Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Visszatérő álmok

Adatlap

Év, oldalszám:2012, 1 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:71
Feltöltve:2012. július 31
Méret:66 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

EURÓPAI IDÕ 2012 / 6 Hit, lélek, harmónia, rejtély Visszatérõ álmok A minduntalan ismétlõdõ álmok fölöttébb nyomasztóak tudnak lenni. Ha megismerjük a visszetérõ álmok jelentését, változtathatunk azon az élethelyzeten, amely a visszatérõ álmok okozója, s akkor a kellemetlen visszatérõ álmok is eltûnnek. A visszatérõ álmok gyakoriak a fiatalkorban, de az élet bármely szakaszában elõfordulhatnak és hosszú éveken át fennmaradhatnak. Általánosságban szólva a visszatérõ álom visszatérõ problémát jelez, különösen akkor, ha érzelmileg erõsen színezett és az álmodó felriad, mihelyt a cselekmény a tetõpontja felé közelít. Ezek az álmok mindig kapcsolatban állnak valami fel nem ismert, tudattalan lelki bonyodalommal, avagy eshetõséggel. Gya k or i v i s s z a t ér õ á l mok Ajtók Az ajtó kijárat és bejárat is lehet - csak nézõpont kérdése. Az életünkben végbemenõ változásokat jelenítik meg. Ezek

lehetnek kézzel foghatóak, mint például egy új állás, új otthon, de lehet egy új kapcsolat kezdete is. A bejáratok legtöbbször új lehetõségeket jelentenek A kijáratok életünk egyes korszakainak végét is jelölhetik, amit le kell zárnunk magunkban. Egyes nézetek szerint a kifelé nyíló ajtók hathatósabb önkifejezésre szólítanak fel bennünket, míg a befelé nyílók mély önvizsgálatra. Betegség repüléssel lerázzuk magunkról a mindennapok súlyos terheit, magasan szárnyalni vágyakozást is jelenthet valami után. Ha erõlködésünk ellenére nem tudunk felszállni, a valós életünkben hátráltatja valami elõrejutásunkat. A zuhanás legtöbbször veszteség érzésével társul: hatalom elvesztése, kegyvesz- Útvesztõ, tévút tettség, kicsúszott a lábunk alól a talaj. Figyelje meg, hogyan Az álmainkban megjelenõ útvesztõk, labirintusok egyérés hova ér földet. telmûen az elveszettség érzésérõl tanúskodnak:

összezavaroSzerelem dunk, értetlenül állunk egy helyzet elõtt. Az ilyen álmok, bár Ha az exrõl álmodunk, azt jelenti, még vágyódunk utána. rémisztõek, ösztönöznek is: kiutat, megoldást kell találnunk Nagyon fontos, hogy tudattalanunk ily módon feldolgozza a valamilyen szituációra, különben nem jutunk egyrõl a kettõre. tapasztalatokat, hiszen csak így tudunk majd továbblépni. Ha Üldözés szerelmesünkrõl álmodunk, ezzel megerõsítjük iránta való érAz üldözéses álmoknak szimbolikus értelmük van, jelentézésünket. Azonban ha párunk kellesüket meg kell fejtenünk metlen álomban szerepel, az a kapRendszerint olyan emberek, csolatunkkal való elégedetlenségre dolgok, helyzetek elõl meneutalhat. Az álombéli szerelmi kakülünk, akik vagy amelyek land az ismeretlen iránti vágyat tüszorongással és félelemmel krözi, ami nem feltétlenül jelenti töltenek el minket. Gondolazt, a valós életben is ugyanezt kozzunk el azon, milyen

kontennénk - néha azonban jelzi, jelenfliktusok állhatnak a háttérlegi viszonyunk boldogtalan. ben. Ha álma visszatér, próSzereplés báljon szembefordulni üldözõjével. Gyakori, hogy álA közönség elõtt való szereplés munkban menekülnünk kérejtett félelmeinkre, vágyainkra ne, de moccanni sem bírunk utalhat. Ha álmunkban megbukunk - ennek köze lehet az alvás és kinevetnek minket, félünk a buREM szakaszához, amelyben kástól a mindennapi életben. Ha via test olyan ellazult állapotszont sikert aratunk, jelentheti azt, ba kerül, hogy izmaink felett titkos vágyunk sztárnak lenni. Gyaképtelenek vagyunk uralkodkori rémálom, hogy meztelenül kell elõadást tartanunk a rajtunk nevetõ közönségnek - az effajta ni. Ha mi magunk vagyunk az üldözõk, azt kell megfejtenünk, mit szeretnénk elérni. álom a lámpaláz jele. Testünk általában énünket jelképezi, ezért az álmunkban fellépõ betegségek vagy sérülések igazából a személyünket

