Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Grigorij Grabovoj - Grigorij Grabovoj tanítása a megmentéséről és a harmonikus fejlődésről

Alapadatok

Év, oldalszám:2014, 24 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:121

Feltöltve:2020. január 18.

Méret:7 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

EGYSEGESTUDÁSRENOSZER GRIGORIJ GRABOVOJ TANITÁSA A ME:GMENTÉSRÓL ÉS A HARMONIKUS FEJLÓOÉSRÓL ~ - ~- - l,(0i<;,~ D ·<¼ ~t~ . K{ oi 0 ·S -~ ~ @iro~@iro] ®ir@)@@w@] u@[TI)□~éillIB@ @) ~@~[fiíi)@[n)~@~ir@íl ®~ @) [h)@ir[M)@[n)ü~(!J]~ ~@]íl@@@~ir@íl ~íl@IP)~@[n)~@ílW@IITFü□ ]@~tb@~ Jo~~ ~~-~ / BEVEZETÉS Az alaptanfolyam célja, hogy elősegítse Grigorij Grabovoj „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szóló tanításának értelmezését. Megismerve a való élet fejlődésének törvényeit, e tanítás segítségével bárki elsajátíthatja az örök élet és a harmonikus fejlődés technológiáját, kortól, végzettségtől, vallásos felekezettől és társadalmi helyzettől függetlenül. A tanfolyam hallgatói az oktatás során betekintést kapnak az örök élethez és a harmonikus fejlődéshez vezető események irányításának alapvető törvényszerűségeibe. Grigorij Grabovoj „A

megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szóló tanítása egyszerzős tanítás, melynek egyetlen szerzője Grigorij Petrovics Grabovoj. A Grigorij Grabovoj munkáiban foglalt ismeretek gyakorlati jellegűek, céljuk az örök élet biztosítása bárki számára. A tanítás alapvető célja: makromegmentés, a feltámasztás, örök élet, az örök, rendszeres, harmonikus fejlődés feltételeinek biztosítása a valóság minden tárgya számára, a Teremtő tervei szerint. Grigorij Grabovoj módszerét azért fontos terjeszteni, s mindenki számára elérhetővé tenni, mert az általános megmentéshez és az örök harmonikus fejlődés elősegítéséhez szükség van mindenki személyes teremtő részvételére a világ eseményeiben, a Teremtő törvényei szerint. Grigorij Grabovoj könyvei mindenkinek lehetőséget nyújtanak szellemi szintje gyors emelésére, a logikus tudás segítségével. Tanításait Grigorij Grabovoj tudományos munkáiban fejtette

ki, továbbá szerzői előadásaiban és tanfolyamain, könyvekben, cikkekben, interjúkban, tanácskozásokon, s egyéb anyagokban, beleértve Grigorij Grabovoj szerzői írásait és beszédeit is. A tanítás igazoltan megvalósult, ezt tudományos, elméleti, jogi és gyakorlati bizonyítékok támasztják alá. 1 Kiindulás: Isten létezik és örök Isten a Teremtéskor ÖRÖKKÉVALÓ FEJLŐDÉST adott. Teremtő, alkotó módon. Isten csak az emberen keresztül tud működni Mindenki megkapta ezt a tudást. NE FÜGGJÜNK A VÉLETLENEKTŐL! G.G szerint: Isten egy konkrét mechanizmust hozott létre, azáltal, hogy a kollektív tudaton keresztül létrehozta a fizikai valóságot. Az egész világ az információ keretein belül lett megalkotva. Ahhoz, hogy ez a fizikai valóságban megjelenjen: először az INFORMÁCIÓ volt. Grabovoj technikája az információs mezőben dolgozik, ezen alapszik. Valóság= Isten Lélek: összes információ NORMA szinten, ez egy

szabályozott információ Az információban minden benne marad. ÖRÖKRE! Ha az információn belül változtatunk, akkor új valóság jön létre. Ez Grabovoj technikájának a lényege. Az információn belül változtatni. AZ INFORMÁCIÓ ÁTMEGY A FIZIKAI VALÓSÁGBA könnyű AMIRE GONDOLUNK, AZ ESEMÉNY FORMÁJÁBAN MEGVALÓSUL AZ EMBER FELÉPÍTÉSE: LÉLEK, TUDAT, SZELLEM, FIZIKAI TEST LÉLEK A teremtő összes tudása a Világmindenségről. A Világot megszervező struktúra. Isten által teremtetett, örökké létezik A lélek tárolja az összes információt a Világról, az emberről, a sejtekről, a szervekről, a minket körülvevő dolgokról, tárgyakról. A lélek a Világ része, jelen van bármilyen cselekedetben, eseményben, részecskében. A Teremtő saját alkotása Ez a teremtő fénye. SZELLEM: a Lélek cselekvése. Áthat minden teret, mivel az összes térszegmensben zajló minden változás, mozgás, fejlődés a Szellem cselekedete által valósul

