Nyelvtanulás | Angol » Középfokú angol nyelvtankönyv

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 23 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:12590
Feltöltve:2004. június 16
Méret:180 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 Anonymus 2017. november 21
  Jó.
11111 orion87 2011. május 30
  PÁRATLAN BARÁTAIM! Páratlan!
11111 Golyomemme 2010. május 08
  csatlakozom az elöttem szólóhoz!!
11111 brigitta0626 2010. március 23
  Nagyom jó ez az oldal, minden megtalálható rajta annak aki érettségire készül vagy nyelvvizsgára. Nekem nagyon tetszett és a legjobbOK!!!!!!

Új értékelés

Tartalmi kivonat

FELTÉTELES MONDATOK (IF ÉS BARÁTAI) Amit a feltételes mondatokról tudni illik középfokon: 1. Legelõször azt a három if -es alakot kell megtanulnunk, amit nem lehet nem tudni Eszerint: (i) If I see him, I will tell him everything. (Ha találkozom vele, el fogok neki mondani mindent) (ii) If I saw him, I would tell him everything. (Ha találkoznék vele, elmondanék neki mindent) (iii) If I had seen him, I would have told him everything. (Ha találkoztam volna vele, elmondtam volna neki mindent.) Egy váratlan fordulattal, a fenti szerkezeteket first conditional, second conditional, illetve third conditional néven emlegetjük a késõbbiekben. 2. Miután a fenti három szerkezetet sikerült megemésztenünk, és már éppen kezdenénk megingathatatlan igazságokként elfogadni õket, ideje azt is megnéznünk, hogy milyen esetben lehet a fenti sémáktól eltérni. (i) ZERO CONDITIONAL Itt egyszerûen csak arról van szó, hogy a feltételes mondat mindkét oldalán egyszerû

jelen áll: If you heat water, it boils. Akkor használjuk õt, ha általánosan igaz dolgokról beszélünk (bármikor és bárki bárhol forralja a vizet, az bizony felforr). (ii) IF I WERE/WAS Itt if után múlt idõt találunk, máris beazonosítottuk hát a second conditional -t. Érdekes, ám kevéssé igaz szabály, hogy ha second conditional -ben to be van (vagyis itt a was/were), minden alakban a were használatos (pl. If I/you/he/she stb were) Manapság ez a szabály nem igazán él, nyugodtan ragozzunk normálisan (vagyis If I was/you were/he was. stb) (iii) MIXED CONDITIONAL Talán a neve is sugallja, hogy itt most az következik, amikor az eddig nagy szorgalommal és odaadással különválasztott szerkezetek összekeverednek. Középfokra elég, ha az alábbi verziót ismerjük: If I had not broken his leg, he would go to Spain with you. Ez semmiféle gondot nem jelenthet, teljesen logikus szerkezet; azért nem tud most elutazni, mert régebben eltörtem a lábát. (iv)

ESETLEG Ha az if -nél még bizonytalanabbak vagyunk, az alábbi lehetõségek közül válogassunk: (a) Tehetünk az if elé egy should -ot: If I should see him, I will tell him everything. (b) Tehetünk az if elé egy happen to -t: If I happen to see him, I will tell him everything. A bizonytalanban is bizonytalankodók esetleg mindkettõt használhatják egyszerre, bár ez nem igazán gyakori (viszont nyelvtanilag helyes). Tehát: If I should happen to see him, I will tell him everything. Fontos, hogy ezeket a szerkezeteket a first conditional -ben próbálgassuk csak ki, a többiben ne nagyon erõltessük, nem igen lesz sikerünk. (v) INVERZIÓ (azaz fordított szórend) Bizonyos esetekben if -es mondatokból kihagyható az if. Ilyenkor a szórend is megfordul Hogy ez mit is jelent: (a) If I should see him, I will tell him everything. - Should I see him, I will tell him everything (b) If I were you, I would tell him everything. - Were I you, I would tell him everything (c) If I had

seen him, I wouldve told him everything. - Had I seen him, I wouldve told him everything Fontos, hogy first conditional esetén ragaszkodjunk a should -hoz, second conditional esetén csak akkor használjuk, ha az ige to be, valamint az is, hogy a third conditional -nél teljesen mindegy, hogy mi az ige, mindig használhatunk inverziót. Tudnunk kell, hogy az inverzió elég hivatalos szerkezet, szívesen és gyakran használják mondjuk az angol parlamentben a költségvetési vitában, viszont kicsit idétlen lehet a hentesnél sertésköröm vásárlásakor. (vi) IF BARÁTAI Az if -en kívül több kötõszó is állhat feltételes mondatban, hellyel-közzel hasonló jelentésben. Ismernünk kell õket, hiszen nyelvtanuk az if-é! Tehát a legismertebbek: provided/providing (that)/ on (the) condition (that)/ so long as/ as long as: azzal a feltétellel ha, csak akkor ha suppose/supposing (that): feltéve ha (vii) COULD/MIGHT; COULD HAVE/MIGHT HAVE A would helyett õk is szerepet

kaphatnak, pici jelentésváltozással. Példák: If I knew the truth, I might tell you. (lehet, hogy elmondanám) If I knew the truth, I could tell you. (el tudnám neked mondani) If I had seen him, I might have told him everything. (lehet, hogy elmondtam volna neki mindent) If I had seen him, I could have told him everything. (el tudtam volna mondani neki mindent) (viii) IN CASE - IF Fontos a különbség: if =abban az esetben; in case=arra az esetre. Nézzük meg az alábbi mondatpárt: Ill insure my car if it gets stolen. Ill insure my car in case it gets stolen. Az elsõ mondat tulajdonképpen a biztosítók csõdjét jelentené, hiszen csak akkor kellene biztosítást kötni az autóra, ha már ellopták. 3. Amit esetleg még érdemes lehet még megtanulni: (i) Népszerû tévhit, hogy if után nem állhat will, iletve would . Ez általában igaz is, két esetben viszont nem: (a) udvarias kérésnél lehet will és would: If you will/would come this way, I would show you to

the managers office. (b) "ha továbbra is csak azt csinálja"/ "ha nem hajlandó vmit csinálni" jelentésben: Go up and see if she will receive me! If he wont lend me the money, Ill stab him. (ii) IF IT WERENT FOR/IF IT HADNT BEEN FOR Rafinált szerkezet, jelentése: "ha nem lenne", valamint "ha nem lett volna". Értelemszerûen a second illetve a third conditional -ben kaphatnak szerepet: If it werent for Joe, we wouldnt be sitting here now. If it hadnt been for Joe, we wouldnt have survived the accident. Fontos, hogy inverzióban nem használhatjuk az összevont alakokat. Vagyis: Were it not for joe, we wouldnt be sitting here now. (NOT Werent it for .) Had it not been for Joe, we wouldnt have survived the accident. (NOT Hadnt it been for .) (iii) BUT FOR Az elõzõ szerkezet "továbbfejlesztett" változata; használható second és third conditional esetében, jelentése: "ha nem lenne", valamint "ha nem lett

volna". But for Joe, we wouldnt be sitting here now. But for Joe, we wouldnt have survived the accident. (iv) WHAT IF? Jelentése: "mi lenne, ha?". What if we won the race. (Mi lenne, ha megnyernénk a versenyt?) What if we had won the race? (Mi lett volna, ha megnyertük volna a versenyt?) (v) IF SO; IF NOT Ha egész if-es tagmondatra szeretnénk visszautalni, a fenti két szerkezettel elkerülhetjük, hogy megismételjük az egész elõzõ mondatrészt. Nézzük csak: Will he come to the party? If he comes to the party he will meet me at 6; if he doesnt come to the party, he will call me. Ezt a förmedvényt elmondhatjuk így is: Will he come to the party? If so, he will meet me at 6; if not, he will call me. (vi) IF SB WERE TO Vele is bizonytalankodhatunk. Jelentése: "ha esetleg netántán" If he were to come, would you talk to him? (Ha esetleg eljönne, beszélnél vele?) Ebben a szerkezetben is használhatunk inverziót, mégpedig így: Were he to come,

