Informatika | UNIX / Linux » Kósa Attila - Egy elképzelt hálózat összeállítása a Debian GNU Linux Etch verziójának segítségével

Adatlap

Év, oldalszám:2009, 121 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:178
Feltöltve:2011. szeptember 27
Méret:573 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

ahalasz 2015. június 30
  Profi munka. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Egy elképzelt hálózat összeállítása a Debian GNU/Linux Etch verziójának segítségével Kósa Attila konyv@mithrandir.hu 2009. március 23 Debian GNU/Linux 2 Szerkeszt® Kósa Attila Szerz®k Kósa Attila (1, 2.1, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 71, 81, 101, 102, 11.1, 112, 121, 122, 123, 124, 131, 14 fejezetek) Lektorok Korn András (2.1 fejezet) Nemkin Róbert (2.1, 31 fejezetek) Pásztor György (2.1, 31 fejezetek) Javítást küld®k A beküldés sorrendjében. Kolozs Sándor (14.82 fejezet) Kondás János (2.2 fejezet) Bekény Bálint (5.25 fejezet) Csabka (6.12 fejezet) Biacsics Balázs (15.6 fejezet) Jelmagyarázat: • d®lt bet¶ opciók neve; • írógép típusú bet¶ • • kis méret¶, írógép típusú bet¶ fájlok és könyvtárak neve; kiadandó parancsok; kis méret¶, írógép típusú bet¶, bekeretezve Kósa Attila kongurációs állományok, szkriptek. <konyv@mithrandir.hu>

2009. március 23 Tartalomjegyzék El®szó . 7 Köszönetnyilvánítás . 7 1. A terv . 9 2. 3. 4. 5. 6. DNS . 13 2.1 BIND8 . 13 2.2 BIND9 . 18 2.3 Adminisztrációs eszközök a 23 2.4 A DNS tesztelésére használható eszközök . 25 2.5 A többi szerver DNS beállítása . 26 DHCP . 27 dhcp . 27 3.2 dhcp3-server . 28 . 31 4.1 Id®szinkron ntp . 31 4.2 ntpdate . 33 4.3 Windows alatti NTP beállítások .

Biztonság 9. . 34 35 5.1 SSL . 35 5.2 ssh . 38 . 43 LDAP OpenLDAP . 43 . 55 SaMBa . 55 Fájlszerver 7.1 8. . 3.1 6.1 7. BIND9 -hez Levelek küldése . 65 8.1 65 Postx . Levelek olvasása 9.1 10. Proxy . 69 . 69 . 73 Dovecot 10.1 Squid . 73 10.2 Automatikus proxybeállítás 75 . 11. Web . 77 11.1 Apache HTTP-n .

77 11.2 Apache HTTPS-en 78 . 12. Naplózás 81 12.1 logcheck . 81 12.2 logrotate . 82 12.3 pogsumm . 83 12.4 syslog-ng . 84 13. Mentés 87 13.1 Amanda . 87 14. Csomagsz¶rés 99 5 Debian GNU/Linux 6 14.1 DNS . 14.2 NTP . 100 99 14.3 ICMP 14.4 POP2, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS 14.5 SMTP 14.6 UUCP . 101 14.7 AUTH . 101 14.8 FTP 14.9 TFTP . 100 .

101 . 101 . 102 . 102 14.10 HTTP, HTTPS . 102 14.11 nger 103 14.12 whois 103 14.13 syslog 103 14.14 r parancsok . 103 14.15 telnet 104 14.16 SSH 104 14.17 NNTP . 104 14.18 talk 104 14.19 IRC 105 14.20 SNMP 14.21 NFS . 105 . 105 14.22 NIS/YP . 105 14.23 X11 105 14.24 SaMBa

106 14.25 lpr . 106 15. T–ZFAL 107 15.1 DNS . 107 15.2 NTP . 109 15.3 ntpdate . 111 15.4 SMTP 15.5 VPN 15.6 Csomagsz¶rés . 112 . 113 . 117 GNU Licenc . 121 Tárgymutató . 130 Irodalomjegyzék . 131 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 El®szó Azért kezdtem bele ennek a könyvnek a megírásába, mert ilyen összetett anyaggal még nem találkoztam, és reményeim szerint képes lesz betölteni az általam érzett ¶rt. Természetesen soha nem mernék olyat állítani, hogy tökéletes lesz,

inkább azt mondom, hogy igyekszem a legjobb tudásom szerint elmesélni, hogyan csinálnám én. Öszintén örülnék annak, ha sikerülne egy színvonalas anyagot átnyújtani a közönségnek, amelyb®l a kételked®k számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a Linux igenis alkalmas a cégeknél felmerül® problémák megoldására, a felhasználók minél teljesebb kör¶ kiszolgálására. De egy percre se feledje senki, hogy ami ebben az anyagban megjelenik, az nem szentírás! Linux alatt mindenki megszokhatta, hogy egy problémának több megoldása is lehetséges, ezért felel®tlenség lenne azt állítani, hogy az itt leírtak az üdvözít®ek egyedül. Ugyanezen okból botorság lenne azt hinni, hogy minden megemlített szoftver minden lehet®sége szóba kerül majd. Inkább egyfajta szakácskönyvként tekintsen az olvasó e m¶re, és a benne szerepl® receptek alapján kedve szerint, ízlésének megfelel®en f¶szerezzen. Debian -specikus az egész anyag

(köszönhet®en annak, hogy azt használok a napi munkám- ban), ami persze nem jelenti azt, hogy használhatatlan lenne más Linux disztribúciók használóinak. A leírás hálózatot LATEX -ben készült, vmware server vim és dvips segítségével. A tesztelésre használt gépeket és alatt állítottam össze. Köszönetnyilvánítás Újra köszönetet mondok Drótos Dániel nev¶ f®iskolai tanáromnak, hogy megismertetett a Linuxszal. Sokat köszönhetek Gál Tamás barátomnak, aki magánbeszélgetéseinken meger®sítette azon meggy®z®désemet, hogy könyvet kell írnom, és tanácsaival átlendített a holtpontokon. Remélem, nem okozok neki csalódást. Nem gy®zöm elégszer megköszönni a LATEX kezd®knek és haladóknak cím¶ könyv ([6]) szer- z®inek (Wettl Ferenc, Mayer Gyula és Sudár Csaba), hogy megírták csodálatos könyvüket, mely elindított a LATEX -hel való megismerkedés útján, valamint azóta kiadták LATEX kézikönyv cím¶

könyvüket ([7] Wettl Ferenc, Mayer Gyula és Szabó Péter), amely a felmerült kérdéseim jó részére választ tudott adni. Meg kell emlékeznem és köszönetet kell mondanom az Irodalomjegyzékben található összes többi könyv, anyag szerz®jér®l, illetve szerz®jének is, mert ®k is sokat segítettek a Linuxszal való ismerkedésben, valamint tudásom elmélyítésében. Köszönöm Korn Andrásnak, Nemkin Róbertnek és Pásztor Györgynek, hogy az anyag készítésének korai szakaszában támogattak ötleteikkel, és elvállalták az els® fejezetek lektorálását, valamint sok id®t eltöltöttek azzal, hogy meggy®zzenek az igazukról. Köszönet illeti a kollégáimat Balsai Pétert és Váradi Gábort , akik elnézték nekem, hogy a közös szekér el®remozdítása helyett ezen anyag elkészítésébe fektettem fölös energiáimat, valamint minden támogatást megadtak, amelyet megadhattak. 7 Debian GNU/Linux 8 Köszönöm a Mithrandir Kft-nek a

támogatást. Köszönöm Goreczky Rolandnak, Kecskeméti Lászlónak és Szél Miklósnak, hogy olyan sok id®t áldoztak a html megjelenéssel kapcsolatos problémáim megoldására. Természetesen a családomnak feleségemnek, Marikának és két kisamnak, Attilának és Bálintnak tartozom a legtöbb köszönettel, hiszen ®k biztosították azt a hátteret, amely a nyugodt és eredményes munkához elengedhetetlen. Támogatás Az adományozás egy nagyszer¶ módja, hogy kimutasd elismerésed és megbecsülésed, valamint ösztönözz a további munkára. Kérlek, hogy annyit még segíts, hogy az átutaláskor (bezetéskor) tüntesd fel, hogy mely rész volt számodra a leghasznosabb Így lehet®ségem nyílik annak felmérésére, hogy az anyag mely részére fordítsak több gyelmet, mit b®vítsek, mir®l írjak részletesebben. Természetesen e-mail-ben is elküldheted számomra ezen információkat A támogatók nevei a weboldalon feltüntetésre kerülnek. Ha

valamiért nem szeretnél ott megjelenni, akkor kérlek, jelezd ezt nekem a könyv elején található e-mail címen. OTP bankos számlaszámom: 11773346-04210407. Támogatók Csak a weben elérhet® változatban található meg a felsorolás. http://www.mithrandirhu/doc/book/indexhtml Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 1. fejezet A terv El®ször pár szót arról, hogy MIRŽL NEM SZÓL ez az anyag. Nem akarok a Debian telepítésének menetér®l mesélni, feltételezem, hogy aki ebb®l az anyagból akar protálni, az már túljutott a telepítés nehézségein, illetve elérhet®ek az Interneten kifejezetten a Debian telepítésér®l szóló anyagok. Nem írok részletesen arról, hogy egy-egy szolgáltatásra miért is van szükség a tervezett hálózatban, illetve nem szeretnék az ezekhez kapcsolódó elmélettel sem untatni senkit (bár valamennyit muszáj volt megemlítenem) akit érdekel, az rengeteg jó dokumentációt találhat az

Interneten. Nem lesz szó tuningolásról, az egyes szolgáltatások memóriabeállításairól. Mégpedig azért nem, mert ezen opciók nagyon sok mindent®l függenek, szinte lehetetlen megoldást mondani az egyes opciók értékére a körülmények pontos ismerete nélkül. Az egy gépen futó szolgáltatások, a sávszélesség, a felhasználók száma, a gépben lév® memória mennyisége mind-mind olyan 1 tényez® , amely az egyes szolgáltatások beállítását befolyásolja. És most nézzük végre azt, hogy MIRŽL SZÓL a könyv. Kiválasztottam egy számomra szimpatikus hálózatot (egy C osztályút, a 192.168100 cím¶t), és ebben a hálózatban szeretnék különböz® szolgáltatásokat beüzemelni. Az üzembeállításhoz szükséges feladatok leírása ezen anyag egyik célja. 2 A szerverek Linuxot fognak futtatni, míg a munkaállomások windowsos gépek lesznek . Lehetséges, hogy egyszer az anyag el fogja érni azt a szintet, amikor linuxos

munkaállomások hálózatba állításáról is szót fog ejteni, de ez egyel®re csak nagyon távlati terv. Nem kötelez® minden az anyagban szerepl® szolgáltatást üzembe helyezni a saját hálózatunkban. Azért zsúfoltam bele talán feleslegesnek t¶n® szolgáltatásokat (például másodlagos dns szerver), hogy a beállításával kapcsolatos dolgokat be tudjam mutatni. A fejezetek sorrendje nem az elkészítés sorrendjét határozza meg (bár van olyan, amit csak meghatározott sorrendben lehet végrehajtani, például tanúsítvány generálása el®tt nem lehet a tanúsítványt használó LDAP szervert üzembe helyezni). Egyszer¶bbnek t¶nt, ha minden szolgáltatásról külön fejezet szól (még akkor is, ha maga a szolgáltatás több gépet is érint ekkor külön alfejezetben szólok a különböz® gépek kongurációs igényeir®l). De nézzük meg, hogy milyen szolgáltatásokat terveztem beüzemelni a hálózatban (picit részletesebb magyarázatot

az egyes fejezetek elején találhat a Tisztelt Olvasó az egyes szolgáltatások szükségességér®l): 1 2 • DNS (els®dleges és másodlagos); • DHCP (egyes gépekhez xen hozzárendelt IP címek); A felsorolás nem teljes, számtalan egyéb dologtól is függhet az optimális beállítás. A samba kivételével a többi szolgáltatás ugyanúgy m¶ködhetne linuxos hálózatban is, mint windowsos hálózatban (igazából a samba tisztán linuxos környezetben való m¶ködtetésének sincs akadálya). 9 Debian GNU/Linux 10 • SMTP (a bels® hálózat levelezése, valamint az Internet felé irányuló levélforgalom); • IMAPS (titkosított kapcsolaton keresztüli levélkezelés, miközben a levelek a szerveren tárolódnak); • proxy (sávszélességünk védelme és egyéb megfontolások); • fájltárolás (fájlok tárolása a szerveren); • központi felhasználókezelés (egy jelszót minden szolgáltatáshoz, single sign on); •

naplózás (központi logszerver, logelemzések); • backup (ha minden a szervereken van, akkor érdemes menteni); • pontos id® (például a titkosításokhoz szükséges, hogy azonosan járjanak a szerverek órái, de a logokban való keresgélést is megkönnyíti, ha az összes gép órája azonosan jár); • bels® webszerver (például nyilvános adatoknak); • t¶zfal (védjük meg, amit összeraktunk). A gépek nevei és IP címei (a bels® hálózatban példaként az akarmi.intra tartományne- vet fogom használni) a következ®k (ezeket az adatokat fogom felhasználni az egész anyagban, ezeknek megfelel®en készülnek majd el a kongurációs állományok): • a bels® weboldalakat tároló szerver intraweb, 192.16810247; • a mentéseket végz® szerver backup, 192.16810248; • a logszerver syslog, 192.16810249; • a fájlszerver samba, 192.16810250; • a proxyszerver proxy, 192.16810251; • a levelez®szerver mail,

192.16810252; • a DNS-szerver dns, 192.16810253; • a t¶zfal bels® hálózat felé néz® lába fw, 192.16810254 Nem lehet megszabni, hogy milyen szolgáltatásokat kell egy gépre összerakni, és melyeket muszáj más gépekre telepíteni. Ebben a kérdésben is csak az általam követett elveket tudom elmondani (plusz még néhány olyan dolgot, amelyet fontosnak tartok kiemelni): • A DNS és DHCP szolgáltatást azért szoktam egy gépre tenni, mert hasonló adatokra van szükségük, és egyszer¶bb szkriptb®l generálni a mindkét szolgáltatáshoz szükséges állományokat. Ez pedig nehézkes lenne (persze nem megoldhatatlan), ha külön gépen lennének Természetesen lehetséges külön gépen futtatni ezeket az alkalmazásokat, és például cvs-b®l venni a kongurációs állományokat. • A DNS-ben (és egyúttal a DHCP-ben is) érdemes valamilyen rendszer szerint elkülöníteni pár dolgot. A szerverek, a hálózati nyomtatók, az aktív eszközök

és a felhasználói gépek csoportosítását tartom én célszer¶nek. Egy lehetséges megoldás netmaszk határokon vágni, ez a kés®bbi esetleges zikai szétválasztást is egyszer¶vé teszi Természetesen bármilyen más felosztás is megoldást jelenthet, s®t, ilyen jelleg¶ felosztás nélkül is m¶köd®képes a hálózat. Hasznos olvasmányok a döntéshez az rfc1519txt (http://wwwietf org/rfc/rfc1519.txt) Kósa Attila és az rfc1219.txt (http://wwwietforg/rfc/rfc1219txt) <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux • 11 Az IMAP-on történ® levelezés meglehet®sen sok feladatot ad a diszk-alrendszernek (sok egyidej¶ felhasználó esetén), és a hálózati forgalma is nagy tud lenni. Emiatt nem célszer¶ hasonlóan nagy hálózati forgalmat bonyolító szolgáltatásokkal egy gépre telepíteni, amilyen például a • samba és a squid. A proxy (squid) is komolyan képes igénybevenni a diszk-alrendszert, emiatt célszer¶

önmagában futtatni, illetve olyan diszkeket (vagy diszkelrendezést) választani, amelyek képesek megfelelni ennek a terhelésnek. A diszkrendszer terhelését befolyásolja például a letöltésre használható sávszélesség is. Még a fájlrendszer kiválasztására is ügyelnünk kell, s®t, a mountolás opcióival is lehet®ségünk nyílik gyorsítani a rendszert (például a noatime opcióval). • Az IMAP és az SMTP szolgáltatás egy gépen történ® futtatása ésszer¶nek t¶nik, hiszen a levelek kézbesítéséhez szükség van egy MTA-ra (SMTP szolgáltatásra). • NTP szolgáltatást szoktam a t¶zfalra is telepíteni, hogy a bels® szervereknek ne az Internetre kelljen menniük a pontos id®ért. Viszont a bels® hálózat klienseit nem szoktam a t¶zfalhoz odaengedni, ezért a bels® hálózaton is létre szoktam hozni NTP szervert (vagy szervereket), amelyek közvetlenül a t¶zfalhoz szinkronizálják az óráikat, és szolgáltatnak a kliensek felé.

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre egy gép, amely a bels® ntp szerver lehetne, akkor természetesen a kliensek szinkronizálhatnak a t¶zfalon futó ntp szerverhez. • Ugyanez a helyzet a DNS szolgáltatással is. A t¶zfalra is telepítek, hogy a bels® DNS szerver ne az Interneten lév® szerverekkel beszéljen. Ily módon csak a t¶zfallal kell beszélnie De a t¶zfal is csak a bels® hálózat dedikált DNS szervereivel kommunikál, a kliensek nem érhetik el a t¶zfalon futó DNS szolgáltatást közvetlenül. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre egy külön gép, amely a bels® DNS szerver lehetne, akkor természetesen a klienseknek is el kell érniük a t¶zfalon futó DNS szervert. • A központi logszerverre nem igazán érdemes mindenki számára elérhet® szolgáltatásokat telepíteni, nehogy a felhasználók elfoglalják a logolás számára létfontosságú sávszélességet. Célszer¶ a logelemz® programokat is ezen a gépen futtatni, nem pedig a

különálló szervereken, bár vigyáznunk kell, hogy az elemz® programok ne terheljék le annyira a gépet, hogy az ne legyen képes mással foglalkozni. • A mentéseket végz® (és tároló) gépre lehet®ség szerint semmilyen kívülr®l elérhet® szolgáltatást nem szabad rakni, hiszen (valószín¶leg) a lehet® legtöbb érzékeny adatot ez a szerver tárolja. • Az rsync csomag sokszor a segítségünkre lehet, érdemes telepíteni. Alapbeállításban nem fut démonként, tehát nem nyújt lehet®séget a gép kívülr®l történ® elérésére. Jellemz®en ssh csatornán keresztül használjuk. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2. fejezet DNS A cél az, hogy a bels® hálózatunkban név szerint szólíthassuk meg a gépeinket. Ezt a feladatot megoldhatnánk a hosts fájlok segítségével is (miként az Internet h®skorában is megoldották), de egy rendesen m¶köd® névfeloldó-rendszer üzemeltetése kevesebb

problémát okoz, mint a hiánya. Ugyanis a legtöbb szolgáltatás alapértelmezésben használni szeretné a névfeloldást, és a névfeloldás hiányából fakadó id®túllépés lassítani fogja a kliensek kiszolgálását. Másodlagos DNS szerver nélkül is m¶köd®képes a bels® hálózat, de több okból érdemes megfontolni az alkamazását: • Növelheti az üzembiztonságot, ha az els®dleges szerver problémája esetén is van, aki kiszolgálja a klienseket. • Vannak olyan szolgáltatások, amelyek sok névfeloldási kérést küldenek. Jellemz®en ilyen például a proxy vagy a levelezés. Ezek mellé tehetünk másodlagos dns szervert (ezért került a példában is a levelez® szerverre), ezáltal kihasználhatjuk a cache el®nyét, valamint azt is, hogy a névfeloldási kérések nem a hálózaton keresztül történnek, hanem a saját gépen belül ezáltal gyorsabban jut adatokhoz a szolgáltatás, gyorsabbá válhat a kiszolgálás. A bels®

hálózatunkon használt domain-nek nem fontos az Interneten kapott tartománynévvel megegyeznie. Aki b®vebb magyarázatot szeretne, az forduljon például az Irodalomjegyzékben megadott ([5]) anyaghoz. A használt DNS szerver típusától függetlenül javasolt betartanunk azt az elvet, hogy ne adjunk ki felesleges információt vagy túl sok adatot. 2.1 BIND8 2.11 Els®dleges DNS szerver Telepítsük fel azokat a szoftvereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a BIND8 segítségével megvalósíthassuk a DNS szerverünket. # apt-get install bind Állítsuk meg a kongurálás idejére: # /etc/init.d/bind stop Generáljunk egy titkos kulcsot (a dnskeygen parancs segítségével), amely a két BIND8 szer- ver (az els®dleges és a másodlagos szerverekr®l van szó) közötti adatforgalom titkosításához szükséges: # dnskeygen -H 512 -h -n titkos kulcs * Adding dot to the name to make it fully qualified domain name Generating 512 bit HMAC-MD5 Key for titkos kulcs.

Generated 512 bit Key for titkos kulcs. id=0 alg=157 flags=513 13 Debian GNU/Linux 14 Két fájl jött létre a parancs hatására: Ktitkos kulcs.+157+00000key Ktitkos kulcs.+157+00000private A titkos kulcs név bármi lehet, ez csak annak a fájlnak a nevét (pontosabban nevének egy részét) alkotja, amelyben a kulcs tárolásra kerül. A /etc/bind könyvtárban hoztam létre a fáj- lokat, de gyakorlatilag nincs jelent®sége, hogy hol tároljuk, hiszen a kongurációs állományban úgyis szerepel maga a kulcs. Figyeljünk arra, hogy a két szerver órájának azonosan kell járnia (például 10 perc eltérés esetén már biztosan nem fog m¶ködni a szerverek közötti kommuniká- 1 ció ). A /etc/bind könyvtárban találhatóak a kongurációs állományok: • named.conf include az els®dleges kongurációs állomány, a többi ebbe kerül beágyazásra (az opció segítségével); • named.conflocal a lokális zónák megadására szolgáló

fájl; • named.confoptions A egyéb opciók megadására szolgáló fájl. named.conf állományt hagyjuk változatlanul, csak a másik két named.confoptions fájl felépítése az egyszer¶bb, ezért münket. A fájlra fordítsuk a gyelel®ször azzal kezdjük a kongurálást. Amikor készen vagyunk, akkor így néz ki a kongurációs állomány: options { directory "/var/cache/bind"; fetch-glue no; // query-source address * port 53; forward only; forwarders { 192.16810254; }; check-names master fail; check-names response warn; }; key titkos kulcs { algorithm hmac-md5; secret "0mPVTGyCXISROZNDFwIkrbc/iI9hhFvdInL1gym3JAgEs1ibzPwYoxm39g3X1qYO+KK8ymFRe7pn7nQ0diFVIw=="; }; server 192.16810252 { transfer-format many-answers; keys { titkos kulcs; }; }; A fájl elején látható a hatjuk a A directory named.conflocal query-source address indítsa a lekérdezéseket a opció. Az itt látható /var/cache/bind könyvtárban tárol- fájlban megadott

zónafájljainkat. opció azt határozza meg, hogy melyik interfészen melyik portról BIND8. Vegyük ki a kommentet ez el®l a sor el®l, így az alapértelmezett 2 Az id® bebizonyította, hogy NEM 53-as portról fogja indítani a kérdéseket minden interfészen. jó ötlet xálni a portot (http://www.securityfocuscom/news/11526?ref=rss), tehát NE vegyük ki a kommentet ez el®l a sor el®l! A forwarders opció abban van a segítségünkre, hogy a bels® hálózatunkon lév® DNS szer- verünk ne akarjon a nagyvilággal kommunikálni, kizárólag a t¶zfalunkon lév® DNS szerverrel beszélgessen tehát itt adjuk meg a t¶zfalunk IP címét. Ahhoz, hogy ez valóban így is történjen, szükséges még a 1 2 forward only opció megadása is. Ez is indokolja az id®szinkronizálásról szóló 4. fejezet létjogosultságát Ennek a csomagsz¶r® beállításánál látjuk hasznát, hiszen így pontosan korlátozni tudjuk, hogy egyes DNS szervereink melyik portról

fogják indítani kérdéseiket. Viszont egy esetleges támadó is élhet azzal a feltételezéssel, hogy rögzítettük a portszámot, ezáltal nagyságrendekkel könnyebb dolga lesz egy dns támadás (blind DNS forgery) esetén. Persze ahhoz, hogy sikeres támadást hajthasson végre kell az, hogy a t¶zfal bels® lábának IP címét spoofolja (azt hazudja, hogy ® a t¶zfal), el kell találnia mind a kérdésben szerepl® úgynevezett nonce-ot (ami egy 16 bites szám), mind a forrásportot. Amennyiben kikommentezve hagyjuk, akkor a szerverünk úgy fog viselkedni (lekérdezés szempontjából), mint egy egyszer¶ kliens (az 1024-es portjánál magasabb portról fogja indítani a lekérdezéseket). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux A 15 recursion no opcióval azt tudjuk szabályozni, hogy a szerverünk válaszoljon-e a klienseknek allow-recursion opció, amellyel az a saját zónáin kívül es® adatokkal kapcsolatban. Van egy

esetleges tiltás ellenére ezt mégis engedélyezni tudjuk a kívánt gépek számára. A check-names opció a kongurációs hibákra adott viselkedést szabályozza. Külön lehet szabályozni, hogy mi történjen, ha a saját els®dleges zónáiban (master), ha a másodlagos zónákban (slave), illetve egy kérdésre kapott válaszban (response) talál hibát. Három értéket lehet beállítani mindegyik eseteben: • fail hibaüzenetet ír a logfájlba, és az adatot nem veszi gyelembe; • warn hibaüzenetet ír a logfájlba; • ignore nem tör®dik a hibával. A transfer-format many-answers opció azt biztosítja, hogy a szerver a válaszait ne egyesével, hanem kötegelve küldje a másodlagos szervernek. Ezen a gépen a beírni a /etc/resolv.conf fájlban célszer¶ saját magát (tehát a 127001 IP címet) nameserver sorba, illetve a search opcióban az általa kezelt zónát megadni. A t¶zfal IP címét is tegyük bele a biztonság kedvéért.

Tehát így nézzen ki a fájl: search akarmi.intra nameserver 127.001 nameserver 192.16810254 A named.conflocal fájlnak kell tartalmaznia azt, hogy az egyes zónákhoz hogyan vi- szonyuljon a DNS szerverünk. Leggyakrabban a Egyel®re csak a master master és slave típusú zónák használatosak. slave típusra a másodlagos DNS szerver típusú zónákkal foglalkozunk, a beállításánál látható példa (17. oldal) zone "akarmi.intra" { type master; file "belso.db"; allow-transfer { 192.16810252; }; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; also-notify { 192.16810252; }; notify yes; }; zone "10.168192in-addrarpa" { type master; file "belso-rev.db"; allow-transfer { 192.16810252; }; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; also-notify { 192.16810252; }; notify yes; }; type sorban azt lehet megadni, hogy milyen le opció után a zóna tárolására szolgáló fájl nevét adhatjuk meg (csak fájlnév esetén a named.confoptions

fájl directory opciója határozza meg az elérési útvonalat, de akár teljes elérési útvonalat is megadhatunk). Az allow-transfer opLássuk, mit is jelentenek a zónafájl sorai A viszonyban áll a szerverünk az adott zónával. A ció lehet®séget nyújt azon IP címek felsorolására, amelyek zónatranszfert végezhetnek. Itt több címet is megadhatunk, egymás alatt, de pontosvessz®vel elválasztva ®ket. Az allow-query opció annak korlátozását teszi lehet®vé, hogy kikt®l fogadjon el kérést (illetve milyen címekr®l, címtartományokból érkez® kérésekre válaszoljon) a szerver. Az also-notify deniál egy IP címekb®l álló listát, egyúttal meghatározva azt, hogy ezeknek a címeknek kell elküldeni a NOTIFY üzenetet, amikor a zónafájl új verziója kerül betöltésre a szerveren. A 2009. március 23 notify yes Kósa Attila arra utasítja az <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 16 els®dleges szerverünket, hogy ha a

zónafájl változását észleli, akkor küldjön jelzést a másodlagos szervereknek, hogy frissítsék a zónát. Ekkor van jelent®sége a kés®bb említésre kerül® Serial-nak, mert a másodlagos szerverek ennek a változásából tudják majd, hogy valóban frissült az adott zóna, és ezután kérik le az els®dleges szervert®l, hogy náluk is az új adatok legyenek meg. Miután az alapvet® kongurációval elkészültünk, már csak az általunk kezelt zónafájlok megírása van hátra, hogy üzembeállíthassuk DNS szerverünket. Ezeket a fájlokat a /var/cache/bind könyvtárban kell elhelyeznünk. Lássuk ezen fájlok formátumát és a lehetséges tartalmukat (a teljesség igénye nélkül). El®ször a $TTL 86400 @ IN SOA belso.db3 névre keresztelt fájlt készítsük el. dns.akarmiintra dnsmasterakarmiintra ( 2007022001 ; Serial 86400 ; Refresh 900 ; Retry 604800 ; Expire 86400 ) ; Negativ cache TTL @ @ IN IN NS NS dns.akarmiintra slavedns.akarmiintra

$origin akarmi.intra kliens1 IN A 192.1681010 intraweb wpad backup syslog samba proxy mail slavedns dns time fw IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN A CNAME A A A A A CNAME A CNAME A 192.16810247 intraweb.akarmiintra 192.16810248 192.16810249 192.16810250 192.16810251 192.16810252 mail.akarmiintra 192.16810253 dns.akarmiintra 192.16810254 Már csak a $TTL 86400 @ IN SOA belso-rev.db3 nev¶ fájl elkészítése van hátra. dns.akarmiintra rootdnsakarmiintra ( 2007022001 ; Serial 86400 ; Refresh 900 ; Retry 604800 ; Expire 86400 ) ; Negativ cache TTL @ @ IN IN NS NS dns.akarmiintra slavedns.akarmiintra $origin 10.168192in-addrarpa 10 IN PTR kliens1.akarmiintra 247 248 249 250 251 252 253 254 IN IN IN IN IN IN IN IN PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR intraweb.akarmiintra backup.akarmiintra syslog.akarmiintra samba.akarmiintra proxy.akarmiintra mail.akarmiintra dns.akarmiintra fw.akarmiintra Némi magyarázat ahhoz, hogy mit is jelentenek a fájlok elején a számsorok.

2007022001 Serial. Ez egy egyszer¶ sorszám, amelyet lehetne más formában használni (pél- dául nem a fenti évhónapnapverzió formában, hanem egyszer¶en egy számot írnánk oda, például 1). Ezt a számot kell növelnünk, ha az adott zónafájlban változtatásokat hajtottunk végre ebb®l tudják majd a másodlagos szerverek, hogy az adott zónán mikor történt változtatás (azért használom én a dátumos formátumot, hogy az emberi szem számára is azonnal látható legyen, mikor történt az utolsó változtatás). Nem árt megszoknunk, hogy növeljük ezt a számot, sok bosszúságtól (érthetetlen problémáktól és felesleges hibakeresést®l) kímélhetjük meg magunkat. 86400 Refresh (frissítési id®). Ez egy másodpercekben megadott érték Azt mondja meg, hogy a másodlagos szervereknek mennyi id®nként kell az els®dleges szervert®l lekérdezniük a Serial értékét (hogy szükséges-e a zónát frissíteni). 3 Önkényesen választottam ezt

a fájlnevet. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 900 17 Retry (várakozás). Ez egy másodpercekben megadott érték Ha a frissítés nem sikerül a másodlagos szervereken, akkor ennyi ideig kell várakozniuk az újabb próbálkozás el®tt. 604800 Expire (lejárati id®). Ez egy másodpercekben megadott érték, amely a zóna adatainak lejárati idejét adja meg. A másodlagos DNS szerverek ennyi ideig szolgáltathatják az els®dleges szervert®l kapott zónát, ha nem sikerül felvenniük a kapcsolatot az els®dleges szerverrel. 86400 Negatív cache TTL. Ez egy másodpercekben megadott érték, amely a hibás lekérdezések cache-elésének id®tartamára vonatkozik. Végeztünk is az alapvet® kongurálással, most már rendelkezünk egy m¶köd® DNS szerverrel, csak el kell indítanunk a /etc/init.d/bind start paranccsal. Az indítást követ®en ellen®rizzük a logokban, hogy hibaüzenet nélkül indult el, illetve

például a netstat -natp pa- ranccsal, hogy gyel-e a megfelel® interfészeken. 2.12 Másodlagos DNS szerver Gyakorlatilag ugyanarra a szoftverre van szükségünk, amelyre az els®dleges szerver telepítésénél. # apt-get install bind Ebb®l következ®en ugyanazokat a fájlokat fogjuk megtalálni a telepítés végén, mint amelyeket már megbeszéltünk, tehát nézzük azonnal a kongurációs állományokat (miután leállítottuk a kongurálás idejére a szolgáltatást): # /etc/init.d/bind stop A resolv.conf állomány így nézzen ki: search akarmi.intra nameserver 127.001 nameserver 192.16810253 nameserver 192.16810254 A named.confoptions fájl tartalma megegyezik az els®dleges szerverével (két apró eltérés- t®l eltekintve, amely a illetve a server check-names opciót érinti, ahová master helyett a slave szót kell beírni; opciót, ahová az els®dleges szerver IP címét kell beírni), így akár át is másol- hatjuk a másodlagos

szerverre (csak ne felejtsük el átírni a fentieket). A named.confoptions fájlnak nem kötelez® megegyeznie, hiszen más feladatokat is elláthat a szerver amellett, hogy az els®dleges szerver zónáit kezeli. A named.conflocal fájl tartalma már némiképp eltér, amint az a következ®kben látható. zone "akarmi.intra" { type slave; masters port 53 { 192.16810253; }; file "belso.db"; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; }; zone "10.168192in-addrarpa" { type slave; masters port 53 { 192.16810253; }; file "belso-rev.db"; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; }; Mondhatni, hogy készen is vagyunk, hiszen a named.conf fájlt ezen a gépen is változatlanul hagyhatjuk. Indítsuk el: 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 18 # /etc/init.d/bind start A másodlagos szerver elindításakor azt fogjuk látni a logokban (a master szerveren), ahogy lekéri a master szervert®l a

zónákat: Mar Mar Mar Mar 26 26 26 26 11:21:21 11:21:21 11:21:21 11:21:21 2.2 dns dns dns dns named[10481]: named[10481]: named[10481]: named[10481]: approved AXFR zone transfer approved AXFR zone transfer from [192.16810252]2266 for "akarmiintra" (TSIG key "titkos kulcs") (AXFR) of "akarmi.intra" (IN) to [19216810252]2266 serial 2007032101 from [192.16810252]2267 for " 10168192in-addrarpa" (TSIG key "titkos kulcs") (AXFR) of "10.168192in-addrarpa" (IN) to [19216810252]2267 serial 2007032101 BIND9 2.21 Els®dleges DNS szerver Telepítsük fel azt a szoftvert, amely szükséges ahhoz, hogy a BIND9 segítségével megvalósíthassuk a DNS szerverünket. # apt-get install bind9 Láthatjuk, amint a telepítés végén létrejön egy csoport és egy felhasználói account, illetve egy rndc.key nev¶ fájl a /etc/bind könyvtárban, majd elindul a szolgáltatás: Setting up bind9 (9.34-2) Adding group `bind (GID

103) . Done. Adding system user `bind (UID 101) . Adding new user `bind (UID 101) with group `bind . Not creating home directory `/var/cache/bind. wrote key file "/etc/bind/rndc.key" Starting domain name service.: bind Állítsunk le a kongurálás idejére: # /etc/init.d/bind9 stop Generáljunk egy titkos kulcsot, amelynek segítségével a két DNS-szerverünk (az els®dleges és a másodlagos) egymással titkosított kapcsolaton beszélhet: # cd /etc/bind # dnssec-keygen -a hmac-md5 -b 128 -n HOST titkos kulcs Ktitkos kulcs.+157+34456 Két fájl jött létre a parancs hatására, amelyeket igazából nem használunk semmire, csak a tartalmukat. Ktitkos kulcs.+157+34456key Ktitkos kulcs.+157+34456private A /etc/default könyvtárban található egy bind9 nev¶ állomány, amely mindössze az aláb- biakat tartalmazza: OPTIONS="-u bind" RESOLVCONF=yes Ez azt okozza, hogy a BIND9 root jogosultságokkal. A /etc/bind könyvtárban a bind nev¶

felhasználó és csoport nevében fog futni, tehát nem • named.conf include az els®dleges kongurációs állomány, a többi ebbe kerül beágyazásra (az opció segítségével); • named.conflocal a lokális zónák megadására szolgáló fájl; • named.confoptions A találhatóak a kongurációs állományok: egyéb opciók megadására szolgáló fájl. named.conf állományt hagyjuk változatlanul, és csak a másik két fájlra fordítsuk a namedconfoptions fájl felépítése az egyszer¶bb, ezért el®ször azzal kezdjük a gyelmünket. A kongurálást. Amikor készen vagyunk, akkor így néz ki a kongurációs állomány: Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 19 acl belso halo { 192.168100/24; }; acl masodlagos dns { 192.16810252; }; server 192.16810252 { keys { titkos kulcs; }; }; key titkos kulcs { algorithm hmac-md5; secret "islfIxRey4p2Uedv9+Rhfw=="; }; options { directory

"/var/cache/bind"; // query-source address * port 53; forward only; forwarders { 192.16810254; }; check-names master fail; check-names response warn; allow-transfer { key titkos kulcs; }; allow-query { localhost; belso halo; }; allow-recursion { localhost; belso halo; }; auth-nxdomain no; listen-on-v6 { none; }; }; Az acl opciókban el®re felsorolhatjuk az IP címeket, és adhatunk nekik egy-egy nevet, majd ezeket a neveket használhatjuk a többi opcióban. Ily módon egyetlen helyen tudjuk karbantartani az IP címeket, nem kell minden opciónál külön-külön A server opcióval azt határozzuk meg, hogy mely szerverekkel való kapcsolattartáshoz melyik titkos kulcsot használja a szerver. A key opcióval rendelhetünk egy nevet egy kulcshoz, hogy ennek a névnek a segítségével tudjunk hivatkozni rá a kés®bbiekben. A directory opció határozza meg, hogy melyik könyvtárban tárolhatjuk a named.conflocal fájlban megadott zónafájljainkat. A

query-source address indítsa a lekérdezéseket a opció azt határozza meg, hogy melyik interfészen melyik portról BIND9. Vegyük ki a kommentet ez el®l a sor el®l, így az alapértelmezett 4 Az id® bebizonyította, hogy NEM 53-as portról fogja indítani a kérdéseket minden interfészen. jó ötlet xálni a portot (http://www.securityfocuscom/news/11526?ref=rss), tehát NE vegyük ki a kommentet ez el®l a sor el®l! A forwarders opció abban van a segítségünkre, hogy a bels® hálózatunkon lév® DNS szer- verünk ne akarjon a nagyvilággal kommunikálni, kizárólag a t¶zfalunkon lév® DNS szerverrel beszélgessen tehát itt adjuk meg a t¶zfalunk IP címét. Ahhoz, hogy ez valóban így is történjen, forward only opció megadása is. check-names opció a kongurációs hibákra szükséges még a A adott viselkedést szabályozza. Külön lehet szabályozni, hogy mi történjen, ha a saját els®dleges zónáiban (master), ha a másodlagos zónákban

(slave), illetve egy kérdésre kapott válaszban (response) talál hibát. Három értéket lehet beállítani mindegyik eseteben: 4 • fail hibaüzenetet ír a logfájlba, és az adatot nem veszi gyelembe; • warn hibaüzenetet ír a logfájlba; • ignore nem tör®dik a hibával. Ennek a csomagsz¶r® beállításánál látjuk hasznát, hiszen így pontosan korlátozni tudjuk, hogy egyes DNS szervereink melyik portról fogják indítani kérdéseiket. Viszont egy esetleges támadó is élhet azzal a feltételezéssel, hogy rögzítettük a portszámot, ezáltal nagyságrendekkel könnyebb dolga lesz egy dns támadás (blind DNS forgery) esetén. Persze ahhoz, hogy sikeres támadást hajthasson végre kell az, hogy a t¶zfal bels® lábának IP címét spoofolja (azt hazudja, hogy ® a t¶zfal), el kell találnia mind a kérdésben szerepl® úgynevezett nonce-ot (ami egy 16 bites szám), mind a forrásportot. Amennyiben kikommentezve hagyjuk, akkor a szerverünk

úgy fog viselkedni (lekérdezés szempontjából), mint egy egyszer¶ kliens (az 1024-es portjánál magasabb portról fogja indítani a lekérdezéseket). 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 20 Az allow-transfer opció lehet®séget nyújt azon IP címek felsorolására, akik zónatranszfert végezhetnek. Itt több címet is megadhatunk, egymás alatt, de pontosvessz®vel elválasztva ®ket, illetve kiköthetjük azt, hogy csak azok végezhetnek ilyet, akik rendelkeznek a megfelel® tikos kulccsal. Az allow-query opció annak korlátozását teszi lehet®vé, hogy kikt®l fogadjon el kérést (illetve milyen címekr®l, címtartományokból érkez® kérésekre válaszoljon) a szerver. Az allow-recursion opcióval azt tudjuk szabályozni, hogy a szerverünk mely klienseknek válaszoljon a saját zónáin kívül es® adatokkal kapcsolatban. A listen-on-v6 opció azt szabályozza, hogy mely hálózati kártyákon gyeljen