meg. 2 TUDAT A tudatban normalizált eseményt tudunk létrehozni, amely az anyagban realizálódik. Olyan konstrukció, amely lehetővé teszi a Léleknek, hogy irányítsa a fizikai testet. A Lélek materializálódott formája a fizikai test, amely a TUDAT által irányítja a valóságot. Mind a külső, és a mind a belső valóságot Az a struktúra, amely egyesíti a Szellemi és a Fizikai síkot. FIZIKAI TEST A Lélek materializálódott formája. Az ember a kívánságain, a szándékain, a cselekedetén és a gondolatán keresztül folyamatosan fejleszti a fizikai valóság információit. A Lélekben tárolt Teremtői Tudásnak mindig egy-egy részét realizálja az ember a fizikai valóságban, fejlesztve és tökéletesítve ezzel a fizikai világot. „ Ha az ember Fizikai testét egy folyómederhez hasonlítjuk, akkor a Tudat a víz, a Szellem a nehézségi erő, amely magával ragadja a vizet, a Lélek pedig az a struktúra, amely ezt az egészet

megszervezte." AXIÓMÁK- MAKROIRÁNYÍTÁS ~ 1. Axióma ,,A tudat úgy irányítja a valóságot, mint ahogy a valóság irányítja a--v~ szomszédos valóságelemeket." Példa: A fa, ugyanazon törvényszerűségek alapján irányítja levélkéit, ahogyan az Önök tudata irányítja ezt a fát vagy a valóság egyéb elemét. A valóság minden objektuma nagyon szoros kölcsönhatásban van egymással információs szinten. „ Világ, - egymással kölcsönhatásban álló rendszerekből áll. Egyetlen rendszer megváltoztatása a világ összes rendszerét megváltoztatja. Az ember tudatának megváltoztatásával meg lehet változtatni a világot." A „valóságirányítás" fogalmán azt értjük, hogy minden gondolatunk, létrejöttének pillanatában kölcsönhatásba lép az összes valóságelemmel, amelynek eredményeként valamilyen változás jön létre ezen objektumokban, ami pedig irányítást jelent (hatás). 3 -0. / 2. Axióma ,,A

valóságot olyannak látjuk, amilyenné lelkünk alakítja ." Abban az esetben, amikor harmóniát nélkülöző események nyilvánulnak meg az életben, a Lélek ezt mintegy előre jelzi, hogy érdemes elgondolkodnunk választott cselekedeteink helyességén. Mivel a Lélek az Isten terében tartózkodik, ahol az idő O-val egyenlő, ezért hozzáférése van a múlthoz a jelenhez és a jövőhöz egyaránt. Lelkünk alakítja a valóságunkat. Ezért minden eseménnyel kapcsolatban az a helyes reagálás, valamiért ez így van, valamiért a Lelkem éppen ilyen valóságot teremtett számomra. A Lelkünk folyamatosan előhívja a meg nem tanult leckét, ám a teljesítés feltételei minden alkalommal nehezebbek lehetnek, mint az első alkalommal. Valakinek a felháborodása vagy elégedetlensége, amennyiben az okokat önmagán kívül keresi, a hibát saját problémáit illetően másra hárítja, hasztalan dolog. Az ilyen pozíció semmi jóra nem vezet, még inkább

összezavarja a helyzetet. Ez téves világfelfogás ,, A Bánat, a csüggedés és a nosztalgia nem a világ megértésének módszere, kizárólag az öröm a fény és a szeretet jelentik a világ megértésének elvét." Emlékezzünk arra, hogy Isten embernek erejét próbára tevő megpróbáltatásokat ad, ugyanakkor soha nem állnak olyan akadályok az ember előtt, amelyeknek legyőzése meghaladja erejét. Ugyanabba a városban, országban vannak boldog és vannak boldogtalan emberek. Sokan egyszerűen nem tudják alkalmazni Isteni mivoltuk mechanizmusait, azaz Tudatuk és Érzékelésük helyes használatát. 3. Axióma ,,Önök, a fizikai tér szintjén a testük előtti térben érzékelnek." Bár természetesen rá lehet hangolódni és gondolni bármilyen távolságra, közvetlenül a ház vagy a mozi mellé, de ebben az esetben erőkifejtésre van szükség. Ez az erőkifejtés pedig - éppen a Szellem működése Azaz, önök szellemi struktúrákkal, azokon

keresztül működnek. Ez maga a szellemi irányítás (hatás) egyik koordinátája. Szükséges kiválasztani egyéb 4 más koordinátákat is, és törekedni kell meglátni az átmenetet a logikai és szellemi irányítás között. Azaz az irányítás szavak nélkül megvalósítható" AXIÓMÁK - ÖN HELYREÁLLÍTÁS 1. Axióma „ A bármely távolságra történő irányítás oly módon megy végbe, hogy az események mindenekelőtt az Önök belső valóságára vetített nézőpontjából vannak átalakítva." Azaz ki kell je lölni a belső valóságot, mondjuk a testen belül, azaz a Lelken belül. Lehetséges az irányítást ténylegesen szinkronban vizsgálni: Azaz ami kívülről egyidejűleg történik mintha 2 mozifilmen tükröződne, melyeket indítottak el - így tükröződik a Lélekben. 2. Axióma ,, Az Önök lelke ugyanígy hozza létre/alakítja a teljes külső valóságot, mint ahogyan alakítja az Önök testét." A Lélek