would you talk to him? Az "álmúlt" tulajdonképpen annyit jelent, hogy múlt időt használunk néha olyankor is, amikor a mondatunk jelent jelent. A legjellemzőbb formáit gyorsan nézzük is át: ÁLMÚLT (I WISH ÉS TÁRSAI) Az "álmúlt" tulajdonképpen annyit jelent, hogy múlt időt használunk néha olyankor is, amikor a mondatunk jelent jelent. A legjellemzőbb formáit gyorsan nézzük is át: 1. I WISH/IF ONLY: Jelentésük bárcsak. Középfokon nincs igazán értelme különbséget bogarászni köztük, kimondhatjuk, hogy (legalábbis nyelvtanukat tekintve) nincs köztük különbség (középfokon). Nézzünk egy példát: 1.a) I wish/If only I knew the answer (Bárcsak tudnám a választ) Láthatjuk hát, hogy sima múlt időt használtunk, nem pedig jelent, még kevésbé valami mást. Viszont, mivel a múlt időt elhasználtuk jelen idejű vágyainkra, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz múlt időben. A válasz egyszerű: past

perfect Vagyis: 1.b) I wish/If only I had known the answer (Bárcsak tudtam volna a választ) 2. I WISH/IF ONLY + WOULD Kizárólag az 1.a) esetben, és szigorú megszorításokkal használható: 2.a) Ha valami olyasmiről van szó, ami idegesít minket valakiben: I wish he would stop skinning those cats. (Bárcsak abbahagyná azoknak a macskáknak a nyúzását) I wish he would stop shouting all the time. (Bárcsak ne üvöltözne állandóan) 2.b) Ha tudjuk, hogy valami bekövetkezik, de szeretnénk siettetni: I wish it would stop raining. (Bárcsak elállna az eső) I wish he would call me. (Bárcsak felhívna már) Bár ez a would-os dolog kicsit megfoghatatlannak látszik, általában segítenek a tesztírók, és csak nagyon egyértelmű mondatokban kérik ezt számon középfokon! 3. WOULD RATHER Itt nincs mindig álmúlt. Nézzünk egy példát: I would rather stay home tonight. (Jobban szeretnék itthon maradni ma este) I would rather Fred stayed here tonight. (Jobban

szeretném, ha ma ma este Fred itt maradna) Látjuk hát, hogy a csak a második mondatban használtunk álmúltat. Mégpedig azért, mert itt nem egyeznek meg az alanyok (vagyis amíg az első mondatban ÉN szeretnék otthon maradni, a második mondatban ÉN szeretném azt, hogy FRED itt maradjon). 4. IT IS (HIGH/JUST ABOUT) TIME Hasonlóan a 3. Ponthoz, itt sem kötelező mindig az álmúlt: Its time to leave now. (Ideje indulni) Its time you left now. (Ideje indulnod) Láthatjuk tehát, hogy itt is csak akkor kell használnunk az álmúltat, ha az alanyok különböznek. Nagyjából ennyit fontos tudni az álmúlt rejtelmeiről középfokon, nincs más hátra, mint hogy nekiessünk a feladatoknak a Tesztbankban JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Hogy mik is ők? Az ami, aki ami, akit, aminek a., akinek a, stb szerkezetek Nézzük apránként: 1. Élőlények esetében a who és a that a helyes választás: The boy who/that has skinned the cat is not my friend. (A fiú, aki

megnyúzta a macskát, nem a barátom.) 2. Élettelen dolgok esetében maradjunk a which, és a that névmásoknál:The cat that/which is playing on the bed is nice. (A macska amelyik az ágyon játszik kedves.) 3. Az eddigiekből azt szűrhetjük le, hogy a that a legbiztonságosabb megoldás, ami (általában) igaz is. Most fokozzuk egy picit a helyzetet, és gondolkozzunk el azon, hogy az alábbi két mondat közül melyikből hagynánk el szívünk szerint a that-et: a) The book that is on the table is great. b) The book that Ive just finished is great. Ha a szívünk helyesen súgott, akkor a (b) mondat tűnik jónak that nélkül is. Eszerint a két that között valami különbségnek kell lenni. Itt pedig segít a magyar (végre egyszer nem gátol!). Nézzük a két mondat fordítását: a) A könyv, AMI az asztalon van remek. b) A könyv, AMIT éppen befejeztem remek. Ilyen egyszerű: ha AMIT, akkor elhagyható, ha AMI, akkor nem (persze ezt is lehet bonyolítani, csak

minek). 4. Elérkeztünk egy újabb állomáshoz, ez pedig a prepozíciók kérdése Mit tegyünk, ha az alábbihoz hasonló mondattal kerülünk szembe: - Az asztal, amin táncolsz új. Nos, két lehetoségünk van: a) a prepozíciót a névmás elé tesszük, és kész. Ez esetben CSAK a which használható!!! The table ON which you are dancing is new. b) hátravágjuk a prepozíciót, és kész. Itt jó a which, a that is, vagy akár el is hagyhatjuk a névmást! The table which/that/- you are dancing ON is new. 5. WHAT Örök fejtörés, hogy mikor használhatunk what-ot, ha az nem kérdőszó (vagis ha nem mi?, hanem ami jelentésben áll). Sok nyelvtanuló tapasztalhatott egészen szélsőséges reakciókat tanárok részérol, amikor is puszta jóindulatból, nyelvi igényességtol vezérelve az alábbi mondathoz hasonlót produkáltak: *The book what Im reading is good. Nos, nézzük mit is tehetünk ennek a nagyon jellegzetes, páratlanul népszerű hibának az elkerülése

érdekében. Egy nagyon egyszerű egyenletet ajánlhatunk: what = the thing that (ahol a thing bármilyen angol főnév) Tehát, ahhoz, hogy az I like the book that you gave me last week. mondatba beletehessük a what névmást, a the thing that (vagyis a the book that) részt kell kihagynunk. Nézzük mi lesz a mondatunkból: I like what you gave me last week. Ezt a szabályt még tovább egyszerűsítve: főnév (pl. book) után that, ige után what áll. Úgy érezzük, hogy ez egy igen felhasználóbarát szabály, és az esetek nagy részében muködik is. Természetesen van rengeteg apróság, érdekesség, amire itt nem térhetünk ki részletesen, hiszen középfokon nem annyira fontosak, viszont, ha valakit ezek is érdekelnek, annak ajánljuk az ULTIMATE ENGLISH című könyvet, ahol ezekkel mind megismerkedhet. 6. WHOSE Itt következik az akinek a ., aminek a rész Borzasztó egyszerű, használjuk a whose névmást. Tehát: a) The boy whose car is new is nice. b) The

car whose window is broken is new. Bizony, nem tévedés, a whose itt joker! 7. A VESSZOK Nagy kérdés, hogy mikor tegyünk vesszőt, és mikor ne. Mielott belevetnénk magunkat a magyarázatokba, néhány általános szabály: a) ha nem tudjuk, hogy valahol kell vessző, vagy nem kell vessző, akkor az angol szövegben inkább ne tegyünk; sokkal kevesebb vesszot használnak az angolok, mint mi! b) that elé ne tegyünk vesszőt! Persze ezek nem igazi szabályok, de azért érdemes megfogadni oket! Most nézzük a lényeget: a) My neighbour, who is usually drunk, has just fallen off the stairs. b) My neighbour who is usually drunk has just fallen off the stairs. A két mondat között csupán a vessző tesz különbséget. A kérdés, amit feltehetünk: Melyik mondatban lakom emeletes házban (sok-sok szomszéddal), és melyik mondatban ikerházban (egy szomszéddal)? A válaszhoz nézzük meg a mondatok fordítását: (a/2) A szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott

le a lépcsőn. (b/2) Az a szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott le a lépcsőn. Eszerint tehát a második mondatban lakom emeletes házban, hiszen ott több szomszédom is van. Egy másik (talán még szemléletesebb) példa; melyik mondat helyes: 1) My mother who is 54 is kind. 2) My mother, who is 54, is kind. A helyes válasz persze a 2), hiszen az 1) mondat fordítása eképp hangozhatna: "Az az édesanyám, aki 54 éves nagyon kedves". ami pedig helytelen, hiszen, mint tudjuk, "ANYA CSAK EGY VAN!" 8. MÉG VESSZOK Nézzünk két példát, amiből kiindulhatunk: 1) Joe tore up the picture which annoyed me. 2) Joe tore up the picture, which annoyed me. Mint láthatjuk, itt is csak a vessző a különbség. Kérdésünk: melyik mondatban tett velem jót Joe? Nézzük a fordítást, hátha közelebb visz a megoldáshoz: 1/b) Joe összetépte azt a képet, ami idegesített. 2/b) Joe összetépte a képet, ami idegesített. (ti az, hogy

