Adatlap

Év, oldalszám:2014, 68 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:37
Feltöltve:2020. október 24
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Adónemek számvitele Személyi jövedelemadó elszámolása • Forrása: - munkabér - személyes közreműködés - tényleges jövedelem kivét - megbízási jogviszony 2014.1210 2 Személyi jövedelemadó elszámolása • Munkabér könyvelése Munkabérnek nevezzük: A fő- és mellékfoglalkozású, másodállású alkalmazottak alapbére, törzsbére, munkadíjként elszámolandó járandóság T 541 bérköltség K 471 jövedelem elszámolási számla 2014.1210 3 Adóelőleg – A munkaviszonyból származó rendszeres és nem rendszeres jövedelmekből levont, – A nem rendszeres munkaviszonyból származó összevonandó jövedelmekből levont adóelőleg könyvelése T 471 Jövedelem elszámolási számla K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 2014.1210 4 Forrásadós jövedelmek adója • Forrásadós jövedelmek levont adójának elszámolása, részjegyek, vagyonjegyek utáni részesedésből, tulajdonosnak az üzletrészük után

fizetett részesedésből levont adó könyvelése: T 45-47 Rövid lejáratú kötelezettségek K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 2014.1210 5 Személyi különadó • A levont személyi különadó elszámolása T 45-47 Rövid lejáratú kötelezettségek K 462-2 személyi különadó Különadó átutalása a NAV-hoz banki értesítés alapján: T 462-2 személyi különadó K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 6 Munkáltató számára adható támogatás elszámolása • Vissza nem térítendő támogatások a Foglakoztatási Alapból T 362-4 egyéb támogatás K 966 költségvetésből kapott támogatás 2014.1210 7 • Foglalkoztatási Alapból kapott visszatérítendő, valamint Bérgarancia Alapból kapott támogatások elszámolása kölcsönként T 384 elszámolási betétszámla K 451 rövid lejáratú kölcsön 2014.1210 8 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) • Kifizetőt terhelő ekho könyvelése T 569

egyéb bérjárulékok K 463-9 ekho T 464-9 ekho teljesítése K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 9 • Magánszemély terhelő ekho T 471 Jövedelem elszámolási számla K 463-9 ekho T 464-9 ekho teljesítése K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 10 • Üzemanyagtöbblet felhasználás után fizetendő Szja T 866 adók, illetékek K 462 személyi jövedelemadó elszámolás 2014.1210 11 Bérenkivüli juttatások elszámolása • Az SZJA törvény alapján adható béren kívüli juttatások egy része papír alapú utalvány formájában adható, Ilyen papír alapú utalvány például az Erzsébet utalvány, melynek több fajtája létezik, úgymint étkezési, gyermekvédelmi, ajándék, iskolai, sport és kultúra utalvány. 2014.1210 12 • Az utalványok beszerzésekor mint értékcikk kerülnek bevételezésre, és könyvelésre. T 383 Csekkek, értékcikkek T 52 Utalvány beszerzés jutaléka K 454 Szállítók 2014.1210 13 • A

dolgozóknak kiosztjuk az utalványokat, és ne feledjük, a vállalkozásnál csak ilyenkor válik költséggé a megvásárolt utalványok értéke. T 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések K 383 Csekkek értékcikkek A bérfeladáson könyveljük továbbá a juttatáshoz kapcsolódó közterheket is: T 56 Bérjárulékok SZJA K 462 SZJA kötelezettség és T 56 Bérjárulékok EHO K 463 EHO kötelezettség 2014.1210 14 • Az SZJA törvény alapján adható béren kívüli juttatások másik része elektronikus formában nyújtható Ezen juttatásokról számlát kapunk a kártyakibocsátótól, és ugyanúgy kezeljük, mint bármilyen más szolgáltatásról szóló számlát, azzal a különbséggel, hogy a szállítóval szemben nem valamilyen költségnem áll, hanem maga a 4712 Jövedelem elszámolási számla – természetbeni juttatások főkönyvi szám T 4712 Jövedelem elszámolási számla – természetbeni juttatások K 4541 Szállítók A költségkénti

