Vallás | Tanulmányok, esszék » Avilai Szent Teréz - A Tökéletesség Útja és A Belső Várkastély, kivonatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 15 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:104

Feltöltve:2007. december 08.

Méret:171 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2014. október 31.
  Még nem találkoztam ilyen szépen, rendezetten összeszedett kivonattal. Nagyon megkönnyíti a mondanivaló áttekintését. Köszönettel.

Tartalmi kivonat

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ KIDOLGOZOTT TÉTELEK 1. Ismertesse a Neumann-elvű számítógép felépítését! Írja le egyszerűsítve a számítógép blokkvázlatát! 2 A Windows alapszolgáltatásai. Programok indítása Windows környezetből 3 Ismertesse a tabulátor használatának lehetőségeit és módját? . 5 Mi a relációs adatbázis? Mi az adatmodell? Ismertesse az adatmodell készítésének főbb lépéseit! . 6 2. Az információ fogalma, mérése Kódolás, dekódolás Az ASCII kód Fixpontos, lebegőpontos számábrázolás 9 Ismertesse a bittérképes és vektorgrafikus képek közötti különbséget! Sorolja fel a grafika készítés programbeli eszközeit! Ismertesse a grafikai programcsomagok szolgáltatásait. 10 Mi az Internet? Sorolja fel az Internet szolgáltatásait! Ismertesse az Internetes címek felépítését! . 11 Sorolja fel a diagramok részeit, ezek hogyan módosíthatók? . 12 3. Számrendszerek: decimális, bináris,

hexadecimális Átszámítások a felsoroltak között 14 Ismertesse a fájl- és könyvtárkezelés műveleteit! Egy fájlkezelő segédprogram (pl.: Windows Intéző vagy Windows Commander) használatának bemutatása! . 15 Ismertesse az adatvédelem lehetőségeit a táblázatkezelőjében! . 16 Táblák közötti kapcsolatfajták. Táblák összekapcsolása Két adattábla közötti reláció létrehozása 18 4. Adat fogalma Adattárolás a számítógépen A számítógép memóriái: ROM, RAM 19 Ismertesse az operációs rendszer feladatait, csoportosítását! Kommunikáció a számítógéppel. 20 Ismertesse az oldalbeállítás, és formázás lehetőségeit a szövegszerkesztőjében! Milyen mértékegységeket használ a szövegszerkesztője? . 20 Mi a tartomány (blokk), hogyan lehet kijelölni, hivatkozni rá milyen műveleteket végzünk velük? Hogyan lehet több tartományt kijelölni, kezelni? . 22 5. Ismertesse a számítógép központi egységének

felépítését, működését! 22 A hálózat fogalma, létrehozásának célja. A hálózatok kiterjedtsége, topológiája Felhasználói jogosultságok Ismertesse a hálózati adatátviteli lehetőségeket, felhasználói csoportokat!. 23 Ismertesse a képek elhelyezésének és formázásának lehetőségeit a szövegszerkesztőjében! . 25 Milyen módszereket ismer az adatkeresésre? Hogyan tud adatokat leválogatni, lekérdezni megadott szempont szerint? Milyen lekérdezési típusokat ismer? . 26 6. Ismertesse a szövegszerkesztés lépéseit! Milyen szövegegységeket különböztetünk meg? 29 Ismertesse a grafikus felhasználói felületét, logikáját. A Windows ablak részei és funkciói Futó programok közötti váltás, az ablakok közötti adatcsere lehetőségei a Windows-ban. 29 Ismertesse a bemutató (prezentáció) készítés célját, a készítés lépéseit. Diák szerkesztésének és megtekintésének lehetőségei 30 Milyen módszereket ismer a

táblák rekordjainak sorba rendezésére adatbázis-kezelő programban? Mi a különbség a fizikai és a logikai rendezés között? . 31 7. Mi a hardver kompatibilitás? Ismertesse a moduláris felépítést, és előnyeit! 31 Ismertesse a fájl/állomány fogalmát, típusait! Attribútumok, szerepük. 32 Mi a különbség az abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozás között? Mikor melyiket használja? . 32 Adatok megjelenítése képernyőn (jelentések készítése), ill. adatok nyomtatása Ismertesse az adatbázisok karbantartásának feladatait! 33 8. Ismertesse a lemezkezelés és karbantartás eszközeit (formattálás, másolás, töredezettség-mentesítés, hibaellenőrzés és javítás)! 34 Mi az E-mail? Ismertesse milyen lehetőségeket, szolgáltatásokat nyújt az ön által használt levelező program? . 35 Ismertesse a körlevél készítés folyamatát, a körlevélben használható szerkezeteket!. 36 Hogyan tud adatokat rendezni a

