Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Horváth Zoltán - Nemzetközi fizetések a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. gyakorlatában

Adatlap

Év, oldalszám:2002, 73 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:32
Feltöltve:2011. június 22
Méret:4 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány NEMZETKÖZI FIZETÉSEK A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT. GYAKORLATÁBAN Készítette: Horváth Zoltán Budapest, 2002 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS . 5 I. A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT-RŐL 6 II. A KERESKEDELMI BANKOK SZEREPE A KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETBEN. 7 III. A SWIFT-RENDSZER 9 IV. FIZETÉSI MÓDOZATOK AZ MKB RT-NÉL 11 1. A bankelőzmény nélküli átutalás 11 1.1 Az átutalások fajtái 11 1.11 A kimenő – import – átutalások 12 1.12 A bejövő – export – átutalások 14 1.2 Az átutalás költségei 15 1.3 A bankelőzmény nélküli átutalás törvényi szabályozása 16 2. A váltó 16 2.1 A váltó törvényi szabályozása 17 2.11 A váltó törvényes kellékei 17 2.2 A váltó típusai 18 2.21 Kiállítás alapján 18 2.22 Lejárat alapján 18 2.3 A váltóelfogadás 18 2.4 A váltó átruházása 19 2.5 A

váltóavalizálás 19 2.6 A váltó óvatolása 19 2.7 A váltóleszámítolás 20 3. A csekk 20 3.1 A csekk törvényi szabályozása 21 3.2 A csekk típusai 21 3.3 A csekkfeldolgozás 22 4. A beszedés – inkasszó 23 4.1 A beszedés szabályozása 24 4.2 A beszedési megbízás tartalma 24 4.3 A beszedés típusai 25 –3– 4.31 A beszedésre benyújtott okmányok szempontjából 25 4.32 A fizetés esedékességének szempontjából 26 4.33 Az eladó biztonsága szempontjából 26 5. Az okmányos meghitelezés – akkreditív 28 5.1 Az akkreditív szabályozása 29 5.2 Az akkreditív típusai 30 5.21 Az igénybevétel formája szerint 30 5.22 Különleges akkreditívek 31 5.3 Az akkreditív előnyei és hátrányai 32 5.4 Az akkreditív nyitási megbízás tartalma 33 5.5 Az import akkreditív 34 5.51 Import akkreditív nyitása 34 5.52 Import akkreditív igénybevétele 36 5.6 Az export akkreditív 39 5.61 Export akkreditív kiértesítése – avizálása

39 5.62 Export akkreditív igénybevétele 40 6. A bankgarancia 43 BEFEJEZÉS. 45 FELHASZNÁLT IRODALOM . 47 MELLÉKLETEK. 48 Az MKB Rt-nél alkalmazott formanyomtatványok . 49 Kondíciós listák . 66 –4– BEVEZETÉS Minden fejlett, fejlődő és a fejletlen gazdaságú országok működésében nagyon fontos a kereskedelem. Általános esetben egyetlen ország sem képes minden területen az adott ország teljes áru- vagy szolgáltatás-szükségletét kielégíteni, ezért alakult ki az országok közötti külkereskedelem. A világot az idő haladtával egyre jobban átszövik a kereskedelmi kapcsolatok, a technika fejlődésének köszönhetően mára már nincs olyan pont a Földön, ahol ne lehetne egy adott árut megvásárolni vagy megrendelni és oda eljuttatni. A szállítóeszközök fejlődésével párhuzamosan szükségessé vált az áruk kifizetésének fejlesztése is azért, hogy az áruk ellenértéke pontosabban, gyorsabban és ténylegesen eljuthasson

a vevőtől az eladóhoz. A modernizálódásnak köszönhetően a kereskedelmi partnerek igen sok esetben nagy távolságokra vannak egymástól, előfordul, hogy nem is ismerik egymást személyesen, hanem csak hagyományos vagy elektronikus úton levelezési kapcsolatban állnak. Ez az ismeretlenség magától értetődően kockázatokkal jár és e kockázatok lehető legminimálisabb szintűre csökkentése érdekében kapcsolják be a vállalatok a kereskedelmi bankokat az áruforgalmi ügyleteikbe. A bankok feladata, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítsék a külkereskedőket, valamint gyorsabbá, költség-hatékonnyá, gördülékennyé és biztonságossá tegyék a pénzügyi tranzakcióikat. A felmerülő kockázatok viseléséből részt vállalnak és azok fedezésére bankári biztosítékot nyújtanak. A bankok külkereskedelmi fizetési szolgáltatásai közül a legbonyolultabbak, de egyben legbiztonságosabbak az okmányos fizetések. Sok feltételt

kell teljesítenie mind a vevőnek, mind pedig az eladónak ahhoz, hogy a bank teljesítse a kifizetést. Ezeknek a feltételeknek a teljesítése az alapja annak, hogy az üzletfelek biztonságban érezhessék magukat a véletlen vagy esetlegesen szándékos szerződésszegések ellen. Természetesen mindenki számára tökéletes fizetési módról nem beszélhetünk, mindegyikük előnyöket és hátrányokat is tartalmaz a felek számára. Az egyes fizetési módozatoknak és az azokkal járó előnyöknek és hátrányoknak a bemutatása a célom a szakdolgozatom megírásakor, valamint megpróbálom felhívni a figyelmet azokra a dolgokra, amikre oda kell figyelni e fizetési módok alkalmazása során, különös tekintettel az akkreditívek esetében, melyek a legprecízebb és teljesen hibamentes eljárást követelnek meg a benne résztvevő felek részéről. Hogy átfogó képet –5– kaphassunk a különféle megoldásokról, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos tevékenységét fogom bemutatni a következőkben. Célom, hogy érthetően, világosan és részletesen ismertessem az alapvető tudnivalókat, előírásokat, folyamatokat az egyes fizetési módozatokkal kapcsolatban nem csupán az igénybevevői, hanem a banki oldalról is. I. A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT-RŐL „MKB: A Minőség, Kényelem, Biztonság bankja” Az 1950-ben alapított MKB Rt. létrehozásának célja a nemzetközi fizetési forgalomban való részvétel, elsősorban a külkereskedelemmel kapcsolatos bankári feladatok ellátása volt. A Bank tevékenysége hamarosan kibővült az összetett külkereskedelmi ügyletek szervező, irányító, finanszírozó és lebonyolító munkájával. Az 1987-es bankreform során, a kétszintű bankrendszer kialakulásakor az MKB Rt. teljes körű kereskedelmi banki felhatalmazást kapott, amely alapján – a hagyományos üzletágak megerősítése mellett – új üzletágak sikeres

beindítása és felfuttatása történt meg. A belföldi vállalatok finanszírozása rövid idő alatt a bank egyik meghatározó üzletágává vált. A 80-as évek végén az MKB Rt megkezdte, majd a 90-es évek elején számottevően továbbfejlesztette befektetési banki és treasury tevékenységét, valamint privát bankszolgáltatásait. Az MKB Rt. a banki szolgáltatások körének bővítésével egyidejűleg fokozatosan fejlesztette hálózatát, melynek eredményeként jelenleg 14 budapesti pénztárában és 15 vidéki nagyvárosban működő fiókjában áll ügyfelei rendelkezésére. Az MKB Rt Pozsonyban, Ljubljanában bankérdekeltségein keresztül és Bukarestben pedig két rendelkezik régióbeli országban bankképviselettel, (Csehország és Horvátország) van jelen. Az MKB Rt. kedvező megítélésű, tapasztalt intézmény, azon kevesek egyike Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban, amely az átalakulással járó gazdasági

visszaesés közepette is sikeresen őrizte meg tőkeerejét és stabil pénzügyi pozícióját. Az MKB Rt. privatizációja több lépcsőben valósult meg Első lépésként 1994-ben a Bayerische Landesbank Girozentrale (BLB) 25 %-os, az EBRD pedig 16,7 %-os –6– részesedést szerzett a bank tőkéjében. A megerősödött befektetői bizalom jeléül a Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (Német Befektetési és Fejlesztési Társaság) 1995 elején 8,3 %-os részesedésre tett szert. Végezetül, 1996 májusában az MKB Rt. privatizációjának sikeres lezárását jelentette az a tranzakció, amelynek keretében a BLB megvásárolta az ÁPV Rt. portfóliójában még meglevő 25,8 %-os részvénycsomagot. Az EBRD szerepe a privatizációs folyamatban alapvető volt, a nemzetközi pénzügyi intézmény küldetése 1998-ra azáltal, hogy a bank sikeres üzleti és pénzügyi pályára állt, befejeződött. A többszöri tőkeemelés és

részvénycsomag-cserék után a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. főbb tulajdonosai a 11520M Ft értékű jegyzett tőke százalékában, 2000. december 31-ével: Bayerische Landesbank Girozentrale, München 89,30% Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG), Bécs 10,38% Egyéb tulajdonosok 0,32% II. A KERESKEDELMI BANKOK SZEREPE A KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETBEN A külkereskedelmi ügylet egy – a jogszabályokban meghatározott – gazdasági cél érdekében belföldinek külföldivel megkötött, egymással szoros összefüggésben álló szerződéseinek előkészítése, megkötése és teljesítése. Ez tulajdonképpen több összetevőből álló folyamat, melynek lépései az ajánlatkérés, az ajánlattétel, valamint a fizetési feltételekben – ár, fizetési eszköz és teljesítés ideje – való megegyezés. Importról beszélünk abban az estben, ha a termék – ami lehet áru vagy szolgáltatás – ellenértékét devizabelföldi vevő fizeti

devizakülföldi eladónak, exportról pedig akkor, ha a teljesítés ellenkezőképpen történik. Attól függően, hogy a felek a külkereskedelmi szerződésben miben állapodtak meg, a fizetés történhet – ritkán – készpénzben vagy váltó, csekk, sima átutalás, beszedvény (inkasszó), okmányos beszedvény (okmányos inkasszó) vagy okmányos meghitelezés (akkreditív) alkalmazásával. Fontos hozzátenni, hogy az okmányos üzletág szerves részét képezik még a nemzetközi fizetésekkel ill. különféle teljesítésekkel kapcsolatos, a bank által devizaösszegekre vállalt kezességek és garanciák is. A készpénzben történő fizetésen kívül az összes többi fizetési mód lebonyolításában részt vesz legalább egy, de –7– inkább több kereskedelmi bank. A nemzetközi kereskedelem fizetéseinek bonyolításában részt vevő pénzintézetek – profitorientált vállalatokról lévén szó – e tevékenységüket is jutalék

ellenében végzik. Abban az esetben, ha az ügyfél a bankhoz fordul, hogy külföldre fizetést kíván teljesíteni (exportőr), vagy a számára érkező összeget külföldről be kívánja szedetni (importőr), az ügyfél és bankja között – az ügyfél által kezdeményezett – megbízásos jogviszony jön létre, melynek kereteit a különböző érvényben lévő jogszabályok valamint a bank saját üzletszabályzata és működési előírásai adják. A nemzetközi fizetéseket bonyolító bankok levelezői kapcsolatban állnak egymással: az egymástól kapott bankári feladatokat – az egyes bankok „bank to bank” kondíciós listája alapján meghatározott díjazásért – legjobb tudásuk szerint és a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezniük. A levelezői kapcsolat – ellentétben a régimódi postai levelezéssel – ma már azt jelenti, hogy a két bank ún. elektronikus, kulcsolt SWIFT üzeneteket küldhet egymásnak. (A SWIFT rendszerről

bővebben lásd később) A kulcsolás fejlett titkosítást és hitelesítést jelent. A levelezői kapcsolat felvételének eszköze az ún. kontrollokmányok: a bemutatkozás vagy az aláírásminta-gyűjtemények, „Az általános üzleti feltételek” c. kiadvány, valamint a telex-, fax-, távirati utalások ellenőrzéséhez használt kódtáblák kölcsönös átadása a bankok között. A levelezői kapcsolat következő, szorosabb szintjét jelenti, amikor a bankok számlát nyitnak egymásnál. Ez lehetővé teszi a közvetlen számlaműveleteket a bankok között, de egymásnak közvetítő banki – tranzit – feladatokat is teljesíthetnek. Egy adott bank szempontjából „nostro” (lat.: miénk) számlának számít az a bankszámla, amit partnerénél nyitott, tehát nostro számlának minősül az MKB Rt., egy külföldi banknál nyitott devizaszámlája, míg „vostro” (lat.: tiétek) számlának nevezzük azt a bankszámlát, amit más bank nyit az adott

banknál, tehát a külföldi bank nyit az MKB Rt-nél. Természetesen minden kölcsönösen vezetett számla egyben nostro és vostro is attól függően, hogy melyik bank szemszögéből nézzük. Az MKB Rt a magyarországi bankok közül a legkiterjedtebb levelező banki hálózattal rendelkezik: a világ legnagyobb bankjainál mintegy kilencven nostro számlája van és több mint kettőszáz vostro számlát vezet más bankoknak és világszerte mintegy 2500 bankkal áll levelezői kapcsolatban. –8– III. A SWIFT-RENDSZER A SWIFT egy mozaikszó, mely a „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” rövidítése, jelentése: Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Távközlési Társaság, alapító tulajdonosai a legnagyobb amerikai és nyugat-európai bankok. A hálózat működtető központjai Brüsszelben, Amsterdamban és Virginiaban találhatóak. A SWIFT napjaink talán egyetlen világszintű, teljes körű pénzügyi információkat áramoltató

rendszere. Éves szinten milliárdos nagyságrendű üzenet cserélődik a bankok között a világban. A SWIFT egy keretrendszer, amely lehetővé teszi pénz-, illetve hitelintézeteknek, hogy deviza ki- és befizetéseket és egyéb tranzakciókat bonyolítsanak le elektronikus úton. A bankok egymás közötti levelezésében ma már szinte minden üzenetváltás a SWIFT-en keresztül bonyolódik. A Brüsszelben bejegyzett, nagy nemzetközi bankok tulajdonát képező cég két feldolgozó központtal működik, melyek egymástól földrajzilag elválasztva (egyik Európában, Hollandiában a másik az Amerikai Egyesült Államokban van), de egymás tevékenységét „tükrözve” (a két központ ugyanazt a műveletet hajtja végre – biztonsági megoldás, meghibásodás esetére) gyakorlatilag non-stop, megállás nélkül dolgoznak. A bankok műholdakon keresztül kommunikálnak egymás között, ez egy igen biztonságos, gyors és olcsó megoldást jelent az üzenetek

továbbítására az egész világon. A hálózatban üzenet nem veszhet el, ha a hálózat visszaigazolta az üzenet vételét, garanciát vállal a leszállításra. Az üzenetek hitelesítése automatikusan történik, a bankok egymással ún. hitelesítési kulcsot cserélnek, és ezt használják fel az üzenetek kódolására. A kulcs 32 karakteres hexadecimális (0-9, illetve A-F karakterekből álló) sorozat, amit félévente vagy évente újítanak meg a bankok, többek között ez teszi lehetővé a magas szintű biztonságot. Tehát a fogadó bank biztos lehet benne hogy, az üzenetét létező hitelintézet generálta, azon belül pedig a megfelelő szervezeti egység arra feljogosított tisztségviselője s így nincs szükség bonyolult, lassú és költséges ellenőrző műveletek végzésére. Az üzenetek feladásakor pontosan meg kell határozni a címzett bankot, ez a SWIFT kód megadásával történik. A SWIFT kódok felépítése: ’BBBB CC LL bbb’ (Az MKB Rt