elszámolás pedig a bérfeladáson történik, a következőképpen: T 55 Béren kívűli juttatások K 4712 Jövedelem elszámolási számla – természetbeni juttatások 2014.1210 15 • A bérfeladáson könyveljük továbbá a juttatáshoz kapcsolódó közterheket is: T 56 Bérjárulékok SZJA K 462 SZJA kötelezettség és T 56 Bérjárulékok EHO K 463 EHO kötelezettség 2014.1210 16 Munkaruházati termék juttatásának elszámolása • A munkaruházati termék természetbeni juttatásnak minősül, abban az esetben adómentes, ha a munkavállaló egészsége munkaruha használata nélkül veszélyeztetett, valamint ha a ruházat nagymértékű szennyeződésnek van kitéve. • Munkaruházati terméknek minősül többek között: egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint azok tartozékai, olyan öltözet és tartozékai, melyet a munkavállaló egészségének védelme, saját ruházatának megóvása céljából, a feladata ellátása közben

visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetve a saját ruházata nagymértékben szennyeződhet, vagy gyorsan elhasználódhat 2014.1210 17 • A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének megtérítése, ha a dolgozó saját maga vásárolja meg a munkaruházati terméket: T 51. Anyagköltség T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K 381. Pénztár 2014.1210 18 • A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének elszámolása, ha a munkáltató vásárolja meg a munkaruházati terméket: T 21-22. Anyagok T466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K 442. Belföldi szállítók A munkaruházati termék kiadása a munkáltatónak: T 51. Anyagköltség K 21-22. Anyagok 2014.1210 19 Társasági adó elszámolása • Évközben fizetendő előleg: T 461. Társasági adó és

osztalékadó elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla • Feltöltési kötelezettség (XII. 20 ) T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 20 • Éves tárgyévi adófizetési kötelezettség (a bevallással egyező összegben): T 891. Társasági adó K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása • Kapcsolódó tétel:Az eredmény számlák zárása: T 493. Adózott eredmény K 891. Társasági adó 2014.1210 21 • Az éves társasági adó és az előlegként befizetett különbözet adófizetési kötelezettség esetén: T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla • Az éves társasági adó és az előlegként befizetett különbözet adó visszaigényléskor: T 384. Elszámolási számla K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása • Társasági adó túlfizetésekor a (T) jellegű társasági adó elszámolási számla

átvezetése az egyéb követelések közé a mérlegkészítéskor (e gazdasági esemény könyvelése nem kötelező): T 368. Egyéb követelések K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása 2014.1210 22 Osztalékadó elszámolása • Osztalékadó elszámolása a kifizetőnél: Megállapított osztalék, részesedés nyilvántartásba vétele: T 493. Adózott eredmény K 4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek K 4792. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 2014.1210 23 • A megállapított osztalék, részesedés összegéből a kifizető által levont osztalékadó: T 4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek T 4792. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolás 2014.1210 24 • A megállapított osztalék, részesedés, osztalékadóval csökkentett összegének kifizetése: T 4492. Alapítókkal szembeni hosszú

lejáratú kötelezettségek T 4792. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek K 381. Pénztár (belföldi illetőségű osztalékban részesülőnek) K 384. Elszámolási betétszámla (külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek) • A kifizető által levont osztalékadó befizetése a költségvetésbe: T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 25 EVA adó elszámolása • Felső korlát 30 MFt • Adó mértéke: 37 % Könyvelése: T 8911 EVA adó K 4611 EVA adó elszámolási számla T 493 eredmény számla K 8911 EVA adó számla 2014.1210 26 Helyi adók • A számviteli törvény előírásai alapján az önkormányzatokkal elszámolt adókat egyéb ráfordításként kell elszámolni. • Építményadó, telekadó elszámolása T 866 elszámolt adók, illetékek K 469-1 építményadó elszámolási számla T 866 elszámolt adók, illetékek K 469-2 telekadó elszámolási