IPv6-on. max-cache-size nev¶ opció, amelynek a segítségével lehet limitálni a gyorsító- Létezik egy tárnak használt memória méretét (byte-ban kell megadni). Ha túl kevés memóriát adunk a szolgáltatásnak, akkor az kihat a kiszolgálás sebességére. Érdemes pár héten keresztül korlátozás nélkül futtatni a szolgáltatást, annyi id® alatt be fog állni egy megközelít®leg stabil értékre a memóriafoglalás, majd ezt az értéket gyelembe véve kell beállítani a limitet. Ideális esetben ez a limit magasabbra van állítva, mint a tapasztalt stabil érték. Ezen a gépen a beírni a /etc/resolv.conf fájlban célszer¶ saját magát (tehát a 127001 IP címet) nameserver sorba, illetve a search opcióban az általa kezelt zónát megadni. A biztonság kedvéért tegyük bele a t¶zfal IP címét is. Tehát így nézzen ki a fájl: search akarmi.intra nameserver 127.001 nameserver 192.16810254 A named.conflocal fájlnak kell tartalmaznia azt,

hogy az egyes zónákhoz hogyan vi- szonyuljon a DNS szerverünk. Leggyakrabban a Egyel®re csak a master master és slave típusú zónák használatosak. slave típusra a másodlagos DNS szerver típusú zónákkal foglalkozunk, a beállításánál látható példa (23. oldal) zone "akarmi.intra" { type master; file "belso.db"; allow-transfer { 192.16810252; }; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; also-notify { 192.16810252; }; notify yes; }; zone "10.168192in-addrarpa" { type master; file "belso-rev.db"; allow-transfer { 192.16810252; }; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; also-notify { 192.16810252; }; notify yes; }; type sorban azt lehet megadni, hogy milyen le opció után a zóna tárolására szolgáló fájl nevét adhatjuk meg (csak fájlnév esetén a named.confoptions fájl directory opciója határozza meg az elérési útvonalat, de akár teljes elérési útvonalat is megadhatunk). Az allow-transfer opLássuk, mit

is jelentenek a zónafájl sorai A viszonyban áll a szerverünk az adott zónával. A ció lehet®séget nyújt azon IP címek felsorolására, amelyek zónatranszfert végezhetnek. Itt több címet is megadhatunk, de pontosvessz®vel kell elválasztanunk ®ket. Az allow-query opció annak korlátozását teszi lehet®vé, hogy kikt®l fogadjon el kérést (illetve milyen címekr®l, címtartományokból érkez® kérésekre válaszoljon) a szerver. Az also-notify deniál egy IP címekb®l álló listát, egyúttal meghatározva azt, hogy ezeknek a címeknek kell elküldeni a NOTIFY üzenetet, Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 21 amikor a zónafájl új verziója kerül betöltésre a szerveren. A notify yes arra utasítja az els®dleges szerverünket, hogy ha a zónafájl változását észleli, akkor küldjön jelzést a másodlagos szervereknek, hogy frissítsék a zónát. Ekkor van jelent®sége a kés®bb említésre

kerül® Serial-nak, mert a másodlagos szerverek ennek a változásából tudják majd, hogy valóban frissült az adott zóna, és ezután kérik le az els®dleges szervert®l, hogy náluk is az új adatok legyenek meg. Miután az alapvet® kongurációval elkészültünk, már csak az általunk kezelt zónafájlok megírása van hátra, hogy üzembeállíthassuk DNS szerverünket. Ezeket a fájlokat a /var/cache/bind könyvtárban kell elhelyeznünk. Lássuk ezen fájlok formátumát és a lehetséges tartalmukat (a teljesség igénye nélkül). El®ször a $TTL 86400 @ IN SOA @ @ belso.db5 névre keresztelt fájlt készítsük el. dns.akarmiintra dnsmasterakarmiintra ( 2007022001 ; Serial 86400 ; Refresh 900 ; Retry 604800 ; Expire 86400 ) ; Negativ cache TTL IN IN NS NS dns.akarmiintra slavedns.akarmiintra $origin akarmi.intra kliens1 IN A 192.1681010 intraweb wpad backup syslog samba proxy mail slavedns dns time fw IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN A CNAME A A A

A A CNAME A CNAME A 192.16810247 intraweb.akarmiintra 192.16810248 192.16810249 192.16810250 192.16810251 192.16810252 mail.akarmiintra 192.16810253 dns.akarmiintra 192.16810254 Már csak a $TTL 86400 @ IN SOA @ @ belso-rev.db5 nev¶ fájl elkészítése van hátra. dns.akarmiintra rootdnsakarmiintra ( 2007022001 ; Serial 86400 ; Refresh 900 ; Retry 604800 ; Expire 86400 ) ; Negativ cache TTL IN IN NS NS dns.akarmiintra slavedns.akarmiintra $origin 10.168192in-addrarpa 10 IN PTR kliens1.akarmiintra 247 248 249 250 251 252 253 254 IN IN IN IN IN IN IN IN PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR intraweb.akarmiintra backup.akarmiintra syslog.akarmiintra samba.akarmiintra proxy.akarmiintra mail.akarmiintra dns.akarmiintra fw.akarmiintra Állítsuk be a létrehozott fájlok jogosultságait és tulajdonosait: # chmod 640 /var/cache/bind/belso* # chown root:bind /var/cache/bind/belso* Némi magyarázat ahhoz, hogy mit is jelentenek a fájlok elején a számsorok. 2007022001

Serial. Ez egy egyszer¶ sorszám, amelyet lehetne más formában használni (pél- dául nem a fenti évhónapnapverzió formában, hanem egyszer¶en egy számot írnánk oda, például 1). Ezt a számot kell növelnünk, ha az adott zónafájlban változtatásokat hajtottunk végre ebb®l tudják majd a másodlagos szerverek, hogy az adott zónán mikor történt változtatás (azért használom én a dátumos formátumot, hogy az emberi szem 5 Önkényesen választottam ezt a fájlnevet. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 22 számára is azonnal látható legyen, mikor történt az utolsó változtatás). Nem árt megszoknunk, hogy növeljük ezt a számot, sok bosszúságtól (érthetetlen problémáktól és felesleges hibakeresést®l) kímélhetjük meg magunkat. 86400 Refresh (frissítési id®). Ez egy másodpercekben megadott érték Azt mondja meg, hogy a másodlagos szervereknek mennyi id®nként kell az els®dleges

szervert®l lekérdezniük a Serial értékét (hogy szükséges-e a zónát frissíteni). 900 Retry (várakozás). Ez egy másodpercekben megadott érték Ha a frissítés nem sikerül a másodlagos szervereken, akkor ennyi ideig kell várakozniuk az újabb próbálkozás el®tt. 604800 Expire (lejárati id®). Ez egy másodpercekben megadott érték, amely a zóna adatainak lejárati idejét adja meg. A másodlagos DNS szerverek ennyi ideig szolgáltathatják az els®dleges szervert®l kapott zónát, ha nem sikerül felvenniük a kapcsolatot az els®dleges szerverrel. 86400 Negatív cache TTL. Ez egy másodpercekben megadott érték, amely a hibás lekérdezések cache-elésének id®tartamára vonatkozik. Végeztünk is az alapvet® kongurálással, most már rendelkezünk egy m¶köd® DNS szer- /etc/init.d/bind9 start verrel, csak el kell indítanunk a paranccsal. Az indítást követ®en ellen®rizzük a logokban, hogy hibaüzenet nélkül indult el, illetve

például a netstat -natp pa- ranccsal, hogy gyel-e a megfelel® interfészeken. 2.22 Másodlagos DNS szerver Gyakorlatilag ugyanarra a szoftverre van szükségünk, amelyre az els®dleges szerver telepítésénél. # apt-get install bind9 Itt is láthatjuk, amint a telepítés végén létrejön egy csoport és egy felhasználói account, illetve egy rndc.key nev¶ fájl a /etc/bind könyvtárban, majd elindul a szolgáltatás. Setting up bind9 (9.34-2) Adding group `bind (GID 103) . Done. Adding system user `bind (UID 101) . Adding new user `bind (UID 101) with group `bind . Not creating home directory `/var/cache/bind. wrote key file "/etc/bind/rndc.key" Starting domain name service.: bind Ezt is állítsuk le a kongurálás id®szakára. # /etc/init.d/bind9 stop Az azonos szoftverb®l következ®en ugyanazokat a fájlokat fogjuk megtalálni a telepítés végén, mint amelyeket már megbeszéltünk, tehát nézzük a kongurációs állományokat. A

resolv.conf állomány így nézzen ki: search akarmi.intra nameserver 127.001 nameserver 192.16810253 nameserver 192.16810254 A named.confoptions fájlt másoljuk át, majd javítsuk ki a következ® módon. acl belso halozat { 192.168100/24; }; server 192.16810253 { keys { titkos kulcs; }; }; key titkos kulcs { algorithm hmac-md5; secret "islfIxRey4p2Uedv9+Rhfw=="; }; options { Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 23 directory "/var/cache/bind"; query-source address * port 53; forward only; forwarders { 192.16810254; }; check-names slave fail; check-names response warn; allow-transfer { none; }; allow-query { localhost; belso halo; }; allow-recursion { localhost; belso halo; }; auth-nxdomain no; listen-on-v6 { none; }; }; A néhány különbség magyarázata a következ®. A check-names opció esetén azért került slave megadásra, mert nincsenek saját els®dleges zónái a másodlagos szerverünknek. Az

allowtransfer opció pedig azért nem tartalmaz semmit (illetve a none paramétert), mert róla senki sem végezhet zónatranszfert. A named.conflocal fájl tartalma már némiképp eltér, amint az a következ®kben látható. zone "akarmi.intra" { type slave; masters port 53 { 192.16810253; }; file "belso.db"; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; }; zone "10.168192in-addrarpa" { type slave; masters port 53 { 192.16810253; }; file "belso-rev.db"; allow-query { 127.001; 192.168100/24; }; }; Mondhatni, hogy készen is vagyunk, hiszen a named.conf fájlt ezen a gépen is változatlanul hagyhatjuk. Indítsuk el: # /etc/init.d/bind9 start A másodlagos szerver elindításakor azt fogjuk látni a logokban (az els®dleges szerveren), ahogy lekéri az els®dleges szervert®l a zónákat (a titkos kulcs segítségével): Mar Mar Mar Mar 23 23 23 23 14:57:49 14:57:49 14:57:50 14:57:50 2.3 dns dns dns dns named[2501]: named[2501]:

named[2501]: named[2501]: client client client client 192.16810252#4550: 192.16810252#4550: 192.16810252#2465: 192.16810252#2465: transfer transfer transfer transfer of of of of akarmi.intra/IN: AXFR started: TSIG titkos kulcs akarmi.intra/IN: AXFR ended 10.168192in-addrarpa/IN: AXFR started: TSIG titkos kulcs 10.168192in-addrarpa/IN: AXFR ended Adminisztrációs eszközök a BIND9 -hez Telepítsük fel a szükséges csomagot: # apt-get install dnsutils 2.31 A named-checkconf named.conf, a namedconflocal és a namedconfoptions fájlok szintaktikai ellen®rzésére szolgál. Használata: # # 0 # 0 # 0 cd /etc/bind named-checkconf named.conf ; echo $? named-checkconf named.conflocal ; echo $? named-checkconf named.confoptions ; echo $? Ha minden rendben van, akkor semmilyen választ nem látunk a képerny®n (a parancs visszatérési értéke 0, ezt írattuk ki az 2009. március 23 echo $? parancs segítségével). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian

GNU/Linux 24 2.32 named-checkzone Szintaktikai ellen®rzést végez, valamint a fájlok konzisztenciáját ellen®rzi. # cd /var/cache/bind # named-checkzone akarmi.intra belsodb zone akarmi.intra/IN: loaded serial 2007032101 OK # named-checkzone 10.168192in-addrarpa belso-revdb zone 10.168192in-addrarpa/IN: loaded serial 2007032101 OK 2.33 rndc A remote name daemon control (távoli név démon ellen®rzés) névb®l származik a program neve: rndc. Hozzáférést biztosít egy távoli névszerverhez, és parancsok kiadását teszi lehet®vé. Használata: rndc [-c config] [-s server] [-p port] [-y key] command [command.] A következ® parancsokat lehet használni: • reload Újra betölti a kongurációs állományokat és a zónafájlokat. • reload zone [class [view]] • refresh Újra betölti az adott zónát. zone [class [view]] • reconfig Frissíti a megadott zónákat. Újra betölti a kongurációs állományokat és betölti az új

zónákat. De nem tölti újra a létez® zónákat, ha azok nem változtak. Ez gyorsabb megoldás, mint az összes zóna újratöltése, ennek nagy számú zóna használata esetén láthatjuk az el®nyeit. • stats Kiírja a szerver statisztikát a named.run nev¶ fájlba, amely a /var/cache/bind könyvtárban található. • querylog A parancs els® kiadásakor be-, a második kiadásakor kikapcsolja a lekérdezések loggolását. Alapértelmezésben a syslog-ba kerülnek az üzenetek • dumpdb Kiírja a szerver gyorsítótárának a tartalmát a named dump.db nev¶ fájlba, amely a /var/cache/bind könyvtárban található. • stop Leállítja a szolgáltatást. Minden változtatás (dinamikus update és IXFR esetén) el®ször mentésre kerül a megfelel® zónafájlba. • halt Leállítja a szolgáltatást. A változtatások (dinamikus update és IXFR) nem kerülnek mentésre a zónafájlokba, de a journal fájlból visszajátszásra kerülnek a

szolgáltatás újraindításakor. • trace Növeli a szerver debug szintjét eggyel. • trace level • notrace • flush Beállítja a szerver debug szintjét a megadott értékre. Beállítja a szerver debug szintjét 0-ra. Kiüríti a szerver gyorsítótárát. • status Kiírja a képerny®re a szerver állapotinformációit. Használatához szükséges egy kongurációs fájl. A szerverrel folytatott minden kommunikáció digitálisan aláírottan zajlik egy megosztott kulcs segítségével, és a szerver ennek a kulcsnak a segítségével azonosítja a klienst. Ez a titkos kulcs a rndc.key fájlban található (a telepítéskor generálódik az rndc-confgen -a parancs segítségével). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> /etc/bind könyvtárban, a automatikusan, de újra lehet generálni 2009. március 23 Debian GNU/Linux 25 A kommunikáció alapértelmezésben a 953-as porton zajlik, erre a csomagsz¶r® beállításánál oda kell

gyelnünk, de alapértelmezésben csak a localhoston gyel, tehát kívülr®l nem lehet elérni ezt a szolgáltatást. Most az rndc.key nev¶ fájlt használjuk az rndc kongurációs állományaként Alapértelme- zésben mindössze ennyit tartalmaz (a secret opció utáni rész véletlenszer¶en el®állított): key "rndc-key" { algorithm hmac-md5; secret "c63Vt1syLt6eLTz0h2gM6g=="; }; Ez lehet®vé teszi a lokálisan futó szolgáltatás elérését mindenféle kapcsoló használata nélkül: # rndc status number of zones: 6 debug level: 0 xfers running: 0 xfers deferred: 0 soa queries in progress: 0 query logging is OFF recursive clients: 0/1000 tcp clients: 0/100 server is up and running 2.4 A DNS tesztelésére használható eszközök 2.41 A dig dig egy parancssoros eszköz, amely információkat képes gy¶jteni a DNS-szerverekt®l. Két üzemmódja van, egy egyszer¶ interaktív mód, amely egyszerre egy kérést tesz lehet®vé, illetve az

úgynevezett batch mód, amelyben egy listában sorolhatjuk fel a kéréseket, amelyeket végre kell hajtania. Minden lekérdezési opció elérhet® a parancssorból dig [@server] domain [query-type] [query-class] [+query-option] [-dig-option] [%comment] Az összes opcióról a 2.42 dig manual oldala nyújt leírást. host Egy egyszer¶ DNS lekérdézést lehet®vé tev® parancssoros eszköz. Alapértelmezésben konvertál a gépnevek és az IP címek között. host [-aCdlrTwv] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W timeout] [-R retries] hostname [server] Az összes opcióról a 2.43 host manual oldala nyújt leírást. nslookup DNS szerverek lekérdezésére használható parancssoros eszköz. Két üzemmódja van: az interaktív és a nem interaktív Interaktív módban lehet®vé teszi a felhasználónak, hogy lekérdezéseket intézzen a névszerverhez gépekkel, domain-ekkel és címekkel kapcsolatban. Nem interaktív módban csak kiírja a neveket és a kért

információkat a gépr®l vagy a domain-r®l nslookup [-option.] [host-to-find | - [server]] A dig használata javasolt az 2009. március 23 nslookup helyett. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 26 2.5 A többi szerver DNS beállítása A dns szervereken és a t¶zfalon kívüli szerverek /etc/resolv.conf fájljainak a tartalma a következ®: search akarmi.intra nameserver 192.16810253 nameserver 192.16810252 A dhcp-vel IP címet kapó gépek a dhcp szervert®l megkapják az aktuális beállításokat a névfeloldást végz® szerverekre vonatkozóan. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 3. fejezet DHCP Célunk az, hogy a gépeknek központi helyr®l küldjük ki a hálózati beállításokat (amelyek akár gépenként különböz®ek is lehetnek). 3.1 dhcp Telepítsük fel azt a szoftvert, amely szükséges ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük. Ne felejtsük el azonban, hogy ennek a szoftvernek

kerneltámogatásra is szüksége van, egészen pontosan a CONFIG FILTER és a CONFIG PACKET opciókra (ezek hiányát beleírja a logokba). # apt-get install dhcp Setting up dhcp (2.0pl5-195) Generating /etc/default/dhcp. Please note that if you are installing the DHCP server for the first time you need to configure it first. Please stop (/etc/initd/dhcp stop) the DHCP server daemon, edit /etc/dhcpd.conf to suit your needs and particular configuration, and restart the DHCP server daemon (/etc/init.d/dhcp start) You also need to edit /etc/default/dhcp to specify the interfaces dhcpd should listen to. By default it listens to eth0 NOTE: dhcpds messages are being sent to syslog. Look there for diagnostics messages. Starting DHCP server: dhcpd failed to start - check syslog for diagnostics. Megpróbálja elindítani a szolgáltatást, de mivel a csomaggal érkez® kongurációs állomány nem a mi hálózatunknak megfelel® beállításokat tartalmaz, ezért nem indul el. A

/etc/dhcpd.conf fájl maga a kongurációs állomány, de találunk a /etc/default könyv- tárban is egy fájlt (dhcp néven), amelyben azt tudjuk beállítani, hogy melyik interfészen gyeljen a szerver (több interfész is megadható). A csomag telepítésekor felkerül® állományt eltehetjük emlékbe, írjunk helyette rögtön egy másikat, amely az alábbiakat tartalmazza. server-identifier dns.akarmiintra; subnet 192.168100 netmask 2552552550 { authoritative; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; option subnet-mask 255.2552550; option broadcast-address 192.16810255; option routers 192.16810254; option domain-name-servers 192.16810253, 19216810252; option domain-name "akarmi.intra"; option netbios-node-type 8; option netbios-name-servers 192.16810249; deny unknown-clients; } host kliens1 { hardware ethernet 00:50:8b:de:2d:f8; fixed-address 192.1681010; } 27 Debian GNU/Linux 28 server-identier opciót annak a gépnek a teljes neve kell kövesse,

amelyen a szolgáltatás subnet meghatározza (a netmask -kal együtt) azt a címtartományt, amelyb®l a címeket osztani fogjuk. A lease-time opciók a bérleti szerz®désre vonatkoznak, arra, hogy mennyi A fut. A ideig érvényesek azok az adatok, amelyeket a szerver átadott a klienseknek (másodpercben meghatározva). Ha nem vagyunk authoritative-ek a hálózatra, akkor az ismeretlen kliensekt®l unknown-clients opció) érkez® kérésekre nem ad semmilyen választ, és nem biztos, hogy ezt authoritative opció hatására az ismeretlen klienseknek a szerver egy DHCPNAK üzenetettel megtiltja a további próbálkozást. A default-lease-time a bérlet lejárati idejét határozza meg másodpercben, ha a kliens nem kér speciális lejárati id®t A max-lease-time a bérlet ( akarjuk. Az maximális id®tartamát határozza meg, ennek lejártakor a kliensnek mindenképpen újra kell kérnie a szervert®l az adatokat. Az option kulcsszóval kezd®d® sorok elég beszédesek,

de azért szaladjunk végig a jelentésükön. • subnet-mask • broadcast-address • routers • domain-name-servers • domain-name • netbios-node-type az alkalmazott alhálózati maszk; a hálózat broadcast címe; az alapértelmezett átjáró (default gateway) címe; a névszerver(ek) címei; a tartomány neve; a windowsos gépek miatt szükséges opció, a hálózati kommunikáció- jukat lehet befolyásolni a • netbios-name-servers segítségével (b®vebben a 7.13 fejezetben); a WINS szerver címe, ugyancsak a windowsos gépek miatt (bár Windows 2000-t®l már tudnak tisztán IP alapon is m¶ködni). A deny unknown-clients opció arra szolgál, hogy az azonosítatlan klienseket, akiknek nincs a mac address-e (hardware ethernet sor a fenti példában) rögzítve a kongurációs állományban, nem szolgálja ki, tehát nem ad nekik IP címet. Ezzel biztosíthatjuk, hogy csak az általunk ismert gépek kaphatnak IP címet a dhcp

szervert®l. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem tekinthet® védelemnek, mert minden operációs rendszer lehet®séget nyújt (megfelel® jogosultságokkal rendelkez® felhasználó számára) a hálózati kártya azonosítójának (mac address-ének) az átírására, ezáltal bármelyik gép felveheti bármelyik ismert azonosítót, és így fordulhat a dhcp szerverhez IP címért (amely ezután problémázás nélkül ki is fogja szolgálni, azaz fog neki IP címet adni). Egy másik megoldás ennek a védelemnek a kikerülésére (amelyre szintén minden operációs rendszerben van lehet®ség), ha x IP címet állítanak be egy gépnek, tehát nem is igényelnek a dhcp szervert®l IP címet. Egyes switchek lehet®séget nyújtanak arra, hogy portonként beállíthassuk, hogy milyen mac address-¶ hálózati kártya kommunikálhat az adott porton, de ennek a kifejtése túllépi ezen anyag határait. 3.2 dhcp3-server Telepítsük fel azt a szoftvert, amely

szükséges ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük. # apt-get install dhcp3-server Setting up dhcp3-server (3.04-13) Generating /etc/default/dhcp3-server. Starting DHCP server: dhcpd3 failed to start - check syslog for diagnostics. invoke-rc.d: initscript dhcp3-server, action "start" failed Megpróbálja elindítani a szolgáltatást, de mivel a csomaggal érkez® kongurációs állomány nem a mi hálózatunknak megfelel® beállításokat tartalmaz, ezért nem indul el. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux A 29 /etc/dhcp3/dhcpd.conf fájl maga a kongurációs állomány, de találunk a /etc/default könyvtárban is egy fájlt (dhcp3-server néven), amelyben azt tudjuk beállítani, hogy melyik interfészen gyeljen a szerver (több interfész is megadható). A csomag telepítésekor felkerül® állományt eltehetjük emlékbe, írjunk helyette rögtön egy másikat, amely az alábbiakat tartalmazza. server-identifier

dns.akarmiintra; subnet 192.168100 netmask 2552552550 { authoritative; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; option subnet-mask 255.2552550; option broadcast-address 192.16810255; option routers 192.16810254; option domain-name-servers 192.16810253, 19216810252; option domain-name "akarmi.intra"; option netbios-node-type 8; option netbios-name-servers 192.16810249; deny unknown-clients; host kliens1 { hardware ethernet 00:50:8b:de:2d:f8; fixed-address 192.1681010; } } server-identier opciót annak a gépnek a teljes neve kell kövesse, amelyen a szolgáltatás subnet meghatározza (a netmask -kal együtt) azt a címtartományt, amelyb®l a címeket osztani fogjuk. A lease-time opciók a bérleti szerz®désre vonatkoznak, arra, hogy mennyi A fut. A ideig érvényesek azok az adatok, amelyeket a szerver átadott a klienseknek (másodpercben meghatározva). Ha nem vagyunk authoritative-ek a hálózatra, akkor az ismeretlen kliensekt®l unknown-clients opció)

érkez® kérésekre nem ad semmilyen választ, és nem biztos, hogy ezt authoritative opció hatására az ismeretlen klienseknek a szerver egy DHCPNAK üzenetettel megtiltja a további próbálkozást. A default-lease-time a bérlet lejárati idejét határozza meg másodpercben, ha a kliens nem kér speciális lejárati id®t A max-lease-time a bérlet ( akarjuk. Az maximális id®tartamát határozza meg, ennek lejártakor a kliensnek mindenképpen újra kell kérnie a szervert®l az adatokat. Az option kulcsszóval kezd®d® sorok elég beszédesek, de azért szaladjunk végig a jelentésükön. • subnet-mask • broadcast-address • routers • domain-name-servers • domain-name • netbios-node-type az alkalmazott alhálózati maszk; a hálózat broadcast címe; az alapértelmezett átjáró (default gateway) címe; a névszerver(ek) címei; a tartomány neve; a windowsos gépek miatt szükséges opció, a hálózati kommunikáció- jukat

lehet befolyásolni a • netbios-name-servers segítségével (b®vebben a 7.13 fejezetben); a WINS szerver címe, ugyancsak a windowsos gépek miatt (bár Windows 2000-t®l már tudnak tisztán IP alapon is m¶ködni). A deny unknown-clients opció arra szolgál, hogy az azonosítatlan klienseket, akiknek nincs a mac address-e (hardware ethernet sor a fenti példában) rögzítve a kongurációs állományban, nem szolgálja ki, tehát nem ad nekik IP címet. Ezzel biztosíthatjuk, hogy csak az általunk ismert gépek kaphatnak IP címet a dhcp szervert®l. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem tekinthet® védelemnek, mert minden operációs rendszer lehet®séget nyújt (megfelel® jogosultságokkal rendelkez® felhasználó számára) a hálózati kártya azonosítójának (mac address-ének) az átírására, ezáltal bármelyik gép felveheti bármelyik ismert azonosítót, és így fordulhat a dhcp szerverhez IP címért (amely ezután problémázás

nélkül ki is fogja szolgálni, azaz fog neki IP címet adni). Egy másik megoldás ennek a 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 30 védelemnek a kikerülésére (amelyre szintén minden operációs rendszerben van lehet®ség), ha x IP címet állítanak be egy gépnek, tehát nem is igényelnek a dhcp szervert®l IP címet. Egyes switchek lehet®séget nyújtanak arra, hogy portonként beállíthassuk, hogy milyen mac address-¶ hálózati kártya kommunikálhat az adott porton, de ennek a kifejtése túllépi ezen anyag határait. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 4. fejezet Id®szinkron Több okból is szükség van arra, hogy a bels® hálózat gépeinek (mind a szervereknek, mind a munkaállomásoknak) az órái szinkronban legyenek egymással. • A titkosított kapcsolatok nem szeretik, ha az id® jelent®sen eltér egymástól a kapcsolatban részt vev® gépeken. Ez akár azt is okozhatja,

hogy nem is képesek egymással a titkosított kapcsolatot létrehozni. • Bármit szeretnénk visszakeresni a logokban, megkönnyíti a dolgunkat, ha egyformán járnak a gépek órái. 4.1 ntp A telepítés egyszer¶: # apt-get install ntp Nem látható a telepítés alatt (csak a logokban), hogy a csomag létrehoz egy ntp nev¶ csoportot, és egy ugyanilyen nev¶ felhasználót is. Elindításakor ezeknek a nevében fog futni a szolgáltatás, nem a root felhasználó jogosultságaival. A kongurációs állomány a egy ntp /etc/ntp.conf fájl, illetve a /etc/default könyvtárban van nev¶ állomány. Ez utóbbi mindössze egyetlen sort tartalmaz a telepítés után: NTPD OPTS=-g Az általunk használt kongurációs állomány: driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift statsdir /var/log/ntpstats/ statistics loopstats peerstats clockstats filegen loopstats file loopstats type day enable filegen peerstats file peerstats type day enable filegen clockstats file clockstats

type day enable server 192.16810254 server 127.12710 fudge 127.12710 stratum 13 restrict default kod notrap nomodify nopeer noquery restrict 127.001 nomodify Ténylegesen sokkal több opció létezik, illetve a szerepl® opcióknak is több kapcsolója van, de most csak a fentiek magyarázatára térünk ki. driftle Ebben a fájlban tárolja az ntp démon, hogy az els® elindulásakor a számítógép bels® frekvenciájának mennyi a hibája. Körülbelül 1 napig tart az elindítása után, amíg egy jó becslést kiszámít, és ily módon közel kerül a szinkronizáláshoz használt szerver idejéhez. Ezt a fájlt használja arra, hogy a démon újraindítása esetén újra inicializálja saját magát, és így el tudja kerülni azt, hogy újra 1 napig tartson a becslés kiszámítása. 31 Debian GNU/Linux 32 statsdir Egy könyvtár teljes elérési útvonalát határozza meg, ahol a statisztikai fájlokat tárolni fogja a rendszer. statistics Engedélyezi

statisztikai adatok írását. Jelenleg 6 különböz® statisztika támogatott clockstats Az óra statisztikai információi. loopstats A loop lter statisztikai információi. peerstats Az egyéb ntp szerverekkel kapcsolatos statisztikai információk (magában foglalja a kongurált speciális szignálokat is). legen Egy adott sor meghatározza, hogy milyen típusú adatot mikor és hová kell írni. A régi adatokat (fájlokat) el lehet távolítani, mert csak adminisztrációs szempontból van jelent®ségük, az server fudge ntp csak az aktuális fájlokat használja. A szinkronizáláshoz használt time szerver neve vagy IP címe. Arra használatos, hogy plusz információt szolgáltasson az egyéni órairányítók számára. A stratum opció használható az eszköz alapértelmezésének felülírására. Egy referenciaórának a stratum száma alapértelmezésben nulla. Az ntp minden egyes szerver stratumához (amelyekhez ® szinkronizál) hozzáad egyet. 15

fölötti stratum esetén már nem használják szinkronizálásra, mert túlságosan pontatlan lenne. restrict Az alapértelmezett bejegyzés (IP cím: 0.000, netmaszk 0000) mindig benne van, és mindig a listának az els® tagja. Tehát az els® restrict bejegyzés mindig erre vonatkozik. A további bejegyzéseknél megadhatjuk (IP címmel vagy DNS névvel) a korlátozandók listáját. Ha nincs restrict sor a kongurációs állományunkban, akkor nincs semmilyen korlátozás a szolgáltatás elérését tekintve. A korlátozásokat két csoportra lehet osztani, az egyik, amely az id®szolgáltatás elérését korlátozza, a másik pedig a szervert®l kérhet® információkat, valamint a szerver futási id®ben történ® újrakongurálását. ignore Minden csomagot gyelmen kívül hagy, beleértve az ntpq és az ntpdc lekérdezé- seket is. kod Ha ez a jelz® be van állítva amikor egy szabálytalan elérési próbálkozás történik, akkor egy KoD

(kiss-o-death a halál csókja) csomagot fog küldeni a szerver. Ezen csomagok száma másodpercenként egyre van korlátozva. nomodify Megakadályozza, hogy az ntpq és az ntpdc segítségével változtatni lehessen a kongurációs beállításokon, tehát futás közben nem lehet átállítani a szervert. Az ezekkel a parancsokkal történ® lekérdezést azonban nem tiltja meg. noquery Letiltja az ntpq és az ntpdc kéréseit. Ez magát a szolgáltatást nem érinti nopeer Elutasítja azokat a csomagokat, amelyek új szervert vennének fel. notrap A trap szolgáltatás elérését tiltja. A fentiek ismeretében lássuk, pontosan mit is jelent az elkészített kongurációs állományunk. /var/lib/ntp/ntp.drift fájl van beállítva driftle -ként (azaz ott tárolja az adatokat) A statisztikák tárolására a /var/log/ntpstats/ könyvtár van megadva. 3 statisztika készüljön, A naponta egy, a statisztikák nevének megfelel® fájlba kerüljenek (az el®z®leg

megadott könyvtárban). 2 szerver van beállítva A bels® szerverünk. A 127.12710 192.16810254 a t¶zfalunk IP címe, ahhoz szinkronizál a cím¶ szerver az saját magát, a lokális gép óráját jelenti. A saját órájához 13 van beállítva stratumként (az egyszer¶ség kedvéért nevezzük pontosságnak, bár nem egészen fedi ez a kifejezés a valóságot). Ez arra jó, hogy ha nem tud a távoli szerverhez szinkronizálni, akkor is tud id®t szolgáltatni a kliensek (és a szerverek) számára. És végül két korlátozás szerepel még a kongurációs állományban. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 4.11 33 A szolgáltatás ellen®rzése Több lehet®ségünk is van a szolgáltatás m¶ködésének az ellen®rzésére. A legegyszer¶bb az ntpdate használata (ehhez el®ször természetesen telepítenünk kell az ntpdate csomagot). Ezzel egyszer¶en megpróbáljuk elérni a szervert: # ntpdate -q -v time 8 Nov

15:54:39 ntpdate[1213]: ntpdate 4.20a@1:420a+stable-2-r Fri Aug 26 10:30:13 UTC 2005 (1) server 192.16810253, stratum 5, offset 0000004, delay 002568 8 Nov 15:54:39 ntpdate[1213]: adjust time server 192.16810253 offset 0000004 sec Egy másik lehet®ség az ntpq használata. Ha úgy indítjuk, hogy ntpq, akkor egy ntpq> promptot kapunk, ahol a ? (kérd®jel) segítségével juthatunk a használható parancsok listájához. Ugyanezeket a parancsokat használhatjuk az a -c ntpq másik indítási módjánál is: ntpq -c ?. Tehát parancssori opció után adhatjuk meg a használható parancsokat. Például a readvar opció hatására a következ® adatokat kapjuk: # ntpq -c readvar assID=0 status=0664 leap none, sync ntp, 6 events, event peer/strat chg, version="ntpd 4.22p4@11585-o Sun Mar 4 13:21:35 UTC 2007 (1)" processor="i686", system="Linux/2.618-4-686", leap=00, stratum=5 precision=-20, rootdelay=25.092, rootdispersion=379947, peer=29110,

refid=192.16810254, reftime=c9b22e22.81d92a97 Mon, Mar 26 2007 13:33:54507, poll=6, clock=c9b22fea.083a1008 Mon, Mar 26 2007 13:41:30032, state=4, offset=122.694, frequency=38028, jitter=140360, noise=43379, stability=13.445, tai=0 Itt látható, hogy miért ajánlatos letiltani az NTP szerverünk ntpq segítségével történ® el- érését. Hiszen még a használt szoftver és kernel verziója is megjelenik az üzenetben, amely a legtöbb esetben nem publikus információ. A harmadik lehet®ség az ntpdc 4.2 ntpq parancshoz hasonlóan m¶ködik. ntpdc -c ? parancs segítségével kaphatjuk meg. használata, amely az A lekérdezéshez használható opciókat ennél az ntpdate Arra szolgál, hogy a gép óráját egy id®kiszolgálóhoz szinkronizálja. El®ször telepítsük fel: # apt-get install ntpdate Egyetlen kongurációs állománya van, a /etc/default/ntpdate fájl. A fájl a telepítés után az alábbiakat tartalmazza (a kommenteket kihagytam): NTPDATE USE

NTP CONF=yes NTPSERVERS="0.debianpoolntporg 1debianpoolntporg 2debianpoolntporg 3debianpoolntporg" NTPOPTIONS="" Az NTPOPTIONS opciónál sorolhatjuk fel az ntpdate parancssori kapcsolóit. Ezek közül az alábbi hármat látom én célszer¶nek használni: s Alapértelmezésben a standard kimenetre küldi üzeneteit az ntpdate, de ett®l a kapcsolótól a syslog-ba fognak bekerülni az üzenetek. u E nélkül a kapcsoló nélkül az ntpdate a 123-as (privilegizált) portot akarja használni. Ha fut egy NTP szerver a gépen, akkor ez nem fog neki sikerülni, és az alábbi hibaüzenetet adja: the NTP socket is in use, exiting. v B®beszéd¶bbé válik t®le az ntpdate, kiírja, hogy mennyi volt az id®eltérés a szinkronizálásra használt szervert®l. Végeredményben így fog kinézni a /etc/default/ntpdate állományunk: NTPDATE USE NTP CONF=no NTPSERVERS="time" NTPOPTIONS="-vus" 2009. március 23 Kósa Attila

<konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 34 ntpdate csak a rendszer indulásakor fut le automatikusan. Ha nem csak ilyenkor szeretcron segítségével elindítani Ehhez a /etc/crond 1 könyvtárba helyezzünk el egy ntpdate nev¶ fájlt az alábbi tartalommal: Az nénk futtatni, akkor kénytelenek vagyunk a MAILTO="" 15 * A root /usr/sbin/ntpdate-debian -s -b >/dev/null MAILTO sor hatására a cron nem fog levelet küldeni a parancs végrehajtásáról. A kö- vetkez® sor hatására pedig minden óra 15 perckor fogja futtatni a szinkronizáláshoz szükséges parancsot. 4.21 ntpdate az NTP szerveren A time (igazi nevén dns) gépen másképp fog kinézni, mivel neki a t¶zfalon futó NTP szerverhez kell szinkronizálnia, illetve rá fel van telepítve az /etc/ntp.conf ntp csomag, ily módon elérhet®vé válik a fájl (és abból fogja venni az információt, hogy mely szerverhez kell szinkroni- zálnia, nem az itt látható NTPSERVERS

opcióból): NTPDATE USE NTP CONF=yes NTPSERVERS="0.debianpoolntporg 1debianpoolntporg 2debianpoolntporg 3debianpoolntporg" NTPOPTIONS="-u -v -s" 4.3 4.31 Windows alatti NTP beállítások Windows 2000 Picit nehézkesen érhet® el a kattintgatásokhoz szokott felhasználóknak az id®szinkronizáció beállítása. A parancssor szerelmesei viszont örülni fognak az egyszer¶ségnek Készítenünk kell egy olyan fájlt, amelyet majd be tudunk importálni a registry-be. A következ®ket kell tartalmazni ennek a fájlnak (az egyszer¶ség kedvéért legyen ntp 2000.reg a neve): HKEY LOCAL MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32TimeParameters "LocalNTP"=dword:00000000 "Period"="SpecialSkew" "type"="NTP" "NtpServer"="time.akarmiintra" Ezt a fájl felrakhatjuk a fájlszerverünk egy megosztásába, majd importálnunk kell, és újraindítani a megfelel® szolgáltatást (kérjünk egy

command promptot a Futtatás menüpont segítségével, és oda gépeljük az alábbiakat rendszergazdai jogok szükségesek az óra beállításához és a szolgáltatás újraindításához!): C: regedit /s \sambamegosztas neve tp 2000.reg C: net stop w32time && net start w32time 4.32 Windows XP Sajnos a Windows ezen verziójában már nagyon sok minden tartozik ezen szolgáltatáshoz a regisrty-ben, ezért nem tudok a fentieknek megfelel®en egy egyszer¶ .reg fájlt ajánlani. Így kénytelenek vagyunk kattintgatva beállítani a szinkronizálást. Természetesen ha azonos Windows-aink vannak, akkor az els® elkészített gépen exportálhatjuk a megfelel® registry kulcsot, és attól kezdve használhatjuk a parancssort az importálásra, valamint a szolgáltatás újraindítására. Adminisztrátor jogosultságokkal lépjünk be, majd a tálcán látható órára kattintsunk kett®t. Erre meg kell jelennie egy ablaknak, amelynek a harmadik fülén az Itt egy

mez®ben látható a nevet, majd kattintsunk az a Azonnali frissítés 1 Internet-id® felirat látható. time.windowscom név Ennek a helyére írjuk be a timeakarmiintra Alkalmaz gombra. Ezután kipróbálhatjuk az azonnali szinkronizálást gombra kattintva, majd az OK gombra kattintva befejezhetjük a beállítást. Önkényesen választottam ezt a nevet. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 5. fejezet Biztonság Azért van szükségünk az egyes hálózati forgalmak titkosítására, hogy érzékeny adatokat is biztonságosan tudjunk átjuttatni a bárki által elérhet® hálózaton keresztül. Jellemz®en ilyen érzékeny adatok a felhasználói név és jelszó párosok Emiatt célszer¶ titkosítással ellátni azokat a szolgáltatásokat, amelyek ezen két adattal dolgoznak. A Bibliográában szerepl® ([1]) anyagban részletes leírást találunk a tanúsítványokról, valamint érdekes példákat a használatukra. 1 A

különböz® szolgáltatásokhoz szükséges titkosítás el®állításáról , valamint az ssh-n keresztüli távoli adminisztrációról lesz szó ebben a fejezetben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ha saját CA-t készítünk, és ezen CA-val írjuk alá a szervereink tanúsítványait, akkor ezen CA-nak a tanúsítványát el kell helyeznünk a megfelel® helyeken. Ha egy webszerverhez generálunk kulcsot, akkor a munkaállomás böngész®jének is a tudomására kell hoznunk, hogy miképpen tudja ellen®rizni a webszerver tanúsítványát. Erre azonban csak a CA tanúsítványának ismeretében lesz képes! Tehát ha a kliens nem rendelkezik a CA tanúsítványával, akkor nem fogja tudni ellen®rizni a webszerver tanúsítványát. Alapesetben ez annyit fog jelenteni, hogy minden böngész® gyelmeztetni fogja a felhasználót, hogy a webszerver tanúsítványát nem tudja ellen®rizni. Ekkor a felhasználók jelent®s része arra a gombra kattint, amelynek segítségével

tovább léphet. 2 Mivel a felhasználó legtöbbször gondolkodás nélkül kattint a minél gyorsabb továbblépés érdekében, az is el®fordulhat, hogy egy támadó hasonló weboldalt és tanúsítványokat állít el® mint a valódiak, majd az általa elkészített oldalra irányítva (vagy csalva) a klienseket ily módon értékes adatokhoz jut. Ha azonban a kliens rendelkezik a valódi CA tanúsítványával, akkor azonnal reklamálnia kell az alkalmazott szoftvernek, hogy nem egyezik a tanúsítvány, így a támadó nem jár sikerrel. 5.1 SSL El®ször fel kell telepítenünk a szükséges csomagot: # apt-get install openssl Ezután hozzunk létre egy könyvtárat, amely védett helyen van, tehát a felhasználók nem férhetnek hozzá, majd lépjünk bele, és ebben a könyvtárban végezzük a következ® feladatokat. # echo "01" > serial # touch index.txt 1 2 Az egyes alkalmazások emiatti kongurációs igényeir®l az adott alkalmazásról szóló

fejezetben esik szó. Ugyanez igaz a levelezést kezel® szerverünkre, tehát a levelek eléréséhez használt alkalmazásnak is meg kell adnunk a CA-nk tanúsítványát. 35 Debian GNU/Linux 36 5.11 CA létrehozása Hozzunk létre egy CA.cnf nev¶ fájlt az alábbi tartalommal, amely a CA-nk alapértelmezett beállításait fogja tartalmazni. [ ca ] default ca = CA akarmi [ CA akarmi ] dir = ./ certs = $dir/certs crl dir = $dir/crl new certs dir = $dir serial = $dir/serial database = $dir/index.txt certificate = $dir/CA.crt private key = $dir/CA.key default days = 365 default crl days = 30 default md = md5 preserve = no policy = policy anything [ policy anything ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = optional organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = optional [ req ] default bits = 1024 encrypt key = yes distinguished name = req dn x509 extensions = cert type prompt = no [ cert type