összetépte!) A kérdésünkre tehát a helyes válasz: az elso mondatban tett velem jót Joe, míg a másodikban inkább felháborított az, amit tett. Egy kis ellenőrzés; helyettesítsd be az alábbi mondatpárba a BE ige megfelelő múlt idejű alakját (azaz a WAS, illetve a WERE igék egyikét): 1) We ate two pizzas which good. 2) We ate two pizzas, which good. Természetesen az első mondatba illik a WERE, a másodikba pedig a WAS, hiszen az elso mondatban a "pizzák" voltak jók, míg a másodikban a "pizza evés", tehát itt jogos az egyes szám. Még egy utolsó beugrató kérdés: melyik mondatban helyettesíthetjük a which-et that-tel? Megoldás: 1) számú mondat; ha másért nem azért, mert that előtt nincs vessző!! Nos, elég a szövegelésbol, most már mindenki mehet a tesztbankba feladatokat oldani (intermediate szinten), vagy pedig keresgélhet a Tesztlapok között, hátha készen van már a Jelzői mellékmondatok

rész!) SOK SIKERT! SEGÉDIGÉK A segédigék sok nyelvtanulóban félelmet keltenek. JOGOSAN! A segédigék félelmetesek Nem azért, mert nehéz őket megérteni, hanem azért, mert nagyon könnyű őket összekeverni. Most mi mégis a belemerészkedünk a segédige-vadonba. Nézzük szépen sorjában: I. KÉPESSÉG Kezdjük a legegyszerűbbel: 1. Tudok úszni - I can swim Múlt időben: 2. Tudtam úszni, amikor 5 éves voltam - I could swim when I was five Most egy kis trükk: 3. Nem tudott angolul, de sikerült letennie a nyelvvizsgát - He couldnt speak English, but he was able to pass the language exam. couldnt speak English: nem tudott angolul (általában) he was able to pass the exam: sikerült letennie a vizsgát (akkor, egyszer) A could tehát általános, míg a be able to egyszeri képességre utal. Ebben a jelentésben a be able to mellett használatos még: manage to do sth (pl. He managed to get into university - Sikerült bekerülnie az egyetemre.) succeed in doing

sth (pl. He succeeded in passing the exam - Sikerült letennie a vizsgát) Tulajdonképpen mindegy, hogy a három szerkezet közül melyiket használjuk, a lényeg az, hogy ne keverjük össze őket. Akit érdekelnek a típushibák, esetleg a szerkezetek részletesen összehasonlítva, annak ajánljuk az ULTIMATE ERROR BUSTER című könyvet, ami mindezt tartalmazza! A rövid marketing kitérő után még egy fontos dolog: Ha olyan szerkezetben szeretnénk a can-t használni, amit gyárilag nem tud, akkor kénytelenek vagyunk a be able to-hoz folyamodni. Eszerint: 1. Három éve tudok zongorázni - I have been able to play the piano for three years II. ENGEDÉLY KÉRÉS + ENGEDÉLY ADÁS 3 féle módon kérhetünk engedélyt segédigékkel: - Can/Could/May I use your phone? - Használhatom a telefonodat? Ha valakinek megengedünk valamit, akkor azt így tehetjük: Yes, you can/may. (NOT - Yes, you could!!) III. BIZONYOSSÁG 1. Kijelentő mondatoknál a must használatos: He must be

Hungarian. - Õ bizonyára magyar Tagadni a cant segédigével lehet: He cant be Hungarian. - Õ nem lehet magyar 2. Múlt időben egyszerűen alkalmazzuk a segédige+have+3 alak képzést: He must have been Hungarian. - ő bizonyára magyar volt He cant have been Hungarian. - ő nem lehetett magyar A cant have been helyett szintén helyes a couldnt have been verzió is. Eszerint: He couldnt have been Hungarian. = He cant have been Hungarian Mindebből látszik, hogy a couldnt nem mindig a cant múlt idejű alakja, sőt . Itt kell kitérnünk a mustnt használatára. Kérünk mindenkit, hogy ebben a jelentésben a must tagadására még véletlenül se válassza a mustnt megoldást. Persze a mustnt is bír jelentéssel, mégpedig: 3. You mustnt enter the room! - TILOS bemennie a szobába! A mustnt tehát a tiltás eszköze, ne is akarjunk belőle mást csinálni! IV. VALÓSZÍNÛSÉG Vagyis, mit mondhatunk, ha valami lehet, de nem biztos: 1. He may/might/could be Hungarian -

Lehet, hogy magyar A fenti példából is látszik, hogy ebben a jelentésben a might nem a may múlt idejő alakja, sőt, a két segédige többé-kevésbé egymás szinonimái. Múlt időben egyszerően alkalmazzuk a segédige+have+3 alak képzési szabályt: 1. He may have been/might have been/could have been Hungarian Ennyi az egész! V. KÖTELESSÉG Mit mondhatunk, ha valamit meg KELL tennünk? Az attól függ, hogy mennyire kell. 1. I have to do my homework -- Meg kell írnom a házit 2. I must do my homework -- Meg kell írnom a házit 3. You had better do your homework -- Jobban tennéd, ha megírnád a házidat 4. You should/ought to do your homework-- Meg kellene írnod a házidat 5. You might/could do your homework -- Talán megírhatnád a házidat Megjegyzések: a) népszerű a must és a have to között különbséget tenni, hogy ti. a must belső- míg a have to külső kényszerre utal. Ha valaki szívesen tanulja ezt meg, ám tegye, de azt érdemes esetleg

megjegyezni, hogy aligalig találkozhatunk ezzel a szabállyal az élő nyelvben b) A had better-rel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem a have és a good szabadon ragozható összetételéről van szó! Nem képezhetük tehát *have better, have had best stb szerkezeteket! c) Az ought to kedvence a vizsgákat összeállítóknak, hiszen itt van to, míg általában a segédigék után nem állhat to. Fontos lehet még a tagadása: ought not to (vagy oughtnt to); NEM *ought to not!! Most nézzük a múlt időt: 1. I have to do my homework - I had to do my homework 2. I must do my homework - I had to do my homework 3. You had better do your homework - You had better have done your homework 4. You should/ought to do your homework - You should have done/ought to have done your homework 5. You might/could do your homework - You might have done/could have done your homework Megjegyzések: a) nem tévedés, mind a have to, mind a must múlt ideje had to b) a had better múlt idejű

alakja szinte soha nem fordul elő középfokon, pusztán a teljesség kedvéért írtuk ki! VI. KÉNYSZER HIÁNYA Vagyis, mi van akkor, ha valamit nem kell megtennünk. Jelen időben három megoldás is kínálkozik: 1. You dont have to go to school today 2. You dont need to go to school today 3. You neednt go to school today E három mondat jelentése tulajdonképpen megegyezik: "Ma nem kell iskolába menned". Múlt időben kicsit kuszább a helyzet: 1. I didnt have to go to school yesterday because it was Sunday 2. I didnt need to go to school yesterday because it was Sunday Mindkét mondat jelentése: "Tegnap nem kellett iskolába mennem, mivel vasárnap volt." Itt tehát nem kellett valamit megtennem, és nem is tettem meg! 3. I neednt have gone to school yesterday, but I forgot it was Sunday and I did Jelentése: "Nem kellett volna iskolába mennem tegnap, de elfelejetettem, hogy vasárnap volt, és elmentem." Itt viszont megtettem valamit

fölöslegesen, amit nem kellett volna megtennem. Biztos vagyok benne, hogy aki ezeken az oldalakon ismerkedett meg a segédigék sokrétű világával, az a magyarázatok ellenére is elveszettnek érezheti magát. Fel a fejjel! A segédigék használata általában csak rengeteg gyakorlás, illetve megoldott példa, mondatfordítás stb. után szokott kitisztulni Vágjon hát bátran bele mindenki a segédigéket gyakoroltató feladatsorokba, és ha elbizonytalanodik, vagy nem ért valamit, akkor próbálkozzon tovább . DETERMINÁNSOK Az első fontos alaptétel az, hogy vannak megszámlálható (pl. apple) és megszámlálhatatlan főnevek (pl water), amelyek elõtt sok minden állhat. MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN DOLGOK 1. a) Először is, az egyszerűség kedvéért jegyezzük meg azokat, amelyek mindkettővel állhatnak Ilyen az a lot of, lots of, plenty of (jelentésük sok) valamint a some (jelentése néhány/ valamennyi). A megszámlálhatóak többes számban,

