Informatika | Középiskola » Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga megoldással, 2011

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 28 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:95

Feltöltve:2012. április 28.

Méret:354 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16 Név: . osztály: Informatika INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2011. május 16 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM középszint gyakorlati vizsga 1111 Informatika középszint gyakorlati vizsga 1111 Név: . osztály: 2 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és

feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges! A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Azon programok esetén, melyek nem támogatják a cm-es méretmegadást, az 1 cm = 40 px átváltást használhatja. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat! Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba

jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében) A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta! gyakorlati vizsga 1111 3 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 1. Magyar költők Egy költő munkásságát sokszor könnyebb megérteni, ha ismerjük az életrajzát is. Egy rövid összefoglalóban bemutatunk három magyar költőt a felvilágosodás és romantika korából. Feladata a dokumentum elkészítése az alábbi leírás és

minta alapján Munkájához használja fel az UTF-8 kódolású eletrajzok.txt szövegállományt, valamint a berzsenyi.jpg, a kazinczyjpg, a kolcseyjpg, az idopng és a mintapng képállományokat! 1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével az eletrajz állományt a program alapértelmezett formátumában az eletrajzok.txt állomány felhasználásával! A dokumentumban ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések! 2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A bal és a jobb margót 2,75 cm-re, a felső margót 2,5 cm-re, az alsó margót 2 cm-re állítsa be! 3. A dokumentumban mindenhol Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípussal jelenjen meg a szöveg! Az élőfej, élőláb legyen 13, az életrajzi leírások szövege pedig 10 pontos betűméretű! 4. A dokumentum élőfejében az első oldalon a „Magyar költők életrajza”, a második oldalon „Felvilágosodás és romantika” jelenjen meg a mintának megfelelő stílussal

és elrendezéssel! 5. A dokumentum élőlábában alkalmazzon automatikus oldalszámozást! 6. Az oldalszámok elé szúrja be a mintapng képet! A kép szélességét állítsa 4, a magasságát 0,5 cm-re! A képet tükrözze a mintának megfelelően, és helyezze el az oldalszámok után is! 7. A költők életrajzánál minden bekezdés első sorát húzza be 0,6 cm-rel! A bekezdések előtt 0, utána 3 pontos térközt állítson be, és a sorköz egyszeres legyen! A szöveg elrendezése sorkizárt legyen! 8. A költők nevét, születési és halálozási dátumát a költőkről szóló bekezdések elején állítsa félkövér stílusúra! 9. A költők képeit helyezze el a mintának megfelelően! Az oldalarányok megtartása mellett a képek magasságai legyenek egységesen 4 centiméteresek! 10. Szúrjon be a szövegbe egy oldaltörést, hogy a Kölcsey Ferencről szóló bekezdések a második oldalon kezdődjenek! 11. A második oldal alján készítse el az idopng kép

és szövegdobozok segítségével a minta szerinti időszalagot! A szövegdobozok érintsék, de ne fedjék egymást, és színezésükre az élőfejben alkalmazott szürke színt használja! A szövegdobozok azonos magasságúak legyenek, és elhelyezésük, szélességük az időtengelyen a költők születési és halálozási évszámát mutassa! 40 pont gyakorlati vizsga 1111 4 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: Minta a Magyar költők feladathoz: gyakorlati vizsga 1111 5 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 2. Az internet története Ebben a feladatban az internet kialakításában nagy szerepet játszó emberek munkásságáról kell weboldalt létrehoznia. A feladatban két weboldalt és egy képet kell majd elkészítenie Az oldalakhoz használja fel a megadott mintát, illetve forrásként az UTF-8 kódolású szoveg.txt, a vannevarbushjpg és a memexjpg állományokat! Amennyiben a rendelkezésre

álló weblapkészítő program nem támogatja a táblázatok készítését, a táblázat cellái helyett alkalmazhat a végleges elrendezésnek megfelelő lapbeállításokat illetve szövegdobozokat. 1. Készítse el a weboldal tetején megjelenő 600×200 képpontos képet a leírás és a minta alapján! A képet cim.png néven mentse! 2. A kép háttérszíne világoskék RGB(177, 199, 223) színű legyen! Erre fehér színnel és talp nélküli betűtípussal írja 0-k és 1-ek véletlenszerű sorozatát úgy megválasztva a betűméretet, hogy a mintának megfelelően hat sorral töltse ki a képet! 3. Az így elkészült képre írja ki „Az internet története” szöveget a minta szerint! A cím szövege legyen lila RGB(102, 101,132) színű, talpas betűtípusú és körülbelül háromszor nagyobb betűméretű, mint a 0–1 sorozat! A címet két sorban írja ki, de ügyeljen arra, hogy ne lógjon ki a képből és a szövegek ne fedjék egymást! 4. Hozzon létre két