] nsCertType = server [ req dn ] countryName = HU stateOrProvinceName = BAZ localityName = Miskolc organizationName = "Akarmi Kft" organizationalUnitName = CA kiallito commonName = akarmi.intra emailAddress = security@akarmi.intra Ezután nézzük meg, hogy pontosan milyen parancsokat is kell kiadnunk ahhoz, hogy saját CA-t hozzunk létre, amely 10 évig m¶ködik. # openssl req -set serial 00 -passout "pass:CA jelszo" -new -x509 -keyout CA.key -out CAcrt -days 3650 -config CAcnf Generating a 1024 bit RSA private key .++++++ .++++++ writing new private key to CA.key ----- És már készen is van a saját CA-nk, amelyet 2 fájl is bizonyít: a A CA.key CA.crt és a CA.key fájlra nagyon kell vigyáznunk, mert ha valaki hozzájut (és valahogyan kitalálja az általunk adott jelszót, amely jelen esetben a CA jelszo), akkor ugyanolyan tanúsítványokat (certicate-eket) tud létrehozni, mint mi magunk. Ne felejtsük el, hogy a CA.crt fájlt kell elér-

het®vé tennünk a kliensek számára, hogy képesek legyenek ellen®rizni az aláírt tanúsítványokat. Ehhez az ellen®rzéshez be kell importálniuk ezt a fájlt a böngész®be, valamint szükség esetén a levelez®programba. Ellen®rizzük le, hogy mi is található benne: # openssl x509 -serial -issuer -subject -dates -fingerprint -noout -in CA.crt serial=00 issuer= /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/emailAddress=security@akarmiintra subject= /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/emailAddress=security@akarmiintra notBefore=Mar 26 14:53:13 2007 GMT notAfter=Mar 23 14:53:13 2017 GMT SHA1 Fingerprint=E1:83:66:97:0D:33:2A:B6:8E:32:F4:32:28:61:F2:BD:45:7A:0F:92 5.12 Tanúsítványok létrehozása A tanúsítványokat nem szokás túlságosan hosszú id®re generálni, általában 1 évre szokták. Persze nem árt megjegyezni, hogy mikor fog lejárni, mert az azt használó alkalmazásoknál el®fordulhat, Kósa

Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 37 hogy nem fognak m¶ködni a tanúsítvány lejárta után. A tanúsítvány akkor is érvényét veszti, ha saját maga ugyan még érvényes lenne, ám az ®t aláíró CA lejár. 3 Mivel évente újra kell majd generálnunk az összes tanúsítványunkat , ezért érdemesnek t¶nik valamiképp automatizálni a feladatot. Ennek érdekében minden tanúsítványhoz hozzunk létre saját .cnf fájlt (amely neve megegyezik a tanúsítványban szerepl® Példaként nézzük meg a samba.akarmiintracnf commonName -mel). fájl tartalmát. [ req dn ] countryName = HU stateOrProvinceName = BAZ localityName = Miskolc organizationName = "Akarmi Kft" organizationalUnitName = tanusitvany generalo commonName = samba.akarmiintra emailAddress = security@akarmi.intra Nagyon fontos, hogy a commonName opciónál azt a nevet kell megadnunk, amely néven meg fogják szólítani a szervert! # cat CA.cnf

sambaakarmiintracnf > atmeneticnf # openssl req -nodes -newkey rsa:1024 -config atmeneti.cnf -keyout sambaakarmiintrakeynopass -out sambaakarmiintracsr Generating a 1024 bit RSA private key .++++++ .++++++ writing new private key to samba.akarmiintrakeynopass ----- Ennek hatására egy samba.akarmiintracsr és egy samba.akarmiintrakeynopass nev¶ fájllal lettünk gazdagabbak. Gyakorlatilag bármilyen neveket adhatunk ezeknek a fájloknak (miként a CA generálásakor is bármilyen neveket választhatunk a fájloknak), mégis érdemesebb beszédes neveket alkalmazni. 5.13 Tanúsítványok aláírása # openssl ca -passin "pass:CA jelszo" -config atmeneti.cnf -out sambaakarmiintrapem -infiles sambaakarmiintracsr Using configuration from atmeneti.cnf Check that the request matches the signature Signature ok The Subjects Distinguished Name is as follows countryName :PRINTABLE:HU stateOrProvinceName :PRINTABLE:BAZ localityName :PRINTABLE:Miskolc organizationName

:PRINTABLE:Akarmi Kft organizationalUnitName:T61STRING:tanusitvany generalo commonName :PRINTABLE:samba.akarmiintra emailAddress :IA5STRING:security@akarmi.intra Certificate is to be certified until Mar 25 15:22:26 2008 GMT (365 days) Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated az Itt kétszer le kell nyomnunk az y billenty¶t válaszként a kérdésekre. Ha szkriptet írunk, akkor echo parancsra rá tudjuk bízni, hogy ezt végezze el helyettünk, és akkor nem kell gyelemmel kísérnünk a számítógépet unalmas munkája elvégzésében. Ellen®rizzük le, hogy valóban sikerült-e aláírnunk a tanúsítványunkat: # openssl x509 -serial -issuer -subject -dates -fingerprint -noout -in samba.akarmiintrapem serial=01 issuer= /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/emailAddress=security@akarmiintra subject= /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi

Kft/OU=tanusitvany generalo/CN=samba.akarmiintra/emailAddress=security@akarmiintra notBefore=Mar 26 15:22:26 2007 GMT notAfter=Mar 25 15:22:26 2008 GMT SHA1 Fingerprint=BF:81:A4:88:4B:B8:C0:64:C2:CA:3C:C5:2A:AF:3D:9E:6F:25:3C:D6 Néhány apróságot még el kell végeznünk miel®tt használatba vennénk újonnan elkészített tanúsítványunkat. # sed -e /-----BEGIN CERT/,/-----END CERT/!d < samba.akarmiintrapem > sambaakarmiintracrt # rm atmeneti.cnf Igazából csak a többi állományt (a 3 .crt és a keynopass nev¶ fájlokra lesz szükségünk, akár le is törölhetjük a 01.pem, sambaakarmiintracsr és a sambaakarmiintrapem fájlokat) Ha valóban csak 1 éves érvényességgel hoztuk létre ®ket. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 38 5.2 ssh Két csomagra bontották az ssh-t, az létrehoztak egy ssh openssh-server és az openssh-client csomagokra. Illetve nev¶ csomagot, amely mindkett®t felteszi egyszerre.

Tehát az alábbi két parancs egyenérték¶ (ebb®l kifolyólag csak az egyikre van szükségünk): # apt-get install openssh-server openssh-client # apt-get install ssh 5.21 Kulcsok generálása Alapjában véve helytelen jelszó nélküli kulcsokat használni. De el®fordulhat olyan feladat, amelynek a megoldásához szükségünk van ilyen kulcsokra. Azonban ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy a jelszó nélküli kulcs illetéktelen kezekbe történ® kerülése esetén a miénkkel megegyez® jogkört biztosítunk a kulcsot megszerz®nek. Ezért mindig próbáljuk meg szerveroldalon korlátozni a kulcs használatát Ennek a részletes dokumentációját a kiadása után az authorized keys anyag 5.25 fejezetében man 8 sshd parancs fájl formátumáról szóló fejezetben találhatjuk meg, de ezen (a 40. oldalon) van szó az elérhet® opciókról. Tehát generáljunk magunknak kulcsot, és tegyük fel az összes szerverre. Az interaktív használatra szánt kulcsunkat

azonban mindenképpen jelszóval védjük (tehát az kérdésre adjunk meg jelszót)! Az ssh-agent Enter passphrase használatakor ezt a jelszót kell majd megadnunk (amellyel a kulcsunkat védtük). # ssh-keygen -b 1024 -f ~/.ssh/id dsa -t dsa -C root@sajat Generating public/private dsa key pair. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /root/.ssh/id dsa Your public key has been saved in /root/.ssh/id dsapub The key fingerprint is: a5:8e:94:5b:c9:d1:63:0f:38:0a:22:3e:ce:d2:86:16 root@sajat Az amdump használatához generáljunk backup nev¶ felhasználó kezelésébe: a backup nev¶ gépen egy kulcsot, amelyet adjunk a # mkdir /var/backups/.ssh # chmod 0750 /var/backups/.ssh # ssh-keygen -b 1024 -f /var/backups/.ssh/id rsa amdump -t rsa -C backup@backup amdump Generating public/private dsa key pair. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved

in /var/backups/.ssh/id rsa amdump Your public key has been saved in /var/backups/.ssh/id rsa amdumppub The key fingerprint is: bd:59:41:58:f6:4c:dc:3e:32:7f:f6:6f:33:e8:c2:ac backup@backup amdump # chown -R backup:backup /var/backups/.ssh Ne felejtkezzünk el a kulcs korlátozásáról (40. oldal)! Hogy az amanda használni is tudja majd a kulcsot, egy tárolnunk azoknak a gépeknek a kulcsát, amelyekre ssh-val known hosts nev¶ fájlban el kell be szeretne jutni a felhasználónk. Ennek a legegyszer¶bb módja az, ha ezen felhasználó ssh-val backup nev¶ belép ezekre a gé- pekre, hiszen ekkor automatikusan eltárolódik ebben a fájlban a szerver kulcsa. Tehát mindössze ennyit kell tennünk: # su - backup $ ssh -i .ssh/id rsa amdump dnsakarmiintra The authenticity of host dns.akarmiintra (19216810253) cant be established RSA key fingerprint is 58:35:7c:d2:d5:ad:5e:21:ec:a8:9b:5f:68:e6:35:95. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning:

Permanently added dns.akarmiintra,19216810253 (RSA) to the list of known hosts Ehhez azonban el®ször oda kell másolnunk a publikus kulcsot a megfelel® gépre, hiszen a backup felhasználónknak nincs jelszava, így csak kulcs segítségével tud belépni, jelszóval nem. Ugyanezt a két lépést meg kell tennünk az amrecover futtatása el®tt is! A mentett adatok visszaállításához is generáljunk kulcsot (ezt minden szerveren meg kell tennünk!): Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 39 # ssh-keygen -b 1024 -f .ssh/id rsa amrecover -t rsa -C root@backup amrecover Generating public/private rsa key pair. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in .ssh/id rsa amrecover Your public key has been saved in .ssh/id rsa amrecoverpub The key fingerprint is: 00:37:df:7c:e4:7d:fd:5d:78:73:2d:89:a4:15:0e:6b root@backup amrecover Az így létrehozott kulcsot át kell

másolnunk a backup nev¶ gépre, a authorized keys 5.22 fájljába, és természetesen ezt is nagyon ajánlott backup felhasználó korlátozni. A kulcsok másolása A legegyszer¶bb megoldás az ssh-copy-id parancs használata. # ssh-copy-id -i ~/.ssh/id dsapub user@gepnev Sajnos az ssh-copy-id nem tud a 22-es porttól eltér® portra kapcsolódni, tehát ha ett®l eltér® porton futó ssh szerverre szeretnénk a kulcsunkat átmásolni, akkor más megoldást kell keresnünk, például az alábbit: # cat ~/.ssh/id dsapub | ssh -p 22222 gepnev "cat >> ~/ssh/authorized keys" Tekintve, hogy a backup nev¶ felhasználónak nincsen jelszava, ezért nem tudjuk használni ssh-copy-id parancsot, hiába a 22-es porton gyel az ssh szolgáltatásunk. Ekkor is jól jön a másodikként bemutatott lehet®ség (csak ne a root authorized keys fájljába tegyük a kulcsot, 4 hanem a backup felhasználóéba). az 5.23 Az ssh szerver beállítása Ha sikerült

elhelyeznünk a kulcsunkat a szervereken, akkor állítsuk be úgy az ssh szervereket, hogy csak kulcs használatával lehessen rájuk belépni, jelszóval ne. A telepítés után így néz ki a /etc/ssh/sshd config fájlunk (a kommenteket kihagytam): Port 22 Protocol 2 HostKey /etc/ssh/ssh host rsa key HostKey /etc/ssh/ssh host dsa key UsePrivilegeSeparation yes KeyRegenerationInterval 3600 ServerKeyBits 768 SyslogFacility AUTH LogLevel INFO LoginGraceTime 120 PermitRootLogin yes StrictModes yes RSAAuthentication yes PubkeyAuthentication yes IgnoreRhosts yes RhostsRSAAuthentication no HostbasedAuthentication no PermitEmptyPasswords no ChallengeResponseAuthentication no X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10 PrintMotd no PrintLastLog yes TCPKeepAlive yes AcceptEnv LANG LC * Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server UsePAM yes Ahhoz, hogy a jelszavas authentikáció ne legyen lehetséges (csak a kulcsos), ki kell egészítenünk a fentieket az alábbi sorral, majd újra kell

indítanunk az ssh szolgáltatást: PasswordAuthentication no # /etc/init.d/ssh restart Azt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy engedélyezi-e a ssh-n PermitRootLogin keresztül ( root-ként való belépést opció). Ha nem akarunk olyan grakus alkalmazást futtatni a szerveren, amely a mi képerny®nkre rajzol, akkor célszer¶ az X11Forwarding opció no-ra állítása is. 4 Az amanda-val végzett mentés miatt szükséges. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 40 5.24 Az ssh-agent használata Az új X szerverek alapértelmezésben olyan kongurációval érkeznek, hogy az X-be belépéskor elindul az ssh-agent ssh-agent, és így képes felügyelni a felhasználó összes ssh kapcsolatát. Ezt a use- /etc/X11/Xsession.options ki kell adnunk az ssh-add pa- opcióval lehet bekapcsolni Xfree és Xorg alatt is (a fájlban). Igy a belépés után egy tetsz®leges terminálablakban rancsot, majd megadnunk

az ssh kulcsainkhoz tartozó jelszavakat, és ezzel regisztráltuk is az ssh-agent-nél a kulcsainkat. Ha nem id rsa, id dsa vagy identity néven tároljuk a kulcsainkat a ssh könyvtárunkban, akkor meg kell adnunk a fájl(ok) nevét is ahhoz, hogy az ssh-agent-nél be tudjuk jegyeztetni. Ha sikerül, akkor innent®l kezdve (amíg be nem fejezi a futását, vagy mi magunk nem utasítjuk a kulcsaink eldobására) az ssh-agent elintéz minden ssh kapcsolatunkkal kapcsolatos kérdést. Tehát ha olyan szerverre kívánunk belépni, amelyen megtalálható az ssh kulcsunk publikus része és engedélyezték a kulcsos authentikációt, akkor sehol sem kell jelszót megadnunk, mert az ssh-agent ezt elintézi helyettünk. Természetesen nem csak X alatt van lehet®ségünk az ssh-agent használatára, hanem kon- zolon is. ssh-agent-tel kapcsolatban érdemes odagyelni az ssh -A parancssori kapcsolójára is, ssh-agent kapcsolatát továbbítja a következ® szerverre. Ennek

segítségével az ssh kliensünk viszi magával az ssh-agent segítségét akárhány gépen keresztül anélkül, hogy a Az amely az titkos kulcsunknak ott kellene lennie azokon a gépeken, amelyeken keresztülmentünk. 5.25 Az Korlátozási lehet®ségek authorized keys fájlban lehet®ségünk nyílik korlátozni a kulcsok használatát. A követke- z®kben olvasható opciókat a publikus kulcs elé kell beírni. Több opció is használható egyszerre, ekkor vessz®vel kell elválasztani ®ket egymástól. from="lista" Ezzel azt lehet korlátozni, hogy mely gépekr®l léphet be a kulcs használója. Vessz®kkel elválasztva több gépet is meg lehet adni, illetve lehet használni a tesít®ket is. Lehet®ség van a megadás negálására is a command="parancs" ! * és ? helyet- karakterrel. Ezzel azt lehet korlátozni, hogy milyen parancsot lehet futtatni a kulcs segítségével. environment="NÉV=érték" Környezeti változókat

lehet engedélyezni a segítségével. Ez az opció automatikusan kikapcsolásra kerül, ha a /etc/ssh/sshd config fájlban a UseLogin opció engedélyezve van. no-port-forwarding Letiltja a portok továbbításának lehet®ségét. no-X11-forwarding Letiltja az X11 továbbításának a lehet®ségét. no-agent-forwarding no-pty Letiltja az ssh-agent továbbításának lehet®ségét. Nem engedélyez terminált a kulcs használójának. permitopen="gép:port" Korlátozza a portok továbbításának lehet®ségét a megadott gép és port párosra. Egy konkrét példaként nézzük meg az amanda-val végzett mentéshez használt kulcs korlátobackup felhasználó authorized keys fájlja (csak zását. Tehát így nézzen ki a dns nev¶ gépen a az oldal szélessége miatt van tördelve): from="backup.akarmiintra",no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,command="/usr/lib/amanda/amandad -auth=ssh amdump" ssh-rsa AAAAB3

NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEApndHiSGSowMeNDZvShUazfPk8964yLvfu//goCid5NVHZIuL0OQGdo4mS+BKsS9R5jkHZcy2hPJZLLrx+Tvl7r2G0P2rarXLkwvh+v5/gE9ZX/Az1CL0ZADDw7z9fUL A9XAopd8XparKi0ASPWDhLxRXa1iw6LlUgibiUdV2ex0= backup@backup amdump Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 41 Az adatok visszaállításához használt kulcsot is nagyon ajánlott korlátozni. Tehát így nézzen ki a backup nev¶ gépen a backup felhasználó authorized keys fájlja (csak az oldal szélessége miatt van tördelve): from="dns.akarmiintra",no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,command="/usr/lib/amanda/amandad -auth=ssh amindexd amidxtaped" ssh-rsa AA AAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0ttfgVtHJpUsihlFPLubUqmyxSOMnGDNQuBktdWUMypJgUldR1AgHVV4dTy954dJlYqy1yUmNSHgdE9DdSKiJrWnYpr4CQ622Vy+9mcewBGRH42ZjsdkibGuej7lf3qoC sgY6Od2cm6h6NhX+VA/+gX7iaqQxqvyFMe9hxwIoRM= root@backup amrecover 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 6.

fejezet LDAP Ezen szolgáltatás használatának az a célja, hogy a felhasználóknak csak egyetlen jelszót kelljen megjegyeznie, bármely szolgáltatást szeretnék is igénybe venni a bels® hálózatunkon. 6.1 6.11 OpenLDAP A f® kiszolgáló telepítése és kongurálása A samba.akarmiintra nev¶ gépre telepítjük az LDAP szervert, hogy a l®vel egy gépen legyen. A samba samba tartományvezér- fejleszt®i azt javasolják, hogy a f® LDAP szerveren legyen a tartományvezérl® (bár m¶köd®képes akkor is, ha csak egy LDAP replika áll a rendelkezésére). Sokat kommunikál egymással a samba és az LDAP, és ha külön gépen helyezkednek el, akkor ez kihathat a (fájl)kiszolgálás sebességére. # apt-get install slapd Válaszoljunk a kérdésekre: Admin password: ldap admin jelszo Confirm password: ldap admin jelszo Setting up slapd (2.330-5) Creating new user openldap. done Creating initial slapd configuration. done Creating initial LDAP directory.

done Starting OpenLDAP: slapd. A telepítés végén elinduló slapd-t állítsuk le amíg be nem konguráljuk: # /etc/init.d/slapd stop Érdemes lefuttatni a következ® parancsot, mert így még több dolgot beállíthatunk a kongurációs állomány kézi szerkesztése nélkül, és így a debconf is megjegyzi válaszainkat, aminek egy frissítés esetén vehetjük hasznát. # dpkg-reconfigure -plow slapd Omit OpenLDAP server configuration? No DNS domain name: akarmi.intra Name of your organization: akarmi.intra Admin password: ldap admin jelszo Confirm password: ldap admin jelszo Database backend to use: BDB Do you want your database to be removed when slapd is purged? Yes Move old database? Yes Allow LDAPv2 protocol? No Az újrakongurálás végén elinduló slapd-t állítsuk le amíg teljesen be nem konguráljuk: # /etc/init.d/slapd stop Ha a Move old database? kérdésre Yes volt a válaszunk, akkor a /var/backups könyvtár- ban létrejött egy új

könyvtár, amelyre tekintettel arra, hogy az adatbázisunk még teljesen üres volt nincs szükségünk, tehát nyugodtan törölhetjük. 43 Debian GNU/Linux 44 # rm -rf /var/backups/unknown-2.330-5* Telepítsük fel a tanúsítványok kezeléséhez szükséges csomagot. # apt-get install openssl Az 5.11 és az 512 fejezetekben generált fájlokat másoljuk be a megfelel® helyekre, és állítsuk be a jogosultságaikat: # # # # # # # # cp CA.crt /etc/ssl/certs/ cp samba.akarmiintracrt /etc/ssl/certs/ cp samba.akarmiintrakeynopass /etc/ssl/private/ chgrp openldap /etc/ssl/private chgrp openldap /etc/ssl/private/samba.akarmiintrakeynopass chmod 0710 /etc/ssl/private/ chmod 0644 /etc/ssl/certs/*.crt chmod 0640 /etc/ssl/private/samba.akarmiintrakeynopass A /etc/default/slapd fájlt egészítsük ki a következ® sorral (már szerepel hasonló sor a fájlban, de ki van kommentezve, a kikommentezett sor alá írjuk az alábbit): SLAPD SERVICES="ldap://127.001:389/

ldaps:///" Ezzel beállítottuk, hogy a lokális interfészen titkosítás nélkül lehessen elérni az LDAP szerverünket, illetve az összes többi interfészünkön pedig csak titkosított módon. A /etc/ldap/ldap.conf HOST BASE TLS CACERT TLS CACERTDIR TLS REQCERT A fájlba írjuk bele a következ®ket: 127.001 dc=akarmi,dc=intra /etc/ssl/certs/CA.crt /etc/ssl/certs/ allow samba.schema fájl megszerzésének egyszer¶ módja, ha telepítjük a samba-doc csomagot. # apt-get install samba-doc # gzip -dc /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schemagz > /etc/ldap/schema/sambaschema # chmod 0644 /etc/ldap/schema/samba.schema mail-alias.schema nev¶ fájlt egy másik fájlból alakítottam ki tettem a /etc/ldap/schema/ könyvtárba), és mindössze az alábbiakat A 1 (és elmen- magamnak tartalmazza: attributetype ( 1.12112 NAME ( alias ) DESC email alias EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 1.361411466115121115 ) objectclass (

1.12211 NAME MailAlias SUP top AUXILIARY DESC Objectclass for Mail Alias MAY ( alias $ uid ) ) Egészítsük ki a /etc/ldap/slapd.conf fájlunkat, hogy az alábbi módon nézzen ki (a rep- likára vonatkozó részt értelemszer¶en hagyjuk ki, ha nincs rá szükségünk): include /etc/ldap/schema/core.schema include /etc/ldap/schema/cosine.schema include /etc/ldap/schema/nis.schema include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema include /etc/ldap/schema/samba.schema include /etc/ldap/schema/mail-alias.schema pidfile /var/run/slapd/slapd.pid argsfile /var/run/slapd/slapd.args loglevel 0 modulepath /usr/lib/ldap moduleload back bdb sizelimit 500 tool-threads 1 TLSCipherSuite :SSLv3 TLSCertificateFile /etc/ssl/certs/samba.akarmiintracrt TLSCertificateKeyFile /etc/ssl/private/samba.akarmiintrakeynopass TLSCACertificateFile /etc/ssl/certs/CA.crt 1 Ez nem szép, bár m¶köd® megoldás. Csak akkor használjuk, ha biztosak vagyunk benne, hogy nem kell más LDAP szerverekkel

együttm¶ködnünk a kés®bbiekben. Ha erre szükségünk van, akkor igényeljünk (a //www.ianaorg/ http: oldalon) magunknak OID-ket, és készítsünk saját schema fájlt vagy használjunk egy már meglév®t. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 45 backend bdb checkpoint 512 30 database bdb suffix "dc=akarmi,dc=intra" directory "/var/lib/ldap" dbconfig set cachesize 0 2097152 0 dbconfig set lk max objects 1500 dbconfig set lk max locks 1500 dbconfig set lk max lockers 1500 index objectClass eq index cn pres,sub,eq index sn pres,sub,eq index uid pres,sub,eq index displayName pres,sub,eq index uidNumber eq index gidNumber eq index memberUid eq index sambaSID eq index sambaPrimaryGroupSID eq index sambaDomainName eq index givenname eq,sub index default sub lastmod on replogfile /var/lib/slapd/replog access to attrs=userPassword,sambaNTPassword,sambaLMPassword,sambaPwdLastSet,sambaPwdCanChange by

dn="cn=admin,dc=akarmi,dc=intra" write by dn="cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" write by anonymous auth by self write by * none access to dn.base="" by * read access to * by dn="cn=admin,dc=akarmi,dc=intra" write by dn="cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" write by self write by * read replica uri=ldaps://mail.akarmiintra:636/ binddn="cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" bindmethod=simple credentials=ldap replicator jelszo Miel®tt elindítanánk az LDAP szerverünket, generáljuk le az index állományokat, és ne felejtsük el hozzáférhet®vé tenni a slapd-t futtató felhasználónak és csoportnak: # slapindex -f /etc/ldap/slapd.conf WARNING! Runnig as root! Theres a fair chance slapd will fail to start. Check file permissions! # chown openldap:openldap /var/lib/ldap/cn.bdb # chmod 0600 /var/lib/ldap/cn.bdb Most már el kell tudnunk indítani az LDAP szerverünket: # /etc/init.d/slapd start Telepítsük fel az

adatbázisunk parancssori módosításához szükséges eszközöket: # apt-get install ldap-utils Ekkor már le tudjuk kérdezni a futó szerverünket, és az alábbi választ kell kapnunk: # # # # # # # # ldapsearch -h localhost -x extended LDIF LDAPv3 base <> with scope subtree filter: (objectclass=*) requesting: ALL # akarmi.intra dn: dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: dcObject objectClass: organization o: akarmi.intra dc: akarmi # admin, akarmi.intra dn: cn=admin,dc=akarmi,dc=intra objectClass: simpleSecurityObject objectClass: organizationalRole cn: admin description: LDAP administrator # search result search: 2 result: 0 Success # numResponses: 3 # numEntries: 2 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 46 A replicator 2 felhasználóra akkor van szükségünk, ha egy (vagy több) slave LDAP szer- vert is üzemeltetni szeretnénk. A következ® dolgunk ennek a felhasználónak a hozzáadása az adatbázishoz,

hogy utána már a replikálás m¶köd®képes legyen. Tehát hozzunk létre egy replicator.ldif 2 az alábbi tartalommal: nev¶ fájl dn: cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra cn: replicator objectClass: top objectClass: organizationalRole objectClass: simpleSecurityObject userPassword: {SSHA}JXkMpPzYB5N4W8ZhH9FpCuodrzcD2WGv description: LDAP replicator A userPassword mez® tartalmát a következ® paranccsal tudjuk meg: # slappasswd -h {SSHA} New password: Re-enter new password: {SSHA}JXkMpPzYB5N4W8ZhH9FpCuodrzcD2WGv A New password: jelszót (45. oldal), a kérdésre adjuk meg a /etc/ldap/slapd.conf állományban Re-enter new password kérésre pedig ismételjük meg. megadott Már csak hozzá kell adnunk az adatbázishoz. Ezt a következ® paranccsal tudjuk megtenni: # ldapmodify -a -x -D cn=admin,dc=akarmi,dc=intra -W -f replicator.ldif Enter LDAP Password: adding new entry "cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" Jelszóként 6.12 a 43. oldalon, az Admin

password: kérdésre adott jelszót kell megadnunk. Replika beállítása A mail szerveren A példaként bemutatott hálózatunkban a mail.akarmiintra nev¶ szerverre fogjuk telepíteni az LDAP replikát, mert a levelek kézbesítéséhez és eléréséhez is szükségük lesz a szoftvereknek az LDAP-pal történ® kommunikációra. Gyakorlatilag ugyanúgy kell kezdenünk, mint a f® szerver telepítésekor. Felrakjuk a szükséges csomagokat, majd leállítjuk a szervert a kongurálás idejére. Hogy gyorsabban haladjunk, egyszer¶en átmásoljuk a f® szerverr®l a kongurációs állományokat, majd átszerkesztjük a szükséges opciókat. Így kihagyhatjuk a dpkg-reconfigure lépést is. Nyugodtan letörölhetjük a telepít® által létrehozott adatbázist is, hiszen úgyis ide kell másolnunk a f® szerveren létrehozott adatbázisunkat. Ezen másolás idejére a f® szervert ne felejtsük el leállítani! Az 5.12 fejezetben leírtaknak megfelel®en generáljunk

tanúsítványt ezen szerver részére is. # # # # # # # # # # # # # # apt-get install slapd ldap-utils openssl rsync /etc/init.d/slapd stop rm -f /var/lib/ldap/* rsync -av -e ssh samba:/etc/ldap/ /etc/ldap/ scp samba:/etc/default/slapd /etc/default/ cp CA.crt /etc/ssl/certs/ cp mail.akarmiintracrt /etc/ssl/certs/ cp mail.akarmiintrakeynopass /etc/ssl/private/ chgrp openldap /etc/ssl/private chgrp openldap /etc/ssl/private/mail.akarmiintrakeynopass chmod 0710 /etc/ssl/private chmod 0644 /etc/ssl/certs/*.crt chmod 0640 /etc/ssl/private/mail.akarmiintrakeynopass rsync -av -e ssh samba:/var/lib/ldap/ /var/lib/ldap/ Lássuk, melyik állományon mit is kell változtatnunk. A /etc/ldap/slapd.conf fájlt némi- képp át kell írnunk, hogy az alábbi módon nézzen ki. include include include include include include pidfile argsfile 2 /etc/ldap/schema/core.schema /etc/ldap/schema/cosine.schema /etc/ldap/schema/nis.schema /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema

/etc/ldap/schema/samba.schema /etc/ldap/schema/mail-alias.schema /var/run/slapd/slapd.pid /var/run/slapd/slapd.args A nevet önkényesen választottam. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 47 loglevel 0 modulepath /usr/lib/ldap moduleload back bdb sizelimit 500 tool-threads 1 TLSCipherSuite :SSLv3 TLSCertificateFile /etc/ssl/certs/mail.akarmiintracrt TLSCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mail.akarmiintrakeynopass TLSCACertificateFile /etc/ssl/certs/CA.crt backend bdb checkpoint 512 30 database bdb suffix "dc=akarmi,dc=intra" directory "/var/lib/ldap" dbconfig set cachesize 0 2097152 0 dbconfig set lk max objects 1500 dbconfig set lk max locks 1500 dbconfig set lk max lockers 1500 index objectClass eq index cn pres,sub,eq index sn pres,sub,eq index uid pres,sub,eq index displayName pres,sub,eq index uidNumber eq index gidNumber eq index memberUid eq index sambaSID eq index sambaPrimaryGroupSID eq index sambaDomainName

eq index givenname eq,sub index default sub lastmod on replogfile /var/lib/slapd/replog access to attrs=userPassword,sambaNTPassword,sambaLMPassword,sambaPwdLastSet,sambaPwdCanChange by dn="cn=admin,dc=akarmi,dc=intra" write by dn="cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" write by anonymous auth by self write by * none access to dn.base="" by * read access to * by dn="cn=admin,dc=akarmi,dc=intra" write by dn="cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" write by self write by * read updatedn updateref "cn=replicator,dc=akarmi,dc=intra" "ldaps://samba.akarmiintra" Ha ezek után mindkét gépen lefuttatjuk a # /etc/init.d/slapd start parancsot (el®ször a f® szerveren futtassuk), akkor látni fogjuk, hogy a f® szerveren nem csak a slapd, hanem a slurpd is elindult. Ugyanis ez felel®s a replikálásért Ha most a mail nev¶ gépen is kiadjuk az el®z®leg leírt ldapsearch parancsot, akkor ugyanazt kell látnunk, mint

amikor a f® szerveren adjuk ki. 6.13 Az adatbázis feltöltése Kezdjük el feltölteni az adatbázisunkat. Ehhez .ldif fájlokat fogunk írni, amelyeket egyesével fogunk betölteni. Természetesen lehetséges egyetlen menetben is elvégezni a feltöltést, egyetlen .ldif fájlt használva, de most az átláthatóság kedvéért csináljuk egyesével Nem fogom minden betöltéshez leírni a szükséges parancsot, a Groups rész betöltésénél bemutatott parancsot (és jelszót) kell mindig használni, csak a betöltend® fájl nevét kell változtatni értelemszer¶en. El®ször a csoportok tárolására szolgáló ágat hozzuk létre (a groups.ldif nev¶ fájlba). dn: ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: organizationalUnit ou: Groups És maga a betöltés: ldapmodify -a -x -D cn=admin,dc=akarmi,dc=intra -W -f groups.ldif Enter LDAP Password: adding new entry "ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra" A windowsos tartományvezérl® miatt van erre

szükség, itt fognak tárolódni a tartományba belépett számítógépek (a 2009. március 23 computers.ldif nev¶ fájlba). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 48 dn: ou=Computers,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: organizationalUnit ou: Computers A felhasználók tárolására szolgáló ágat hozzuk létre (a users.ldif nev¶ fájlba). dn: ou=Users,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: organizationalUnit ou: Users Mivel sambát szeretnénk használni, kénytelenek vagyunk átnyúlni a samba telepítéséhez, és onnan kiszedni bizonyos információkat, illetve gyelembe venni a sambával kapcsolatos dolgokat. Ugyanis ezeket az információkat is szerepeltetni kell az adatbázisban. Az 55 oldalon láthatóak a lekérdezéshez szükséges parancsok és az általuk visszaadott eredmények. Hogy ketté tudjuk választani az LDAP-ban és az esetlegesen a ldapusers.ldif nálókat, hozzunk létre egy csoportot (az

passwd fájlban lév® felhasz- fájlba). dn: cn=ldapusers,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup cn: ldapusers gidNumber: 20000 description: Domain Users group A tartományi rendszergazdáknak hozzunk létre külön csoportot (a ntadmins.ldif fájlba). dn: cn=ntadmins,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup cn: ntadmins gidNumber: 20001 description: Domain Admins group A tartományi vendég usereknek hozzunk létre külön csoportot (az ldapguests.ldif fájlba) dn: cn=ldapguests,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup cn: ldapguests gidNumber: 20002 description: Domain Guests group Ebbe a csoportba fognak tartozni a tartományba belép® gépek (az ldapmachine.ldif fájlba). dn: cn=ldapmachine,ou=Computers,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup cn: ldapmachine gidNumber: 20003 description: Domain Computers group nobody felhasználónk, de a samba nem tud róla

(mivel az LDAP-ban nincs, samba csak az LDAP-val kommunikál). Ezért létre kell hoznunk egy nobody felhasználót az Igaz, hogy van és a LDAP adatbázisában is, de unixos dolgokat (mint például home könyvtár, shell) nem kell neki beállítanunk, az alábbiak elegend®ek (a nobody user.ldif fájlba). dn: uid=nobody,ou=Users,dc=akarmi,dc=intra objectClass: inetOrgPerson objectClass: sambaSamAccount uid: nobody cn: nobody sn: nobody sambaLogonTime: 0 sambaLogoffTime: 0 sambaKickoffTime: 0 sambaPwdCanChange: 0 sambaPwdMustChange: 0 sambaPwdLastSet: 0 sambaBadPasswordCount: 0 sambaAcctFlags: [UX ] sambaSID: S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-501 sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-514 sambaLMPassword: NO PASSWORDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambaNTPassword: NO PASSWORDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 49 És most adjuk hozzá az els® felhasználónkat (de el®tte mindenképpen

állítsuk be a tartományvezérl®n a tartományra vonatkozó alapbeállításokat lásd az 57. oldalt) kerüljenek az atkosa user.ldif Ezek az adatok nev¶ fájlba. dn: uid=atkosa,ou=Users,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: shadowAccount objectClass: posixAccount objectClass: person objectClass: inetOrgPerson objectClass: sambaSamAccount objectClass: MailAlias uid: atkosa description: Kosa Attila cn: Kosa Attila sn: Kosa givenName: Attila mail: atkosa alias: kosa.attila alias: attila.kosa uidNumber: 20000 gidNumber: 20000 homeDirectory: /home/atkosa loginShell: /bin/bash shadowMin: 0 shadowMax: 9999 shadowWarning: 7 shadowExpire: 0 shadowLastChange: 13598 sambaLogonTime: 0 sambaLogoffTime: 0 sambaKickoffTime: 0 sambaPwdCanChange: 0 sambaPwdMustChange: 0 sambaPwdLastSet: 0 sambaBadPasswordCount: 0 sambaLogonHours: -1 displayName: Kosa Attila sambaPasswordHistory: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sambaAcctFlags: [U ] sambaSID:

S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-41000 sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-41001 sambaLMPassword: 0 sambaNTPassword: 0 userPassword: {SMD5}0 A használt attribútumok magyarázata: • dn Annak leírása, hogy a fában hová kerül a bejegyzés. • objectClass Az alkalmazni kívánt osztályok. • uid A felhasználói név, amely a belépésre (a szolgáltatások igénybevételére) használható. • description Egy egyszer¶ leírás mez®. • cn A felhasználó teljes neve. • sn A felhasználó vezetékneve. • givenName A felhasználó keresztneve. • mail A felhasználó els®dleges e-mail címe. Azért nem szerepel benne a @domain.név, hogy bármilyen domainnek szóló levelet fogad is el a levelez®szerver, abban a domain-ben érvényes név lesz. Ez gondot okozhat, ha virtuális domain-eket is kell kezelnünk, ekkor ajánlott a teljes (domainnévvel kiírt) e-mail cím használata. • alias A

felhasználó összes olyan neve, amelyre leveleket szeretne kapni. Ugyanazért nem tartalmazza a domain részt, mint a mail változó. • uidNumber A felhasználó azonosítási száma. • gidNumber A felhasználó csoportazonosító száma. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 50 • homeDirectory A felhasználó home könyvtára. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a felhasználó létrehozásakor nem jön létre automatikusan a home könyvtára! Valahogyan létre kell hoznunk az összes gépen, amelyeken home könyvtárra van szüksége. Ebb®l a szempontból egyedül a levelez®szerver a kritikus. A többi gépen elégséges, ha a pam mkhomedir beál- lításával akkor jön létre a home könyvtár, ha a felhasználó belép. De levelek érkezhetnek számára azel®tt is, miel®tt belépne a levelez®szerverre. A lásához szükséges Maildir postfix képes a levelek táro- könyvtár létrehozására a

felhasználó home könyvtárában, de a biztonság kedvéért beletehetjük a /etc/skel könyvtárba is a Maildir könyvtárat (a levelez®szerveren). # mkdir /etc/skel/Maildir && chmod 0700 /etc/skel/Maildir Természetesen az is megoldást jelenthet, ha azokra a szerverekre, amelyeken fontos, hogy a felhasználónak létrejöjjön a home könyvtára, mi magunk ssh-zunk be a felhasználó nevében (hiszen ismerjük a kezdeti jelszavát), így a jogosultságokkal és tartalommal (a /etc/skel pam mkhomedir létrehozza a megfelel® könyvtár megfelel® feltöltése esetén) a felhasználó home könyvtárát. Ehhez persze az kell, hogy minden szükséges gépen az ssh úgy legyen beállítva, hogy az LDAP-t használja a felhasználók azonosítására. • loginShell A felhasználó shell-je. Nem kell, hogy feltétlenül valódi shell-je legyen a felhasználónak, a /bin/false is megteszi. A használni kívánt szolgáltatások függvénye (és a saját

döntésünk), hogy adunk-e a felhasználónak shell-t vagy sem. • shadowMin Két jelszóváltoztatás között minimum ennyi napnak kell eltelnie. A unixos jelszóra vonatkozik, a sambás jelszóra nincs hatással. • shadowMax Két jelszóváltoztatás között maximum ennyi nap telhet el. shadowLastChange Tekintve, hogy az utolsó jelszócserét®l ( shadowMax hosszabb ideig ( változó) a megengedett leg- változó) érvényes a unixos jelszó, ezért ezek értékét úgy kell megválasztani, hogy az aktuálisan számolt id®érték (az 1970. január 01-t®l eltelt napok száma) kisebb vagy egyenl® legyen, mint a fent említett két változó összege. Egyszer¶en a következ® parancs segítségével számolható ki ez az összeg: # echo $[`date +%s` / (60*6024)] Ha az így kapott összegnél nagyobb az eltelt napok száma, akkor a felhasználó nem tudja használni a unixos jelszavát, mert lejártnak tekinti a rendszer. Sajnos ebben az esetben az smbpasswd

parancs sem segít (mert az nem változtatja a tartalmát, csak a tudja a passwd userPassword shadowLastChange mez®ét magyarul a unixos jelszavát), egyedül a mez® root parancs segítségével megváltoztatni a felhasználó jelszavát. Másképpen mondva: ha a shadowLastChange változó értékét a létrehozásakor beállítjuk shadowMax változóban megadott napig lesz a fenti parancs által megadott számra, a érvényes a unixos jelszava. Persze ha a felhasználónak lehet®sége van rá, akkor saját maga is megváltoztathatja a passwd 3 parancs segítségével a jelszavát , de ehhez el®ször be kell tudnia jelentkezni. • shadowWarning Ennyi nappal a jelszó lejárata el®tt gyelmezteti a rendszer a felhasználót. • shadowExpire Ha nem 0, akkor maximum addig érvényes a jelszó (1970-01-01-t®l számolva napokban értend®). • shadowLastChange Az utolsó jelszóváltoztatás id®pontja (1970-01-01-t®l számolva napokban értend®).

