Földrajz | Középiskola » Földrajz emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 33 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:21

Feltöltve:2013. június 07.

Méret:365 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 1212 Földrajz emelt szint írásbeli vizsga 1212 Azonosító jel: 2 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatlap megoldására felhasználható időkeret 240 perc. A megoldáshoz nem használhatja a középiskolai atlaszt Amennyiben szükséges, használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, de a feladatlapban tüntesse fel a megoldás menetét is! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás,

javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot. Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga 1212 3 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint 1. Azonosító jel: Tanulmányozza a holdfázisok kialakulását bemutató ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Az ábra közepén a Föld helyezkedik el. A külső nagyobb körök a Hold Földről látható alakjára vonatkoznak. a) Nevezze meg, hogy mely holdfázisokat látja a Földön álló megfigyelő a nagybetűkkel jelölt helyzetben! A: . C: . B: . D: . 4 pont b) Tegyük fel, hogy a megfigyelő a B

helyzetben szemléli a Holdat. Pontosan mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a megfigyelő (derült idő esetén) ismét teljesen ugyanolyan alakúnak lássa a Holdat? . 1 pont c) Rajzolja be az ábra négy üres körébe, hogy milyennek látja a Holdat a Földről a megfigyelő az adott helyzetekben! Sötétítse be a körökben az árnyékban lévő részeket! 4 pont d) Melyik holdfázis idején lehetséges teljes napfogyatkozás? . 1 pont 10 pont írásbeli vizsga 1212 4 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 2. Az ausztráliai Brisbane a d.sz 27º és a kh 153º metszéspontjában fekszik November 1-jén, hétfőn reggel 8 órakor repülőre szállunk, és a legrövidebb úton, kelet felé az USA-beli, San Franciscóba repülünk, amely az é.sz 37º és a ny h 122º metszéspontjában található. Az út időtartama pontosan 17 óra Válaszoljon az alábbi kérdésekre! a) Hány óra időeltérés van zónaidő szerint a két város között? A

számítást itt végezze! Az időeltérés: . óra 2 pont b) Hány óra van zónaidő szerint az indulás időpontjában San Franciscóban? . 1 pont c) Melyik napon és zónaidő szerint hány órakor száll le a gép San Franciscóban? A számítást itt végezze! Leszállás dátuma: . Leszállás időpontja: . 4 pont 7 pont 3. Oldja meg a térképészeti ismeretekkel kapcsolatos feladatokat! a) Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások? Írja a megfelelő fogalmat a meghatározás utáni vonalra! 1. A földfelszín természetes és mesterséges elemeit (tereptárgyait) jeleníti meg a térképen felülnézeti, oldalnézeti vagy magyarázó (egyezményes) jelekkel: . 2. A lejtő síkja és a vízszintes sík által bezárt szög: 3. Az azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötő, szabálytalan görbe: . írásbeli vizsga 1212 5 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 4. Rajzban szemlélteti a kicsinyítés mértékét a

térképen: 5. A műholdfelvételeknél is alkalmazott számérték, amely megmutatja, hogy mekkora két felszíni pont között az a minimális távolság, amely esetén valóban két különálló pontként érzékeljük azokat: . 5 pont b) Oldja meg az alábbi számítási feladatot! Egy strandfürdő négyzet alakú élménymedencéje a létesítmény alaprajzán 182,25 cm2 területű. Az alaprajz a méreteket 500-szor mutatja kisebbnek a valóságnál A medencét karbantartás miatt le kell zárni. Az eső ellen takarófóliára lesz szükség, és olyan kerítést is vásárolnunk kell, amely megakadályozza, hogy a közönség a munkálatok ideje alatt megközelítse a medencét. Számítsa ki, hány méter hosszú kerítést kell vásárolni, és mekkora területű takarófóliára lesz szükségünk! Kerítés: A számítást itt végezze! A szükséges kerítés hossza: . m Takarófólia: A számítást itt végezze! A szükséges takarófólia területe: . m2 5 pont 10

