Építészet | Felsőoktatás » Vass Andrea - Kiviteli tervdokumentáció II, Statikus tervrajzok

Adatlap

Év, oldalszám:2010, 60 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:14
Feltöltve:2022. június 22
Méret:2 MB
Intézmény:NSZFI

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

YA G Forrás: https://doksi.net Vass Andrea Kiviteli tervdokumentáció II. M U N KA AN Statikus tervrajzok A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK ESETEFELVETÉS tervhez statikai tervdokumentációt. KIVITELI TERV: KA AN SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM YA G Valaholvárosban Kis Kázmér építkezni szeretne felkéri a Vass Kft-t, hogy készítsen kiviteli Ez a tervfajta arra a célra szolgál, hogy pontosan meghatározza a ter-vezett épület műszaki tartalmát,minden szokásostól eltérő részletét, és pontos költségvetést készíthessünk ez alapján. Így már tervezhető az épület költsége, tételesen számonkérhetők az egyes teljesítések anyagi és műszaki tartalma, minden ajtó ablak

vagy más beépített tárgy helye pontosan cm-re meghatározott, így nem érhet kellemetlen meglepetés az épület birtokbavételekor. Az épület részletképzései a rajzok alapján követhetők, az eltérések azonnal kibuknak, az egész építkezés során a tervező szakértelmére támaszkodhatunk, nincs helye találgatásnak és kétes értékű improvizált megoldásoknak. tervezett építmény U N A közvetlen megvalósulását szolgáló tervek. A kiviteli tervek szakáganként külön-külön, de tartalmukban egységesen az építmény megvalósulását hivatva készülnek. A különböző szakági kiviteli tervek együttesen alkotják a kiviteli tervdokumentációt. A tervrajzok általában 1:50 méretarányban készülnek, részlet- és csomóponti tervrajzokkal M (1:20-1:2), különböző terviratokkal, műszaki leírásokkal készülnek. 1. A műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményei: - Kiviteli tervdokumentáció kötelező A

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építmény építése esetén Meghatározott jellemzőket meghaladó építmény építése esetén Minden munkarészre kiterjedő Az építők, szerelők, gyártók számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt és utasítást tartalmaz Kiviteli (Kivitelezési) tervdokumentáció 1 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A kivitelezéshez szükséges összes részletet tartalmazó tervfajta. Szakági munkarészek: teljes részletezettségű szakági tervek: - tartószerkezeti dokumentáció; - épületgépészeti - - - közmű tervek; dokumentáció (víz-, technológiai berendezések- stb. tervei); csatorna-, fűtés-, hűtés-, szellőzés-, épületelektromos vagy épületvillamos dokumentáció; kertészeti terv; belsőépítészeti, padló- és egyéb- burkolati terv; útterv (jellemzően közútcsatlakozást érintő

esetekben); YA G - 2. A műszaki tervdokumentációk általános tartalma: - U N - Építészeti tervek Tartószerkezeti tervek Épületgépészeti tervek Épületvillamossági tervek Üzemelés-technológiai tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Műszaki leírások szakáganként Igazoló számítások Részletes (minden szakágra kiterjedő) műszaki leírás Építész tervek (az eng. Tervben meghatározottakon felüli tartalma) Helyszínrajz (kitűzési tervhez alkalmas adatokkal) (min.1:500) Alaprajzok (min 1:50) Szerkezetek, helyiségek részméreteivel Nyílászárók (helye, mérete, azonosító jele) Mindazon adatok, melyek a szakági tervek összevetésénél és az építés során szükségesek Metszetek (min. 1:50) A szerkezeti elemek bemutatásával (alapozás, lépcsők, áthidalók, tetőszerk) Helyiség és szerkezetek magasságának, szintmagasságok részletezésével Szerkezetek rétegfelépítésének feltüntetése Anyagok minőségének

ismertetése Homlokzatok Homlokzati elemek, nyílászárók, felületkezelés ábrázolása Magassági adatok Környező terepadottságok bejelölése Részlettervek (minden építészeti elemről, egyedi részletekről, nyílászárókról, lépcsőkről) Konszignációk Asztalos szerkezetekről KA AN - - M - 2 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - - - U N - YA G - Lakatos szerkezetekről Beépített elemekről szükség szerint Méretkimutatások A költségvetéssel beazonosítható módon Építészeti műszaki leírás (hasonló, mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Építészeti költségvetés Tartószerkezeti tervek tartalma Tartószerkezeti tervek (alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek) Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Tartószerkezeti tervek tartalma Az épület összes szerkezeti elemének, kapcsolatainak térbeli helyzetét és méreteit meghatározó kottákat,

anyagminőségeit, mérettűréseit, valamint kivitelezésre vonatkozó utasításokat Tartószerkezeti műszaki leírás Statikai számítás (hasonló, mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Tartószerkezeti költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag, stb. - technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, amennyiségek tételenkénti megadásával) Az épületgépészeti tervek tartalma Épületgépészeti tervek (víz, gáz, csatorna) (1:50) Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk El kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv, kapcsolási vázlat szinten Épületgépészeti műszaki leírás Épületgépészeti számítások Épületgépészeti költségvetés Épületvillamossági tervek (1:50) Elektromos tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Épületvillamossági műszaki leírás

Épületvillamossági költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag,stb. -technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, a mennyiségek tételenkénti megadásával) A különálló tervlapokon szerepeltetni kell: Az építmény megnevezését Az ingatlan címét és helyrajzi számát Az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként A tervezők nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, jogosultsági számát A tervezés dátumát KA AN - - M - - Az építtető nevét és címét 3 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 3. Tartószerkezeti tervdokumentáció Kiindulási adatok A statikai tervdokumentacióhoz a rendelkezésre álló adatok, mint például: • alaprajzok az epület egyes szintjeiről digitális formátumban • metszetek az epületről, szinten digitális formátumban YA G • látványtervek Az épület

alápincézett, földszint+emelet magasságú teherhordó falas téglaépület. Teherhordó szerkezetek - Alapozás - Fal - Lépcső KA AN - Fedélszék Tervezői megjegyzések A kivitelezés során szigorúan be kell tartani es tartatni a vonatkozó szakmai (MSz, EKBM) munkavédelmi előírásokat es a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. Törvényben foglalt rendelkezéseket. E törvény részletesen tartalmazza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezéseket és alapvető követelményeket. Munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős vezető jelenlétében történhet. A U N munkavégzés ideje alatt a munkavédelmi szabályzatban előirt vedőfelszerelés alkalmazása kötelező. A vasbeton szerkezetek vasszerelését betonozás előtt a felelős műszaki vezetővel illetve a M tervezővel ellenőriztetni kell. A beton megfelelő bedolgozását vibrátorral kell biztosítani A

vasbeton szerkezetekről az építkezés megkezdése előtt kiviteli terv készítése szükséges. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 13.§ (1) Az építmények kivitelezési tervdokumentációjának tartalmaznia kell a szintkülönbség- áthidalók alaprajzait és metszeteit (1:50 méretarányban) az épület minden 1,5 m-nél nagyobb függőleges méretű eleméről, mely ábrázolja és méretezi: - - 4 a) a szintkülönbség-áthidaló geometriáját, szerkezetét, b) a fellépők szélességét és magasságát, járóvonalát, Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - c) a csatlakozó szerkezeteket, korlátokat. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintkülönbség-áthidalók és épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók. (2) A legfeljebb két beépített szintű, vagy 5,40 m szerkezeti fesztávú, vagy 500 m2 bruttó

szintterületű építmény építése esetében a kivitelezési tervdokumentáció azonos az építési engedélyezési tervdokumentációval. a) A 13.§ (2) bekezdése a 16/1998 (VI3) KTM rendelet 17§ (3) bekezdésével megállapított YA G szöveg. (3) bekezdésben ismertetett jellemzőket meghaladó, de legfeljebb négy beépített szintű, vagy 6,00 m szerkezeti fesztávú, vagy 1000 m2 bruttó szintterületű építmény építése A esetében a kiviteli tervdokumentációnak az építési engedélyezési tervdokumentáción túlmenően tartalmaznia kell tartószerkezeti terv (méretarány 1:50), mely a teherhordó falak kivételével kiterjed az épület összes függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére és alapozására oly módon, hogy azok meghatározzák: a) a szerkezetek alakját, méretét és térbeli elhelyezkedését, - b) előregyártott elemek esetén az elemek tengelyét és megnevezését, - d) tartószerkezeti részletét, csomópontját

