Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:579

Feltöltve:2006. május 27.

Méret:152 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Attitűd- vizsgálat Attitűd-vizsgálat Bevezetés: „Az attitűdök pozitív és negatív viszonyulások: tárgyak, személyek, helyzetek, csoportok, vagy a környezet bármely más azonosítható mozzanatai, akár absztrakt eszmék vagy politikai irányzatok iránti vonzalmak, s tőlük való idegenkedés.” A szociálpszichológusok az attitűdöket egy kognitív, egy affektív és egy viselkedéses összetevő együtteseként fogják fel. A kissebségekkel szembeni negatív attitűdökben például a szociálpszichológusok megkülönböztetik a negatív sztereotípiákat (egy csoportról alkotott negatív vélekedéseket- a kognitív összetevő), az előítéletet (a csoporttal szembeni negatív érzéseket- affektív összetevő), és a diszkriminációt (a csoporttagok ellen irányuló cselekedeteket- a viselkedési összetevő). Az attitűd lehet tapasztalatilag nem kiismerhető (pl: a halál), és lehet tapasztalatilag kiismerhető. Az attitűdök funkciói:  Tudás

funkció  Istrumentális funkció  Én védő funkció  Társadalmi igazodás funkció  Érték kifelyező attitűd Az attitűdök mérése: • Saját megfigyelés • Kűlső elbírálók • Kérdőíves forma (skálák) OSGOOD skála • Mély interjúk Az általam prezentált tantárgy iránti attitűd-vizsgálat OSGOOD skálával készült. 1. oldal Attitűd- vizsgálat Tantárgy iránti attitűd-vizsgálat A vizsgálatot az alábbi kérdőív segítségével végeztem el: 1. Ez az óra nagyon érdekes, az idő gyorsan elmúlik I N 2. A tanár olyan vonzóvá tette a tárgyát, hogy jobban szeretem, mint a többit Szívesebben tanulok, mint egyébként szoktam. I N 3. Az óra egyhangú, ugyanazt tesszük napról napra I N 4. A tanár rendszerint alaposan megtárgyalja a dolgokat, megérteti az anyagot I N 5. A tanár eléggé lassan halad, tudjuk követni I N 6. A tanárnak kedvencei vannak a gyerekek között I N 7. A tanár jól

ismeri a tárgyát I N 8. A tantárgyban sok érdekes és értékes dolog fordul elő (kirándulás, kísérlet; olvasmányok). I N 9. A tantárgy tanulása közben gyakran látunk filmet, szemléltetőeszközöket I N 10. Minden rendes időbeosztással történik, sem túl gyorsan, sem túl lassan I N 11. A tanár biztatja a nehézségekkel küzdő gyerekeket, egyénileg segít nekik I N 12. A tanár rendszerint jól válaszol a gyerekek kérdésére I N 13. A tanár igazságosan osztályoz I N 14. A tanár barátságos, érdekli a tanulók munkája, élete I N 15. A tanár kész mindig segítséget nyújtani, szabadidejéből is áldoz erre I N 16. A tanár megértő, mindig tekintettel van a diákok szempontjaira I N 17. A tanár gyakran hozza zavarba a tanulókat az osztály előtt I N 18. A tanár hangulatától függően osztályoz I N 19. A tanár annyira elfoglalt, hogy nem tud elég időt a gyerekekkel tölteni I N A kérdőív bal felső sarkában

kértem jelezni a tanulóktól, mivel név nélkül lett kitöltve, egy F betűvel a fiú kitöltőt és egy L betűvel azt, ha lány a kitöltő. A kérdéseket az értékelés szempotjából a következő csoportokba soroltam (a szakir. alapján), (az igen válasz 1 pontot ér, kivétel ott ahol N szerepel, ott a nem ér 1 pontot!): a. érdeklődés 1,2,3(N),8,9 b. megértés 4,5,7,10,12 c. nehézség nincs d. értékelés 13,18 e. bánásmód 6(N),11,14,15,16,17(N),19(N) 2. oldal Attitűd- vizsgálat A vizsgálat részletes ismertetése Módszer: kérdőív (OSGOOD skála) Időpont: 2002. október 22 Válaszadók: 8.osztályos általános iskolai tanulók (12 lány és 8 fiú) Helyszín: Általános iskola Öcsöd Tantárgy: matematika Készítette: Bozsó István II. évfolyam számítástechnika szak esti tagozat (BpADU) A kérdőív kitöltését nem zavarta meg semmi esemény. A tanulók a kérdőív kitöltése előtt azért többször is megkérdezték, hogy nevet

