Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga javítási-értékelési útmutató, 2018.02.21.

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 12 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:71

Feltöltve:2019. március 09.

Méret:995 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/4-12/2018. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. február 21 11:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm példány É 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (25/2014 (VIII26) NGM rendelet által módosított javítási-értékelési útmutató A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat aránya: 30% A vizsga ideje: 2018. február 21 8:00 óra Segédeszköz: nem programozható zsebszámológép használható P. H 2018. február KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ A könyvelés tartalmú feladatokra vonatkozó általános pontozási elvek: 

         Egy könyvelési tétel akkor helyes, ha annak minden összetevője jó (hivatkozás, szöveg, számlák, összegek). Részpontot hibás könyvelési tételre nem adunk. Hibás a könyvelési tétel, ha a számlák bármelyike, illetve az összeg bármelyike téves vagy hiányzik. Amennyiben a szöveg (esetleg a hivatkozás) hibás vagy hiányzik, részpont a hiba súlyától függően adható. Számlaszám alkalmazására nincs szükség, de számlaosztály számot alkalmazni kell. Amennyiben ez hibás vagy hiányzik, részpont adható. A számlaszám megnevezésnél természetesen nem szükséges szó szerinti egyezés a kidolgozással. Minden elfogadható szövegezés teljes értékű (pl a 4 Jövedelemelszámolási számla és 4. Bértartozás számla is ugyanolyan jó megoldás) A dolgozat úgy került összeállításra, hogy a lehető legkevesebb továbbvihető hibát lehessen elkövetni, de ez természetesen nem valósulhatott meg

tökéletesen. A továbbvihető hibát ekként kezeljük: o ahol a Vizsgázó a hibát elkövette, ott nem kap pontot; o a későbbiekben – ha egyébként elvileg helyesen jár el – a teljes pontszám megadható. A számításokkal alá nem támasztott eredmények nem minősülnek elégséges válasznak, de a rutin számítások rögzítésének a mellőzését ne büntessük (pl. áfa értékének kiszámítása egy-egy értékesítésnél/beszerzésnél). A dolgozat során bármilyen könyvelési tétel kapcsán el kell fogadni minden olyan számlaösszefüggést, amely helyes eredményre vezet. A beszámoló részeinek összeállításakor különösen figyeljünk a továbbhozott hibákra. Ott már elsősorban a logikát és a következetességet kell értékelni. A FIFO módszer esetleges tévesztése miatt is figyelni kell a továbbvihető hibára, vagyis arra, hogy azt ne büntessük többször. Részpont – ha nem zárja ki egyértelműen ez az útmutató, vagy az

értékelési útmutató – adható. É/2 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. feladat Marat könyvelése Napló, 2017. év Szöveg Hiv 1a. 1b. 2a. 2b. 2c. 3a. 3b. 4a. 4b. 4c. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. 6a. 6b. 6c. 6d. 7. 8a. 8b. 9a. 9b. Áru beszerzése Áfa Teherautó apportja Áru visszaküldés Áfa Értékesítés Termelőgép értékesítés ÉCS-je 300÷(1+2+3+4+5)*(5+4+3)  Értékhelyesbítés kivezetése Bevétel Áfa Engedmény Áfa Utalás (38 100*96%98%)  Skontó Bejelentett igény, CT képzés Részesedés értékesítése Nyereség Visszavásárolt saját üzletrész Lekötött tartalék Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel 2. Áruk 4. Szállítók 4. Előzetes áfa 4. Szállítók 8. Egyéb ráfordítás 1. Teherautó br értéke 1. Teherautó h écsje 8. Egyéb ráfordítás 1. Egyéb tartós rész 8. Egyéb ráfordítás 4. Szállítók 2. Áruk 4. Szállítók 2. Előzetes áfa 3. Vevők 9. B ért nettó árb 3.

Vevők 4. Fizetendő áfa 8. ELÁBÉ 2. Áruk 8. Egyéb ráfordítások 1. Műszaki gép b ért 1. Műszaki gép h écsje 8. Egyéb ráfordítások 4. Értékelési tartalék (éh) 1. Műszaki gép értékh 3. Vevők 9. Egyéb bevétel 3. Vevők 4. Fizetendő áfa 9. B ért nettó árb 3. Vevők 4. Fizetendő áfa 3. Vevők 3. Bankszámla 3. Vevők 8. Pénzügyi m e ráf 3. Vevők 8. Egyéb ráfordítás 4. Céltartalék v kötel 3. Bankszámla 1. Egyéb tartós rész 3. Bankszámla 9. Részed sz bev ány 3. Saját üzletrész 3. Bankszámla 4. Eredménytartalék 4. Lekötött tartalék Összeg (eFt) T K 6 000 6 000 1 620 1 620 7 000 7 000 2 000 2 000 4 000 4 000 1 200 1 200 324 324 30 000 30 000 8 100 8 100 12 400 12 400 300 000 300 000 240 000 240 000 30 000 30 000 100 000 100 000 27 000 27 000 1 200 1 200 324 324 35 844 35 844 732 732 20 000 20 000 200 000 200 000 10 000 10 000 80 000 80 000 80 000 80 000 É/3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ P 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1

