Pszichológia | Etika » Dr. Nagy György László - Illem, etikett, protokoll kisokos, sok nézőponttal

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 108 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:448

Feltöltve:2006. január 09.

Méret:634 KB

Intézmény:
[SZE] Széchenyi István Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2022. július 22.
  Nagyon jó! Érthető, olvasmányos. Tisztelt Dr. Nagy Gy. László. Üdvözlöm. Csaba vagyok. Lenne egy olyan illembeli kérdésem, ha nem veszi zokon. Hirdetési oldalon, az eladót nem tudom elérni. Hagytam neki üzenetet a hirdetési oldalon, SMS, MMS, hangposta üzenetet is. Az lenne a kérdésem Önhöz, hogy milyen időközönként hagyhatnék neki üzenetet, hogy azért ne essek túlzásba, ne legyen zaklatás mértékű. Várom mielőbbi válaszát, a ballacsaba202(a)gmail.com e-mail címre. Előre is köszönöm. Üdvözlettel, Balla Csaba.
11111 efery 2016. január 03.
  Köszönöm!
11111 juditmacska 2015. január 11.
  Tartalmas, jó nyelvezetű - köszönöm!

Tartalmi kivonat

Illem, etikett, protokoll kisokos, sok nézőponttal Dr. Nagy György László főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Győr 2002. „A társasági formák, udvariassági és illemszabályok nem pusztán a királyi udvarokból kikopott cafrangok, hanem a nyugodt, feszültségmentes, jól szabályozott együttélés magatartásmintái is. Tekintettel vagyok a másikra, hogy ő is tekintettel legyen rám.” / Sille István / 2 Tartalomjegyzék Bevezetés . 6o A legfontosabb fogalmak . 7o Egy kis történelem a témáról . 10o Viselkedéstechnikák. 13o 1; Passzívák. 13o A. A jellem 13o B. A lelkiismeret 13o C. Magatartás, viselkedés 14o D. Megjelenés, fellépés, öltözködés 15o E. Illedelmesség, jó modor 17o F. Udvariasság 18o G. Előzékenység, figyelmesség, tapintat 19o H. Pontosság 20o I. Szerénység, türelem, önuralom 21o 2; Aktívák . 22o A. Köszönés, kézfogás, kézcsók, meghajlás 22o B. Megszólítás, bemutatás, bemutatkozás

24o C. A társalgás és a jó beszédmodor 25o D. Tegezés, magázás, partnerség 28o V. Viselkedési elvárások az üzleti életben . 29o VI. Észak – Európa 35o Finnország . 35o Svédország . 37o Norvégia . 38o Dánia . 39o VII. Nyugat – Európa 40o Nagy – Britannia . 40o Franciaország . 43o Németország. 46o Ausztria . 48o Belgium . 49o Hollandia . 50o Luxemburg . 53o Svájc . 53o I. II. III. IV. 3 VIII. Dél – Európa 54o Spanyolország . 54o Portugália . 56o Olaszország . 58o Görögország . 59o Törökország . 60o IX. A környező országok 62o Csehország . 62o Szlovákia . 64o Szlovénia, Horvátország, Kis – Jugoszlávia . 65o Románia . 65o X. Kelet- Európa . 66o Lengyelország . 66o Ukrajna . 68o Oroszország . 70o XI. A világ más tájai 72o Egyesült Államok. 72o Kanada . 75o Mexikó . 76o Argentína . 78o Brazília . 81o Egyiptom . 84o Izrael. 87o India . 89o Thaiföld . 92o Kína . 94o Japán. 98o Ausztrália . 102o XII.

(Ránk)Hallgatók illemtana Megjelenés, öltözködés. Kapcsolatteremtés . A hétköznapok gyakorlata. Kikapcsolódás. Ünnepek. XIII. Autóbuszvezetők illemszabályai Bevezetés A közúti személyszállítás és a gazdaság Találkozás az igénybevevővel A köszönésről és a piros szőnyegről. Hogyan jelenjünk meg munkafelvételkor?. Magatartási és viselkedési elvárások. Mire ügyeljünk munkánk során?. Egyéb illendőségi ajánlások 4 Idegenforgalom, különjárat Amit a munkahelyen nem illik tenni. Amit ki kell bírni XIV. Idézetek jegyzéke XV. Felhasznált irodalom XVI. Próbateszt 5 Bevezetés Egy olyan gyűjteményt tart kezében a kedves olvasó, amely az utóbbi tíz év munkájának eredményeként jött létre. Az alapötletet a rendszerváltozás időszaka adta, hiszen a viselkedés-kultúra változásának igénye ekkor jelentkezett. Ez az időszak számomra itthon, Németországban, Ausztriában, Svájcban adott lehetőséget, hogy

különböző menedzser-képzéseken, konferenciákon, nyári egyetemeken tanulmányozhassam a munkaerő viselkedés-kultúrájának kérdéskörét, és néhány alkalommal magam is előadóként kaptam lehetőséget, hogy azon a területen, ahol tudatosan elkezdtem felépíteni egy „szakma” szolgáltatás-minőségbiztosítási alapelveit, beszámoljak elért eredményeinkről. Közben a Széchenyi István Főiskolán bevezették a „Vezetési ismeretek” és a „Kommunikációs ismeretek” tárgyköröket, és ezen belül a hallgatók számára a témakör oktatására és vizsgára is lehetőség nyílott. Amikor elhatároztam, hogy összeállítom ezt a könyvet, három fontos dolog játszott közre: 1996-ban megbízást kaptam a Volán Egyesüléstől, hogy az 1991-ben elkezdett, a szolgáltatás minőség-biztosítását célzó oktatási és tréningsorozat alapján írjak egy kézikönyvet a gépjárművezetők számára a kultúrált szolgáltatásról. 1997-ben

találkoztam hat olyan műszaki tanár szakos hallgatóval, akiknek sikerült felkelteni a figyelmét az illemtan és gyakorlati megvalósulása kérdéskörében, közös munkánk eredménye a „(Ránk)Hallgatók illemtana” című anyagrész, illetve egy OTDK második helyezés. Sajnos, a munkát akkor nem vitté(ü)k végig, így csak most lett teljes, néhány műszaki menedzser szakos hallgató közreműködésével. 2001-ben a Közép-Dunántúli Közlekedésfejlesztési Kft. Euro-csatlakozási Pályázatában kaptam felkérést a szolgáltatás-marketing és az európai illemtan részek megírására. Ezután úgy gondoltam, hogy három fontos alapdokumentum megléte elég motiváló ahhoz, hogy belőlük egy olyan összefüggő anyagot készítsek, amely némi elméleti bevezetővel megismerteti leendő menedzsereinket, kapcsolatépítőinket az elvárt viselkedés-kultúra követelményeivel. Emellett hasznosnak tartottam a „diákszem” látásmód és a „diáknyelv”

kifejezés segítségével egy sajátos, autonóm világba való illemtani betekintés megvalósítását. Bízom benne, hogy bárki, aki elhagyja Magyarországot - kézbe véve ezt a könyvet – következetesen tudja az országnak, cégének és természetesen önmagának megteremteni a szükséges tiszteletet, megbecsülést, valamint vendégeinknek a megfelelő szintű fogadást. 6 Ezt a folyamatot szeretnénk támogatni a viselkedés-kultúra aktív és passzív normatíváinak megismertetésével, elősegítve a társas kapcsolatok kulturált megvalósítását. Magyarországra a közép-európai szabályok a mérvadók, ezek lazábbak az angol udvariasságnál, de szigorúbbak, mint a dél-európai népek elvárásai. Mivel jelenleg elsősorban ezen területekre irányul az idegenforgalmunk, és elsősorban innen érkeznek a vendégeink is, ezért ezen országok illem, etikett és protokoll elvárásaival foglalkozunk. Az európai térségen kívülre irányuló

országválasztás teljesen saját tapasztalatok alapján történt. Nyílván más országok is bekerülhettek volna a sorba, de a források hiánya, vagy a gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok gyér volta miatt döntöttem így. Az egyéniséget korlátok közé szorító társadalmi kötelezettség nem biztos, hogy mindenki számára magától értetődő, de tudomásul kell vennünk a közszereplés, bizony, kötelezettségekkel is jár ! Amikor ilyen elvárások között kell cselekednünk, kénytelenek vagyunk viselkedni. Jellemünk és vérmérsékletünk szerint lehetünk idegesek, erőszakosak, türelmesek, mogorvák, tréfálkozók. Egyrészt, mert az emberi magatartás végtelen lehetőséget kínál, másrészt, mert rengeteg dolog befolyásolhatja pillanatnyi hangulatunkat. „Ezekben a viselkedési formákban az egyetlen közös cél, hogy bármiféle viszony – együttműködés, munkavégzés, érdekegyeztetés, érdekellentéttisztázás, szórakozás –

érdekében képesek legyünk kapcsolatot teremteni egymással.” / 1 / Bízom abban, hogy a három, talán nyelvezetében egymástól kissé eltérő, de tematikailag egymást kiegészítő részekből álló könyv segíthet bárkinek, aki úgy véli, érdemes megismerkedni és elsajátítani az írott és íratlan szabályok sokaságát a jobb kapcsolatépítés érdekében. A logikai kapcsolat a következő: Az első rész megmutatja, milyen elméleti alapokon nyugszik a viselkedés-kultúra, a második a világban érvényesülő specifikumokat tárja fel, a harmadik egység az általában szokásos hazai viselkedési gyakorlatot prezentálja a hallgatók felé, míg az utolsó egység egy szakma specifikus elvárásait tárja az olvasó elé. Jó olvasást, jó tanulást és megfelelő gyakorlati megvalósítást kívánunk mindenkinek! 7 II/ A legfontosabb fogalmak Illemszabályok: „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályai” /Forrás: Magyar

értelmező kéziszótár / Etikett: „A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak előkelő körökben illetve a diplomáciában megszabott rendszere” / Forrás: Magyar nyelv értelmező szótára / Protokoll: „A hivatalos kapcsolatok írott és íratlan szabályainak, szokásainak és formaságainak összessége.” / Forrás: Magyar nyelv értelmező szótára / Etika: „ Valamely hivatás körébe vágó erkölcsi szabályok összessége.” / Forrás: Magyar értelmező kéziszótár / Úgy véljük, jogosan fordul meg az Önök fejében: „ Mi szükségem van nekem erre a sok formalitásra, hiszen jártam én már külföldön, itthon is találkoztam már velük, és eddig egész jól elboldogultam.” De az a kérdés, hogy milyen nyomot hagytunk a másik félben, milyen vélemény alakult ki rólunk, magyarokról, a kultúránkról. Ezért, ha néha soknak is tűnik a tanulandó anyag, vezérelvünk a szükségesség legyen, mivel ezek az ismeretek az emberek

közötti kapcsolatteremtést szolgálják, így szokássá válásuk alapvető fontosságú. Az illemtan fejlődése során építkezett a törvényekből, az etikából és a társadalmilag elfogadott szokásokból egyaránt. Aki a törvények ellen vét, azt általában perbe fogják és büntetik, az erkölcs ellen vétőknek többnyire önmaguk lelkiismeretével és környezetük véleményével kell megbirkózniuk. A hazug ember - előfordul - nem kerül a bíróságra, de lehet, hogy később az igazat sem fogadják el tőle. A társadalmi szokások, elvárások például a megszólításban is komoly szerepet kaptak napjainkban. Előírások vannak arra, hogy kit, hogyan illik szólítani, és a helytelen forma árthat ügyünknek. A megszólítás a mindennapi életünkben egyszerűnek tűnik, az uram, asszonyom, kisasszony, hölgyem, a személyes ismeretség estén tanár úr, doktor úr, igazgató úr. Ez egyes országokban olyan formalitásokkal egészül ki, melyeknek

elmulasztása komoly udvariatlanságnak számít. Nagy-Britanniában például hét olyan rang van, amelynek használata külön ismereteket igényel. 8 Összességében ezek a formalitások mit jelenthetnek ismerőjüknek? - Eszköz az idegenekkel való megfelelő szintű kapcsolatteremtésre úgy a hivatalos, mint a magánéletben. - Védelem, nehogy olyan hibát, sértést kövessünk el, amely megronthatja a kialakulóban levő, vagy már kialakult kapcsolatokat. Egyúttal minket is véd mások hibáitól. - Jelentős segítség lehet, ha egy sikeres gesztussal folytatható egy már kudarcba forduló megbeszélés. / „fehér asztal” jelenség / - Taktikai segítőeszköz lehet figyelemelvonásra, időhúzásra, a tényleges szándék elrejtésére. Aki jól hasznosítja a szükséges és elvárt viselkedésmódot, viselkedéstechnikát, vélhetően nem vall kudarcot küldetése során. Hiszen egy menedzser, egy üzletkötő, egy ösztöndíjjal külföldön tartózkodó

vagy kiránduló hallgató, nemzetközi vagy idegenforgalmi járaton, akár egy áruszállító gépjárművön szolgálatot teljesítő gépjárművezető, de egy pályaudvaron munkáját végző termelésirányító sem kerülheti el az embereket, és annak felelősségét, hogy őt képviseleti jogkörrel ruházták föl. Az adott helyen, az adott szituációban Ő képviseli az országot, a céget, a szakmát és természetesen saját magát is. Ahogy tesszük dolgunkat mások előtt, azzal bizonyítjuk felkészültségünket, kulturáltságunkat, alkalmasságunkat vállalt feladatunkra. Amennyiben hivatalos úton tartózkodunk külföldön, illik betartani az alábbiakat: - Nem bíráljuk a vendéglátó ország politikai gyakorlatát, de egy adott helyzetben pl. gépjárművünk javításánál , elmondhatjuk, hogy az EU-tagországok átlagához képest magas a szolgáltatás ára. - Távol kell maradni a politikai demonstrációktól, mindenféle tüntetéstől. - Társadalmi,

erkölcsi, vallási szokások tiszteletben tartása, és az ahhoz való alkalmazkodás. - A deviza-, vámszabályok és egyéb adminisztrációs előírások megtartása. 9 III/ Egy kis történelem a témakörről „ Föltehető, hogy Árpád népe Vereckénél bejövet még magával hozta Ázsia szűkszavúságát, a magába mélyedő, ennenmagától választ váró, visszhangot nem igénylő mély hallgatásokat, de miután épp itt találtak hazára, a népek országútján lassan megeredt a szavuk” / Örkény István / Természetesen ez az idézet is jelzi, hogy a társadalmi- történelmi fejlődést csak ott lehet megállítani, ahol ezt senki nem próbálja megzavarni. Az első viselkedéskultúrát szabályzó írásos emlékeink az ókori Indiából származnak, ahol Manu törvényei szabták meg az időszámításunk előtti 3.-2 évezred elvárásait. Ez a törvénykönyv egyúttal jelzi az illem, a jog és az etika szoros kapcsolatát. Arisztotelész / i.e IV sz /

örökérvényű mondása a következő alappillér az illemtan számára „Az ember / természeténél fogva / társas lény.” Így az együttélés csak kölcsönösség alapján valósítható meg. Herakleitosz mint kortárs írta le a viselkedés egy különös szabályát: „ne az útra vizelj, se menetközben, se ruhátlan, el ne feledd, hogy az éjszaka is szent isteneinké. Istenes férfi leguggol ilyenkor, vagy keres egy kerítést, odaáll udvar fala mellé.” Nyugodtan elmondhatjuk, hogy még ma sem tartja be mindenki! A szóbeli kapcsolatokra vonatkozóan ugyanebből az időből származó Euripidészt idézhetjük: „Illőt ha kérdesz, illő lesz válaszom.” Egy kapcsolatban - legyen az bármily jellegű - lehet ez is egy fontos gyakorlati tanács. Marcus Fabius Quintilliánus római szónok azt tanította, hogy „ nem mindenütt szabad vagy illő ugyanaz a dolog.” Majd egy évezreddel később / 912. / jelenik meg VII Konstantin Ceremóniakönyve, a bizánci

udvar szertartásrendjéről A bizánci viselkedéskultúra terjesztője a kereskedelmi partner Velence, Európa felé, de a bolgár, orosz, sőt a török udvar is forrásként használja. 10 A Vatikán is kidolgozta az egyházi szertartások rendjét, amely komoly hatással volt a világi életre. Ezek közé tartozott a társadalmi rangsor, a térdelés intézménye, a leülés lehetősége, a kézcsók, a megszólítás stb. A lovagkor épp ezen keretek szétfeszítésével alkotja meg a világi elvárásokat, eszményeket, amelynek főbb értékei: az udvariasság, a nemeslelkűség, a nők tisztelete és védelme, a mértéktartás erénye, és a becsület. Innen származik a kesztyű nélküli kézfogás, mivel páncélkesztyűben ez nem volt egyszerű. Az első európai mű szerzője III. / Jó / Fülöp burgundiai herceg volt, de vele azonos időben / XIV: sz. / G Chaucer is fontos tanácsot adott: „Ha bármit illőképp adsz elő, nem lehet szó és tett

különböző.” Hazánkban az államalapítás óta megtalálhatók az alapvető elvárások, a legmagasabb szintet Mátyás király reneszánsz udvarában érték el. Ez a törekvés külsőségekben is megnyilvánult. A spanyol etikett ereje is korszakformáló. Kezdete X Alfonz nevéhez fűződik Ő tudós arabok és zsidók közreműködésével alakította ki a keleti kultúrákból hozott kifinomult udvariassági szokásokat, hozzáalakítva az európai mentalitáshoz . /XIII sz / A klasszikus korszak V. Károly nevéhez kapcsolódik a XVI sz-ban Utóda II. Fülöp alatt az etikett szigorodott, rideggé, kegyetlenné vált, a formaságok túlhajszolása jellemezte. Az újabb fejezet tulajdonképpen az illemtan komikus időszaka, amelyet XIV. Lajos, a Napkirály, francia földön honosított meg Itt a jó modor kelléke volt a raccsolás, a paróka és a tetűszurkáló pálcika, az uralkodó utánzása, „majmolása”. Ezt a világot váltotta fel a polgári törekvés

irányzata ezen a téren is. Hannoverben 1788-ban Adolf Freiherr Knigge írta meg azt a klasszikus gyűjteményt, amely „ Az emberek közötti érintkezés” – ről szólt. Hazánkban 1821-ben jelent meg először. Első mondata: „Minden ember annyit ér, amennyivé önmagát teszi.” Sille István következtetése, hogy az amerikai „Self made man” – aki önmagától vitte valamire, ide vezethető vissza. /2 / 11 Alapgondolata: „ Miképpen kellessék minden rendbéli emberekhez magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a világban boldogulhassunk.” Egy anekdota szerint Knigge,mikor hajótörést szenvedett, egy cápa közeledett felé, félelmében előrántotta tőrkését. Ekkor egy másik hajótörött rászólt a közeli mentőcsónakból: „No de uram, halat késsel ?” Az egységesülés lényegében a társasági élet megkövetelte körülmények között jön létre. Ezt a tánciskolák illemtankönyvei közvetítik Magyarországon Szabó István Andor

„Az úriember” című könyve jelentette a világban meghonosodott gentleman / úriember / fogalom és viselkedési elvárások befogadását./1923 / 1922. USA Emily Post „Etiquett” , a siker akkora, hogy a mai napig folytatódik a sorozat, csak ma az unoka írja! A szocializmus időszaka sajátos felfogásával károkat okozott mind a hétköznapi, mind a hivatalos illem, etikett és protokoll területén. A rendszerváltás sem erre a kérdéskörre koncentrált, hiszen ma az értékrend válságát tapasztalva az amerikanizálódás és az egyéni érdekek érvényesítésének korát éljük. Jó lenne, ha újra megtanulnánk azokat az alapvető értékeket, amelyek segíthetik egy adott munkahelyen, a társasági életben és a családon belül az EMPÁTIÁRA épülő kulturált viselkedést. 12 IV/ Viselkedéstechnikák „Viselkedésünk, pontosabban illő viselkedésünk alapelvei történelmileg örök érvényűek. A magatartás, vagyis a másokhoz való

viszonyunk a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. A viselkedésbe beletartozik a társasági megnyilatkozás mindenféle formája és jelensége.” /3/ Ezek a jelenségek két csoportra oszthatók: 1/ Passzívák: Azok a mozzanatok, melyeknél cselekvő közreműködésünk nélkül is érzékelhető protokollismereti és illemtani kulturáltságunk. A / A jellem Az emberek erkölcsi tulajdonságainak összessége. Nem örökletes, átalakítható, formálható, fejleszthető. A jóra és a rosszra való hajlandóságunk belső, születés adta tulajdonság, az, hogy melyik kerekedik felül egy szituációban az akaratunktól függ ! Ennek alapja a pozitív szemlélet. Csoportosításuk a következőképp lehetséges: - a munkavégzéshez való hozzáállás / szeressük a munkánkat / - a tulajdonhoz való kapcsolódás / ne vigyük el a másét / - más emberekhez való viszony / tiszteljük az embereket / - önmagunkhoz való viszony / önismeret, önértékelés / -

becsületességre való hajlandóság / csakis az igazat / - akarati tulajdonságok / felelősség vállalása, célok kitűzése / - a társadalomhoz való közelítés / az értékrend és a munkánk / A társadalmi érintkezés nálunk, az átalakuló társadalomban rendkívül szilárd jellemerőt kíván, amit csak mi tudunk önmagunktól megkövetelni. Lehet, hogy a társadalmi gyakorlat nem erre ösztönöz, de ha szűkebb közösségünk megbecsült tagjai szeretnénk lenni, ezt kell követnünk. A helyes magatartás megvalósításában a következők fontosak: - a helyes magatartási normák tudatosulása, vagyis elfogadása - a helyes magatartásformák begyakorlása - a külső, mások által elvárt normákból belső indíték , erkölcsi igény lesz, amely a lehető legjobb cselekedetre ösztönöz B/ A lelkiismeret A gyakorlatban megvalósított erkölcsi tudat, melynek alapján cselekedeteinket mi magunk értékeljük, az önkontroll segítségével. 13 A

lelkiismeretes emberben tudatossá válik a felelősség és a kötelesség megítélésének képessége. Ez jelentkezik az önmagunk állította mérce alapján bekövetkező „jó érzésben” , a jól végzett munka, a megfelelő emberi kapcsolatok, a kicsi magánsikerek, a belső elégedettség megvalósulásakor. Az idegenforgalomban dolgozó, sikeres munkavállalót nem kell állandóan a helyes magatartásra ösztönözni, mivel saját önszabályzó képessége, lelkiismerete, amely a gyakorlata során alakult ki, segíti ebben. A munkavégzés során elmulasztott, vagy nem megfelelő szintű kötelességteljesítés kísérője a lelkiismeret-furdalás. C/ Magatartás, viselkedés A magatartás a munkában, a magánéletben, a más emberekkel való kapcsolatokban megnyilvánuló, erkölcsi értékkel rendelkező cselekedetek összessége. Jellemző az egyénre, mivel aki udvarias, becsületes, figyelmes, segítőkész, az minden körülmények között igyekszik ezen

normáknak megfelelni. Kialakulásában döntő szerep jut a következő tényezőknek: - a családi körülmények, a nevelés és a példa - az iskoláztatás és annak színvonala, a kulturáltság általában - a munkahelyi körülmények, anyagi, erkölcsi megbecsülés - a társadalmi hatások, tapasztalatok, a kultúrához jutás lehetősége - a pszichikai beállítódás, a munkához való felelősség - az erkölcsi tudat kialakításának körülményei Az emberi és gazdasági kapcsolatok terén tevékenykedők, különböző oktatások, munkahelyi és szakmai szabályzók, elvárt normák, vezetői intelmek, idősebb kollegák gyakorlati tapasztalatai alapján ismerik meg a tőlük elvárt helyes magatartást. Később tudatos azonosulás alapján ez a külső követelés belső indítékká válva, természetes cselekedéssé, magatartássá alakul, s így nem esik nehezünkre a megvalósítása. A magatartás – a környezethez való viszony – a viselkedésen

keresztül jut kifejezésre, ennek alapszabályai a következők: - tiszteletadás: udvariassági formákban megnyilvánuló gesztus. Itt ne az „ahogy ő, majd én is úgy” alapelv, de ne is a túlzott hajbókolás érvényesüljön, hanem mint emberek közelítsenek egymáshoz ; de a hivatalos beosztás, társadalmi rang, a nemzetközi szokások előírásait betartva, olyan tiszteletet adni, amit mi magunk is elvárunk másoktól. 14 - határozottság: véleményünk, nézeteink vállalása, nagyképűség és öndicséret, valamint álszerénység nélkül. - mértéktartás: hangerő, öltözködés, gesztikuláció, étel és italfogyasztás területén. A dicséret se legyen elvtelen és az ízlés különbségeket sem illik erőltetni, elegendő, ha annyit mondunk: „nekem jobban tetszik / ízlik”. - tapasztalat: ráérzés, megfigyelés, tanulás és gyakorlat, valamint a történtek elemzése együttesen alakítja ki. D/ Megjelenés, fellépés, öltözködés

„Első benyomást nem lehet még egyszer kelteni.” Ez a szlogen messzemenően igaz. Ahogy megjelenünk, az tükrözi önmagunkkal és másokkal szembeni igényességünket, a környezetünkhöz való viszonyulásunkat, a munkahely, a rendezvény, a résztvevők iránti megbecsülésünket. Az erre vonatkozó előírásokat a kollektív szerződés szabályozza a társaságoknál. Ide tartozik a testi, ruházati ápoltság, a piperecikkek kellő használata. Alapszabály, hogy mindig az alkalomhoz illően öltözzün, az alul- vagy túlöltözöttség a tájékozatlanságot bizonyítja. A ruházat védelmi célt is szolgál, alkalmazkodjunk az időjárási viszonyokhoz, de ez ne legyen „szemet bántó” stílusú sem színösszeállításban, sem szabásában, sem viseletében. Folytathatnánk a sort, de meg kell állapítanunk, hogy a jó megjelenés csak részben a külsőségek hatása, emellett elengedhetetlen kellék a kultúrált magatartás, amely segíti az „első

benyomás” pozitív létrejöttét. Amennyiben protokolláris megbízatás esetén olyan rendezvény szerepel a programban, amely elegáns megjelenést kíván, gondoskodjunk arról, hogy meghívás esetén illően tudjunk öltözni. Vegyük figyelembe a helyi, kialakult szokásokat! A ruházat kifejezheti egy kisebb – nagyobb közösséghez való tartozást, amit illik tudomásul venni. A kötelezően előírt viselet / formaruha / ne kényszer legyen, hanem a hovatartozást kifejező elfogadás. A külsőség fegyelmező és nevelő hatással is rendelkezik, ha következetesen alkalmazzuk. Öltönyben az emberek viselkedése mindig visszafogottabb 15 Az alapöltözék az öltöny, de ma már elfogadott a jól harmonizáló színű zakó, pantalló kombinációja is. Ügyelni kell arra, hogy az anyaguk azonos legyen! A világos lábbeli használata – különösen a sportcipő ! - kerülendő, a tisztasága is fontos. Az ing legyen vasalt, a nyak és kézelő legyen

hibátlan, tiszta. Emellett tegyen eleget az előírásoknak – lehetőleg fehér, világos vagy egyszínű ! Az öltözékhez színben nem harmonizáló ing tönkre teheti a megjelenést. Amennyiben nyakkendőt viselünk, az ing felső gombja legyen begombolt, e nélkül viszont kigombolt ingnyak a javasolt. A kiegészítők / óra, ékszer, derékszíj stb. / harmonizáljanak az öltözékkel! Az öv, cipő, táska azonos színű legyen. A zokni olyan hosszú szárral rendelkezzen, hogy a meztelen lábszár ne villanjon ki! A férfiaknál elvárás, hogy a zsebek ne legyenek kitömve, és ne csörögjön benne kulcs vagy aprópénz. Társaságban a textilzsebkendő használata az elvárt Munka közben a zakó levethető, de tárgyaláskor, az irodából kilépve illő annak felvétele / kivéve, ha a hőmérséklet ezt nem indokolja illetve az érdekvédelem erre vonatkozóan egyezséget kötött a zakó viselésének elvárásairól. / A nyakkendő viselése – különösen abban

az esetben, ha a cég biztosította – szintén megegyezésen alapul, de egy férfi számára olyan alapvető kiegészítő, amely emeli az öltözék, de a viselője értékét is. „Általános alapelv, hogy az egyéni meggyőződés joga mindenkit megillet”/4/de a munkaszerződés megkötésével a munkavállaló a kötöttségeket is fel kell, hogy vállalja! A felsőruházat és a fejfedő színében és stílusában illeszkedjen a ruházat egészéhez! A hölgyeknél a nőies eleganciát kell kombinálni a cégelvárásokkal. Nem fogadható el a farmernadrág, a túl rövid szoknya, a túl mély kivágás, az átlátszó ruházat, a vastag pulóver , a papucs, a tornacipő. A formakosztüm vagy szoknya / nadrág - blézer kombináció az elfogadott öltözék egyes társaságoknál. Ennek az elvárásoktól eltérő átalakítása nem megengedett. Ne tiltakozzunk ellene, mert dekoratív is lehet, ha jól választott szín- és formavilággal tervezték. A blúz szintén

feleljen meg az elvárásoknak és színvilágában harmonizáljon a férfi munkavállalókéval, és legyen mindenkor gyűrődésmentes! 16 Ékszer, bizsuk a női viselet fontos tartozékai, kiválasztásuk a jó ízlés próbakövét jelenti, kerüljük a túlzásokat, a csilingelő fülbevalót, karperecet, a sok gyűrűt! Az ápolatlanság sem jó benyomáskeltő, a túlzott „kikészítés” viszont a munkát végző hölgyet akadályozza – ilyen a túl hosszú köröm, a rosszul megválasztott smink és illatszer. A kiegészítőket – óraszíj, öv, táska, cipő, esernyő – a nőknél még szigorúbban ítélik meg, mint a férfi kollegák esetében. A cipő legyen mindig ép sarkú, tiszta, ne legyen kopogó fémsarkú, és színben harmonizáljon az öltözék egészéhez! A viselt harisnya egyszerű mintázatú legyen és gondoskodjunk pótlásról, mert nem túl elegáns, ha „fut rajta a szem”. A felsőruházat tekintetében azonosak a férfiaknál

leírtakkal. Ezeket kiegészíti a viselkedéskultúrát megmutató nonverbális kommunikáció, melynek során ügyelnünk kell a túlzó és heves kézmozdulatokra, az arcunkon látható érzelem-megnyilvánulásokra . A járás is része ennek a területnek, ne úgy járjunk, hogy az negatív feltűnést eredményezzen, hanem vegyük figyelembe azt a leírást, amelyet már száz éve is fontosnak tartottak: „A férfi fölemelt fejjel járjon, könnyedén, ne mereven, de ne is azzal a hintázó hányavetiséggel, amit úgy megmosolygunk a Váci utcában. A hölgyek ügyeljenek rá, hogy járásuk se túlságosan gyors, se nagyon lassú ne legyen. Az előbbi a siető cselédre emlékeztet, az utóbbi pedig önkéntelenül is felkelti a gyanút, hogy randevúra vár”/5/ A lábak keresztbe tevése az illendőség határain belül elfogadott mindkét nem esetében. E/ Illedelmesség, jó modor „Az illedelmesség a viselkedésnek az a foka, amellyel valaki tiszteletet tud

