Nyelvtanulás | Német » Német szószedet - Schule, Schulsysteme, Arbeit

Adatlap

Év, oldalszám:2003, 5 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:857
Feltöltve:2007. július 15
Méret:72 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 Anonymus 2019. február 05
  Sziasztok! Marha jó szavak vannak beírva csak egy a baj, hogy sehogy sem tudom őket kinyomtatni és ez zavar. Jó lenne valahogy ezt megoldani! A segítséget előre is köszönöm.
Töltsd le a doksit és utána ki tudod nyomtatni (a szerk.)

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Schule, Schulsysteme, Arbeit Schule s Alter,-s,e Kinderkrippe,-n/ r Kinderhort,-es,-e r Kindergarten,-s,-¨s Lebensjahr,-es,-e singen, sang, h. gesungen spielen, h. zeichnen, h. s Gedicht,-es,-er s Märchen,-s,e Enttäuschung,-en Freundschaft schließen, schloss, h. geschlossen mit+D r Unterricht,-es,-e kostenlos e Art,-en e Grundschule,-n e Praktikantenschule,-n s Erstklässler,-s,schulpflichtig r Lernzirkel,-s,s Schüleraustauschprogramm,-es,-e mit erweitertem Mathematikunterricht bedeuten, h. ge s Fach,-s,-¨-er e Stunde,-n e Zahl,-en r Lehrer,-s,e Lehrerin,-nen r Direktor,-s,-e e Sekretärin,-nen r Lehrerzimmer,-s,s Klassenzimmer,-s,e Klasse,-n r Schüler,-s,e Schülerin,-nen r Mitschüler,-s,e Tafel,-n e Bank,-¨-e e Schultasche,-n s Heft,-es,-e s Schulbuch,-s,-¨-er s Kursbuch,-s,-¨-er s Arbeitsbuch,-s,-¨-er r Bleistift,-es,-e r Buntstift,-es,-e r Kuli,-s,-s / r Kugelschreiber,-s,- kor bölcsőde óvoda életkor énekelni játszani rajzolni vers mese csalódás barátságot

kötni vkivel tanítás ingyen(es) féle, fajta általános iskola gyakorló iskola első osztályos iskolakötelezett szakkör iskolai csereprogram matematika tagozatos jelent szak, tantárgy tanítási óra szám tanár tanárnő igazgató titkárnő tanári osztályterem osztály tanuló tanulólány osztálytárs tábla pad iskolatáska füzet tankönyv tankönyv munkafüzet ceruza színes ceruza toll / golyóstoll r Füller,-s,s Radiergummi,-s,r Spitzer,-s,r Ordner,-s,r Federhalter,-s,r Turnsack,-es,-¨-e e Schere,-n r Klebstoff,-es,-e e Büroklammer,-n lernen, h. erlernen, h. ge +A beherrschen, h. ge +A / wissen (weiß), wusste, h. gewusst +A e Lektion,-en r Titel,-s,Notizen machen, h. rechnen, h. schreiben, schrieb, h. geschrieben an+D, über+A e Aufgabe,-n e Übung,-en büffeln, h. auswendig mündlich schriftlich e Klassenarbeit,-en eine Klassenarbeit schreiben, schrieb, h. geschrieben in + D r Schulhof,-s,-¨-e e Stunde,-n r Turnsaal,-s,-¨-e r Umkleideraum,-s,-¨-e r

Speisesaal,-s,-¨-e r Korridor,-s,-e s Büro,-s,-s e Literatur,-en e Grammatik,-en e Fremdsprache,-n e Kunst,-¨-e r Sport,-s e Geschichte,-n r Mathematik,-s e Geographie / e Erdkunde,-n r Computertechnik,-s e Religion e Physik e Chemie e Biologie s Humanfach,-s,-¨-er streng autoritär töltőtoll radír hegyező mappa, iratrendező tolltartó tornazsák olló ragasztó gémkapocs tanulni megtanulni vmit tudni vmit lecke cím jegyzetelni számolni írni vkinek vmiről feladat gyakorlat magolni kívülről szóbeli írásbeli dolgozat dolgozatot írni vmiből iskolaudvar tanítási óra tornaterem öltöző ebédlő folyosó iroda irodalom nyelvtan idegen nyelv rajzóra testnevelés történelem matematika földrajz számítástechnika hittan fizika kémia biológia humán tantárgy szigorú tekintélyelvű, parancsoló r Pauker,-s,e Sprache,-n r Buchstabe,-n,-n s Wort,-es,-e / -¨-er s Verb,-es,-e r Sunstantiv,-es,-e r Adjektiv,-es,-e r Artikel,-s,s Zahlwort,-es,-¨-er s

Adverb,-s, Adverbien s Partizip,-s,-ien das Partizip Präsens,-s das Partizip Perfekt,-es s Gerundivum,-s s Infinitiv,-s,-e e Apposition,-en s Subjekt,-es,-e s Prädikat,-es,-e s Objekt,-es,-e s Attribut,-es,-e e Präposition,-en e Konjunktion,-en e Wortklasse,-n r Satzglied,-es,-er r Satz,-es,-¨-e konjugieren, h. ge +A deklinieren, h. ge +A e Komparation r Imperativ,-es e Adjektivdeklination,-en e Wortfolge,-n s Passiv,-s r Konjunktiv,-es,-e eine Sprache können, konnte, h. gekonnt s Ergebnis,-ses,-se e Leistung,-en nötig rührend s Klassentreffen,-s,gelingen, gelang, i. gelungen +D s Staatsexamen,-s,s Praktikum,-s s Vermögen,-s,geschweige denn kostenpflichtig ein Diplom erwerben (i), erwarb, h. erworben r Studentenkredit,-es,-e e Förderung,-en s Gesetz,-es,-e sich bewähren, h. ge magoló nyelv betű szó ige főnév melléknév névelő számnév határozószó melléknévi igenév folyamatos melléknévi igenév befejezett melléknévi igenév beálló melléknévi igenév