1 1 1 1 1 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv 10a. 10b. 11a. 11b. 11c. 12. 13. Szöveg Kapott osztalék Osztalék részrendezés Bevonás névérték Bevonás jegyzett tőkén felüli rész Lekötött tartalék rendezése Selejtezés Végelszámolás Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel 3. Követelés jelentős 9. Kapott, j osztalék 3. Bankbetét 3. Követelés jelentős 4. Jegyzett tőke 3. Saját üzletrész 4. Eredménytartalék 3. Saját üzletrész 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék 8. Egyéb ráfordítások 2. Áruk 3. Bankbetét 1. Tartós rész k váll-ban 3. Bankbetét 9. Rész szárm bev ány Összeg (eFt) T K 40 000 40 000 10 000 10 000 2 500 2 500 37 500 37 500 40 000 40 000 600 600 5 000 5 000 7 000 7 000 29,5 pont a könyvelésére + -ként 1-1 pont a mellékszámításokra elméletileg: 32,5 pont, de maximum: 32 pont (Egyéb – teljesen helyes – számlakapcsolatok is elképzelhetőek. Pl: értékpapír elszámolási száma

használata, apport más „sorrendben” való kezelése stb.) É/4 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ P 1 1 1 1 1 1 1 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Árukészlet analitika az 1/2. feladathoz: Áruk analitikus nyilvántartása Sorszám Esemény Nyitó Beszerzés Visszaküldés Értékesítés  Selejt Mennyiség (db) 100 50 -10 -120 -5 Egységár (eFt/db) 100 120 120 100; 120 120 Érték (eFt) 10 000 6 000 -1 200 -12 400 -600 Készlet egyenl. (db) 100 150 140 20 15 Egységár (eFt/db) 100 100,120 100,120 120 120 Érték (eFt) 10 000 16 000 14 800 2 400 1 800 Analitikára: Soronként 1 pont -ra + 1 pont (számolás): 5 pont É/5 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II. feladat A lekötött tartalék egyenlege: Jogcím Alapítás. Saját üzletrész Összesen Lekötött tartalék egyenlege Pótbefizetés összege (maradék): Összeg 1 000 2 000 3 000 6 000 3 000 Jó jogcímek 1,5 pont; számítás: 1,5 pont; összesen: 3 pont Az elszámolás napja

január 1. 1 pont Hiv Szöveg Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel Összeg T K P Minden tétel január 1-jén: Alapítás kivezetése Alapítás kivezetése Lekötött tartalék feloldása 8. Egyéb ráfordítások 1. Alapítás h écsje 4. Lekötött tartalék 1. Alapítás bruttó é 8. Egyéb ráfordítás 4. Eredménytartalék 1 600 600 1 000 1 600 600 1 000 1 1 1 Értékhelyesbítés megszüntetése 4. Értékelései tartalék (éh) 1. Tárgyi e értékhely 500 500 1 Jövőbeli költségre képzett céltartalék megsz. 4. Jövőbeli ktg-re célt 9. Egyéb bevétel 500 500 1 Aktív időbeli elhatárolás feloldása (ügyvéd) Aktív időbeli elhatárolás feloldása (árbev) Passzív időbeli elhatárolások nem feloldandók! Várható kötelezettségre képzett céltartalék nem feloldható (Kft!) 5. Igénybevett szolg ktge 9. B értékesítés nettó árb 3. Ktg AIE 3. Bevételek AIE 400 600 400 600 1 1 2 1 Maximum: 10 pont Hibásan