a megszámlálhatóak egyes számú igével állnak. Például: There was a lot of money in the box. - Sok pénz volt a dobozban There were a lot of names on the list. - Sok név volt a listán We had some problems and needed some time to think. - Volt néhány problémánk, és szükségünk volt némi időre, hogy gondolkodni tudjunk. ALL - ÖSSZES/MINDEN b) Ha azt akarjuk mondani, hogy összes/minden, akkor az all szerepelhet mind megszámlálható, mind megszámlálhatatlan főnevekkel, állító és kérdő mondatokban (ne feledjük azonban, hogy tagadásban nem): All the milk has disappeared. - Eltűnt az összes tej All children love playing computer games. - Minden gyerek szeret számítógépes játékokat játszani Did all the children enjoy themselves at the party? - Minden gyerek/Az összes gyerek jól érezte magát a bulin? NONE - SEMENNYI/SEHÁNY c) Semennyi/Sehány jelentésben a none (+of szerkezet), a no (+fonév) és az any állhatnak tagadásban. Az any

kérdésekben is állhat. Itt is érvényes az a szabály, hogy a megszámlálható főnevek többes számban, a megszámlálhatatlanok önmagukban egyes számú igével állnak. Gyorsan a példák: There isnt any coffee in the cup./There is no coffee in the cup - Nincs kávé a csészében There arent any apples in the basket./ There are no apples in the basket - Nincsenek almák a kosárban We didnt see any of the people./ None of the people were there - Senkit nem láttunk/Senki sem volt ott They didnt eat any rice./ None of the rice was eaten - Nem ettek semennyi rízst Is there any rain here in January? - Van eső Januárban errefelé? Are there any elephants in the zoo? - Vannak elefántok az állatkertben? CSAK MEGSZÁMLÁLHATÓAK 2. a) Megszámlálható főnevek előtt állhat csak a many, az a few, a few, a several és az a number of A főnév persze mindig többes számban van. (pl We saw a number of people at the party) A részletek pedig alább találhatóak. A FEW OR FEW

- NÉHÁNY VAGY KEVÉS b) Lehet, hogy az előbbi felsorolásban furcsán hatott a few kétszer, de nézzük csak van-e valami különbség a kettő között? Az imént következő két mondat közül melyik esetben vagyok boldog, mert van egy pár barátom? I have a few friends. - I have few friends Nos, az elso mondat az, amelyik egy boldog ember szájából hangzik, míg a második szomorú. Az a few fordítása tehát: pár, néhány. A few jelentése pedig: csak kevés MANY - SOK c) A many használatáról csak annyit, hogy önmagában főleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too many, not too many, so many stb. Példák: Were there many people at the exhibition? - Volt sok ember a kiállításon? There were so many people that we couldnt move. - Olyan sok ember volt ott, hogy meg sem tudtunk mozdulni. BOTH - MINDKETTO d) Ha kettő van valamiből, akkor ezekből a szavakból válasszunk: both. Jelentése: midkettő, és állító

mondatban, többes számú főnévvel és igével áll. Both children were crying for the mom to come. - Mindkét gyerek az anyja után sírt EITHER - BÁRMELYIK/EGYIK SEM e) Az either állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a ketto közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a kettő közül). Az either után simán is lehet a főnév egyes számban (either boy), vagy állhat of + többes szám is utána (either of the boys). Az érdekes dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú. Which of the two books do you want? Either book/ Either of them is fine for me. - Melyik könyvet kéred? Bármelyik(ük) jó lesz nekem. I havent seen either of the two films you recommended last week. - Nem láttam egyik filmet sem a kettő közül, amit múlt héten ajánlottál. NEITHER - EGYIK SEM f) A neither-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése egyik sem a kettő közül). Ugyanúgy mint az either-nél, simán is lehet a főnév

egyes számban (neither boy) vagy állhat of + többes szám is utána (neither of the boys). Az előbbi esetben az ige csakis egyes számú (neither boy knows it), viszont a második esetben egyes és többes szám is szerepelhet (neither of the boys know/knows it). Has neither letter arrived yet? - Egyik levél sem érkezett meg még? Has/Have neither of the letters been sent yet? - Egyik levelet sem küldték még el? ALL - ÖSSZES g) Ha három vagy több van valamiből, akkor választhatjuk az all-t állító és kérdő mondatban többes számú főnévvel és igével. All of the neighbours are gossiping about them. - Az összes szomszéd róluk pletykál ANY - BÁRMELYIK/EGYIK SEM h) Az any állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a sok közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a sok közül). Az any után simán is lehet a főnév egyes számban (any song), vagy állhat of + többes szám is utána (any of the songs). Az érdekes

dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú. Any teacher can tell you the answer. - Bármelyik tanár meg tudja mondani a választ Does any of the girls in the class intend to get married? - Szándékozik valamelyik lány férjhez menni? NONE - EGYIK SEM i) A none-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése egyik sem a sok közül). A none csak of szerkezettel jó, viszont az ige utána lehet egyes és többes számú is. He has three daughters and none of them has/have got married yet. - Három lánya van, de még egyikük sem ment férjhez. EVERY AND EACH - MINDEGYIK ÉS MINDEN EGYES j) Ne feledjük, hogy mindegyik és minden egyes jelentésben az every és az each állhat. Az every mindig csak egyes számú főnévvel (pl. every boss), az each viszont egyes számú főnévvel (pl each son) és of + többes számmal (pl. each of the sons) is jó A lényeg az, hogy az ige mindig egyes számban áll Every girl wants to be an actress in my class. - Minden lány

színésznő akar lenni az osztályomban Each girl wants to be an actress in my class. - Mindegyik lány színésznő akar lenni az osztályomban Each of the girls wants to be an actress in my class. - Mindegyik lány színésznő akar lenni az osztályomban A WHOLE, THE WHOLE/ALL (OF) THE - EGY EGÉSZ, AZ EGÉSZ k) Ha egy egészre gondolunk, használjuk az a whole kifejezést, ha az egészre gondolunk jó a the whole és az all the is. He drank a whole bottle of whisky last night. - Egy egész üveg viszkit megivott tegnap She spent the whole day shopping./ She spent all (of) the day shopping - Az egész napot vásárlással töltötte CSAK MEGSZÁMLÁLHATATLANOK 3. a) Megszámlálhatatlan fonevek elott láthatjuk a much, az a little, a little, az an amount of és az a great deal of kifejezéseket. She needed a large amount of money for the journey. - Sok-sok pénzre volt szüksége az utazáshoz A LITTLE OR LITTLE - NÉMI VAGY KEVÉS Emlékszünk még a fenti kis különbségre?

Melyik az optimista, az a little vagy a little? I have a little money. - Van némi pénzem I have little money. - Csak kevés pénzem van (A különbség pontosan az, ami az a few és few között volt.) MUCH - NÉMI/VALAMENNYI b) A much használatáról csak annyit, hogy önmagában főleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too much, not too much, so much stb. How much money have we got? - Mennyi pénzünk van? They have so much in common that it is quite unbelievable. - Annyi közös vonásuk van, hogy az szinte hihetetlen. ALL (OF) THE - AZ ÖSSZES c) Ha megszámlálhatatlannál akarunk az egészre utalni akkor tegyük ezt az all (of) the kifejezéssel. Az of elhagyható. (Itt egy egész nem lehet, hiszen nem lehet megszámolni) The baby was crying all (of) the time. - A kisbaba egész idő alatt sírt Nos, e kis áttikintés után akár neki is vághat mindenki a Tesztlapok nak az adott témában. Sok szerencsét! NÉVELŐK A

névelők - határozatlan, határozott és semmi (a/an, the, 0) Először is meg kell jegyeznünk, hogy az angolban a legtöbb esetben nem élhetünk a magyar névelőhasználattal (ezért is van az, hogy a magyaroknak még magasabb szinten is ez a nyelvtan okozza a legtöbb nehézséget). Lássuk tehát, hogy mi is az, amit középfokon elvárhatnak tőlünk. 1. A vagy AN a) Habár a magyarban az a jelentése az a bizonyos, az angolban ez pont az ellenkezőjét jelenti: Az a book nem a könyv, hanem egy könyv. Akkor használjuk legtöbbször, ha egy nem konkrét dolgot említünk, vagy ha általánosságban beszélünk megszámlálható dolgokról. There was a knock on the door. - Kopogtattak A swimmer has to practise a lot. - Egy úszónak/Az úszóknak sokat kell gyakorolni b) Foglalkozásoknál az angolban mindig tegyük ki azt, hogy egy . He is a lawyer and I am an archeologist. - ő ügyvéd, én pedig régész vagyok c) Ha valami valahányszor történik egy bizonyos időn

