Oktatás | Felsőoktatás » Oktatástechnikus, szakmaismertető információs mappa

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 9 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:15

Feltöltve:2013. július 14.

Méret:120 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

OKTATÁSTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” OKTATÁSTECHNIKUS Feladatok és tevékenységek Pályaválasztási napok egy iskolában. Egy héten keresztül fogadják az iskola iránt érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Hogyan lehetne felkelteni a figyelmet az iskolára, és hogyan lehetne bemutatni az iskolában tanulható szakmákat? Megbeszélést tart a pályaválasztási napok előkészítésért felelős tanár és az iskola oktatástechnikusa. Ez csak egy tevékenység az oktatástechnikus feladatai közül. Nagyon fontos, hogy kiváló műszaki érzékkel és ötletgazdagsággal rendelkezzen az, aki ezt a szakmát szeretné elsajátítani. Mit csinál az oktatástechnikus és hol dolgozik? Az oktatástechnikus feladata, hogy az oktatási és művelődési intézményekben a pedagógiai folyamatban használt oktatástechnikai,

informatikai eszközök és multimédia rendszerek biztonságos, gyakorlott kezelését végezze. Gondoskodik a stúdiók üzemeltetéséről és az eszközök javíttatásáról. Elvégzi az alapvető információhordozók (transzparensek, diák, videofilmek, multimédia programok) tervezését és kivitelezését. Fontos, hogy a foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatait önálló munkával tudja megoldani, illetve megfelelő módon tudja segíteni a pedagógust. Lényeges, hogy rendelkezzék alapvető pedagógiai és informatikai ismeretekkel, s ezeket tudja alkalmazni. A jó kommunikációs készség mellett fontos az együttműködési készség magas szintű jelenléte. Munkáját hassa át a gyermekközpontú szemlélet A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok: ♦ használatra előkészíti, beállítja az oktatástechnikai vagy informatikai eszközöket, mint például az írásvetítő, diavetítő, számítógép, 2 ♦ igény

szerint működteti és kezeli az oktatástechnikai eszközöket, részt vesz amennyiben szükséges - a tanórákon, segíti a pedagógus munkáját, ♦ rendszeresen karbantartja az eszközöket, gondoskodik az információközvetítő és rögzítő eszközök alkatrész- és anyagellátásáról, ♦ részt vesz az információhordozók tervezésében, ♦ elkészíti az iskolai fejlesztésű audiovizuális és egyéb információhordozókat, mint ahogyan azt a pályaválasztási napok előkészítésében tervezte, ♦ az audiovizuális anyagokról másolatokat készít, rögzíti a sugárzott oktatási programokat, hogy azok később levetítésre kerülhessenek a különböző osztályokban, ♦ végzi a tantermek berendezését és felszerelését az oktatástechnikai eszközökkel, ♦ igény szerint szaktanácsot ad az eszközök kezeléséről, új eszközök esetén bemutatót tart, ♦ gondoskodik az iskolai fotólabor, videostúdió, hangstúdió üzemeltetéséről, ♦

gondoskodik az oktatástechnikai eszközök javíttatásáról és közreműködik az eszközök és információhordozók beszerzésében, ♦ gondoskodik az oktatási eszközök szakszerű tárolásáról, ♦ elvégzi az információhordozó anyagok tárolásával, katalogizálásával kapcsolatos feladatokat, közreműködik a médiatár üzemeltetésében, ♦ ismeri és betartja a biztonságtechnikai előírásokat és munkavédelmi szabályokat. Milyen anyagokkal, eszközökkel dolgozik? ♦ Állóképvetítők: írásvetítő, diavetítő, epidiaszkóp, episzkóp, ♦ mozgóképvetítők: filmvetítő, videomagnó, LDP, ♦ hangtechnikai eszközök: lemezjátszó, magnetofon, nyelvi laboratórium, mikrofon, erősítés, ♦ képrögzítők: fényképezőgép, digitális állókép-kamera, videokamera, camcorder, ♦ házi sokszorosító berendezések, fénymásolók, diamásolók, írásvetítő, ábrakészítők, ♦ interaktív multimédiák és médiarendszerek (CDI,