Értékének mindenképpen nagyobbnak kell lennie nullánál 3 De így nem változik a sambaLMPassword és a sambaNTPassword mez®k értéke (magyarul a windowsos jelszava). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 51 • sambaLogonTime Jelenleg nem használt mez®. • sambaLogoTime Jelenleg nem használt mez®. • sambaKickoTime Azt az id®t határozhatjuk meg (Unix id® formátumban), amikor a felhasználó zárolva van és nem tud belépni. Ha ezt az attribútumot elhagyjuk, akkor a shadowAccount oszshadowExpire attribútumával, akkor teljesen pontos dátummal határozhatjuk meg az felhasználó account-ja soha nem jár le. Ha együtt használjuk ezt a tály account lejáratát. • sambaPwdCanChange Azt az id®t határozhatjuk meg (Unix id® formátumban), amikor a felhasználó megváltoztathatja a jelszavát. Ha ez az attribútum nincs beállítva, akkor a felhasználó bármikor megváltoztathatja a

jelszavát. • sambaPwdMustChange Azt az id®t határozhatjuk meg (Unix id® formátumban), amikor a felhasználónak kötelez® megváltoztatnia a jelszavát. Ha ez az érték 0, akkor a felhasználónak az els® belépéskor meg kell változtatnia a jelszavát Ha az attribútumot nem használjuk, akkor a felhasználó jelszava soha nem jár majd le. • sambaPwdLastSet Az 1970. 01 01-t®l eltelt id®t tartalmazza másodpercekben, amikor a • sambaLMPassword és a sambaNTPassword attribútumok utoljára változtak. sambaBadPasswordCount A hibás bejelentkezéseket számolja ebben a mez®ben a Az 57. oldalon látható bad lockout attempt samba. beállításával lehet meghatározni, hogy hány hibás bejelentkezés után zárolódjon az account. • sambaLogonHours Ezzel szabályozhatjuk, hogy a felhasználó mely napokon, és mett®l meddig terjed® id®szakban léphet be a tartományba. A bitek jelentésér®l részletes leírás található a

http://pdbsql.sourceforgenet/field-descriptions-passdbtxt fájlban. • displayName Windows XP kliens esetén az itt megadott név fog látszani a Start menü tetején. • sambaPasswordHistory A felhasználó által korábban használt jelszavak MD4 hash-ét tartalmazza. • sambaAcctFlags Az account jellemz®it tartalmazó mez®. A lehetséges tartalmát a 73 fejezetben • (a 60. oldalon) láthatjuk Egyszerre több jelz®t is lehet használni sambaSID A felhasználó azonosítási száma windowsos oldalon. Az 58 oldalon látható módon lehet kiszámolni az értékét. • sambaPrimaryGroupSID A felhasználó els®dleges csoportjának Windows oldali azonosítási száma. Az 58. oldalon látható módon lehet kiszámolni az értékét. • sambaLMPassword A felhasználó LANMAN windowsos jelszava 16 byte-on tárolva. • sambaNTPassword A felhasználó NT windowsos jelszava 16 byte-on tárolva. • userPassword A felhasználó unixos jelszava.

Mivel nem írtunk jelszót a felhasználónak, ezért interaktívan kell jelszóval ellátnunk. Ez (a samba ldap passwd sync = yes opciójának köszönhet®en) megváltoztatja a unixos és a windowsos jelszavát is a felhasználónak. # smbpasswd atkosa 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 52 .ldif fájlt, hogy már a jelszó eleve belekerüljön, akkor szükmkntpwd programra (a 60 oldalon látható a beszerzése és a fordítása), illetve látható slappasswd parancsot kell használnunk. Ebben az esetben viszont gyel- Ha úgy szeretnénk generálni a ségünk lesz az a 46. oldalon nünk kell rá, hogy mindkét jelszónak azonosat generáljunk, hogy a felhasználónak ne legyenek 4 problémái . Adjuk hozzá az új felhasználónkat az ldapusers csoporthoz. Ezt az alábbi .ldif fájl segít- ségével tehetjük meg. dn: cn=ldapusers,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra changetype: modify add: memberUid memberUid: atkosa Adjuk

hozzá az új felhasználónkat az ntadmins csoporthoz, hogy adminisztrátori jogokat biztosítsunk számára a windowsos gépeken. Ezt az alábbi .ldif fájl segítségével tehetjük meg. dn: cn=ntadmins,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra changetype: modify add: memberUid memberUid: atkosa 6.14 A rendszer kongurálása a samba (master) szerveren Telepítenünk kell azokat a csomagokat, amelyek segítségével a rendszerünk látni fogja az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. # apt-get install libpam-ldap libnss-ldap Válaszok a kérdésekre. LDAP server Uniform Resource Identifier: ldap://127.001:389/ Distinguished name of the search base: dc=akarmi,dc=intra LDAP version to use: 3 LDAP account for root: cn=admin,dc=akarmi,dc=intra LDAP root account password: ldap admin jelszo Make local root Database admin. Yes Does the LDAP database require login? No LDAP account for root: cn=admin,dc=akarmi,dc=intra LDAP root account password: ldap admin jelszo A passwd:

group: shadow: /etc/nsswitch.conf fájlban ki kell javítani az alább láthatóra a megfelel® sorokat. compat ldap compat ldap compat ldap Ezekben a fájlokban mindössze a megadott soroknak kell benne lenniük. A /etc/pam.d/common-account fájl tartalma. account sufficient pam ldap.so account required pam unix.so try first pass A /etc/pam.d/common-auth fájl tartalma. auth sufficient pam ldap.so auth required pam unix.so nullok secure try first pass A /etc/pam.d/common-password fájl tartalma. password sufficient pam ldap.so password required pam unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5 try first pass A 4 /etc/pam.d/common-session fájl tartalma. Lehetséges oly módon is használni az LDAP-t, hogy a unixos és a sambás jelszavak ne legyenek szinkronban egymással, tehát külön lehessen változtatni ®ket, egymástól függetlenül. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 53 session required pam unix.so session

optional pam mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077 Ezáltal az összes PAM-ot használó szolgáltatásunk el tudja érni az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. Amennyiben nincs erre szükségünk, akkor megtehetjük, hogy csak az adott szolgáltatás /etc/pam.d/ könyvtárban lév® fájlját módosítjuk a kívánalmainknak meg- felel®en. A getent passwd és a getent group parancsokkal ellen®rizni tudjuk, hogy valóban látja-e a rendszerünk az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. A /etc/pam.d könyvtárban lév® fájlok módosítása után az ssh és a cron szolgáltatást újra kell indítanunk, hogy értesüljön a PAM változásairól! 6.15 A rendszer kongurálása a mail (replika) szerveren Telepítenünk kell azokat a csomagokat, amelyek segítségével a rendszerünk látni fogja az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. # apt-get install libpam-ldap libnss-ldap Válaszok a kérdésekre. LDAP server

Uniform Resource Identifier: ldap://127.001:389/ Distinguished name of the search base: dc=akarmi,dc=intra LDAP version to use: 3 LDAP account for root: cn=admin,dc=akarmi,dc=intra LDAP root account password: ldap admin jelszo Make local root Database admin. No Does the LDAP database require login? No A passwd: group: shadow: /etc/nsswitch.conf fájlban ki kell javítani az alább láthatóra a megfelel® sorokat. compat ldap compat ldap compat ldap Ezekben a fájlokban mindössze a megadott soroknak kell benne lenniük (ugyanazoknak, mint a f® szerveren, tehát nyugodtan át is másolhatjuk ®ket). A /etc/pam.d/common-account fájl tartalma. account sufficient pam unix.so account required pam ldap.so try first pass A /etc/pam.d/common-auth fájl tartalma. auth sufficient pam ldap.so auth required pam unix.so nullok secure A /etc/pam.d/common-password fájl tartalma. password sufficient pam ldap.so password required pam unix.so nullok obscure md5 try first pass A

/etc/pam.d/common-session fájl tartalma. session required pam unix.so session optional pam mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077 A getent passwd és a getent group parancsokkal ellen®rizni tudjuk, hogy valóban látja-e a rendszerünk az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 54 6.16 A rendszer kongurálása a proxy szerveren Telepítsük fel a szükséges csomagot, majd másoljuk a megfelel® helyre a másoljuk át a samba nev¶ gépr®l az ldap.conf fájlt, és írjuk át a CA.crt HOST fájlt, illetve változóhoz tartozó értéket 192.16810250-re # apt-get install openssl # scp samba:/etc/ssl/certs/CA.crt /etc/ssl/certs/ # scp samba:/etc/ldap/ldap.conf /etc/ldap/ Telepítenünk kell azokat a csomagokat, amelyek segítségével a rendszerünk látni fogja az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. # apt-get install libpam-ldap libnss-ldap 5

Válaszok a kérdésekre. LDAP server Uniform Resource Identifier: ldaps://samba.akarmiintra/ Distinguished name of the search base: dc=akarmi,dc=intra LDAP version to use: 3 LDAP account for root: cn=admin,dc=akarmi,dc=intra LDAP root account password: mindegy mit adunk meg Make local root Database admin. No Does the LDAP database require login? No Azért nem kell megadnunk az LDAP helyes root jelszavát, mert nincs rá szükség, és a következ® parancs kiadásakor a rendszer tudomására is tudjuk ezt hozni. Mindenképpen futtassuk a következ® parancsokat, miel®tt tovább lépnénk! # dpkg-reconfigure -plow libnss-ldap Válaszok a kérdésekre: LDAP server Uniform Resource Identifier: ldaps://samba.akarmiintra/ Distinguished name of the search base: dc=akarmi,dc=intra LDAP version to use: 3 Does the LDAP database require login? No Special LDAP privileges for root? No Make the configuration file readable/writeable by its owner only? No # dpkg-reconfigure -plow libpam-ldap

Válaszok a kérdésekre: LDAP server Uniform Resource Identifier: ldaps://samba.akarmiintra/ Distinguished name of the search base: dc=akarmi,dc=intra LDAP version to use: 3 Make local root Database admin. No Does the LDAP database require login? No Local crypt to use when changing passwords. md5 A /etc/nsswitch.conf passwd: group: shadow: A fájlban ki kell javítani az alább láthatóra a megfelel® sorokat. compat ldap compat ldap compat ldap getent passwd és a getent group parancsokkal ellen®rizni tudjuk, hogy valóban látja-e a rendszerünk az adatbázisban lév® felhasználókat és csoportokat. Mivel ezen a gépen mindössze a proxy szolgáltatást szeretnénk igénybevenni, nem kell az összes /etc/pam.d könyvtárban lév® fájlt átalakítani. Csak létre kell hoznunk egy 6 ebben a könyvtárban a következ® tartalommal: squid nev¶ fájlt auth required pam ldap.so account required pam ldap.so 5 Most direkt nem lokális LDAP-szerverrel mutatom be a

proxy kongurálását, hanem úgy, hogy egy másik gépen futó szolgáltatástól szerzi be a felhasználói adatokat. De csak azért, hogy erre is lássunk egy példát, és nem pedig azért, mert így jobb lenne a proxy-nak. 6 a Ha más nevet választunk neki, akkor a squid pam auth parancs -n opciójának azt a másik nevet kell megadnunk kongurációs állományában. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 7. fejezet Fájlszerver Egy olyan szolgáltatást szeretnék megvalósítani, amely LDAP-alapú felhasználókezeléssel rendelkezik. 7.1 SaMBa Egy els®dleges tartományvezérl® kongurálását szeretném bemutatni a teljesség igénye nélkül. 7.11 Telepítés és kongurálás A telepítés egyszer¶: # apt-get install samba Válasz az egy szem kérdésre. Workgroup/Domain Name? TARTOMANY Kérdezzük le a SID értékét. # net getlocalsid SID for domain SAMBA is: S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752 Állítsuk le addig,

amíg be nem konguráljuk. # /etc/init.d/samba stop Hozzuk létre a szükséges könyvtárakat és fájlokat, valamint állítsuk be a megfelel® jogosultságokat és tulajdonosokat, illetve csoportokat. # # # # # # # # # # touch touch mkdir chmod chmod mkdir chown chown chmod chmod /etc/printcap /etc/samba/lmhosts -p /etc/skel/.profile/nt 700 /etc/skel/.profile /etc/skel/profile/nt 600 /etc/skel/.bash* -p /var/local/samba/netlogon 0:0 /var/local/samba/ 0:ntadmins /var/local/samba/netlogon 0700 /var/local/samba 2775 /var/local/samba/netlogon Amíg nincs /etc/printcap fájlunk, addig a samba hibaüzeneteket ír a logba, hogy nem találja ezt a fájlt, emiatt szoktam megtenni az els® lépést (legalább addig, amíg egy nyomtató nem kerül bekongurálásra a rendszerben). Hasonló a helyzet a második paranccsal is Hiába állítottam be (a name resolv order opcióban), hogy ne használja az lmhosts fájlt, akkor is hibaüzenetet ad, ha nem találja. Ezzel létrehoztuk

a felhasználói prolok tárolására szolgáló könyvtárakat (abban a könyvtárban, amelynek a tartalmát a rendszer oda fogja másolni a kés®bb létrejöv® felhasználók home könyvtárába), valamint a netlogon nev¶ megosztáshoz szük- séges könyvtárakat (itt tárolódnak a felhasználók login szkriptjei). Biztosítottuk azt is, hogy az 55 Debian GNU/Linux 56 ntadmins csoport tagjai írhassák ezt a könyvtárat, illetve minden ebben a könyvtárban létrejöv® fájl és könyvtár automatikusan az ® tulajdonukba kerüljön. A szükséges kongurációs változtatások a /etc/samba/smb.conf fájlban: security = user enable privileges = yes wins support = yes name resolve order = wins host bcast passdb backend = ldapsam:"ldap://localhost" domain logons = yes domain master = yes local master = yes preferred master = yes logon drive = h: logon path = \%Lprofilent logon home = \%L\%U logon script = %U.bat allow trusted domains = yes machine password

timeout = 604800 ldap admin dn = cn=admin,dc=akarmi,dc=intra ldap ssl = no ldap suffix = dc=akarmi,dc=intra ldap user suffix = ou=Users ldap group suffix = ou=Groups ldap machine suffix = ou=Computers ldap delete dn = no ldap replication sleep = 5000 ldap passwd sync = yes ldap timeout = 15 log level = 3 dos charset = CP852 unix charset = ISO8859-2 add machine script = /root/bin/samba gep add.sh %u [netlogon] comment = Network Logon Service path = /var/local/samba/netlogon writable = no browseable = no share modes = no guest ok = yes locking = no write list = @ntadmins create mask = 0664 directory mask = 0775 [profilent] path = /home/%U/.profile/nt browseable = no writeable = yes public = no create mask = 0600 directory mask = 0700 profile acls = yes Az ldap admin dn opcióban beállított felhasználónak a jelszavát a samba tudomására kell hozni, ennek segítségével fog tudni hozzáférni az adatbázishoz. Mivel írni is akar az adatbázisba, ezért egy olyan felhasználót

kell itt beállítani, aki megfelel® jogosultsággal rendelkezik az adatbázis megfelel® részeinek az írásához. # smbpasswd -w ldap admin jelszo Setting stored password for "cn=admin,dc=akarmi,dc=intra" in secrets.tdb A gépek hozzáadásához szükségünk van egy szkriptre, amelyet a helyezünk el samba gep add.sh is az ® nevében futtatja az néven (úgyis csak a add machine script root /root/bin/ könyvtárban felhasználó fog hozzáférni, a samba opcióban megadott szkriptet). Nézzük a szkript tartalmát. #!/bin/sh PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin LANG=C LC CTYPE=C LC COLLATE=C LC TIME=C LC ALL=C PRG=`basename $0 .sh` LDAPJELSZO=ldap admin jelszo LDAPMASTER=localhost BINDDN=cn=admin,dc=akarmi,dc=intra MINUID=20000 NTMACHINEGIDNUMBER=20003 HOMEDIRECTORY=/dev/null LOGINSHELL=/bin/false DESCRIPTION=Computer CNT=0 VARAKOZAS=10 if [ -f /var/run/$PRG.pid ]; then exit 2 fi echo $$ > /var/run/$PRG.pid Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009.

március 23 Debian GNU/Linux 57 UU=`getent passwd | awk -v min=$MINUID -F: { if($3 >= min) { uid[$3]=1 } } END { k=0; for(j=min; k==0; j++) { if(uid[j] != 1) { print j; k=1 } } }` XTMP=`mktemp -q -p /tmp -t $PRG.XXXXXX` if [ -z "$XTMP" ]; then XTMP=/tmp/$PRG.$$tmp fi ( echo "dn: uid=$1,ou=Computers,dc=akarmi,dc=intra" echo "objectClass: top" echo "objectClass: inetOrgPerson" echo "objectClass: posixAccount" echo "cn: $1" echo "sn: $1" echo "uid: $1" echo "uidNumber: $UU" echo "gidNumber: $NTMACHINEGIDNUMBER" echo "displayName: $1" echo "homeDirectory: $HOMEDIRECTORY" echo "loginShell: $LOGINSHELL" echo "description: $DESCRIPTION" echo "" echo "dn: cn=ldapmachine,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra" echo "changetype: modify" echo "add: memberUid" echo "memberUid: $1" echo "" ) >$XTMP

ldapmodify -a -x -w $LDAPJELSZO -H ldap://$LDAPMASTER -D "$BINDDN" -f $XTMP | logger -t "gep hozzaadas" while [ "`getent passwd $1 ; echo $?`" == "2" -a $CNT -ne $VARAKOZAS ]; do sleep 1 CNT=$[$CNT+1] done rm -f $XTMP /var/run/$PRG.pid exit 0 Most már elindíthatjuk a tartományvezérl®nket, munkára kész. # /etc/init.d/samba start A unixos csoportok windowsos csoportokra való leképezése. Természetesen ehhez már az ldap adatbázisában szerepelnie kell ezeknek a csoportoknak! A parancsokban látható nem szabadon választott érték (részletesen lásd az 59. oldalon) rid értéke A Windows ezen értéket használja a jogosultságok megállapítására. Ennek a három csoportnak mindenképpen léteznie kell egy tartományvezérl®n (ezek beépített csoportok a windowsos gépeken). # net groupmap add rid=512 unixgroup=ntadmins ntgroup=Domain Admins Successfully added group Domain Admins to the mapping db as a domain group # net

groupmap add rid=513 unixgroup=ldapusers ntgroup=Domain Users Successfully added group Domain Users to the mapping db as a domain group # net groupmap add rid=514 unixgroup=ldapguests ntgroup=Domain Guest Successfully added group Domain Guest to the mapping db as a domain group # net groupmap add rid=515 unixgroup=ldapmachine ntgroup=Domain Computers Successfully added group Domain Computers to the mapping db as a domain group # net groupmap list Domain Users (S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-513) -> ldapusers Domain Admins (S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-512) -> ntadmins Domain Guest (S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-514) -> ldapguests Domain Computers (S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-515) -> ldapmachine A fenti parancsok hatására az LDAP-ban lév® bejegyzések kiegészülnek. A 48. oldalon látható dn: cn=ldapusers,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup cn: ldapusers gidNumber: 20000 description:

Domain Users group bejegyzés például ilyen formát fog ölteni: dn: cn=ldapusers,ou=Groups,dc=akarmi,dc=intra objectClass: top objectClass: posixGroup objectClass: sambaGroupMapping cn: ldapusers gidNumber: 20000 sambaSID: S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-513 sambaGroupType: 2 displayName: Domain Users description: Domain Users group Tehát a samba beleírja a számára szükséges dolgokat az LDAP adatbázisába. Bármelyik unixos csoportunkat láthatóvá tehetjük a windowsos gépeken egy net groupmap add parancs segítségével. A tartományra vonatkozó alapbeállítások: 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 58 # pdbedit -P "min password length" -C 8 -d 0 account policy "min password length" description: Minimal password length (default: 5) account policy "min password length" value was: 5 account policy "min password length" value is now: 8 # pdbedit -P "password

history" -C 5 -d 0 account policy "password history" description: Length of Password History Entries (default: 0 => off) account policy "password history" value was: 0 account policy "password history" value is now: 5 # pdbedit -P "minimum password age" -C 3600 -d 0 account policy "minimum password age" description: Minimal password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password change) account policy "minimum password age" value was: 0 account policy "minimum password age" value is now: 3600 # pdbedit -P "maximum password age" -C 3888000 -d 0 account policy "maximum password age" description: Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords) account policy "maximum password age" value was: 4294967295 account policy "maximum password age" value is now: 3888000 # pdbedit -P "bad lockout attempt" -C 3 -d 0 account policy

"bad lockout attempt" description: Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off) account policy "bad lockout attempt" value was: 0 account policy "bad lockout attempt" value is now: 3 Domain Admins csoportnak2 , hogy gépeket vehessenek fel a tartományba. Az atkosa felhasználó jelszavát kell megadni! Ez azt feltételezi, hogy az atkosa felhasználó már tagja az ntadmins csoportnak, és a korábban említett (a net groupmap parancsok által megva1a Adjunk jogokat lósított) csoportleképezések már készen vannak. # net -U atkosa rpc rights grant TARTOMANYDomain Admins SeMachineAccountPrivilege Password: Successfully granted rights. Ellen®rizzük le, hogy milyen jogokkal rendelkezik a Domain Admins csoport. # net -U atkosa rpc rights list TARTOMANYDomain Admins Password: SeMachineAccountPrivilege 7.12 Tesztelés Telepítsük fel a tesztelésre egyszer¶en használható parancssori kliensprogramot. # apt-get install

smbclient Kérjünk egy listát a szerver elérhet® megosztásairól. # smbclient -L samba -U atkosa -d 0 Password: Domain=[TARTOMANY] OS=[Unix] Server=[Samba 3.024] Sharename Type Comment -----------------print$ Disk Printer Drivers IPC$ IPC IPC Service (samba server) atkosa Disk Home Directories Domain=[TARTOMANY] OS=[Unix] Server=[Samba 3.024] Server --------SAMBA Comment ------samba server Workgroup --------TARTOMANY Master ------SAMBA És közben a 7.13 /home/atkosa könyvtár is létrejött a pam mkhomedir modulnak köszönhet®en. Kiegészít® információk sambaSID értékét ki kell számolni. Ennek a következ® a logikája: RID base értéke a samba algorithmic rid base opciójában megadott érték, alapértelmezésben 1000. A SID értékét a net getlocalsid parancs segítségével kaphatjuk meg A felhasználóhoz tartozó uid értékét magunk állíthatjuk be. Ezek alapján a képlet a következ®: Az ldap adatbázisába beírandó a RID = RID base +

(2 ∗ uid) Nézzük meg konkrét számokkal: felhasználói uid 1 2 = 10000 A delegálható jogosultságok táblázata az 59. oldalon látható. Nem csak csoportoknak, hanem egyes felhasználóknak is lehetséges jogokat delegálni. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux RID base 59 = 1000 RID = 1000 + (2 ∗ 10000) = 21000 SID = S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752 sambaSID = S-1-5-21-3140357665-410036179-3970665752-21000 A csoportok esetén annyi a változás, hogy a (természetesen az uid helyett a gid De vannak speciális, fenntartott RID net groupmap add értéke 1001, a képlet ugyanaz marad értékek, amelyeknek kötelez® a 7.1 táblázatban hatónak lennie. Ezért kellett az 57 oldalon a RID base értékét kell behelyettesíteni). látható módon a RID lát- értékét direktben megadni parancsoknak. 7.1 táblázat: A Windows RID értékei Ismert entitások A RID Típus Domain Administrator

500 User Domain Guest 501 User Domain KRBTGT 502 User Nem Domain Admins 512 Csoport Igen Domain Users 513 Csoport Igen Domain Guest 514 Csoport Igen Domain Computers 515 Csoport Nem Domain Controllers 516 Csoport Nem Domain Certicate Admins 517 Csoport Nem Domain Schema Admins 518 Csoport Nem Domain Enterprise Admins 519 Csoport Nem Domain Policy Admins 520 Csoport Nem Builtin Admins 544 Alias Nem Builtin Users 545 Alias Nem Builtin Guest 546 Alias Nem Builtin Power Users 547 Alias Nem Builtin Account Operators 548 Alias Nem Biltin System Operators 549 Alias Nem Builtin Print Operators 550 Alias Nem Builtin Backup Operators 551 Alias Nem Bultin Replicator 552 Alias Nem Builtin RAS Servers 553 Alias Nem http://support.microsoftcom/kb/243330 Szükséges-e Nem 3 Nem címen érhet® el a Microsoft által kiadott anyag. Az 58. oldalon láthattunk példát egy jogosultság kiadására. A 72

táblázat összefoglalja, hogy milyen jogosultságok delegálhatóak jelenleg. 7.2 táblázat: Delegálható jogosultságok 3 A Jogosultságok Magyarázat SeMachineAccountPrivilege Gépek hozzáadása a tartományhoz SePrintOperatorPrivilege Nyomtatók menedzselése SeAddUsersPrivilege Felhasználók és csoportok felvétele a tartományba samba dokumentációja szerint nem lényeges, de a samba mégis keresi az elinduláskor, és reklamál, ha nem találja. Ezért én inkább mégis létre szoktam hozni lásd a nobody felhasználó létrehozását a 48 oldalon 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 60 7.2 táblázat: (folytatás) Jogosultságok Magyarázat SeRemoteShutdownPrivilege Távoli rendszerek leállítása SeDiskOperatorPrivilege Megosztások menedzselése A 7.3 táblázat a sambaAcctFlags attribútum lehetséges értékeit mutatja be. 7.3 táblázat: Használható jelz®k Az mkntpwd Jelz®

Magyarázat U Felhasználó W Munkaállomás X Nem jár le a jelszó I Domain trust account H Home könyvtár szükséges S Szerver trust account D Kikapcsolva program beszerzése és lefordítása. # cd /usr/local/src/ # wget "http://downloads.sourceforgenet/ldaputils/mkntpwdtargz?modtime=997682498&big mirror=0" # tar zxpvf mkntpwd.targz # chmod 0600 * # chown 0:0 * # apt-get install make gcc libc6-dev # make gcc -g -Wall -D DEBUG -O2 -DMPU8086 -c -o getopt.o getoptc gcc -g -Wall -D DEBUG -O2 -DMPU8086 -c -o md4.o md4c md4.c: In function `mdfour: md4.c:144: warning: implicit declaration of function `memcpy gcc -g -Wall -D DEBUG -O2 -DMPU8086 -c -o mkntpwd.o mkntpwdc mkntpwd.c:37: warning: return type of `main is not `int mkntpwd.c: In function `main: mkntpwd.c:67: warning: implicit declaration of function `getopt gcc -g -Wall -D DEBUG -O2 -DMPU8086 -c -o smbdes.o smbdesc gcc -g -Wall -D DEBUG -O2 -DMPU8086 -o mkntpwd getopt.o md4o mkntpwdo smbdeso # chmod

0700 mkntpwd # cp mkntpwd /usr/local/sbin # chown 0:0 /usr/local/sbin/mkntpwd # apt-get remove --purge make gcc libc6-dev linux-kernel-headers binutils cpp cpp-3.3 gcc-33 A 3.1 fejezetben említésre került a node-type kifejezés. Ez az a beállítás, amely megmondja a windowsos gépnek, hogy mit tegyen elindulás után. Az alábbi 4 megoldás lehetséges: • B-Node Broadcastot és direkt kérdést is kiküld UDP-n és TCP-n. Hatalmas broadcast forgalmat csinál. Száma az 1 • P-Node Direkt IP címet szólít meg UDP-n és TCP-n. Ha a cím nem él, nem tud belépni a rendszerbe. Száma a 2 • M-Node El®ször egy broadcast üzenettel kísérletezik, majd ha az nem sikerül neki, akkor egy direkt kapcsolattal. Szintén nagy broadcast forgalmat okoz Száma a 4 • H-Node El®ször direkt kapcsolatot keres, majd ha ez nem sikerül neki, akkor elküld 1 broadcast üzenetet. Ha talál valakit, akkor vele attól kezdve direktben beszélget Száma a 8. A direkt

címek (amelyeket szólítgatnak) a WINS szerver(ek) címei. Ilyenkor regisztrálja is magát a gép az adott WINS szervernél. 7.14 Nyomtatódriverek telepítése a szerverre Ebben az alfejezetben megnézzük, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy a szerverünkr®l elérhet® nyomtatók windowsos meghajtóprogramjait (drivereit) felrakjuk a szerverünkre, amelyek auto- Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 61 matikusan települnek (extra jogosultságtól függetlenül), amint a kliens nyomtatni szeretne az adott nyomtatón. A régi 4 printer admin opció helyett a SePrintOperatorPrivilege jogot kell delegálni az alábbi módon. # net -U atkosa rpc rights grant TARTOMANYDomain Admins SePrintOperatorPrivilege Password: Successfully granted rights. Ellen®rizzük le újra, hogy milyen jogokkal rendelkezik a Domain Admins csoport. # net -U atkosa rpc rights list TARTOMANYDomain Admins Password: SeMachineAccountPrivilege

SePrintOperatorPrivilege Konguráljuk be a nyomtatót a szerveren (mindegy, hogy cups-ot vagy lprng-t használunk, samba-t beállíta- csak gyeljünk arra, hogy a használt nyomtatószerver függvényében kell a nunk), majd teszteljük le. Célszer¶ el®ször parancssorból kipróbálni, hogy tudunk-e nyomtatni a nyomtatóra. Ha ez m¶ködik (és már a samba-t is beállítottuk), akkor az smbclient program- mal ellen®rizhetjük, hogy látszik-e a nyomtatónk. Én az egyszer¶ség kedvéért az lprng-t használtam, és egy hálózati nyomtatót állítottam be. Ekkor mindössze ennyire volt szükség az smb.conf fájlban (a többi maradt az alapértelmezett beállításon): load printers = yes printing = lprng printcap name = /etc/printcap Végre kell hajtanunk némi változtatást az alapértelmezett print$ nev¶ megosztáson. Úgy javítsuk ki, hogy az alábbi információkat tartalmazza: [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers browseable

= yes read only = yes guest ok = no write list = @ntadmins force group = ntadmins create mask = 0664 directory mask = 0775 Gondoskodnunk kell arról is, hogy a /var/lib/samba/printers könyvtárat az ntadmins csoportnak legyen joga írni. # chgrp -R ntadmins /var/lib/samba/printers # find /var/lib/samba/printers -type d -exec chmod 775 {} ; Az smbclient ezt mutatja: # smbclient -L localhost -U atkosa Password: Domain=[TARTOMANY] OS=[Unix] Server=[Samba 3.024] Sharename Type Comment -----------------print$ Disk Printer Drivers IPC$ IPC IPC Service (samba server) lexmark Printer Lexmark atkosa Disk Home Directories Domain=[TARTOMANY] OS=[Unix] Server=[Samba 3.024] 4 Server --------SAMBA Comment ------samba server Workgroup --------TARTOMANY Master ------SAMBA Természetesen nem kötelez® a tartományi rendszergazdáknak adni ezt a jogot, de akkor gyelnünk kell a kapcsolódó beállításokra, mint például a könyvtárjogosultságok. 2009. március 23 Kósa Attila

<konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 62 Eddig jól alakulnak a dolgok, most nézzük meg, hogy mit kell tennünk windowsos oldalról. Jelentkezzünk be egy olyan felhasználóval a tartományba egy windowsos gépen, akinek delegáltuk a SePrintOperatorPrivilege jogot. Nem akarok képeket tenni az anyagba, ezért inkább leírom, hogy miképp juthatunk el a szerveren lév® nyomtatóhoz. Magyar nyelv¶ Windows XP a kliens. Hálózati helyek, Teljes hálózat, Microsoft Windows hálózat, Tartomany (ez a tartományunk neve), Samba server (ez a szerverünk neve), Nyomtatók és faxok, lexmark (ez pedig a nyomtatónk neve). Erre az utolsóra kell a jobb egérgombbal kattintani, majd a Tulajdonságok menüpontot kiválasztani. Felugrik egy ablak (Nyomtató tulajdonságai fejléccel), amely arról tájékoztat bennünket, hogy nincs telepítve a nyomtató illeszt®programja, és rákérdez, hogy szeretnénk-e telepíteni. Most jön a trükk, a Nem-et kell

választanunk A következ® ablak már a nyomtatóé, 5 füllel rendelkezik (Általános, Megosztás, Portok, Speciális, Biztonság). A Speciális fül kell nekünk, annak is a fels® harmadából az Illeszt®program sor végén található Új feliratú gomb. Erre kell kattintanunk, majd a Tovább gombra Ezután van lehet®ségünk kiválasztani a szerveren keresztül elérhet® nyomtató típusát, majd ismét a Tovább gombra kattinthatunk. Ekkor láthatjuk, hogy mely illeszt®programot fogjuk telepíteni Már csak a Befejezés gombra kell kattintanunk, és láthatjuk, amint felkerülnek a megfelel® fájlok a szerveren a helyükre. Az Alapértelmezések gombra kattintva beállíthatjuk, hogy a kliensekre letölt®dve mik legyenek az alapértelmezett beállítások. Érdemes megvizsgálni ezeket a lehet®ségeket. Az OK gombra kattintva készen is vagyunk Ily módon megkaptuk annak a lehet®ségét is, hogy egyetlen helyr®l adminisztrálhatjuk az összes

kliens erre a nyomtatóra vonatkozó beállításait. Az is lehet®vé vált ezáltal, hogy a felhasználó saját login szkriptjében rendeljük hozzá a nyomtatókat, automatikusan telepítve azokat Természetesen így törölhetjük is a feleslegessé vált nyomtatókat a felhasználó gépér®l. Lássuk, mit is kell beírni a felhasználó login szkriptjébe, hogy ez valóban m¶ködjön is. rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n "\sambalexmark" /q rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "\sambalexmark" /q A login szkript els® sora feltelepíti a gépre a megadott nyomtatót, a második sor pedig beállítja, hogy ez legyen az alapértelmezett nyomtató. Az egyéb lehet®ségekr®l egy windowsos gépen tudunk tájékozódni, az alábbi parancs hatására megjelen® ablakból (akár a Start menü Futtatás pontjából is indítható): rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /? 7.15 Megosztások létrehozása Nézzünk néhány példát a láthattuk (az 56.

oldalon), samba lehet®ségeinek b®séges tárházából. A netlogon megosztásnál hogyan korlátozzuk egy csoport tagjaira az írásjogokat. Ott unixos oldalon gondoskodtunk arról, hogy a létrejöv® fájlok a megfelel® csoport tulajdonába kerüljenek (az 55. oldalon látható módon) Az els® példában olyan megosztást szeretnénk létrehozni, amelyhez az egyik csoport tagjai teljes (írási és olvasási) joggal férhetnek hozzá (a fájlokat és könyvtárakat a csoport összes tagja létrehozhatja, törölheti, módosíthatja), míg a másik csoport kizárólag olvasásra érheti el a megosztásban lév® állományokat és könyvtárakat, tehát nem hozhat ott létre semmit, nem is másolhat oda semmit, és nem is törölhet. Hozzuk létre a megosztás könyvtárát. # mkdir /samba/teszt01 Beállítjuk a könyvtár jogosultságait, ezzel biztosítva azt, hogy a könyvtárban létrejöv® fájlok és könyvtárak az iro csoport tulajdonába kerüljenek. Ennek

akkor van jelent®sége, ha el®fordulhat, hogy unix alól is eléri valaki az adott megosztást. # chmod 2770 /samba/teszt01 # chown root:iro csoport /samba/teszt01 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux Az ehhez szükséges minimális 63 samba konguráció. [teszt01] path = /samba/teszt01 writeable = yes valid users = @iro csoport @olvaso csoport read list = @olvaso csoport create mask = 0660 directory mask = 0770 force group = iro csoport 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 8. fejezet Levelek küldése A központi levelez®szerver, illetve az egyéb szerverek és kliensek beállításairól lesz szó ebben a fejezetben. 8.1 8.11 Postx Telepítés a központi szerveren Két csomagra van szükségünk, egy lépésben telepítsük mindkett®t: # apt-get install postfix postfix-ldap Setting up postfix (2.38-2+b1) Adding group `postfix (GID 106) . Done. Adding system user `postfix (UID 103) . Adding

new user `postfix (UID 103) with group `postfix . Not creating home directory `/var/spool/postfix. Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding group `postdrop (GID 107) . Done. setting myhostname: mail.akarmiintra setting alias maps setting alias database changing /etc/mailname setting myorigin setting destinations: kulso-domain.hu mailakarmiintra, localhostakarmiintra, localhost setting relayhost: fw.akarmiintra setting mynetworks: 127.000/8 setting mailbox size limit: 0 setting recipient delimiter: + setting inet interfaces: all /etc/aliases does not exist, creating it. WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias. Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration values, see postconf(1) After modifying main.cf, be sure to run /etc/initd/postfix reload Running newaliases Stopping Postfix Mail Transport

Agent: postfix. Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. Setting up postfix-ldap (2.38-2+b1) Adding ldap map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf Válaszok a telepítés közben feltett kérdésekre. General type of configuration? Internet with smarthost Mail name? mail.akarmiintra SMTP relay host? (blank for none) fw.akarmiintra Érdemes lefuttatni a következ® parancsot, mert így még több dolgot bekongurálhatunk a kongurációs állomány kézi szerkesztése nélkül, és így a aminek egy frissítés esetén vehetjük hasznát. # dpkg-reconfigure -plow postfix Válaszok a kérdésekre. 65 debconf is megjegyzi válaszainkat, Debian GNU/Linux 66 General type of configuration? Internet with smarthost Where should mail for root go atkosa Mail name? mail.akarmiintra SMTP relay host? (blank for none) fw.akarmiintra Other destinations to accept mail for? (blank for none) kulso-domain.hu mailakarmiintra, akarmiintra, localhostakarmiintra, localhost Force

synchronous updates on mail queue? No Local networks? 127.000/8 192168100/24 Mailbox size limit 0 Local address extension character? + Internet protocols to use? ipv4 8.12 Beállítás a központi szerveren A telepítés végén a /etc/postfix/main.cf kongurációs állomány a következ® sorokat tartal- mazza (a kommenteket nem írom le): smtpd banner = $myhostname ESMTP $mail name (Debian/GNU) biff = no append dot mydomain = no smtpd tls cert file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem smtpd tls key file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key smtpd use tls=yes smtpd tls session cache database = btree:${queue directory}/smtpd scache smtp tls session cache database = btree:${queue directory}/smtp scache myhostname = mail.akarmiintra alias maps = hash:/etc/aliases alias database = hash:/etc/aliases myorigin = /etc/mailname mydestination = kulso-domain.hu mailakarmiintra, akarmiintra, localhostakarmiintra, localhost relayhost = fw.akarmiintra mynetworks = 127.000/8 192168100/24

mailbox size limit = 0 recipient delimiter = + inet interfaces = all inet protocols = ipv4 1 Az egyes opciók magyarázata : • Az smtpd banner változó tartalmát több változóból rakja össze a rendszer. Nem biztos, hogy még azt is tudatni kívánjuk az érdekl®d®kkel, hogy Debian/GNU rendszer futtatunk, ezért érdemes lehet olyasmire átírni, ami nem nyújt ilyen információkat. • A bi változó azt szabályozza, hogy küldjön-e értesítést a gnubiff, xlbiff • Az biff utility-knek (például biff, stb.) Egy szerveren nincs értelme a használatának append dot mydomain változó azt szabályozza, hogy ha olyan e-mail érkezik a szer- verre, amelyben nem teljes domain név szerepel, akkor hozzátegye-e a mydomain változó tartalmát (ponttal elválasztva) a @ (kukac) utáni részhez, és így próbálja meg kézbesíteni a levelet. myhostname • A • Az változóban a gép saját neve szerepel. alias maps és az alias database

változókban szerepel az aliasok kezeléséhez haszná- landó fájl neve. • A myorigin változó tartalmazza a teljes domainnevét a gépnek. Csak a helyben (az adott gépen) feladott leveleknél számít (amely levelekben a @ mögött semmi sem szerepel), mert ott a @ mögé az egész változó tartalmát beilleszti. • A mydestination változóban felsorolt domainekre érkez® levelek kerülnek lokálisan feldol- gozásra. • A relayhost változóban megadott gépnek továbbítsa a nem neki szóló leveleket (ezt a viselkedést lehet befolyásolni a • A mynetworks transport táblával). változóban megadott hálózatoktól és/vagy egyedi címekt®l fogadjon el le- veleket tárolásra vagy továbbításra. 1 Még néhány hiányzik. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux • A 67 mailbox size limit változó tartalma határozza meg, hogy mailbox formátumú levél- tárolás esetén az egyes

felhasználók mailboxa mekkora méret¶ lehet maximum. Globális érték, nem lehet felhasználónként szabályozni. Maildir használata esetén nincs hatása • A recipient delimiter azt határozza meg, hogy a felhasználói név és az extension között milyen elválasztójel van. Ha ebben a változóban megadott jelet talál a @ el®tti részben, akkor szétválasztja a jel két oldalán álló részt. Jellemz®en internetszolgáltatók használják, egy átlagos hálózaton nincs jelent®sége. • inet interfaces sorban alapértelmezésben az szerepel, hogy minden interfészen gyeljen Az a postx. A dpkg-reconfigure alkalmával lefutó konguráló rákérdez ugyan, hogy kinek szeretnénk root-nak szóló leveleket, de a /etc/aliases fájlba nem teszi bele a válaszunkat. továbbítani a Emiatt szükséges szerkesztenünk ezt a fájlt, hogy így nézzen ki: postmaster: root root: atkosa A levelek Maildir-ben történ® tárolásáról tudnia kell a szervernek is.