SWIFT kódja: MKKB HUHB). Az első négy karakter meghatározza a bankot, a második kettő az országot, a következő kettő a várost és az utolsó választható 3 karakter pedig a bank fiókját, ha a rendszer fiók szinten is telepítésre került. –9– Az üzenetek legtöbbször másodperces gyorsasággal jutnak el a fogadó bankhoz, de a „cut-off time” – bank napi feldolgozási záróra – bankok által meghatározott maximuma miatt előfordul, hogy a rendszer csak a következő napi hajnali nyitáskor fogadja azt. Az MKB Rt. rendszere munkanapokon hétfőtől péntekig 0 órától 1445-ig, pénteken 0-1400ig fogad SWIFT-üzeneteket A SWIFT-üzenet standardizált formátumú, már az üzenet típusából megállapítható, hogy az milyen ügyletre vonatkozik. Az üzeneten percre pontosan látszik az indítás időpontja, illetve hogy a címzett bankjának rendszere mikor igazolta vissza az üzenet befogadását. Az egységesítés nem csak üzenet szintjén, de

az üzenet mezőinek szintjén valamint a mezőkben használható opciók, kód szavak szintjén is megvalósul. A hálózaton kb 170féle különböző üzenet használatos, melyek 10 kategóriába vannak csoportosítva: 0xx – rendszerüzenetek 1xx – ügyfélátutalások, csekkek 2xx – bankközi átutalások 3xx – bankközi üzletkötések (deviza-, valutaműveletek, határidős üzletek) 4xx – beszedvények (inkasszók) 5xx – értékpapírok 6xx – nemesfémek, árutőzsde, szindikált üzletek 7xx – akkreditívek, garanciák, okmányos ügyletek 8xx – utazási csekkek 9xx – likviditásmenedzselés, kivonatok, avizók kulcscsere Az üzenettípusok 3 jegyűek. Az első karakter az üzenetkategóriát, a második az üzenetcsoportot, a harmadik karakter pedig az üzenettípust, lényegében üzleteseményt jelöli. – 10 – IV. FIZETÉSI MÓDOZATOK AZ MKB RT-NÉL 1. A bankelőzmény nélküli átutalás A bankelőzmény nélküli átutalás az a fizetési

mód, amelyben a megbízó bankja vállalja, hogy a megbízó által meghatározott kedvezményezett részére, annak őáltala megjelölt bankjánál vezetett számlaszámára levelezői számlakapcsolatain keresztül – a fedezet birtokában – feltétel nélkül fizetést teljesít. A megbízó bankja részéről teljesítettnek számít az átutalás, amikor a bank a megbízás alapján az átutalandó összeget jóváírja azon a nostro vagy loro számlán, ami lehetővé teszi, hogy a kedvezményezett bankszámláján mielőbb megjelenhessen az összeg. A kedvezményezett bankja köteles a jogszabályi feltételek és belső előírásai alapján hibátlan és hiánytalan átutalási megbízást azonnal teljesíteni, hacsak a saját belső feldolgozási rendje ettől el nem tér. Áru elküldése 2. Számla megterhelése IMPORTŐR BANKJA EXPORTŐR 4. Számlajóváírás 1. Átutalási megbízás IMPORTŐR 3. Átutalás (üzenetváltás) EXPORTŐR BANKJA 1. ábra: Az

átutalás folyamata 1.1 Az átutalások fajtái A banki átutalás a leggyakoribb fizetési mód, tudniillik minden külkereskedelmi ügylet gyakorlatilag átutalással – számlajóváírással – kerül kiegyenlítésre. Az átutalás mögött háromféle külkereskedelmi ügylet állhat: előlegfizetés, előre fizetés, illetve nyitott szállítás. – 11 – Az előlegfizetés elsősorban az eladó érdekeit szolgálja, főként nagyberendezések, gépek eladása esetén szokták alkalmazni. A vevő biztonságának megóvása érdekében előlegvisszafizetési garancia kapcsolódhat hozzá (Bankgaranciákról lásd később) Az előre fizetés a vevő számára a legkedvezőtlenebb, hiszen semmi garanciája nincsen arra, hogy az ellenérték átutalása után valóban megkapja majd azt az árut, olyan minőségben, ahogyan azt megrendelte. Ezzel szemben a nyitva szállítás csak az eladó részére jelent kockázatot, hiszen az áru már a vevő birtokában van, amikor

az ellenérték átutalását elindítja. A kockázatok csökkentése céljából gyakran úgy állapodnak meg a felek, hogy az eladó csak akkor indítja útjára az áruját, ha a vevő banki igazolás elküldésével bizonyítja, hogy az ellenérték elutalásáról már gondoskodott. Az átutalási megbízás beadása még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az átutalás valóban meg is fog történni, mert a megbízást visszavonhatják, ill. fedezethiány miatt is meghiúsulhat A SWIFT-üzenet másolata csak akkor bizonyítja egyértelműen az átutalás megtörténtét, amennyiben a megbízó és a kedvezményezett bankja számlakapcsolatban áll egymással az adott devizanemben. 1.11 A kimenő – import – átutalások A deviza-átutalási megbízások feldolgozása az MKB-Rt-nél a Devizafizetési Műveletek szakterületen történik. A kimenő átutalási megbízást a bank teljesítheti a megbízó nála vezetett számlájának megterhelésével, illetve –

magánszemélyek esetén – az ellenérték pénztári befizetése után is. Az ügyfél a megbízást a bank formanyomtatványának kitöltésével, aláírásával és beadásával kezdeményezi. A nyomtatványon megtalálhatók olyan adatok, amelyek megadása kötelező, ilyenek pl. megbízó neve, terhelendő bankszámla száma, átutalandó összeg és devizaneme, kedvezményezett neve, stb. A bank a megbízás átvételekor ellenőrzi, hogy a megbízás egyértelmű rendelkezést tesz-e lehetővé és hitelesen van-e aláírva, majd ellenőrzi azt is, hogy van-e elegendő fedezet a terhelendő számlán. Ha a beadást követő harmadik munkanapig nem jelentkezik elég fedezet, úgy devizabelföldi jogi személyiségű ügyfelek megbízását tárgytalannak tekinti a bank, és az visszaküldésre kerül a megbízónak. – 12 – Kimenő deviza-átutaláskor három lehetőség állhat elő: 1.) A kedvezményezett bankjával az átutalás devizanemében van számlakapcsolata

az MKB-nek. Ez a legegyszerűbb eset, a kedvezményezett bankjának küldött 100-as SWIFT-üzenet az átutalás megtörténtét (nostro vagy loro számla jóváírását) jelenti. 2.) A kedvezményezett bankjával az átutalás devizanemében nincsen számlakapcsolat, de levelezői kapcsolat fennáll. Ebben az esetben kétféle lehetőség van: 1. Cover-módszer: Közvetlenül küldenek a kedvezményezett bankjának 100-as SWIFT-üzenetet, amelyben feltüntetik, hogy a fedezetet melyik bankon keresztül adják, és 202-es üzenetben rendelkeznek a fedezetről. 2. Several-módszer: Számlakapcsolatos bankhoz küldik a 100-as SWIFT-üzenetet, aki közvetítő bankként jár el, azaz a kedvezményezett bankjának saját 100-as üzenetet küld az eredeti megbízó bank feltüntetésével. Természetesen, ha nincs a két bank között számlakapcsolat, akkor itt is több bankot kell bekapcsolni – láncolatszerűen – az átutalás lebonyolításába. 3.) Ha az MKB Rt nem áll levelezői

kapcsolatban a kedvezményezett bankjával, csak a fentebb leírt several-módszer alkalmazható. Előfordulhat, hogy – amennyiben nincsen közös számlakapcsolat – két-három, vagy akár több közvetítő bankot is be kell kapcsolni. Ha a deviza-átutalás forintszámláról indul, akkor a bank a feldolgozás napján érvényes kereskedelmi deviza-eladási árfolyamon számított ellenértékkel fogja a forintszámlát terhelni a valutanapon. A nemzetközi gyakorlatban általános – és az MKB Rt-nél is használatos –, hogy a feldolgozás napjához képest a második munkanapot jelölik meg a bankok valutanapként. Fontos tudni, hogy ha az adott devizanemben a valutanap bankszünnapra esik, akkor csak az utána következő munkanap lehet valutanap. A 100as – és 202-es – SWIFT-üzeneteket az MKB Rt csak két munkanappal a valutanap előtt küldi ki. Természetesen, ha az ügyfél úgy rendelkezik, hogy a kedvezményezettnek hamarabb meg kell kapnia az átutalás

összegét, erre is van mód: sürgősségi jutalék ellenében már a feldolgozást követő banki munkanapon rendelkezhet az összeg felett a kedvezményezett bankja. Előfordul, hogy a megbízó hiába fizet a sürgősségért, mert a SWIFT-üzenet külföldi bankszünnapon érkezik a kedvezményezett bankjához, vagy munkanapon ugyan, de a helyi cut-off time vagy SWIFT-zárás után. E körülmények – 13 – ismerete nem tartozik a bank feladatai közé, erről a megbízónak kell tájékozódnia külföldi partnerén keresztül. Fontos tudni, hogy az átutalási megbízást a teljesítés előtt bármikor vissza lehet vonni, sőt, a teljesítés után a valutanapig is lehetséges, azonban a valutanap elteltével szinte lehetetlen a külföldi banktól visszaszerezni az átutalt összeget, mert a bank csak a kedvezményezett írásos hozzájárulásával utalja azt vissza. Az MKB Rt. ritka devizanemekben is tud átutalást teljesíteni, azonban az ilyen átutalások hosszú

átfutásúak és – sajnos – elég gyakran előfordulnak egyéb problémák is a külföldi bankoknál, ezért ezt az ügyfeleknek nem javasolják. A magyar forint konvertibilissá tételével az MKB Rt. természetesen forintot is tud külföldre utalni, valamint külföldről is tud forintátutalásokat fogadni. A devizaliberalizáció bevezetése óta újdonság, hogy devizabelföldi magán és jogi személyek egyaránt utalhatnak és fizethetnek egymásnak devizában is, külföldre is utalhatnak Magyar Nemzeti Bank-i engedély nélkül. Egyetlen korlátozás maradt érvényben, mégpedig devizabelföldi magánszemély devizaszámlájáról csak kereskedelminek nem minősülő jogcímeken lehet devizát utalni. Devizabelföldi magánszemély kereskedelmi jogcímen csak akkor használhatja magánszámláját, ha azt belföldiesíti, tehát pénzforgalomra alkalmassá teszi. 1.12 A bejövő – export – átutalások Minél részletesebb és pontosabb adatokat ad meg a

magyar kedvezményezett a külföldi partnerének, annál nagyobb az esélye, hogy időben hozzájut a pénzéhez. Érdemes például megadni számlavezető bankjának levelezői számlakapcsolatait az adott devizanemben. Az átutalás jogcímének minden esetben szerepelnie kell a bejövő megbízáson, így a banknak nem kell külön felvennie a kapcsolatot a kedvezményezettel a jogcím tisztázása érdekében. A megbízó megnevezése nélkül érkezett átutalásokat – jogszabályi rendelkezés alapján – az MKB Rt. nem tudja elszámolni Akkor sem tudja a bank teljesíteni a jóváírást, ha a kedvezményezett megadott neve és számlaszáma eltér vagy a megbízás egyéb módon nem teszi lehetővé az egyértelmű intézkedést. Ebben az esetben 195-ös SWIFT-üzenetben kérik a küldő banknál a hiányosságok pótlását, és ha többszöri próbálkozás ellenére sem kap a bank megfelelő adatokat, úgy az összeg visszaküldésre kerül. – 14 – Ha az MKB Rt.

egy 100-as üzenetet kap egy másik banktól, akivel az adott devizanemben számlakapcsolata van, akkor elvileg biztos, hogy a fedezet a megadott valutanappal a rendelkezésre áll. Ha az üzenet küldőjével nincs számlakapcsolat az átutalás devizanemében, de az egy az MKB Rt. által megbízhatónak minősített bank, akkor az MKB Rt. feltételezi, hogy a fedezet a küldő bank által megjelölt „fedező banknál” – ahol rendelkezésre áll az átutalt összeg – a valutanapon hozzáférhetővé lesz téve. Ellenben ha a 100-as üzenetet egy ún. „fedezetes bank” – kevésbé megbízhatónak vagy egyáltalán nem minősített bankok – küldi, akkor a fedezet fedező bankhoz történt beérkezését minden esetben ellenőrizni kell ahhoz, hogy az összeg a kedvezményezettnek jóváírható legyen. Ezt a valutanapot követő munkanapon lehet leghamarabb megtenni. Amennyiben a fedezet nem folyik be az MKB Rt. számlájára – akár úgy, hogy a megjelölt

banknál a fedezet nem mutatkozik, akár úgy, hogy a küldő bank nem a megfelelő pénzintézeten keresztül próbálja utalni a fedezetet –, úgy az MKB nem tudja teljesíteni a jóváírást a kedvezményezett részére. A bejövő átutalások feldolgozásának a bankra eső költségeit, amennyiben a megbízó azok kifizetését nem vállalta, az MKB Rt. átvállalja ügyfeleitől Azonban ha a külföldi megbízó vállalta azok megtérítését, akkor a „bank to bank” kondíciós lista alapján meghatározott összeggel beterheli az MKB Rt. a küldő bankot vagy 191-es SWIFTüzeneten bekéri a költségeket Gyakran előfordul, hogy külföldi bank más magyar banknál számlát vezető kedvezményezett részére az MKB Rt-n keresztül utal, mert csak azt ismeri vagy mert csak vele van kapcsolata a magyarországi bankok közül. Ebben az esetben az MKB Rt közvetítő bankként vesz részt az ügyletben. 1.2 Az átutalás költségei A banki átutalást az teszi vonzóvá,

hogy gyors és a többihez képest olcsó. A külkereskedelmi ügyletek szerződéseiben a felek kiköthetik, hogy az átutalás költségeit melyikük vállalja, illetve hogyan osztják meg egymás között. Ha erre a szerződésben nem térnek ki, a nemzetközi szokvány az, hogy az importőr a saját bankjának költségeit fizeti, a többit pedig az átutalt összegből vonják le. Ha nem külkereskedelmi ügylet – 15 – fizetéséről van szó, akkor általában a megbízó vállalja az összes felmerülő bankköltséget annak érdekében, hogy az átutalt összeg hiánytalanul megérkezhessen a kedvezményezett számlájára. Ahány bank vesz részt egy átutalásban, annyiféle bankköltség merülhet fel. Csak a megbízó és a kedvezményezett bankjának költségével kell számolni akkor, ha a két bank között az adott devizanemben közvetlen számlakapcsolat van, vagy ha levelezői kapcsolatban állnak, és az átutalás a „cover” módszer szerint történik.

