Hadászat | Középiskola » Belügyi rendészeti alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 38 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:27

Feltöltve:2013. május 19.

Méret:408 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24 Azonosító jel: BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0911 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást egy vonallal húzza át! Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: • Olvassa el figyelmesen a feladatokat! • Kövesse pontosan az utasításokat! • Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el!

Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga 0911 2 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Határozza meg a rendvédelem fogalmát! . . . Írja le a rendőrségről szóló törvény rendelkezései alapján a határrendészettel összefüggő rendőri feladatokat! •. . •. . •. . 6 pont 2. Soroljon fel kettőt a rendészeti szervek működését meghatározó legfontosabb jogszabályok közül! . . 2 pont írásbeli vizsga 0911 3 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. Sorolja fel a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának lehetséges fokozatait! Válaszát kezdje a legszigorúbbal! . . . 3 pont 4. Az alábbi táblázatban különböző országok rendvédelmi modelljeinek sajátosságait láthatja Párosítsa össze az egymáshoz tartozó fogalmakat! Írja a számokat a betűk mellé! A. B. C. D. E. A

testület vezetője a városi rendőrfőnökkel azonos besorolású, mellérendelt viszonyban van. Az egység közparkok, egyetemek területének, repülőterek, metrók védelmére szervezett. A Rendőrség hatáskörébe tartozik a közés belső rend fenntartása, az államhatár őrzésével, védelmével kapcsolatos komplex feladatok. A törvényesség, eredményesség, hatékonyság és a rendészet demokratizmusa. A centrális irányítás meghatározó, azonban jelen van a tartományi szinten szervezett rendőrség is. Speciális, önálló rendőri erők, meghatározott bűncselekmények felderítésére (terrorista cselekmények, szervezett bűnözés, kábítószerkereskedelem) és speciális feladatok elvégzése. 1. Jelenleg is érvényesülő német irányzat 2. A 2008. január 1-jétől jelentős változáson átesett magyar rendőrség jellemzői 3. Az Amerikai Egyesült Államok speciális városi rendőrségei 4. Az angol rendészet reformértékű

átalakításának értékrendje 5. Szövetségi rendőrségi modell A:., B:, C:, D: , E:, 5 pont írásbeli vizsga 0911 4 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 5. Válaszoljon a forrást felhasználva a kérdésekre! „ A rendszer stabilizálására kialakított rendvédelmi testület a valóságban erősen centralizált, militarizált struktúrát vett fel[] A világnézet meghatározó társadalmi jellegének hangsúlyozása inkább a hivatásos rendőrség mellett tevékenykedő önkéntes alakulatok létrehozásában és – természetesen szigorú párt- és állami ellenőrzés alatti – működtetésben nyilvánult meg[.] az államok önmagukban voltak rendőrségek, hiszen lényegében olyan rendőrállamként funkcionáltak, amelyek gyenge, bár jól szervezett rendőrségi apparátussal rendelkeztek” Melyik rendvédelmi alapmodellt jellemzi a fenti idézet? Emeljen ki a szövegből legalább 3 ismérvet, amellyel

a modell jellemezhető! . . . 4 pont 6. Soroljon fel kettő esetet, amikor az Rtv feljogosítja a rendőrt a bilincs használatára! . . 2 pont írásbeli vizsga 0911 5 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 7. A képek tanulmányozása után egészítse ki a mondatokat a bilincselésre vonatkozó szakmai szabályok alapján! 1. 2. 3. 4. 1. . egymáshoz bilincselése akkor indokolt, ha szökéstől, támadástól kell tartani. Amennyiben nem áll rendelkezésre további bilincs vagy más alkalmas eszköz, szintén indokolt lehet több személy egymáshoz bilincselése. Gépkocsival történő szállítás esetén az összebilincselést . 2. a legmegszokottabb módszer. A kezek hátrabilincselésére testi kényszer alkalmazása esetén, vagy akkor kerül sor, ha rendőr elleni támadástól vagy szökéstől lehet tartani, illetve a személy van. 3. Indokolt esetben a . bilincselését akkor kell alkalmazni, amikor

feltehető, hogy a személy . kárt okozna, vagy különösen súlyos bűncselekmény elkövetése esetén. 4. Indokolt esetben bilincselést akkor lehet alkalmazni, és csak addig van helye, amíg . segítségül hívásával nem biztosítható az intézkedés eredményes befejezése. 4 pont 8. Egészítse ki a lőfegyverhasználat teljes tilalmára vonatkozó mondatot! Nem alkalmazható lőfegyver – a jogos védelem esetét kivéve – . és a . szemben 2 pont írásbeli vizsga 0911 6 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 9. Húzza alá a definíciókban a vastaggal szedett választási lehetőségek közül a helyes fogalmi elemeket! Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a Btk. a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból/ véletlenül/ nem akaratlagosan elkövetett cselekmény, amely veszélyes az állampolgárokra, közösségre, társadalomra és amelyre a Btk. büntetés kiszabását rendeli