számára a valóság alakításának rendszere egységesített mechanizmus, azaz a Lélek az Önök testét ugyanazon törvényszerűség mentén szervezi, amilyen törvények alapján alakítja a teljes külső valóságot. 3. Axióma „Mivel a teremtő mindent egyidejűleg teremt, így létezik bármely következmény is." Isten, mindenütt jelen van. A teljes minket körülvevő valóság az Egyetlen/Egy/Isten fizikai teste. Mi a környező világ kivetülései vagyunk. Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. 4 . Axióma „Önök a külső valóság eseményeit nem csupán, pl. fény/optikai terjedelemben érzékelik,vagy a Tudat által felfogott hullám formájában, hanem természetesen érzékelik az eseményeket azokon a s szinteken,amelyek - lehetséges, hogy a jelen pillanatban most ismeretlenek, de a jövőben kifejlesztik az érzékelés eme rendszereit és rendelkeznek majd velük" AZ ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA Érzékelés= figyelmet

fordítok rá Így már kölcsönös viszonyba kerültünk. Az érzékelés során megjelenik az optikai képe az adott a tárgynak (szellemi síkon, hisz a tudat is optikai struktúra). Kölcsönösen egymásra hat a realitás két eleme. Bármilyen változás az optikában= változást vált ki az objektumra vonatkoztatva Pl. Betegség diagnózisa l.Ember megkapja a diagnózist 2.Érzékeli a betegséget, ez megjelenik az optikában 3.Ember gondolkozik, azonosul a betegséggel A mindent átfogó kapcsolatok rendszere szerint ez visszahat a fizikai testre. 4.Eredmény: betegség MEGOLDÁS: 1.lrányítási zónában megváltoztatom az információt 2. Erős fény jelenik meg, fény NORMA eljut a testhez 3. Eredmény: gyógyulás n••·A valóság (a fizikai realitás) bármely jelenségét az ember tudata optikailag érzékeli. . A tudatuk irányító rendszer Amikor a saját optikai rendszerű érzékelésükben, valamely eseménnyel rendelkeznek. akkor bármilyen optikai

jelenség - az egyetemes kapcsolatok rendszere szerint- bármely más eseménnyel is kapcsolatban van. 6 Ezért az önök feladata: átszerkeszteni (átstrukturálni) ezt az optikai jelenséget, azaz gyakorlatilag meghatározni az Önöknek szükséges eseményeket." G.PGrabovoj: ,,Az egész világot fenyegető globális katasztrófafolyamatok megelőzésének alternatív,módszerei" HOGYAN DOLGOZZUNK HELYESEN A KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREKKEL? G.Grabovoj „Létezik a tudat ellenállásának az ismérvei ,,A gondolkodás szintjén léteznek bizonyos érvek amelyek nagyon komoly tényezők az ember számára, hogy valami nem lehetséges. Kiút: megteremtem a tudatomban a megengedés elemét A GYÓGYULÁS LEHETSÉGES, REÁLIS FELADAT. Megengedjük a tudat számára ennek a nézőpontnak a létezését. Így sokkal könnyebb és gyorsabb lesz a gyógyulás. Hogyan teremtsem meg a megengedés elemét? Más emberek tanúbizonyságai - Saját gyakorlásom eredményei Ezért

fontos, hogy amikor egy komoly célt tűzünk ki, akkor párhuzamosan tűzzünk ki egy könnyebbet is. Ahol nincs meg a félelem, hogy nem sikerülhet. „Nem követelhetjük Önöktől, hogy azonnal és feltétel nélkül higgyenek a módszer hatékonyságában." Javaslat: megengedés, és rendszeres gyakorlás ----- eredmény lesz Cél: írásban való rögzítése- Cél megfoga lmazása - mintha táviratot írnánk Istennek Mindig tegyük bele azt, hogy max. harmonikus legyen nekünk és a külső környezetnek. (tipp: Valaki XY viszonyuljon jól hozzám, hanem így„ Harmonizálom az együttműködést és a kölcsönös kapcsolatot valakivel.") Mi az irányítás célja? Egészség, esemény. Ha a célt kitűztük, akkor a cél már MEGVAN!! Már csak oda kell menni az eseményhez! Ez nem bonyolult. A célt megtalálni sokkal nehezebb 1. Úgy fogalmazzuk meg, hogy ne sértse más ember érdekét 7 2. Objektum meghatározása, amelyre a tudat koncentrálása