ébreszteni anélkül, hogy irigységet támasztana.” /6/ Az illemtudó ember beszélgetés közben megvárja, míg a másik fél befejezi mondandóját, s csak ezután mondja el sajátját. Modorában bizalmat keltő, de sohasem bizalmaskodó, kerüli a kétértelmű szavak használatát. Az idősebbek és a hölgyek iránt tiszteletet tanúsít. A társadalmi együttélés formáinak elsajátítása talán kissé kényelmetlen, de birtoklása biztos fellépést adhat. A jó modor hiánya a siker gátja lehet sok esetben. Senki nincs felmentve az alól, hogy figyelembe vegyék ezeket a szabályokat, és mégis túl gyakran fordul elő. 17 Legyenek Önök, akik kezdeményezik a jó modor, az illedelmes viselkedés meghonosodását a munkavégzésük közben! Mit ne csináljunk a kezünkkel, ha nem tudunk vele mit kezdeni ? Semmi esetre sem azt, amelyet néhány politikusunk is szívesen alkalmaz, vagyis zsebre vágja, mivel ez illetlenség a jelenlévőkkel szemben ! A

különböző fogadásokon egy pohár segíthet ezen a problémán. A nők esetében a kis táska adja az esélyt. Ne malmozzunk, ne fogjuk meg beszélgetőpartnerünk kabátját, kezét, gombját! A legfőbb javallat, hogy ne csináljunk vele semmit, vagy csak nagyon minimális mértékben mozgassuk, és így nem lesz feltűnő másoknak. Ásítás, arcfintorok, ajkbiggyesztések kerülendők. Köpködni sem illik az egészséges embernek, a beteg pedig textilzsebkendő segítségével oldja meg problémáját. / csak Kína északi részén elfogadott a homokos levegő miatt / „ A jó modor lelke a tapintat , s ha ennek finom vágányáról kisiklik az ember, esetlen, groteszk figurává torzulhatunk.”/7/ Ez csak jó neveléssel biztosítható Munkavégzés közben ne szigeteljük el magunkat partnereinktől, ügyfeleinktől, mivel kommunikációs és képviseleti feladataink mellett ők biztosítják a munkát számunkra. Egy cég megítélése az éppen közelünkben

tartózkodó munkatárs illő viselkedésén keresztül tükröződik, és a negatív tapasztalat nem erősíti a cégimázst ! F/ Udvariasság Az udvariasság a műveltség fő jellemzőinek egyike, amely segít az emberek jóindulatának megnyerésében, épp ezért a társasági élet alapja. Ennek megnyilvánulása, hogy bizonyos személyeket előnyben részesítünk illemtudásból: férfiak a nőket, fiatalok az idősebbeket, beosztottak vezetőiket, diákok tanáraikat, a szolgáltatók a szolgáltatást igénybevevőket. / Sajnálatos módon ezek a szokások nem kapnak polgárjogot az új polgári társadalomban. Jó lenne erre fokozottabban odafigyelnie minden érintettnek ! / „Az udvariasság a műveltség színe-java, a varázslat egy neme, mindenki vonzalmát elnyeri. A tiszteletadásnak az a nagy előnye, hogy azé marad, aki él vele.”/8/ Az előzőekből az is kiderülhet, hogy az udvariasság elsajátítható, csupán önmagunkat kell meggyőznünk ennek

szükségességéről, az akarat pedig a jellemünk tükrözője . A gyermekeknél ki kell alakítanunk ezeket a hasznos szokásokat. 18 „Az udvariasság légpárna, bár üres, de az élet lökéseit jótékonyan tompítja”/9/ Az udvariasan elhárított kérés kevesebb problémát okoz, mint a „puffogva” történő végrehajtás. Az viszont elvárás, hogy keressük a megoldást! Az udvariatlan emberek védekezése, amely az őszinteség képviseletére vonatkozik, valójában csak kíméletlenség és a hiányos neveltetés együttes hatása. G/ Előzékenység, figyelmesség, tapintat „Az előzékenység egyik szabálya, hogy ne legyünk mindig feszesek és mogorvák. Egyszer- máskor nyugodtan tehetjük, amit a nagy többség tesz”/10/ Az ember a baráti társaságát megválogathatja, de a munkahelyén ezt ritkán teheti meg. Különösen igaz ez a szolgáltatást végző társaságok esetében, ahol az igénybevevő viselkedését éppúgy jellemzi a gazdasági

nehézségek okozta feszültség, mint a munkáját végző szolgáltatót. Amennyiben nem alakul minden a szolgáltatást végző kívánsága szerint, nagy hiba, ha ezt az igénybevevők negatívan érzékelik. A közszereplés, a szolgáltatás felelősséggel jár, aki ilyen munkát végez, nem árt, ha tisztában is van ezzel. Ez a munkakör előzékenységgel párosult, megfelelően illedelmes viselkedést vár el a kollegáktól. „Miért vagyunk előzékenyek? Azért, amiért sportszerűek. Nem akarjuk kihasználni helyzeti előnyünket, sőt ha felismertük mások hátrányait, igyekszünk megszüntetni őket. Az előzékenység nincs nemhez, korhoz, beosztáshoz kötve. Az előzékenység mindenkinek jár, de nem egyenlő elosztásban. Az öregeken és a nőkön kívül a gyerekeket is az előnyben részesítendők közé soroljuk.”/11/ Az adott előnyökért ne követeljünk ellenszolgáltatást, így a mások általi megbecsülés mellett erősödhet önbecsülésünk

is! Ez az alapja a békés üzlet-partneri együttélésnek. Tessék végiggondolni: a függőség és egyenlőtlenség alapelvtől kell eljutni a korszerű szolgáltatást jellemző előzékeny és figyelmes munkavégzésig! Evvel ugyanis jó érzést kelthetünk ügyfeleink körében, és mi magunk is jobb érzéssel végezhetjük napi munkánkat. Ehhez tulajdonképp csak annyi szükséges, hogy odafigyeljünk azokra, akik körülöttünk vannak, és ne csak azokra, akikkel érzelmi vagy érdekkapcsolatunk alakult ki. 19 A jól nevelt ember úgy tanúsít figyelmességet, hogy ettől ne legyen lakáj, szolgaszerű a magatartása. „Szolgáltatás nem egyenlő a szolgasággal”/12/ A tapintat szintén alapfontosságú, melynek alapja a jó neveltetés: A tapintat az az érzék, vagy képesség, amelynek birtokában az ember megérzi, hogyan kímélheti meg szavaival és viselkedésével mások érzékenységét. A tapintatos ember nem beszél, nem kérdez olyasmit, amivel

kellemetlenséget okoz másoknak. Nem emlegeti fel az érzékenyen érintő dolgokat, a kudarcokat, a szomorú eseményeket, mindazt, amit a környezetben feledni akarnak. Schopenhauer aforizmája szerint „a társaságot is olyan tűzhöz hasonlíthatjuk, melynél az okos ember kellő távolságban melengeti magát, és nem markol bele, mint az ostoba.” A tapintat a jó ízléssel párosul, együtt a túlnyomó többség tetszését kiváltó viselkedést, a jó közízlést formálják, hogy felismerhessük a szépet, a helyeset, a célszerűt, a mindenki számára elfogadhatót, akár személyről, akár ruháról stb. van szó Az a menedzser, akinek a figyelem, az előzékenység, a tapintat és az udvariasság természetes szokásává vált, az a rendszerváltás utáni megváltozott körülmények között is megállja a helyét. H/ Pontosság A pontos érkezés jelzés arról, ki mennyire ura saját időbeosztásának, illetve mennyire képes megszervezni munkáját,

elfoglaltságát . Természetesen az a mondás, melyet XVIII. Lajosnak tulajdonítanak „A pontosság a királyok udvariassága” ne zavarjon senkit. „A pontosság összefügg a hivatástudattal, a szakma, a munka szeretetével, felelősségérzettel, és a cég iránti elkötelezettséggel, megbízhatósággal párosul.”/13/ A pontatlanság láncreakciókat indíthat el, hiszen ezt azt is jelentheti, hogy a kedves ügyfél lekésheti a csatlakozását, ami az őt várókat is hátrányos helyzetbe hozza. A pontatlanság egyúttal a hatalommal való visszaélés is. Amennyiben késünk, legyen ez akár munkaköri vagy személyes program, hasznos lehet, ha őszintén feltárjuk a tényleges okot. Legtöbbször feledékenységre, időhiányra hivatkoznak, holott a notórius késők esetében az önfegyelmezés hiánya az igazi ok. 20 A különböző országokban különbözőképpen alakultak ki a pontosságra vonatkozó elvárások. Külszolgálat esetén hasznos erre

vonatkozóan tájékozódni, mert kellemetlen helyzetekbe kerülhetünk. Franciaországban a rendezvények időpontját tágabban lehet értelmezni, mint Angliában vagy Németországban, de a személyes találkozókra pontosan illik érkezni. A pontosság követelménye Európában északról dél felé haladva egyre lazul, ilyenkor illik ezt a szokásjogot is betervezni. Érdekes módon a tapasztalatok azt igazolják, hogy a nagy elfoglaltságú emberek tudják legjobban beosztani idejüket. „Time is money” Mindenki ideje drága A protokoll az alkalom fontosságának megfelelően megkülönböztet: - percnyi pontosságot / hivatalos tárgyalás , étkezés / - megengedett késést / időpontok megadásával jelzik pl. 12151230 között / - meghatározott időpontok közötti érkezést / koktélparti 18-20 h / A pontatlanság jelensége a tapintatlan emberek jellemzője. A pontosság viszont ma is minden társasági kapcsolat alapja. Amennyiben többször fordul elő velünk,

hogy pontatlanok vagyunk, készítsünk napi időelemzést a javítás érdekében. I/ Szerénység, türelem, önuralom A szerénységre a zsidók szent könyve, a Talmud szerint „maga az Isten oktatott, midőn dicsőségének kinyilvánítására a nagy hegyek helyett a kis Sínait választá, égbe nyúló fák helyett a csipkebokorban jelent meg.” Az igazi szerénység sohasem alázattal, hanem önérzettel párosul. Az ilyen ember méltatlannak tartja a követelődzést, a tülekedést, személye előtérbe állítását, valamint kiváltságok hajszolását. Az ügyefogyottságot viszont ne tekintsük szerénységnek, csak az a szerény, akinek volna mivel dicsekednie, de nem teszi, mivel úgy érzi, ahogy ezt Aiszkhülosz tanította: „Másoktól érjen, hogyha ér magasztalás”. Ne kezdjük mondatainkat az „Én” szócskával, ha lehet, osszuk meg sikereinket másokkal, akik részesei voltak. A tényleg szerény ember meggyőzhető, örül a jobb sikerének, és

sohasem beszél így: „Szerény véleményem szerint ” La Bruyére francia moralista szerint „az álszerénység a hiúság legnagyobb ravaszsága.” 21 Ne tüntessük föl magunkat, mint a „megfellebbezhetetlen döntéshozót”, hiszen mi is hibázhatunk. Ilyenkor próbáljuk türelemmel teljesíteni a szolgáltatást igénybevevő elvárásait – különösen, ha megoldható. A türelem sokat segíthet a konfliktusok megoldásában, a türelmetlenség pedig a legtöbb modortalanság forrása. A nagy árvízi hajós Wesselényi így írt erről: „Nagy, s szükséges polgári erény mások iránti türelem, s mások cselekvésének méltánylása.” „A türelem a remény művészete, általa többet érünk el, mint erőszakkal, meghosszabbítja a barátságot, tartópillére a bölcsességnek.”/14/ A türelmes viselkedés az önuralmon alapul, a felgyorsult élet, az emberek mobilitása egyre nehezebbé teszi a türelmes, pontos munkavégzést, a legjobb

megoldás a legnagyobb önfegyelem esetén születhet. Gondoljunk arra a bölcsességre, amelyet Kempis Tamás fogalmazott meg: „Mások hibáinak, és akármilyen gyarlóságainak elviselésében türelemre törekedjél, mert tenéked is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie.” Mind a munkahely, mind a társasági élet megköveteli, hogy érzelmeinken, indulatainkon uralkodni tudjunk. A jól nevelt ember is lehet mérges, ha mégis elfeledkezik magáról, kötelessége az azonnali bocsánatkérés: „Azt hiszem, megfeledkeztem magamról, sajnálom.” Ez a szolgáltatásban különösen fontos szempont. Ne hivatkozzunk arra, hogy rossz napunk van, idegesek vagyunk. Az idegesség olyan betegség, amelytől a környezet jobban szenved, mint a „beteg.” Valószínű, sokan ismerik a népszerű idézete, amelyet Pope fogalmazott meg: „Dühösnek lenni annyi, mint más hibáját magunkon megbosszulni.” Ezt a részt lezárni Seneca örökérvényű sorával lehet a

legjobban: „A legfőbb uralom az önuralom.” 2/ Aktívák: azon elemek csoportja, amelyeknél cselekvő közreműködésünk, megszólalásunk, valamilyen interakció szükséges. A/ Köszönés, kézfogás, kézcsók, meghajlás Minden emberi kapcsolat a köszönés gesztusával kezdődik, amely kihathat a kapcsolat további sorsára is. „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” A köszönés a legáltalánosabban és leggyakrabban használt érintkezési forma, még akkor is, ha sokan elfeledkeznek erről az alapkötelességről. 22 A napszak, és Magyarországon a „kívánok” ige együttes alkalmazása az illendő. Ezt kell alkalmaznunk minden olyan esetben, amikor munkavégzés kapcsán üdvözlünk valakit. A szolgáltatásban különösen fontos a jó benyomás keltésére az igénybevevő megtisztelése, és a bizalomkeltésre a megfelelő fogadtatás. A tükörköszönések a legegyszerűbbek. Európa számos országában ez használatos, ezekre majd az

egyes országoknál külön kitérünk. Kivételt képeznek az egyházi, szakmai, testületi kialakult formák. Az elköszönés alapformája a „Viszontlátásra”, még akkor is, ha a valóságban ezt nem biztos, hogy szeretném. Általános szabály, hogy a férfi a nőnek, a fiatal az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak előre köszön. Akit üdvözöltek, annak viszont kötelessége fogadni és viszonozni. A napszakhoz kötődő üdvözlés mindig magázással párosul. A tegezés az üzleti és hivatalos kapcsolatokban csak régi jó ismerősök estén fogadható el, de csak magán jellegű érintkezés során. Az azonos szakmában tevékenykedők, pl.: buszsofőrök, minden további nélkül azonnal tegezik egymást, ez szakmailag elfogadott. Ugyanakkor a kedves utas felé tartsuk be a hivatalosan elvárt magázást, mindaddig, amíg ennek megváltoztatására nem kapunk lehetőséget. Szolgáltatásban dolgozóknál a köszönést a szolgáltató

kezdeményezze ! Az ismeretlenek társaságában tartózkodó ismerősünket találkozáskor üdvözölnünk kell, majd utána a társaság tagjait is, akik viszonozzák üdvözlésünket. A felnőtt – gyermek kapcsolatban ne a „csendőr pertu” legyen az alap, hanem segítsük a kamaszkorúak beilleszkedését a felnőtt társadalomba! A „kezit csókolom” -ra válaszoljunk „jó napot ”-tal, hogy érzékelje, mi már komoly fiatalemberként / hölgyként tekintünk rájuk. Ebben az esetben nem esetlen motyogás lesz az ő köszönésük sem. A kézfogás szokássá válása századokkal ezelőtt kezdődött. Eredetileg csak férfiak alkalmazták egymás között. Jelentése ekkor a fegyvertelenségre utalt A kézfogás ne erőfitogtatás legyen / Toldi és a cseh vitéz /, alkalmazkodjunk a partner fizikai állapotához! Az angolok és a skandinávok csak különleges alkalmakkor fognak kezet! Kézfogáskor nézzünk egymás szemébe, a félrenézés sértés. Kesztyűben

csak akkor illik kezet fogni, ha partnerünk erre lehetőséget biztosít. 23 A kézfogás kezdeményezése a köszönéssel ellentétes folyamatú. A nő, az idősebb, a magasabb rangú nyújt először kezet. A nyújtott kéz el nem fogadása sértés. Terjedőben van ennek elmaradása, elsősorban higiéniai okokra visszavezethetően, helyette a szívélyes mosoly kap nagyobb szerepet. A kézcsók a középkori spanyol etikettből osztrák közvetítéssel került hazánkba. A kézcsók a rendszerváltás után újra polgárjogot nyert, de csak jelképes csók. A női egyenjogúság kapcsán sok nő visszautasítja, ha így érzi, ezt már a kézfogáskor jelezze. Ekkor nem szabad erőltetni! A „rábukás” nevetséges, éppúgy a hangos „cuppantás”. Illetlen az épp megismert nőnek kezet csókolni. A szolgáltatás, vendéglátás és az idegenforgalom területén a legtöbbet alkalmazott viselkedéstechnikai megoldás a meghajlás. Hazánkban alkalmazható

tiszteletadásként férfi a hölgyek felé, futó találkozáskor. Leggyakrabban bemutatkozáskor, kézfogás alkalmával, első találkozásnál és búcsúzáskor használható, nemcsak a hölgyek, hanem magasabb rang, és idősebb partner esetében. Hasonló szerepet tölthet be a fejbiccentés az utcai találkozások esetén. Szükséges, hogy a felállás kötelezettségének tisztázása is. A férfiak mindig felállnak, ha hölgyet köszöntenek, a fiatalabbak az idősebbel, a beosztott a vezetőjével szemben viselkedjenek ily módon. A csók bizalmas kapcsolatok kifejezője, hivatalos érintkezésben csak a keleti országokban elfogadott. Ebbe a kategóriába tartozik az ölelés, amely jelképes és nem lapocka-roppantás. B/ megszólítás, bemutatás, bemutatkozás Milyen megszólítást alkalmazzunk napjainkban? Elsősorban az „úr” formula jöhet számításba a férfiak esetében. Nők esetében egy kicsit bonyolultabb a helyzet, az „úrnő” nem hangzik túl

jól, a kisasszony csak a fiatalabbaknál sikeres, az asszonyom a nem férjezetteknél jelent gondot, talán a hölgyem, amely szélesebb körben gond nélkül alkalmazható. Hozzákapcsolható a kedves, tisztelt szavak és a rangra utalás. A két alapvető forma tehát: - név és udvariassági kitétel - rang, beosztás és udvariassági kitétel Modortalan a helló, hé, mama stb. 24 Emellett, különösen a szolgáltatás területén, a tiszteletadó, udvarias magatartás is alapfeltétele a sikernek, amely gyakorlással fejleszthető. / Erre találták ki a különböző tréningeket. / A társadalmi életben minden ismeretség kezdetét jelenti a bemutatkozás, amely része minden ismeretkötésnek, első találkozásnak. Ha hosszú idő telik el, és nem biztos, hogy emlékszünk a bemutatásra, inkább ismételjük meg, mint úgy beszélgessünk, hogy nem tudjuk, kivel tesszük. A hivatalos bemutatkozáskor a név mellé hasznos a munkahely és a munkakör, beosztás

megnevezése. Megkönnyítheti a névjegykártya átadása a kapcsolatot Társasági rendezvényen, ha nem találunk ismerőst, mi magunk is kezdeményezhetjük bemutatkozás útján a kapcsolatfelvételt. Ilyen esetben nő nőt, férfi férfit szólít meg, hogy ne legyen kínos hatása. Pl.: „Úgy látom, hogy az Ön ismerősei sem érkeztek még meg” Amennyiben egy harmadik fél segítségével történik meg a kapcsolatfelvétel, / bemutatás /, fontos ismerni az idevonatkozó protokoll-szabályokat: - mindig az alacsonyabb rangút mutatjuk be a magasabb rangúnak a férfit mutatjuk be a nőnek a fiatalabbat az idősebbnek / férfi és nő esetében azonos / mindig a később érkezőt mutatjuk be a már ott lévőknek A jó bemutatás és bemutatkozás kulcsa a rövidség és az érthetőség. A bemutatás után váltsunk néhány szót a partnerünkkel! Ha társaságunkhoz olyan valaki csatlakozik, akit a többiek nem ismernek, a mi kötelezettségünk bemutatni a

többieknek. Ennek formaságai: „Engedje meg, hogy bemutassam XY urat, barátomat, kollegámat stb.” A bemutatkozásnál illik egyenesen állni, ha ültünk, felállni – ez alól csak a hölgyek a kivételek - , a másik félre nézni, és hangosan, érthetően teljes nevünket mondani. C/ A társalgás és a jó beszédmodor Nélkülözhetetlen része mindazon emberek kommunikációjának, akik közszereplést vállalnak. Az üzletemberek is ebbe a kategóriába tartoznak, így tanulniuk kell a beszélgetés és a hallgatás művészetét. 25 A szemmel láthatóan kapcsolatkerülő embert nem muszáj mindenáron zavarni, más a helyzet a feltűnősködni óhajtóval kapcsolatban, akinek allűrjeit próbáljuk meg elfogadni, amennyiben ez másokat nem sért. Ne beszéljünk ki másokat, különösen ne mások előtt. Ha fontos mondandónk van, keressük meg a megfelelő alkalmat és helyet hozzá! Ajánlatos tisztában lenni a nyelvtani szabályokkal, mert ennek

ismerethiánya káros lehet a megítélés és értékelés szempontjából. A nyelvjárási sajátosságokról, amennyire lehetséges, próbáljunk leszokni, mert ezt sem mindig értékelik pozitívan. Lehetőleg kerüljük a szlenget is! A mennyiségi korlátok betartása is hasznos lehet, ne legyünk feleslegesen bőbeszédűek! Néhány hasznosítható alapelv a történelmi távlatokból: A héber törvénykódex szerint „Mondd meg, kivel társalogsz, s én megmondom, ki vagy.” „Ne beszéljünk soha magunkról, mert vagy dicsérjük magunkat, ami hetvenkedés, vagy becsméreljük, ami kishitűség. Éppígy nem fér össze az okossággal, hogy a jelenlévőkről beszéljünk, mert könnyen beleütközünk a két zátony egyikébe, melynek neve hízelgés vagy ócsárolás.”/16/ Az sem haszontalan, ha óvatosak, megfontoltak vagyunk egy társaságban: „Beszélj figyelmesen, vetélytársaiddal óvatosságból, a többiekkel illemtudásból. Kimondani mindig ráérsz egy

szót, de visszavonni nem. Aki rosszat mond másokról, még rosszabbakat fog hallani magáról.”/17/ La Rochefoucauld arra tanított: „A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak, a kis elmék képessége pedig az, hogy sokat beszélnek, és nem mondanak semmit.” Megszívlelendő La Bruyere megállapítása is: „Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól beszéljen, se nem elég okos, ahhoz, hogy hallgasson.” „A társalgás közösségi művészet, vagyis valamennyi résztvevőnek hozzá kell járulnia alakításához."/18/ Ezért segíteni kell mindenki részvételét, biztosítani kell a témaváltóztatást, ha az adott téma több résztvevő számára érdektelen, esetleg sértő. Ne untassuk egymást olcsó viccekkel, rosszízű politizálással, pletykákkal! Kerüljük a felesleges, derültséget keltő, önigazoló kifejezéseket: „nemde”, „ugyebár”, „mondom”, „figyeljen”, „becs szó”. Az

iskolázatlanság hiányát mutató töltelékszavak is silányítók: „izé”, „hát” stb. 26 A nyelvi igénytelenség jelensége főleg a fiatalokra jellemző. A jelenség nem új, hiszen az elmúlt évszázad folyamán jól érzékelhető volt a fiatalok körében ez a törekvés. Először a „piramidális, kolosszális”, majd az „állati, oltári, klassz, frankó”, később a „szuper, a maszek” jelölte a jó fogalmát. Ma a „tök jó”-val mindez kifejezhető. Néhány mazsola még 1938-ból, amelyek ma is időszerűnek tűnnek: - ne beszélj túl hangosan, mert félműveltnek néznek ne beszélj összeszorított fogakkal, sem köpködve ne beszélj gyorsan, se nagyon lassan ne magyarázz kézzel-lábbal, feljebbvalód előtt ne gesztikulálj nézz a szemébe annak, akivel beszélgetsz, látsszon rajtad, hogy figyelsz neveletlenség másokat félbeszakítani ne bizonygass mindent a becsületszavaddal, ne esküdözz vedd figyelembe a másik

érdeklődési körét tiszteld mások véleményét, ne hangerővel akarj győzni a vitában ne légy hírharang, ne hencegj, ne dicsekedj távollevőkről sose mondj kedvezőtlent /19/ Mazsolák napjainkból: - tabu a cég vagy a magánember belső ügyeibe való beavatkozás nem megengedett a kereset, a megélhetési forrás, a vagyoni helyzet firtatása a mások viselt dolgait ne teregessük ki, ne tüntessünk fel másokat rossz színben ma már beszélgethetünk – megfelelő formában !- a vallásról és a szexről idegen szavakat csak akkor használjunk, ha tudjuk pontosan jelentésüket, és ha ez nem zavaró a társaságban nem illő drasztikus, vulgáris kifejezések használata, a szleng alkalmazása ne feszegessünk olyat, amely a társaság bármely tagjára nézve kellemetlen ne akarjunk többnek tűnni, mint amennyik valójában vagyunk /20/ Dale Carnegie szerint „aki népszerű akar lenni, annak fontos, hogy tudjon társalogni, és sok ember azért nem tesz

kedvező benyomást, mert nem figyel eléggé partnereire. A sikeres ember egyik titka, hogy emlékszik partnere nevére Az emberek fontosnak tartják a nevüket.” Ma már elavult az a dogma, hogy „a magyar ember evés közben nem beszél”, de tele szájjal, falatot rágva ma sem illő, azonban egy többfogásos étkezést szótlanul végigülni butaság. Különösen akkor, ha asztalpartnerünk hölgy, akit kötelességünk szórakoztatni. Ma már lehetséges, hogy az asztalnál mellettünk ülőkkel kötetlenül társalogjunk, betartva, hogy mindenkivel váltsunk szót. A társadalmi érintkezés nem szükségszerűen azonos az érintéssel. A testi közelségnek az emberi kapcsolatokra való hatását a pszichológiai kutatások is feltárták. Alan Pease alapján létezik: 27 Intim zóna: 0-46 cm, azokkal kerülünk ilyen távolságba, akikkel szoros a kapcsolat illetve a kényszerhelyzetek mint a zsúfolt autóbusz, metró, villamos. A nem elfogadott közelség, vagy

annak előérzete gyakran okoz frusztrációt, ennek hatása sok konfliktus kiváltója lehet. Személyes zóna: 46-122 cm, ez az állva társalgás távolsága, az elfogadott, hogy kinyújtott kezünk elérheti partnerünket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tevőlegesen a másik megérintése, gombjainak csavargatása, gallérjának megragadása ne váltana ki ellenérzést a partnerben. Kerüljük a bizalmaskodást! Társadalmi zóna: 122-320 cm, ez a távolság a bárhol előforduló ismeretlenekkel szembeni távolságtartás mértéke. Nyilvános zóna: 320 cm-től, ez a távolság a nyilvános előadásokon jelenik meg, lényege, hogy az előadó jól lássa a hallgatóság egészét. „Beszélj, hogy lássalak!”- mondotta Szokratesz a bölcs görög. A jó megjelenés csak egyik oldalát adja az értékelésnek. Hiába a legszebb ruházat, frizura, smink mindent elronthat a nem megfelelő kommunikáció. / „megszólalásig úriember” / D/ Tegezés, magázás, partnerség

Régen ezt a kérdést viszonylag egyszerűen oldották meg. Csak azok tegeződtek, akik ugyanahhoz a társadalmi csoporthoz tartoztak. Az arisztokrácia csak egymással tegeződött, de világért sem tette volna egy középosztálybelivel, vagy egy polgári származású egyénnel. A szocializmus negyvenéves egységesítő törekvése ezt feloldotta és az elvtelen tegezést hozta létre, amely azért egy kicsit mégis hierarchizált volt. A vezérigazgatót, a pártvezetőt azért „illőbben” kellett tegezni! A rendszerváltás következménye az újraformálódó és elvárt illemszabályokon alapuló társadalmi érintkezés kialakulása. Ennek ellenére vannak olyan szituációk, amikor ezek a szabályok pillanat tört része alatt semmivé foszlanak: Egy elsőbbségadás megsértése, kis koccanás stb. Máris rögtön mint régi és jó ismerőst szólítjuk meg, sőt még a szülők helyzetéről és foglalkozásáról, állatkerti élményeinkről is szót váltunk. 28

Természetesen ez a jelenség nem kívánatos. Egy problémás helyzet esetén őrizzük meg kultúrált magatartásunkat, hiszen ettől nem állíthatjuk vissza a megelőző állapotot, és beszéljük meg, mi lehetne a megoldás. Ma már „a világ legtermészetesebb dolga, hogy iskolatársak, katonatársak és azok a kollegák, akik meggyőződtek róla, hogy mind a hivatali, mind a magánéletben jól kijönnek egymással, tegeződnek.”/21/ Ki kezdeményezheti a tegezést? - az idősebb felettes, kolléga, társaságbeli ember - az egymással valamilyen kapcsolatban állók az új belépőkkel szemben - azonos munkakörben dolgozó kollegák a közös tevékenység alapján, még akkor is, ha nem azonos a munkahelyük / sofőrök / - az azonos korosztályok a szolidaritás elvén, legfeljebb 30 éves korig - különböző neműeknél a nők joga Mikor kezdeményezhető a tegezés? Alapjában véve a jól megválasztott helyzet, és a partner hajlandósága a mérvadó. Egy

munkahelyi kiránduláson, vállalati ünnepségen, egy probléma közös megoldásakor. Ne felejtsük el, hogy az üzleti életben a nagyobb önfegyelem kiváltója is lehet a magázás! Az elvtelen vagy kierőszakolt tegezés rontja annak értékét, hiszen a tegezés a bizalmasabb, kiérdemelt kapcsolatok velejárója. Megoldás lehet – Európában is erre felé tartanak – a keresztnév és az Ön használata, amely bizalmas, de mégsem tegezés. „Az illem társas kategória, így az etiketthez, protokollhoz való viszonyunk is embertársainkkal létesített kapcsolatunkban nyilvánul meg.”/21/ A partnerség betartása az udvariasság alapkövetelménye. Az üzleti életben kialakultak szerint a legkézenfekvőbb, ha azonos rangú, vagy rangban közelálló legyen akivel problémáinkat megoldjuk. Amennyiben komoly műszaki hibánk van, és az elintézés gondot okoz, ne a vezérigazgatót keressük a megoldáshoz, hanem a garázsmestert. Ha ugyanez a gond külföldön

jelentkezik, akkor a már meglévő korábbi cég- vagy egyéni kapcsolatunk adhatja a megoldást, de mindenképp betartandó ebben az esetben is a rangközeliség. 29 Kivételes körülmények között – baleset – ezek a normák „átugorhatók”. A partnerségben a rang mellett a kor, és a szakmában eltöltött idő is számít. Itt érvényesülhet az idősebb kollegák iránti tisztelet, megbecsülés. V/ Viselkedési elvárások az üzleti életben A külföldön való munkavégzés, de a külföldi partnerek hazai fogadása és az itthoni munkavégzés a szakmai, nyelvi, földrajzi ismereteken túl a sajátos helyi illemszabályokban való jártasságot is szükségessé teszi. A gyakorlatlanság nem egyszer eredményezi azt, hogy kellemetlen szituációba keveredhetünk, emellett a helyi szokások, rítusok esetleges megsértése komoly hátrányba hozhat bennünket / és az utánunk jövőket is ! / a hivatalos – és magán jellegű ügyeink intézése kapcsán.

A jó modor, az illem szabályai általában nemzetköziek. Összehasonlítva a különböző európai országok illemszabályait azt tapasztalhatjuk, hogy az alapok közel azonosak, csak a történelmi fejlődés során eltérő vonásokkal gyarapodtak. Az alapvető cél mindenütt az, hogy az emberek közötti érintkezést minél zavartalanabbá tegyük megfelelő példamutatással. Minden civil társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete. Ehhez nem kell sok pénz, gyökerei az erkölcsben, illetve a társadalmi szokásokban rejlenek. Ha idegennel találkozunk, különösen, ha fontos ügyet kell megbeszélnünk, akkor a legtermészetesebb európai cselekvés, hogy üdvözljük és bemutatkozunk. Magyarországon is így kellene tennünk, sőt el tudnám képzelni, hogy aki közfeladatot végez, az kis kitűzőn viselje a névjegykártyáját, ezzel is megkönnyítve a kapcsolatteremtést környezetével. Hasznos lehet az az „Aranyszabály”, amelyet az első benyomás

analógiájára készített D. Robinson: Becsület – cselekedjünk mindig tisztességesen Erény – soha ne legyünk önzőek, neveletlenek Nyelvtudás – így közvetíthető hozzáállásunk, értékrendünk Okosság – logikus, ésszerű gondolkodás Megjelenés – ügyeljünk a külsőnkre Álláspont – érvelésünk tükrözze gondolkodásunkat Szavak – gondolkodjunk megszólalás előtt/22/ Összefoglalva: a helyes viselkedés alapja mások érdekeinek és érzéseinek megfelelő figyelembevétele. Bizonyítsuk, hogy partnerünk velünk azonos fontosságú. 30 Ahogy másokkal szemben viselkedünk, abból jól látható saját értékrendünk. Ne használjuk ki mások kiszolgáltatottságát, ezzel növeljük önbecsülésünket és tiszteletet ébresztünk másokban. Naponta több millió telefonhívást bonyolítanak le. Nagyrészük üzleti jellegű, ahol az is előfordul, hogy a felek még sohasem találkoztak egymással. Nálunk a hivatalosan hívott fél sok

esetben csak egy „Hallóval” jelzi jelenlétét, ezzel újabb kérdéseket indukál, rabolva a másik fél idejét és rongálva a hívó idegeit. Minden esetben, amikor munkahelyünkön, vagy munkaidőben keresnek, teljes névvel, beosztással mutatkozzunk be! A mobiltelefon korában akár a járművön, akár munkavégzés közben hívhatjuk a kihangosítóval rendelkező készüléken az üzleti partnerünket. A készülék ma már jelzi, hogy ismerős vagy ismeretlen a hívó. Ismert fél esetén a kapcsolat korábbi szintje a mérvadó, míg rejtett szám esetén hivatalosan jelentkezzünk be. Az sem közömbös, ha közöljük, most éppen merre vagyunk a költségkímélés kapcsán. A hívás kezdeményezése előtt hasznos, ha előkészítjük mondandónkat. Mérjük fel, hogy mit akarunk közölni, kérdezni. Kéznél vannak a azok a dokumentumok, amelyekre szükség lehet a megbeszélés során. Valóban a legmegfelelőbb személyt hívom-e? Az időpont a legalkalmasabb?