Társtettesek azok a személyek, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás céljairól/tevékenységéről/gondolatairól tudva, közösen valósítják meg. Nem büntethető a bűncselekmény elkövetője, ha a cselekménye az elkövetéskor/a büntetőeljárás megindításakor/elbíráláskor olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a Btk. szerint alkalmazható legenyhébb büntetés kiszabása is szükségtelen A büntetőjogi szankciók alkalmazásának célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más személy jogellenes cselekményt/ /bűncselekményt/szándékos jogsértést kövessen el. 4 pont 10. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, és tegyen X-et a megfelelő oszlopba aszerint, hogy igaz vagy hamis a megadott meghatározás! Meghatározás A tanúkihallgatás során azt a személyt is ki lehet hallgatni, aki hallomásból jutott információk birtokába. A terhelt

nem köteles igazat mondani, de a vallomástételt nem tagadhatja meg. Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan dolog, mely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas. A helyszíni szemle előtt a terheltnek nyilatkoznia kell, hogy miként követte el a cselekményt. Igaz Hamis 4 pont írásbeli vizsga 0911 7 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 11. Figyelje meg a képeken látható nyomokat, majd egészítse ki a táblázatot a meghatározottak szerint! 1. 2. 3. nyomképző fajtája szerint 1. 4. nyomhordozón való ábrázolódás szerint nyomkeletkezés mechanizmusa szerint térfogati nyom statikus /mechanikai 2. statikus/ mechanikai közlekedési eszköz, 3. alkatrész nyoma 4. dinamikus /mechanikai térfogati nyom dinamikus/ mechanikai 5 pont írásbeli vizsga 0911 8 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 12. Számozással állapítsa meg a helyszíni

szemlebizottság tevékenységének helyes sorrendjét! Szükség szerint a szemlebizottság vezetője intézkedik a nyomon üldözés bevezetéséről. A bizottságvezető irányításával a szemlebizottság megvizsgálja a szemle tárgyát, dokumentálja az ott látottakat. A bizottságvezető az indulást megelőzően tájékozódik a helyszín és az esemény jellegéről, a szemle tárgyáról, ennek megfelelően gondoskodik a bizottság összetételéről. A szemlét követően annak tárgyát a szemlebizottság vezetője átadja a jogosultnak és a helyszínről bevonul. A bizottságvezető meghallgatja a helyszínbiztosító rendőr jelentését, kikérdezi a visszatartott tanúkat. 5 pont 13. A forrás és saját ismeretei felhasználásával válaszoljon a kérdésekre! „ A Nyíregyháza felé haladó sávban történt baleset nyomán az M3-as autópályát mindkét oldalon teljes egészében lezárták – közölte a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

sajtószóvivője. A közlemény szerint a paraffint szállító tartálykocsi azt követően gyulladt ki, hogy összeütközött egy másik teherautóval, majd még két személygépkocsi is beleszaladt a teherutókba. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki az egri, mezőkövesdi, miskolci és a hevesi tűzoltók. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a vegyi anyag berobbanását. A műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás délelőtt fél tizenkettőkor történt balesetet követően délután fél egykor még tartott. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője pedig elmondta: a paraffint szállító kamionnak csak a külseje égett, a tűz nem terjedt át a szállítmányra. A balesethez tíz tűzoltóautóval 25 tűzoltó és két vegyi felderítő csoport vonult ki. „ (sajtóközlemény) A szövegben leírt szerven kívül, mely két rendészeti szervnek kellett közreműködnie a katasztrófahelyzet elhárításában? . .

írásbeli vizsga 0911 9 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: Soroljon fel 3 olyan egyéni ruházati- és védőfelszerelést, amelyet a tűzoltók a katasztrófa elhárítása során alkalmazhatnak! . . . Mi indokolta a Tűzoltóság nagy erőkkel történő kivonulását? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A. az autópálya közlekedési viszonyainak helyreállítása B. különböző műszaki tulajdonsággal rendelkező járművek összeütközése C. a katasztrófahelyzet gyors és szakszerű elhárítása 6 pont 14. Az ábra egy megyében – azon belül egy nagyvárosban – elkövetett bűncselekmények számának alakulását mutatja be a 2006–2008. év első 7 hónapjában Bűncselekmények száma az adott év I-VII. hónapjában Bűncselekmény megnevezése Megyei adatok Nagyvárosi adatok Garázdaság Okirat hamisítás Betöréses lopás Közúti balesetokozás Szándékos testi sértés Garázdaság

Okirat hamisítás Betöréses lopás Közúti balesetokozás Szándékos testi sértés 2006 2007 2008 Növekedés 2008-ban a 2007-es évhez viszonyítva 604 456 1724 603 462 1848 613 468 2051 1,7% 1,1% 11% 1653 1599 1602 1% 597 512 541 5,7% 194 95 789 176 102 888 174 124 1043 -1,1% 21% 17,5% 487 398 369 -28% 196 159 182 14,5% Írja le a statisztikai tábla adatai alapján, hogy 2006-hoz képest 2008-ban hol és milyen erőszakos bűncselekmények esetében, valamint milyen mértékben volt csökkenés tapasztalható a regisztrált bűncselekmények számában! írásbeli vizsga 0911 10 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: . . 3 pont 15. Húzza alá az alábbi fogalmak közül azt a hármat, amelyek jellemzően a bűnözés kialakulásának okai lehetnek! a születések számának alakulása, munkanélküliség, nemzetközi kapcsolatok, az oktatás színvonala, marginalizálódás, átképzőprogramok,

segélyezési rendszer, önkormányzati szerepvállalás, elszegényedés, társadalmi mobilitás, reális én-kép 3 pont 16. Karikázza be a felsorolásból annak a két bűncselekménynek a betűjelét, amelyek tipikusan a közterületen követhetők el! a) csődbűncselekmény, b) levéltitok megsértése, c) gépkocsi feltörés, d) hamis vád, e) zseblopás, f) számítógépes csalás, g) okirat hamisítás, h) kényszervallatás 2 pont írásbeli vizsga 0911 11 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 17. Fejtse ki a dokumentum részlet elemzésével a hivatásos állományviszonyba tartozókat terhelő kötelezettségeket és sajátosságokat! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 300 szó terjedelemben fogalmazza meg! (Elérhető: 20 pont) „ 1. A köz szolgálatáról és a testülethez

tartozásról A rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak megfelelően, a köz érdekében, a társadalom által biztosított lehetőségek között látja el. Önként vállalt hivatásával szemben különleges társadalmi elvárások érvényesülnek, melyekre szolgálati viszonyának fennállása alatt mindvégig figyelemmel kell lennie. Hivatását az előírások és a vezetők utasításainak betartásával, az esküjében foglaltak szerint gyakorolja, tudása legjavát nyújtja. 2. A tisztességről Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép. Elutasít minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására. Rendőri mivoltát, a tudomására jutott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli. 3. Az erőszakról A rendőr erőszakot kivételesen, kizárólag a törvényes cél elérése

