise the gun to the shoulder and sight for a few seconds. The shooter must then return to the READY position (described in Rule 9.1710) before calling for the target(s). 9.178 DOBÁSI TÁVOLSÁGOK és EMELKEDÉSEK TARGET DISTANCES and ELEVATIONS 9.1781 A Zsűri Ellenőrzése Jury Check Minden skeet gépet a verseny megkezdése előtt kell beállítani, a 6.32234 Szabályban foglalt

előírások szerint A beállításokat minden versenynap előtt a Zsűrinek kell megvizsgálnia, jóváhagynia és lepecsételnie. Skeet traps must be set before the start of competitions according to the specifications in Rule 6.32234 The settings must be examined, approved and sealed by the Jury prior to each day of competition. 9.1782 Szabálytalan Röppálya Irregular Trajectory Minden olyan korongot, amely nem az előírt szögben, magasságban vagy távolságra repül, szabálytalannak kell nyilvánítani. Any target flying along a p ath other than that specified in angle, elevation or distance must be considered irregular. 9.179 IDŐZÍTŐ TIMER 9.1791 A dobógépeket elektromos-mechanikus vagy akusztikus-mechanikus berendezéssel kell működtetni, amelyet úgy kell beállítani, hogy a kezelő láthassa és hallhassa a lövőket. The traps must be operated by an electrical-mechanical or an acoustic-mechanical system which is so installed as to allow the operator to see

and hear the shooters. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 551 - fs 9.1792 Valamennyi ISSF által felügyelt versenyen automata időzítőt kell használni (ld. 63226 Szabály) For all ISSF supervised competitions an automatic timer must be used (see Rule 6.3226) 9.17921 A berendezésnek úgy kell működnie, hogy miután a lövő hívta a korongot, maximum három (3) másodpercen belül véletlenszerű időben dobja ki a korongokat. This device must allow for the release of the targets within an indefinite period varying randomly from instant release up t o a maximum of three (3) seconds after the shooter has called for the target(s). 9.17922 Megjegyzés: Akusztikus (mikrofonos) dobógép használata esetén a berendezésnek úgy kell működnie, hogy 0.2 – 3 másodperc közötti időben dobja ki a korongot (a Pályabíró reakció idejével azonos mértékű késleltetéssel). (Ld 63226 Szabály) Note: If an acoustic (microphone) target release system is to be

used, it must be so constructed as to randomly insert a delay of 0.2 seconds (to mimic a Referee‘s reaction time) to 3 seconds. (see Rule 63226) 9.1793 A kioldó szerkezetnek úgy kell működnie, hogy csak egy (1) gomb (vagy kapcsoló) használatával kidobja a dupla korongot. The release device must be so constructed that only one (1) button (or switch) must be used to release the double targets. 9.1710 KÉSZ HELYZET READY POSITION 9.17101 Abban a pillanatban, amikor a lövő hívja a korongot, és addig a pillanatig, amíg a korong fel nem tűnik, a versenyzőnek KÉSZ helyzetben kell állnia az alábbiak szerint: At the moment the shooter calls and until the target(s) appears the competitor must stand in the READY position with: 9.171011 mindkét lábával teljes mértékben a Lőállás határvonalain belül; both feet entirely within the shooting Station boundaries; 9.171012 a fegyvert mindkét kézzel kell fogni (ld. 1 Ábra); holding the gun with both hands (see

Figure 1); 9.171013 a fegyver tusának hozzá kell érnie a testhez; the gun stock in contact with the body; 9.171014 a fegyvertus végének a P ályabírók által jól láthatóan az ISSF Hivatalos Jelzőcsíkon, vagy az alatt kell lennie. the toe of the stock on or below the ISSF Official Marker Tape and clearly visible to the Referee standing in the correct position. - 552 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.171015 Kész Helyzet Ready Position 9.1711 JELZŐCSÍK MARKER TAPE 9.17111 Annak érdekében, hogy a Pályabíró a fegyver helyzetét ellenőrizni tudja, az ISSF Hivatalos Jelzőcsíkot kötelező viselni. Az ISSF Hivatalos Jelzőcsík: To aid the Referee in controlling the position of the gun the ISSF Official Marker Tape must be worn. The ISSF Official Marker Tape being: 9.171111 250 mm hosszú, 30 mm széles, sárga színű fekete szegéllyel. 250mm long, 30mm wide and of yellow color with a black border. 9.171112 ezt a külső ruházat

megfelelő oldalán tartósan rögzíteni kell. this must be permanently affixed on the appropriate side of the outer garment. 9.17112 Jelzőcsík Ellenőrzése Marker Tape Check Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 553 - fs 9.171121 A Zsűrinek a hivatalos edzések ideje alatt ellenőrizniük kell valamennyi versenyzőnél a hivatalos jelzőcsíkok elhelyezését. The Jury must implement a program during the hours of official training to check the position of all competitor’s official marker tapes. 9.171122 A Jelzőcsík megfelelő elhelyezését az alábbiak szerint kell ellenőrizni: The correct position of the Marker Tape must be checked as follows: 9.1711221 a lövészruhán valamennyi zsebnek üresnek kell lennie; any pockets of the shooting vest must be empty; 9.1711222 ezután a fegyvert elsütő kart teljesen be kell hajlítani a vállak felemelése nélkül; the trigger arm, touching the body, must then be bent into the fully closed upward angled

position with no upward lift of the shoulders; 9.1711223 a Jelzőcsíkot tartósan, vízszintesen kell elhelyezni a könyökcsúcs alatt (ld. 9171015 á brát) Egy letörölhetetlen jelzést kell rakni a lövészruházatra, a Jelzőcsík alá. the Marker Tape must be affixed permanently, horizontally below the tip of the elbow (see drawing 9.171015) An indelible mark must be made on the shooting vest below the Marker Tape. 9.171123 Minden szabálytalan jelzőcsíkot át kell rakatni a megfelelő helyre, és újraellenőrizhető. All illegal markers will be required to be properly positioned and subjected to re-check. 9.1712 VISSZAUTASÍTOTT KORONG REFUSED TARGET 9.17121 A versenyző visszautasíthatja a korongot, ha: A shooter may refuse a target if: 9.171211 a korongot nem az előírt időben dobják ki (ld. Megjegyzés) a target is not released within the proper time (see Note) 9.171212 a dupla korongokat nem egyszerre dobják ki; in a “double” the targets are not

released simultaneously; 9.171213 a lövőt láthatóan zavarják; the shooter is visibly disturbed; 9.171214 a Pályabíró megállapítja, hogy a korong hibás röppálya miatt szabálytalan volt. the Referee agrees that a t arget was irregular because of a f aulty trajectory. - 554 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.171215 Megjegyzés: A “lassú” vagy “gyors” kidobású korongra célratartani, vagy azt lekövetni lövés leadása nélkül tilos. A 9133415 Szabályban foglaltak alkalmazandók. Note: Following or pointing with the gun at a "slow" or "fast" pull target without shooting is not permitted. Rule 9133415 will apply 9.17122 A Versenyző Eljárása Procedure by Shooter 9.171221 Ha a lövő visszautasítja a korongot, ezt úgy kell jeleznie, hogy a KÉSZ helyzetet elhagyja, kinyitja a fegyverét és felemeli a kezét. A Pályabíró ezt követően döntést hoz. The shooter refusing a target must indicate this by changing

his READY position, opening the gun and raising an arm. The Referee must then give his decision. 9.1713 “ÉRVÉNYTELEN KORONG” “NO BIRD” 9.17131 „ÉRVÉNYTELEN” a korong, ha azt nem a jelen Szabályzat szerint dobják ki. A “NO BIRD” target is one which is not thrown according to these Rules. 9.17132 Az “ÉRVÉNYTELEN” korong megítélése mindig a Pályabíró felelőssége. The “NO BIRD” decision is always the Referee’s responsibility. 9.17133 A Pályabíró által “ÉRVÉNYTELENNEK” minősített korongot mindig meg kell ismételni, függetlenül attól, hogy eltalálták-e vagy sem. A target declared “NO BIRD” by the Referee must always be repeated whether hit or not. 9.17134 A Pályabírónak még azelőtt kell „ÉRVÉNYTELEN” korongot jeleznie, mielőtt a lövő leadja a lövést. Ha azonban a Pályabíró a lövés közben, vagy azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a lövő már leadta a lövést, a Pályabíró

döntése számít, és a korongo(ka)t meg kell ismételni függetlenül attól, hogy „TALÁLT” volt(ak)-e vagy sem. A Referee should attempt to call “NO BIRD” before the shooter fires. However, if the Referee calls “NO BIRD” as, or as soon as possible after the shooter has fired, the Referee’s decision must stand and the target(s) must be repeated regardless of whether the target(s) were "HIT" or not. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 555 - fs 9.17135 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni AKKOR IS, AMIKOR A LÖVŐ LŐTT, ha: a korongo(ka)t, A “NO BIRD” (or “NO BIRDS”) must be declared EVEN IF THE SHOOTER HAS FIRED when: 9.171351 “törött” korongot dobnak ki; a “broken” target emerges; 9.171352 olyan korongot dobnak ki, amelynek a színe feltűnően eltér a a többiek által a versenyen vagy hivatalos edzésen használt korongtól; a target of a distinctly different color from that of the others being used in the