weblapot tortenethtml és bushhtml néven! Mindkét weboldalt – azonos módon – az alábbiak szerint hozza létre: a. Az oldal háttérszíne világosszürke (#E0E0E0 = RGB(224, 224, 224) kódú szín), a szöveg színe fekete, a linkek minden állapotának színe lila (#666584 = RGB(102, 101, 132) kódú szín) legyen! b. Az oldal alapjának készítsen egy 650 képpont széles, 1 soros és 1 oszlopos, szegély nélküli táblázatot! A táblázat legyen középre igazított, a cellamargó és a cellaköz 0 pontos! A táblázat háttérszíne legyen kék (#5C6B7B = RGB(92, 107, 123) kódú szín)! c. Ebbe a táblázatba készítsen egy 600 képpont széles, 4 soros, 4 oszlopos táblázatot! A táblázat vízszintesen legyen középre igazított! A táblázat háttérszíne legyen fehér! A cellamargót 0, a cellaközt 1 képpontosra állítsa! d. A belső táblázat első sorában vonja össze a cellákat, és ide illessze be az elkészített cimpng állományt! (Ha nem tudta

elkészíteni a címet, akkor a helyettes.jpg állományt illessze be!) e. A 2. és 3. sor celláinak háttérszíne legyen világoskék (#CDDBEB = RGB(205, 219, 235) kódú szín)! A cellák magassága 35 pontos legyen! f. A 2 és 3 sorba a szovegtxt állomány első két sorában található neveket illessze be a minta szerint! A neveket vízszintesen és függőlegesen igazítsa középre! g. A táblázat 4 sorában vonja össze a cellákat! 5. A tortenethtml lapon a belső táblázat 2 sor első cellájában lévő „Vannevar Bush” névre készítsen linket! A link a bush.html oldalra mutasson! 6. A belső táblázat 4 sorának összevont cellájába illessze be a szovegtxt állományból a bevezető részt! A „Bevezető” címet formázza félkövér betűstílussal, és állítson be az alapértelmezettnél nagyobb betűméretet! A cím és a szöveg elrendezése a mintának megfelelő legyen! Ügyeljen a bekezdések kialakítására! gyakorlati vizsga 1111 6 / 12 2011.

május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 7. A bevezető utolsó mondata előtt lévő „Forrás” szóval kezdődő két sor betűméretét állítsa az alapértelmezettnél kisebbre! Az itt található webcímet alakítsa hivatkozássá, ami az adott lapra mutat! 8. A bushhtml lapon az elkészített képre (cimpng) állítson be hivatkozást, amely a tortenet.html oldalra mutasson! Ezen a lapon ne legyen hivatkozás Vannevar Bush nevére a belső táblázat második sorában! 9. A bushhtml oldalra a belső táblázat 4 sor összevont celláiba illessze be a szovegtxt állományból a Vannevar Bushra vonatkozó szöveget! A nevet és a születési, halálozási dátumot tartalmazó sort formázza félkövér betűstílussal, és állítson be az alapértelmezettnél nagyobb betűméretet! A címet és a szöveget rendezze el a mintának megfelelően! Ügyeljen a bekezdések kialakítására! 10. Vannevar Bush munkásságáról szóló szöveg első bekezdéshez

szúrja be a vannevarbush.jpg képet! A képet igazítsa a minta szerint! A képhez állítson 5 pontos jobb és bal margót! 11. A szöveg harmadik bekezdése után középre illessze be a memexjpg képet! 30 pont Minta: cim.png gyakorlati vizsga 1111 7 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 3. Körverseny A kerekpár az egyik legnépszerűbb sport, a Tour de France pedig az egyik legismertebb sportesemény. Ennek mintájára rendezték meg a 8 szakaszból álló Érettségi körversenyt, amelyen 9 fős csapatok vettek részt. A versenyen egyéni és csapateredményt egyaránt számoltak. Az egyes szakaszok (és az összetett verseny) legjobb eredménye mindig a leghamarabb célba érő versenyző ideje. Az egyéni eredmény az időeredmények egyszerű összeadásával áll elő. A csapateredménybe pedig minden szakaszon a csapat harmadik célba érőjének időeredménye számít bele. Az alábbi feladatban csak az informatika csapat eredményeit

dolgozzuk fel. Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! A megoldás során vegye figyelembe a következőket! • Segédszámításokat az N oszloptól jobbra illetve a 40. sortól lentebb végezhet • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 1. Töltse be a kortxt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlt a táblázatkezelőbe, és mentse el kerekpar néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! Az importálás során ügyeljen az időtípusú adatok

helyes kezelésére! 2. Az adatok helyét módosítsa úgy, hogy a „Típus” szót tartalmazó cella az A5 legyen! 3. A táblázat első két sorának megfelelő celláiban a versenyzők nevének kivételével helyezze el a mintán látható szövegeket! Ügyeljen a cellaösszevonásokra! 4. J oszlopban határozza meg az egyes szakaszok hosszának és a versenyidőiknek az összegét! 5. A B16:I16 tartományban határozza meg az egyes szakaszokon született legjobb időeredményt! 6. A B17:I17 tartományban adja meg, hogy a legjobb időeredményt elért versenyző milyen km/h-ban mért átlagsebességgel tette meg a távot! A szakasz km-ben megadott hossza a 6. sorban található 7. A csapateredmény meghatározásához minden szakasz esetén számítsa ki a csapat harmadik legjobbjának időeredményét! Az eredményeket a 18 sorban tüntesse fel! 8. A K oszlopban jelenítse meg a versenyzők nevét oly módon, hogy az A oszlopbeli módosításokat automatikusan kövesse! 9. Az