érdekében, jogszerű formában és szükséges mértékben alkalmaz, törekszik a következmények mérséklésére. Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erőszak minden formáját. 4. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról A rendőr elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat. Elfogulatlanul jár el nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, vallási és politikai meggyőződésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül. 8. A munka minőségéről A rendőr jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon, törvényesen, szakszerűen, hatékonyan végzi. Bővíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg 13. A közbizalomról A közbizalom súlyos veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthető különösen: ha a

rendőr szándékos vagy súlyos következménnyel járó gondatlan bűncselekményt követ el; ha tulajdon elleni szabálysértést követ el; ha felettese felhívása ellenére olyan írásbeli vizsga 0911 12 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: szerencsejátékot folytat, amely miatt súlyos anyagi függősége alakult ki; ha botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét környezetében elvesztette; ha kábítószert fogyaszt; ha bűnöző életmódot folytató személlyel nem szolgálati célú, elvtelen kapcsolatot tart fenn; ha nyilvánvalóan jogellenes szervezet rendezvényein rendszeresen megjelenik vagy annak tevékenységében részt vesz. „ (A forrás az országos rendőrfőkapitány által kiadott Rendőr Hivatás Etikai Kódexéből származó idézet) A feladat megoldása során az alábbi szempontokat vegye figyelembe: - a dokumentum kiadásának célja; összefüggés a

hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek valamint a szöveg tartalma között; a szövegben megfogalmazott értékek és az Alaptörvényben is kiemelt alapjogként védelmezett jogok közötti párhuzam; a dokumentumban szereplő olyan elvek, amely megsértése jogellenes cselekedetnek minősül; lehetséges bűncselekmények, amelyek a 3. pont követelményeinek megsértéséből származhatnak. írásbeli vizsga 0911 13 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: írásbeli vizsga 0911 14 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: Szempontok Helyes feladatmegoldás Szaknyelv alkalmazása Logikus felépítés Megszerkesztettség, nyelvhelyesség A 17. feladat pontszáma összesen írásbeli vizsga 0911 15 / 24 Elérhető Elért pont 10 4 4 2 20 2012. május 24 Belügyi

rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 18. Olvassa el figyelmesen az alábbi cikket, majd mutassa be a hivatkozott rendőri intézkedés teljes szakmai követelményét! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 450 szó terjedelemben fogalmazza meg! (Elérhető: 30 pont) „Igazoltatási kézikönyvet jelentetett meg honlapján a rendőrség. A kiadvány célja az, hogy az állampolgárok is tisztában legyenek vele, miként zajlik a rendőri igazoltatás, illetve hogy kinek milyen jogai és kötelezettségei vannak ezalatt. [] A zsebkönyvet azért készítettük, hogy erősödjön a bizalom az állampolgárok és a rendőrök között, és hogy a rendőrök gyorsabban és gördülékenyebben végezhessék a munkájukat - írja az országos rendőrfőkapitány a kiadvány bevezetőjében. A 10 oldalas dokumentumban a legapróbb részletekig összegyűjtötték az igazoltatással

kapcsolatos tudnivalókat, így többek között azt, hogy mit tehet és mit nem tehet a rendőr, illetve hogy mi az állampolgár joga és kötelessége ilyenkor. A "kiskáté" kitér arra is, hogy miként zajlik az igazoltatás, és hová fordulhat panasszal az állampolgár utána. A rendőrség által készített szakmai anyagot egyeztették a civilekkel is: a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és az adatvédelmi biztos is elfogadta azt. Az állampolgárok igazoltatására csak törvényben felhatalmazott személy jogosult. A rendőrök számára ezt a felhatalmazást a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV törvény (a továbbiakban: rendőrségi törvény) biztosítja, míg végrehajtásának egyes részletszabályait a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII 23) IRM rendelet határozza meg Természetesen nemcsak a Rendőrség rendelkezik törvényi felhatalmazással az igazoltatásra, hanem

más egyéb hatóságok vagy szervek hatáskörében eljáró személyek is. Ezek közül említhetők a Vám- és Pénzügyőrség állományába tartozók, a büntetés-végrehajtási szervek területére belépni szándékozó személyeket érintően a Büntetés-végrehajtási Szervezet állománya, a Magyar Honvédség állománya vonatkozásában a katonai rendészek, a közterület felügyelők, a fegyveres biztonsági őrségek tagjai, a működési területükön a Természetvédelmi Őrszolgálat és a Mezei Őrszolgálat munkatársai, valamint az ellenőrzési tevékenysége során a Munkaügyi Hatóság. Az egyes megjelölt hatóságokra vagy szervek tevékenységére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően az állampolgárok kötelesek ezen hatóságok vagy szervek hatáskörében eljáró személyek felszólításának is eleget tenni, és személyazonosságukat igazolni.” (forrás: Internet) írásbeli vizsga 0911 16 / 24 2012. május 24 Belügyi

rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: A feladat megoldása során az alábbi szempontokat vegye figyelembe: - a rendőri intézkedés célja; a rendőri intézkedések alapelvei; az igazolás céljából elfogadható okmányok, az okmányhamisítás gyakoribb fajtái; a személy és adat ellenőrzése, végrehajtásának menete; az igazoltatást indokoló okok és körülmények; az igazoltatásra jogosult rendvédelmi és más szervek. . írásbeli vizsga 0911 17 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: . . írásbeli vizsga 0911 18 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: Szempontok Helyes feladatmegoldás Szaknyelv alkalmazása Logikus felépítés Megszerkesztettség, nyelvhelyesség A 18. feladat pontszáma összesen írásbeli vizsga 0911 19 / 24 Elérhető Elért pont 16 8 4 2 30

