Agrártudomány | Növénytermesztés » A csemegekukorica védelme

Alapadatok

Év, oldalszám:2014, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:58

Feltöltve:2014. május 02.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben sorkezeléssel kijuttatva. Vegyszeres gyomirtás Alapvetô feladat a gyomosodás megakadályozása és az állo­ mány zavartalan fejlôdésének biztosítása az elsô 5-6 hétben. A csemegekukorica érzékenysége miatt termékeink mara­ déktalanul megfelelnek a követelményeknek. A szelektív gyomirtó szer választás és a korai gyomirtás elônyei A csemegekukorica terméseredményének szempontjából a gyomirtási technológiák közül bizonyítottan az alapkezelés a legkedvezôbb, hiszen ebben az esetben a gyomkonkurenciát korán kikapcsoljuk. A fiatal, intenzív fejlôdésben lévô kukoricanövények nem kény­ sze­rülnek versengésre a gyomokkal a tápanyagért és a ned­ vességért. A gyomoktól korán megszabadított kukorica

gyor­ sabban és egészségesebben fejlôdik, nagyobb termést hoz. 22 Gyomirtás Lumax - egyszerûség biztonság! A Lumax a kukorica magról kelô egy- és kétszikû gyomnö­ vényei elleni alapkezelésre javasolt készítmény. A három ható­­ anyag (mezotrion, S-metolaklór, terbutilazin) tökéletes együtt­ mûkö­dése, kettôs - talajon és levélen keresztül érvényesülô - hatása biztos és a teljes tenyészidôre kiterjedô hatást ered­ ményez a legfontosabb kukorica gyomok ellen, a nehezen irtható magról kelô fajokat is beleértve. Preemergens alkalmazásban (vetés után - kelés elôtt) a gyom­ növényeket csírázás közben, korai posztemergensen a kikelt gyomokat levélen és gyökéren keresztül felszívódva irtja. Kettôs hatása révén a korai poszt emergens kijuttatás esetén is hosszú hatástartammal véd az elhúzódó kelésû gyomok ellen. Korai posztemergensen - a gyomkeléshez igazítva A Lumax - mint levélen keresztül

felszívódó és talajon keresztül érvényesülô hosszú hatástartammal rendelkezô készítmény kiváló megoldás a korai posztemergens kezelésre. Ebben az esetben a kezelés idôpontját a gyomfejlettség határozza meg. A kezelést a magról kelô egyszikû gyomok - kakas­lábfû, muhar fajok, vadköles - tömeges kelésekor, legkésôbb azok 1-3 leveses fejlettségekor kell elvégezni. A magról kelô kétszikû gyomok 2-4 levelesek vagy akár ettôl fejlettebbek is lehet­ nek a kezelés idôpontjában. Ez a kezelésmód száraz idôjárási körülmények között is hatékony megoldás. Gyomirtás Az elhúzódó kelésû, nehezen irtható kétszikûekkel vagy köles­ sel fertôzött területekre a Lumax korai posztemergens kijutta­ tása ideális, mert egy kezeléssel, hosszú hatástartammal véd a gyomosodás ellen. Erôs gyomfertôzés esetén a gyomirtó hatás fokozható a Lumax mellé csomagolt FixPro nedvesí­ tôszer hozzáadásával. A nedvesítôszer

mellett - különösen szá­ raz idôjárás esetén - további hatás-fokozás céljából 2-4 kg/ha ammonium-nitrát is használható adalékanyagként. A Lumax dózisa korai posztemergens felhasználásban 4,5 l/ha. Korai posztemergensen a hibridek eltérô érzékenysége miatt a fajta­ tulajdonos elôzetes hozzájárulásával használható. A Gardoprim Plus Gold 500 SC egy gyári kombináció. Hatásos a legfontosabb magról kelô fûféle- és széleslevelû gyomok ellen. Az eredményességhez a kijuttatást követôen 10-15 mm csapadék szükséges! Ha az idôjárás száraz, ez öntözéssel is pótolható. Hatástartama hosszú, szelektivitása kiváló, használata biztonságos. A kezelés idôpontja rugalmasan választható: Vetés után, kelés elôtt 4,0 l/ha. Tartós hatáshoz 10-15 mm csapadék szükséges. Kelés után - a tömeges gyomkeléskor 4 l/ha a gyomok 2-3 leveles állapotában. 24 Gyomirtás A Callisto egy természetes hatóanyagú kukorica gyomirtó