Ez a legmegfelelőbb kommunikációs forma? A cél a hatékonyság növelése. Ehhez akár kis vázlat készítése is hasznos lehet Természetes akadály, ha nincs közvetlen tárcsázási lehetőségünk. Ilyenkor a telefonközpontost segítsük a pontos név és mellékállomás megadásával, ha a titkárnőt érjük el, akkor a nevünk és cégünk, valamint a tárgyalási célunk megnevezésével. Amennyiben a válasz jelzi, hogy: „ nem ér rá jelen pillanatban”, „értekezleten van”, „látogatója van” – ezt el kell fogadnunk. Visszahívás ígéretét illik felkínálni, ha alkalmatlan az időpont! Ne felejtsük el a megfelelő pillanatban a „kérem” és a „köszönöm” szavakat használni a beszélgetés során, ez kedvező benyomást gyakorolhat. Amennyiben megszakad a vonal, a hívó fél feladata az újrahívás, ha viszont egy fontos nemzetközi hívás miatt kell félbeszakítani a beszélgetést, akkor a megszakítást kérő feladata. Az is

megtehető, hogy csak annyi időre kérjük türelmét a partnernek, hogy fogadjuk a hívást, megmagyarázzuk, hogy épp fontos üzleti tárgyalást folytatunk és a lehető legrövidebb időn belül visszahívjuk. És ezt tényleg tegyük is meg, ne maradjon ígéret! 31 Ma egyébként már egyszerre több partnerrel is folytathatunk konferenciabeszélgetést. Az összehívó fél feladata, hogy pontosan tájékoztassa a résztvevőket, hogy kikkel állnak kapcsolatban. Amennyiben a téma kényessége gondot jelent, inkább válasszuk a személyes kapcsolatot. A mobiltelefonok elterjedése, és használatának a cégvezetés részéről történő elvárása, amely kora reggeltől késő estig tartó bekapcsoltságot tételez fel, vagyis állandó elérhetőséget. Ezért nem árt néhány szabályt megjegyeznünk: - csak akkor hagyjuk bekapcsolva, ha másokat nem zavarunk - soha ne hívjunk senkit olyankor, amikor kellemetlen lehet számára - ne szórakoztassunk másokat a

környezetben a hangos beszéddel - nyilvános helyen – színház, koncertterem, előadás, étterem – kapcsoljuk ki - ne feledkezzünk meg a diszkrécióról, más is ismerheti partnerünket - szükség esetén másokat is kérjünk meg készülékeik kikapcsolására - ha másképp nem megy, használjuk az üzenetrögzítőt Amennyiben levelet kapunk, illik nyolc napon belül válaszolnunk, különösen, ha hivatalos a levél. „A hivatalos levelek elfektetése vagy meg nem válaszolása az EU illemtana szerint kimeríti a barbárság fogalmát.” /23/ Egy hivatalos levél írásmódja az üzleti sikerek befolyásolója, bizonyíték a partner és a vezető számára alkalmasságunkról. Az egyik legfontosabb szempont a helyes címzés, amely a név és rang(ok) helyessége mellett a pontos címet is tartalmazza. Ne sajnáljuk a fáradságot a megkeresésre, vagy az ellenőrzésre, bőven megtérül. A magas rangú személyek esetében különösen figyeljünk a címzésre! Az

üzleti levelezés jelentős része egyes szám harmadik személyben íródik: „A cég vezetése örömmel vette a lehetőséget kínáló sorait.” A közvetlenebb kapcsolat esetén egyes szám első személyben is írhatunk: „Örültem, hogy megkaptam kedves levelét!” „Az illemszabályok fontos tétele a téma következetes és világos megközelítése, amely ötvözi az udvariasságot és a hatékonyságot.”/24/ A humor alkalmazása a szövegben nem célszerű, mert nem biztos az érteni akarás. Ironikus, szarkasztikus stílus használata sem ajánlott Napjaink korszerű írásos kommunikációja az e-mail, amelynek segítségével egy-egy adott intézmény munkatársai gyorsan és kötetlenül képesek kommunikálni. Általában a legkomolyabb témát is kötetlenebbül közvetítik, mint levél formában vagy faxon. Nem illik azonban visszaélni ezzel a lehetőséggel: - ha túl gyakoriak ezek a „tréfás üzenetek”, akkor nem biztos, hogy a célt fogják

szolgálni - ne felejtsük el ellenőrizni elküldendő anyagunkat, és gondosan válogassuk ki, kinek küldjük el! 32 - az elküldött anyagnak ugyanolyan jogi súlya van, mint bármely írásos dokumentumnak - kiemelten fontos az illemszabályok betartása, ha vállalaton, intézményen sőt akár országhatáron, kontinensen kívüli kapcsolatokra küldünk üzeneteket, mivel kevésbé megbízható természeténél fogva az Internet. A személyesen alkalmazott protokolláris elvárásokat az üzleti életben is alapnak tekinthetjük, hiszen az üzleti élet nem személytelen. „Amikor más cégekkel kerülünk kapcsolatba, minden egyes alkalmazott minden egyes cselekedete jellemzi a vállalatot, és vagy megfelel az elvárt viselkedési módnak, vagy kívánnivalót hagy maga után”./25/ Fontos a másokkal szembeni előzékenység, a hatékony csapatmunka, a jó munkahelyi légkör, amelyet a következetes viselkedés alapoz meg. Alapvető, hogy tudjuk saját helyünket –

hatáskörünket és jogkörünket – a társaságunk hierarchiáján belül és partnerünk is ismerje azt, miként mi is az övét. Így pontosan fogjuk tudni egy adott tárgyalásban meddig mehetünk el Legyünk lojálisak cégünkhöz, saját cégünk bírálatakor nem csupán a cég, hanem saját imázsunknak is ártunk. A kritika maradjon meg belső értéknek! Védjük meg kollegáink tettét, de mindig legyünk együtt érzők a panaszossal. A panaszkezelés mindig udvarias és azonnali legyen. Mindig részletesen és rögtön ismertessük és az ügyfél szempontjából –empátia – vizsgáljuk. A tárgyalások „aknamezején” való biztonságos és sikeres átkelést biztosító tanácsok: - javaslatunk legyen mindig világos és egyértelmű, időt takaríthatunk meg - a legtöbbet hozzuk ki az ügyből, felkészülve a partner viszonzására, ha készséges - legyünk előzékenyek, udvariasak, figyelmesek, anélkül, hogy gyengeséget mutatnánk, a dührohamok nem

segítenek ha az együttműködés akadozik, legyünk kompromisszum készek - ne állítsunk valótlanságokat, és ne próbáljunk „meglepetésekkel” operálni, mivel mindkettő a bizalom elvesztését jelenti - nem szerencsés a túlfűtöttség, türelmetlenség, sértődöttség, és ne fecsegjünk feleslegesen, ne húzzuk az időt - tartsunk tiszteletben minden ésszerű feltételt és a bizalmas természetű közléseket, ne szivárogtassunk ki részleteket - cselekedjünk becsületesen, és el kell tudnunk fogadni, ha nem nyerünk - törekedjünk a kölcsönös érdekek felismerésére és megvalósítására Vizsgáljuk meg az egyes országokban milyen gyakorlati útmutatásokat érdemes, illetve hasznos figyelembe vennünk az ottlétünk megkönnyítésére. 33 Mivel az utazások általában egy földrajzi térségre irányulnak, ennek figyelembevételével állítottuk össze a jellemző viselkedési elvárásokat. Az összeállításban a következő területeket

ismertetjük: A kapcsolatépítést megkönnyítő nyelvi tanácsok, a nemzeti szokások, az öltözködési kultúra, üzleti élet és a társasági viselkedési szabályok, étkezési szokások, az italfogyasztás, a dohányzás és a borravaló intézményének helyi sajátosságai, a nonverbális kommunikáció, a vallási hovatartozás. Bízunk benne, hogy ismeretük és alkalmazásuk növeli a magyarság és a képviselt cég, valamint az alkalmazó személy imázsát egyaránt. A fenti intelmeket természetesen hazai környezetben is alkalmazhatjuk, és ha megszokjuk könnyebb lesz a sikeres fellépés. Ez annál inkább is igaz, mivel nem elegendő a hazai viselkedéskultúra elvárásainak eleget téve vendégül látnunk egy Európán kívüli ügyfelünket. A hibát azzal követtük el, hogy azt hittük nekünk csak akkor kell alkalmazkodnunk, ha külföldre utazunk, és aki hozzánk érkezik, az alkalmazkodjon a mi szokásainkhoz. Számos olyan területe van az üzleti

életnek, amihez a látogatónak kell alkalmazkodnia – munkaidő hossza, törvényességi eljárások, az üzleti gyakorlat stb. – ha sikeres akar lenni Azok a szokások, rituálék, amelyek mélyen beépültek akár a vendég, akár a vendéglátó nemzeti kultúrájába nem szabad, hogy sérüljenek. Ellenkező esetben zavarba hozzuk partnerünket és számukra elfogadhatatlanná válik a helyzet. Ilyen szituáció a látszólag ártalmatlan társadalmi szokásoktól a mély vallásos érzelmeket sértő viselkedésig létrejöhet. „A vendéglátó feladata, hogy biztosítsa vendége számára, hogy jól érezze magát, és az nem mentség, hogy nem ismeri azokat a legfontosabb viselkedési szabályokat, amelyet külföldi partnere elvár öntől.” /26/ Néhány jó tanács: - derítsük ki, még a partner megérkezése előtt, hogy lehetnek e nyelvi problémák - ha igen, cégen belül keressünk segítőt, mielőtt külső tolmácsot keresünk - tisztázzuk, hogy

partnerünk elfogadja e a tolmács jelenlétét, személyét - a szükséges okmányokat mindkét nyelven ( vagy a választott nyelven ) készítsük el - hasznos, ha a legalapvetőbb udvariassági kitételeket megtanuljuk a látogató anyanyelvén - kérjünk elnézést azért, mert nem beszéljük a látogató anyanyelvét, bármely kis országról is van szó, ne essünk az angolok hibájába - társasági eseményen a lehetőség szerint ne a tolmács segítségére támaszkodjunk, hanem próbáljunk meg mindenféle eszközt igénybe véve megküzdeni a megértésért. A közös igyekezet erősíti a kapcsolatokat! 34 Ezek után térjünk rá az egyes országokban elvárt „szabályok” részletes ismertetésére, természetesen a teljesség igénye nélkül! Vegyük azt is figyelembe, hogy az egyes országok illem elvárásai nem csupán a mi ott tartózkodásunkat segíthetik, hanem amikor az adott országból érkezik üzleti partnerünk, már a program

összeállításában és a gyakorlati megvalósításban is segíthet a szerzett ismeretanyag. „Elég egy apró hiba, egy helytelen lépés és külföldi marketingpróbálkozásaink veszélybe kerülhetnek, sőt csődöt mondhatnak.”/28/ Nem szabad azt sem elfeledni, hogy mindig konkrét személyekkel fog együtt tevékenykedni, így az is elképzelhető, hogy az általában tartózkodó, szerény, udvarias, halk szavú japán üzletember helyett egy harsány, élénk gesztikulációjú, heves vérmérsékletű üzleti partnerrel találkozunk, aki ráadásul még fennhéjázó, mint egy primadonna. Az a tény, hogy ezt a jelenséget általában nem ismerjük, az nem jelenti azt, hogy ilyen nincs is. Amikor Önnek a különböző kultúrák között kell kapcsolatokat létrehozni, mi csak a kulcsot adjuk hozzá, az alkalmazás mindenkor a helyzet, a helyszín és az Ön gyakorlati tapasztalatával kiegészülve lesz igazán működőképes. VI. Észak -Európa Finnország

Államformája alkotmányos köztársaság - államelnök, miniszterelnök hatalommegosztással. A parlament 200 fős = Eduskunta Nők fontos szerepben Elsőként 1906-ban választójog, a parlament 40%-a nő! / védelmi miniszter is! / Népessége 5 millió, főváros Helsinki: 458000 lakos. Magas szintű az iskolázottság. Közös származásunk miatt megkülönböztetett figyelemmel kezelnek bennünket magyarokat. Mivel a nyelvi azonosságok hiányoznak ezért közvetítő nyelv szükséges. Ez a német / idősebbeknél / illetve az angol Az udvariasság viszont azt kívánja, hogy néhány szó használatát sajátítsuk el: Hyvaa paivaa = jó napot kippis = egészségére terve = szervusz huomenta = jó reggelt nakemiin = viszontlátásra iltaa = jó estét moi = szia Ez utóbbit barátok közt használjuk. Kerülendő a persze szó, mert ez durva káromkodás! Általános a tegezés, a viselkedésük természetes, szókimondóak. A férfiak és a nők között a leggyakoribb

üdvözlési forma a határozott kézfogás, erre szoktatják már a gyerekeket is. A vezetők szívesen használják címeiket A hivatalos nyelv a finn és a svéd, emellett az angolt használják. Szeretnek gyorsan a tárgyra térni, igazságszeretetük erős. Az objektív tények alapján döntenek. A felelősség a döntéshozó egyéné! Biztonságuk alapja a jóléti 35 társadalom és a család. Tudnak hallgatagok is lenni, ez ne zavarja társalgás közben. Nézzünk beszélgetőpartnerünk szemébe! A névjegykártya fontos! A pontosság fontos erény. Kerüljük a felesleges gesztikulációt A túlzó érzelemnyilvánítást egyébként sem kedvelik Kerülik a feltűnést és a nagyzolást Szívesen politizálnak, de a sport, az utazás és a hobbi is kedvelt. Rajonganak a természetért. A magánélet kérdései kerülendők. Vendégségben – otthoni meghívásnál - vegyük le a cipőnket az előszobában, ajándékul virágot illik vinni, alkoholt és egyéb

ajándékot nem. Nagyon divatos az étkezés utáni szaunázás, a meghívás visszautasítása sértés, ha csak egészségünk nem indokolja. A férfiak és nők ruhátlanul, együtt szaunáznak 36 Külföldiek esetén ettől eltekintenek, ilyenkor először mindig a hölgyek ülnek be. Szívesen beszélnek a szaunázás hasznosságáról. A kijövetel után hideg vizes fürdő következik vagy tóban, vagy medencében. A folyadékveszteséget sörrel pótoljuk / saunaolut /, mellé sültkolbász /makkara/ jár. Nagyfokú udvariatlanság a szauna ajtajának hosszabb idejű nyitva „felejtése”, vagy a bent lévők engedélye nélküli gőzfejlesztés. Öltözködésükben a szabadság és a konzervativizmus egyaránt megtalálható. Otthon a laza, T-shirtet, míg a társasági összejöveteleken a sötét összeállítást kedvelik. A hölgyeknél a mértéktartó elegancia a jellemző Ünnepélyes alkalomkor elvárt a szmoking viselete. A nők télen hótaposóban mennek

dolgozni, és a munkahelyen cserélnek cipőt. A társasági előírások elsősorban a hölgyekkel kapcsolatosan érvényesek. Amennyiben táncos helyen a hölgyeket felkérik a táncra / saanko luvan /, a tánc után illik visszakísérni az asztalhoz, aláigazítani a széket és meghajolva és szóban / kiitos / megköszönni a lehetőséget. A jobb éttermekben nem lehet a pincér segítsége nélkül asztalhoz ülni, különösen nem más asztalához odakéredzkedni. Étkezésnél dominál a hal, gyakori az egyetlen fogásból álló főétkezés, a szállodákban a svédasztal a jellemző. A felnőttek vizet, citromos limonádét isznak. Alkoholt ritkán isznak, mivel drága és csak külön üzletekben / Alko felirat / kapható. Koccintás helyett hosszan egymás szemébe nézve megemelik poharukat. Lassan isznak, szertartásosan. Nagyra értékelik, ha értünk a borokhoz A kapatos finn kötözködő, ilyenkor gyorsan bontsunk asztalt. A dohányzás általában nem megengedett

a lakásokban, hivatalos helyeken, éttermekben, csak a vendéglátok engedélyével lehetne, de erre ne számítsunk. A borravaló a szállodákban 15%, az éttermekben 11,5%,ez a számlán szerepel, másutt 5-10%, a taxisofőrnek nem szokás. Ajándék lehet egy üveg bor, egy csokor virág a ház asszonyának, egy, az érdeklődéskörbe tartozó könyv. Az első találkozáskor nem szoktak ajándékozni Az üzleti életben csak a szerény szuvenir az elfogadott, a drágább ajándék akár sértődést is okozhat. Finnországban a lutheránus egyháznak van a legtöbb híve, a lakosság 89%-a. Vigyázzunk a karok összefonására, mert itt arroganciát jelent, nem igénylik a fizikai kontaktust beszélgetés közben, fontos a szívélyes mosoly. A zsebre tett kéz súlyos udvariatlanság. A lábat nem illik térden keresztbe tenni A beszélgetés közben a szemkontaktus elengedhetetlen. 37 Svédország Államformája parlamentáris királyság. A kormányzásban a

miniszterelnök és a kabinet játszik szerepet. A parlamentjük = Riksdag egykamarás Az államfő a király. Az évszázadok alatt kivívott semlegességükre vigyáznak A lakosság létszáma 8,7 millió. Fővárosa Stockholm 1,5 millió lakossal Az etikett betartása és betartatása egész Észak-Európában itt a legszigorúbb. A külföldiekkel való érintkezés merev Igen büszke emberek, az objektív tények alapján döntenek, a személyes érzések kevéssé dominánsak. A középosztály rendkívül erős, a társadalmi különbség elenyésző. 1963. óta egy általános tegezési szokás indult el, még a királyt is visszategezik Ez azonban nem jelenti a bizalmaskodást, csak nyelvi formula. A hivatalos nyelv a svéd és a lapp. Sokan beszélik az angolt, kisebb helyeken a németet A tárgyalásokon nem sok időt szánnak a bevezetésre, ne mutassuk ki érzéseinket, a humor és az üzlet nem fér össze az üzleti komolysággal. Kínos kérdésekben kerülik a vitát.

Személyes jellegű kérdéseket kerüljük A regionális elkülönülés is erős, más régiót ne dicsérjünk. Beszélgetéskor legyünk csendesek. A pontosságot szinte tüntetően alkalmazzák és elvárják. Családnéven szólítsuk partnerünket. A foglalkozási titulus is divat: doktor, mérnök, professzor stb A hivatalos öltözködésben a sötét szín a jellemző. Ez azonban minden alkalomra megfelelő. Elvárt férfiaknál a nyakkendő viselete Hatása van az olasz divatnak is. Nyilvános rendezvényen szeretik az eleganciát A társasági életben a lakásra szóló meghívások esetén a virág küldése kötelező. A meghívás megköszönése a távozáskor /!/ a névjegykártya leadásával történik, vagy a legközelebbi találkozáskor személyesen. Az üdvözléskor gyakori a kézfogás. Az újonnan érkezők mindenkit üdvözölnek A háziasszony főztjét nem illik hosszan dicsérni : Köszönet a főztjéért- „tack för maten”, vagy másnap a „tack

för igar”-illik. Az étkezések a legváltozatosabb időpontokra szólnak. Az ebéd middag12-20 óráig, a vacsora aftens akár éjfélkor is lehet. A konyha sajátossága a már mindenütt jól ismert svédasztal. Szendvicsspecialitásuk: smörgasbrod Fő ételek között itt is a halféleségeket találjuk, de sültjeik a mi ízlésünknek megfelelők. A vaj az étkezéseket végigkíséri, a főzéshez is ezt használják Az étkezéshez aperitifként az aquavitet / életvize / szolgálják fel, amihez sört kínálnak. 38 Az étkezés jellemzője a skálozás /ejtsd: skol / a kifejezés koponyát jelent, a vikingek korábban ellenségeik koponyájából ittak a csata után, ma a jelentése: egészségedre. Az első pohárköszöntőt mindig a házigazda mondja A poharat a négy égtáj felé emelve fenékig kell inni. A feketekávé erősen aromás, maximum három csészével illik inni belőle. A borravaló jellemző, szállodában 15%, éttermekben 12,5-15%, a taxiban

1015%. Ajándékként égetett szesz vagy a vendég hazájából származó bor megfelel. Otthoni látogatáskor virág, likőr, csokoládé a hölgyeknek. Itt sem ajánlatos üzleti célból drága ajándék átadása, mivel ez sértő. A svédek a lutheránus vallást gyakorolják, több mint 90%-ban. Gesztikulációjuk visszafogott, mi is kövessük. A fej hátrabillentésének jelentése: „gyere ide”. A nők nyíltsága nem szexuális kihívás ! Tárgyalás, beszélgetés közben fontos a szemkontaktus. Ne ölelje üzleti partnerét, ne fűzze karját a másikéba, ne veregesse hátba. Hideg időben a férfiak kalapbillentéssel üdvözlik ismerőseiket. Hölgyek előtt leveszik Norvégia Államformája alkotmányos királyság. Az államfő a király, a vezetésben részt vesznek még a miniszterelnök és kabinetje. A végrehajtó hatalom a Királyi Tanács kezében van. A parlament egykamarás = Storting Lakossága 4,3 millió, 65%-uk a tengerparton él. Főváros Osló

456000 lakos Viselkedésük alapjaiban a svédekhez hasonló, csak kevésbé feszes. A zárkózottság és a magasszintű lakáskultúra rájuk is jellemző. A humort nehezen kezelik. A címekre, rangokra a magánéletben nem sokat adnak A hivatalos érintkezésben a formális udvariasság elvárásainak viszont illik eleget tenni. A pontosságot nagyra értékelik Az ésszerűség a vezérelvük A tárgyalások időkeretét rögzítik, számukra elegendő az írásos megállapodás. A személyes téma kerülendő. Ne bírálja őket és életüket, ők is toleránsak Társalgási téma lehet a hobbi, sport, politika és az utazás. A hivatalos nyelv a norvég, a kisebbségi lappok saját nyelvüket használják. Az üzleti életben sokan beszélik az angolt. Az üdvözlés kézfogással jár Az öltözködésben a svédeknél említettek a mérvadók. 39 A társasági életben az amúgy individualista norvégok hajlamosak közlékennyé válni. Az étkezéshez, mint az északi

népek, általában nagymennyiségű rákot, halat, lazacot fogyasztanak. Minimális fűszerrel és vajjal főznek Remek előételeik vannak, zömében tengeri eredetűek. Fő attrakció náluk is a „koltbrod”/ hidegasztal /, amely a svédasztal megfelelője. A szendvicsük neve: smörbröd, az aperitif neve dram ,az italválaszték hasonló a svédekéhez. A dohányzási illemszabályokra ügyelni kell, mert erősen vigyáznak egészségükre. Az utcán dohányzó nőket a svédekhez hasonlóan elítélik A borravaló intézménye későn alakult ki náluk, a szállodákban éttermekben kiszolgálási díjként van a számlán feltüntetve, mértéke 10-15%. Vidéken nincs ilyen elvárás. Ajándék otthoni meghíváskor virág / ne fehér! /, likőr, bor, csokoládé. A szeszes italok magas adó alá esnek, így becses ajándéknak számítanak. Üzleti ajándék közepes értékű, de díszesen csomagolt legyen. A vallás itt is a lutheránusok döntő többségét mutatja,

94%. A gesztusok terén az „OK.” mutatása súlyos sértés A fejjel intés a hívást jelenti A szemkapcsolat , mint Skandináviában mindenütt , itt is fontos része a kommunikációnak. Dánia Államformája alkotmányos királyság, a tényleges hatalom a kormány kezében. Lakosságának száma 5 millió, fővárosa Koppenhága, lakosainak száma: 400000 fő. Itt már a tősgyökeres skandináv szokások keverednek az európaiakkal. A merevség a külföldiekkel szemben nem olyan erős, mint az északi szomszédoknál. Jó kedélyűek, szellemesek, élvezik a társalgást, és nem hiányzik a vendégszeretet sem. Észak franciáinak is nevezik őket, érzékeltetve az átmenetet. A hivatalos államnyelv, a dán de magas szinten beszélik az angolt. Igen öntudatos emberek, elégedettek önmagukkal, érdekeiket elszántan képviselik. Mentalitásukra a befelé fordulás a jellemző Ők is a tények 40 racionalitására alapoznak, az érzelmekre nem hagyatkoznak. Az erős

középosztály és a vagyoni minimál eltérés a jellemző. Szeretnek rögtön a tárgyra térni, üzleti életük nem szereti a formaságokat, szeretik a nyílt, őszinte beszédet és nagyon toleránsak. Bemutatkozáskor határozott, rövid kézfogás a szokás, elköszönéskor is ! A köszönés tradicionálisan „heij” – Hi. Partnerünket családnevén szólítsuk Bemutatkozáskor felállva történik a kézfogás, nők és férfiak esetén egyaránt. Az öltözködésben a francia mellett az olasz divat is hódít. A társasági alkalmakra akár az előbbi, akár svéd elvárásoknak megfelelően öltözködünk, nem keltünk csalódást. Szabadidőben és utazáskor viszont „lazaság” a jellemzőjük ruházat és viselkedés szempontjából egyaránt. A dán konyhára is jellemző a kettősség, hiszen kiváló halételeik mellett az európai választék is jelen van. Kevés fűszerrel és általában kapros mártással, vajjal főznek. Szeretik a füstölt húsokat

is Ebédtájban fogyasztják a megszokott szendvicsüket a smörrebrödöt, ezt egészíti ki a bőséges reggeli, a késő délutáni ebéd, és a késő esti vacsora, mint a skandináv országokban mindenütt. Aperitifjük neve: snaps, de jellemző az aquavit/ élet vize / is. Kiváló söreiket egész Európa szívesen fogyasztja Tuborg, Carlstens. Különleges boraik kijafa, cseresznyebor a külföldieknek nem nyújt élményt, ezért nem udvariatlanság import bort rendelni. Borravaló tekintetében a legdrágább országok közé tartozik. Általában a 10-15% az elfogadott érték, ezt feltüntetik kiszolgálási díjként, de minden külön szolgáltatás újabb borravalót igényel. Az ajándékozás nem elvárt, virág, csokoládé lehet a hölgynek. Esetleg könyv A mellékhelyiségek a hölgyeknek olcsóbbak, s mint mindenütt a skandináv országokban ezért törölköző és szappanhasználat is jár. A lakosság 97%-a lutheránus. Mutatóujj a homlokon, az „O.K”

mutatása sértő VII. Nyugat-Európa Nagy-Britannia / Great Britain and Northern Ireland United Kingdom Államformája alkotmányos monarchia, a tényleges hatalom a miniszterelnök és a kabinet kezében. A parlament a Lordok Házából és a képviselőházból áll Ez 41 utóbbi bír valós hatalommal. Lakossága 57 millió, fővárosa London 6-7 millió lakossal. A királyság polgára meg van győződve arról, hogy anyanyelvét, szerte a világban mindenki ismeri, és viselkedése is ennek megfelelő. Ugyanakkor mind a walesiek, mind a skótok és írek saját nyelvvel bírnak. Kevés nyitottság jellemzi őket, az üzletben a tények és nem a személyek a fontosak. Az Anglia vagy angol kifejezés használata az egész országban nem szerencsés, Walesben, Glasgowban bizony nem örülnek ennek. Bemutatásnál, köszönésnél a „how do you do?” a sajátos forma, amelyre a válasz ugyanaz. A hogylét utáni érdeklődés kérdése a „how are you?”, a válasz pedig

egy mosolygós „thank you, fine”, vagy „not too bad”. Az itteni szokások szerint férfi a nőnek csak akkor köszönhet előre, ha a nő jelét adta – mosoly, fejbiccentés -, hogy hajlandó fogadni a köszönést ! A „helló” csak jó barátok közt megengedett köszönési forma. A férfiak közötti kézfogás elmaradása sem udvariatlanság, a kézcsók pedig nem szokás, de elnézik, mint kontinentális jelenséget. Az angol mindig korrekt partner, barátságos, de nem barátkozó, ragaszkodik mindenhez, ami korrekt és számára megnyerő, legyen az pincér, üzleti partner, vendéglő, borbély. A jó szolgáltatásért rendkívül hálás Társas kapcsolatok tekintetében merevek, a pontosságot megkövetelik, a kívülről jövő információkra kevéssé nyitottak. Hajlandóak vitázni, de saját nézőpontjuktól nehezen szakadnak el. Az üzleti kapcsolatfelvétel leginkább közvetítők segítségével eredményes, döntéseikben lassúak. Az elkövetett

hibájukért gyakran kérnek elnézést, a királyi családdal nem illik tréfálni. Nem illik zsebre tett kézzel kommunikálni! Humoruk jellegzetesen fanyar, nálunk Galla Miklós és társulata ennek megjelenítője, de Mr. Bain sem ismeretlen erről a területről A társalgás alapja a szerénység, a tények enyhítő körülírása, a királyi család, valamint az időjárás, amely rendkívül változó, ezért nem csak formális téma. Kultúrnemzet, de más nemzet értékei hidegen hagyják. Hitvallásuk évszázados alapja a „Fényes elszigeteltség”, amely azonban ma már oldódik. Aki viszont csak a gentleman, cilinder, beefsteak és az angol hidegvér alapján próbálja megérteni őket, nagyot csalódhat, hiszen ők adták a hatvanas évek lázadó ifjúságát és a Beatleseket egyaránt. A mindennapi életben a megszólítás az úr=Mister, asszony=Mistress, lányoknál=Miss és a családnév együttes használata. Az előkelő körökben még ma is 7 olyan rang

van, amely külön megszólítást igényel. 42 Az öltözködés konzervatív, ma is találkozunk a hivatali negyedben a keménykalappal, a sétapálcával, a sötét tónusú öltönnyel és a sötét nyakkendővel. Elvárt a szmoking illetve a frakk viselete hivatalos alkalmakkor Elvárt szabály még ma is, hogy jobb egy fokkal túlöltözöttnek lenni, mint alulöltözöttnek. Ma már egyes hivatalos helyeken a nők is viselhetnek nadrágot és a férfiak farmert, amennyiben ez nem ellentétes a cégelvárásokkal. A szabadidős ruházat viszont ellentéte a hivatalosnak, abszolút lezser. Az otthoni vendéglátásnak hagyományos elvárásai vannak, ilyen például a pontosság. Nem sértés, ha a ház asszonyának nem viszünk virágot Ma is divat az írásos meghívó, illetve a vendéglátás köszönete írásos formában. Étkezési rendjük eltér az európaitól. Reggelijük bőséges, amely tartalmas is /Pl: ham and eggs, /, az ezt követő, déltájban fogyasztott

könnyű szendvics, vagy roastbeef, egy pohár sörrel, majd az ötórai tea /szendvics és sütemény /, és ezután következik 18-21 óra között a főétkezést jelentő vacsora, amely egyúttal társadalmi esemény is. Éppen ezért ehhez mindig átöltöznek A szállodákban alkalomtól függően szmokingot, vagy sötét ruhát viselnek a férfiak, a hölgyek estélyi vagy kisestélyi ruhát öltenek. Az angolok a kanalat nem a merítő végével használják, hanem az oldalánál hörpintik ki hangtalanul. A villát is domború részével használják, az európai stílust „lapátolásnak” tartják. A sót, fűszert nem az ételre szórják, hanem a tányér szélére. A szalvétát klasszikus szokás szerint a gallérba dugják, de terjedőben van az ölbe terítés is. Az angol konyha egyszerű ételeivel lett világhírű. Ezt az egyszerű, de bőséges étkezési formát a nedves, ködös klímájuk kívánja meg. Kedvelt a marha- és a borjúhús, a bárány, a

szárnyas, a tojás és a zabpehely. A sült hús többféle változatban készül, de mindig egyszerűen. A fűszerhasználat mértékletes, ám a gyarmatoknak hála, változatos. A köret párolt, főtt zöldség, burgonya. A vacsora előtti aperitif whisky szódával, hölgyeknek Fizzek, White Lady koktél a kedvence. Jellegzetesen angol ital a tea Ébresztés, reggeli, ebéd után, de este is bármikor. Az ötórai teának külön szabályai vannak, a teát tejjel isszák. Lehet kérni erősen strong, gyengén weak, sok tejjel with milk, kevés tejjel very little milk. Érdemes megjegyezni, hogy ilyenkor sem citrom, sem cukor, sem rum nem való hozzá! Az asztal közepére tett fülnélküli csésze slop basin a csészék alján maradt tea levelek számára van odakészítve, mert teaszűrőt nem használnak. 43 A dohányzás is külön ceremónia. Nagyobb társaságban az étkezés végén a Toast-master a következő mondattal jelzi a lehetőség kezdetét: Ladies and

Gentleman, you may now smoke! A borravaló tekintetében az angol etikett 12,5%-ot ajánl, 10 %-ot a számla fizetésekor, a többit az asztalon hagyva, távozáskor. Az ajándékozásnak nincs nagy jelentősége. Helyette egy vacsora vagy bármeghívás eredményesebb. Otthoni látogatáskor pezsgőt vigyünk Államvallás az anglikán egyház, római katolikus, presbiter és metodista még. A győzelem jelét csak kifelé fordított tenyérrel tegyük. Az orr érintése bizalmatlanságot sugall. Zsebre tett kéz illetlen Franciaország Államformája többpártrendszerű elnöki köztársaság. A miniszterelnököt az elnök nevezi ki. Lakossága 56 millió, fővárosa Párizs 8,7 millió lakossal Sok tekintetben az etikett hazája. A francia nyelv roppant udvarias, ezt vegyük figyelembe a társalgáskor. Könnyű velük személyes, jó kapcsolatot kialakítani, de a külföldiektől elkülönülők. Az üzletemberek jól beszélnek angolul, de nem használják szívesen. A

köszönés a napszakhoz igazodik, hozzátéve az uram = Monsieur, asszonyom = Madame, kisasszony = Mademoiselle szavakat: Bon jour, Monsieur . Az üdvözlés szívélyes, a kézfogás találkozáskor és búcsúzáskor természetes, még arcra adott csók is előfordul. Bemutatkozáskor a saját nevünk elé is kell mondanunk az úr szócskát: Monsieur Nagy, természetesen a megszólításnál is ez a szabály! Saját nemzetük történelmét, művészetét ismerik, büszkék dicsőségeikre, de más nemzetek értékeivel keveset törődnek. Csak anyanyelvüket beszélik szívesen Épp ezért ritkán utaznak külföldre, hiszen a csodálatos tengerpartok és a síelésre alkalmas hegyek az országban is megtalálhatók, nem beszélve a hatalmas kulturális gyűjteményekről. A hivatalos érintkezések esetén, de meghíváskor is a pontosság elvárt erény. Jó-információ befogadók és a szerzett infót jól hasznosítják mind az üzleti, mind a magánszférában. Kedvelik az

élénk vitát Döntéseiket erős individualizmus jellemzi. A francia társadalom túlsúlya a középosztály Tárgyaláskor intenzív szemkontaktust tartanak. Szigorú a hierarchikus rend az üzleti világban. Sose indítsunk személyes kérdéssel 44 Az üzleti megbeszéléseket szívesen kötik össze étkezéssel. Mindig a meghívó fizet. Ne szólítsunk senkit keresztnéven, csak ha engedélyezték A szellemes társalgó nagy megbecsülésnek örvend. Beszélgető partnerükkel intenzív szemkontaktust tartanak, a munkahelyi összeköttetéseknek nagy szerepe van az előmenetelben. Az üzleti életben a közvetlen hangnem nem szerencsés. Az emelt hang a téma iránti érdeklődést is jelentheti, nem feltétlen az idegeskedést mutatja. A levelezésben sokat adnak a formaságra. A társasági élet alapjának tekintett névjegykártya és használata a francia etiketten alapul, ennek jellegzetes szabályai az egész világon elfogadottak. A téglalap alakú kis kartondarab

a hivatalos érintkezések rendkívül fontos kelléke, amelynek hiánya az üzleti életben kellemetlen helyzetet eredményezhet. Mérete 9x4 cm, a kivitelben mindig a jó ízlés illetve az adott cég arculattervezője dönt. Ma már egy nemzetközi úton résztvevő gépjárművezetőtől is elvárt a céges névjegykártya és használatának ismerete. A félreérthetőség miatt hasznos, ha a családnév nagybetűvel szedett. Elfogadott, hogy a névjegy másik oldala valamely idegen nyelven készüljön. A névjegy használatakor néhány fontos rövidítést illik megismerni: a.c / avec compliment /- üdvözlettel- ajándék küldésekor p.r/ pour remercier / - köszönettel – visszaküldött névjegyen p.f / pour feliciter / - szerencsekívánat – névnap, születésnap p.p / pour presenter / - bemutatáskor – a bemutató írja saját névjegyére és hozzácsatolja a bemutatandó kártyáját p.fc / pour faire connaisance /- megismerkedés céljából küldésnél p.fna /

pour feliciter nouvelle année / - BUÉK A rövidítéseket a névjegy bal alsó sarkába írják tollal, személyes leadásnál ceruzával. Ha változás áll be az adatokat illetően ne firkáljuk át, hanem készíttessünk új névkártyát, higgyük el, megéri. A női divatban a francia vezető pozíciót tölt be a világban, hóbortjainak azonban csak a szelídített változata található meg a mindennapok megjelenésében. A férfiak öltözködését is az elegancia jellemzi, de kevésbé merev, mint az angol vagy a német. A hivatalos kapcsolatokban azonban a hagyományok fékező hatásúak. A sötét öltöny mindenkorra megfelelő, de a hivatalokban napközben gyakran találkozhatunk világosabb öltözékkel, kombinációval – eltérő színű, de harmonizáló zakó-nadrág, amelynél fontos kitétel az anyagok azonossága! A francia konyha világhírű, a magyar konyhától való eltérését az erős ízek kerülése jellemzi. 45 Minden francia született

