Kereskedelem | Tanulmányok, esszék » Kereskedelem és lehetőségek

Adatlap

Év, oldalszám:2011, 82 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:55
Feltöltve:2011. április 03
Méret:750 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Kereskedelem és lehetőségek Tartalomjegyzék 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.51 2.6 3. 3.1 3.11 3.12 3.2 3.3 3.31 3.32 3.4 3.5 3.51 3.52 3.6 4. 5. 5.1 5.11 5.12 5.13 5.2 5.21 5.3 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 Bevezetés A közúti forgalom jelene és jövője Általános célok megfogalmazása A PETRA tanulmány jelentősége A közúti árufuvarozás jelentősége Európában A spanyol export és import volumenének alakulása A spanyol kereskedelem fő területei Elsődleges termékek Következtetések Fuvarozási szokások a nemzetközi kereskedelemben Az Európai Unió A forgalom megoszlása Az áruk közúti fuvarozása az Európai Unión belül Nemzetközi fuvarozás Spanyolországból/Spanyolországba Közúti fuvarozás. Export-import az Európai Unióban A spanyol járművek árufuvarozása Nemzetközi export-import kereskedelem spanyol viszonylatban Következtetések Keleti országok Földrajzi megoszlás Fuvarmód Következtetések A közúti fuvarozási mód

pozícionálása a többi fuvarmóddal szemben Spanyol fuvarvállalatok A REDUR A REDUR története Igazolások, minősítések A REDUR lehetőségei A BUYTRAGO A BUYTRAGO története A TEISA Kulcsadatok Minőségpolitika A Geodis csoport Információs rendszer A logisztikai folyamatok optimalizálása A TEISA Web szolgáltatásai Stratégia 3 6. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 16. oldal 16. oldal 17. oldal 19. oldal 19. oldal 21. oldal 22. oldal 22. oldal 25. oldal 25. oldal 26. oldal 27. oldal 29. oldal 31. oldal 37. oldal 37. oldal 38. oldal 39. oldal 40. oldal 41. oldal 41. oldal 42. oldal 42. oldal 43. oldal 44. oldal 44. oldal 45. oldal 46. oldal 46. oldal 5.38 5. 4 5.41 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7. 7.1 7.11 7.12 7.13 7.14 7.2 7.21 7.22 7.3 7.31 7.32 8. 9. Eszközök A SEUR A SEUR története Általános nemzeti, üzleti feltételek Törvényi hatályok Díjak Terjedelem meghatározása ÁFA Különleges

küldemények Felelősség Reklamáció érvényesítése Fizetési feltételek A díjak és feltételek érvényessége A különböző fuvarcégek által nyújtott szolgáltatások A REDUR által nyújtott szolgáltatások Belföldi forgalom Nemzetközi forgalom A cég logisztikája Hasznok az ügyfelek számára A TEISA által nyújtott szolgáltatások Logisztika Szolgáltatások földrajzi régió szerint A SEUR által nyújtott szolgáltatások Spanyolország Kiegészítő szolgáltatások A fuvarvállalatok által nyújtott szolgáltatások díjszabásai Befejezés Mellékletek Felhasznált irodalom 46. oldal 47. oldal 47. oldal 49. oldal 49. oldal 51. oldal 52. oldal 52. oldal 52. oldal 53. oldal 53. oldal 54. oldal 54. oldal 55. oldal 55. oldal 55. oldal 56. oldal 57. oldal 57. oldal 58. oldal 58. oldal 58. oldal 60. oldal 60. oldal 61. oldal 62. oldal 67. oldal 70. oldal 83. oldal Ábrák jegyzéke 1. sz ábra 2. sz ábra 3. sz ábra 4. sz ábra 5. sz ábra 6. sz ábra 7.

sz ábra 8. sz ábra 9. sz ábra 10. sz ábra Piacok besorolása A forgalom megoszlása fuvarágak szerint Külkereskedelmi forgalom alakulása Spanyolország kereskedelmi partnerei, az EU nélkül Export-import forgalom 2000-2002 (ezer euró) Export-import forgalom 2000-2002 (ezer ládatonna) A fuvarozás fejlődése 1970-2002 A forgalom megoszlása érték szerint 2002 Forgalom súlykapacitás és távolság szerint Az áruk fuvarmód szerinti megoszlása az EU-ban 4 8. oldal 11. oldal 11. oldal 12. oldal 14. oldal 14. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 18. oldal 11. sz ábra 12. sz ábra 13. sz ábra 14. sz ábra 15. sz ábra 16. sz ábra 17. sz ábra 18. sz ábra 19. sz ábra Fuvarmódok szerinti export-import 2002 Spanyolország fuvarozási szokásai Földrajzi régiók szerinti export-import 2002 A fő afrikai országok forgalma (ezer euró) Kelet-európai export-import Export-import forgalom alakulása Kelet-Európában Export forgalom árucsoportok szerint (%) A TEISA

éves forgalma 2001-2003 Szállítások megoszlása tipus szerint 2003 5 20. oldal 21. oldal 23. oldal 24. oldal 26. oldal 27. oldal 28. oldal 42. oldal 43. oldal 1. Bevezetés Az elmúlt néhány évben mindenki, aki kicsit is kapcsolatba került a kereskedelemmel, láthatta, hogy az áruterítés egyre nagyobb gondokkal, illetve ellentmondásokkal küzd. Gondolok itt a különböző fuvarmódok számára kialakított infrastruktúra fejlettségére, vagy éppen elmaradottságára, az Európai Unió szabályozásaira, fejlesztésekre, támogatásokra és azokra az erőfeszítésekre, amelyet a szakemberek azért igyekeznek tenni, hogy gazdaságos és egyben a környezetre nem ártalmas módszereket fejlesszenek ki az árumozgatásra. Az Európai Unió létrejötte óta sok gondot fordít arra, hogy környezetünket megóvja a modern társadalom által okozott különféle behatásoktól. Ennek egyik jellemző példája, hogy különböző tervezeteket hoztak létre, amelyek

megvalósítása egész Európa gazdaságára kihatással lehet. A témaválasztásom nem kapcsolódik szorosan egyik, az EU által elemzett és szabályozott témakörhöz sem, mégis elmondhatjuk, hogy jelentős súllyal bír, az Európai Unió bármely államában. Szempontjaim a következők voltak: 1. Már a főiskolán a logisztikai tanulmányokat választottam szakirányként, így egyértelmű volt, hogy ezzel kapcsolatban fogok témát választani. Úgy gondolom, hogy napjainkban a közúti fuvarozás helyzetének nagy jelentősége van, hiszen az árufuvarozás nagyrészt közúton történik, és nagy erőfeszítéséket igényel, hogy ezt a forgalmat átirányítsák egyéb fuvarozási ágakra. 2. Másrészt a szakmai gyakorlatomat egy spanyolországi cégnél töltöttem, amely az áru terítésénél szintén igénybe vette a közúti fuvarozás lehetőségeit, és így, nap mint nap, alkalmam nyílt rá, hogy betekintést nyerjek a spanyol közúti fuvarozás

lehetőségeibe és problémáiba. Érdekes volt megfigyelni, hogy Spanyolország is hasonló utat járt be fejlődésében, mint Magyarország. Ma már azonban nyilvánvaló, hogy általános helyzete és az infrastruktúra fejlesztése, az elért eredmények, és a rendelkezésre állok források, sokban eltérnek a magyar viszonyoktól. Spanyolország kiterjedése hatalmas, elfoglalja szinte az egész Ibériai-félszigetet, és ehhez mérten a problémái is arányaiban nagyobbak, mint Magyarországnak. Ekkora területen óriási jelentősége van, hogy kiépítsék a megfelelő infrastruktúrát a különböző fuvarozási ágak számára. A gyors és pontos kézbesítéshez mindenképp egy megbízható hálózatra van szükség, amely átível az egész országon. Másrészt azért is nagy jelentőséggel 6 bír, mert a kialakított infrastruktúra mindenképp befolyásolja az igénybe vett fuvareszközök műszaki állapotát is. És természetesen nem mindegy, hogy az

illetékesek milyen erőfeszítéseket tesznek, hogy elemezzék a fuvarozás helyzetét, problémáit és megoldásokat keressenek. Spanyolországnak vitathatatlanul nagy segítséget nyújtott az Európai Unióhoz való csatlakozás, mivel így az elmúlt 20 évben, olyan pénzügyi forrásokhoz juthatott, amelyek jelentős szerepet játszottak a mai helyzet kialakításában. A dolgozatom célja, hogy vázoljam mit ért el Spanyolország ezekből a segélyekből, hogyan vált lehetővé az áruforgalom fejlesztése, milyen helyzetben van ma a közúti fuvarozás, és milyen tendenciák várhatók a jövőre vonatkozóan. Figyelembe véve természetesen, hogy az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet rá, hogy teret vegyen el ettől a fuvarozási módozattól, a környezet védelmének érdekében. Nagy jelentősége van az ország földrajzi fekvésének is, mivel emiatt Spanyolország csak északi és déli irányban érheti el a szomszédos országokat közúton. Ez lehetővé teszi

akár a vízi fuvarozás nagyobb dominanciáját, valamint a Gibraltári-szoros miatt érdemes foglalkozni az Afrikával (főként Nyugat-Afrikával) folytatott, közúton történő, árufuvarozással, kereskedelemmel is. Mint már említettem, a szakmai gyakorlatom során közvetlenül is kapcsolatba kerültem néhány konkrét fuvarcéggel, ezért úgy gondoltam, hogy ennek a néhány cégnek a bemutatása, és a közúti fuvarozással párhuzamban történő fejlődése, szintén érdemes lehet a bemutatásra, és szolgálhat néhány tanulságos információval a magyar helyzetre vonatkozóan is. A földrajzi kiterjedésből adódóan ezeknek a cégeknek nagyobb kihívásnak kell megfelelniük, hogy felvehessék a versenyt a konkurenciával és nagyobb piaci részesedésre tehessenek szert. Az általuk nyújtott szolgáltatások összehasonlításával szintén a jövőjüket illetően szeretnék képet alkotni, vagyis, hogy figyelembe véve tevékenységük helyzetét, az

általános tendenciákat, mire számíthatnak ezek a vállalatok. 7 2. A közúti forgalom jelene és jövője Ez a fejezet nyújtja az alapot, melyben megismertetem az általános helyzetet a spanyol fuvarpiacon. Nemzetközi szervezetek tanulmányai alapján szeretném alátámasztani, hogy a világkereskedelem fejlődése 1 még napjainkban is folyamatban van, egyáltalán nem lehet a piacok telítettségéről beszélni. Szeretném bemutatni, hogy Spanyolország hogyan vesz részt a nemzetközi, az európai és észak-afrikai árufuvarozásban, hogyan oszlanak meg a fuvarozási módok, illetve melyek azok a termékek, melyek elsődlegesen részt vesznek a nemzetközi kereskedelemben. 2.1 Általános célok megfogalmazása Javaslatokat tenni a spanyol járművek szerepének növelésére a nemzetközi piacon. 3 perspektívában érdemes megvizsgálni a spanyol fuvarvállalatok versenyképességét: 1. számú ábra 2 Piacok besorolása Nemzeti piac: ahol az

európai versenytársak felbukkanása, arra ösztönzi a spanyol vállalatokat, hogy növeljék szolgáltatásaik minőségét, és egyúttal csökkentsék áraikat, ezzel javítsák versenyképességüket. (Milyen tevékenységet végeznek az európai csoportok Spanyolországban? Melyek a versenyképes tényezők? Hogyan lehet ezeket védelmezni, illetve javítani?) 1 2 5. számú melléklet http://www.mfomes/transportes 20050105 8 Európai piac: Európa teszi ki a világkereskedelem exportjának 42,3%-át és importjának 37,5%-át 3, ezzel mintegy elsődleges résztvevővé téve magát nemzetközi szinten. Ez egyben nélkülözhetetlenné teszi a spanyol cégek pozicionálását is, mivel Spanyolország a vezető exportőrök (14. hely), illetve importőrök (12 hely) között szerepel. (Ki dominál az európai fuvarpiacon? Mik a kulcstényezői az európai színvonalú versenynek? Hogyan ösztönözhetjük vállalatainkat a versenyre?) Új piacok: a jelenleg is zajló

globalizáció és liberalizáció lehetővé teszik, hogy fejlődőképes piacokra nyisson az ország. A keleti-európai és Magreb 4 országok fejlődésében rejlő lehetőségét a spanyol külföldi befektetések szempontjából is érdemes figyelembe venni. (Milyen lehetőségek vannak az új piacokon? Milyen erősségekből húzhatunk hasznot? Hogyan fejleszthetjük a spanyol jelenlétet és a kialakítandó kapcsolatokat?) Semmiképpen nem elhanyagolható annak lehetősége, hogy Spanyolország tanulmányozza ezeknek az országoknak a fejlődését. A WTO vizsgálata szerint az elmúlt néhány évben a kelet-európai blokk befogadóképessége nagymértékben megnőtt. Míg Európa és az EU kereskedelme mind az export, mind az import tekintetében csökkent, addig ennek a régiónak az adatai mintegy 4% 5 növekedést mutattak. Ráadásul ez volt az régió, mely az elmúlt 10 év során a legdinamikusabb fejlődést mutatta. Elemezzük ezeket a piacokat, analizáljuk azokat

a kulcsfontosságú sikertényezőket, amelyek segíthetik a spanyol vállalatokat a versenyképes pozicionálásban. 2.2 A PETRA 6 tanulmány jelentősége A PETRA keretében létrehoztak egy általános eszköz programot, a közúti árufuvarozás területén, amely 27 cselekvési programot tartalmaz 10 nagyobb témakörben. Ezek közül az egyik, a külföldi terjeszkedés, melynek legfőbb célja, hogy kiaknázza az új piacok által nyújtott lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az ország nagyarányú fejlődést. A projekt célja, hogy növelje a részvételt a már meglévő piacokon, kihasználva a spanyolok versenyképesnek mondható előnyeit, mint pl. az alacsony bérköltségek és az alacsony fenntartási költségek, a többi európai országgal szemben. A kelet-európai és 3 www.wtoorg/english/res e/statis e/its2004 e/section1 e/i05xls (2003-as összesítés) (20050314)1 számú melléklet 4 Magreb: Tunézia, Marokkó, Algéria; nagy Magreb: az előzőek és

