Gazdasági Ismeretek | Számvitel » A személyi jövedelemadó

Alapadatok

Év, oldalszám:2019, 6 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:82

Feltöltve:2019. július 20.

Méret:774 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

19. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CÉLJA: 1. Adóbevételek biztosítása 2. magánszemélyek közterhekhez való hozzájárulása JELLEMZŐI: • • • • • • • a magánszemély minden jövedelme adóköteles törvény alapján adható mentesség, kedvezmény az adót naptári évenként, az összes jövedelem után kell megállapítani adóelőleget kell fizetni az uniós állampolgár jövedelmét nem terheli nagyobb adó, mintha belföldi illetőségű magánszemély lenne közvetlen adó személyi jellegű, az adó alanya a bevételt szerző személy AZ SZJA HATÁLYA ÉS AZ ADÓ ALANYA I. Személyi hatály: az adó alanya természetes személy, aki lehet a) belföldi illetőségű, teljeskörű adókötelezettségű b) külföldi illetőségű, korlátozott adókötelezettségű (csak a belföldi jöv.-re terjed ki) c) kifizető*, a kötelezettség a magánszemély adókötelezettségével összefüggésben keletkezik (pl. természetbeni juttatás) *kifizető: olyan

személy/szervezet, aki a magánszemélynek jövedelmet juttat II. Tárgyi hatály: az adókötelezettség a jövedelemre vonatkozik, jogcímet a törvény szerint kell megállapítani  meghatározásnál a felek közötti jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni III. Területi hatály: a jövedelemszerzés helyéről rendelkezik, jövedelem típusonként meghatározott IV. Időbeli hatály: az adóév  az az időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani Bevétel: a magánszemély által bármilyen jogcímen és bármely formában – pénzben és/vagy nem pénzben -, mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül: a) b) c) d) az utalvány dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog elengedett, átvállalt tartozás, a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés kamatkedvezmény, dolog, szolgáltatás személyes

ingyenes vagy kedvezményes használata Jövedelem: a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek • • • törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításnál nem kell figyelembe venni. TÖRVÉNY SZERINT ELISMERT KÖLTSÉGEK - Bevételszerzéshez kapcsolódó kiadások, szabályszerűen kell őket igazolni Csak az ÁFA törvényben meghatározott bizonylat alkalmas a kiadás igazolására Nem minősül elismert költségnek a magánszemély személyes vagy családi szükségletét kielégítő termék/szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás. Jövedelem a személyi jövedelemadózásban ÖSSZEVONÁS ALÁ ESŐ JÖVEDELMEK Az adó kiszámítása során össze kell őket adni  adóalap Jövedelemcsoportok: - nem önálló

tevékenységek jövedelme önálló tevékenységek jövedelme egyéb jövedelmek Nem önálló tev. (rendszeres munka) jövedelme: - munkaviszonyban folytatott tevékenység közfoglalkoztatási viszonyban folytatott tevékenység társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége jogszabály alapján kijelölt tisztségviselő segítő családtag nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység országgyűlési képviselői tevékenység A nem önálló tevékenységekből származó bevétel teljes összege jövedelem. A bevétellel szemben költséget nem lehet elszámolni, kivéve a költségtérítés címen kapott bevételt. Jellemző bevételek: munkabér, közfoglalkoztatási bér, személyes közreműködői díj, táppénz, GYED, álláskeresési járulék/segély Önálló tevékenységek jövedelme: Minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként

bevételhez jut és amely a törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenységi körbe. Ide tartozik - az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelő bérbeadó válaszott könyvvizsgáló megbízási szerződéssel dolgozó tevékenysége, valamint az európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Adókedvezmények az SZJA-ban ADÓALAPCSÖKKENTŐ KEDV. 1. 2. első házasok kedvezménye  nyilatkozni kell róla a bevallásban  lehet egyedül és megosztva is érvényesíteni  havonta 33 335 Ft levonható családi kedvezmény  a kedvezményezett eltartott után lehet kérvényezni  saját jogán jogosult családi pótlékra  várandós nő; rokkantsági nyugdíjban részesülő  Feltételei: igazolás, nyilatkozat  Összege: 1 gyerek: 66 670 Ft/hó/fő 2 gyerek: 133 330 Ft/hó/fő 3 gyerek: 220 000 Ft/hó/fő ADÓCSÖKKENTŐ KEDV. I. II. személyi kedvezmény  tartósan beteg, súlyosan fogyatékos embereknek