competition or official training is thrown; 9.171353 két (2) korongot dobnak ki az “egyes” korong helyett; two (2) targets are thrown in “singles”; 9.171354 a korongot rossz toronyból dobják ki; a target is thrown from the wrong trap house; 9.171355 a lövő soron kívül lő; a shooter shoots out of turn; 9.171356 a lövőnek egy rottén belül legfeljebb kétszer egyszerre sül el a puskacsöve; a shooter suffers a simultaneous discharge no m ore than twice in a round; 9.171357 a lövő KÉSZ helyzete nem volt megfelelő, és a lövő ugyanebben a rottéban még nem kapott figyelemeztetést (ld. 9133413 Szabály); the shooter’s READY position is incorrect and the shooter has not received a previous warning in that round (see Rule 9.133413); 9.171358 a Pályabíró első alkalommal időtúllépést észlel (ld. 9133412 Szabály); the Referee detects an initial violation of the time limit ( see Rule violations 9.133412); 9.171359 a Pályabíró meggyőződik

arról, hogy a versenyzőt a korong(ok) hívása után valamilyen kívülálló ok miatt láthatóan zavarták; the Referee is satisfied that the shooter was visibly disturbed by some external cause, after calling for the target(s) ; 9.1713510 a Pályabíró bármilyen okból kifolyólag nem tudja eldönteni, hogy a korong „TALÁLT”, „HIBA” vagy „ÉRVÉNYTELEN” volt-e. Iyen esetekben a döntés meghozatala előtt a Pályabírónak mindig konzultálnia kell az Segédbírókkal; the Referee, for some reason, cannot decide whether the target was “HIT” , “L OST” or “NO BIRD“ In this case the Referee must always consult the Assistant Referees before making a final decision; - 556 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1713511 a Pályabíró láb hibát észlel (ld. 9133411 Szabály); the Referee detects an initial violation of the shooters foot position in a round (see Rule violations 9.133411) 9.1713512 a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható

akadálya van. a shooter suffers an allowable malfunction of gun or cartridge. 9.17136 “ÉRVÉNYTELENNEK” kell minősíteni a korongot AMIKOR A LÖVŐ NEM LŐTT, ha: A “NO BIRD” must be declared PROVIDED THE SHOOTER HAS NOT FIRED when: 9.171361 korong a lövő hívása előtt kerül kidobásra; a target is thrown before the shooter’s call; 9.171362 a korong három (3) másodpercen túl kerül kidobásra; a target is thrown after a period exceeding three (3) seconds; 9.171363 a korong röppályája szabálytalan; a target’s trajectory is irregular; 9.171364 a fegyvernek vagy tölténynek elfogadható akadálya van. there is an allowable malfunction of gun or cartridge. 9.17137 További “ÉRVÉNYTELEN” korongra vonatkozó Szabályok a “Duplák” tekintetében Additional “NO BIRD” Rules applying to "Doubles" 9.171371 Mindkét korongot “ÉRVÉNYTELENNEK” kell nyilvánítani, és ismételt dupla korongot kell kilőni mindkét lövés

kiértékelésére, ha: Both targets must be declared “NO BIRDS” and a repeat double thrown, to determine the result of both shots when: 9.1713711 bármelyik korong szabálytalannak minősül (ld. Megjegyzés); either target is irregular (see Note); 9.1713712 a “dupla” helyett egyes korongot dobnak ki; a single target is thrown in “doubles”; 9.1713713 az első lövés mindkét korongot eltöri (a lövő ezt csak két (2) alkalommal teheti meg bármelyik Lőálláson, ha ez a harmadik alkalommal is előfordul, az első korongot “TALÁLTNAK”, a második korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani); the first shot breaks both targets (a shooter is permitted only two (2) attempts on a ny one Station, if the same situation occurs for a third time the first target must declared a “HIT” and the second “LOST”); 9.1713714 az első korongról letört darab eltöri a második korongot; fragments from the first target break the second target; Edition 2005 (First

Printing, 09/2004) - 557 - fs 9.1713715 a korongok összeütköznek; the targets collide; 9.1713716 a fegyver vagy töltény elfogadható akadálya miatt a lövő nem tudja leadni az első lövést; the shooter suffers an allowable malfunction of gun or cartridge and is unable to fire the first shot; 9.1713717 a két lövés egyszerre sül el (ld. 91714 Szabály) both shots are fired simultaneously (see Rule 9.1714) 9.1713718 Megjegyzés: Szabálytalan korongra nem lehet hivatkozni azzal az indokkal, hogy a korong kidobása “GYORS DOBÁS” volt, vagy “LASSÚ DOBÁS” volt, vagy a korong eltért az előírt repülési vonaltól, ha a korongra a lövő rálőtt, kivéve, ha a Pályabíró a lövés leadása előtt, alatt, vagy közvetlenül azt követően jelzi az “ÉRVÉNYTELEN” korongot. Minden más esetben, ha a lövő lőtt, azt értékelni kell. Note: Unless the Referee calls “NO BIRD(s)” before, as, or immediately after the shooter fires, no claim for an

irregular target or targets must be permitted if either target was fired upon, when the irregularity claim is based solely upon an alleged “QUICK PULL”, an alleged “SLOW PULL" or a deviation from the prescribed lines of flight. Otherwise if the shooter fires the result(s) must be recorded 9.1714 EGYSZERRE SÜL EL A CSŐ SIMULTANEOUS DISCHARGE 9.17141 Az egyes vagy dupla korongokat “ÉRVÉNYTELENNEK” kell nyilvánítani, ha a k ét (2) lövés egyszerre sül el legfeljebb két (2) alkalommal egy rottén belül. The single or double must be declared “NO BIRD(S)” when two (2) shots are discharged simultaneously by a shooter a maximum of two (2) times in a round. 9.17142 Az azonos rottén belül a harmadik, vagy további előfordulás esetén az egyes korongot “HIBÁNAK” kell értékelni. If a shooter has a third or subsequent occurrence in the same round when shooting at a single target, it must be scored “LOST”. 9.17143 Az azonos rottén belül a

harmadik, vagy további előfordulás esetén “dupla” korong esetében mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni. If a shooter has a third or subsequent occurrence in the same round when shooting at "doubles", the targets must be scored “LOST” and “LOST”. - 558 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.17144 Ha a cső egyszerre sül el, és ezt követően a Pályabíró egyetért azzal, hogy a fegyvert javítani kell, a 9.861 vagy 9862 (akadály) Szabály szerint kell eljárni. If after a simultaneous discharge the Referee agrees with the shooter that the gun is in need of repair, then action may be taken as in Rules 9.861 or 9862 (malfunction) 9.1715 “HIBA” “LOST” TARGET 9.17151 A korongo(ka) akkor is “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, ha: A target(s) must also be declared “LOST” when: 9.171511 nem “TALÁLT” (ld. 9104 Szabáy); it is not “HIT” (see Rule 9.104); 9.171512 a határvonalakon kívül “TALÁLT”; it

is “HIT” outside the boundaries; 9.171513 csak “porzik”, de látható darab nem tör le belőle; It is only "dusted" and no visible piece is broken from it; 9.171514 a lövő, meg nem engedett okból, nem lő rá az általa hívott szabályos korongra; a shooter, for no permitted reason, does not shoot at a regular target for which he has called; 9.171515 a lövő nem tudja leadni a lövést, mert nem biztosította ki a fegyverét, vagy elfelejtette betölteni; the shooter is unable to fire his gun because he has not released the safety or has forgotten to load; 9.171516 a fegyver vagy a töltény akadálya után a lövő kinyitja a fegyverét, vagy megérinti a biztosítót, mielőtt a Pályabíró megvizsgálhatta volna a fegyvert; after a malfunction of gun or cartridge, a shooter opens the gun or touches the safety catch before the Referee has inspected the gun; 9.171517 a fegyvernek vagy a tölténynek azonos rottén belül a harmadik, vagy további

akadálya merül fel; a shooter suffers a third or subsequent malfunction of gun or cartridge in that round; 9.171518 a lövő KÉSZ helyzete nem felel meg a 9.1710 Szabályban foglaltaknak, és ugyanebben a r ottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP) (ld. 9133413 és 9133417 Szabály); a shooter’s READY position is not according to Rule 9.1710 and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round (see Rule violations 9.133413 and 9133417); Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 559 - fs 9.171519 a lövő az idő limitre vonatkozó szabályokat megszegi, és ugyanebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP) (ld. 9.133412 és 9133417 Szabály); the time limit is violated and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round (see Rule 9.133412 and 9.133417); 9.1715110 egyes korong esetében a lövés véletlenül sül el miután a lövő hívta a korongot, de mielőtt a korong megjelent

volna; in singles, a shot is discharged involuntarily after the shooter has called for the target but before the target(s) appears; 9.1715111 a lövő megszegi a láb helyzetére vonatkozó szabályt, és ugyanebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP) (ld. 9.133411 és 9133417 Szabály) the shooters foot position is violated and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round (see Rule 9.133411 and 9133417) 9.1715112 Ha a lövő az egyes korongok között kinyitja a fegyverét (kivéve a 8. Lőállást), és ugyanebben a rottéban egyszer már kapott figyelmeztetést (SÁRGA LAP), a korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani (ld. 9133414 és 9133417 Szabály) If a shooter opens his gun between singles (except on Station 8), and the shooter has been warned once already (YELLOW CARD) in the same round the target must be declared “LOST” (see Rule 9.133414 and 9133417) 9.17152 További “HIBÁRA” tekintetében vonatkozó