L6:M15 tartományban az adott típusú szakaszokhoz tartozó értékek összege jelenjen meg! A feladat megoldásához az L6 és M6 cellákban alkosson az oszlopon belül hibamentesen másolható képletet! A képlet legyen helyes akkor is, ha esetleg valamelyik szakaszt átminősítik! 10. Rendezze az eredménytáblát a versenyzők neve alapján növekvően! 11. Az E2 cellában határozza meg a csapat legjobb összidőt elért versenyzőjének nevét! gyakorlati vizsga 1111 8 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 12. Az L2 cellában határozza meg a csapat hegyimenőjének nevét! (Hegyimenő az, aki a hegyi szakaszokon a legjobb összesített időeredményt érte el.) 13. Készítsen diagramot a minta alapján, amelyről az egyes versenyzők esetén leolvasható, hogy az összidőben milyen arányt képviselnek a normál és a hegyi szakaszok! Az értéktengely skáláját a minta alapján alakítsa ki! A normál szakaszokhoz tartozó elemek

színe legyen zöld, a hegyi szakaszoké barna, a rajzterületet formázza halványsárgára! A diagram az adatok alá kerüljön, azok szélességével egyező méretben! 14. A táblázat formázását alakítsa ki a minta alapján! A cellák formátumát a minta alapján állítsa be! A minta által mutatott tartományban az első sorban egy, a másodikban négy összevont cellát alakítson ki! Az első oszlop szélessége legyen – a minta szerint – nagyobb, a többi oszlop szélessége pedig azonos! A szegélyezett szöveges tartalmú cellák mintázata szürke, a számított számértékek celláinak mintázata pedig sárga legyen! 30 pont Minta: gyakorlati vizsga 1111 9 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: 4. Barlang Természeti értékeire minden ország büszke. Ennek megfelelően ezeket dokumentálják és nyilvántartásba veszik. Az engedéllyel látogatható magyarországi barlangok adatai állnak rendelkezésre a barlang.txt

állományban 1. Készítsen új adatbázist nyilvantartas néven! A mellékelt állományt (barlangtxt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos táblanéven! Az állomány tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájl, az első sora a mezőneveket tartalmazza. A barlang táblához adjon hozzá id néven egyedi azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és a kulcsot! Tábla: barlang (id, nev, hossz, kiterjedes, melyseg, magassag, telepules) id a barlang azonosítója (számláló), ez a kulcs nev a barlang neve (szöveg) hossz a barlang hossza méterben (szám) kiterjedes a barlang kiterjedése méterben (szám) melyseg a barlang mélysége méterben (szám) magassag a barlang magassága a bejárathoz képest méterben (szám) telepules településnév, amelyhez a barlang tartozik (szöveg) A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a

lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben jeleníti meg a 100 méternél mélyebb barlangok nevét! (2mely) 3. A barlangok régies elnevezése közé tartozik a „lyuk”, a „zsomboly” és a „lik” Lekérdezés segítségével jelenítse meg azoknak a barlangoknak a nevét, amelyek őrzik ezeket a régi neveket! (3regies) 4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az egyes településekhez hány barlang tartozik! A listát darabszám szerint csökkenően, a település nevével együtt jelenítse meg! (4darabszam) 5. Melyik a leghosszabb barlang? Lekérdezés segítségével írassa ki a barlang nevét és hosszát méterben! (5leghosszabb) 6. Lekérdezés segítségével listázza ki a „Fecske-lyuk” barlang településén található többi barlang nevét és kiterjedését! (6fecske) 7. Különlegesek azok a barlangok, amelyek bejáratához képest függőleges

irányban ugyanannyit lehet mászni felfelé, illetve lefelé. Lekérdezés segítségével gyűjtsük ki azoknak a barlangoknak a nevét, amelyek magassága és mélysége legfeljebb 1 méterben tér el, és nem 0 mélységűek! (7kozep) 8. Készítsen jelentést, amely településenként csoportosítva jeleníti meg a barlangok nevét, hosszát és mélységét! A lista a település, azon belül a barlang neve szerint ábécérendben jelenjen meg! (8felsorolas) 20 pont gyakorlati vizsga 1111 10 / 12 2011. május 16 Informatika középszint Név: . osztály: Forrás: 1. Magyar költők http://sdt.sulinethu/ 2. Az internet története http://www.artpoolhu/hypermedia/bushhtml http://krono.inaplohu/indexphp/inter/8-networkstudies/335-hipertext-pioneers http://www.mindentudashu/maray/20031201maray2html?pIdx=1 http://futureofthebook.org http://www.nndbcom/people/130/000026052/ 4. Barlang http://www.termeszetvedelemhu/indexphp?pg=caves gyakorlati vizsga 1111 11 / 12 2011.