számla 2014.1210 27 Helyi adó • Helyi adók (építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) elszámolása: T 469. Helyi adók elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla • Iparűzési adó feltöltési kötelezettség (december 20-ig): T 469. Helyi adók elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 28 • Az éves helyi adók és az előlegként befizetett összegek rendezése adófizetési kötelezettség esetén: T 469. Helyi adók elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla • Az éves helyi adók és az előlegként befizetett összegek rendezése adó visszaigénylés esetén: T 384. Elszámolási betétszámla K 469 Helyi adók elszámolása 2014.1210 29 • Helyi adók éves fizetési kötelezettségének elszámolása a bevallással egy időben: T 866. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások K 469. Helyi adók elszámolási számla 2014.1210 30 Idegenforgalmi

adó • Az idegenforgalmi adó bevételt és ráfordítást (eredményszámlát) nem érint • Vendégtől levont idegenforgalmi adó: T 478 rövid lejáratú egyéb kötelezettség K 469-3 idegenforgalmi adó elszámolási számla T 469-3 idegenforgalmi adó elszámolási számla K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 31 Idegenforgalmi adó • Ha az adózó úgy dönt, hogy az adót nem számítja fel, hanem arra a teljes bevétele nyújt majd fedezetet, akkor a költségvetési szervhez átutalandó összeget ráfordításként kell kimutatni. • A magasabb szolgáltatási érték bevételkénti könyvelése: T 311 vevők K 91-92 értékesítés nettó árbevétele Az átutalandó adót ráfordításként kell könyvelni, így nem lesz eredményhatása A beszedett, bevallott idegenforgalmi adó könyvelése T 866 adók, illetékek, hozzájárulások K 469-3 idegenforgalmi adó 2014.1210 32 Gépjárműadó • Az önkormányzat adózónak kiküldött határozatban

kivetett gépjárműadó T 866 adók, illetékek, hozzájárulások K 469-4 gépjárműadó elszámolási szla Adó több részletben való megfizetése T 469-4 gépjárműadó elszámolási szla K 38 pénzeszköz 2014.1210 33 Cégautó adó Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították 2014.1210 34 Cégautó • Cégautó havi tételes

adójának elszámolása T 866 cégautóadó K 463 költségvetési befizetési kötelezettség Cágautóadó részletben történő fizetése T 464 költségvetési befizetési kötelezettség K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 35 Környezetvédelmi termékdíj • A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt) előírásaiból következően a termékdíjat fizető vállalkozásnál a termékdíj az értékesített termék árbevételében térül meg. • A termékdíjköteles termék értékesítésekor a számlázott árban szereplő termékdíj része az árbevételként elszámolandó ellenértéknek 2014.1210 36 • A befizetett átalánydíj a termékek forgalmazásával összefüggésben merül fel, ezért a vállalkozásnál jelentkezik egyéb ráfordításként. Könyvelés: T 866 Egyéb ráfordítások: Adók, illetékek, hozzájárulások K 46 Rövid lejáratú kötelezettség: Költségvetési befizetési

kötelezettségek Pénzügyi rendezés: T 46 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése K 384 Elszámolási betétszámla. 2014.1210 37 Szakképzési hozzájárulás Adókötelezett:  gazdasági társaság (Kv. nonprofit gt, ha szakképzési feladatot végez,)  szövetkezet (Kv. lakás-, szociális-, iskolaszövetkezet)  állami vállalat, tröszt, közös vállalat, erdőbirt. társulat, vízgazdálkodási társulat (Kv víziközmű), jogi személyek vállalata és a leányvállalat  ügyvédi, végrehajtói1, szabadalmi ügyvivő1 iroda  közjegyzői1 iroda  SZJA szerinti egyéni vállalkozó  egyéni cég  belföldön telephellyel, földterülettel rendelkező külföldi Nem fizet szakképzési hozzájárulást: Beépítés miatt:  átalányadózónál az átalányadó tartalmazza  evás az Eva tv. szerint Mentes:  büntetés-végrehajtás Részlegesen mentes:  meghatározott egészségügyi szolgáltató a

közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos SZOCHO alap után  egyéni váll. a saját SZOCHO alap után  az 1 szerinti irodáknál személyesen közreműködő SZOCHO alapja után  közhasznú nonprofit társaság a kedvezményezett tevékenységgel kapcsolatos SZOCHO alap után 2014.1210 38 Szakképzési hozzájárulás • Előleg fizetés elszámolása: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla • Szakképzési hozzájárulás bevallása: T 564. Szakképzési hozzájárulás K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség • Szakképzési hozzájárulás pénzügyi rendezése: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 39 Rehabilitációs hozzájárulás • Adóalany: -TA adóalany - költségvetési szerv, ha van a ktg.vetésbe befizetési kötelezettsége - szociális foglalkoztató, ha a megváltozott munkaképességűek

aránya < 5% Adóalap: - átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a, és a tényleges rehabilitációs foglalkoztatottak pozitív különbözete 2014.1210 40 Rehabilitációs hozzájárulás • Mértéke: 964.500 Ft/fő/év • Mentesség: - átlagos statisztikai állományi létszám  25 fő - rehabilitáltak aránya  5% 2014.1210 41 Rehabilitációs hozzájárulás • A tárgyévi rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás fizetési kötelezettség összegének elszámolása: T 569. Egyéb bérjárulékok K 463-5. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás befizetési kötelezettség A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás negyedéves előlegének átutalása a NAV „Rehabilitációs hozzájárulás” beszedési számla javára: T 464-5.Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 42 Turisztikai hozzájárulás • A turisztikai

hozzájárulási kötelezettség elszámolása: T 866. Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség Turisztikai hozzájárulás pénzügyi rendezése: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 43 Fogyasztási adó Importhoz kapcsolódó fogyasztási adó esetében az adó a bekerülési érték része: T 1. Befektetett eszközök T 2. Készletek K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség Ha a saját előállítású termék után, de még az értékesítés előtt kell az adót megfizetni, akkor az egyéb szolgáltatások költségét növeli. Ebben az esetben az önköltség része a fogyasztási adó: T 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek Ha az adó nem számolható el az önköltség részeként, illetve egyéb szolgáltatás költségeként, de a

termeléshez, tevékenységhez, a szolgáltatáshoz vagy az értékesítéshez kapcsolódik, akkor egyéb ráfordításként kell elszámolni: T 866. Adók, illetékek, hozzájárulások K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség A fogyasztási adó átutalása az adóhatósághoz: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 44 Innovációs járulék • Adóalany: • belföldi székhelyű, Számviteli tv. alá tartozó gazdasági társaság Kv. mikro- vagy kisvállalkozás, MNB, MNV Zrt., a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogva tartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gt., vagy alakulás évében a gazdasági társaság, annak előtársasága, továbbá a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság 2014.1210 45 • Az innovációs járulékot egyéb ráfordításként kell elszámolni: • Év közben előleg

bevallás T 866 adók, illetékek, hozzájárulások K 474 innovációs járulék T 474 innovációs járulék K 384 elszámolási betét számla 2014.1210 46 Kulturális adó (2011. évi CLVI tv 468§) Adóköteles: a pornográf tartalmú termékek első olyan értékesítése, amelynek a teljesítési helye belföld, a mellékletben felsorolt pornográf tartalmú szolgáltatások nyújtása, az erotikus tartalmú telefonszolgáltatás nyújtása. Adóalany: adóköteles tevékenységet folytató személy, szervezet Adóalap: árbevétel (Szt. tv szerinti, szja szerinti, eva szerinti) Adó mértéke: 25% 2014.1210 47 Kulturális adó • Kulturális adó fizetési kötelezettség elszámolása: T 866. Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség • Kulturális adó pénzügyi rendezése: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 48