Szabályok a “D uplák” Additional “LOST” Target Rules Applying to “Doubles” In addition to Rule 9.17151 (above), the following must also apply in the case of “doubles”: 9.171521 ha dupla korong esetében a lövő nem találja el az első korongot, és a második korongnál elfogadható akadálya merül fel, az első korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, és meg kell ismételni egy dupla korongot, kizárólag a második lövés eldöntésére. Hasonlóképpen, ha a lövő az első korongot az első lövéssel eltalálja, azt “TALÁLTNAK” kell nyilvánítani, és meg kell ismételni egy dupla korongot, kizárólag a második lövés eldöntésére. Mindkét esetben a lövőnek a megismételt duplánál mindkét korongra lőnie kell. if a shooter misses the first target in a double and suffers an allowable malfunction on t he second shot, the first target must be declared “LOST” and the double repeated to establish the result of the second shot only.

Likewise if the shooter breaks the first target with the first shot it must be declared "HIT" and the double repeated to establish the result of the second shot only. In both cases the shooter must shoot at both targets in the repetead douple. - 560 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.171522 a “dupla” korong esetében mindkét korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, ha: each target in a “d ouble” must be declared “LOST” and “LOST” when: 9.1715221 a lövő meg nem engedett okból nem ad le lövést az általa hívott szabályos dupla első korongjára; a shooter, for no permitted reason, fails to fire at a the first target of a regular double for which he has called; 9.1715222 a lövő fordított sorrendben adja le a lövést a korongokra; a shooter fires at both targets in inverse order; 9.1715223 a lövő az első lövésével elhibázza a dupla első korongját, és a fegyvernek vagy a tölténynek az adott rottén belüli

harmadik vagy további akadálya miatt nem tudja leadni a második lövést. a shooter misses the first target of the double with the first shot and suffers a third or subsequent malfunction of gun or cartridge in that round which prevents the firing of the second shot. 9.171523 ha a lövő elhibázza a dupla első korongját, és ugyanazzal a lövéssel véletlenül eltalálja a második korongot, az első korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, és a duplát meg kell ismételni kizárólag a m ásodik lövés értékelésére. A lövő mindig köteles mindkét korongra lőni a megismételt duplá(k)nál. A lövő egy rottén belül egy Lőálláson csak két (2) alkalommal próbálkozhat. Ha harmadszorra is előfordul ugyanez az eset, akkor mindkét korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani. if a shooter misses the first target in a double and accidentally hits the second target with that same shot; the first target must be declared “LOST” and the double repeated to

record the result of the second shot only. The shooter must always shoot at both targets in the repetead double(s). The shooter is permitted two (2) attempts on any one Station in a round. If the same situation occurs for a third time, the results must be recorded as “LOST” and “LOST”. 9.171524 ha a lövés véletlenül elsül miután a lövő hívta a korongot, de mielőtt a korong felbukkant volna, az első korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, és a duplát meg kell ismételni kizárólag a második lövés értékelésére. Ha a lövő leadja a második lövést, akkor az első korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani, és a második korong eredményét kell feljegyezni. if a shot is discharged involuntarily after the shooter has called for the targets but before the targets appear, the first target shall be recorded “LOST” and the double must be repeated to determine the result of the second target only. If the shooter fires the second shot then the first

target will be declared “LOST” and the result of the second target will be recorded. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 561 - fs 9.1715241 a megismételt duplában a lövőnek mindkét korongra lőnie kell. the shooter must shoot at both targets in the repeated double. 9.1715242 azonos rottén belül a fegyvernek a második, vagy további véletlen elsülése esetén mindkét korongot “HIBÁNAK” kell nyilvánítani. for a second or subsequent involuntary discharge in the same round the targets must be declared “LOST” and “LOST”. - 562 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.180 DÖNTŐK FINALS 9.181 Korong Versenyszámok az Olimpiai Játékok Programjában Shotgun Events in the Olympic Games Program VERSENYFÉRFI NŐI (Alapverseny+Döntő) (Alapverseny+Döntő) SZÁM EVENT MEN WOMEN (Qualification + Finals) (Qualification + Finals) 125 (5 x 25) + Final (25) 75 (3 x 25) + Final (25) Trap 150 (3 x 50) + Final (50) Double Trap 125 (5 x 25) +

Final (25) 75 (3 x 25) + Final (25) Skeet 9.1811 Az általános Technikai Szabályokat minden versenyszámban alkalmazni kell az Olimpiai Játékokon, kivéve, ahol ez kifejezetten jelezve van. The normal Technical Rules for each event must apply also to these same events in the Olympic Games except where here shown. 9.182 DÖNTŐ RÉSZTVEVŐK VERESNYSZÁMOKBAN SZÁMA AZ EGYES NUMBER OF FINALISTS IN EACH EVENT 9.1821 Minden versenyszám Döntőjében hat (6) versenyző vesz részt. Six (6) competitors will take part in each event Finals. 9.183 LÖVÉSI SORREND A DÖNTŐBEN ORDER OF SHOOTING IN THE FINAL 9.1831 Minden döntős az alapversenyen elért eredménye szerinti sorrendben lő. Az a lövő, aki az alapversenyen a legmagasabb eredményt érte el, a 6. ranghelyen lő, a következő legmagasabb eredményt elérő az 5 ranghelyen, és így tovább (6-5-4-3-2-1). Each finalist will shoot in the order as decided by their qualification score. The shooter with the highest

qualification score will shoot at position No.6, the next highest at No5 and so on (6-5-4-3-2-1) 9.1832 Azoknál a lövőknél, akik azonos alaperedménnyel kerültek a Döntőbe, a “Visszaszámlálás” szabálya (ld. 9122 Szabály) szerint kell eldönteni a lövési sorrendet. Shooters entering the Finals with tied scores will have their shooting order determined according to the “Count Back” rule (see Rule 9.122) 9.1833 A maximális alaperedményt elérő lövők között a Zsűri sorsolással dönti el a lövési sorrendet. The shooting order of shooters with perfect scores must be decided by the Jury drawing lots. Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 563 - fs 9.184 VEZÉNYSZAVAK RANGE COMMANDS 9.1841 Minden vezényszót angol nyelven kell kiadni. All range commands will be given in the English language. 9.185 JELENTKEZÉS A DÖNTŐS PÁLYÁN REPORTING TO THE RANGE FOR THE FINALS 9.1851 A Csapatvezetők felelnek azért, hogy a lövőik a kijelölt

felkészülési helyen megjelenjenek, és jelentkezzenek a Zsűrinél legalább tíz (10) perccel a tervezett kezdési idő előtt, a megfelelő öltözékben és valamennyi, Döntőhöz szükséges lövészfelszereléssel együtt. Team Leaders are responsible for ensuring that their shooters are presented to the Jury in the designated preparation area at least ten (10) minutes before the scheduled starting time, properly dressed and equipped with all that is necessary to shoot in the Finals. 9.186 KEZDÉSI IDŐ STARTING TIME 9.1861 A kifüggesztett hivatalos versenyprogram szerint. As printed in the official shooting program. 9.1862 A kifüggesztett kezdési időtől való bármilyen eltérésről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a Csapatvezetőket. Any alterations to this published time must be given to the Team Leaders concerned as soon as possible. 9.1863 Külön közleményt kell kifüggeszteni a Döntős pályán és a hivatalos tájékoztató

táblán. A separate notice must be displayed on t he Finals range and the official information board. 9.1864 A módosított időpontokról közleményt kell kiadni. A public announcement must be made giving notice of the amended times. 9.187 KÉSŐ, VAGY HIÁNYZÓ VERSENYZŐ LATE OR ABSENT SHOOTER 9.1871 Ha valamelyik Döntős nincs a kijelölt helyen lövésre készen a hivatalos kezdési időpontban, akkor a Döntőben nem vehet részt, és az alapversenyen elért eredménye alapján automatikusan a Döntő utolsó helyére rangsorolódik. Any finalist who is not in his assigned position and ready to shoot at the official starting time must not be allowed to participate in the Final and will automatically be given the last place in the Finals results using his qualification score. - 564 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.188 A DÖNTŐ LEBONYOLÍTÁSA COMPETITION PROCEDURES 9.1881 Ahol ez a fejezet külön nem ír elő rendelkezést, ott a Trap, Dupla Trap