történik (testrész, külső objektum, papírra vetett konstrukciók, vizualizált érzetek) 3. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás HOGYAN NYERJÜNK MAGABIZTOSSÁGOT A TECHNIKÁK MŰKÖDÉSÉRŐL? Kezdjük kicsiben. PI: Autóbusz, vonat időben , pontosan a nekünk szükséges időben érkezik. Harmonizáljuk a kapcsolatainkat a rokonainkkal, a barátainkkal, a szomszéddal. Kisebb sérülések, égések, sebesülések esetén nincs félelem érzet, hogy nem sikerülhet a helyzet javítása. A pozitív eredmény magabiztosságot szül. A legfontosabb: meg kell tanulni felismerni, hogy mikor nem az Isteni törvényeknek megfelelően cselekedtünk. Irányítás célja lehet: a hibák felismerése, a gondolatok harmonizálása A tudat tágítása Feladataim megoldása a mindent átható harmonikus kapcsolatok szintjén. Minden eseményben részt vesz az Isten ! {Isten hatása mindenben benne van!) „Ahhoz, hogy egy negatív terv ne jöhessen létre, elegendő mindössze kivezetni

belőle a negativitás paramétereit . ,, MAKROMEGMENTÉS Mindig figyelembe kell venni az egyetemes jólétet, az összes kölcsönhatás harmonizálását. Így felgyorsul a kitűzött cél megvalósítása 8 t· I Megj.: naponta többször a makromegmentésre és a lehetséges világkatasztrófák elhárítására koncentrálva az egyéni problémák is megoldódnak. Ilyenkor az ember tevékenysége hasonlatossá válik a Teremtő tevékenységéhez A teljes valóság segít nekünk megoldani a saját feladatainkat. A Makro Kontrol az ÖSSZES ember számára alkotott, ami az egész emberiség és az egész világ harmonizációjára van. A KOLLEKTÍV TUDAT NAGYON NAGY ERŐ. „Magas szellemi fejlettségi szinten a kollektív tudat képes átformálni a valóságot HARMONIKUS szintre, és képes megakadályozni a természeti katasztrófákat, nukleáris és egyéb technogén fenyegetettséget." GG r TÖRVÉNY: Ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világban NORMA legyen,

a mi észlelésünk terében is NORMA legyen. TÖRVÉNY: Minden cselekedetben ott van Isten. Ez is egy védelmi mechanizmus. Mindent Istennel együtt végzün k ,, .A betegségből való kigyógyulás fogalma, képesnek lenni gyakorlatilag a lehetséges nem norma szintjét megkerülni. Ez a megkerülés ez egy nagyon konkrét helyen, térben lévő nem norma állapotú részre vonatkozik, amit ha tudnak, hogy hol van, akkor egyszerűen legalább gondolatilag, nem okvetlenül fizikailag, de elkerülnek, nem mennek oda bele. Ha oda gondolatilag nem mennek bele, akkor önöknek ez a negatív struktúra nem jön létre ." G.G:,,GG tanítása Istenről" A FELISMERÉS SEBESSÉGE GYORSABB LEGYEN A BETEGSÉG TERJEDÉSÉNEK vagy egyéb NEGATÍV esemény folyamatána k A SEBESSÉGÉNÉL. ,,A tudat szerkezeti átalakításában az embernek megjelen ik a lehetőség, hogy csak teremtőien gondolkodjon. Ebben az esetben bekapcsolódik a harmonikus realitás felépítésének

mechanizmusa, csak azért, mert az ember ebben részt vesz ebben a realitásban. 9 JÓ ÉS ROSSZ . Gonosz: NINCS Egész világ: Isten tömörített szeretet fénye Gonosz: torzított fény Ha csökkentjük az intenzitást, kevés fény van G.Grabovoj: gonosz= árnyékstruktúra „A gonosz - értelmezésem szerint- legnagyobb részt a tudás hiányát jelenti. Minden amit Isten megteremtett - az jó . Minden teremtett dolog saját színnel, hangzással és formával rendelkezik, de bizonyos hangzások, noha önmagukban jók és tiszták, de együtt megszólalva disszonáns és diszharmonikus hatást keltenek. Néhány dolog, noha önmagukban jók és tiszták, összekeveredve diszharmonikussá, akár károssá lesznek, amit az ember már rossznak nevez. Így a rossz az a jó színek, hangzások vagy formák diszharmonikus egyvelege. Noha az ember nem mindentudó és mégis önálló akarattal rendelkezik így mindenféle módon képes az Isten jó dolgait összevegyíteni - és

felhasználva ezeket, minden nap létre is hozza a diszharmonikus hangokat és a nem jó dolgokat. És minden - legyen az jó vagy rossz - hangzás és forma, így élő - jó vagy rossz - teremtménnyé, démonná, kobolddá vagy szellemé válik. Így az ember létrehozza a saját ördögét, aztán fél és elfut előle, a megelevenített ördöge pedig követi és a pokol tüzére veti őt." KARMA . A karma a kozmikus igazságosság megingathatatlan törvénye, a kiváltó okok és a következmények törvénye . . Eljött az idő amikor irányítani kell a karmát Felépítettem a Karma megváltás modelljét. Megértve azt, megértheti hogyan működik a múlt önszabályozásának természete - a jövő viszonylatában. Ebben az esetben a múltra úgy tekintünk mint a je lenből, a jövő érdekében megváltoztatható rendszerre. Márpedig, ha ez így van, akkor a karma megváltása terve szerint - a karma 10 megváltásának meghatározott pontjára hatva -