2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: 19. Mutassa be a büntetőeljárás során a bíróság, az ügyész és a védő tevékenységét, feladatait! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 450 szó terjedelemben fogalmazza meg! (Elérhető: 30 pont) A feladat megoldása során az alábbi szempontokat vegye figyelembe: - a bíróságok kizárólagos jogai, eljárási alapelvek; a bíróságok döntési, ítélkezési tevékenysége; a különböző szintű bíróságok, a jogorvoslat esetén eljáró hatóságok hierarchikus felépítése; az ügyész feladatai, jogai a nyomozás folyamatában; az ügyész egyéb feladatai a büntetőeljárás során; a védő feladata; a védő fellépésének lehetőségei; a védő jogai a védelem ellátása során. írásbeli vizsga 0911 20 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek

emelt szint Azonosító jel: írásbeli vizsga 0911 21 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: Szempontok Helyes feladatmegoldás Szaknyelv alkalmazása Logikus felépítés Megszerkesztettség, nyelvhelyesség A 19. feladat pontszáma összesen írásbeli vizsga 0911 22 / 24 Elérhető Elért pont 16 8 4 2 30 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: írásbeli vizsga 0911 23 / 24 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Azonosító jel: maximális pontszám elért pontszám I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 6 2 3 5 4 2 4 2 4 4 5 5 6 3 3 2 feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II.

Szöveges, kifejtendő feladatok 17. feladat 20 18. feladat 19. feladat 30 30 II. Szöveges, kifejtendő feladatok összpontszáma II. Szöveges, kifejtendő feladatok vizsgapontszáma a 2-vel való osztás és a szükséges kerekítés után Az írásbeli vizsgarész pontszáma 80 40 100 Dátum: . javító tanár pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . írásbeli vizsga 0911 24 / 24 2012. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0911 BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint

Javítási-értékelési útmutató Általános tudnivalók A szaktanár csak a megoldási útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el. Az ettől eltérés elfogadhatóságára a részletes megoldási útmutatóban utalás található. Az itt feltüntetett pontozási előírásokat is pontosan be kell tartani! A tanuló egyes feladatra kapott pontszámát a feladatok alatt található – a maximális pontszámot feltüntető melletti – téglalapba kell írni. Kérjük, a szaktanár ügyeljen a részpontszámok pontos összeadására! I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik • • • • Rossz vagy hiányzó válasz esetén 0 pontot kell adni. Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, az összes elem megjelölése esetén a válaszra 0 pontot kell adni. A kiváló megoldások esetében sem lehet a

megjelölt maximális pontnál többet adni. Minden olyan megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a javítási útmutatóban szereplő válasszal, ezért ezeknél a feladatoknál a megoldásokat „/” jellel választottuk el. írásbeli vizsga 0911 2 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Elérhető pontszám 6 pont A rendvédelem meghatározott állami szervek által végzett állami tevékenység, amely a közrend és a közbiztonság fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartás megszakítására, megakadályozására és a megzavart közrend helyreállítására irányul. • Az államhatár őrzése – a rendőrség megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését. • Az államhatáron áthaladó személy- és gépjármű forgalom és szállítmányok ellenőrzése- végzi

a határátléptetést és biztosítja a határátkelőhelyek rendjét. • Elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeketintézkedéseket tesz az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelésére. Megjegyzés: a helyes és részletes definíció 3 pont, míg a határrendészeti feladatok helyes kifejtése 1-1 pont. 2. Elérhető pontszám 2 pont - 1949. évi XX törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról/ Magyarország Alaptörvénye - 1994. évi XXXIV törvény a Rendőrségről Megjegyzés: további elfogadható válasz például: 62/2007. ( XII23 ) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 1995.évi CVII törvény a Büntetés-végrehajtás Szervezetéről 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1999. évi LXXIV törvény a katasztrófavédelemről 1996. évi XXXVII törvény a polgári védelemről

stb. 3. Elérhető pontszám 3 pont fegyház börtön fogház Megjegyzés: Csak a helyes válasz és a helyes sorrend fogadható el! 4. Elérhető pontszám A: 3 , B: 2 , írásbeli vizsga 0911 5 pont C: 4 , D: 1 , 3 / 14 E: 5, 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. Elérhető pontszám 4 pont - a szocialista- kommunista / egypárti rendvédelmi modellt - a rendőri szervezetek erősen/centralizált és militarizált szervezetek voltak - szigorú/közvetlen párt- és állami ellenőrzés, működtetés - hivatásos rendőrség mellett tevékenykedő önkéntes alakulatok létrehozása Megjegyzés: További elfogadható válaszok: - rendőri vezetők kiválasztásakor döntő szempont a politikai megbízhatóság / a világnézet meghatározó hangsúlya - rendőrállamként funkcionáltak, jól szervezett apparátussal 6. Elérhető pontszám - önkárosítás megakadályozására - támadás megakadályozására

