Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Simon Szilvia - Főkönyvi rendszer

Adatlap

Év, oldalszám:2001, 2 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:380
Feltöltve:2006. augusztus 03
Méret:101 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Főkönyvi rendszer A főkönyvi rendszer keretén belül a gazdálkodó szervezetek az eszközeiket és a forrásaikat, a kiadásaikat (költségeiket) és a bevételeiket, az azokban bekövetkezett változásokat összevontan, értékben tartják nyilván, illetve számolják el a kialakított számlarendnek és számlatükörnek megfelelően. A jól működő számítógépes rendszer legalább a következő információkat bármikor képes szolgáltatni: - főkönyvi számlák állományának állása - naplók adott pillanatbeli állapota - mérlegsorok aktuális értékadatai - eredménykimutatás aktuális értékadatai - főkönyvi kivonat. A rendszer működésének leírása: egy induló vállalkozásnál a legelső feladatok közé tartozik a számvitel elszámolási rendszerének kialakítása, a kapcsolatok rögzítése, a főkönyvi könyvelés működésének megszervezése. A helyesen felépített számlatükör kétféle lehet: alábontásos és mellébontásos. Meg

kell határozni a költségelszámolási módokat is: - költségnemi könyvelés: elsődlegesen 5, ha a vállalkozás kis tételszámmal dolgozik, kismértékű az információigény - elsődlegesen költségnem: elsődlegesen 5, másodlagosan 6-7, ha a vállalkozás közepes méretű adottságokkal rendelkezik - elsődlegesen költséghely: elsődlegesen 6-7, másodlagosan 5, ha a vállalkozás sok telephellyel rendelkezik. A főkönyvi rendszer a könyvelési tételeket számlalapokon és naplókon rögzíti. A főkönyvi számlalapokra történő könyvelés (számlasoros) azt a célt szolgálja, hogy az eszközöket, a forrásokat, a ráfordításokat és a bevételeket elkülönítetten lehessen kimutatni. Használt naplófajták: banknapló, pénztárnapló, vevőnapló, szállítónapló, vegyes napló, nyitó, záró napló. A naplókon belül, illetve a naplók és a számlalapok vonatkozásában egyezőséget kell biztosítani a naplók tartozik és követel oldala között,

a számlalapok adott időszaki forgalma és az ugyanarra az időszakra vonatkozó naplók forgalma között, a számlalapok és a főkönyvi kivonat között. Beszámoló fajtái: éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló. Mindkettőnek tartalmaznia kell a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet. - mérleg: egy adott időpontra vonatkozóan mutatja a gazdálkodó szervezet pénzértékben kifejezett eszköz- és forrásállományát - eredménykimutatás: az eredmény összetevőit, illetve a mérleg szerinti eredményt mutatja - kiegészítő melléklet: a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódóan azokat az adatokat, szöveges indoklásokat tartalmazza, amelyeket a gazdálkodó szervezet valós pénzügyi helyzetének, eredménye bemutatásának megítéléséhez szükségesek - üzleti jelentés: bemutatja a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint azokat a lényeges eseményeket, amelyek a

mérleg forduló napja után következtek be. A számítógépes rendszerszervezés módszertana: Adatok, adatállományok kapcsolata: a főkönyvi könyvelés központi állománya a főkönyvi állomány, amelynek bázisa a számlatükör alapján kiállított és vezetett főkönyvi számlalapok sokasága. NAPLÓKÓD FŐKÖNYVI SZÁM MÉRLEGKÓD Kódszámrendszer: a főkönyvi rendszer azonosítója a főkönyvi szám, mellette még a naplókód, a mérlegkód, és az analitika azonosítója. - főkönyvi szám: a számlatükörben előforduló számlaszámok kódszáma - naplókód: naplótípus (bank, pénztár) és annak bontása - mérlegkód: meghatározza azt a mezőt, ahova egy adott főkönyvi számhoz tartozó értékadat a beszámolóban kerülni fog - analitika azonosítója: bármilyen típusú, felépítésű kódszám lehet, célja, hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek a feladások forrásai. Törzsállomány: NAPLÓTÖRZS FŐKÖNYVI TÖRZS

MÉRLEGTÖRZS Naplókód Napló neve Nyitás dátuma Nyitó érték T Nyitó érték K Főkönyvi szám Főkönyvi sz. megnev Naplókód Mérlegkód Nyitás dátuma Nyitó érték T Nyitó érték K Mérlegkód Tétel megnevezése Év Forgalmi állomány: a főkönyvi könyvelés az alapadatait háromféleképpen kaphatja meg: csak pénzügyi és számviteli bizonylatok útján, csak feladások útján, pénzügyi és számviteli bizonylatok, valamint feladások együttes bevitele után. A főkönyvi rendszer alapadatainak hordozói a főkönyvi feladások. A vezetői információk, a rendszer outputjai: a főkönyvi rendszer vezetői információi döntő mértékben a főkönyvi számlák forgalmával és a beszámolóra vonatkozó értékadatok alakulásával kapcsolatosak. A mérleg bármely időpontban kérhető, nem csak a beszámoló készítésekor. Miután mérlegkód alapján egy adott főkönyvi számhoz tartozó értékadat a mérleg megfelelő helyére is bekerül,

minden könyvelési időszak végén aktuális információkat tartalmaz.