Építészet | Középiskola » Építészeti és építési alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 25 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:211

Feltöltve:2007. május 27.

Méret:150 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Név:. osztály: ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint Fontos tudnivalók - A feladatlapok mindegyikén a nevét fel kell tüntetnie! - A dolgozat fedlapjára a tisztázat és piszkozat lapjainak számát fel kell tüntetnie! - Az írásbelihez csak író- és rajzeszközök, továbbá nem programozható számológép használható! - Mobiltelefont használni szigorúan tilos! - A rajzokat ceruzával, minden mást tollal kell elkészítenie! - Azokra a kérdésekre, amelyekre több választ is meg kell adni, csak akkor kap pontot, ha minden megoldása jó. - A „B” feladatrész 2-3, illetve

5-6. feladatai közül 1-1-t kell választania A választásának egyértelműnek kell lennie. Ellenkező esetben egyik megoldásra sem kap pontot. SIKERES MUNKÁT KIVÁNUNK! írásbeli vizsga 0621 2 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint Név:. osztály: A) feladatrész Teszt jellegű kérdéssor 1. Húzza alá a helyes állítás(oka)t! 3 pont a) Az adalékszerek hatása mindig kedvező. b) Az adalékszerek mellékhatása lehet kedvező és kedvezőtlen. c) Az adalékszer kettős hatású, ha alkalmazásával kétféle főhatás érhető el. d) Az adalékszerek főhatása mindig kedvező. 2. 3. Sorolja fel és írja le, a kötéskésleltető adalékszereket milyen célokból alkalmazhatjuk! 3 pont - . - . - . Írja le az adalékanyag finomsági modulusának meghatározását! 2 pont . . 4. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 3 pont A sík esésvonalai azok az egyenesek, amelyek a .-

illetve merőlegesek. Az merőleges az első esésvonal, a második nyomvonalra a . merőleges 5. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 2 pont Egy sík és a síkon kívül levő egyenes akkor párhuzamos, ha van a síkban olyan egyenes, mely az . Egy ponton át egy síkkal .párhuzamos sík fektethető írásbeli vizsga 0621 3 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint 6. Állapítsa meg, hogy az alábbi egyenesek hányadik térnegyedben helyezkednek el, majd az egyenesek megnevezése utáni pontvonalra írja be a térnegyed (megnevezését) számát! 3 pont b′ c″ a′ X 1,2 c′ b″ a″ 7. a egyenes . b egyenes . c egyenes . Sorolja fel és írja le, hogy milyen követelményeket támasztunk a térlefedő szerkezetekkel szemben! 3 pont írásbeli vizsga 0621 4 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály:

középszint 8. Írja be a kipontozott helyre a meghatározás helyes kiegészítését! 2 pont nevezzük az építmény valamennyi szintjének területi összegét. . nevezzük az építmény valamely szintjén a padlószint és a síkfödém alsó síkja közötti függőleges távolságot. 9. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 3 pont A boltövek íves, síkbeli áthidaló szerkezetek. Szintkülönbségek elválasztására szolgálnak a lépcsők és a felvonók. Az alaprajz az épületek homloksíkjától 1,00 méterre felvett nézetrajz, amelyen az elmetszett részeket ábrázoljuk. A boltövek egyenes, síkbeli áthidaló szerkezetek. Szintkülönbségek áthidalására szolgálnak a lépcsők. Az épületek tetőformáinak kialakulására az éghajlati viszonyok nagy hatással voltak. 10.

Egészítse ki a mondatot, hogy az helyes állítást tartalmazzon! Írja le, hogy ezt minek nevezzük! 3 pont Egy erőrendszer . nem változik, ha egy hozzáadunk, vagy elveszünk belőle. . 11. Húzza alá a csak helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 2 pont Az erőpárt két azonos nagyságú, egyező irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Az erőpárt két azonos nagyságú, ellentétes irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Az erőpárt két különböző nagyságú, de azonos irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Nem minden erőhatás hoz létre ellenhatást. Minden erőhatás ellenhatást hoz létre. Az erőhatás a reakció, az ellenhatás az akció. írásbeli vizsga 0621 5 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint 12. Húzza alá a csak helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 3 pont A nyomatéki ábrának ott van helyi maximuma, ahol a nyíróerő ábrának

minimuma van. Ahol a nyíróerő ábra előjelet vált, ott a nyomatéki ábrának helyi maximuma van. Ahol a nyíróerő ábra előjelet vált, ott a nyomatéki ábrának helyi minimuma van. Koncentrált erő alatt a nyíróerő ábrában ugrás van. Koncentrált erő alatt a nyomatéki ábrában törés van. Koncentrált erő alatt a nyíróerő ábrában törés van. Koncentrált erő alatt a nyomatéki ábrában ugrás van. 13. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 3 pont Színlátás csak nappali, vagy az azzal egyenértékű fényben van. A perspektív ábrázolásban az iránypontok a horizontvonal alatt vagy felett helyezkednek el. A színekkel a térhatást lehet módosítani. 14. Írja a kipontozott helyekre a helyes válaszokat! 3 pont Mi a kör perspektív képe? Milyen rajz a kontúrrajz, a