táblázatkezelőjében? Mikor érvényesül a többszempontos rendezés? Milyen lehetőségek vannak az adatok szűrésére? . 38 9. Ismertesse az IBM PC minimum kiépítéséhez konfigurációt, bővítési lehetőségeket, fejlődési trendeket! 39 Hogyan kapcsolódhatunk az Internetre? Soroljon fel böngésző programokat, és ezek szolgáltatásait! . 40 Ismertesse a stílus fogalmát! Mi a stílus lap? Milyen lehetőségek vannak egy szöveg nyelvtani ellenőrzésére?. 42 Adatbázis–kezelő program feladatai és funkciói. Mit nevezünk adatbázisnak? 43 10. Ismertesse a leggyakrabban alkalmazott háttértárolókat, és a velük kapcsolatos tudnivalókat! 44 Ismertesse a helyettesítő karaktereket! Könyvtár és állomány keresése (konkrét példa)!. 45 Ismertesse a táblázatkezelő függvénytípusait! Ismertesse a függvények felhasználási lehetőségeit, szabályait. 45 Mi a rekord? Mi a mező? Milyen szabályokat kell betartani a mezőnevek képzésénél? Mit

nevezünk normalizálásnak? . 46 11. Sorolja fel, és jellemezze a leggyakrabban használt perifériákat! Részletezze a monitorok, és a nyomtatók típusait! 49 Ismertesse a Windows operációs rendszer felépítését: a képernyőkép részei. Sajátgép-ablak szerepe, használata Startmenü, programok keresése, indítása! . 50 Ismertesse az oldal részeit (margó, szövegtükör, fejléc, lábléc, lábjegyzet)! Hol helyezkednek el? Milyen beállítási lehetőségeik vannak? . 50 Milyen lehetőségeket kínál táblázatkezelője a táblázatok igényes megjelenítésére, kinyomtatására? Hogyan tudja a táblázatkezelő munkakörnyezetét testre szabni? . 51 12. A szoftverek csoportosítása A szoftverbeszerzés szempontjai Ismertesse a szoftverüzemeltető feladatait! 52 Mutassa be a Windows kellékek programcsoport szolgáltatásait! . 53 Hogyan épül fel egy táblázat, milyen elemei vannak? Mi a cella, mi lehet a tartalma? . 53 Milyen szövegszerkesztő programokat

ismer, mik ezek előnyei, hátrányai? Milyen általános szolgáltatásai vannak egy szövegszerkesztőnek? . 54 13. Ismertesse a számítógép indítási lehetőségeit, bootolási folyamatát, és a setup alapvető beállítási lehetőségeit! 55 Milyen formázási műveletek végezhetők a bekezdésen, ismertesse ezek módját!. 56 Milyen területeken alkalmazható a multimédia? Milyen hardverfeltételei vannak a multimédiás alkalmazásoknak? . 58 Milyen diagram típusokat ismer? Soroljon fel néhány példát, hogy melyiket mikor használná! . 58 14. Logikai műveletek, igazságtáblák Műveletek végrehajtási sorrendje 59 Ismertesse az új operációs rendszer telepítése előtti feladatokat, és a telepítés lépéseit. 60 1 Hogyan tud adatot bevinni a cellába és ennek mik a szabályai? Milyen típusú adatokat használ a táblázatkezelő? . 61 Ismertesse a képernyőmaszkok (űrlap) tervezésének szempontjait, felhasználóbarát képernyő készítés

szempontjait az ön által használt adatbázis-kezelőben! . 62 15. Új programok telepítése Windows alá A Windows testre szabása Rendszerkarbantartás Windows alatt 63 Hogyan lehet nagyméretű táblázatokat, több táblázatot kezelni? Hogyan tudja más táblázatok adatait használni?. 63 Milyen formázási műveletek végezhetők karaktereken, ismertesse ezek módját?. 64 Ismertesse az Internetes e-mail címek felépítését! Mit tartalmaz az e-mail fejléce? Milyen szabályokat kell betartani e-mail írásakor? . 64 16. A számítógépes hálózatok részei Ismertesse a hálózatokban használt hardver eszközöket Soroljon fel hálózati protokollokat 66 Mi a prezentáció, milyen felhasználási lehetőségei vannak, milyen szolgáltatásokat nyújt az ön által használt program? . 67 Soroljon fel néhány kiadványszerkesztő szolgáltatást, ami a szövegszerkesztőjében is elérhető! . 68 A számítógépes vírusok fajtái. Soroljon fel néhány jelet, ami

vírusfertőzésre utal? Milyen védekezési óvintézkedéseket tenne? Soroljon fel néhány vírusirtó programot, ismertesse a használatukat, szolgáltatásaikat!. 68 17. Ismertesse a Windows memóriakezelésének elveit, beállításait! (Hagyományos, virtuális memória) 69 Ismertesse a fájl, könyvtár és lemezműveleteket az Ön által tanult Windows rendszerben!. 70 Mit nevezünk szimbólumnak, milyen szimbólumot használt az Ön által tanult szövegszerkesztőben? Hogyan illeszthetünk be egy szövegbe szimbólumokat és képeket? . 70 Ismertesse az Ön által tanult adatbázis-kezelő programban az űrlapok használatának jelentőségét és lehetőségeit (űrlap típusok, űrlapkészítés, mezővédelem az űrlapon)!. 70 18.a Jellemezze a CD-t, DVD-t (felépítés, típus, kezelés, alkalmazás)! 70 Ismertesse a Windows operációs rendszer felépítését: a képernyőkép részei, startmenü, sajátgép-ablak szerepe, használata. Programok keresése,