kivezetett, fölöslegesen módosított tételek darabonként – 1 pont, de összességében negatív pont nincs! É/6 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ III. feladat Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel 3. Bankszámla 3. Vevők 1. Beruházás 5. SEEÁÉ 1. Műszaki gépek br é 1. Beruházások 4. Előzetes áfa 4. Fizetendő áfa 5. STKÁV 2. Befejezetlen termelés 2. Késztermék 5. STKÁV 4. Szállítók 2. Idegen göngyölegek 4. Szállítók 4. Előzetes áfa 3. Költség AIE 5. Igénybevett szolg 8. Egyéb ráfordítás 2. Késztermék 5. STKÁV 5. SEEÁÉ 8. Egyéb ráfordítás 4. Fizetendő áfa 3. Bankszámla 3. Vevők 3. Vevők értékvesztése 9. Egyéb bevételek 3. Vevők értékvesztése 3. Vevők 4. Céltartalék várh köt 9. Egyéb bevételek 8. Egyéb ráfordítások 4. Céltartalék várh köt 3. Bankszámla 4. Hátrasor köt kapcs v. 8. Egyéb ráfordítások 4. HIPA tartozás 8. Társasági adó 4. Társasági adó köt

ráfordítás Szöveg Hiv 0. 1a. 1b. 1b. 2a. 2b. 3a. 3b. 4. 5a. 5b. 5c. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 8. Vevőkövetelés rendezése Saját rezsis beruházás Aktiválás Saját rezsis beruházás áfája Befejezetlen termelés állományváltozás Késztermék állományváltozás Göngyöleg visszaküldés Áfa Időbeli elhatárolás Térítés nélküli átadás Korrekciós tétel Áfa Befolyó vevő Korábbi értékvesztés részbeni visszaírása Korábbi értékvesztés kivezetése Tavalyi garanciális céltartalék feloldása Garanciális céltartalék tárgyév Hátrasorolt kötelezettség folyósítása 9a. 9a. Iparűzésisi adó Társasági adó Összeg (eFt) T K 1 000 1 000 219 000 219 000 219 000 219 000 59 130 59 130 100 000 100 000 50 000 50 000 3 000 3 000 810 810 11 250 11 250 4 000 4 000 4 000 4 000 1 080 1 080 17 000 17 000 3 000 3 000 13 000 13 000 19 000 19 000 12 000 12 000 40 000 40 000 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 120 000 170

000 1,3 1,3 120 000 170 000 Tételenként 1,3 pont, de maximálisan 24 pont adható III/1. feladat: 24 pont É/7 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ P KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Segédtábla a módosítások rögzítéséhez Az első oszloppár tartalmazza (ismét) a főkönyvi kivonatot, a középső oszloppárba rögzítse a hatást (1-10 események), a végleges oszloppárba tud összesíteni. A 0 eseményt mintaként megoldottuk. (A költségszámlákat – ideértve a másodlagos könyvelést is – nem szükséges kitölteni.) Ahogyan azt már említettük: a táblát nem kötelező használni, a módosítások követéséhez bármilyen más módszert is választhat, csak legyen egyértelműen követhető a munkája! Előzetes T 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 114 Szellemi termékek 1192 1194 Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése Szellemi termékek értékcsökkenése 131 Műszaki gépek bruttó értéke 139 Műszaki gépek értékcsökkenése 16.

Beruházások 211 Alapanyagok 231 Befejezetlen termelés 251 Késztermékek 282 Idegen göngyölegek 311 Vevőkövetelések (forintos) Módosítás K T T K 135 000 20 000 20 000 halmozott 22 500 22 500 10 000 10 000 halmozott 630 000 1/219 000 849 000 halmozott 153 000 153 000 1/219 000 200 000 2/50 000 3 000 353 Készletekre adott előlegek 374 Saját üzletrész (bekerülési értéken) 381 Pénztár 20 000 Bankbetét 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása 411 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 415 Jegyzett, de be nem fizetett tőke 419 Adózott eredmény 421 Céltartalék várható kötelezettségre Szállítók (forintos) 461 Társasági adó kötelezettség 5/4 000 246 000 3/3 000 0/1 000 6/17 000 6/13 000 0 889 700 6/3000 6/13000 4 000 10 000 31 500 31 500 24 300 0/1 000 6/17 000 8/40 000 1 655 650 1 750 1 750

20 000 4/11250 31 250 300 000 300 000 45 000 45 000 97 650 97 650 144 000 144 000 15 000 Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben 454 20 000 10 000 1 597 650 Beruházási és fejlesztési hitelek 2/100 000 24 300 384 0 60 000 120 000 Vevőkövetelések értékvesztése 441 1/219 000 60 000 319 434 K 135 000 920 700 431 Végleges 15 000 19 000 7/19 000 0 7/12 000 12 000 8/40 000 40 000 0 0 420 000 420 000 549 000 3/3 810 0 545 190 9/170 000 170 000 É/8 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Előzetes T Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 468 Áfa pénzügyi elszámolása 469 Helyi iparűzési adó tartozás 47 Különféle (összevonva) 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 51 Anyagköltség 52 Igénybevett szolgáltatás 53 Egyéb szolgáltatások 54 Bérköltség 56 Bérjárulékok 57