és Skeet általános szabályait kell alkalmazni a Döntőkre is (Skeet lövési sorrendre vonatkozóan ld. 917231 Szabály) Except where otherwise shown in this section, the normal rules for Trap, Double Trap and Skeet will be applied for the appropriate Finals event (for the Skeet target shooting sequence, see Rule 9.17231) 9.18811 Trap. Kizárólag az 1 Lőálláson, a lövő addig nem zárhatja le a fegyverét, vagy készülhet fel a lövésre, amíg a Pályabíró, 10 – 12 másodperccel azt követően, hogy az 5. Lőálláson álló lövő leadta a lövést, nem adja ki a “READY” vezényszót. A lövő rendes felkészülési ideje (ld. 9143 Szabály) ekkor kezdődhet Trap. On Station 1 only, a shooter must not close the gun or prepare to shoot until the Referee, after a period of 10 to 12 seconds after the shooter on S tation 5 ha s fired gives the command "READY". The shooters normal preparation time limit ( see Rule 9.143) must then start. 9.18812 Minden

lövő kizárólag egy (1) töltényt tölthet be és lőhet ki a korongra. Ha a lövő két (2) töltényt tölt be, és leadja a második lövést, a korongot “HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy bármelyik lövés “TALÁLT” volt-e. Each shooter must load only one (1) cartridge and shoot at the target. If a shooter loads two (2) cartridges and fires a second shot, the target must be declared "LOST" whether or not it was "HIT" by either of the shots. 9.18813 Dupla Trap. Kizárólag az 1 Lőálláson, a lövő addig nem zárhatja le a fegyverét, vagy készülhet fel a lövésre, amíg a Pályabíró, 10 – 12 másodperccel azt követően, hogy az 5. Lőálláson álló lövő leadta a lövést, nem adja ki a “READY” vezényszót. A lövő rendes felkészülési ideje (ld. 9163 Szabály) ekkor kezdődhet Double Trap. On Station 1 only, a shooter must not close the gun or prepare to shoot until the Referee, after a period of 10 to 12

seconds after the shooter on Station 5 ha s fired, gives the command "READY". The shooters normal preparation time limit ( see Rule 9.163) must then start Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 565 - fs 9.18814 Skeet Döntők: Az első lövő nem mehet át a következő Lőállásra addig, amíg a P ályabíró nem adja ki a “READY” vezényszót, 20 másodperccel az után, hogy az utolsó lövő leadta a lövést az előző Lőállásról. A lövő rendes felkészülési ideje (ld 91751 Szabály) ekkor kezdődhet Skeet Finals: The first shooter in the squad must not move onto the next Station until the Referee, after a period of 20 seconds after the last shooter on t he previous Station has fired, gives the command "READY". The shooters normal preparation time limit ( see Rule 9.1751) must then start 9.189 “FLASH” KORONGOK "FLASH" TARGETS 9.1891 A Döntőkben és minden Döntő utáni szétlövés esetén nem mérgező színes porral

töltött ún.“flash” korongokat kell használni In Finals events and any shoot-offs required after the Finals, “flash” targets containing colored powder of non-toxic material must be used. 9.1892 “TALÁLT’ “Flash” korong “Flash” Target “HIT” 9.18921 A korong akkor minősül “TALÁLTNAK”, ha a s zabályok szerint lőttek rá, és: A target is declared “HIT” when it is shot at according to the rules when: 9.189211 legalább egy (1) látható darab letörik belőle, vagy a lövés leadása után színes por lesz látható. at least one (1) visible piece is broken from it or colored powder becomes visible after the shot is fired. - 566 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1810 A FEGYVER VAGY A TÖLTÉNY AKADÁLYA MALFUNCTIONS OF SHOTGUN OR AMMUNITION 9.18101 Ha a Pályabíró megállapítja, hogy a meghibásodott fegyver, illetve a fegyver vagy a töltény akadálya nem róható fel a lövőnek, a Döntőt átmenetileg el kell

halasztani, és a lövőnek öt (5) percet kell biztosítani, hogy azalatt a fegyverét megjavítsa, vagy egy másik jóváhagyott fegyvert szerezzen, illetve a töltényét kicserélje. Az öt (5) perc eltelte után a Döntőt folytatni kell. If the Referee decides that a disabled shotgun, or malfunctioning of the shotgun or ammunition, is not the fault of the shooter, the Final must be temporarily postponed and the shooter given five (5) minutes time in which to repair the shotgun or obtain another approved gun, or replace his ammunition. After the expiry of the five (5) minutes the Final must continue. 9.18102 Akadályok Száma Number of Malfunctions 9.181021 A lövőnek legfeljebb kettő (2) akadálya lehet a Döntő alatt, beleértve a Döntő utáni szétlövéseket is, függetlenül attól, hogy megpróbálta-e megjavítani az akadályt. The shooter is allowed a maximum of two (2) malfunctions during the Finals, including any shoot-off after the Finals, whether or not he has

tried to correct the malfunction. 9.18103 Minden olyan korongot, amelyen további fegyver vagy töltény akadály merül fel, “HIBÁNAK” kell értékelni, függetlenül attól, hogy a lövő megkísérelte-e leadni a lövést, vagy sem. Any regular target(s) for which any further malfunction of shotgun or ammunition occurs will be declared “LOST” whether or not the shooter attempted to fire or not. 9.1811 ÓVÁSOK PROTESTS 9.18111 Minden beérkező óvást azonnal el kell bírálni, és a döntés jogerős (ld. 9.1311 Óvások és 91312 Fellebbezések Szabályok) Any protest received will be decided immediately and the decision is final. (see Rules 91311 Protest and 91312 Appeals) 9.1812 “DÖNTŐ” PÁLYA BERENDEZÉSÉNEK MEGHIBÁSODÁSA “FINALS” RANGE EQUIPMENT FAILURE 9.18121 Eljárás Procedure Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 567 - fs 9.181211 Ha a Döntő pálya berendezése meghibásodik, az addig leadott lövések rész-eredménynek

számítanak, és a k övetkezők szerint kell eljárni: If a malfunction of the Finals range equipment occurs, the completed shots at the stage of the breakdown will be scored as a sub-total and the following course of action applied: 9.1812111 ha a b erendezés egy (1) órán belül megjavítható, a hátralévő lövéseket be kell fejezni; if the equipment can be repaired within one (1) hour the remaining shots will be completed; 9.1812112 ha megállapították, hogy a javítást ennyi idő alatt nem lehet elvégezni, és lehetőség van ezalatt az egy óra alatt átmenni egy másik pályára azonos beállításokkal, a Döntőt a másik pályán kell befejezni; if it is decided that repairs cannot be completed within that time and it is possible to move to another range with the same setting within that hour, the Finals will be completed on this new range; 9.1812113 Trap-ban a korongok egyenlőtlen elosztása miatt emelt óvást figyelmen kívül kell hagyni. no protest

against an uneven distribution of targets in Trap will be considered. 9.18122 A Félbehagyott Döntők Befejezése Termination of Uncompleted Finals 9.181221 Ha a Döntő a félbeszakítástól számított egy (1) órán belül nem tud egyetlen alkalmas pályán sem folytatódni, a Zsűrinek befejezettnek kell nyilvánítania a Döntőt. If the Finals cannot be continued on any suitable range by the end of one (1) hour after the breakdown the Jury must declare the Finals terminated. 9.18123 Rangsor megállapítása Félbehagyott Döntő esetén Ranking Procedure after an Uncompleted Finals 9.181231 A rangsort az alábbi eljárás szerint kell megállapítani: The following ranking procedure will then apply: 9.1812311 a Döntőben a meghibásodásig leadott lövéseket kell megvizsgálni; the record of the shots in the Finals up t o the point of breakdown must be examined; 9.1812312 azon a ponton, amikor valamennyi lövő ugyanannyi számú korongra adott le lövést, a