A „cover” módszer azt jelenti, hogy a megbízó bankja közvetlenül, 100-as SWIFT-üzenetben értesíti a kedvezményezett bankját, míg a fedezetről számlakapcsolatán keresztül 202-es üzenetben gondoskodik. Egyéb esetekben a közvetítő bankok költségére is fel kell készülni. Ezek a költségek egyes esetekben (pl nagyobb összegeknél) igen jelentősek lehetnek, ezért az ügyfeleknek mindig fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a külkereskedelmi szerződéseik megkötésekor erre is figyeljenek oda. 1.3 A bankelőzmény nélküli átutalás törvényi szabályozása § A devizáról szóló 1995. évi XCV törvény § 161/1995. (XII26) sz Kormányrendelet § 9/2001. (MK 147) MNB rendelkezés 2. A váltó A váltó speciális, készpénz-helyettesítő értékpapírfajta, amely gyakorlatilag bármely okmányos fizetési művelethez kapcsolható. Szigorú törvényi előírások vonatkoznak erre a saját jogon forgatható, pénzkövetelést megtestesítő

értékpapírra. Két alapvető funkciója lehet: fizetési- és hiteleszköz. Kereskedelmi hitel nyújtására alkalmas, ami tulajdonképpen a kereskedők által egymásnak nyújtott áruhitelt jelent. A váltó külföldön igen elterjedt, itthon azonban nem szívesen alkalmazzák, feltehetően feldolgozási időigényessége, valamint a partnerek esetleges likviditási gondjai miatt, melyekről még a kereskedelmi hitel nyújtása előtt kell tájékozódnia az eladónak. – 16 – 2.1 A váltó törvényi szabályozása A váltójog egységes szabályait az 1930. évi Genfi Egyezmény tartalmazza, amelyhez Magyarország 1964-ben csatlakozott. Az 1965 évi váltótörvény váltotta fel a korábbi, 1876. évi XXVII törvényt A Genfi Egyezményhez több mint 60 ország csatlakozott, az angolszász „common law” országok azonban nem, így jelenleg két nagy váltójogi rendszer létezik: § Az egységesítést célozva az UNCITRAL (United Nations Commission on

International Trade Law) létre kívánta hozni az ún. nemzetközi váltót (International Negotiable Instrument), de ez továbbra is csak tervezet. § Az angolszász váltójogok közül a legjelentősebb az 1882. évi Bill of Exchange Act (BEA) (Nagy-Britannia), és az USA-beli Uniform Commercial Code. 2.11 A váltó törvényes kellékei A váltó kizárólag meghatározott alakban, kellékekkel alkalmazható csak. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, már nem tekintendő váltónak. Ezek a törvényben előírt kellékek a következők: § a „váltó” megnevezés a szövegben § meghatározott pénzösszegre szóló fizetési meghagyás (saját váltónál fizetési ígéret) § a fizetésre kötelezett neve (címe), azaz a címzett intézvényezett § az esedékesség megjelölése § a fizetési hely feltüntetése § annak a neve és címe, akinek a javára vagy rendeletére kell az intézvényezettnek a fizetést teljesíteni, azaz a rendelvényes §

kiállítás helye és ideje § a kibocsátó aláírása, melynek eredetiségéért a forgató személyek nem vállalnak kezességet. – 17 – 2.2 A váltó típusai 2.21 Kiállítás alapján Saját váltó: Fizetési ígéret, kiállítója a vevő, aki saját fizetési ígéretet tesz, a rendelvényesnek, akinek vagy aki rendelete szerint kell a fizetést teljesíteni. A kibocsátó a váltóban ígéri, hogy lejáratkor a váltóban szereplő összeget kifizeti, vagy átutalja a rendelvényes javára. Idegen váltó: A kibocsátó felszólítja a címzettet – kötelezettet –, egy jövőbeni időpontban történő fizetésre egy harmadik személy, a kedvezményezett javára. Ez a váltó akkor lesz ténylegesen érvényes váltó, amikor a kötelezett a váltót aláírja, ezzel jelzi, hogy a lejárat időpontjában valóban eleget fog tenni a fenti fizetési felszólításnak. Amíg a kötelezett a váltót nem írja alá ezt az értékpapírt intézvénynek

nevezzük. 2.22 Lejárat alapján Látra szóló váltó: bemutatáskor fizetendő Lejáratos váltó: szólhat bemutatás után bizonyos időre (30, 45, 60 days after sight) szólhat határozott napra (fix esedékességű: pl. 2002 11 22) 30, 45, 60, 90, 180 nap a számla / váltó / fuvarokmány / stb. keltétől Amennyiben az esedékesség hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanap a lejárat. 2.3 A váltóelfogadás A váltó címzettje aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a váltót annak esedékességekor ki fogja fizetni. látra szóló váltót nem kell elfogadtatni, bemutatáskor fizetendő, a váltót a keltétől számított legfeljebb egy éven belül kell fizetésre bemutatni. lejáratos váltót elfogadás végett be kell mutatni a lejárat előtt az elfogadásnak feltétlennek kell lennie, azonban a címzett azt az összeg egy részére korlátozhatja. – 18 – amennyiben az elfogadás a váltó előlapján

történik, cégszerű aláírás kell, illetve az elfogadás kelte is kell, ha az esedékesség bemutatás után bizonyos időre szól. amennyiben az elfogadás a váltó hátoldalán történne, „accepted” (elfogadva) szó szerepeltetése és cégszerű aláírás (esetleg dátum) szükséges. 2.4 A váltó átruházása A váltó átruházása forgatással történik a váltó hátoldalán. Az forgatja, akinek a rendelkezésére kell a fizetést teljesíteni. A forgatás történhet: üres forgatással: cégszerű aláírás; nem jelöli meg kinek a rendelkezésére forgatja teljes forgatással: megjelölve, hogy kinek a rendelkezésére forgatja, cégszerű aláírás inkasszós forgatás: az a bank forgatja a váltót, akit az ellenérték beszedésével megbízta („for collection only Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.”) 2.5 A váltóavalizálás Az avalizálás a váltó felülgarantálását jelenti: saját váltó esetében a váltó kiállítójáért, idegen

váltó esetében az elfogadóért vállal kezességet az avalizáló bank. Helye a váltón: saját váltónál az előlapon „pour aval” idegen váltónál, akár az elő- akár hátoldalon törtéhet és jelölni kell azt is, hogy kiért vállalják a kezességet ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a kiállítóért vállalt kezességről van szó. 2.6 A váltó óvatolása El nem fogadás vagy nem fizetés esetén történik. Közjegyző jelenlétében Óvatolási Jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik az el nem fogadás / nem fizetés tényét, okát. Ez a dokumentum a későbbiekben felhasználható egy esetleges peres eljárásban Az óvatolás költségeit minden esetben a megbízónak kell fizetnie. – 19 – Lejáratos váltó esetén: saját váltó illetve elfogadott váltó az esedékesség napján + 48 órán belül óvatoltatható el nem fogadott váltót csak a lejárat napján lehet megóvni. Látra szóló váltó esetén: az óvást a

váltó keltétől számított 1 éven belül lehet felvenni. 2.7 A váltóleszámítolás A leszámítolás a váltó esedékesség előtti megvásárlása, vagyis meghitelezése egy bank által. Az MKB Rt-nél a következők szerint történik a leszámítolás: az áruellenérték vagy a szolgáltatás ellenértéke Ft-számlán és devizaszámlán egyaránt jóváírható (hitelnek minősül) elsősorban MKB Rt-s ügyfelek részére történik a leszámítolás, de lehetőség van külső köri ügyfelek részére történő leszámítolásra is, visszkereset nélkül a váltóleszámítolás kamata: maximum LIBOR + 2,5%, EURIBOR + x %. Avalizált váltót visszkereset nélkül 100%-ban, az avalizáló bank minősítése alapján számítolják le. A 8-10 napon belül esedékes váltót egyedi elbírálás alapján lehet csak leszámítoltatni és csak min. 5000 USD feletti összegre kiállított váltót számítolnak le Az MKB Rt. Kockázatelemzési Osztálya minősíti a

váltót ország- és bankkockázat szerint. Elfogadott cégváltót visszkeresettel 100%-ban a vállalati limit terhére számítolják le a Vállalati Ügyfélkapcsolatok javaslata alapján. 3. A csekk A csekk szabványosított formájú, bankra szóló, azonnali esedékességű fizetési megbízás, melyet a csekktömb tulajdonosa állít ki bankszámláján lévő követelése terhére. Akárcsak a bankkártya, a csekk is készpénzkímélő fizetési eszköz, de emellett – 20 – értékpapír is, mivel megtestesíti a benne foglalt követelést. A csekkelszámolás az MKB Rt-nél az okmányos fizetésekkel foglalkozó osztály feladata. A csekkes fizetés a sima átutalás és a készpénzes fizetés alternatívája. 3.1 A csekk törvényi szabályozása A csekk szigorú törvényes formáját és jogi szabályozását az 1931-ben megkötött nemzetközi Genfi Csekkegyezmény biztosítja, amelyhez Magyarország is csatlakozott. Az 1965. évi 2 törvényerejű

rendelettel hirdették ki A 9/2001 (MK 147) MNB rendelkezés is a szabályozást szolgálja. 3.2 A csekk típusai Utazási csekk: fix címletű, standardizált csekkforma, amelyet tulajdonosa készpénzért vásárol meg és ír alá utazása előtt, majd beváltáskor ismét aláírja azt. Az MKB kilenc devizanemben forgalmazza az American Express csekkjeit. Magáncsekk: magánszemély által kiállított, bankra címzett csekk. Céges magáncsekk: cég által kiállított, bankra címzett csekk. Keresztezett csekk: két párhuzamos vonallal áthúzott csekk. Lényege, hogy készpénzben nem fizethető ki, csak a kedvezményezett számlájának jóváírásával. Bankcsekk (intézvénycsekk): bank által kiállított, bankra címzett csekk. Jó nevű bankok esetén a legbiztonságosabb csekk. Az MKB Rt valamennyi, az MNB által jegyzett devizanemben tud vállalati/magán ügyfeleinek bankcsekket biztosítani. Kiírt csekknek nevezünk mindenféle csekket, az utazási csekken

kívül. A csekk lehet bemutatóra, névre vagy rendeletre szóló. A csekk bemutatás után azonnal fizetendő. – 21 – A csekk bemutatásának határideje: 8 nap, ha ugyanabban az országban fizetendő, ahol kiállították 20 nap, ha ugyanazon a földrészen fizetendő, ahol kiállították 70 nap, ha a kibocsátás helyétől eltérő földrészen fizetendő. A fizetésre kötelezett pénzintézet a bemutatott csekket az alaki kellékek megléte, a lejárati idő, a fedezet, valamint az aláírás vagy aláírások hitelessége szempontjából vizsgálja, és csak a minden tekintetben rendben lévő csekk esetén fizet. 3.3 A csekkfeldolgozás Ha egy külföldön fizető csekket az MKB Rt-hez benyújtanak, a csekk típusától függően, általában: egy bizonyos összeghatárig (1000 USD) a pénztárban kifizetésre kerül. Ilyen csekkek lehetnek: utazási csekk, bankcsekk, „International money order”, ill. „Official cheque” MKB Rt-re intézvényezett csekket

vagy kifizetik a kedvezményezettnek a pénztárban, vagy az ügyfél számláján jóváírják a kedvezményezett utasításai alapján. MKB Rt-s jogi személy ügyfeleknél: - ha hitelképes és limittel rendelkezik, akkor visszkeresettel meghitelezik a csekket. - ha nem hitelképes - kis összegű csekk esetén négy hetes MKB függő számlára kerül az összeg jóváírásra, ezzel egyidejűleg a csekket a fizető bank országának egy szerződött bankjához küldi az MKB azzal, hogy szedje be azok ellenértékét. Ez az ún „álmeghitelezés” - nagy összegű csekk esetén beszedésre veszi át a bank, ami azt jelenti, hogy a fizető bankhoz kiküldik a csekket, és az ellenérték megérkezte után jóváírják azt a csekk benyújtójának számláján. MKB Rt-s magánszemély ügyfeleknél a csekk fajtája, illetve az ügyfél hitelképessége függvényében a következők történhetnek: - meghitelezik (azonnali jóváírás) visszkereseti jog fenntartásával

a csekket. – 22 – - meghitelezik (azonnali jóváírás), de az összeget 4 hétre zárolják az ügyfél számláján, tehát négy hétig nem nyúlhat az összeghez. Fontos azonban, hogy az összeg a zárolás időtartalma alatt is kamatozik. - beszedésre veszi át az MKB Rt. a csekket és inkasszó alapon továbbítja azt a külföldi fizető banknak, majd amikor megérkezik onnan az ellenérték, akkor jóváírásra kerül az ügyfél számláján. nem MKB Rt-s magán / jogi személy ügyfeleknél: - álmeghitelezés - beszedés nagy összegű csekk esetén. Mindezeken kívül meghitelezi az MKB Rt. az olyan csekkeket is, amelyek kiállítója egy fejlett ország államkincstára. Ilyenek többek között a külföldről érkező nyugdíjcsekkek 4. A beszedés – inkasszó A beszedésre vonatkozó egységes szabályok URC 522 2. Cikk a) bekezdése szerint: „a beszedés jelenti a meghatározott okmányoknak a bankok által a kapott utasításoknak megfelelő