tényleg nem kell-e ráírni. Miután megkapták a szügséges instrukciókat, kiosztottam a kérdőíveket. A kérdőív kitöltése során az osztályfőnök nem tartózkodott a teremben, de a terem ajtaja nem volt becsukva. A tanulók a kérdőívet elég gyorsan (10 perc) töltötték ki. A kérdésekre kapott válaszok: A pontot érő válaszokat kékkel jelölöm! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Igen 13 19 3 16 18 11 19 9 2 17 19 19 8 17 6 13 5 11 12 Nem 7 1 17 4 2 9 1 11 18 3 1 1 12 3 14 7 15 9 8 3. oldal Pontot érő válaszra választ adó neme Lány Fiú 8 5 12 7 11 6 10 6 12 6 3 8 12 7 6 3 0 2 12 5 12 1 12 1 8 0 10 7 0 6 7 6 7 8 4 5 5 3 Attitűd- vizsgálat Érdeklődés: (60%) Érdeklődés Fiúk 23,0% 40,0% Pontot érő válaszok: össz.: 60 % 37,0% Lányok A diagramból kitűnik, hogy az osztály nagyobbik fele érdeklődik a tantárgy iránt, nagyobb arányban vannak azonban az érdeklődők közül a lányok, ami az osztály

összetételéből adódik. Ide tartozik még az is, hogy a tantárgyat egy igen fiatal tanár tanítja, akinél az osztály javított ebből a tárgyból (az osztályfőnök elmondása alapján). Mivel a matematikáról van szó, ami köztudottan nem egy „szemléletes” tantárgy, legalábbis nagyon nehéz a szemléltetése, és kivesszük a 8 és 9-es kérdéseket, az eredmény még szembetűnőbb: az osztály 81.6%-a viszonyul a matematikához pozitívan! Megértés (89%): Megértés 11,0% 29,0% Fiúk Lányok Pontot érő válaszok: 89 % 58,0% Ennél az értékelési szempontnál is külön ki kell hangsúlyozni, hogy az eredmény nemek szerinti felosztása nem a legszerencsésebb a lányok száma miatt. A tanulók válaszaiból kiderül, hogy a tanár felkészült, tudásának maximumát (szinthez mérten) próbálja meg átadni. 4. oldal Attitűd- vizsgálat Értékelés 42,5% Értékelés 57,5% Fiúk Lányok 30,0% 12,5% Pontot érő válaszok:42,5% Ezen

értékelési szempontnál az osztály több, mint fele nincs megelégedve a tanár értékelésével! Viszont látszik, hogy a „megelégedettek” nagy része lány. Ez adódhat abból is, hogy a tanár elég fiatal, a többi tanár kollegájához képest, és ezáltal az osztály egy része (30%) sokkal igazságosabbnak ítéli meg a pedagógust, míg a 18. kérdésnél inkább a fiúk jellemezték úgy a tanárt, hogy nem a hangulatától függően osztályoz. Bánásmód 62,1% Bánásmód 37,9% 31,4% Lányok 30,7% Fiúk Pontot érő válaszok:62,1% Ennél a csoportnál szembetűnik, hogy a nemek teljesen másképp ítélik meg a tanárt. A fiúk sokkal inkább tartják a tanár gyerekekkel kapcsolatos bánásmódját jónak, mint a lányok. Ez nagyon szembeötlő a 6. és 15 kérdésre adott válaszok eloszlása szemszögéből Összegzés: Az egész tesztből végül is az derül ki a számomra, hogy a tanulók szeretik a matematikát, mint tantárgyat, és a tanárukat

is kellőképpen elfogadták, és elfogadják az általa nyújtott tudást. A tanár (bár ingyen dolgozni senki sem szeret!) több időt fordíthatna a gyerekekre a „szabadidejéből”. 5. oldal