Nyelvtanulás | Német » Német középfokú tesztek, fordítások

Alapadatok

Év, oldalszám:2001, 94 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:8671

Feltöltve:2004. november 07.

Méret:685 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 aangi69 2014. november 30.
  Szuper! Nagyon köszönöm!
11111 kirakri 2014. október 15.
  OK Köszönöm!
11111 majlingerj 2014. február 08.
  Nagyon köszi, szuper, hogy van megoldása is OK
11111 Sztike87 2012. szeptember 17.
  Nagyon jól lehet belőle önállóan is gyakorolni. Köszönöm.
11111 25Edina 2010. április 17.
  Szuper, hogy értelmes dolgokhoz is hozzáférhetek ingyen. Köszi

Tartalmi kivonat

ELŐSZÓ Könyvünk 15 teljes középfokú nyelvvizsgára felkészítő írásbeli feladatsort tartalmaz. A gyakorlókönyv összeállításakor arra törekedtünk, hogy a feladatok ne csak pusztán a vizsgázók nyelvtani ismereteinek ellenőrzését szolgálják, hanem megoldásukkal általános ismereteiket is bővíthessék illetve ellenőrizhessék a tesztfeladatok megoldásakor, ha a nyelvtani problémát helyesen meg tudják oldani. A fordítandó szövegekkel igyekeztünk olyan témákat kiválasztani, melyek fordításakor napjaink aktuális témaköreiben lexikai ismereteiket is gazdagíthatják könyvünk segítségével a középfokú nyelvvizsgára készülők. A tesztek mindegyikéhez, ezen kívül pedig minden feladattípus 5-5 gyakorlatához a könyv végén találhatnak megoldást is. A fordítási feladatok esetében a megoldás csak egy a lehetséges sok helyes közül. Ezekkel be szeretnénk mutatni, mire számíthatnak a vizsgázók, milyen stílusértékű

megoldást várnak tőlük a vizsgán. A következő néhány oldalon szeretnénk néhány tippet adni, hogyan tökéletesíthetik a technikájukat, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyenek. A felkészüléshez sok sikert kívánunk: Szeged, 2001. szeptember 25 a szerzők Megoldási tanácsok A középfokú nyelvvizsga írásbeli részén ötféle feladattal mérik a vizsgázók nyelvtudását. A vizsga két részből áll: az első részben egy 50 kérdéses feleletválasztós tesztet kell megoldani 30 perc alatt minden segédeszköz nélkül. Itt tehát a szótár használata nem megengedett A második részben fordítási (németről magyarra, magyarról németre), szövegértési és fogalmazási feladatot kell teljesíteni. Ezekhez nyomtatott szótár használható. A feladatok megoldásának sorrendje nem kötött, megoldásukhoz 3 óra áll rendelkezésre. 1. TESZT (Maximális pontszám: 15) A tesztek megoldásánál nagyon fontos tényező az idő. Gyakorláskor tehát mindig

ellenőrizzük, mennyi idő alatt, milyen eredménnyel tudjuk megoldani ezt a feladatot. A tesztfeladatoknál 4 megoldási javaslat közül kell eldönteni, melyik a helyes. Mindig van helyes megoldás, és mindig csak egy megoldás helyes. Ne írja a könyvbe a megoldást, mert akkor csak egyszer használhatja! Mindenhová írjon javaslatot, még akkor is, ha nem tudja a megoldást, mert 25%-os esélye van, hogy eltalálja a helyeset. Tippelés vagy bizonytalanság esetén mindig tegyen kérdőjelet a megoldás mögé, hogy ellenőrzéskor tudja, erre a kérdésre vissza kell térnie, itt valami nem volt világos. Így fény derülhet még olyan nyelvtani részekre, igevonzatokra, egyéb bizonytalanságokra, amelyekből sokat tanulhat. Tudását gyarapíthatja Ez a könyvünk célja A négyféle megoldás közül gyakran 2 helytelen könnyen kizárható, és akkor már csak kettőből kell választani. Nézze meg, hogy melyik biztos nem jó, mert helytelen az igealak, nincs a