pont írásbeli vizsga 1212 6 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 4. Az alábbi ábra a földrengéshullámok terjedését szemlélteti. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat! a) Mi a tudományos elnevezése az alábbi fogalmaknak? rengésfészek: . rengésközpont: . Az ábra mely, számokkal jelölt pontjai jelölik a fenti fogalmakat? Írja a fenti fogalmakat az ábra számokkal jelölt pontjaihoz! 3 pont b) Mit határoz meg az Y betűvel jelölt távolság? . 1 pont 1. Y 2. Forrás: Némedi Varga Zoltán: Általános és szerkezeti földtan, Tankönyvkiadó, Budapest A földrengések erősségének meghatározására használatos skálák egyikét többszöri módosítás után 1974-ben véglegesítették. Ebből olvashat itt egy részletet: „ bútorok elcsúsznak, kémények ledőlnek”, „ ablak- és ajtóüvegek összetörnek, tárgyak megmozdulnak” 1935-ben egy amerikai szeizmológus bevezetett egy fogalmat, amely a

földrengés fókuszában feloldódó energia nagyságáról ad felvilágosítást. c) Hogyan nevezik az 1935-ben megalkotott rengés-skálát? . 1 pont írásbeli vizsga 1212 7 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: d) A földrengést jelző obszervatóriumok a rengéshullámokat felfogó, és azokat önállóan regisztráló berendezéssel nagy távolságról is érzékelni tudják a földrengést. Mi a tudományos neve e berendezésnek? . 1 pont e) Fogalmazzon meg két alapvető különbséget az 1974-ben véglegesített skála és az 1935-ben megalkotott rengéserősség alapú skála között! − . − . 2 pont 8 pont 5. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! A B Forrás: Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai, Tankönyvkiadó a) Mely szerkezeti mozgás eredményeként jönnek létre az ábrán megfigyelhető formák? . 1 pont b) Nevezze meg e formák alapegységét (alapelemét)! . 1 pont c)

Nevezze meg, hogy az alapelem mely típusát szemléltetik az ábra betűkkel jelzett részei! Az ábrán szereplő köröktől most tekintsen el! A) . B) . 2 pont írásbeli vizsga 1212 8 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: d) A hegységképződés mely szakaszához kapcsolódik az ábrán bemutatott folyamat? Húzza alá a megfelelő fogalmat! orogenezis tektogenezis 1 pont e) Hasonlítsa össze az ábra bekarikázott részleteit! Fogalmazza meg röviden, mi történhetett az idők során! . . 1 pont 6 pont 6. A következő mondatokból hiányzik két-két kifejezés. Válassza ki a mondatok alatti felsorolásokból, hogy melyek az odaillő kifejezések, és írja a betűjelüket a hiányzó szavak helyére, a pontozott vonalakra! A folyók 1) . ingadozásának átlagos, szabályszerű és évszakos váltakozását 2) . nevezzük 1) A) vízállás B) vízhozam C) sebesség D) lefolyás E) vízjárás 2) A) vízállásnak B) vízhozamnak C)

munkavégző képességnek D) lefolyásnak E) vízjárásnak Az egymásba torkolló, majd tengerbe vagy lefolyástalan állóvízbe ömlő vízfolyások folyórendszert alkotnak. Ennek vizei egy többé-kevésbé jól körülhatárolható felszínről a 3) . gyűlnek össze, amelyet a 4) határol le 3) A) főfolyókból B) csapadékból C) felszín alatti forrásokból D) vízgyűjtő területről E) forrásból írásbeli vizsga 1212 9 / 24 4) A) hegygerinc B) vízválasztó vonal C) lefolyástalan terület D) vízhálózat E) medence 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint A 5) . a folyó adott szakaszának keresztmetszetén áthaladó vízmennyiségként értelmezhetjük, ezért legegyszerűbben a keresztmetszet területének és a víz közepes áramlási sebességének 6) . határozhatjuk meg 5) A) vízállást B) vízjárást C) vízhozamot D) vízgyűjtő területet E) vízválasztót 6) A) különbségeként B) szorzataként C) hányadosaként D)