“rész-eredményeket” fel kell jegyezni; at a point where all the shooters have shot at the same number of targets a “sub-score” will be recorded; - 568 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.1812313 ez a “r ész-eredmény”, plusz az alapverseny eredménye adja a végeredményt; this “sub-score” plus the score of the qualification rounds will be the total for the event; 9.1812314 a köregyenlőséget elért versenyzők rangsorát a “Visszaszámlálás” Szabálya szerint (ld. 9122 Szabály) kell megállapítani (ld 9122 Szabály); shooters with tied scores must have their ranking determined by the “Count Back” Rule (see Rule 9.122): 9.1812315 a díjakat a fentiek alapján kell átadni. awards will then be made on this basis. 9.1813 KÖREGYENLŐSÉGEK TIED SCORES 9.18131 Köregyenlőség a Döntők után Remaining after a Completed Finals 9.181311 A Döntő befejezése után fennálló köregyenlőségeket “szétlövéssel” kell

eldönteni (ld. 91218 – 912110 Szabály) az adott versenyszámnak megfelelően: Any shooters having shot the Finals and still having tied scores at the completion of the Finals will have their ties broken by a “shoot-off” (see Rules 9.1218 – 912110) according to rules for the event: 9.1813111 Trap: 9.126 Szabály Trap Rule 9.126 9.1813112 Dupla Trap: 9.128 Szabály Double Trap Rule 9.128 9.1813113 Skeet: 9.129 Szabály Skeet Rule 9.129 9.1814 HIVATALOS VÉGEREDMÉNYEK JEGYZÉKE FINAL RESULTS BULLETIN 9.18141 A hivatalos végeredmények jegyzékét a 9.1153 Szabály szerint kell közzétenni. The final results bulletin must be published as required in Rule 9.1153 9.190 Ábrák és Táblázatok Figures and Tables 9.191 Automata Trap Korong Dobási Szögek Automatic Trap Target Angles Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 569 - fs AUTOMATIC TRAP Target distance 76 m ± 1 m Vertical settings 1.5 m - 35 m (± 01 m) trap pit Horizontal angle settings 30º

minimum 45º maximum equally both left and right 15m 1 - 570 - 2 3 4 5 Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.192 Trap Vízszintes Szögek Trap Horizontal Angles H B E 15° 15° F 45° 1 A I C 45° 2 D 3 G Maximum horizontal angles for first second and third trap in each group. Targets from machine No. 1 must fall in area A B C Targets from machine No. 2 must fall in area D E F Targets from machine No. 3 must fall in area G H I 9.193 Dupla Trap Vízszintes Szögek Double Trap Horizontal Angles Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 571 - fs - 572 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) fs 9.194 Trap Beállítások Táblázata (I-IX) Trap Setting Tables (I-IX) (ld. 9144; 91455 – 91458 Szabály) (see Rule 9.144; 91455 to 91458) I. Táblázat Table I Gépcsoport Group 1 2 3 4 5 Dobógépek száma Number Traps Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) Emelkedés 10 Dobási m-en távolság Minden of Elevation Direction of

trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of ground trajectory For all traps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 degrees to right 5 degrees to left 35 degrees to left 20 degrees to right 10 degrees to right 35 degrees to left 35 degrees to right 5 degrees to left 45 degrees to left 40 degrees to right 0 degrees 25 degrees to left 45 degrees to right 5 degrees to right 35 degrees to left 2.00 m 3.00 m 1.50 m 2.50 m 1.80 m 3.00 m 3.20 m 1.50 m 1.60 m 1.50 m 3.30 m 2.60 m 2.40 m 1.90 m 3.50 m MEGJEGYZÉS NO T E 76 m +/-1 m II. Táblázat Table II Gépcsoport Group Dobógépek száma Number of Traps Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) Emelkedés 10 Dobási m-en távolság Minden Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of ground trajectory for traps Edition 2005 (First Printing, 09/2004) MEGJEGYZÉS NO T E all - 573 - fs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 degrees to

right 5 degrees to left 40 degrees to left 40 degrees to right 0 degrees 45 degrees to left 45 degrees to right 0 degrees 40 degrees to left 15 degrees to right 5 degrees to right 35 degrees to left 40 degrees to right 5 degrees to left 40 degrees to left 3.20 m 1.80 m 2.00 m 2.00 m 3.00m 1.60 m 1.50 m 2.80 m 2.00 m 1.50 m 2.00 m 1.80 m 1.80 m 1.50 m 3.30 m 76 m +/-1 m III. Táblázat Table III Gépcsoport Group Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of ground trajector y Dobógépek száma Number Traps Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) for all traps 1 2 3 4 - 574 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 degrees to right 0 degrees 35 degrees to left 45 degrees to right 5 degrees to left 40 degrees to left 30 degrees to right 5 degrees to right 45 degrees to left 45 degrees to right 0 degrees 40 degrees to left 2.50 m 2.80 m 3.50 m 1.50 m 2.50 m 1.70 m 2.80 m 3.50 m 1.50 m

2.30 m 3.00 m 1.60 m Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 76 m +/1m MEGJEGYZÉS NOT E fs 5 13 14 15 45 degrees to right 0 degrees 35 degrees to left 2.00 m 1.50 m 2.20 m IV. Táblázat Table IV Gépcsoport Group Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation géphez Direction of trajectory trajectory at from the Traps 10 m level Length of ground trajector y Dobógépek száma Number Traps Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) MEGJEGYZÉS NOTE for all traps 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 degrees to right 10 degrees to right 30 degrees to left 30 degrees to right 10 degrees to left 35 degrees to left 45 degrees to right 0 degrees 20 degrees to left 30 degrees to right 5 degrees to left 45 degrees to left 35 degrees to right 0 degrees 30 degrees to left 3.00 m 1.50 m 2.20 m 1.60 m 3.00 m 2.00 m 2.00 m 3.30 m 1.50 m 1.50 m 2.00 m 2.80 m 2.50 m 1.60 m 3.00 m 76 m +/1m V. Táblázat Table V Edition 2005 (First Printing,

09/2004) - 575 - fs Gépcsoport Group 1 2 3 4 5 Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of trajectory ground for all traps Dobógépek száma Number Traps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) 45 degrees to right 0 degrees 45 degrees to left 40 degrees to right 10 degrees to left 45 degrees to left 35 degrees to right 5 degrees to left 40 degrees to left 25 degrees to right 0 degrees 30 degrees to left 30 degrees to right 10 degrees to right 15 degrees to left 1.60 m 3.00 m 2.00 m 2.80 m 1.50 m 2.00 m 3.00 m 1.80 m 1.50 m 1.80 m 1.60 m 3.40 m 2.00 m 2.40 m 1.80 m MEGJEGYZÉS NO T E 76 m +/-1 m VI. Táblázat Table VI Gépcsoport Group Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of ground trajectory Dobógépek száma Number Traps

Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) for all traps 1 2 3 - 576 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 degrees to right 0 degrees 35 degrees to left 35 degrees to right 10 degrees to right 35 degrees to left 35 degrees to right 5 degrees to left 40 degrees to left 2.00 m 3.30 m 1.50 m 2.50 m 1.50 m 2.00 m 2.00 m 1.50 m 3.30 m Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 76 m +/1m MEGJEGYZÉS NOT E fs 4 5 10 11 12 13 14 15 45 degrees to right 10 degrees to left 25 degrees to left 25 degrees to right 5 degrees to right 45 degrees to left 1.50 m 3.00 m 2.60 m 2.40 m 1.50 m 2.00 m VII. Táblázat Table VII Gépcsoport Group 1 2 3 4 5 Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of trajectory ground for all traps Dobógépek száma Number Traps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) 35 degrees to right 5 degrees to left 20 degrees to left 40

degrees to right 0 degrees 45 degrees to left 20 degrees to right 0 degrees 40 degrees to left 45 degrees to right 5 degrees to right 35 degrees to left 40 degrees to right 5 degrees to left 45 degrees to left 2.20 m 3.00 m 3.10 m 2.00 m 3.50 m 2.80 m 3.00 m 2.00 m 2.20 m 1.50 m 2.00 m 1.80 m 1.80 m 1.50 m 2.00 m MEGJEGYZÉS NOT E 76 m +/-1 m VIII. Táblázat Table VIII Edition 2005 (First Printing, 09/2004) - 577 - fs Gépcsoport Group 1 2 3 4 5 - 578 - Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of trajectory ground for all traps Dobógépek száma Number Traps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) 25 degrees to right 5 degrees to right 45 degrees to left 40 degrees to right 0 degrees 45 degrees to left 35 degrees to right 5 degrees to left 20 degrees to left 45 degrees to right 0 degrees 30 degrees to left 30 degrees to right 10

degrees to right 15 degrees to left 3.00 m 1.50 m 2.00 m 1.50 m 3.00 m 2.80 m 3.20 m 2.50 m 2.00 m 1.80 m 1.50 m 3.40 m 2.00 m 3.40 m 2.20 m Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 76 m +/1m MEGJEGYZÉS NOT E fs IX. Táblázat Table IX Gépcsoport Group 1 2 3 4 5 Emelkedés 10 Dobási távolság m-en Minden of Elevation Direction of trajectory trajectory at géphez from the Traps 10 m level Length of trajectory ground for all traps Dobógépek száma Number Traps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oldalszögek (right – jobbra, left – balra) 40 degrees to right 0 degrees 20 degrees to left 15 degrees to right 10 degrees to left 35 degrees to left 45 degrees to right 0 degrees 30 degrees to left 30 degrees to right 5 degrees to left 15 degrees to left 35 degrees to right 0 degrees 45 degrees to left 3.50 m 1.80 m 3.00 m 3.20 m 1.50 m 2.00 m 1.60 m 2.80 m 3.00 m 2.00 m 2.00 m 3.00 m 2.90 m 1.60 m 2.20 m Edition 2005 (First Printing, 09/2004) MEGJEGYZÉS NOTE 76 m