Megjegyzés: További elfogadható válaszok: - szökés megakadályozására - ellenszegülés megtörésére 7. Elérhető pontszám 1. Több személy kezének ; fel kell oldani 2. Kezek előre – hátrabilincselése; fizikai erőfölényben 3. lábak egymáshoz; önmagában és/vagy másban 4. tárgyhoz; más személy 2 pont 4 pont Csak akkor adható pont, ha a kérdéseknél mindkét válaszelem helyes. 8. Elérhető pontszám - láthatóan terhes nővel; 9. Elérhető pontszám - gondatlanságból - tevékenységéről - elkövetéskor - bűncselekményt 2 pont gyermekkorúval 4 pont 10. Elérhető pontszám 4 pont Meghatározás A tanúkihallgatás során azt a személyt is ki lehet hallgatni, aki hallomásból jutott információk birtokába. A terhelt nem köteles igazat mondani, de a vallomástételt nem tagadhatja meg. Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan dolog, mely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas. A helyszíni szemle előtt a terheltnek

nyilatkoznia kell, hogy miként követte el a cselekményt. írásbeli vizsga 0911 4 / 14 Igaz Hamis X X X X 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 11. Elérhető pontszám nyomképző fajtája szerint 5 pont nyomhordozón való ábrázolódás szerint nyomkeletkezés mechanizmusa szerint 1. emberi testrész nyoma, lábbeli nyom 2. emberi testrész nyoma, ujjnyom felületi, réteg lerakódási nyom réteg lerakódási és egyben réteg leválási nyom/ térfogati nyom – mindkét megoldás elfogadható 3. 4. eszköznyom 12. Elérhető pontszám 5 pont Szükség szerint a szemlebizottság vezetője intézkedik a nyomon üldözés bevezetéséről. A bizottságvezető irányításával a szemlebizottság megvizsgálja a szemle tárgyát, dokumentálja az ott látottakat. A bizottságvezető az indulást megelőzően tájékozódik a helyszín és az esemény jellegéről, a szemle tárgyáról, ennek

megfelelően gondoskodik a bizottság összetételéről. A szemlét követően annak tárgyát a szemlebizottság vezetője átadja a jogosultnak és a helyszínről bevonul. A bizottságvezető meghallgatja a helyszínbiztosító rendőr jelentését, kikérdezi a visszatartott tanúkat. 4/3 3/4 1 5 2 Megjegyzés: A feladat első és második sora a helyes megoldás szempontjából felcserélhető, a válasz ebben a sorrendben is elfogadható. 13. Elérhető pontszám Polgári Védelem Rendőrség 6 pont Minden olyan válasz elfogadható, amely az egyéni ruházati- és védőfelszerelés körébe vonható! Például: védősisak bevetési ruha védőkesztyű arcvédő kámzsa saválló ruha védőcsizma stb. C. a katasztrófahelyzet gyors és szakszerű elhárítása írásbeli vizsga 0911 5 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 14. Elérhető pontszám 3 pont - a megyében a szándékos testi sértések

esetében 597-ről 541-re csökkent a regisztrált cselekmények száma; - a nagyvárosban a garázdaságok száma 194-ről 174-re csökkent; - a nagyvárosban 196-ról 182-re csökkent a szándékos testi sértések száma. Megjegyzés: Bármely más megfogalmazás és sorrend elfogadható, amelyek helyesen tartalmazzák az egymáshoz tartozó adatpárokat (hely, bűncselekmény megnevezése, mértéke). Amennyiben hibás a bűncselekmények megnevezése, valamint a hozzájuk tartozó adatpár, nem adható pont! 15. Elérhető pontszám 3 pont - munkanélküliség - marginalizálódás - elszegényedés 16. Elérhető pontszám 2 pont c) gépkocsi feltörés, e) zseblopás írásbeli vizsga 0911 6 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK A SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE A javítás megkönnyítése érdekében a megoldásban vastagítással emeltük

ki azokat a fogalmakat, melyeket a válasz kidolgozása során mindenképpen elvárunk a vizsgázótól, mert azok a tartalmi kifejtés és a szaknyelv alkalmazása szempontjából is lényegesek. Aláhúzással jelöltük azokat a szövegrészeket, melyek a megadott részkérdések és szempontok összefüggéseit fogalmazzák meg. A szöveges feladatok értékelése A szöveges, kifejtendő feladatokra 80 pont adható, amit úgy kell vizsgaponttá alakítani, hogy a II. részre adott pontszámot kettővel kell osztani Ha az osztás törtszámot eredményez, akkor felfelé kell kerekíteni. A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik ¾ ¾ ¾ ¾ helyes feladatmegoldás, szaknyelv alkalmazása, logikus felépítés, megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 1. A helyes feladatmegoldás értékelése A helyes feladatmegoldás során a vizsgázónak minden feltett kérdésre válaszolnia kell minden megadott szempont figyelembevételével. A megadott szempontok

között maga állíthat fel logikai sorrendet. Az értékelés során elsősorban tehát azt kell figyelembe venni, hogy a válasz milyen mértékben és mélységben tárja fel a problémát. Nem lehet szervesen különválasztani a logikus felépítéstől, hiszen fontos, hogy az egyes kérdések közötti logikai kapcsolatot is felismerje a tanuló. Ha a vizsgázó válaszában a javítási útmutatóban meg nem jelenített összefüggésre mutat rá, és az a feladat megoldás szempontjából értékelhető, arra is adható pont. Az értékelés során az alábbi tartalmi jegyekre kell koncentrálni: ¾ A részkérdések illetve szempontok kifejtése tartalmazza a szükséges szakkifejezésekkel a válasz valamennyi lényeges elemét; ¾ Az egyes részkérdések és szempontok közötti kapcsolatot megteremtve, a problémamegoldás során felismeri, és megválaszolja a fontos összefüggéseket; ¾ A tartalmi kifejtés során az egyes részkérdéseket a megadott szempontok