összegeként E) átlagaként 6 pont 7. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a vízgőztartalom változásával kapcsolatos feladatokat! Az ábra egy hegységen átkelő légtömeg útját ábrázolja. Az adott hőmérsékleten befogadható maximális vízgőztartalom: °C g/m3 -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40 0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52 írásbeli vizsga 1212 10 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint a) Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal! 1. 2. 3. 4. Magasság Hőmérséklet 2500 m 5 °C 10 °C Hegycsúcs Harmatpont Szélárnyékos hegyoldal Tenger szintje Tényleges vízgőztartam Viszonylagos vízgőztartam 100% 7 g/m3 1500 m 0m 39% A számítást itt végezze! 13 pont b) Válaszoljon a kérdésekre! Hogyan nevezzük 1. azt a szelet, amely az előző oldali ábrán a 3-as számmal jelölt oldalon fúj? . 2. az olyan hegységeket, amelyeknek a két oldalán lényegesen

különböznek a hőmérsékleti és csapadékviszonyok? . 3. azt az apró, szilárd részecskét, amelyen a légkörben elkezdődik a csapadék kicsapódása? . 4. azt a jelenséget, amikor a hegy csúcsán magasabb a hőmérséklet, mint lent a völgyben? . 4 pont 17 pont írásbeli vizsga 1212 11 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint 8. Azonosító jel: Tanulmányozza az északi félgömbön elhelyezkedő mérőállomások adatai alapján készült éghajlati diagramokat, majd oldja meg a feladatokat! mm mm A: .éghajlat B: éghajlat mm mm C: éghajlat D: éghajlat a) Mely éghajlatokra ismer az egyes az éghajlati diagramok alapján? Írja az éghajlat nevét a nagybetűk után az egyes éghajlati diagramok alá! 4 pont b) Mely éghajlatokra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő éghajlati diagram betűjelét a megállapítás sorszáma elé! Egy meghatározáshoz több diagram is tartozhat. A helyes válaszok számánál több

megjelölése pontlevonással jár . 1 A forró övezetben alakult ki . 2 Egész évben a passzát szélrendszer leszálló ágának uralma alatt áll írásbeli vizsga 1212 12 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint . 3 Négy évszak jellemzi . 4 Három évszaka közül a tél mérsékelten meleg és száraz . 5 Az oázisgazdálkodás legfontosabb területei az ilyen éghajlatú tájakhoz kapcsolódnak. . 6 Ez az éghajlat jellemző Dalmáciára . 7 Az évi középhőmérséklet meghaladja a 20 ˚C-ot . 8 A mérsékelt övezetben a kontinensek keleti partvidékén alakul ki . 9 Folyói télen bővízűek 12 pont 16 pont 9. Csoportosítsa a falvakra illetve a tanyákra vonatkozó megállapításokat! Írja a megállapítások sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre! Tanyák Falvak 1. Állandó települések. 2. Magányos települések. 3. Csoportos települések. 4. Lakóik hagyományosan főként a mezőgazdaságban dolgoznak. 5.

Alaprajzuk szerint lehetnek pl. szabálytalan halmaz, vagy egy utcás szerkezetűek 6. Népességszámuk szerint csoportosíthatóak. 7. Egyes országokban farmnak nevezik a hasonló településeket. 8. A Zalai-dombság területén jelentős számban elnéptelenedtek. 9. Kialakulásuk hazánkban összekapcsolható a török hódoltsággal is. 10. Bár elszigeteltségük csökkent, ma is jellemző rájuk a munkahely és a lakóhely térbeli összekapcsolódása. 10 pont írásbeli vizsga 1212 13 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 10. Oldja meg a pénz világához kapcsolódó feladatokat! a) Valaki egy banktól 2 millió Ft hitelt vesz fel svájci frankban. A valuta aktuális árfolyama 250 Ft. A hitel változó kamatozású, a jelenlegi kamat 5% (Ne vegye figyelembe az egyéb banki költségeket!) 1. Mely két tényező befolyásolja a havi törlesztés mértékét? − . − . 2. Melyik tényező megduplázódása okozná a nagyobb

növekedést a törlesztő részletben, ha ezalatt a másik változatlan maradna? . 3 pont b) Nevezze meg a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! Írja a fogalom nevét a vonalra! 1. Valamely ország törvényes fizetőeszköze, amely megjelenhet papírpénz vagy érme formájában is. . 2. A hitel ára . 3. Nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetési eszköz, valutára szóló követelés . 4. Olyan hitel, amelynek az „ára” nem változhat a törlesztés ideje alatt . 5. Az egyik nemzeti valutának a másikban kifejezett ára . 6. A valuták egymásba való átválthatósága . 6 pont 9 pont írásbeli vizsga 1212 14 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint 11. A feladatban az áruszállítással kapcsolatos megállapításokat olvashat Döntse el, hogy, melyik szállítási módra vonatkoznak az egyes megállapítások, és írjon „X”-t a táblázatba az állítások sorszáma után a megfelelő szállítási mód oszlopába! A lehetséges