kezelését avégett, hogy fizetést és / vagy elfogadást eszközöljenek ki, vagy okmányokat szolgáltassanak ki fizetés és / vagy elfogadás ellenében, vagy okmányokat szolgáltassanak ki más kikötések és feltételek szerint.” A beszedés a külkereskedelemben előszeretettel alkalmazott fizetési módok egyike. Az inkasszó előnye a sima átutalással szemben, hogy nagyobb biztonságot nyújt, ugyanakkor költsége kedvezőbb az akkreditívhez képest. Az importőr szempontjából előnyös, mivel nem kell a fedezetet előre biztosítania bankjánál, a bankköltségek általában az eladót terhelik, és a beszedés esetében az első lépést mindig az eladónak kell megtennie. A beszedvényt mindig az exportőr kezdeményezi bankjánál. A megbízott bank arra vállalkozik, hogy megbízója helyett annak követelését – a vonatkozó okmányok ellenében – beszedi. Az áru vagy szolgáltatás ellenértékét az exportőr csak akkor tudja beszedetni,

amikor ő már teljesített és a teljesítésre vonatkozó okmányokat is megszerezte. – 23 – A beszedésben résztvevő felek: megbízó – exportőr: aki megbízza bankját a beszedés elvégzésével küldő bank – exportőr bankja: az a bank, amelyet a megbízó a beszedéssel megbízott beszedő / benyújtó bank: az a bank, amely bemutatja az okmányokat a címzettnek címzett – importőr: akinek az okmányokat bemutatják a beszedés előírásai szerint. 4.1 A beszedés szabályozása § A beszedések kezelésénél a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott A beszedésre vonatkozó egységes szabályok – URC 522 számú kiadványa az irányadó, mely 1996. január 1-ével lépett hatályba Ez a szabályzat nem jogszabály, nem is nemzetközi egyezmény, annak alapján alkalmazzák, hogy az egyes országok bankjai akár egyénileg, akár országuk központi bankja útján bejelentették a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának, hogy alávetik magukat e

szabályzatnak. Ebben az esetben minden beszedésre vonatkozó okmányon fel kell tüntetni, hogy arra az URC 522 vonatkozik. § A beszedésre vonatkozó magyar szabályozást a 9/2001. (MK 147) MNB rendelkezés szolgálja. § Az MKB Rt. szintén az URC 522 számú kiadvány szerint kezeli az okmányokat 4.2 A beszedési megbízás tartalma A beszedési megbízásban az eladónak világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie a következő tájékoztató részletezéseket: annak a banknak az adatait, amelytől a beszedési megbízást kapták, a bank teljes nevét, postai és SWIFT címét, telefon, ill. fax számait és a hivatkozást a megbízó adatait, teljes nevét, postacímét, telefon, ill. fax számát vagy az okmánybemutatás helyét ha van bemutató bank, annak az adatait a beszedendő összeget és a pénznemet a csatolt okmányok jegyzékét és minden okmány sorszámát – 24 – azon kikötéseket és feltételeket, amelyek alapján fizetést vagy

elfogadást kell eszközölni az okmányok kiszolgáltatásának feltételeit a beszedendő költségeket a beszedendő kamatokat a fizetési módot és a fizetési értesítés alakiságát a nem fizetés, ill. nem elfogadás és az egyéb utasítások nem teljesítésének esetére szóló utasításokat a bank felé. Amennyiben valami nem teljesen egyértelműen kerül meghatározásra, a bank nem felelős az ebből származó bármely következményért. A beszedő bank mentes továbbá a késedelem, ill. helytelen cím megadásából származó felelősség alól 4.3 A beszedés típusai Inkasszónál a bank az okmányokat nem vizsgálja, csak külső megjelenését, ill. mennyiségét arra vonatkozóan, hogy a beszedési megbízásban feltüntetettel megegyeznek-e, valamint számszaki egyeztetést végez. Az URC 522 26 Cikke értelmében a bemutató bank köteles megkísérelni a nemfizetés vagy az elfogadás megtagadása okának felderítését és erről tájékoztatni a

küldő bankot. Amennyiben a küldő bank 60 napon belül nem válaszol, a bemutató bank visszaküldi az okmányokat és a továbbiakban semmilyen felelősség nem terheli. 4.31 A beszedésre benyújtott okmányok szempontjából Tiszta beszedés: fizetési okmányok beszedése, amelyekhez kereskedelmi okmányokat nem mellékeltek. Okmányos beszedés: kereskedelmi okmányokkal felszerelt fizetési okmányok vagy csak kereskedelmi okmányok beszedése. A beszedésre benyújtott okmányok lehetnek: kereskedelmi okmányok (számlák, szállítási okmányok, tulajdonjogot megtestesítő vagy más hasonló okmányok vagy bármely más olyan okiratok, amelyek nem minősülnek fizetési okmányoknak) – 25 – fizetési okmányok (saját és idegen váltók, csekkek, ill. egyéb pénzfizetésre használt hasonló okmányok) A beszedés jelenti a fenti okmányoknak a bank által a kapott utasításoknak megfelelő kezelését, melynek során eljárnak a fizetés, elfogadás

érdekében, okmányokat szolgáltatnak ki, ill. előfordul, hogy az okmány-kiszolgáltatás más feltétel szerint történik (váltóelfogadás). Céginkasszó: import ügyleteknél alkalmazzák. Közvetlenül a külföldi cég küldi beszedésre az okmányokat és felkéri az MKB Rt-t az inkasszó összegének beszedetésére az ügyféltől. Az MKB Rt saját ügyfelétől beszedi a pénzt, majd a külföldi cég által megadott bankkapcsolaton keresztül átutalja az inkasszó összegét a cég számláján. 4.32 A fizetés esedékességének szempontjából Látra szóló inkasszó esetén az okmány-kiszolgáltatás fizetés ellenében történik. Halasztott fizetésű inkasszó esetén a vevő hitelt nyújt partnerének: 30, 45, 90 nap. Az esedékesség vagy egy fix dátum Pl. 2002 11 22 vagy: 90 nap a számla keltétől 60 nap az áru beérkezésétől 45 nap a bemutatástól 30 nap a váltó elfogadásától. Az okmány-kiszolgáltatás halasztott fizetés esetében

többnyire váltóelfogadás, saját váltó kiállítása vagy visszavonhatatlan fizetési ígéret kiállítása ellenében történik, de előfordul, hogy fizetés ellenében. Ha nincs váltó, esedékességkor fizetendő a beszedvény, ha van váltó, azt el kell fogadnia az ügyfélnek, de a váltót csak fizetés után adhatja ki a bank. Halasztott fizetésű beszedéseknél biztosítékként előfordulhat bankgarancia, ill. váltóavalizálás alkalmazása. 4.33 Az eladó biztonsága szempontjából Az eladó és a vevő közötti kapcsolat, a bizalom, a vevő bonitása határozza meg, hogy melyik típusú inkasszót választják a partnerek üzletkötésük során. – 26 – Indirekt – sima – beszedvény önmagában semmiféle biztosítékot nem jelent az exportőr számára, mivel az árut az eladó a vevő címére és rendeletére adja fel. Ilyenkor a bank a hozzá beérkezett okmányokat megőrzi és a vevőt felszólítja azonnali vagy halasztott fizetésre –

fizetési ígérvény aláírására – az eladó és bankjának rendelkezése szerint. Direkt – vinkulált – beszedés esetén a vevő csak az áru ellenértékének kifizetése, vagy fizetési ígérvény elfogadása után juthat az okmányok, így az áru birtokába. Ebben az esetben az áru feletti rendelkezési jog a fizetés megtörténtéig, vagy a fizetési ígérvény aláírásáig a banké. Ez történhet úgy, hogy az exportőr az árut egy speditőr címére, és egy bank rendeletére adja fel: annak felszabadítását a fizetés igazolásához köti; de úgy is, hogy az áru tulajdonjogát megtestesítő értékpapírokat – pl. tengeri hajóraklevél teljes szettje – küldi a bankhoz azzal a megkötéssel, hogy csak a fizetés vagy a fizetési ígérvény aláírása ellenében adhatja át azokat az importőrnek. Vinkulált inkasszót csak látra szólóan határoznak meg, mivel a halasztott fizetésnél esetleg több hónapig kellene az árut a speditőrnél

raktározni, ami jelentős költségtöbblettel járna. A vinkulált inkasszó egyik formája az ún. távirati áru-felszabadítás, amelyet az MKB Rt Okmányos Műveletek osztálya alkalmaz. Az okmányok postára adásával egyidejűleg kulcsolt SWIFT-üzenetet küld az MKB Rt. a beszedő banknak és felkéri őt, hogy az okmányok beérkezése előtt az inkasszó kifizetése vagy saját váltó kibocsátása ellenében szabadítsa fel a rendeletére feladott árut. A vinkulált inkasszó nagyobb biztonságot jelent az eladó számára, mivel az áru ebben az esetben zároltan – bank vagy speditőr rendeletére – került feladásra és a vevő csak abban az esetben juthat az áruhoz, valamint az okmányokhoz, ha a beszedési megbízásban előírtaknak eleget tett, azaz fizetést teljesített. Ugyanakkor nem jelent biztonságot a szállított áru minőségére/mennyiségére vonatkozóan. Az URC 522 10 Cikk értelmében „a bank előzetes beleegyezése nélkül a bank címére

közvetlenül áru nem küldhető és a banknak vagy a bank rendeletére le nem köthető”, ha ennek ellenére mégis így adják fel az árut, a bank nem köteles azt átvenni és minden ebből eredő kockázat és felelősség az eladót terheli. – 27 – CÍMZETT (IMPORTŐR) 5. Fizetés / váltóelfogadás 2. Beszedési megbízás 1. Áruszállítás 4. Okmánybenyújtás 7. Fizetés / váltóelfogadás MEGBÍZÓ (EXPORTŐR ) 3. Beszedési megbízás KÜLDŐ (EXPORTŐR) BANKJA 6. Fizetés / váltóelgogadás BESZEDŐ / BENYÚJTÓ BANK 2. ábra: A beszedés folyamata 5. Az okmányos meghitelezés – akkreditív Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok UCP 2. Cikke szerint: „meghitelezés minden olyan bármilyen elnevezésű vagy megjelölésű megállapodás, amelynek folytán valamely bank (a nyitó bank) egy ügyfél (a megbízó) kérésére és utasításai szerint vagy saját kezdeményezéséből eljárva köteles

egy harmadik fél (a kedvezményezett) javára vagy rendeletére fizetést teljesíteni vagy a kedvezményezett által kibocsátott váltókat (intézvényt) elfogadni és kifizetni, vagy felhatalmaz egy másik bankot, hogy ilyen fizetést teljesítsen vagy ilyen váltókat (intézvényt) elfogadjon és kifizessen vagy felhatalmaz egy másik bankot a negociálásra (okmányok megvásárlására) az előírt okmány(ok) ellenében, feltéve, hogy a meghitelezés kikötéseit és feltételeit teljesítették.” Az okmányos meghitelezés tehát olyan fizetési ígéret, amelyet egy bank ügyfele – importőr – megbízásából egy harmadik személy, a kedvezményezett – exportőr – javára tesz. Teljesítése a meghitelezés megnyitása alkalmával előírt okmányok meghatározott időn belül történő átadásával történik. A meghitelezés az árunak a kedvezményezett által történt elszállítása és az ellenértéknek a megbízó által történő kifizetése

között – 28 – létesít – mindkét fél érdekeit védő – kapcsolatot. A meghitelezés lehetővé teszi továbbá, hogy a két fél közötti nagy távolság ellenére a kölcsönös szolgáltatások közel egy időben történhessenek. Az akkreditív a külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód, mivel a vevőnek is lényeges kockázatcsökkentési lehetőséget biztosít. Az akkreditívben résztvevő felek: megbízó – importőr: aki megbízza bankját az akkreditív kibocsátásával bank(ok): - nyitó bank – importőr bankja: az a bank, amelyet a megbízó az eladó felé való fizetési ígéret tételével vagy váltóelfogadással megbízott - értesítő – avalizáló bank: kötelezettség nélkül ellenőrzi a nyitó bank által kibocsátott akkreditívet (leggyakrabban az eladó bankja) - igazoló vagy megerősítő bank: abban az esetben kapcsolják be külön bankként az ügyletbe, ha a nyitó bank ismeretlen vagy nem

megfelelő bonitású - fizető vagy teljesítő bank: a nyitó bank felhatalmazhat más bankot a teljesítésre (leggyakrabban az eladó bankja) kedvezményezett – exportőr: a vevő bankja az ő javára bocsátja ki az akkreditívet. 5.1 Az akkreditív szabályozása Az okmányos meghitelezés szabályait a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok című – UCP – 500. számú – kiadványban közzétett szokványa tartalmazza 1993-as átdolgozása után ez az új változat 1994. január 1-jétől érvényes Az UCP nem jogszabály, nem is nemzetközi egyezmény. Ugyanúgy, mint a beszedésre vonatkozó szabályok, az alapján alkalmazzák, hogy az egyes országok bankjai akár egyénileg, akár országuk központi bankja útján bejelentették a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának, hogy alávetik magukat a szabályzatnak és az akkreditív-művelet lebonyolítása során azt alkalmazzák. Az UCP szerint

ebben az esetben minden akkreditívben fel kell tüntetni, hogy arra a szabályzat az irányadó. Ha ezen szabályok elfogadását belefoglalják az akkreditív szövegébe, akkor azok kötelezőek a meghitelezés összes érdekelt felére, kivéve, ha a meghitelezés kifejezetten más rendelkezést tartalmaz. A világ majdnem összes országának bankjai – köztük a hazai bankok is – alávetették magukat az UCP-nek. – 29 – 5.2 Az akkreditív típusai Visszavonható akkreditív: bármely időpontban módosítható vagy visszavonható. Legkevésbé biztonságos, nagyon ritkán alkalmazzák. Visszavonhatatlan akkreditív: a nyitó bank visszavonhatatlan ígérete arról, hogy amennyiben az akkreditív összes feltétele teljesül, úgy az akkreditívben meghatározott összeget a akkreditív lejártáig a kedvezményezettnek kifizeti. Két típusa van: nem igazolt akkreditív: az avizáló bank semmilyen felelősséget nem vállal, csak a nyitó bank megbízottjaként

jár el igazolt akkreditív: az értesítő bank saját és független fizetési kötelezettséget vállal, melyet attól függetlenül, hogy részére a nyitó bank az általa kifizetett összeget vissza tudja-e téríteni vagy sem. Ebben az esetben az értesítő bank igazoló bankká válik. Előfordulhat, hogy külön bankot vonnak be igazoló bankként 5.21 Az igénybevétel formája szerint Látra szóló akkreditív: esetében az akkreditívben szereplő összeg kifizetése azonnal esedékessé válik, amint a bank az okmányokat az eladótól megkapta és megállapította, hogy azok minden tekintetben megfelelnek az akkreditív előírásainak. Halasztott hatályú akkreditív: esetében a fizetés nem azonnal, az okmányok elfogadása után történik, hanem 30 / 60 / 90 nap / fél év / egy év elteltével. Határidős váltó elfogadására vonatkozó akkreditív: esetében az előírt okmányokon felül a kedvezményezett egy határidős váltót intézvényez a nyitó,