Népegészségügyi termékadó (2011. évi CIII tv) Adó alanya: adóköteles terméket első alkalommal értékesítő személy vagy szervezet, ha a teljesítési hely belföld, ha az adóalany belföldön saját termék előállításához használja fel és az előállított terméket akként értékesíti, hogy az értékesítés nem felel meg az Áfa törvény 89.§ (1) bekezdése vagy 98.§-a szerinti feltételeknek, akkor az adóköteles terméket beszerző személy vagy szervezet Számlán vagy a számviteli bizonylaton fel kell tüntetni, hogy kit terhel az adókötelezettség növeli az áfa alapot 2014.1210 49 Alapja: adóköteles termék mennyisége kg-ban vagy literben Mentesség: - értékesített mennyiség < 50 liter v. 50 kg (nem kell bevallást benyújtani) - külföldi értékesítés (Áfa tv. 89§ (1) és 98§ feltételek teljesülése esetén) - továbbértékesítés esetén (feltételek teljesülésekor) - annak az adóköteles terméknek a

beszerzése, amelyet az adóalany belföldön saját adóköteles termék előállításához használ fel anélkül, hogy a beszerzett termék előrecsomagolt jellegét megváltoztatni 2014.1210 50 T 866. Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség 2014.1210 51 Baleseti adó (2011. évi CIII tv) • Az adó alanya az a személy, akit a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény biztosítási kötelezettséggel terhel. A biztosítási kötelezettség alapján minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles a baleseti adót megfizetni. Üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által a szerződés vagy más, hitelt érdemlő jogcím alapján az, aki a gépjárművet működteti és valamilyen formában a forgalmiban a neve is szerepel. 2014.1210 52 • Alapja: éves biztosítási díjhatározott idejű szerződés esetén az időtartamra

megállapított díjfedezetlenségi időtartam esetén a fedezetlenségi díj napi összege szorozva a fedezetlen napok számával • Mértéke: az adóalap 30%-a, de naponta max. 83 Ft/gépjármű • Adó-visszatérítés: visszajáró díj visszafizetésével együtt • Egészségbiztosítási Alap bevétele 2014.1210 53 • ha a biztosítási díj részeként számoljuk el, akkor T 53 Egyéb szolgáltatások ha nem része a biztosítási díjnak, akkor T 86 Egyéb ráfordítás K 463 rövid lejáratú kötelezettség 2014.1210 54 Energiaadó – Belföldi energiakereskedő értékesítése utáni energiaadó könyvelése. – A felhasználó belföldi és EU-n belüli beszerzés utáni energiaadó könyvelése – Saját célú felhasználás utáni energiaadó kötelezettségkénti előírása T 866 adók, illetékek, hozzájárulások K 463-5 energiaadó Az importált adóköteles energiatermék energiaadóját az adókivetés alapján kell elszámolni. 2014.1210

55 • Továbbértékesítés céljából importált energiatermék értéke utáni energiaadó kötelezettség (adókivetés alapján) T 26 kereskedelmi árúk K 463-5 energiaadó Saját energiatermék előállításához vagy saját felhasználásra importált energiatermék utáni energiaadó: T 21-25 vásárolt készletek K 463-5 energiaadók 2014.1210 56 Közművezetékek adója (2012. évi CLXVIII Tv) • Alanya: a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa (Kv. állam vagy helyi önkormányzat esetén a közművezeték üzemeltetője). Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában minősülnek adóalanynak. - Az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik, közművezeték megszűnése esetén a megszűnés, megszüntetés évének utolsó napjáig tart (szüneteltetés nem érinti) - A közművezetékek adóját önadózás útján kell megállapítani, bevallási kötelezettsége évente március