Az alábbi opció fogja megmondani neki, hogy ne mailbox formátumot használjon a felhasználók leveleinek tárolására. home mailbox = Maildir/ Az ldap-val kapcsolatos beállítások: alias ldap timeout = 15 alias ldap search base = ou=Users,dc=akarmi,dc=intra alias ldap server host = localhost alias ldap server port = 389 alias ldap query filter = (|(uid=%u)(mail=%s@akarmi.intra)(alias=%s@akarmiintra)) alias ldap result attribute = uid alias ldap scope = sub alias ldap bind = no alias ldap expansion limit = 1000 alias ldap version = 3 A TLS miatt egészítsük ki az alábbi sorokkal a main.cf fájlt: smtpd tls loglevel = 1 smtpd tls received header = yes smtpd tls ccert verifydepth = 3 8.13 A A hálózat összessége miatti nomítások /etc/aliases dnsmaster: proxymaster: fájlba vegyük fel a következ® sorokat: root root A dnsmaster alias a master alias a squid felejtsük el futtatni a 8.14 bind kongjában beállított név miatt kell (16. és 21 oldal),

beállítása miatt (74. oldal) newaliases A /etc/aliases a proxy- fájl változtatása után ne parancsot. Tesztelés Telepítsünk fel egy egyszer¶ levélküld® klienst: # apt-get install mailx Küldjünk egy levelet a létrehozott felhasználónknak (egyúttal tesztelve az alias beállításainkat is): # date | mailx -s"teszt001" root 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 68 A /var/log/syslog 2 fájlban a következ® látható a kézbesítésr®l : postfix/pickup[4410]: 6ED10231D: uid=0 from=<root> postfix/cleanup[4417]: 6ED10231D: message-id=<20070402174745.6ED10231D@mailakarmiintra> postfix/qmgr[4411]: 6ED10231D: from=<root@mail.akarmiintra>, size=333, nrcpt=1 (queue active) postfix/local[4419]: 6ED10231D: to=<atkosa@mail.akarmiintra>, orig to=<root>, relay=local, delay=0.61, delays=038/009/0/014, dsn=200, status=sent (delivered to maildir) postfix/qmgr[4411]: 6ED10231D: removed

Tehát sikeresen kézbesült a levél. 8.15 Postx a hálózat többi szerverén Nem kötelez® minden szerverünkre MTA-t (Mail Transfer Agent) telepíteni, de tudnunk kell, hogy anélkül még a cron üzeneteir®l sem fogunk semmit sem kapni. Viszont a syslog nev¶ gépre mindenképpen telepítenünk kell, mert a logcheck csomagnak postfix telepítését szüksége van rá. Ezért ennek a gépnek a példáján keresztül mutatom be a az egyszer¶ (levelez® szolgáltatást nem végz®) szerverekre. # apt-get install postfix Setting up postfix (2.38-2+b1) Adding group `postfix (GID 104) . Done. Adding system user `postfix (UID 101) . Adding new user `postfix (UID 101) with group `postfix . Not creating home directory `/var/spool/postfix. Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding group `postdrop (GID 105) . Done. setting myhostname: syslog.akarmiintra setting alias maps setting alias database changing /etc/mailname

setting myorigin setting destinations: syslog.akarmiintra, localhostakarmiintra, localhost setting relayhost: mail.akarmiintra setting mynetworks: 127.000/8 setting mailbox size limit: 0 setting recipient delimiter: + setting inet interfaces: all /etc/aliases does not exist, creating it. WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias. Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration values, see postconf(1) After modifying main.cf, be sure to run /etc/initd/postfix reload Running newaliases Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix. Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. Válaszok a telepítés közben feltett kérdésekre. General type of configuration? Internet with smarthost Mail name? syslog.akarmiintra SMTP relay host? (blank for none) mail.akarmiintra Érdemes lefuttatni a következ® parancsot, mert így még több dolgot bekongurálhatunk

a kongurációs állomány kézi szerkesztése nélkül, és így a debconf is megjegyzi válaszainkat, aminek egy frissítés esetén vehetjük hasznát. # dpkg-reconfigure -plow postfix Válaszok a kérdésekre. General type of configuration? Internet with smarthost Where should mail for root go atkosa@akarmi.intra Mail name? syslog.akarmiintra SMTP relay host? (blank for none) mail.akarmiintra Other destinations to accept mail for? (blank for none) syslog.akarmiintra, localhostakarmiintra, localhost Force synchronous updates on mail queue? No Local networks? 127.000/8 Mailbox size limit 0 Local address extension character? + Internet protocols to use? ipv4 Az inet interfaces: all sorban az all szót javítsuk át localhost -ra. Ez azt fogja eredmé- nyezni, hogy csak a 127.001 IP címen (tehát a localhost-on) lehet majd elérni a postfix-et. Ett®l függetlenül lehet levelet kiküldeni err®l a gépr®l, de kintr®l beküldeni rá nem lehetséges. 2 Az utolsó

el®tti sort eltörtem, hogy kiférjen az oldalra. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 9. fejezet Levelek olvasása A felhasználók leveleihez hozzáférést biztosító szolgáltatás kialakítása a cél, amelyet a biztonságot szem el®tt tartva SSL fölötti kapcsolódással fogunk megoldani. Az IMAP segítségével a felhasználók a szerveren tárolhatják a leveleiket, amelynek több el®nye is van: • A munkaállomások esetleges sérülése nem jelenti az üzletileg fontos levelezés elvesztését. • Az egy helyen tárolt adatok megkönnyítik a biztonsági másolat készítését. • A felhasználók bárhonnan elérhetik a leveleiket. 9.1 9.11 Dovecot Telepítés A telepítés egyszer¶ (mivel ez a szolgáltatás is a mail nev¶ szerverre kerül, ezért az openssl csomag már fel van telepítve): # apt-get install dovecot-imapd Setting up dovecot-common (1.0rc15-2) adduser: Warning: that home directory does not belong to

the user you are currently creating. Adding user `dovecot to group `mail . Done. Creating generic self-signed certificate: /etc/ssl/certs/dovecot.pem (replace with hand-crafted or authorized one if needed). Setting up dovecot-imapd (1.0rc15-2) A telepítés után állítsuk le amíg bekonguráljuk. # /etc/init.d/dovecot stop 9.12 Beállítás /etc/dovecot könyvtárba: dovecot.conf, dovecot-sqlconf dovecot-ldap.conf A dovecot-*.conf fájlok a különböz® adatbázisokhoz tartozó authentikációs módokat tartalmazzák A dovecotconf fájl tartalmazza az egyéb beállítási lehet®ségeket Alakítsuk át úgy A telepítés végén 3 fájl kerül a és ezt a fájlt, hogy az alábbiakat tartalmazza: protocols = imaps disable plaintext auth = yes shutdown clients = yes log timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S " ssl disable = no ssl cert file = /etc/ssl/certs/mail.akarmiintracrt ssl key file = /etc/ssl/private/mail.akarmiintrakeynopass ssl verify client cert = no ssl

parameters regenerate = 168 ssl cipher list = ALL:!LOW verbose ssl = no 69 Debian GNU/Linux 70 login process per connection = yes login log format elements = user=<%u> method=%m rip=%r lip=%l %c mail location = maildir:~/Maildir mail extra groups = mail mail full filesystem access = no mail debug = no mail read mmaped = no mmap disable = no first valid uid = 20000 last valid uid = 30000 first valid gid = 20000 last valid gid = 20000 umask = 0077 mail cache fields = imap.bodystructure mailbox idle check interval = 30 maildir copy with hardlinks = no protocol imap { mail executable = /usr/lib/dovecot/imap imap max line length = 65536 login greeting capability = no imap client workarounds = outlook-idle } auth executable = /usr/lib/dovecot/dovecot-auth auth username chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.- @ auth verbose = no auth debug = no auth default { mechanisms = plain passdb pam { args = session=yes } userdb passwd { args = blocking=yes

} user = root } 9.13 Tesztelés A sikeresen kézbesült levelet (lásd a 68. oldalt) próbáljuk meg elolvasni az új IMAP szerve- rünkön. # openssl s client -host mail -port 993 -CAfile /etc/ssl/certs/CA.crt CONNECTED(00000003) depth=1 /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/email Address=security@akarmi.intra verify return:1 depth=0 /C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=tanusitvany generalo/CN=mail.akar mi.intra/emailAddress=security@akarmiintra verify return:1 --Certificate chain 0 s:/C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=tanusitvany generalo/CN=mail.akarmiintra/emailAddress=security@akarmiintra i:/C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/emailAddress=security@akarmiintra --Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----MIICqTCCAhICAQMwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAkhVMQwwCgYD VQQIEwNCQVoxEDAOBgNVBAcTB01pc2tvbGMxEzARBgNVBAoTCkFrYXJtaSBLZnQx FDASBgNVBAsUC0NBX2tpYWxsaXRvMRUwEwYDVQQDEwxha2FybWkuaW50cmExJDAi

BgkqhkiG9w0BCQEWFXNlY3VyaXR5QGFrYXJtaS5pbnRyYTAeFw0wNzAzMjYxODAz MDZaFw0wODAzMjUxODAzMDZaMIGjMQswCQYDVQQGEwJIVTEMMAoGA1UECBMDQkFa MRAwDgYDVQQHEwdNaXNrb2xjMRMwEQYDVQQKEwpBa2FybWkgS2Z0MR0wGwYDVQQL FBR0YW51c2l0dmFueV9nZW5lcmFsbzEaMBgGA1UEAxMRbWFpbC5ha2FybWkuaW50 cmExJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFXNlY3VyaXR5QGFrYXJtaS5pbnRyYTCBnzANBgkq hkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwUuBpAWEhqOuVSemAsTCiB/P/1j1nx+tP4H/ 400gqqSubQy2vMqTS3mL3UOWqtA1t5zr9moGge0lpq1AHFmXOkGMpBMLhAWFugDm zGi/mFXiyAKPrTJHe8pQ0yrd5KJv6sG4nPXSzOewI4sEvux70H5E+nURwBOm/t72 5sEf9kcCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCQ+tymGX4Wuv64YNpxAl8eeTz/ Tu072ovEjwkEI5sIvbjakhUgLAAGMqNRsf4xbhzKsid88UNsYlX79F3NvsWRo9V2 SPvN7UKCl6h/3YJYSgOgu4BqedZqBGor6Vrx9vIt2nu1CTiI83WPheXdVDS1Rvts w7dbWciRYba+AD8a2w== -----END CERTIFICATE----subject=/C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=tanusitvany generalo/CN=mail.akarmiintra/emailAddress=security@akarmiintra issuer=/C=HU/ST=BAZ/L=Miskolc/O=Akarmi Kft/OU=CA kiallito/CN=akarmi.intra/emailAddress=security@akarmiintra --No

client certificate CA names sent --SSL handshake has read 1249 bytes and written 316 bytes --New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA Server public key is 1024 bit Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1 Cipher : DHE-RSA-AES256-SHA Session-ID: 37B9C878A0AAB3B2F72DC600909C11DBD0309F483DCDB9219677615413DCCD58 Session-ID-ctx: Master-Key: D6AC180889FB966EC5E5E38DA0A81163DAAFF0A0FAA0D0E9DF3F0A1DAA8910FFEEB85D562D539768B25ACCE1B3655BE7 Key-Arg : None Start Time: 1182176669 Timeout : 300 (sec) Verify return code: 0 (ok) --* OK dovecot ready. 01 login atkosa jelszo Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 71 01 OK Logged in. 02 select inbox * FLAGS (Answered Flagged Deleted Seen Draft) * OK [PERMANENTFLAGS (Answered Flagged Deleted Seen Draft )] Flags permitted. * 27 EXISTS * 1 RECENT * OK [UNSEEN 27] First unseen. * OK [UIDVALIDITY 1182176824] UIDs valid * OK [UIDNEXT 28] Predicted next UID 02 OK [READ-WRITE] Select

completed. 03 status inbox (messages) * STATUS "inbox" (MESSAGES 27) 03 OK Status completed. 04 fetch 1 rfc822 * 1 FETCH (RFC822 {2328} Return-Path: <root@mail.akarmiintra> X-Original-To: atkosa Delivered-To: atkosa@mail.akarmiintra Received: by mail.akarmiintra (Postfix, from userid 0) id 3BCBF41C4; Mon, 18 Jun 2007 10:44:03 +0100 (CET) To: atkosa@mail.akarmiintra Subject: teszt001 Message-Id: <20070115094403.3BCBF41C4@mailakarmiintra> Date: Mon, 18 Jun 2007 10:44:03 +0100 (CET) From: root@mail.akarmiintra (root) Mon Jun 18 10:44:02 CET 2007 ) 04 OK Fetch completed. 05 logout * BYE Logging out 05 OK Logout completed. read:errno=0 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 10. fejezet Proxy A sávszélesség az, ami sohasem elég. Emiatt minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy tehermentesítsük a vonalunkat Erre jó lehet®séget nyújtanak a proxy szerverek, amelyek eltárolják a rajtuk keresztül leszedett tartalmakat, és az ugyanazt

kér® felhasználóknak már a tárolt tar- 1 talmat szolgáltatják . De nem csak a sávszélességünk védelme lehet az egyetlen ok, ami miatt proxy-t szeretnénk használni. • Például nem akarunk minden felhasználónak Internet-elérési jogosultságot adni. • Bizonyos tartalmak, oldalak elérését nem akarjuk engedélyezni felhasználóinknak. • Tudni szeretnénk, hogy felhasználóink merre barangolnak az Interneten, mivel foglalkoznak a munkaidejükben. Ezzel kapcsolatban gyelnünk kell arra, hogy ne sértsük meg a hatályos törvényeket! A példában az egész bels® hálózatból érkez® felhasználók használhatják a proxy szolgáltatást, ha képesek egy az LDAP-ban lév® érvényes felhasználói névvel és jelszóval azonosítani magukat. Ha a böngész®jük képes NTLM authentikációra, akkor a proxy elintézi az azonosítást a háttérben a tartományvezérl®vel, ellenkez® esetben a felhasználó el®tt meg fog jelenni egy ablak,

amelybe beírhat egy felhasználói nevet és jelszót. 10.1 Squid A telepítés nem bonyolult. # apt-get install squid A kongurálás idejére állítsuk le, és töröljük a cache könyvtárakat (mert valószín¶leg nem felel meg az alapértelmezésben megadott 100 MB terület). # /etc/init.d/squid stop # rm -rf /var/spool/squid/* A /etc/squid könyvtárban találjuk meg a kongurációs állományt squid.conf néven. Na- gyon sok beállítás attól függ, hogy mennyi memória áll a rendelkezésünkre a használt gépben, ezért ezekre most nem térek ki. Ha készen vagyunk a kongurálással, akkor indítsuk el (induláskor ellen®rzi, hogy a cache könyvtárak megvannak-e, ha nincsenek, akkor létrehozza ®ket). # /etc/init.d/squid start Starting proxy server: Creating squid spool directory structure 2007/05/12 12:04:59| Creating Swap Directories squid. 1 Ennél persze árnyaltabb a dolog, például a https-en elérhet® tartalmat nem tárolják a proxy-k. 73

Debian GNU/Linux 74 10.11 1 proxy a hálózatban Rengeteg beállítási lehet®ség áll a rendelkezésünkre, most csak a m¶ködéshez legszükségesebbeket vesszük szemügyre (el®ször arra az esetre koncentrálva, amikor egyetlen proxy-nk van). http port 3128 icp port 0 htcp port 0 client netmask 255.255255255 ftp user proxymaster@kulso.domain ftp passive on auth param ntlm program /usr/lib/squid/ntlm auth TARTOMANY\samba auth param ntlm children 5 auth param ntlm keep alive on #auth param ntlm max challenge reuses 0 #auth param ntlm max challenge lifetime 2 minutes #auth param ntlm use ntlm negotiate on auth param basic program /usr/lib/squid/pam auth -n squid auth param basic children 5 auth param basic realm Squid proxy-caching web server auth param basic credentialsttl 2 hours auth param basic casesensitive off authenticate ip ttl 2 hour acl password proxy auth REQUIRED acl our networks src 192.168100/24 http access allow our networks password http access allow localhost

http access deny all icp access deny all logfile rotate 0 append domain .akarmiintra log icp queries off query icmp off error directory /usr/share/squid/errors/Hungarian snmp port 0 snmp access deny all 10.12 2 proxy a hálózatban Ebben az alfejezetben azt szeretném bemutatni, hogy miképpen kell beállítani 2 proxy-t úgy, hogy csak az egyik érheti el az Internetet, a másik pedig csak rajta keresztül kérhet le bármit is. Itt most csak azokat az opciókat mutatom be, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a két proxy együtt tudjon m¶ködni, illetve a második (az Internetre közvetlenül ki nem látó) proxy mögötti felhasználók is elérjék az engedélyezett oldalakat. Az els® proxy beállításai (amely közvetlenül kilát az Internetre): http port 3128 icp port 3130 htcp port 0 acl our networks src 192.168100/24 acl slave proxy src 192.1688829/255255255255 http access allow slave proxy http access allow our networks password http access allow localhost http access

deny all icp access allow slave proxy icp access deny all log icp queries on always direct allow all A második proxy beállításai (amely közvetlenül nem lát ki az Internetre, csak az els® proxy-n keresztül): http port 3128 icp port 3130 htcp port 0 cache peer proxy.akarmiintra parent 3128 0 default acl our networks src 192.168880/24 http access allow our networks password http access allow localhost http access deny all icp access deny all log icp queries off never direct allow all Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 10.2 75 Automatikus proxybeállítás Ez nem a szervereket, hanem a munkaállomásokat érint® dolog. Az elterjedt böngész®k képesek arra (és alapértelmezésben úgy is vannak beállítva), hogy automatikusan keressenek egy állományt egy webszerveren, amelyet letöltve be tudják állítani saját magukat. Ezt az állományt a wpad nev¶ webszerveren fogják keresni (ahol a wpad után a kliens által

ismert teljes domain név áll), proxy.pac néven. Létre kell hoznunk a megfelel® helyen egy proxy.pac nev¶ állományt. Az Interneten talál- ható leírások alapján célszer¶nek látszik két szoftlinket is létrehozni erre az állományra, hogy biztosan minden elterjedt böngész® megtalálja. # ln -s proxy.pac wpadda # ln -s proxy.pac wpaddat A proxy.pac fájl tartalma (a teljesség igénye nélkül): function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.akarmiintra")|| shExpMatch(host, "*.akarmiintra")) return "DIRECT"; if (isPlainHostName(host)) return "DIRECT"; if (dnsDomainIs(host, "akarmi.intra")) return "DIRECT"; if (isInNet(host, "192.168100", "2552552550")) return "DIRECT"; if (url.substring(0, 5) == "http:" || url.substring(0, 4) == "ftp:" || url.substring(0, 4) == "FTP:" || url.substring(0, 5) == "HTTP:" ||

url.substring(0, 6) == "https:" || url.substring(0, 6) == "HTTPS:" || url.substring(0, 7) == "gopher:") return "PROXY proxy:3128"; } return "DIRECT"; Lehet®ségeket és példákat a Bibliográában látható ([10]) anyagban olvashatunk. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 11. fejezet Web Az egyetlen IP címmel rendelkez® webszerverünkön több site-ot szeretnénk üzemeltetni. Ehhez a webszervernek képesnek kell lennie arra, hogy szétválogassa a beérkez® kéréseket, és a megfelel® szerverhez továbbítsa. Ezt a böngész® által küldött kérés Host fejlécének tartalma alapján tudják megtenni a szerverek. Ezen lehet®ség bemutatására hozzunk létre 2 különböz® szervert, egyet az intrawebnek és egy másikat a wpadnak sima HTTP-n, és egy HTTPS-en elérhet®t, amelyet szintén intraweb néven lehet megszólítani. 11.1 11.11 Apache HTTP-n Telepítés és kongurálás A

telepítés egyszer¶en a következ® paranccsal oldható meg: # apt-get install apache A legegyszer¶bb, ha azonnal leállítjuk az elinduló szervert (/etc/init.d/apache majd elindítjuk a dpkg-reconfigure parancsot, hogy újrakonguráljuk az apache-ot. stop), # dpkg-reconfigure -plow apache Válaszok a kérdésekre: Would you like to start apache at boot time? Yes Enable suExec? No Please select the modules that apache will load (itt választanunk kell, hogy mely modulokat szeretnénk használni) Set the FQDN for apache default server intraweb.akarmiintra Set the email address of the apache administrator webmaster@akarmi.intra Set the directory that will contain the web pages for apache default server /var/www Set the TCP port on which the apache server will listen 80 Ismét állítsuk le, hogy ne zavarjon a kongurálás ideje alatt. # /etc/init.d/apache stop A /etc/apache/httpd.conf fájlba tegyük bele a következ® sort: NameVirtualHost 192.16810247:80 Ez

biztosítja annak a lehet®ségét, hogy egy IP címen több webszervert használhassunk. A /etc/apache/conf.d könyvtárban kell elhelyeznünk a szükséges kongurációs állományo- kat. A fájlok nevei nem lényegesek, de itt is célszer¶ a már sokszor emlegetett beszédes neveket alkalmazni. Tehát az intraweb kiszolgálásáért felel®s szerver kongurációs állományát nevezzük intraweb-nek, míg a wpad nev¶ webszerver állományának a neve legyen wpad.1 És most nézzük a fájlok tartalmát. Az 1 intraweb fájl tartalma: Ezt meg lehetne oldani egyetlen szerverrel (hiszen a ServerAlias opció segítségével megadhatnánk neki a wpad.akarmiintra nevet is), csak a példa kedvéért csináltam két virtuális szerverrel 77 Debian GNU/Linux 78 <VirtualHost 192.16810247:80> ServerName intraweb.akarmiintra ServerAlias intraweb ServerAdmin webmaster@akarmi.intra ErrorLog /var/log/apache/intraweb-error.log CustomLog

/var/log/apache/intraweb-access.log common DocumentRoot /var/www/intraweb/ <Directory /> AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/intraweb/> AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> </VirtualHost> A wpad fájl tartalma: <VirtualHost 192.16810247:80> ServerName wpad.akarmiintra ServerAlias wpad ServerAdmin webmaster@akarmi.intra ErrorLog /var/log/apache/wpad-error.log CustomLog /var/log/apache/wpad-access.log common DocumentRoot /var/www/wpad/ <Directory /> AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/wpad/> AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> </VirtualHost> /var/www/wpad könyvtárba kell elhelyeznünk proxy.pac kongurációs állományt (és a linkeket is) /etc/logrotate.d/apache fájlban látható, hogy azért érdemes A fentiek alapján a a 10.2 fejezetben be- mutatott A .log kiterjesztést adni a logfájljainknak, mert így automatikusan

rotálódni fognak. 11.2 Apache HTTPS-en apache segítségével létrehozni és üzemeltetni, libapache-mod-ssl csomag telepítése. Ez fel fogja tenni a openssl csomagot Ha https-en elérhet® weboldalakat szeretnénk az akkor szükséges a is, ha még nem lenne fent. # apt-get install libapache-mod-ssl A csomag telepítésekor a /etc/apache/modules.conf fájlba bekerül a mod ssl.so, tehát be fogja tölteni a következ® újraindításkor. Az ssl fájl (HTTPS-t megvalósító) tartalma: <VirtualHost 192.16810247:443> ServerName intraweb.akarmiintra ServerAlias intraweb ServerAdmin webmaster@akarmi.intra ErrorLog /var/log/apache/intraweb-ssl-error.log CustomLog /var/log/apache/intraweb-ssl-access.log common DocumentRoot /var/www/intraweb-ssl/ <Directory /> AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/intraweb-ssl/> AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> SSLEngine SSLCertificateFile SSLCertificateKeyFile

SSLCACertificateFile </VirtualHost> # # # # on /etc/ssl/certs/intraweb.akarmiintracrt /etc/ssl/private/intraweb.akarmiintrakeynopass /etc/ssl/certs/CA.crt cp intraweb.akarmiintracrt CAcrt /etc/ssl/certs/ cp intraweb.akarmiintrakeynopass /etc/ssl/private/ chmod 600 /etc/ssl/private/intraweb.akarmiintrakeynopass chmod 644 /etc/ssl/certs/*.crt Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 79 Egy apró változtatást kell végrehajtanunk a /etc/apache könyvtárban lév® httpd.conf Port 80 opciót ki kell kommenteznünk, Listen 192.16810247:80 és a Listen 19216810247:443 sorokat fájlunkon is, hogy http-n és https-en is elérhet® legyen. A és helyette be kell írnunk a Figyeljünk arra, hogy ebben az esetben a localhoston (a 127.001-es IP címen) nem fog válaszolni a szerverünk! 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 12. fejezet Naplózás Központi logszerver beállításáról, valamint az

összegy¶jtött logok automatikus elemzésér®l szól ez a fejezet. A logok távoli szerverre történ® eljuttatása fontos dolog, például egy esetleges betörés alkalmával lehet®séget nyújthat annak rekonstruálására, hogy mi is történt a megtámadott gépen, még akkor is, ha a támadó eltünteni az adott gépen a behatolás nyomait. A logok meg®rzése akár törvényi kötelezettségként is jelentkezhet! Egyrészt azért célszer¶ a központi logszerveren végezni a logok elemzését, mert így nem szükséges diszkterületet, processzorid®t és memóriát (egyszóval er®forrásokat) áldozni minden egyes gépen erre a feladatra. Másrészt így a logelemzést végz® szoftvert és a keresési feltételeket csak egyetlen helyen kell karbantartani. 12.1 logcheck A logok elemzésére a logcheck nev¶ programcsomagot használhatjuk. Telepítése egyszer¶en az alábbi paranccsal végezhet® el (feltételezem, hogy a 8.15 fejezetben leírtak már készen

vannak): # apt-get install logcheck logcheck-database Figyelembe kell vennünk, hogy a logcheck alapbeállítások esetén a logcheck nev¶ felhasz- náló (és a logcheck nev¶ csoport) nevében fut, ezért az elemezni kívánt logokhoz olvasási jogokat kell biztosítani, illetve a logokat tartalmazó könyvtárakhoz is a megfelel® jogokat kell biztosítanunk. Mivel a logcheck pontosan ismeri az elemzésre kijelölt fájlok nevét, ezért nem szükséges olvasási jogot is adnunk a könyvtárakra, elég a végrehajtási jog, de a fájlokra olvasási jogot kell beállítanunk. Ennek a kongurálása látható a szerverr®l szóló 1241 fejezetben lon). A logcheck /etc/logcheck könyvtárban található az ehhez logcheck.logfiles A logchecklogfiles fájlban állományokat, amelyekben szeretnénk, ha keresne a logcheck. Az is kongurálásra szorul. A szükséges 2 fájl, a logcheck.conf kell felsorolnunk azokat az összes szerverünk syslog és a fájlját vegyük fel a

következ®képpen (a sorrend lényegtelen): /var/log/GEPEK/127.001/syslog /var/log/GEPEK/192.16810254/syslog /var/log/GEPEK/192.16810253/syslog /var/log/GEPEK/192.16810252/syslog /var/log/GEPEK/192.16810251/syslog /var/log/GEPEK/192.16810250/syslog /var/log/GEPEK/192.16810249/syslog /var/log/GEPEK/192.16810248/syslog /var/log/GEPEK/192.16810247/syslog A (a 84. olda- logcheck.conf fájlt javítsuk ki ízlésünknek megfelel®en, például ilyenre: 81 Debian GNU/Linux 82 DATE="$(date +%Y-%m-%d %H:%M)" INTRO=0 REPORTLEVEL="server" SENDMAILTO="atkosa@akarmi.intra" FQDN=1 SORTUNIQ=0 SUPPORT CRACKING IGNORE=1 RULEDIR="/etc/logcheck" SYSLOGSUMMARY=0 ATTACKSUBJECT="Attack Alerts" SECURITYSUBJECT="Security Events" EVENTSSUBJECT="System Events" ADDTAG="yes" Ennek eredményeként az alábbihoz hasonló fejléc¶ e-mail-eket fogunk kapni: Date: Wed, 4 Apr 2007 22:03:49 +0200 (CEST) From:

logcheck@syslog.akarmiintra (logcheck system account) To: atkosa@akarmi.intra Subject: [logcheck] syslog.akarmiintra 2007-04-04 22:02 System Events A REPORTLEVEL változó alapértelmezésben a server értéket tartalmazza. Két másik váworkstation és a paranoid Ehhez kapcsolódnak a ignored* könyv- lasztási lehet®ségünk van, a tárak. Ezen könyvtárak (pontosabban az ezekben a könyvtárakban lév® fájlok tartalma) segítségével tudjuk azt beállítani, hogy milyen logrészleteket hagyjon gyelmen kívül a logcheck, melyeket ne tegyen bele az elküldött e-mail-be. Célszer¶nek látszik, ha nem a disztribúció csomagjai által odatett fájlokba írjuk bele, hogy mi nem érdekel bennünket, mert egy esetleges frissítés alkalmával ezen fájlok felülíródhatnak, és ezzel elveszítenénk a saját bejegyzéseinket. Ezért hozzunk létre egy fájlt a megfelel® könyvtárban (a REPORTLEVEL változó által meg- határozott könyvtárban), és abba tegyük

saját bejegyzéseinket. 12.2 logrotate 12.21 A szerveren Ne felejtsük el, hogy amiatt, hogy a syslog-ng-vel az alapbeállításoktól eltér®en tároljuk (a logszerveren) a logokat, módosítanunk kell a logok rotálását végz® program kongurációs állományát. Ez a /etc/logrotate.d/syslog-ng fájl. Írjuk át az alábbira: /var/log/GEPEK/192.16810*/syslog { rotate 7 daily compress } /var/log/GEPEK/192.16810*/postfix { rotate 7 daily compress } /var/log/GEPEK/127.001/postfix { rotate 7 daily compress } /var/log/GEPEK/127.001/syslog { rotate 7 daily compress postrotate /etc/init.d/syslog-ng reload >/dev/null endscript } Ez minden nap el fogja rotálni a logfájlokat, tömöríteni fogja ®ket, de mindig csak az utolsó 7 nap logja fog megmaradni, a régebbiek törl®dnek. 12.22 A klienseken A klienseken nincs szükség ilyen átkongurálásra, mert ott marad a syslog fájl a /var/log könyvtárban. Tehát ott mindössze ennyit kell tartalmaznia a fenti

állománynak (a felesleges sorokat töröljük ki bel®le nyugodtan): Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 83 /var/log/syslog { rotate 7 daily compress postrotate /etc/init.d/syslog-ng reload >/dev/null endscript } 12.3 pogsumm Telepítsük fel a postfix logjainak az elemzésére alkotott szoftvert: # apt-get install pflogsumm # zcat /var/log/GEPEK/192.16810252/postfix1gz | pflogsumm -d yesterday -i --problems first -q --smtpd stats | mailx -s "Levelezési statisztika: `/bin/date --date -1 day +%Y%m%d`" atkosa@akarmi.intra A fenti parancs hatására kapunk egy ilyen e-mail-t (jó esetben nem ennyire üreset, hanem hasznos adatokat tartalmazót): Date: Wed, 4 Apr 2007 22:44:55 +0200 (CEST) From: root@syslog.akarmiintra (root) To: atkosa@akarmi.intra Subject: Levelezési statisztika: 20070403 Postfix log summaries for Apr 3 Grand Totals -----------messages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 received delivered forwarded deferred

bounced rejected (0%) reject warnings held discarded (0%) 0 0 0 0 0 0 bytes received bytes delivered senders sending hosts/domains recipients recipient hosts/domains smtpd 0 0 0 0:00:00 connections hosts/domains avg. connect time (seconds) total connect time Fatal Errors: none Panics: none Per-Hour Traffic Summary time received delivered deferred bounced rejected -------------------------------------------------------------------0000-0100 0 0 0 0 0 0100-0200 0 0 0 0 0 0200-0300 0 0 0 0 0 0300-0400 0 0 0 0 0 0400-0500 0 0 0 0 0 0500-0600 0 0 0 0 0 0600-0700 0 0 0 0 0 0700-0800 0 0 0 0 0 0800-0900 0 0 0 0 0 0900-1000 0 0 0 0 0 1000-1100 0 0 0 0 0 1100-1200 0 0 0 0 0 1200-1300 0 0 0 0 0 1300-1400 0 0 0 0 0 1400-1500 0 0 0 0 0 1500-1600 0 0 0 0 0 1600-1700 0 0 0 0 0 1700-1800 0 0 0 0 0 1800-1900 0 0 0 0 0 1900-2000 0 0 0 0 0 2000-2100 0 0 0 0 0 2100-2200 0 0 0 0 0 2200-2300 0 0 0 0 0 2300-2400 0 0 0 0 0 Host/Domain Summary: Message Delivery sent cnt bytes defers avg dly max dly

host/domain 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 84 -------- ------- ------- ------- ------- ----------Host/Domain Summary: Messages Received msg cnt bytes host/domain -------- ------- ----------Per-Hour SMTPD Connection Summary hour connections time conn. avg./conn max time -------------------------------------------------------------------Host/Domain Summary: SMTPD Connections connections time conn. avg/conn max time host/domain ----------- ---------- ---------- --------- ----------- Ha m¶ködik, és ezt szeretnénk, akkor már csak el kell helyeznünk például a könyvtárban, egy 12.4 pflogsumm 1 a fenti parancsokat. /etc/cron.daily nev¶ fájlban syslog-ng 12.41 A szerveren Azért javaslom a magyar fejlesztés¶ syslog-ng csomagot, mert sokoldalúbban kongurálható, sysklogd és klogd csomagok. Ezek a csomagok ütköznek mint a gyárilag a disztribúcióban lév® a felrakni kívánt csomaggal, ezért ezeket le kell

takarítanunk. Ehhez a következ® parancsokat kell kiadnunk: # # # # apt-get install syslog-ng dpkg --purge sysklogd klogd cd /var/log && mkdir GEPEK && chmod 710 GEPEK && chown 0:logcheck GEPEK /etc/init.d/syslog-ng stop Miel®tt elindítanánk a syslog-ng-t, a /etc/syslog-ng könyvtárba másoljuk be az alábbi kongurációs állományt. options { sync(0); time reopen(10); log fifo size(1000); long hostnames(off); use dns(no); use fqdn(no); create dirs(yes); dir perm(0710); dir group(logcheck); keep hostname(yes); stats freq(0); }; source src { unix-stream("/dev/log" max connections(200)); internal(); tcp(ip(192.16810249) port(514) max-connections(10)); file("/proc/kmsg"); }; filter y postfix { match("postfix"); }; destination syslog { file("/var/log/GEPEK/$SOURCEIP/syslog" perm(0640) group("logcheck") ); }; destination postfix { file("/var/log/GEPEK/$SOURCEIP/postfix" perm(0600) ); };

log { source(src); destination(syslog); }; log { source(src); filter(y postfix); destination(postfix); }; /var/log/GEPEK/$SOURCEIP könyv$SOURCEIP változót a syslog-ng képes ki- Lássuk, mi történik a logjainkkal ennek hatására. A tárban lév® syslog fájlba minden log bekerül. A fejteni és a logot küld® gép IP címét behelyettesíteni. Ezáltal a logokat gy¶jt® szerveren minden gépnek saját könyvtárba kerülnek a logjai, ezzel is követhet®bbé válik a logolás A ter y postx kezdet¶ sorban látható postx l- egyezés (match) által meghatározott logok kerül- /var/log/GEPEK/$SOURCEIP könyvtárban lév® postfix fájlba (de ezek is bekerülnek a /var/log/GEPEK/$SOURCEIP/syslog fájlba!). A perm opció azért felel, hogy a létrejöv® állo- nek a mány jogosultságai 0640-ra legyenek beállítva. A group opcióval a létrejöv® állomány csoporttu- lajdonosát állíthatjuk be. Gyakorlatilag szétszedhetjük a logokat tetsz®leges elvek

szerint, a fenti csak egy példa. Azért javaslom a TCP használatát UDP helyett, mert az UDP nem megbízható kapcsolat, ezért el®fordulhat, hogy elvesznek logok. 12.42 A A klienseken /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf 1 fájl tartalma a klienseken: Más nevet is választhatunk. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux options source src 85 { sync(0); time reopen(10); log fifo size(1000); long hostnames(off); use dns(no); use fqdn(no); create dirs(no); keep hostname(yes); stats freq(0); }; { unix-stream("/dev/log" max connections(200)); internal(); file("/proc/kmsg"); }; destination syslog { file("/var/log/syslog" perm(0600) ); }; destination loghost { tcp( 192.16810249 port(514) ); }; log { source(src); log { source(src); destination(loghost); }; destination(syslog); }; Minden log a /var/log/syslog fájlba kerül, valamint átkerül a 192.16810249 IP cím¶ központi logszerverre (az IP cím helyett

írhattunk volna gépnevet is). A klienseken nincs szükség, hogy a root-on kívül bárkinek olvasási jogot biztosítsunk a logfájlra, hiszen az elemzést végz® program a központi logszerveren fut. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 13. fejezet Mentés Egyszer¶ feladatot vázoltam fel ebben a fejezetben. Egy távoli gép meghatározott könyvtárát kell minden nap teljes egészében lementeni merevlemezre, a hónap utolsó napján pedig szalagos meghajtóra. De ez az egyszer¶ség nem jelenti azt, hogy a bemutatott program mindössze erre lenne képes. 13.1 13.11 Amanda A kliens telepítése és beállítása A kliens szoftver telepítése el®tt kénytelenek vagyunk valamilyen levelez®szervert felrakni, mert az amanda-client nyozzuk függ®ségei között szerepel valamilyen MTA. Ehhez a feladathoz tanulmá- a 8.15 fejezetet (persze a megfelel® módosításokat értelemszer¶en hajtsuk végre). # apt-get install amanda-client

A telepítés közben látható, hogy a az amanda-common backup felhasználót hozzáadja a disk és a tape csoporthoz csomag postinst szkriptje. Setting up amanda-common (2.51p1-21) Adding user `backup to group `disk . Done. Adding user `backup to group `tape . Done. Szükség van inetd-re (vagy xinetd-re) a kliensen is az Amanda m¶ködéséhez. Az alábbi sor /etc/inetd.conf fájlba: kerül bele a fenti telepítéskor a amanda dgram udp wait backup /usr/sbin/tcpd /usr/lib/amanda/amandad Ne felejtsük el elindítani az képes! A netstat -napu parancs kimenetében látható, hogy a 10080-as porton gyel az pontosabban az általa felügyelt A openbsd-inetd démont, különben az amanda nem lesz m¶köd®amanda. inetd, /etc/amandahosts fájlba be kell írni a mentést végz® gép teljes nevét, valamint a mentést localhost backup páros, de ki végz® felhasználó nevét. Alapértelmezésben szerepel benne a kell egészítenünk, hogy az alábbi módon nézzen ki:

localhost backup backup.akarmiintra backup Az exclude-list opciónak megadott fájlnak (a szerveren a exclude.gtar nevet adtuk meg), léteznie kell a kliensen is (a megfelel® elérési útvonalon). A kliens telepítése nem hozza ezt létre (mivel nem tudhat róla, hogy a szerveren mi mit állítottunk be), tehát nekünk kell ezt megtennünk. 87 Debian GNU/Linux 88 # # # # # # mkdir touch touch chmod chmod chown /etc/amanda /etc/amanda/exclude.gtar /etc/amanda/amanda-client.conf 0770 /etc/amanda 440 /etc/amanda/exclude.gtar /etc/amanda/amanda-clientconf -R backup:backup /etc/amanda Az amanda-client.conf nev¶ fájlba írjuk bele az alábbiakat: conf "napi backup" index server "backup.akarmiintra" tape server "backup.akarmiintra" auth "ssh" ssh keys "/root/.ssh/id rsa amrecover" Ezzel a kliens beállításával készen is vagyunk. A kliens mentéséhez a szerveren (a megfelel® disklist fájlban) kell megadnunk,

hogy mit is szeretnénk menteni a kliensr®l. 13.12 A szerver telepítése A szerver telepítése: # apt-get install amanda-server Ez felteszi az amanda-server és együtt). A telepítés közben látható, hogy a az amanda-common amanda-common csomagokat (persze az összes függ®séggel backup felhasználót hozzáadja a disk és a tape csoporthoz csomag postinst szkriptje. Setting up amanda-common (2.51p1-21) Adding user `backup to group `disk . Done. Adding user `backup to group `tape . Done. Ha a mentést végz® gépr®l is szeretnénk mentést készíteni, akkor fel kell telepítenünk a amanda-client csomagot is. # apt-get install amanda-client Szükség van inetd-re (vagy xinetd-re) a szerveren is az Amanda /etc/inetd.conf fájlba: m¶ködéséhez. Az alábbi sorok kerülnek bele a fenti telepítéskor a amandaidx stream tcp nowait backup /usr/sbin/tcpd /usr/lib/amanda/amindexd amidxtape stream tcp nowait backup /usr/sbin/tcpd