belül, akkor a recept: once/twice/three times a . Például: We go running once a week, and play tennis twice a month. - Egy héten egyszer futunk, és egy hónapban kétszer teniszezünk. d) Ha valakinek egy valamijére/valakijére utalunk, akkor ezt így tehetjük: a . of somebodys (tehát a vége birtokos). Michael is a good friend of mine and also a friend of my fathers. - Mihály jó barátom és az apámé is e) Még egy utolsó előtti dolog a what a/an (Milyen egy.! ) és a such a/an (olyan egy), ami után logikusan megszámlálható főnév áll. What an ugly hat! - Micsoda ronda kalap! It was such a funny joke that everyone started to laugh. - Olyan jó vicc volt, hogy mindenki elkezdett nevetni És az utólsó apróság: a/an + főnév és valami extra info (álatában to-infinitive-vel vagy relative clause-zal). He is not a man to give up the fight easily. - Õ nem olyan ember aki könnyen feladná a harcot They showed me a photo of myself that I had not seen before. -

Mutattak egy olyan képet amit még soha se láttam azelőtt. 2. THE a) A leggyakoribb esetben akkor van the, ha valamiről konkrétan (tehát nem általánosságban) beszélünk. Tehát vagy már korábban esett szó róla, vagy utána pontosítjuk (ezt egy relative clause-zal (2. példa) vagy egy of szerkezettel (3. példa) tehetjük) There was a cat in the garden. The cat was black - Volt egy macska a kertben A macska fekete volt The book that you lent me was very interesting. - Könyv amit kölcsönadtál, nagyon érdekes volt The population of China is increasing. - Kína lakossága egyre nő b) The-t használunk akkor is, ha olyan dolgot említünk, amiből egyetlenegy van. Ilyenek a: the sun, the moon, the world, the earth, the future, the weather, the countryside stb. c) Felsőfokú melléknevek előtt is van the: He was the most talented boy in the class. - Õ volt a lgtehetségesebb fiú az osztályban d) Találmányok, hangszerek és állatfajok esetén is van the. A

mozi, színház és a rádió előtt se sajnáljuk The television was invented in the 20th century. - A televíziót a huszadik században találták föl She can play the piano. - Tud zongorázni The tiger is in danger. - A tigris(ek) veszélyben van(nak) Shall we go to the cinema tonight? - Menjünk moziba este? e) A nemzetiségeket két csoportra oszthatjuk, az első csoportba tartoznak azok amiknek -an a végződése (Hungarian, American). Ezeket többes számban használjuk és eldönthetjük, hogy teszünk-e eléjük the-t vagy sem. (The) Russians love vodka. - Az oroszok szeretik a vodkát A második eset az, ha a nemzetiség végződése -sh, -ch, -ese, -ss. Ilyenkor nem tesszük többes számba a szót (nehéz is lenne), viszont az igét utána igen! És a hab a tortán a the, ami mindig ott van. The French are excellent cooks. - A franciák kitûnő szakácsok The Chinese eat a lot of rice. - A kínaiak sok rízst esznek f) Bizonyos emberekre utaló melléknevek ugyanúgy

viselkednek mint az előbbiek. Ilyenek a the old, the young, the rich, the poor, the unemployed, the blind, the handicapped stb. ne feledjük a the-t és a többes számot utánuk! The poor should be helped. - A szegéneyeket segíteni kellene The young are lucky. - A fiatalok szerencsések g) THE MORE ., THE MORE , azaz minél annál Ez a csodálatos szerkezet úgy mûködik, hogy the + középfok, méghozzá mind a két oldalán a mondatnak. Ja, és egyenes szórend Legegyszerûbben példákon keresztül jegyezhetjük meg: The more you learn, the more insecure you are. - Minél többet tanulsz, annl bizonytalabb vagy The friendlier we are, the happier people will become. - Minél barátságosabbak vagyunk, annál boldogabbak lesznek az emberek. The more she worked, the more tired she got. - Minél többet dolgozott, annál fáradtabb lett 3. SEMMI a) Induljunk ki abból, hogy ha valamiről általánosságban beszélünk, a magyarral ellentétben nem áll előtte semmi. Ha a szó

megszámlálható, akkor többes számban áll; ha megszámlálhatatlan, akkor önmagában Példák: Apples are healthy. - Az alma egészséges Men and women want different things in life. - A férfiak és a nők mást akarnak az életben Coffee is the best drink in the world. - A kávé a legjobb ital a világon b) Nem áll semmi bizonyos szavak előtt, ha a szó az intézményre és a benne levő cselekvésre utal: school, university, (ha diákokról van szó) hospital (ha betegekről), prison (ha bûnözőkről), church (ha hívőkről), bed (ha alvásról). A TV előtt sincs, ha a mûsorra utalunk My daughter goes to school and I go to work. - A lányom iskolába jár, én pedig dolgozom It was great to go to bed after a tiring day. - Jó volt ágyba bújni, egy fárasztó nap után When she fainted, she was taken to hospital immediately. - Amikor elájult, azonnal kórházba vitték Whats on TV tonight? - Mi van ma a tévében? c) Nem tudni miért, de nincs semmi tavak és

egyes hegyek nevei előtt. És természetesen a legtöbb ország és város neve előtt sem. Lake Balaton is full of tourists in summer. - A Balaton tele van turistákkal nyáron Mount Everest is hard to climb. - A Mont Everest-et nehéz megmászni She spent a year in Mexico. Egy évet töltött Mexikóban London is very exciting. - London nagyon izgalmas d) Még egy-két apróság a semmiről: Az étkezések (breakfast, lunch, dinner) és a napok, hónapok, valamint az évszakok előtt sem kell the (a macerások kedvéért: az utóbbinál lehet) és a napszakok esetében a noon, night és a midnight szavaknál. És végül a jármûvek előtt sincs semmi, ha utazásról van szó We usually have breakfast at seven oclock. - Általában 7-kor reggelizünk They went home at midnight every day in (the) summer. - Nyáron mindennap éjfélkor mentek haza She went by bus, and he went by car. - A lány busszal ment, míg a fiú kocsival Ennyi hát, amit tudnunk illik, vagyis kell a

középfokú nyelvvizsgán, aki még ennél is részletesebb információra vágyik, annak javasoljuk, hogy nézze meg az Ultimate English címû felvételi el őkészítő könyv vonatkozó fejezetét! FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEACH 1.) Mi is az a Függõ beszéd? Egész egyszerûn az, ha valakit nem szóról szóra idézünk. Azaz nem azt mondjuk, hogy "Nagyon szeretem Icát" monja Marci - I love Ica says Marci hanem azt, hogy Marci azt mondja, hogy nagyon szereti Icát. - Marci says that he loves Ica Feltételezzük, hogy ezzel még nem mondtunk nagyon sok újat senkinek, viszont elérkeztünk az elsõ szabályhoz, ami már lehet újdonság: Ha egy mondatot függõvé szeretnénk tenni, mindig azt nézzük meg, hogy a fõmondat jelen, vagy múltidõben van (ti. hogy úgy kezdõdik-e hogy he says, vagy úgy hogy he said!) Ha jelenidejû, akkor megkönnyebülten fújjuk ki a levegõt, dõljünk hátra, és mosolyogva álljunk neki a feladatnak. Itt ugyanis semmilyen

nehéz változás nincs, csak az, ami logikus. Példa: Joe says I love Jill. - Joe says that he loves Jill Joe ugyanis önmagáról nyilatkozott. Késõbb az összes változást felsoroljuk, most viszont térjünk át a nehezebb dologra, amikor a fõmondat igéje múltidejû (pl. he said) Itt már több a gond, hiszen a múltidõ miatt csúszkálnak az igeidõk. Nem kell azért pánikba esni, logikusan csúszkálnak, és nincs sok kivétel Tehát, példamondatokon keresztül így néz ez ki: DIRECT SPEECH REPORTED SPEECH 1. He said I am interested in music 1.2 He said (that) he was interested in music. 2. He said Im reading a book 2.2 He said (that) he was reading a book. 3. He said I skinned the cat 3.2 He said (that) he had skinned the cat 4. He said I have never seen him 4.2 He said (that) he had never seen him 5. He said I had never seen him before that day 5.2 He said (that) he had never seen him before that day. 6. He said Ive been reading this book for two