ínyenc, rajong a harmonikus ízekért, nem sokat eszik, hanem sokfélét. Főzéshez vajat használnak, néha egy kis olajat, így a könnyű ételek a jellemzők. Az étkezés fontos része az üzleti és a társas életnek Mindig a meghívó fizet! Délben nem esznek levest, az esti főétkezéshez viszont igen. Előételeik változatosak, sok zöldség, rákok, különböző csemegék de a halspecialitások is megtalálhatók. A sült húst kedvelik, köretként párolt zöldséget és pommes frittes –t, sült krumplit tálalnak. Salátát a franciák étkezés után fogyasztják, de nem illetlenség a főfogáshoz fogyasztani. A sültjeik speciálisak „au bleu” , kéken – ilyenkor nagyon forró rostra teszik a húst, hogy a külső réteg egy kékes- szürke színt kapjon és így- nyersen – tálalják. A „saignant”, véres – hasonlóan készül, a különbség, hogy itt a 2-3 mm-es külső rétegen belül a steak véres legyen, a „bien-cuit”, jól átsütve is

hasonlóan készül, de a gyors kezdet után lassú tűzön teljesen átsütik. A legkedveltebb a marhahús, utána a bárány, majd a sertés következik. Elképzelhető a kiszolgálás egy sajátos változata is nagyobb hivatalos rendezvényeken, amikor a tálcákra kirakott ételekből a vendég választ. A sajtokból mindig lehetőség van a választásra, megjegyzendő, hogy a választék hatalmas, több száz fajta sajtjukat kínálják étkezéshez a desszert előtt. Édesség terén a felfújtak souffflé, a parfé és a különböző krémek a jellegzetesek. Szeretik a krémeslepényt „ millefeuille” és a palacsintát a „crepes Suzett”-et. Jól ismertek világszerte a francia pezsgők, konyakok, mégis az étkezések fő itala a bor. Az előételtől kezdve összehangolják az ételt és a borokat, erre gondosan ügyelnek, egy nagyobb menünél is csak 2-3 féle bor kíséri az étkezést. A kávé fogyasztása itt is szokás, a híg változat neve cafe

filtre.Amennyiben erősebb szükséges, az express vagy az a’ litalienne kifejezéssel kérjük. A nők a kávé mellé édes likőrt, a férfiak brandyt fogyasztanak. Az étkezést záró tömény ital neve: pousse-café. Az éttermekben külön díjat számolnak a terítékért, emellett 10-15% kiszolgálási díj szerepel a számlában addition. A moziban helyre kísérő jegyszedőnek is jár borravaló. Az első találkozáskor nem szokás az ajándék. Amikor ajándékozunk közepes értékű legyen, a könyv, lemez, CD megfelel, hölgyeknél virág, csokoládé. Államvallás nincs, sokszínűség jellemzi ezen a téren őket. 46 Az „O.K” jelzése a felemelt hüvelykujj A hüvelyk és mutatóujj karikája nullát jelent. Ököllel nyitott tenyérbe csapás vulgáris A vállveregetés, „lapogatás” udvariatlanság. Németország Államformája az újraegyesülés után többpártrendszerű szövetségi köztársaság, amelyet tartományai az arányosság elve

alapján képviselnek a parlamentben. Az államfő az államelnök, a kormányt a kancellár vezeti. Két törvényhozó testület van, a 68 fős szövetségi tanács, és a 662 fős parlament. A lakosság száma 79 millió, fővárosa Berlin 4,5 millió lakossal. A hivatalos nyelv a német, sok nyelvjárással, amelyek eltérnek az irodalmi nyelvtől. Általában a németek elég merevek, de nem elutasítók. Az észak-németek kevésbé kedélyesek, mint a bajorok. A köszönés a napszakhoz igazodik: Guten Morgen= jó reggelt, guten Tag= jó napot, guten Abend= jó estétGute Nacht= jó éjt. Az elköszönés: Auf wiedersehen A bajor területeken az osztrákoktól átvett Grüss Gott= Adjisten a szokás.A kézfogás általánosan elfogadott, a kézcsók csak baráti körben. A francia határvidéken ismert az „Akkolade”, jelképes ölelés és csók. A megszólítás alapja a Herr=úr, Frau=asszony, Fraulein=kisasszony,amely után állhat az illető vezetékneve, hivatali

rangja, foglalkozása. 47 A magánélet szentsége és tisztelete elvárt, személyes kérdések nem az üzlethez tartozók. A társadalom és az egyén életének alapkritériuma a rend Döntéseiket a racionalizmus irányítja, emellett az individualizmus és a megfontoltság jellemzi. Sok adattal, ténnyel támasztják alá állásfoglalásukat A pontosság felettébb kívánatos! Ha elkésik egy tárgyalásról, és zárt ajtót talál, azt jelenti, meg kell várnia a szünetet, hogy ön is csatlakozhasson a bentlévőkhöz. Az üzlet komoly dolog, a mosoly a humor ritkán kap helyet benne. Amennyiben probléma merül fel a kapcsolatban ezt kendőzés nélkül kell feltárni és lehetőleg írásban is. A kimondott határozat megmásíthatatlan A szórakoztatás az üzlet tárgyalási szakaszában nem szokásos, mert úgy tűnhet, ez befolyásolja a végeredményt. Utána természetesen nincs akadálya Komoly előítéleteik vannak a vendégmunkásokkal, cigányokkal,

menekültekkel szemben. A nők negatív megkülönböztetése erkölcsi és anyagi téren még napjainkban is érzékelhető. Barátaik előtt nyíltak és nagyvonalúak, de utcán kevéssé érzékelhető ez. Sokan beszélnek angolul, de az üzleti életben a németet használják. Nem szeretik a kérkedést és a túlzásokat. A rövid információt kedvelik A dicséret náluk nem túl megszokott, feleslegesen, ok nélkül ne tegyük. Az antiszemitizmus és a világháború nem jó téma, ha lehet, kerüljük! Népszerűek az üzleti ebédek, ha teheti, ajánlja fel a fizetést, nem fogják engedni. Szeretik a harmadik fél által történő bemutatást. A németek öltözködése ma már befolyást gyakorol a világra. Ésszerűen keveri a hagyományosat a korszerűvel. A hagyományos sötét ruha Dunker Anzug /amelybe ma a középszín is belefér! / szinte mindenütt megfelelő, szmokingot, frakkot csak különleges esetben viselnek. Ilyenkor a hölgyek estélyit öltenek A

névjegyhasználat szűkebb körű, mint az angol vagy francia protokollban, de a francia rövidítéseket itt is elfogadják. Mivel a tanultság nagy érték, minden középiskolánál magasabb végzettséget írjunk rá a névjegyre. A német ültetési rend szerint otthoni vendéglátás esetén a fővendég a háziasszony balján ül, a házaspárok pedig egymással szemben. A volt NDK területén a szokások gyorsan alkalmazkodtak a polgári elvárásokhoz. A pontosság mind a hivatalos, mind a magánkapcsolatok terén elvárt. A társasági formák tekintetében a nyugat-európai normák a mérvadók, de az ajándékozás terén vannak kis eltérések: a krizantém a tisztelet jele a társasági életben. 48 A német konyha nem rendelkezik nagy változatossággal, az átlagember ízlésén alapul. A délnémeteknél a párolt, főtt- és füstölt húsokat kedvelik Köretként gombócot, tésztaféléket, burgonyát tálalnak, de a savanyú vagy párolt káposzta is

népszerű. Az észak-németek a sör felhasználását kedvelik, mind a levesekhez, mind a hús, Illetve halételekhez. Jellemző a hideg gyümölcsleves, az egytálételek =Eintopf, a tengerparton a különböző halételek. Körítés elsősorban a burgonya A fűszerezés nem túl változatos, jellemző még a barna színű generálszósz. A zsemlébe tett fasírt vagy hússzelet valóban Hamburgból származik. A nemzeti italuk a sör, még az étkezés elkezdésénél is fogyasztják, mellé gyakran fogyasztanak gabonapálinkát = snapsz, korn. A Rajna-vidéken szerepet kap a bor is. Pezsgőt csak ünnepélyes alkalmakkor bontanak A németek sokat járnak étterembe, élvezik a jó ízeket, sokat adnak a vendéglő színvonalára. Kezdődő baráti kapcsolatnál is ez a jellemző A kávét „németesen” – hígan készítik, és édes tésztákkal, tortával fogyasztják, de ismerik az olaszos változatot is. A dohányzás tekintetében az elvárások szintén az európai

normákhoz igazodnak. A borravaló mértéke 10 – 15% de csak akkor, ha a kiszolgálás színvonala meghaladja az átlagost. Ez minden szolgáltatás esetén jellemző A német üzletemberek nem adnak és nem várnak értékes ajándékot, viszont a kifogástalan minőségre sokat adnak. Finom kivitelű tollak, import szeszesital megfelelő. Hölgyeknek virág, páratlan számú, de ne 13 ! és ne vörös rózsa vagy szegfű, mert ez az udvarlás színe, és ne kála vagy liliomféle, mert ez a temetés dísze. A vallási élet fele-fele katolikus és protestáns ( elsősorban evangélikus ), de zsidó és mohamedán közösségek is vannak. Sajátos gesztusaik nem jellemzők. Egyébként sem szeretik a feltűnést Ausztria Államformája szövetségi köztársaság. Az köztársasági elnök az államfő, a kormányt a kancellár vezeti. Törvényhozó szerve a 183 fős nemzetgyűlés, illetve az 58 fős szövetségi gyűlés. Népessége 8 millió, fővárosa Bécs: 1,8 millió

lakossal. Az Alpok országa sajátos közvetítő szerepet tölt be Európa keleti és nyugati része között. Náluk is hasonló az etikett és protokoll, mint hazánkban Az osztrákok sokkal kedélyesebbek, mint északi szomszédaik, élvezik a jó humort. 49 Ez a társasági élet sava-borsa a Gemütlichkeit . Már a köszönésben is megnyilvánul, hiszen a barátságos üdvözlés, a spanyol Habsburgoktól átmenekített kézcsók gyakori jelenség. A németes, napszakhoz igazodó köszönés mellett a Grüss Gott = Adjisten a leggyakoribb forma. Alkalmazzák a hölgyek esetében „Gnédige Frau”= kegyelmes asszony megszólítást is. A név szerinti megszólítást szívesen váltják fel az úr és a rang együttes alkalmazásával: Herr Direktor, Herr Doktor. A bemutatkozáskor kínosan ügyelnek a hallott név megjegyzésére és ezt másoktól is elvárják. Épp ezért nem sértő, ha még egyszer rákérdezünk! / segíthet ezen a névkártya használata, melyben az

európai normák érvényesülnek / Öltözködésben a német és az olasz divat a meghatározó, kedvelik a fényes külsőségeket, az ezen való megjelenés a konzervatív előírásokat követi. Az osztrákok nagy virágkedvelők, ezért sohase felejtsünk el otthoni vendéglátás esetén ajándékként a háziasszony számára vinni. Az osztrák konyhaművészet a monarchikus időkre vezethető vissza. Mária Terézia idejében cseh, morva, horvát, szlovén, magyar, szlovák szakácsnők főztek, így a sokféleség jellemzi a mai napig az ételválasztékot. Lehet, hogy ez alapján kerültek a „sógorok” a legmagasabb kvalifikációba a gasztronómia területén. Az olaszoktól a tésztafélék, a csehektől a knédli = gombóc, a magyaroktól a paprikaízesítés, a franciáktól a Wiener Schnitzel kerültek be az osztrák konyha kedvelt ételei közé, mára meghonosodva. Kedvelt a főtt marhahús. Az italok választékában a minőségi osztrák sörök „Puntigamer,

Schwechater, Ottakringer, Zipfer”, mellett a bor is jelentős szerepet játszik az étkezéskultúrában. A kávét mind németesen, mind olaszosan ismerik, külön recept alapján készül a Wiener Café és a kapucíner. A borravaló 10 – 15% közötti összeg, a szállodai szoba és az éttermi számlájában benne van. Vallás területén a katolikus egyház szerepe a vezető. 50 Belgium Államformája alkotmányos monarchia. Az állam feje a király, a kormányt a miniszterelnök vezeti. A 185 fős szenátus mellett a 212 fős képviselőház működik. A helyi közösségeknek nagyfokú önállósága van Népessége 10 millió, fővárosa Brüsszel 1,5 millió lakossal. A belga alkotmány három nyelvet ismer el hivatalosnak: francia, flamand és a német. A társadalmi kapcsolatokra a flamand, vallon történelmi örökség hatással van. A hivatalos kapcsolatokat a francia kultúra hatása jellemzi. A külföldiekkel szemben kissé visszafogottak, de könnyebb velük

személyes jó kapcsolatot kialakítani, mint általában Európa e tájékán. Általában kedvelik a szerénységet A társasági életben is a francia szokások alkalmazása a jellemző. Ez az öltözködésre is vonatkozik, bár hatása van a német és a holland értékrendnek is. A társadalom alapja a szűk család, a barátság errefelé igen fontos érték. A baráti találkozáson az arc mellé három puszi jár. Mindenkivel, aki a helyiségben tartózkodik kezet fognak. Német vagy flamand anyanyelvű partnert angolul szólítsuk meg: Mr. Mrs, Miss, míg a franciát anyanyelvén: Monsieur, Madame, Mademoiselle. Az üzleti életben a pontosságot elvárják, szeretik előre tervezni a programjaikat. Az üzleti élet hierarchiája fontos, az idősebb menedzserek később érkeznek munkahelyükre és ezt nem illik felborítani. Az irodák esetében mindig csukott ajtókat találunk, a magánszféra itt is szent. A tények tisztelete fontos, de a döntésekben megjelenik a

humánum is. A kölcsönös bizalom fontos a számukra. Névjegykártya egyik fele angol, a másik francia vagy flamand, cseréjük általános szokás. Üzleti tárgyaláson a személyes témát kerüljük. Anyagi helyzetéről, képességeiről nyilatkozzon szerényen. Keresztnéven csak a jó barátok szólítják egymást Nagyon büszkék a konyhájukra. Az étkezés terén ínyencek, keveset és változatosan fogyasztanak. Különlegességeik a kagylófélék, a csokoládé, a franciás sültek – ezeket szerintük ők találták fel. Kevés kenyeret fogyasztanak, nagyon vékony szeletekre vágva. Az étkezési kultúra magas szintű, még a közepes éttermekre is jellemzően nagy hangsúlyt helyeznek a szakszerű felszolgálásra, az asztal és a teríték tisztaságára, a felszolgálás udvariasságra. Este esznek komplett menüt Elvárják a dicséretet A belgák takarékos emberek, ha megkínálják a lehetőség szerint fogyasszon el mindent! Nagy megtiszteltetés, ha

saját otthonukba invitálnak bennünket. A bort tisztán isszák, ásványvizet csak külön kérésre szolgálnak fel. 51 Harminchárom féle kiváló sörük van. Pohárköszöntőnél előbb megemelik a poharat, és a beszéd alatt úgy tartják, a beszéd végén még egyszer megemelik. A pohárköszöntő előtt nem illik inni. Az ajándékozás nem fontos része az üzleti életnek. Az ajándékhoz, ha a kapcsolat megengedi, ne mellékeljen névjegykártyát, és az ajándékon ne legyen cégének logoja! A ház asszonyának szánt ajándék lehet csokoládé-féleség és virág, de ne krizantémféleség! Az összes világvallás megtalálható, de többségük római katolikus. Kerülje az erős gesztikulációt! Ujjal pattintani, mutogatni illetlen és közönséges szerintük. Zsebre dugott kézzel kommunikálni súlyos sértés Nem használnak fogpiszkálót társaságban. Hollandia -Holland Királyság Államformája alkotmányos monarchia. Parlamentje kétkamarás,

az Első Kamara 75 fős, míg a Második Kamara 150 főt számlál. Népessége 15 millió, fővárosa Hága, ahol működik a parlament, és itt van a királyi palota, emellett fő központ Amszterdam, ahol a gazdasági élet csúcsa található. A kívülről érkező információkkal szemben óvatosak. Életmód tekintetében a hollandok, az angolok és a németek, valamint a franciák mixét vették át. Nyelvi, etnikai „németségük” mellé a társadalmi szokásokban a másik kettő hatása erőteljesebb. A hivatalos államnyelv a holland, emellett fríz, török és arab nyelvet beszélnek. A magánéletben zárkózottak, de őszinte közeledés, nyitottság hatására képesek oldódni. Önmagukat „Európa kínaijainak” nevezik, mivel minden lehetőséget megragadnak az üzletre. Üzletemberként korrektek, de nem lehet alkudni náluk Szimpatikusan szerények, takarékosak és – talán épp ezért - jómódúak. Szeretik a tisztaságot, és sokat adnak a pontosságra.

Fő szabály a mértéktartás Tárgyalási stílusukra a hatékonyság jellemző. Elfogadják a vélemények különbözőségét, és minden érintett véleményét fontosnak tartják. Nem szeretnek nyersen nemet mondani. Mivel erősen individuálisak, a személyes függetlenség-igényük nagy, a döntésük lassú, elmélyült, sok szempontot mérlegelnek, mindent megterveznek. Lehetőleg egyetértésen alapuló döntéseket hoznak, ha megszületett a döntés, az események felpörögnek, erre készen kell állnunk. Ígéretét mindenkor tartsa be! Nagy jelentősége van a tradíciónak, névjegykártyáján tüntesse fel cége alapítási idejét, valamint minden középiskolánál magasabb végzettségét. 52 A képzettség, iskolázottság tekintélyadó. Az egyik legmagasabban iskolázott társadalom az övék. A felnőttek 20%-a végzett felső fokú intézményben Szeretnek politizálni. Nagyra értékelik az őszinteséget, a becsületességet Mindent jó előre

megszerveznek, nem kedvelik a spontaneitást.A rang használata nem erőltetett. Megszólításban a Mijnheer- uram és a Merrouw=asszonyom , valamint a Juffrouv = kisasszony az elfogadott. Csak a közeli barátok és családtagok szólítják egymást keresztnéven. Egy üzleti partnerség esetében ez hosszú időt vesz igénybe. Érkezéskor és távozáskor a kézfogással történő üdvözlés az elfogadott. Bemutatkozáskor a vezetéknevet kell mondanunk, ha a bemutatás elmaradt, magunknak kell azt pótolni. Körbe kell menni, és kezet fogni mindenkivel! Beszélgetés közben nem mindig használják a különböző titulusokat, kövessük mindig az aktuális gyakorlatot! A levelezés terén rendkívül szigorúan veszik a formaságok betartását. Legyen tisztában partnere rangjával, címeivel és ezt alkalmazza is! Hollandiában igen kifizetődő dolog udvariasnak lenni. Itt a szolgáltatók is ugyanolyan állampolgárok, mint az igénybevevők. Öltözékükben a polgári

normák az alapvetőek /angol, német hatás/, de a franciák hatása is jelen van. Hivatalon kívül kevesen viselnek zakót és nyakkendőt Zakójukat munka közben levetik, kövessük őket! Nagyobb eseményeken gyakori a szmoking és a nagyestélyi. A gasztronómia területén a felszolgálás angolos, a választék németes. Bő reggeli – sonka, felvágottak, tojásételek, sajtok, kávé, tea, vaj, jam, - egytálételek – bab, borsó, és rengeteg halféleség jellemzi étkezésüket. Volt gyarmattartó révén, ismerik az egzotikus fűszereket és ételeket. Sok indonéz vendéglőt találunk A finom kávé népszerű, szinte mindenütt kínálják. Üzleti partnereiket, vendégeiket vendéglőbe hívják étkezni, otthoni meghívás ritka. Ilyenkor előfordul a vacsora utáni meghívás, ahol alkohol, kávé, és könnyű harapnivaló a kínálat. 53 Az ajándékozás terén a jó minőség, és a nem túl nagy érték legyen a mérvadó! Import égetett szesz,

írószerszámok, az országunkat bemutató könyvek, hölgyek esetében pedig csokoládé-féleségek, vágott vagy cserepes virágok lehetnek a megfelelő ajándékok. Az összes világvallás jelen van, a többség római katolikus. Behajlított könyökünk másik kézzel való ütögetése bizalmatlanságot sugall, ez pedig komoly vád! Hüvelykujj szájba vételének jelentése: „Nem hiszek neked” Mutatóujj forgatása a homloknál sértő. A hüvelykujjak körmének összeütögetése a rossz szórakozás jele. Ne beszéljen rágógumival a szájában! Luxemburg A társadalmi szokásokat az évszázados szomszédság határozza meg. Korábban a német, a II. világháború óta a francia hatás az erősebb Svájc Államformája huszonnyolc szuverén kanton államszövetsége. Az elnök egy személyben állam és kormányfő. Két törvényhozó testületük van, az egyik a 46 fős Államtanács, míg a másik a kétszáz főből álló Nemzeti Tanács. Semlegességüket

1815 óta féltőn vigyázzák. Népesség: 6,8 millió, fővárosuk Bern, 3ooooo lakosú. A társadalmi életre a francia, a német és az olasz nyelvterület van hatással, amelyhez a helyi sajátosságok is társulnak. A 28 mini állam / kanton / színes kavalkádja azért nem annyira veszélyes, hiszen mindig számíthatunk a pontosságukra, megbízhatóságukra, felkészültségükre, udvariasságukra. 70%-uk németül, 20%-uk franciául, 10%-uk olaszul beszél, de hivatalos nyelv a rétoromán is / latin /. Hivatalos szokásaikban a beszélt nyelv – anyanyelvükön szeretnek tárgyalni! – a mérvadó. A magánszférában sajátságosan keveredik a konzervatív gondolkodás, a szabadságjogok védelme, a hatósággal szembeni bizalmatlanság, a nők egyenjogúságának felemás elismerése (az első európai orvosnő svájci volt, de választójogot csak 1970-ben kaptak a nők!) és mély tisztelete, a származásra 54 utaló hagyományok megbecsülése. A pontosság

tisztelete fontos, és nem csak a Doxa óránál. A döntéseiket a német és francia anyanyelvű svájciak esetében az objektív tények határozzák meg, az olaszok számára az emocionális hatások is fontosak. A döntés felelőssége mindig az egyéné, a döntéshozás folyamata lassú, magában foglalja a résztvevők személyes kapcsolatának épülését is. Az üzletkötésben nem szívesen látott a humor. Július – augusztus a szabadságolás időszaka, nem tanácsos az üzleti próbálkozás. A személyes kapcsolatok kialakításához időre van szükség A névjegykártya itt is megszokott, és a tradíció elismert, érdemes a cég alapítását feltüntetni a kártyán. Az üdvözlésnél a kézfogás az elfogadott, még a gyermekeket is erre nevelik. A legjobb társalgási témák a sport, az utazás és a politika. Az időseknek nagy tisztelet jár. Ritkán hívják vendégeiket otthonukba Megjelenésükben egyszerűek, nem hivalkodóak, a nemzetközi normák

irányítják öltözködésüket, viselkedésüket. Nem szeretik a drága ékszereket Zsebre tett kéz nem illő. A svájci konyhára is jellemzőek a sajátos ízek, de nem annyira kényesek, mint a franciák vagy az olaszok. Teljes étkezés náluk az esti A kiszolgálásban pedánsak. Az árviszonyok tekintetében jellemző, hogy gazdag ország. A borravaló mértéke ezért a 15% körül van, és kiszolgálási díjként szerepel a számlán. Csak az otthoni meghívás esetére érdemes ajándékot vásárolnunk, ekkor virág és csokoládé a megfelelő. Vallás: 48% római katolikus, 44% protestáns. A gesztusok terén visszafogottak, rágógumizás a nyilvánosság előtt illetlenség. Hátba- vagy vállon veregetés sem divat arrafelé. VIII. Dél-Európa Spanyolország Az ország államformája alkotmányos monarchia, az államfő a király. A törvényhozó hatalom = Cortes a kétkamarás parlament, a kongresszus és a szenátus. 1980-tól Baszkföld és Katalónia autonóm

terület Népessége 39 millió, fővárosa Madrid, 5 millió lakossal. 55 A napjainkig ható etikett egyik forrása ez az ország. Feltűnően hangsúlyos a mindennapi életben az udvariasság. Természetesen erősebb a gesztikuláció, és hangosabb a beszéd, hiszen ez a déli népek sajátosságaként jelenik meg. Hivatalos nyelv a spanyol, de a baszkok, galiciaiak és a katalánok saját nyelvüket beszélik. Rendkívül büszkék és becsületesek A köszönés formái: „Buenos dias !” – jó napot /délelőtt /, „Buenos tardes !” – délután, „Buenos noches !”-jó éjszakát. A kézfogás üdvözlési formalitás Az ölelés, az arcra adott csók csak nagyon jó ismerősöknél elfogadott. Nőkkel szemben a tartózkodó udvariasság a kötelező elvárás. Az utcán meghajolhatunk egy szép hölgy láttán, de nincs leszólítás. A megszólítás „Senor”-uram, „Senora”- asszonyom, „Senoríta”- kisasszony és utána a vezetéknév. Ismeretlen

férfi esetén a „Caballéro”- lovag az illő, míg bizalmas megszólításnál a „ Don”, „Dona” és a keresztnév pl: Don Pedro: Az „usted” a mindennapi életben használt a tegezéshez közelálló megszólítás. Gyakran használják a „Por favor”- kérem szócskát. A színpadiasság jellemző a kapcsolatokban, ez ne tévesszen meg minket egy tárgyalás során. A kézcsók bizalmaskodásnak számít ma már A leggyakoribb a kézfogás, amit vállveregetés, ölelés egészít ki barátok között. Keresztnéven csak barátok, illetve a fiatalok szólítják egymást. Az üzleti megbeszélések időpontját előre rögzíteni kell, megérkezéskor ellenőriznünk szükséges. Az üzleti életet szívesen kötik össze az étkezéssel Az üzleti élet kulcsa a személyes kapcsolat. Az információ értékes áru Az igazság forrása náluk az egyéni érzelem, a hit, és a nemzeti érzés. A tények csak ezután következnek. Bármilyen partner kapcsolatban

viselkedjünk barátságosan, de őrizzük meg méltóságunkat! Fontos az udvariasság és a diplomácia. Az üzleti témára sohasem térnek rá azonnal Szívesen adnak tanácsokat. Házi meghívást csak akkor fogadjunk el, ha ragaszkodnak hozzá Az első meghívás csak udvariassági gesztus, a meghívást viszonozni kell! Beszélgetésre a sport, az utazás és a politika javasolt, a vallás nem. A névjegy kétnyelvű angol és spanyol, mindig a spanyol felirattal adjuk át. A tárgyalás mindig hosszú időt igényel. Külön szokásrendjük van a „Corridához” – bikaviadal, amit nem illik kritizálni, mert nagyobb szenvedély, mint a foci, az ünnep tartozéka. A nézőtéren az árnyékos oldal a drágább. Ehhez a kultuszhoz kapcsolódik a pamplonai-futtatás Azt is mondják, hogy a spanyolok csak a bikaviadalon pontosak. Egy biztos, hogy nem a pontosság a jellemzőjük, vagy másképp értelmezik. Jellemző az ebédidős „szieszta”, a nagy hőség miatti szünet

12-16 óráig. Az öltözködésükre jellemző, hogy szívesen öltözködnek jobban, mint azt megengedhetik maguknak. A polgári rétegek esetén fehér ing, nyakkendő és zakó viselete elvárt. A nők öltözködése zárt, szemérmes, nincs erős kivágás A hivatalos megjelenéskor a sötét öltöny és a nyakkendő a kötelező, szmoking 56 csak különleges alkalmakkor. Kedvelik a márkás holmikat, mi is ehhez igazodjunk! Rövidnadrágot nem viselnek nyilvános helyen. A spanyol konyha változatos és igényes fűszerezésű. Bőségesen használják a paradicsomot, hagymát, fokhagymát. Az étkezések később kezdődnek, mint nálunk. Egyszerű, kevés reggeli, kora délutáni ebéd, és késő esti vacsora Sajátos az 5 és 6 óra közötti uzsonna a tapas, amely sózott mandula, olajbogyó, poliphúsos omlett. Ezt bárról bárra járva fogyasztják Leves csak ritkán, inkább előételek jellemzik a főétkezéseket: zöldség, gomba, tojás, rák, csiga,

halféleségek. Olívaolajjal főznek A húsfélék tekintetében a marha, a disznó, és a borjú egyaránt kedvelt, a csirke is népszerű, de a bárány és a kecske is gyakori. A halak és a rákféleségek külön fogást képeznek Körítésként olajban sütött burgonya, rizs a jellemző. A salátát étkezés előtt fogyasztják. Nemzeti ételük a „Paella”- rizs, csirke, hal, kagyló keveréke Jellemző még a „Tortilla espanola”- amely burgonyából, tojásból, hagymából és kolbászból készül. Italok tekintetében a spanyol borok jó hírűek, célszerű a helyi borokhoz alkalmazkodni, hivatalos rendezvényeken minőségi borokat találunk. Jellegzetes italuk a „Sangria”, amely vörösbor, gyümölcslé, konyak, cukor és gyümölcsdarabkák keveréke, hűtve jéggel. A kávét illetően a magyaros ízlésnek a „Solo” felel meg. A borravaló nem kötelező, de aprót illik hagyni a tálcán. A szállodai szobaár is növekedhet, ha nem eszünk elég

gyakran a szállodában. A kapott ajándékot az ajándékozó jelenlétében illik kicsomagolni. Az otthoni vendégségbe vigyünk virágot (ne dáliát vagy krizantémot), csokoládét, süteményt! Az első üzleti találkozón nem szokás az ajándékozás. Az otthonról hozott finom kivitelű toll, népművészeti termék, illusztrált könyv megfelel. Az ajándék márkás és minőségi legyen. Az ország 97%- a katolikus vallású. A spanyolok a mindennapi élet során rendkívül gazdag gesztusrendszert alkalmaznak, amelyek területenként eltérő jelentésűek. A hívás a lefelé fordított tenyér és az ujjak mozgatása. Az „OK” mutatása durva sértés Portugália Az ország államformája többpárti parlamentáris köztársaság. A parlament neve: Köztársasági Gyűlés. Az államfő az elnök, a kormányt a miniszterelnök vezeti. Népessége 10,5 millió, fővárosa Lisszabon 57 Roppant büszkék valamikori hatalmukra. Egyik vezető politikusuk nemrég úgy

nyilatkozott, hogy „Portugália, állam három földrészen.” Általánosságban azt lehet mondani, hogy a spanyol etikett- és illemszabályok érvényessége az egész Ibériai – félszigetre vonatkozó. Vigyázzunk, mert a nyelvi rokonság ellenére sértés, ha spanyolokként közeledünk hozzájuk! A legfontosabb a türelem és a kitartás, e nélkül itt semmi sem megy. A kapcsolat megalapozása és ápolása a siker alapja. A magánélet nem, de a család, a sport és a kultúra eredményes társalgási alap. Az üdvözlés férfiaknál kézfogás, ölelés, a hölgyeknél csók. Keresztnév csak barátok körében használatos Névjegykártya mindig legyen nálunk, angol és portugál nyelvű. Az igazság náluk is a személyes érzelmekre épít, bár hajlandók minden információt megvitatni. Ugyanakkor nehezen halad előre az ügy, ha a racionalitásra akarunk építeni. A döntést egyedül hozzák meg, de előtte kikérik a család véleményét. Sokszor az erős

vallási érzület segít az elhatározásban A határozott, meleg kézfogás a leggyakoribb üdvözlési forma, társaságban a férfiak meg is ölelik egymást. A nők egymás arcát megcsókolják A hagyományos öltöny alapelvárás, még a moziban is zakó, nyakkendő. Partnere javaslatára szabadulhat meg ön is zakójától, ha illőn akar viselkedni. Az üzletasszonyok szívesebben vesznek fel egy nem feltűnő ruhát, mint egy kosztümöt. Étkezésük dúsan fűszerezett, húsalapú, megkülönböztetett szerepe van a halételeknek. A reggeli-„pequena almoco”, könnyű kontinentális, az ebéd„almaco” és a vacsora – „jantar” három-, míg a késői vacsora- „ceia” négy fogásból áll. A tőkehalat 365 féle módon tudják elkészíteni, de nem szakács az, aki a halat legalább 200 féle módon ne tudná szervírozni. Változatosak a tojásételeik Sok rizst, zöldséget, rákot és kagylót fogyasztanak. Legismertebb levesük a „caldo verde”- zöld

leves - , amelynek alkotó elemei: olívaolaj alap, kolbász, burgonya és fodros kel, de kedvelt a rizses tyúkhúsleves – „canja” és a fővárosban a langusztaleves – „sopa de lagosta”. Madeira szigetén a kardhalspecialitást érdemes kipróbálni Portugáliában kiváló borok vannak. Ismertebb fajták: portói, madeira, amelynek négy változata: „sercial”- száraz, „verdelho” – félszáraz, „boal” – félédes és a „malvasia” – édes. Tömény italuk a nevezetes „poinchó”, amely cukornádpálinkából, mézből és citromból készül 58 Az első találkozáskor nem adnak ajándékot. A cég logoja ne szerepeljen az ajándékon, ne legyen se túlzó, sem szegényes! Otthoni vendégség esetén adható finom csokoládé, esetleg virág, de sohase 13 szál! Szabad vallásgyakorlás a jellemző az országban, de 97% katolikus. Olaszország Államformája többpárti parlamentáris köztársaság, ahol az elnök, az államfő és a

miniszterelnök vezeti a kormányt. Két törvényhozó testülete van, a 325 fős szenátus, és a 630 képviselővel működő képviselőház. A népesség etnikailag egységes, 57 millió. Fővárosa Róma Tempós életvitel, kommunikáció jellemző rájuk is. Feltűnő a mindennapi életben is az érzelem erős kimutatása, a közvetlenség, kötetlenség, készség a gyors kapcsolatteremtésre. Ez a hivatalos kapcsolatokban is érzékelhető, de nem hat negatívan a kötelező tiszteletre. Alapvetően fontos a pontosság A reggel általában délig tart, az este pedig éjszaka kezdődik. Ehhez igazodik a köszönés is. A déli szieszta itt is fontos, az emberek ilyenkor behúzódnak a nagy melegben a hűsre. Az üzletek itt is késő délután nyitnak, és éjfélig, sőt utána is nyitva vannak. Egy vacsorameghívás szólhat este tíz órára is, az éjfél még társasági időpont. A nyelv elsősorban az olasz, és annak dialektusai, Dél-Tirolban a német, az üzleti