szer. Már kevés csapadék esetén is kiváló a gyomirtó hatása és a szelektivitása. Elsôsorban a kétszikû (széleslevelû) gyo­ mokat pusztítja, ezért célszerû kiegészíteni egyszikûek elleni készítménnyel, pl. Dual Gold 960 EC-vel A Callisto a csemege kukorica vetésétôl a kelô gyomok egy-két leveles állapotáig kijuttatható! Felhasználási ajánlatunk: Vetés után kelés elôtt: Callisto 0,3-0,35 I/ha + Dual Gold 1,4-1,6 I/ha. Korai állománykezelés: Callisto 0,3-0,35 I/ha + Dual Gold 1,4-1,6 I/ha. A Callisto kezelést követô évben cukorrépa, takarmány répa, hüvelyesek, burgonya és levélzöldségek vetését nem javasoljuk. Ahol az alapkezelés elmaradt: Kelés után jó gyomirtó hatást ad a széles spektrummal rendelkezô Calaris. A készítményt a kukorica kelése után poszt­ emergensen kell kijuttatni 1,5-2,0 l/ha adagban. Egyszikûek tömeges elôfordulása esetén a nagyobb dózis használata java­solt. A kijuttatási idôpont

megválasztásakor a gyomnö­ vények fejlettsége az irányadó. A magról kelô kétszikû gyomok 2-6 leveles állapotukban, az egyszikû gyomok - kakaslábfû és muhar félék - 3-5 leveles fejlettségi állapotban a legérzé­ kenyebbek a készítményre. A készítményhez minden esetben nedvesítôszer - FixPro 0,1 l/ha - hozzáadása szükséges. Egyszikû gyomfertôzés esetén a permetléhez 3-4 kg/ha ammónium-nitrát vagy 2,0 l/ha Pallos hozzáadása szükséges. A hibridek eltérô érzékenysége miatt a kezelés a fajtatulajdonos elôzetes hozzájárulásával végezhetô el. Gyomirtás 26 Rovarkártevôk elleni védelem Védekezés a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke ellen A kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke veszedelmes kártevôk. A hernyók a címert, a szárat és a csövet egyaránt károsítják. A kukoricamoly lepkék tojásrakása a címerhányás kezdetén indul, gyapottok-bagolylepkéké 2-3 héttel késôbb. A kezeléseket június

végén kell megkezdeni, és a 3-4 hetes elhúzódó rajzás miatt július végéig még 2-3 alkalommal meg­ ismételni. A késôbb vetett vagy másodvetésként termesztett csemegekukoricánál a védekezést augusztus közepétôl szinte a betakarításig, szintén 3-4 rovarölôszeres kezeléssel kell végre­hajtani. Gyors, taglózó hatás a Karate-val A Karate Zeon elsô kijuttatását a hernyók kelésének kezdetéhez idôzítsük. A további permetezéseket a tenyészidôszak­ tól függôen végezzük még 1-2 alkalommal, 7-10 naponként. A Karate Zeon várakozási ideje csak 3 nap, ezért a készítménnyel közvetlen a csövek törése elôtt is védekezhetünk. A Karate Zeon használatával egyúttal a kukoricabogár imá­ gójától és a levéltetvektôl is megvédjük a növényi részeket. A Karate Zeon dózisa: 0,25-0,3 l/ha, 60 ml 100 l vízhez