érintik. A horzsolások és vágások érzelmi ütközések, gennyesedõ és elmérgesedõ problémák, a daganatok feloldhatatlan érzelmi gócok szimbólumai lehetnek, a vakság pedig arra Szex utal, valamit nem látunk vagy nem akarunk látni. De elõfordulA szexuális képzetek egyik legjellemzõbb formája, amikor hat, hogy egyszerûen csak fejfájással feküdtünk le aludni, és nyilvános helyen szeretkezünk. Ez azt jelzi, szeretné kifejezni a fájdalom álmunkba is beszûrõdik. szexualitását, vagy azt, tudatni szeretné az egész világgal, Éber álom élvezi a szexet. Idegennel szeretkezni álmunkban teljesen Amikor alvás közben valaki tudatában van annak, csak ál- normális, ha nincs partnerünk, kapcsolatban pedig azt jelzi, modik: felismer egy fantasztikus elemet (pl. tud repülni), vagy pillanatnyi helyzetünk nem kielégítõ számunkra Az is lehet, felismeri az álmodás érzését. Az éber álmot látók erõsebb hogy erotikus álmaink segítenek megoldani

szexuális nehézegyéniséggel és nagyobb tehetséggel rendelkeznek Számos ségeinket, esetleg egyszerûen beteljesítik vágyainkat terapeuta az ember belsõ lénye fejlõdéséhez vezetõ út lény- Színek eges elemének tekinti - alkalmat ad arra, hogy máshogy reAz álmunkban látott színek tudatalattink állapotát tükröagáljunk, mint egyébként tennénk. Ahelyett például, hogy el- zik Különösen oda kell figyelni, ha több álomban is megjelemenekülünk álombéli üldözõnk elõl, szembefordulhatunk vele nik ugyanaz a szín, vagy egy színben álmodunk Munka vörös: energia, tûz, szenveÁlombéli munkánk megmudély, szerelem, szex, harag, vetathatja, mit akarunk valójában az szély élettõl. Ha ekkor is valódi munnarancs/sárga: vibrálás, öröm, kánkról álmodunk, munkánkkal élet, napsütés, melegség, spirikapcsolatos szorongásaink, fetualitás, irigység szültségeink kapnak teret álzöld: nyugalom, összhang, termunkban - valamit nem

fejeztünk mészet, betegség, féltékenység be, képtelenek vagyunk megoldakék: békesség, érzelmek, tér, ni. Ha az álmunkban végzett munszabadság ka nem valós állásunk, az jelentlila: pompa, királyság, különchet helyzetünkkel való elégedetködés lenséget. Ha ez a munka monofehér: ártatlanság, üresség, leton, az kishitûségünkre utalhat hetõség, tisztaság, szentség Pénz fekete: halál, félelem, gyász, Figyelje meg, álmában honnan jön a pénz, hogyan és mi- depresszió, titok, homály, gonosz hez kezd vele - ez sokat elárul az élethez való hozzáállásáról. Természet Elõfordul, hogy a kapcsolatokat jelképezi: ha váratlanul kapA természettel kapcsolatos álmokból az derül ki, hogyan juk, gyermekünk fog születni, ha találjuk, nagy hozománnyal viszonyulunk a körülöttünk lévõ világhoz, és mennyire érezzük kecsegtetõ házasság van kilátásban, ha elveszítjük, valaki ér- magunkat biztonságban. A táj és az idõjárás

határozza meg demtelenre pazaroljuk szeretetünket. A pénz rangot és hatal- az álom alaphangulatát, kulcsot adhat gondolkodásunk, beálmat is jelent lítódásunk és érzelmi állapotunk megértéséhez. Az esõ jelkéRepülés, zuhanás pezheti a ránk zúduló problémákat, aggodalmat, a napsütés Egyesek azért álmodnak repüléssel és zuhanással, mert békés, boldog állapotra utal, míg a vihar haragot fejezhet ki. tériszonyuk van, ezért így próbálják leküzdeni félelmeiket. A Utazás HOROSZKÓP Az utazásos álmok megmutatják, merre tartunk az életben. Érdemes megfigyelni, vannak-e társaink, vezetõként vagy csupán résztvevõként utazunk-e. Fakadhatnak menekülési vágyból, de szimbolizálhatnak változást, átmenetei állapotot is Ha az álombéli utazásnak nincs célpontja, az álom arra hívhatja fel figyelmünket, valamilyen célt kell kijelölni életünknek. De lehet, hogy csak egy emléktõl szeretnénk menekülni Veszteség Ha álmunkban

valamit/ valakit elveszítünk, az azt jelezheti, hogy valamit meg kell gyászolnunk, vagy életünk egy bizonyos korszakát le kell zárnunk. Ha temetõ képe jelenik meg, arra inthet minket, borítsunk fátylat a múltra és változtassunk életünkön. Ha elveszített személy jelenik meg álmunkban, csupán azt jelenti, tudatalattink próbálja feldolgozni a veszteséget. Rémálom Gyakran kísérik tehetetlenségi, bénultsági érzések. Az érzelmileg labilis emberek jobban ki vannak téve rémálmoknak Bár kellemetlen, lehet pozitív célja. Lehet a tudatalattinkból származó üzenet, amely így akar felkészíteni valami várható eseményre. Vissza is térhet, amíg megértjük jelentését, amíg kiváltó okát meg nem szüntetjük. Az álomfejtés és az álomértelmezés az önismeret kulcsa Az álmoknak sajátos jelképrendszerük van. Évezredek óta próbálják ezeket a képeket értelmezni és általuk utalásokat találni lelki életünkre. Freud volt az elsõ,