életben az angol ismerete az elvárt. A megszólításban a „Signor” – uram, „Signore” – asszonyom, „Signorina” – kisasszony mellett a foglalkozásra utalás is divat: „Dottore”- orvos, „Professore”- tanár, „Advokate” – ügyvéd. A köszönéshez a férfiak között a kézfogás természetes. Az olaszok üzleti partnereiket ismerősök körében keresik, az idegenforgalomban hasznos, ha jó közvetítőink vannak. Szeretnek kicsit csevegni, lazítani mielőtt a tényleges megoldásra térnek, rendkívül figyelmes vendéglátók. Névjegykártya csak az üzleti életben elfogadott, egyszerű fekete-fehér. Beszédtéma sport, itáliai kultúra, konyhaművészet, olasz film. Vallás, II világháború nem szerencsés Az ízetlen tréfálkozás nem divat Szívesen vitatnak meg mindent, de véleményüket nem változtatják meg könnyen, a család, a vállalat érdekei elsőbbséget élveznek. A konkrétumok mellett a szubjektív érzések is szerepet

játszanak a döntéseikben. A katolikus egyház is jelentős befolyással bír gondolkodásukra. Ha mi vagyunk a vendégek, nekünk kell elsőként bemutatkoznunk, az idősebb, nagy tekintélyű személynek megkülönböztetett tisztelettel. Keresztnéven csak külön felszólítás esetén lehetséges partnerünkhöz szólni. Az olasz öltözködés elegáns, sőt piperkőc. Színesebb, mint Közép – Európában 59 Jellemzője az elegancia és a modernség, a bátor, de mértéktartó színárnyalatok. Este és ünnepélyes alkalmakkor a férfiaknak a sötét öltöny kötelező, az ettől elegánsabb csak kivételes alkalmakkor. Az olasz konyha méltán világhírű, mindent vajjal, esetleg olívaolajjal főznek. Gazdag, változatos konyhájuk jó néhány nemzetközileg is elismert fogást tartalmaz: a különböző ízesítésű pizzák, a tésztaféleségek: makaróni, spagetti. Az olasz szakácsok másodpercre tudják a tészták főzési idejét, mindig lefedve,

tűzforrón tálalják. A reszelt sajtot, mártást külön tálalják Leveseik – „minestrone, minestralése” – viszonylag egyszerűek. Húsleves van Meleg előételeik – gombával, kagylóval, osztrigával – nagyon sokrétűek. A tengeri eredetű ételek egyébként is gyakoriak. Sertés, marha, szárnyas egyaránt jellemző a fogyasztásban. A zöldség párolt vagy főzött Az édességek terén vezet a fagylalt – „gelato.” Az italválaszték terén a sokféle regionális borfajta található, főleg „Chianti Rosso”, azaz könnyű vörösbor formájában. Természetesen sört is lehet kapni, de a változatossága nem túl jellemző. A különböző párlatok jellemzőek, „Cinzano” Tömény alkoholt legfeljebb aperitifként fogyasztanak. A borravaló – 15% - általában szerepel a számlán, amelynek kifizetése presztízs. A vendéglátó külön kérésére hozzák ki, hölgyek meg se kíséreljék társaságban a fizetést. Üzleti ajándékot a

magasabb rangú vezetőknek illő adni, ez ne nagy értékű, de márkás legyen. A cég logojával ellátott tárgyat ne ajándékozzunk! A közvetlen partnerek részére márkás ébresztőóra, tollkészlet, bonbon, virág a megfelelő. Otthoni meghívásnál csokoládé, virág a háziasszony számára, márkás bor a ház urának, mivel a borokra nagyon kényesek. Olaszországban nincs államvallás, de túlnyomóan a római katolikusok vannak. Az egyháznak nagy befolyása van az emberek értékrendjére. Görögország Államformája elnöki rendszerű parlamenti köztársaság. Az elnök az államfő, de a valóságos hatalom gyakorlója a kormányfő. A parlament egykamarás, 300 képviselővel működik. Az általában megszokottnál hevesebb beszédmodor, valamint heves gesztikuláció jellemzi kommunikációjukat. Van olyan mondás is róluk, amely szerint, ha nem volna kezük, megnémulnának. 60 Hivatalos nyelv a görög. Nyitottak, de véleményüket nehezen

változtatják meg Az idősek tisztelete nagyon fontos. A kézfogás az általános üdvözlés, ölelés is lehet, ha szimpatikusnak találnak bennünket. A köszönés a napszakhoz kapcsolódik, kora délutánig a „kaliméra”- jó reggelt az üdvözlés, utána pedig a „kaliszpera”- jó estét a használatos. Megszólítási udvariasság a „kirie”- uram, és a nők esetén a „kiria”- asszonyom. Az idegen nyelvek közül számukra az angol a legismertebb. Beszélgetés közben a testi érintkezés is megszokott. Hátbavágás, átölelés, gallérfogás mind velejárója ennek. Az se okozzon meglepetést, ha a pincér dudorászva szolgál fel Emellett mindenütt, ahol lehet, szól - gépzene formájában - a görög népzene. A „ Zorba, a görög” sikere óta a szirtaki kedvelt zene és tánc. Bekapcsolódni a körbe bárkinek lehet. A görögök nem szívesen mondanak nemet, de nem is szokás az olyan határozott elutasítás, mint nálunk. Erősen befolyásolja

őket szubjektív érzésviláguk Döntéseiknél figyelembe veszik mindazokat, akik tőlük függenek pl.: család, cég. A döntésekért az egyén a felelős A siker feltétele a szívélyes kapcsolat Érdekes nonverbális kísérője a „nem”-nek a fej felkapása, a szem tágra nyitása, a szemöldök felhúzása, s közben rosszalló csettintés a nyelvvel. Az „igen” fejjelzése a mi „nem” jelzésünknek felel meg. Dicsérésnél az ajkukon kipöffentett levegővel jelzik elismerésüket. A piacon éppúgy, mint az üzleti életben, fontos az alku. A személyes kapcsolatoknak jelentősége van, ez pl. jutalékot is jelenthet! Szeretnek kissé túlzásba esve mesélni történeteket. A névjegykártya kétnyelvű, angol és görög – mindig a göröggel felül kell átadni. Hivatalos öltözködésükre a sötét árnyalatok a jellemzők. A nyakkendő viselete kötelező. A nőknél a mértéktartás a jellemző A görög konyha választékában keveredik a balkáni

és az itáliai gasztronómia. A főétkezés déli 12 és 2 között van. Az éttermekben egyszerre sokat rendelnek Sokat enni – különösen háznál – egyet jelent az étel dicséretével. Előételeik változatosak: bab, lencse, hal, rák, olajbogyó, tészták, húsos készítmények. A görögök nem levesesek, így legfeljebb porból készült kapható A húsok tekintetében a birka- és bárányhús mellett a marha és a sertés is elfogadott. Ezek vegyítése is szokás A hal- és a tengeri ételek kissé drágák Mindent olívaolajjal főznek. Az édességek törökösek, ezért túl édesek Jellegzetes aperitif náluk az uzó/ ánizspálinka, amit ha jéggel vagy vízzel keverünk, tejfehér színt kap. Ugyancsak ismert a metaxa konyak Az étkezéshez fehér bort isznak, amely a fenyőgyantás kezeléstől jellegzetes ízt kap. 61 Sör is kapható – elsősorban import – ezért drága. A borravaló 10-15% a szállodai és éttermi számlában szerepel. Az

ajándékozás terén rendkívül nagylelkűek, ha lelkesen beszélünk egy tárgyról, képesek nekünk ajándékozni. Első találkozáskor nem illő az ajándék Otthoni látogatáskor a gyerekeknek is vigyünk ajándékot, és dicsérjük meg őket. Céglogos ajándékunk itt sem lesz sikeres. A görögöknél az ortodox vallás a jellemző, az állam is támogatja – 98%. Törökország Államformája többpárti köztársaság. Az államfői tisztséget a köztársasági elnök, míg a tényleges hatalmat a miniszterelnök gyakorolja. Egykamarás a törvényhozás, a Nagy nemzetgyűlés 450 képviselővel. Népessége 55,3 millió, a legnagyobb népességcsoport a 12 % -nyi kurd közösség, fővárosa Ankara. Muzulmán hitű ország, de nem oly merev, mint az arab országok, pikáns viccek mesélésétől azonban tartózkodni kell. Köszönésben az általánosan elfogadott forma a „merhaba”, de a „szalem alejkum” is használatos. A távozó „Allaha asmarladik”.kal-

Isten legyen veled- búcsúzik, az ott maradó válasza „güle, güle”. Jellegzetes náluk a bazárban való alku, e nélkül nincs is vásárlás A törökök rokon népként kezelnek bennünket, ezért ajánlatos a közös történelmünkből való felkészültség. Hivatalos nyelv a török – ural-altaji nyelvcsalád, írásuk 1928. óta latin Idegen nyelvként az angolt használják, de sokan értenek németül, esetleg franciául is. Az idősek itt is nagy tiszteletnek örvendenek, soha ne kiabáljunk egy idős emberrel! A tárgyalásokat a tisztelet, udvariasság jellemzi. Öltözködésükben konzervatívok, sötét öltöny és nyakkendő, nőknél kosztüm és magas sarkú cipő. Férfiaknál a szmoking, a hölgyek esetén a nagyestélyi az újév idején tartott bálok, illetve a nemzeti ünnep (október 29.) alkalmából Nyáron a hőségben a férfiak a zakót, nyakkendőt gyakran leveszik, kövessük példájukat! A nők öltözéke szolid legyen, nélkülözze a

mély kivágásokat, és miniszoknyát a legnagyobb melegben sem viseljünk! Rövidnadrág csak a tengerparton illendő. A farmer elfogadott, de alapkritérium, hogy ne legyen kopott. Az üzleti összejövetelek színhelye a vendéglő. Érkezéskor kézfogással üdvözlés, távozáskor nem. Megszólításnál a diplomásokat Doktor vagy Avukat( ügyvéd ) 62 címmel szólítják. Egyéb esetben férfiaknál a baj, a nőknél bajam az elvárt, a név mellett. Történelmük során elég mereven elzárkóztak a külső befolyás elől Épp ezért többségüket a szubjektív, asszociatív gondolkodás jellemzi. Legyen szó bármiről, a személyes érzelmek és az iszlám határozzák meg a döntést. Mivel híd szerepet tölt be Európa és Ázsia között, értékrendjükben ezek keveredése figyelhető meg. Az üzleti életben a személyes kapcsolatok dominálnak, e nélkül a siker elképzelhetetlen. Az érzelmek és az akarat nyílt kifejezése teljesen természetes Az

énképet a nemzeti büszkeség, a család és a személyes rang formálja. A bizalom csak családon és szűk baráti körön belül jellemző. A családi vállalkozásoknál az idősek közül kerülnek ki a döntéshozók. A tárgyalások menete sokkal lassabb, mint az Európában megszokott. Személyes kérdésekkel indul, ha ezt félbeszakítaná, súlyosan vétene az etikett ellen, és veszélyeztetné az üzleti sikert. Névjegykártyája kétnyelvű legyen, törökül és angolul. Sokat vigyünk belőle, és akivel megismerkedünk, mindenkinek adjunk, mivel nem adja oda senki a másiknak, hanem elteszi saját személyiségének értékét növelendő. Tárgyaláskor a ciprusi helyzet kerülendő, de lehet beszélni a családról, hobbiról, nagyon büszkék a fiaikra. Törökországban szinte mindenki dohányzik, nincs dohányzásmentes zóna, ezért aki rosszul tűri, sok nehézség elé néz ott tartózkodása idején. A török konyha sertéshúst nem használ (iszlám!),

kedvelik a bárány- és az ürühúst. A nyársonsültek, rostonsültek is népszerűek, ehhez juh-, marha-, borjúhúst is használnak. Mindent olajjal vagy vajjal főznek Szívesen fogyasztanak baromfihúst és halat. A fűszerezés keleties Nagy szerepet kap a joghurt, főznek is vele. Az egyik legismertebb étel a „sis kebab”- bárányhús apró kockákban, sós, borsos, hagymás joghurtban pácolják, majd nyárson sütik, rizzsel tálalják. Édességeik a miénknél nehezebbek, édesebbek. A kávét fogyasztják „törökösen”, de jobban szeretik a teát. A vallási tilalom ellenére az 50 fokos „raki”- ánizsos pálinka a kedvelt, de az Efes sör is népszerű. Bort nem nagyon fogyasztanak Ajándékozásra nem sok esélyünk van, mivel a vendéglátás vendéglőkben divatos, és ott nem adnak lehetőséget arra, hogy mi fizessünk, vagy ajándékozzunk. Általában – főként házi meghívás esetén – a márkás likőr, tömény és a bor megfelelő

ajándék. Cukorka, csokoládé és sütemény lehet a hölgyek számára, valamint virág, amelyből a rózsa és a szegfű az elvárt. Kedvelik az üvegárukat, váza, talpas pohár, díszüveg. Hosszabb idejű meghívás esetén angol nyelvű könyv, CD, kazetta és a gyerekeknek édesség az illő. 63 Hivatalos vallásuk nincs, de 90 % szunnita mohamedán. IX. Környező országok, ahova gyakran járunk Csehország – Cseh Köztársaság Többpárti parlamentáris demokráciaként működik az állam. Az elnöki funkció reprezentatív jellegű. A tényleges irányító a miniszterelnök 1968. októberétől már föderációban volt Szlovákiával, amelytől 1993-tól teljesen államilag különvált. Szokásaik között csekély a különbség, éppúgy, mint a nyelv területén. Népességszám: 10 millió, fővárosa Prága. Az emberek közötti érintkezés gyökerei a szláv identitáshoz és az osztrák-német közös hatáshoz nyúlnak vissza. A köszönés napszak

szerinti, a megszólításkor a „Pan”-uram illetve „Pani”- asszonyom, „Slecna”- kisasszony. Hivatalosan a rang és a vezetéknév használata az illő. Érdekli őket a személyes életünk is Bemutatkozásnál határozott, rövid kézfogás az elfogadott, a kézcsók megengedett, búcsúzáskor is elvárt a kézfogás. Gesztusaikban szerények A humanizmus és a demokrácia elkötelezettsége jellemzi őket. Idegen nyelvként az angolt és a németet beszélik. Névjegykártya angol nyelven illendő. Kényelemszeretők, nyitottak a külvilágra, szerények, de szívesen művelődnek. Gondolkodásukban inkább elemzők, a szubjektív érzések befolyásolók a döntésekben, de a tények sem közömbösek. A cseh kultúrát az individualizmus jellemzi, az egyéni teljesítményt helyezik előtérbe. A pontosságnak nagy jelentőséget tulajdonítanak. Az üzleti levél írható angol nyelven. A tárgyalás lassú, módszeres, több vezető mérlegel, ne siettessük!

Híresek vendégszeretetükről, sok időt szánnak partnereik megismerésére. Kölcsönösen érdeklődhetünk egymás családja iránt. Jó társalgási téma a politika, a sport, a zene, de kerüljük a szlovák kérdést, a kommunizmust. A hivatalos vendéglátás éttermekre, sörözőkre korlátozódik. A hivatalos témák étkezés előtt vagy után kerülnek sorra. Csak akkor ragaszkodjunk a fizetéshez, ha mi vagyunk a meghívók. Társasági összejöveteleken a nők is felkérhetik a férfiakat táncolni. A dohányzás tilalma sokkal erősebb, mint nálunk. Az öltözködési kultúrában is hozzánk hasonlók. Konzervatív, sötét öltöny a hivatalos elvárás, ebben viszont megjelenhet a társasági életben is. Opera, koncert esetén a szmoking ajánlott, de a sötét öltöny is elfogadott. 64 Meleg időben kövesse vendéglátói példáját a zakó viselése szempontjából! A farmer viselete megengedett, de ne legyen viseltes, gyűrött. Étkezési

kultúrájukra jellemző a mérsékelt fűszerezettség, a tésztaféleségek sokasága- a híres „knédli”-gombóc, amelyhez sertéshús és generálszósz társul. Kitűnő előételek jellemzőek mind ízben, mind választékban. A prágai sonka, felvágott, virsli, kolbász is ismert. Természetesen más húsfélék is kaphatók, és szívesen adnak gomba- vagy káposzta-körítést. A főzelék ritka, a zöldséget pároltan vagy salátaként eszik Kedveltek a halételek is. Híresek a cseh édességek, sütemények Üzleti étkezésnél inkább az étkezés előtt szeretnek a hivatalos dolgokról beszélni. Egyébként híres vendéglátók, viszont az éttermekben a kiszolgálásra nem ez a jellemző. Mindent evőeszközzel fogyasztanak Az otthoni vendéglátás ritkán fordul elő, ilyenkor a cipőt az előtérben vegyük le, és ne árulja el csalódottságát a lakás kis méretére vonatkozóan! Egy csokor virág a háziasszonynak elegáns ajándék, de ne kála legyen,

mert az temetésre való. Az ajándékozás terén alkalmazható: jó minőségű írószerszám, importbor, likőr, skót whisky, francia konyak. Nemzeti italuk a kiváló cseh sör, amelyet a sörözőben sohasem kell rendelni, ahogy ürül, úgy hozzák a félliteres „krigliben”- korsóban.A Pilsner vagy Budweiser a legismertebb. Egyébként szoktak méterre is rendelni: egy méter 11 korsó, azaz 5,5 liter. Kedvelt tömény a Becherovka is, amely zöldes színű gyomorkeserű. A hosszú kávé a divat, vagy törökösen főzött A vallás területén a katolikus és protestáns felekezet a túlsúlyú. Ha fel akarja hívni magára a figyelmet, tenyerét előre tartva emelje fel a kezét, de ne integessen! Ne üljön úgy, hogy egyik bokáját a másik térdére helyezi! Beszélgetés közben ne tegye zsebre a kezét, ne rágjon rágógumit! Szlovákia – Szlovák Köztársaság Államformája parlamentáris köztársaság, ahol az elnöké a formális, és a miniszterelnöké

a valós hatalom. Népessége millió, fővárosa Bratislava, Pozsony. Az 1993. óta független ország különösebb hagyományok és egyéni szokások nélkül. A Csehországról leírtaktól való eltérés elsősorban a gasztronómia területén érzékelhetők. Az évszázadokon át tartó külső fennhatóság a mentalitásban is megmutatkozik. Nem olyan merevek, mint a csehek, de nem annyira szlávosak, mint keletebbre, hétköznapi szokásaikban sok a velünk való közösség. 65 Öltözködésben, viselkedésben az európai normák a mérvadók. A szlovák konyha sajátosan nyugat-kelet európai ötvözet, magyar beütésekkel. A leves többnyire jellegtelen, németes, de a gulyás és a pörkölt - igaz csak utánzat -, de mindenütt megtalálható. Körítésben itt a burgonya is megtalálható A füstölt hús, a marhaszegy, a savanyú káposzta, ecetes alma-, tormamártás kedvelt, akárcsak a sokféle formában készülő juh- és tehénsajt. A sört errefelé is

szeretik, a töményből a fenyőpálinka – „Borovicska” a népszerű. A kávét gyengébben készítik, mint nálunk Szlovénia, Horvátország és a Kis-Jugoszlávia Az egykori jugoszláv tagállamokban elsősorban az osztrák és a nyugat európai hatások az érvényesek. Természetesen a nemzeti szokásaikat ápolják, és ez megjelenik az etikettben is. Az öltözködésben egyre erőteljesebben hat az olasz és a nyugat-európai. Az emberek közötti kapcsolatokat tekintve a hazai viselkedéskultúra alkalmazása a célravezető. Nyelvhasználatban a német és az angol egyaránt lehetőség. Az étkezésük összetett és változatos. A Száva folyótól északra magyaros, a tengerparton olaszos, a kettő között balkáni-török ízek az uralkodók. A szlovén konyha szerényebben, a vajdasági erősen fűszerez, a szerbek főleg hagymát használnak az ízesítéshez, kedvencük a rostonsült – csevapcsicsa. A horvát tengerparton a hal a domináns étel. A

sajtféleségek és a sokféle túró is megtalálható, főként Koszovóban. Az italok közül a szilvapálinka = slivovica a jellegzetes, de a rakija és a jó minőségű konyak is megtalálható. A dalmát tengerpart borai méltán híresek Korcsolyaként sajt, sonka, sós mandula, szardella a választék. A kávé törökösen készül, meg kell várni, míg a zacc leülepedik. A horvát és szlovén tengerparton olaszos kávét is kérhetünk. Románia Államformája többpárti parlamentáris köztársaság, kétkamarás törvényhozó testülettel. A szenátusnak 143, a nemzetgyűlésnek pedig 341 tagja van Az elnök az államfő, a kormányt a miniszterelnök irányítja. Az ország hivatalos nyelve a román, amely a latin nyelvcsaládhoz tartozik. Népessége 23 millió, fővárosa Bukarest. 66 Jellemző rájuk a független nyitott gondolkodás, de az egyes helyzetekben a személyes szempontok a motiválók. Minél magasabb a műveltségük, annál fogékonyabbak az

objektív tények iránt. Még ma is hat a közösségi döntési felelősség. Ebben vezető szerepet kap a család A románok sokat adnak a pontosságra. Az üzleti tárgyalások előkészítése alapos, körültekintő legyen! Az üzleti életben mind az angol, mind a francia nyelv használatos. A siker titka a türelem és a személyes kapcsolatok. Bőven vigyen magával kétnyelvű – angol, francia – névjegykártyát! Az üdvözlés, bemutatkozás, elköszönés, kézfogással jár együtt, akár egy nap többször is. Elfogadott a kézcsók is A férfiak gyakran arcon, olykor szájon csókolják egymást. Keresztnéven csak a barátok szólítják egymást Társaságban várjuk meg, amíg a házigazda bemutat bennünket. Az öltözködésben a hivatalos alkalmakkor a célszerű egyszerűség jellemző rájuk, nyári hőségben elfogadott a rövid ujjú ing, de nyakkendővel. A nők esetében a kosztüm magas sarkú cipővel az elvárt. A szmoking, nagyestélyi nem elvárt

viselet, még ünnepélyes alkalmakkor sem. Nők csak hosszú szoknyában és vállat takaró blúzban léphetnek be az ortodox templomokba. Az igazi román konyha olajjal főz, gyakran savanykásan. A rablóhússzerű disznó- vagy marhahús mellett kedvelt a báránysült is. Egyszerű és kedvelt nemzeti eledel a puliszka. A tésztákat sokféle sajttal, túróval fogyasztják A román piacon nagy a hiány: kávé, finom szappanok, édességek, illatszerek, márkás cigaretták. Ajándékozás terén elsősorban a hiánycikkeknek örülnek. Az üzleti életben a nem túl értékes tárgyak – tollkészlet, öngyújtók – adhatók. Az is elfogadott, hogy a szállodánk éttermébe hívjuk meg partnereinket. Otthonra szóló meghívásnál likőr, bor vagy virág – páratlan számú, szegfű vagy nem vörös rózsa. Vallás területén 90% az ortodox egyházhoz tartozik, mellettük katolikusok, reformátusok, zsidók és mohamedánok találhatók. A kalap viselete még mindig

jellemző a férfiak körében. Épületbe belépve le kell venni. Fügét mutatni sértés Egyébként elég élénken gesztikulálnak, mintegy a latin, szláv kettős kultúra igazolásaként. X. Kelet-Európa 67 Lengyelország Államformája többpárti demokrácia, kétkamarás törvényhozó testületében a szenátus100, míg a Diéta 460 képviselővel munkálkodik. Népessége 40 millió, fővárosa Varsó. A hivatalos nyelv a csehvel rokon lengyel, amely a szláv nyelvcsalád tagja. Az írásuk alapja a latin abc . A lengyel - magyar kapcsolatok történelmi hagyományai, a barátság jelenik meg minden kapcsolatban. Jó néven veszik, ha ismerjük a kis versikét és annak lengyel megfelelőjét: „lengyel s magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát” azaz „polak wenger dva bratanki, ido sabli ido sklanki.” Az üdvözlési formák tekintetében a köszönés nélkülözhetetlen tartozéka a kézfogás. Amennyiben különleges tiszteletet kíván

tanúsítani, akkor ezt enyhe főhajtással tudassa. A közeli barátok öleléssel, csókkal üdvözlik egymást A kézcsók általánosan elfogadott. A köszönés a napszakhoz igazodik A megszólítás: uram – uraim = pan – panowie hölgyem – hölgyeim = pani – panie kisasszony = panna, panienka igazgató úr = pan Dyrektor A feleség neve egy betűben tér el a férjétől: pan Solski, pani Solska. A barátok, családtagok szólítják egymást keresztnéven. A tegező viszonynak valóságos szertartása van, főként ivás vonatkozásában! A lengyel kultúra mindig nyitott volt a nyugati információkra, hatásokra. A személyes kapcsolatok erősebbek, mint a törvények. A pillanatnyi érzések kevésbé fontosak, mint az objektív tények a gazdasági életben. Lengyelország a „korán kelők országa”, itt már reggel 8-kor működik az üzleti élet, tehát már ilyenkor is lehet ügyeket intézni. Az üzleti ebédeket mégis délután 4-5 órakor tartják. Nehéz

megjósolni, mennyi időt igényel egy ügy, ha van helyi ügyintéző, akkor lehetünk csak sikeresek. Sok névjegykártya szükséges itt is, és nem haszontalan ápolni ezeket a kapcsolatokat. A szövege lehet angol A szomszéd országokkal való korábbi kapcsolatuk nem volt jó, ez a mai napig kihat, erről ne nyissunk vitát. Ebbe a körbe tartozik az antiszemitizmus is A sport, a kultúra, a látnivalók, amiről érdemes társalogni. Az üzleti ebédek, vacsorák népszerűek (a lakások túl szűkek, ezért otthoni meghívásra csak ritkán kerül sor). Készüljön fel a „hosszú éjszakára”, ha meghívást kap. 68 Az öltözködésben nagyjából az európai elvárásokat találjuk. Öltöny, nyakkendő a férfiaknál, hölgyeknek kosztüm vagy egészruha. A visszafogott színeket részesítik előnyben az üzleti életben. Ugyanezt ajánljuk a drága éttermek, színház, opera koncert, otthoni meghívás esetére, és ünnepélyes alkalmakra. A konyhájuk ízben

és étkezési kultúrában is hasonlít az oroszokéhoz. A sajátos étkek közé tartozik a borscs leves kacsával, a ponty kapormártással, a mi rakott káposztánkhoz hasonló bigos, aszatlszilva- mártással készült húsételek, tejfölös uborkaleves, céklaleves és főzelék, szilvás szárazbableves. A fűszerezésük gyengébb, mint a nálunk megszokott, többnyire olajjal vagy vajjal főznek. Jelentős szerepe van a folyami és tengeri halaknak is a repertoárban: hering. ajoka. füstölt, marinált halak Inkább vodka, mint borivók, a sört is csak „kísérőként” isszák. Ne versenyezzünk, mert csak veszíthetünk! A poharat mindig színültig töltik, és az utolsó cseppig ki kell inni, amíg ki nem ürül az üveg. Borravalót illetően a 10 – 15 % az elvárt. Első találkozásra külföldi szeszesital a megfelelő ajándék. A ház asszonyának a virág az alkalmas, de ne rózsa és ne krizantém legyen! Lehet még kávé, parfüm, cigaretta. Gesztusaikat

illetően, ha torkukat megpöckölik ujjaikkal, akkor italra invitálnak. Nyilvánosság előtt kerülje a hangoskodást, a lengyelek csendes emberek. Egy nő sohase kérjen semmit az utcán egy férfitől, mert félreértik. Ne szemeteljen, ne rágózzon beszélgetés közben! Ukrajna Államformája többpárti parlamenti köztársaság, egykamarás törvényhozó testülettel, a Legfelső Tanáccsal. A köztársasági elnök az államfő, a kormányt a miniszterelnök irányítja. A lakosság létszáma 52 millió, fővárosa Kijev. A hivatalos nyelv az ukrán, amely hasonló az oroszhoz, de mégsem ugyanaz. Sokak szerint a több évszázados lengyel hatás érződik. Emellett angolul kommunikálnak. Az üdvözlés kézfogással kezdődik. Nők esetében övék a kezdeményezés Mivel sajátos a névhasználatuk, emiatt tisztázandó, hogy a keresztnév és a családnév között áll az apai név: Fjodor Nyikolájevics/ Nyikoláj fia/ Medvegy. 69 Az ő felesége Medvegyeva. Ha

csak fel nem kérik, ne szólítsa partnerét a keresztnevén! Amennyiben kedvesen akarunk valakit megszólítani, keresztneve és apai neve együttes alkalmazásával tehetjük meg. A rokonok és barátok lelkes öleléssel és csókkal köszöntik egymást. Az öltözködésben figyelembe kell venni a hideg évszakot, gondoskodni kell meleg ruháról és kiegészítőkről: fülvédős sapka, kesztyű, olyan csizma, amelyiknek nem csúszik a talpa. Mivel az épületeket jól fűtik, rétegesen öltözzünk! A divat konzervatív, évekkel lemaradva a nyugat mögött. Kitartás és türelem nélkül nehéz bármit elintézni. Ők maguk nem túl pontosak, de másoktól elvárják. A problémafelvezetés legyen tárgyszerű, tartalmazza a technikai részleteket is. Az első „nem” még semmit sem jelent, igen gyorsan mondanak ugyanis nemet, ha valami nincs „ínyükre”. Ha tárgyalócsoportjával legalább kétszer nem vonul ki a teremből, nem fogják komolyan venni. Ők is ezt

alkalmazzák, tehát vegyük fel a kesztyűt. A siker lehetősége a nyugodt kivárás, vagy a nálunk történő tárgyalás, idegen pályán ők is bizonytalanabbak. A kapkodás, türelmetlenség biztos pozícióvesztést jelent. A „nem” válasz történelmi hagyományokon alapul, az új dolgok itt hosszú ideig nem kaptak lehetőséget, vagy ha mégis, és „befuccsolt”, a felelősség az alsóbb szinté volt. Nem haszontalan gondoskodnunk olyan szakemberről, aki jól ismeri az ukrán rendelkezéseket. A pozitív döntés alapos előkészítést igényel Legyen kéznél mindig elegendő névjegykártya, mivel nem egyszerű telefonkönyvhöz jutni, ezért a kapcsolattartás csak a kártyán található adatok alapján lehetséges. Az idegenforgalomban a mai napig is a túlzott fegyelem és a bürokratizmus a jellemző. Ez a szálloda-foglalásnál, illetve a szükséges papírok birtoklásánál egyaránt alapvető fontosságú. Mivel az üzleti élet a személyes kapcsolatra