Mauritánia, Líbia 5 www.wtoorg/english/res e/statis e/its2004 e/section1 e/i02xls 20050314 (20050314)1 számú melléklet 6 PETRA: Plan Estratégico del Transporte de Mercancías (Az árufuvarozás stratégiai tervezete) 9 Magreb országok stratégiai jelentőségű előnye, hogy a velük folytatott kereskedelem jelenleg korlátozott, mint ahogy a jövőbeli csatlakozásuk is az EU-hoz. Mindezek lehetővé teszik, hogy a kereskedelmi forgalom nagymértékben nőjön ezekkel az országokkal. Spanyolország peremvidékének kereskedelmi kapcsolata a keleti országokkal olyan lemaradást mutat a kereskedelmi forgalomban, amelyet egy helyi leányvállalat megnyitásával ki lehetne küszöbölni. A stratégiai terv által javasolt eszközök a következők voltak: - terjeszkedés a Magreb országokban és kétoldalú megállapodások létrehozása. - egyezmények aláírása a Magreb illetékes hatóságaival az infrastruktúra javításáról. - képviseletek telepítése a

keleti országokban a forgalomnövekedés elősegítésére. 2.3 A közúti árufuvarozás jelentősége Európában A WTO jelentése szerint Közép-Európa koncentrálja a világkereskedelem jelentős hányadát, mintegy 40%-ot 7. A közép-európai országok külkereskedelmüket főként intra-európai viszonylatban végzik. Ez az export körülbelül 30%-át, az import 20%-át érinti Figyelembe véve az EU tagállamainak elmúlt néhány évben közzétett statisztikai adatait, megállapíthatjuk, hogy a közúti árufuvarozás a legelterjedtebb az európai országok egymás közötti kereskedelmében. Még ebben az országban is, mely jelentős hosszúságú tengerparttal rendelkezik, illetve felségterületéhez több szigetcsoport tartozik, teljesen egyértelműen a közúti fuvarozás vállalja a legnagyobb részt az árufuvarozásban. 7 http://europa.euint/comm/eurostat/newcronos/reference/display (20050314), valamint 2 számú melléklet 10 2. számú ábra A

forgalom megoszlása fuvarágak szerint (millió euro) 700 600 500 400 300 200 100 0 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 közúti tengeri légi 2.4 A spanyol export és import volumenének alakulása A vizsgált időszakban, 2000-2002 között, látható, hogy Spanyolország külkereskedelmi forgalma minimális mértékben növekedett. Az import meghaladta az export nagyságát, s ennek eredményeként Spanyolország továbbra is negatív eredményű külkereskedelmi mérleget produkált. Az évi átlagos 1-2% növekedés alól csak a 2001-es export jelent kivétel, mivel itt a többi eredményhez viszonyítva kimagasló, az előző évhez képest, 4% volt az emelkedés mértéke. 3. számú ábra 8 Külkereskedelmi forgalom alakulása (millió euro) 200000 150000 import Export 100000 50000 0 2000 8 2001 Forrásadat: 9. számú melléklet 11 2002 - A spanyol statisztikai hivatal adatai alapján a 2002-es évre a

külkereskedelmi mérleg adatai a következők: o Export: 133 267,7 millió euro o Import: 175 267,9 millió euro o Így a kereskedelmi mérleg egyenlege: - 42 000,2 millió euro volt. 2.5 A spanyol kereskedelem fő területei 9 Pénzügyi viszonylatban Spanyolország első számú kereskedelmi partnere Európa. Figyelembe véve az INE legutóbbi statisztikai adatait, Spanyolország exportjának 50-7095% (ez az arány 2000-2002 között óriási ütemben megnövekedett), importjának 60-62%a zajlik európai országokkal. - Export viszonylatban, az európai piacok (EU) után a második helyen Amerika (10%) és Ázsia (3%) állnak, bár az Ázsiával folytatott kereskedelem az utóbbi néhány évben jelentősen megcsappant. Afrika a spanyol export 2%-át adja - Import tekintetében szintén az Európai Unió az elsődleges partner, Afrika részesedése a teljes importhoz képest átlag 5,3%. 4. számú ábra Spanyolország kereskedelmi partnerei, az EU nélkül 12,00% 10,00% Afrika

Amerika Ázsia Európa Ausztrália Világ, egyéb 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% import export import export import export 2000 2001 2002 Az európai és afrikai piac együtt képviselik Spanyolország legfontosabb külkereskedelmi partnerét. 9 Forrásadat: 6. számú melléklet 12 2002-ben, Spanyolországba 105.719493 euró értékű árut importáltak Európából, és 20.887340 eurónyit exportáltak szintén a közös piac országaiba Spanyolország Afrikából 2002-ben 8.844213 euró értékű forgalmat bonyolított, ugyanez az érték export viszonylatban 4.040795 euró volt A közúti árufuvarozás, Európával és a Magreb országokkal folytatott kereskedelemben, jelentős befolyást gyakorolt az export és import mennyiségére Spanyolország és az említett régiók között. Az Európával és Afrikával fennálló kapcsolatok a tanulmány szerint az utóbbi években növekedést mutattak. - Az Európával folytatott kereskedelem progresszíven

emelkedett valamennyi vizsgált mutató tekintetében mind az export, mind az import forgalom tekintetében. - Az Afrikából Spanyolországba importált áru értéke szintén jelentősen megnövekedett. Az Afrikából importált áruk mennyisége felveti a spanyol fuvarozók kapacitásának képességét a forgalom nagyságának kezelésére. 2.51 Elsődleges termékek Az áruforgalomban résztvevő termékeket világszinten 2 kritérium alapján vizsgálják: gazdasági érték és árucsoportonkénti mennyiség. A mindkét szempontot figyelembe vevő osztályozás az idők folyamán változatlan maradt, míg a termékek rendjében történt némi változás. - Gazdasági értékük szerint az elsődleges export-import termékcsoportok 2000-ben a következők: 13 5. számú ábra Figyelembe véve a mennyiségi forgalmat, a 2000-2002-es intervallumban a legjelentősebb termékcsoportok a következők: 6. számú ábra Megfigyelték, hogy mind import, mind export

esetében, a legnagyobb csoportot a feldolgozóipar alá eső tevékenységek (ásványkitermelés, bőr-, fa-, fémfeldolgozás) képviselik, 78-80%-kal import, átlag 48-50%-kal export esetében. 2.6 Következtetések Az 2000-2002 közötti időszakban a spanyol kereskedelmi és fizetési mérleg 10 tartósan negatív volt, csak az utolsó vizsgált évben indult csekélymértékű növekedésnek. 10 10. számú melléklet 14 Az import növekedése az exporttal szemben jelentősebbnek bizonyult a forgalom gazdasági értékét, valamint a ládatonnák mennyiségét tekintve. Az importtermékek átlagértéke 1,3-szor volt magasabb, mint az exporttermékeké. Az elsődleges termékek kereskedelme Európában zajlott. Ez körülbelül a külfölddel folytatott kereskedelem 70%-át teszi ki, ami az export 70%-át és az import 60%-át jelenti. Az európai (EU és Kelet-Európa) országok jelentik a spanyol termékek kereskedelmének elsődleges kiinduló- és célpontját. Az

európai piacon tapasztalható kereskedelemfejlődés 11 2000-2002 között progresszívnek mutatkozott Spanyolország és Európa között. Az Európával bonyolított export és import során a ládatonnák forgalma az elmúlt években nem növekedett jelentősen (sőt a feldolgozóipar szempontjából 2002-ben jelentős visszaesés mutatkozott). Afrika is jelentős mennyiséggel képviselteti magát a Spanyolországba irányuló importban. (Annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint, az utóbbi évek forgalma inkább visszaesett, Afrika még mindig Spanyolország 3. legfontosabb kereskedelmi partnere.) Ez a mennyiség, a forgalom kb 6%-át teszi ki A Spanyolországba elsődlegesen importált termékek, gazdasági értékük szerint, a következők: gépjárművek, alkatrészek és kiegészítők, melyeket minden esetben a feldolgozóipar különböző ágai követnek. A forgalom nagysága szerint a legjelentősebbek a feldolgozóipar, majd az

élelmiszerek. 11 3. számú melléklet 15 3. Fuvarozási szokások a nemzetközi kereskedelemben 3.1 Az Európai Unió Az 1970-es években még az európai árufuvarozás jó része a tengereken zajlott. Az első jelentős változás az 1990-es évek elején kezdődött, ekkor ugyanis a tengeri fuvarozás helyét egyértelműen átvette a közúti fuvarozás. A közúti fuvarozás, a ládatonnák mennyiségét tekintve, a mai napig a legjelentősebb fuvarozási mód. A fejlődés ütemének vizsgálata a következő tendenciákat mutatta: - a fejlődés üteme valamennyi fuvarozási ágra 25% volt. - a közúti fuvarozás az átlagon felüli növekedésének (35%) köszönhette, hogy vezető helyet ért el. - A vasúti forgalom folytatta a csökkenő tendenciát, míg a csővezetékes szállítás forgalma növekedett, és a tengeri fuvarozás pedig nagyjából az átlaggal megegyező növekedést (27%) mutatott. 7. számú ábra 16 A fuvarozási szokásokat

vizsgálva, a 2002-es adatok alapján megállapítható, hogy a közúti fuvarozás teszi ki a fuvarozások mintegy 80%-át, ez az áruforgalom 44%-át jelenti, és egyben jelzi, hogy a közúti fuvarozás a legversenyképesebb fuvarozási mód. 8. számú ábra A forgalom m egoszlása érték szerint 2002 100% 90% 80% 70% Csővezetékes 60% Légi 50% Vasúti 40% Tengeri 30% Közúti 20% 10% 0% 2002 A fuvarozási szokások fejlődése, 1995-2002 között, azt mutatja, hogy a vasúti forgalom jelentős hányada tért át a közúti fuvarozásba. Ezen fuvarág nagy előnye kétségkívül a versenyképesség, ami mellett a többi fuvarág is fennmaradhatott. 3.11 A forgalom megoszlása Az EU országai között szintén a közúti árufuvarozás a legjelentősebb ágazat. A forgalom nagyságát tekintve a tagországok sorrendje a következő: Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Egyesült Királyság és Spanyolország, ahol a közúti áruforgalom mértéke

eléri az összes fuvarág 80%-át 12. Célország szerinti megoszlás Az Európai Bizottság tizenötökre vonatkozó adatai szerint, csak a közúti forgalom 4%-a felelt meg a nemzetközi forgalomnak, míg a maradék 96% Európán belüli országokba került. Az áruk, csupán 20%-ának célállomása az EU-n kívüli ország, mi szerint a maradék 80% kereskedelme a tagállamok között zajlik. 12 http://epp.eurostatceceuint 20050402 17 A fuvarágak megválasztása távolság szempontjából Bármely távolságra vonatkozóan, a legelterjedtebb fuvarozási mód a közúti fuvarozás. A ládatonna és ládatonna/km összehasonlító analízisben homogén eredmény született arra vonatkozóan, hogy mi a jelentősége a fuvareszköz megválasztásának. De első helyen itt is a közúti fuvarozás áll. 9. számú ábra 13 Forgalom súlykapacitás és távolság szerint (ezer ládatonna) 600000 500000 400000 2002 300000 2003 200000 100000 0 Menos de 50 Km. 50 a 149 Km.

150 a 499 Km. Más de 500 Km. Menos de 50 Km. SERVICIO PÚBLICO 50 a 149 Km. 150 a 499 Km. Más de 500 Km. SERVICIO PRIVADO Javak szerinti megoszlás 14 Az áruk nagy részét közúton fuvarozzák. Ezeknek is jelentős hányada mezőgazdasági termékekből, gépekből, késztermékekből áll. Azonban tény, hogy a fémek, a cement, az építőelemek, kémiai termékek, fertőtlenítők több mint 70%-át is közúton fuvarozzák. 10. számú ábra Az áruk fuvarmód szerinti megoszlása az EU-ban (%-ban) Fol 13 14 Mezőgazdasági termékek Gépek, késztermékek Közút 90% 85% Cement és építőanyagok Vegyszerek, fertőtlenítők Fémtermékek 79% 74% 70% 9% 18% 27% Petróleum és származékai 57% 22% Spanyolország vonatkozó adatai, www.inees 20050320 4. számú melléklet 18 Vasút yam 8% 14% 2% 1% 12 % 8% 3% 21 % Ásványok 33% 51% Karbon, egyéb fogyasztható ásványok 21% 40% 16 % 38 % 3.12 Az áruk közúti fuvarozása az Európai Unión

belül A közúti fuvarozási módozat az EU-n belül is a legjelentősebb súllyal bír. A vasúti fuvarozás forgalma az elmúlt néhány évben 8%-kal nőtt, annak ellenére, hogy a 90-es évek alatt negatív irányban mozgott. A vizsgált országokban a közutak forgalma jóval meghaladja a vasút áruforgalmát, és Ausztria az egyetlen, mely egyensúlyt tud fenntartani valamennyi fuvarozási ág között. Az EK adatai szerint Spanyolország, 1998 óta, az első 5 között szerepel azon országok listáján, ahol a fuvarozási ágak közül a közútnak van a legnagyobb súlya. A tagállamok közül Ausztria a legkiemelkedőbb, mely az EU közúti áruforgalmának 25%-át koncentrálja. Őt követi Franciaország, az Egyesült Királyság 13% feletti értékekkel, és Spanyolország a maga 8%-ával. Távolság szempontjából vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a fuvarok több mint fele 50 km-nél kisebb távolságra történik, további 25% pedig 50-149 km között. (lásd 9

számú ábra) Az árumennyiséget tekintve több mint 44%-ot fuvaroznak 150-499 km közötti távolságra, míg a többi távolságba indított fuvarok nem érik el a 20%-ot. A közúti fuvarok kb. 80%-át a következő 3 árutípus teszi ki: - a mezőgazdasági termékek kerülnek első helyre, 31%-kal, - a gépek és késztermékek, 27%-kal, a második helyen állnak, - a 3. helyre a építőipari alapanyagok kerültek, 21%-kal Az egyéb termékek képviselik a fennmaradó részt összesen 25%-os részesedéssel. 3.2 Nemzetközi fuvarozás Spanyolországból/Spanyolországba 19 Jelenleg a Spanyolországból induló, vagy oda érkező áruk elsődleges fuvarozása a tengeren történik. Ez az utóbbi években mintegy 80%-os növekedést jelentett, és az áruforgalom arányát tekintve 52%-ot. A közúti árufuvarozás Spanyolországban csupán a második helyen áll. Mindössze 20%-ot növekedet, azonban az áruforgalom mintegy 47%-át fogja át. Az áruk tulajdonságai,

és spanyol célállomása miatt van eltérés a közúti és tengeri árufuvarozás arányaiban. Az export termékek esetében azonban, azok tulajdonságai miatt, a 2 fuvarág aránya nagyjából megegyezik. 11. számú ábra Míg az EU-ban a vasúti fuvarozás részaránya 8%, addig ez az érték Spanyolországban csupán 1% körül mozog a nemzetközi forgalomra vonatkozóan. A fuvarmódok részesedéseinek alakulása Mind a tengeri, mind a közúti fuvarozás forgalma 1975 óta folyamatosan növekszik. A vasúti fuvarozás részaránya csökkent, míg 1990-ben 1,6% volt, addig 1999-ben már csak 1,04% és 2002-ben 0,95%. Földrajzi elhelyezkedés szerinti megoszlás A spanyol fuvarozási szokásokról készült grafikon mutatja, milyen nagy jelentősége van a közúti fuvarozásnak az Európával folytatott kereskedelemben. 20 12. számú ábra Spanyolország fuvarozási szokásai (súly szerinti megoszlás) 100% 90% 80% 70% Közúti 60% Vasúti 50% Tengeri 40%

Légi 30% 20% 10% 0% Import Export Európa Import Export Import Afrika Export Amerika Import Export Ázsia Import Export Maradék A tengeri kereskedelem az áruforgalom arányában válik jelentőssé. Az Európával folytatott kereskedelemben mindenképp a közútnak van nagyobb jelentősége. Az Európából Spanyolországba érkező áruk 47,6%-a érkezik közúton, és az áruk mintegy 65,6%-a hagyja el ily módon az országot. Javak szerinti fuvarmódok A spanyol mezőgazdasági termékek, élő állatok, gépek, járművek, késztermékek, és a speciális fuvarok exportja és importja világ szinten, közúti fuvarozással történik. Valamint az élelmiszerek és takarmányok exportja és a kémiai termékek importja is arányaiban jóval 50% felett képviseltetik magukat a közúti fuvarozásban. 3.3 Közúti fuvarozás Export-import az Európai Unióban Franciaország az első számú partner export-import tevékenységben, közúti fuvarozás

szempontjából. Portugália, Németország és Olaszország szintén kiemelkedő kereskedelmi forgalmat realizálnak együttesen 43%, illetve 51%-ot téve ki a bejövő és kifelé irányuló forgalomra vonatkozóan. A földrajzi közelség általában támogatja a kereskedelem fejlődését, és ez a fejlődés az áruk közvetlen fuvarozását teszi szükségessé. 21 Az EU-val folytatott kereskedelemben az export és import árumennyiség nagyjából megegyező. Az import jórészt közúton történik. A legfontosabb termékcsoportok: gépek, járművek, késztermékek. A mezőgazdasági termékek, élőállatok, gépek, járművek, késztermékek, nagyjából az export forgalom felét teszik ki. A kémiai termékek, nyers, vagy feldolgozott ásványkincsek és építőanyagok nagyjából hasonló értéket tesznek ki. A termékek tipológiája szerinti disztribúció export-import vonatkozásában megegyező felépítést mutat. Az árucsere fejlődése az EU-ban 1990 óta