szerint a szükséges mélységben fejti ki. Amennyiben a feladatmegoldás értékelése 0 pont, akkor a feladat összértékelése is 0 pont kell, hogy legyen. A feladatmegoldás értékelése az alábbiak szerint történik Rövidebb kifejtést igénylő feladat 9–10 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre a szükséges mértékben válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt az egyes részkérdések között. A válaszában minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. írásbeli vizsga 0911 Komplex feladatok 14–16 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre a megadott szempontoknak megfelelően a szükséges mértékben válaszolt. Válaszában kapcsolatot teremt az egyes részkérdések között. A válaszában minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. 7 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 6–8 pont akkor adható, ha a

vizsgázó a részkérdések legalább felére a szükséges mértékben jól válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt az egyes részkérdések között. A válaszban minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. 3–5 pont akkor adható, ha legalább egy részkérdést teljes egészében kidolgozott, a többi kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak a fentieknek megfelelő értékelhető elemek. 1–2 pont akkor adható, ha legalább egy részkérdést megválaszolt, vagy több kidolgozását is megkezdte, de a teljes, a kívánalmaknak megfelelő kifejtésig nem jutott el. 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban nincsen értékelhető elem. 9–13 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre válaszol a megadott szempontok többségének érintésével. A válaszban minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. 5–8 pont akkor adható, ha a részkérdések, és

a megadott szempontok legalább felét túlnyomó részt kidolgozta, a többi kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak a fentieknek megfelelő értékelhető elemek. 1–4 pont akkor adható, ha legalább egy részkérdést megválaszolt a hozzá kapcsolódó szempontok szerint, de a teljes, a kívánalmaknak megfelelő kifejtésig nem jutott el. 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban nincsen értékelhető elem. 2. A szaknyelv alkalmazásának értékelése A szaknyelv alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgázó a feladatok mindegyikében a már tanult ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a szakkifejezések pontos és odaillő használata nélkül. Fontos, hogy a javítási, értékelési útmutatóban megvastagítással kiemelt szakkifejezések a válaszban szerepeljenek. Az összesítés szempontjából az erre az értékelési szempontra adott 0 pont nem jelent összesített

0 pontot is egyben. Rövidebb kifejtést igénylő feladat 3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma megoldása során valamennyi lényeges szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel pótolja. 1–2 pont akkor adható, ha a probléma megoldása során a szakkifejezéseket csak kisebb mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos megnevezést használja, de az általa használt megnevezés utal a helyes kifejezésre. Komplex feladatok 6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma megoldása során valamennyi lényeges szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel pótolja. 3–5 pont akkor adható, ha a probléma megoldása során a szakkifejezéseket csak kisebb mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos megnevezést használja, de az általa használt megnevezés

utal a helyes kifejezésre vagy azokat körülírja. 1–2 pont akkor adható, ha legalább néhány olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a válasz, mely a feladat megoldása szempontjából lényeges. 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó nem használ szakkifejezéseket még körül- egyáltalán nem használ szakkifejezéseket írással sem. még körülírással sem. írásbeli vizsga 0911 8 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. A logikus felépítés értékelése Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, az e szempontra adott 0 pont nem jelenti azt, hogy az egész feladatmegoldás is 0 pontot ér. 3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma kifejtése során az egyes részkérdések közötti logikai kapcsolatot felismeri, és válaszában a szükséges mértékben levezeti. Emellett a megoldás során tématartó, a

forrásokat logikus rendszerben alkalmazza. 1–2 pont akkor adható, ha a részkérdések kifejtése során válaszában eltér a megadott kérdések logikai sorrendjétől, de az egyes részkérdések között nem teremt logikai kapcsolatot, de az egyes válaszelemek között van felfedezhető logikai összefüggés. 0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre egyáltalán nem lehet következtetni. 4. A megszerkesztettség, nyelvhelyesség értékelése Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, a nyelvhelyesség szempontjából lényeges a szabatos, tagolt, igényes fogalmazás, valamint a szöveg megszerkesztettsége is, ugyanakkor a 0 pont ebben az esetben sem jelenti az egész feladat 0 pontos értékelését. 2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló tagolt és szerkesztett szöveg. 1 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szöveg. 0 pont akkor

adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre egyáltalán nem lehet következtetni. Az általunk javasolt megoldásokban: • vastagon szedett betűvel jelöltük a kötelező tartalmi elemeket, melyeknek meg kell jelenniük a megoldásban, • aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a maximálisra értékelt megoldásban. A megadott megoldási szempontoknak megfelelően minden megoldási javaslatot külön bekezdésben szerepeltettünk. Ez azonban nem jelent a feladat teljes megoldása során logikai sorrendet, az ettől való eltérés lehetséges. A javaslattól eltérő, de az értékelési útmutatónak egyéb szempontból megfelelő tartalmi vagy logikai felépítésű válaszok is elfogadhatók! 17. Elérhető pontszám 20 pont Az országos rendőrfőkapitány által 2007-ben kiadott Rendőri Hivatás Etikai Kódexéből származó idézet olyan alapszabályokat, elvárásokat tartalmaz,