épít, így a társasági életnek döntő szerepe van. A szállodaportás feladata, hogy távol tartsa a nem odaillő embereket, az étteremben sokat kell várni, az étlap csak formaság, mert jó, ha az ételeknek harmada van a valóságban. Nagyobb társaságban érdemes menni, mert csak sokszemélyes asztalok vannak, és mások is odaülnek, ha kevesen vagyunk. Az asztalon két üveg van, az egyikben víz, a másikban vodka van. Ez utóbbi nem visszazárható, így el kell fogyasztanunk. A vodka mellett a pezsgőt kedvelik. A vacsoraidő már 6 órakor elkezdődik. Az étteremben idegenek is felkérhetnek bárkit táncolni, sőt odaülhetnek asztalukhoz is. Ha valaki megbarátkozott velünk, nem jelentkezik be , hanem csak úgy „felugrik” néhány percre. Nagy megtiszteltetés, ha otthonukba hívnak bennünket. Itt is kemény alkoholpróba vár a vendégre, emellé ukrán ételeket is tálalnak: borscs , 70 szoljanka = sok zöldség és virsli savanyú-erős lében,

céklás káposztaleves, scsi = káposztaleves, rasszolnyik = uborkával és rizzsel készített leves, buljon = francia mintára készített erőleves. A húsételeik hasonlítanak a mienkhez, de kevéssé fűszerezettek. A körítés változó Kiegészítő a sokféle halétel Jellemző náluk a bőséges reggeli, omlett, felvágottak, natúr borjúszelet. Kedvelt a joghurt, kefír, tejföl, sajt is. Az ételekhez inkább bort fogyasztanak, mint sört. Előital a vodka, amely esetleg végigkíséri az étkezést. A vendéglátás elmaradhatatlan része a pohárköszöntő Minden egyes pohárnál újra mondja valaki. Válaszolni arra illik, amelyben országunkat, cégünket illetve személyünket köszöntötték. A szóvivő mindig a tamada. Tőle kell engedélyt kérni a válaszra, ha elmulasztjuk, akkor büntetőpoharat kell innunk! Mindig fenékig kell inni a poharat! A tea kiszorította a kávét, ez a napszak bármely időpontjában kérhető. A borravaló fontos, biztosítja a

megfelelő kiszolgálást, a külföldiektől pedig különösen elvárt. A vallás terén az ukrán- vagy az orosz ortodox hívei vannak túlnyomó többségben. / 85 % / Baptisták és zsidók 5%, görögkatolikusok 10% Az ajándékozás terén a hiánycikkekkel könnyű örömet szerezni. A ruhafélék ing, nyakkendő, gyerekcipő, az öngyújtó, karóra, étel- és italtermosz sikeres lehet. Ha ismerősünk otthonába látogatunk, virág, likőr vagy hiánycikknek számító élelmiszer a megfelelő, de import alkoholnak is örülnek. A külföldi cigaretta mindenütt segítség, leginkább a Marlboró és a Kent. A gesztusok terén figyelni kell, hogy legszívesebben karnyújtásnyi távolságról szeretnek kommunikálni. Az OK mutatása, ökölrázás vulgáris értelmű A fityisznek csak az a jelentése, hogy nem kapsz semmit. A felemelt hüvelyk a beleegyezés jele. Nem illő szétvetett lábbal ülni, vagy bokánkat másik térdünkre feltenni. Súlyos illetlenség a

nézőtérre úgy bemenni , hogy háttal a már ottlévőknek Oroszország Államformáját illetően szövetségi köztársaság, amelyen belül állandósult a Moszkva elleni küzdelem. Az alárendelt népek autonómiát, nem egyszer függetlenséget követelnek. Az elnöké a tényleges hatalom, a kormányt a miniszterelnök irányítja. Népessége 150 millió, fővárosa Moszkva 8,7 millió. 71 Hivatalos nyelv az orosz, de nem mindenhol népszerű. Az üzleti életben az angol elfogadott, ezt ugyanis már általános iskola alsó tagozatától tanulják. Mivel történelmük során mindig az elzárkózás volt rájuk a jellemző, valamint a kollektivizmus, ezért komoly gond a számukra a döntés. Elsősorban a felelősség kérdése a nyomasztó. Komoly probléma az értékrend változása is Az ideológiai kötődések még erősen hatnak. Így van ez a köszönés terén, ahol ma is használt a zdrasztvujtye = üvözlet , üdvözlöm, de csak az orosz nyelvű területen. A

továriscsi = elvtársak helyett Dámi i goszpodá = hölgyeim és uraim az elfogadott. Baráti körben a szokás ma privet = üdvözlet a találkozáskor, és a búcsúzáskor ma is használható a doszvidányija = viszontlátásra, amelynek bizalmasabb változata a páká. A bemutatkozásra ugyanaz vonatkozik, mint az ukránok esetében. A keresztnév bizalmasan használt változata a divat a barátok között: Nyikoláj = Kolja, Nyina = Nyinocska. Orosz szokás, mielőtt hosszabb útra mennénk, akár télen kabátba öltözve is, a házigazda felszólítására egy rövid időre mindenki leül, és hangtalanul várakozik. A felkelésre a házigazda adja meg a jelet. Az öltözködés területén a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban és a külkereskedelemben dolgozók a közép-európai elvárásokat betartják. A hivatalos és az ünnepi ruházat között legfeljebb színeltérés fedezhető fel. A nők jóval nagyobb változatosságot engedhetnek meg maguknak. A

hideg országrészekben és a nagy télben kialakult az a szokás, hogy a különböző rendezvényekre menve meleg holmikat vesznek fel és a helyszínen átöltöznek a megfelelő eleganciának eleget téve. Nekünk is gondoskodnunk kell meleg holmiról, olyan csizmáról, amelynek nem csúszik a talpa. Meleg usanka, kesztyű. Mivel az épületek jól fűtöttek, és a hőmérséklet-különbség elérheti az 50-60 fokot is , ezért rétegesen öltözzünk! A szállodai különlegesség a gyezsurnaja=emeleti ügyeletes, aki arra ügyel, hogy a vendégek lehető legnagyobb elszigeteltsége valósuljon meg. Kifejezetten sok helyen tilos a dohányzás. Az oroszok kitartó emberek, a kompromisszum számukra a gyengeség jele. A tárgyalásokról általában jegyzőkönyvet vezetnek, amit a végén aláírnak a résztvevők. Vigyázni, ez nem szerződés! Ez azért is igaz, mert az orosz cégek sokszor igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy náluk minden rendben, pedig Vigyázni kell

tehát a partnerekkel. Jellemző az ügyintézésben a nehézkes, bürokratikus és hierarchikus ügymenet. Ezért van jelen a „nem” válasz olyan gyakran, hiszen valamit megakadályozni sokkal könnyebb, mint keresztülvinni egy-egy projektet. A nagy kirohanások és 72 visszatérések az oroszok stílusát is jellemzik, hasonló fegyverrel kell nekünk is élni! Az étkezés terén hasonló, mint az ukrán, vagyis bőséges reggeli, amihez édességként tejbegríz is kapható. Délben és este kedvelt a zakuszki = hideg előétel: kaviár, blini, füstölt, marinált és hideg hal, ajóka, rák, kolbászfélék, gombasaláta, pástétomok, füstölt lazac stb. Az éttermi dolgok azonosak az ukránoknál tapasztaltakkal: kis választék, lassú kiszolgálás, többszemélyes asztalok stb. Előfordul, hogy táncolni hívják idegenek, vagy asztalukhoz invitálják. Fogadjuk el a helyzetet, egyszerűbb! Nagy megtiszteltetés, ha otthonukba hívnak vendégségbe. Ilyenkor a

tényleges lehetőségeket meghaladó evés- ivás van. Hasznos, ha tudunk alkalmi pohárköszöntőt mondani, a legismertebb a Nazdarovje! A borravaló „na csaj = teáravaló” 10% . Kisebb szóróajándéknak is örülnek Ajándékozásnál vegyük figyelembe, hogy hiánycikkekkel tudjuk a legnagyobb örömöt szerezni. Baseball sapka, rock- és popzene, parfüm, szappan, amerikai cigaretta, napelemes zsebkalkulátor, névjegykártya-tartó, üres videokazetta, fényképezőgép, óra. Otthoni meghívás esetén virág, égetett szesz, ritkán kapható élelmiszer. Gesztusok terén úgy, mint az ukránoknál, számos vulgáris jelentésű jelük van. (Szóban is sokat káromkodnak.) Ilyenek az ökölrázás különböző formái Az O.K ujjakkal mutatása A felfelé fordított hüvelykujj a tetszés jele A balszerencse ellen háromszor kell kopogni fafelületen, a rontás ellen pedig háromszor kell hátra köpni a váll fölött. A vallás terén a hosszú elnyomás sem tudta

megszűntetni a felekezeti hovatartozást. Mindenki szabadon gyakorolhatja vallását, ez igen sokszínűséget mutat. Az orosz ortodox egyházon kívül a protestánsok, iszlámhívők és zsidók vannak jelentős számban. XI. A világ más tájairól, ahova csak kevesek jutnak el Amerikai Egyesült Államok Államformája szövetségi köztársaság. A tagállamok határaikon belül teljes szuverenitással rendelkeznek. Az elnök egy személyben állam- és kormányfő A törvényhozás kétkamarás, a képviselőház 435 fős, a szenátus 100 fős. Népesség 225 millió, fővárosa Washington. A „népek olvasztótégelye” Hivatalos nyelv az angol, emellett a spanyol a legelterjedtebb. 73 A köszönés, az üdvözlés a legegyszerűbb formákat mutatja. Mosoly, kis bólintás, kézmozdulat – ezek a kísérői a szóbeli köszöntésnek, amely a lehető legegyszerűbb formában történik. Ilyen módon is történhet: „Jó napot, detektív”, vagy „ Viszlát,

Tiszt”. A társadalmi rang kapcsán is sok „laza” megnyilvánulás érzékelhető: ilyen pl. a „ Hello minister!” A vezetéknév használatánál a Mr, Miss, Mrs. kötelező A megismerkedés után ez a megszólítás az illő Megfelelő kapcsolat esetén úgyis hamar lehetőséget adnak a keresztnéven szólításra. Mi is segíthetünk azzal, hogy elmondjuk, milyen megszólítást szeretünk! A kézfogás még a férfiak körében sem elvárt. A nők körében pedig nem szokás. A kézcsók ismeretlen Baráti társaságban, családon belül az egymás megölelése, vállon-, háton veregetése is megszokott. Nagy távolság esetén az üdvözlést integetéssel oldják meg. Más országokkal összehasonlítva a tárgyalások menete gyors. Itt is van szerepe a személyes kapcsolatoknak, de ez eltörpül a cégeredmények, mutatószámok értéke mellett. Az amerikai emberek gondolkodásában a gazdasági-pénzügyi kérdések, az alkalmazható új módszerek és a rövid

távon kamatozó lehetőségek állnak. Bármilyen ügyet intézünk, hamar lehet a tárgyra térni Ebben az sem játszik szerepet, hogy a partner férfi avagy nő. Itt az alap „ Time is money” A személyes kérdéseknek nincs nagy jelentősége, de a nőket nem illik családi állapotáról faggatni. Az indító mondat gyakran „Mit csinál? = What do you do?”, ez arra utal, „Mi a munkája, hol dolgozik.” A társalgásban és a viselkedésben a közvetlenség, egyszerűség a jellemző. Kevés üresjárattal A bürokrácia elég erősen jelen van, rengeteg az üzleti pereskedés. Mindemellett a dicsérettel, bókkal nem takarékoskodnak, mi se maradjunk le. Amiről érdemes „csevegni”: a munka, az utazás, étkezés, sport, zene, filmek, könyvek. Amiről nem: vallás, politika, abortusz, faji diszkrimináció Az átlag amerikai „Amerika centrikus” érdeklődésű! Kevéssé ismerik Európát. Az üzleti tárgyalásokat gyakran ebéddel kötik össze, 12 – 2 - ig.

Ez egy könnyű étkezés. Amennyiben üzleti jellegű, a meghívó fizet Egyéb esetben, függetlenül nemtől és rangtól, az étteremben mindenki fizeti a saját számláját. A „splitting the bill”, a „getting separate checks” vagy a „going Dutch” kifejezéssel közölve a tényt. Soha senkihez ne ugorjunk fel váratlanul, mindig beszéljük meg látogatásainkat! A pontosság hivatalos alkalom esetén messzemenően elvárt, New Yorkban, a közlekedési gondok miatt 15-30’ késés még elfogadott. A legtöbb üzletember hord magánál névjegykártyát, de csak akkor adja át, ha reményt lát a folytatásra. Így az általunk átadott névjegykártyát elfogadja, de nem biztos, hogy viszonozza. Ezen ne sértődjünk meg! Sajátos amerikai jelenség a „thank you note” a vendéglátás utáni köszönő sorok a névjegykártyán. 74 Nagy kultusza van náluk a vendégkönyvnek, ha felkínálják, udvariatlanság visszautasítani. Öltözködés területén a

városokban az európai szokások a mérvadók, de sokkal lazábban. A színek sokkal változatosabbak, különösen a nyugati parton A különböző „partykon” a meghívó tartalmazza a megjelenés elvárásait. Az öltözködési újítások sokkal hamarabb jelennek meg a hivatalos helyeken, mint másutt. Munkahelyen kívül és vidéken a hagyományos amerikai öltözék dominál, bőven lehet látni szakadt farmert, ujjatlan trikót viselőt az utcákon. Természetesen a kiemelt rendezvényeken a szmoking, kisestélyi , illetve a frakk és nagyestélyi az elvárt öltözék. Étkezési szokásaik hasonlítanak az angolokéhoz, de itt a könnyebb, kalóriaszegényebb ételek a kedveltek. Bőséges reggeli, könnyű ebéd és főétkezéses vacsora a jellemző. A reggeli 7 – 10 –ig tart, friss gyümölcslével kezdődik ( narancs vagy gape fruit ), majd gabonafélékből készült ételek következnek – porridge, zabpehely kása, kukorica pehely- , ezután tojásétel

féleségek, majd füstölt, főtt, roston sült halak, de borjúmáj roston, steak, bárányborda is megtalálható. A brunch = uzsonna kínálata friss gyümölcs vagy gyümölcslé, tojás, hal, vaj, jam, toast és kávé. A kávéjuk híg, világos, étkezéshez tisztán isszák Ebédre – lunch – mindig valami könnyűt fogyasztanak. Gyümölcslé, hideg hús és saláta szendvics formájában, népszerű a „junk food = kicsontozott csirkeszelet, pirított toast vajazva salátával, hot dog, hamburger steak, mellé kávé, vagy csokoládé. A vacsoránál levest is fogyasztanak – paradicsom, spárga, ököruszály, zöldborsókrém, hús - , a fő fogás a steak = marhasült , különböző nevekkel, Ezt félig átsülve szeretik, ritkán kérik angolosan, teljesen átsülve. A fűszerezés a vendégre van bízva. A kés, villa használata úgy történik, hogy feldarabolják a húst, és utána jobb kézbe fogják a villát, és így fogyasztják el. Sok mindent esznek

kézzel, ha nem esik nehezünkre, kövessük példájukat! Az sem számít errefelé illetlennek, ha az utcán eszünk, vagy a kocsiban. Az amerikai nemzeti ital a whisky, vízzel, vagy szódával isszák. A bornál jobban szeretik a sört, de szívesen kevernek koktélokat. A szénsavas és más üdítők főként a fiatalok körében népszerűek. A dohányzás Amerikában nem divat, modortalan olyan helyen rágyújtani, ahol nincs hamutartó. Számos cég esetében alkalmazást kizáró a dohányzás! Csak ott gyújtsunk rá, ahol erre kijelölt hely van! 75 Az ajándékozásnál vegyük figyelembe, hogy az USA a virágkedvelő országok rangsorában a nyolcadik. Lakosonként 20 dollár/év Az üzleti életben 25 dollár érték az ajándékozás felső határa. A partner otthoni meghívásakor nem szükséges az ajándék, ha mégis főként virág, esetleg értékes bor legyen. Fontos náluk a díszcsomagolás. Gyerekeknek térkép, földgömb, édesség Nőknek nem illik

személyes ajándékot vinni. Az éttermi meghívás helyettesítheti az ajándékot. A borravaló szállodában, étteremben, taxiban 10 – 15%, előkelő helyen még több. Vallás területén az állam és az egyház a kezdetektől független, zömmel az európai keresztény egyházak találhatók, minimális zsidó és mohamedán jelenlét. A gesztusok terén megjegyzendő, hogy személyes beszélgetés esetén minimum az 50 – 60 cm távolság az elvárt. Mutatóujjal ne mutassunk rá személyre Az egyetértés jele az O.K és a felemelt hüvelykujj A győzelem „V”-je ismert Búcsúzásnál kifele fordított tenyérrel, egész kezét mozgatva integessen. A mutató és középső ujj keresztezése a test előtt szurkolást, a test mögött a hazugságot jelenti. Kanada Államformája többpártrendszerű szövetségi köztársaság, amelyben az egyes tagállamok függetlensége jóval erősebb, mint az USA-ban. A kanadai állam feje névlegesen a brit uralkodó család, akit

a főkormányzó képvisel. A tényleges hatalmat a kormányfő, a miniszterelnök gyakorolja. A parlament kétkamarás, a Szenátus 104 főből, az Alsóház 296 főből áll. A népesség 27 millió főt számlál, fővárosa Ottava, mintegy 11 millió angol, 7 millió francia, egyéb európai bevándorlók és az őslakosok – eszkimók, indiánok, akik mindössze 1,5 % -ot tesznek ki ma. Az utóbbi években nagyarányú hongkongi bevándorlás is történt Két hivatalos nyelvet használnak, az angolt és a franciát, ez utóbbi csak Quebec tartományban van többségben. A kanadaiak többsége jól informált, és általában nyitott, ez utóbbi Quebecben kevéssé jellemző. Az objektív dolgokat a szubjektív elé helyezik Üzleti tevékenységükben a tényekre építenek, az érzések, érzelmek nem nagyon jutnak szerephez. Emellett erős az öntudatuk A döntéshozatalba erős az individualizmus, de a cég érdeke még fontosabb. A személyes és családi vonatkozásokat nem

keverik az üzletmenetbe. Általában kevés embert engednek 76 közel magukhoz, a barátaikat gondosan megválogatják. A szakértelem az egyik legfontosabb mérce. A pontosságnak nagy jelentőséget tulajdonítanak az üzleti életben – kivéve Quebec -, az esti partyk kapcsán a 10-15 perces késés megengedett. A tárgyalásokra az amerikai stílus itt is a jellemző, csak kissé lassabb. Nem hívei az amerikaiak önreklámozó stílusának. A határozott kézfogás, az erős szemkontaktus, a nyílt, barátságos modor az általános. Köszönés és megszólítás tekintetében az Egyesült Államok-beli szokások a mérvadóak. Ugyancsak ez mondható el az étkezésről és italfogyasztásról A kézfogás terén van eltérés az angolok erősen, a franciák határozottan és gyakrabban fognak kezet. Az öltözködésben is a szomszéd jellemzőit találhatjuk meg, azzal a módosítással, hogy gyakrabban öltöznek szmokingba, kisestélyibe, frakkba és nagyestélyibe a

kanadaiak. Érdemes még azt is megjegyezni, hogy az új ruhákkal szemben ellenszenvet tanúsítanak. Az üzletemberek körében a tiszta, rendes, ám viseltes öltözék a megbecsült, nem a naprakészen divatos. A társasági viselkedés, a gesztusok és az ajándékozás terén is az USA-ban jellemző szokások hatnak. A borravaló soha nincs benne a számlában, 10 –15 %. A vallás területén elsősorban a katolikus /46%/, és a protestáns egyházak a dominánsak, de zsidó és görögkeleti is megtalálható. Mexikói Egyesült Államok Államformája szövetségi köztársaság , az elnök egyúttal a kormány vezetője is. Hat évre választják, az újraválasztást törvény tiltja. A törvényhozás kétkamarás A népesség 88 millió, fővárosa Mexikó City. A legtöbben az európai és indián leszármazottak a meszticek vannak 60%, az indiánok aránya 30%, a fehérek 9 % és az egyéb származásúak 1%- ot adnak. A hivatalos nyelv a spanyol, de száz indián

nyelvjárást beszélnek az országban. A műveltebb társadalmi réteg az angolt is beszéli. Önmagukat guadalapenosnak tartják, különösen azok, akik hisznek a Guadalupei Szűz csodájában. Ma is fontos zarándokhely A mexikóiak készek megvitatni bármely felmerülő problémát, anélkül, hogy beállítottságuk változna. Döntéseiket személyes érintettségük és az adott konkrét 77 helyzet befolyásolja. Az igazság így a pillanatnyi céloknak megfelelően változik. Ezen a mélyen vallásos hitük sem változtat Az egyén felelőssége nagy, de a család, a közösség érdekei meghatározóak. Személyes kapcsolatok nélkül itt semmit sem lehet elintézni, megvalósítani. A partnerkapcsolat a beilleszkedési készségünkön múlik. A férfiuralom megkérdőjelezhetetlen. A család a biztonság alapja A pontosságot tisztelik, de maguk nem nagyon gyakorolják a manjana= holnap minden helyzetben alkalmazott, csak a Pató Pálhoz hasonlítható felfogás. Az

üzleti megbeszélésnél engedjük meg, hogy partnerünk válasszon időpontot! A tárgyalásokat gyakran kapcsolják össze étkezéssel a nap bármely szakában. Barátságos, nagyvonalú, könnyed légkör a jellemző. Az ügymenet jóval lassúbb, mint Európában, ne veszítsük el türelmünket! A siker alapja itt egyértelműen a hosszú távú, kölcsönös bizalom és felelősség alapján álló kapcsolat a personalismo. A szívélyes, barátságos viselkedésnek nagy szerepe van, nagyobb, mint a diplomáciának, vagy egy jól hangzó cég névnek. A magatartásunk ne legyen fellengzős, felsőbbrendű, ne bíráljunk feleslegesen semmit és senkit! Nem szeretnek nemet mondani, inkább elodázó válaszokat adnak. A „talán”, vagy a „majd meglátjuk” gyakorlatilag a visszautasítással ér fel. Ha nem értenek egyet, ne mutasson gyengeséget a kompromisszumkészségével. Mexikóban fontos az alku lehetősége, erre figyeljünk. Sokat adnak a társadalmi státusra,

rangra. Az üdvözlésnél a kézfogás fontos. A nők egymás felsőkarját érintik meg és arcon csókolják egymást. A második vagy harmadik találkozásnál az ölelés is megtörténik. Ha társaságba lépünk be, enyhe meghajlással üdvözöljük a jelenlevőket. Mivel a titulusnak nagy jelentőséget tulajdonítanak, többnyire ez a megszólítás alapja: professzor, doktor Egyéb esetben a Senor = uram, Senora = asszonyom, Senoríta = kisasszony a megszólítás és ehhez a családnév. Öltözködésnél az üzleti életben a sötét öltöny és nyakkendő a férfiak, a szoknya blúz vagy egészruha a nők viselete. Hétköznapi életben a férfiaknál a hosszúnadrág és a könnyű ing, a nőknél szoknya, illetve csinos nadrág élénk színű blúzzal. A nadrágon kívül hordható ing = guayabera nagy divat A farmer csak tökéletesen vasalt állapotban hordható. Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókhoz tartozik, hogy a reggeli, vagy az ebéd kínálja az üzleti

élet számára a legtöbb lehetőséget. A vacsoránál az üzleti életről nem illik beszélni. Az éttermi meghívásnál a csoport egyik – általában a legidősebb – tagja fizet. A vita ilyenkor természetes része a folyamatnak, ha mi szeretnénk fizetni, legközelebbre hívjuk meg a társaságot és egyezzünk meg abban, miénk a fizetés kötelessége és joga. 78 Az étkezésüket az a változatosság jellemzi, amely 1492. óta Európában is megtalálható. A reggeli és az ebéd hozzánk hasonló időpontban van, a vacsora este 20-22 óra között. A főétkezések nagyon finom levesekkel kezdődnek, majd igen fűszeres sertés, marha, szárnyasok, halak, rák következik. Köretek: főként burgonya, rizs, kukoricából készült különlegességek. Salátáik paprikából, paradicsomból és egyéb zöldfélékből készülnek. Étkezés végén gyümölcsöt, gyümölcsből készült édességeket fogyasztanak. Az egész ízkavalkád hasonló a spanyol, portugál

konyhához. Italként változatos koktélok, rummal kevert hűtött italok, fanyar vörös borok a népszerűek, a sör is ismert. Amennyiben otthoni meghívást kapunk, ne próbáljunk az üzleti életről csevegni! A mexikói látnivalók, a család, a munkánk megfelelő témák, kerüljük a vallási és az amerikaiak és mexikóiak kapcsolatának feszegetését. Az érkezés fél órával a megbeszélt időpont után illő. Ajándékozásnál nem elvárt a vezetők ajándékozása. Első látogatáskor a cég logoját viselő kisebb ajándék megfelelő. Ha nagyobb érték szükséges, akkor állóóra, szép kivitelű tollkészlet, arany öngyújtó a megfelelő ajándék. A titkárok és titkárnők szívesen fogadják a kisebb ajándékokat. Egy szép sál vagy parfüm csak a második látogatás után lehetséges. Egy férfi nőnek csak a felesége nevében adhat ajándékot! Vacsoravendégként nem kell ajándékot vinnie. Elegendő kifejezni köszönetünket és legközelebb

viszonozzuk. Figyelmességként virág vagy bonbon megfelelő Virág esetében a sárga szín a halál, a piros a rontás, a fehér elűzi a rontást. Kést, tőrt ne ajándékozzunk, ez a barátság megromlását jelenti A beszélgetésnél az európainál jóval kisebb távolságot tartanak, ne húzodjunk el, mert ez barátságtalan gesztus. Beszélgetés közben gyakran érintik partnerük karját, vállát. Egymásra pisszegéssel hívják fel a figyelmet Ne tegyük zsebre a kezünket, a csípőre tett kéz kihívást jelent. Magasságmutatásnál mindig mutatóujjal tegyük, egész kézzel csak az állatokat mutatják. Boltban fizetéskor tegye a pénztáros kezébe a pénzt, ne a pultra! Vallás tekintetében hivatalos államvallás nincs, de a lakosság 90%-a római katolikus. A protestánsok - kb5% - növekedőben vannak, különösen az evangélikusok. Argentína Államformáját tekintve a hadsereg vezette junta 1982-es lemondása óta demokratikus elnöki köztársaság, de

nem szűnt meg a katonák érdeklődése a politikai hatalom iránt. 79 Népessége 33 millió, 85%-ban olasz és spanyol ősök leszármazottja, az indiánok, meszticek, feketék a jelentős kisebbségek, de francia, angol, német bevándorlók is szép számmal találhatók. Emellett itt él Latin-Amerika legnagyobb zsidó közössége, akiket los rusosnak hívnak, mivel a cári Oroszországból emigráltak ide. Fővárosa Buenos Aires A hivatalos nyelv a spanyol, de az angolt, az olaszt is sokan beszélik Az üdvözlésnél rövid kézfogás, és kis fejbiccentés a jellemző. A közeli barátok megölelik egymást, a férfiak közeli nőismerőseiket megcsókolják, a jó barátnők is így tesznek találkozáskor. A megszólításnál többnyire a spanyol etikett diktál Többnyire cím és vezetéknév az elvárt forma. Orvosok, tudósok = Doctor , tanárok= Professzor, a mérnök = Ingeniero, az építész = Arquitechto az ügyvéd = Abogado. Akiknek ilyen nincs, ott a

megszólítás az úr, asszonyom, kisasszony spanyol megfelelője. A megszólítást bonyolítja, hogy a nevük két vezetéknevet is tartalmaz. Az apai név áll elől, ezt követi az anyai: Senor Juan Antonio Martinez Garcia ebből elég, ha Senor Martineznek szólítjuk. A nőknél Senoríta Ana Maria Gutierez Herrera ebből megfelelő üdvözlés Senoríta Gutierez. Amennyiben összeházasodnak, az asszonynév Senora Ana Maria Gutierez Herrera de Martinez lesz, röviden Senora de Martinez ill. Senora Martinez Keresztnéven csak a jó barátok és a gyerekek szólítják egymást. Az üzleti életben a tárgyalási tempó lassú. Alapvető oka, hogy elég bürokratikus a gondolkodás, emellett több személy felelős a döntéshozatalért. A személyes kapcsolatok errefelé is fontosabbak a hivatalosnál, ha egy cég megváltoztatja képviselőjét, annak szinte mindent elölről kell kezdenie. Amíg a teljes szerződés nincs „aláírva”, addig az egyes pontok bármikor újra

elővehetők! Ha szükséges, vegyük igénybe az enchufado=magas kapcsolatokkal rendelkező személy közreműködését. A telefonhálózat megbízhatatlansága miatt célszerű az írásos kommunikáció valamely módozatát alkalmazni. A munkanap itt gyakran a késő estébe nyúlik, 20 órakor is lehet megbeszélés. A látogatótól elvárt a pontosság, a partner késése viszont természetes, és minél fontosabb pozíciót birtokol, annál hosszabb időt várakoztatja partnerét. Erős az európai befolyás, kevésbé nyitottak az újra, mint Latin-Amerika más népei. Viszonylag magas az iskolai végzettségük, mégis a tapasztalati tényeken alapul gondolkodásuk. A problémákat szubjektív szempontból közelítik, érzéseiket a katolikus egyház, vagy valamely politikai párt tanításába vetett hitük irányítja. A társadalom maga eléggé paternalisztikus ( Peron – Evita ) A döntéseknél az egyén szem előtt tartja a nagycsalád érdekeit. A hatalmon levők

számot tartanak privilégiumaikra. A macho-szellem erős, de a nők kezdenek előrelépni mind a politikai, mind az üzleti életben. 80 Az öltözködés nagyon fontos szempont Argentínában, a jó megjelenés egyik alappillére a jó benyomáskeltésnek. Abban is biztos lehet, hogy partnerei elemezni fogják külső értékeit. Az európai kötődés miatt a divat visszafogottabb Férfiaknál sötét öltöny, nyakkendő, a hölgyek esetében fehér blúz és kosztüm, vagy szoknya. Esti viseletnél a férfiak sokszor csak a nyakkendőjüket cserélik ünnepélyesebbre. A nők számára a ruha vagy a szoknya a megoldás A mindennapi életben a nők is viselnek nadrágot, de rövidnadrágot csak a fürdőhelyeken illő. A kerti partikon sem elfogadott a farmer, a zakó, blézer az elvárt. Nyáron könnyű öltözetet hordjunk, télen meleg holmi kell, mert a központi fűtés nem elterjedt. Az évszakok a miénkkel épp ellentétesek Az indiánok és a gauchok =

marhapásztorok viseletéből ne vegyen át semmit, ezt nem nézik partnerei jó szemmel. A karnevál esetén ne viseljünk olyan holmit, amelyben kárt tehet a víz. Az üzleti élet része az éttermi fogadás, ebéd, illetve vacsora formájában. A pincér=mozo ill. moza( nő ) asztalunkhoz hívása magasra tartott mutatóujj és esetleg a hangos szólítás segítségével történhet. Az ebéd csak a fővárosra igaz, azon kívül délben hazamennek ebédelni. Étkezés közben nem illik az üzletről beszélni, elsősorban társadalmi eseményként kell felfognunk. Politikai kérdésekben kerülni kell a vélemény-nyilvánítást, Argentína az összes szomszédjával háborúzott már, ezért ez sem jó téma. Az ugratás errefelé nagy divat, ne vegyük zokon, ez csak azt jelenti náluk, hogy befogadtak. Kedvelt téma lehet a sport és az opera, a színház. Az argentínok nagy rajongók, ezekről lehet kellemesen beszélgetni. A késés itt is természetes. A megbeszélt

időpont után fél órával illik érkezni A pontos érkezés szinte udvariatlanság. Ez alól csak azok a rendezvények kivételek, amelyeknek hivatalos kezdési időpontja van. Argentína a világ egyik legnagyobb és legjobb minőségű marhahús- előállító országa, ezért az étkezés során szinte mindenütt találkozunk ilyen ételekkel. A vacsoraidő 22 óra körül kezdődik, ezért négy és hat óra között teát, kávét fogyasztanak süteménnyel. A tárgyalás, beszélgetés folyamatát is megtörik ilyenkor. Fogadja el a kínálást, és fogyasszon valamit akkor is, ha nem kívánja! A kávéba nem tesznek tejet, így bennünket sem fognak kínálni tejjel. A fő étkezéshez levest fogyasztanak, amelynek számos, finom változatát tálalják. A marhahús mellett a szárnyasok és a halfélék a kedveltek Köretként burgonya, rizs, kukorica a megszokott. Paprika, paradicsom az alapja salátáiknak. Étkezés után gyakran fogyasztanak gyümölcsöt és

édességet Legkedveltebb italféleség a bor / igen jó minőségű /, a whisky, a pezsgő, de a sör sem idegen tőlük. Ne töltsünk bort az asztaltársaságunkban ülők poharába, mivel szabályok és tiltások veszik körül, ezért vagy tanuljuk meg ezeket, vagy 81 várjuk meg, míg mások öntenek. Bal kézzel tölteni a legnagyobb illetlenség és sértés! Ajándékként az import égetett szeszesitalok a megbecsültek, skót whisky és a francia pezsgő. Ha saját cég termékét kívánjuk átadni, akkor a logo diszkrét legyen! A kés ajándékozása itt sem szerencsés a barátságra. Ha otthoni meghívást kap, virág, importcsokoládé, whisky vihető. Jellegzetes, hogy a beszélgetőpartnerek jóval kisebb távolságra helyezkednek el, mint az európaiak, kezüket gyakran teszik a másik vállára, kabáthajtókára. Ilyenkor ne lépjünk hátra, mert utánunk jönnek és így duplán kellemetlen. Az állandó szemkontaktusnak nagy szerepe van a kommunikációban.

A nyitott tenyér forgatása itt is a bizonytalanság jele. Az álltól a fejtető felé irányuló simítás a „nem tudom”, vagy a „nem érdekel” jelzése. A hüvelyk és a középső ujj összeérintése a „siess” felszólítás Beszéd közben ne tegyük kezünket csípőre. Ásításnál, köhögésnél a száj eltakarása fontos. Csak székre üljünk, a lábunkat ne helyezzük sehova, csak lábtartóra, vagy a földre, asztalra különösen sértő. Utcán, közlekedési eszközön étkezni illetlenség. Vallás terén az állam és az egyház egymástól független, a lakosság 90%-a római katolikus, a zsidók és protestánsok 2-2 %-ot képviselnek. Brazília Államformája többpártrendszerű szövetségi köztársaság. Az elnök egy személyben államfő és a kormányfő. A törvényhozó testület kétszintű, a szenátus 81 képviselőből, a képviselőház 503 tagból áll. A népesség146 millió, 55 % európai, elsősorban portugál leszármazott, 38 %

bevándorlók Afrikából, Németországból, Japánból keveredéséből, 6% tisztán afrikai, 1 % indián. Fővárosa Brazília A hivatalos nyelv a portugál, kis területeken spanyol, olasz, német és indián nyelvet is használnak. Az üdvözlésnél az első találkozáskor általános a kézfogás, a baráti köszöntéshez hozzá tartozik az ölelés, a felső kar és a lapockakörnyék megpaskolása. A nőknél egymás arcon csókolása, amennyiben asszonyok kétszer, ha lányok, akkor háromszor. A harmadik jelentése „járj szerencsével, találj egy jó férjet” Az udvariassági elvárások alapján érkezéskor és távozáskor minden vendéggel kezet kell fognunk. Természetesen túl nagylétszámnál ez csökkenthető A megszólításnál az olyan címeket, mint professzor, doktor szívesen használják és elvárják, egyéb esetben a Senor, Senora, Senorita és a vezetéknév használata az illendő. 82 A névjegykártyára hasznos, ha minden fontos rangot,

címet feltűntetünk, és a bemutatkozásnál nem nagyképűség, ha el is mondjuk. A nőkkel kapcsolatban kötelező a tartózkodás, ez a hivatalos kapcsolatokban alapvető fontosságú. A nők szerepe még ma is erősen visszafogott, ezt szinte megerősíti az a tény, hogy a protokoll-rendezvényekre csak ritkán viszik el a feleségeket. Nyitottak a problémák iránt, de a család, az otthon csak közeli barátoknál lehet tárgya a beszélgetésnek. Tisztelik a tényeket, már amit ők annak tartanak, de a személyes érdek és érzelem erősen hat. A döntéseknél az egyén felelőssége nyilvánul meg, cselekvését viszont a család iránti elkötelezettség jellemzi. A rokoni szálak összetartó ereje itt a legerősebb A klán, parantela akár több száz tagból is állhat, akik egy jeles őstől származnak. Ez biztonságot nyújt az egyénnek A férfiuralom egyértelmű! Az üzleti – hivatalos életben errefelé csak a tartós kapcsolatokra lehet építeni.

Időigényes az eredmény elérése, épp ezért alapfontosságú egy helyi összekötő= Despechante bevonása az ügyintézésbe. Az üzleti kapcsolatokat nem választják el a személyestől, jó néven veszik, ha türelmesek vagyunk. Mindig készen kell állni a probléma egészének megtárgyalására, legyünk rugalmasak – anélkül, hogy elköteleznénk magunkat (pláne, ha nem kedvező számunkra). Nem szeretik az offenzív magatartást, kerüljük az összeütközéseket, csalódottságunkat leplezzük! A tárgyalások élénk hangvétele és a közbeszólás itt teljesen természetes, szerepe van a fizikai érintésnek is. Az öltözködésben, mivel forró égövhöz tartozó országról van szó, a természetes anyagok a praktikusak, hiszen ezek jobban szellőznek, és kényelmesebbek. A háromrészes ( mellényes ) öltönyöket a felső vezetők viselik, a beosztottaké a kétrészes. A fehérek és feketék öltözködésében egy alapvető eltérést tapasztalhatunk.