teremtő módon meg lehet változtatni, át lehet építeni bármely eseményt.,, GG" HOGYAN JÖN LÉTRE A JELEN? A jelen eseményei minden múlt és minden jövőbeli esemény FÉNYÉBŐL alakulnak ki. Minden folyamat számára (egy) közös realitás van meghatározva, amely abban nyilvánul meg, hogy bármely esemény impulzusa a jövő és a múlt térszegmensének kereszteződésében a folyó időben (a jelen eseményében) alakul ki ." Hogyan jön létre az eljövendő esemény? A múltból jövő fényből. Mi a múlt? A mi eseményeink, gondolataink, szavaink. Ez a fény elmegy a jövőbe, és létrehozza az eseményeket. Ha a múlt világos, akkor a fénynyaláb elegendő koncentrációba érkezik a jelenbe. Így a jelen harmonikus lesz Ha a jövőben elhelyezünk egy irányítást, akkor a jövőből jövő információ alakítja a jelent. Minél tömörebb a jövőből jövő információ fénye, annál jobb, fényesebb a jelen. ~ • ~ " /~. ,/~ ,;flf.N

• , ( Múlt / ( ~~· 11 . löv4 ) AZ AMIT AZ EMBER GONDOL, AZ AMIT BESZÉL ÉS AZ AMIT CSINÁL AZ TERMÉSZETÉT ILLETŐEN ÖRÖKKÉVALÓ ,, . Az információ terén létezik egy olyan alapelv, hogy ha valamit egyszer meg csináltak, akkor az örökké abban az időben létezik amikor az elkészült . A tevékenységekhez sorolódik a gondolat is. Ezért ha az ember valamiről gondolkodott, akkor ez a gondolat az adatbázisban rögzül. Sőt örökre rögzül, hiszen ott nincs semmi számítógépes vírushoz hasonló, mint amik a közönséges számítógépes hálózatokban léteznek és amik az ott tárolt információkat meg tudják semmisíteni. A Kozmikus Hálózat adatbázisában az információ örökre rögzül. A tevékenységek sorához a kiejtett szavak, azaz a beszélgetések is hozzátartoznak. Általánosságban ez az elv rögtön következik abból, hogy az ember Isten hasonlatosságára és képére lett megalkotva, az Úristen maga örökkévaló, és csak

örökkévalót alkot, ezért mindaz amit az ember alkot, az alaptermészetét illetően örökkévaló. Ez meglehetősen világos alapelv." G.P Grabovoj: ,,A feltámadás és az örök élet - mára már a valóságunk" ,,Szellemi megközelítésben elvileg nem létezik gyógyíthatatlan betegség. Továbbá az adott könyvben részletezett elvek megértése és követése esetén egyáltalán soha semmilyen betegség nem fejlődik ki. Hiszen mindig a Világgal való harmóniában tartózkodnak majd. Mindenféle betegséget úgy tekinthetünk mint ezen harmónia megsértésének következményét. Ezért bármely betegség gyógyításának receptje nagyon egyszerű - vissza kell állítani a harmóniát a világgal." Grigorij Grabovoj:" Emberek feltámasztása és az örök élet - mára a realitásunk" ,,A belső és a külső valóság közti kapcsolat - egészség és események, események és egészség- ezek mind a világot alkotó Isteni törvények

visszatükröződ ései. Ügyeljenek a gondolataikra" Grigorij Grabovoj „Az emberi testi szövetek helyreállítása számokra való koncentrációval",, Az ember testi szövetei normáinak (etalon értékeinek 12 megfelelő), számsorokra való összpontosítással fényhullámokat létrehozva, Ön megteremti az ember normálisan működő testi szöveteit." „Az ember testi szöveteit létrehozó szellemi impulzus lehetővé teszi kibővíteni a helyreállítási módszereket." SZERETET Honnan jön a szeretet? Érzékeljük, mint fényt és mint érzelmet SZERETET MINDIG LÉTEZETT ÉS LÉTEZNI FOG Az ember mindig megkapja, bárhol is van. Isten bármely cselekedete maga a SZERETET A szeretet érzékelése egyszerre jelenik meg. Ha egy ember felé irányul, akkor az összes többi felé is. A szeretet mindenen áthatol. Ha megértjük, hogy szeretetben cselekszünk: beindul az öngyógyítás. Fizikai fájdalom: irányítsuk ide a szeretetet, lássuk,