mondatban alany, nem jó a szórend stb. Típushiba, hogy nem ismerik föl, hogy a mondat Passivban van, mert nincs benne alany. Fordítsa le a mondatot, ellenőrizze, ki végzi a cselekvést, és utána keresse ki a helyes megoldást. Ezzel nagyon sok hiba kiküszöbölhető A legfontosabb az ellenőrző fázis, hiszen itt derül fény a hiányosságokra. A könyv hátuljában megtalálhatóak a tesztmegoldások. Pipálja ki a helyeseket, karikázza be a helyteleneket, és írja mellé, mi lett volna a helyes megoldás. Ezután ne sajnálja az időt, lapozzon vissza, és nézze meg mit és miért rontott el! Írja ki egy füzetbe vagy szótárfüzetbe a hibáit, az átnézendő nyelvtani területeket. Sose fogjon rögtön hozzá a következő teszthez! Először tanulja meg, amit nem tudott, nézze át az átnézendő nyelvtani részeket. Ezért a könyv vége felé haladva egyre jobbnak kell lennie az eredményeinek A teszt értékelése: 0 - 16 = 1 37 - 38 = 9 17 - 19 = 2 39 - 40

= 10 20 - 22 = 3 41 - 42 = 11 23 - 25 = 4 43 - 44 = 12 26 - 28 = 5 45 - 46 = 13 29 - 31 = 6 47 - 48 = 14 32 - 34 = 7 49 - 50 = 15 35 - 36 = 8 2. FORDÍTÁSOK (Maximális pontszám: 25) 2.1 Magyarról németre: Mérjük az időt, hogy lássuk, megfelelő tempóban tudunk-e dolgozni, hiszen csak kb. 45 perc jut a megoldásra Az első lépés, hogy olvassuk végig a fordítandó szöveget A szótárban egy szóhoz több megfelelőt is találunk. Ha nem tudjuk, miről szól a szöveg, nem tudjuk kiválasztani a szövegkörnyezetnek megfelelő alakot. A vizsgán nincs idő piszkozat írására, ezért szokjuk meg a megfelelő módszert, amivel időt nyerhetünk magunknak ahhoz, hogy elkerülhessük a piszkozatírást. Írjunk a papírra úgy, hogy mindig hagyjunk ki egy sort Így esetleges javításnál egy vonallal áthúzzuk a helytelent, és föléírjuk a helyes megoldást. Mondatról mondatra fordítsuk le a szöveget. Az ismeretlen szavakat írjuk ki magunknak egy

szótárfüzetbe, hiszen megtanulva ezeket nemcsak a szókincsünket növeljük, hanem a megfelelő szavak ismeretével rövidíthetjük a megoldási időt is. Fordítás közben mindig gondoljunk rá, hogy a fordítandó szöveg tele van nyelvtani problémákkal. Ismereteinket alkalmazzuk helyesen Ügyeljünk a szórendre, a helyes igeidőre, igevonzatokra, nyelvi fordulatokra, sõt a helyesírásra is! Gondoljuk át, mikor használhatunk Passivot ill. zu + Infinitives szerkezetet Ne tévesszük el, melyik kötőszó milyen szórendet vonz! A feladatnak még nincs vége azzal, hogy a szöveg végére értünk. Elmaradhatatlan, hogy az eredeti szöveget tegyük félre, és olvassuk el a fordításunkat. Nézzük meg, hogy értjük-e, amit fordítottunk Észre vehetjük, hogy nincs alany, helytelen a szórend, kevergetjük az igeidőket stb. Tökéletesítsük a fordításunkat áthúzva a helytelent, föléírva a helyeset és ügyelve arra, hogy helyes, jó stílusú és érthető

legyen! A kiírt szavakat ne felejtsük el megtanulni! 2.2 Németről magyarra: A módszer ugyanaz, mint a magyarról németre fordításnál Olvassuk el a szöveget, sorkihagyással írjunk, a szavakat jegyezzük föl a szótárfüzetünkbe, hogy megtanulhassuk őket. A legfontosabb pedig, hogy mikor végigértünk a szövegen, akkor olvassuk vissza a kapott magyar szöveget. Magyarosítsuk, mert nem az a fontos, hogy szóról szóra ugyanaz legyen, mint az eredeti, hanem az, hogy magyarul legyen. Sokszor maradnak benne értelmetlen mondatok Ne hagyjunk ilyet benne, mert akkor nem értettük az eredetit. A szöveg egészét ismerve próbáljuk meg kikövetkeztetni, miről is lehet benne szó. Ne hagyjuk ott azzal a sóhajjal, hogy nem értem, nem tudom. Mindannyian beszéljük az anyanyelvünket, használjuk is! Választékosan, megfelelő stílusban, gördülékenyen, világosan fogalmazzunk. Azért túlzásokba se essünk, maradjunk a szövegnél! 3. SZÖVEGÉRTÉS (Maximális