szerkezeti rajz, amelyen nem alkalmazunk tónusozást? Szabadkézi vázlatok készítéséhez és gyorsíráshoz milyen keménységű ceruza ajánlott? 15. Írja be a színek komplementer színpárjait! 2 pont : zöld : ibolya írásbeli vizsga 0621 6 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint B) feladatrész Feladatsor Az alábbi feladatok közül megoldandó: 1 2 vagy 3 4 5 vagy 6 1. Határozza meg a habarcs tapadó szilárdságát, ha próbatestként 2 db lapjával 90°-ban elforgatott 10/20 cm-es kerámia burkolólapot habarccsal ragasztunk össze. 3 db próbatestet készítünk, és próbatestenként a következő szakítóerőket mértük! 15 pont F1=1,42 kN F2=1,46 kN F3=1,44 kN 2. Számítsa ki az egyik végén konzolos kéttámaszú tartó támaszerőit! Végezze el az ellenőrzést is! 15 pont 30 kN 10 kN 10 kN A 1,0 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m B 2,5 m 15 kN 7,5 m írásbeli vizsga 0621 7 / 12 2007.

május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint 3. Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit, és szerkessze meg a méretarányos T ábrát (1 cm ábrázoljon 100 kN-t) ! 15 pont F=100 kN qM = 50 kN/m A 3,0 m 2 ,0m B 5,0 m írásbeli vizsga 0621 8 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 4. Név:. osztály: Szabadkézzel rajzolja meg a két nézetével adott test tömegvázlatát! írásbeli vizsga 0621 9 / 12 15 pont 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint Név:. osztály: 5. Szerkessze meg az alábbi első rétegével megadott falidomok téglakötésének második rétegét! Méretarány 1:20 legyen! 15 pont 6. Szerkessze meg és feliratozza a 38 cm vastag, vázkerámia falazó elemes külső fal és vázkerámia gerendás-béléstestes födém csatlakozásának csomópontját! A metsző síkot a gerendákra merőleges

irányban vegye fel! A koszorú helyes kialakítására ügyeljen! Alkalmazzon pl. koszorútéglát! A szerkezeti rétegeket, anyagokat jelölje az ábrán, és megnevezéseit is írja be! (M= 1:10) 15 pont írásbeli vizsga 0621 10 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 Név:. osztály: 11 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek Név:. osztály: középszint a témakör a témakör maximális elért témakör a feladat sorszáma elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1. 3 2. 3 3. 2 4. 3 5. 2 6. 3 7. 3 Teszt jellegű 40 8. 2 kérdéssor 9. 3 10. 3 11. 2 12. 3 13. 3 14. 3 15. 2 1. 15 2. vagy 3 15 Feladatsor 60 4. 15 5. vagy 6 15 100 ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Teszt jellegű kérdéssor

Feladatsor javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0621 12 / 12 Dátum: . 2007. május 25 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 0621 ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek középszint A) feladatrész 1. Javítási-értékelési útmutató Teszt jellegű kérdéssor Húzza alá a helyes állítás(oka)t! 3 pont a) Az adalékszerek hatása mindig kedvező. b) Az adalékszerek mellékhatása lehet kedvező és kedvezőtlen. c) Az adalékszer kettős hatású, ha alkalmazásával kétféle főhatás érhető el. d) Az adalékszerek főhatása mindig kedvező. 2. Sorolja fel és írja le, a kötéskésleltető adalékszereket milyen célokból alkalmazhatjuk! - 3. 3 pont A munkahézag

keletkezésének elkerülésére. A transzportbeton szállítási távolságának növelésére. A betonfelület megmunkálásának elősegítésére (pl. mosott betonfelület) Írja le az adalékanyag finomsági modulusának meghatározását! 2 pont A finomsági modulus a szemmegoszlási görbe feletti terület mérőszáma. 4. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 3 pont A sík esésvonalai azok az egyenesek, amelyek a nyom- illetve fővonalakra merőlegesek. Az első nyomvonalra merőleges az első esésvonal, a második nyomvonalra a második esésvonal merőleges. 5. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 2 pont Egy sík és a síkon kívül levő egyenes akkor párhuzamos, ha van a síkban olyan egyenes, mely az egyenessel párhuzamos. Egy ponton át egy síkkal egyetlen párhuzamos sík fektethető. írásbeli vizsga 0621 2 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek

középszint 6. Javítási-értékelési útmutató Állapítsa meg, hogy az alábbi egyenesek hányadik térnegyedben helyezkednek el, majd az egyenesek megnevezése utáni pontvonalra írja be a térnegyed (megnevezését) számát! 3 pont b′ c″ a′ X 1,2 c′ b″ a″ a egyenes b egyenes c egyenes 7. a második képsíkban, azaz az III. és IV térnegyed határán van a III. térnegyedben van az I. térnegyedben van Sorolja fel és írja le, hogy milyen követelményeket támasztunk a térlefedő szerkezetekkel szemben! 3 pont kellő szerkezeti szilárdság megfelelő teherbíró képesség jó hőszigetelő képesség jó hangszigetelő képesség tűzbiztonság tartósság vezetékek akadálytalan elhelyezhetősége véshetőség alsó síkjának jó vakolhatósága gyors kivitelezhetőség kis önsúly kis szerkezeti vastagság 8. Írja be a kipontozott helyre a meghatározás helyes kiegészítését! 2 pont Szintterületnek nevezzük az építmény valamennyi

szintjének területi összegét. Belmagasságnak nevezzük az építmény valamely szintjén a padlószint és a síkfödém alsó síkja közötti függőleges távolságot. írásbeli vizsga 0621 3 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 9. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 3 pont I H H H I I 10. Javítási-értékelési útmutató A boltövek íves, síkbeli áthidaló szerkezetek. Szintkülönbségek elválasztására szolgálnak a lépcsők és a felvonók. Az alaprajz az épületek homloksíkjától 1,00 méterre felvett nézetrajz, amelyen az elmetszett részeket ábrázoljuk. A boltövek egyenes, síkbeli áthidaló szerkezetek. Szintkülönbségek áthidalására szolgálnak a lépcsők. Az épületek tetőformáinak kialakulására az éghajlati

viszonyok nagy hatással voltak. Egészítse ki a mondatot, hogy az helyes állítást tartalmazzon! Írja le, hogy ezt minek nevezzük! 3 pont Egy erőrendszer hatása nem változik, ha egy egyensúlyi erőrendszert hozzáadunk, vagy elveszünk belőle. Ez a statika III. főtétele (axiómája)! 11. Húzza alá a csak helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 2 pont Az erőpárt két azonos nagyságú, egyező irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Az erőpárt két azonos nagyságú, ellentétes irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Az erőpárt két különböző nagyságú, de azonos irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. Nem minden erőhatás hoz létre ellenhatást. Minden erőhatás ellenhatást hoz létre. Az erőhatás a reakció, az ellenhatás az akció. 12. Húzza alá a csak helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 3 pont A nyomatéki ábrának ott van helyi maximuma, ahol a nyíróerő ábrának minimuma van. Ahol a

nyíróerő ábra előjelet vált, ott a nyomatéki ábrának helyi maximuma van. Ahol a nyíróerő ábra előjelet vált, ott a nyomatéki ábrának helyi minimuma van. Koncentrált erő alatt a nyíróerő ábrában ugrás van. Koncentrált erő alatt a nyomatéki ábrában törés van. Koncentrált erő alatt a nyíróerő ábrában törés van. Koncentrált erő alatt a nyomatéki ábrában ugrás van. 13. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 3 pont I H I írásbeli vizsga 0621 Színlátás csak nappali, vagy az azzal egyenértékű fényben van. A perspektív ábrázolásban az iránypontok a horizontvonal alatt vagy felett helyezkednek el. A színekkel a térhatást lehet módosítani. 4 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint Javítási-értékelési

útmutató 14. Írja a kipontozott helyekre a helyes válaszokat! 3 pont Mi a kör perspektív képe? ellipszis Milyen rajz a kontúrrajz, a szerkezeti rajz, amelyen nem alkalmazunk tónusozást? vonalrajz Szabadkézi vázlatok készítéséhez és gyorsíráshoz milyen keménységű ceruza ajánlott? 3B 15. Írja be a színek komplementer színpárjait! 2 pont vörös : zöld sárga : ibolya írásbeli vizsga 0621 5 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint B) feladatrész Javítási-értékelési útmutató Feladatsor Az alábbi feladatok közül megoldandó: 1 2 vagy 3 4 5 vagy 6 1. Határozza meg a habarcs tapadó szilárdságát, ha próbatestként 2 db lapjával 90°-ban elforgatott 10/20 cm-es kerámia burkolólapot habarccsal ragasztunk össze. 3 db próbatestet készítünk, és próbatestenként a következő szakítóerőket mértük: 15 pont F1=1,42 kN F2=1,46 kN F3=1,44 kN F = ∑F 3 i = 1, 42 + 1, 46 + 1, 44 =