az értesítő vagy egy harmadik bankra. Amennyiben a bank az okmányokat rendben levőnek találja, a váltót cégszerű aláírásával elfogadja. A fizetés tehát nem az okmányok benyújtásakor, hanem az elfogadvány lejárati napján történik. Kereskedelmi hitellevél: esetében az okmányok, ill. az intézvény saját névben és saját számlára, megbízás nélkül megvásárlásra kerülnek (negociálás). Ezt teheti bank vagy egy úgynevezett jóhiszemű birtokos (bona fide holder). Utóbbi esetben erről külön záradék szól az akkreditívben. – 30 – Lokálakkreditív: esetében a nyitó bank magának tartja fenn az okmányok elleni fizetés jogát elsősorban nem konvertibilis fizetőeszközt alkalmazó országokban alkalmazzák. 5.22 Különleges akkreditívek Készenléti vagy „stand by” akkreditív: formáját tekintve akkreditív, tartalmilag azonban egyfajta bankgarancia. Az USA viszonylatában alkalmazzák, mivel ott a bankok nem vállalhatnak

kezességet / bankgaranciát. Feltöltődő akkreditív: nagy összegű, több részszállítással teljesítendő szerződéseknél alkalmazzák. A nyitó bank kötelezettséget vállal, hogy a keretösszegen belül (a szerződéses érték) meghatározott részösszeg erejéig akkreditívet nyit, és ha az igénybevétel megtörtént, akkor az újabb részszállítás erejéig feltölti az akkreditívet, megújítja azt. Átruházható akkreditív: a fizető vagy negociáló bank felhatalmazást kapott arra, hogy akkreditívet az első kedvezményezett utasítása alapján átruházza. Az átruházható akkreditív kedvezményezettje közvetítő kereskedőként működik, s igyekszik, hogy a végső vevő és a tényleges eladó ne szerezhessen tudomást egymásról, hiszen akkor legközelebb esetleg közvetlenül keresik fel egymást. Back-to-back akkreditív: egy már létező, nem átruházható akkreditív alapján egy másik kedvezményezett javára újabb akkreditívet

nyitnak. Az első akkreditív fedezetét képezi a másodiknak. Jogi szempontból a két akkreditív egymástól teljesen független és önálló fizetési kötelezettségvállalás. Ezt a meghitelezést a kereskedő akkor választja, ha nem akarja, hogy eladója tudomást szerezzen arról, hogy áruját továbbadja, ill. az eredeti eladó kilétét a vevő előtt nem kívánja felfedni. A bankok számára ez rendkívül kockázatos, mert előbb kell fizetnie import esetében, mint ahogy az okmányok ellenértéke a másik oldalon (export) rendelkezésre áll. A bank ki van szolgáltatva annak a ténynek, hogy vajon az eladó egyáltalán benyújtja-e az okmányokat a javára nyílt akkreditívben, és ha igen, azok mindenben megfelelnek-e az akkreditív előírásainak. A bank így egy időre saját eszközeiből hitelez. Ez rendkívül kockázatos, ezért ilyen típusú akkreditívek bonyolítását az MKB Rt. nem is vállalja – 31 – Red clause: a nyitó bank a bekapcsolt

banknak a piros színnel írt záradék összegéig engedélyt ad a kedvezményezett részére hitelnyújtásra. A nyitó bank az előlegfizetési megbízással felelősséget vállal a kedvezményezettért, kockázata csökkentése érdekében természetesen megfelelő biztosítékot kérhet (bankgaranciát, zálogjogot stb.) Omnibus akkreditív: angol bankok használatában kialakult finanszírozási forma. Lényege, hogy az eladó a javára megnyitott akkreditív összegét igénybe veheti az áru feladása előtt. A bank az akkreditív összegét az áru feletti zálogjog elismerése ellenében fizeti ki. 5.3 Az akkreditív előnyei és hátrányai Az eladó szempontjából az akkreditív a következő előnyökkel jár: az árut csak akkor adja fel, ha a bank visszavonhatatlan fizetési ígérete a birtokában van az akkreditív biztosítékot nyújt arra, hogy követelését az akkreditívben előírt rendben lévő okmányok benyújtása esetén, az akkreditív jogviszony

alapján kötelezett banktól (nyitó / igazoló) a vevő fizetőkészségére vagy fizetőképességére való tekintet nélkül megkapja kedvezően befolyásolja az eladó likviditását is, ugyanis az áru ellenértékét viszonylag hamar megkapja az áruszállítás után, ha nem késlekedik az okmányok kiállításával, benyújtásával. A vevő előnyei: nem kerülhet birtokon kívül, hiszen nem kell az okmányok banki ellenőrzése előtt fizetést teljesítenie. A fizetéssel kapcsolatos feltételeket ő állapítja meg Az akkreditív azonban a nagyobb biztonságot, több előnyt az eladónak kínálja, a vevőnek ugyanis számolnia kell azzal, hogy az esetek jelentős részében pénzét hetekre, hónapokra leköti az akkreditív fedezeteként ha az eladó nem tesz eleget szerződéses kötelezettségének a vevő ugyan birtokon kívül nem kerül, de pénzét hiába kötötte le – 32 – valamennyi bank költségeit köteles megtéríteni, de ez az esetek csekély

részében történik így, ugyanis a fő szabály az, hogy minden fél az országában felmerülő bankköltséget köteles megtéríteni nem mentesül a normális kereskedői kockázatok alól sem, hiszen a bankok nem vállalnak felelősséget az akkreditív keretében benyújtott okmányok valódiságáért, sem pedig azért, hogy azok valóban a bennük feltüntetett árukról szólnak-e. A vevőnek pedig gyakran nincs lehetősége arra, hogy az árut fizetés előtt ellenőrizze, sőt az árura való hivatkozással a fizetés nem utasítható vissza, ha az okmányok megfelelnek az akkreditív előírásainak. 5.4 Az akkreditív nyitási megbízás tartalma a nyitó bank teljes neve, címe megbízó teljes neve, címe és számlaszáma kedvezményezett neve, címe és számlaszáma akkreditív visszavonhatósága annak feltüntetése, hogy az akkreditív az UCP szokványoknak megfelelően kerül megnyitásra kedvezményezett bankjának teljes neve, címe, azonosító kódja

igénybevétel helye fizetés módja banki jutalékokkal és költségekkel kapcsolatos utasítások kedvezményezett értesítésének módja akkreditív devizaneme és összege számmal és betűvel áru / szolgáltatás / értéket képviselő jog idegen nyelvű rövid leírása, vámtarifaszám engedélykötelesség feltüntetése szállítási határidő lejárat ha nem 21 nap okmánybenyújtási határidő részszállítás megengedett-e átrakás megengedett-e fuvarparitás rendeltetési állomás – 33 – címzett jogcím megbízó devizajogi státusza gazdasági szektor az okmányos meghitelezés keretében benyújtandó okmányok és az azokkal szemben támasztott formai, tartalmi, mennyiségi követelmények felsorolása egyéb rendelkezések. 5.5 Az import akkreditív 5.51 Import akkreditív nyitása Import akkreditív nyitását a megbízónak az MKB Rt. üzleti területénél (Vállalati és Pénzintézeti Igazgatóság, illetve vidéki fiókok, vagy Privát és

Pénzintézeti Szolgáltatások Igazgatósága) kell kezdeményeznie. Az illetékes üzleti szakterület minden olyan ügyféllel, akinek a megbízásából akkreditív nyitásra, ill. garancia kibocsátására sor kerül, keretszerződést köt A keretszerződés összeg és lejárat nélküli valamint tartalmazza az összes általános szerződéses feltételt, előfordul azonban, hogy a keretszerződést összeghatárral és lejárattal írják alá. Ez utóbbi esetben a keretszerződéseket a Hitel Back-office (HBO) tartja nyilván, és mind az akkreditív nyitási megbízást (összeget / lejáratot érintő módosítást), mind a fizetést csak a HBO előjegyzése után teljesíti a bank. A konkrét akkreditív nyitására vonatkozó szerződést szintén az üzleti terület köti meg az ügyféllel. A megbízást 3 eredeti példányban kell benyújtani, majd az üzleti terület mindhárom példányt aláírja és az Okmányos Műveletek osztályra továbbítja. A megbízáson a

megbízó cég aláírásainak jogszerűségét az üzleti terület vizsgálja és „aláírás rendben” pecséttel igazolja. Az Okmányos Műveletek osztály feladata az akkreditív nyitással kapcsolatban: 1.) Avizáló / fizető bank kijelölése a) Az akkreditív nyitási megbízásokat, melyeken a megbízó a kedvezményezett bankját feltüntette, a megjelölt bankhoz irányítják, amennyiben azzal levelezői kapcsolatban állnak. Ha nem a bank központjához kérik a nyitást bizonyos viszonylatok esetében célszerű ellenőrizni (pl. Banker’s Almanach-ból), hogy – 34 – a kijelölt fióknak van-e felhatalmazása nemzetközi tevékenység folytatására, mert a nyitások csak ezekhez a fiókokhoz továbbítandók. b) Azon megbízásoknál, melyeken a kedvezményezett bankját a megbízó nem adja meg, a közreműködő bank kiválasztása a Pénzintézeti Kapcsolatok (PIK) által megadott listából – a megjelölt sorrendet figyelembe véve – történik. A

sorrendiség azt jelenti, hogy lehetőség szerint valamennyi felsorolt bankot foglalkoztatni kell, az adott forgalom nagyságára vonatkozóan kell a sorrendet figyelembe venni. Az MKB Rt. szintén a listából választja ki a bankot, ha olyan pénzintézetet jelöl meg a megbízó, amellyel nincs levelezői kapcsolata. Ebben az esetben a megbízót telefonon és/vagy faxon tájékoztatják, és fax-instrukciót kérnek, hogy kéri-e a kedvezményezett bankjának bekapcsolását is. c) 100.000 USD (vagy ennek megfelelő más deviza) ill ezt meghaladó összegű akkreditívek esetében előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges a PIKkel, akár megjelölte a megbízó a bankot, akár nem. d) Ha a külföldi bankot igazolásra kell felkérni, akkor a bank kiválasztása és az igazoltatási jutalék megállapítása a PIK hatáskörébe tartozik. 2.) Akkreditív feltételeinek vizsgálata Meg kell vizsgálni, hogy a megbízás tartalmazza-e a minimális

akkreditívfeltételekre vonatkozó teljes utasításokat és azok között nincs-e ellentmondás. Bármely probléma esetén a megbízóval pontosítani kell a feltételeket és azokat a megbízásra – a megbízó nevére való hivatkozással együtt – fel kell vezetni. Amennyiben összeget és lejáratot érintene a módosítás, úgy az nem teljesíthető az üzleti terület hozzájárulása (megbízási szerződés módosítása) nélkül. Ha a megbízóval való telefoni megbeszélés több, érdemi feltételt is érint úgy célszerű a megbízás és telefonbeszélgetés alapján előkészített akkreditív tervezetet faxon ellenjegyeztetni a megbízóval az esetleges későbbi félreértések és viták elkerülése érdekében. Igény esetén az MKB Rt. külön díjazás ellenében vállalja, hogy akkreditív tervezetet készít szerződés alapján. Az akkreditív feltételeinek tisztázása után nyitjuk meg az akkreditívet. – 35 – MEGBÍZÓ (IMPORTŐR)

KEDVEZMÉNYEZETT (EXPORTŐR) 4. Akkreditívnyitás és értesítés 2. Utasítás az akkreditívnyitásra 1. Szerződéskötés 3. Akkreditív megnyitása NYITÓ BANK ÉRTESÍTŐ (AVIZÁLÓ) BANK 3. ábra: Az akkreditív megnyitása 5.52 Import akkreditív igénybevétele Import akkreditív esetén az MKB Rt., mint nyitó bank szerepel az ügyletben A lebonyolítással kapcsolatban a legfontosabb feladata az okmányvizsgálat, melynek keretében véglegesen és feltétlenül döntenie kell az okmányok elfogadásáról vagy azok visszautasításáról. Az okmányvizsgálat során a következőket nézi a bank: Kereskedelmi számla - kiállító - paritás - cégszerű aláírás - túllépés összegben / mennyiségben - megbízóra történt kiállítás - plusz költség - akkreditív devizanemére szól - engedmény - áruleírás - részszállítás - kötésszám / proformaszám / - teljes mennyiség leszállítva vámtarifaszám / egyéb -

azonosításra alkalmas adatok - egységár Intézvény - kellékek, forgatás Hajóraklevél (B/L) - kiállító - hajó megnevezve - teljes sorozat - elhajózási és rendeltetési kikötő - forgatás feltüntetve és megfelel – 36 – - - (*) kiállítás kelte, beleértve a 21 - napot, vagy az akkreditív szerint száma, jelzése egyezik a számlán meghatározott napot lévőkkel „on board” B/L, „recieved for - board” rávezetése (*) utólagos rávezetések hitelesítése shipment B/L” esetén az „on - (*) súly, csomagolási egységek - (*) átrakás tiltásának vizsgálata - kamion-, utánfutó- / vagonszám (*) fuvardíj rendezése megfelel a paritásnak - (*) tiszta - (*) számlának nem ellentmondó áruleírás Közúti, vasúti és légi okmányok - kiállító - kiállító aláírása, pecsétje - kiállítás kelte - feladási és rendeltetési hely - a nemzetközi gyakorlatnak meg- feltüntetve -

mérlegelés esetén a mérlegelt súlyt számlázták - felelő példány került benyújtásra (*) lásd még B/L-nél meg- jelölteket Biztosítási kötvény - az előírt okmányt nyújtották be - biztosító vagy ügynöke írta alá substitute” megjelölést figyelembe - ellenjegyezve vagy forgatva (ha vették - szükséges) - - akkreditív devizanemére kiállítva - CIF / CIP érték + megfelelő % - kelte nem későbbi B/L-en a hajó neve melletti „or előírt szóról-szóra szerepelnek a igazolja, hogy a szállítás keltétől érvényes áruleírás, markírozás, egyéb azonosító fuvarokmányénál vagy későbbi, de adatok pontosan meg- egyeznek - minden eredeti példányt be- nyújtották (több kiállítása esetén) Egyéb okmányok Analízis igazolás - kockázatok a tényleges értékek megfelelnek az előírásoknak – 37 – Rendben lévőnek – előírásszerűnek – talált okmányok ellenében a