érezzük, hogy a szerv maga a szeretet, érzékeljük, ahogy kibocsátja a szeretetet TUDATOSÍTSUK, hogyan tudunk a szeretet révén cselekedni 1. élünk, dolgozunk, feladataink vannak 2. SZERESS - lépj túl a hagyományos világfelfogáson - fel kell ismerni, hogy a világ számunkra is fontos 3. HASONLÍTSD össze a saját cselekedetedet Istenével BŐR A bőrre történő számösszpontosítások aktivizálják a szervek testi szöveteinek helyreállítódását kölcsönös kapcsolatban minden szervvel. Mivel a bőr a szervezet belső és külső terét választja el, a bőrre való számösszpontosítás lehetővé teszi a szervezet eseményeit szélesebben irányítani, mint más testi szövetekre való számösszpontosításokkal. Regenerálh atju k AZ EGÉSZ SZERVEZETET, HA A BŐRRE GYAKORLUNK. Ezért irányítások során, mint összpontosítást alkalmazni. gyorsítási tényező A szervezetre lehet káros a bőrre való mikro és makro objektumokat,

ideértve a fertőzéseket és minden ilyesmit, gyorsabban lehet kivezetni a szervezetből, vagy nem megadni nekik a fertőzés lehetőségét, ha a bőrre való összpontosítást használjuk. 13 SZÁMSOROK A szervezet sejtjeinek is ritmusa van. A szerveknek is ritmusuk van Sőt, a szervek között is meghatározott ritmus van. A szervezet: mint egy zenekar Ahhoz, hogy ne legyen fals hang, a szervezet hangzásának is tisztának, összehangoltnak kell lennie. Ha valamelyik szerv vagy valamelyik kapcsolta eltér a NORMÁtól, falssá válik, akkor jelentkezik a betegség. A karmesternek rendeznie kell az eltérő hangzásokat. Minden számjegy mögött egy vibrációs struktúra áll. A számsorok együttesen visszaállítják abba a meghatározott hangzásba (vibrációba) a szervet, ami a NORMA. Ráhangoltatja a szervet erre a rezgésre. ,, számsorok, amelyeket pillanatnyilag említek, voltaképpen a NORMÁBA való visszatérést biztosítják. Összpontosítva egy

meghatározott, megadott sorszámra, Ön megvalósítja szervezetének irányítását a NORMA állapotába. Eredményeképpen, ez úgy rögzül, mint meggyógyulás egy betegségből." ,, . Mindegyik betegség a normától való eltérést képviseli Egyes sejtek, szervek vagy a szervezet, mint egésznek eltérése a normától. A meggyógyul ás jelenti a visszatérést a normába . Minden szám mögött ott van egy vibrációs állapot. Ugyanez vonatkozik a számsorra is A számsorra koncentrálás jelenti az irányítottságot, a hangolást. ,, (Grigorij Grabovoj) A számokat elképzelhetjük háromdimenziós ezüstös-fehér színben, és bevezethetőek a beteg szervbe. A számsorokat el kell képzelni, magunkban vagy hangosan kimondani. Akkor is hatnak, ha nem koncentrálunk rájuk, de a koncentráció a hatást erősíti. És minél tisztább a koncentráció, annál gyorsabb a gyógyulás. Lehet egyesével koncentrálni a számjegyekre, meg lehet nézni, hogy

melyik, hogyan ragyog, van-e fényesebb köztük. Támaszkodjunk az intuíciónkra! A számokat fel lehet írni papírra, és magunknál hordani, vagy kiragasztani a számítógépre, otthon az ajtóra, vagy lemosható filccel a testünkre írni. 14 r GVAKORLATOK Célirányítás gömbökkel I. ISTEN l.átom d színb<!n, SZftRÁIA,A TEREMTŐ Tttcmtö gömbjét ardnysárga Tőle jobbra Elképzdcm egy mii,ik gömböt, ÖSSZES TUDÁSA C<ilinínyítás gőmbja bel~te!!ZLm d celomat, vagy egy negath• inform.lciót, amelyet a su-relcl 1s lMi encrgi:ijába a karok lr.inszfom1ílni Koncenlr.ídó1 percigez a,onnal elke;i:dödik Fix.ílom az er<!dményt, leírom (milyen kedvem volt, <tzrldc) mert a mcgdolgo,.oll fény fix!lbr• kttul ~bennmarad" tudatban SAJÁTC(L Tdrtommagamclött.u•klivzóníban Közb~n folyam.otmn r•gondoloka célra GÖM8 ~ ilranyszinü gömböt beleteszem.i szervbe, v.igy magambil, v,1gy a {ejemfölé H.i a fejem fölött van,

akkorelképzelem,hogy ara nyszínü ;>só huJlik belőle rám, 15 Célirányítás gömbökkel II. Ezüm.hér s,inO aömb 10 {születési hónap) Átlátszó s.zínO gömb 0 Ezüstfehér szín átfolyik az alsó gömbbe Megtölti a célomat az ezüstfehér szín 0 A MÚLT KIVILÁGOSÍTÁSA Ahhoz, hogy a jövő eseményeit NORMA-ra írjuk át, szükséges megszeretnünk a MÚLTAT. Pl. ha 10 évvel ezelőtti eseményhez szeretettel viszonyulunk, akkor magunk előtt már építjük a jövőt. -végtelen MÚLT • +végtelen JÖVŐ Szellemi irányítói gyakorlatok Képzeljünk el egy szférát, magunk előtt 35 cm-re, a mellkas előtt. A belső kerületén helyezzünk el 2 számsort: A felsőn: O-tól 7-ig vannak a számsorok Az alsón: O-tól 9-ig 16 A középpontba felülre tegyünk még egy 7-est, és töltsük meg a következő információval: a Teremtő összes tudása Forgassuk meg mindkét számkört az óramuta tó járásával megegyezően. Egyidejűleg