Vannak olyan helyek, ahova fehér ember – a legnagyobb melegben is - csak zakó- és nyakkendő-viselés esetén léphet be. Ilyen helyek az éttermek, a mozi, a színház. A hölgyek mindig hagyományosan öltözködnek, de a színösszeállításban és az ékszerhasználatban az élénk színek, és a feltűnni vágyás már megjelenik. A köröm mindig szépen manikűrözött legyen! A sárga, zöld színeket ne kombináljuk az öltözékünkben, mivel ezek a nemzeti színek. Farmernadrágot csak a fiatalok viselnek – gondosan mosott és vasalt állapotban. Büszkék arra – ez egyébként egész Latin-Amerikára igaz - , hogy ők jobban betartják a „spanyol etikett” hagyományait, mint az anyaországban. Az étkezésben nem árt emlékeznünk arra, hogy innen származik az Európában használt étkezési nyersanyagok jó része. 1492 után a spanyol és portugál 83 felfedezők segítségével az egész kontinens fokozatosan átvette ezeket az élelmiszereket, mint

a burgonya, kukorica, paradicsom. Az étkezési szokások terén az időbeosztásban van némi eltérés. A reggeli nagyjából az európai időpontban van 7- 8 óráig, az ebéd 12-15 óráig, mivel a vacsora időpontja késő este 20-22óra, ezért 4 és 5 óra között uzsonnát szolgálnak fel. Az étkezés alatt nem illő az üzletről beszélni, vegyünk részt a társalgásban, de ne próbáljuk meg irányítani! Amennyiben partyra hívják, és azt nem egy klubban, étteremben rendezik, hanem otthon, minimum fél órát illik késnünk. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a feleség még fürdik, a férj pedig borotválkozik*- érkezésünkkor. Amikor a pontosságot komolyan gondolják, hozzáteszik:„hora ingles”( angol idő!), ezt már illik komolyan venni, hiszen az angolok pontosságukról ismertek. Előfordulhat, hogy az esti party késő éjjel, vagy csak másnap reggel fejeződik be. Az ételeket illetően a portugál konyha ízei köszönnek vissza, a nagyon

fűszeres marhaszelet, a szárnyasok, rákok, halak a legfontosabb ételek, köretként rizst, burgonyát és kukoricából készült különlegességeket esznek. Kedvelik a paradicsomból, paprikából és egyéb zöldfélékből készített salátákat. A gyümölcs és az édesség minden étkezés része. Az uzsonna különféle süteményekből, édességekből és italokból áll. Kedveltek a koktélok, a vörös bor. Ajándékozásnál ügyeljünk arra, hogy fekete, vagy piros színű tárgyat ne ajándékozzunk, mert ez itt a halál színe. A kés, tőr, kard ajándékozása a barátság megszakadását jelzi, a zsebkendő pedig szerencsétlenséget hoz. Nem szükséges mindjárt az első találkozáskor az ajándékozás, a közös együttlétek megmutatják, milyen szintű ajándék felel meg legjobban a partner ízlésének. Az ajándék átadásával várjunk, míg a protokoll befejeződik, a nyugodt, csendes társalgás erre a legjobb alkalom. Kedvelik a kis elektromos

készülékeket – menedzser-kalkulátor, zseb CD -, de a külföldi sztárok CD-i, kazettái is jó ajándéktárgyak, ide sorolható a márkás tollkészlet is. Ha otthoni meghívást kap, bon-bon, pezsgő vagy skót whisky a megfelelő ajándék. A gyermekeknek ilyenkor feltétlen vigyünk külön ajándékot, feliratos pólót, képes ismertetőt hazánkról, valamilyen játékot a koruknak megfelelően. A brazilok, éppúgy, mint Dél-Amerikában mindenütt, egészen közelről kommunikálnak, és egész idő alatt kéz, kar, váll érintésével jelzik a fizikai kontaktust. Ez a barátság jele, ne térjünk ki előle! A K.O karika tabu errefelé, mivel közönséges jelentése van Ha valakit magunkhoz akarunk hívni, a lefelé fordított tenyér, és az ujjak magunk felé mozgatása a megoldás. 84 Az ujjpattintás nyomatékot adhat a mondandónak. A füge-mutatás itt a szerencsekívánat egyik formája. Az áll alá tett kéz ujjaival csettintés azt jelzi, hogy nem

tudunk válaszolni a feltett kérdésre. Egyiptomi Arab Köztársaság Demokratikus köztársaság, melynek élén az államfő – a mindenkori elnök – áll. A kormány irányítása a miniszterelnök feladata. A fő törvényhozó testület a nemzetgyűlés, amelynek 444 választott tagja van, és tíz főt emellé az elnök jelölhet ki. A hivatalos tanácsadó testület a Shura A népesség 56 millió, ennek 95%-a a Nílus völgyében él, ez a világ legsűrűbben lakott területe. A hivatalos nyelv az arab, de az üzlettel foglalkozók angolul és franciául is jól beszélnek. Egyiptomban az üdvözlési formák sokaságával találkozhatunk, hasznos, ha megvárjuk partnerük kezdeményezését, és erre reagálunk. A nyugati kultúrát elfogadó partner kézfogással üdvözli vendégét. A nők esetében az európai üzletasszonynak meg kell várnia, míg a férfi nyújtja a kezét. A munkavállalók között elenyésző a nők aránya, mindössze tíz %, a

szolgáltatásban és a magasabb képzettséget igénylő területeken találkozhatunk velük. A gyakorlati üzleti életben viszont még mindig alig vesznek részt Ezek többsége európai vagy amerikai egyetemeken tanult, és ennek megfelelően viselkedik – tehát kézfogással üdvözöl, és először nyújtja a kezét. A hagyományt őrző arab nem mutatja be a feleségét, tegyünk mi is így – de magyarázzuk el a helyzetet nejünknek, mert.! A hagyományos arab köszöntési forma a férfiak között a következő: Megfogják a partner jobb kezét, bal kezüket a másik jobb vállára teszik és mindkét oldalon arcon csókolják egymást. Ez azonban csak azonos neműek közt megengedett. Férfi és nő soha nem adhat csókot egymásnak a nyilvánosság előtt. Az üdvözlés szavakban is nagy lelkesedéssel párosul. Az arab nevek meglehetősen sok gondot okoznak nekünk, európaiaknak. A legbiztosabb megoldás, ha partnerünket megkérjük, írja le angolosan ő maga a

teljes nevét, így a levelezéshez is segítséget kapunk. Az arab írás – a rövid magánhangzó hiánya miatt – nehezen írható át pontosan. A líbiai elnök nevét a következő módon írhatjuk: Muammar al-Quaddafi, 85 al-Quadhafi, Quathafi, Guaddafi, Kaddhafi stb. Az egyiptomi nevek éppúgy, mint nyugaton a cím, az utónév, néha az apa nevéből képzett középső név, és végül a családnév. Az egyiptomi elnök helyesen írt neve a következő: President Anvar al Sadat Az al szócska jelentése –ból, -ből. Az al-Barudi = Barudi fia, de Barudiból városából való. Leggyakrabban a cím és a családnév az alkalmazott megszólítás, de van, aki a titulus mellé az utónevet használja. A mennyiben valakinek nincs külön titulusa, szólítsuk egyszerűen úrnak, asszonyomnak. Előfordul az is, hogy egy esti partin utónéven szólítanak valakit, a másnapi hivatalos találkozón pedig a vezetéknevét használja. Az egyiptomiak az iszlám tanaival nem

ütköző információkra teljesen nyitottak. A „magukfajtát” előnyben részesítik, de a külföldiekkel szemben barátságos és szívélyes vendéglátó. A mindennapi élet központjában a vallás áll, és ennek törvényei számukra mindig megfelelő megoldást kínálnak. A döntéshozó csak férfi lehet, de mindig a közösséggel való egyetértés alapján. Az egyén alárendelődik a család, a törzs, a nagyobb közösség érdekeinek. Az egyén biztonságát a család szavatolja, ha aláveti magát a vallás és a közösség akaratának. Az üzletmenet itt jóval lassabb, mint Európában. Legyünk türelmesek! Az arab üzleti élet nem különül el. A hivatalos ügyek intézése közben telefonok, családtagok és barátok látogatása szakíthatja meg a folyamatot. A pihenőnap péntek, ilyenkor szinte semmit nem lehet elintézni. A munkahét szombattól szerdáig tart. Figyelni kell arra is, hogy itt 28 napos holdhónappal számolnak. A hivatalos találkozók

hosszú ráhangolással indulnak egészség, utazás stb. Addig üzletkötésről szó nem lehet, míg a partnerét meg nem ismerte, és meg nem kedvelte az egyiptomi fél. Itt is ajánlatos helyi ügynök szerződtetése Az üzleti folyamatban felszolgált kávé azt jelzi, közel a befejezés. Ilyenkor szoktak dohányozni is. Vigyázzunk, ha egy arab azt mondja „igen”, akkor az csak a lehetőséget hordozza magában. Az önérzet nagyon fontos a számukra, ezért erre ügyeljünk, hogy ne sértsük meg partnerünket, esetleg kevéssé fontos területen alkudjunk meg a fontosakért. Amiről nem illik társalogni: a nők, feleség, leány, Izrael. Amiről érdemes: sport, történelem, szívesen tréfálkoznak, főleg saját bürokráciájukról, de mi ne csatlakozzunk saját kritikánkkal! Nagyon vendégszeretők, bőséges programról gondoskodnak a vendég számára. Nem róluk mintázzák meg a pontosság szobrát, de mi ettől függetlenül legyünk pontosak! A

„kérelmezőket” mindig megvárakoztatják. 86 Az öltözködés terén ajánlatos, hogy ne viseljünk népművészetinek számító ruhadarabot, mivel ezt provokációnak tartják. A hőség ellenére a testet illik eltakarni. A férfiaknak hosszú nadrág és hosszú ujjú ing az ajánlott viselet, az üzleti és hivatalos életben a zakó, nyakkendő elvárt, kerülendő a látható ékszer, különösen a nyaklánc. A nők csak illően felöltözve mutatkozhatnak, a ruha nyakkivágása magasan záródjon, az ujja legalább könyökig érjen. A szoknya térd alatti, a legjobb, ha bokáig ér, és ne legyen testhez simuló. A nadrág, nadrágkosztüm nem ajánlott Az öltözék kontrollja, ha az egyiptomi férfiak megfordulnak a hölgy után, akkor baj van a megjelenéssel. Az étkezés kapcsán elmondható, hogy az arab étkezési szokások az iszlám által meghatározott módon érvényesülnek, függetlenül attól, hogy Afrika északi részén, vagy a diaszporában

élnek. Az étkezési szokásaik a zsidó szokásokhoz vezethetők vissza. Tiltott a sertéshús fogyasztása, a sertészsír alkalmazása, és a szeszes ital. Reggelire fehérsajt, datolya, olajbogyó, friss lángos, sajt a jellemző. Az étkezés szertartására jellemző hosszú beszélgetéshez előétel tartozik, salátákat és borikot = tojással töltött, forró olajban sütött tésztabatyu, tazsint = felfujt ajánlanak. A saláták magokkal, joghurttal, olajjal, fűszerekkel készülnek A főételek között a cous – cous és egyéb egytálételek, grillspecialitások halból, tenger gyümölcseiből. A húsválaszték: birka, bárány, kecske, csirke roston, marha roston. Ezek mellé sok salátát esznek. Kedvelik a fűszerezett húsgombócokat, különleges mártásokkal. Az étkezést a desszert-féleségek követik, amelyek nekünk túl édesek, friss gyümölcs valamint leveles tésztából és marcipánból készült keleti specialitások követik. Italválasztékban

az alkohol nem szerepelhet, többnyire beugasiri = ásványvíz, vagy tiszta, hideg víz az italuk, de szívesen fogyasztják a gyümölcsleveket is. Étkezés után egy csésze mentatea is megszokott. Az iszlám előírásinak ismerete sem árt, ha megfelelően akarunk viselkedni ebben a környezetben: Az ételt az isten legnagyobb ajándékának tekintik. A zarándoklat idején tilos a vadászat, de megengedett a halászat. Az állatok leölése csak a szakrális előírásoknak megfelelően lehetséges. A Ramadan= nagyböjt szeptemberben kezdődik, ilyenkor napkeltétől napnyugtáig sem ételt, sem italt nem szabad fogyasztani, nem szabad fürödni. Éjszaka viszont – mivel Allah nem látja őket – annyit esznek, amennyit csak bírnak. Nappal pedig folytatódik a böjt. A tizedik hónap első napján ünnepség és lakoma jelzi a böjt végét. Tömény italt csak nemzetközi szállodákban lehet kapni. Az éttermekben sör és bor a választék. Az otthoni meghívásnál, a

házigazda példáját követve, vessük le a cipőnket. A megbecsült férfi vendéget a házigazda jobbjára ültetik. 87 A vendégségben nem illik megsózni a húst. Evőeszközzel csak kevés helyen étkeznek. Ne egyen meg mindent, egy keveset hagyjon a tányéron, jelezve, hogy jóllakott. Minden apró és nagy szívességért elvárt a borravaló. Ajándékként sütemény vagy csokoládé az illő, nyugati beállítottságúak esetében a virág is megfelel, egyébként esküvői, illetve temetési kellékként fogadják. Jó ajándék lehet egy szépen kivitelezett iránytű, Mekka miatt. Bal kézzel ne adjon át ajándékot, két kézzel lehet. A gesztusok terén a bal kéz tisztátalannak számít, ezért mindig a jobb kezünket használjuk, ha szükséges mindkét kezet. Még gesztikulációnál is ügyeljünk erre! Valakire ujjal rámutatni illetlen. Ülés közben mindkét lábat tartsuk a padlón A talp partnerünk felé fordítása agressziót jelent! A mecsetbe

való belépéskor a levetett cipőket talppal egymás felé fordítva teszik le, nehogy valakit megsértsenek. A felemelt hüvelykujj itt kihívást jelent. A „nyugi”, „várj egy percig” jelzése a magunk felé fordított tenyér ujjainak a hüvelykujjhoz érintése. Az araboknál a társalgás testzónája közeli, ha egy üres moziban, vonatkupéban egyedül ül valaki, az arab biztosan mellé, vagy közel ül le, anélkül, hogy igénye lenne a beszélgetésre. Izrael Államformája többpárti parlamenti demokrácia, egykamarás törvényhozó testülete a knesset, 120 képviselőből áll. Az állam vezetője a köztársasági elnök, mandátuma 5 évre szól, és kétszer lehet megválasztani. A kormányt a miniszterelnök irányítja. A megszállt területek nem izraelita lakói nem rendelkeznek állampolgári jogokkal. A népesség 4,7 millió, gyorsan szaporodó, mivel sok a bevándorló. Fővárosa Jeruzsálem, 500000 lakos. Hivatalos nyelv az arab és a héber, de a

jiddis, angol, francia és az orosz használata is gyakori. Mivel az izraeli népesség több, mint 40 %-a másutt született, így páratlanul gazdag kulturális értékek halmozódtak fel. Az előzőeknek megfelelően a köszönés sokszínűsége a jellemző. A leggyakrabban alkalmazott köszönés a salom. A nem ortodox zsidók körében a kézfogás természetes üdvözlési forma, a nyugattal üzleti kapcsolatokat fenntartók esetén is ez a jellemző. A nők ne nyújtsák először a kezüket, mivel a vallás érintési tilalmat ír elő. A megszólításkor az uram, asszonyom, kisasszony az elfogadott. Az idősek megszólításánál gyakori az abu = apa alkalmazása. 88 Minden olyan információra nyitottak, amely hazájuk előnyére szolgálhat, de mindennek ellenállnak, ha az nem hasznos. A hit és az érzelem döntően befolyásolja az egyén véleményét. Ehhez társul a túlélés stratégiája Fontos az egyén értéke és méltósága, a magánélet és a szabad

véleményformálás. Erős a családi összetartás, ez az identitási alap A protokoll-szabályokat „rugalmasan” kezelik, a külsőségek helyett a tartalmi tényezők a mérvadóak. Jellemző a nyers őszinteség, az időtakarékosság! A forgatókönyv helyett a helyszíni rutin a domináns. A „szervezett anarchia” a jellemző a protokollosaikra, akik zseniálisan improvizatívak. Az időpontok egyeztetésénél ügyelni kell a 28 napos hónapokra. A pontosság egyébként ebben a térségben sem jellemző, de azért már átveszik a nyugati elvárásokat. Előfordul, hogy a szefárd zsidó, vagy a palesztin késik, esetleg el sem jön. A „kérelmező” fogalma itt is ismert, a vele járó megvárakoztatás is A stílust jellemzi a konfrontáció, erős érzelmi megnyilvánulással. Az arab üzletemberek körében az egyiptomiakra jellemzők az érvényesek. A névjegykártya fontos, héber és angol nyelven készüljön, mélyített nyomással. Vendéglátóként

igyekeznek anyanyelvén kiválóan beszélő partnert találni az üzletmenet idejére. Az izraeli partner korrekt, akár az írásbeli megállapodás is mellőzhető. A vendéglátás bőséges, az üzleti összejöveteleken üdítő, sütemény, kávé, tea. A külföldiek részére a különböző összejöveteleken dohányzási szünetet szoktak beiktatni. Az esti rendezvények későn kezdődnek, és sokáig tartanak A meghívón jelzett személyek számát errefelé nem veszik komolyan, az egyedül meghívott érkezhet a családjával, a protokollos megoldja. A gasztronomia terén az alapvető elvárás a kóserség tiszteletben tartása. Ezt nem lehet utánozni, ennek hitelesítettnek kell lenni. / Budapesten a Shalom Kóser Étterem ad lehetőséget, ha izraeli vendégek jönnek / Az éghajlat miatt a könnyű, sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó ételek a kedveltek. Sok édességet és cukrászkészítményt fogyasztanak Ne együnk meg az utolsó falatig mindent, egy

kevés étel meghagyásával jelezzük jóllakottságunkat! Az öltözködés terén a nyugati elvárások betartása nem szükséges. Nem szükséges a nyakkendő viselete, a zakó és a kigombolt ing megfelelő. A nők esetében a mértéktartó, a testet fedő, nem szűk és nem áttetsző öltözék az elvárt. A szent helyek esetében sort, fedetlen hát, ujjatlan ing, blúz megengedhetetlen. Az ortodox negyedekben a nem megfelelő öltözék akár fizikai inzultust is kiválthat. A különböző színű kipa = háromrészes öltöny kaftánnal, a prémes kalap megszokott Izraelben a rekkenő hőségben is. A hithű nők parókát , hajhálót, sapkát, kendőt, kalapot viselnek. A szoknya lábszárközépig ér, zárt felsőrésszel, a harisnya is kötelező. 89 Ajándékozni csak a jó ismerősök körében szokás, vigyázzunk, vallási tilalmat ne sértsen az ajándék! Otthoni meghívás esetén bonbon vagy virág megfelel, ha ortodox a meghívó, a kóserségre

ügyeljünk. Az ajándék átadása mindig jobb kézzel történjen – a bal tisztátalan. Ha arabok lakta épületbe lépünk be, vegyük le cipőnket. Másik személyre ne mutassunk rá. A cipőtalp mutatása sértés, tehát ülés közben a lábunk párhuzamosan maradjon a talajon. Az „autóstop” jelzés provokatív, ne tegyük A közelről történő kommunikáció itt is jellemző, ne lépjünk hátra, mert úgyis követnek illetve sértő. Az arab férfiak kéz a kézben sétálása a barátság jele Indiai Köztársaság Többpártrendszerű szövetségi állam, államfő a köztársasági elnök, a kormány irányítója a miniszterelnök. Két törvényhozó testület működik, az Államtanács 250 fős, míg az Alsóház 545 fős. A hivatalos nyelv a hindi és az angol. Tizenöt nagyobb és háromszáz kisebb nyelvet, 1500 nyelvjárást beszélnek. A népesség mintegy 900 millió, többnyire ( 80 % ) falun élnek. Főváros Delhi, 5,3 millió lakossal. Az

üdvözlésnél hagyjuk kezdeményezni indiai partnerünket! A nagyvárosokban a nyugati műveltségűek alkalmazzák a kézfogást, de a nyugati hölgyek ne kezdeményezzenek! Általában a két tenyér ujjainak összeérintése a szokás, könnyed meghajlással, amely mellé a namaszté = jó reggelt, jó napot, jó estét kifejezést alkalmazzák. Mind a hindu, mind a moszlim vallás tiltja a nyilvános érintkezést férfi és nő között, ennek megfelelően a szikhek és a keresztények is kerülik. Ünnepélyes fogadásnál a vendég virágfüzért kap, ezt a nyakban kell viselni a szállásig, vagy búcsúzáskor a repülőre való felszállásig. A rangot, címet tartalmazó megszólítás alapvető fontosságú, a foglalkozáscímek is segítenek – professzor, doktor, direktor. Senkit ne szólítsunk keresztnéven, csak ha kérték. Használjuk az itt is elfogadott úr, asszony, kisasszony megszólítást. Társadalmi rangot ad az életkor, az iskolázottság, a kaszthoz

tartozás, a foglalkozás. A kormányhivatal előkelőbb az üzleti életnél A hinduknak nincs családnevük, apjuk nevét öröklik az újszülöttek, ehhez a saját, születéskor kapott név járul: Thiruselvan s/o Vidzsaj = Vidzsaj fia Thiruselvan ( s/o = son of = valakinek a fia, d/o = daughter of = lánya ), A hosszú indiai neveket lerövidítve használják: Mr. Thiruselvan= Mr Thiru Ha egy nő S. Kamala férjhez megy Thiruhoz, a neve Mrs Kamala Thiru lesz 90 Előfordul az is, hogy a gyarmatosított területeken a keresztény vallást felvevők bibliai eredetű neveket vettek fel családnévként. Ebben az esetben a megszólítás: Mr. Abraham, Mr Jacob A moszlimoknál a nevek általában arab eredetűek Oszman bin Laden ( bin= fia), Így a megszólítás: Mr. Oszman A nők esetében a binti = leánya szócska kerül a névbe: Khadizsa binti Fauzi, A megszólítás: Miss Khadizsa, ha a férjhez megy: Mrs. Khadizsa vagy Mrs Oszman. Az a moszlim férfit, aki megtette a

mekkai zarándoklatot, a Hadzsi = tiszteletre méltó néven illik szólítani. A nők esetében Hadzsának A szikheknél a férfiak Szing, a nők Kaur előnevet viselnek, itt mindig a saját nevüket és címüket használják, mivel nem lehet mindenki Mr. Szing, ami értelmetlen is lenne = Férfi úr ? A nyugati mentalitásúak elhagyják az összekötő szókat. A nevek bonyolultsága miatt a névjegykártya nagy segítséget adhat, készüljünk fel belőle alaposan! Az indiaiaknál a nők helyzete ma is elnyomott, előfordul, hogy társaságban nem mutatja be a férfi a feleségét – ezt a nő is természetesnek veszi! – tehát alkalmazkodjunk a helyzethez! Az indiaiak értékesnek tartják a pontosságot, kár, hogy a gyakorlatukban nem ez dominál. A programunk legyen szellős, hogy egy utolsó pillanatban érkező ajánlatot még be tudjunk szorítani. A programokat jó előre kell szervezni, mivel csak a levél a megbízható, és az lassú, a telefon vagy fax

szolgáltatásuk megbízhatatlan. Mindig az adott intézmény csúcsvezetéséhez kell fordulnunk, mert döntés csak ott születhet. A tárgyalásoknál mindenütt a saját tempójával dolgozik mindenki, legyünk türelmesek! Kalkuláljuk be az időveszteséget! Adjuk át angol névjegykártyánkat! Bár a tempó lassú, a hangvétel személyes és szívélyes, nagyon vendégszeretők. Ha frissítőkkel kínálják, és nem szomjas, akkor is fogadja el a második kínálásra. Amennyiben a cukros, tejes indiai tea nem ízlik, lassan szürcsölgessük! A „nem” szó használata durvaság, direkt visszautasítás helyett a „megpróbálom” használata eredményesebb. A vallási ünnepek idején – ebből sok van ! – megáll az üzleti és hivatali élet. Az étkezési szokások meglehetős kavalkádjával találkozhatunk Indiában. Nem szabad elfeledni, vagy felcserélni, hogy a hinduk marhahúst ( szent tehén!), a muzulmánok pedig disznóhúst nem ehetnek. A hinduk ihatnak

szeszesitalt, a muzulmánok nem. A buddhistáknál nincs étkezési tilalom Sokan vannak, akik a vegetáriánus életmód mellett kötelezték el magukat. Egyik részük szigorúan véve semmilyen állati terméket sem fogyaszt, míg más részük tejet, tojást igen. 91 Ezért mindig tisztáznunk kell vendégünk milyen szokások követője. Ezen nem sértődnek meg, sőt örülnek, mert így könnyebb megtartani szokásaikat. Még a legelőkelőbb éttermekben is kézzel esznek, ezért az indiai ételek úgy készülnek, hogy kézzel fogyaszthatók legyenek, és az ujjak összezárásával emelik fel az ételt. Étkezni csak jobb kézzel szabad! A bal kéz a higiéniára szolgál, így tisztátalannak tekintik. Az étkezés előtt és után nagyon fontos a kézmosás, ehhez kis tálkákban langyos vizet hoznak, amelyet citromszeletekkel illatosítanak, de a zsír oldására is rendkívül alkalmas. A tálka mellé készített szalvétába törlik kezüket. A hinduk minden

étkezés után öblítik a szájukat. Vigyázzunk, hogy a közös tálalóedényhez ne érjünk kézzel, mert a többiek nem szívesen vesznek belőle. Saját tányérból ne kínáljuk még hozzátartozónkat sem Az ételválaszték indiai, kínai vagy európai lehet, ez utóbbit nem ajánljuk! Az étkezés alapja a rizs, ezt kiválóan készítik, minden szem külön és szárazon fogyasztható. Sok és különleges fűszert használnak ( lásd: Nagy földrajzi felfedezések.), egyik jellegzetes közülük a curry = feketebors, szegfűbors, cardamon, szegfűszeg, paprika, gyömbér, kömény. Kedvelik a csípős ízeket Az alapanyagok a következők: zöldség, hal, rákfélék, csirke, metélt tészta, ürü, bárány. A jellemző menü: csirke vagy bárányhúsleves, ezután a vallási előírások szerint vegetáriánus vagy húsos fogások rizzsel, zöldségekkel. Kizárólag olajjal és vajjal főznek. Az étkezést kávé helyett többnyire teával fejezik be, angol szokás

szerint. A szeszesital fogyasztása nem jellemző, bortermelés nincs, sörök licenc alapján. A kevés hazai pl.: toddi = erjesztett pálmalé , vagy importált, égetett ital magas árfekvésű. Az indiai csapvíz más összetételű, ezért inkább üdítőt, ásványvizet igyunk! Az étkezés végén nem illik köszönetet mondani, mert ez errefelé a fizetség egyik formája, és így sértő. Hasonló meghívással egyenlítsük „tartozásunkat”! Az üzleti ebédek kedveltebbek, mint a vacsorák. Ha étkezési meghívása van, pár perccel később érkezzen. Otthonra szóló meghívás esetén 15-20 perc késés az illő. A borravaló Indiában messze nagyobb szerepet kap, mint a jó szolgáltatás ellentételezése. Itt a valahova eljutás és ügyintézés alapvető eszköze, vagyis kenőpénz. Jól átgondolt alkalmazása nyomán kitárulnak az addig zárt ajtók, lesz helyünk a vonaton vagy repülőgépen, ahol „minden jegy elkelt”. Ha pénzt adunk egy koldusnak,

pillanatokon belül a többiek is körülvesznek bennünket. 92 A férfiak esetében napközben a nadrágon kívül viselt ing, a szafari jellegű öltözék az elfogadott. Rövidnadrágot csak sportoláshoz hordanak Hivatalos összejövetelen kötelező a fehér ing, nyakkendő és a sötét öltöny. Az indiai fél megjelenhet harisnyaszerű fehér nadrágban, gallértalan barna kabátban, fején a híres Gandhi sapkával, amit a zárt térben, tárgyaláskor sem vesznek le. A szikhek turbánjukat hordják egész idő alatt. A nőkre a tarka és változatos szári a jellemző, ez öt méteres anyag, melyet a blúzra és az alsószoknyára boszorkányos ügyességgel tekernek föl felsőruhaként. Az ékszer nagy divat, kézen, nyakon, fülben és az orrban egyaránt szívesen viselik. A homlokra festett „hindu pont” gyakori, és nem illik bámulni Az indiai szemérem az öltözködésben elsősorban a hölgyeknél jelenik meg, erre illik odafigyelni a ruhatár

összeállításánál, ha Indiába utazunk, vagy indiai társaságba vagyunk hivatalosak. Az üzletasszonyok hagyományos kosztümöt, nadrágkosztümöt viseljenek. A bőrből készült ruhadarabok nem szerencsések, az állatkultusz miatt provokatívnak fogadják. Templomokban különösen kellemetlen lehet Ha templomba megyünk be, tegyük zsebre a kezünket, hogy erőszakosan ne nyomjanak a kezünkbe kegytárgyat, amit ki kell fizetnünk. Az ajándékozásnál más szokások vannak, mint Európában. Itt nem illik kibontani az ajándékot az ajándékozó jelenlétében. Házhoz történő meghívásnál csokoládéféleség, virág a megfelelő ajándék, de ne mandulavirág = temetésnél. Ne csomagoljuk fehér vagy fekete anyagba, mert ezek szerencsétlen színek. A szerencsések zöld, piros, sárga. Ha tudja, hogy vendéglátója fogyaszt alkoholt, egy üveg márkás whisky is jó ajándék. Bőrből készült ajándék nem szerencsés Mivel az indiaiaknál a lélek a fejben

lakozik, senkinek ne érintsük meg a fejét, még gyereket sem illő megsimogatni a fején. A hívás lefelé fordított tenyerű ujjmozgatással történik, a felfele fordított tenyér sértő. A kihúzott testtartás és csípőre tett kéz a kihívás jele. A kommunikációs zónatávolság népcsoportonként változó. Az ujjal való mutogatás illetlen, az állukkal mutatnak rá valamire A fütyörészés neveletlenség. Ha egy indiai megragadja valakinek a fülét, az az őszinte megbánás jele. A fül egyébként szent testrész, meghúzása, megütése súlyos sértés. Mivel a láb tisztátalan, soha ne mutassuk senki felé, ha lába vagy cipője hozzáért valakihez kérjen elnézést. A vallási élet több mint 80 %-ban a hindu népesség alapján adott, mégis itt található az egyik legnagyobb mohamedán közösség. Emellett a kereszténység, a szikh vallás és a dzsainizmus is megtalálható. 93 Figyelemre méltó, hogy az évezredek óta létező

kasztrendszer, bár a kormány betiltotta, még ma is fontos szerepe van a politikai és az üzleti életben egyaránt. Thaiföldi Királyság Államformája alkotmányos monarchia. A parlament Alsóháza az állampolgárok által választott képviselőkből áll, a Felsőház tagjai kinevezéssel kerülnek a törvényhozásba, erős katonai támogatást kapnak. Népessége 57 millió, fővárosa Bangkok, 5,5 millió lakosú. 80% a thai etnikumhoz tartozik, 13 % kínai. A hivatalos nyelv a kínaival rokon thai, de mellette megtalálható a kínai, laó, khmer és a maláj is. A címeknek, rangoknak nagy a jelentősége. Az üzletemberek jelentős része kínai, a thaiak elsősorban az államigazgatásban tevékenykednek. A thaiak megszólítása a Khun = uram, asszonyom, kisasszony, szócska és a kapott név, esetleg a rang segítségével történik. A kapott név 1920 óta elöl áll, hátul pedig a családnév. Csatcsai Csunhavan = Khun Csatcsai A kínaiak esetében a családnév

áll elöl, amelyet egy vagy két utónév követ. A megszólítás a cím és a családnév alapján: Mr. vagy Dr Csang A nők férjhezmenéskor megtartják lánynevüket, így a megszólításuk lehet Mrs., de helyesebb a Madam Li ( a házasság előtti név: Li Csu-csin ). A thaik szeretik a beceneveket, így könnyen adnak partnereiknek is, különösen, ha nehéz a nevünk kiejtése számukra. Az üdvözlési forma alapja az imádkozó kezek, a könyökök a törzshöz szorítva, fejjel olyan mélyen bólintani, hogy érintsük kezeinket és mondjuk Vai. Ez érkezéskor és távozáskor is alkalmas. A kézfogást is alkalmazzák, de jobban örülnek a hagyományos üdvözlésnek. Szerzeteseket ne érintsük, szóban köszöntsük! Nyitottak minden információ és probléma iránt, amellyel saját problémáik megoldását is segíti. Általában a szubjektív érzésükre, és az eleve elrendeltetés tanára építenek állásfoglalásukban. Az egyén mindenkor felel a

döntéseiért, tetteiért. Nem erőszakosak, erősen empatikusak. A döntésekben a hierarchia jelentős szerepet kap, az alárendeltek függő helyzetben vannak főnökeiktől. A társadalom alapja a kiterjedt család, a faluközösség és a vallási közösség = wat. A király szerepe a nemzeti egység fenntartása Mivel a jövőt nem láthatják, ezért a tervezést fölösleges dolognak tartják, s remekül el vannak a bizonytalansággal, egyedül magukban bíznak. Thai partnere az ismerkedést egy italmeghívással kezdi, ez még nem alkalmas az üzleti megbeszélésre. A sikerhez nagy türelemre van szükség, és a bürokrácia is 94 elég erős. Sose veszítse el önkontrollját, ne hajtson erőszakosan másokat, ez itt nem eredményes. Csak saját tempójukban hajlandók dolgozni A nyílt nem mondása az itteni etikett szerint kerülendő, ezért mindenféle átlátszó kifogással próbálkoznak, vagy az angoltudás hiányosságát mímelik. A névjegykártya

kétnyelvű legyen: angol és thai. Sokat segít, ha néhány fontos szót megtanulunk thai nyelven. A nevetés náluk a zavar jele is lehet. Az öltözködésben az üzleti elvárás a férfiaknál könnyű anyagból készült öltöny, fehér ing és nyakkendő. Semmiképp ne fekete, mert errefelé csak temetésen viselik. A hölgyek egyszerű kosztümöt, vagy hagyományos ruhát viseljenek! A megjelenésre egyébként sokat adnak, a partnerek ez alapján ítélnek. Hétköznapi viseletük férfiaknál hosszúnadrág és ing, a nőknél könnyű ruha vagy szoknya-blúz összeállítás, a felsőrész lehet rövid ujjú, de ne legyen ujjatlan! A rövidnadrág is elfogadott mindkét nem esetén, de templomban nem illő. Ha templomba megyünk, régi vagy olcsó cipőben tegyük, mivel belépéskor le kell vetni, és gyakran ellopják. Ünnepélyes alkalmakra fehér zakó és ing illik, fekete nadrággal és nyakkendővel. A nők hosszú nagyestélyit viselnek. Ez lehet fekete is,

színes kiegészítőkkel Utcán ne hordjunk gumiból, műanyagból készült övet, ez errefelé a nagyon szegények viselete. Az étkezési szokásokat ezen a tájon a kínai konyha határozza meg. A társasági összejöveteleken divat a svédasztalos rendszer. Vacsorameghívásnál a feleségek meghívása fontos. A villa, kanál használata elterjedt, csak más módon történik. A villát a bal kézbe, a kanalat a jobb kézbe fogják. Az étel feldarabolása a kanál élével történik, a villával rásegítjük a kanálra a feldarabolt ételt. Itt sem illik az utolsó falatig mindent megenni, ha még kér, várja meg a kínálást, de csak a második kínálás után illő elfogadni. Az utolsó darab étel kiérdemlése megtisztelésnek számít. Az étkezés után teát vagy sört fogyasztanak, vizet csak akkor igyunk, ha előttünk bontották fel a palackot! A dohányzás a férfiak privilégiuma, szintén az étkezést követi. A gesztusok terén a különböző neműek