helyes válaszoknál több bejelölése pontlevonással jár! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Nagy tömegű áru szállítására alkalmas. A háztól házig szállítást is lehetővé teszi. Levegőszennyező hatása jelentős. Fajlagosan a legolcsóbb áruszállítási mód. Hátránya, hogy üzemeltetése rendkívül költséges. Infrastruktúrájának gyakori zsúfoltsága, jelentős mértékben lassíthatja a működését. Legnagyobb előnye a gyorsaság. Hátránya, hogy a termék célba juttatásához általában nagyon hosszú időre van szükség. Jelentős bevételkiesést okozott az ágazatban a 2010. évi izlandi vulkánkitörés A leginkább környezetkímélő szállítási mód. Hálózata Magyarországon centrális szerkezetű. A statisztikák szerint a legtöbb baleset ebben az ágazatban történik. Infrastruktúrájának fontos elemei találhatóak Egyiptomban és Panamában. Infrastruktúrája pontszerűen kiépített. Szerepe van a Los

Angeles-i típusú szmog kialakulásában. Csak nagy értékű áruk szállítása esetén gazdaságos. A kombinált szállítási mód ezeket a közlekedési ágakat érintheti. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Közúti Szállítási mód Vasúti Légi Vízi 23 pont írásbeli vizsga 1212 15 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 12. Válaszoljon az Észak-Amerika természeti viszonyaira vonatkozó kérdésekre! a) Melyik hegységrendszer tagja az Appalache északi része: . déli része: . 2 pont b) Melyik földtörténeti korban keletkezett a Kanada és az USA határán húzódó tórendszer? . 1 pont c) Miért nem érvényesül az óceáni hatás a kontinens belsejében? . . . 1 pont d) Milyen éghajlati, időjárási következménye van a K-Ny irányú hegység hiányának Észak-Amerikában? . . 1 pont e) Mely éghajlat jellemző a következő észak-amerikai tájakra, területekre? 1. Préri: . 2. Los

Angeles környéke: 3. Florida: . 4. Nagy-medence: . 5. Nagy-tavak környéke: . 5 pont 10 pont írásbeli vizsga 1212 16 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a térképen nagybetűvel jelölt városokat! A: . E: . B: . F: . C: . G: . D: . 7 pont írásbeli vizsga 1212 17 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: b) Írja az alábbi állítások után annak a városnak a betűjelét, amelyikre vonatkozik! 1. Az ország fővárosa. . 2. A NASA központja. . 3. Közelében található Hollywood. . 4. A pénzügyi világ központja. . 5. A belföldi légiközlekedés kiemelkedő központja, emellett élelmiszeripara és gépipara is jelentős. . 5 pont c) Mit jelölnek a térképvázlatba írt számok? 1. . (tengeráramlás) 2. . (tengeráramlás) 3. . (tengeráramlás) 4. . (hegység) 4 pont d) Mely

nagyszerkezeti elem építi fel a Nagy-tavaktól északra fekvő kontinensrészt? . 1 pont 17 pont írásbeli vizsga 1212 18 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat! 1. 2. 2 pont b) Nevezze meg a nagybetűvel jelölt földrajzi helyeket! A: . -tenger B: . (hegység) C: . (hegység) D: . (hegység) E: . -medence F: . -medence írásbeli vizsga 1212 19 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 1. Mely külső erő játszott szerepet a „G”-vel jelölt tóvidék kialakításában? . 2. Mely földtörténeti időben képződött a „B”, „C” betűvel jelölt hegység? 3. Mely hegységrendszer tagja a „D” hegység? 4. Mely ásványkincs bányászata jellemző az „f” város közelében? 5. Az ország egyik folyója mellett található a „c” és „b” betűvel jelölt város Ez a

folyó „a” város közelében ömlik a tengerbe. Nevezze meg a folyót! 11 pont c) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt városokat! a: . d: . b: . e: . c: . f: . A térképen bejelölt városok közül melyekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő város nevét a megállapítás után! 1. Vásárváros, traktorgyártásának sok évtizedes hagyománya van 2. Középkori királyi székhely, a lengyel nemzeti kultúra központja 8 pont 21 pont írásbeli vizsga 1212 20 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 15. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a térképen számokkal jelölt városokat! 1. . 6. . 2. . 7. . 3. . 8. . 4. . 9. . . 10 pont b) Mely településekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő város a) feladatrészben használt sorszámát a jellemző után! Egy megállapítás több városhoz is kapcsolódhat. A helyes válaszok számánál több