pontszám: 20) A rendelkezésre álló idő kb. 30 perc Olvassuk végig a szöveget, és olvassuk el a hozzá kapcsolódó kérdéseket. Próbáljunk meg képet kapni róla, miről is szól a szöveg, és hol helyezkednek el benne a kérdésekre adandó válaszok. Nem kell szóról szóra értenünk a szöveget! Csak azokat a szavakat keressük ki a szótárból, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a válaszadáshoz. Típushiba, hogy nem a kérdésekre válaszolnak a vizsgázók, hanem csak lefordítják az odaillő mondatokat. Itt azonban nem ez a feladat. Előfordulhat, hogy egy kérdésre több helyről kell összeszedni a válaszokat Jelöljük meg különböző aláhúzással vagy színnel, hol vannak elrejtve a válaszok. Olvassuk el a kérdést, és próbáljunk meg semmit sem kifelejtve emlékezetből válaszolni. Így elkerüljük a mechanikus fordítást Válaszunkban foglaljuk össze a lényeget, de ne veszítsünk az információmennyiségbõl!. 4. IRÁNYÍTOTT

FOGALMAZÁS (Maximális pontszám: 15) A rendelkezésre álló idő kb. 30 perc Két téma közül választhatunk Az egyikben általában levelet kell írni, a másikban pedig fogalmazást. Ne a levélformától rettenjünk el, hanem azt a témát válasszuk, amelyikről többet és jobban tudunk írni minél kevesebb szótárazással. Vigyázzunk rá, hogy meg van szabva, mennyit írhatunk (17-20 sor). Ez arra serkent bennünket, hogy csak a lényeget írjuk Nagyon fontos, hogy szerkesszük a mondanivalónkat. Legyen eleje, közepe és vége 4.1 Levél: Magán– vagy hivatalos levelet kell írni általában Ezek legfőképpen levélformájukban és stílusukban térnek el egymástól. Mindent bal oldalon, a lap szélén kell kezdeni Nincs másmilyen bekezdés. Egyikben sem maradhat el a megszólítás, és vele egy sorban a lap jobb szélén a dátum Hivatalos levél esetén a megszólítás fölött szerepeltetni kell a mi nevünket és címünket ill. a címzett nevét és címét.

Ha újsághirdetésre válaszolunk, akkor jelöljük meg a jeligét is vagy a lapszámot A megszólítás után vesszőt használjunk, hagyjunk ki egy sort, és kis betűvel folytassuk a levelet. Az új helyesírás szerint a magánlevélben nem kell már nagy betűvel írni a megszólítottra utaló személyes és birtokos névmásokat ( du, ihr, dein stb.) Magázódás esetén azonban igen (Sie, Ihr stb) A levelet megadott szempontok szerint kell írni, amelyek közül egyet sem hagyhatunk ki. Viszont ezek szerepeltetési sorrendje változtatható aszerint, ahogy a levelünk gondolati, szerkezeti felépítése ezt megköveteli. Ne felejtsük el a levél gondolatmenetét lezárni, új sort kezdve elköszönni, és legvégül aláírni. Hivatalos levélben az aláírást követheti még a mellékletek felsorolása 4.2 Fogalmazás: Az irányított fogalmazásnál megadott 17-20 sorban kell a vizsgázónak kifejtenie a véleményét egy adott témával kapcsolatban. Az értékelésnél

fontos szerepet játszik a tartalom, a stílus, a gondolati gazdagság, a szerkesztés és a nyelvhelyesség. Ezekre ügyelve lényegre törően kell megfogalmazni a mondandókat helyesen és szabatosan fogalmazva. MAGÁNLEVÉL Liebe Maria/ Lieber Hans, HIVATALOS LEVÉL Szeged, den 06. Juli 2001 / 06072001 Anschrift des Absenders (a feladó neve és címe) Szeged, den 06. Juli 2001 Kis betűvel kell kezdeni oder Anschrift des Empfängers (a címzett neve és címe) Szeged, 06.072001 Chiffre/ Kennwort (jelige): Betreff (tárgy):