CD-ROM, DVI, stb.), ♦ grafikus és vizuális taneszközök, 3 ♦ audiovizuális szemléltető és oktató eszközök, ♦ oktatócsomagok, interaktív médiarendszerek, multimédia PC-k, ♦ számítógépek, számítógépes programok. Hol dolgozik az oktatástechnikus? Az oktatástechnikus álló illetve ülő testhelyzetben, épületen belüli szellemi munkát végez, ami párosul könnyű fizikai munkával. Kikkel dolgozik együtt? ♦ Tanárokkal, ♦ diákokkal, ♦ az iskola vezetőivel, ♦ tanácsadó szakemberekkel. Követelmények Az oktatástechnikus munkája belső munkahelyen végzett tevékenység. Nem a fizikai igénybevétel jelentős ezen a munkahelyen, ami az oktatási eszközök pakolásából, cipeléséből áll, hanem inkább a pszichikai igénybevétel. Az oktatástechnikusnak többfelé kell figyelnie, és felelősséget kell vállalnia az elvégzett munkájáért. A több millió forintot érő eszközök, berendezések kezelése is nagy terhet

jelent. Az oktatástechnikusnak többször is önállóan kell dolgoznia és döntenie, így jó átlátó képességre is szüksége van a munkavégzése során. Lényeges, hogy rendelkezzen pedagógiai és informatikai ismeretekkel, és ezeket alkalmazni is tudja. Pszichikai követelmények 4 Pszichikai követelmények között lehetne elsőként említeni a jó együttműködési készséget. Az oktatástechnikus legfontosabb feladata, hogy segítse az iskolai órai munkát. A napi tevékenységének nagy részét pedagógusok, és gyerekek között végzi, így nagyon fontos, hogy megtalálja a közös hangot a tanulókkal és a tanárokkal, és tudjanak együtt dolgozni. Egy jól együtt dolgozó oktatástechnikus és pedagógus már egy szemvillanásból látja, mit szeretne a másik. Az oktatástechnikusra drága berendezések, és eszközök felügyelete van rábízva. Itt nem lehet óvatlanul, vagy felelősség nélkül dolgozni. Egy elkapkodott vagy figyelmetlen

cselekedet berendezéseket tehet tönkre. Gyakran előfordul, hogy több dolgot kell egyszerre csinálni. A megosztott figyelem ebben a szakmában elengedhetetlen ugyanúgy, mint a döntési képesség. Néha pillanatok alatt kell reagálni egy bekövetkezett eseményre, például egy baleset elkerülése céljából. Az oktatástechnikusnak nagy türelemmel kell rendelkeznie. Még délután 3-kor is jöhet egy diák, akinek tizedszer kell bemutatni valamit. További követelmény a jó kommunikációs készség, empátia, terhelhetőség, önállóság, gyerekszeretet. Fizikai követelmények: ♦ jó színlátás, ♦ jó látásélesség, ♦ jó hallás, ♦ kezek, karok használata és összehangolt mozgása. Egészségügyi kizáró okok: ♦ gyenge fejlettség és izomerő, ♦ a statikai rendszer és a végtagok rendellenességei, ♦ a szív és a keringési rendszer rendellenességei, ♦ epilepszia, ♦ egyensúlyzavar, ♦ színtévesztés, ♦ rossz látásélesség, 5

♦ halláshiba, ♦ bőrbetegségek. Kizáró ok, ha érzelmileg nem terhelhető. Egyéb készségek, képességek: ♦ Kreatív gondolkodás – eredeti gondolatok vagy módszerek kidolgozása. ♦ Empátia – mások érzésében való osztozás. Segítségnyújtás ♦ Szervezettség – ötletek, gondolatok, információk érthető formába rendezése. ♦ Higgadság – nyugalom és magabiztosság vészhelyzetekben. ♦ Nyelvi képesség – gondolatok szóbeli és írásbeli megfogalmazása. ♦ Társas képességek – hatékony foglalkozás az emberekkel. Szükséges tantárgyak: ♦ irodalom, nyelvtan, ♦ pszichológia, ♦ történelem/társadalomismeret, ♦ technika. Érdeklődés Senki sem tud elégedett lenni a szakmájával, ha az nem találkozik az érdeklődésével. A szakemberek felmérése szerint az oktatástechnikus szakmában a foglalkozással való elégedettségre vonatkozóan kiválasztott 17 érdeklődési körből a megjelöltek a legfontosabbak. X