sorszám beírása pontlevonással jár 5. 10. . a) Régióközpont. b) Jelentős gyógyszeripari központ. c) Hagymatermesztése világhírű. d) Üvegipara, húsipara egyaránt fontos. e) Szénhidrogének feldolgozására települt vegyipara nemzetközi jelentőségű. 7 pont 17 pont írásbeli vizsga 1212 21 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint Azonosító jel: 16. Oldja meg a levegőminőség változásával kapcsolatos feladatokat! a) Olvassa el a szövegrészletet, és válaszoljon a kérdésekre! Az utóbbi években – főként ősszel és télen – több nagyvárosban romlott a levegő minősége, a látásviszonyok rosszabbak lettek, a kisgyermekeknek, a légzőszervi problémákkal küzdőknek és az időseknek nem tanácsolták, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban. A levegő minőségének javítása érdekében a lakosság segítségét kérték. 1. Mi a fenti leírásban szereplő jelenség neve? . 2. Nevezze meg azt a két fő okot, amely

felelős a jelenség kialakulásáért! 3. − . − . Hogyan járulhat hozzá a lakosság a helyzet javításához ilyen esetekben? Nevezzen meg két lehetőséget! − . − . 5 pont b) Oldja meg a feladatokat! 1. Nevezze meg az oxigén háromatomos változatát! . 2. A légkör mely tartományában halmozódik fel a legnagyobb mennyiségben? . 3. Kb. milyen magasságban húzódik ez a háromatomos oxigént tartalmazó réteg? . km Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a háromatomos oxigénre vonatkozó megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . 1 A látható fény hullámhosszánál rövidebb hullámhosszú (<400 nm) sugárzástól védi meg az élő szervezeteket. . 2 Természetes állapotban folyamatos képződése és bomlása egyensúlyban van . 3 Freonok hatására oxigén-molekulára és oxigén-atomra bomlik fel . 4 Először az Északi-sark fölött észlelték légköri mennyiségének

csökkenését . 5 Az Antarktisz fölött a tavaszi időpontban a legnagyobb mértékű az arányának a csökkenése. 8 pont 13 pont A feladatlappal elérhető összes pontszám 200 pont írásbeli vizsga 1212 22 / 24 2012. május 16 Földrajz emelt szint írásbeli vizsga 1212 Azonosító jel: 23 / 24 2012. május 16 Azonosító jel: Földrajz emelt szint feladat sorszáma maximális pontszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2= elért pontszám 10 7 10 8 6 6 17 16 10 9 23 10 17 21 17 13 200 100 javító tanár Dátum: . pontszáma programba egész beírt egész számra pontszám kerekítve Földrajzi ismeretek és képességek feladatsor Írásbeli vizsgarész javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 1212 24 / 24 Dátum: . 2012. május 16 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16

Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1212 FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz emelt szint 1. Javítási-értékelési útmutató FELADAT a) A: újhold B: első negyed C: holdtölte/telihold D: harmadik negyed /utolsó negyed 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont b) 29,5 / 29 és ⅓ napnak. 1 pont 1 pont c) Megjegyzés: Az ábrán szürkével jelölt részleteknek megfelelően kell besatírozni a köröket a holdtölte kivételével. Minden helyesen beszínezett kör 1 pont. 1+1+1+1 pont 4 pont d) újhold 1 pont 1 pont Összesen 10 pont 2. FELADAT a) 15˚ eltérés = 1 időzóna = 1 óra eltérés elv alkalmazása 6 óra 1 pont 1 pont 2 pont b) 14 óra 1 pont 1 pont c) Számítás elve: 8 + 17 (a repülés időtartama) = hajnali 1 óra 1 + 6 (időzóna különbség) = reggel 7 óra a dátumválasztó vonalat nyugatról keletre átlépve – 1 nap