Franciaország Spanyolország első számú kereskedelmi partnere közúti fuvarozás szempontjából. Portugália, Németország és Olaszország nagyjából rendelkeznek, bár figyelembe kell vennünk hasonló részesedéssel Portugália 1995 óta folyó részesedésnövekedését a közúti forgalomban. 3.31 A spanyol járművek árufuvarozása Az 1993 óta létrejött, az árucserére vonatkozó, bilaterális megállapodások évi 2030.000 fuvart tesznek lehetővé A Spanyol Fejlesztési Minisztérium által javasolt nemzetközi fuvarfejlesztési politika 1999-ben további 39%-kal növelte a fuvarok számát, ami hosszú távú növekedést eredményezett. 1993 óta a közúton fuvarozott ládatonnák mennyisége 1999-ig jelentős, mintegy 106%-os növekedést mutatott. Mind az export, mind az import megduplázta a forgalom mértékét adott periódusban, főleg 1996-tól növekedve jelentősebben. A spanyol export-import mértéke ebben a periódusban nagyon hasonló

volt, bár a közúton fuvarozott exportáruk mértéke meghaladta az import áruk mértékét. 3.32 Nemzetközi export-import kereskedelem spanyol viszonylatban 22 Nemzetközi export-importfuvarozás, Spanyolország/Magreb viszonylatban 15 Földrajzi régió szerint Afrika Spanyolország 2. legfontosabb kereskedelmi partnere, import forgalmának körülbelül 26%-át teszik ki az afrikai országok. Valamint, mint a spanyol termékek célállomása, 3. helyet ért el A spanyol eredetű termékek 6,5%-a kerül ebbe a régióba 16 Az értékek, melyeket Algéria, Tunézia és Marokkó (a Magrebbel) elértek, jelentősek az Afrikával folytatott kereskedelemben. 13. számú ábra Marokkó a forgalom 1,9%-át viszi Spanyolországba és a spanyol termékek 1,5%ának célországa. A 2002-es adatok szerint az áruforgalom Spanyolország és a Magreb között 9,7%kal nőtt az importra és 3,6%-kal az exportra vonatkozóan. Az alábbi grafikonok abszolút értékben mutatják az ezen

országok közötti kereskedelem mértékét. - A forgalom nagyságát tekintve az import meghaladja az exportot a vizsgált országok között. - A gazdasági érték szempontjából, Marokkóban és Tunéziában az export nagyobb értékeket ért el, mint az import. 15 16 forrásadat: 7. számú melléklet www.mfomes/estadisticas (20050105) 23 14. számú ábra 17 A fő afrikai országok forgalma (ezer euró) 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Algéria Marokkó Tunézia 2000 2001 2002 2000 import 2001 2002 Export A Marokkóval és Tunéziával folytatott árucsere növekedő tendenciát mutat, melynek mértéke 15% körül ingadozik, kivéve a Tunéziából induló árukat, ahol a növekedés ennél jóval kisebb mérétkű. Fuvarozási mód szerint A Magreb-re vonatkozó adatok szerint az afrikai közúti forgalom aránya nagyobb, mint a többi fuvarozási módozaté, jelezve ezzel annak jelentőségét, hogy ezek az országok

földrajzilag közel fekszenek Spanyolországhoz. Marokkó, mivel az afrikai országok közül a legközelebb van Spanyolországhoz, a közúti fuvarozás forgalmát tekintve jelentősen kiemelkedik a Magreb országok közül. - Az import 14%-a zajlik közúton, - Másrészt az export 1% szintén közúton történik. A Gibraltári-szoros miatt a tengeri fuvarozás jelentősége jóval nagyobb ezekben az országokban, ami károkat okoz a közúti forgalomnak. A spanyol közúti import Marokkóból a 14%-a a teljes innen induló import mennyiségnek. A Spanyol Fejlesztési Minisztérium tanulmányai azt jelzik, hogy az áruforgalom, bármely fuvarozási mód tekintetében, az elmúlt évek alatt jóval megnövekedett az afrikai országokkal. 17 http://www.inees/inebase/cgi/axi (20050105) 24 Afrika nagy figyelmet fordít a közúti fuvarozás fontosságára és fejlesztésére. Áruk szerinti export - import Ma a közúti fuvarozás mértéke nem túl jelentős

Spanyolország és a Magreb között. Mind export, mind import viszonylatban a tengeri fuvarozás még mindig elsődleges helyen áll. - A tengeri fuvarozás sokszor eltorzítja a szorost átszelő közúti fuvarozás mértékét. Az ezen országokba irányuló export 98,6%-a tengeren zajlik. Az áruk importja jóval heterogénebb, jórészt tengeren zajlik, mint ahogy a Magreb exportja általában, de a Spanyolországba irányuló exportjuk inkább közúton. Nyilvánvaló, hogy Marokkónak jelentős szerepe van a Spanyolországból Magrebbe irányuló áruforgalomban. Az áruk jelentős része ezen az országon, a Gibraltári-szoros afrikai oldalát alkotó államon, keresztül jut el a Magreb országokba. 3.4 Következtetések Spanyolország kereskedelmi forgalmának nagy részét a Magreb-vel folytatja, importjának 35,6%-a származik innen és termékeinek 48,5%-át exportálja ide. Az Afrikával folytatott kereskedelem nagy része azonban még mindig tengeren zajlik. A

közúti fuvarozás a Gibraltári-szoros fuvarmód választás torzításának köszönhetően még mindig első helyen áll. Az elmúlt években mind az export, mind az import jelentős növekedést mutatott, ez okozta az új piacokon való részvétel mértékének fejlődését is. A kereskedelem és a stratégiák fejlesztése, a marokkói piac növekedése és a spanyol cégek nagy mérete, feltételezik, hogy a jövőben a közúti forgalom tovább fog növekedni. A spanyol-marokkói kétoldalú megállapodás, amely 1988-tól van érvényben, az ország különleges kapcsolata az EU-val (különleges bánásmód, együttműködés, TIR forgalom engedélyezése az országban), mind a spanyol kereskedelem növekedéséhez vezettek. 25 3.5 Keleti országok 3.51 Földrajzi megoszlás 18 A kelet-európai országokba jelenleg a spanyol áruk 4%-át exportálják, az import aránya 3,92% 19. Ez szám szerint 7005163 ezer euró export és 5223628 ezer euró import értékű

forgalmat jelent. Spanyolország kereskedelme ezekkel az országokkal az utóbbi években növekedésnek indult, így ebben a régióban szintén várható a közúti fuvarozás fellendülése. 15. számú ábra Kelet-európai export-im port 2002 (ezer euró) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 Import 500000 Export Tö rö ko rs zá Ju g go sz l á C vi se a ho r M sz ag ág ya ro Le sz ng ág ye lo rs zá g R om O án ro ia sz or sz ág 0 2002-es adatok alapján Spanyolország kereskedelme ezekkel az országokkal 16,8 millió ládatonna importot és 2,5 millió ládatonna exportot realizált. E szerint a növekedés tendenciája évi átlag 0,5% Spanyolország teljes forgalmához viszonyítva. A fejlődés üteme azonban jelentősen eltér az egyes országok esetében. Pl 2002ben Spanyolország jelentősebb partnerei a kelet-európai országok közül Törökország, Magyarország és Lengyelország voltak az import esetében, ez a sorrend azonban fordul az export adatok

alapján: Törökország ebben az esetben is első, de Lengyelországba kétszer akkora értékű áru kerül, mint Magyarországra. Valamint érdekes az is, hogy Spanyolország és Jugoszlávia között egyáltalán nincs, még csak minimális mennyiségű kereskedelem sem. 18 19 Forrásadat: 8. számú melléklet http://www.inees/inebase/cgi/axi (20050105) 26 A gazdasági érték alapján azért még mindig elmondható, hogy a kereskedelem mértéke növekedett. A lebonyolított kereskedelem a jelentősebb országokkal 2000-2002 között a következőképpen alakult: 16. számú ábra Spanyolország kereskedelmi forgalmának mértéke ezekkel az országokkal eléggé nagy koncentrációt mutat, amiből következik, hogy: - export tekintetében nagy szóródás figyelhető meg, de a 4 legjelentősebb partnerország (Lengyelország, Oroszország, Csehország, Magyarország) fogadja az export mintegy 50%-át. - A régióból származó termékek 20%-a orosz és a 4

legfontosabb ország (Oroszország, Lengyelország, Románia, Magyarország) az import 40%-át adják. Az áruk mennyiségi értékét figyelembe véve, a helyzet nagyjából hasonló, a forgalmat szintén néhány ország koncentrálja. - a 4 legfontosabb export partnerország számlázza az áruk értékének 83,4%-át. - Import esetében az arány szintén 83%. 3.52 Fuvarmódozat Attól függetlenül, hogy exportról, vagy importról van szó, Spanyolország és a kelet-európai országok közötti kereskedelem több fuvarozási ág igénybevételével valósul meg. A Spanyolországból Kelet-Európába irányuló export 67%-a közúton zajlik. 27 Az innen induló import azonban jórészt tengeren történik, ez mennyiségileg közel 95%-ot jelent, a közút 5%-ával szemben. Javak szerint – export Az áruk fuvarozása lapvetően közúton történik. Az elsődleges termékek a mezőgazdasági termékek, élőállatok, gépek, berendezések. 17. számú ábra Export

forgalom árucsoportok szerint (mennyiség %-ban) 9 csoport 8 csoport 7 csoport 6 csoport Tengeri 5 csoport Vasúti 4 csoport Közúti Légi 3 csoport 2 csoport 1 csoport 0 csoport 0% 20% 0 csoport 1 csoport 2 csoport 3 csoport 4 csoport 5 csoport 6 csoport 7 csoport 8 csoport 9 csoport 40% 60% 80% 100% Termék Mezgazd, élőállat Élelmiszer, takarmány Ásványok Petróleum származékok Feldolgozható fémek feldolgozott fémek Építőanyagok trágyák Vegyi termékek Gépek, berendezések Más termékek, mint pl. élelmiszerek, takarmányok, kohászati termékek, ásványi anyagok, építési anyagok, vegyi termékek, szintén jelentős részben vesznek részt a közúti fuvarozásban. A 2, 3, 4 csoport termékeit, olajipari termékek, ásványi anyagok, kohászati anyagok, majdnem teljesen egészében tengeren fuvarozzák, bár ennek jelentősége a fent említett termékeket együtt vizsgálva is elenyésző. 28 Javak szerint – import A Kelet-Európából

tengeri úton Spanyolországba importált legfontosabb termékek, az olajipari termékek és a kohászati maradékanyagok. Közúton főként mezőgazdasági termékeket, építőipari termékeket, gépeket, felszereléseket importálnak. Kisebb mennyiségben, de jelen vannak az 1, 5, 8 csoport termékei, mint a vegyi termékek, élelmiszerek, takarmányok, kohászati termékek. Vannak olyan termékek is, melyeket tengeren fuvaroznak, de fuvarozhatók lennének közúton is. Földrajzi megoszlás – Közúti fuvarozás esetén A különböző országok közül Lengyelország, Csehország, Magyarország és Oroszország Spanyolország legfontosabb partnerei a közúti fuvarozás területén. A csereforgalom Lengyelországgal és Oroszországgal a legnagyobb arányú, a termékcsoportoktól függetlenül, hasonló megoszlásban. Figyelembe véve a Spanyolországból Kelet-Európába közúton fuvarozott termékek volumenét a következőket figyelhetjük meg: - Lengyelország

kiemelkedő mennyiséget importál mezőgazdasági termékekből, élőállatokból, valamint ásványi anyagokból, építőipari termékekből. - Ugyanígy Csehország is jelentős részt képvisel a mezőgazdasági termékek, élőállatok, gépek, berendezések vásárlásában. Az import elsődleges partnerei: - Lengyelország fontos partner a gépek, felszerelések, mezőgazdasági termékek, élőállatok területén. - Magyarország a vegyi termékek, élelmiszerek, takarmányok területén kiemelkedő, Csehország a kohászati termékek területén. 3.6 Következtetések A Kelet-Európai országokkal folytatott kereskedelem az utóbbi néhány évben jelentős fejlődésen ment keresztül, ami ezen országok fontosságát bizonyítja, mint a spanyol export célországai, illetve mint az ide irányuló termékek származási helyei. 29 A kereskedelem ezen fejlődése eredményezte a fuvarozás mértékének növekedését is. Spanyolország és a kelet-európai

országok kereskedelme 2002-ben a következőket mutatja: - 14.723040 ezer euró exportforgalom, - 7.636817 ezer euró importforgalom Lengyelország, Csehország, Magyarország és Oroszország azok az országok, amelyekkel Spanyolország jelenleg is erős kereskedelmi kapcsolatot tart fenn. Bár mindenképp figyelembe kell venni, hogy Spanyolország kereskedelmi mérlege ezekkel az országokkal negatív, mivel az import évek óta meghaladja az export nagyságát. Az export ezekbe az országokba főként közúton történik, míg az import inkább tengeren. 30 4. A közúti fuvarozási mód pozícionálása a többi fuvarmóddal szemben SWOT analízis A fuvarmódozatok elemzése a termékek nemzetközi kereskedelmében, a származási és a rendeltetési helyek beazonosítása és a forgalom fejlődése az elmúlt években, lehetővé tették, hogy egy megbízható képet kapjunk arról, milyen ütemű lesz a fejlődés a jövőben. A DAFO elemzés (SWOT analízis)

segítségével megvizsgálom azokat a szempontokat, amelyek befolyásolják a közúti fuvarozásban a gyengeségeket, erősségeket, veszélyeket, lehetőségeket, a többi fuvarozási ággal szemben. Gyengeségek 1. Magas egységnyi költség a többi fuvarmóddal szemben: Az árufuvarozás költségei szerint a közúti fuvarozás a drágább, mint a vasúti vagy tengeri fuvarozás, de olcsóbb, mint a légi fuvarozás. - A kilométerenkénti átlagköltség egy ládatonnára vonatkozóan 8 cent, míg ugyanez csak 5 cent vasúton és 1,25 cent tengeren. 2. Az infrastruktúra elérhetőségének nehézségei: A meggyőződés hiánya, hogy Spanyolországot egy egész Európában jelentős elosztó központtá lehet tenni (mely versenyezhetne a közép-európai központokkal), eredményezte, hogy az alapvető infrastruktúra elérhetősége a multimodális fuvarág számára (kikötők, repterek, logisztikai telepek) Spanyolországban nem optimális arra, hogy lehetővé tegye a

nagymértékű áruelosztást. 3. Forgalmi korlátozások: A közúti fuvarszolgáltatásokra vonatkozó többrétű adminisztráció léte eltéréseket eredményezett az árufuvarozásban: - a francia hatóságok és Baszkföld forgalmi korlátozásai (ünnepnapokon és hétvégén – szombat este 10-vasárnap este 10), valamint a nagyobb városokba való bejutás szigorításai (munkaidő, járművek méretei) a közúti forgalom nehézségeit eredményezték. 31 4. A rövid távú tengeri fuvarozás versenyképessége: Európában az áruforgalom jórészt közúton zajlik. Azonban, az alapvető nemzetközi tengeri útvonalak megléte, melyek több európai kikötőt is érintenek és az európai belvízi kereskedelem maga, bizonyos mértékig megfosztják a közúti fuvarozókat, hogy a forgalmat a maguk járművein bonyolítsák. - Példának vehetjük a Palermo-Valencia és Cádiz-Florencia közötti tengeri utakat. Veszélyek 1. Az Európai Unió politikája: Az EU

