Vallás | Keresztény » Szántai Pál - Mindenkinek a maga baja

Alapadatok

Év, oldalszám:2024, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:12

Feltöltve:2024. január 06.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:
Bibliai füzetek sorozat

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Bibliai füzetek sorozat 19. füzet Szántai Pál Mindenkinek a maga baja Bibliai füzetek sorozat 19. füzet Ajánlás Ajánlom ezt az írásomat szó szerint mindenkinek. Fiataloknak, hogy tanuljanak belőle, időseknek, hogy mire vigyázzanak. Mert ha valaki nem fiatalon hal meg, akkor meg fog öregedni. Akkor pedig jól jönnek majd ezek a tanácsok Előszó Minden írásomnak van apropója. Ennek is Én is megöregedtem Elértem a 65 életévemet és nyugdíjba mentem. Életemben nagyon sok könyvet vásároltam, amikről azt gondoltam, hogy majd nyugdíjas éveimben el fogom ezeket olvasni. Ugyanis munka és gyerekek mellett akkor erre nem volt idő. Nyugdíj felé közeledve már kezdtem visszavenni a tempóból. Kezdtem elkényelmesedni Már nem igazán akartam sportolni, egyre kényelmesebb életmódot folytattam. A gyerekek már kirepültek a családi fészekből. A feleségemmel így egyre többször mentünk el a sógoromékkal hosszú hétvégékre valamelyik

hazai szállodába, élvezni, hogy nem nekünk kell főzni, mégis finomabbnál finomabb ételeket ehetünk, ha megszomjazunk sörözhetünk, borozhatunk és nem utolsó sorban a szálloda wellness részlegét is kipróbáltuk. Ezzel az életmóddal nagyon elégedett voltam. De hát ez túl szép volt ahhoz, hogy ez így maradjon Egyszer csak utolért a baj, ami betegségek formájában jelentkezett. Az eucharisztikus kongresszus előtt, minden mise alkalmával, direkt a kongresszusra írt imát mondtunk el. Az imában benne volt, hogy az Úr orvosunk és békességünk. Arról már meggyőződtem, hogy az Úr hihetetlen lelki békével tud ellátni. Ezért automatikusan azt is elfogadtam, hogy ő az orvosunk Nem téptem meg a ruhámat, mint annak idején a zsidók, de sírtam, könyörögtem a gyógyulásért. Egyszer csak azt vettem észre, hogy mintha a gyógyulás útjára léptem volna. Amikor a feleségem hazaért, rögtön el is dicsekedtem neki. Mindenkinek a maga baja Nagyon

vigyázzunk a dicsekvéssel! Istenünk nem túlzottan kedveli a dicsekvéseinket. Pál apostol is arra int bennünket, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék (1 Kor 1, 31). Ez a felszólítás azokra is igaz, akik a betegségükből gyógyulnak fel. Én is hibáztam ebben, nem is egyszer. A betegségem épp, hogy kezdett visszafordulni, épp, hogy kezdett az állapotom javulni, én már dicsekedtem vele. Igazából azzal dicsekedtem, hogy az Isten milyen rövid idő alatt meghallotta kéréseimet, és milyen gyorsan cselekedett. Azzal próbáltam hiúságomat legyezgetni, hogy ez biztosan azért van, mert fontos vagyok neki. Utólag bevallom ez egyszer sem jött be. A dicsekvés után minden esetben jóval nagyobb lett a betegségem Mert írva vagyon, hogy a kegyelem tart meg a hit által és ez (a hit) nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez; nem cselekedetből, hogy senki ne kérkedjék (Ef 2, 8-9). Be kell látni, mi csak eszközök vagyunk Isten terveiben, ha felvállaljuk