+/-1 m - 579 - fs 9.200 TARTALOM INDEX Hiányzó lövá – kivételes körülmények Absent shooter – exceptional circumstances Hiányzó lövő – Döntők Absent shooter – Finals Hiányzó lövő – eljárás Absent shooter – procedures Előny – nem hivatalos edzésen Advantage – in unofficial training Lőszer – szórás befolyásolása Ammunition – dispersion effects Lőszer – általános előírások Ammunition – general specifications Lőszer – helytelen kaliber Ammunition – incorrect caliber Lőszer – vizsgálat Ammunition – inspection Lőszer – akadályok Ammunition – malfunctions/misfires Lőszer – maximális töltet Ammunition – maximum load Lőszer – maximális lövedék méret Ammunition – maximum pellet size Lőszer – a Szabályzatnak nem megfelelő Ammunition – not in accordance with the Rules Fellebbezések – a Pályabíró döntésének vitatása Appeals – disagreement with Referee’s decision Fellebbezések –

dokumentációk Appeals – documentation Fellebbezések – díjak Appeals – fees Fellebbezések – idő limit Appeals – time limit Fellebbezések – a Fellebbezési Zsűrihez Appeals – to Jury of Appeal Segédbíró – hiányzás Assistant Referee – absent Segédbíró – feladatai Assistant Referees – duties Automata Trap – Elhibázott korongok Automatic Trap – “Lost” targets Automata Trap – Érvénytelen korong, akkor is, ha a lövő lőtt Automatic Trap – “No Bird” even if shooter has fired Automata Trap – Érvénytelen korong, ha a lövő nem lőtt Automatic Trap – “No Bird” only if shooter has not fired Automata Trap – félbeszakítás - 580 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.1347 9.1871 9.13441 - 2 9.6221 and 965 9.4321 9.431 – 943117 9.853 9.433 9.851 – 98524 9.43112 9.43115 9.4333 – 4 9.1312 9.1371 9.13732-3 9.1312 9.1312 9.5771 – 2 9.571 – 95781 9.1581 – 9 9.15651 – 11 9.15661 – 6 9.1532 fs Automatic Trap

– interruptions Automata Trap – visszautasított korong Automatic Trap – refused target Automata Trap – egyszerre sül el a cső Automatic Trap – simultaneous discharge Automata Trap – szabálytalan korong Automatic Trap – target irregular Automata Trap – korong beállítások Automatic Trap – target setting Automata Trap – idő limit Automatic trap – time limit Automata Trap – próbakorongok Automatic Trap – trial targets Kiegészítő lövők – eredmény Auxiliary shooters – scores Cső választás Barrel selection Rajtszámok – vonatkozó szabályok BIB numbers – regulations applying Szemellenzők Blinders Töltények Cartridges Felelős Versenybíró – feladatai Chief of Referees – duties Vezető Versenybíró – feladatai Chief Range Officer – duties ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI CLASSIFICATION and SCORING PROCEDURES Értékelő Bizottság – feladatai Classification Office – duties Ruházat – szabályok Clothing – regulations Edzői

magatartás Coaching Vezényszavak Commands VERSENY TISZTSÉGVISELŐI COMPETITION OFFICIALS Verseny Tisztségviselői – Segédbírók Competition Officials – Assistant Referees Verseny Tisztségviselői – Felelős Versenybírók Competition Officials – Chief of Referees Verseny Tisztségviselői – Vezető Versenybíró Competition Officials – Chief Range Officer Verseny Tisztségviselői – Verenybíró, a versenyszámok előtt és alatt Competition Officials – Jury, before and during the events Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.155 9.157 9.1021 – 4 9.1543 9.153 9.1544 9.7422 9.81 9.9421 – 2 9.943 ld. “Lőszer” see “Ammunition” 9.541 – 95426 9.531 – 953213 9.110 9.1111 – 5 9.9411 – 5 9.931 – 3 9.271 – 2 9.50 9.571 – 95781 9.541 – 95426 9.531 – 953213 9.521 – 9522110 - 581 - fs Verseny Tisztségviselői – képesítés Competition Officials – qualifications Verseny Tisztségviselői – Pályabírók Competition Officials

– Referees VERSENYSZABÁLYOK – AUTOMATA TRAP COMPETITION RULES for AUTOMATIC TRAP VERSENYSZABÁLYOK – DUPLA TRAP COMPETITION RULES for DOUBLE TRAP VERSENYSZABÁLYOK – SKEET COMPETITION RULES for SKEET VERSENYSZABÁLYOK – TRAP COMPETITION RULES for TRAP Versenyzők – ruházat Competitors – clothing Magatartás – Edzők Conduct – Coaches Magatartás – Versenyzők Conduct – Competitors Magatartás – részvétel, megfelelés a szabályoknak Conduct – eligibility, rules compliance Magatartás – általános Conduct – general Magatartás – Csapatvezetők Conduct – Team Leaders Visszaszámlálás – eljárás Count Back – procedure Levonások Deductions Meghibásodott Fegyverek Disabled Shotguns A Pályabíró döntésének vitatása Disagreement with Referee’s decision Kizárás – példák Disqualification – examples Kizárás – a Döntőkben Disqualification – in Finals Dupla Trap – Elhibázott korongok Double Trap – “Lost” targets Dupla

Trap – Érvénytelen korongok, akkor is, ha a lövő lőtt Double Trap – “No Bird” even if shooter has fired Dupla Trap – Érvénytelen korongok, ha a lövő nem lőtt Double Trap – “No Bird” only if shooter has not fired Dupla Trap – félbeszakítás Double Trap – interruptions Dupla Trap – visszautasított korongok Double Trap – refused targets Dupla Trap – egyszerre sül el a cső Double Trap – simultaneous discharge - 582 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.511 9.551 – 9562 9.150 9.160 9.170 9.140 9.941 – 5 9.931 – 3 9.941 – 99415 9.94161 9.91 9.921 – 99247 9.1221 – 3 9.134 9.841 – 98423 9.139 9.135 9.1363 9.16101 – 91610184 9.16851 – 18 9.16861 – 4 9.1663 9.167 9.169 fs Dupla Trap – szabálytalan korong Double Trap – target irregular Dupla Trap – korong beállítások Double Trap – target setting Dupla Trap – idő limit Double Trap – time limit Dupla Trap – időzítés Double Trap – timer Dupla Trap –

próbakorongok Double Trap – trial targets Hallószervek Védelme Ear Protection Elektronikus eszközök – vonatkozó megszorítások Electronic devices – restrictions applying Részvétel – vonatkozó szabályok Eligibility – regulations applying Felszerelés Kontroll – program, viszgálat, Csapatvezetők Equipment Control – program, inspection, Team Leaders A verseny egyenlősége Equity of Competition Szemek – “szemellenzők” Eyes – “blinders” Hallószervek – védelem Eyes – protection Döntő – félbehagyott Final – uncompleted DÖNTŐK FINALS Döntők – “TALÁLT” “Flash” korong Finals – “Flash” target “HIT” Döntők – hiányzó lövő Finals – absent shooter Döntők – döntősök jelentkezése Finals – finalists reporting to the range Döntők – döntősök száma az egyes versenyszámokban Finals – number in each event Döntők – lövési sorrend Finals – order of shooting Döntők – eljárás (Trap, Dupla

Trap, Skeet) Finals – procedures (Trap, Double Trap and Skeet) Döntők – óvások Finals – protests Döntők – vezényszavak Finals – range commands Döntők – Kezdési idők Finals – Start times Döntők – használható korongok Finals – targets to be used Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.1653 9.165 9.163 9.164 9.16612 9.28 9.9461 9.94161 9.412 – 4 9.651 – 96512 9.943 9.29 9.18122 – 912315 9.180 9.1892 9.1871 9.185 9.1811 9.1831 – 3 9.1881 – 4 9.18111 9.184 9.1861 – 4 9.189 - 583 - fs Fegyverek – kicserélése Guns – changing Fegyverek – kompenzátorok és csőtarozékok Guns – compensators and barrel attachments Fegyverek – működésképtelen Guns – disabled Fegyverek – tölténytár típus Guns – magazine type Fegyverek – célzó berendezések Guns – optical sights Fegyverek – nyílással ellátott csövek Guns – ported barrels Fegyverek – kioldó berendezés Guns – release trigger action Fegyverek –

szíjak Guns – slings Fegyverek – megengedett típusok Guns – types permitted FEGYVEREK, FELSZERELÉSEK és LŐSZER GUNS, EQUIPMENT and AMMUNITION Félbeszakítás – Automata Trap Interruptions – Automatic Trap Félbeszakítás – Dupla Trap Interruptions – Double Trap Félbeszakítás – általános Interruptions – general Félbeszakítás – mechanikus meghibásodás Interruptions – mechanical breakdown Félbeszakítás – egyéb késedelem Interruptions – other enforced delays Félbeszakítás – biztonság Interruptions – safety Félbeszakítás – Skeet Interruptions – Skeet Félbeszakítás – program Interruptions – to the program Félbeszakítás – Trap Interruptions – Trap Félbeszakítás – időjárási körülmények Interruptions – weather conditions Szabálytalan korong Irregular target Zsűri – Verseny, feladatok Jury – Competition, duties Fellebbezési Zsűri Jury of Appeal Elhibázott korong – Trap Lost Target – Trap - 584

- Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.4241 9.4251 9.841 – 98432 9.4231 9.4271 9.4261 9.24 and 983 9.4221 9.421 9.40 9.1532 9.1663 9.73 9.731 9.731 9.731 9.1763 9.731 9.1432 9.732 9.1021 – 4 9.521 – 9522110 9.1312 9.1491 – 9 fs Kiegészítő Rotte – eljárás Make up Round – procedures Kiegészítő Rotte – Dupla Trap eljárás Make up round – procedures Double Trap Kiegészítő Rotte – Skeet eljárás Make up round – procedures Skeet Kiegészítő Rotte – Trap és Automata Trap eljárás Make up round – procedures Trap and Automatic Trap AKADÁLYOK MALFUNCTIONS Akadályok – intézkedések utána Malfunctions – actions after Akadályok – intézkedések az akadály megállapítása után Malfunctions – actions after a malfunction is declared Akadályok – lőszer Malfunctions – ammunition, conditions applying Akadályok – cső választás Malfunctions – barrel selection Akadályok – Döntők Malfunctions – Finals Akadályok –

fegyverek kioldó szerkezettel Malfunctions – guns with “release” triggers Akadályok – engedélyezett száma Malfunctions – number permitted Akadályok – eljárás Malfunctions – procedure in event of Verseny előtti teendők Match Administration VERSENY ELŐTTI TEENDŐ MATCH ADMINISTRATION Fegyverhiba – eljárás Misfire – procedures in the event of Fegyverhiba – Döntők Misfires – Finals Mobil Telefonok Mobile Telephones Érvénytelen – Dupla Trap, akkor is, ha a lövő lőtt No Bird - Double Trap, even if shooter has fired Érvénytelen – Dupla Trap, ha a lövő nem lőtt No Bird - Double Trap, only if shooter has not fired Érvénytelen – Skeet, további szabályok a duplákra No Bird - Skeet, additional rules for doubles Érvénytelen – Skeet, akkor is, ha a lövő lőtt No Bird - Skeet, even if shooter has fired Érvénytelen – Skeet, ha a lövő nem lőtt No Bird - Skeet, only if shooter has not fired Érvénytelen – Trap, akkor is, ha a

lövő lőtt No Bird - Trap, even if shooter has fired Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.8631 – 986331 9.86321 9.86331 9.86311 9.80 9.861 – 2 9.861 – 2 9.851 – 98524 9.811 9.18101 9.831 9.871 – 2 9.821 – 6 9.70 9.70 9.82 9.18101 9.945 9.16851 - 8 9.16861 – 4 9.171371 – 9.1713718 9.171351 - 12 9.171361 – 4 9.14751 – 9147512 - 585 - fs Érvénytelen – Autompata Trap, akkor is, ha a lövő lőtt No Bird – Automatic Trap, even if shooter has fired Érvénytelen – Automata Trap, ha a lövő nem lőtt No Bird – Automatic Trap, only if shooter has not fired Érvénytelen – általános No Bird – general Érvénytelen – Trap, akkor is, ha a lövő nem lőtt No Bird – Trap, even if shooter has fired Érvénytelen – Trap, ha a lövő nem lőtt No Bird – Trap, only if shooter has not fired Büntetések – kiszabása Penalties – imposition of Védelem – hallószervek Protection – ears Védelem – szemek Protection – eyes Óvás – a

Zsűri felé Protest - to the Jury Óvás – a lövő intézkedése Protest – action by shooter Óvás – a Csapatvezető intézkedése Protest – action to be taken by a Team Official Óvás – a Verseny Tisztségviselőjének intézkedése Protest – action to be taken by Competition Officials Óvás – Döntők Protest - Finals Óvás – óvás joga Protest – right of protest Óvás – a Pályabírónál Protest – to the Referee Óvások – dokumentációk Protests – documentation Óvások – díjak Protests – fees LŐTEREKRE ÉS CÉLTÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RANGE and TARGET STANDARDS Lőtéri berendezések hibája – Döntők Range Equipment failure – Finals Rangsorolás Rankings Rangsorolás – szétlövések Rankings – shoot offs for Kész helyzet Ready Position – Pályabírók – feladatai Referees – duties Visszautasított korong – Automata Trap Refused Target - Automatic Trap - 586 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.15651

– 11 9.15661 – 6 9.1061 – 910644 9.14751 – 12 9.14761 – 6 9.1312 9.28 9.29 9.1311 9.1391 9.1392 9.1310 9.18111 9.1381 9.139 9.1371 – 2 9.13731 and 913733 9.30 9.181211 – 3 9.115 9.1218 9.1710 – 9171015 9.551 – 9562 9.155 fs Visszautasított korong – Dupla Trap Refused Target - Double Trap Visszautasított korong – Skeet Refused Target - Skeet Visszautasított korong- Trap Refused Target - Trap Kioldó szerkezet Release trigger actions Megismételt korongok Repeat targets Eredmények – egyéni Results – individual Eredmények – Csapat Results – Team Szabálysértés – kategóriák Rule Violation – categories Szabálysértés – büntetések Rule Violation – penalties SZABÁLYSÉRTÉSEK, BÜNTETÉSEK, ÓVÁSOK és FELLEBBEZÉSEK RULE VIOLATIONS,PENALTIES, PROTESTS and APPEALS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES of CONDUCT BIZTONSÁG SAFETY Biztonság – kioldó szerkezetek Safety – “release” trigger actions Biztonság – “STOP” vezényszó

Safety – “STOP” command Biztonság – “próbalövés” Safety – “test firing” Biztonság – célzás Safety – aiming Biztonság – fegyverek szállítása Safety – carrying shotguns Biztonság – hallószervek védelme Safety – ear protection Biztonság – látószervek védelme Safety – eye protection Biztonság – nem használt fegyverek Safety – guns not in use Biztonság – a lövő felszerelésének kezelése Safety – handling shooter’s equipment Biztonság – jól látható kabátok Safety – high visibility jackets Biztonság – betöltés Safety – loading Biztonság – Szervező Bizottság Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.167 9.1712 9.146 9.24 and 983 9.1061 9.11511 – 2 9.11521 -911535 9.1311 – 913113 9.1312 9.130 9.90 9.20 9.241 – 92414 9.261 – 4 9.2523 9.23 9.22 11 – 3 9.281 9.291 9.2221 9.214 9.212 9.2231 – 2 9.211 - 587 - fs Safety – Organizing Committee Biztonság – Pályabírók és Segédbírók

Safety – Referees and Assistant Referees Biztonság – a lövészet abbahagyása Safety – stopping the shooting Eredményjezlők – elektronikus Scoreboards – electronic Eredményjelzők – kézi Scoreboards – manual Elektronikus Eredményjelzők – meghibásodás Scoreboards Electronic – errors Értékek – hitelesítés Scores – certification Értékek – különgségek Scores – differences in Értékek – egyéni és csapat eredmények Scores – results (individual and team) Értékek – eljárás Scoring – procedures Lövő – hiányzó Shooter – absent Lövő – hiányzik a Döntőről Shooter – absent for Finals Lövő – hiányzó, kivételes körülmények Shooter – absent, exceptional circumstances Lövő – kiegészítő Shooter – auxiliary Lövő – kész a lövésre Shooter – ready to shoot Lövő – helyettesítés Shooter – replacement Lövési sorrend Shooting order Versenyprogram – egyéb Shooting programs – other

Versenyprogram – Trap, Automata Trap, Dupla Trap, Skeet Shooting programs – Trap, Automatic Trap, Double Trap, Skeet Verseny Beosztás Shooting Schedules Verseny Beosztás – teendők Shooting Schedules – administration Szétlövés – felkészülés idő Shoot-offs – preparation time Szétlövés – felkészülési idő limit Shoot-offs – preparation time limit Szétlövés – eljárás – Automata Trap Shoot-offs – procedures Automatic Trap Szétlövés – eljárás – Dupla Trap - 588 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.215 9.213 9.1131 – 911324 9.11331 – 5 9.11321 – 4 9.1141 – 2 9.11324 and 91135 9.1151 – 911535 9.1121 – 911222 9.13441 – 2 9.1871 9.1347 9.742 9.9441 9.72 9.745 9.661 9.631 – 9642 9.71 9.711 – 3 9.1255 9.1255 9.1271 – 7 9.1281 – 6 fs Shoot-offs – procedures Double Trap Szétlövés – eljárás – Skeet Shoot-offs – procedures Skeet Szétlövés – eljárás – Trap Shoot-offs – procedures Trap

Szétlövés (Döntőkben) – a Döntők után (eljárás) Shoot-offs (with Finals) – after the Finals ( procedures) Szétlövés (Döntőkben) – a Döntők előtt (eljárás) Shoot-offs (with Finals) – before the Finals ( procedures) Célzóberendezések – optikai Sights – optical Egyszerre sül el a cső – Automata Trap Simultaneous Discharge – Automatic Trap Egyszerre sül el a cső – Dupla Trap Simultaneous Discharge – Double Trap Egyszerre sül el a cső – Skeet Simultaneous Discharge – Skeet Egyszerre sül el a cső – Trap Simultaneous Discharge – Trap Skeet – “Hiba” Skeet – “Lost” target Skeet – “Érvénytelen “ dupla, további szabályok Skeet – “No Bird” doubles, additional rules Skeet – “Érvénytelen” akkor is, ha a lövő lőtt Skeet – “No Bird” even if shooter has fired Skeet – “Érvénytelen” ha a lövő nem lőtt Skeet – “No Bird” only if shooter has not fired Skeet – “Kész” helyzet Skeet