X X X 6 Szakképzés Tanult szakmai tárgyak: ♦ pedagógiai, neveléselméleti, oktatáselméleti ismeretek, ♦ fejlődés-lélektani, szociálpszichológiai, kommunikációs ismeretek, ♦ közművelődési ismeretek, ♦ tanórán kívüli tevékenységek pedagógiája és módszertana, ♦ gyógypedagógiai alapismeretek, ♦ gyermek- és ifjúságvédelem, ♦ gondozás, egészségügy, egészségnevelés, szociális ismeretek. A képzés tartalma Az oktatástechnikus ismerje: ♦ a pedagógia alapelveit és céljait, főbb területeit és funkcióit, ♦ a nevelés célját, feladatrendszerét, folyamatát, és határait, ♦ az oktatás folyamatát, tartalmát és tervezését, ♦ az oktatás szervezeti és munkaformáit, ♦ az oktatás módszereit és eszközeit, ♦ a taneszközök beépítését a pedagógiai folyamatba, ♦ a kommunikáció általános elméleti modelljét és a hatékony személyközi kommunikáció módszereit, ♦ az oktatástechnikai

eszközök felépítését, működési elvét, ♦ az informatika alapfogalmait, ♦ ismerje a multimédia rendszereket, az információhordozók és rendszerek jellemzőit, ♦ a taneszköz-fejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogokat, ♦ a munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat. Az oktatástechnikus legyen képes: ♦ a munkájához tartozó oktatási-nevelési követelmények értelmezésére, ♦ a szükséges jogszabályi rendelkezések értelmezésére, 7 ♦ a kommunikációs és technikai eszközök kiválasztására, ♦ a média szolgáltatásainak szervezésére és kialakítására, ♦ alapvető információhordozók tervezésére és kivitelezésére (transzparens- és diakészítés, hang, kép, videofelvétel, multimédia program készítése), ♦ oktatástechnikai eszközök telepítésére, üzembe helyezésére, működte-tésére, biztonságos kezelésére, ♦ karbantartási műveletek elvégzésére, alkatrészek cseréjére, ♦ a

médiatár szolgáltatások elvégzésére, ♦ a számítógép használatára, lokális hálózatok üzemeltetésére. Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga két részből áll: ♦ A jelölt a szakmai képzést folytató intézménytől a vizsga előtt legalább három hónappal szakdolgozati témát kap, amely lehet vagy max. 5 perces szerkesztett videofilm, vagy max. 10 képből álló oktató diasorozat, vagy max 5 egységből álló írásvetítő fóliasorozat, vagy max. 10 egységből álló multimédia lecke ♦ Az adott eszköz üzembe helyezése, működtetése, alkatrészcsere. Számítógép esetében üzembe helyezés, összekapcsolás, programfeltöltés, futtatás. Az oktatástechnikus rokon munkaterülete, foglalkozása a pedagógiai asszisztens. A pedagógiai asszisztens szakma azonban abban különbözik az oktatás-technikustól, hogy a pedagógiai asszisztens leginkább az 1-4. osztályig foglalkozik a gyerekekkel, leginkább iskolai tanóra keretében. Segíti

a tanító munkáját, valamint délutáni foglalkozásokat szervez. Feladataiban kisebb hangsúlyt kap az oktatási és informatikai eszközök, berendezések működtetése, használata. Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási, és 8 Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja. A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az Erasmus Mundus programokról, valamint az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről. Elérhetőség: www.tkahu Kereseti lehetőségek: Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi

közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek és keresletek statisztikája). Elérhetőség: www.afszhu Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségein, a www.afszhu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a http://wap.afszhu linken Az oktatástechnikus foglalkozást bemutató pályaismertető film elérhető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat www.afszhu, valamint a Nemzeti Pályainformációs Központ www.npkhu, továbbá az e-pálya wwwepalyahu internetes elérhetőségeken A szakma jövőjéről készült tájékoztatás a http://www.epalyahu/munka/foglalkozasphp weblapon érhető el, a foglalkozás megadásával. Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató Készült 1999-ben. Aktualizálva 2008-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra

vonatkozó hivatalos véleményét. 9 lv ismerete. A megfelelő erőnlét szükségessége miatt kedvező, ha a testnevelés órák sem okoznak különösebben nagy megerőltetést. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Az operatőr szakmát választó emberek alapvetően művészi beállítottságúak, akiket maga a vizuális élmény érdekel. Olyan emberek, akiknek fejében megelevenednek a regények szereplői, akik azonnal látják a helyszínt, elképzelik a csatajelenetet, vagy egy érdekes 7 arcot, alakot az olvasott élmények alapján. A filmkészítés, filmművészet és fotózás iránt fogékony emberek ők, akik elgyönyörködnek egy- egy szépen fényképezett, nagy hatású jelenet láttán. Nyitott és érdeklődő beállítottságú emberek, akik szeretnének gondolatokat, hangulatokat, érzéseket, vagy éppen fontos információkat közölni, dokumentálni a megjelenített kép által. A jó operatőr rendszerező, tervszerűen

gondolkodó ember, aki képes összehangolni, koordinálni több ember munkáját. Olyan útkereső, kísérletező ember, akit érdekelnek a világ eseményei és maga az ember, fogékony az újra és könnyen alkalmazkodik a változatossághoz. Szakképzés Az operatőr szakképesítés célja, a mozgóképi kifejezés valamennyi felvevő és képrögzítő technikai eljárásával önálló fényképezési feladatok megoldására alkalmas szakemberek képzése, akik rendelkeznek az ehhez szükséges képi látásmóddal, kompozíciós érzékkel. A rendezői szándékhoz alkalmazkodva bármely műfajban meg tudják teremteni a film vagy televíziós játék megkívánt képi világát. Előképzettség Az iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel előfeltétele legalább középfokú iskolai képzettség. Képzési idő A felsőfokú szakképesítés 40 százalékában gyakorlati képzés folyik. Képzési idő 10 félév A szakképzés elméleti és gyakorlati

tárgyai Filmtörténet, Politológia, Szociológia, Szociálpszichológia alapok, PR ismeretek; Operatőri ismeretek, Vágáselmélet; Kommunikációelmélet, Sajtó- és műfajismeret, Televíziós újságírás és dramaturgia, Videotechnika, hangtechnika, Produceri ismeretek, sajtójog, szerzői jog, vállalkozási ismeretek, Szerkesztői gyakorlat és beszédművelés, Operatőri gyakorlat, Montírozási gyakorlat. 8 A képzés során félévenként írásbeli és szóbeli vizsgák vannak. A képzést vizsgafilm készítése, majd az állami vizsgabizottság előtti vizsga zárja le. A végzett hallgatók középfokú szakképzettséget igazoló bizonyítványt kapnak. Kapcsolódó foglalkozások Fényképész, fotó- és mozgófilm laboráns A szakképesítéssel betölthető munkakörök Fotóriporter, Kameraman, Fotóillusztrátor, Operatőr. A szakmával kapcsolatos további információk részletesen a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet:

www.nivehu honlapján találhatók, Szakképzési dokumentumok címszó alatt. Továbbképzési, szakmai lehetőségek A szakma iránt érdeklődők a Színház- és Filmművészeti Egyetem film- és televízió operatőr szakán folytathatnak felsőfokú tanulmányokat. Egyetemi szintű nappali tagozatos alapképzés képzési ideje 10 félév. A legalább két tanévet elvégzett hallgatót a vizsgabizottság a gyakorlati vizsga szakmai minősítése alapján operatőrasszisztensi képesítéssel az intézményből elbocsáthatja. A harmadik tanév végén a hallgató szakmai minősítéssel a főiskolai szintű kameraman szakon záróvizsgára bocsátható. Az 5 év végén diplomás operatőr szakképesítés szerezhető. Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási és Leonardo da

Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja. 9 A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az Erasmus Mundus programokról, valamint az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről. Elérhetőség: www.tkahu Kereseti lehetőségek: Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek és keresletek statisztikája). Elérhetőség: www.afszhu Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségein, a www.afszhu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a http://wap.afszhu linken Az operatőr foglalkozást bemutató pályaismertető film elérhető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat www.afszhu, valamint a Nemzeti

Pályainformációs Központ wwwnpkhu, továbbá az e-pálya www.epalyahu internetes elérhetőségeken Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató Ez a kiadvány az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 2005-ben készült. Aktualizálva 2008-ban A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét. 10