ezt a szerepet. Ha kötelességünknek érezzük az evangélium hirdetését, akkor vállalnunk kell azt a szerepet, amit Isten nekünk szánt. 2023. szeptember 20 1 Bibliai füzetek sorozat 19. füzet Egyébként is, mindenünk, amink van azt Istentől kaptuk. Még az egészségünket is Nekünk csak egy valamink van. Alázattal szolgálhatjuk Isten céljait Csak ez az, amivel viszonozni tudjuk mindazt a jót, amit Istentől kapunk. Isten szolgálata azonban feltételeket támaszt velünk szemben. Pedig nekünk, keresztényeknek egy életen át kell változnunk, hogy minél jobban meg tudjunk felelni az isteni elvárásoknak. Ehhez azonban kiváló önismerettel kellene rendelkeznünk. Ilyennel nagyon kevesen rendelkeznek. A többieket Isten a saját eszközeivel segíti a fejlődésben Ennek azonban ritkán szoktunk örülni. Isten ugyanis olyan élethelyzetet teremt számunkra, ahol kiszenvedjük magunkból a javulást. Nekem is nagy hiányosságom volt, hogy nem tudtam a

családon és a jó barátaimon kívül másokat szeretni. De be kell vallanom, hogy igazából leginkább csak magamat szerettem És ezt nem ismertem fel. Isten segített, hogy felismerjem hiányosságomat, és változzak is meg Mivel nem szenvedtem semmilyen betegségben, ezért közömbös voltam mások bajai iránt. Na nem teljesen, de alapvetően igen. Fájdalmaikban nem sajnáltam őket, nem voltam irányukba empatikus. A Jóisten ezt egyszerűen megoldotta Beteg lettem A fogaim sorra gyulladtak be, a gyulladást követően kilazultak és kiestek. A baj nem jár egyedül Gyanítom azért, mert ebből még nem tanultam. Először csak a térdízületem kezdett el fájni, majd a csípő ízületem. Na ez már sok volt Elkeseredésemben elkezdtem Istennel perlekedni, mert hiába imádkoztam, könyörögtem, a betegség csak elhatalmasodott. Pedig a Bibliában írva vagyon, hogy a keserűségnek valamely gyökere felnövekedve bajt ne okozzon (Zsid 12, 15). Minél jobban perlekedtem,

annál nagyobbak voltak a fájdalmaim. Mert az is írva vagyon, hogy ne zúgolódjunk, mert különben elveszünk (1 Kor 10, 11). Egy idő után beletörődtem Isten akaratába és jól tettem. Mert írva vagyon, hogy nem csak bele kell törődnünk a bajba, hanem még hálát is kell adnunk érte (Ef 5, 20). El kell fogadnunk, hogy ez Isten akarata (1 Thess 5, 18) És nem azért teszi ezt velünk mert nem szeret bennünket. Sőt éppen azért, mert nagyon szeret bennünket. Mert akit szeret az Úr megfenyíti; megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad (Zsid 12, 6). Emlékezzünk vissza, szüleink is próbáltak nevelni bennünket szóban, ha azonban nem fogadtuk meg szavaikat, megfenyítettek bennünket. Ők azonban csak néhanapján, a maguk kedve szerint fenyítettek, Isten azonban javunkra, hogy szentségében részesüljünk (Zsid 12, 10). Első pillanatban semmiféle fenyítés nem jár örömmel, hanem keserves, ámde utóbb a megigazulás békességes gyümölcsével fizet

azoknak, akik abban edződnek (Zsid 12, 11) Én azonban akkor még ezektől a felismerésektől - hiányos ismereteim miatt – igen távol voltam. A beletörődésemet követően valami azt sugallta, hogy a Bibliából el kell olvasnom újra a leveleket. Olvasás közben egy új világ tárult fel előttem Olyan Igerészekkel találtam magam szemben, amikre azelőtt egyáltalán nem is emlékeztem. Jakab azt írja levelében, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok (Jak 5, 16). Itt el kellett gondolkodnom Én idáig azt a gyakorlatot követtem, hogy kértem Istent, mivel tudtam, hogy azért kell Őt kérni, hogyha eleget tesz kéréseinknek, nehogy azt higgyük, hogy csak a vak szerencse miatt történt. Itt pedig az van írva, hogy ne magamért imádkozzak, hanem a többi betegségtől szenvedőért, és könyörögjek a gyógyulásukért. Hát persze! Ha érettük könyörgök és imádkozok, akkor sajnálom őket bajukban, jobban, mint magamat. Így vezet át Isten az