indítása. 72 Mi a lekérdezés, mire használjuk, hogyan lehet lekérdezést létre hozni az Ön által tanult adatbázis-kezelő programban? . 72 Milyen digitális képfeldolgozó programokat ismer? Ismertesse az Ön által tanult képfeldolgozó program szolgáltatásait!. 72 19.a Mit jelent a lemezformázás, milyen formázási módok vannak? 72 Programozási alapfogalmak (programnyelvek, programszerkezetek, elágazások, ciklusok). 72 Mutassa be a vágólap használatát és jelentőségét! . 76 Ismertesse az adatbázis-kezelés alapfogalmait (adatbázis, adatmodell, adattábla, relációs adatbázis, mező, rekord)!. 76 20. Hasonlítsa össze a parancsorientált és grafikus operációs rendszer kezelését! Segítségkérés lehetőségei 76 Speciális objektumok használata (kép, rajz), hatásuk a szövegre. Csatolás és beillesztés közötti különbség 76 Programozási alapismeretek (algoritmus fogalma, eljárások, függvények, elemi algoritmusok). 77 Interneten

belül hogyan azonosítják a számítógépeket? Sorolja fel és jellemezze az Internet szolgáltatásait! . 77 1. Ismertesse a Neumann-elvű számítógép felépítését! Írja le egyszerűsítve a számítógép blokkvázlatát! Neumann elv: - kettes számrendszeren alapuljon,(fizikailag legkönnyebben leképezhető) - felépítése legyen teljesen elektronikus, - rendelkezzen memóriával, - rendelkezzen tárolt utasításokkal, - elemi matematikai műveletekre visszavezethető legyen Neumann féle arhitechtúra: párbeszédes berendezések a be/és kivitelhez Bemeneti egység be/kiv egység CU ALU (vezérlőegy-ség) (Aritmetikai, Central Unit Logikai Egység) Aritmetical Logical Unit Operatív memória Háttértárolók CPU (központi végrehajtó egység) Central Processing Unit 2 Kimeneti Egység A Windows alapszolgáltatásai. Programok indítása Windows környezetből A Windows alapszolgáltatásai: - Jegyzettömb Paint Számológép WordPad CD lejátszó

hangerőszabályzó hagrögzítő hálózati funkciók (közvetlen vagy telefonos) Internet Explorer Programok indítása Windows környezetből: Start/Futtatás (Tallózás gombbal megkeresni az indító állományt) Start/Programok (feltéve, ha az ikonja ott megtalálható) Sajátgép – megfelelő meghajtó, azon belül mappa, és azon belül indító ikonra való 2x-es klikkeléssel. Intéző (elérhető a Start/Programok-ból, vagy a Start gombra a jobb oldali egérgombbal való klikkeléssel) segítségével. Valamelyik Windows alatt is futó fájlkezelővel (pl. Windows Commander) Új programok telepítése: A telepítõ lemezt vagy CD-t berakom, majd az elõbb említett módon elindítom róla a setup vagy install programot. Windows elemek utólagos telepítésekor a Sajátgép/Vezérlõpult/Programok hozzáadása (vagy Start/ Beállítások/ Vezérlõpult/Programok Hozzáadása) lehetõséget választom. Innen lehet azokat a programokat is utólagosan eltávolítani

(Uninstallálni), amelyekre már nincs szükségem és a megjelenõ párbeszédablakban megtalálható. Windows testre szabása: Start-beállítások-vezérlőpult-megjelenítés menü. Háttér Beszúrhatunk egy lépet, mely az asztalon fog elhelyezkedni. Alapban BMP, de ma már lehet bármilyen képet beszúrni. Beállíthatunk még dinamikus hátteret is, weboldalt (Web fül, Active desktop parancs) Képernyőkímélő Képcső beégését gátolja, beállíthatjuk, hogy mennyi idő inaktivitás után kapcsoljon be, jelszóval védhetjük a visszatérést, és befolyásolhatjuk az energiagazdálkodást: monitor, merevlemez kikapcsolása, készenléti üzemmód. Megjelenés Ablakunk részeit állíthatjuk be: betű, szín, ablakszegély. Választhatunk séma alapján, vagy egyesével is lehet az ablakrészeket formálni. Hatások Alapikonokat cserélhetjük le (sajátgép, kuka, stb.), effektek (áttűnések, karakterek lesimítása, tartalom mutatása ablak húzása közben, stb.)

Beállítások Színfelbontást (4, 8, 16, 32 bit) és képernyőfelbontást (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, stb.) lehet állítani A tálca megjelenése Start-beállítások-tálca és start menü menü. Általános Autamtikus elrejtés, mindig látható, kis ikon, óra, testreszabott menük (gyorsindító) Speciális Start menü ikonjainak törlése, másolása, létrehozása Egér 3 Start-beállítások-vezérlőpult-egér menü. Mutatók Sémák, v egyedi mutatók lecserélése Gombok Jobb és bal cseréje, megnyitás