1, 44 kN = 1440 N 3 A = 100 · 100 = 10000 mm2 Rsz = F 1440 N = 0,144 = A 10000 mm 2 írásbeli vizsga 0621 6 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 2. Javítási-értékelési útmutató Számítsa ki az egyik végén konzolos kéttámaszú tartó támaszerőit! Végezze el az ellenőrzést is! 15 pont 30 kN 10 kN 10 kN A 1,0 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m B 2,5 m 15 kN 7,5 m Támaszerők számítása FB = 10 *1,0 + 10 2,0 + 30 4,0 − 15 7,5 = 7,5 kN 5,0 FA = − 10 , 0 − 10 , 0 − 30 , 0 + 7 ,5 + 15 , 0 = 27 ,5 kN Ellenőrzés: Σ M B = 0 27 ,5 * 5 , 0 − 10 4 , 0 − 10 3, 0 − 30 1, 0 − 15 2 ,5 = 0 137 ,5 − 40 , 0 − 30 , 0 − 30 , 0 − 37 ,5 = 0 írásbeli vizsga 0621 7 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 3. Javítási-értékelési útmutató Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit, és szerkessze meg a méretarányos T ábrát

(1 cm ábrázoljon 100 kN-t) ! 15 pont F=100 kN qM = 50 kN/m A 3,0 m 2 ,0m B 5,0 m -185 T ábra -85 +165 + 15 Támaszerők számítása ∑M = 0 100 ∗ 3 , 0 + 50 ∗ 5 , 0 ∗ 2 , 5 − F B ∗ 5 , 0 = 0 300 + 625 − F B ∗ 5 , 0 = 0 FB = 300 + 625 = 185,0 kN 5,0 − FA + 50 ⋅ 5,0 + 100 − 185,0 = 0 FA = 50 ⋅ 5,0 + 100 − 185,0 = 165,0 kN írásbeli vizsga 0621 8 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 4. Javítási-értékelési útmutató Szabadkézzel rajzolja meg a két nézetével adott test tömegvázlatát! írásbeli vizsga 0621 9 / 13 15 pont 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 5. Javítási-értékelési útmutató Szerkessze meg az alábbi első rétegével megadott falidomok téglakötésének második rétegét! Méretarány 1:20 legyen! 15 pont írásbeli vizsga 0621 10 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 6.

Javítási-értékelési útmutató Szerkessze meg és feliratozza a 38 cm vastag, vázkerámia falazó elemes külső fal és vázkerámia gerendás-béléstestes födém csatlakozásának csomópontját! A metsző síkot a gerendákra merőleges irányban vegye fel! A koszorú helyes kialakítására ügyeljen! Alkalmazzon pl. koszorútéglát! A szerkezeti rétegeket, anyagokat jelölje az ábrán, és megnevezéseit is írja be! (M = 1:10) 15 pont A feladat megoldása más szerkezetekkel is elfogadható, ha helyes a csomóponti kialakítás! írásbeli vizsga 0621 11 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor pontozása 2., 4, 6, 10, 12, 14 feladat helyes válaszonként 1-1 pont, maximum 3 pont 3., 11 feladat kérdésenként csak a helyes válasz fogadható el 2 ponttal értékelve 1., 9, 13 feladat kérdésenként csak a helyes válasz fogadható el 3

ponttal értékelve 5., 8, 15 feladat helyes válaszonként 1-1 pont, maximum 2 pont 7. feladat 3-3 helyes válaszért adható 1-1 pont, maximum 3 pont B) feladatrész: Írásbeli feladatsor pontozása Az alábbi feladatok közül megoldandó: 1 2 vagy 3 4 5 vagy 6 A 2 és a 3 közül csak az egyik értékelhető, valamint az 5 és a 6 közül is csak az egyik megoldása értékelhető! A javítási értékelési útmutatóban szereplő megoldással azonos értékű, más helyes megoldás is elfogadható! 1. feladat Maximális pontszám: 15 Adatok értelmezése: Szakítóerő átlag: Felületszámítás: Helyes eredmény: 2. feladat FA FB Ellenőrzés írásbeli vizsga 0621 2 pont 4 pont 4 pont 5 pont: Maximális pontszám: 15 5 pont 5pont 5 pont 12 / 13 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek középszint 3. feladat Maximális pontszám: 15 FA: FB: Helyes T ábra: 4. feladat 5 pont 5pont 5 pont Maximális pontszám: 15 Jól felvett

tömegvázlat: 12 pont Rajztechnika: 3 pont 5. feladat Javítási-értékelési útmutató Maximális pontszám: 15 Helyes téglaméretek: 4 pont Rétegen belüli helyes futó- és kötősor váltás: 5-5 pont rétegenként Rajztechnika: 1 pont 6. feladat Maximális pontszám: 15 Helyes méretarány: 2 pont Helyes szerkezeti megoldás: 7 pont Helyes anyagjelölés: 2 pont Helyes méretmegadás: 2 pont Rajztechnika: 2 pont írásbeli vizsga 0621 13 / 13 2007. május 25