fizetést azonnal teljesíti a bank, ill. halasztott fizetés esetén a benyújtó banknak igazolja az MKB Rt, hogy esedékességkor fizetni fog. Egyidejűleg az okmányokat a megbízónak kiszolgáltatja. 1. Áruszállítás MEGBÍZÓ (IMPORTŐR) KEDVEZMÉNYEZETT (EXPORTŐR) 5. Terhelés / Okmányok 2. Fizetés Okmányok 3. Okmányok NYITÓ BANK 4. Fizetés vagy fedezet átutalása ÉRTESÍTŐ (AVIZÁLÓ) BANK 4. ábra: Az akkreditív igénybevétele Nem előírásszerű okmányok esetén a banknak több előfeltételt is figyelembe kell vennie avégett, hogy az okmányokkal szemben érvényes kifogást támaszthasson. Ezek a következők: a visszautasítást haladéktalanul, de legkésőbb az okmányok átvételét követő 7. munkanapon meg kell tenni – 734-es SWIFT-üzenet a kifogásban meg kell nevezni mindazokat az eltéréseket, amelyek miatt az okmányokat visszautasítja a bank a visszautasításnak tartalmaznia kell azt az igazolást, amely szerint az okmányokat

a benyújtó bank rendelkezésére tartja az MKB Rt., vagy esetleg, hogy azokat a benyújtónak visszaküldi. Ha ezen feltételek közül akár csak egyet is figyelmen kívül hagy a bank, a kifogás / visszautasítás érvénytelen. – 38 – 5.6 Az export akkreditív 5.61 Export akkreditív kiértesítése – avizálása Miután a meghitelezés beérkezik az MKB Rt-hez 700/701-es, 710/711-es, ill. 720/721es SWIFT-üzenetek formájában vagy levélileg, akkor megvizsgálják az akkreditívet a következők szerint: nem tartalmaz-e az akkreditív kétértelmű, ellentmondásos, teljesíthetetlen feltételeket. Amennyiben ilyet tartalmaz, akkor erre felhívják a kedvezményezett figyelmét. A módosítást a kedvezményezettnek saját partnerétől kell kérnie hitelesség: - ha a nyitás SWIFT-en érkezik, az hiteles - levélben érkezett akkreditívet az aláírások ellenőrzése céljából a specimenbe küldik. Ha az aláírások nem vagy csak az egyik aláírás

azonosítható, akkor utólagos megerősítést kér a bank a nyitó / avizáló / átruházó banktól. MKB Rt. funkciója: - Avizáló: nem jelent kötelezettséget a bank számára - Negociáló szerepet az MKB Rt. nem vállal - Fizető: nem jelent saját kötelezettségvállalást a bank számára, nem saját forrásainak terhére teljesíti a fizetést, hanem a rendben levő okmányok alapján a meghitelezés előírásai szerint – a nyitó banktól SWIFT-en – lehívott fedezet kifizetését vállalja. - Átruházó: már avizáláskor felhívja az MKB Rt. a kedvezményezett figyelmét, hogy az átruházás üzleti döntés függvénye. - Igazoló: ebben az esetben az MKB Rt. a nyitó bank megbízása alapján a saját kötelezettségvállalását teszi hozzá az akkreditívhez, kötelessé válik a nyitó bank esetleges nem fizetése esetén is akkreditívszerű okmányok ellenében fizetést teljesíteni. – 39 – 5.62 Export akkreditív igénybevétele A

kedvezményezett miután megkapta a kereskedelmi szerződésnek megfelelő, számára elfogadható, teljesíthető feltételekkel nyílt akkreditívről szóló értesítést, esetleg módosítás(oka)t, elszállítja az előírt árut a kívánt időben, a kívánt rendeltetési helyre. Kiállítja, ill. beszerzi az akkreditívben előírt okmányokat és benyújtja azokat bankjához az okmánybenyújtási határidőn belül. Az okmányokat a kedvezményezett által kiállított és aláírt okmánybenyújtó levél kíséretében fogadja be a bank, melyen célszerű feltűntetni az alábbiakat: MKB referenciaszáma benyújtás kelte okmányok felsorolása kedvezményezett rendelkezése. Aláírásvizsgálat Export akkreditívnél a kedvezményezett aláírásainak vizsgálata csak akkor szükséges, ha a kedvezményezett a fizetendő összeg csökkentéséhez, esetleg az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatásához járul hozzá. Okmányvizsgálat Az okmányvizsgálat az

UPC-ben rögzített irányelvek és szokványok, valamint az akkreditív előírásainak figyelembevételével történik. Az okmányvizsgálat során megvizsgálják a benyújtott okmányokat az import akkreditívnél már felsorolt szempontok szerint. Az igen körültekintő, alapos okmányvizsgálatra azért van szükség, mert a hibás okmányvizsgálatnak következményei lehetnek: a bank avizáló funkciója esetén ugyan nem vállal kötelezettséget, de a banktól elvárható, hogy kellő gondossággal járjon el, és felhívja a kedvezményezett figyelmét az okmányokban tapasztalt eltérésekre, lehetőséget adva a javításra / javíttatásra. ha fizető bank okmányvizsgálat során hibát követ el, úgy a megbízó nem köteles hagyni, hogy az akkreditív kifizetéséből eredő igényt vele szemben érvényesítsék. A fizető banknak így nem lehet igénye az okmányok ellenértékének megtérítése. – 40 – Rendben levő okmányok Amennyiben az okmányokat

a bank rendben lévőnek találta, úgy az akkreditívben betöltött szerepe függvényében – az akkreditív előírásait mindig szem előtt tartva – jár el: ha az MKB Rt-nek kizárólag avizáló szerepe van, akkor az akkreditív előírásainak megfelelően továbbítja az okmányokat ha fizető és / vagy igazoló funkciót tölt be a bank, az okmány továbbításán túl lehívja a fedezetet az akkreditív előírásai szerint, az akkreditívben meghatározott értéknappal, azaz 754-es SWIFT-üzenetben lehívja az okmány-ellenértéket a nyitó banktól. Az MKB Rt. fizetést nem okmánybenyújtáskor, hanem csak az akkreditív fedezetének befolyását követően teljesít. A bank által igazolt akkreditív esetében sem az okmánybenyújtáskor, hanem azon a napon, amelyen a nyitó bank kérte, teljesíti a fizetést a kedvezményezett javára – a fedezet befolyásától függetlenül. Elfogadvány akkreditív esetében rendkívül körültekintően kell eljárnia a

banknak. A bemutatás után bizonyos időre szóló intézvényt az MKB Rt-re kell címezni. Az okmányok és a váltó elfogadása esetén a bank váltójogilag felel, az elfogadásból kifolyólag, váltó főkötelezetté válik. A fentiek miatt elfogadói funkciót csak igazolt akkreditív esetén vállal a bank. Az MKB Rt-re kiállított váltót általában nem küldik ki, hanem jelzik, hogy a banknál tartják. Okmánykiküldés Ha az előírás szerint az okmányok különböző módon továbbítandók (pl. első szett futárszolgálattal, a második ajánlott, esetleg légipostai küldeményként), a két küldemény ugyanaznap kiküldhető. Ha esetleg a nyitóbank egy postával való továbbítást ír elő, akkor ezt az utasítást követni kell, még teljes sorozat B/L esetén is. Ha az akkreditív nem határozza meg az okmányok továbbításának módját a kedvezményezett rendelkezéseit követik – ezzel megelőzhető a későbbi reklamáció, vita az okmányok

esetleges elveszése esetén is. Ez azért rendkívül fontos, mert a kedvezményezettet terheli a véletlen elveszés kockázata addig a pillanatig, amíg az okmányokat az azok felvételére kijelölt banknak benyújtják. – 41 – Teljes sorozat hajóraklevél példányait 1 nap időkülönbséggel indított postával küldi ki a bank, ha mindkét szett azonos módon küldendő. Ha sem az akkreditív, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a okmányok továbbítására vonatkozóan az okmányokat futárpostával továbbítja az MKB Rt. Nem előírásszerű okmányok Ha az okmányok nem előírásszerűek az MKB Rt. felveszi a kapcsolatot a kedvezményezettel, tájékoztatja az eltérésekről és utasítást kér az okmányok kezelésére vonatkozóan. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a benyújtott okmányok a kedvezményezett tulajdonát képezik, így kizárólag ő rendelkezhet az okmányok sorsát illetően. A bank által megállapított eltéréseket a

kedvezményezettnek minden esetben megírja, azonban az okmányvizsgálatot követően fontos döntés, hogy milyen eltéréseket jegyezzen meg a nyitó banknak. Bár elméletileg nincs kis hiba és nagy hiba, a gyakorlatban mégis mérlegelni kell az eltérés súlyosságát és ennek következtében a követendő eljárást. A döntést befolyásolhatja, hogy a bank szerepe avizáló, fizető, vagy igazoló banki funkció-e viszonylati sajátosságok, pl. a kialakult gyakorlat szerint a partnerbank szigorúan szokta-e vizsgálni az okmányokat vagy általában nem jegyez meg eltéréseket. Vannak azonban hibák, eltérések, amelyek nem említése veszélyezteti az MKB Rt. elismertségét. A bank hírnevének megőrzése érdekében még akkor sem lehet elhallgatni olyan jelentősebb eltéréseket, mint például az akkreditív érvényességének lejáratát, a szállítási határidő, vagy akkreditív összegének túllépését, ha csak avizáló banki funkciót tölt be. Ha az

akkreditívet igazolta a bank, az okmányvizsgálat során mindig szigorúbb álláspontnak kell érvényesülnie. Fizető banki funkció esetén 750-es SWIFT-üzenet szolgál arra, hogy a partnerbankot a benyújtott okmányokban megállapított eltérésekről tájékoztassa az MKB Rt. Mivel az okmányokat általában gyorspostával továbbítják, 750-es üzenetet gyakran nem küldenek, hiszen az okmányokat a partnerbank 1-2 napon belül megkapja, a SWIFTüzenetben pedig nem hallgatható el egyetlen eltérés sem. – 42 – Szoros lejárati határidő vagy kedvezményezettel való konzultáció esetén küldik csak a 750-es SWIFT-üzenetet. Fizetés nem előírásszerű okmányok esetén Az MKB Rt. megbízható ügyfelei kérése alapján kevésbé szembetűnő hibákra nem hívja fel a nyitó bank figyelmét, fenntartással fizetést is teljesít, ha a megállapított hibák olyan jelentéktelenek, hogy jóváhagyásukra a nyitó / igazoló bank és / vagy az akkreditív

megbízó részéről számítani lehet. Ez a fenntartás lényegét tekintve megelőlegezés, amelynek előfeltétele a kedvezményezett által cégszerűen aláírt kárátvállalói nyilatkozat, amely lehet általános, vagy alkalmi igénybevételre vonatkozó. A kárátvállalói nyilatkozat elfogadhatóságáról a VÜK, illetve az illetékes üzleti terület dönt. Sürgetés Amennyiben az okmányok vételének igazolása és / vagy fizetési értesítés nem érkezik be ésszerű időn belül, úgy az MKB Rt. egyszer SWIFT-en keresztül megsürgeti a partnerbankot. Amennyiben válasz erre sem érkezne, úgy a további sürgetések előtt a kedvezményezettel kell felvenni a kapcsolatot. Abban az esetben, ha a kedvezményezett sem rendelkezik érdemleges információval, akkor fel kell hívni a figyelmét, hogy további sürgetést csak az ő kérésére és költségére továbbít a bank. 6. A bankgarancia A nemzetközi kereskedelem minden esetben jelentős kockázattal

jár, az országok eltérő jogrendszere miatt a felmerülő jogviták hosszadalmas és költséges procedúrává fajulhatnak. Ilyen esetleges viták elkerülésére ill rendezésére alkalmasak a bankkezességek és a bankgaranciák, melyek a fizetés vonatkozásában nem úgy működnek, mint az akkreditívek, inkább biztosíték jellegűek. A banki kötelezettségvállalás e formái népszerűek, hiszen mind az exportőr, mind az importőr az összes felmerülő kockázat ellen biztosíthatja magát. Ha az adós személye nem jelent teljes biztonságot, a másik fél kérheti kezes, ill. garáns bevonását az ügyletbe, mely nem csak bank lehet, hanem természetes személy ill. vállalat is – 43 – A bankkezesség a bank megbízója melletti kötelezettségvállalását jelenti; járulékos kötelezettségvállalás, mert a kezes csak a főszerződés feltételeitől függően köteles teljesíteni, csak úgy és akkor, amikor a főadós köteles lenne. Nem önálló,

visszavonhatatlan ígérete a banknak, hanem a bank az alapszerződésre visszautalva, annak feltételeit vizsgálva nyújt kezességet megbízója mellett. A kezes (bank) csak akkor fog fizetni, ha az adós a fizetést megtagadja és az eladó a szerződés minden pontjának eleget tett, ellenkező esetben megtagadhatja a fizetést. A szerződés a kezességet összegszerűen korlátozza, időhatárhoz, sőt feltételhez kötheti. A kezes csak ezen korlátozásokon belül köteles teljesíteni. Ha a főadós bármely okból mentesül a kötelezettség teljesítése alól, akkor a kezes is. Fajtái: készfizető – egyetemleges – kezesség közönséges – egyszerű – kezesség. Bankgarancia esetén a bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalást tesz a kedvezményezett javára. A kötelezettség tartalma a maga megszabta feltételekhez igazodik, azaz önálló jogügylet, mely működésében a szerződéstől elválik. Számtalan változatban, a legkülönfélébb

célok érdekében kerülhet alkalmazásra. A garanciák legfontosabb, a gyakorlatban alkalmazott típusai: tendergarancia előleg-visszafizetési garancia teljesítési garancia fizetési garancia hitelfedezeti garancia vámgarancia. Mivel a bankgarancia az MKB Rt. kötelezettségvállalása a megbízója teljesítéséért, mely szerint az MKB Rt. a garancianyilatkozatban meghatározott feltételek esetén fizetést teljesít a kedvezményezettnek, ezért a bank a garancia kibocsátására csak a szükséges vizsgálatokat követően és megfelelő biztosítékok mellett vállalkozik. Amennyiben egy adott tevékenységhez bankgaranciára van szükség, érdemes az ügyfélnek keretmegállapodást kötnie továbbá előzetes hitelképességi vizsgálatot végeztetnie az MKB Rt-vel. – 44 – A kezesség- / garanciaszerződések tartalma: megbízó adatai kedvezményezett adatai garanciát vállaló adatai garancia-kibocsátás alapjául szolgáló ügylet jellemzői maximum

fizetendő összeg és a fizetés pénzneme garancia lejárati napja fizetés lehívására szolgáló feltételek meghatározása. A garanciák tehát sok hasonlóságot mutatnak az akkreditívvel összehasonlítva (banki kötelezettségvállalás, alapügylettől való függetlenség, okmányos igazolások alapján történő igénybevétel). Különbségük gazdasági céljukban van: az akkreditív a szerződés teljesítésének folyamatában a fizetés szabályos módja, míg a bankgarancia valamilyen követelés biztosítéka, igénybevételére akkor kerül sor, ha a szerződésszerű teljesítés elmarad. BEFEJEZÉS Az emberiség életét, mindennapi szükségleteinek kielégítését a világ gazdasági rendszere szolgálja. Az árutermelés minden fázisában és területén nagy szerepe van a kereskedelemnek és a külkereskedelemnek. Az alapanyagok és késztermékek mozgása kis és nagy távolságokra szárazföldi, légi és vízi eszközökkel történik, azok