Sehr geehrte Frau Klein/ Sehr geehrter Herr Schmidt, Sehr geehrte Damen und Herren, (ismeretlen nevû címzettnél) Kis betűvel kell kezdeniMit freundlichen Grüßen Viele Grüße Unterschrift (aláírás) Unterschrift (aláírás) Anlage(n) (Melléklet/ek): Lebenslauf 2 Fotos TESZT 1. Válassza ki a helyes megoldást! 1. ist die Muttersprache von über 100 Millionen Menschen. a) Deutsche b) Das Deutsch c) Die deutsche Sprache d) Die Deutsche 2. Nicht nur Naturschützer sind gesunden Umwelt interessiert. a) in einer intakten b) an einer intakten c) für eine intakte d) gegen eine intakte 3. Der Begriff Wiedervereinigung im Besonderen das Zustandekommen der deutschen Einheit 1999 . a) beschreibt b) wird verwendet c) wird bedeutet d) schreibt um 4. In deutschen Schulen bekommen die Schüler Noten von 1 bis 6. Die Eins ist und die Sechs a) am besten am schlechtesten b) das beste das schlechteste c) das Beste das Schlechteste d) die Best Die Schlechtest 5.

Viele Menschen verbinden mit Österreich. a) Beethoven, der in Bonn geboren b) den in Bonn geborenen Beethoven c) in Bonn geborenen Beethoven d) Beethoven, in Bonn geborenen 6. 1995 ist ein Verbund von 15 selbstständigen Staaten geworden. a) Europa Unio b) die Europa Union c) die Europäisch Union d) die Europäische Union 7. In Ungarn herrscht Klima mit kalten Wintern und warmen Sommern. a) eine gemäßigte kontinentale b) ein gemäßigt kontinentaler c) ein gemäßigt kontinentales d) ein gemäßigtes kontinental 8. Deutschland liegt Europas. a) in Herz b) im Herz 9. c) im Herzen d) im Herze Ich möchte wissen, der Mulatte Nachkomme eines weißen und eines schwarzen Elternteils ist. a) dass b) wessen c) wenn d) ob 10. Große Anziehungskraft für die Industrie haben besonders Wasserstraßen und Häfen, die Rohstoffe empfangen. a) Überseeb) vom über See c) über See d) aus der Übersee 11. In der Nacht vom Sonntag zum Montag ist auf dem Széchenyi-Platz Mercedes

verschwunden a) eine weiße b) ein weißer c) ein weißes d) weiße 12. Ich bin immer guter , wenn ich ausgeschlafen bin a) Appetit b) Laune c) Ansicht d) Lust 13. Am 23 Oktober 1989 ist in Ungarn die Republik worden a) verkündet b) verkündigt c) ausgerufen d) ausgesagt 14. Bis mein Wagen endlich in Ordnung war, ihn zweimal a) ich musste reparieren lassen b) musste ich repariert lassen c) musste ich reparieren lassen d) liess ich reparieren müssen 15. Schicken Sie den Brief als Eilsendung, der Empfänger ihn bald a) um zu bekommen b) um bekommt c) dass zu bekommen d) damit bekommt 16. darf man die Straße nicht überqueren a) In Rot b) In Rotem c) Bei Rot d) Bei Rotem 17. Hat die Firma schon auf den Brief geantwortet? - Nein, sie hat geantwortet a) schon nicht b) nicht mehr c) noch nicht d) nirgends 6 18. Es wäre besser gewesen, wenn ich ihn zum Zug a) hätte gebracht b) gebracht hätte c) gebracht habe d) gebracht wäre 19. Er hat den Kinobesuch

a) sich für entschieden c) sich entschlossen b) sich für geschieden d) für entschlossen 20. Er behauptet, a) pünktlich gewesen zu sein c) um pünktlich gewesen zu sein b) pünktlich gewesen sein d) pünktlich sein 21. Die Mütter sind besorgt ihre Kinder a) für b) um c) wegen d) von 22. Der Architekt wurde aufgefordert, über die wichtigsten Bauvorhaben einen Bericht a) zu erstatten b) zu stellen d) fassen d) legen 23. Sobald der Zug , werden die Reisenden aussteigen a) gehalten worden wird b) gehalten worden hat c) hat halten werden d) gehalten haben wird 24. Das hübsche Mädchen kommt aus Leipzig, ich ein Jahr lang studiert habe a) in dem b) in der c) wo d) worin 25. Helmut bat seine Freundin, sie heute pünktlich kommen a) wolle b) könne c) möge d) dürfte 26. Ebbe und Flut sind am Mittelmeer kaum spürbar, daher kann man im ruhigen Wasser baden. a) in jede Zeit b) zu jeder Zeit c) jedesmals d) irgendwann 27. Ich bin sehr froh, a) dich wiederzusehen