Leszállás dátuma: november 1-je Leszállás időpontja: reggel 7 óra Más számítási elv alkalmazása is elfogadható. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont Összesen 7 pont írásbeli vizsga 1212 2/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint 3. Javítási-értékelési útmutató FELADAT a) 1. síkrajz 2. lejtőszög 3. szintvonal 4. (vonalas) aránymérték 5. felbontóképesség / felbontás 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5 pont b) Kerítés: számítás elve: 182,25 =13,5 cm 13,5 ∗ 4 ∗ 500 =27 000 cm = 270 m eredmény: 270 méter Takarófólia: számolás elve: 182,25 ∗ 5002 = 45 562 500 cm2 = 4556,25 m2 eredmény: 4556,25 m2 Más számítási elv alkalmazása is elfogadható. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5 pont Összesen 10 pont 4. FELADAT a) 2. hipocentrum 1 pont 1. epicentrum 1 pont a két fogalom helyes beírása 1 pont A megfelelő tudományos fogalmak említéséért 1-1 pont adható, e fogalmaknak az ábra megfelelő helyére való

beírásáért 1 pont adható. 3 pont b) a rengésfészek mélységét /epicentrum és a hipocentrum távolságát / a rengésfészek és a felszín közötti távolságot 1 pont 1 pont c) Richter-skála 1 pont 1 pont d) szeizmográf 1 pont 1 pont e) − Az 1974-ben véglegesített skála a földrengés által okozott károk mértéke alapján határozza meg a rengések erősségét /tapasztalati skála /csak lakott területeken használható /szubjektív − Az 1935-ös felfedezésen alapuló skála műszeres mérésen alapul/a felszabaduló energia alapján határozza meg a rengések erősségét/a rengéstől távoli helyeken való észlelést is lehetővé tesz /objektív / nincs végső pontja. Bármely két összehasonlítás említése elfogadható. 1+1 pont 2 pont Összesen 8 pont írásbeli vizsga 1212 3/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint 5. Javítási-értékelési útmutató FELADAT a) gyűrődés 1 pont 1 pont b) redő 1 pont 1 pont c) A: ferderedő B:

fekvő-/ takaróredő / áttolt redő 1 pont 1 pont 2 pont d) aláhúzva: tektogenezis 1 pont 1 pont e) A redő áttolódott (elnyíródott). /Lepusztult a felszíni üledékréteg (kőzet) 1 pont 1 pont Összesen 6 pont 6. FELADAT 1) B/ A 2) E 3) D 4) B 5) C 6) B Minden helyes válasz 1 pont. Összesen 6 pont 7. FELADAT a) Magasság Hőmérséklet Tényleges vízgőztartam Viszonylagos vízgőztartam 1. Hegycsúcs 2500 m 5 °C 7 g/m3 100% 1 pont 2. Harmatpont 1500 m 10 °C 9 g/m3 100% 1+1+1 pont 1500 m 15 °C 7 g/m3 53,8% 1+1 pont 0m 25 °C 9 g/m3 39% 1+1 pont 3. Szélárnyékos hegyoldal 4. Tenger szintje Minden helyesen beírt adat 1 pont. Számítás elvéért (soronként): 1. 1 Az első sorba beírt eredmény a táblázatból leolvasható 2. 5 °C csökkenés 0,5/100 °C 1000m2500-1000=1500 m Egyéb adat a táblázatból leolvasható. 3. +1°C/100 m2500-1500-1000m10°C 5+10=15 °C 3 15-7g/m 7:130,538x100=53,8% 4. 1500 méterig -1°C/100

m15°C10+15=25°C 25100% 23 398,97≈9g/m3 Más helyes elv alkalmazása esetén is jár a pont. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 13 pont írásbeli vizsga 1212 4/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) 1. 2. 3. 4. Főn / hófaló Éghajlatválasztó hegység Kondenzációs mag Fordított hőrétegződés / hőmérsékleti inverzió 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont Összesen 17 pont 8. FELADAT a) A: forró övezeti (trópusi) monszun B: mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun) C: mediterrán D: forró övezeti (trópusi) sivatagi 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont b) 1. A, D 2. D 3. B, C 4. A 5. D 6. C 7. A, D 8. B 9. C Minden helyes válasz 1 pont. A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár, de a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható. 12 pont Összesen 16 pont 9. FELADAT Tanya Mindkettő 2, 7, 9, 10 1., 4, Minden helyes válasz 1 pont. Falu 3, 5, 6, 8 Összesen 10 pont 10.