(méretarány legalább 1:20). - KA AN - c) monolit szerkezet esetén a szerkezet vasalási módját és minőségét, Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású tartószerkezetek tervei az épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók. (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, vagy a (3) bekezdésében meghatározott jellemzőket meghaladó építmény építése esetében minden munkarészre kiterjedő kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, mely az építők, szerelők, gyártók számára a U N megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és az ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését. (5) A (4) bekezdés szerinti kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó közzétett nemzeti M szabványok előírásain túlmenően, az építtető vagy

annak megbízottja igényeinek, valamint a kivitelezési technológiának megfelelő bontásban és jelrendszerrel, de legalább az alábbi tartalommal kell elkészíteni: - - a) helyszínrajz (méretarány legalább 2:500), b) alaprajzok (méretarány legalább 1:50), - c) metszetek (méretarány legalább 1:50), - e) tartószerkezeti tervek (méretarány legalább 1:50, 1:20), - g) elektromos tervek (méretarány legalább 1:50), - - d) homlokzatok (méretarány legalább 1:50), f) épületgépészeti (víz, gáz, csatorna) tervek (méretarány legalább 1:50, 1:20), h) üzemelés technológiai tervek (méretarány legalább 1:50), 5 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - i) részlettervek (méretarány legalább 1:20), - k) műszaki leírások szakáganként. - j) méretkimutatások, konszignációk, A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 4. I a) A kivitelezési dokumentáció: A, Étv. 31 § (2) bekezdésében

meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény meg valósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, YA G gyártók számára kellő részletességgel – a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó elő írásokban, valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél és az ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges (a KA AN dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére

a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak - - b) Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású tartószerkezetek tervei az épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók. c) Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes meg valósulási szakaszokat a dokumentációban egyértelműen jelölni kell. d) Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére a dokumentációban feltüntetett, U N - irányadóak). egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. II. A kivitelezési tervdokumentációban meg kell határozni: a) az összes építményrész, szerkezeti M elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, b) elem, beépített minőségének berendezés térbeli meghatározását, c) a mennyiségek és minőségek részletes, tételes költségvetési kiírását a technológiai - folyamatok és minőség szerint csoportosítva. III.Általános A

a)helyszínrajz, 6 kivitelezési elő dokumentáció írások munkarészei: Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - - áttekintését szolgáló elrendezési terv, c)alapozási terv, d)alaprajzok, e)metszetrajzok, f)tartószerkezeti terv, g)szintáthidalók alaprajzai és metszetei, h) csavarozott, szegecselt, hegesztett YA G - b) egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek vagy ragasztott, illetve faszerkezetű tartószerkezetek esetében tartószerkezeti csomóponti részletterv, i)homlokzatok, nézetrajzok, KA AN - j) épületgépészeti és épületvillamossági tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz vezetékrendszerről, elektromos-, távközlési-, hír- és számítástechnikai - hálózatokról), k)villámvédelmi terv, l)üzemeléstechnológiai terv, m) részlettervek az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok U

N összeépítésének nagyléptékű rajzai, melyek az általános terveken kellően nem - - ábrázolhatóak, n) tartószerkezeti, akusztikai, energetikai, tűzvédelmi és szakági igazoló (méretezési) számítások, M o)szakáganként műszaki és leírások, - p)méret- - q)a - r) részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi beépítendő mennyiségkimutatások, építési termékek műszaki konszignációk, specifikációja, kimutatással. 7 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK Az e pontban felsorolt és a IV. pontban részletezett tartalmú munkarészek közül azok képezik kötelezően a kivitelezési dokumentáció részét, amelyek az adott építményre vonatkozóan a I. pontban meghatározott követelmények kielégítéséhez szükségesek A 22. § (4) bekezdésben meghatározott esetben örökségvédelmi hatóság határozza meg. a dokumentáció

tartalmát az IV. 1 Építészeti munkarész : Az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli – alaprajzi – szintbeli) elrendezését, az építőmesteri, szakipari, épületasztalos és lakatos feladatok műszaki megoldásait, meghatározni. részleteit az építészeti dokumentációban kell YA G épületszerkezeti-csomóponti Az építészeti tervezés elemei: a) Helyszínrajz, kiegészítve a kitűzési adatokkal, tartalmazza a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értékek, valamint a kitűzésre vonatkozó pontok, irányok meghatározását. b) Tereprendezés esetén a csapadékvíz elvezetés részletes tervmegoldása is szükséges. KA AN c)Alaprajzok valamennyi szintről, ábrázolva: ca) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, kéményeket, szellőzőket stb., cb) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli

járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, a ±0,00 helyét és abszolút magasságát, cc) a nyílásokat és nyílásáthidalókat, a nyílászárókat (tengelyméret, méret, konszignációs jel és parapet magasság megadásával), cd) az ábrázolt szintek szintváltásait és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, szerkezeti U N ce)a méreteit, cf)a mindkét dilatációk beépített gépészeti ch)a helyiségek M cg)a végének helyét, bútorokat, helyiségeket, szintmagasságát, méretét, berendezéseket, aknákat, rendeltetését, méreteit, kéményeket, burkolatát. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek tervrajzai – a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatók. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes meg valósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen jelölni kell. Meg kell nevezni az egyes helyiségek

rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát. Jelölni kell a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. d) Metszetek, minden eltérő épületrészről ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni: 8 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK da) az elmetszett, a nézet irányába eső látható vagy más szerkezetek által takart szerkezeteket, beleértve az alapokat, lépcsőket, áthidalókat, tetőszerkezetet is; a minőségének db) zártsorú dc) a dd) meg belmagasságának, beépítésnél csatlakozó kell a határozni szerkezetek a szomszédos végleges az összes épületszerkezeti rétegfelépítést. magasságának, anyagok ismertetésével, csatlakozó rendezett egymástól az alapokat, terepszintet, eltérő vízszintes és járdát, függőleges YA G helyiségek e) Szintáthidalók, a szintkülönbség-áthidalók alaprajzai és metszetei az

épület minden 1,5 m-nél nagyobb függőleges méretű eleméről, mely ábrázolja és méretezi: ea) eb) a szintkülönbség-áthidaló a fellépők szélességét geometriáját, és magasságát, szerkezetét, járóvonalát, KA AN ec) a csatlakozó szerkezeteket, korlátokat. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintkülönbség-áthidalók az épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók. f)Homlokzatok minden eltérő homlokzatról. g) Építészeti műszaki leírás. A közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok akadálymentes és ábrázolni biztonságos csatlakozásától U N közterületi megadásával kell közlekedését az a építmény mozgásukban biztosító korlátozottak megoldásokat megközelítéséig a telek (bejáratáig). 2. Tartószerkezeti munkarész: A

tartószerkezet olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amely feladata az erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra) A tartószerkezet az építmény M „erőtani vázát” alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható hatások (terhek) következtében a megengedett mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, törés, repedés, folyás ne keletkezzék. Tartószerkezeti tartószerkezeti tervezés elemei: erőtani számítás, műszaki tartószerkezetek terve, leírás. 9 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK a) Erőtani számítás (méretezés): a tartószerkezeti rendszer egészében a hatások (terhek) okozta igénybevételek és alakváltozások meghatározása, valamint az ezek felvételére alkalmas szerkezetek, anyagok és szerkezeti méretek kiválasztása, az építmény tartószerkezetének, illetve egyes tartószerkezeti

elemének (megtervezése), annak érdekében, hogy aa) a követelményeket előírt biztonsággal kielégítse, ab) a tervezett élettartama során kellő megbízhatósággal (biztonsággal) és gazdaságosan álljon ellen a meg valósítás és a használat során fellépő minden hatásnak (tehernek), legyen b) Részletes ba) alkalmas négy a 10 az beépített m-es 1000 használatra. szakvélemény kell szintnél nagyobb, építménymagasságnál magasabb, m2-nél nagyobb KA AN bc) előírt talajmechanikai a bb) az YA G ac) alapterületű, bd) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül, vagy ha az alapozás várható szintje a környező terepszint c) alatt 4,0 Tartószerkezetek m-nél tervei mélyebbre ér. tartalmazzák az ca) építmény bármely anyagú teherhordó

szerkezet minden tartószerkezeti részének, U N szerkezeti elemének erőtani méretezéssel (számítással) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, anyag és egyéb jellemzőit, rajzi és/vagy írásos meghatározását a tartószerkezet alapozási, teherhordó fal és pillér, teherhordó födém (és azok további részei: lemezek, gerendák, koszorúk, kiváltók), a szintek áthidalására szolgáló a csavarozott, M cb) cc) szerkezetek (lépcső, szegecselt, hegesztett rámpa vagy stb.) ragasztott, elemeiről, illetve faszerkezetű tartószerkezetek esetében m1:20 a tartószerkezeti csomóponti részletterveket, a monolit vasbeton szerkezetek vasalási terveit, cd) az üzemben előregyártott szerkezetek diszpozíciós terveit (gyártmánytervek nélkül). d) Zártsorú esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának megadásán túlmenően meg kell tervezni a meglévő épületek 10

beépítés esetleges alapmegerősítésének megoldását is. Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK e) A tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza a tervezett tartószerkezet jellemzőit, és minden olyan fontos jellemzőt, amelyet a tervező a szerkezet megtervezésénél figyelembe f) illetve amelyet Részletes fa) a a a kivitelezés geotechnikai jogszabályban jogszabállyal kijelölt során be kell munkarész meghatározott veszélyes szükséges: veszélyes környezetben: tartani. üzemnél, csúszás-, omlás- és barlangveszélyes, illetve alábányászott, valamint árvíz- és földrengésveszélyes területen, ha egynél több szint kerül a terepszint YA G fb) vett, alá, fc) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal). 3. Épületgépészeti munkarész Az épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület

függőleges épületgépészeti csőterv gyártmánytervek a) aa) és rendszerének kapcsolási vázlat kiviteli szinten, terveit, de KA AN valamennyi Az épületgépészeti épületgépészeti számítások, alaprajz, szerelési, tervezés az épületek metszet, műhely- és nélkül. elemei: energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása (a külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel), ab) épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések U N méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel. b) Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza: ba) a (víz-, csatorna-, gáz-, fűtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és M berendezések bb) bc) az elrendezési elrendezési, és nyomvonal-vezetési, méretkimutatásokat, szerelési szerelési terveit, részletterveket, konszignációkat, 11

Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK bd) műszaki leírást az épületgépészeti hálózatok és rendszerek, berendezések írásos ismertetésével, a teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel, az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek részletes ismertetését. Az épületgépészeti számításokat a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek meg fele lően kell elkészíteni, archiválni. A számításokat a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza. 4. Épületvillamossági munkarész Az épületvillamossági munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület épületvillamossági függőleges vezetékterv, gyártmánytervek a) Az rendszerének kapcsolási vázlat épületvillamossági hálózati kiviteli terveit, alaprajz, YA G valamennyi szinten, de szerelési, tervek műhelyes nélkül. tartalmazzák: aa) szerelési

alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez tartozó ab) KA AN vezetéktartó szerkezeteket, villamos készülékek és berendezések feltüntetésével, fővezeték-terven az elosztó berendezések elhelyezésének ábrázolását, a vezetékhálózatok jellemzőinek, az elosztó berendezésekre számított beépített, illetve egyidejű villamos teljesítményadatok, feszültségjellemzők, érintésvédelmi módok feltüntetésével, ac) a villamos elosztó berendezések vonalas kapcsolási rajzait, a kapcsolási rajzokon szereplő villamos készülékek és berendezések jellemzőinek (névleges áram, zárlati szilárdság, védettség stb.) feltüntetésével, elosztó berendezések homlokkép rajzait felirati táblákkal, a beépítésükre vonatkozó utasításokkal, áramút-tervekkel, szükség U N szerint, ad) a villámvédelmi berendezés terveit a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, szerelési és anyagminőségre vonatkozó

utasításokkal, ae) a gyengeáramú rendszerek hálózati terveit, a készülékek és berendezések telepítési M helyeinek megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak nyomvonalaival. b) Az épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és berendezések írásos ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló 5. értékeivel, speciális rendszerek Tűzvédelmi bemutatásával. munkarész A külön jogszabályban rögzített esetekben előírt részletes tűzvédelmi munkarész tartalmazza: 12 a) az építmény megközelíthetőségét, tűztávolságát, Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - b) az építmény oltóvíz-ellátásának biztosítását, - d) a tűzszakaszok elhelyezkedését, a tűzszakasz-határokat és azokon található - - c) az építmény tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzállósági

fokozatát, nyílászárók és átvezetések leírását, e) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereit, - f) a tűzterhelés meghatározását, - h) az épületgépészet és a villámvédelmi rendszer kialakítását, valamint - g) a kiürítési feltételek biztosítását, i) a hő- és füstelvezetésre, tűzjelzésre és tűzoltásra vonatkozó megoldásokat. 6. Építésszervezési munkarész YA G - A kivitelező által készített munkarész a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségben tartalmazza: a) az egyesített közmű (genplan) tervet, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveit, b) a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervezői koordinátor által – munkabiztonsági és egészségvédelmi KA AN ellenőrzött tervet. 7.

Környezetrendezési munkarész A kivitelezés során környezetvédelmi felhasznált anyagok, szempontú alkalmazott eljárások, leírása, ezen technológiák belül: a) az építés során felhasznált – a külön jogszabály szerint környezetbarátnak minősített anyagok leírása, b) az alkalmazott napkollektoros, hőszivattyús és egyéb alternatív energiaforrásokkal üzemelő rendszerek leírása, c) egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok felsorolása. Az épületek energetikai U N V. meghatározott jellemzőinek esetekben meghatározásáról – jogszabályban annak M melléklete szerinti – energetikai számításokat kell készíteni. szóló 13 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK M U N KA AN YA G Kiviteli tervrajzok (Mellékletként csatolva, méretarányban) 1ábra Földszinti terv 14 Forrás: https://doksi.net 2ábra Pince alaprajz M U N KA AN YA G KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 15 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 16 3ábra Tetőtéri alaprajz Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 4 ábra A-A metszet 17 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 18 5ábra B-B metszet Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 6ábra Homlokzat 19 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 20 7ábra Homlokzat Forrás: https://doksi.net YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 8ábra csomópontok1 5. Méretmegadás A méreteket a méretmegadás elemeinek segítségével adjuk meg, a mértékegység kiírása KA AN nélkül. Ha a mértékegység nem mm, akkor ki kell írni A méretmegadás

elemei: - méretvonal - méretvonal-határoló elem (méretnyíl, méretvonal-határoló pont) - - - - méretvonal kiindulási - és végpontja méretszám és kiegészítő jel mutatóvonal A méretvonalakat, méretsegédvonalakat és a mutatóvonalakat folytonos vékony U N - méretsegédvonal vonallal kell rajzolni. - A méretvonalak ne keresztezzék egymást (kivétel az átmérők méretvonalai). - A mérethatároló nyíl lehet nyitott vagy tömör. A nyíl szöge 20-30◦ -os legyen - Nem látható éltől (szaggatott vonaltól) méretvonal ne induljon! M A méretszámokat a méretvonal fölött kb. 1 mm-re kell felírni A számok legkisebb magassága 3 mm lehet. Kis méretek megadhatók a méretvonal alatt vagy mutatóvonalon is A méretszámokat alulról vagy jobbról olvashatóan írjuk. A méretszámokat itt kivetítéssel, mutatóvonalon adjuk meg. Méretmegadási alapelvek: A magától értődés elve 1

http://sdt.sulinethu/Player/Defaultaspx?g=6816425d-e2ba-4c7e-a558-03637d714725&cid=fd7d16f2-2c66- 4671-8fcf-09ab7a9f1f02 21 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - Egy méret csak egyszer adható meg - A meghatározottság elve - - - Befoglaló méretek A bázisfelület kérdése Mérhető méret legyen Azokat a méreteket, amelyek az ábrázolásból méretmegadás nélkül is egyértelműen megállapíthatók, magától értődő méreteknek nevezzük. Ezeket a méreteket csak akkor kell megadnunk, ha erre különleges okunk van (pl. tűréssel kell ellátni az ilyen méretet). Ilyen magától értődő méretek: a merőlegesnek rajzolt élek vagy felületek merőlegessége - a szabályos hatszög képe - - - YA G - a párhuzamosra rajzolt élek, középvonalak párhuzamossága a középvonallal felezett méretek félméretének egyenlősége az átmenő furatok jellege, ha a mélységük nem adott - az

osztások szögméretei, ha a rajzon az osztások megadott számából az - A mérethálózat felépítésekor tekintettel kell lenni az alkatrész vagy szerkezet - működésére és elkészítésének módjára, továbbá figyelembe kell venni a gyártásközi KA AN - egyértelműen következik. és a végső ellenőrzés, valamint mérés módját is. Az alkatrész rajzán annyi méretet kell és csak annyit szabad megadni, amennyi az egyértelmű meghatározáshoz szükséges. Minden méret lehetőleg csak egyszer, a legjellemzőbb vetületen szerepeljen. A mérethálózatnak határozott rendszerben kell tartalmaznia azokat a méreteket, amelyek a munkadarab meghatározásához szükségesek. A méretek célszerű elosztása a rajzon nemcsak a rajz esztétikai értékét növeli, de könnyíti a megértést is. A bázisvonal lehet: a működés szempontjából fontos méret határvonala - a főméret valamelyik határoló vonala U N - a működés szempontjából

fontos szimmetriatengely egy adott távolságra fekvő, a vetület kontúrjain kívül levő, de a szerkesztéshez vagy gyártáshoz felhasznált pont, egyenes, sík is. M Metszeti ábrázolás A metszet keletkezése, fogalma: - A munkadarabok általában furatokkal, üregekkel ellátott csonkolt formák. A furatok, üregek kívülről nem látható éleit és kontúrjait a nézeti rajzban szaggatott vonalakkal rajzoljuk. Ha a belső üregek egyszerűek, akkor ez az ábrázolás kielégítő Bonyolultabb, tagozottabb üregű testek esetében azonban a sok szaggatott vonal az ábrát áttekinthetetlenné teszi, ami által nem teljesül az ábrázolás alapvető követelménye, az egyértelműség. Áttekinthetőbb, világosabb ábrát kapunk, ha a munkadarabot metszetben ábrázoljuk. 22 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - A metszeti ábrázolás lényege: a testet gondolatban egy vagy több síkkal elmetsszük, a hozzánk