b) dass dich zu sehen c) dass dich sehe d) ich dich sehe 28. Zweiten Weltkrieg wurde Bonn zur Hauptstadt Deutschlands a) Im b) Nach dem c) Seit dem d) Vor dem 29. Hamburg und Bremen sind Deutschlands a) die beiden bedeutendsten Hafen b) zwei bedeutende Hafen c) zwei bedeutendste Häfen d) die beiden bedeutendsten Häfen 30. Unter König Mátyás I erreichte Ungarn eine seiner Wirtschaft und Kultur a) Blumenzeit b) Früchtezeit c) Blütezeit d) Blütealter 31. Den ungarischen Aufstand von 1848 konnten die Habsburger nur mit Hilfe niederschlagen a) zarischer b) zaristischer c) zarlicher d) zarentischer 32. 1867 wurde Ungarn ein selbstständiges Königreich und Teil der Monarchie a) Österreichisch-Ungarischen b) österreichisch-ungarischen c) Österreichischen-Ungarischen d) österreichischen-ungarischen 33. Telefonieren vermindert die Handlungsfähigkeit im Straßenverkehr a) am Steuer b) an Steuer c) an der d) am Steuern 34. Wenn mein Freund auf Computer blickt, denkt er:

„Die lebt hinter dem Mond” a) mein altes b) meine alte c) meinen alten d) mein alte 35. Kabel und Funkwellen sind die „Verkehrsstraßen” geworden a) in unsere Zeit b) unserer Zeit c) in unserer Alter d) unser Alters 36. Glückliche Menschen sind Optimisten Sie blicken voller in die Zukunft a) Ansicht b) Zusicht c) Absicht d) Zuversicht 37. Der alte Mann ist rechten Ohr taub 7 a) auf das b) an dem c) an das d) auf dem 38. Die Volljährigkeitsgrenze wurde in Deutschland von 21 auf 18 Jahre a) festgesetzt b) eingesetzt c) gesetzt d) herabgesetzt 39. Goethe hat die Fassung der „Iphigenie” und „Egmont” abgeschlossen a) im 1787 b) im Jahre 1787 c) in 1787 d) im J. 1787 40. ich nach Aachen fahre, rufe ich dich noch einmal an a) Bevor b) Als c) Nachdem d) Solange 41. Marlen hat einige Monate nach mir in der Firma angefangen, sie also jetzt schon zwei Jahre hier sein. a) muss b) darf c) mag d) will 42. Wenn ich , wie schwer diese Arbeit ist, hätte ich sie

nicht übernommen a) wisse b) wüsste c) wissen würde d) gewusst hätte 43. hast du deinen alten Lehrer erkannt? a) Worauf b) Wovon c) Worüber d) Woran 44. Der Lehrer fragte die Schüler, was verstanden a) hatten sie nicht b) sie hatten nicht c) sie nicht haben d) sie nicht sind 45. Ein guter Freund ist immer uns zu helfen a) fertig b) wahr c) bereit d) vollendet 46. Der Direktor bezieht Gehalt a) kein hohes b) keinen hohen c) keine hohe d) keine hohen 47. vorsichtig und fahre rücksichtsvoller! a) Seid b) Seien Sie c) Sei d) Du bist 48. Vor zwei Jahren im Sommer waren wir USA und Schweiz a) in die in b) in den in der c) in der in d) in der im 49. In Deutschland viel Bier a) wird getrunken b) wird trinken c) werden trinken d) werden getrunken 50. Man soll den Tag loben a) nicht vor der Nacht c) nicht vor dem Abend b) vor dem Sonnenuntergang d) mit dem Sonnenuntergang Fordítás magyarról németre A hatékony közlekedés szabályai Egyesek