május 16 Informatika középszint Név: . osztály: maximális pontszám Szövegszerkesztés elért pontszám 40 1. Magyar költők Prezentáció, grafika és weblapkészítés 30 2. Az internet története Táblázatkezelés 30 3. Körverseny Adatbázis-kezelés 20 4. Barlang A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120 javító tanár Dátum: . elért pontszám egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám Szövegszerkesztés Prezentáció, grafika és weblapkészítés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . gyakorlati vizsga 1111 12 / 12 2011. május 16 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 1111 INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Informatika középszint

Javítási-értékelési útmutató Bevezetés A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a

vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot és az eredményt százalékban a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell írni. Kérjük, hogy későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus pontozótáblázatot is. gyakorlati vizsga 1111 2 / 14 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 1. Magyar költők A fájl mentése eletrajz néven a szövegszerkesztő program saját formátumában A dokumentum ékezethelyesen tartalmazza az eletrajzok.txt állomány szövegét A dokumentumban nincs felesleges szóköz és nincs üres bekezdés Nem tekintjük üresnek azt a bekezdést, amelyben szöveg nincs, de képet vagy egyéb – a feladat szempontjából szükséges – objektumot tartalmaz. Az oldal tulajdonságai A4-es méretű és álló

tájolású; a bal és a jobb margó 2,75 cm 1 pont A felső margó 2,5 cm, az alsó margó 2 cm 1 pont Az élőfej helyes Eltérő élőfejeket alkalmazott a két oldalon 1 pont A pont jár akkor is, ha eltérő első oldal beállítást, és akkor is, ha eltérő páros és páratlan oldalbeállítást alkalmazott. Az első oldal élőfejében a „Magyar költők életrajza” van 1 pont A második oldal élőfejében a „Felvilágosodás és romantika” szerepel 1 pont Az élőfej szövege mindkét oldalon Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú és 13 pontos betűméretű 1 pont A szöveg az első oldalon az élőfej bal oldalán, a második oldalon az élőfej jobb oldalán található 1 pont Mindkét oldalon az élőfejben a szöveg háttere margótól margóig a minta szerinti világosszürke téglalap 1 pont Mindkét oldalon az élőfejben a szöveg margótól margóig a minta szerint alulról vékony vonallal szegélyezett 1 pont Az élőláb helyes Az élőlábban

automatikus oldalszámozást állított be, és az középen található 1 pont Az oldalszám Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú, 13 pontos betűméretű 1 pont Az oldalszám előtt a minta.png kép van, aminek szélessége 4±0,01 cm, magassága 0,5±0,01 cm 1 pont Az oldalszám után látható kép a minta szerint tükrözött, és azonos méretű a párja 1 pont Az előző négy pont (egyenként) akkor is jár, ha csak az egyik oldal élőlába helyes Mindkét oldal élőlába azonos 1 pont A pont csak akkor jár, ha az előző négy pont közül legalább hármat megkapott a helyes beállításokért gyakorlati vizsga 1111 3 / 14 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 7 pont 5 pont 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató A szöveg általános formázása A szöveg karakterei Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusúak, 10 pontos betűméretűek A bekezdések sorköze szimpla, a térköz előttük 0, utánuk 3 pontos A bekezdések

első sorainak behúzása 0,6 cm A bekezdések sorkizárt elrendezésűek Az előző négy pont csak akkor jár, ha az életrajzi szöveg teljes egészére egységesen beállította az ott leírtakat. Mindhárom költő nevét és az évszámokat az életrajzuk elején félkövér stílusúra állította Kölcsey Ferenc életrajza elé oldaltörést szúrt be A költők képeinek beillesztése Legalább az egyik költő életrajzának első bekezdéséhez beszúrta a költő képét Hibás kép beillesztése esetén a pont nem adható meg. A pont nem jár, ha a kép széle a megfelelő margótól 5 mm-nél nagyobb távolságra van. Legalább az egyik képnél a kép oldalarányait megtartva a magassága 4,00±0,01 cm Legalább egy képnél a kép a szövegtől balra (Kölcsey esetében jobbra) látható Legalább egy képnél jó körbefuttatást állított be A pont akkor jár, ha az első két kép esetében a képtől jobbra, a harmadik kép esetében pedig a képtől balra fut