politikájának elsődleges céljai a közúton kívüli fuvarozási módok. Elsősorban a vasutat támogatják, keresve az multimodalitást, mint eszközt: - A környezetszennyezés és a forgalmi dugók csökkentésére, - A fuvarágak közötti egységes árszabályozásra. 2. A humán erőforrástól való függőség: A fuvarvállalatok a humán erőforrás tekintetében nehézségekkel küzdenek a következőkben: - A megfelelő személyzet nagy hiánya, akik képesek lennének külkereskedelmi ügyleteket bonyolítani, mivel megfelelő fizetést kellene számukra biztosítani. - A sofőrök továbbképzésének hiánya és a Spanyolországon kívüli fuvarok növelésének hiánya, kommunikációs (nyelvi) problémák miatt, az újítás igényének hiánya (eljutni új városokba és logisztikai központok keresése), stb. Ezen helyzet következménye, a nagy mértékű függés a sofőrök igényeitől, mikor igénybe veszik szolgáltatásaikat. 3. A tranzit

infrastruktúra telítettsége és a vámok: A tranzit infrastruktúra fejlesztésétől, a baleseteken keresztül (alagutak, kompok, stb.) a vámokig, semmi nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja a növekvő igényeket, melyeket a fejlődő Európa támaszt. - A telítettség problémája tovább fog fokozódni, ha megpróbálják a növekvő igényeket kielégíteni. 32 4. A vasúti fuvarozás liberalizációja: Az EU egységes versenypolitikájának következményeként liberalizálta a vasúti infrastruktúra használatát. Ez a helyzet, mely 2003-ra éleződött ki, lehetővé tette olyan résztvevők bekapcsolódását, akik kevesebb forrással rendelkeznek, ezért szolgáltatásaik hiányosak. - Ez a helyzet arra ösztönzi a már meglévő résztvevőket, hogy jobb és újabb termékeket ajánljanak, a valós igényeknek megfelelően. - Továbbá új technológiákat vezettek be, a vevők tájékoztatására, és a szolgáltatások jobb végrehajtására. 5. A verseny

pozícionálása: A liberalizáció és a növekvő verseny az EU tagállamainak vállalatai között, függetlenül azok tevékenységi körétől, szintén a fuvarozást befolyásolják. - A különféle fuvarmódok operátorai továbbra is olyan szolgáltatásokat ajánlanak ügyfeleiknek, amelyek értékeket képviselnek, mind az árura, mind a logisztikai tevékenységükre vonatkozóan, mivel kiegészítő szolgáltatások. 6. Az egyéb fuvarágak árainak általános csökkentése: A vasút jövőbeni további liberalizációjának következményeként, a többi fuvarmód is kénytelen alacsonyabb árakat ajánlani, hogy versenyképesek maradjanak. Erősségek 1. Az elmúlt évek tendenciája: Az áruk nemzetközi közúti fuvarozása az elmúlt években a leginkább kihasznált fuvarozási mód. Mennyisége minden évben tovább növekedett, mind az EU-ban, mind a keleti és a Magreb országaiban. 2. Versenyképesség: A fuvarvállalatok igyekeznek szolgáltatásaikat a

leggazdaságosabban, leggyorsabban, a legjobb minőségben nyújtani. - A közút nyújtja a legversenyképesebb szolgáltatásokat, munkaidővel, méltányos áron a nagy értékű áruk számára. 3. Az új ipari tendenciák segítése: 33 rugalmas A közúti fuvarozás ajánlja azokat a szolgáltatásokat, melyek leginkább megfelelnek az ipari követelményeknek (JIT) és a vevők igényeinek. - Ajtótól ajtóig szolgáltatást nyújt, kiterjedt kommunikációs hálózatának köszönhetően, szemben a többi fuvarmódozattal, melyek infrastruktúrája korlátozott, és szolgáltatásaikat csak 2 csomópont között tudják nyújtani, igénybe véve a közúti fuvarozást is. - A legjobban tejesíti a vevők igényeit, azzal, hogy a legrugalmasabb szolgáltatást nyújtja, munkaidőtől függetlenül. 4. Alkalmazkodóképesség: A járművek mobilitása és a kereslet ingadozásának kielégítése lehetővé teszik, hogy: - kevesebb befektetésből is olyan

járműparkot hozzanak létre, mely kielégíti a vevők széleskörű igényeit. - Az áruk nagy többségére fuvart vállalhassanak, anélkül, hogy szükséges lenne nagyobb kiadásokat, eszközölni. 5. Multimodalitás: A közút a többi fuvarmódozat kiegészítője, így azok fejlődéséhez a közút fejlesztése is elengedhetetlen. - Nagy elosztó központokat hozhatnak létre, melyek az árukat partmenti hajózás igénybevételével oszthatják szét. - Bármely más fuvarmódnak szüksége van a közúti fuvarozás igénybevételére az elő- és utófuvarozás lebonyolításához. 6. A megbízók bizalma: A megbízók osztják azt a nézetet, miszerint árujuk fuvaroztatása közúton a legbiztonságosabb. Ezért is mutatnak bizalmatlanságot a többi fuvarmódozat iránt Lehetőségek 1. Új technológiák a fuvarozás rendszerében: Megvalósítja annak lehetőségét, hogy új szokások terjedjenek el, melyek a közúti fuvarozók esélyeit növelnék. 34 -

Érvényben vannak olyan, az adminisztrációt támogató, tervek, melyek elérhetővé teszik az anyagi forrásokat és minimalizálják a holtidőt. - A források optimális alkalmazása növeli a vállalatok hatékonyságát. - Használnak olyan forrásokat, amelyek a műveleteket teszik hatékonyabbá. (országúti konvojokkal nagy mennyiségű áru válik fuvarozhatóvá, pótkocsik, melyek megkönnyítik a fuvarozást, stb) 2. A fuvarozók szolgáltatásainak kiterjesztése: A hajlandóság, hogy a fuvarvállalatok a nem jövedelmező szolgáltatásokra is kiterjesszék kínálatukat kiegészítő szolgáltatások megjelenését eredményezi. (raktározás, címkézés, a végső felhasználóhoz való eljuttatás, stb.) 3. Szövetségek lehetőségei: Az eltérő és egyre növekvő kereslet a fuvarvállalatok részéről megalapozza a nagyobb földrajzi lefedettséget és az integrált szolgáltatások nyújtását. (Mind a fuvarozás, mind egyéb szolgáltatások terén.) - A

szövetség más fuvarvállalatokkal kiterjesztheti az egyes vállalatok dimenzióit és a szükséges szolgáltatásokat, melyekkel megfelelhetnek a követelményeknek, így új kereskedelmi hálózatokat hozva létre. 4. Légi szállítmányok átvétele: A légi kamionok egyre gyakoribb használata (légi fuvarozási tulajdonságokkal rendelkező áruk közúti fuvarozása) a rövid távú tengeri fuvarozás helyett (a part mentén) az egyik fő oka, hogy az Európán belüli légi fuvarozás forgalma az elmúlt években nem nőtt. Továbbá a légi fuvarozással szemben támasztott megbízhatósági követelmény okozta, hogy megnövekedett a szállítási határideje a teherszállító repülőknek, és ezzel ez a fuvarozási mód elvesztette az egyik elsődleges előnyét. 5. Költségek javítása: A különböző közúti fuvarozok között létrejött gazdasági skálák optimalizálnák a költségeket és lehetővé tennének egy tisztább versenyt. 6. Új

technológiák átvétele: Ez által javul mind a hatékonyság (műholdas járműkövetés, stb.), mind a szolgáltatások minősége, vagy akár a küldemények biztonsága. 35 - Mindent a legjobb minőségben a legalacsonyabb áron. 7. Alacsony standard minőség a vasúti fuvarozásban: A Fehér Könyv, említést tesz a vasúti fuvarozás nehézségeiről, ha az, egy alap szolgáltatási minőséget kívánna bevezetni. Akár az utasok, akár az áru szemszögéből közelítjük meg a dolgot. - az utasok elsődlegessége a szállításban szintén az áruk késéséhez, alacsony megbízhatósághoz, alacsony minőségű szolgáltatáshoz vezetett. 8. Környezetvédelem: A közúti fuvarozás jelenleg kevesebb rossz hatást gyakorol a környezetre, mivel a gyártók gondot fordítanak a környezetvédő termékek gyártására (Euro II, Euro III, stb.) 36 5. Spanyol fuvarvállalatok A következőkben szeretnék bemutatni néhány olyan vállalatot, amelyekkel kapcsolatba

kerültem a szakmai gyakorlatom alatt. Kiderül, hogy ezek a ma már sikeres cégek közel azonos korúak, hasonló fejlődési utat jártak be és ma már alig néhány szempont szerint lehet őket megkülönböztetni. Valamennyi vállalat, szinte egyöntetűen kicsi, 1 személyes vállalatból nőtte ki magát. Az évek során belátták, hogy a világ és a kereskedelem fejlődésével ők is csak úgy maradhatnak fenn, ha megharcolnak ügyfeleik bizalmáért és elégedettségéért. Felismerték az újdonságban rejlő lehetőségeket, nem féltek kockáztatni és most ennek a bátorságnak a gyümölcseként valamennyien nemzetközi szintű vállalattá nőtték ki magukat. A dolgozatnak ebben a fejezetében jelentkezik egy bizonyos mértékű sarkítás is, mivel valamennyi általam említett vállalat a közúti fuvarozásra specializálta magát. Ennek oka, hogy nem kívántam szélesebb körű kutatást végezni, mivel az egész dolgozatom témáját a közúti fuvarozás

köré csoportosítottam. Bár a 4 fejezetben természetesen felsorolom a vállalatok valamennyi szolgáltatását, legyen az akár légi, akár tengeri. 5.1 A REDUR A REDUR egy spanyol nemzeti és nemzetközi raktározással, fuvarozással és disztribúcióval foglalkozó vállalat. A kezdetektől igyekszik az egyéni vevőigényeket felmérni, és beazonosítani, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújthasson. Ennek a stratégiának a következménye, hogy a REDUR egy olyan szervezetté válhatott, amely a szolgáltatásait megszemélyesíti és ezzel a legjelentősebb helyen szerepelhet a spanyol vállalatok között, különös tekintettel: - a belföldi logisztikára - a nemzeti disztribúcióra és - a nemzetközi disztribúcióra. o Jelenleg 1150 szakembert foglalkoztat, o 42 delegációt (területi képviseletet) üzemeltet, o 6 stratégiai jelentőségű tranzitközponttal, o 100.000 m2 logisztikai raktározó hellyel és 37 o 740 járművel rendelkezik. A

REDUR jól működő hálózatot alakított ki Spanyolországban, amely lehetővé teszi, hogy nemzetközi szolgáltatások széles körét nyújtsa, amelyet minden egyes küldeményre rá lehet formálni. Ennek a hálózatnak köszönhetően a REDUR szolgáltatásaival lefedi egész Európát, és a küldeményeket bárhová képes továbbítani 72 órán belül. 5.11 A REDUR története Angel Lozano Roy 1973-ban alapította első vállalatát Madridban. Feleségével 1976-ban vásárolták meg az első raktárépületet Madridban. A 200 m2 raktár segítségével szogáltatásainak nyújtását kiterjeszthette Asturias-ra és Castilla León-ra. 1987-től kezdve óriási növekedést produkált, ma már a REDUR végzi a cseredisztribúciót egész Spanyolországban. A mai végleges REDUR 1988-ban jött létre, mint szolgáltató vállalat. Saját nemzeti hálózattal rendelkezik, és új telepeket nyitott Andaluciaban, Levanteben, Galiciában, Cakatániában. A REDUR 1992-ben kezdte

meg külföldi terjeszkedését a GP-hez való csatlakozással, melynek fő tevékenysége az Európán belüli csomagkézbesítés. Valamint létrehoztak egy közvetlen szolgáltatást Portugáliával, a REDUR PORTUGAL-t. 1997-ben létrehozta a REDURPACK-ot, ami a különböző telepek és a kliensek közti kommunikációt meggyorsító kommunikációs rendszer. A REDUR célja létrehozni Spanyolország legnagyobb magánkézben levő logisztikai központját, több mint 414 000 m2 raktárhelységgel, hogy maradéktalanul kielégítsék a kliensek igényeit. A REDUR vállalati kultúrája A szervezet filozófiája alapvetően a következő alapelveken nyugszik: - A vevők elégedettsége, a siker kulcsa. - A minőséget úgy kell érteni, mint kompromisszumok meghozatalát a vevők igényeinek megfelelően. - A bel- és külföldi szervezetek a partnerek/kliensek igényeinek alávetni magukat. 38 - A minőség csak a megfelelő szervezettel és hatékony szolgáltatási

rendszerrel érhető el. - A szervezeten belüli folyamatok minél jobb végrehajtása javítja a szolgáltatások minőségét. - A képzés, a motiváció, és az egyének kompromisszuma az, amellyel a rendszer működése fenntartható. A kezdetektől a stratégiájuk kulcsa, hogy azonosítsák és megfogalmazzák a vevők elvárásait és szükségleteit. Szeretnék, ha úgy ismernék őket, mint olyan vállalatot mely megszemélyesíti a termékeit és szolgáltatásait. Egyszerűek, dinamikusak, rugalmasak, tisztelik embertársaikat, és tudnak csapatban dolgozni. Küldetés “Pontos és rugalmas szolgáltatás nyújtása, beépítve a speciális szükségleteket és minden egyes partner ismertetőjegyeit” Vágy “Létrehozni Spanyolország legnagyobb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező logisztikai központját” 5.12 Igazolások, minősítések A REDUR 1973-tól folyamatosan logisztikai szolgáltatások sorát nyújtja nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt

(sayitas, disztribúció, raktározás, fulfillment). Hogy ezeket maradéktalanul teljesítse 1050 alkalmazott, 38 belföldi telep, 22 nemzetközi partner (General Parcel hálózat), 704 jármű és 90 000 m2 raktár áll rendelkezésére. 2000-ben a cég éves forgalma meghaladta a 10 300 millió eurót. A cég a kezdetektől törekszik a jó minőségű szolgáltatásnyújtásra, aminek elismeréseként 1999-től ISO 9002 minőségbizonyítvánnyal rendelkezik. 2000-től a European Foundation of Quality Management tagja. Továbbá megszerezte a SIL (Salon Internacional de Logistica) bizonyítványát is. Ezen tevékenységeknek köszönhetően a REDUR az első spanyol vállalat, mely ilyen magas minőség elvárási követelményeknek felel meg. 39 Méreteit tekintve a REDUR szintén Európa 500 legjelentősebb cége között volt 1995-ben, 1998-ban, 1999-ben és 2000-ben is. Az Ernst & Young, a Cinco Días és a La Caixa 1998-ban az év vállalkozójának választotta Angel