/usr/lib/amanda/amidxtaped amanda dgram udp wait backup /usr/sbin/tcpd /usr/lib/amanda/amandad Ne felejtsük el elindítani az képes! A netstat -napu openbsd-inetd démont, különben az amanda nem lesz m¶köd®- parancs kimenetében látható, hogy a 10080-as porton gyel az amanda. A netstat -natp kimenetében pedig /etc/services fájlban tudjuk megnézni, hogy inetd, pontosabban az általa felügyelt az 10082-es és 10083-as portok láthatóak. A melyik portot melyik szolgáltatás használja. A telepítés után a /etc/amanda könyvtárban találunk egy fájlt (crontab.amanda) DailySet1 könyvtár két fájlt tartalmaz, egy amanda.conf könyvtárat (DailySet1). A disklist és egy és egy nev¶t. Mindezek csak minták, hasonlóakat kell létrehoznunk ahhoz, hogy m¶köd® mentési rendszerünk legyen. A /etc/amanda könyvtárban hozzunk létre egy könyvtárat (cél- szer¶nek t¶nik aszerint elnevezni, amilyen célt fog szolgálni, például a napi

mentésekhez adjuk napi backup nevet). A napi backup könyvtárba fogjuk létrehozni saját amandaconf és disklist fájlunkat. A havi mentésekhez hozzunk létre egy új könyvtárat, például havi backup néven. Ebben is ugyanúgy létre kell majd hoznunk saját amandaconf és disklist fájlunkat neki a Nem szabad elfelejtenünk, hogy a backup felhasználónak és csoportnak kell adnunk a könyvtárakat és fájlokat! Erre azért van szükség, mert ezekben a könyvtárakban adminisztrálja az Amanda tapelist, tapelist.amlabel, tapelistyesterday, changer-slot nev¶ fájlokban). Hozzuk létre a szüksé- a szalagokkal kapcsolatos dolgokat (a changer-access, changer-clean, és ges könyvtárakat, valamint állítsuk be a tulajdonosukat és a jogosultságokat. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 89 # mkdir -p /etc/amanda/napi backup /etc/amanda/havi backup /holding /backup /var/lib/amanda/napi backup/curinfo /var/lib/amanda/napi

backup/index /var/lib/amanda/napi backup/log /var/lib/amanda/havi backup/curinfo /var/lib/amanda/havi backup/index /var/lib/amanda/havi backup/log /var/log/amanda/napi backup/log /var/log/amanda/havi backup/log # touch /etc/amanda/exclude.gtar /etc/amanda/napi backup/tapelist /etc/amanda/havi backup/tapelist # chmod -R 0770 /holding /backup /etc/amanda/napi backup /etc/amanda/havi backup /var/lib/amanda/napi backup /var/lib/amanda/havi backup /var/log/amanda/napi backup/log /var/log/amanda/havi backup/log # chmod 0440 /etc/amanda/exclude.gtar # chmod 0660 /etc/amanda/napi backup/tapelist /etc/amanda/havi backup/tapelist # chown -R backup:backup /holding /backup /etc/amanda/napi backup /etc/amanda/havi backup /var/lib/amanda/napi backup/ /var/lib/amanda/havi backup /etc/amanda/exclude.gtar /var/log/amanda/napi backup/log /var/log/amanda/havi backup/log 13.13 A Általános kongurációs beállítások /var/backups könyvtárban található egy .amandahosts nev¶ link, amely a

/etc könyvtárban amandahosts fájlra mutat. Már szerepel benne a localhost backup páros, de egészítsük lév® ki a következ®képpen: localhost backup backup.akarmiintra backup Tehát a gép teljes nevét, és a backup felhasználói nevet kell feltüntetni. A mentési stratégia kialakításában viszonylag szabad kezünk van. Lehet®ségünk van a mentésre alkalmazandó program kiválasztására (jellemz®en a de a dump dump és a tar programot használjuk, esetén ellen®rizni kell, hogy képes-e a fájlrendszerünk mentésére). Meglehet®sen sok opciót használhatunk, de csak a példában használtak magyarázatát olvashatjuk alább: comment Csak megjegyzés megadására szolgál. compress A tömörítési módszer megadása. Az alábbi lehet®ségekb®l választhatunk (az alap- értelmezés a compress client fast ): none Nincs tömörítés. client best A kliens gépen történik a tömörítés és a legjobb tömörítési módot használja. client

fast A kliens gépen történik a tömörítés és a leggyorsabb tömörítési módot használja. server best A szerver gépen történik a tömörítés és a legjobb tömörítési módot használja. server fast A szerver gépen történik a tömörítés és a leggyorsabb tömörítési módot használja. index Indexfájlokat hoz létre, amelyekben kereshetünk. exclude-list Ennek az opciónak egy fájlt lehet megadni (most az exclude.gtar nev¶t adtuk meg), amelyben azokat a fájlokat és könyvtárakat adhatjuk meg, amelyeket ki akarunk hagyni a mentésb®l. Nézzünk erre is egy példát: ./proc/* ./tmp/* Magának a fájlnak mindenképpen léteznie kell, akár üresen is. Figyelni kell arra, hogy (a tar miatt, mert leszedi a / -t a mentés elejér®l) . (pont)-tal kell kezdeni az elérési útvonalak megadását. Ha csak annyit írnánk, hogy ./proc, akkor a könyvtár neve sem kerül bele a mentésbe. Ha azt szeretnénk, hogy a könyvtár neve benne legyen a

mentésben, de a tartalma nem, akkor a fent kiemelt példának megfelel®en kell megadni a könyvtár nevét. Ennek a visszaállításkor lehet jelent®sége, nem árt erre gyelni. A fentieken kívül lehet®ségünk van meghatározni egy prioritási szintet. A high low, medium és lehet®ségek közül választhatunk. Ezeknek akkor van jelent®ségük, amikor az Amandának nem áll rendelkezésére szalag a mentéshez valamilyen hiba miatt. Ekkor a magasabb prioritású kerül el®ször mentésre. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 90 A mentend® könyvtárakat (partíciókat) is meg kell határoznunk. Ehhez a disklist fájlt kell megszerkesztenünk. Ebben a következ®knek kell egy sorba kerülniük: gep neve /mentendo strategia gep neve elég egyértelm¶, a mentend® gép nevét kell megadni (én a domain részt nem /mentendo már érdekesebb, itt megadhatunk könyvtárnevet, illetve partíciónevet is. Tehát az sdb2 is

érvényes (használható) deníció A strategia helyére írhato dolgokat az amanda.conf fájlban találhatjuk meg (illetve hozhatjuk létre) dumptypes címszó alatt A írtam oda). A Például ahhoz, hogy a dns nev¶ gép /etc könyvtárát le tudjuk menteni a saját stratégiánkdisklist fájlunkba. kal, a következ®ket kell beleírni a dns /etc teljes mentes Az Amandának szüksége van néhány MB-nyi területre, ahol a log, debug és index fájlokat tárolja. Ezek nagyra meg tudnak n®ni, ezért nem ajánlott a tárolni ®ket. Ezen fájlok helyének beállítására szolgálnak az az amanda.conf fájlban. A mentés automatizálásához a /etc/amanda infole, logle és könyvtárban indexdir opciók cron segítségét kell igénybe vennünk. A /etc/crond könyvmentes néven), amelyben határozzunk meg id®pontot tárban hozzunk létre egy fájlt (például (vagy id®pontokat) a szalagok ellen®rzésére, valamint a tényleges mentésre. Az alábbihoz

hasonlóaknak kell szerepelnie ebben a fájlban 0 10,15 * mon-fri backup /usr/sbin/amcheck -a napi backup 55 22 * mon-fri backup /usr/sbin/amdump napi backup Ezzel azt érjük el, hogy hétf®t®l péntekig minden nap (beleértve a hétf®t és a pénteket is) pontosan 10 és 15 órakor lefusson az amcheck, ily módon ellen®rizve azt, hogy a következ® mentésnek megfelel® szalag található-e a meghajtóban és mindenképpen küldjön e-mail-t az ellen®rzés eredményér®l (a -a opció hatására). A -a opció helyett használhatjuk a amely csak probléma esetén küld e-mail-t. A mentés (az -m opciót, amdump futása) hétf®t®l péntekig minden este 22 óra 55 perckor indul (amelynek eredményér®l szintén e-mail-ben kapunk jelentést, az amanda.conf 13.14 fájl mailto opciójában megadott címre vagy címekre). Merevlemezre történ® mentés Ehhez úgynevezett virtuális szalagos egységet kell létrehoznunk. Menjünk végig ennek a folyamatnak a

lépésein Fentebb már létrehoztunk egy /backup nev¶ könyvtárat, hogy ebbe mountoljuk a mentések tárolására szolgáló lemezegységet. A fájlrendszerek általában rosszul viselik, ha a telítettség meghaladja a 90%-ot, ezért ajánlott a következ® képletet gyelembe venni a szükséges diszkterület kiszámításához: (elérhet® terület ∗ 0.9) >= szalaghossz ∗ szalagszám Például egy 20 GB-os merevlemez esetén ez a következ®ket jelenti: 20 GB ∗ 0.9 = 18 GB Tehát a következ® lehet®ségeink vannak: 18 GB = 18 GB ∗ 1 18 GB = 9 GB ∗ 2 18 GB = 6 GB ∗ 3 18 GB = 3 GB ∗ 6 Létre kell hozni egy stb. tapetype deníciót a merevlemezhez. Az alábbi egy 3 GB-os szalag-nak megfelel® egységet határoz meg: Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 91 define tapetype HARD-DISK { comment "Mentes merevlemezre" length 3072 mbytes } Nem kötelez® használni a speed opciót, ugyanis az

Amanda nem használja ezt. A lemark opció használata sem kötelez®, alapértelmezetten 1 KB-os értéket tételez fel. Mivel merevlemez esetén meglehet®sen nehézkes lenne cserélgetni a diszkeket, ezért célszer¶ úgy megoldani, hogy az Amanda automatikusan váltogassa a mentéshez használt könyvtárakat (mint szalagos meghajtó esetén a szalagokat). Ehhez a csomagban lév® (a könyvtárban helyet foglaló) chg-disk szkriptet használjuk. Lássuk, hogy mi is kell egy diszkre történ® mentés esetén az /usr/lib/amanda amanda.conf fájlunkba. org "Napi diszkre mentes" mailto "atkosa@akarmi.intra" usetimestamps dumpuser "backup" inparallel 4 dumporder "BTBTBTBT" taperalgo first displayunit "k" netusage 600 Kbps dumpcycle 1 weeks runspercycle 5 tapecycle 5 tapes bumpsize 20 MB bumppercent 20 bumpdays 1 bumpmult 4 etimeout 300 dtimeout 1800 ctimeout 30 tapebufs 20 runtapes 1 tapedev "file:/backup/napi

backup" rawtapedev "file:/backup/napi backup" changerdev "/dev/null" tpchanger "chg-disk" changerfile "/etc/amanda/napi backup/changer" maxdumpsize -1 tapetype HARD-DISK labelstr "^NAPIBACKUP[0-9][0-9]*$" amrecover do fsf yes amrecover check label yes amrecover changer "file:/backup/napi backup" autoflush no infofile "/var/lib/amanda/napi backup/curinfo" logdir "/var/log/amanda/napi backup/log" indexdir "/var/lib/amanda/napi backup/index" define tapetype HARD-DISK { comment "Mentes diszkre" length 3072 mbytes } define dumptype global { comment "Global definitions" holdingdisk never auth "ssh" ssh keys "/var/backups/.ssh/id rsa amdump" } define dumptype teljes mentes { global program "GNUTAR" comment "Teljes mentes tar-ral" compress none index exclude list "/etc/amanda/exclude.gtar" priority high dumpcycle 0 } Merevlemezre

történ® mentés esetén nem érdemes átmeneti (holding) területet megadni. Ugyanis el®ször oda hozná létre a mentést az Amanda és onnan másolná át a szalagként funkcionáló könyvtárba. Ezáltal egy mentés kétszer foglalná a helyet a merevlemezen, valamint felesleges terhelést okozna a diszknek maga a másolás (hiszen els®re is oda hozná létre a mentést). 1 És a kongurációs állományhoz tartozó magyarázatok : org 1 Az ide beírt adat fog megjelenni az e-mail-ek tárgy mez®jében (subject), amelyeket az amcheck és az amdump fog küldeni. Még hiányzik néhány. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 92 mailto Az itt megadott e-mail címre fognak érkezni az e-mail-ek. Felsorolhatunk több címet is, szóközökkel elválasztva. usetimestamps Ezen opciót akkor kell használnunk, ha egy nap több mentést is szeretnénk készíteni. Használatakor ugyanis nem csak az év, hónap és nap kerül

bele a mentés címkéjébe, hanem az óra, perc és másodperc is dumpuser inparallel Ennek a felhasználónak a nevében fognak futni az amcheck és az amdump processzek. Azt szabályozza, hogy hány mentés futhat párhuzamosan (maximum 63 állítható be). netusage KB/másodpercben megadott érték, amely a hálózat maximális terhelését adja meg. dumpcycle tapecycle Egy mentési ciklus alatti napok száma. A mentési körforgásban használt szalagok száma. etimeout Ennyi másodpercet kap a fájlrendszer becslésére. dtimeout Ennyi másodpercet vár miel®tt a mentést megszakítottnak tekinti. ctimeout Maximum ennyi másodpercet vár az runtapes A szalagok száma, hogy mennyit használhat az tapedev amcheck a mentend® kliensre. amdump a futása közben. A mentésre használt eszköz megnevezése, fontos, hogy norewinding eszköz nevét kell itt megadni. Ugyanis Linux alatt többféleképpen is meg lehet szólítani a szalagos meghajtót Tehát:

a /dev/st0 az az univerzális (mindentudó) meghajtónév, a a norewinding eszköz neve. Mentéskor a /dev/nst0, eszköznevet kell használnunk. Ez utóbbi használatára a 96 oldalon tapetype labelstr /dev/nst0 pedig /dev/st0 visszaállításkor pedig a láthatunk példát. Itt határozzuk meg, hogy melyik kés®bb deniált meghajtót szeretnénk használni. A labelstr sorba azt kell beírni, hogy hogyan akarjuk nevezni a szalagjainkat. Ez abban lesz segítségünkre, hogy csak a következ® szalagra fog írni az Amanda, nem fogja felülírni az éppen lementett anyagainkat. infole logdir Az adatbázis tárolására szolgáló könyvtárak helyének beállítása. A mentésekr®l szóló logfájlok tárolására szolgáló könyvtár beállítása. indexdir A mentésekben történ® kereséseket segít® indexállományok tárolására szolgáló könyv- tár beállítása. Nem minden mentési stratégia hoz létre indexállományokat dene tapetype A

ment®egység adatainak meghatározása. Ebb®l többet is deniálhatunk, de a neveknek egyedieknek kell lenniük. dene dumptype A mentési stratégia meghatározása. Ebb®l többet is deniálhatunk, de a neveknek egyedieknek kell lenniük. Ezek a deníciók egymásba is ágyazhatóak, amelyet a global deníció mutat be. Ha az összes kongurációs opciót látni szeretnénk, akkor adjuk ki az alábbi parancsot (a teljes kimenetet nem idézem be, mert elég hosszú): # su - backup $ amadmin napi backup config | less Ezután létre kell hoznunk a szalagokat mintázó könyvtárakat, amelyekbe a mentések fognak kerülni. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux # # # # # # # 93 mkdir /backup/napi backup cd /backup/napi backup touch info for i in `seq 5` ; do mkdir slot$i ; done ln -s slot1 data chown -R backup:backup /backup/napi backup chmod -R 750 /backup/napi backup Még fel kell címkéznünk a szalagokat, hogy az Amanda

is tudjon róluk. Ezt már backup userként kell végrehajtanunk (csakúgy, mint igazi szalagok esetén). # su - backup $ /usr/sbin/amlabel napi backup NAPIBACKUP01 slot 1 labeling tape in slot 1 (file:/backup/napi backup): rewinding, reading label, not an amanda tape (Read 0 bytes) rewinding, writing label NAPIBACKUP01, checking label, done. $ /usr/sbin/amlabel napi backup NAPIBACKUP02 slot 2 labeling tape in slot 2 (file:/backup/napi backup): rewinding, reading label, not an amanda tape (Read 0 bytes) rewinding, writing label NAPIBACKUP02, checking label, done. $ /usr/sbin/amlabel napi backup NAPIBACKUP03 slot 3 labeling tape in slot 3 (file:/backup/napi backup): rewinding, reading label, not an amanda tape (Read 0 bytes) rewinding, writing label NAPIBACKUP03, checking label, done. $ /usr/sbin/amlabel napi backup NAPIBACKUP04 slot 4 labeling tape in slot 4 (file:/backup/napi backup): rewinding, reading label, not an amanda tape (Read 0 bytes) rewinding, writing label NAPIBACKUP04,

checking label, done. $ /usr/sbin/amlabel napi backup NAPIBACKUP05 slot 5 labeling tape in slot 5 (file:/backup/napi backup): rewinding, reading label, not an amanda tape (Read 0 bytes) rewinding, writing label NAPIBACKUP05, checking label, done. Lehet®ségünk van a szalagok cserélgetésére is: # # 5 # 1 cd /etc/amanda/napi backup /usr/lib/amanda/chg-disk -current file:/backup/napi backup /usr/lib/amanda/chg-disk -next file:/backup/napi backup A címkézés után az ötödik szalag van a meghajtóban (mint a fentebbi példában látható), esetleg érdemes lehet átállítani a nekünk szükséges számú szalagra. Teszteljük le a virtuális meghajtónkat: # su - backup $ ammt -f file:/backup/napi backup/ status file:/backup/napi backup/ status: ONLINE Ha reseteljük a virtuális meghajtónkat, akkor az els® szalag tölt®dik be. # su - backup $ amtape napi backup reset amtape: changer is reset, slot 1 is loaded. Az amcheck (backup felhasználóként történ®)

futtatásakor a következ®höz hasonló üzenetet kapunk. # su - backup $ /usr/sbin/amcheck napi backup Amanda Tape Server Host Check ----------------------------slot 1: read label `NAPIBACKUP01, date `X NOTE: skipping tape-writable test Tape NAPIBACKUP01 label ok WARNING: tapecycle (5) <= runspercycle (5). NOTE: host info dir /var/lib/amanda/napi backup/curinfo/dns does not exist NOTE: it will be created on the next run. NOTE: index dir /var/lib/amanda/napi backup/index/dns does not exist NOTE: it will be created on the next run. Server check took 1.138 seconds Amanda Backup Client Hosts Check -------------------------------Client check: 1 host checked in 0.458 seconds, 0 problems found (brought to you by Amanda 2.51p1) Láthatjuk, hogy melyik szalagra fog történni a következ® mentés. A WARNING mindössze arra gyelmeztet bennünket, hogy nincs tartalék .szalagunk (hiba esetére), de mivel merevlemezre mentünk, felesleges lenne többet deniálni a használtnál

(hiszen ha nem tudja használni, akkor a helyette használni kívánt sem m¶ködne, révén ugyanarról a diszkr®l van szó). A jegyzések arról tájékoztatnak, hogy az újonnan felvett géphez még nem létezik a index NOTE curinfo megés az könyvtár. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 94 Host key verification failed. sor az amcheck üzenetében, known hosts fájljában nem jó kulcs szerepel (vagy egyáltalán nem Ha szerepel egy backup felhasználó kulcs). Ekkor a 38 oldalon akkor a szerepel látható parancsot kell kiadnunk a megfelel® gép nevével. Sikeres mentés esetén egy ehhez hasonló e-mail érkezik az amdump programtól: From: backup <backup@backup.akarmiintra> To: atkosa@akarmi.intra Subject: Napi diszkre mentes AMANDA MAIL REPORT FOR April 27, 2007 These dumps were to tape NAPIBACKUP01. The next tape Amanda expects to use is: a new tape. The next new tape already labelled is: NAPIBACKUP02.

STATISTICS: Estimate Time (hrs:min) Run Time (hrs:min) Dump Time (hrs:min) Output Size (meg) Original Size (meg) Avg Compressed Size (%) Filesystems Dumped Avg Dump Rate (k/s) Total -------0:00 0:00 0:00 1.3 1.2 -1 301.7 Tape Time (hrs:min) Tape Size (meg) Tape Used (%) Filesystems Taped Chunks Taped Avg Tp Write Rate (k/s) USAGE BY TAPE: Label NAPIBACKUP01 Time 0:00 Full -------- Incr. -------- 0:00 1.3 1.2 -1 301.7 0:00 0.0 0.0 -0 -- 0:00 1.3 0.1 1 0:00 1.3 0.1 1 0:00 0.0 0.0 0 0 275.9 0 275.9 -- Size 1312K % 0.1 Nb 1 0 Nc 0 ^L NOTES: planner: tapecycle (5) <= runspercycle (5) planner: Adding new disk dns:/etc. taper: tape NAPIBACKUP01 kb 1312 fm 1 [OK] ^L DUMP SUMMARY: DUMPER STATS TAPER STATS HOSTNAME DISK L ORIG-KB OUT-KB COMP% MMM:SS KB/s MMM:SS KB/s -------------------------- ------------------------------------- ------------dns /etc 0 1250 1312 -0:04 287.4 0:05 2759 (brought to you by Amanda version 2.51p1) Miután lefuttattuk az amdump programot

(backup felhasználóként), használhatjuk az alábbi parancsot (is) a mentés ellen®rzésére: # su - backup $ amadmin napi backup find date host disk lv tape or file file part status 2007-04-27 21:54:09 dns /etc 0 NAPIBACKUP03 1 -- OK Ami még érdekes (és hasznosnak t¶n®) volt, hogy a length paramétert gond nélkül tudtam növelni két mentés között (tehát nem mentés közben!), semmilyen problémát nem jelentett az Amanda számára, szépen megértette, hogy a szalag mostantól kezdve hosszabb. 13.15 Szalagos egység beállítása amanda.conf fájlban, akkor egyszer¶en másoljuk /etc/amanda/havi backup/amanda.conf fájlunkba Ha nem szerepel, akkor le kell futtat- Ha szerepel a szalagos egységünk az eredeti át a nunk a következ® parancsot: # /usr/sbin/tapetype -f /dev/st0 -t MYDAT Ez a parancs végigírja a szalagot, ezért csak olyat tegyünk bele, amin nincs fontos adat, mert minden letörl®dik róla! El®ször folyamatosan végigírja, másodszor

pedig véletlenszer¶en ír, teker, majd megint ír. Meglehet®sen hosszú ideig tart a felismerés folyamata (például egy HP SureStore DAT40, 16508 MB-os szalag esetén körülbelül 4 óra). Ha végzett, akkor kiírja azokat az adatokat, amelyeket be kell írnunk a saját amanda.conf fájlunkba (a MYDAT nevet én választottam, de bármi lehet, csak egyedi legyen): Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 95 define tapetype MYDAT { comment "just produced by tapetype program" length 16508 mbytes filemark 452 kbytes speed 2610 kbytes } Nézzük meg a szalagos mentéshez szükséges teljes kongurációs állományt. org "Havi szalagos mentes" mailto "atkosa@akarmi.intra" dumpuser "backup" inparallel 4 dumporder " netusage 600 dumpcycle 6 weeks tapecycle 6 tapes bumpsize 20 MB bumpdays 1 bumpmult 4 etimeout 300 dtimeout 1800 ctimeout 30 runtapes 1 tapedev "/dev/nst0" tapetype MYDAT

labelstr "^HAVISZALAG[0-9][0-9]*$" diskdir "/holding" disksize 200 MB infofile "/var/lib/amanda/havi backup/curinfo" logfile "/var/lib/amanda/havi backup/log" indexdir "/var/lib/amanda/havi backup/index" define tapetype MYDAT { comment "just produced by tapetype program" length 16508 mbytes filemark 452 kbytes speed 2610 kbytes } define dumptype teljes mentes { program "GNUTAR" comment "particiok mentese tar-ral" options index, exclude-list "/etc/amanda/exclude.gtar" priority high dumpcycle 0 maxcycle 0 } A kongurációs állományból csak azokat az opciókat magyarázom el, amelyek eltérnek a merevlemezes mentés esetén alkalmazottaktól. diskdir Az itt megadott könyvtárban helyezi el az Amanda az átmeneti adatokat, miel®tt kiírná ®ket a szalagra. Ez akkor jön jól, ha a hálózaton keresztül több gépr®l kell összeszednünk a mentend® adatokat. disksize Az el®z® pontban

megadott merevlemez-terület mérete. Ahhoz viszont meg kell ismertetnünk az Amandával a szalagjainkat (fel kell címkéznünk ®ket), hogy tudja, melyik szalag a soron következ®. Ezt az alábbi paranccsal tudjuk megtenni: # su - backup $ /usr/sbin/amlabel havi backup HAVISZALAG01 A belstr napi szalag a /etc/amanda könyvtárban lév® könyvtár, a HAVISZALAG01 pedig a la- sorban megadott névnek megfelel® elnevezés. Ellen®rizzük le az ily módon megcímkézett szalagot: # su - backup $ /usr/sbin/amcheck havi backup Ha hasonló a válasz, akkor jó minden: Amanda Tape Server Host Check ----------------------------/holding: 106474 KB disk space available, thats plenty. NOTE: skipping tape-writable test. Tape HAVISZALAG01 label ok. Server check took 0.008 seconds Amanda Backup Client Host Check ------------------------------Client check: 1 host checked in 0.127 seconds, 0 problems found (brought to you by Amanda 2.51p1) 2009. március 23 Kósa Attila

<konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 96 A /holding: 106474 KB disk space available, thats plenty. sor azt jelenti, hogy a kongurációs állományban (amanda.conf) megadott 200 MB átmeneti területb®l csak 106474 KB szabad. 13.16 Visszaállítás amrestore A mentett adatok visszaállítására használható használható egyik parancs (szalagos mentés esetén) a következ®: # su - backup $ /usr/sbin/amrestore -p /dev/st0 gep neve /mentendo | /sbin/restore -i -v -f - -T /var/tmp Figyelni kell arra, hogy itt eszköznévként a het oda-vissza tekergetni a szalagot). A világos, a i v f restore és a kell feltüntetni (azért, mert itt kell- /mentendo a fentiekb®l remélem, hogy parancs kapcsolóinak magyarázata pedig a következ®: Interaktív visszaállítást jelent. Az el®z® opcióhoz kapcsolódik, b®beszéd¶bbé teszi azt. Azt a fájlnevet el®zi meg, amelyb®l olvasni kell a mentést. A jelenti a T /dev/st0-t gep neve restore - itt a

pipe-ból érkez® adatokat számára. Ez után az opció után adhatjuk meg azt a könyvtárat, ahová az átmeneti állományok kerülhetnek. A fenti parancs kiadása után (viszonylag rövid id®n belül) kapunk egy parancssorhoz hasonló promptot (/sbin/restore> kinézet¶t). Itt a ? billenty¶ lenyomására megkapjuk a használható parancsok listáját. A visszaállításkor a történt. Ha tar-ral, /sbin/restore abban az esetben jó, ha a mentés a akkor hibát kapunk. Ilyen esetben a tar-t dump segítségével kell visszaállításra is használni. Ellenben ha backup felhasználóként indítjuk a visszaállítást, akkor a tar nem tudja visszaál- lítani az eredeti tulajdonosokat és jogokat. Erre viszont alkalmas a csomagban lév® wrapper (/usr/lib/amanda/runtar). amrecover amrecover használata. Egyel®re a dump és a tar programokkal készült mentéseket lehet ezen a módon visszaállítani. Úgy dolgozik, Egy másik lehet®ség a mentett anyagok

visszaállítására az hogy az Amanda index-fájljaiban keres. Csak root-ként tudjuk használni, más felhasználóként nem lehet. Nézzük meg a merevlemezre történ® mentés esetén hogyan tudnánk visszaállítani a mentést. A dns nev¶ gépen állunk, és oda próbálunk meg a mentésb®l visszaállítani egy könyvtárat. # /usr/sbin/amrecover AMRECOVER Version 2.51p1 Contacting server on backupakarmiintra 220 backup AMANDA index server (2.51p1) ready Setting restore date to today (2007-06-18) 200 Working date set to 2007-06-18. 200 Config set to napi backup. 200 Dump host set to dns. Use the setdisk command to choose dump disk to recover amrecover> Látható, hogy kaptunk egy promptot, ahol egy csomó dolgot be tudunk állítani. Ahhoz, hogy a megfelel® adatokat nyerjük vissza, be is kell :) A használható parancsok listájához a help (vagy Kósa Attila ?) parancs segítségével juthatunk: <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux

97 amrecover> help valid commands are: add path1 . - add to extraction list (shell wildcards) addx path1 . - add to extraction list (regular expressions) cd directory - change cwd on virtual file system (shell wildcards) cdx directory - change cwd on virtual file system (regular expressions) clear - clear extraction list delete path1 . - delete from extraction list (shell wildcards) deletex path1 . - delete from extraction list (regular expressions) extract - extract selected files from tapes exit help history - show dump history of disk list [filename] - show extraction list, optionally writing to file lcd directory - change cwd on local file system ls - list directory on virtual file system lpwd - show cwd on local file system mode - show the method used to extract SMB shares pwd - show cwd on virtual file system quit listhost - list hosts listdisk [diskdevice] - list disks setdate {YYYY-MM-DD|--MM-DD|---DD} - set date of look {YYYY-MM-DD-HH-MM-SS} - set date of look setdisk

diskname [mountpoint] - select disk on dump host sethost host - select dump host settape [host:][device|default] - select tape server and/or device setmode smb|tar - select the method used to extract SMB shares amrecover> Menjünk végig a dns nev¶ gép /etc/pam.d könyvtárának visszaállítási folyamatán. El®ször magát a gépet kell kijelölnünk, amelynek a mentéseivel foglalkozni szeretnénk: amrecover> sethost dns 200 Dump host set to dns. A következ® parancs elárulja nekünk, hogy az el®bb kijelölt gépen mir®l is van mentésünk: amrecover> listdisk 200- List of disk for host dns 201- /etc 200 List of disk for host dns A visszaállítandó anyag dátumát is be kell állítanunk. Ez a példában a 2006 11 27-i mentés, ennek megfelel®en folytatjuk a visszaállítás kongurálását: amrecover> setdate 2006-11-27 200 Working date set to 2006-11-27. Ha nem találja az amanda 2 a mentéshez tartozó indexfájlokat, akkor az alábbit láthatjuk

: amrecover> setdisk /etc 200 Disk set to /etc. No index records for disk for specified date If date correct, notify system administrator Egy /bin/ls -Al /backup/napi backup/ parancs megmutatja, hogy melyik nap is készült data nev¶ link arra a utoljára mentésünk (ha máshonnan nem jutna véletlenül eszünkbe). A könyvtárra mutat, amelyik következik majd a mentés folyamán. Ezt át kell állítanunk, mondhatni be kell állítanunk a szalagos egységünket, hogy az a kazetta legyen benne, amelyikre szükségünk van. # # 3 # 4 cd /etc/amanda/napi backup /usr/lib/amanda/chg-disk -info 5 1 /usr/lib/amanda/chg-disk -next file:/backup/napi backup Állítsunk be egy olyan id®pontot, amikorról már tényleg vannak mentéseink: amrecover> setdate 2007-06-12 200 Working date set to 2007-06-12. Állítsuk be a visszaállítani kívánt részt: amrecover> setdisk /etc 200 Disk set to /etc. 2 Ha felcseréljük a setdisk és setdate parancsokat (probléma

nélkül fel lehet), akkor a kés®bb kiadott esetében kapunk értesítést az indexfájlok hiányáról. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 98 Ha megvannak az indexfájlok, akkor itt már láthatjuk a beállított /etc könyvtár tartalamanda index-fájljait mát egészen pontosan még nem a mentésben nézel®dünk, mindössze az használjuk). Használhatjuk a pwd, a cd és az ls parancsokat, amelyek hasonlóak a shellben megszokott parancsokhoz. Az add paranccsal kiválasztjuk amit vissza szeretnénk kapni (több fájlt is megadhatunk egyszerre és használhatjuk a shellben használható helyettesít® karaktereket is). amrecover> add pam.d Added dir /pam.d/ at date 2007-06-12-14-00-02 Ellen®rizzük, hogy hol állunk: amrecover> lpwd /root Módosítsuk (ha nem tetszik): amrecover> lcd /tmp amrecover> lpwd /tmp Szerezzük vissza: amrecover> extract Extracting files using tape drive file:/backup/napi

backup on host backup.akarmiintra The following tapes are needed: NAPIBACKUP04 Restoring files into directory /tmp Continue [?/Y/n]? ? Enter "y"es to continue, "n"o to stop Continue [?/Y/n]? Y Extracting files using tape drive file:/backup/napi backup on host backup.akarmiintra Load tape NAPIBACKUP04 now Continue [?/Y/n/s/t]? ? Enter "y"es to continue, "n"o to stop, "s"kip this tape or "t"ape to change tape drives Continue [?/Y/n/s/t]? Y ./pamd/ ./pamd/chfn ./pamd/chsh ./pamd/common-account ./pamd/common-auth ./pamd/common-password ./pamd/common-session ./pamd/cron ./pamd/login ./pamd/other ./pamd/passwd ./pamd/ssh ./pamd/su amrecover> quit 200 Good bye. A program kiírja, hogy melyik meghajtót szeretné használni a visszaállításhoz (melyik gépen), és hogy melyik címkéj¶ szalagra van szüksége. Én mindig a root felhasználót használtam a visszaállításhoz, és így nem voltak a visszaállítással

kapcsolatban problémáim. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 14. fejezet Csomagsz¶rés Talán néhol túlságosan is leegyszer¶sítve tárgyalom a különböz® dolgokat, de ezt amiatt teszem, mert kizárólag a csomagsz¶réssel megoldható dolgokat szeretném megvilágítani. Valószín¶leg nem említek meg minden, az Interneten használatos alkalmazást, de igyekszem a fontosabbakra kitérni. Figyelni kell arra is, hogy a kiszolgálónk bizonyos esetekben kliensként fog viselkedni (például SMTP kiszolgáló e-mail küldése esetén), tehát a csomagsz¶rést ennek megfelel®en kell beállítani. A kiszolgálók alapértelmezett portszáma is tájékoztató jelleg¶ információnak számít a szövegben, mert hála a Linux kongurálhatóságának szinte mindegyik kiszolgálót át lehet állítani, hogy más porton szolgáljon ki. Tehát amennyiben az alapértelmezett®l eltér® portra állítottuk bármelyik kiszolgálónkat, akkor ennek

megfelel®en kell módosítanunk a csomagsz¶r®nk beállításait is. Amennyiben root felhasználóként (vagy setuid-os programmal sima felhasználóként) próbálunk bizonyos kliensprogramokat használni, akkor el®fordulhat, hogy a kliensprogram által ssh esetén). ftp://ftp.kfkihu/pub/documents/rfc/ használt forrásport száma 1023 alatti lesz (például A kapcsolódó RFC-k elérhet®k például az a http://www.faqsorg/rfcs/ 14.1 vagy címen. DNS Két típusa van a DNS szolgáltatásoknak: az egyszer¶ lekérdezés és a zónatranszfer. Lekérdezés az, amikor a kliens kér információkat a DNS-kiszolgálótól (például egy névhez tartozó IP címet, vagy egy IP címhez tartozó nevet szeretne megtudni). Zónatranszfer az, amikor a másodlagos DNS-kiszolgáló kérdést küld egy másik DNS-kiszolgálónak (az els®dlegesnek), amelyben az els®dleges kiszolgáló által felügyelt zóna adatairól szeretne információkat kérni. Lássuk, hogyan zajlik ez

protokollokat és portszámokat is gyelembevéve. A kiszolgálók az 53-as porton gyelnek alapértelmezés szerint. A kapcsolódó RFC-k száma: 1101, 1183, 1348, 1383, 1401, 1535, 1536, 1537, 1611, 1612, 1637, 1664, 1706, 1712, 1713, 1794, 1886, 1912, 1995, 1996, 2052, 2136, 2181, 2182, 2219, 2230, 2308, 2517, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2606, 2671, 2672, 2694, 2782, 2826, 2845, 2874, 2915, 2916, 2929, 2930, 2931, 3007, 3008, 3071, 3090, 3110, 3123, 3130, 3197, 3225, 3226, 3363, 3364, 3403, 3467, 3596, 3597, 3645, 3646, 3655, 3757, 3832, 3833, 3845, 3901, 4025, 4033, 4034, 4035, 4074, 4183, 4185, 4255, 4310, 4339, 4343, 4367, 4398, 4431, 4470, 4471, 4472, 4509, 4641, 4690, 4697, 4701. 99 Debian GNU/Linux 100 14.11 Lekérdezés A kliens kérdezi a kiszolgálót: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 53-as. A kliens véletlenszer¶en választ portot 1023 fölött, UDP-n és TCP-n egyaránt kérdezhet A kiszolgáló amikor válaszol, akkor az 53-as portjáról

indítja a válaszcsomagokat, és a kliens 1023 fölötti portjára kapcsolódik. Bizonyos esetekben a kiszolgáló átkapcsol TCP-re, hiába UDP-n keresztül érkezett a kérés, akkor is TCP-n keresztül küldi a választ. Két kiszolgáló egymás közötti kommunikációja 1 (lekérdezése) az 53-as porton zajlik, tehát a kapcsolat forrás-, illetve célportja is 53 . 14.12 Zónatranszfer Zónatranszfernél: kizárólag TCP-n történik a kommunikáció. A másodlagos kiszolgáló az 1023as port fölül indítja a kérést, az els®dleges kiszolgáló 53-as portjára Az els®dleges kiszolgáló az 53-as portjáról válaszol a másodlagos kiszolgáló 1023-as portja fölé címzett csomagokkal. 14.2 NTP UDP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 123-as porton gyelnek alapértelmezés szerint A kapcsolódó RFC-k száma: 0958, 1165, 1361, 1708, 1769, 2030, 2980, 3977, 4075, 4330, 4642, 4643, 4644. 14.21 Klienskiszolgáló A kliens kérdezi a kiszolgálót: a forrás

port 1023 fölötti, a célport a 123-as. A kliens véletlenszer¶en választ portot 1023 fölött A kiszolgáló válasza a 123-as portról indul, a célport pedig a kliens egy 1023 fölötti portja. 14.22 Kiszolgálókiszolgáló A forrás- és a célport is a 123-as. 14.3 ICMP Az ICMP csomagoknak nincsen forrás-, illetve célportjuk, jellemz®jük viszont az ICMP csomag típusa. A következ® típusú icmp üzenetek szokásosak: 14.1 táblázat: ICMP üzenetek típusai típus angol leírás magyar leírás 0 echo reply válasz a ping-re 3 destination unreachable cél elérhetetlen 4 source quench forrás lecsendesítése 8 echo request ping 11 time exceeded id®túllépés 12 parameter problem paraméter probléma Hacsak nincs valami különleges okunk, akkor a fentieket nem érdemes kisz¶rni, mert több problémát okozhatunk magunknak, mint amennyit segít megoldani. A kapcsolódó RFC-k száma: 0844, 1256, 1788, 1885, 2463, 2466, 2521, 2765, 4443,

4727. 1 Ez is kongurálható, az újabb szoftverek alapértelmezésben már egyszer¶ kliensként viselkednek inkább, tehát az 1023 fölötti portról indítják a kapcsolatot (az 53-as portra). Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 14.31 101 traceroute Ez egy érdekes képz®dmény, mert UDP csomagokat küld ki, de ICMP csomagokat vár vissza. Hogy milyen portokat használ UDP alatt, az függ az adott implementációtól, és/vagy a parancssori paraméterekt®l. Általában elmondható, hogy a forrásport 32768 fölött helyezkedik el, míg a célport 33434 és 33523 közé esik. Ha nagyon kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes elolvasni a traceroute forráskódját :) Tehát a kommunikáció így zajlik: elindítunk egy UDP csomagot a 32768-as port fölül, a fent meghatározott célportra. Érkezik vissza (jó esetben) egy 11-es és/vagy egy 3-as típusú ICMP csomag. A kapcsolódó RFC-k száma: 1393, 2925, 4560. 14.4

POP2, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS TCP alapú szolgáltatás mind az öt. Alapértelmezésben a POP2 kiszolgáló a 109-es porton gyel, a POP3 a 110-es porton, az IMAP a 143-as porton, a POP3S a 995-ös porton, az IMAPS kiszolgáló pedig a 993-as porton. A kommunikáció mindegyik esetében hasonlóan zajlik, ezért csak egyet írok le, a többinél értelemszer¶en kell behelyettesíteni a szerver szolgáltatás portját. A kliens kérdezi a kiszolgálót: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 110-es. A kliens véletlenszer¶en választ portot 1023 fölött A kiszolgáló válasza a 110-es portról indul, a célport pedig a kliens egy 1023 fölötti portja. A POP3-hoz kapcsolódó RFC-k száma: 1734, 1957, 2449, 2595. Az IMAP-hoz kapcsolódó RFC-k száma: 1731, 1732, 1733, 2061, 2086, 2087, 2088, 2095, 2177, 2180, 2192, 2193, 2195, 2221, 2342, 2359, 2595, 2683, 2971, 3348, 3502, 3503, 3516, 3691, 4314, 4315, 4466, 4467, 4469, 4549, 4551, 4731. 14.5 SMTP TCP alapú

szolgáltatás. A kiszolgálók a 25-ös porton gyelnek alapértelmezés szerint Az SMTPt használó küld®k véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött A küld® kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 25-ös A kiszolgáló válasza a 25-ös portról indul, a célport a küld® egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC-k száma: 0876, 1047, 1090, 1425, 1426, 1427, 1428, 1651, 1652, 1653, 1830, 1845, 1846, 1854, 1869, 1870, 1891, 1985, 2034, 2197, 2442, 2487, 2505, 2554, 2645, 2852, 2920, 3030, 3207, 3461, 3848, 3865, 3885, 3974, 4141, 4405, 4496. 14.6 UUCP TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók az 540-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 540-es. A kiszolgáló válasza az 540-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC száma: 0976.