körül a szöveg. Mind a három kép méretét helyesen állította be Mind a három képet a megfelelő helyre helyezte el Mind a három képhez megfelelő körbefuttatást állított be Az utolsó három pont csak akkor jár, ha minden költőhöz a saját képét helyezte el. gyakorlati vizsga 1111 4 / 14 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 7 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Az időszalag elkészítése A második oldalon a szöveg után elhelyezte az ido.png képet; a kép szélessége legalább 14, legfeljebb 16 cm Létrehozott egy szövegdobozt az ido.png kép felett, ami az egyik költő nevét tartalmazza Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípussal Létrehozott három szövegdobozt a három költő nevével az ido.png kép felett Az utolsó két pont csak hibátlan nevek esetén adható meg. A pontok nem adhatók, ha a nevek valamilyen okból nem

látszódnak teljesen. Az utolsó pont akkor is jár, ha nem megfelelő betűtípust alkalmazott. Legalább egy szövegdobozt az évszámokhoz képest jó kezdő és befejező pozícióval állított be Legalább két szövegdobozt az évszámokhoz képest jó kezdő és befejező pozícióval állított be Mindhárom szövegdobozt az évszámokhoz képest jó kezdő és befejező pozícióval állította be A pontok járnak, ha az időtengelyen a megfelelő ötéves tartományhoz illesztett, de leolvasható, hogy Kölcsey később halt meg, mint Berzsenyi. A három szövegdoboz között nincs rés, és a szövegdobozoknak legfeljebb a szegélyei fedik egymást A szövegdobozok azonos magasságúak A pont nem adható, ha nincs meg mindhárom szövegdoboz. Legalább egy szövegdoboz vékony vonallal szegélyezett, és az élőfejben alkalmazott világosszürke színnel azonos hátterű A pont akkor is jár, ha az élőfejben nem állított szürke hátteret, így nem összevethető

annak színével. Mindhárom szövegdoboz vékony vonallal szegélyezett, és az élőfejben alkalmazott szürke színnel azonos hátterű A pont akkor is jár, ha az élőfejben nem állított szürke hátteret, így a színek egyezősége nem ellenőrizhető, de a három szövegdobozban egységes. Összesen: 10 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 40 pont 2. Az internet története cim.png elkészítése Létezik a cim.png kép, ami 600×200 képpontos A kép háttérszíne világoskék RGB(177, 199, 223) A képen fehér színnel és talp nélküli betűtípussal 0-k és 1-ek sorozata van A 0-k és 1-esek sorozata 6 sorban kitölti a képet A képre lila RGB(102, 101, 132) színnel és talpas betűtípussal kiírta „Az internet története” szöveget A felirat két sorban van, a szövegek nem takarják egymást és nem lógnak ki a képből gyakorlati vizsga 1111 5 / 14 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május

16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató A weblapok közös beállításai Az oldal háttérszíne világosszürke (#E0E0E0 kódú szín), a szöveg színe fekete, és a linkek minden állapotának színe lila (#666584 kódú szín) Létrehozott egy 650 képpont széles, 1 soros és 1 oszlopos szegély nélküli táblázatot, ami középre igazított A táblázat háttérszíne kék (#5C6B7B kódú szín), cellamargója és cellaköze 0 pontos Létrehozott egy 600 képpont széles, 4 soros, 4 oszlopos táblázatot A táblázat az egysoros és egyoszlopos táblázatban van vízszintesen középre igazítva A táblázat háttérszíne fehér, a cellamargó 0, a cellaköz 1 képpontos A 4 soros és 4 oszlopos táblázat első sorában a cellákat összevonta és ide beillesztette a cim.png állományt A pont akkor is jár, ha a helyettes.jpg képet illesztette be A 2. és 3 sor celláinak háttérszíne világoskék (#CDDBEB kódú szín) és a cellák

magassága 35 pontos A 2. és 3 sorba a szovegtxt állományból beillesztette a neveket a megfelelő sorrendben, illetve a nevek függőlegesen és vízszintesen középre igazítottak A pont csak akkor jár, ha legalább hét nevet helyesen, a mintának megfelelő cellába illesztett be. A táblázat 4. sorában összevonta a cellákat Létezik két weboldal, a fent megadott tulajdonságokkal A pont csak akkor jár, ha létrehozta mindkét weboldalt azonos szerkezettel, és az előtte lévő 10 pontból legalább 8 pontot megszerzett. tortenet.html oldal Létezik a tortenet.html oldal A 600 képpont széles táblázat 4. sorának összevont cellájába beillesztette a megfelelő szöveget a minta szerinti bekezdéstagolásnak megfelelően A „Bevezető” szó félkövér betűstílusú, az alapértelmezettnél nagyobb betűméretű A bevezető végén lévő „Forrás” szóval kezdődő két sor betűmérete az alapértelmezettnél kisebbre van állítva; a megfelelő oldalra