Lozanot. 5.13 A REDUR lehetőségei - Bárkóddal és egységesített számlázási rendszerrel rendelkezik. - A személyzet az igényes szolgáltatások nyújtására van kiképezve. - Online kapcsolat a telepek között. - Közlekedési szolgáltató rendszer beindítása. - Minőségbiztosítás az ISO 9002, ISO 9001, Dekra 20 és EFQM szerint. - Személyesen ellenőrzött folyamatok, folyamatos továbbképzés. - Több mint 25 év tapasztalat. Humán erőforrás - Szakemberek alkalmazása. - Jó csapatmunka, törekvő munkavégzés. - 552 alkalmazott. - 504 saját foglalkoztatásban lévő szakember. - 2000-ben több mint 7000 órás továbbképzés. - Törekvés a jó munkavégzés fenntartására, azzal a kis csapattal, akik 25 éve megalapították a vállalatot. Telephelyek - 38 telep online összeköttetéssel. - 5 tranzitközpont stratégiailag szétszórva az országban. - 1 nemzetközi tranzitközpont. - 90 000 m2 logisztikai

létesítmény. Dekra: nemzetközi szolgáltató vállalat, célja a vállalatok segítése biztonságos és minőségi szolgáltatások megvalósításában 20 40 - 2001-ben Spanyolország legfontosabb logisztikai központjának építési munkálatainak megkezdése Madrid közelében. Járműpark A REDUR összesen 704 járművet foglalkoztat napi fuvarmegbízásaival. - évi 280.000 ládatonna forgalommal - 1,6 millió szállítás az elmúlt könyvelési évben - A gépjárművek folyamatos felújítása, karbantartása. - Befektetések realizálása a fejlesztési területen. - A járművek környezetbarát motorral való felszerelése: o euro III technológia Informatikai rendszer - A REDURPACK beindítása, - Felelősségvállalás a vevők igényeinek kielégítéséért, - Online kapcsolat a telepek között, - Bárkódok használata, - A szállítmányok folyamatos nyomon követése, ami az információk folyamatos aktualizálását jelenti,

- A szállítmányok helyének időbeli nyomon követése a REDLINK-en keresztül. 5.2 A BUYTRAGO 5.21 A BUYTRAGO története A BUYTRAGO fuvarvállalat több mint 60 éve alapult. Madrid és Andalucia közötti közúti árufuvarozással foglalkozott. Ma már nagy járműparkkal rendelkezik, valamint kiterjedt telephely hálózattal, amely lefedi egész Andaluciat. A hatvanas, hetvenes évek alatt a BUYTRAGO kibővítette az általa nyújtott szolgáltatásokat, valamint járműparkját, és felszereléseit, hogy Andalucia vezető fuvarozóvállalatává váljon. A nyolcvanas években megszületett az express, amely egyben azt is garantálta, hogy a csomagot a feladás másnapján kézbesítik, hogy ezzel elégítsék ki a folyamatosan 41 bővülő piac igényeit. Új telephelyek létrehozásával (Andalucia, Castilla la Mancha, Extrémadura, Comunidad Valenciana, Cataluña) kiterjesztette szolgáltatásit Spanyolország nagy részére. A kilencvenes évek elején a BUYTRAGO

már egész Spanyolországban ajánlotta szolgáltatásait és az ország legjelentősebb vállalatai közé fejlesztette magát. Ma a BUYTRAGO egy erős vállalatcsoport, mely több mint 1100 szakemberrel és 60 teleppel, garantálja, hogy partnerei igényeit maradéktalanul kielégíti. 5.3 A TEISA A Geodis Teisa, logisztikai és disztribúciós operátor, globális háztól-házig terjedő szolgáltatást ajánl a világ bármely pontján, a vállalatok igényeire szabva. Ügyfeleik személyes közvetítőjükkel tárgyalnak, aki igyekszik teljesíteni igényeik egészét, vagy 1 részét. 5.31 Kulcsadatok A TEISA 1923-ban született, mint csomagkézbesítő cég, az évek folyamán azonban egyre nagyobbá vált, mígnem 2002-től már Geodis Teisa néven folytatja logisztikai, fuvarozó tevékenységét. 18. számú ábra 21 A TEISA éves forgalma 2001-03 millón € Cifra de negocio 2001 87,1 2002 84,8 2003* 103,6 *fusion con Geodis Logistica Iberia 21

http://www.teisacom/Geodis/geo001paysnsf/vwAffPages/espagekeydata (20041203) 42 19. számú ábra 22 Szállítások megoszlása típus szerint 2003-ban: Distribución Iberia (Ibér- fsz.) Logistica (Logisztika) Distribución Europa (európai disztribúció) Aéreo Marítimo (légi, tengeri fuvar) Canarias (Kanári-szigetek) Lotes y Cargas Completas (komplett rakományok A Geodis csoport 2004-ben is hasonló eredményeket igyekszik elérni, a nemzetközi fejlesztések, a logisztika, tevékenységei és tapasztalata továbbadása révén. A Geodis első a logisztikai szolgáltatók között Európában. 2003-as forgalma 3216 millió euró volt Alkalmazottainak száma az egész világon: 30.000 valamint több mint 120 országban van jelen. 5.32 Minőségpolitika A vállalat 2000-től ISO 9001 minősítéssel rendelkezik fuvarozási, logisztikai, elosztási tevékenységre. Valamennyi partnerük a következő elvet követi: - az ügyfelek igényeinek maradéktalan

kielégítése, - A Geodis Teisa belső hatékonyságának növelése, - Munkatársak továbbképzése. Ez a politika megfelel a folyamatos napi munkavégzésnek, mivel valamennyi folyamatuk minőségét javítja. Partnerek A Geodis Network folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel. 22 http://www.teisacom/Geodis/geo001paysnsf/vwAffPages/espagekeydata (20041203) 43 - kiválasztja a legmegfelelőbb folyamatokat, - ahol a Geodis nincs jelen közvetlenül, folyamatosan ellenőrzi a fejlesztési folyamatok minőséget. Ez által a Geodis Teisa további garanciákkal tudja biztosítani az általa nyújtott minőség állandóságát. 5.33 A Geodis csoport A Geodis csoport 2002-ben nyitotta meg legújabb irodaházát, mely teljes mértékben a csoport igényeinek veti alá magát. Célja, azon túl, hogy megfeleljen a dolgozók igényeinek, a cég imidzsét is igyekszik fokozni. Az új épületben valamennyi területi irányító csoport külön helyet kapott. A jobb

működés érdekében hozták létre 2001-ben a Geodis Solutions-t és a Geodis Networks-t, melyek mintegy 400 ember munkáját egyesítik helyileg. Ez a fejlesztés megkönnyíti: mind az ott dolgozok, mind az ügyfelek munkáját és a kapcsolattartást, mivel közvetlenül a megfelelő helyre fordulhatnak igényeikkel. Geodis Solutions A Geodis Solutions koncentrálja az egész szervezet tudását, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújthasson az ügyfeleknek. Geodis Networks A Geodis Networks optimalizálja a logisztikai folyamatokat az egész világon. (kapcsolattartás, belső folyamatok, fuvarszolgáltatások biztosítása, stb.) A Geodis egy jól működő szolgáltató lánc, mely széleskörű logisztikai és fuvarozási lehetőségeket nyújt. Alapvetően francia központtal működik, bár mára már más európai országokban is találhatók képviseletek. Tevékenységét főként Nyugat-Európára és Ázsiára koncentrálja. 44 5.34 Információs

rendszer Lényegesek úgy a fizikai folyamatok, mint az informatikai szolgáltatások is, amelyeket a TEISA valamennyi partnerének felkínál, hogy igényeiket azok megelégedésére ki tudja szolgálni. Magas színvonalon nyújtott szolgáltatásai között szerepel például: - Fejlesztések alkalmazása tevékenységeik véghezvitelekor, - EDI folyamatok alkalmazása és az adatok cseréje a különböző rendszerek között (napi 1 millió üzenet, 10.000 EDI kapcsolás), - Track and Trace 23 eszközök elérhetősége, - Raktárszolgáltatás vevőigényekre szabva. EDI folyamatok Az ügyfelek adatainak és kéréseinek a rendszerbe történő átvétele lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy: - előre lássák és megtervezzék az operatív folyamatos végrehajtást, - csökkentsék a hibák számát az információkezelésben, - elérjék a csomagjegyzékeket, megtekintsék, és kinyomtassák a WEB oldalukról, - optimalizálják az operatív

folyamataikat. A megrendelések átfutási ideje és a válasz megérkezése a hálózaton keresztül, lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék a küldeményt egész útja során. 5.35 A logisztikai folyamatok optimalizálása 24 A TEISA megfelelő, személyre szabott megoldásokkal rendelkezik: - multi-kliensek, speciális raktárak számára, - a raktározás, disztribúció, termelés, stb. különféle típusainak, - a speciális áruk kezelésére, - az árukövetésre a logisztikai láncban. Az áruelosztás megoldásai 23 24 Olyan szolgáltatás, melynek segítségével a küldemény helyzete online nyomon követhető folyamatábra megtekinthető a mellékletben (11. számú melléklet) 45 A küldemények előkészítésére, és jelölésére a TEISA különféle megoldásokkal rendelkezik. Kereskedelmi és technikai központjai segítenek a megfelelő megoldást választani. 5.36 A TEISA Web szolgáltatásai A TEISA lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy

folyamatosan nyomon kövessék a küldeményük mozgását, és információt hívjanak le a TEISA rendszeréről. - közúti fuvarozásnál, - Track&Trace légi, tengeri tengerentúli fuvarozásnál, - Véleménynyilvánítás esetén. Kommunikációs vonalaik rendelkezésükre bocsátják a szükséges információkat a raktárkészletről, az okmányok állapotáról, a felhasználó helyétől és az időponttól függetlenül. 5.37 Stratégia Aktívan részt venni egy nemzetközi csapat munkájában, közvetlen kapcsolatot fenntartani az ügyfelekkel. A TEISA, a GEODIS csapat spanyol leányvállalata, segíti ügyfeleit a logisztikai megoldások felkutatásában, a szállításban és a disztribúcióban világszínvonalon, garantálva a legmagasabb minőséget az ellátási lánc optimalizálásával egy időben. További lehetőségek: o A Geodis Solution hitelképes projekteket ajánl, részvételt a fejlesztéseiben, professzionális felszereléseket, hogy

vállalata a lehető legjobb eredményeket érje el. o Magasabb minőség:A Geodis Network garantálja ajánlatai minőségét. Partnereikkel fenntartott folyamatos kapcsolatnak köszönhetően, a Geodis Network felelősséget tud vállalni az általa nyújtott szolgáltatások minőségéért. 46 5.38 Eszközök Mint nemzetközi logisztikai, fuvarozási, elosztó operátor, a TEISA naponta adatok millióit közvetíti. Egyedi és komplett szolgáltatás rendszerrel rendelkezik, mely az áruátvételtől a kézbesítésig terjed. 4,6 millió szállítást realizálnak évente, 485 járművel, több mint 100.000 m2 raktárhelységen. Fizikai folyamatok nyomon követése, az információellátás folyamatosságának biztosítása. A TEISA-val kötött szerződés biztosítja: - az ügyfelek részvételét a nemzeti és nemzetközi disztribúciós hálózatban, megbízható szolgáltatások igénybevételét, valamint minőséget, a szakképzett, és nagy gyakorlattal rendelkező

személyzetnek köszönhetően. - A nemzetközi logisztika hatékony megoldásait, a Geodis csoport világhálójának és a Geodis Solution gyakorlott személyzetének köszönhetően. 5.4 A SEUR 5.41 A SEUR története A SEUR neve a spanyolországi express fuvarozás megvalósításából ered (SErvicio URgente). Mikor Sr D Justo Yúfer Cerdán 1942-ben megalapította a vállalatot, a neve Urgente, Sürgős, volt, „hogy a ma, holnap legyen”. A cég számára nem volt könnyű érvényesülni egy olyan környezetben, ahol a vevők esetleg fel sem ismerik pontosan, hogy milyen típusú szolgáltatásra van szükségük. A kitartás, a munka, és a jövőbe nézés tették lehetővé, hogy a SEUR rövid idő alatt kiterjessze szolgáltatásait valamennyi provincia fővárosára. 1984-90 között nagyarányú terjeszkedést hajtott végre, 86 telepet létesített Spanyolországban, Portugáliában, Andorrában, Ceutaban, Melillaban és több mint 330 eladási helyet (point of

sale) közel a partnerekhez. 47 A SEUR Internacional az egész világot eléri: 24 óra alatt bármely európai fővárost, 48 órán belül az Egyesült Államokat és 96 órán belül a világ maradék részét. Hasonló gyorsasággal, mintha Spanyolországon belül kellene kézbesítenie. A SEUR jelenleg 2002 óta, a SEUR egy több mint 7.700 főből álló magasan kvalifikált gárdával rendelkezik. Továbbá megalapította Spanyolország legnagyobb járműparkját, mely több mint 3.800 járműből áll A gyorsaság a cég egyik legfőbb jellemzője, melyet az új technológiák folyamatos alkalmazásával ér el. Több mint 2400 alkalmazott használja naponta a cég levelezőprogramját és több mint 2400 jármű rendelkezik fedélzeti számítógéppel, közvetlen kapcsolattal a központi rendszerhez. Hasonló gyorsasággal nőtt a forgalom is, ezen időszakban elérte a 455,85 millió eurót. Az eszközök fejlesztésében is hasonló tendencia figyelhető meg.

Getafeben (Madrid) létesítettek egy több mint 15.000 m2 belső logisztikai központot, amely mozgó padlóval rendelkezik, így óránként több mint 14.000 csomagot képes mozgatni 48 6. Általános nemzeti, üzleti feltételek 6.1 Törvényi hatályok A közúti fuvarozás rendjére vonatkozó 1987/16. törvény (július 30) 242 cikke kimondja, hogy az áruk közúti fuvarozására alkalmazandó feltételeket tipusszerződésekben, írásban kell rögzíteni, kivéve a azokat a részleteket, melyekben a felek szabadon megegyezhetnek. Az 1990/1221-es (szeptember 28) királyi rendelet szerint a szerződés tipusokat a Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közúti Fuvarozók Tanácsa, a Nemzeti Közúti Fuvarozási Bizottság és egyéb képviseleti szerveik közösen alkotják. A Gazdasági Kormánybizottság tanácsa 1992 július 30-i ülésén megalkotta azt az alapszerződés tipust, mely követi a fuvarozókra vonatkozó törvényeket és

kötelezettségeket. Ebben világosan tisztázzák a fuvarozás kereskedelmi viszonyait, valamint a szerződés tartalmazza azokat a törvényi eszközöket, melyeknek adoptálása nélkülözhetetlen volt az általános szerződéses feltételek megalkotásához. Az 1997 április 25-i rendelet A záradéka a komplett rakományok fuvarozására vonatkozik, a B záradék pedig a részrakományokra. A rendelet nem vonatkozik: - Azokra a fuvarozókra, akik a nemzeti hatályon kívül esnek, - Azokra a fuvarozókra, akik személyszállítás során az utasók csomagjait szállítják, - Mindazokra a fuvarozókra, akik az általuk kötött szerződésekben speciális feltételek szabnak meg. A rendelet vonatkozik bármely természetes vagy jogi személyre, aki saját nevében, szerződésben kötelezte magát árufuvarozásra. A Kereskedelmi Törvénykönyv 349. cikkelye szerint az árufuvarozási szerződés mindig kereskedelmi szerződésnek minősül, anélkül, hogy tartalmazná a

megbízások számát, vagy azt a időszakot, melyen belül a fuvarozási tevékenységet végezni kell. Részszállítmány esetében árufuvrozáshoz tartozónak minősül a küldemények manipulálása, raktározás, egységcsomagképzés, jelölés, csoportosítás, valamint a disztirbúció. Komplett rakomány esetében az áruátvételtől, az áru címzetthez való kézbesítéséig minden, nem számítva azokat a kiegészítő műveleteket, melyek a részszállítmányhoz tartoznak. 49 Definíciók Fuvarozó: bármely természetes vagy jogi személy, vállalat amely saját számlájára árufuvarozást végez, a saját eszközeivel, egy vagy több járművel, vagy bárki más a törvényi előírásoknak megfelelően. Operátor: árufuvarozó operátornak minősül minden természetes, vagy jogi személy, vállalat, mely fuvarozási ügynöknek, közvetítőnek, vagy raktározó-áruelosztónak van alárendelve, s velük saját nevében szerződéses viszonyban áll.