14.7 AUTH TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 113-as porton gyelnek alapértelmezésben A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 113-as. A kiszolgáló válasza a 113-as portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 102 Bizonyos esetekben szükséges lehet a tiltása, jellemz®en akkor, ha a másik oldal igényelne ilyen szolgáltatást, de nekünk nincs ilyen (vagy nem akarjuk engedélyezni a használatát). Ilyen eset fordulhat el® bizonyos SMTP, illetve FTP kiszolgálók esetén. Nem javasolt az ide érkez® csomagok válasz nélküli eldobása, mert ebben az esetben a lekérést elindító kiszolgáló kényszer¶en ki fogja várni a timeout-ot, ezáltal lassítva a kapcsolódást. A kapcsolódó RFC-k száma: 0912, 0931, 0989, 1040, 1113, 1421, 1511, 1704,

3127. 14.8 FTP TCP alapú szolgáltatás. Kétféle mód létezik az FTP használatára, a normál, illetve a passzív mód. Lényeges különbség van köztük csomagsz¶rés szempontjából A kapcsolódásig lényegében 2 megegyezik a két üzemmód, az eltérés majd az adatok átvitelében jelentkezik . A kiszolgálók a 21-es porton gyelnek alapértelmezés szerint. A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 21-es A kiszolgáló válasza a 21-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. Tehát a kiadott parancsok mindig a kliens 1023 fölötti portjáról indulnak a kiszolgáló 21-es portjára (például az ls parancs), de az adatok már a lentebb ismertetett módon közlekednek a két gép között. A kapcsolódó RFC-k száma: 0238, 0412, 0414, 0438, 0448, 0458, 0463, 0468, 0475, 0478, 0479, 0480, 0506, 0520, 0532, 0571, 0593, 0630, 0640,

0683, 0691, 0697, 0737, 0743, 0751, 0775, 0949, 1545, 1579, 1635, 1639, 2228, 2428, 2577, 2585, 4217. 14.81 Normál mód Az adatcsatorna létrehozásához a kiszolgáló a 20-as portjáról indít egy kapcsolatot a kliens 1023 fölött véletlenszer¶en kiválasztott portjára, és a továbbiakban azon történik az adatcsere. Tehát a kliens err®l az 1023 fölötti portról fog válaszolni a kiszolgáló 20-as portjára. 14.82 A kliens a Passzív mód pasv paranccsal tudatja a szerverrel, hogy passzív módú adatátvitelt kezdeményez. Ebben az esetben az adatcsatorna létrehozásához a kiszolgáló 1023 fölött egy véletlenszer¶en kiválasztott portot kinyit, és a kliens számára a nyitott címet és portszám-párt elküldi a kliensnek a parancs csatornán, majd passzívan várja a portra kapcsolódást. A kliens erre a portra egy 1023 fölötti portcímr®l fog csatlakozni. Ily módon épül ki az adatcsatorna 14.9 TFTP UDP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók

a 69-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött, és onnan küldik az els® csomagot a kiszolgáló felé. A kiszolgáló az 1023-as portja fölötti portról válaszol, a célport a kliens 1023 fölötti portja Tehát a kommunikáció az 1023 fölötti portokon folyik, az els® csomagot leszámítva. A kapcsolódó RFC-k száma: 0783, 0906, 1350, 1782, 1783, 1784, 1785, 2090, 2347, 2348, 2349, 3617. 14.10 HTTP, HTTPS TCP alapú szolgáltatás mind a kett®. A kiszolgálók a 80-as porton gyelnek alapértelmezés szerint (http esetén). A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött A kliens kap- 2 A kiadott parancsokra kapott válaszcsomag is adatnak számít! Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 103 csolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 80-as. A kiszolgáló válasza a 80-as portról indul, a célport a kliens egy

1023 fölötti portja. Jegyezzük meg, hogy ugyanígy m¶ködik (csomagsz¶rés szempontjából) a HTTPS protokoll is, csak ott a kiszolgáló (alapértelmezés szerint) a 443-as porton gyel. A kapcsolódó RFC-k száma: 1945, 2068, 2069, 2109, 2145, 2169, 2227, 2295, 2296, 2518, 2585, 2616, 2617, 2774, 2817, 2818, 2935, 2936, 2964, 2965, 3143, 3205, 3229, 3230, 3310, 4130, 4169, 4229, 4236, 4387, 4559. 14.11 nger TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 79-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 79-es. A kiszolgáló válasza a 79-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC-k száma: 0742, 1194, 1196, 1288. 14.12 whois TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 43-as porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens

kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 43-as. A kiszolgáló válasza a 43-as portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC-k száma: 0812, 0954, 1714, 1834, 1835, 1913, 1914, 2167, 2957, 2958, 3912. 14.13 syslog UDP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók az 514-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 514-es. A kiszolgáló válasza az 514-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC-k száma: 3164, 3195. A magyar fejlesztés¶ syslog-ng (http://www.balabithu/) képes TCP-n és UDP-n is kommunikálni. TCP fölött ugyanazokat a portokat használja alapértelmezésben, mint UDP fölött (és mint a hagyományos syslog szolgáltatások). 14.14 r parancsok rlogin az rsh / rdump / rcp / rrestore / rdist az 514-es

rsync pedig a 873-as porton. A portszám kivételével a TCP alapú szolgáltatások. Négy portot használnak általánosan a kiszolgálók: az 513-as porton gyel alapértelmezésben, az porton, az rexec az 512-es porton, az kommunikációjuk megegyezik (csomagsz¶rés szempontjából). A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 514-es A kiszolgáló válasza az 514-es portról indul, a célport a kliens 1023 fölötti portja. Kivételt képez az rsh, amelynél a kliens egy véletlenszer¶en választott 1023 fölötti portról nyit egy hibacsatornát a kiszolgáló 1023 fölötti portjára, és azon kommunikálnak. Az rlogin-hoz 2009. március 23 kapcsolódó RFC-k száma: 1258, 1282. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 104 14.15 telnet TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 23-as porton gyelnek alapértelmezés szerint A

kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 23-as. A kiszolgáló válasza a 23-as portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. A kapcsolódó RFC-k száma: 0097, 0137, 0139, 0158, 0206, 0318, 0328, 0339, 0340, 0393, 0435, 0461, 0466, 0495, 0513, 0559, 0560, 0562, 0563, 0581, 0587, 0593, 0595, 0596, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0669, 0688, 0698, 0701, 0702, 0703, 0726, 0727, 0727, 0728, 0729, 0731, 0732, 0735, 0748, 0749, 0764, 0779, 0818, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0884, 0885, 0927, 0930, 0933, 0946, 1041, 1043, 1053, 1073, 1079, 1080, 1091, 1096, 1097, 1116, 1143, 1184, 1205, 1372, 1408, 1409, 1412, 1416, 1571, 1572, 2066, 2217, 2840, 2877, 2941, 2942, 2943, 2944, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 4248, 4777. 14.16 SSH TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 22-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A

kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 22-es. A kiszolgáló válasza a 22-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. El®fordul, hogy a rendszergazdai jogosultsággal rendelkez® felhasználó által indított ssh kliens 1023 alatti portról indítja a kapcsolatot! A kapcsolódó RFC-k száma: 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4335, 4344, 4345, 4419, 4432, 4462, 4716, 4742. 14.17 NNTP TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 119-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 119-es. A kiszolgáló válasza a 119-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. Ennél a szolgáltatásnál független az, hogy két kiszolgáló, vagy egy kliens és egy kiszolgáló közötti

kapcsolatról van-e szó, mindkét esetben ugyanúgy zajlik le a kapcsolódás. A kapcsolódó RFC-k száma: 2980, 3977, 4642, 4643, 4644. 14.18 talk TCP és UDP alapú szolgáltatás. Létezik egy régebbi és egy újabb változata A kett® között az a különbség (csomagsz¶rés szempontjából), hogy a régebbi verzió az 517-es, az újabb pedig az 518-as portot használja (mármint a kiszolgáló alapértelmezésben). Csak az egyik (az újabb) esetet nézzük végig, akinek a régebbi kiszolgálóra van szüksége, az értelemszer¶en javítsa át a portszámokat. A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 518-as, ez UDP-n történik A kiszolgáló válasza az 518-as portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja, szintén UDP-n. A két kliens közötti kommunikáció viszont már TCP-n történik, mégpedig 1023 fölötti portok igénybevételével.

Tehát 1023 fölötti portról 1023 fölötti portra indulnak, illetve érkeznek a csomagok TCP segítségével. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 14.19 105 IRC TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók a 6667-es porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport a 6667-es. A kiszolgáló válasza a 6667-es portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. Két kliens egymás közti kommunikációja az 1023-as port fölötti tartományban zajlik, DCC-t használva. Amikor egy kliens meghív egy másik klienset, akkor a hívásban elküldi annak a TCP portnak a számát, amelyen fogadni képes a kapcsolatot. Amennyiben a másik kliens elfogadja a meghívást, akkor nyit egy csatornát a megadott portra. 14.20 SNMP UDP alapú szolgáltatás. Az SNMP-kiszolgáló a 161-es porton gyel

alapértelmezésben, de TCPn és UDP-n is Az SNMP trap-kiszolgáló a 162-es porton gyel alapértelmezés szerint, de TCPn és UDP-n is Az SNMP kliens általában egy 1023 fölötti portot használ a kommunikációra mindkét kiszolgáló esetén. A kapcsolódó RFC-k száma: 1089, 1098, 1157, 1161, 1187, 1215, 1227, 1228, 1270, 1283, 1298, 1303, 1351, 1352, 1353, 1381, 1382, 1418, 1419, 1420, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1461, 1503, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 2011, 2012, 2013, 2089, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2742, 2962, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3512, 3781, 3826, 4088, 4789. 14.21 NFS RPC alapú szolgáltatás. Nagyon nehéz a csomagsz¶r®t megfelel®en beállítani a használatához, mert a kiszolgáló normálisan el®re nem megjósolhatóan választja ki az általa alkalmazott portszámokat. Általában UDP-n történik a kommunikáció

(bár létezik TCP-n kommunikálni képes NFS kiszolgáló és kliens is, ám ezek ritkán használatosak). A kapcsolódó rfc-ben azt írják, hogy az NFS protokoll jelenleg a 2049-es UDP portot használja. Ez azonban nem egy hivatalosan hozzárendelt port, a protokoll kés®bbi verziói a portmap programot használják az alkalmazott portok megbeszélésére. A kapcsolódó RFC száma: 1094, 1813, 2054, 2055, 2224, 2623, 2624, 2755, 3010, 3530. 14.22 NIS/YP RPC alapú szolgáltatás, általában UDP fölötti kommunikációval. Ugyanaz a helyzet vele kapcsolatban, mint amit az NFS-r®l is elmondtunk: el®re nem megjósolható az általa alkalmazott portszám. 14.23 X11 TCP alapú szolgáltatás. Az els® X-kiszolgáló alapértelmezésben a 6000-s porton gyel, a második a 6001-es porton, és így tovább. Egyes leírások szerint a kliensek az 1023 fölötti tartomány közepéb®l választanak portot maguknak de ez ugye elég megfoghatatlan :). Ezért kénytelenek

vagyunk az egész 1023 fölötti porttartományból engedélyezni a bejöv® kéréseket, amelyek a fentebb említett portok valamelyikére kívánnak csatlakozni. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 106 14.24 SaMBa Minden Windows hálózat SMB alapú, és NetBIOS-t használ. A SaMBa megvalósításában ez TCP/IP fölötti NetBIOS-t jelent. A NetBIOS alapú hálózatok broadcast üzeneteket használnak a browse lista menedzselésére. Amikor TCP/IP fölött futtatjuk a NetBIOS-t, akkor erre a célra UDP üzeneteket használ (ezek lehetnek broadcast vagy unicast üzenetek). Normálisan csak az unicast UDP üzeneteket továbbítják a routerek. Alapértelmezésben a 137, 138, 139 és 445-ös portokat használják a gépek, függetlenül attól, hogy kliensr®l vagy kiszolgálóról van szó. 14.25 lpr TCP alapú szolgáltatás. A kiszolgálók az 515-ös porton gyelnek alapértelmezés szerint A kliensek véletlenszer¶en

választanak portot 1023 fölött. A kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz: a forrás port 1023 fölötti, a célport az 515-ös. A kiszolgáló válasza az 515-ös portról indul, a célport a kliens egy 1023 fölötti portja. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 15. fejezet T–ZFAL Egy t¶zfal kongurálása nem annyira egyszer¶, hogy mindegyikre rá lehetne húzni egy sémát. Persze vannak alapok, amelyeket nem árt gyelembe venni a tervezéskor. Ezeket próbálom meg felvázolni ebben a fejezetben, a teljesség igénye nélkül. A bels® hálózat munkaállomásait igyekszem teljes egészében kizárni a t¶zfallal folytatandó kommunikációból. Tehát minden forgalom csak valamilyen bels® szerveren keresztül jut el a t¶zfalhoz. Közvetlenül csak a kijelölt bels® szerverek fordulhatnak a t¶zfalhoz 15.1 DNS A t¶zfalon futó DNS szolgáltatás beállításának bemutatása ennek a fejezetnek a célja. 15.11 BIND Telepítsük fel azt a

szoftvert, amely szükséges ahhoz, hogy a BIND9 segítségével megvalósíthassuk a DNS szerverünket. # apt-get install bind9 Láthatjuk, amint a telepítés végén létrejön egy csoport és egy felhasználói account, illetve egy rndc.key nev¶ fájl a /etc/bind könyvtárban, majd elindul a szolgáltatás: Setting up bind9 (9.34-2) Adding group `bind (GID 103) . Done. Adding system user `bind (UID 101) . Adding new user `bind (UID 101) with group `bind . Not creating home directory `/var/cache/bind. wrote key file "/etc/bind/rndc.key" Starting domain name service.: bind Állítsunk le a kongurálás idejére: # /etc/init.d/bind9 stop A /etc/default könyvtárban található egy bind9 nev¶ állomány, amely mindössze az aláb- biakat tartalmazza: OPTIONS="-u bind" RESOLVCONF=yes Ez azt okozza, hogy a BIND9 root jogosultságokkal. A /etc/bind könyvtárban a bind nev¶ felhasználó és csoport nevében fog futni, tehát nem •

named.conf include találhatóak a kongurációs állományok: az els®dleges kongurációs állomány, a többi ebbe kerül beágyazásra (az opció segítségével); 107 Debian GNU/Linux 108 • named.conflocal a lokális zónák megadására szolgáló fájl; • named.confoptions A egyéb opciók megadására szolgáló fájl. named.conf állományt hagyjuk változatlanul, és csak a másik két fájlra fordítsuk a namedconfoptions fájl felépítése az egyszer¶bb, ezért el®ször azzal kezdjük a gyelmünket. A kongurálást. Amikor készen vagyunk, akkor így néz ki a kongurációs állomány: acl belso halo { 192.16810253; 19216810252; }; options { directory "/var/cache/bind"; check-names response warn; allow-query { localhost; belso halo; }; allow-recursion { localhost; belso halo; }; auth-nxdomain no; listen-on { 127.001; 19216810254; }; listen-on-v6 { none; }; }; Az acl opciókban el®re felsorolhatjuk az IP címeket, és

adhatunk nekik egy-egy nevet, majd ezeket a neveket használhatjuk a többi opcióban. Ily módon egyetlen helyen tudjuk karbantartani az IP címeket, nem kell minden opciónál külön-külön A directory opció határozza meg, hogy melyik könyvtárban tárolhatjuk a named.conflocal fájlban megadott zónafájljainkat. query-source address A indítsa a lekérdezéseket a opció azt határozza meg, hogy melyik interfészen melyik portról BIND9. Amennyiben kikommentezve hagyjuk, akkor a szerverünk úgy fog viselkedni (lekérdezés szempontjából), mint egy egyszer¶ kliens (az 1024-es portjánál magasabb portról fogja indítani a lekérdezéseket). check-names A opció a kongurációs hibákra adott viselkedést szabályozza. Külön lehet szabályozni, hogy mi történjen, ha a saját els®dleges zónáiban (master), ha a másodlagos zónákban (slave), illetve egy kérdésre kapott válaszban (response) talál hibát. Három értéket lehet beállítani mindegyik

eseteben: • fail hibaüzenetet ír a logfájlba, és az adatot nem veszi gyelembe; • warn hibaüzenetet ír a logfájlba; • ignore nem tör®dik a hibával. Az allow-query opció annak korlátozását teszi lehet®vé, hogy kikt®l fogadjon el kérést (illetve milyen címekr®l, címtartományokból érkez® kérésekre válaszoljon) a szerver. Az allow-recursion opcióval azt tudjuk szabályozni, hogy a szerverünk mely klienseknek válaszoljon a saját zónáin kívül es® adatokkal kapcsolatban. A listen-on opció azt befolyásolja, hogy mely hálózati címeken gyeljen IPv4-en. Mivel kí- vülr®l nem akarjuk megengedni, hogy meg tudják szólítani (felesleges is lenne, hiszen nincs olyan adat, amelyet szolgáltatni tudna), ezért elég csak a lokális és a bels® interfész címét felvenni. A listen-on-v6 opció azt szabályozza, hogy mely hálózati kártyákon gyeljen IPv6-on. max-cache-size nev¶ opció, amelynek a segítségével lehet

limitálni a gyorsító- Létezik egy tárnak használt memória méretét (byte-ban kell megadni). Ha túl kevés memóriát adunk a szolgáltatásnak, akkor az kihat a kiszolgálás sebességére. Érdemes pár héten keresztül korlátozás nélkül futtatni a szolgáltatást, annyi id® alatt be fog állni egy megközelít®leg stabil értékre a memóriafoglalás, majd ezt az értéket gyelembe véve kell beállítani a limitet. Ideális esetben ez a limit magasabbra van állítva, mint a tapasztalt stabil érték. Ezen a gépen a beírni a /etc/resolv.conf fájlban célszer¶ saját magát (tehát a 127001 IP címet) nameserver sorba, illetve a search opcióban a bels® hálózat zónáját megadni. Tehát így nézzen ki a fájl: Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 109 search akarmi.intra nameserver 127.001 A named.conflocal fájlnak kell tartalmaznia azt, hogy az egyes zónákhoz hogyan viszo- nyuljon a DNS

szerverünk. Jelen példában nem a t¶zfalunkon van a saját (Interneten beregisztrált) zónánk (hanem például a szolgáltatónk kezeli), így semmilyen zónát nem kell felvennünk a t¶zfalon futó DNS szerverbe. Végeztünk is az alapvet® kongurálással, most már rendelkezünk egy m¶köd® DNS szerverrel, csak el kell indítanunk a /etc/init.d/bind9 start paranccsal. Az indítást követ®en ellen®rizzük a logokban, hogy hibaüzenet nélkül indult el, illetve például a netstat -natp pa- ranccsal, hogy gyel-e a megfelel® interfészeken. 15.2 NTP A t¶zfalon futó NTP szolgáltatás beállításának bemutatása ennek a fejezetnek a célja. 15.21 ntp-server A telepítés egyszer¶: # apt-get install ntp Nem látható a telepítés alatt (csak a logokban), hogy a csomag létrehoz egy ntp nev¶ csoportot, és egy ugyanilyen nev¶ felhasználót is. Elindításakor ezeknek a nevében fog futni a szolgáltatás, nem a root felhasználó

jogosultságaival. A kongurációs állomány a egy ntp /etc/ntp.conf fájl, illetve a /etc/default könyvtárban van nev¶ állomány. Ez utóbbi mindössze egyetlen sort tartalmaz a telepítés után: NTPD OPTS=-g Az általunk használt kongurációs állomány: driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift statsdir /var/log/ntpstats/ statistics loopstats peerstats clockstats filegen loopstats file loopstats type day enable filegen peerstats file peerstats type day enable filegen clockstats file clockstats type day enable server 0.debianpoolntporg iburst server 1.debianpoolntporg iburst server 2.debianpoolntporg iburst server 3.debianpoolntporg iburst server 127.12710 fudge 127.12710 stratum 12 restrict default kod notrap nomodify nopeer noquery restrict 127.001 nomodify Ténylegesen sokkal több opció létezik, illetve a szerepl® opcióknak is több kapcsolója van, de most csak a fentiek magyarázatára térünk ki. driftle Ebben a fájlban tárolja az ntp démon, hogy az

els® elindulásakor a számítógép bels® frekvenciájának mennyi a hibája. Körülbelül 1 napig tart az elindítása után, amíg egy jó becslést kiszámít, és ily módon közel kerül a szinkronizáláshoz használt szerver idejéhez. Ezt a fájlt használja arra, hogy a démon újraindítása esetén újra inicializálja saját magát, és így el tudja kerülni azt, hogy újra 1 napig tartson a becslés kiszámítása. statsdir Egy könyvtár teljes elérési útvonalát határozza meg, ahol a statisztikai fájlokat tárolni fogja a rendszer. statistics Engedéyezi statisztikai adatok írását. Jelenleg 6 különböz® statisztika támogatott 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 110 clockstats Az óra statisztikai információi. loopstats A loop lter statisztikai információi. peerstats Az egyéb ntp szerverekkel kapcsolatos statisztikai információk (magában foglalja a kongurált speciális szignálokat is).

legen Egy adott sor meghatározza, hogy milyen típusú adatot mikor és hová kell írni. A régi adatokat (fájlokat) el lehet távolítani, mert csak adminisztrációs szempontból van jelent®ségük, az server fudge ntp csak az aktuális fájlokat használja. A szinkronizáláshoz használt time szerver neve vagy IP címe. Arra használatos, hogy plusz információt szolgáltasson az egyéni órairányítók számára. A stratum opció használható az eszköz alapértelmezésének felülírására. Egy referenciaórának a stratum száma alapértelmezésben nulla. Az ntp minden egyes szerver stratumához (amelyekhez ® szinkronizál) hozzáad egyet. 15 fölötti stratum esetén már nem használják szinkronizálásra, mert túlságosan pontatlan lenne. restrict Az alapértelmezett bejegyzés (IP cím: 0.000, netmaszk 0000) mindig benne van, és mindig a listának az els® tagja. Tehát az els® restrict bejegyzés mindig erre vonatkozik. A további

bejegyzéseknél megadhatjuk (IP címmel vagy DNS névvel) a korlátozandók listáját. Ha nincs restrict sor a kongurációs állományunkban, akkor nincs semmilyen korlátozás a szolgáltatás elérését tekintve. A korlátozásokat két csoportra lehet osztani, az egyik, amely az id®szolgáltatás elérését korlátozza, a másik pedig a szervert®l kérhet® információkat, valamint a szerver futási id®ben történ® újrakongurálását. ignore Minden csomagot gyelmen kívül hagy, beleértve az ntpq és az ntpdc lekérdezé- seket is. kod Ha ez a jelz® be van állítva amikor egy szabálytalan elérési próbálkozás történik, akkor egy KoD (kiss-o-death a halál csókja) csomagot fog küldeni a szerver. Ezen csomagok száma másodpercenként egyre van korlátozva. nomodify Megakadályozza, hogy az ntpq és az ntpdc segítségével változtatni lehessen a kongurációs beállításokon, tehát futás közben nem lehet átállítani a szervert.

Az ezekkel a parancsokkal történ® lekérdezést azonban nem tiltja meg. noquery Letiltja az ntpq és az ntpdc kéréseit. Ez magát a szolgáltatást nem érinti nopeer Elutasítja azokat a csomagokat, amelyek új szervert vennének fel. notrap A trap szolgáltatás elérését tiltja. A fentiek ismeretében lássuk, pontosan mit is jelent az elkészített kongurációs állományunk. /var/lib/ntp/ntp.drift fájl van beállítva driftle -ként (azaz ott tárolja az adatokat) A statisztikák tárolására a /var/log/ntpstats/ könyvtár van megadva. 3 statisztika készüljön, A naponta egy, a statisztikák nevének megfelel® fájlba kerüljenek (az el®z®leg megadott könyvtárban). 2 szerver van beállítva A bels® szerverünk. A 127.12710 192.16810254 a t¶zfalunk IP címe, ahhoz szinkronizál a cím¶ szerver az saját magát, a lokális gép óráját jelenti. A saját órájához 13 van beállítva stratumként (az egyszer¶ség kedvéért nevezzük pontosságnak,

bár nem egészen fedi ez a kifejezés a valóságot). Ez arra jó, hogy ha nem tud a távoli szerverhez szinkronizálni, akkor is tud id®t szolgáltatni a kliensek (és a szerverek) számára. És végül két korlátozás szerepel még a kongurációs állományban. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 15.22 111 A szolgáltatás ellen®rzése Több lehet®ségünk is van a szolgáltatás m¶ködésének az ellen®rzésére. A legegyszer¶bb az ntpdate használata (ehhez el®ször természetesen telepítenünk kell az ntpdate csomagot). Ezzel egyszer¶en megpróbáljuk elérni a szervert: # ntpdate -q -v time 8 Nov 15:54:39 ntpdate[1213]: ntpdate 4.20a@1:420a+stable-2-r Fri Aug 26 10:30:13 UTC 2005 (1) server 192.16810253, stratum 5, offset 0000004, delay 002568 8 Nov 15:54:39 ntpdate[1213]: adjust time server 192.16810253 offset 0000004 sec Egy másik lehet®ség az ntpq használata. Ha úgy indítjuk, hogy ntpq, akkor egy

ntpq> promptot kapunk, ahol a ? (kérd®jel) segítségével juthatunk a használható parancsok listájához. Ugyanezeket a parancsokat használhatjuk az a -c ntpq másik indítási módjánál is: ntpq -c ?. Tehát parancssori opció után adhatjuk meg a használható parancsokat. Például a readvar opció hatására a következ® adatokat kapjuk: # ntpq -c readvar assID=0 status=0664 leap none, sync ntp, 6 events, event peer/strat chg, version="ntpd 4.22p4@11585-o Sun Mar 4 13:21:35 UTC 2007 (1)" processor="i686", system="Linux/2.618-4-686", leap=00, stratum=5 precision=-20, rootdelay=25.092, rootdispersion=379947, peer=29110, refid=192.16810254, reftime=c9b22e22.81d92a97 Mon, Mar 26 2007 13:33:54507, poll=6, clock=c9b22fea.083a1008 Mon, Mar 26 2007 13:41:30032, state=4, offset=122.694, frequency=38028, jitter=140360, noise=43379, stability=13.445, tai=0 Itt látható, hogy miért ajánlatos letiltani az NTP szerverünk ntpq

segítségével történ® el- érését. Hiszen még a használt szoftver és kernel verziója is megjelenik az üzenetben, amely a legtöbb esetben nem publikus információ. A harmadik lehet®ség az ntpdc 15.3 ntpq parancshoz hasonlóan m¶ködik. ntpdc -c ? parancs segítségével kaphatjuk meg. használata, amely az A lekérdezéshez használható opciókat ennél az ntpdate Arra szolgál, hogy a gép óráját egy id®kiszolgálóhoz szinkronizálja. El®ször telepítsük fel: # apt-get install ntpdate Egyetlen kongurációs állománya van, a /etc/default/ntpdate fájl. A fájl a telepítés után az alábbiakat tartalmazza (a kommenteket kihagytam): NTPDATE USE NTP CONF=yes NTPSERVERS="0.debianpoolntporg 1debianpoolntporg 2debianpoolntporg 3debianpoolntporg" NTPOPTIONS="" Az NTPOPTIONS opciónál sorolhatjuk fel az ntpdate parancssori kapcsolóit. Ezek közül az alábbi hármat látom én célszer¶nek használni: s Alapértelmezésben

a standard kimenetre küldi üzeneteit az ntpdate, de ett®l a kapcsolótól a syslog-ba fognak bekerülni az üzenetek. u E nélkül a kapcsoló nélkül az ntpdate a 123-as (privilegizált) portot akarja használni. Ha fut egy NTP szerver a gépen, akkor ez nem fog neki sikerülni, és az alábbi hibaüzenetet adja: the NTP socket is in use, exiting. v B®beszéd¶bbé válik t®le az ntpdate, kiírja, hogy mennyi volt az id®eltérés a szinkronizálásra használt szervert®l. Végeredményben így fog kinézni a /etc/default/ntpdate állományunk: NTPDATE USE NTP CONF=no NTPSERVERS="time" NTPOPTIONS="-vus" 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 112 ntpdate csak a rendszer indulásakor fut le automatikusan. Ha nem csak ilyenkor szeretcron segítségével elindítani Ehhez a /etc/crond 1 könyvtárba helyezzünk el egy ntpdate nev¶ fájlt az alábbi tartalommal: Az nénk futtatni, akkor kénytelenek

vagyunk a MAILTO="" 15 * A root MAILTO /usr/sbin/ntpdate-debian -s -b >/dev/null sor hatására a cron nem fog levelet küldeni a parancs végrehajtásáról. A kö- vetkez® sor hatására pedig minden óra 15 perckor fogja futtatni a szinkronizáláshoz szükséges parancsot. 15.4 SMTP A t¶zfalon futó SMTP szolgáltatás beállításának bemutatása ennek a fejezetnek a célja. 15.41 postx # apt-get install postfix Setting up postfix (2.38-2+b1) Adding group `postfix (GID 104) . Done. Adding system user `postfix (UID 101) . Adding new user `postfix (UID 101) with group `postfix . Not creating home directory `/var/spool/postfix. Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf Adding group `postdrop (GID 105) . Done. setting myhostname: fw.kulso-domainhu setting alias maps setting alias database changing /etc/mailname setting myorigin setting destinations: fw.kulso-domainhu, localhostkulso-domainhu, localhost

setting relayhost: setting mynetworks: 127.000/8 setting mailbox size limit: 0 setting recipient delimiter: + setting inet interfaces: all /etc/aliases does not exist, creating it. WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias. Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration values, see postconf(1) After modifying main.cf, be sure to run /etc/initd/postfix reload Running newaliases Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix. Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. Válaszok a telepítés közben feltett kérdésekre. General type of configuration? Internet with smarthost Mail name? fw.kulso-domainhu SMTP relay host? (blank for none) Érdemes lefuttatni a következ® parancsot, mert így még több dolgot bekongurálhatunk a kongurációs állomány kézi szerkesztése nélkül, és így a debconf is megjegyzi válaszainkat, aminek egy

frissítés esetén vehetjük hasznát. # dpkg-reconfigure -plow postfix Válaszok a kérdésekre. General type of configuration? Internet Site Where should mail for root go atkosa@kulso-domain.hu Mail name? fw.kulso-domainhu SMTP relay host? (blank for none) Other destinations to accept mail for? (blank for none) fw.kulso-domainhu, localhostkulso-domainhu, localhost Force synchronous updates on mail queue? No Local networks? 127.000/8 19216810252/32 Mailbox size limit 0 Local address extension character? + Internet protocols to use? ipv4 1 Önkényesen választottam ezt a nevet. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux Állítsuk le a postfix-et 113 amíg be nem állítjuk, nehogy valahogy elveszítsünk leveleket. Akár a csomagsz¶r® segítségével is letilthatjuk ideiglenesen, hogy kívülr®l (vagy akár belülr®l is) kapcsolódhassanak hozzá. A csomagsz¶r®s tiltástól még fog tudni kifelé küldeni levelet, tehát azt

tudjuk majd tesztelni, hogy a kulso-domain.hu címre érkez® leveleket megfelel®en továbbítja- e az általunk kívánt gépre. A kongurálás és a teszt végén ne felejtsük el a csomagsz¶r®ben postfix). /etc/postfix/main.cf kongurációs állomány a következ® sorokat tar- engedélyezni a 25-ös portra való kapcsolódást (alapértelmezésben ott gyel a A telepítés végén a talmazza (a kommenteket nem írom le): smtpd banner = $myhostname ESMTP $mail name (Debian/GNU) biff = no append dot mydomain = no smtpd tls cert file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem smtpd tls key file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key smtpd use tls=yes smtpd tls session cache database = btree:${queue directory}/smtpd scache smtp tls session cache database = btree:${queue directory}/smtp scache myhostname = fw.kulso-domainhu alias maps = hash:/etc/aliases alias database = hash:/etc/aliases myorigin = /etc/mailname mydestination = fw.kulso-domainhu, localhostkulso-domainhu, localhost

mynetworks = 127.000/8 19216810252/32 mailbox size limit = 0 recipient delimiter = + inet interfaces = all inet protocols = ipv4 Ezt ki kell egészítenünk egy pár opcióval, hogy az Internet fel®l érkez® leveleket továbbítsa a bels® levelez®szerverünknek. relay domains = kulso-domain.hu transport maps = hash:/etc/postfix/transport A /etc/postfix/transport fájl tartalma az alábbi legyen. kulso-domain.hu smtp:[19216810252] Majd kell egy parancs, amivel a a transport postfix számára szükséges .db kiterjesztés¶ fájlt létrehozzuk fájlból. # cd /etc/postfix # postmap transport Ezután már csak el kell indítanunk a postfix-et (ha az elején leállítottuk, ellenkez® eset- ben újra kell indítanunk), és m¶ködni fog továbbítani fogja a kulso-domain.hu címre érkez® leveleket a bels® levelez®szerverünknek. 15.5 VPN A hálózatunkon kívül lev®knek szeretnénk szabályozott módon biztonságos elérést biztosítani a védett

hálózatunkban lév® szolgáltatásokhoz. A t¶zfalon futó szerver, valmint a kapcsolódni kívánó kliensek beállításainak bemutatása ezen fejezet célja. 15.51 OpenVPN Telepítés szerver oldalon A telepítés egyszer¶. De a használatához kernel-szint¶ támogatás szükséges (legalább modulba kell fordítanunk a Universal TUN/TAP device driver support könyvtárba kell egy opciót). Valamint a /dev/net tun nev¶ eszközfájl is. Felrakja az openssl csomagot is, ha még nincs fent # apt-get install openvpn 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 114 Beállítás szerver oldalon Extra biztonságot ad az SSL/TLS kapcsolatok mellett, segítséget nyújt a Dos (Denial of Service) támadások kivédéséhez és az UDP port elárasztása (ood) ellen. # cd /etc/openvpn # openvpn --genkey --secret ta.key 2 Die-Hellman paraméter . A Die-Hellman protokoll a kulcsegyeztetés feladatát oldja meg két távoli fél között.

B®vebben például a bibliográában szerepl® [2] anyagban olvashatunk róla # cd /etc/openvpn # openssl dhparam -out dh2048.pem 2048 Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2 This is going to take a long time .+ . .++*++ Az 5.12 fejezetben leírtaknak megfelel®en generáljunk tanúsítványt ezen szerver részére is, valamint a vpn-en csatlakozni kívánó kliensek részére is. Ez utóbbiaknál lényegtelen a nevük, mindössze arra kell gyelnünk, hogy a generált tanúsítvány nevének megfelel® nev¶ fájlba kell /etc/openvpn/client.d vpn001.akarmiintra néven majd beírnunk a szerveren az adott kliensre vonatkozó dolgokat (a könyvtárban). Az egyszer¶ség és az érthet®ség kedvéért nevezzük az els® kliensünket. Nézzük meg, mit is tartalmazzon a server.conf nev¶ kongurációs állomány: local t¶zfal.küls®ipcíme port 1194 proto udp dev tun ca /etc/ssl/certs/CA.crt cert /etc/ssl/certs/tuzfal.akarmiintracrt key

/etc/ssl/private/tuzfal.akarmiintrakeynopass dh /etc/openvpn/dh2048.pem server 10.1000 255255255248 ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt client-config-dir /etc/openvpn/client.d push "dhcp-options DNS 192.16810253" route 10.1010 2552552550 keepalive 10 120 tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0 comp-lzo max-clients 100 user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn-status.log log /var/log/openvpn.log verb 5 management localhost 7505 Az opciók magyarázata: local A t¶zfalnak az az IP címe, amelyen gyelnie kell az port Az a portszám, ahol gyelnie kell az proto dev openvpn-nek. openvpn-nek. A kapcsolódáshoz használt protokoll. A tun beállítás IP tunnelt hoz létre, a tap beállítás pedig ethernet tunnelt. Ha bridge-et szeretnénk csinálni, akkor a tap beállítást kell használnunk. ca A CA tanúsítványa. cert key dh 2 A t¶zfal részére kiállított tanúsítvány. A t¶zfal titkos kulcsa. A Die Hellman

paraméter. A generálás ideje alatt a beidézettnél jóval több pont és összeadás-jel jelent meg a képerny®n. A gép er®sségét®l függ, hogy mennyi ideig húzódik el a generálás. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux server 115 Itt állítunk be a szervernek egy alhálózatot, amelyb®l majd a klienseknek adhat címet. A szerver fenntartja magának a 10.1001-es IP címet, amely címen minden kliens elérheti Kommentezzük ki ezt a sort, ha bridge-et szeretnénk beállítani. ifcong-pool-persist Ebben a fájlban tartjuk nyilván a kliens IP cím összerendeléseket. Ha újraindítjuk az openvpn-t, akkor ezáltal lehet®ség nyílik arra, hogy a visszacsatlakozó kliensek ugyanazt az IP címet kapják, amit korábban. client-cong-dir Az a könyvtár, ahol a kliensek (szerver oldali) kongurációs állományait tároljuk. Ne felejtsük el létrehozni! push "dhcp-options DNS 192.16810253" A

klienseknek kiküldi a névfeloldást végz® szer- ver IP címét. Ne felejtsük el odaengedni a csomagsz¶r®ben a klienseket ehhez a címhez! route Ezzel állíthatjuk be, hogy milyen IP tartományokat kezeljen a szerverünk. Több ilyen sort is tartalmazhat a kongurációs állomány. keepalive Ping-szer¶ üzeneteket küld oda-vissza a linken keresztül, hogy észrevegye, ha a kap- csolat leáll. Minden 10 másodpercben küld csomagot, és ha nem jön válasz, akkor 120 másodperc után veszi úgy, hogy leállt a kapcsolat. tls-auth Extra biztonságot ad az SSL/TLS kapcsolatok mellett, segítséget nyújt a Dos (Denial of Service) támadások kivédéséhez és az UDP port elárasztása (ood) ellen. A szerveren 0-t kell beállítani, a klienseken pedig 1-et. comp-lzo Engedélyezi a tömörítést. max-clients user Maximum az itt megadott számú kliens kapcsolódhat egyszerre. Melyik felhasználó nevében fusson az openvpn. group Melyik csoport nevében fusson

az status Egy fájlnevet kell megadnunk, amelybe percenként rövid statisztika készül, mutatva az openvpn. aktuális kapcsolatokat. log Alapértelmezésben a syslog-ba kerülnek az openvpn üzenetei, de ezzel az opcióval küldhet- jük külön fájlba. verb Az openvpn management b®beszéd¶ségének beállítása. Egy menedzsment interfészt állít be, amelyet a megadott porton lehet elérni (telnet segítségével). 15.1 táblázat: Fájlok jogosultságai Fájlnév CA.crt CA.key dh2048.pem ta.key tuzfal.akarmiintracrt tuzfal.akarmiintrakeynopass vpn001.akarmiintracrt vpn001.akarmiintrakeynopass Szükséges a szerver + minden kliens csak a kulcsgeneráló gépen csak a szerveren szerver + minden kliens csak a szerveren csak a szerveren csak a kliens1 gépen csak a kliens1 gépen Micsoda Root CA tanúsítvány Root CA kulcs Die Hellman paraméter Extra biztonság Szerver tanúsítvány Szerver kulcs Kliens1 tanúsítvány Kliens1 kulcs Titkos Nem Igen Nem

Igen Nem Igen Nem Igen Ilyen párokat lehet kialakítani: 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 116 [ 1, 2] [ 21, 22] [ 41, 42] [ 61, 62] [ 81, 82] [101,102] [121,122] [141,142] [161,162] [181,182] [201,202] [221,222] [241,242] [ 5, 6] [ 25, 26] [ 45, 46] [ 65, 66] [ 85, 86] [105,106] [125,126] [145,146] [165,166] [185,186] [205,206] [225,226] [245,246] [ 9, 10] [ 29, 30] [ 49, 50] [ 69, 70] [ 89, 90] [109,110] [129,130] [149,150] [169,170] [189,190] [209,210] [229,230] [249,250] [ 13, 14] [ 33, 34] [ 53, 54] [ 73, 74] [ 93, 94] [113,114] [133,134] [153,154] [173,174] [193,194] [213,214] [233,234] [253,254] [ 17, 18] [ 37, 38] [ 57, 58] [ 77, 78] [ 97, 98] [117,118] [137,138] [157,158] [177,178] [197,198] [217,218] [237,238] A menedzsment rész viszonylag egyszer¶en m¶ködik: $ telnet localhost 7505 Trying 127.001 Connected to localhost.localdomain Escape character is ^]. >INFO:OpenVPN Management Interface Version 1 -- type help

for more info help Management Interface for OpenVPN 2.09 i386-pc-linux [SSL] [LZO] [EPOLL] built on Dec 2 2006 Commands: auth-retry t : Auth failure retry mode (none,interact,nointeract). echo [on|off] [N|all] : Like log, but only show messages in echo buffer. exit|quit : Close management session. help : Print this message. hold [on|off|release] : Set/show hold flag to on/off state, or release current hold and start tunnel. kill cn : Kill the client instance(s) having common name cn. kill IP:port : Kill the client instance connecting from IP:port. log [on|off] [N|all] : Turn on/off realtime log display + show last N lines or all for entire history. mute [n] : Set log mute level to n, or show level if n is absent. net : (Windows only) Show network info and routing table. password type p : Enter password p for a queried OpenVPN password. signal s : Send signal s to daemon, s = SIGHUP|SIGTERM|SIGUSR1|SIGUSR2. state [on|off] [N|all] : Like log, but show state history. status [n] : Show

current daemon status info using format #n. test n : Produce n lines of output for testing/debugging. username type u : Enter username u for a queried OpenVPN username. verb [n] : Set log verbosity level to n, or show if n is absent. version : Show current version number. END Telepítés windowsos kliensen http://openvpn.net/release/openvpn-209-installexe fájlt, majd fel C:Program FilesOpenVPN könyvtárba települ. A kapszükséges állományokat az ebben a könyvtárban lév® config nev¶ könyvtárba kell Le kell tölteni a kell telepíteni. Alapértelmezésben a csolódáshoz elhelyezni. Az ide kerül® fájlok a következ®k: • client.ovpn (a kongurációs állomány), • CA.crt (a CA-nk tanúsítványa), • ta.key (amelyet a t¶zfalon generáltunk az extra biztonság érdekében), • vpn001.akarmiintracrt (a kliens számára kiállított tanúsítvány), • vpn001.akarmiintrakeynopass Nézzük meg, mit is tartalmazzon a (a kliens titkos kulcsa).