közelebb eső részt eltávolítjuk, és a megmaradó részről a vetületi ábrázolás szabályai szerint „nézetet” készítünk. A metszősík mögött lévő éleket és - nézetvonalakat minden esetben meg kell rajzolni, vastag folytonos vonallal! Azokat a felületeket, amelyeket a metszősík átszel, a rajzon vonalkázással érzékeltetjük. A vonalkázást általában 45◦-os szögben jobbra vagy balra dőlő vékony folytonos vonalakkal végezzük. A vonalkázás sűrűségét úgy kell megválasztani, hogy az elmetszett résznek összefüggő jellege legyen. Nagyobb felületeket ritkábban, A metszet jelölései: - YA G kisebbeket sűrűbben vonalkázunk (általában 1,5-10 mm sűrűséget használunk). A metszősíknak azon a képsíkon jelentkező vetületét, amelyre merőleges, a metszősík nyomvonalának nevezzük. A nyomvonalat a végződéseknél és az irányváltásoknál vastag vonalszakasszal jelöljük. A vastag vonalszakasz ne metssze az ábra

kontúrvonalát, és lehetőleg azon kívül helyezkedjen el. A nyomvonal vastag vége elhagyható, ha a metszet szimmetriasíkban készült. - A vetítés irányát a vastag vonalszakaszra merőlegesen rajzolt nyíllal tüntetjük fel, ahol a nyíl szára vékony vonal és kétszerese a méretnyílnak. A nyilakat úgy kell KA AN elhelyezni, hogy a vastagított vonalszakasz kb. 2mm- rel túlnyúljon a nyíl hegyén A nyíl elhagyható, ha a metszet a vetítési iránynak megfelelő helyre kerül. A nyomvonalszakasz végein a vetítés irányát jelölő nyilak szára mellé esetenként (a nyíl irányától függetlenül) mindig alulról olvashatóan egy-egy azonos betűt írunk és a metszet rajza felett ugyanazokat a betűket kötőjellel összekapcsolva helyezzük el feliratként. Ez a vetületazonosító jel elhagyható, ha csak egy metszet van, vagy a metszési helyek egyértelműek. U N A metszet fajtái: - - Teljes metszet: Félnézet-félmetszet: Szimmetrikus

alkatrészeknek általában csak a felét rajzoljuk meg metszetben. Leggyakrabban alkalmazott formája a félnézet-félmetszet, M - Egyszerű metszet (egy metszősík van): MAKETT, MODELL A méretarány (vagy lépték) a térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valóságban vízszintesre redukált hossznak az aránya. Általánosabban: "A méretarány azt mutatja, hogy a térképen egységnyi hosszúság (rendszerint 1 cm) a valóságban hány centiméternek felel meg. A méretarány a térképeknek a legfontosabb, mindig feltüntetendő adata és jellemzője." (Klinghammer István, Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép, p.105) 23 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A méretarányt használják az építészetben és a mérnöki rajzokon is. Helyszínrajzoknál járatos méretarányok az M=1:1000 és M=1:500, épületek tervrajzainál az M=1:200, M=1:100 és M=1:50, részletrajzoknál az M=1:25,

M=1:20, M=1:10 és M=1:5. Gépészetben a méretarányt a műszaki rajzok mérethálózatának léptékeként használják. A pontos adatokkal megadott rajz elengedhetetlen részét képezi, feltüntetése a feliratmezőben kötelező. A feliratmezőn kívül kötelező még minden olyan kiemelt rajzi részletnél feltüntetni, amely a feliratmezőtől eltérő léptéket használ. A használható méretarányokat szabvány rögzíti. A léptékek három csoportba sorolhatóak, szabványos léptékek: - valóságos: M 1:1 - kicsinyített: M 1:2, M 1:5, M 1:10,M 1:20, M 1:50, M 1:100, M 1:200, M 1:500, M nagyított: M 50:1, M 20:1, M 10:1, M 5:1, M 2:1 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000 Miért jó nekem egy épületmakett? YA G - Általánosságban a modell valamilyen szerkezet működését mutatja be. Nem feltétel, hogy eredetinek. KA AN kicsinyítve vagy akár nagyítva legyen, és az sem, hogy teljesen élethű másolata legyen az A makett épp ellenkezően,

inkább a valósághű kicsinyítés (nagyítás) szempontjából érdekes. Működnie nem kell, nem az a célja. Vannak működőképes modellek, amelyek egyben élethű kicsinyítésűek. Elnevezésükre a makettmodell szót használják rá a leggyakrabban. Az angolból nálunk is kezd meghonosodni a “scale modell” kifejezés, ami ugyanezt jelenti. Az első sztenderd méretarányok a vasútmodellek megjelenésével alakultak ki. Itt a kompatibilitás szempontjából is igen fontos volt, hogy egységes méretekben gyártsák a M U N különböző modelleket, kiegészítőket. 24 Forrás: https://doksi.net YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 2 KA AN 9. ábra Épület makett Az első makettek építése időszámításunk ellőttre nyúlik vissza. Maketteken mutatták be pl az uralkodónak a hadiflotta új hajóit. Tengerészek, kisiparosok is gyakran foglalkoztak hajómakettek építésével. Bár ekkor még nem volt szó egységes

méretarányokról, így az egyes makettek, modellek igen eltérő képet mutattak, így az eredeti pl. hajók méreteinek egymáshoz való viszonya nem volt bemutatható a méretarányok egységesítése nélkül. Az építészeti makett csökkenti a döntési kockázatot, melyet egy akár több százmilliós beruházás jelent az éppítettő, kivitelező számára ezért is fontos, hogy makettet készítsenek, U N mivel az épületmakettek látványos prezentációs eszközök,. Az építészeti makett készítése segíti értékesítő, kivitelező céget a vásárló meggyőzésében. Könnyebben bele lehet illeszteni a meglévő környezethez, Így megállapítható, hogyan fog mutatni az adott épület. M Egy makett különféle anyagokból készülhet: fa, papír, karton, plexi, műanyag. 2 http://www.googlehu/imgres?imgurl=http://wwwjozsefbalinthu/2008/makett tegez/makettjpg&imgrefurl=http: //www.jozsefbalinthu/2008/makett

tegez/&h=768&w=1024&sz=166&tbnid=xE sqMocIv BBM:&tbnh=113&tbnw =150&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9p%25C3%25BClet%2Bmakett&zoom=1&q=%C3%A9p%C3%BClet+makett& hl=hu&usg= StUQdW7lN4Kdyb6O4chu70lpyEw=&sa=X&ei=VKmwTJ3PIs7LswacytC6DQ&ved=0CCMQ9QEwAQ 25 Forrás: https://doksi.net YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 10. ábra Látványterv3 Méretarányok KA AN A modellek minket érdeklő csoportja általában valamilyen jármű, épület, díszlet kicsinyítése során jön létre. Ha azt látjuk egy modellen, hogy 1:10 a méretarány, akkor az azt jelenti, hogy a modell mérete egy tizede az eredetinek. Azaz ami az eredetin egy méter, az a modellen 10 cm hosszúságú lesz. Lehet szó nagyításról is. Az arány ekkor természetesen megfordul, pl 10:1 lesz M 1:100 azt jelenti, ami a valóságban 100 cm az a rajzon 1 cm. Engedélyezési terveknél a házakat M 1:100-ban rajzoljuk meg, de makettek

méretarányának U N is használjuk. 6. Statikai számítás Az épületek, építmények állékonyságának biztosítása, a megfelelő méretű és teherbírású szerkezetek megtervezése a statika - vagy szilárdságtan - tudomány feladata. Két fő része van: a mechanika (ez az alapelveket rögzíti) és a tartószerkezettan (mely már a konkrét M szerkezeti számításokról szól). Mechanika A mechanika a mozgásokkal és az erőkkel foglalkozó tudomány. A mechanika fejezetei a kinematika, dinamika (kinetika, statika) és mozgásokkal és az erőkkel foglalkozó tudomány. Statika 3 http://www.jozsefbalinthu/2007/borvilla/ 26 kontinuum-mechanika. A mechanika a Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A nyugalomban levő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik. Az erők geometriájának is nevezhető. Az erők geometriájával foglalkozó tudomány A jó statikai számítás

alapfeltétele, hogy helyes statikai modellt válasszunk a szerkezethez. Mindig kétféle statikai számítást kell elvégezni, egy közelítőt és egy pontosat. Azért, hogy az erőtani számítás - mint műszaki és jogi dokumentum - jól ellenőrizhető, utólag is egyértelműen azonosítható és értelmezhető legyen. Minden szerkezeteknek van önsúlya, és vannak olyan belső erői, melyek mindenképpen hatással vannak szilárdságtani mutatóikra. A statikán belül ezekkel a belső tulajdonságokkal csak a folyamat befejezésekor van foglalkozva, hogy a számításainknál egységes, minden YA G pontján, minden felületén azonos tulajdonsággal rendelkező testként legyen számolva velük. A statikai számítás készítése során be kell tartani a következő formai és alaki szabályokat: - - legyen jól áttekinthető, világos felépítésű, önmagában teljes és egységes, szerepelnie kell a számítás alapját képező szabványoknak, fontosabb