Szállítmányozó: az a fuvarozó, aki a szerződésnek megfelelően, saját nevében árufuvarozást végez két hely között. Megbízó: természetes, vagy jogi személy, aki a saját nevében, vagy mint operátor igénybe vesz árufuvarozási szolgáltatást. Expeditőr: természetes, vagy jogi személy, aki ténylegesen szállítja az árut. Ez lehet akár a feladó, vagy másik személy, a feladó számlájára. Kedvezményezett, vagy címzett: természetes, vagy jogi személy, akinél a fuvarozás tárgya célba ér. Küldemény: az az árumennyiség, vagy csomag, melyre fuvarozási megbízást adtak egy megnezvett helyről (feladás helye) egy másik megnevezett helyre (érkezési hely), illetve a fuvarszerződés tárgya, mely lehet akár több küldemény is, a megállapodott feltételek szerint. Terjedelem: a csomag méretei, ahogy az árut a címzetthez szállítják, és amely megkülönbözteti a többi küldeménytől. Fuvarlevél: az a dokumentum, melyben rögzítik a

fuvarozás következő, minimális, feltételeit: - A megbízó adatai, - A címzett adatai, - Az áruátvétel és a szállítás határideje és helye, - A küldemény leírása (csomagolás, jelölés, súly, stb.), - A fuvarköltség, - Ha a küldemény veszélyes áru, a veszélyek leírása. A fuvarlevél az a dokumentum mely igazolja a fuvarszerződés létezését, bár elveszése, vagy hiteltelensége nem befolyásolja azt. A fuvarköltséget a feladó fizeti, ha a küldeményt díjfizetve adták fel, illetve a címzett, ha utánvéttel. Ha egyéb megjegyzés nem szerepel a szerződésben, úgy értelemszerűen a szolgáltatást előre fizetettnek kell tekinteni. A fizetés történhet 50 kézpénzben, vagy bármely más szabad fizetési formában, amennyiben a felek nem állapodtak meg előzetesen valamilyen fizetési formában. A csomagolóeszközök (paletták, dobozok, stb.) üresen való visszaszállítása minden esetben különálló fuvarmegbízásnak

minősül. A fuvarozó felelőssége az áruért sérülés, elveszés, hajókár, késedelem esetén 3,5 EUR/KG. Ha a felek az útvonalban is megállapodtak, a fuvarozó nem módosíthatja azt, csak a feladó rendelkezései szerint, illetve, ha eltérő útvonalon éri kár az árut, köteles vállalni azokért a felelősséget. A fuvarozó kötelessége az árut olyan állapotban kiszolgáltatni a címzettnek, ahogyan azt fuvarozásra átvette. Ha azonban az árut mégis kár éri, és az értéke csökken, bármely fél kérésére választott bíróság köteles megállapítani a fuvarozó felelősségét. Reklamáció az áru átvételét követő 24 órán belül fogadható el, olyan sérülésekből kifolyólag, melyek a csomagoláson kivülről nem voltak láthatók. Ha a felek másban nem állapodtak meg, szállítási határidőnek minősül 12 óra, ha a célállomás 100 kilóméteren belül található, illetve, ha a célállomás ennél messzeb van, minden 15 kilóméter

után plusz 1 órát lehet számolni. (Természetesen a nem munkanapok nem számítanak bele a fuvarozás idejébe.) Szállítási késedelem esetén a megbízó a fuvrdíj csökkentéséért folyamodhat. Ha a felek másban nem állapodtak meg, a jelen általános szerződéses feltételek kell irányadónak tekinteni, nem számítva az alábbi 2 esetet: Ha fuvarlevelet állítanak ki, vitás ügyekben az az irányadó, a felek nem hivatkozhatnak a fuvarlevélben szereplő adatok hiteltelenségére. Ha a fuvarlevelet mindkét fél aláírta, és az részletesen tartalmazza a szerződéses feltételeket, a felek nem kérdőjelezhetik meg ezeket a feltételeket. Az alábbiakban az egyik vállalat 25 által közzétett általános szerződéses feltételeket szeretném bemutatni. Ezek az általános feltételek az egyes vállalatok esetében csupán minimális eltérést mutatnak. A realizált szolgáltatások a Közúti Fuvarozási Rendelet 26 törvényei szerint vannak jegyezve, az

érvényes rendeletek és utasítások alapján. 25 26 http://www.teisacom/geodis (20051203) LOTT (Ley de Ordenación de Transportes Terrestres – A közúti fuvarozás törvénykezése) 51 6.2 Díjak - A díjszámítás a súly és a célállomás alapján történik. 1000 kg-ig az ár a súly és a kilogrammonkénti ár szorzata, amelyet a díjak között megadnak. - A biztosítás az előbbi díj 8%-a, de minimum 1 €/küldemény. Ez tartalmazza a felelősségvállalást az esetleges sérülésekért, elveszésért, hajókárért 18 €/kg értékig, maximum 1500 €/küldeményig. A jog bármely kártérítés érvényesítésére kizárólag a fuvarszerződés alapján történik. - A küldemények kiszállítása, ha nem a provinciák székhelyeire, vagy olyan városba történik, ahol a vállalatnak telepe van, re-expedició költségeinek felszámolásával történik. - Az utólag fizetett küldemények átvételének feltétele, hogy azok viteldíját a

címzett az átvételkor azonnal kifizesse, kivéve az express küldeményeknél. - Ha a címzett, a vállalttól független okok miatt, visszautasítja a küldemény átvételét, a vállalat a küldemény visszaszállításáért újabb fuvardíjat számít fel. - Azokért az árukért, amelyek a vállalattól független ok miatt a raktárukban maradnak, a 3. naptól raktározási költséget számítanak fel 6.3 Terjedelem meghatározása A TEISA és a REDUR (és REDUR Portugália) esetében, nemzeti forgalomban: 270 kg/m3. Nemzetközi forgalomban, a REDUR esetében: Díjszámítás alapja: 333 kg/m3, illetve 1 folyóméter = 1750 kg (A számlázás 100 kg-os egységekre vonatkozik.) 6.4 ÁFA Mindig az érvényben lévő törvényeknek megfelelően. 6.5 Különleges küldemények - A vállalat fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azon küldemények fuvarozásra történő átvételét, amelyek nem felelnek meg az elvárható csomagolási és egyéb feltételeknek,

melyek a fuvarozással kapcsolatban felmerülnek. - A nehezen kezelhető áruk: 2 méternél hosszabb, ömlesztett, vagy 500 kg-nál nagyobb, fuvarozásra nem vehetők át. 52 - Azok az áruk, melyek természetüknél fogva nem felelnek meg az általános fuvarozási feltételeknek, nem vehetők át fuvarozásra. A törvénykezéssel ellentétes áruk szintén kizáratnak a fuvarozásból. A küldemény kiszállítása a címzett „ajtaja előtt” ér véget, vagy a TEISA - képviselőjénél, ha a küldemény súlya, mérete, vagy speciális karakterei nem teszik lehetővé a házhozszállítást, vagy ha egyéb forgalombeli akadályokba ütközik a szállítás. 6.6 Felelősség - A feladó köteles megadni a küldemény tartalmát, a címzett nevét, címét, az értesítendő személy nevét, címét, meghatározva a vállalat felelősségének mértékét mulasztás esetén, vagy a nyilatkozatban tett hamisság esetén. A feladó köteles megadni a továbbiakban a

küldemény tulajdonságait, csomagolni, számlázni, és elismerni, hogy a csomagok az ADDR által kiszabott előírásoknak megfelelnek, amennyiben az áru ezen hatály alá esik. A vállalat kizárja saját felelősségét hiányosság, hiba, vagy egyéb tökéletlenségek esetén. Ha a küldemény értéke meghaladja a vállalat felelősségi körét, a TEISA felajánlja - egy további biztosítási szerződés kötésének lehetőségét „minden kockázatra”. Ebben az esetben szükséges: o A tartalom bevallása, érték, csomagolási mód megadása, o az áru értékének 0,8%nak befizetése (de min 3€), o a „minden kockázatra” történő biztosítást írásban meg kell erősíteni. 6.7 Reklamáció érvényesítése A sérülés vagy hajókár esetén a reklamáció bejelenthető a vonatkozó törvények szerint: o a szállítással egy időben (látható kár esetén), o az áru átvételétől számított következő 24 órában (nem látható kár esetén). -

Hogy végül a kártérítést realizálni lehessen, a vállalatnak be kell mutatni a következő dokumentumokat: o reklamációs nyilatkozat a vállalat részére, mely leírja a káresetet, o Csomagjegyzék másolata, CMR fuvarlevél a sérült áru átvételéről szóló megjegyzéssel, o Kereskedelmi számla másolata, 53 o Eredeti vállalati fuvarszámla, az áruértékének megjelölésével o A fizetésről szóló igazolás a vállalat részéről. 6.8 Fizetési feltételek Házi váltó, 30 napos lejárattal, kivéve express küldemény esetén. 6.9 A díjak és feltételek érvényessége - Ezek a díjak és feltételek, helyettesítenek minden előzetes megállapodást. - A megadott feltételek 31/12/2004ig érvényesek. 54 7. A különböző fuvarcégek által nyújtott szolgáltatások 7.1 A REDUR által nyújtott szolgáltatások 7.11 Belföldi forgalom Karakterek: - A kis méretű csomagok kézbesítését ugyanúgy szervezik meg, mint a nagy tömegű

és nagy súlyú áruk szállítását, ugyanolyan garanciával, ugyanabban a minőségben. - Mindenféle fuvarozási módot vállalnak: díjfizetve, utánvéttel, stb. - Szolgáltatásai az UNE-EN-ISO-9002 szabványnak megfelelőek. A. Terméktípusok 1. Részszállítmány: a küldemények közúti fuvarozása az egészen kis méretű csomagoktól a nagyméretig és súlyig. 2. Nagy kiterjedésű küldemények: szállítási szolgáltatás olyan küldemények esetében, amelyek előszállítást is igényelnek nagy területre kiterjesztve. A REDUR külön részleggel rendelkezik, amely ezen szolgáltatás minőségbiztosításáért felel. 3. Határidős szállítmányok: meghatározott szállítási határidővel rendelkező áruk szállítása, előzetes kereskedelmi szerződés szerint. B. Speciális szolgáltatások Utánvét A REDUR központosított szolgáltatást nyújt, ami egyedüli az utánvéttel történő szolgáltatáshálón. Díjait a szerint rögzíti,

ahogy az a klienssel kötött szerződésben van Ajánlatuk: - összeegyeztetett szállítási határidő - az érkezésről való értesítés - közvetlen elszámolás a feladóval a REDUR központon keresztül - utánvét fizetése heti kétszer 55 Aláirt csomagjegyzék Olyan szolgáltatás, amelyben a REDUR, előzetes szerződés alapján, garantálja a kliens csomagjegyzékének leigazolását, mely esetben a REDUR csomagjegyzéke tökéletesen helyettesítő. C. Biztosítások A REDUR lehetőségek egész sorát ajánlja, amellyel a küldemények biztosíthatók. Igyekeznek minden vevőjüknek a megfelelő biztosítást nyújtani, az általuk vállalt kötelezettségeket pontosan, a két fél által előre megkötött szerződés alapján végrehajtani. Felelősséget vállalnak küldeményeikért. D. Meghatározott szállítási határidő A REDUR előre egyezteti a szállítás határidejét, tárolja, és felügyeli az árut, a szolgáltatás megvalósulásáig.

Ezt a szolgáltatást különösen nagy mennyiségű áruk esetén ajánlják. 7.12 Nemzetközi forgalom Terméktípusok - Nemzetközi REDUR: komplett szolgáltatáskor, nemzetközi elosztásban, amelyet minden egyes küldemény esetében személyre szabnak. Ezen a nemzetközi szolgáltatáson keresztül a REDUR lefedi egész Európát, és valamennyi csomagot 72 órán belül kézbesíteni tudja. - REDUR szállítmány: ez a szolgáltatás gyűjtőáru közúti fuvarozását jelenti, elsősorban európai országokba. Általában a 200 kg-nál nagyobb tömegű árukra vonatkozik. A viteldíjat a feladás helyén kell fizetni - REDUR Portugal: Express ipari küldemények feladása Portugáliába. 24 vagy 48 órás szállítási határidővel, bármely fizetési mód igénybevételével. A Redur Portugal szolgáltatás nem tartalmazza Portugália szigeteit (Azores, Madeira, és a 9-vel kezdődő irányítószámokat), ezek ugyanis speciális küldeménynek számítanak, és

külön díjszabás alá esnek. 56 Portugáliába 3 szolgáltatást ajánlanak: - Gyűjtőáru: közúti fuvarozással a kistömegű árutól a nagy tömegűig. - Komplett rakomány: egyedüli kézbesítés a vevő kérésére - Nagy szállítmányok: olyan, nagy területre kiterjedő szállítási mód, amely szállítás előtti szolgáltatásnyújtást is igényel. 7.13 A cég logisztikája A szolgáltatások pontos teljesítésén túl, a REDUR klienseinek lehetőséget ad, hogy a logisztikai lánc egy részét, vagy egészét maguk teljesítsék, az összetevőkkel való ellátástól a termék végső szállításáig, végrehajtva a raktározást, rendelések előkészítését, stb. Logisztikai szolgáltatásuk tartalmazza: - raktározási tevékenység megszervezését és végrehajtását: o áru kirakodás, áruátvétel, felügyelet, o raktáron belüli árumozgatás, o rendelések előkészítése, o átvétel, ellenőrzés, árumozgatás visszaküldés

esetén, o leltározás, - a meghatározott feltételeknek megfelelő áruszállítás, - problémakezelés, - online információnyújtás a rendelések, és szállítások helyzetéről, valamint - folyamatos szolgáltatás és információ ellenőrzés. 7.14 Hasznok az ügyfelek számára A REDUR ismeri az egész logisztikai folyamatot, megfelelő struktúrával rendelkezik ahhoz, hogy a kapcsolódó feladatokat a belső logisztikai folyamatokkal együtt ellássa. Ez lehetővé teszi: - az áruátvétel időtartamának kibővítését, - a szolgáltatás minőségének fenntartását és növelését, a folyamatok nagyobb hatékonyságával és a logisztikai költségek csökkentésével, - a szolgáltatások valós állásáról pontos információ nyújtását, 57 - költségellenőrzést: a fixköltségek nagy részének átalakítása változó költséggé. 7.2 A TEISA által nyújtott szolgáltatások 7.21 Logisztika Vállalat ügyfeleinek szüksége

lehet segítségre nemzeti, vagy nemzetközi szinten. A TEISA képes valamennyi logisztikai szolgáltatást lefedni bármely országban, a Globális Ajánlatával. Logisztika kis távolságon belül: A TEISA segíti ügyfeleit, hogy a lehető legjobb logisztikai rendszert építsék ki együtt, amellyel optimalizálják az ellátói láncot. Tapasztalatuk, és felszereltségük lehetővé teszi, hogy bizalommal, szakmai hozzáértéssel tudjanak együtt dolgozni. Az ügyfelek vállalata így akár termelékenységét is növelheti. Nemzetközi logisztika A TEISA kötelezettsége az informatikai programok fejlesztésével kezdődik, ami az információk folyamatos nyomon követését segíti elő, megkönnyítve az ügyfelek lehetőségét, hogy javítsák a termelési kapacitásukat, és hogy összehangolják a logisztikai láncot, bármely cél/eredő országgal, további költségmegtakarítással. Fordított logisztika A minden jellegű logisztikai szolgáltatások lefedésére

való képesség esetükben azt jelenti, hogy ki tudják elégíteni a fordított logisztikára szabott egyéni kéréseket, vagyis, átveszik a küldeményeket ügyfeleik telephelyén, a központi raktárba visszaszállítják az árut, megszervezik a termékek újrahasznosítását, vagy a környezetre nem káros megsemmisítését. 7.22 Szolgáltatások földrajzi régió szerint Kanári szigetek Háztól-házig szolgáltatás: szállítás minden igényt kielégítően. 58 Légi fuvar: Express csomagokra szabott speciális és egyedi díjszabás, szállítás 24 órán belül (a 15 óra előtt beérkezett küldeményekre). Fix díjakkal, nem számítva a kanári adókat. Tengeri Express fuvar: a provincia egészén, indulás: minden csütörtökön, érkezés: következő hétfő és szerda között – tranzit idő 4/5 nap. Tengeri fuvar: gyűjtőszállítmány, komplett rakományok, a félsziget (Spanyolország) bármely kikötőjéből – tranzitidő 7/10 nap.