amelyek a rendőri hivatás, a különleges közszolgálati tevékenység végzése során a jogszabályok által kötelezően előírt jogi normák mellett, azokon felül kell, hogy érvényesüljenek. Egyfajta erkölcsi iránytűként működve iránymutatást ad a szolgálat során és a szolgálaton kívül követendő viselkedési írásbeli vizsga 0911 9 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató formákról, elvárt és tanúsítandó magatartásokról. A Kódex segítséget nyújt abban, hogy mind a vezetők, mind pedig a beosztottak tevékenységük során helyesen járjanak el, döntéseik a jog és az elfogadott közösségi erkölcs szabályain nyugodjanak. Felismerhetővé teszi a hivatásos szolgálattal nem összeegyeztethető, kifogásolható magatartásokat. A rendőr tevékenységét az Alaptörvény, a Rendőrségi törvény és más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, nem utolsósorban

esküjében foglaltak szerint végzi. E jogszabályok a köz szolgálatának sajátosságai szerint és önkéntes hozzájárulás alapján, bizonyos esetekben korlátozhatják a rendőr állampolgári jogait. A jogi parancson túl korlátozást jelent a magasabb szintű erkölcsi normák teljesítése, melynek hátterében a Kódex jelenik meg Példaként említhető a véleménynyilvánítás szabadsága, a szabad mozgás, a tartózkodási hely szabad megválasztása, de az egyesülési, vagy gyülekezés szabadságához fűződő jog is. Bizonyos jogosítványok érvényesülésének korlátját a függelmi viszonyokból eredő sajátosságok adják. Az Alaptörvény kiemelten védett jogként nevesíti az emberi jogokat, valamint emberi méltóságot ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetés minden megnyilvánulását tilalmazza. A Kódex 4. pontja különös rendőri feladatként nevesíti ezen alkotmányos értékek védelmét, példálózó jelleggel felsorolja azokat a

lehetséges formákat, amelyek a megkülönböztetés alapjai lehetnek. A Kódex 2. pontjában foglalt magatartás a hivatali visszaélés vagy vesztegetés bűncselekményére utal A 4 pont a személyiségi jogok védelméről szól, annak megsértése büntető vagy polgári jogi felelősséget keletkeztet. A 13 pont kifejezetten nevesíti a szándékos vagy gondatlan bűncselekmény elkövetését, ugyanakkor különösen is nevesíti a kábítószerfogyasztást. A Kódex 3. pontja a köz szolgálatával össze nem férő erőszakos magatartásokra is utal, melyek az igazságszolgáltatás tisztasága elleni bűncselekmények körébe sorolható tényállások megvalósulását vetik fel. Ilyen lehet a bántalmazás hivatalos eljárásban vagy – súlyosabb esetben – a kényszervallatás bűntette. írásbeli vizsga 0911 10 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 18. Elérhető pontszám 30 pont A feladat

értékelésekor a „Komplex feladatok” számára meghatározott útmutatót kell figyelembe venni! A rendőr a feladata ellátása során igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiztonság védelme érdekében, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból, illetve tartózkodása jogszerűségének megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenőrzés során meg kell állapítani. Szintén az intézkedés célját képezi az intézkedés alá vont személy céltudatos elszámoltatása, vagy a valamely okból gyanússá vált személyek kiszűrése. Az igazoltatás további rendőri intézkedésnek is alapját képezheti, ezért a személyi adatok megállapítása a későbbi rendészeti-, szabálysértési vagy büntetőeljáráshoz elengedhetetlenül szükséges. Az igazoltatáskor is a rendőri intézkedésekkel szemben megfogalmazott általános alapelvek érvényesülnek. Kizárólag szükség esetén és a jogszabályban

meghatározott feltételek megléte esetén és az ott meghatározott módon, jogszerűen, a személyazonosság megállapítása céljából kezdeményezhető az intézkedés. A Szolgálati Szabályzat leírja az igazoltatás szakszerű végrehajtásának szabályait, így például a határozottságot, kulturáltságot, de ide sorolhatjuk a szükséges taktikák és technikák ajánlásait. Az igazoltatás során – az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően – korra, nemre, fajra, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi származásra, illetve más helyzetre különbséget tenni nem szabad. Ez megfelel az objektivitás követelményének, a részrehajlás nélküli intézkedésnek. Az igazoltatás akkor eredményes, ha a célját, tehát a személyazonosságot sikerült megállapítani. Az elvek érvényesülésének alapvető feltétele a biztonságos végrehajtás, amelynek célja a veszélyeztetettség vagy a károkozás lehetőségének elkerülése mind a rendőr, mind

mások személyében vagy dolgaiban. Az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához olyan okmány fogadható el, mely tartalmazza a név, a születési hely, a születési idő, az édesanya születési neve és további adatok – így például lakcím – megállapítható. Erre a célra a személy igazolvány, vagy más, fényképpel ellátott, a személyazonosság igazolására alkalmas más okmány, például útlevél, vezetői engedély fogadható el. Az okmányokat a hatóság félrevezetésének, vagy más jogsértés érdekében gyakran hamisítják. Ennek leggyakoribb módszerei a fényképcsere, lapcsere, a bejegyzett adatok tartalmának megváltoztatása – hozzáírás, törlés, felülírás - , de előfordul más személyi okmányának felhasználása is. Szintén bűncselekményt valósít meg az a személy, aki már eleve olyan okmányt kíván felhasználni személyazonosságának írásbeli vizsga 0911 11 / 14 2012. május 24 Belügyi

rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató igazolására, melyet nem az arra feljogosított hatóság készített, vagy állított ki. Ekkor az okmány hamis. A személyazonosság igazolására más személy igazolása is elfogadható, ha az intézkedés alá vont személy nem rendelkezik alkalmas okmánnyal. Az igazoltatás megkezdésekor a rendőr napszaknak megfelelően köszön és felszólítja az intézkedés alá vont személyt személyazonosságának igazolására, aki köteles ennek eleget tenni. A személyi igazolványban azonosítani kell a fényképet a személy fizikális megjelenésével Az okmány alapos vizsgálata után a bejegyzett és bemondott adatok valódiságát visszakérdezéssel vagy adatnyilvántartó útján ellenőrizni kell Az igazoltatásnak a törvényben meghatározott valamely feladatkörhöz kell igazodnia. Személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket megelőzően vagy kényszerítő eszköz alkalmazásánál