aki az álomszimbolika jelentéseit és magyarázatait a tudományos lélektan – különösképp a pszichoanalízis – számára hasznosította. Felismerte, hogy ezek a szimbólumok a tudatalattiból jövõ jelek, amelyekben sok csalódást, negatív érzést és rossz tapasztalatot rejtünk el. Az álomvilágban aztán álcázott formában újra felszínre törnek. Bizonyos terápiás eljárások elmélyülten foglalkoznak a páciensek álmainak tartalmával, hogy felfedjék és megoldják a konfliktusokat. De nem csak negatív élettapasztalatainkat és érzéseinket éljük meg álmainkban. Vágyaink, reményeink, tehetségünk is kifejezésre juthat bennük. Az álmok segíthetnek életünk tervezésében Ha ugyanis jobban ismerjük magunkat, életünket is sikeresebben tudjuk alakítani. Bizonyított tény: aki komolyan foglalkozik álmai tartalmával, többet megtudhat önmagáról. lelkititkaink.hu KOS (03.21-0420) RÁK (06.22-0722) MÉRLEG (09.23-1022) BAK (12.22-0120) Nem

szokott meghunyászkodni, de most nem Tudja, hogy valamin változtatnia kellene. Fogja magát vissza, ha kritikáról vagy Valaki a környezetében igen tolakodónak biártana félretenni a büszkeségét, és legalább Csalogassa elõ az önben rejlõ játékos, kedves, pletykáról van szó, és inkább hallgaszonyul érzelmi téren a hét közepén. Ha ez son nagyokat. Jobb, ha résen van közben, mert vidám ént, aki kikívánkozik, aki ébredezik Engednie kell fel- látszólag adja meg magát kedvesének Törõdjön többet zavarja, rengeteg olyan okot tud találni, ami igen jó vele és a családjával, ha hosszú távon harmóniát sz- kibúvónak bizonyul, hiszen nem kell olyat tegyen, amit így megfigyelheti, melyik kollégájában bízhat színre jönni és megtapasztalhatja azt, ami régi vágya. eretne! meg leginkább. nem szeretne. BIKA (04.21-0520) OROSZLÁN (07.23-0822) SKORPIÓ (10.23-1122) VÍZÖNTÕ (01. 21-0219) Most több baráti találkozónak kellene eleget

tenÉletébe belecsöppenhet egy olyan feladat, ami Legyen türelemmel és kerülje a konfrontáIgazából komolyabb szakmai kihívásokra váteljesen feltüzeli majd lelkét. Újból óriási lendületciókat Ha módja van rá, kerülje a vele való nie, amihez nem lesz kedve. Igazság szerint, a gyik, de erre még várnia kell. Kezdetben mostani hangulatának, és nem utolsó sorban a párkapcso- tel veti bele magát a munkába, aminek a késõbbiekben kapcsolatot! Lassan normalizálódik a helyzet, munka- kisebb konfrontációkra számíthat kollegái körében. anyagi hasznát veheti majd. Szívügyekben várja meg, míg és életkedve is visszatér Vitába keveredhet több Vegye elõ diplomáciai érzékét! Érzelmileg a szokásosnál latának is jobbat tesz, ha otthon marad. megszólal a belsõ hangja és hallgassa meg tanácsait. családtagjával. zárkózottabb lesz a héten. IKREK (05.21-0621) SZÛZ (08.23-0922) NYILAS (11.23-1221) HALAK (02.20-0320) Eljött az idõ, hogy

tanuljon a hibáiból, és elengedGondoskodó, törõdõ hozzáállásával gyorsan elHa eddig nem tette volna, munkahelyén az Fegyelmezze féltékenységét és próbáljon je a régi szemléletét érzelmi kérdésekben. Ha ebédidõit töltse kollégái társaságában, ugyahárítja az akadályokat. Otthon már nem ilyen meg beletörõdni abba, hogy partnere megfigyeli, elég sok gondot okozott ez már eddig a szerel- rózsás a helyzet: ne zsörtölõdjön a párjával, legyen elnézõbb, nis egy párbeszéd, vagy csak egy-két elcsípett mondat, olykor másokkal is szóba áll. Ha szûk kalitkában szmi kérdésekben, és egyre görcsösebbé tették mert csak jót akar Önnek! Ha a hétvégi programját keresztbe remek ötleteket adhat önnek, melyek késõbb eretné tartani, világgá megy, és nem lehet biztos, zseniálisaknak tûnnek, sok pénzt hoznak a konyhára. szervezi, ne morogjon, hanem próbálja meg élvezni. hogy visszatalál Önhöz. HOROSZKÓP Álom,

álomfejtés és álomértelmezés 12