Nyelvtanulás | Magyar » Magyar toldalékok

Adatlap

Év, oldalszám:2007, 3 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:301
Feltöltve:2007. január 14
Méret:192 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

idő Ige mód JELEK TOLDALÉKOK TÁBLÁZATA múlt - t / - tt adta, adott feltételes -na / -ne, -ná / -né olvasna ~ olvasná kérne ~ kérné felszólító -j (-d) többesszám jele birtokjel birtokNév- többesítő szók jel -k -é -i birtokos személyjelek -m,-d,-a/-e, -ja /-je -nk,-tok,-juk melléknévi jelek közép fokfelső jel túlzó kiemelő jel Ige főnév hagyj (készíts) hozzad~hozd(öntsd ) Névszó tollaim képeid házaink béreitek napjai versei évem, éved, éve, évünk, évetek, évük kapum, kapud, kapuja ~ kapunk, kaputok, kapujuk magasabb legmagasabb legeslegmagasabb az ügyesebbik melléknév számnév képek, ágak lovak, kezek, tüzek szobrok, eprek ? ? Tamásé, a szobáé (fiaié) tollam ~ képed ~ házunk ~ béretek ~ napja ~ verse ~ KÉPZŐK olvasgat~lépeget, festet, oktat, ügyelhet, készít, készül, röppen, fésül, mosakodik, sóz, adatik, fullad, suhint, adakozik főnévi Igenevek melléknévi határozói

árvaság, nyomda, Kissné, lépés, látvány, asztalka, súlyos, pécsi, feledékeny, sótlan, orrú RAGOK Igei személyragok kanálnyi, tized, ötödik, alanyi r. tárgyas írok írsz ír írunk írtok írnak kérek kérsz kér kérünk kértek kérnek írom írod írja írjuk írjátok írják kérem kéred kéri kérjük kéritek kérik (ikes igék) engedni, látni, tudni folyamatos: -ó / -ő induló, érkező -andó / -endő szállítandó építendő befejezett: - t / - tt beálló: Tárgyrag sült ~ főtt szállva ~ segítve várván ~ merítvén Határoz ó-ragok (irányhármasság: Hol? Honnan? Hová?) gépeimet, körtéket, őt ajtón~ ajtóból~ ajtóba hajnalban, tv-ben, kertbe, betegen, fűre, a fától a kapuig ötkor virágként sörért a lánynak (vitte) a lánynak a haja könnyűvé, százszor hanyagul, őrhöz, nőnél, ügyesen, övvel, Évával, K É P Z Ő K Igeképzők -gat / -get: -hat / -het: -z: -ít / (-sít) -atik / -etik, -tatik /

-tetik: -kodik / -kedik / -ködik: -int: -ály / -ély: Főnévképzők -ás / -és: -at / -et: -ász / -ész: -mány / -mény: -da / -de: -né: gyakorító igeképző (olvasgat~lépeget) ható i.képző (írhat~ügyelhet) valamit hozzáad/elvesz valamiből (sóz,hámoz,képez) N>I valamilyenné tesz:eredmény(készít,díszít, gyanúsít) N>I szenvedő i.képző (adatik, kéretik) (hallgattatik, kerestetik) visszaható i.képző (mosakodik, öltözködik) mozzanatos i.képző (suhint,legyint,köhint) (bármilyen szófajhoz: akadály, ünnepély) ásás, lépés adat (ad), füzet (fűz) foglalkozásképző (vadász, kertész) adomány, élmény varroda, bölcsőde asszonynévképző (Horváthné) Melléknévképzők -s: -atlan / -etlen: -tlan / -tlen: -talan / -telen: ellátottságképző (súlyos, paprikás) fosztóképző (fogatlan,keletlen) sótlan,gondatlan,ügyetlen gondtalan,képtelen -at / -et, -tat / -tet: -ul / -ül: -l: -n: -kozik / -kezik / -közik: -d: -ll:

műveltető i.képző (oltat~festet, untat~futtat) valamilyenné lesz (javul~készül) N>I valamivel „dolgozik”(fésül,dalol,nyaral) N>I mozzanatos történés (röppen,puffan,csattan) szenvedő jellegű, gyakorinak mondható cselekvésre utal (adakozik,építkezik,ütközik) történés folyamata (fullad,ered,gyullad,reked) zöldell, sokall -ság / -ség: -zat / -zet: -s: -vány / -vény: -ka / -ke: elvonttá tesz (árvaság, nyereség) -nok / -nök: szónok, főnök -i / -si: -ékeny / -ékony: -ú / -ű: -ós / -ős: valahova való (pécsi, városi, falusi) 2. kétalakúak: -ban / -ben, -ból / -ből, -ba / -be, -tól / -től, fogazat, erezet foglalkozásképző (bádogos, üveges) látvány, kérvény kicsinyítő képző (asztalka, nénike) feledékeny, fázékony az adott dologgal lévő (arcú,falú,szögű,képű) nyafogós, ijedős Számnévképzők -d: -dik: -s: R A G O K Határozóragok 1. egyalakúak: törtszámnévképző (ötöd)

sorszámnévképző (ötödik) ötös, huszas -ig (hely,idő), -kor (idő), -ért (cél,ok), -ként (hasonlító) (-n), -ról / -ről, -ra / -re, -an / -en (búsan) -nak / -nek, -nál / - nél, -vá / -vé, -ul / -ül, 3. háromalakúak: -szor / -szer / -ször (hatszor, kétszer, ötször) -val / -vel (eszköz: lámpával, társ: gyerekkel) (irányhármasság: Hol? -ban/-on ~ Honnan? -ból/ -ról ~ Hová? -ba/-ra AZONOS ALAKÚ TOLDALÉKOK -t IGE – múlt idő (Az ajtót bezárták.) vagy MELLÉKNÉVI IGENÉV – befejezett (Zárt ajtókra leltem) vagy TÁRGYRAG (ajtót) -i: MELLÉKNÉVKÉPZŐ (város~városi) vagy BIRTOKTÖBBESÍTŐ JEL (kabátja ~ kabátjai) (a vevőnek = a vevő számára) vagy BIRTOKLÁSRA -nak /-nek: RÉSZESHATÁROZÓ RAGJA vagy IGEI SZEMÉLYRAG (ugranak, nevetnek) IGEI SZEMÉLYRAG (írok) vagy TÖBBES SZÁM JELE (írók) -k: -at/-et:

FŐNÉVKÉPZŐ (irat,nézet) vagy MŰVELTETŐ IGEKÉPZŐ (írat,kéret valamit) -s: ELLÁTOTTSÁGKÉPZŐ (színes – mn.) vagy FOGLALKOZÁSKÉPZŐ (iparos) vagy GYŰJTŐNÉVKÉPZŐ (nádas, tölgyes) -d: BIRTOKOS SZEMÉLYJEL (karod) vagy IGE-felszólító mód (mondd) vagy IGEKÉPZŐ (gyullad) vagy SZÁMNÉVKÉPZŐ -né: IGE – feltételes mód (ülne) vagy ASSZONYNÉVKÉPZŐ (Fazekasné) Különleges alapigék (a szótő!): eszik – iszik – visz – hisz – vesz – tesz – (lesz) > enni / etet / evő / egyen ~ lenni / - / levő / legyen GYAKORLÁS kiszíneztethetnétek ~ adósságait ~ találkozásunkkor ~ etetőket ~ kertészkedéseddel ~ igazíthatóan ~ ehetetlenül ~ énekeljétek ~ alakításaiból ~ felismerhetetlenségig ~ lekerekítettem ~ cserélgetnének ~ idősebbeknek ~ hatástalanítottuk ~ utazgatásainkhoz ~ akadályoztatva ~ gyanúsíthatóak ~

eredeztethetően ~ nehezített ~ vadászati ~ színészkedésből ~ főnökeikkel ~ óvakodnék ~ kiteleltették ~ eredménytelenségéért ~ gyulladására ~ legtalálékonyabbakra ~ kibetűzhetetlenné ~ falazatú ~ értetlenül ~ kötöttségeitől ~ üresebben ~ megtanulhatók ~ összeegyeztethetetlenségeiből -on / -en / -ön UTALÓ (tized) RAG (a kocsinak ak ereke)