főnévi igenév értelmező jelző alany állítmány tárgy jelző elöljárószó kötőszó szófaj mondatrész mondat igét ragozni ragozni melléknévfokozás felszólító mód melléknévragozás szórend szenvedő szerkezet kötőmód egy nyelven tudni eredmény teljesítmény szükséges megható osztálytalálkozó sikerül vkinek államvizsga gyakorlat vagyon sőt, beleértve költségtérítéses diplomát szerezni kredit támogatás, segítség törvény megállja a helyét, kiállja a próbát Schulsysteme s Gymnasium,-s, Gymnasien e Fachmittelschule,-n e Fachschule,-n / e Berufsschule,-n e Realschule,-n e Hauptschule,-n e Gesamtschule,-n e Lehrstelle,-n e Fabrik,-en r Betrieb,-es,-e e Firma, Firmen s Unternehmen,-s,e Universität,-en / e Uni,-s e Hochschule,-n die pädagogische Hochschule,-n die Schule absolvieren, h. ge die Schule schwänzen, h. e Aufnahmeprüfung,-en sich immatrikulieren, h. ge e Note,-n s Lieblingsfach,-s,-¨-er eine Spezialklasse für +A eine

Klasse mit erweitertem unterricht . in erhöhter Stundenzahl lernen, h das Abitur ab/legen, h. r Schulabschluss,-sses,-¨-sse reif für die Schule e Schulpflicht vor/bereiten h. auf+A r Absolvent-en,-en gleichzeitig r Lehrlinge-s,-e berechtigen h. ge +A+ zu+D e Übriggebliebene-,-n e Voraussetzung-,-en r Verband-s,-¨-e s Pflichtfach-s,-¨er verwenden, verwendete, h. verwendet teilweise vermeiden vermied, h. vermieden +A gelungene r Anwalt-s,-¨e s Stipendium-s,Stipendien abhängig sein, war, i.gewesen von +D bei/bringen, brachte bei, h. beigebracht D+A gimnázium szakközépiskola szakmunkásképző olyan mint a szakközépiskola olyan mint a szakmunkásképző mindhárom fent említett iskolatípus egy épületben tanulóhely gyár üzem cég vállalat egyetem főiskola tanítóképző főiskola befejezni az iskolát lógni a suliból felvételi vizsga beíratkozni jegy, osztályzat kedvenc tantárgy speciális tagozatos osztály tagozatos osztály -ot emelt óraszámban tanulni

érettségizni iskolai végzettség iskolaérett iskolaköteles előkészíteni végzős egyidejűleg, egyúttal ipari tanuló, kezdő, újonc felhatalmaz, feljogosít vkit vmire fennmaradók feltétel szövetség, kötelék, viszony kötelező tárgy alkalmazni, felhasználni részben elkerülni sikeres jogász ösztöndíj függ valamitől megtanítani vkinek vmit e Regierung-,-en s Studentenheim-s,-e erhalten (ä),erhielt, h. erhalten +A zur Untermiete wohnen, h. kormány kollégium megkapni vmit albérletben lakni Arbeit e Arbeit,-en e Arbeitsstelle,-n arbeiten, h. ge r Job,-s,-s eine Stelle / einen Job suchen, h. eine Stelle / einen Job finden, fand, h. gefunden r Chef,-s,-s r Abteilungsleiter,-s,e Abteilung,-en für+A r Kollege,-n,-n r Arbeitsplatz,-es,-¨-e e Regel,-n sich an/passen, h. sich verwirklichen, h. ge unerträglich nach/denken, dachte nach, h. nachgedacht über+A die Stelle wechseln, h. e Kündigungsfrist,-en jm (D) kündigen, h. r Termin,-s,-e ordnungsgemäß

wahr/nehmen (i), nahm wahr, h. wahrgenommen +A sich verspäten, h. ge s Gehalt,-es,-e r Lohn,-s,-¨-e s Arbeitsverhältnis,-ses,-se r Arbeitgeber,-s,r Arbeitnehmer,-s,r Arbeiter,-s,r/e Berufstätige,-n,-n r/e Angestellte,-n,-n r Beamte,-n,-n e Steuer,-n e Krankenversicherung,-en e Arbeitslosenvesicherung,-en e Rentenversicherung,-en a Abgabe,-n r Arbeitsvertrag,-es,-¨-e vor/kommen, kam vor, i. vorgekommen sich bewerben (i), bewarb sich, h. sich beworben um+A bei+D e Bewerbung,-en r Lebenslauf,-s,-¨-e munka munkahely dolgozni munka munkát keresni munkát találni főnök osztályvezető osztály munkatárs munkahely szabály beilleszkedni megvalósítja magát elviselhetetlen elgondolkodni vmin munkahelyet változtatni felmondási idő vkinek felmondani előre megbeszélt időpont rendesen vmit tudomásul venni elkésni fizetés bér munkaviszony munkaadó munkavállaló munkás dolgozó alkalmazott köztisztviselő adó betegbiztosítás munkanélküli biztosítás

nyugdíjbiztosítás járulék munkaszerződés előfordul megpályázni vmit vhol pályázat életrajz