koncent ráljunk a 3 db 7-esre 30 sec-ig ( ezüst-fehér színűek) FOLYAMATOS ÉRZÉKELÉS ZÓNÁJA Ez a tudat egy része. Koncent ráció végén belehelyezem a feladato t, a gömböt vagy a gondola tformát ebbe a térbe. Kivitelezés: magamnak mondom : ez a zóna nagyon fontos, ebbe belehelyezkedek, ezt elképzelem, és rögtön megkapom a hozzáférést. Legyen ez 1 m-es körben a testtől Mivel a Kollektív Tudatban benne vagyunk, ezért folyamatosan kell adagolni a fényt, minden nap gyakorolni kell. Mert egyébként a fény szóródik Ezt lehet alkalmazni pl. makromegmentésnél, vagy bármilyen egyéni eseménynél. Gyakorlat: Rossz álom vagy negatív gondola t vagy rossz diagnózis keletkezésekor mit kell tenni? Képzeljük el, mint egy filmszalagot. Vágjuk ki a nem harmoni kus filmkockákat. Tegyük egy szférába Ezt zsugorítsuk össze egy ponttá Ezt tegyük be a nem funkcionalitás pontjába. Gyakorlat: Ha tudod, hogy egy negatív, kelleme tlen eseményben fogsz

részt venni, hozz létre egy ilyen konstruk ciót (alsó fénysugarat felemeln i, és a háttérbe n folyamatosan látni). Eredmény: a negatív nem jön át, elmegy a nem létezés szintjére. 17 ISTEN FÉNYE, EMBER FÉNYE Az Isten - fizikai realitást megteremtc.1szeretetének fénye --+ / Gondolatbi!llfelemeljül< ilZ ember tudatából jövő sugarat és egyesltjük ut Isten . Azemberfízikai rtealit.ut megteremtő­ tudatának fénye t Az ember eseménye, mE:lyben mindig bE:nn.e van az Isten suretetének és az ember tudat;inak fénye KONCENTRÁCIÓS GYAKORLATOK 22.02-2204 JOBB kéz mutatóujja elképzelni az eredményt, amit szeretnénk 22.00-2203 JOBB kéz kisujja problémák megoldása 3 nap 3 percig 22.17-2227 m ut at ó+nagyujj+nagylábujj pajzsmirigy rege nerálása (páros szerveké is) 22.03-2204 mutatóujjak 1 perc S napon át, 1 nap szünet : események optimalizálása FIATALÍTÁS kiindulás: bal/vagy jobb kéz mutatóujja, majd a vele szemközti

mut atóujj, kisujj, kisujj, gyűrűs, gyűrűsujj, majd alkar, felkar, váll, felkar, alkar, ismét mut atóujj, több kört végezzünk, naponta 2*10 percig 18 3 IRÁNYÍTÓI TISZTÁNLÁTÁS Grabovoj G.P „Kémiai elemek összetétele koncentrációjának normalizálása számokkal" DNS spirál - 894791 „Azért, hogy az örök élet biztosításához az irányító tisztánlátás és az irányító prognosztizálás képességeit fejlessze, ugyancsak összpontosíthat még a DNS siráljaira és a 894791 számsorra. 818 8849482167 59801448 01918 Tisztánlátás El őrejelzés 19 COOH 1 - C-H 1 CH2 OH OH A Grabovoj G.P "Kémiai elemek összetétele koncentrációjának normalizálása számokkal" Tirozin (Tyr) - 89149121871 A tirozin kémiai szerkezeti képletének (alsó) tükörképi részére való összpontosítással aktiválható az agyalapi mirigy (hipofízis) munkája és olyan folyamatokat kapunk evvel magunknál, amelyek a következő

képességeket fejlesztik: > irányító tisztánlátás, > irányító prognosztizálás Tiroún (tyro.in-) A tirozin tokou.1 i koncen trációt, c;,llapltja a sorozitos terhelésék sor a te!Jcsltm<ny csökkent5ét, (óleg ,unikor alváshiáln·os állapotban én a szervezehH .i t<rhelós lz e n) he stimuláns hdliS mellett a tuo;tin dllti stre-ssz anagként is iunkoonal. A llpikus 1-u,tásos doz1s rwp11-3 g C11rH!l.%HMe CIICTCMb l 891 312 918 412 OPrAHhI -IYBCTB 214 712 514 312 OpraH l() CHIIJI 219 31 7 989 312 P11c. J5 r na, 514 31; 814 91 : / - CKJlepa 928 317 8 18 917 2 - cocy11HcraJ1 o6o;ioqKa2 18 7 12819312 3-ceNatta 319218918217 4 - neHTpMbHaJI 548614 719 641 j - c,,eaoe IUITH0 489 000909 216 6 - 3PIITeJlb Hl>IH HepB 448 817 918217 7 - K0HT,!Ofil.flIBa 528 31 7 3 12 8 19 8 - U,lURapHaJI CB„Ka 898312519 482 9 - poronmta4893 !? 219 21 7 10 - lpal0K 489 319 2 18 213 1 J, 18- 0 IITINCCKaa OCb 519 3 17 419 817 12 - nepe,ll!Us Ka.1epa 489 715 219816 13 -