20-ig keletkezik az adóalanynak és az adóját két egyenlő részben, március 20-ig és szeptember 20-ig köteles megfizetni az állami adóhatósághoz. - A központi költségvetés bevételét képezi 2014.1210 57 • Alapja: közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza • Mértéke: minden megkezdett méter után 125 Ft • Menteség:  Mentes az adó alól az állam és a helyi önkormányzat. 2014.1210 58 T 866 adók, illetékek, hozzájárulások K 463 Közművezetékek adója 2014.1210 59 Távközlési adó • • Alanya: szolgáltató Tárgya: távközlési szolgáltatás nyújtása - A szolgáltató az adót a hívást, üzenetküldést követő 2. hónap 20-ig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. - A központi költségvetés bevételét képezi. Alapja: szolgáltató előfizetőjének előfizetéséhez, előfizetés hiányában a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indított hívások időtartama és a küldött üzenetek

száma Mértéke: hívásonként 2 Ft/perc és üzenetenként 2 Ft/db de 2013-ban magánszemély esetén max. 700Ft/hó/hívószám, nem magánszemély esetén 2.500 Ft/hó/hívószám 2014.1210 60 Bányajáradék • Kötelezettségkénti előírása T 534 költségként elszámolható adók K 463-8 bányajáradék T 464 bányajáradék teljesítése K 384 elszámolási betétszámla 2014.1210 61 Regisztrációs adó (2003. évi CX tv) Cél (1.§ ) Környezetvédelem, fogyasztási adó ellentételezése Adókötelezettség (3.§): Belföldön forgalomba helyezett gépjármű áfás értékesítése gépjármű import gépjármű közösségi beszerzése gépjármű átalakítása forgalomba helyezés ha a)-c) esetben a tényállás és forgalomba helyezés elválik, de a személy ugyanaz (Kv. átvállalók, pl generál importőrök) Ha a követség forgalomba helyezi. flotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi személy részére történő bérbeadása

2014.1210 62 • Adómentesség (12.§): • Diplomáciai és konzuli képviselet (DT), nemzetközi szerződés alapján (CK), • re-export, rendszámtábla-pótlás (Z), • a határnál visszaadásra kerülő (CD), • muzeális jellegű gépjármű (OT). 2014.1210 63 Adómeghatározás:Kivetéssel (NAV vámhatóság) Import esetén az adó az áfa alapjába beletartozik. Regisztrációs adó elszámolása a forgalomba helyezőnél a) amennyiben közvetlenül a vámhatóságnak fizeti az adót a kötelezettség előírása T 161. Befejezetlen beruházások K 4632. Regisztrációs adó a pénzügyi rendezés T 4642. Regisztrációs adó teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 64 • b) az adó elszámolása az importőrrel, vagy a márkakereskedővel a kötelezettség előírása T 161. Befejezetlen beruházások K 455. Beruházási szállítók a pénzügyi rendezés T 455. Beruházási szállítók K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 65

Játékadó • Állami és magántulajdonú vállalatok pályázhatnak hírközlő eszköz és rendszer útján történő sportfogadás, kártyajáték és kaszinójáték szervezésére. • A koncessziós pályázatokon csak olyan nem állami, vagy többségi állami tulajdonban álló szervezők indulhatnak, amelyeknek a jegyzett tőkéje legalább 200 millió forint. Az engedélyek, illetve koncessziós jogok kiadásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dönt. Az engedélyek és koncessziós szerződések legfeljebb öt évre szólhatnak, de számuk nem korlátozott. 2014.1210 66 Játékadó • Játékadó fizetési kötelezettség elszámolása: T 866. Adók, illetékek, hozzájárulások K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség Játékadó pénzügyi rendezése: T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése K 384. Elszámolási betétszámla 2014.1210 67 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 2014.1210 68