előírásoknak, a felhasznált, de nem közismert számítási adatok, eljárások irodalmi forrásait, vagy közölni kell a magyarázatukat, illetve igazolásukat. - tartalmaznia kell a vizsgált szerkezet megnevezését, az erőtani szempontból KA AN - lényeges anyagainak, elemeinek szabványos jelölését, fő méreteit; ismertesse a számításba vett környezeti viszonyokat, a terheket és terhelőhatásokat, az erőjáték meghatározásához feltételezett szerkezeti modellt, a szerkezet anyagainak figyelembe vett működési modelljét, annak számszerű jellemzőit, ill. szükség esetén ezek tűréseit, feltételezett ingadozásait. A közelítő számításokban olyan összefüggéseket alkalmazandók, amelyek elég egyszerűek és könnyen fejben tarthatók, de nagyságrendileg helyes eredményeket szolgáltatnak. A statikai számítás célja: a szerkezetek méretezése, amely a szerkezettervezés egészének is U N csak egy részfeladata - csak

egyik eszköze. További cél a szerkezet, illetve pontosabban a terv megfelelő voltának igazolása, azaz a statikai számításnak ez a "jogi" funkciója. A tapasztalat (amely nemcsak a saját tapasztalatot, hanem a szakma egészének, jelenének és múltjának kollektív tapasztalatát is magába foglalja) a jó szerkezettervező számára ma M sem nélkülözhető. A tapasztalat tudományos szintre emelése a kísérleti módszer is, amely több célra. Ilyen cél lehet: Új szerkezetek módszerek számításakor ellenőrzésére, tervezésére is alkalmas. a vagy kiindulási számítással feltételek nem meghatározására, követhető erőjátékú új számítási szerkezetek 27 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A szerkezetek erőjátékának pontos meghatározása annyira bonyolult, hogy nemcsak gyakorlatilag, de elméletileg is lehetetlen. A számítás pontosságát reálisan a tényleges és a

számított igénybevételek viszonya alapján kellene meghatározni. Ez azonban elvileg lehetetlen, mivel a statikai modellről csak azt tudjuk, hogy többé-kevésbé eltér a valóságtól. A számítási eredményeink - még egyszerű, statikailag határozott szerkezeteknél is - az esetek többségében 10-50%-kal térnek el a valóságtól. Az eltérés mértéke adott esetben igen sok tényező függvénye, ilyen például a szerkezet bonyolultsága, az anyag inhomogenitásának mértéke, a méreteltérések stb., de elsősorban az, hogy a statikai modellt tényezőkkel próbálja figyelembe venni. YA G helyesen választottuk-e meg. Az említett bizonytalanságokat a gyakorlat a biztonsági A statikai számítás szükséges pontosságával kapcsolatban a biztonság és a gazdaságosság kérdése merül fel. Ez a két követelmény látszólag alapvetően ellentmond egymásnak, hiszen a biztonságot legegyszerűbben nagyobb anyagfelhasználással lehet

növelni, az elvileg leggazdaságosabb szerkezet pedig éppen annyi anyagot tartalmaz, amennyire az adott esetben szükség van. Kell tehát lennie egy optimális kockázatnak, amelyet azonban nem tudunk meghatározni. Olyan, a statikától távol eső nehézségek is felmerülnek, mint az emberi élet értékének meghatározása, ami etikai tehát ismét filozófiai szempontból elvileg is KA AN lehetetlen. További probléma, ha vizsgálatunkat általánosítani akarjuk, hogy a különböző szerkezetek tönkremenetele különböző veszéllyel jár. Fontos megjegyezni, hogy nincs sok értelme egy kiragadott szerkezeti elem gazdaságosságáról beszélni. Nem szabad a szerkezet és az épület kölcsönhatását sem figyelmen kívül hagyni. Természetesen más kérdés a statikai számítás másik, "jogi" funkciója. Ennél a jelenlegi szakmai közfelfogás a szintén közmegegyezéssel elfogadott statikai és matematikai modellhez képest kb. 5%-os pontosságot

követel meg4 M U N A födém súlya könnyen kiszámítható: az alkotórészeket súlyát - mely azok vastagságától és anyagától függ - számba vesszük, összeadjuk. Igen ám, de a födémen teher is van - az úgynevezett hasznos teher. Ez lehet a bútorok súlya, lehet az ott közlekedő emberek súlya, nem egy esetben az ott tárolt dolgok (pl. faluhelyen a termények) súlya Az adott födémhosszt alá lehet támasztani egy nagy gerendával is középen - ám ez nem megoldás. 4 http://193.65519/letolt/HEFOP/Meretezes alapjai (STNB240)pdf 13 oldal (2010-09-12) 28 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 11ábra 29 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 12ábra 30 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 13ábra 31 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 14ábra 32 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 15ábra 33 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 16ábra 34 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 17ábra 35 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 18ábra 36 Forrás: https://doksi.net M U N KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 19ábra 37 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK KA AN YA G Statikus tervrajzok: ( Csatolva méretarányos statikai terv) M U N 20 Alpozási terv és részletek 38 Forrás: https://doksi.net KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK M U N 21 Földszint feletti födém 39 Forrás:

https://doksi.net KA AN YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK U N 22ábra Zárókoszorúzat STATIKAI SZÁMÍTÁSOKAT SEGÍTŐ SZOFTVEREK 7. AXIS5 M Az AxisVM egy magas színvonalú végeselem programcsomag építőmérnököknek. Számos ország mérnökei használják, mert az integrált vizuális modellezés segítségével és egyszerű kezelhetőségével rendkívül gyorsan építhetik fel terveik 3D-s modelljét. Ez az eljárás képessé teszi a mérnököt az adatok teljeskörű grafikus kezelésére és követésére a modellgenerálás, a számítások vagy az eredmény-kiértékelés fázisaiban. A STATIKAI VÁZ FELÉPÍTÉSE 5 http://www.axisvmeu/hu/axisvm pr pageshtml 40 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK ▼ SZÁMÍTÁSOK Statika Rezgés (lineáris/nemli neáris) Dinamika (elsőrendű/másodrendű ) Kihajlás (stabilitás) (time history analysis) ▼ ▼ YA G EREDMÉNYEK

KIÉRTÉKELÉSE MÉRETEZÉS - rugalmasan ágyazott gerendák Síkbeli és térbeli felületszerkezetek: tárcsafalak, lemezek, bordázott és rugalmasan ágyazott lemezek valamint héjszerkezetek Síkbeli és térbeli rácsrúd-, rúd-, borda-, membrán-, lemez- és héjelemeket tetszőleges kombinációban tartalmazó vegyes szerkezetek Lineáris, nemlineáris statikai számítás, Lineáris, nemlineáris dinamikai (time history analízis) számítás, kihajlás, rezgés és földrengés számítás tetszőleges szerkezetekre Vasbeton oszlopok vasalásának ellenőrzése határteherbírási görbék alapján Szükséges vasmennyiség meghatározása vasbeton gerendáknál (hajlításra, nyírásra, csavarásra) U N - Síkbeli és térbeli rúdszerkezetek: térbeli keretek, rácsos tartók, tartórácsok, KA AN - - - - héjszerkezeteknél Repedéstágasság héjszerkezeteknél ellenőrzés vasbeton lemezeknél, tárcsafalaknál és Pontalapok méretének

meghatározása, kihasználtság-ellenőrzése Acélszerkezetek kihasználtság-ellenőrzése M - Szükséges vasmennyiség meghatározása vasbeton lemezeknél, tárcsafalaknál és - Tömör és ragasztott fa szerkezetek kihasználtság-ellenőrzése 41 Forrás: https://doksi.net YA G KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 23. ábra6 Az axis oldalán dokumentációk, modellek, ingyenes diákverzió letöltésére van lehetőség. 8. CONSTEEL7 KA AN http://www.axisvmeu/hu/axisvm pr pageshtml A ConSteel szoftver egy speciálisan acélszerkezetek méretezésére szolgáló program, amely maximálisan kihasználja az európai méretezéselméleti tudásbázis (Eurocode 3) által adott gazdaságos tervezés előnyeit, miközben a tervezési folyamatok automatizálása révén eddig nem tapasztalt módon gyorsítja a statikus mérnökök munkáját. A cél megvalósulását nagyban segítette és segíti ma is, hogy a fejlesztők napi kapcsolatban állnak

gyakorló tervezőkkel, akik folyamatosan használták a fejlődő programot és ötleteikkel, kéréseikkel maguk is részt vesznek a fejlesztésben. Így készült el a szoftver új verziója – a ConSteel 40 A fejlesztésben alkalmazott objektum-orientált technológia számos területen hozott jelentős U N előrelépést. Modellezés - - Kényelmes modellkezelő lehetőségek: fejlett snap, kótázás, láthatósági beállítások és M - Látványos 3D grafikus felhasználói felület négy különböző modell nézettel Gazdag CAD szerkesztői funkcionalitás - - feliratozási funkciók Szerkezeti komponensek széles választéka: elemek: gerendák és oszlopok (egyenes vagy íves, kezdeti görbeséggel terhelt, centrikus vagy külpontos, egyenletes vagy változó, kiékelt); bármilyen alakkal és lyukkal definiált födém és fal; 6 http://www.axisvmeu/hu/axisvm pr pageshtml 7 http://www.consteelhu/hu/show/termekek/ConSteel 42 Forrás:

https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - terhek: pontszerű, vonalmentén vagy felületmentén megoszló egyenletes vagy változó intenzitású szerkezeti teher; vonal- vagy felületmenti hőmérsékleti teher; támaszelmozdulás; kezdeti ferdeség; hosszváltozás; automatikus teherkombináció - támaszok: pontszerű, vonal- vagy felületmenti támaszok globális vagy felhasználói koordinátarendszerben definiálva; rugalmas támaszok anyagok: szabványos acél, beton és betonacél; felhasználó által definiált anyag A mérnök által felépített szerkezeti modell teljes elválasztása a számításra és tervezésre használt automatikusan generált végeselem modelltől KA AN YA G - generálás Számítás 24. ábra8 U N A szerkezet modelljét speciális végeselemekből építi fel a program, amelyekkel képes az acélszerkezetekre jellemző gátolt csavarás hatását is figyelembe venni. A ConSteel 40 számítási

lehetőségeinek főbb tulajdonságai: - 12 szabadságfokú rúdelem vasbeton - Húzott rúd, 3 csomópontú kapcsolati elem oszlop és gerenda számításához; M szabadságfokú rúdelem vékonyfalú acél oszlop vagy gerenda számításához 14 - - - - 18 szabadságfokú háromszögelem és 24 szabadságfokú négyszögelem a felületek számításához Automatikus végeselem-háló generálás Lineárisan rugalmas elsőrendű analízis. Geometriailag nemlineáris (másodrendű), anyagilag lineárisan rugalmas analízis – ahol az összes belső erő másodrendű hatása figyelembe vételre kerül (komplex másodrendűség) 8 http://www.consteelhu/hu/show/termekek/ConSteel 43 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - - - - kívánt teherkombinációban, a teljes térbeli viselkedés mellett (pl. térbeli kihajlás, kifordulás vizsgálat) Kihajlási sajátértékek, sajátalakok meghatározása Kihajlás-,

elcsavarodó kihajlás- és kifordulásvizsgálat Dinamikai sajátértékek – sajátfrekvenciák, rezgésalakok meghatározása Az elmozdulások ellenőrzésére alapértékével számítva. szolgáló másodrendű analízis – a terhek Teljes hatásábra adatbázis előállítása – elsőrendű hatásokra Rendkívül gyors és stabil egyenletmegoldó rendszer Földrengés számítás KA AN - Globális, rugalmas stabilitási analízis – a szerkezet kritikus terhének megkeresése a YA G - 25. ábra9 Az analízis eredményei alapján a ConSteel 4.0 elvégzi a szerkezeti elemek szabványos ellenőrzését, mértezést. A mértezési rendszer teljesen automatizált eljárás formájában tartalmazza az európai szabványrendszer (Eurocode 3) tudásbázisát. Az ellenőrzés U N eredményeit gyorsan, könnyen áttekinthető formában jeleníti meg. A szoftver a speciális keresztmetszeti objektum alkalmazásával automatizálja a keresztmetszeti jellemzők

számítását az Eurocode 3 szabványban előírt négy keresztmetszeti osztály esetére, így képes a lemezhorpadásnak kitett szelvények ellenőrzésére is. A program automatikussá teszi a szerkezeti elemek karcsúságának számítását, így hatékony eszköze a szerkezet teljes M szilárdsági és komplex térbeli stabilitási vizsgálatának. Az ellenőrzés során gazdasági szempontból a legfontosabb információ a szerkezeti elemek kihasználtsága, amelyet a ConSteel színgrafikus ábrán jelenít meg. A program a vizsgálat során minden elemre megkeresi azt a teherkombinációt, amelyben mértékadó volt a kihasználtság, így egységes képet kapunk a teljes szerkezet állapotáról. A színek alapján könnyen megkereshetők a szerkezet kritikus részei, illetve azok az elemek, amelyek jelentős tartalékkal rendelkeznek, ezáltal a tervező gyorsabban jut el az optimális szerkezethez. 9 http://www.consteelhu/hu/show/termekek/ConSteel 44 Forrás:

https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A ConSteel szoftverrel az aktuális igényeknek megfelelő dokumentációk gyorsan elkészíthetők, a kívánt részletezettséggel. A szoftver számos beállítási lehetőséget biztosító szűrőket alkalmaz arra, hogy a dokumentációban csak a valóban értékes adatok jelenjenek meg a táblázatokban és a grafikonokon egyaránt. Különböző személyek számára, célirányosan készíthetünk megfelelő dokumentációkat. Minden dokumentum a neve mellett egy előállítási dátumot is kap, így a szerkezet dokumentációi nem keverednek el, visszakereshető, mikor kinek milyen dokumentumot küldtünk el. Összetett szerkezetnél, amelyek jól szétválasztható egységekre bonthatók, külön-külön dokumentációt készíthetünk anélkül, hogy egy korábban elkészített dokumentumot elveszítenénk. A dokumentumok csak a ConSteel programmal nyithatók meg és módosíthatók, így a

dokumentumok véletlenszerű 9. SOFiSTiK statikai programcsomagok10 SOFiSTiK - SLAB-PRO YA G módosítása illetéktelenek számára nem lehetséges. A programcsomaggal AutoCAD alatt síkbeli tartószerkezetek számíthatók: I. rendű elmélet alapján vasbeton és acél keretszerkezetek; I. és II feszültségi állapotú vasbetonlemezek, tárcsák A részletezettség itt megengedi a nemlineáris rugóelemek és ágyazat használatát A KA AN terhek egymásrahalmozását szabvány alapján vagy egyedi kombinációkkal is elvégezhetjük, ami után felületméretezés készíthető vasmennyiség és átszúródásvizsgálat formájában. A grafikus eredmények tetszőleges összeválogatás után tekinthetők meg. SOFiSTiK FRAME-3D A programcsomaggal AutoCAD alatt I. és II feszültségi állapotú vasbeton, acél és fa anyagú rúd, rácsrúd és kötélelemek számíthatók I., II és III rendű elmélet alapján A vasbeton mellett tetszőleges anyagok is

felhasználhatók. Felületszerkezetek modellezése NEM lehetséges. A rudak keresztmetszete szabványos keresztmetű vagy egyedi kontúrú lehet A U N terhek egymásrahalmozását szabvány alapján vagy egyedi kombinációkkal is elvégezhetjük, ami után keresztmetszeti feszültségmeghatározás, méretezés készül, ezen kívül készíthető vasmennyiségszámítás is. A numerikus és grafikus eredmények tetszőleges összeválogatás után tekinthetők meg. M SOFiSTiK - PREMIUM 10 http://www.monarchhu/ term/ sofistik/ statika/ csomagok/csomagokshtml 45 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A programcsomaggal AutoCAD alatt I. és II feszültségi állapotú vasbetonlemezek, -tárcsák és -héjak számíthatók. A vasbeton mellett tetszőleges anyagok is felhasználhatók A részletezettség itt megengedi a geometriai nemlinearitást és a nemlineáris rugóelemek és ágyazat, valamint a cölöpök használatát. A

felületszerkezetek mellett I és II rendű elmélet szerint rúdszerkezetek számíthatók. A rudakhoz kihajlás/kifordulásvizsgálatot kérhetünk A rudak keresztmetszete a szabványos keresztmetszeteken kívül egyedi definiálású is lehet. A terhek egymásrahalmozását szabvány alapján vagy egyedi kombinációkkal is elvégezhetjük, ami után keresztmetszeti méretezés készíthető vasmennyiség formájában. A numerikus és SOFiSTiK - Bridge-BEAM YA G grafikus eredmények tetszőleges összeválogatás után tekinthetők meg. A programcsomaggal rúdszerkezetű hidak számíthatók. Használhatunk mozgó terheket, és feszítést. Számítható a lassú alakváltozás is A numerikus és grafikus eredmények tetszőleges összeválogatás után tekinthetők meg. SOFiSTiK - Bridge-HYBRID A programcsomaggal AutoCAD alatt I. és II feszültségi állapotú vasbetonlemezek, -tárcsák KA AN és -héjak számíthatók. A vasbeton mellett tetszőleges anyagok is

felhasználhatók A részletezettség itt megengedi a geometriai nemlinearitást és a nemlineáris rugóelemek és ágyazat, valamint a cölöpök használatát. A felületszerkezetek mellett I rendű elmélet szerint rúdszerkezetek számíthatók. A rudakhoz kihajlás/kifordulásvizsgálatot kérhetünk A rudak keresztmetszete a szabványos keresztmetszeteken kívül egyedi definiálású is lehet. Az igénybevételeket hatásábábrák és hatásfelületek segítségével is elkészíthetjük, melyeket a program automatikusan a megfelelő helyen leterhel. A terhek egymásrahalmozását szabvány alapján vagy egyedi kombinációkkal is elvégezhetjük, ami után keresztmetszeti méretezés és felületméretezés készíthető vasmennyiség és átszúródásvizsgálat formájában. Készíthető feszítés. A numerikus és grafikus eredmények tetszőleges összeválogatás után tekinthetők U N meg. SOFiSTiK - Ingyenes programok A SOFiSTiK programok között találunk