hours. 6.2 He said (that) he had been reading that book for two hours. 7. He said I had been reading that book for two hours before lunch. 7.2 He said (that) he had been reading that book for two hours before lunch. 8. He said I was reading a book before lunch. 8.2 He said (that) he had been reading a book before lunch. 9. He said I will call you 9.2 He said (that) he would call me 10. He said By the end of this year I will have finished school. 10.2 He said (that) by the end of that year he would have finished school. Ennyi az, amit általánosságban tudni kell, és most jöjjenek a szemét kis kivételek rövid pontokba szedve: 1. Segédigék függõ beszédben: Általában elmondhatjuk, hogy azoknak a segédigéknek használjuk a múltidejû alakját, amelyiknek van ilyen. Tehát: can could will would may might must had to (VAGY must: lásd alább!!) have to had to shall should Amennyiben nincs múltidejú alak (pl. should, would, could, might, must), akkor

nincs változás Itt fontos kitérni egy picit a must-ra: - must-ból must lesz, HA kell jelentésben áll (pl. He said I must go ---- He said he had to go), nincs változás viszont, ha bizonyára a jelentés (pl. He said He must be a policeman ---- He said he must be a policeman.) Hát ennyi . 2. Egyéb változások függõ beszédben: A fentieken túl fontos, hogy néhány határozó is megváltozik. Íme egy lista a fontosabbakról: Direct speech Reported Speech here there now then this/these that/those today that day yesterday the day before/the previous day tomorrow the next day/ the following day ago before next week/month/year etc. the following week/month year etc. 3. Feltételes mondatok függõ beszédben: A három feltételes mondat (lásd If és társai, ezeken az oldalakon!) közül általában az 1. Conditional változik, a 2.-3 Conditional általában nem Tehát: He said If I have some money, I will buy you a drink. ---- He said if he had some money

he would by me a drink. He said If I had money, I would buy you a drink. ---- He said if he had some money he would buy me a drink Mindezek láttán jogosan tolulhat ajkunkra a kérdés: honnan tudjuk, hogy mikor melyikkel találkozunk??? A válasz: így sehonnan, viszont ha még hozzáteszünk valamit a mondathoz, akkor a szövegkörnyezet segít eligazodni. Például: He said if he had money, he would buy me a drink, so I suggested going to a pub nearby. He said if he had some money he would buy me a drink, but he is flat broke, as he has lost his job. 4. A kötõmód (álmúlt) változásai (lásd: Az álmúlt - I wish és a többiek fejezet): Ez könnyû: nincs változás: She said: I wish I had some money. ---- She said she wished she had some money She said I would rather he left. ---- She said she would rather he left 5. Általános igazságoknál nem szükséges a változás: He said The Earth goes round the Sun. ---- He said that the Earth goes round the Sun Tudniillik,

még mindig ott megy. Hasonlóléppen nem kell változtatni, ha még mindig igaz amit mondtunk. Például: She said I have a brother. ---- She said she has a brother (mert ugye még mindig megvan!) Röviden ennyit a függõ beszédrõl, ezt a fejezetet kiegészítik még a Függõ Kérdés (Reported Speech 2.), illetve a Felszólítás (Reported speech 3.) címû fejezetek, valamint a rengeteg kérdés a Tesztbankban, illetve a Tesztlapokban! Úgyhogy van még mit tenni! FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED SPEACH 2.) Az elõzõ fejezetben láttuk, hogy mi történik függõ beszédben a kijelentõ mondatokkal. Most a kérdéseken a sor, ésa legelsõ szabály az, hogy minden érvényes a krdésekre,ami a kijelentõ mondatokra, csak van néhány plusz szabály. Nézzük hát: 1. Yes-No questions (eldöntendõ kérdés) - mennyivel találóbb az angol név Szóval: Ezek azok a kérdésed, amire igennel, vagy nemmel lehet válaszolni (pl. Do you understand? - Érted?) Mindez függõ

kérdésként így hat: She asked me Do you understand? ---- She asked me if I understood. Következtetések: a) Függõ kérdésnél (mivel nincs kérdõszó) a kérdõszó helyett két kötõszót használhatunk: if, whether. Középfokon szabadon választhatunk e két szó között, bár tudnunk kell, hogy felsõfokon találhatunk köztük különbségeket (ha nagyon keresünk!). Tehát: She asked me IF/WHETHER I understood. b) Második következtetés: a szórend kiegyenesedik. Tehát: *She asked me if did I understand. ---- She asked me if/whether I understood 2. Wh questions (kiegészítendõ kérdés): Itt minden ugyanaz, mint a yes-no question esetében, egy különbséggel: itt van kérdõszó, tehát nem szükséges az if/whether. She asked me Where were you yesterday? ---- She asked me where I had been the day before. Minden egyébben megegyezik az elõzõ kérdéstípussal! FELSZÓLÍTÁS (REPORTED SPEACH 3.) Roppant egyszerû részhez értünk, nem is értem, miért

külön fejezet, de most már mindegy. Szóval: She said: Go home. ---- She TOLD me to go home Annyit kell megjegyezni, hogy felszólításnál mindig el kell hagynunk a say igét, viszont tell mellett rengeteg mást is használhatunk. Néhány példa: order, command, recommend, beg, remind, suggest etc Természetesen minden szó picit mást jelent, ezzel finom különbségeket is ki tudunk fejezni (javasol, utasít, parancsol, könyörög stb). Azonban rendkívül nehéz ezeket használni, mivel minden egyes igének nagyon sok vonzata lehet, illetve nagyon sok vonzat nem jó. Csak egy példa: I recommended him to see that movie. ---- I recommended that he should see that movie *I suggested him to see that movie. ---- I suggested that he should see that movie Rengeteg igérõl van szó, és rendszertelen vonzatokról. ha valakit ezek részletesen érdekelnek, ajánljuk az ULTIMATE ERROR BUSTER címû nyelvhasználati szótárt, ahol az összes fontos igének, illetve melléknévnek a

fellelhetõ összes lehetséges vonzatát igyekeztünk összeszedni közel 100 oldalban, magyar jelentéssel. Azokban az esetekben, ahol a több vonzat közti különbség jelentésben is változást jelent, illetve nehézséget okozhat a magyar tanulónak, ott ezeket a könyv elsõ részében külön szócikkben tárgyaljuk. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK (CLAUSES OF PURPOSE) E misztikus nevû nyelvtani fogalom azokat a mellékmondatokat takarja, amelyek az azért, hogy kifejezésére szolgál. Nézzük sorjában ezt is: 1. Ha az alanyok megegyeznek Példa: I went home to watch a film. ---- Hazamentem, hogy megnézzek egy filmet Vagyis ÉN mentem haza, és ÉN néztem a filmet. Itt a következõ kötõszók helyesek: I went home TO / IN ORDER TO / SO AS TO watch a film. A három lehetõség közül mindenki kiválaszthatja neki a legszimpatikusabbat. Tagadásban viszont jobban kell figyelnünk: I left the party IN ORDER NOT TO / SO AS NOT TO meet Samuel. Láthatjuk hát, hogy

tagadásban nem helyes a not to (*I left the party not to meet Samuel.) 2. Ha az alanyok nem egyeznek meg Példa: I left the party SO THAT / IN ORDER THAT Bill did not see him. Ebben a mondatban ÉN mentem el a buliból, hogy BILL ne lásson meg. Könnyen belátható tehát, hogy itt a két tagmondat alanya különbözõ, ezért hát eszerint kell megválogatnunk a kötõszavakat is (itt viszont NEM jó az 1. pontban leírt 3 kötõszó!!) Nézzünk egy kis érdekességet is: I left the party so that/in order that I didnt see Bill. A fenti mondatban láthatjuk, hogy az alanyok megegyeznek, ám mégis so that/in order that volt a kötõszó. Ideje hát, hogy picit pontosítsunk a szabályon. Nem csak az számít, hogy megegyeznek-e az alanyok, hanem az is, hogy ki vannak-e írva. Ha mindkét alanyt kiteszem, akkor nem rövidíthetek semmiképpen sem! Most pedig irány a Tesztbank és a Tesztlapok! Sok sikert. Akit pedig felsõfokon is érdekelnek célhatározói mellékmondatok