mutató hivatkozást elkészítette A pont csak akkor jár, ha csak ennél a szövegrésznél van alapértelmezettnél kisebb betűméret. A 600 képpont széles táblázat 2. sorában lévő „Vannevar Bush” névre hivatkozást készített, ami a bush.html oldalra mutat A pont akkor is jár, ha a név nem a táblázat 2. sorában van, hanem a harmadikban, de a hivatkozás jó. gyakorlati vizsga 1111 6 / 14 11 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató bush.html oldal Létezik a bush.html oldal 8 pont 1 pont A 600 képpont széles táblázat 4. sorának összevont cellájába beillesztette a Vannevar Bush munkásságáról szóló szöveget a minta szerinti bekezdéstagolásnak megfelelően A nevet és a születési, halálozási dátumot tartalmazó sor félkövér betűstílusú, az alapértelmezettnél nagyobb

betűméretű A szöveg első bekezdéséhez beszúrta a vannevarbush.jpg képet A képet jobbra igazította A képhez 5 pontos jobb és bal margót állított be A szöveg 3. bekezdése után beszúrta és középre igazította a memex.jpg képet A 650 képpont széles táblázat első sorában lévő képre hivatkozást készített, ami a tortenet.html oldalra mutat Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont 3. Körverseny Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés kerekpar néven A kor.txt fájlt beolvasta, a táblázatot mentette kerekpar néven a táblázatkezelő saját formátumában. Az adatok helyét úgy módosította, hogy az A5 cellába a „Típus” szó került; a táblázat első két sorában elhelyezte a mintán látható szövegeket A pont jár akkor is, ha a beírandó szövegek a megfelelő sorban, de rossz cellában szerepelnek. A J oszlopbeli összegek meghatározása Az összegeket helyesen határozta meg a J6:J15

tartományban. Például: J6-os cellában: =SZUM(B6:I6) A szakaszonkénti legjobb időeredmény meghatározása A legjobb időeredményt helyesen határozta meg függvénnyel a B16:I16 tartományban. Például: B16-os cellában: =MIN(B7:B15) Az átlagsebesség meghatározása A szakasz hosszát osztotta a legjobb időeredménnyel 1 pont A pont jár akkor is, ha az eredmény mértékegysége hibás. Az átlagsebesség km/h-ban mért értéke a teljes B17:I17 tartományban helyes 1 pont Például: B17-es cellában: =B6/(B16*24) vagy 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont =B6/(ÓRA(B16)+PERC(B16)/60+MPERC(B16)/3600) gyakorlati vizsga 1111 7 / 14 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató A szakaszonkénti csapateredmény meghatározása Az eredmény meghatározásához megfelelő függvényt használt A függvényt helyesen paraméterezte, az eredmény a B18:I18 tartományban helyes Például: B18-as cellában: =KICSI(B7:B15;3) A K oszlop

kitöltése helyes Például: K7-es cellában: =A7 Az egyes szakaszokhoz tartozó összegzések helyesek Az eredmény meghatározásához megfelelő függvényt vagy függvényeket használt A függvényt az L6:M15 tartomány egy cellájában helyesen paraméterezte Például: L6-os cellában: =SZUMHA(B5:I5;L5;B6:I6) vagy =SZUM(O6:U6), ha az O6:U6 tartományban megjelenítette az egyes szakaszok hosszát Az L6 és M6 cellákban kialakított függvény a megfelelő oszlopban hibamentesen másolható Például: L6-os cellában: =SZUMHA($B$5:$I$5;L$5;$B6:$I6) vagy 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont =SZUMHA($B$5:$I$5;"Normál";$B6:$I6) A fenti pontok nem adhatók, ha az eredmény a szakaszok típusának módosítását nem követi. A legjobbak meghatározása Az E2 vagy az L2 cella esetén felhasználta a megfelelő tartomány (J7:J15 vagy M7:M15) értékeinek minimumát 1 pont Megfelelő függvényt használt az érték meghatározásához 1 pont A

függvényt helyesen paraméterezte 1 pont Például: E2-es cellában: =INDEX(A7:A15;HOL.VAN(MIN(J7:J15);J7:J15;0)) vagy 4 pont =FKERES(MIN(J7:J15);J7:K15;2;HAMIS) A másik cellában is helyesen határozta meg a kívánt értéket Rendezés Rendezte a táblázatot a versenyzők neve szerint (a versenyzők neveivel együtt mozogtak az eredmények is) A pont nem adható, ha a szükséges tartományon kívül is mozgatott adatokat. A rendezést név szerint növekvően készítette el gyakorlati vizsga 1111 8 / 14 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Diagramkészítés Halmozott oszlop típusú diagram készült A diagram a megfelelő tartományból készült A kategóriatengely a versenyzők nevét tartalmazza, az értéktengely skálája 3 órás beosztású A diagramnak nincs címe, a jelmagyarázat a diagram alatt helyezkedik el, tartalma megfelelő A normál szakaszokhoz tartozó szín zöld, a hegyi