érzelem-nyilvánulásai elfogadhatatlanok a thai etikett szerint. Az azonos neműek gyakran fogják meg egymás kezét A lábkeresztezés és a boka ellenkező térdre feltevése illetlen és sértő. Ne érintse senkinek, még gyereknek sem a fejét! A tömegközlekedési eszközön át kell adni a helyet, ha szerzetes száll fel. Itt is a lefele fordított tenyér és az ujjak mozgatása a hívás jele. 95 Ha vacsorameghívást kapunk, a legjobb ajándék a sütemény, gyümölcs és a virág, de ne bársonyvirág vagy szegfű, mert ezek temetői virágok! A hölgyeknek vihetünk parfümöt, kozmetikumot, nyakláncot, klipszet. Jó ajándék lehet még az import égetett szesz, az országunkról szóló színes útikönyv, népviseletbe öltöztetett figura. A vallás Thaiföldön a buddhizmus egyik korai ágazata, a theravada iskola, ide tartozik a lakosság 95 %-a. Mintegy 3% muzulmán, de más vallások, pl a kereszténység is megtalálható. Kínai Népköztársaság Az

államberendezkedés kommunista, egyetlen törvényhozó testülete van, az Országos Népkongresszus. Ennek minden képviselője a párt tagja A kongresszuson választják meg az Állandó Bizottságot – ez a tényleges hatalom birtokosa. Úgy működik, mint egy minisztertanács az „első miniszter” vezetésével. Az elnöki tisztet a párt főtitkára tölti be, széleskörű befolyással Népessége – becsült adatok szerint – 1,3 milliárd , fővárosa Peking, 7 millió lakosa van. A hivatalos nyelv a kínai mandarin dialektus, ezt a lakosság 70 %-a beszéli, emellett a kantoni, a vu és a kedzsia dialektust használják. Ötvenöt hivatalosan elismert kisebbség használhatja saját nyelvét, nyelvjárását. Az üzleti életben az angol a legelterjedtebb használt nyelv. A kínaiak egy ősrégi kultúra leszármazottai, ez visszatükröződik udvarias viselkedésükben, az örökké mosolygós kedvességükben, a köszönetnyilvánításukban. Az igazi kínai halk,

szerény és mindig vidámnak látszik Az üdvözlési formák terén a szóbeli lehetőség a nap minden szakában a nyihaa, az elbúcsúzásnál = cájtyen. Az udvarias köszönet-nyilvánítás = se-se Üdvözléskor könnyed meghajlás, bólintás a jellemző, de a kézfogás is elterjedt. Várjuk meg, amíg a partnerünk nyújt kezet! A hivatalos látogatót, legyen az üzem, iskola, hivatal, színház, tapssal fogadják. Viszonzásként nekik is tapsolni illik. Bemutatkozáskor a formalitások dominálnak. Igen érzékenyek a címek, rangok terén. Mindig a hivatalos címeket használjuk, csak akkor elvtársozzunk, ha mi is kommunista párttagok vagyunk! A névhasználat megegyező a thaiföldi szokásokkal. Érdekesség, hogy egész Kínában 400 „klán név” létezik, amit nyugaton „átértelmeztek”, hiszen a Vang, Vong, Huang ugyanazon klán tagjai! A külső forrásból származó információkat óvatosan fogadják és kezelik. Az egyéni szempontokon felül kell

emelkedniük, ez az állam hivatalos 96 ideológiájának az elvárása, a kollektivitás a rendszer alapja. Mivel a gazdaság erősen centralizált, a felelősség mindig a felső vezetésé. Ahol azonban mód nyílik a vállalkozásokra, mindig megtalálják a „kiskapukat”. A bázis a család, a munkahelyi és a lakóhelyi közösség. A rokonság kapcsolati tényezője hagyományosan erős. A hierarchia egyik legfontosabb és látható jele az életkor. Kiépített kapcsolatok nélkül nehéz bármit is elérni Kínában. A sajátos ebédszünet itt 12- 14 óráig tart, ilyenkor szinte megáll az élet, még a telefonközpontok sem működnek. Rendkívül erős az írásbeliség, ezért a szükséges dokumentumokat nagy példányszámban vigyük magunkkal / mellesleg fénymásolat készítése nem egyszerű errefelé /. Csak fekete-fehér nyomtatást használjunk a szín-szimbolika miatt! Készüljünk fel arra, hogy a legvégsőkig húzzák-halasztják a döntést, annak

reményében, hogy szorult helyzetben számukra kedvezőbb lesz az eredmény. Arra is készülhetünk, hogy a gondolataikat nem direkt módon adják közre, hanem hosszú szövegben „tálalják”, ez is elnyújtja az érdemi munkát. Nekünk hozzá kell edződni a szigorú protokollhoz, a körülírásokhoz, szóvirágokhoz, miközben a kapcsolat az összes mosoly ellenére is a hivatalos keretek között marad. A közvetlen személyes kapcsolat kiépítése szinte lehetetlen. A kínaiak döntéseit befolyásolják az asztrológiai jelenségek, csak akkor köt üzletet, ha az számára kedvező jelben álló csillagképhez kötődik. A névjegykártya angol és mandarinnyelvű legyen, aranyozott nyomással, mivel ez a legtiszteletreméltóbb szín Kínában. Amennyiben partnerétől névjegykártyát kap, soha ne tegye a hátsó zsebébe vagy abba a tárcába, melyet ott hord! Ha csoportos tárgyaláson veszünk részt, a hierarchia betartása fontos. Mindig a legmagasabb

pozíciójú vezető lépjen be a fogadóhelyiségbe, és mindig ő vezesse a tárgyalást! Kínában az üzleti életben a közös ebéd a gyakoribb, de legalább egy alkalommal vacsorameghívást is kaphatunk. Az esti étkezés 18-19 órakor kezdődik, és mint általában errefelé, jó két órát tart. Elvárt a percnyi pontosság! Étkezés közben nem téma az üzlet. Az étkezést mindig rövid teázás, beszélgetés, forró vizes textil szalvétával történő kéz és arctisztítás vezeti be. Várjuk meg, míg vendéglátónk megkezdi az étkezést. Az udvariasság megköveteli, hogy minden fogást megkóstoljunk, legyen az akár skorpió olajban párolva, rizságyon. A rizs fogyasztásánál a tálkát tartsuk közel a szánkhoz! Ne igyekezzünk az elején jóllakni, mert előfordul, hogy akár 20 fogást szolgálnak fel. A kiürült csészét, tányért mindig újratöltik Az utolsó falatot hagyjuk a tányéron, jelezve a jóllakottságot. 97 A levesekhez

porcelánkanalat, a darabos ételhez evőpálcikát használnak. Nagyra értékelik, ha megpróbálkozunk az evőpálcika használatával, ami nem ördöngösség, és nincs külön előírása. A lényeg az, hogy a táltól a szánkig ott maradjon az étel a két pálcika között. Ha befejezte az étkezést, helyezze a pálcikákat az asztalon levő tartóba! Ne fektesse se a csészén, se a tányéron keresztbe, mert az itteni babona szerint szerencsétlenséget hoz. Nem szabad a csészében levő rizsbe szúrni sem a pálcákat, és ne ejtsük el, mert az is balesetet eredményez. Ha nehézségbe ütközik a használat, akkor kérjünk villát, és annak segítségével fogyasszuk el az ételtt! Kést ne használjunk! Ennyi bevezetés után lássuk a kínai konyhát, amely teljesen más, mint az általunk megszokott európai. Jellemző a sok fogás, a fogásonkénti kis mennyiség, és a rengeteg íz, valamint a változatosság. A kínaiak fűszerezése számunkra nem kellemetlen.

Általában a könnyebb, nem kalóriagazdag ételeket ( hal, szárnyas, sovány sertés ) részesítik előnyben. Egyik fő alapanyaguk a bambuszrügy, amelyet szinte minden ételhez felhasználnak. A sokféle fű, a szójamártás, liliomszirom, lótuszmag mind sajátos ízforrás. Köretként a rizs mellett előfordul a metélt, illetve a gomba is A leves az étkezés végén van. Specialitásuk a fecskefészek leves, amely sok zöldséggel, gombával és szárnyashússal készül. Édességekből a cukrászsüteményeket, fagylaltokat ( rántva is ), krémeket szeretik. Étkezés közben különféle teákat isznak ( a csersav segíti az emésztést ), különösen kedvelt a jázmin tea. Az aperitif náluk a rizspálinka = sake. Bort vagy más szeszesitalt ritkán fogyasztanak. Szeretik, ha az asztalon friss, hideg víz is van A gyümölcs feltálalása jelzi az étkezés végét. Az összepecsételt abrosz náluk a sikeres és ízletes ebéd jele. Nagy hagyománya van a

pohárköszöntőknek, mindig a vendéglátóé az első lehetőség, és utána bárki mondhat. Nem feltétlenül kell alkohollal történnie Az öltözködésben az egyszerűség dominál, a zárt egyenruha-szerű öltöny a divat, amelyet nők is viselhetnek. A sötét ruha mindenütt megfelelő Nyáron elfogadott a kívül hordott, vagy begyűrt rövid ujjú ing, nyakkendő nélkül. Az üzleti életben ma már a hagyományos öltöny, ing, nyakkendő az elvárt a férfiaknál, a nőknél pedig a klasszikus kosztüm, magasan záródó nyakkal. Alacsony sarkú cipővel, a magas sarkú cipő viselete csak diplomáciai fogadáson szükséges, ahogy a nagyestélyi is. A feltűnő ruházatot kihívásnak veszik, a farmernadrág viszont bevonult a hétköznapok ruhatárába. Rövidnadrág csak kiránduláshoz való Az ajándékozásnak bonyolult szabályai vannak, ráadásul törvényi tiltás is vonatkozik rá. Manapság azonban egyre gyakrabban fogadnak el ajándékot 98 Mások

szeme láttára soha ne adjunk át ajándékot! A partner cégtől kapott, cégnek szóló ajándék elfogadható, de ezt egyértelműen kell közölnünk. Az ebéd- és vacsorameghívás nem tilos, így ez is lehet egyfajta ajándék. A márkás tollak luxus ajándéknak számítanak, de a konyhagép, márkás konyakwhisky is. A bélyeggyűjtés az egyik leggyakoribb hobbi, így ez is lehet értékes ajándék. Hasznos a hajcsat, fésű, öngyújtók, pólók, számológép is. A csomagot mindkét kezét használva adja át, számítson rá, hogy az ajándékozó jelenlétében nem bontják fel a csomagot. Az élelmiszer is jó ajándék, de ezt ne vacsorameghíváskor vigyük, mert ez bizalmatlanságot jelent a vacsora minőségét illetően. Cukorka, csokoládé, gyümölcskosár biztos siker az ajándékozásban. Ne adjunk olyan ajándékot, amelyen az alábbi motívumok szerepelnek, vagy maga a tárgy képezi az ajándékot: szalmapapucs, szandál, óra, gólya vagy daru,

zsebkendő, olyan tárgyak, amelyek színe kék, fehér, fekete – az elmúlás miatt. Az ajándékot a kínai határon felbontják, ezért a csomagolást inkább a vámvizsgálat utánra halasszuk, vagy a helyszínen vásároljuk pl. a Shopban Csomagoláshoz használjunk piros csomagolóanyagot, ez a szerencse színe, de megfelel a rózsaszín és a sárga is, amelyek jótékony, vidám színnek számítanak. Az ajándékot mindig a tárgyalás végén illő átadni. Kerüljük a széles mozdulatokat, a túlzottan élénk mimikát, a kínaiaknál ezt visszataszítónak tartják. Ugyancsak nem kívánatos az érintés, különösen idős és magas rangú személy esetén sértő. Az azonos neműek gyakran fogják meg egymás kezét, de különneműek esetén ez nem szokás. Ujjal való mutogatás nem illő, az egész kéz használata a megfelelő. A hívás jelzése valaki felé, a lefelé fordított tenyér és az ujjak mozgatása. A szájba nyúlkálást – élelem maradék,

körömrágás stb. – gusztustalannak tartják. A vallás terén a politika az ateizmus mellett tör lándzsát, de az alkotmány tartalmazza - bizonyos keretek között – a szabad vallásgyakorlatot. A buddhizmus, az iszlám és a kereszténység irányzata a legjellemzőbb. A konfuciánizmus inkább filozófia, mint vallás, mégis a kétezer éves tan hatása a mai napig áthatja a kínai társadalmat. Az alap a család, ennek harmóniája a kölcsönös felelősségre épül. Szabálya, hogy az uralkodó – alattvaló, férj – feleség, apa – fiú, idősebb – fiatalabb testvér, barát, ismerős viszonyában a rang, az életkor fontos szerepet tölt be. A gyermeki engedelmesség kiemelkedő jelentőséggel bír. A nyájasság, az igazságosság és a hűség erényei mély tiszteletet érdemelnek. 99 Japán Császárság Parlamenti keretek között működő alkotmányos monarchia. Az államfő a császár, a miniszterelnök irányítja a kormányt. A

törvényhozás kétkamarás, tagjait választják. (képviselőház, Tanácsadó testület ) A népesség 125 millió fő, ez meglehetősen nagy népsűrűség. A föld területének 0,3 %-án él a föld lakosságának 3%-a. Fővárosa Tokyo, 12 millió lakossal A hivatalos nyelv a japán, bonyolult, sok finom árnyalatot tartalmazó nyelv, melynek rejtett jelentéstartalmát csak az anyanyelvűek ismerik. A hierarchikus kommunikáció a jellemző az egész társadalomban. Az üzletemberek, de mások is jól beszélik az angolt. A japánok kifelé hajlamosak az elzárkózásra, de saját közösségükön belül nagyfokú nyitottság jellemzi őket. Gondolkodásukat áthatja a hagyományok tisztelete, a gyakorlati tapasztalat, az érzelmek és a közösség iránti lojalitás. ( Konfucius! ) A modell a család, így a döntésekben a közösségé a szerep. Erős a megszégyenüléstől, kudarctól való félelmük. Gyermekkortól az érzelmek elfojtására nevelik őket, a

magatartásuk ezért szituatív, nehezen kiismerhető. Fontos náluk az életkor és a hivatali rang tisztelete, a férfi felsőbbrendűség, de ez utóbbi területen a fiatalok körében már a nyugati szokások megjelentek. Jól ismerik az európai etikettet, külföldi vendégeikkel kapcsolatban nem csak betartják, hanem szinte túlzásba viszik, mikor híres udvariasságukkal fűszerezik. Nyugati partnereikkel természetesnek tartják a kézfogást, amely ellentétben üzleti rámenősségükkel könnyed, puha – „döglött hal”. Egymás között a meghajlás három típusa jelzi a differenciált üdvözlést. Az uralkodó előtti meghajlás, térdre ereszkedés, tenyerek a padlón, mély főhajtás – ez már többnyire kikopó félben van. A mély, szertartásos meghajlás, ami szintén nem túl gyakori. Marad tehát a mindenkor és mindenhol alkalmazható könnyed meghajlás. Ez utóbbi a javasolt számunkra is a japán partner üdvözlésekor, a jobb kezünkkel a bal

kezünk külső élét fogva, az összekulcsolt kezeket magunk elé leeresztve hajoljunk meg. A meghajlás mértéke legyen azonos a partnerével, ne megalázkodás jelleget tükrözzön! A bemutatkozásnál a névjegykártyának óriási szerep jut. Az előre, esetleg japán szakértő segítségével elkészített kártya a lehető legtöbb információt tartalmazza, japán és angol nyelvű legyen. Az átadás a meghajlás és a kézfogás után történjen! A két kézzel átvett kártyát tanulmányozó partnere felszisszenéssel jelzi, ha kellően fontos személyiségnek tartja Önt. Ön is figyelmesen olvassa el a kapott kártyát, érdeklődjön a kiejtés iránt, a címeket – rangokat illetően. A kapott kártyával bánjon figyelmesen , ne tegye farzsebbe, vagy ott hordott tárcába, hanem az erre a célra rendszeresített tartóba helyezve a belső zsebbe 100 vagy a diplomata táskába helyezzük el. Tárgyalásnál akár több partnerét is kitehetjük magunk elé,

mert a tévesztés nagyobb hiba errefelé. A japánban – akár nálunk! – elöl áll a családnév, ehhez a san = úr, asszony, kisasszony szócska hozzátétele az udvarias megszólítás. A japán partnertől kapott „Majd meggondolom.” válasz az elutasítást jelzi Ebből már joggal következtethetünk arra, hogy a japán tárgyalási stílus jelentős mértékben eltér az itthon megszokottól. Ennek elsősorban az az oka, hogy a japán nyelvben a mögöttes dolgok a fontosak, valamint az, hogy a japánok a harmóniára, a kölcsönösségre koncentrálnak, és szinte soha nem mondanak nemet. A japán kommunikáció sajátossága az igenlő tagadás: ha valamire rákérdezünk, és hiánycikk, így felelnek „igen, nincs!” Itt is a felső vezetésnél lehet kezdeni a tárgyalásokat, mivel itt van a döntési kompetencia. A személyes kapcsolatok itt is sokat jelentenek, a későbbiekben mint közvetítő, illetve referencia is felhasználhatók. Ha nincs megbízható

kapcsolat, akkor telefonon keresztül próbálkozzunk, mert a levélre előfordul, hogy nem válaszolnak. Az első megbeszélés csupán az ismerkedés, ilyenkor belső információkra ne számítsunk! Itt a megkötött szerződések is felülbírálhatók, ezt mindkét fél kezdeményezheti. Ha egy japán nem érti, hogy mit mondott a partnere, nem kérdez vissza, hanem eltussolja a választ. Szeretik a nem egyértelmű fogalmazást Nem kívánják a partner zavarát sem, de saját okvetetlenségüktől is félnek, a homályosítás segít a presztízsveszteség elkerülésében. A felelősségtől félnek, ezért csoportosan tárgyalnak, és konzultációk során hozzák meg a kollektív döntést. A „farkasszem” nézést illetlennek tartják! A rangidős a szóvivő, a többiek az ő felszólítására kapcsolódnak be. Az idősek tisztelete erős, ezért mindig fokozott tiszteletet tanúsítsunk irántuk! Az egyén dicsérete nem szokás, az eredmény mindig csapatmunka, az

elismerést is így osztják. Nem biztos, hogy mindig ugyanaz lesz a tárgyalópartnerünk, mivel a munkavállalókat gyakran helyezik cégen belül át, hogy jól megismerjék a munkafolyamatokat és kollegáikat. Az azonos feladatok végzői rendszeres megbeszéléseken egyeztetik a jobb munkavégzés lehetőségeit. A „Javaslat – láda” errefelé mindig megtelik okos ötletekkel. A tolmácsolás fontos, de ha nincs, akkor igyekezzünk angolul lassan, szüneteket tartva beszélni. Ne kételkedjünk partnerünk szellemi képességeiben A humor nem idegen tőlük – népi bölcsességek -, de az európai viccet nem ismerik, és nem értik. A szervezettség magas fokú, a döntések – az előzőek ellenére – gyorsak, a felelősségi és döntéskörök szigorúan elhatároltak. Az információ áramlása is gyors. A pontosság nagyfokú, üzleti találkozóra illő a hajszálpontos érkezés, de a közlekedésből adódó késést elnézően kezelik. 101 Az

öltözködés terén az európai hatások érvényesülnek, ez párosul fejlett esztétikai érzékükkel. A fehér szín náluk a gyász színe, ezért kerülendő A mértéktartó formákat és színeket részesítik előnyben, ezen a téren is érződik hagyományos fegyelmezettségük. Hétköznapi viseletben a nyilvánosság előtt a férfiak nem mutatkoznak. Jól ápoltak és elegánsak Az olaszos papucscipő itt nagyon hasznos, mert gyakran kell levetni. A hölgyek öltözködése konzervatív, nadrágot nem nagyon hordanak, az ékszer csak minimális legyen, hasonlóan bánjunk az illatszerekkel, kozmetikumokkal! Ne vegyünk túl magas sarkú cipőt, mivel így esetleg magasabbak leszünk japán férfi partnerünknél. Nyáron a nagy melegre való tekintettel célszerű a pamutból készült ruha viselete. Hasznos a megfelelő mennyiségű váltóruha Az üzleti jellegű társas összejövetelek időpontját a munkaidő utánra teszik. A helyszín általában egy vendéglő.

Az otthoni meghívás ritka Amennyiben mégis megtörténik, érzékeltessük, hogy tudatában vagyunk a megtisztelésnek. Feleséget csak akkor vihetünk, ha ezt külön kérik. A japán feleségek nem vesznek részt az ilyen rendezvényeken. Előfordul, hogy csak közvetlenül előtte szólnak. Az is gyakori, hogy ilyenkor egyik étteremből a másikba mennek – hostessbár is szerepelhet a programban, ezt a hölgyek mellőzzék! A japán étterem egy sajátos világ, ahova cipővel nem léphetünk be. Így cipő- és ruhatár várja a kedves vendéget. Az itt közreműködő gésákkal és táncosnőkkel, akik tiszteletre méltó hölgyek, tilos a bizalmaskodás. Az ilyen szórakozás valódi szerepe a kapcsolat erősítése, ennek ellenére lehetséges az üzletről való beszélgetés is, de ne ez legyen a fő téma. A rendelést bízza vendéglátójára, mivel az étlapon csak japánul tűntetik föl az ételeket. A ceremónia első része a forró vízben áztatott frottír

törölköző, amely az arc és a kéz törlését, frissítését szolgálja. Az étkezés megkezdése előtt gyakori a néhány mondatból álló tószt, amely kedvelt a japán körökben egyébként is. Ezután meghajlás következik, majd hozzálátnak az étkezéshez. Vigyázzunk, a japán éttermekben az asztal alacsony, térdmagasságú. Törökülésben, illetve magunk alá húzott lábbal illik ülni. A japánok a leves fogyasztása előtt egy-két falat rizst esznek. A rizses tányér fogása: bal kézben tartjuk, négy ujjal és a hüvelykujjal támasztjuk meg a pereménél. A rizst ehetjük pálcikával, de kérhetünk villát és kést is, ez ma már nem illetlenség. Az evőpálcikát nem illik az idősebbek előtt kézbe venni Ha a rizses tányérban maradékot hagyunk, akkor ezt úgy értelmezik, hogy még kérünk, ha kiürül, teát töltenek bele. Lehetőleg minden fogásból „csipegessünk”! A reggeli bőséges, rizs, hal, tojás, zöld tea. Az ebéd

egytálétel , a főétkezés a vacsora levessel, többféle hallal, rizzsel, savanyúsággal, gyümölccsel, teával. 102 A legkedveltebb édesség a rizsből készült mocsi. Jellemző a sokféle étel, ezért, hogy ne hibázzunk, figyeljük vendéglátóinkat, és alkalmazkodjunk hozzájuk! A szeszesitalt kedvelik, de nem bírják, ezért munkaidőben soha nem isznak. Nemzeti italuk a nem túl erős rizsbor, amelyet hidegen és testmelegen fogyasztanak, a szake. Az import borok nem kedveltek, viszont jó söreik vannak. A teázás közben szürcsöléssel jelezhetjük az elégedettségünket. Az üres poharat újratöltik. Az ajándékozás terén kifinomult szokásokat tapasztalhatunk. Gyakran adnak egymásnak ajándékot. Július 15-én és január elsején az üzleti életben kötelező az ajándékozás. A csomagolás művészi szintű kivitelezése sokkal fontosabb, mint maga az ajándék értéke. A kezdeményezést engedjük át vendéglátóinknak, és ennek ismeretében

válasszuk ki a megfelelő ajándékunkat. Ritkán bontják ki az ajándékot, és érzelemnyilvánításuk ezen a téren is visszafogott, ami nem a nemtetszés jele. Viselkedjünk mi is hasonlóan! Import skót whisky, konyak, virág, sütemény, cukorka, gyerekeknek elektronikus játék – márkás cégtől. Páros számú ajándékot ne adjunk! Hivatalos vallás nincs, a követett irány a sintoizmus, amely a császárság intézményrendszerének a megalapozója. Emellett a buddhizmus a legelterjedtebb. A kereszténységet mindössze 4% képviseli A gesztusok terén a japán kultúra igen gazdag, így nagyon tudatosan kell alkalmazkodnunk a helyi szokásokhoz. Kerüljük a széles karmozdulatokat, a szokatlan arcmimikát, a teátralitást. Az OK japán értelmezése a mutatásnál: pénz. Mutogatni illetlenség, evőpálcikával is, a nyitott tenyerű arc előtti integetés / legyezés / tagadó választ jelent. A szipogás, tüsszentés, köpés nem tilos a nyilvánosság előtt,

az orrfújás viszont igen. Ha kifújta orrát a papír zsebkendőbe, dobja a szeméttartóba, mert nem veszik jó néven, ha zsebben tartogatjuk, amit az orrunkból kifújtunk. Számukra szokatlan a férfiak és a nők nyilvános érintkezése. A nevetés nem biztos, hogy a jókedv kifejezése, sokkal inkább a zavarodottság jele náluk. A csend nem kínos, hanem szükséges és hasznos Nipponban. Ausztrál Államszövetség Demokratikus szövetségi rendszer, amely a brit királyi házat elismeri államfőként – képviselője a főkormányzó és az egyes államok kormányzói. 103 Ennek ellenére függetlennek tekintik magukat, és nem az alkotmányos monarchia részének. Törvényhozó testülete a Szövetségi Parlament, amely a szenátusból és a képviselőházból áll. A hivatalos nyelv az angol, 95% beszéli, a brit és az amerikai sajátos keveréke. Népessége 17,5 millió, ebből 206000 fő őslakos, 85% városokban él. Fővárosa: Camberra, 300000 lakossal.

Modoruk barátságos, szívélyes, nyoma sincs őseik konzervativizmusának. Leggyakoribb üdvözlés a „Helló”, de használatos a „G’day” is. A kézfogás a jellemző a találkozásoknál, a nők egymás között az arconcsókolást alkalmazzák. A bemutatkozás esetén a teljes név használata az illő. Megszólításnál a „Sir”uram, „Madam”-asszonyom az udvariassági elvárás A „mate”- barát kifejezést gyakrabban használják mindkét nem esetében. Gyorsan mennek át tegezésbe! A tudományos fokozatokat, címeket csak szakmai körökben használják. Nyitott gondolkodásúak és egyenrangúnak tekintenek mindenkit, míg ennek ellenkezőjére nem látnak okot. Az előítéletek nem jellemzőek rájuk Az objektivitás jellemzi őket az üzleti életben, és a civil szférában egyaránt. Az üzleti kapcsolatok kiépítése nem okoz nehézséget, szívesen alakítanak ki új partnerkapcsolatokat. A tárgyalás megkezdésekor rövid, megismerkedést

könnyítő beszélgetéssel kezdjük! Nem mellébeszélősek, nyíltan nyilvánítanak véleményt, és ez az elvárásuk partnereik felé is. Szerénység és közvetlenség jellemzi őket, ezért az öntömjénező modor nem lehet sikeres. Hajlamosak a „kicikizésre” ilyenkor A profit a lényeg, a tárgytól való eltérést, a részletekbe való belemerülést nem szeretik, a rövidség náluk erény. A tekintélytisztelet nem jellemző, így kommunikációnk legyen szerény, és ne lepődjünk meg heccelődéseiken, mert kedvelik az ugratást, viccelődést. A munka és a kikapcsolódás errefelé szigorúan elválik egymástól. Nem kedvelik a váratlan vendéget, jelentkezzünk be a látogatás előtt! Az öltözködés terén nem adnak sokat a formaságokra. Közelebb állnak az amerikai trendhez, mint az európaihoz. Nyári időben a könnyű ruházat a jellemző, míg a téli hónapokban a melegebb ruházat és az esőköpeny az ajánlott. Az itteni étkezés

hihetetlenül egyszerű. Tulajdonképp egy „steak” – félig átsütött, véres hússzelet, fűszereket csak a só képviseli. Köretként hagymát és burgonyát tálalnak. Kerti „barbecue”-nyilt tüzű sütő nagy divat A tengeri halak sokasága biztosít változatosságot az étkezésben. Rendkívül sok nemzet képviselteti magát a kontinensen, ezért a vendéglátás éppilyen sokszínű. Természetesen az otthoni vendéglátás esetén is a nemzeti sajátosságokat részesítik előnyben. Az otthoni meghívás nem gyakori, csak megismerés után szokás. 104 A hagyományos „ötórai tea” négykor kezdődik.( Afternoon tee ) A teaként említett esti étkezés 6-tól 8-ig tart, míg a Supper ( vacsora ) késő éjszakába nyúlik. Ha sörözőbe megyünk, ott a társaság minden tagja fizet egy kört, erre hangos kiáltással hívjuk fel a figyelmet: „Én fizetek!” A legmegfelelőbb társalgási témák: sport, természeti látnivalók. A vallási és

politikai kérdéseket komolyan veszik, így komoly vitára lehet számítani, amely során tiszteletben tartják a másik felet, vagyis nem szükséges félénknek lenni. A gesztusok terén az O.K és a fordított győzelem mutatása trágár Férfinak nem illő nőre rákacsintani. A férfiak ne fitogtassák egymással szemben fizikai erejüket! A borravaló csak tényleges plusz tevékenységért jár, így taxisofőr, fodrász, szállodai alkalmazott számára nem szokás. Nem feltétlenül elvárt az üzleti életben az ajándékozás. Otthoni meghíváskor virág, alkohol, édesség vagy itthoni népművészeti termék a megfelelő. A vallás terén a katolikus és az anglikán egyház hívei azonos mértékben találhatók: 38-38%. A zsidó, mohamedán, buddhista vallás is jelentős hatású Idézetek jegyzéke 1/ Pintér E.: Európai illemtan 35o 2/ Sille I.: Illem, etikett, protokoll 5o 3/ Ottlik K.: Protokoll 57o 4/ Pintér E.: im 59o 5/ Szabó A.: Az úriember 61o 6/

Ottlik K.: im 62o 7/ Ottlik K.: im 63 o 8/ B. Gracián Y Morales: Az életbölcseletek kézikönyve 68o 9/ Ottlik K.: im 63o 105 1o/ Morales i.m 69o 11/ Ottlik K.: im 64o 12/ Nagy György L.: Autóbuszvezetők illemszabályai 13/ Nagy György L.: im 14/ Ottlik K.: im 69o 15/ Ottlik K.: im70o 16/ Ottlik K.: im 70o 17/ Ottlik K.: im 84o 18/ Tihanyi T.: Villámszabályok az illemtanból 19/ Ottlik K.: im 87o 20/ Ottlik K.: im 91o 21/ Ottlik K.: im 92o 22/ D. Robinson: Az üzleti élet illemtana 15o 23/ Pintér E.: im 35o 24/ D: Robinson: i.m 61o 25/ D. Robinson: im 95o 26/ D. Robinson: im 85 o 27/ T. Morrison és tsi : Meghajlás vagy kézfogás? 7o Felhasznált irodalom Balogh L.: Illemtan Fono Kft. Debrecen A. Hunter: Etikett Novella Bp. Hogyan viselkedjünk Pallas Köves J. Julianna: Tudni illik, hogy mi illik KGJ. T. Morisson és tsi: Meghajlás vagy kézfogás Alexandra Pécs Nagy György L.: 106 1996. 1994. 1995. 1994. 2002. Autóbuszvezetők illemszabályai A. Pease – A

Garner: Szó – beszéd A. Pease: Testbeszéd Pintér E.: Európai illemtan D.Robinson: Az üzleti élet illemtana Sille I.: Illem, etikett, protokol Ottlik K.: Protokol Protokol plussz Protokol extra Protokol A – Z Protokollkódex Robinson, D.: Az üzleti élet illemtana I. Uffelmann: Mindentudó illemtudó I. Wolf: Nagy illemkódex Volán Egyesülés Park Park Europa Bp. Perfekt Bp. KGJ. Bp Protokoll ’96 Bp. Protokoll ’96 Bp. Protokoll ’96 Bp. Protokoll ’96 Bp. Dinasztia Bp. Perfekt Panoráma Bp. Trivium 107 1997. 1991. 1991. 1998. 2001. 1994. 1994. 1995. 1996. 1997. 2000. 2001. 1995. 1995. Próbateszt (Illemtan) 1. Mely kategóriába tartozik az alábbi fogalom? 1p „ A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályai.” A; etika B; etikett C; illem 2. Kitől idézünk: „ Illőt ha kérdesz, illő lesz válaszom ” 1p A; Arisztotelész B; Mann C; Euripidész 3. Melyik passzívára utal az alábbi fogalom? „ Az ember erkölcsi

tulajdonságainak összessége. Nem örökletes, átalakítható, formálható, fejleszthető. ” 1p A; jellem B; magatartás C; lelkiismeret 4. Nevezze meg és fejtse ki a magatartás négy alapszabályát! 8p 5. Az öltözködési kiegészítők közül melyeknek kell színben harmonizálni? 4p 6. Soroljon föl 3 viselkedési aktívát! 3p 7. Mely országban elvárt az a szabály, „hogy jobb egy fokkal túlöltözöttnek lenni, mint alulöltözöttnek.” 1p A; Németország B; Ausztria C; Anglia 8. Mely országban kifejezetten elegáns piperkőc, színes az öltözködési skála?1p A; Anglia Elérhető összpontszám: 20 B; Görögország C; Olaszország Megfelelő: 10-13 Jó: 14-17 108 Kiváló: 18-20