Értékcsökkenési leírás 581 582 K T Végleges K T K 1/59130 466 998 000 0 egyéb Módosítás 3/810 1/59 130 5/1 080 1 458 000 180 000 1 056 320 1 518 210 180 000 12 000 120 000 108 000 tartozások Céltartalék képzése 866 Értékvesztések, selejtek 867 Iparűzési adó miatti ráfordítás 868 Térítés nélküli átadások 871 Kamatráfordítások 876 Árfolyamveszteség (devizás) 891 Társasági adó ráfordítás 911 Belföldi értékesítés árbevétele 931 Export értékesítés árbevétele 965 Céltartalék feloldása 966 Visszaírások (követelés, készlet.) 976 Árfolyamnyereség (devizás) 114 300 100 000 100 000 1 065 000 1 065 000 1 575 000 4/11250 1 563 750 105 000 105 000 1 425 000 1 425 000 741 000 741 000 606 000 Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 865 114 300 606 000 0 2/100 000 5/4 000 54000 1/219 000 5/4 000 0 0 2/50

000 7/12 000 223 000 12 000 0 0 0 9/120 000 5/4 000 5/1 080 0 120 000 5080 20 250 20 250 45 000 45 000 9/170 000 170 000 6 750 000 6 750 000 500 000 500 000 0 7/19 000 19 000 0 6/3 000 3 000 54 000 54 000 É/9 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás, Dante Zrt. 2017. december 31 napján végződő üzleti év (adatok eFt-ban) Adatok eFt-ban Tárgyév 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 6 750 000 500 000 7 250 000 -54 000 223 000 169 000 22 000 1 065 000 1 563 750 105 000 0 0 2 733 750 1 425 000 0 741 000 2 166 000 606 000 137 080 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 798 170 III/2. feladat Maximális pontszám: 12 pont, itt értékeljük azt is, hogy az összesítő kimutatásban az eredményszámlákat miként kezelte. Az összesítő kimutatás töltése nem kötelező, a Jelölt választhatja saját módszerét arra, hogy a módosításokat kövesse. (Soronként ½ pont jár, összesen 10 pont séma kiegészítése 2 pont.) Itt elsősorban a beszámoló összeállítását kell értékelni. A módosításoknál elkövetett hibákat itt már ne büntessük (figyeljünk különösen a továbbhozott hibára)! A sorrendbeli hibát se büntessük! É/10 KORLÁTOZOTT

TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mérleg, Dante Zrt. 2017. december 31 napján (adatok eFt-ban) Adatok eFt-ban Tárgyév FORRÁSOK (passzívák) D. Saját tőke D.I Jegyzett tőke D.II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D.III Tőketartalék D.IV Eredménytartalék D.V Lekötött tartalék D.VI Értékelési tartalék D.VI1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka D.VI2 Valós értékelés értékelési tartaléka D.VII Adózott eredmény E. Céltartalékok E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre E.3 Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek F.I Hátrasorolt kötelezettségek F.I1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben F.I2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F.I3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F.I4

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben F.II Hosszú lejáratú kötelezettségek F.II1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F.II2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények F.II3 Tartozások kötvénykibocsátásból F.II4 Beruházási és fejlesztési hitelek F.II5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek F.II6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben F.II7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben F.II8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F.II9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek F.III Rövid lejáratú kötelezettségek F.III1 Rövid lejáratú kölcsönök F.III1a - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények F.III2 Rövid lejáratú hitelek F.III3 Vevőktől kapott előlegek 1 993 270 300 000 (-)15 000 45 000 -97 650 144 000 1 616 920 12 000 12 000 1 679 380 40 000 40

000 420 000 420 000 1 219 380 É/11 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Adatok eFt-ban F.III4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) F.III5 Váltótartozások F.III6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben F.III7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben F.III8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F.III9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek F.III10 Kötelezettségek értékelési különbözete F.III11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G.3 Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Tárgyév 545 190 674 190 100 000 100 000 3 784 650

III/3. feladat: Maximális pontszám: 13 pont, itt értékeljük azt is, hogy az összesítő kimutatásban a mérlegszámlákat miként kezelte. Az összesítő kimutatás töltése nem kötelező, a Jelölt választhatja saját módszerét arra, hogy a módosításokat kövesse. Összegek meghatározása 10 pont (fél pont minden tétel), séma: 3 pont (fél pont minden helyes töltés). A sorrendben elkövetett hibát (séma kiegészítése) ne büntessük! É/12 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