finomságai, annak ajánljuk az Ultimate English címû felvételi és felsõfokú nyelvvizsgaelõkészítõ kézikönyvben, ahol mindez rengeteg feladattal és példával elsajátítható. UGYE UTÓKÉRDÉS (QUESTON TAG) Itt a visszakérdezések kerülnek terítékre. Példa: He is nice, isnt he? ---- Kedves, ugye? Három alapvetõ szabályt szûrhetünk le a fenti példamondatból: 1. az utókérdés mindig a fõmondat segédigéjét tartalmazza (vagyis: ha is volt a fõmondatban, akkor is lesz az utókérdésben is! 2. ha a fõmondatban tagadás van, akkor az utókérdésben nem; és viszont (azaz: He is nice, isnt he? DE He isnt nice, is he?; nem nelyes tehát a *He isnt nice, isnt he? megoldás) 3. a szórend megfordul, tehát a he is az utókérdésben isnt he lesz Minden rendben is volna, semmi nehézség sehol, gondolhatnánk. Valóban elég egyszerû a nyelvtan, de van néhány fontos kivétel, amit feltétlenül ismernünk kell, hiszen vizsgákon csak ezekkel

találkozhatunk (szinte): 1) Felszólításnál will használatos (pl. Go home, will you? de itt jó a Go home, wont you? megoldás is!) 2. Lets tartalmú javaslatoknál használjuk a shall-t (pl Lets go, shall we?) 3. Have és have got picit különbözik (You have children, dont you?, iletve Youve got children, havent you?) 4. Egyes szám elsõ személyben az am átváltozik, és are lesz (pl I am nice, arent I?) Hülyén is hangzana: *I am nice, amnt I? Jó viszont a következõ: I am nice, am I not?. 5. Everybody után egyesszám áll, viszont utókérdésben töbesszámmá változik (pl Everybody is here, arent they?). 6. Negatív határozók után nem állhat tagadás az utókérdésben (pl She seldom/rarely/never/hardly ever calls, does she?) 7. Ha több tagmondat van, akkor az elsõre kérdezünk vissza (pl He said he had been to Spain, didnt he? NEM pedig *He said he had been to Spain, hadnt he?) 8. A 7 pontban leírtak alól kivételt képez egyesszám elsõ személyben (ti

I) a véleményt kifejezõ igék (pl think, believe, stb.) esete: itt pont a második tagmondatra kérdezünk vissza (pl I think hes been to Spain, hasnt he?). Természetesen, amennyiben filozófikus önmarcangolás közben kap el minket egy utókérdés, akkor még az is elõfordulhat, hogy: I think he has been in Spain, dont I? ---- Azt hiszem, hogy sohasem járt Spanyolországban, vagy nem hiszem azt? (hát, nem kizárt tulajdonképpen . ) Ennyit a száraz nyelvtanról, irány a Tesztbank! MŰVELTETÉS (THE CAUSATIVE) Itt egész egyszerûen arról van szó, hogy valamit nem én csinálok meg, hanem valakivel megcsináltatom. A legfontosabb kérdés az, hogy tudom-e, hogy kivel csináltattam meg valamit, avagy nem. Hogy miért fontos ez? Nézzük meg példákon keresztül. Tehát: 1. Nem tudom (legalábbis nem mondom), hogy kivel csináltattam meg valamit(például: Megcsináltattam a házimat. vagy Lemosattam az autómat) Ebben az esetben két lehetõség kínálkozik számunkra,

ezek pedig a HAVE, illetve a GET igével képzendõk! Így néz ki tehát a két mondat fordítása: a) Megcsináltattam a házimat. ---- I HAD/GOT my homework DONE b) Lemosattam az autómat. ---- I HAD/GOT my car WASHED Azaz: a have és a get beillesztése után jön a tárgy (ti. az amivel/akivel mindez történik) majd pedig az ige HARMADIK ALAKBAN!!! Könyörögve kérünk mindenkit, hogy CSAK a harmadik alakot használja, és ne azokat a szörnyûségeket, amiket most nem írunk le, mert félünk, hogy azt tanulja meg mindenki! Annyit azért még el kell mondanunk, hogy itt eszébe ne jusson senkinek a make-kel operálni szegénnyel. 2. Tudom (vagy csak azt hiszem, hogy tudom, mindenesetre mondom), hogy kivel csináltattam meg valamit Itt már három ige (HAVE, MAKE, GET) is van, csak hogy még jobban összezavarodjunk. Itt a következõ lehetõségeink vannak (az egyszerûség kedvéért egy váratlan kreatív fordulattal visszatérünk az elõzõ két mondathoz, csak most

megmondjuk, hogy kivel csináltattuk meg a házit, illetve a kocsimosást. Legyen ez mondjuk Sam). Tehát: a) I HAD Sam DO my homework. / I HAD Sam WASH my car b) I MADE Sam DO my homework. / I MADE Sam WASH my car c) I GOT Sam TO DO my homework. / I GOT Sam TO WASH my car Mit is tettünk? Elõször kiválasztottuk a szimpatikus igét a három közül, majd utána odaraktuk annak a nevét, akivel csináltattunk valamit (itt ez ugye most Sam), majd pedig kulturáltan kiegészítettük a szerkezetet az ige ELSÕ ALAKJÁVAL!!! Nehogy itt is a harmadik alakkal próbálkozzunk, nem jön be!! Furcsa még, hogy a have, és a make után to nélküli infinitive van (azaz nem to do, hanem simán do), míg a get után kell egy TO is. Hát, ez van el kell fogadni Itt szokott jönni a kérdés: mi a különbség a három változat között, amire azt szoktuk válaszolni, hogy középfokon tulajdonképpen semmi olyan, amit tudni kellene. Ha erõsségi sorrendet kellene felállítani, talán ezt

mondhatnánk: have, get, make (ti. a kényszerítés erõsségét tekintve) Középfokon azonban még nem találkoztunk olyan tesztkérdéssel, ahol ezt kellett volna mérlegelni. Elég itt megtanulni a helyes alakokat is! Természetesen a mûveltetésnek is vannak kisebb finomságai, aki ezek után is érdeklõdik, annak ajánljuk az Ultimate English címû könyvet, ahol mindezekre választ kaphat! IGEIDŐK: JELEN Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínûsíthetõ, hogy a legtöbben ezen a ponton tántorodnak el az angol nyelvtõl. A legnagyobb probléma talán az, hogy nem igazán tudjuk mihez kötni az igeidõket magyarul mûködõ agyunkban. Ebben a fejezetben igyekszünk ezen a problémán úrrá lenni, átnézzük szépen sorjában az igeidõket, majd megnézzük, hogy egymáshoz hogyan viszonyulnak. Ez az oldal egy dologban azért picit eltér a hagyományos nyelvtankönyvektõl: ha lehet nem csak magyarul ad

szabályokat, hiszen akkor egy olyan dolgot próbálnánk leírni magyarul, amelyek magyarban nem igazán léteznek; ezért logikusnak tûnik, hogy a magyar nyelvû nyelvtani szabályok ritkán segítenek ki minket (persze van amikor igen). Nyelvtani szabályok helyett igyekszünk olyan jelenségeket kiemelni, amelyek magyar aggyal ugyanúgy érthetõek. 1. SIMPLE PRESENT / EGYSZERÛ JELEN Alakok: I go to school. / Do you go to school / I dont go to school Egy fontos dolog: tagadni, és kérdezni a do-val lehet! Használata: i) Rendszeresen ismétlõdõ cselekvések, szokások leírására (pl. I go to school every day=Minden nap iskolába megyek. / I usually do my homework in the evening=Általában este csinálom meg a házimat ii) Általnos igazságok, vagy (természeti) törvények kifejezésére (pl. The Earth is round / The sun sets in the West.) iii) Vannak bizonyos igék, amiket nem tehetünk folyamatos alakba (részletesen lásd: PRESENT CONTINUOUS / FOLYAMATOS JELEN),