 orvosi igazolás szakorvosi bizottságtól  a mindenkori minimálbér 5%-a tevékenységi kedvezmény  az őstermelők kedvezményéhez kapcsolódik  a tételes költségelszámolás, ill. a 10%-os költséghányad alkalmazását választó őstermelő összevont jövedelme adójából levonhatja az őstermelői jövedelmének adóját, max. 100 000 Ft-ot ADÓELŐLEGFIZETÉS AZ SZJA-BAN • • • Adóelőleg fizetésére kötelezett a kifizető és a magánszemély (előlegbefizetési kötelezettség negyedévente) A munkáltató adóelőleget, járulékot von le, a tárgyhót követő 12. napig bevallja, megfizeti Göngyölítve számítják, 10 000 Ft felett kell csak befizetni Megállapítása: nyilatkozat és költségelszámolás a kedvezményekről. Jövedelem = bevétel – költség vagy a bevétel 90%-a vagy a bevétel - adóalapcsökkentő kedv. Fizetendő adóelőleg: adóelőleg alapja x 15% - személyi kedv. Külön adózó jövedelmek 1. 2. 3. 4.

5. Vállalkozói jövedelmek Vagyonátruházásból származó jövedelmek Tőkejövedelmek Egyes juttatások Vegyes jövedelmek Vállalkozó adózása SZJA alatt: VSZJA osztalékadó vállalk. kivét 9% 15% 15% A VAGYONÁTRUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ jövedelem 600 000 Ft-ig adómentes. Ingóságok eladásából sz. j Ingatlan eladásából sz. j Bevétel - szerzéskori érték - értéknövekedésre fordított ktg-ek - átruházással kapcs. ktg-ek Adóalap 15% SZJA - 30 000 Ft kedvezmény Bevétel - szerzéskori érték - értéknövekedésre fordított ktg-ek - átruházással kapcs. ktg-ek Adóalap 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 100% 90% 60% 30% 0% az adóalap TŐKEJÖVEDELMEK: kamat, osztalék, árfolyamnyereség, tartós befektetés hozama, vállalkozásból kivont jövedelem VEGYES JÖVEDELMEK: önkormányzatnak történő lakásbérbeadás ( 0% az adó), nyereményből származó jövedelmek EGYES JUTTATÁSOK: 1. Cafetéria adóalap: a juttatás x 1,18

adómérték: 15% szja + 19,5% szocho 2. Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya) 3. Egyes meghatározott juttatások       adóalap: a juttatás adómérték: 34,5% adóalap: a juttatás x 1,18 adómérték: 15% szja + 19,5% szocho szakmunkástanulóknak fizetett összegek csekély értékű ajándék (minimálbér 10%-ig) üzleti ajándék, reprezentáció költségei továbbképzésre fordított költségek üzleti célú utazás, étkezés üzleti telefon, internet stb. SZJA BEVALLÁSI HATÁRIDŐK • • • • • jan. 31-ig a kifizetőnek összesített igazolást kell benyújtani a NAV-hoz febr. 15-ig igazolás a kedvezményekről márc. 15-ig elérhető a NAV tervezete ápr. 30-ig a NAV értesít az adó összegéről május 20-ig bevallás, befizetés + a 2% felajánlása Példa Havi bruttó bér: 285 000 Ft, 1 kedvezményezett eltartott  családi kedv.: 66 670 Ft/hó/fő a) Havi SZJA előlege Br. munkabér 285 000 Ft Családi kedv. 66 670

Ft Adóalap 218 330 Ft SZJA előleg 32 750 Ft (15%) b) Havi járulékkötelezettségek Br. munkabér 285 000 Ft Nyj 28 500 Ft Etebj 11 400 Ft Epebj 8 550 Ft Mpj 4 275 Ft Összesen 52 725 Ft c) Havi nettó munkabér Br. munkabér 285 000 Ft SZJA előleg 32 750 Ft Járulékok 52 725 Ft N. munkabér 199 525 Ft (10%) (4%) (3%) (1,5%)