olyanokat, melyek nem a számítással, hanem az eredmények megjelenítésével foglalkoznak. Ezek a programok önállóan, a M számítóprogramok megléte nélkül is használhatók. Így az eredményeket egy olyan számítógépen is megtekinthetjük, amelyen effektív számítás nem történt. 46 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK ÖSSZEFOGLALÁS: A kiviteli tervre akkor van szükség, ha valakinek minden egyes apró részletre kidolgozott tervre van szüksége. Kiváló választás abban az esetben is, ha több kivitelező árajánlatát, véleményét is ki akarja kérni valaki, mert a tervtípus alapján pontosan összehasonlíthatóvá válnak az eredmények. A kiviteli terv tartalmaz helyszínrajzot, melynek készítéséhez geodéziai felmérés szükséges, kertépítészeti tervet, ami a tervezett állapot rögzíti, burkolatok tervét és kitűzését, növénykiültetési és –kitűzési tervet a

telepítendő növényzet pontos megjelölésével (faj, darabszám) és a pontos kiültetési helyükkel, kerti berendezési tárgyak tervét és kitűzését, kerti világítás tervét, általában egy kereszt és egy hosszirányú metszetet a kertről, látványterveket és műszaki leírást. a bonyolultabb pontok esetében részletrajzokat, YA G jellemző A statikai szakvélemény kiterjed a statikai számítások építési engedélyezési tervekhez, statikai szak-vélemény felújításokhoz, átalakításokhoz. Helyszíni statikai vizsgálat, szakvélemény készítése családi házak és egyéb épületek, műtárgyak (pl.támfalak, kültéri út és járda burkolatok, szennyvíz és víztárolók ) előtti tájékozódáshoz. KA AN megvásárlása Állapot felmérés, repedések, süllyedések okának meghatározása, alapozások, falazatok, födémek, tetőszerkezet, szigetelések javaslat az esetleges szerkezet M U N megerősítési ,

javítási munkákhoz. vizsgálata, 47 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK TANULÁSIRÁNYATÓ KA AN YA G A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a statika fogalmával, céljával és módszereivel. A tanórai közös munka és az egyéni tanulás révén fejlődik az elméleti gondolkodás; logikus gondolkodás; numerikus gondolkodás, matematikai készség; hibakereső (diagnosztizáló) képesség; általános tanulóképesség; emlékezőképesség; felfogóképesség; következtetési képesség; lényegfelismerés és meghallgatási készség. A feldolgozást jól segíti a statika fogalma és célja megismerésének az ellenőrzése tesztfeladatokkal. Igen fontos, hogy a tananyag gerincét képező tételeket, törvényszerűségeket és összefüggéseket megértsük és megtanuljuk. Ne haladjunk addig tovább a tanulásban, amíg a tananyag valamely fontos részét nem értjük és nem tudjuk, mert az újabb

anyagrészek a tanultakra támaszkodnak. Mind emellett magukat az elnevezéseket és általában a szakmai nyelvezetet is alaposan el kell sajátítani. A megértés azonban nem elég A tanultak csak akkor válnak maradandó és biztos ismeretekké, ha azokat sokat gyakoroljuk. A számpéldák megoldásakor törekedjünk a pontos, gyors számolásra. Szerkesztéseinket gondosan, hegyes ceruzával, vonalzókkal végezzük Ügyeljünk a mértékegységek helyes használatára, ha szükséges, az átváltásokra. A bennünket körülvevő világ változatossága már sugallja, hogy itt csak alapelveket tudunk megtanulni. Az alapelvek, definíciók, tételek, megoldási módszerek megtanulása mellett sos-sok feladaton kell gyakorolni, hogy egy új szituációban, helyzetben is biztonsággal tudjuk alkalmazni azokat.11 Fontos elvárás, hogy az ismeretanyag és a tanulási módszerek tekintetében egyaránt a mához kapcsolódjék. A statika tanulásának célja : Az épített

környezet elemeit gazdaságosan, megfelelő tartósságúra kell megépíteni. A jól funkcionáló szerkezeti elemek kialakításánál fontos szempont, hogy az erőtani követelményeknek megfeleljenek. A szerkezet építése és élettartama alatt bekövetkező hatásokat mind tervezéskor, mind kivitelezés és üzemeltetés közben ismerni kell, a hatásukat figyelembe venni. A leírtakból látható, hogy az építéssel foglalkozó szakemberek nélkülözhetetlen tudománya a műszaki mechanika. A műszaki U N mechanika alapja (ABC-je) a statika. Tantárgyközi koncentrációt célszerű alkalmazni a kiviteli terv rajzainak elkészítéséhez, szükség van az építészeti ismeretekre. A tanulási módszerek helyes megválasztása, a megfelelő pozitív pedagógiai attitűd M ugyancsak fontos nevelési tényezők. A vizuális nevelés jellemzően önállóságra késztető kreatív, saját érdeklődésre építő komplex hatású gyakorlati feladatokon keresztül

valósul meg, amelyek során lehetőség nyílik különböző élmények és ismeretek integrálására, ami nagyban segítheti a motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak fejleszti az anyanyelvi kommunikációt és a szocializációt. 11 http://sdt.sulinethu/Player/Defaultaspx?g=6816425d-e2ba-4c7e-a558-03637d714725&cid=fd7d16f2-2c66- 4671-8fcf-09ab7a9f1f02 48 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha a rajzóra megőrzi sajátos karakterét, megtartja alkotó-gyakorlati jellegét. A kreatív gyakorlati feladatok a szakképzésre való felkészítést is szolgálják, az építészeti tervezés mélyebb megértését, az élményszerű ismeretszerzést, valamint olyan képességek fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy képes legyen

saját életét önállóan alakítani. A tantárgy alapvetően gyakorlati jellegéből és módszereiből következően nagy lehetőséget nyújt a differenciálásra. Az órákon folyamatos a diák munkáját segítő, formatív értékelés, ami egyúttal lehetővé teszi a „személyre szabott” oktatást is. Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok A szükséges képnyelvi és technikai képességek YA G óvodából hozott tapasztalatbeli, készségbeli alapjainak további szilárdítása. Az ismert és megismert (rajzi, grafikai, festési, mintázási, tárgyalkotási) eljárások gyakorlása mellett a bátor próbálkozás, kísérletezés ösztönzése. Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok A képzőművészeti és kézműves jellegű képalkotó, plasztikai és tárgyalkotó munkában szerezhető érzékelés tapasztalatokra, készségekre, jártasságokra támaszkodva a tanulók anyagok KA AN kifejező- alkotó- befogadó- megismerő

képességeinek fejlesztése. A változatos technikák, megismerése által kísérletező kedvük, kreatív, önellenőrző, kivitelező és önértékelő képességeik formálása. problémamegoldó tervező, Személyiségük fejlesztése A tanulók személyes megnyilvánuláshoz való hozzásegítése az ábrázolás, alakítás, alkotás lehetőségével. Eszköz biztosítása belső világuk (képzeteik, fogalmaik, képzeletük, szemléletmódjuk a látható világhoz, az emberekhez való viszonyuk) kifejezéséhez, megjelenítéséhez. U N Fejlesztési követelmények Legyen képes a tantárgy hallgatója gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel, saját kifejezési céljai szerint a megismert technikák egyre jártasabb használatával megjeleníteni. M Építse a műalkotások, képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét. Tudjon térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben,

környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket. Értékelés Tantárgyunk az építészeti tervek közzül a kiviteli terv és a statikai terv témakörét foglalja magába. 49 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK Ebből a tartalmi komplexitásból, a tevékenységek, ismeretek sokféleségéből következően, még egy-egy hallgató tantárgyi teljesítményei is mindig többszínűek. Más-más színvonalú eredményt érhetnek el a képzőművészeti jellegű kifejezés, a képi közlés, a tárgyalkotás, vagy a művészeti ismeretek területén. Erre alapozott fejlesztő munkánk során a feladatokban, a követelményekben, de az ellenőrzés, értékelésben is maximálisan rugalmasak, a gyermekek eltérő adottságaihoz, egyéni fejlődésének üteméhez igazodók lehetünk! Az értékelés célja, hogy a Hallgató rendszeres és következetes visszajelzést kapjanak saját szakmai fejlődésükről, pontosan

lássák, miben voltak jók, miben kell igényesebbnek lenniük, YA G igyekezetük és alkotókedvük milyen eredményt hozott az adott értékelési időszakban. Feladata, hogy a számonkérés, osztályozás és minősítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját fejlődésük követésében, reális megítélésében segítse, saját teljesítményük elemzésének szokását bennük kialakítsa, az önellenőrzés és a korrektúra által speciális tanulási módszert sajátíttasson el velük. Értékelés szempontjai: A megítélés minden esetben a tanuló személyiségének, adottságainak és a magunk KA AN fejlesztőmunkájának valamint a követelmények elvárásainak összevetésével, a fejlődés tényének és mértékének megállapításával történjék. A türelmes, a tanuló személyiségét alkotásain keresztül is tisztelő, szeretetteljes légkörű egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óra végi