FELADAT a) 1. az árfolyam változása a kamat mértékének változása 2. az árfolyam változása 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont írásbeli vizsga 1212 5/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) 1. Valuta 2. Kamat 3. Deviza 4. Rögzített (fix) kamatozású hitel 5. Valutaárfolyam 6. Konvertibilitás Minden helyes válasz 1 pont. 6 pont Összesen 9 pont 11. FELADAT Sorszám Közúti Szállítási mód Vasúti Légi X Vízi X 1. X 2. X X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X (X) 10. X X 11. X 12. X 13. X X 14. X 15. X 16. X X X 17. Minden helyesen beírt X jel 1 pont. A 10 pontnál a két lehetőség közül bármelyik válasz elfogadható. Mindkettő bejelölése esetén is jár az 1 pont A lehetséges helyes válaszoknál több bejelölése pontlevonással jár, de a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható! Összesen 23 pont 12. FELADAT a) északi része: Kaledóniai-hegységrendszer tagja déli része Variszkuszi-hegységrendszer

tagja 1 pont 1 pont 2 pont b) pleisztocén / jégkor 1 pont 1 pont c) A nyugati és a keleti parttal párhuzamos (É-D-i irányú) hegységek éghajlatválasztók / útját állják az óceáni légtömegnek. 1 pont 1 pont írásbeli vizsga 1212 6/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató d) az északi hideg, és a déli meleg légtömegek keveredése (váltakozása) / tornádóveszély a nyitottság miatt / déli tájakon is előforduló fagyok / az átlagosnál hidegebb tél előfordulása 1 pont c) és d) pontokban bármelyik említése elfogadható. Másképp megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. 1 pont e) 1. száraz kontinentális éghajlat 1 pont 2. mediterrán éghajlat 1 pont 3. mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun éghajlat 1 pont 4. mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat 1 pont 5. nedves kontinentális éghajlat 1 pont 5 pont Összesen 10 pont 13. FELADAT a) A: Chicago B: New York C: Washington D: New Orleans

E: Houston F: San Francisco G: Los Angeles Minden helyes válasz 1 pont. 7 pont b) 1. C 2. E 3. G 4. B 5. A Minden helyes válasz 1 pont. 5 pont c) 1. Kuro-shio-áramlás 2. Golf- áramlás 3. Labrador-áramlás 4. Appalache Minden helyes válasz 1 pont. 4 pont d) (Kanadai-) ősföld / ősmasszívum / Kanadai-pajzs 1 pont 1 pont Összesen 17 pont írásbeli vizsga 1212 7/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató 14. FELADAT a) 1. Ukrajna 2. Litvánia Minden helyes válasz 1 pont. 2 pont b) A: B: C: D: E: F: Balti-tenger Lengyel-középhegység Szudéták Magas-Tátra Cseh-medence Morva-medence 1. jég / belföldi jégtakaró / 2. óidőben 3. Eurázsiai-hegységrendszer 4. feketekőszéné 5. Visztula Minden helyes válasz 1 pont. 11 pont c) a: Gdaňsk b: Varsó c: Krakkó d: Prága e: Brno f: Ostrava 1. Brno 2. Krakkó Minden helyes válasz 1 pont. 8 pont Összesen 21 pont 15. FELADAT a) 1. Békéscsaba 2. Szolnok 3. Makó 4.

Tiszaújváros 5. Debrecen 6. Gyula 7. Szeged 8. Záhony 9. Orosháza 10. Kazincbarcika Minden helyes válasz 1 pont. 10 pont írásbeli vizsga 1212 8/9 2012. május 16 Földrajz emelt szint Javítási-értékelési útmutató b) a) b) c) d) e) 5, 7 5 3 9 4, 10 1+1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1+1 pont 7 pont Összesen 17 pont 16. FELADAT a) 1. 2. szmog/ füstköd 1 pont szilárd tüzelőanyagokkal történő fűtés / közlekedés / hosszú szélcsendes időszak / fordított hőmérsékleti rétegződés (inverzió) 1+1 pont 3. a gépkocsi-használat csökkentése / tömegközlekedés választása / gáz/villanyfűtés alkalmazása / a szén- / fatüzelés csökkentése 1+1 pont 2. 3 pontban bármelyik kettő említése, illetve másképp megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. 5 pont b) 1. 2. 3. ózon sztratoszféra 20-30 km 1 pont 1 pont 1 pont 1. I 2. I 3. I 4. H 5. I Minden helyes válasz 1 pont. 8 pont Összesen 13 pont írásbeli vizsga 1212 9/9 2012.

május 16