önszeretetből mások szeretetére. Mások pedig könyörögnek értem, és így gyógyulhatok meg Tehát 2023. szeptember 20 2 Bibliai füzetek sorozat 19. füzet betegségünkben egymásra vagyunk utalva. Azonban, ha jobban belegondolunk, itt most megtaláltuk a kereszténység egyik fontos alapelvét, az egymásra szorultságot. Mert ez az alapelv nem csak a betegség legyőzésében meghatározó, hanem vallásunk minden részét átjárja. Többek között ezért is mondják, hogy a kereszténység egyértelműen közösségi hit Csak a közösség tudja produkálni az ilyen mértékű segítést egymáson. Itt van például a karizmatikusok közössége, melynek a feleségem is tagja. Csoportjuk szinte rendszeresen imádkozik tagjaik, vagy a tagjaik által ajánlott más személy egészségéért, gyógyulásáért. Sajnos kevés az ilyen közösség egyházunkban Azt gyanítom, hogy a városiasodás folyamatának erősödésével az emberek egymás közötti kapcsolata

fellazult, személytelenné vált. Ezzel arányosan a kereszténység elvesztette közösségi jellegét. Pedig vallásunknak ez a lelke A közösség jelentette az erkölcsi visszatartó erőt is. Mert ha egy közösségben letérsz a helyes útról, rögtön nyúl utánad két – három segítő kéz, hogy vissza segítsen az igaz útra. Ha nem sikerül visszaállítani vallásunk közösségi jellegét, a keresztény vallás fel fog morzsolódni. A közösség ereje kell, hogy az egyén mögött álljon, bátorságot és tartást adjon a nehéz időkben. De a társadalmi kitekintés után térjünk vissza a betegség kezelésére. Azt már megértettük, hogy a gyógyuláshoz az a jó, ha imádkoznak érted. Pál apostol is betegséggel küszködött A Sátán angyala okozta testi kínjait. Ezért az Úrhoz könyörgött, hogy enyhítse fájdalmait Az Úr azonban azt mondta neki: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm az erőtlenség által győz. Ezért Pál apostol nagy

örömmel dicsekedett a saját erőtlenségével, hogy Krisztus ereje lakozzék benne (2 Kor 12, 7-9). Megtanulta azt is, hogy amely egészségi állapotban van, azzal legyen megelégedve (Fil 4, 11). Jakab levelében azt tanácsolja, hogy ha beteg valaki, hívja magához a gyülekezet vénjeit és azok imádkozzanak felette (Jak 5, 14). Ő is azt mondja tehát, hogy az a célra vezető, ha mások imádkoznak érettünk. Miután a leveleket elolvastam, átértékeltem először is a viszonyulásomat a betegségeimhez. Úgy tekintettem rájuk, mint lehetőségre. Lehetőségre a megtéréshez Mindenkinek a maga baja a legfontosabb, a legnagyobb. Ezen sikerült túllépnem Rájöttem, hogy betegségem az isteni tanítás része. Hogy meg tudjam érezni mások szenvedéseit Ne az én bajom legyen a legnagyobb. Feleségem édesanyja állandó, rendkívül erős fejfájással küszködik Karácsony este nálunk volt. Láttam fájdalmait Egyre többször imádkoztam és könyörögtem érte

És láss csodát nem magamért, hanem érte. Látva iszonyatos fájdalmait, kértem az Istent, hogy ha lehet adjon át az ő fájdalmából, mert én még jobban el tudom viselni, ő pedig már az elviselhetőség határán van. Amióta fáj a feje, 20 kilót fogyott Az orvosok pedig egyelőre tehetetlenek. Most itt tartok Ez már a mások szeretetének az első lépései Tudom messze vagyok még a végétől. Most az ízületeim nem fájnak annyira Cserébe kaptam egy kis influenza vírust. Az emberek lelki átformálása nem megy máról holnapra De én igyekszem megváltozni Dícsértessék a Jézus Krisztus! 2023. szeptember 20 3