Spanyolországi disztribúció (a félszigeten belül) TEISA „plus” Csomagküldemények házhozszállítása Spanyolországban és Portugáliában. 24-48 órán belül, a feladás és érkezés helyétől függően. TEISA „top24” Csomagküldemények házhozszállítása Spanyolországban és Portugáliában, 24 órán belül, Barcelonából, Bilbaóból és Madridból. Küldemények feladása Európába Szakmai tapasztalatuk biztosítja, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtsák ügyfeleiknek. Komplett rakományok 2.500 kg feletti árukra vonatkozóan, teljes kamionnyi árumennyiségre. Spanyolországban, vagy Európa bármely országában, a TEISA minőséggaranciájával, hogy az áru, sérülés nélkül kézbesítve lesz. Légi, tengeri fuvarozás Meghirdetett menetrenddel, az EXW-tő l a DDP p aritásig biztonságos szállítást ajánlanak. A TEISA szakértelmével, és tapasztalatával segítségére lehet a vállalata nemzetközi

kereskedelembe való belépésénél. Segítség a következő területeken: 59 - Takarékosság: költségoptimalizálással, - Megbízhatóság: az előírások megtartásával, amelyek tevékenységére vonatkoznak, - Kombinált fuvarozás megszervezése, - Biztosítás: a különböző országok előírásainak ismerete alapján, - Minőség: a nemzetközi normáknak megfelelően (ISO 9000), - Folytonosság: informatikai felszereltséggel az áru nyomonkövetése (Track & Tracing) 7.3 A SEUR által nyújtott szolgáltatások 7.31 Spanyolország SEUR 8:30 A reggel első órájától. Háztól házig szolgáltatás, mely garantálja, hogy a küldemény reggel 8:30 előtt megérkezik a címzetthez. A SEUR leggyorsabb szolgáltatásformája. SEUR 10 Reggeli idő. Küldeményei a feladást követő napon, délelőtt 10 óra előtt célba érnek SEUR 13:30 Küldeményei a feladást követő napon délután 13:30 előtt megérkeznek a címzetthez. SEUR Mismo Día A

legnagyobb pontosságot igénylő szolgáltatás. Ma számláznak, ma szállítanak Kis méretű küldemények esetén. SEUR 24 - Peninsula: A SEUR klasszikus szolgáltatása. Küldeményeit 24 órán belül kiszállítják a címzetthez - Baleares: A feladás és átvétel helyétől függően, küldeményeit 1-3 napon belül kézbesítik a címzettnek. - Ceuta y Melilla: Kézbesítés 2-3 napon belül a Gibraltári-szorost keresztező küldeményeknél. 60 - Andorra: Andorrából, vagy Andorrába 1-2 nap alatt. - Gibraltar: Kézbesítés 1-3 napon belül a feladást követően. - Canarias Aéreo: 24 órán belül kézbesítenek a Kanári szigeteken, a feladás másnapján. - Canarias Marítimo: A Kanári szigetekre el tudják juttatni küldeményeit hajóval is, a feladást követő 6-12 napon belül. 7.32 Kiegészítő szolgáltatások SEUR Plus Speciális, sérülékeny küldemények esetén a SEUR Plus nyújtja a legnagyobb biztonságot. 1800 €-ig vállalnak

kártérítést a csomag elveszése esetén, anélkül, hogy a szállítmány értékét bizonyítani kellene. Comprobante Entrega Ellenőrizheti, hogy küldeménye rendben megérkezett-e a címzett részére: - a SEUR csomagjegyzék segítségével: ahol az átvételi igazolást az átvevő adja. - A megbízó csomagjegyzékének segítségével: ami a megbízó saját csomagjegyzéke, melyet szintén az átvevő szignál, a küldemény átvételekor. SEUR Reembolso A küldeményekre biztosítékot vesznek fel, hogy elkerüljék az átvétel helyén a késedelemből, fizetésképtelenségből eredő károkat. Az átvételt követő 24 órában pénzét visszajuttatják a megbízónak. SEUR Tramite Inusual A SEUR segítséget nyújt az adminisztrációban, követségekkel, konzulátusokkal, egyetemekkel való tárgyalásban, valamint felelősséget vállal: váltóaláírásban, szerződés aláírásban, stb. Seguro Valor Declarado Biztosíthatja küldeményét

értékbevallással. Ajánlatuk egy kiegészítő biztosítás, amely az árut káresemény bekövetkezése esetén valósértéke szerint biztosítja. 61 8. A fuvarvállalatok által nyújtott szolgáltatások díjszabásai A következőben szeretném vázolni és összehasonlítani a fentebb már megismert vállalatok szolgáltatásainak árait. A korábbiakban elemzett vállalatok főleg csomagküldő szolgáltatást vállalnak, így általánosságban elmondható, hogy valamennyien gyűjtőfuvarozást végeznek. Ritkábban fordul elő, hogy egész kamionnyi áru fuvarozására kapjanak megbízást. Ennek megfelelően az áraik általában magasabbak, mivel ily módon kompenzálják egy-egy fuvar esetleges kihasználatlanságát. Ez természetesen függ a megbízó vállalat természetétől is. Nagyon sok vállalat részesíti előnyben azokat a fuvarozókat, ahol kisebb méretű csomagjaikat is feladhatják és természetesen azok a vállalatok, amelyek nagyobb volumenű árut

fuvaroztatnak kedvezményes áraikat egész kamionnyi áru fuvarozására kapják. Így, ahogy az a magyar gyakorlatban is megfigyelhető, ezeknek a vállalatoknak érdeke, hogy fuvarmegbízásaik során úgy válogassák össze a különböző természetű és méretű árukat, hogy maximálisan kihasználják a kamionok teherbíró-képességét. Mint ahogy azt a szakmai gyakorlatom során is volt alkalmam tapasztalni, sem a megbízók, sem a fuvarozók nem ragaszkodnak egy vállalathoz, mint partnerhez. A cég ahol dolgoztam, körülbelül 5-6 fuvarvállalattal szállítatta a küldeményeit rendszeresen. Ezeknek a kisebb csomagoknak a szállítását 7,5 tonna teherbírású járművekkel végzik. Áraik kialakításakor természetesen figyelembe veszik, hogy állandó partnereiknek kedvezményeket ajánljanak. Elmondhatjuk, hogy a cél, ma már az erős konkurenciaharc miatt, minél szélesebb körű szolgáltatás nyújtása, minél alacsonyabb áron. A következő példát

végig vezetem valamennyi vállalat díjszabása szerint, valamint az általános díjak szerint, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy milyen árkülönbségek is azok valójában, melyeket ki lehet alkudni a fuvarozóknál. Termék: fűszerkeverék Súly: 748kg/760kg Csomagolás módja: műanyag konténer Feladás helye: Alhendín (Granada) Célállomás 1: Teruel Célállomás 2: Tenerife (Santa Cruz de) 62 Azért, hogy 2 esetet vizsgálhassunk, azonos feladási helyről, két célállomást nézek, mivel az egyik szárazföldi, a másik légi, vagy tengeri fuvarozás. A fuvarvállalatok tarifáikat 27 különböző zónák szerint adják meg. Az egyes zónákba sorolt településeket általában földrajzi elhelyezkedésük szerint adják meg, leggyakrabban a postai irányítószám szerint. REDUR Célállomás 1 A mellékelt táblázat alapján csak össze kell olvasni az adatokat. A REDUR osztályozása szerint Teruel a 6. zónába esik Az árakat 750 és 800 kilóra

adják meg. Mivel a mi árunk Bruttó 760 kg, ezért a 800 kilós sávot kell figyelembe vennünk, ebben az esetben a fuvardíj: 111,92 EUR. Az éves szerződés alapján ez az ár azonban csak akkor érvényes, ha a havi minimum megbízás értéke eléri a 6010,12 EUR-t! Ebben az esetben a fuvardíj fizethető akár előre, akár utánvéttel, de mindenképpen 30 napos határidőn belül. BUYTRAGO Célállomás 1 A Buytrago 3 részre osztotta Spanyolország területét. A mellékletben szereplő adatok alapján ebben az esetben is csak össze kell olvasnunk az adatokat. Teruel a 3 zónába esik és a 800 kilós sávot kell itt is figyelembe vennünk, így a fuvardíj: 85,50 EUR. Ehhez az összeghez azonban hozzá kell adnunk a biztosítás összegét, ami minden esetben a fuvardíj 4%-a. Így a végösszeg: 88,92 EUR TEISA Célállomás 1 A Buytragohoz hasonlóan ezen a táblázaton is 3 zóna szerepel, Teruel ebben az esetben is a 3. zónához tarozik A TEISA a

tarifatáblázatában meghatároz egy minimális díjat, de ezen felül a fuvardíjat kilónkénti árban adja meg, vagyis a táblázatban szerepló 27 12. számú melléklet 63 EUR/Kg árat meg kell szoroznunk a mi árunk bruttó súlyával. Így a következő eredményt kapjuk: 760*0,3= 228 EUR. Ez azonban még mindig nem végleges, mivel mint az előbb is, hozzá kell számolni a biztosítási díjat, ami a fuvardíj 4%-a, e szerint a teljes fuvardíjunk: 237,12 EUR. A Teisa a biztosításra külön feltételt szabott, miszerint az nem lehet több kilónként 9 EUR-nál, illetve összesen 1500,60 EUR-nál. Célállomás 2 A kedvezményes tarifák között elkülönítve találhatjuk a légi fuvarozásra vonatkozó díjszabást. Ez a táblázat hasonló elv szerint épül fel, mint a szárazföldi fuvardíj szabás Csak meg kell állapítanunk, hogy Tenerife a nagy szigetcsoporton van és a díjszabás szerint 1000 kg-ig kiszabott díjjal meg kell szoroznunk a küldemény

bruttó súlyát: 0,165*760= 125,40 EUR. A biztosítás értéke a kereskedelmi számla 0,70%-a, továbbá fizetni kell minden küldemény után egységesen 15,03 EUR vámilletéket, és vízi fuvarozás esetén 5,70 EUR/1000 kg kikötői illetéket. Az árak a Teisa sevillai elosztó raktárától Tenerifeig érvényesek. SEUR Célállomás 1 A Seur adja a legrészletesebb díjszabást. Ennek alapján többféle szolgáltatásmódot is igénybe vehetünk és külön-külön valamennyire megállapíthatjuk a díjakat magunk. E szerint az általános táblázatban foglaltaknak megfelelően besorolhatjuk az árunkat, mint az Appennini-félszigetre irányuló árut, mely több mint 300 kg. Így az áru bruttó súlyát meg szorozzuk a kilónkénti árral és megkapjuk a fuvardíjat: 0,43*760= 326,80 EUR. Ehhez hozzáadjuk a biztosítást, mely ebben az esetben a fuvardíj 5%-a, valamint kezelési költséget, egységesen 13,97 EUR-t (tengeri fuvarozás esetén 17,65 EUR-t). Így a

végösszeg: 357,11 EUR. A különleges szolgáltatásokat tartalmazó táblázat alapján kiválaszthatjuk, hogy milyen gyorsan, mely szolgáltatás igénybevételével kívánjuk küldeményünket eljuttatni a 64 címzettnek. Ez a táblázat megkülönböztet ún modulokat (rövid, közepes, hosszú), melyekbe a különböző földrajzi területeket sorolja. Teruel a közepes modulba esik Így választhatjuk SEUR 13:30-at, ebben az esetben a fuvardíj: {(760*1,11)+11,08}1,05+13,97= 911,38 EUR. SEUR 10-et, ekkor a fuvardíj: {(760*1,69)+14,89}1,05+13,97= 1378,23 EUR. SEUR-8:30-at (csak az Appennini-félszigeten): {(760*3,50)+20,29}1,05+13,97= 2828,28 EUR. Célállomás 2 Ugyanez az összeg 24 órás légi szállítás esetében: (760*3,41)1,05+13,97= 2735,15 EUR. 48-72 órás légi fuvar esetén: (760*1,90)1,05+13,97= 1530,17 EUR. Tengeri fuvarozás esetén: (760*0,48)1,05+17,65= 400,69 EUR. Különleges szolgáltatás igénybevételével pedig (csak légi fuvarozás

estében!): SEUR 13:30 esetében: {(760*4,44)+12,67}1,05+13,97= 3570,40 EUR. SEUR 10 esetében: {(760*3,83)+17,02}1,05+13,97= 3088,18 EUR. Miután végig számoltuk valamennyi lehetőséget, már jóval egyszerűbb eldönteni, hogy melyik fuvarmegbízást melyik cégnek adjuk, hogy a lehető legolcsóbban tudjuk eljuttatni az árut. Így áru kézbesítésével Teruelbe a BUYTRAGO-t bízzuk meg, mely 88,92 EUR-ért kézbesíti küldeményünket. Santa Cruz de Tenerifebe az áru légi illetve tengeri úton is eljuthat. Légi fuvarozás esetén a legolcsóbb megoldás a TEISA 125,40 EUR-val. Mivel a küldemény kézbesítése gyűjtőáruként történik, költségtakarékos megoldás, hogy az egy irányba tartó küldeményeket azonos feladóhelyről (esetünkben a Teisa sevillai raktárából) adják fel. A tengeri fuvarozás általában olcsóbb, mint a légi, főként mivel a fuvarozás ideje több időt vesz igénybe. A tengeri fuvardíjak közül számunkra a legkedvezőbb szintén

a TEISA, mivel a légi fuvarozás díjától csupán a kezelési költség mértéke tér el. 65 9. Befejezés Jelenleg, és a jövőben is, az alapvető cél a nemzetközi fuvarozás szempontjából megtartani a következőket: - növelni a szolgáltatások minőségét - növelni a fuvarkapacitást, Spanyolországban, az EU-ban, Marokkóban és a kelet- európai országokban egyaránt. Ennek elérése céljából 15 lehetséges irányvonalat vázolok fel, valamennyi arra hivatott, hogy a nemzetközi fuvarozást alapjaiban segítse. Mind tartalmazhat: - gyakorlati eszközöket, - felelősöket, akik figyelik a tervek megvalósítását (elméleti szempontokat) és - fő irányelveket. A cél valamennyi irányvonal körvonalazása, anélkül, hogy ellentmondás jönne létre az egyes ágak között. Ez ugyanis dominóeffektushoz vezethet, melyben valamennyi döntés kihatással lehet egy másik döntés eredményére. 1. A jelen konjunktúra kihasználása A

kereskedelmi környezetben alkalmazott eszközök fejlesztése annak érdekében, hogy ki tudják használni az előnyös lehetőségeket. Ezek a lehetőségek a spanyolok számára, szemben külföldi versenytársaikkal, az alacsony rezsi költségek, munkabérek, stb., amelyek a következő néhány évben tovább csökkenhetnek az EU politikájának következtében. 2. Növelni a piacrészesedést Növelni a spanyol közúti fuvarozók jelenlegi piaci részesedésének arányát (jelenleg 40-45%). Elengedhetetlen a vállalati környezetben rejlő lehetőségek kihasználása (fizetések, változó költségek, stb.) A cél, hogy továbbra is fenntartsák a költségek alacsony szintjét, segítsék a vállalatok terjeszkedését külföldön. 3. A szolgáltatások minőségének javítása Szükséges a piac megfelelő ismerete a vállalatok részéről, ahol a szolgáltatásokat nyújtják, ismerni kell a fuvarozók igényeit, és tudni kell pontosan teljesíteni a határidőket,