szakaszoké barna, a rajzterület színe sárga A diagram az adatok alatt, azok teljes szélességében helyezkedik el A táblázat formázása Az első két sorban a karakterek mérete nagyobb, a megfelelő cellák egyesítettek A B:M oszlopok szélessége egyenlő, az A oszlopé az előzőektől eltérő A pont nem adható, ha valamelyik cella tartalma nem látható teljes egészében. A 4–18. sorok tartalommal rendelkező cellái szegélyezettek, a szöveges tartalmú cellák háttere szürke, a számított értékeket tartalmazó celláké pedig sárga A pont jár, ha legfeljebb 5 cella szegélyezése hibás, és hátteret állított be az üres cellákra. A szöveget tartalmazó cellák félkövérek, a számított számértékek cellái félkövérek és dőltek A távolságot és sebességet tartalmazó cellák formátuma (egész érték, km, illetve km/h) a minta által mutatott területen helyes Az idő adatot tartalmazó cellák formátuma a minta által mutatott területen

helyes Összesen: 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont 4. Barlang Az adatbázis létrehozása nyilvantartas néven és az adatok importálása a táblába helyes Nem adható pont eltérő adatbázisnév esetén, illetve ha a táblanév nem jó, vagy az importálás rossz. A tábla összes mezője megfelelő nevű és típusú, az id mezőt kulcsnak választja Nem adható pont, ha még felvett mezőt, vagy a kulcsot nem állította be. Minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg A pont nem adható, ha háromnál kevesebb feladatot oldott meg a vizsgázó. gyakorlati vizsga 1111 9 / 14 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 2mely lekérdezés A nev mező megjelenik, és az adatok a nev mező szerint rendezettek Szűrési feltétel melyseg>100 Például: 2 pont 1 pont 1 pont

SELECT nev FROM barlang WHERE melyseg>100 ORDER BY nev; 3regies lekérdezés A nev mező megjelenítése, és legalább egy szórészletre a szűrés jó A feltételt pontosan a három megadott szórészletre fogalmazza meg helyesen, és azokat logikailag jól kapcsolja össze A pontok akkor is járnak, ha a * karakter csak a szórészlet elején szerepel. Például: 2 pont 1 pont 1 pont SELECT nev FROM barlang WHERE (nev like *lyuk) OR (nev like *zsomboly) OR (nev like *lik); 4darabszam lekérdezés A telepules mező és a darabszám megjelenítése A csoportosítás jó Rendezés csökkenően a darabszám szerint Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT telepules, Count(*) FROM barlang GROUP BY telepules ORDER BY 2 DESC; 5leghosszabb lekérdezés A barlang táblában az adatokat hossz szerint csökkenően rendezte vagy segéd- vagy allekérdezés használata esetén meghatározta a legnagyobb hosszt Megjelenítette a leghosszabb barlang vagy barlangok nevét és

hosszát A pont nem adható, ha megjelenített olyan barlangot is, amely nem a leghosszabbak közé tartozik. Például: 2 pont 1 pont 1 pont SELECT TOP 1 nev, hossz FROM barlang ORDER BY hossz DESC; vagy SELECT nev, hossz FROM barlang WHERE hossz= (SELECT Max(hossz) FROM barlang); gyakorlati vizsga 1111 10 / 14 2011. május 16 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 6fecske lekérdezés A nev és a kiterjedes mező megjelenítése, valamint a települes mezőre helyesen szűr Helyesen fogalmazza meg a „Fecske-lyuk” megjelenését kizáró feltételt A segéd vagy allekérdezés jó, és megfelelő operátorral szűr az eredményére Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT nev, kiterjedes FROM barlang WHERE nev<>Fecske-lyuk AND telepules IN (SELECT telepules FROM barlang WHERE nev=Fecske-lyuk); vagy 6seged lekérdezés: SELECT telepules FROM barlang WHERE nev=Fecske-lyuk; és SELECT nev, kiterjedes FROM barlang, 6seged WHERE

barlang.telepules = [6seged]telepules AND barlang.nev<>Fecske-lyuk; 7kozep lekérdezés A nev mezőt jeleníti meg, valamint a magassag és melyseg mezők különbségére szűr A pont jár akkor is, ha téves relációt vagy függvényt alkalmaz. A 0 mélységű barlangokat a szűrés jól zárja ki Jól szűr az olyan barlangokra, amelyek magasságának és mélységének különbsége legfeljebb 1 méter Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT nev FROM barlang WHERE Abs(melyseg-magassag) <= 1 AND melyseg<>0; vagy SELECT nev FROM barlang WHERE (melyseg-magassag BETWEEN -1 AND 1) AND melyseg<>0; 8felsorolas jelentés A jelentés a telepules, nev, hossz, melyseg mezőket megjeleníti, és a telepules mező szerint csoportosít A lista a település, azon belül a barlang neve szerint ábécérendben jelenik meg Összesen: gyakorlati vizsga 1111 11 / 14 2 pont 1 pont 1 pont 20 pont 2011. május 16 Informatika középszint