ilyenkor az egyszerû jelen segít ki minket. Ide tartoznak az érzékelést jelentõ igék (pl. hear, see, smell, taste), a birtoklást kifejezõ igék (pl belong to, own, have, possess), továbbá: like, love, hate want, suppose, prefer, need, think, realise, mean, understanding, consist, depend, believe, remember, seem, suppose, wish, refuse, notice, recognise. Természetesen a lista hosszabb, de középfokra ennyi is bõven elég. FONTOS! A iii) pontban leírt szabály általában igaz, ám vannak kivételek. Ilyen esetekben az ige más jelentést kap. Hogy ez mit is jelent: valóban nem helyes, ha azt mondom, hogy *Im seeing an interesting movie., viszont, ha azt mondom, hogy Im seeing my dentist, az igenis jó, csak más a jelentése, (ti. Randizom a fogorvosommal) Szóval tanuljuk meg a szabályt, de ne csodálkozzunk, ha találkozunk kivételekkel! A fentiek tartalmazzák a legfontosabbakat az simple present igeidõrõl, most még nézzünk meg néhány különleges esetet:

i) Idõhatározói mondatokban jövõ idõ helyett (when, as soon as, before, after): As soon as I arrive, I will call you. ii) Feltételes mondatokban jövõ idõ helyett (1st conditional): I will call you if I have time. iii) Használhatjuk jövõ idõ kefejezésére is, de csak akkor, ha órarend, vagy menetrend szerint történik valami: The train leaves at 10 a.m 2. PRESENT CONTINUOUS / FOLYAMATOS JELEN Alakok: Im reading a great book. / What are you reading? / Im not reading anything now Használata: i) a legjellemzõbb használata: éppen most zajló cselekvések leírása (pl. Im doing my homework now.=Éppen a házimat csinálom / What is he doing?=Mit csinál éppen most?) ii) furcsa, de használhatjuk akkor is, ha mostanában csinálunk valamit: pl. Im working on an interesting project. Itll take me about two weeks to finish Ebben a mondatban értelemszerûen nem azt akartuk mondani, hogy a nap 24 órájában dolgozunk, hanem azt, hogy mostanában ezen dolgozunk. iii)

használhatjuk jövõ idõ kifejezésére is (általában közeljövõben, eltervezett cselekvésre) gyakran idõhatározóval. Are you doing anything tonight? iv) ismétlõdõ, idegesítõ, bosszantó cselekvés leírására is használhatjuk (ilyenkor leggyakrabban az always, continually határozókkal áll): He is always smoking in bed. / You are always taking my dictionary without asking me 3. PRESENT PERFECT / BEFEJEZETT JELEN Alakok: I have done my homework. / Have you done your homework? / I havent done my homework Elérkeztünk az elsõ igazán nagy kihívást jelentõ igeidõhöz: igazi mumus, sokak szerint szinte megtanulhatatlan. Ez egy jelen idõ, ami múlt idõ, vagy talán éppen fordítva? Egy picit tegyük most félre a megtanult szabályokat (pl. a present perfect múltban kezdõdõ, a jelenben is tartó, vagy a jelenre kihatással lévõ cselekvés leírására szolgáló igeidõ stb.) Ezek a szabályok rendkívül igazak, ám a bevezetõben leírt korlátok miatt

gyakorlatilag használhatatlanok. Próbáljuk picit gyakorlatiasabban szemlélni a dolgokat. Ehhez bele kell kevernünk egy új igeidõt, a simple past-ot Alakjait, és egyéb információt alább szerezhetünk róla SIMPLE PAST). Használata: i) vegyünk egy nagyon egyszerû példát: a következõ mondatot szeretném angolul mondani: Megcsináltam a házimat. Józan magyar ésszel közelítve azt mondanánk, hogy ez egy egyszerû múltidejû mondat, tehát a fordítása: I did my homework. Nem is tévedünk nagyot, hiszen pl amerikai angolban ez a helyes fordítás. Mindenesetre nézzük meg, hogy brit angolban ez hogy is néz ki a) Amennyiben nem összetett a mondat (vagyis nincs benne több ige, több cselekvés), akkor maradjunk a present perfect-nél (I have done my homework.) b) Kivétel ez alól, ha van idõhatározó a mondatban. Ilyen esetekben a simple past a helyes (pl I have done my homework. DE I did my homework yesterday/last week/two days ago) c) This is the

first/second/third etc. time/book/beer etc jellegû szerkezetekben ragaszkodjunk a present perfect-hez (pl. This is the third time I have met them=Ez a harmadik alkalom, hogy találkoztam velük.) d) Soha ne használjunk present perfect-et, ha WHEN kérdészóval kezdõdik a mondat. A when a simple past biztos jele (pl. nem*When have you done your homework?, hanem When did you do your homework?). e) bizonyos határozókkal a present perfect szeret állni. Példák: - I have already done my homework. - Have you done your homework yet? - I have just done my homework. - Have you ever been in the USA? - I have never been in the USA. - Have you seen him lately/recently? f) Hasonló, picit mégis más a FOR és a SINCE. Példák: - I have lived here since 1984. - I have lived here for two years. A különbség: a for idõtartamra (ti. két éve), a since pedig idõpontra (ti 1984) utal Szokás azt hinni, hogy a for is kizárólag present perfect-tel állhat. Nézzük meg az alábbi két

mondatot: 1- I have lived in England for two years. 2- I lived in England for two years. Mindkettõ helyes, csak mást jelent. Kérdés: melyik mondatban biztosan nem lakom már Angliában? Válasz: a másodikban; itt két évig laktam Angliában (pl. 1994 és 1996 között), míg az elsõ mondatban két éve lakom Angliában (azaz 1999 és 2001 között, és nem is biztos, hogy elköltözöm). Tulajdonképpen valami ilyesmit jelent az, hogy a múltban kezdõdõ, a jelenig tartó cselekvés leírása definíció. g) Idõhatározói mondatokban jövõ idõ helyett is használhatjuk (lásd még: SIMPLE PRESENT (when, as soon as, before, after): As soon as I have arrived, I will call you. 4. PRESENT PERFECT CONTINUOUS / FOLYAMATOS BEFEJEZETT JELEN Alakok: I have been reading for two hours./ Have you been running all morning? /He hasnt been working. Használata: i) hasonlóan a present perfect-hez, a present perfect continuous is használható folyamatos cselevésre/állapotra. Példa: -

I have lived here for two years. - I have been living here for two days. Tulajdonképpen a fenti mondatok magyar fordítása ugyanaz lesz:" Két éve élek itt". Bár itt megtévesztõ a hasonlóság, nézzük most a két igeidõ közötti különbséget. Két példamondat: - He has been losing his hair. - He has lost his hair. Kérdés: melyik mondatot mondja a kopasz ember? Válasz: a másodikat (az elsõ jelentése: Hullik a hajam., míg a másodiké Kihullott a hajam) Láthatjuk tehát, hogy a present perfect continuous a folyamatot írja le (itt a hajhullást), míg a present perfect az eredményt (itt a kopaszság). ii) ha valamit éppen most fejeztünk be, és látszik a (gyakran fizikai) eredménye. Példák: He has been swimming. He is wet all over What have you been doing? Your clothes are so dirty! iii) Fontos, hogy ne keverjük össze a két PERFECT igeidõt SIMPLE társaikkal. Tipikusan hibás mondatok: * I am living here for two years. * I am here since two

oclock. Legegyszerûbben a következõ módon tanulhatjuk ezt meg: ha nem tudjuk eldönteni, hogy SIMPLE, vagy PERFECT igeidõt használjunk, nézzük meg, hogy a mondatban van-e for, vagy since. Ha van, 99%-os eséllyel rossz a SIMPLE igeidõk bármelyike! iv) Nézzük meg az alábbi mondatot: I have been living here since 1984. Valóban nincs benne semmi különös, nekünk most mégis érdekes. Azt mondtuk, hogy a simple past általában idõponthoz kötõdõ igeidõ, az 1984 pedig idõpont. Ha tehát ki szeretném cserélni egy tagmondatra, akkor annak simple past-ban kell lennie. Tehát: I have been living here since we got married. Ez már csak azért is érdekes, mert egyébként meg kell tanulnunk, hogy a perfect igeidõk nem nagyon állhatnak egyéb múltidejû alakokkal. Erre részletesen kitérünk még, csak a nyomaték kedvéért szeretnénk itt is megjegyezni. Néhány elrettentõ példa: * I have been living here for two years when we met. (lásd: PAST PERFECT

CONTINUOUS) * I have read a book before he had arrived. (lásd: PAST PERFECT)