66 a lehető legnagyobb működési területen, valamint rugalmasan kell együttműködni a megbízóval is. 4. A kereskedelmi hálózatok fejlesztése Kitelepített képviseleteket kell létrehozni, amelyek megkönnyítik a fuvarvállalatok működését, alkalmazni kell a technikai újításokat, hogy elérjék a kereskedelmi hálózatok fejlődését. 5. Pozícionálni a marokkói piacon Lehetővé kell tenni a spanyol operátorok számára a megjelenést a marokkói piacon, ami egyben a fuvarok számának növekedését eredményezné, akár egész Európa számára is. A jövőben igyekezni kell bekapcsolódni az Afrikában zajló árufuvarozásba mind az országok közötti, mind az egy országon belüli forgalom esetében. Ennek eléréséhez szükséges további megállapodások megkötése, vámokra, fuvarkvótákra, stb. vonatkozóan 6. Növelni a visszfuvarok számát Tudatosítani kell a spanyol fuvarozókban, hogy mekkora jelentősége van a nagy elosztó központok

kihelyezésének, és az egyéb fuvarozási lehetőségek kihasználásának. Megint csak felmerül, hogy érdemes lenne kisebb kihelyezett elosztó központokat létrehozni, amelyek a nagyok munkáját segítenék. 7. Vállalati koncentráció Az operátorok szövetségei és csoportosulásai megkönnyítenék a vállalati koncentrációt, ami egyben azt is lehetővé tenné, hogy jobban kialakítsák saját környezetüket. Ehhez az elsődleges cél külföldi stratégiai szövetségek létrehozása 8. A vállalati szféra növelése Hogy növelni lehessen a spanyol fuvarvállalatok méretét, illetve jelentőségét és jobban pozícionálhassák magukat a nemzetközi piacon, nélkülözhetetlen az eszközök kombinálása mind gazdasági, operatív és pénzügyi szempontból. 67 Növelni kellene a gépparkok nagyságát, jól képzett emberekkel kellene dolgozni, és több figyelmet kellene fordítani a külföldi piacokon elérhető lehetőségekre. 9. Piackutatás Egy

piackutatás elkészítése, úgy, mint hol és kik a nagyobb nemzetközi fuvarozók, mi az elsődleges tevékenységi körük, lehetővé tenné a nagyobb mértékű fejlesztések sikerét és hogy a spanyol fuvarozók azokra a területekre összpontosítsanak, ahol nagyobb eséllyel érhetnének el sikereket. 10. A kabotázs számának növelése A partmenti hajózás fokozása növelné a spanyol kereskedelem mértékét a szomszédos, csak vízi úton megközelíthető országokkal. Új kapcsolatokat alakíthatnának ki azáltal, hogy jó minőségű szolgáltatást nyújtanak, alacsony költséggel dolgoznak, optimalizálják a források felhasználását és működési területük kiterjedését. 11. Együttműködés a különböző fuvarágak operátorai között Hogy biztos fejlődést érhessenek el, javítani kell a kommunikációt a fuvarmódok operátorai között, azáltal, hogy felhívják figyelmüket az együttműködés előnyeire. 12. Új technológiák

bevezetése Szükséges, hogy a fuvarozók újabb befektetéseket eszközöljenek és folyamatosan tovább képezzék alkalmazottaikat. Ezáltal mindig a legnaprakészebb szolgáltatásokat tudják nyújtani és így tudják leginkább kihasználni a gépparkjuk kapacitását. A befektetések főbb területei lehetnek az újabb nyomkövető rendszerek, navigációs berendezések, stb. 13. Elosztó központok létrehozása A tranzit országokban kihelyezett elosztó központokat létrehozása, lehetővé tenné a lehetőségek jobb kihasználását, azáltal, igénybevételét. 68 hogy kiiktatná szükségtelen pihenők 14. Környezetvédelmi szempontok jelentősége Gazdaságosabb eszközök igénybevétele és a meglévő normáknak való maradéktalan megfelelés javíthatja a környezetvédelem helyzetét, amelyért az Európai Unió jelenleg küzd. Ennek eszközei lehetnek, pl környezetbarát motorok beépítése (Euro2 és Euro-3), ISO minősítések

megszerzése 15. Az infrastruktúra fejlesztése Ehhez mindenképp szükséges a különböző szervezetek munkájának összehangolása illetve azoké az adminisztratív szerveké, amelyek ellenőrzési jogkörrel bírnak. Minimális standard követelmények megalkotásával egységesen alakíthatnák ki az infrastruktúra körülményeit az egész ország területén. Következtetések A jövőbeli fejlesztések és jobb eredmények elérése érdekében koordinálni kell a következő területeket: - Fuvarvállalatok - Nemzeti hatóságok (állami és autonóm) - Nemzeti Fuvarozási Bizottság - Európai Unió - Marokkói és kelet-európai hatóságok Gazdaságosabb eszközök alkalmazása és az adminisztratív szervek fejlesztése szükséges bizonyos eszközök fejleszthetőségéhez. Könnyebbé kell tenni a fuvarozók számára a szükséges információk elérhetőségét. Folyamatosan ellenőrizni kell a spanyol vállalatok kiadásait, hogy azonnal tudják

korrigálni a túlzott, vagy felesleges kiadásokat. Mielőbb meg kell valósítani a jövőre vonatkozó befektetéseket. Az említett országokkal folytatott kereskedelmet javítani kell, hogy állandó partnerré váljanak a kereskedelemben. 69 Mellékletek 1. számú melléklet Table I.5 Leading exporters and importers in world merchandise trade, 2003 (Billion dollars and percentage) Annual percentage Rank Exporters Value Share change Rank Importers 1 Germany 748,3 10,0 22 1 United States 2 United States 723,8 9,6 4 2 Germany 3 Japan 471,8 6,3 13 3 China 4 China 437,9 5,8 34 4 United Kingdom 5 France 386,7 5,2 17 5 France 6 United Kingdom 304,6 4,1 9 6 Japan 7 Netherlands 294,1 3,9 20 7 Italy 8 Italy 292,1 3,9 15 8 Netherlands 9 Canada 272,7 3,6 8 9 Canada 10 Belgium 255,3 3,4 18 10 Belgium Hong Kong, Hong Kong, 11 China 228,7 3,0 13 11 China retained imports domestic exports 19,6 0,3 7 a re-exports 209,1 2,8 14 12 Spain Korea, Republic Korea, Republic 12 of 193,8 2,6 19 13 of

13 Mexico 165,4 2,2 3 14 Mexico 14 Spain 151,7 2,0 21 15 Singapore retained imports 15 Taipei, Chinese 150,3 2,0 11 a 16 Singapore 144,1 1,9 15 16 Taipei, Chinese domestic exports 79,7 1,1 19 17 Austria re-exports 64,4 0,9 10 18 Switzerland Russian 17 Federation 134,4 1,8 25 19 Australia 18 Sweden 101,2 1,3 24 20 Sweden 19 Switzerland 99,4 1,3 13 20 Malaysia b 99,4 1,3 7 21 Austria 95,8 1,3 22 21 Malaysia b 22 Ireland 92,7 1,2 5 22 Thailand Russian 23 Saudi Arabia c 88,5 1,2 23 23 Federation 24 Thailand 80,5 1,1 17 24 India c 25 Brazil 73,1 1,0 21 25 Turkey c 26 Australia 71,5 1,0 10 26 Poland 27 Norway 67,5 0,9 13 27 Denmark 28 Denmark 67,4 0,9 17 28 Ireland United Arab Czech Republic 29 Emirates c 65,8 0,9 26 29 d 30 Indonesia 61,0 0,8 7 30 Brazil 31 India c 56,0 0,7 14 31 Hungary 32 Poland 53,5 0,7 31 32 Portugal 33 Finland 53,0 0,7 17 33 Greece 34 Czech Republic 48,7 0,6 27 34 Finland 70 Value Share 1303,1 16,8 601,7 7,7 413,1 5,3 390,8 5,0 390,5 5,0 382,9 4,9 290,8 3,7 262,8 3,4

245,0 3,2 235,4 3,0 Annual percentage change 9 23 40 13 19 14 18 20 8 18 233,2 3,0 12 24,1 201,0 0,3 2,6 -1 22 178,8 178,5 127,9 2,3 2,3 1,6 18 1 10 63,5 127,4 98,0 95,2 0,8 1,6 1,3 1,2 9 13 25 14 89,1 82,7 1,1 1,1 23 24 81,9 75,8 1,1 1,0 3 17 74,2 70,7 69,3 68,0 57,8 53,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 23 25 34 23 15 2 51,1 50,7 47,6 45,1 43,7 42,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 26 2 26 12 40 23 35 36 37 38 46,6 42,5 36,5 36,5 0,6 0,6 0,5 0,5 29 23 0 23 35 36 37 38 South Africa Philippines Norway Israel 41,1 39,5 39,5 36,3 0,5 0,5 0,5 0,5 40 6 13 2 39 Turkey c Hungary Philippines South Africa Iran, Islamic Rep. of c 36,2 0,5 29 39 36,3 0,5 12 40 41 Israel Portugal 31,6 31,4 0,4 0,4 8 18 40 41 36,0 32,6 0,5 0,4 11 4 42 43 44 45 Argentina Algeria c Venezuela c Ukraine 29,4 24,6 23,7 23,1 0,4 0,3 0,3 0,3 14 31 -3 29 42 43 44 45 25,5 24,9 24,0 23,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15 31 34 36 46 47 48 49 50 Slovak Republic Chile Nigeria Viet Nam c Kuwait

Total of above e World e 22,0 0,3 21,0 0,3 20,3 0,3 20,2 0,3 19,4 0,3 7095,5 94,6 7503,0 100,0 52 16 34 22 26 16 46 47 48 49 50 Saudi Arabia c United Arab Emirates c Indonesia Iran, Islamic Rep. of c Viet Nam c Romania Ukraine Slovak Republic d Chile New Zealand Luxembourg Morocco Total of above e World e 22,5 0,3 19,4 0,2 18,6 0,2 16,3 0,2 14,2 0,2 7208,7 92,7 7778,0 100,0 36 13 23 25 19 16 a Retained imports are defined as imports less re-exports. See the Technical Notes b Revised trade figures ($105 billion for exports and $83.6 billion for imports), which were not available to the Secretariat by the closing date of this publication, place Malaysia as the 18th and 20th leading exporter and importer, respectively. c Secretariat estimates. d Imports are valued f.ob e Includes significant re-exports or imports for re-export. Note: For annual data 1993-03, see Appendix Tables A6 and A7. 2. számú melléklet Table I.2 Growth in the volume of world merchandise trade by selected

region, 1995-03 (Annual percentage change) Exports Imports 19951995-00 2002 2003 00 2002 2003 7 3 4,5 World 7 3 5 7 -2,5 1,5 North America a 10,5 4 5,5 9,5 -0,5 4 Latin America 10 -7 0,5 6 1,5 0,5 Western Europe 6 0,5 1,5 European Union 6 1 0,5 (15) 6 0 1,5 C./E Europe/Baltic 7 8 12,5 States/CIS 7,5 7,5 11,5 8,5 10,5 12 Asia 5,5 8,5 11 4,5 8 5 Japan 4,5 1,5 7 Six East Asian 9,5 8 9,5 traders 4 6,5 5 a Excluding Mexico throughout this report. 3. számú melléklet 71 1.3 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS (EXCLUIDO TRÁNSITO ENTRE PAÍSES). CARGA Y DESCARGA. Unidad: Millones de Tm.-Km PAÍSES 1999 2000 2001 2002 BÉLGICA 17.250 25.320 26.501 25.160 DINAMARCA 12.276 12.166 10.510 10.895 ALEMANIA 45.652 48.684 52.150 52.174 GRECIA ----ESPAÑA 35.066 40.472 45.323 52.353 FRANCIA 41.975 37.863 35.917 32.673 IRLANDA 1.699 2.650 2.295 2.680 ITALIA 24.465 25.742 30.553 31.400 LUXEMBURGO 1.461 1.529 2.009 2.358 PAÍSES BAJOS 41.005 37.876 37.470 36.782 AUSTRIA 15.653 16.712 18.623

19.002 PORTUGAL 10.990 11.855 12.228 13.021 FINLANDIA 3.712 3.977 3.671 3.708 SUECIA 2.721 3.732 3.681 4.080 REINO UNIDO 16.905 14.951 13.208 12.816 TOTAL 270.830 283529 294139 299102 Fuente: EUROSTAT. Statistics in focus - Transport 7/2004 4. számú melléklet 1.4 TRANSPORTE TOTAL DE MERCANCÍAS DE LA UE POR GRUPOS DE MERCANCÍAS (EXCLUÍDA GRECIA). Unidad: Millones de Tm.-Km GRUPOS 1999 2000 2001 2002 0 Productos agrícolas y animales vivos 155.908 159.991 159.538 162.621 1 Productos alimenticios y forrajes 221.182 222.842 226.780 232.733 2 Combustibles minerales sólidos 7.733 7.165 7.478 7.315 3 Productos petrolíferos 45.608 45.735 48.187 47.032 4 Minerales y residuos para refundición 15.218 16.848 14.962 14.553 5 Productos metalúrgicos 80.620 79.911 80.264 78.643 6 Minerales en bruto o manufacturados y materiales de construcción 216.449 215.567 219.425 226.480 7 Abonos 13.908 13.944 13.659 13.871 8 Productos químicos 97.956 99.435 101.236 98.895 9 Máquinas, vehículos,

objetos manufacturados y transacciones especiales 430.177 450.007 462.921 482.573 TOTAL 1.284759 1311445 1334450 1364716 Fuente: EUROSTAT. Statistics in focus - Transport - 10/2004 72 5. számú melléklet Chart 7 World m erchandise trade by region, 2003 (Annual percentage change) Transition economies Africa Western Europe Asia Middle East North America Imports Exports Average Latin America 0 5 10 15 73 20 25 30 6. számú melléklet 7. számú melléklet 74 8. számú melléklet 9. számú melléklet 75 10. számú melléklet 11. számú melléklet 12. számú melléklet tarifatáblák 76 77 78 79 80 81 82 83 Felhasznált irodalom Kiadványok: Repaso a la política de transortes - Transporte Profesional (2003 április, 18-22 oldal) El transporte de mercancías por carretera en vehículos espanoles en Europa y Marruecos (Andersen, 2001) A közúti fuvarozás fehérkönyve (2001.0912 Brüsszel) A közúti

árufuvarozás általános feltételeiről szóló 1997. április 25-i rendelet Internetes oldalak: http://www.redures (20041115) http://www.geodiscom (20041120) http://www.seures (20041026) http://www.teisaes (20041203) http://www.buytragoes (20041105) http://www.inees (20050320) http://www.mfomes (20050105) http://www.wtoorg (20050314) http://europa.euint (20050314) 84