értékének mozgása pedig a bankokon keresztül bonyolódik. Bankok nélkül ma már szinte elképzelhetetlen lenne az élet. Napjainkban a banki tapasztalatok azt mutatják, hogy az okmányos fizetések – inkasszók, akkreditívek – gyakorlata mindinkább visszaszorulóban van, előtérbe kerültek a sima átutalások. Ez vélhetőleg annak is köszönhető, hogy a kereskedelmi partnerek minimálisra akarják csökkenteni a költségeiket és a lehető legrövidebb időn belül a pénzükhöz ill. az „árujukhoz” szeretnének jutni, vállalva az ezzel járó esetleges kockázatokat. Ez igen komoly bizalmat feltételez mind az eladó, mind a vevő oldaláról. Mindezek mellett természetesen a nagyobb vállalatok, amelyeknek nagyon fontos a teljesítés biztonsága továbbra is maradnak a bonyolultabb, időigényesebb, költségesebb – 45 – – esetleg bankgaranciával megerősített – okmányos fizetési módozatok alkalmazásánál, különösen akkor, ha

eddig ismeretlen vagy földrajzilag nagyon távoli ügyféllel kerülnek kapcsolatba, ill. ha komoly megrendelést kívánnak tenni vagy teljesíteni Ezen nagyvállalatoknak nem jelent problémát a hosszabb pénzhez-jutási idő, mert gyakran a vásárolt áru leszállítása – nagy mennyiség, nagy távolság vagy időigényes előállítási folyamat miatt – vagy szolgáltatás teljesítése is hosszú ideig tart. Viszont a szerződést általában olyan nagy értékben kötik, hogy annak esetleges nem teljesítése sokkal nagyobb – akár a működésre nézve is végzetes – veszteséggel járhat a vállalatok számára, mint pl. az akkreditív igénybevételekor felmerülő költségek A gyakorlatban olyan megoldások is előfordulnak, hogy az ügyfelek az első néhány közös ügyletük során vesznek csak igénybe okmányos fizetési módot, a továbbiakban a kölcsönös bizalmon alapuló gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb átutalást választják. Az MKB Rt-nek nem

jelent problémát, hogy elvégezzen bármely, az ügyfelei által rábízott feladatot, alapos körültekintéssel jár el minden esetben, és tanácsokkal segíti ügyfeleit. Mint ahogy a dolgozatban leírtakból is megfigyelhető, ha valamelyik részről esetleg mégis hiba csúszik a műveletbe, a bank azonnal lépéseket tesz, azok kiküszöbölésére, hogy a kereskedelmi szerződések teljesítése fennakadások nélkül történhessen. – 46 – FELHASZNÁLT IRODALOM Gellért Andor: Külgazdasági pénzügyek (harmadik, javított kiadás) (Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1993.) Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban (Budapest, Juvent 1995.) Magyar Gazdasági Kamara és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara: Az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok UCP 500 (Budapest, Magyar Gazdasági Kamara Jogi Főosztálya 1994.) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara: A

beszedésre vonatkozó egységes szabályok URC 522 (Budapest, MKIK Szolgáltató kht. 1996) Mikolay Lászlóné dr.: A külkereskedelmi szerződések technikája (Budapest, Szókratész 1997.) Mikolay Lászlóné dr.: Gyakorlati külkereskedelem (Budapest, Szókratész 2000.) Sajósiné dr. Kováts Magda: A bankok szerepe a külkereskedelmi fizetésekben (Budapest, Szókratész 1995.) A Magyar Külkereskedelmi Bank által összeállított oktatási anyagok A Magyar Külkereskedelmi Bank internetes oldala: www.mkbhu – 47 – MELLÉKLETEK – 48 – Az MKB Rt-nél alkalmazott formanyomtatványok – 49 – – 50 – – 51 – – 52 – – 53 – – 54 – – 55 – – 56 – – 57 – – 58 – – 59 – – 60 – – 61 – – 62 – – 63 – – 64 – – 65 – Kondíciós listák Számlát nem érintő tranzakciók Érvényes: 2002. október 1-től A számlát nem érintő

tranzakciók lebonyolítása során az MKB által jegyzett valutaárfolyamot alkalmazzuk. Forgalmi jutalék 1. Valuta váltása forintra - 2. Forint váltása valutára - 3. Valuta váltása más valutára - 4. Bankjegy és érme címletcsere címletenként 100 darabig ingyenes, felette: az MKB-nál számlával rendelkező ügyfél esetén az MKB-nál számlával nem rendelkező ügyfél esetén 5. Csekk kiadása 6. Csekk megvásárlása 0,5 min.500 Ft 3 % min.500 Ft 0,2 % min. 5000 Ft 6.1 deviza csekk megvásárlása - forint kifizetése ellenében - - valuta kifizetése ellenében konverzióval: - konverzió nélkül: 2% min. 5000 Ft 6.2 forint csekk megvásárlása forint kifizetése ellenében - Ft-ban kiállított eurocsekk és Ft-bankiállított személyi csekk esetén - - külföldi bank által kiállított Ft csekk vagy külf. bankra intézvényezett Ft csekk esetén 2% min. HUF 1500 max. HUF 400000 Deviza átutalása az átutalandó összeg

befizetése ellenében 1 % min. 7500 Ft Amennyiben a külföldi bankköltséget a megbízó viseli + 5.000 Ft külföldi bankköltség átalány 8. Forint átutalása az átutalandó összeg befizetése ellenében 1% min. 2500 Ft 9. Postai kifizetési utalvánnyal, a kedvezményezettcímére történõ átutalás 500 Ft/tétel+posta által felszámított díj 7. 10. Pénztári rendelkezésre tartás A pénztári rendelkezésre tartás nyitási díja 3.000 Ft Ki- és befizetéskor a lakossági számlákra érvényes kondíciókat alkalmazzuk. A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, a kondíciós lista változtatásának jogát,valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse. – 66 – Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek forint- és

devizaszámlája Érvényes: 2002. november 1-től 1. Átutalások Papíralapon Elektronikus úton 1.1 Jóváírások 1.11 Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása 0-100 EURO értékig 2 EURO 100 EURO érték felett 10 EURO 1.12 Kedvezményezett utasítása alapján, további kedvezményezett vagy számla javára közvetlen fizetés teljesítése (a teljes deviza-összegre vetítve) 9.000 Ft/tétel 1.2 Forint átutalás - MKB-nál vezetett forintszámlára - nem MKB-nál vezetett forintszámlára 0,08 % min. 250 Ft /tétel 100 Ft /tétel 0,15 % min. 300 Ft /tétel 0,1 % min. 100 Ft /tétel 1.3 Forint beszedés benyújtása -MKB-nál vezetett forintszámláról 100 Ft /tétel 50 Ft /tétel -nem MKB-nál vezetett forintszámláról 200 Ft /tétel 100 Ft /tétel - MKB-nál vezetett forintszámlára 0,08 %, min. 100 Ft /tétel 25 Ft/tétel -nem MKB-nál vezetett forintszámlára 0,15 %, min. 200 Ft /tétel 0,1 %, min. 50 Ft /tétel 0,08 %, min. 100 Ft

/tétel 25 Ft /tétel 0,15 %, min. 200 Ft /tétel 0,1 %, min. 50 Ft /tétel 1.4Forint csoportos átutalás 1.5 Forint csoportos beszedés - MKB-nál vezetett forintszámláról -nem MKB-nál vezetett forintszámláról 1.6 Kártyafedezeti számlák automatikus feltöltése 1.000 Ft/hó/számla 1.7 Bankelőzmény nélküli devizaátutalás -MKB-nál vezetett számlára 2.500,-Ft 2.000,-Ft -Nem MKB-nál vezetett számlára 0,175% min. 2500 Ft max. 70000 Ft 0,15% min. 2000 Ft max. 60000 Ft 1.8 Bankelőzmény nélküli forint átutalás külföldre 0,175% min. 4000 Ft max. 70000 Ft 0,15% min. 3500 Ft max. 60000 Ft 1.9 Más banktól bejövő devizatételekről jóváírás előtt telefon vagy fax értesítés 1.10 Soronkívüli teljesítések 7000 Ft/negyedév 0,05% / naptári nap min. 3000 Ft 1.11 VIBER átutalás 0,5% min. 10000 Ft max 100000 Ft 1.12 TeleBANKár (telefonon keresztüli átutalások) 1.121 Automatán keresztül forint keretmegbízás aktivizáslása -

- MKB-nál vezetett forintszámlára 100 Ft - nem MKB-nál vezetett forintszámlára 0,1% min.200 Ft 1.122TeleBANKár ügyintézőn keresztül forint átutalás, és forint keretmegbízás aktivizálása -MKB-nál vezetett forintszámlára 200 Ft - nem MKB-nél vezetett forintszámlára 0,11% min.200 Ft – 67 – 2. Pénz- és értéktári tranzakciók Forintszámla Devizaszámla 2.3 Pénztári befizetés forintban 10 millió Ft összegig 0,03% min. 50 Ft 10 millió Ft felett 0,06% - valutában 0,3% -érmében 1,5% 2.3 Pénztári kifizetés - forintban 0,15% min. 300 Ft - valutában 0,75% min. 500 Ft 2.3 Zsákos forint-beszállítás jóváírása 2.4 Előre bejelentett készpénzfelvételi igény meghiúsulásakor készpénzkezelési és rendelkezésretartási díj 0,07% 2.5 Zsákos forint-beszállítás jóváírása 0,03% 2.6 Zsákos forint kifizetése 0,135% 2.7 Zsákos valuta ki- és befizetés 0,25% 2.71 Érme utáni diszázsió (külföldi

pénznemben) 0,5% 10% 2.8 Hivatalos utazás keretében történö valuta illcsekk eladása esetén igénylési díj 100 Ft /kérelem 3. Csekk 3.1 Devizacsekk ellenértékének jóváírása/átutalása 3.11 Meghitelezett jóváírás 0,8% min. 2500 Ft 3.12 Jóváírás beszedés után - MKB-nál vezetett számlán 0,3% min. 1500 Ft max 70000 Ft - nem MKB-nál vezetett számlán 0,5% min. 5000 Ft max 70000 Ft 3.13 MKB Rt-re intézvényezett csekk ellenértékének jóváírása - MKB-nál vezetett számlán 0,15% min. 1500 Ft - nem MKB-nál vezetett számlán 0,15% min. 7000 Ft 3.2 MKB-tól vásárolt bankcsekk visszaváltása 2.500 Ft/csekk 3.3 MKB-tól vásárolt bankcsekk letiltása 2.500 Ft/csekk 3.4 Terhelés számlán csekk kiállítása miatt 0,15% min. 2500 Ft 3.5 Zsákos szerződés alapján elszámolt csekkek jóváírása egyedi elbírálás alapján 4. Átutalási megbízások törlése (ügyfél kérésére, illetve banki kezdeményezésre) 1.500

Ft/tétel 4.1 VIBER megbízások törlése 2.000 Ft/tétel 5. Számlavezetési díj -papíralapú számlavezetés esetén 4.000 Ft/devizanem -elektronikus számlavezetés esetén 2.500 Ft/devizanem -(HOBO-t használó ügyfelek esetén) 5.000 Ft/devizanem 6. Számlakivonat havonta egy alkalommal ingyenes, ezen túliak -elektronikus úton ingyenes -postai úton 150 Ft/kivonat -bankpostafiókon keresztül 100 Ft /kivonat 7. Fedezetigazolási díj, ill hosszabbítása 0,2% min. 2000 Ft 8. SWIFT rendszeren keresztül történő MT940 formátumú bankszámlakivonat továbbítása 1.500 Ft/hó/számla – 68 – 9. Electronic Banking (PCBankár) 9.1 Havi díj light verzió 1.500Ft/havi díj normál verzió 2.500Ft/havi díj 9.2 Szerződéskötési díj 5.000 Ft/egyszeri díj 10. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) 10.1 havi díj SÁV* SMS szolgáltatási díj (HUF/hó) 0-10 300 11-20 1.000 21-50 3.000 51-100 6.000 101-200 10.000 201- 15.000 *Sáv:

Ügyfelenként az SMS szerződés mellékleteinek száma (ami azonos a szolgáltatásba bekötött számlák és kártyák számával) 10.2 SMS díj 15 Ft/SMS A bankkártya műveletekhez kapcsolódó üzenetek díjmentesek. 11. Postai pénzközvetítő szolgálat A Bank a Magyar Posta Rt. által Számlatulajdonosai részére végzett pénzközvetítő szolgálatból származó postai díjakat -azok felmerülésekor-Számlatulajdonosaira áthárítja. Postai készpénzátutalási megbízáshoz kapcsolódó analitika papír alapú 150 Ft elektronikus 50 Ft 12. Egyéb díjak költségek ( XXIII Adminisztrációs díjtételek kondíciós lista tartalmazza) 13. Az MKB javára fizetendő díj-, jutalék- és költségelszámolások késedelmes teljesítése, illetve a Bankkal szemben keletkező egyéb - szerződésekben nem szabályozott tartozások esetén a késedelmi kamat mértéke - amennyiben valamely szerződésben eltérően nem került megállapításra - megegyezik a

mindenkor hatályos Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat mértékével * A konverziók devizaárfolyamon történnek, kivéve a Pénz- és értéktári tranzakcióknál pénztári árfolyamot használunk. Forgalmi jutalék mentes tételek: egyazon ügyfél pénzforgalmi bankszámlája és az ahhoz kapcsolódó alszámlák közötti összes tranzakció; a Bank hibájából eredő helyesbítések miatti tételek; a bankszámla-könyvelési zárlatok során a Bank javára beszedendő kamat-, jutalék- és költségelszámolás miatt a bankszámlákon terhelésként könyvelt tranzakciók, valamint mindazon tételek, amelyekkel a Bank az ügyfél vele szemben fennálló tartozásainak rendezése okán terheli az ügyfél számláját, és a jóváírandó számla nem pénzforgalmi jellegű számla. – 69 – A következő bankszámlák nem tekinthetők pénzforgalmi típusú bankszámlának: • • • • • • • • • lekötött betéti számla, külföldiek

forintszámlái, pénzforgalmi betétkönyvhöz kapcsolódó számla, ügyvédi letétszámla bankkártya óvadéki számla, értékpapírszámla, hitelszámla, kötvényforgalmazási számla, egyéb, külön megállapodásban rögzített számlatípusok. A forint átutalási díj, a számlavezetési díj, számlakivonati díj továbbá a postafiók bérleti díj kondiciók felszámítása (jelenleg naptári negyedévenként) kerül sor. Az egyéb pontokban feltüntett jutalékokat, díjakat és költségeket az MKB Rt. annak felmerülésekor számolja el a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája terhére. Az egyedi beszedési megbízás benyújtása esetén a Forint beszedés benyújtása pontban foglalt díjtétel a megbízás kezdeményezőjét terheli, míg a teljesítés után felszámítandó forgalmi jutalék értéke a fizetésre kötelezett Számlatulajdonost terheli (amennyiben ezen fizetésre kötelezett Számlatulajdonos az MKB számlavezetési körébe tartozik, úgy

az a Forint átutalás pontban foglalt -az MKB-nál vezetett forintszámlára vonatkozó -kondíció kerül érvényesítésre). A csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén a forgalmi jutalék/díjtétel megfizetése a megbízás kezdeményezőjét, azaz a Beszedőt terheli. Az MKB a forint- és a devizaszámlá(k)ra a nap végi záróegyenlegek után - a számla pénznemében - kamatot fizet. A látraszóló követelések kamatait az MKB zárlati időszakonként (jelenleg naptári negyedévente) írja jóvá a Számlatulajdonos javára. A számlá(k)on leköthető minimum összeg 500.000 Ft A kamat mértéke az általános pénzpiaci feltételekhez igazodva időszakonként és pénznemenként változhat, valamint az elhelyezés módja és időtartama szerint eltérő lehet. Az MKB az Alapítványi számlák után kiemelt látraszóló kamatot fizet, melynek mértéke megegyezik a mindenkori " Belföldi vállalati bankbetétek kamatlábai " listában 1 havi

betétlekötés kamatának mértékével. Jelentős összegű bankjegy azonnali pénztári kifizetését a Bank készlettől függően vállalja. 2 mFt-20 mFt közötti kifizetési igényről kérjük a Bankot előzetesen 1 munkanappal előbb 15 óráig, illetve 20 mFt feletti kifizetési igényről 2 munkanappal előbb 15 óráig tájékoztatni. Az MKB a fizetési megbízásokat az alábbiak szerint fogadja be teljesítésre: amennyiben a megbízások papíralapú bizonylatok felhasználásával kerülnek benyújtásra, úgy azok a banki munkanapok alkalmával hétfőtől csütörtökig 8:00és 16:30 (vidéki fiókjainkban 15:30 ) között, pénteken 8:00 és 15:00 között; amennyiben a megbízások elektronikus úton kerülnek benyújtásra, úgy azok minden naptári napon 0 óra és 24 óra között nyújthatóak be teljesítésre. A forint fizetési megbízások (belföldre) tárgynapi feldolgozásához a fenti befogadási határidők az alábbiak szerint változnak: átutalási,

illetve beszedési megbízások esetében • amennyiben azok papíralapú bizonylatok felhasználásával kerülnek benyújtásra, úgy azok bármely banki munkanapon 8h és 12h között; – 70 – • amennyiben azok elektronikus úton kerülnek benyújtásra, úgy bármely naptári napon 0 óra és 24 óra között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt banki munkanapon 15:00-ig (kivétel a forinthitelhez kapcsolódó megbízás mely esetében ezen időpont 14h) • VIBER megbízások esetén bármely banki munkanapon 12:00-ig, elektronikus úton 13h30-ig Telebankár rendszeren keresztül indított forint forint átutalás, és forint keretmegbízás esetén bármely banki munkanap 17-h-ig; • • készpénzfizetési megbízások esetében a befogadási határidő megegyezik a pénztári nyitvatartással zsákos szolgáltatás keretében történő készpénzfizetési megbízások esetében banki munkanapokon 8:00 és 11:00 között,

mely határidő megtartására kifizetés esetén akkor nyílik lehetőség, ha arra vonatkozólag a Bank felé legkésőbb a megbízás teljesítését megelőző banki munkanapon 10:00-ig írásban jelzés érkezik. A deviza fizetési megbízások (kimenő átutalások, átvezetések, Giro, illetve VIBER indítások devizaszámláról, kiutalások hitelről és hitellehívás, forintosítás) és külföldre történő forint fizetési megbízások tárgynapi feldolgozására vonatkozó befogadásának határideje banki munkanapokon: • • elektronikus úton 10h papír alapon 12h A Bank a fenti határidőt követően benyújtott papír alapú megbízásokat- az esetlegesen megjelölt értéknaptól függetlenül- a következő banki munkanapon dolgozza fel. Konverzióval járó fizetési műveletek esetén: • • az elektronikus úton 10h-ig benyújtott megbízás az aznap jegyzett MKB kereskedelmi árfolyamon kerül feldolgozásra, és az azt követő második üzleti

napon érkezik meg a kedvezményezett bankjához. a papír alapon 12h-ig benyújtott megbízás a következő banki munkanapon jegyzett árfolyamon kerül feldolgozásra, és az azt követő második üzleti napon érkezik meg a kedvezményezett bankjához. Amennyiben a fenti fizetési műveletek teljesítése során konverzióra nem kerül sor, az elektronikus úton 10h-ig, illetve a papír alapon 12h-ig benyújtott megbízás az azt követő második üzleti napon érkezik meg a kedvezményezett bankjához. Beérkező deviza-utalások jóváírása Tárgynapon 10h-ig beérkezett devizaösszegek jóváírása: • • konverzió esetén az aznap jegyzett MKB kereskedelmi árfolyamon számítva az azt követő 2. üzleti napon történik konverzió nélkül a megbízás beérkezésének napján történik (Üzleti napnak számít minden olyan nap, amelyen a kereskedelmi bankok Magyarországon, New Yorkban és a deviza fizetési műveletek devizájának országában (euró

esetében – 71 – minden olyan nap, amelyen a Trans Europen Automated Real-Time Settlement Express Transfer-"TARGET"- rendszer működik) nyitva tartanak Tranzakció Benyújt.mód Befogadási határidő Árfolyam-megállapítás Jóváírás a kedvezménye- zettnél Elektronikus úton tárgynap 10h tárgynapon tárgy+2.nap Papír alapon tárgynap 12h tárgy+1. nap tárgy+3.nap Elektronikus úton tárgynap 10h nincs tárgy+2.nap Papír alapon tárgynap 12h nincs tárgy+2.nap Jóváírás konverzió- val ------- tárgynap 10h tárgynapon tárgy+2.nap Jóváírás konverzió nélkül ------- tárgynap 10h nincs tárgynapon Terhelés konverzió- val Terhelés konverzió nélkül MKB a fizetési megbízások jóváírásának várható időpontjára vonatkozóan pénztáraiban , illetőleg ügyfélszolgálati telefonszámain ad felvilágosítást. A meghirdetett kondíciók alapján a kamat, jutalék és díjtételek a számla pénznemében

kerülnek elszámolásra. A rutinszerű műveletektől eltérő banktechnikai megoldásokért az MKB esetenként eltérő jutalékot számít fel. A Bank fenntartja magának azt a jogot, hogy csak üzletpolitikájának megfelelő megbízást teljesítsen. A Bank fenntartja magának az adott időszakra vonatkozó kamatlábak megállapításának, az egyedi jutalék és díjtételek, továbbá a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben, valamint a Napi Gazdaság és a Világgazdaság című napilapokban) értesítse. Okmányos bankműveletek lebonyolításának kondíciói Érvényes: 2002. augusztus 21-től 1. Beszedvények 1.1 Beszedési megbízás (export) 2 1.2 Ügyfélre kiállított beszedvény (import) 2,5 min. 7000 Ft 1.3 Feltételek módosítása megbízásonként 6.000 Ft , min. 7000 Ft 2.

Akkreditívek 2.1 Bank által nyitott akkreditívek (import) 2.11 Előzetes értesítés 6.000 Ft 2.12 MKB-nál fizetendő akkreditív nyitásának, emelésének kezelési költsége 2,5 , min. 7000 Ft 2.13 Nem MKB-nál fizetendő akkreditív nyitásának, emelésének kezelési költsége 3,5 , min. 7000 Ft 2.14 Halasztott fizetésű akkreditív 7.000 Ft /igénybevétel 2.15 Akkreditív módosítása 7.000 Ft 2.16 Akkreditív keretében okmányfelvétel, fizetés 2,0 2.17 Akkreditív igazoltatása eseti megállapodás szerint , min. 8000 Ft 2.2 Ügyfél javára érkezett akkreditívek (export) 2.21 Előzetes értesítés 6.000 Ft 2.22 Akkreditív átadása -avizálás előttmás pénzintézetnek 16.500 Ft 2.23 Akkreditív avizálása, összegének emelése 1,5 , min 7.000 Ft/ max. 120000 Ft 2.24 Akkreditív igazolása az akkreditív lejáratáig, ill-halasztott fizetés esetén- az utolsó esedékességig eseti megállapodás szerint – 72 – 2.25

Akkreditív keretében okmányfelvétel 2,0 2.26 Akkreditív módosítása 7.000 Ft , min. 8500 Ft 2.27 Akkreditív átruházása eseti megállapodás szerint 2.28 Halasztott fizetés 7.000 Ft /igénybevétel 2.29 Előzetes okmányvizsgálat eset megállapodás szerint, de minimum 7.000 Ft/igénybevétel 3. Garanciák, kezességek 3.1 Garanciavállalás, garancia összeg emelésének és váltóavalizálás egyszeri kezelési költsége 2,5 3.2 Nem MKB által kibocsátott garancia, kezesség avizálása/nyilvántartásba vétele 1,5 min. 7000 Ft/ max. 120000 Ft , min. 7000 Ft 3.3 Garancia igénybevétele 3.31 Ügyfél megbízásából adott garanciavállalás esetén 1,5 Ft min.7000 Ft max 150000 3.32 Ügyfél javára érkező garancia esetén 1 , min. 7000 Ft/ max. 120000 Ft 3.33 Feltételes igénybevétel 7.000 Ft 3.4 Módosítás eseti megállapodás szerint, de min. 7000 Ft 3.5 Garancia átadása -avizálás előtt- más pénzintézetnek 16.500 Ft 3.6

Egyedi szövegezésű garancia -tervezet készítése- eseti megállapodás szerint , de minimum 12.000 Ft 4. Váltók 4.1 Őrzési letétbe helyezés 6.000 Ft/váltó 4.2 Elfogadtatás 0,5 min. 7000 Ft 4.3 Beszedés 1,5 min. 7000 Ft 5. Egyéb 5.1 Követelések átruházásának költsége 1 min. 20000 Ft/ max. 150000 Ft 5.2 Kedvezményezett utasítása alapján további kedvezményezett részére közvetlen fizetések teljesítése. 9000 Ft/tétel 5.3 Soron kívüli teljesítések 0,05 %/ naptári nap min. 3000 Ft 5.4 Sürgősségi felár 6.000 Ft 5.5 Kötött fizetés 3,5 , min. 6000 Ft 5.6 Árufelszabadítás tételenként 1,5 , min. 6000 Ft 5.7 Szándéknyilatkozat akkreditív nyitásával vagy garancia kibocsátásával 1,5 min 12000 Ft max kapcsolatban 120.000 Ft 5.8 Okmányvizsgálati felár (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szokványainál részletesebb előírás esetén) 12.000 Ft Az egyéb díjakat , költségeket a XXIII. Adminisztrciós

díjtételek kondíciós lista tartalmazza 6. Akkreditívek és garanciák, továbbá váltóavalizálás díj (kockázati felára): max 3 %, minimum 8.500 Ft/ év Akkreditívek nyitásáról, garancia kibocsátásáról vagy bármely más kötelezettségvállalásról a Bank esetileg dönt. A Bank az ügyfél által nyújtott biztosítéktól továbbá a kötelezettségvállalás futamidejétől függően (a "Belföldi kölcsönök kamatlábai, jutalékai és költségei" c. kondíciós lista szerint) díjat számít fel, amelyet a felek szintén eseti megállapodásban rögzítenek. Belföldi okmányos műveleteket, garancia kibocsátását. stb a Bank a fenti kondíciók alapján végzi, azzal, hogy belföldi okmányos meghitelezésre (akkreditív nyitására) kizárólag azon esetben nyílik lehetőség, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a 300.000,- Ft összeget Az MKB a forint fizetési (okmányos meghitelezési) megbízásokat - kizárólag papíralapú

bizonylatok felhasználásával - az alábbiak szerint fogadja be teljesítésre: • banki munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8h és 16 h30 (vidéki fiókjainkban 15 h 30 ) között, pénteken 8h és 15h között; – 73 – • aznapi feldolgozáshoz bármely banki munkanapon 8h és 12h között. A deviza fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásához történő határidő: papíralapú, ill elektronikus úton beküldött megbízásoknál egyaránt 12h. Díjaink -a min. díjak kivételével- tartalmazzák az ügylettel kapcsolatban felmerülő egyszeri posta-, telex- és SWIFT költségeket. A jutalékszámítás alapja a megbízás devizaösszege, felszámítása a számlavezetés pénznemében történik. A külföldi bank által áthárított jutalékot és extra költségeinket (pl. futárposta) ügyfeleink terhére számoljuk el A Bank az akkreditívek, garanciák és beszedvények ügyintézését a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben lévő

egységes szabályokat és szokványokat tartalmazó kiadványai alapján vállalja, akár hivatkozik ezekre a megbízó, akár nem. Fizetési megbízás hiányában a számláinkon (csak kivonatban) szereplő jóváírások alapján nem tudunk fizetést teljesíteni. A rutinszerű műveletektől eltérő banktechnikai megoldásokért esetenként eltérő jutalékot számítunk fel. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy csak üzletpolitikájának megfelelő megbízást teljesítsen. A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az Üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse. – 74 –