indokolt a végrehajtása. Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt történő feljelentéseknél szintén szükséges alkalmazni. A gyanús, szokatlan viselkedés szintén megalapozza az intézkedés kezdeményezését, azonban az oknak igazolhatónak kell lennie. Az igazoltatás, így a személyazonosság megállapításának törvény által biztosított lehetősége nemcsak a Rendőrséget, de a Vám- és Pénzügyőrség/NAV, a Büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjait illeti meg, hanem bizonyos esetekben a Magyar Honvédség egyes egységei vagy más közigazgatási tevékenységet ellátó szerv, például a Munkaügyi Felügyelet eljáró tagjai is jogosultak (lehet még: pl. FBŐ, közterület-felügyelő) írásbeli vizsga 0911 12 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 19. Elérhető pontszám 30 pont A feladat értékelésekor a „Komplex feladatok” számára

meghatározott útmutatót kell figyelembe venni! Az állam feladata, hogy jogsérelem esetén polgárai jogaikat helyesen gyakorolva, érdekeiket törvényes úton érvényesíthessék, sérelmeiket bírósági úton orvosolják. A bíróságok kizárólagos joga az ítélkezés A büntetőeljárásban a büntetőbíróság dönt a vádlott bűnösségéről Mindaddig, amíg a bíróság jogerős ítéletet nem hoz, senki nem tekinthető bűnösnek. Ez az ártatlanság vélelme, amely mindenkit megillető jog. Szintén az eljárás egésze során érvényesülő elv az anyanyelv használata, a védelemhez fűződő jog, valamint a nyilvános tárgyalás is. A bíróság dönt a vádlott bűnösségéről, és büntetést vagy intézkedést alkalmaz, illetve felmenti a terheltet, ha bűnössége nem bizonyított. A büntetőeljárásban első fokon a helyi vagy megyei bíróságok, másodfokon a megyei bíróságok, illetve az ítélőtáblák, végső fórumként a Legfelsőbb

Bíróság jár el. A döntések elleni jogorvoslat esetén a helyi bíróság ítélete ellen a megyei bíróság, míg ezen bíróság ítélete elleni fellebbezés során szinte minden esetben az Ítélőtáblák járnak el. Az Ítélőtáblák által hozott ítéletek ellen – amennyiben a jogszabály megengedi – fellebbezni a Legfelsőbb Bírósághoz lehet. Az ügyész az állam nevében és képviseletében eljáró közvádló. Az eljárás minden szakaszában figyelembe kell vennie a terheltet terhelő és mentő, valamint büntetőjogi felelősséget súlyosbító és enyhítő körülményeket. Az ügyész joga, hogy nyomozás lefolytatásával a nyomozó hatóságot megbízza. Ennek során nyomozási cselekmények elvégzésére vagy a nyomozás befejezésére utasíthatja a nyomozó hatóságot. A nyomozási cselekményeknél jelen lehet, az iratokba betekinthet A nyomozás felügyeleti jogkörében eljárva a nyomozó hatóság határozata elleni panaszt kivizsgálja,

a határozatokat megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti. Indokolt esetben az eljárást magához vonhatja. Az ügyész ellenőrzi a büntetőeljárás során elrendelt, a személyes szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását. Jogszabályban meghatározott esetekben az ügyész kizárólagosan végzi a nyomozási teendőket, például a bíró, ügyész, a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett vesztegetés, vagy a sérelmükre elkövetett hivatalos személy elleni erőszak eseteiben. írásbeli vizsga 0911 13 / 14 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Az ügyész hatásköre és illetékessége általában a működési területén eljáró bíróság hatásköréhez és illetékességéhez igazodik. A védő feladata a terhelt védelemhez való jogának kiteljesítése, fokozott érvényesítése. A védő a terhelt

érdekében, de önálló jogállással rendelkezik. Ennek során a terhelt érdekében minden rendelkezésre álló törvényes védekezési eszközt és módot fel kell használnia Kötelessége, hogy a terheltet mentő, felelősségét enyhítő minden körülményt, bizonyítékot feltárjon, és a jogairól, a védekezés törvényes eszközeiről tájékoztassa. A terhelt érdekében a védő akkor is köteles eljárni, ha a terhelt egyébként nem kíván védekezni. A védő az eljárásban a terhelt vagy más személy meghatalmazása alapján vesz részt. Kirendelés alapján akkor járhat el, ha közreműködése az eljárásban a törvény értelmében kötelező. Ezekben az esetekben az eljáró hatóság kötelessége a védő kirendelése, ennek költségeit az állam viseli Ilyen eset például, ha a terheltet fogva tartják, ha a magyar nyelvet nem ismeri vagy, ha fiatalkorú. A védő az ügyben tájékozódhat, adatokat szerezhet be, és a terheltet megillető jogokat

gyakorolja, kivéve, amelyek kizárólag őt illetik meg. Az eljárás bármely szakaszában mind írásban, mind szóban ellenőrzés nélkül érintkezhet védencével. A nyomozási cselekmények döntő többségén részt vehet, amelyek helyéről és idejéről a nyomozó hatóságnak megfelelő időben értesítenie kell A büntetőeljárás során észrevételeket tehet, kérdések feltevését indítványozhatja. írásbeli vizsga 0911 14 / 14 2012. május 24