client.ovpn nev¶ kongurációs állomány: client dev tun proto udp remote t¶zfal.küls®ipcíme 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca CA.crt cert vpn001.akarmiintracrt key vpn001.akarmiintrakeynopass tls-auth ta.key 1 comp-lzo verb 3 Az opciók magyarázata (csak a szervert®l eltér® opciók magyarázata szerepel): Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux client 117 Meghatározza, hogy kliensr®l van szó, és hogy a szervert®l bizonyos kongurációs utasí- tásokat fogunk kapni. remote A t¶zfal küls® IP címe, ahová kapcsolódnia kell a kliensnek. Az 1194 a kapcsolódásra használt port száma. resolv-retry Azt okozza ezen opció, hogy a kliens korlátlanul próbálja feloldani a szerver nevét. Nagyon hasznos olyan gépek esetén, amelyeknek nincs folyamatos Internet-kapcsolata. nobind Nagyon sok kliensnek nincs szüksége arra, hogy egy speciális helyi porthoz hozzáren- delje a

kapcsolódást. cert key A kliens részére kiállított tanúsítvány. A kliens titkos kulcsa. Ha mindezekkel megvagyunk, akkor elindíthatjuk a kapcsolódást. Az egér jobb gombjával kattintsunk a client.ovpn fájlon és válasszuk a Start OpenVPN on this cong le menüpontot. Amikor a kliens kapcsolódott a szerverhez, akkor egy DOS-ablak jelenik meg a képerny®n, amelyben láthatóak a logok, és az alábbi billenty¶kkel adhatunk parancsokat az F1 Feltételes restart (a hálózati interfész bezárása és újra megnyitása nélkül). F2 A kapcsolat statisztikáinak megmutatása. F3 A kapcsolat teljes újraindítása. F4 A kapcsolat bontása. openvpn-nek. Egy kliens beállítása a szerveren A korábban létrehozott kulcshoz tartozó opciók beállítása következik. Az alábbi tartalommal hozzunk létre a /etc/openvpn/client.d könyvtárban egy vpn001.akarmiintra nev¶ fájlt. ifconfig-push 10.1011 101012 push "route 192.168100 2552552550"

Ezzel elértük azt, hogy a vpn001.akarmiintra névre kiállított kulccsal kapcsolódó kliens mindig a 10.1011 IP címet fogja kapni, valamint a windowsos gépén beállításra kerül egy route bejegyzés, miszerint a 192.168100/24 hálózatot a VPN-en keresztül tudja elérni A csomagsz¶r® beállítása fontos 15.6 (119. oldal), ne felejtkezzünk el róla! Csomagsz¶rés Célom az ebben a fejezetben bemutatott beállításokkal, hogy a bels® hálózatból csak a meghatározott forgalom juthasson ki az Internetre. De nem csak a forgalom milyensége legyen korlátozva, hanem az is, hogy mely gépek érhetik el egyáltalán a bels® hálózaton kívüli gépeket. Valamint az, hogy a VPN-en kapcsolódó felhasználók csak a számukra engedélyezett szolgáltatásokat tudják használni. Nagyon hasznos, alapos és jó (bár angol nyelv¶) olvasmány a csomagsz¶rés témában: [4], amely többféle formátumban is letölthet® az oldalról. Egy szkriptben készítettem el

a csomagsz¶r®nk beállításait, hogy egyszer¶en használhassak változóneveket is. Viszont semmi sem akadályoz meg bennünket abban, hogy ha egyszer betöltöttük a szabályainkat, akkor az egy fájlba, és a rendszer indulásakor az iptables-save parancs segítségével kimentsük azokat iptables-restore parancs segítségével abból a fájlból töltsük ®ket vissza. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 118 Önkényesen választott elnevezéseket használok a saját láncok neveként, illetve a változók neveiként, de bízom benne, hogy érthet®. A feltételezés az, hogy a t¶zfal egy dhcp szervert®l 3 Ha ftp elérést is sze- kapja az IP címét, amely dinamikusan változik, tehát nem x a cím. retnénk a t¶zfalon keresztül engedélyezni, akkor javasolt a megfelel® kernelmodulok betöltése (a 2.6-os sorozatnál az ip conntrack ftp és az ip nat ftp modulok). Az alábbi szkriptet a magyarázatok

feldarabolták, de egyetlen fájlba kell beírnunk! A kés®bb használt változókat deniáltam a szkript elején. #!/bin/sh BelsoInterface=eth1 KulsoInterface=eth0 KulsoIPCim=a.tuzfalkulsocime BELSO PROXY=192.16810251 BELSO MAIL=192.16810252 BELSO SLAVEDNS=192.16810252 BELSO DNS=192.16810253 BELSO NTP=192.16810253 BELSO WEB=192.16810247 ADMIN=192.1681010 VPN1NET=10.1010 Itt az látható, hogy el®ször kitöröljük a jelenlegi szabályokat a lter és nat táblákat, majd töröljük az általunk létrehozott láncokat. Ezekre a sorokra azért van szükség, hogy ha újra lefuttatjuk ezt a szkriptet, akkor nulláról jöjjenek létre a szabályaink, ne maradhasson bent régi szabály. A szkript els® futtatásakor emiatt hibaüzenet fogunk kapni, mely szerint nem léteznek a törölni kívánt láncok, de ez természetes, hiszen valóban nem léteznek, a törlés után fogjuk ®ket létrehozni. iptables iptables iptables iptables iptables iptables -t -t -X -X -X -X nat -F

filter -F icmpk belso kulso DROPINVALID Ezen sorok segítségével beállítjuk a iptables iptables iptables iptables iptables iptables -t -t -t -t -t -t filter filter filter nat -P nat -P nat -P lter és nat táblák alapértelmezett szabályait. -P INPUT DROP -P FORWARD DROP -P OUTPUT ACCEPT PREROUTING ACCEPT POSTROUTING ACCEPT OUTPUT ACCEPT Annak biztosítása, hogy a bels® hálózat proxy-jától érkez® csomagok úgy jussanak ki az Internetre, hogy a t¶zfal címével látszódjanak. Megtehetjük, hogy ezt a szabályt úgy írjuk meg, hogy csak megadott portokra men® csomagokra legyen érvényes, de a FORWARD 3 láncban is szabályozhatjuk, hogy mit engedünk át magunkon. Most ez utóbbit mutatom be iptables -t nat -A POSTROUTING -s $BELSO PROXY -o eth0 -j MASQUERADE #iptables -t nat -A POSTROUTING -s $BELSO PROXY -o eth0 -j SNAT --to-source $KulsoIPCim Az alábbi két szabály a t¶zfal két megadott küls® portjára érkez® kapcsolatokat berakja a bels®

hálózat megadott gépeire. Ne felejtsük, hogy a FORWARD lánc erre vonatkozó szabályai is szükségesek ahhoz, hogy a bels® gépeink a megadott portokon valóban elérhet®ek legyenek a külvilág számára! iptables -t nat -A PREROUTING -i $KulsoInterface -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination $BELSO WEB:80 iptables -t nat -A PREROUTING -i $KulsoInterface -p tcp --dport 993 -j DNAT --to-destination $BELSO MAIL:993 A saját láncaink létrehozása. iptables iptables iptables iptables 3 -N -N -N -N icmpk belso kulso DROPINVALID Fix IP cím esetén a MASQUERADE helyett érdemesebb az SNAT megoldást használni. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 119 Az els® szabály azt biztosítja, hogy a loopback interfészen minden forgalom lehetséges legyen. A második szabály a t¶zfalra érkez® az icmpk ICMP csomagok sorsáról rendelkezik (betereli ®ket néven létrehozott saját láncunkba). A harmadik szabály az

iptables állapottartó lehet®ségét használja ki. Ily módon arról értesítettük a kernelünket, hogy a már kiépült kapcsolatokhoz tartozó csomagokat engedélyezze A negyedik szabály a DROPINVALID nev¶ saját láncunkba tereli a kernel által INVALID állapotúnak érzékelt csomagokat. Az utolsó sor szintén a DROPINVALID láncba küldi a csomagokat, de csak azokat, amelyek NEW állapotúak ugyan, de nincs bekapcsolva bennük a iptables iptables iptables iptables iptables -A -A -A -A -A INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT -i -p -m -m -p SYN bit. lo -j ACCEPT icmp -j icmpk state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT state --state INVALID -j DROPINVALID tcp -m state --state NEW ! --syn -j DROPINVALID A forgalom átirányítása a saját láncainkra attól függ®en, hogy a t¶zfal melyik hálózati kártyáján érkezik. iptables -A INPUT -i $BelsoInterface -j belso iptables -A INPUT -i $KulsoInterface -j kulso Azt a forgalmat, amely a szabályainkon kívül

esik, azt logoljuk, majd eldobjuk. iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "INPUT DROP: " iptables -A INPUT -j DROP Az els® szabály ismer®s lehet, hiszen az INPUT láncban már kiadtunk egy hasonlót. Itt is ugyanaz a feladata, mint ott. A második, harmadik és negyedik szabállyal azt állítjuk be, hogy a bels® hálózaton lév® proxyszerverünk az általában használatos portokra (ftp 21, http 80, https 443) kimehessen (és persze rajta keresztül a proxy-n engedélyezett egyéb bels® gépek is). Az utolsó két sor a külvilág számára teszi lehet®vé a két megadott bels® gépünk megfelel® portjának az elérését. Ne felejtsük, hogy ezek a szabályok összefüggésben állnak a PREROUTING iptables iptables iptables iptables iptables iptables -A -A -A -A -A -A FORWARD FORWARD FORWARD FORWARD FORWARD FORWARD -p -p -p -p -p -p láncban meghatározott tcp tcp tcp tcp tcp tcp -m -m -m -m -m -m state state state state state state --state

--state --state --state --state --state DNAT szabályokkal! ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT NEW --syn -s $BELSO PROXY --dport 21 -j ACCEPT NEW --syn -s $BELSO PROXY --dport 80 -j ACCEPT NEW --syn -s $BELSO PROXY --dport 443 -j ACCEPT NEW --syn -d $BELSO WEB --dport 80 -j ACCEPT NEW --syn -d $BELSO MAIL --dport 993 -j ACCEPT Itt szabályozzuk a 10.1010/24-es VPN hálózatunkból érkez® kapcsolatokat Az els® szabály a névfeloldást végz® bels® szerverünk elérését engedélyezi UDP protokollon, a második szabály pedig minden bels® hálózaton lév® gép elérését lehet®vé teszi TCP protokollon keresztül. iptables -A FORWARD -p udp -m state --state NEW --syn -s VPN1NET -d $BELSO DNS --dport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW --syn -s VPN1NET -j ACCEPT Azt a forgalmat, amely a szabályainkon kívül esik, azt logoljuk, majd eldobjuk. iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FORWARD DROP: " iptables -A FORWARD -j DROP Azokat az

ICMP típusokat soroltam fel itt, amelyek eljuthatnak a t¶zfalhoz. Ezeket általában érdemes engedélyezni, bár a ping-r®l megoszlanak a vélemények. iptables iptables iptables iptables iptables iptables -A -A -A -A -A -A icmpk icmpk icmpk icmpk icmpk icmpk -p -p -p -p -p -p icmp icmp icmp icmp icmp icmp --icmp-type --icmp-type --icmp-type --icmp-type --icmp-type --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT time-exceeded -j ACCEPT parameter-problem -j ACCEPT source-quench -j ACCEPT echo-request -j ACCEPT echo-reply -j ACCEPT Azt a forgalmat, amely a szabályainkon kívül esik, azt logoljuk, majd eldobjuk. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 120 iptables -A icmpk -j LOG --log-prefix "Icmpk DROP: " iptables -A icmpk -j DROP Korlátozzuk, hogy a bels® hálózatból mely gépek a t¶zfal melyik portját érhetik el. Így érvé- 4 nyesítjük azt az elvet , hogy a t¶zfallal a munkaállomások nem léphetnek

közvetlen kapcsolatba, csak valamelyik bels® szerveren keresztül csinálhatnak bármit is (levelet csak a bels® mailszerver küldhet a t¶zfalnak, névfeloldásért csak a két dns szerver fordulhat a t¶zfalhoz, a t¶zfal id®szolgáltatását csak a bels® ntp szerver veheti igénybe, és csak az adminisztrátor gépér®l lehet elérni a t¶zfalat iptables iptables iptables iptables iptables iptables iptables -A -A -A -A -A -A -A belso belso belso belso belso belso belso -p -p -p -p -p -p -p tcp udp tcp udp tcp udp tcp ssh-val). -s -s -s -s -s -s -s $BELSO MAIL --dport 25 -j ACCEPT $BELSO DNS --dport 53 -j ACCEPT $BELSO DNS --dport 53 -j ACCEPT $BELSO SLAVEDNS --dport 53 -j ACCEPT $BELSO SLAVEDNS --dport 53 -j ACCEPT $BELSO NTP --dport 123 -j ACCEPT $ADMIN --dport 22 -j ACCEPT Azt a forgalmat, amely a szabályainkon kívül esik, azt logoljuk, majd eldobjuk. iptables -A belso -j LOG --log-prefix "belso DROP: " iptables -A belso -j DROP A küls® portjaink

elérésére vonatkozó szabályok. Az els® a dinamikus IP cím miatt van, a második azért, hogy tudjanak nekünk levelet küldeni. A harmadik pedig azért, mert egyes levelez®szerverek megpróbálják elérni az identd démont, hogy információhoz jussanak a levelet küld®r®l, és amíg ez nem sikerül nekik (vagy az erre szánt id® le nem jár), addig nem veszik el t®lünk a levelet. A REJECT szabálynak köszönhet®en azonnal elutasító választ kap a kérdez®, így nem kell az id®túllépést megvárnunk, gyorsabb lesz a levél elküldése. iptables -A kulso -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT iptables -A kulso -p tcp --dport 25 -j ACCEPT iptables -A kulso -p tcp --dport 113 -j REJECT Azt a forgalmat, amely a szabályainkon kívül esik, azt logoljuk, majd eldobjuk. iptables -A kulso -j LOG --log-prefix "kulso DROP: " iptables -A kulso -j DROP Az összes érvénytelen csomagot logoljuk, majd eldobjuk. iptables -A DROPINVALID -j LOG --log-prefix

"INVALID packet: " iptables -A DROPINVALID -j DROP 4 Azt hiszem, hogy ebben sincs teljes egyetértés a biztonsággal foglalkozó szakemberek között, ezért minden- kinek saját belátása szerint kell döntenie. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 GNU Szabad Dokumentációs Licenc 1.1 verzió, 2000 március Copyright c 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Jelen licenc szó szerinti sokszorosítása és terjesztése bárki számára megengedett, változtatni rajta ugyanakkor nem lehet. 0. ELŽSZÓ Jelen Licenc célja egy olyan kézikönyv, tankönyv, vagy eajta írott dokumentum megalkotása, mely a szó szoros értelmében szabad: annak érdekében, hogy mindenkinek biztosítsa a szöveg sokszorosításának és terjesztésének teljes szabadságát, módosításokkal, vagy anélkül, akár kereskedelmi, akár nem-kereskedelmi úton. Másfel®l, e Licenc meg®rzi a szerz®, vagy

kiadó munkája elismeréséhez f¶z®d® jogát, s egyúttal mentesíti ®t a mások által beiktatott módosítások következményei alól. Jelen Licenc egyfajta etalonnak tekinthet®, ami nem jelent mást, mint hogy a dokumentumból származtatott munkák maguk is szabad min®sítést kell, hogy kapjanak. E dokumentum egyben a GNU Általános Felhasználói Licenc kiegészít®jeként is szolgál, mely egy a szabad szoftverekre vonatkozó etalon licenc. E Licencet a szabad szoftverek kézikönyveiben való használatra alkottuk, hiszen a szabad szoftver egyben szabad dokumentációt is igényel: egy szabad programot olyan kézikönyvvel kell ellátni, mely ugyanazon szabadságokat biztosítja, mint maga a program. Jelen Licenc, mindazonáltal, nem korlátozódik pusztán kézikönyvekre; feltételei tetsz®leges tárgykör¶ írott dokumentumra alkalmazhatók, függetlenül attól, hogy az könyvformában valaha megjelent-e. Mindamellett e Licencet f®ként olyan munkákhoz

ajánljuk, melyek els®dleges célja az útmutatás, vagy a tájékoztatás. 1. ALKALMAZHATÓSÁG ÉS DEFINÍCIÓK E Licenc minden olyan kézikönyvre, vagy más jelleg¶ munkára vonatkozik, melyen megtalálható a szerz®i jogtulajdonos által feltüntetett gyelmeztetés, miszerint a dokumentum terjesztése jelen Licenc feltételei alapján lehetséges. A Dokumentum alább bármely ilyen jelleg¶ kézikönyvre, vagy egyéb munkára vonatkozik. A lakosság minden tagja potenciális licenctulajdonosnak tekinthet®, és mindegyikük megszólítása egyaránt ön A Dokumentum Módosított Változata bármely olyan munkára vonatkozik, mely tartalmazza a Dokumentumot, vagy annak elemeit akár szó szerint, akár módosításokkal, és/vagy más nyelvre lefordítva. A Másodlagos Szakasz egy egyedi névvel bíró függelék, esetleg a Dokumentum egy megel®z® szakasza, mely kizárólag a kiadóknak, vagy az alkotóknak a Dokumentum átfogó tárgyköréhez 121 Debian

GNU/Linux 122 (vagy kapcsolódó témákhoz) f¶z®d® viszonyáról szól, és nem tartalmaz semmi olyat, ami közvetlenül ezen átfogó témakör alá eshet. (Ha például a Dokumentum részben egy matematika tankönyv, úgy a Másodlagos Szakaszban nincs lehet®ség matematikai tárgyú magyarázatokra.) A fenti kapcsolat tárgya lehet a témakörrel, vagy a kapcsolódó témákkal való történelmi viszony, illetve az azokra vonatkozó jogi, kereskedelmi, lozóai, etikai, vagy politikai felfogás. A Nem Változtatható Szakaszok olyan speciális Másodlagos Szakasznak számítanak, melyek ilyetén való meghatározását az a közlemény tartalmazza, miszerint a Dokumentum jelen Licenc hatálya alatt lett kiadva. A Borítószövegek olyan rövid szövegrészek, melyek Címlap-szövegként, illetve Hátlapszövegként kerülnek felsorolásra abban a közleményben, miszerint a Dokumentum jelen Licenc hatálya alatt lett kiadva. A Dokumentum Átlátszó példánya olyan

géppel-olvasható változatot jelöl, mely a nyilvánosság számára hozzáférhet® formátumban kerül terjesztésre, továbbá melynek tartalma szokványos szövegszerkeszt®-programokkal, illetve (pixelekb®l álló képek esetén) szokványos képmegjelenít®-programokkal, vagy (rajzok esetén) általánosan hozzáférhet® rajzprogramok segítségével azonnal és közvetlenül megtekinthet®, vagy módosítható; továbbá olyan formátumban mely alkalmas a szövegszerkeszt®kbe való bevitelre, vagy a szövegszerkeszt®k által kezelt formátumokba való automatikus átalakításra. Egy olyan, egyébként Átlátszó formátumban készült példány, melynek markupja úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza, vagy eltántorítsa az olvasókat minden további módosítástól, nem tekinthet® Átlátszónak. A nem Átlátszó példányok az Átlátszatlan megnevezést kapják. Az Átlátszóság kritériumainak megfelel® formátumok között megtalálható például a

markup AT X beviteli formátum, az SGML vagy nélküli egyszer¶ ASCII, a Texinfo beviteli formátum, a L E az XML egy általánosan hozzáférhet® DTD használatával, és a standardnak megfelel®, emberi módosításra tervezett egyszer¶ HTML. Az Átlátszatlan formátumok közé sorolható a PostScript, a PDF, a szabadalmaztatott és csak zet®s szövegszerkeszt®kkel olvasható formátumok, az olyan SGML vagy XML, melyhez a szükséges DTD és/vagy egyéb feldolgozó eszközök nem általánosan hozzáférhet®k, és az olyan gépileg-generált HTML formátum, melyet egyes szövegszerkeszt®k hoznak létre, kizárólag kiviteli célra. Egy nyomtatott könyv esetében a Címlap magát a címlapot, illetve bármely azt kiegészít® további oldalt jelöl, amely a jelen Licencben deniált címlap-tartalmak közzétételéhez szükséges. Az olyan formátumú munkáknál, melyek nem rendelkeznek eajta címlappal, a Címlap a munka címéhez legközelebb es®, ám a szöveg

törzsét megel®z® szövegrészeket jelöli. 2. SZÓ SZERINTI SOKSZOROSÍTÁS Önnek lehet®sége van a dokumentum kereskedelmi, vagy nem-kereskedelmi jelleg¶ sokszorosítására és terjesztésére, bármely médiumon keresztül, feltéve, hogy jelen Licenc, a szerz®i jogi gyelmeztetés, továbbá a Dokumentumot jelen Licenc hatálya alá rendel® közlemény minden példányban egyaránt megjelenik, és hogy e feltételeken kívül semmi mást nem tesz hozzá a szöveghez. Nem alkothat olyan technikai korlátokat, melyek megakadályozhatják, vagy szabályozhatják az ön által terjesztett példányok elolvasását, vagy sokszorosítását Mindazonáltal elfogadhat bizonyos összeget a másolatok fejében. Amennyiben az ön által terjesztett példányok száma meghalad egy bizonyos mennyiséget, úgy a 3. szakasz feltételeinek is eleget kell tennie A fenti kritériumok alapján kölcsönbe adhat egyes példányokat, de akár nyilvánosan is közzéteheti a szöveget. Kósa

Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 123 3. SOKSZOROSÍTÁS NAGYOBB MENNYISÉGBEN Amennyiben 100-nál több nyomtatott változatot tesz közzé a Dokumentumból, és annak Licence feltételül szabja a Borítószövegek meglétét, úgy minden egyes példányt köteles ellátni olyan borítólapokkal, melyeken a következ® Borítószövegek tisztán és olvashatóan fel vannak tüntetve: Címlap-szövegek a címlapon, illetve Hátlap-szövegek a hátlapon. Mindkét borítólapra egyértelm¶en és olvashatóan rá kell vezetnie a kiadó, vagyis jelen esetben az ön nevét A címlapon a Dokumentum teljes címének jól láthatóan, továbbá minden egyes szónak azonos szedésben kell megjelennie. Ezen felül, belátása szerint, további részleteket is hozzáadhat a borítólapokhoz Amennyiben az esetleges módosítások kizárólag a borítólapokat érintik, és feltéve, hogy a Dokumentum címe változatlan marad, továbbá a borítólapok

megfelelnek minden egyéb követelménynek, úgy a sokszorosítás ett®l eltekintve szó szerinti reprodukciónak min®sül. Abban az esetben, ha a borítólapok bármelyikén megkövetelt szövegrészek túl hosszúnak bizonyulnának az olvasható közzétételhez, úgy csak az els®ként felsoroltakat kell feltüntetnie (amennyi józan belátás szerint elfér) a tényleges borítón, a továbbiak pedig átkerülhetnek a következ® oldalakra. Amennyiben 100-nál több Átlátszatlan példányt tesz közzé, vagy terjeszt a Dokumentumból, úgy köteles vagy egy géppel-olvasható Átlátszó példányt mellékelni minden egyes Átlátszatlan példányhoz, vagy leírni minden egyes Átlátszatlan példányban egy a módosítatlan Átlátszó példányt tartalmazó nyilvános hozzáférés¶ számítógép-hálózat elérhet®ségét, ahonnan bárki, anonim módon, térítésmentesen letöltheti azt, egy közismert hálózati protokoll használatával. Ha az utóbbi lehet®séget

választja, köteles gondoskodni arról, hogy attól a naptól kezdve, amikor az utolsó Átlátszatlan példány is terjesztésre került (akár közvetlenül ön által, akár kiskereskedelmi forgalomban), a fenti helyen közzétett Átlátszó példány még legalább egy évig hozzáférhet® legyen a felhasználók számára. Megkérjük, ámde nem kötelezzük önt arra, hogy minden esetben, amikor nagyobb példányszámú terjesztésbe kezd, már jóval ezt megel®z®en lépjen kapcsolatba a Dokumentum szerz®ivel, annak érdekében, hogy megkaphassa t®lük a Dokumentum esetleges felújított változatát. 4. MÓDOSÍTÁS Önnek lehet®sége van a Dokumentum Módosított Változatának sokszorosítására és terjesztésére a 2. és 3 szakaszok fenti rendelkezései alapján, feltéve, hogy a Módosított Változatot kizárólag jelen Licenc feltételeivel összhangban teszi közzé, ahol a Módosított Változat a Dokumentum szerepét tölti be, ezáltal lehet®séget

biztosítva annak terjesztésére és módosítására bárkinek, aki csak hozzájut egy példányához. Mindezen felül, a Módosított Változat az alábbi követelményeknek is meg kell, hogy feleljen: • A Címlapon (és ha van, a borítókon) tüntessen fel egy a Dokumentumétól, illetve bármely korábbi változatétól eltér® címet (melyeknek, ha vannak, a Dokumentum El®zmények szakaszában kell szerepelniük). Egy korábbi változat címét csak akkor használhatja, ha annak szerz®je engedélyezte azt. • A Címlapon szerz®kként sorolja fel a Módosított Változatban elvégzett változtatásokért felel®s személyeket, vagy entitásokat, továbbá a Dokumentum f® szerz®i közül legkevesebb ötöt (vagy mindet, ha nincsenek öten). • A Címlapon a Módosított Változat közzétételéért felel®s személyt tüntesse fel kiadóként. • A Dokumentum összes szerz®i jogi gyelmeztetését hagyja érintetlenül. • Saját módosításaira

vonatkozóan is tegyen közzé egy szerz®i jogi megjegyzést, a többi ilyen jelleg¶ gyelmeztetés mellett. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 124 • Rögtön a szerz®i jogi gyelmeztetéseket követ®en tüntessen fel egy közleményt, az alábbi Függelék mintájára, melyben engedélyezi a Módosított Változat felhasználását jelen Licenc feltételei alapján. • A fenti közleményben hagyja érintetlenül a Nem Változtatható Szakaszok és a szükséges Borítószövegek jelen Dokumentum licencében el®írt teljes listáját. • Mellékelje jelen Licenc egy eredeti példányát. • Az El®zmények szakaszt, illetve annak címét szintén hagyja érintetlenül, emellett adjon hozzá egy új elemet, amely minimálisan tartalmazza a Módosított Változat címét, kiadási évét, továbbá az új szerz®k, illetve a kiadó nevét, a Címlapon láthatókhoz hasonlóan. Amennyiben a Dokumentum nem tartalmaz

semmiféle El®zmények elnevezés¶ szakaszt, úgy hozzon létre egyet, mely tartalmazza a Dokumentum címét, kiadási évét, továbbá a szerz®k, illetve a kiadó nevét, a Címlapon láthatókhoz hasonlóan; majd ezt követ®en adjon hozzá egy új, a Módosított Változatra vonatkozó elemet, a fentiekkel összhangban. • Ne tegyen változtatásokat a Dokumentumban megadott Átlátszó példány nyilvános hálózati elérhet®ségét (ha van ilyen) illet®en, vagy hasonlóképp, a Dokumentum alapjául szolgáló korábbi változatok hálózati helyére vonatkozóan. Ezek az El®zmények szakaszban is szerepelhetnek. Csak abban az esetben hagyhatja el egyes korábbi változatok hálózati elérhet®ségét, ha azok legkevesebb négy évvel a Dokumentum el®tt készültek, vagy ha maga az alkotó engedélyezi azt. • Bármely Köszönetnyilvánítás, vagy Ajánlások szakasz címét hagyja érintetlenül, továbbá gondoskodjon arról, hogy azok tartalma és

hangvétele az egyes hozzájárulókat, és/vagy az ajánlásokat illet®en változatlan maradjon. • A Dokumentum összes Nem Változtatható Szakaszát hagyja érintetlenül, úgy címüket, mint tartalmukat illet®en. A szakaszok számozása, vagy bármely azzal egyenérték¶ jelölés nem tartozik a szakaszcímek közé. • Töröljön minden Jóváhagyás elnevezés¶ szakaszt. Eajta szakaszok nem képezhetik részét a Módosított Változatnak • Ne nevezzen át semmilyen létez® szakaszt Jóváhagyás-ra, vagy olyasmire, mely címében a Nem Változtatható Szakaszokkal ütközhet. Ha a Módosított Változat új megel®z® szakaszokat tartalmaz, vagy olyan függelékeket, melyek Másodlagos Szakasznak min®sülnek, ám nem tartalmaznak a Dokumentumból származó anyagot, abban az esetben, belátása szerint, e szakaszok némelyikét, vagy akár az összeset nem változtathatóként sorolhatja be. Ehhez nem kell mást tennie, mint felsorolni a szóban forgó

címeket a Módosított Változat licencének Nem Változtatható Szakaszok listájában. E címeknek határozottan el kell különülnie minden egyéb szakaszcímt®l. Jóváhagyás elnevezés¶ szakaszt csak akkor adhat a Dokumentumhoz, ha az kizárólag a Módosított Változatra utaló megjegyzéseket tartalmaz például mások recenzióira vonatkozóan, vagy hogy egy szervezet a szöveget egy standard mérvadó deníciójaként ismerte el. Címlap-szöveg gyanánt egy legfeljebb öt szóból álló szövegrészt adhat meg, a Hátlap-szöveg esetén pedig 25 szót f¶zhet a Módosított Változat Borítószövegeinek végéhez. Bármely entitás csak és kizárólag egy Címlap- és egy Hátlap-szövegrészt adhat (akár közvetít®n keresztül) a Dokumentumhoz. Ha a dokumentum már eleve rendelkezik Borítószöveggel, akár azért, mert azt korábban ön adta hozzá, vagy mert valaki más önön keresztül gondoskodott err®l, abban az esetben nincs lehet®ség újabb

Borítószöveg hozzáadására; a régit mindazonáltal lecserélheti, abban az esetben, ha annak kiadója egyértelm¶en engedélyezi azt. Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009. március 23 Debian GNU/Linux 125 A Dokumentum szerz®je/i és kiadója/i jelen Licenc alapján nem teszik lehet®vé nevük nyilvános felhasználását egyetlen Módosított Változat támogatása, vagy támogatottsága érdekében sem. 5. KOMBINÁLT DOKUMENTUMOK Önnek lehet®sége van a Dokumentum egyéb, e Licenc hatálya alatt kiadott dokumentumokkal való kombinálására a 4. szakasz módosított változatokra vonatkozó rendelkezései alapján, feltéve, hogy a kombináció módosítás nélkül tartalmazza az eredeti dokumentumok összes Nem Változtatható Szakaszát, és hogy azok mind Nem Változtatható Szakaszként kerülnek felsorolásra a kombinált munka licencében. A kombinált munkának jelen Licenc mindössze egy példányát kell tartalmaznia, az egymással átfedésben

lév® Nem Változtatható Szakaszok pedig kiválthatók egy összegzett példánnyal. Amennyiben több Nem Változtatható Szakasz szerepelne ugyanazon címmel, ám eltér® tartalommal, úgy alakítsa át minden egyes szakasz címét olyan módon, hogy mögéírja zárójelben az eredeti szerz® és kiadó nevét (ha ismeri), vagy egy egyedi sorszámot. Ha szükséges, a Nem Változtatható Szakaszok címeivel is végezze el a fenti módosításokat a kombinált munka licencében. A kombinált munkában az eredeti dokumentumok összes El®zmények elnevezés¶ szakaszát össze kell olvasztania, miáltal egy összefügg® El®zmények szakasz jön létre; hasonlóképp kell eljárnia a Köszönetnyilvánítás, illetve az Ajánlások szakaszok tekintetében. Ugyanakkor minden Jóváhagyás elnevezés¶ szakaszt törölnie kell. 6. DOKUMENTUMGY–JTEMÉNYEK Önnek lehet®sége van a Dokumentumból, illetve bármely egyéb, e Licenc hatálya alatt kiadott dokumentumból

gy¶jteményt létrehozni, és az egyes dokumentumokban található licenceket egyetlen példánnyal kiváltani, feltéve, hogy a gy¶jteményben szerepl® összes dokumentum esetén minden más tekintetben követi jelen Licenc feltételeit, azok szó szerinti sokszorosítására vonatkozóan. Tetszése szerint ki is emelhet egy meghatározott dokumentumot a gy¶jteményb®l, továbbá terjesztheti azt jelen Licenc feltételei alapján, feltéve, hogy a szóban forgó dokumentumhoz mellékeli e Licenc egy példányát, és minden egyéb tekintetben betartja jelen Licenc el®írásait a dokumentum szó szerinti sokszorosítására vonatkozóan. 7. ÖSSZEF–ZÉS FÜGGETLEN MUNKÁKKAL A Dokumentum és annak származékainak különálló, vagy független dokumentumokkal, illetve munkákkal való összef¶zése egy közös tárolási, vagy terjesztési egységen, egészében nem tekinthet® a Dokumentum Módosított Változatának, feltéve, hogy az összef¶zés nem lesz szerz®i

jogvédett. Az eajta összef¶zés eredményeként összegzés jön létre, ám jelen Licenc nem érvényes az abban a Dokumentummal együtt szerepl® önálló munkákra, hacsak azok nem a Dokumentum származékai. Amennyiben a 3. szakasz Borítószövegekre vonatkozó rendelkezései alkalmazhatók a Dokumentum e példányaira, és a Dokumentum a teljes összegzésnek kevesebb, mint egynegyedét teszi ki, úgy a Dokumentum Borítószövegeit olyan módon is el lehet helyezni, hogy azok csak magát a Dokumentumot fogják át. Minden más esetben a teljes összegzés borítólapjain kell feltüntetni a fenti szövegeket. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Debian GNU/Linux 126 8. FORDÍTÁS A fordítás egyfajta módosításnak tekinthet®, így hát a Dokumentum lefordított példányai a 4. szakasz rendelkezései alapján terjeszthet®k. A Nem Változtatható Szakaszok lefordítása külön engedélyt igényel a szerz®i jogtulajdonostól,

mindazonáltal közzéteheti a lefordított változatokat is abban az esetben, ha az eredeti Nem Változtatható Szakaszokat is belefoglalja a munkába. E Licenc lefordítására ugyanezek a feltételek érvényesek, vagyis a lefordított változat csak akkor jelenhet meg, ha mellette ott van az eredeti, angol nyelv¶ Licenc szövege is. Amennyiben eltérés mutatkozna az eredeti változat, illetve a fordítás között, úgy a Licenc angol nyelv¶ eredetije tekintend® mérvadónak. 9. MEGSZ–NÉS A jelen Licencben egyértelm¶en kijelölt kereteken kívül tilos a Dokumentum bárminem¶ sokszorosítása, módosítása, allicencelése, vagy terjesztése. Minden ezzel szembeni sokszorosítási, módosítási, allicencelési, vagy terjesztési kísérlet a jelen Licencben meghatározott jogok automatikus megsz¶nését vonja maga után. Azok a felek, ugyanakkor, akik önön keresztül jutottak másolathoz, vagy jogosultságokhoz, nem veszítik el azokat, amíg maradéktalanul

betartják e Licenc el®írásait. 10. JELEN LICENC JÖVŽBENI JAVÍTÁSAI Megtörténhet, hogy a Szabad Szoftver Alapítvány id®r®l id®re felülvizsgált és/vagy új verziókat bocsát ki a GNU Szabad Dokumentációs Licencb®l. E verziók szellemisége hasonló lesz jelen változatéhoz, ám részleteikben eltérhetnek, új problémák, új aggályok felmerülése okán. Vö: http://www.gnuorg/copyleft/ A Licenc minden változata egyedi verziószámmal van ellátva. Ha a Dokumentum jelen Licenc egy konkrét, számozott verziójára, vagy bármely újabb verzióra hivatkozik, úgy önnek a szóban forgó változat, vagy bármely újabb a Szabad Szoftver Alapítvány által (nem vázlatként) publikált verzió feltételeinek követésére lehet®sége van. Ha a Dokumentum nem ad meg semmilyen verziószámot, úgy bármely, a Szabad Szoftver Alapítvány által valaha (nem vázlatként) publikált változat megfelel. FÜGGELÉK: A Licenc alkalmazása saját dokumentumaira Ha

e Licencet egy ön által írt dokumentumban kívánja használni, akkor mellékelje hozzá a Licenc egy példányát, továbbá vezesse rá az alábbi szerz®i jogi és licenc közleményeket, rögtön a címlapot követ®en: Copyright c ÉV AZ ÖN NEVE. E közlemény felhatalmazást ad önnek jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Szabad Szoftver Alapítvány által kiadott GNU Szabad Dokumentációs Licenc 1.1-es, vagy bármely azt követ® verziójának feltételei alapján A Nem Változtatható Szakaszok neve SOROLJA FEL A CÍMÜKET, a Címlapszövegek neve LISTA, a Hátlap-szövegek neve pedig LISTA E licenc egy példányát a GNU Szabad Dokumentációs Licenc elnevezés¶ szakasz alatt találja. Ha a szövegben nincsenek Nem Változtatható Szakaszok, úgy írjon nincs Nem Változtatható Szakasz-t, ahelyett, hogy egyenként felsorolná azokat. Ha nincsenek Címlap-szövegek, akkor Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> 2009.

március 23 Debian GNU/Linux 127 írjon nincs Címlap-szöveg-et, ahelyett, hogy a Címlap-szövegek neve LISTA, és hasonlóképp járjon el a Hátlap-szövegek esetében is. Amennyiben a dokumentum haladó programkód-példákat is tartalmaz, úgy azt javasoljuk, hogy e példákat egy választása szerinti szabad szoftver licenc alatt közölje mint például a GNU Általános Felhasználói Licenc , hogy lehet®vé tegye a kódok szabad szoftverekben való alkalmazását. 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Tárgymutató r parancsok, 103 lpr, 106 Amanda, 87 named-checkconf, 23 Amanda beállítás, 89, 90, 94 named-checkzone, 24 Amanda kliens, 87 NFS, 105 Amanda szerver, 88 NIS/YP, 105 Amanda visszaállítás, 96 NNTP, 104 amrecover, 96 node-type, 60 amrestore, 96 normál ftp, 102 Apache, 77, 78 nslookup, 25 Apache telepítés, 77 NTP, 100 AUTH, 101 ntp, 31 BIND, 107 BIND8, 13 BIND9, 18 CA létrehozása, 36

csomagsz¶rés, 117 dig, 25 DNS, 99 DNS lekérdezés, 100 DNS zónatranszfer, 100 dovecot, 69 dovecot beállítás, 69 dovecot telepítés, 69 FDL, 121 nger, 103 FTP, 102 host, 25 ntp-server, 109 ntpdate, 33, 111 OpenLDAP, 43 OpenLDAP feltöltése, 47 OpenLDAP replika, 46 OpenLDAP telepítése, 43 OpenVPN, 113 OpenVPN szerver, 114 OpenVPN telepítés, 113 OpenVPN Windows alatt, 116 passzív ftp, 102 pogsumm, 83 POP2, 101 POP3, 101 POP3S, 101 postx, 65, 112 postx beállítás, 66 postx telepítés, 65 HTTP, 102 HTTPS, 102 rndc, 24 ICMP, 100 SaMBa, 55, 106 IMAP, 69, 101 SaMBa telepítés, 55 IMAP tesztelés, 70 SaMBa tesztelés, 58 IMAPS, 101 SMTP, 65, 101 IRC, 105 SMTP tesztelés, 67 SNMP, 105 logcheck, 81 Squid, 73 logrotate, 82 SSH, 104 128 Debian GNU/Linux 129 ssh, 38 ssh beállítás, 39 ssh kulcsgenerálás, 38 ssh kulcsmásolás, 39 ssh-agent, 40 SSL, 35 syslog, 103 syslog-ng, 84 syslog-ng kliensen, 84 syslog-ng szerveren, 84 talk, 104 tanúsítvány

létrehozása, 36 tanúsítványok aláírása, 37 telnet, 104 TFTP, 102 traceroute, 101 UUCP, 101 whois, 103 wpad, 75 X11, 105 2009. március 23 Kósa Attila <konyv@mithrandir.hu> Irodalomjegyzék [1] D. RICHARD KUHN VINCENT C HU W TIMOTHY POLK SHU-JEN CHANG: Introduction to Public Key Technology and the Federal PKI Infrastrukture U.S Govern- ment Publication. 2001 február 26 http://csrcnistgov/publications/nistpubs/ index.html http://www.itktbhu/resourceaspx/?ResourceID=Publikus Kulcsu Technologia V1 [2] ENDRŽDI CSILLA: Dife-Hellman kulcsegyeztet® protokoll. 2004 10 22 biztostu.hu/mod/resource/viewphp?id=241 http://www. [3] JELMER R. VERNOOIJ JOHN H TERPSTRA GERALD (JERRY) CARTER: The Ofcial Samba-3 HOWTO and Reference Guide. Én docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ [4] OSKAR ANDREASSON: Iptables Tutorial. frozentux.net/iptables-tutorialhtml É.n http://us4.sambaorg/samba/ http://iptables-tutorial. [5] PÁSZTOR MIKLÓS: Az internet DNS Elv és

konguráció. Én hu/dns/index.html http://szabilinux. AT X kezd®knek és haladók[6] WETTL FERENC MAYER GYULA SUDÁR CSABA: L E nak. Budapest, Panem, 1998 AT X kézikönyv. Budapest, [7] WETTL FERENC MAYER GYULA SZABÓ PÉTER: L E Panem Kft., 2004 [8] N.N BSD System Managers Manual (man 8 sshd) 1999 09 25 [9] N.N Name-based Virtual Host Support Én vhosts/name-based.html http://httpd.apacheorg/docs/13/ [10] N.N Navigator Proxy Auto-Cong File Format 1996 március eng/mozilla/2.0/relnotes/demo/proxy-livehtml 131 http://wp.netscapecom/