– “Ready” position Skeet – töltény betöltés sorrendje Skeet – cartridge loading sequence Skeet – félbeszakítás Skeet – interruptions Skeet – szabálytalan röppálya Skeet – irregular target trajectory Skeet – a pálya elhagyása Skeet – leaving the range Skeet – jelzőcsík Skeet – marker tape Skeet – áthaladás a Lőállásra Skeet – moving on to Stations Skeet – visszautasított korong(ok) Skeet – refused target(s) Skeet – a 8. Lőállásra vonatkozó szabályok Skeet – rules for Station 8 Skeet – célratartás a pályákon Skeet – sighting on the ranges Skeet – egyszerre sül el a cső Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.1291 – 6 9.1261 – 7 9.1252 – 4 9.1251 9.427 9.157 9.169 9.174 9.148 9.17151 – 91715242 9.171371 – 9.1713718 9.171351 - 12 9.171361 – 4 9.1710 – 9171015 9.1741 – 5 9.1763 9.1782 9.1735 9.17111 – 91711223 9.1731 – 917323 9.17121 – 9171221 9.1734 – 91734112 9.17711 – 2 9.1741 – 4 -

589 - fs Skeet – simultaneous discharge Skeet – korong beállítások Skeet – target setting Skeet – korong lövési sorrend Skeet – target shooting sequence Skeet – idő limit Skeet – time limits Skeet – időzítő Skeet – timer Skeet – próbakorongok Skeet – trial targets Skeet – a korongok megtekintése Skeet – viewing of targets Dohányzás – tiltott területek Smoking – prohibited areas Rotte résztvevői – elrendezés Squadding – adjustments Rotték résztvevői – összetétel Squadding – composition Rotték résztvevői – sorsolás Squadding – draw Rotték résztvevői – általános Squadding – general Rotték résztvevői – lövési sorrend Squadding – shooting order Rajtszámok – vonatkozó szabályok Start numbers – regulations applying Stop – vezényszó Stop – command Korong beállítás – Automata Trap Target setting – Automatic Trap Korong beállítás – Dupla Trap Target setting – Double Trap Korong

beállítás – Skeet Target setting – Skeet Korong beállítás – Trap (programok) Target setting – Trap (preferred programs) KORONGOK TARGETS Korongok – “Talált” Targets – “Hit” Korongok – “Hiba”, általában Targets – “Lost” , general Korongok – “Érvénytelen” Targets – “No Bird(s)” Korongok – “Megismételt” Targets – “Repeat” Korongok – törött - 590 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 6.32231 – 4 9.17231 9.1751 – 2 6.3226 and 91791 – 3 9.1762 9.1761 – 3 9.9471 9.7441 9.7411 9.7431 – 3 9.74 9.7451 9.9421 – 2 9.261 – 4 9.1543 9.165 6.32231 - 4 9.1451 – 91454 9.100 9.1041 – 3 9.1051 – 910524 9.1061 – 910644 9.1061 9.1031 – 2 fs Targets – broken Korongok – szabálytalan Targets – irregular Korongok – Zsűri ellenőrzése, Automata Trap Targets – Jury check, Automatic Trap Korongok – Zsűri ellenőrzése, Dupla Trap Targets – Jury check, Double Trap Korongok – Zsűri

ellenőrzése, Skeet Targets – Jury check, Skeet Korongok – Zsűri ellenőrzése, Trap Targets – Jury check, Trap Korongok – visszautasított Automata Trap Targets – refused Automatic Trap Korongok – visszautasított Dupla Trap Targets – refused Double Trap Korongok – visszautasított Skeet Targets – refused Skeet Korongok – visszautasított Trap Targets – refused Trap Korongok – szabályos Targets – regular Korongok – próba, Automata Trap Targets – trial, Automatic Trap Korongok – próba, Dupla Trap Targets – trial, Double Trap Korongok – próba, Skeet Targets – trial, Skeet Korongok – próba, Trap Targets – trial, Trap Korongok – Szétlövéskehez és Döntők után használt Targets – used for Shoot-offs after a Final Korongok – Szétlövésekhez és Döntők előtt használt Targets – used for Shoot-offs before a Final Csapatvezetők – feladatai Team Leaders – duties Próba Lövés – fegyverjavítás után Test Firing –

after a gun repair Próba Lövés – általában Test Firing – general Köregyenlőség – Olimpiai Játékokon és a Kvóta helyekért Ties – for Olympic Games Quota places Köregyenlőség (Döntőkkel) – 7. helyen és lejjebb Ties (with Finals) – 7th place and below Köregyenlőség (Döntőkkel) – Döntők után Ties (with Finals) – after Finals Köregyenlőség (Döntőkkel) – Döntők előtt Ties (with Finals) – before Finals Köregyenlőség (Döntők nélkül) – 7. helyen és lejjebb Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.1021 – 4 9.1541 9.1661 9.1781 9.14551 9.155 9.167 9.1712 9.146 9.1011 – 2 9.1544 9.16612 9.176 9.1458 9.12521 9.12511 9.921 – 99247 9.253 9.2521 – 3 9.12110 9.1217 9.1218 – 9 9.1212 – 7 9.12341 - 591 - fs Ties (without Finals) – 7th place and below Köregyenlőség (Döntők nélkül) – az első hat (6) helyen Ties (without Finals) – first six (6) places Köregyenlőség (Döntők nélkül – maximális

eredmények esetén Ties (without Finals) – ties with perfect scores Köregyenlőség – “Visszaszámlálás” eljárás Ties– “Count Back” procedure KÖREGYENLŐSÉGEK és SZÉTLÖVÉSEK TIES and SHOOT-OFFS Köregyenlőségek és Szétlövések (Döntőkkel) – a Döntők előtt Ties and Shoot-offs (with Finals) – before the Finals Idő Limit – alapverseny (Skeet) Time Limit – qualification rounds (Skeet) Idő Limit – alapverseny, Automata Trap Time Limit – qualification rounds Automatic Trap Idő Limit – alapverseny, Dupla Trap Time Limit – qualification rounds Double Trap Idő Limit – alapverseny, Trap Time Limit – qualification rounds Trap Idő Limit – szétlövések, felkészülés Time Limit – shoot offs, preparation EDZÉS TRAINING Edzés – verseny előtti (hivatalos) Training – pre event (official) Edzés – nem hivatalos Training – unofficial Trap – “Hiba” Trap – “Lost” target Trap – “Hiba” Trap – “Lost” targets

Trap – “Érvénytelen” akkor is, ha a lövő lőtt Trap – “No Bird” even if shooter has fired Trap – “Érvénytelen” ha a lövő nem lőtt Trap – “No Bird” only if shooter has not fired Trap – félbeszakítás Trap – interruptions Trap – szabálytalan röppálya Trap – irregular target trajectory Trap – visszautasított korong Trap – refused target Trap – egyszerre sül el a cső Trap – simultaneous discharge Trap – korong beállítások Trap – target setting Trap – idő limit Trap – time limit Trap – próba korongok - 592 - Edition 2005 (First Printing, 09/2004) 9.1233 9.12321 9.1221 – 3 9.120 9.12121 – 91217 9.175 9.153 9.163 9.143 9.1255 9.60 9.6211 9.6221 9.1491 – 9 9.1491 – 9 9.14751 – 9147512 9.14761 – 6 9.1432 9.14510 9.146 9.148 9.1457 9.143 9.1458 fs Trap – trial targets Próba Korongok – Automata Trap Trial Targets – Automatic Trap Próba Korongok – Dupla Trap Trial Targets – Double Trap Próba

Korongok – Skeet Trial Targets – Skeet Próba Korongok – Trap Trial Targets – Trap Félbehagyott Döntő Uncompleted Final Szabálysértés – “rejtett” Violations – “Concealed” Szabálysértés – “nyílt” Violations – “Open” Szabálysértés – “Technikai” Violations – “Technical” Szabálysértés – kategóriák Violations - categories Látható eredményjelzők – meghibásodás (elektronikus) Visible scoreboards – errors procedures (electronic) Látható eredményjelzők – működés Visible scoreboards – operation and regulations Figyelmeztetés – “nyílt” szabálysértés példák Warning – “Open” violation examples Figyelmeztetés – “Technikai” szabálysértés példák Warning – “Technical” violation examples Figyelmeztetés, Levonás és Kizárás Kártyák – színek és méretek Warning, Deduction and Disqualification Cards - color and size 27 shotgun 2005 1st.doc/3/6/2011 6:51:00 PM Edition 2005

(First Printing, 09/2004) 9.1544 9.16612 9.1762 9.1458 9.18122 – 912315 9.13113 9.13111 9.13112 9.1311 - 913113 9.1132 9.113 9.1331 – 913312 9.13341 – 9133416 9.1321 - 593 -