xpycrasHJ<5!9321819221 14 - pa,,y-,!(1(3 428218318 2 19 15- ,a;nuu, Ka.lepa 489 312 918 216 /6-p<CHillHaM Mbilllll8 219 3 12 7193]2 17- CTCKJlOBíUIHOe-re.,o519 322 8 19 2 12 •= 5 6 20 Koa.-a 519 606 901 319 2 14 13 12 A ·< \~ t r paóoaoú r n i ~~.!· f~a P11c. 52 Ko::a <WOBt >"ll: (A - nom,pelewli sea, J; - 811,lHMLlt crpy>.-rypw) 519 606 901319: 1 - lepHBCTh!H CJIOÖ 514 317 814 297 2- poroBOik~oii548 671 918311 3 - Ma!lLIIHrHesc.,olí914 917 414 897 4 - eo.,ocmoií cj><>IL"IIIK}TI 314 912 814 889 5 - ca:n.HIJe:Kelle3&I498 791229 321 6 -ce,q>e-ropHIJe K.,=519 818 229 398 7 - noroBllJI a.:e1e,a 519 488 598 719 8 - nporo1O1re.1e:31,1 891 098 789 O16 9 - B0DOClll!OH COCOle>. 918 781 298 391 10- oo;n:oa:m.1e:aepo BI,1eK1eTKH898 71 2 9 1S 312 11 - D0;IK0:l(HaJI x.leTlan<a 519 86 1 719 211 12- 13CTh CTepllCRI 80.ioca 598 061214 711 13- ."J)0BeHocewiloocy ;i217 918 294 888 14-:iep>ta498 -1s 519317 15-

3.1acnAecDie a :o:c:rareaoeEJeBOnoKHa 519618 7 18215 16-3moep=c59 8 - is 889 888 . :!({)~ ÖSSZE FOG LA LÁS A természeti (fizikai) va lóság felépítésének és irányításának módszere. A természeti valóság a közö s tudat kivetülése az egyik paraméter 2. mentén. Az emberi test és az egész természeti valóság megalkotása a Lélekkel. 3. Minden eseményben tetten érhető Isten tevékenysége. 4. A tudat, mint a test irányítását lehetővé tevő lelki szerkezet. S. Bármely eseményt pozitívvá lehet alakítani. 6. A gonosz osztályozása az ismeretek hiánya szerint 7. Az ember bármely cselekedete fényt visz az információba. 8. A jelen eseményeit a múlt és a jövő eseményeinek a fénye teremti 9. meg. 10. 11. 12. révén. 13. 14. 15. az ember gondolkodik, az örök jellegű . A szeretet szervezi a külső Világ megteremtésére irányuló cselekedetet. Magas szintű biztonság elérése Isten cselekedeteinek megismerése Amiről A „ne

rombolj, ne ölj" elvének megvallása. Az akarat szabadsága. A Teremtő cselekvés elsajátítása. 21 16. Az Isten mindig az információ felaján lásának szintjén nyújt tudást az embernek. 17. Meg kell tanulni még gondolatainkban is elkerülni a rossz, nem harmonikus információkat. 18. Miben különbözik Isten cselekedete az ember cselekedetétől, s hogyan tanulju nk meg minél gyorsabban hasonlóképp cselekedni? Ember! Te vagy a Világ! Te vagy az Örökkévalóság ! Erőid mérhe tetlenek. Lehetősége id határta lanok. A Teremtő öltött benned t estet. Az Ő akarat a munká l benned. Szándékát követve alakítod a világot. Benned él a szeretete. Szeress minden élőt, mint Ő, Ki téged teremt ett. Ne keményít sd meg szívedet, Gondo lj a jóra. Cselekedd a jót. A jóság - hosszú élet képében tér vissza hozzád A szeretet ad halhatatlanságot. A hit és a remény - bölcsességet. Hittel és reménnyel Szárnyra kapnak titkos erőid, És

valóra válnak álmaid. A halhata tlanság - az élet arca, Amiképp az élet - az Örökkévalóság Nyoma. Teremts, hogy Örökké élj! Élj, hogy Örökkévalót teremt s! Grigori j Grabovoj Grigori j Grabovoj Tanításával kapcso latos előadások, tanfoly amok www.v egtelen forras hu ~ ~ 22