értékelés egyaránt a jó, ötletes, kifejező megoldásokat, vagy a feladatnak való megfelelés mértékét állapítsák meg. Az értékelés alkalmai szolgálják az eredmények megszilárdítását, a gyerekek szemléletének irányítását és ízlésének alakítását, maximálisan biztosítják a teljesítmény örömét az egyes gyerekek és a közösség részére is. U N Az értékelés, ellenőrzés lehetséges módjai: - és közös korrektúra, a konkrét alkotással kapcsolatos személyes konzultációk, az önellenőrzés megkövetelése a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelés keretében. Közös értékelés, az eredmények áttekintésekor az elvégzett munka feletti öröm M - Egyéni kinyilvánítása. Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről egy-egy feladat, feladatsor, téma feldolgozás elkészültekor. Az osztály vagy csoport és benne az egyének teljesítmények összevetése a

céllal, kiemelve a sikeres megoldásokat, az eredeti ötleteket, a művesség szintjét, a fejlődés tényét, a feladat megértését, az eredetiséget. - Mindezek summájaként érdemjegyekkel való tanévközi és félévi valamint év végi értékelés. Iskolai kiállítások a helyi hagyományok részeként, az év végi munka áttekintése, bemutatása céljából (iskolanaphoz, gyereknaphoz, tanévvégéhez, vagy más jeles eseményhez kapcsolva). 50 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK Iskolai, területi, országos, képzőművészeti és művészettörténeti versenyeken való részvétel. M U N KA AN YA G Benevezés a hazai és nemzetközi pályázatokra. 51 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK YA G 1. feladat Ismertesse a metszet fajtáit KA AN 2. feladat Milyen formai és alaki szabályokat kell betartani a statikai számítás során? U N 3.

feladat Ismertesse a műszaki tervdokumentációk általános tartalmát! M 52 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK 4. feladat Mi a kiviteli terv, mire szolgál? 5. feladat Mi a méretaránya a kiviteli tervnek? YA G M U N

KA AN 53 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK MEGOLDÁSOK 1. feladat Ismertesse a metszet fajtáit A metszet fajtái: - Egyszerű metszet (egy metszősík van): - Teljes metszet: - Félnézet-félmetszet: YA G Szimmetrikus alkatrészeknek általában csak a felét rajzoljuk meg metszetben. Leggyakrabban alkalmazott formája a félnézet-félmetszet, 2. feladat Milyen formai és alaki szabályokat kell betartani a statikai számítás során? KA AN A statikai számítás készítése során be kell tartani a következő formai és alaki szabályokat: - legyen jól áttekinthető, világos felépítésű, önmagában teljes és egységes, - szerepelnie kell a számítás alapját képező szabványoknak, fontosabb előírásoknak, a - felhasznált, de nem közismert számítási adatok, eljárások irodalmi forrásait, vagy közölni

kell a magyarázatukat, illetve igazolásukat. tartalmaznia kell a vizsgált szerkezet megnevezését, az erőtani szempontból lényeges anyagainak, elemeinek szabványos jelölését, fő méreteit; ismertesse a számításba vett környezeti viszonyokat, a terheket és terhelőhatásokat, az erőjáték meghatározásához feltételezett szerkezeti modellt, a szerkezet anyagainak figyelembe vett működési modelljét, annak számszerű jellemzőit, ill. U N szükség esetén ezek tűréseit, feltételezett ingadozásait. 3. feladat Ismertesse a műszaki tervdokumentációk általános tartalmát! Építészeti tervek Tartószerkezeti tervek Épületgépészeti tervek Épületvillamossági tervek Üzemelés-technológiai tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Műszaki leírások szakáganként Igazoló számítások Részletes (minden szakágra kiterjedő) műszaki leírás Építész tervek (az eng. Tervben meghatározottakon felüli tartalma)

Helyszínrajz (kitűzési tervhez alkalmas M - 54 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - U N - YA G - adatokkal) (min.1:500) Alaprajzok (min 1:50) Szerkezetek, helyiségek részméreteivel Nyílászárók (helye, mérete, azonosító jele) Mindazon adatok, melyek a szakági tervek összevetésénél és az építés során szükségesek Metszetek (min. 1:50) A szerkezeti elemek bemutatásával (alapozás, lépcsők, áthidalók, tetőszerk) Helyiség és szerkezetek magasságának, szintmagasságok részletezésével Szerkezetek rétegfelépítésének feltüntetése Anyagok minőségének ismertetése Homlokzatok Homlokzati elemek, nyílászárók, felületkezelés ábrázolása Magassági adatok Környező terepadottságok bejelölése Részlettervek (minden építészeti elemről, egyedi részletekről, nyílászárókról, lépcsőkről) Konszignációk Asztalos szerkezetekről Lakatos szerkezetekről Beépített elemekről

szükség szerint Méretkimutatások A költségvetéssel beazonosítható módon Építészeti műszaki leírás (hasonló, mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Építészeti költségvetés Tartószerkezeti tervek tartalma Tartószerkezeti tervek (alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek) Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Tartószerkezeti tervek tartalma Az épület összes szerkezeti elemének, kapcsolatainak térbeli helyzetét és méreteit meghatározó kottákat, anyagminőségeit, mérettűréseit, valamint kivitelezésre vonatkozó utasításokat Tartószerkezeti műszaki leírás Statikai számítás (hasonló, mint az engedélyezési tervnél, részletesebb) Tartószerkezeti költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag, stb. - technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, amennyiségek tételenkénti megadásával) Az épületgépészeti tervek tartalma

Épületgépészeti tervek (víz, gáz, csatorna) (1:50) Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk El kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv, kapcsolási vázlat szinten KA AN - - M - - 55 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK - - Az építtető nevét és címét KA AN - Épületgépészeti műszaki leírás Épületgépészeti számítások Épületgépészeti költségvetés Épületvillamossági tervek (1:50) Elektromos tervek Részlettervek Méretkimutatások, konszignációk Épületvillamossági műszaki leírás Épületvillamossági költségvetés (a beépítésre kerülő összes szerkezeti elem, anyag,stb. -technológiai folyamatok és minőség szerinti- részletes, tételes kiírása, a mennyiségek tételenkénti megadásával) A különálló tervlapokon szerepeltetni kell: Az építmény megnevezését Az

ingatlan címét és helyrajzi számát Az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként A tervezők nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, jogosultsági számát A tervezés dátumát YA G - 4. feladat Mi a kiviteli terv, mire szolgál? Ez a tervfajta arra a célra szolgál, hogy pontosan meghatározza a ter-vezett épület műszaki tartalmát,minden szokásostól eltérő részletét, és pontos költségvetést készíthessünk ez alapján. Így már tervezhető az épület költsége, tételesen számonkérhetők az egyes teljesítések anyagi és műszaki tartalma, minden ajtó ablak vagy más beépített tárgy helye pontosan cm-re meghatározott, így nem érhet kellemetlen meglepetés az épület birtokbavételekor. Az épület részletképzései a rajzok alapján követhetők, az eltérések U N azonnal kibuknak, az egész építkezés során a tervező szakértelmére támaszkodhatunk, nincs helye találgatásnak és

kétes értékű improvizált megoldásoknak. M 5. feladat Mi a méretaránya a kiviteli tervnek? M 1:50 56 Forrás: https://doksi.net KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. STATIKUS TERVRAJZOK IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM MSZ EN 1990 Eurocode: A tartószerkezeti tervezés alapjai (2003. augusztus 1–én közzétett angol nyelvű változatának 2004. év május 1-én megjelent magyar nyelvű változata) ISO 2394 General principles on reliability for structures YA G EN ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements (ISO 9001:2000) Lovas A.: Méretezés alapjai Oktatási segédlet wwwhszbmehu Oktatás -»- Bsc -»Méretezés alapjai -»- Előadás - MSZ EN 1990 Eurocode: A tartószerkezeti tervezés alapjai (2003. augusztus 1–én közzétett angol nyelvű változatának 2004. év május 1-én megjelent magyar nyelvű változata) KA AN MSZ EN 1991-2 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-2. rész: Általános hatások Hidak forgalmi terhei. Farkas

Gy.- Huszár Zs-Kovács T- Szalai K: Betonszerkezetek méretezése az Eurocode alapján, közúti hidak, épületek. Terc 2006 Mistéth E. Méretezéselmélet Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001 Kollár L. Mérnöki tervezéselmélet Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001 U N Kollár L. Mérnöki szerkezetek tervezése Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001 Mistéth E. Méretezéselmélet Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001 M AJÁNLOTT IRODALOM http://www.nyfhu/others/html/technika 060327/muszaki abrazolas 640htm#e4 http://epitesz.pollackhu/pdf/anyagjelolesek 1pdf Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari rajzi alapismeretek ISBN száma: 9632065131 http://www.eupolyhu/dl/pr2/irasos PRppt#264,9,A sajtóközlemény 57 Forrás: https://doksi.net A(z) 0688-06 modul 002-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 582 04 0000 00 00 54 215 01 0000 00 00 54 582 05 0000 00 00 54 582 03 0000 00 00 A

szakképesítés megnevezése Mélyépítő technikus Műemlékfenntartó technikus Vízépítő technikus Magasépítő technikus M U N KA AN 10 óra YA G A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: M U N KA AN YA G Forrás: https://doksi.net A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.21 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52 Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063 Felelős kiadó: Nagy László főigazgató