Javítási-értékelési útmutató Forrás: 1. Magyar költők http://sdt.sulinethu/ 2. Az internet története http://www.artpoolhu/hypermedia/bushhtml http://krono.inaplohu/indexphp/inter/8-networkstudies/335-hipertext-pioneers http://www.mindentudashu/maray/20031201maray2html?pIdx=1 http://futureofthebook.org http://www.nndbcom/people/130/000026052/ 4. Barlang http://www.termeszetvedelemhu/indexphp?pg=caves gyakorlati vizsga 1111 12 / 14 2011. május 16 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 1. Magyar költők A fájl mentése eletrajz néven a szövegszerkesztő program saját formátumában A dokumentum ékezethelyesen tartalmazza az eletrajzok.txt állomány szövegét A dokumentumban nincs felesleges szóköz és nincs üres bekezdés 1 pont 1 pont 1 pont Az oldal tulajdonságai 2 pont Az élőfej helyes 7 pont Az élőláb helyes 5 pont A szöveg általános formázása 6 pont A költők képeinek beillesztése 7 pont Az időszalag

elkészítése 10 pont Összesen: 40 pont 2. Az internet története 6 pont cim.png elkészítése A weblapok közös beállításai 11 pont tortenet.html oldal 5 pont bush.html oldal 8 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1111 30 pont 13 / 14 2011. május 16 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 3. Körverseny Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés kerekpar néven Az adatok helyét úgy módosította, hogy az A5 cellába a „Típus” szó került; a táblázat első két sorában elhelyezte a mintán látható szövegeket 1 pont 1 pont A J oszlopbeli összegek meghatározása 1 pont A szakaszonkénti legjobb időeredmény meghatározása 1 pont Az átlagsebesség meghatározása 2 pont A szakaszonkénti csapateredmény meghatározása 2 pont A K oszlop kitöltése helyes 1 pont Az egyes szakaszokhoz tartozó összegzések helyesek 3 pont A legjobbak meghatározása 4 pont Rendezés 2 pont Diagramkészítés 6

pont A táblázat formázása 6 pont Összesen: 30 pont 4. Barlang Az adatbázis létrehozása nyilvantartas néven és az adatok importálása a táblába helyes A tábla összes mezője megfelelő nevű és típusú, az id mezőt kulcsnak választja Minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg 1 pont 1 pont 1 pont 2mely lekérdezés 2 pont 3regies lekérdezés 2 pont 4darabszam lekérdezés 3 pont 5leghosszabb lekérdezés 2 pont 6fecske lekérdezés 3 pont 7kozep lekérdezés 3 pont 8felsorolas jelentés 2 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1111 20 pont 14 / 14 2011. május 16 Informatika középszint értékelőlap Név: . osztály: 1. Magyar költők A fájl mentése eletrajz néven a szövegszerkesztő program saját formátumában A dokumentum ékezethelyesen tartalmazza az eletrajzok.txt állomány szövegét A dokumentumban nincs felesleges szóköz és nincs üres bekezdés 1

pont 1 pont 1 pont Az oldal tulajdonságai 2 pont Az élőfej helyes 7 pont Az élőláb helyes 5 pont A szöveg általános formázása 6 pont A költők képeinek beillesztése 7 pont Az időszalag elkészítése 10 pont Összesen: 40 pont 2. Az internet története 6 pont cim.png elkészítése A weblapok közös beállításai 11 pont tortenet.html oldal 5 pont bush.html oldal 8 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1111 30 pont 1/2 2011. május 16 Informatika középszint értékelőlap Név: . osztály: 3. Körverseny Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés kerekpar néven Az adatok helyét úgy módosította, hogy az A5 cellába a „Típus” szó került; a táblázat első két sorában elhelyezte a mintán látható szövegeket 1 pont 1 pont A J oszlopbeli összegek meghatározása 1 pont A szakaszonkénti legjobb időeredmény meghatározása 1 pont Az átlagsebesség meghatározása 2 pont A szakaszonkénti csapateredmény

meghatározása 2 pont A K oszlop kitöltése helyes 1 pont Az egyes szakaszokhoz tartozó összegzések helyesek 3 pont A legjobbak meghatározása 4 pont Rendezés 2 pont Diagramkészítés 6 pont A táblázat formázása 6 pont Összesen: 30 pont 4. Barlang Az adatbázis létrehozása nyilvantartas néven és az adatok importálása a táblába helyes A tábla összes mezője megfelelő nevű és típusú, az id mezőt kulcsnak választja Minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg 1 pont 1 pont 1 pont 2mely lekérdezés 2 pont 3regies lekérdezés 2 pont 4darabszam lekérdezés 3 pont 5leghosszabb lekérdezés 2 pont 6fecske lekérdezés 3 pont 7kozep lekérdezés 3 pont 8felsorolas jelentés 2 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1111 20 pont 2/2 2011. május 16