szerint vezetni könnyű, mások szerint a legnehezebb dolog a világon. E két tábor tagjait nem a képességeik, hanem a gyakorlatuk és a hozzáállásuk osztja meg. Azzal, hogy megszerezted a jogsit néhányszor tízórányi vezetéssel, még korántsem tudsz biztonságosan vezetni. Az autóvezetői tanfolyamok jók és hatékonyak ugyan, de éppen csak a legszükségesebbeket tanítják meg ahhoz, hogy a forgalomban részt vehess. A legtöbb oktató a vizsgára készít fel, ám a valós forgalom jóval összetettebb. Városi vezetésnél az egyik legfontosabb szabály: mindig legyél egyértelmű! Például a közlekedési lámpánál: ha sárgára vált, idejekorán döntsd el, áthajtasz-e még a kereszteződésen. Ha igen, ne lassíts, mert hátulról beléd jönnek! Ha úgy döntesz, hogy megállsz, határozottan lassíts, nehogy a mögötted jövő félreértse, mit akarsz, mert ismét az autó fara látja kárát a bizonytalanságodnak. És ami a legfontosabb – ha lehet,

vezess, vezess és vezess, hiszen minél többet ülsz a volán mögött, annál több tapasztalatot szerzel! 8 Fordítás németről magyarra Rebellinnen mit Leib und Seele: Magersucht ist die gefährlichste der Essstörungen Die Magersucht, Anorexia nervosa, ist die gefährlichste Form der Essstörung. Rund 15 Prozent der Magersüchtigen hungern sich regelrecht zu Tode und sterben an den Folgen der Hungerkrankheit. Die häufigsten Todesursachen als unmittelbare Folge der Magersucht sind Infektionen, Austrocknung und Nierenversagen. Der Selbstmord ist nicht die häufigste Todesursache bei Magersucht Die Mädchen haben Angst davor, klein und unbedeutend zu sein, andererseits wehren sie sich gegen die weibliche Rolle. Nicht von ungefähr bricht die Krankheit in neun von zehn Fällen in der Pubertät aus, wenn die Ablösung von der Familie beginnt. Bulimikerinnen sind in der Regel normalgewichtig bis schlank, weil sie die anfallsartig und gierig verschlungenen Lebensmittel durch

selbst herbeigeführtes Erbrechen und mit Abführmitteln wieder von sich geben. Ihr Ziel ist es, schön und sexuell attraktiv zu sein Das Leiden der Magersüchtigen dagegen fällt sofort ins Auge – ihre Körper sind dürr. Dadurch setzen sie sich bewusst gegen eine immer dicker werdende Gesellschaft ab. Ihre Entwicklung stagniert Weil sie keine Reserven mehr haben, frieren Magersüchtige ständig - was sie aber nie freiwillig zugeben würden. Manche Psychologen meinen, dass Familienprobleme hinter dieser Krankheit stecken. "Meine Familie setzte große Hoffnung in mich. Sie sprachen mir Fähigkeiten zu, die ich selbst nicht in mir fand", erinnert sich eine magersüchtige Frau. Je früher die Krankheit ausbricht, etwa bereits in der Vorpubertät, und je früher die Diagnose gestellt wird und die Therapie beginnt, desto besser sind die Heilungschancen. Szövegértés Harry - Held des Buches Es war einmal, in einem Land vor unserer Zeit, da konnte man im Fernsehen nur drei

Sender empfangen. Die ausgestrahlten TV-Produkte hatten so schöne Namen wie Sesamstraße, Die Sendung mit der Maus oder Löwenzahn, und alle zusammen dauerten nie länger als zwei Stunden. Wenn die Kinder, die in diesem Land lebten, mit dem Fernsehgucken fertig waren, schalteten sie die Flimmerkiste ab und rannten zu ihrem Bücherregal. Denn Computer gab es noch nicht Unmengen von schönen Kinderbüchern hatten sie auf ihrem Regal, und sie machten gern mit ihren Lieblingshelden spannende Abenteuer in unbekannten Ländern. Heute ist das ganz anders. Die Kinder sind Kids und können sich durch mehr als dreißig Kanäle umschalten. Den Genuss des Lesens tauschen die Kinder kalt lächelnd gegen BRAVO TV oder die Teletubbies ein. Und das Bücherregal musste sowieso längst der Playstation weichen Sie gehen mit Computern um, als ob sie so geboren wären, dass sie das alles schon gekannt haben. Aber ein kleiner Junge mit magischen Kräften ist nämlich dabei, die Stirnpartien der

Untergangspropheten zu entrunzeln: Harry Potter heißt der Knabe, der die "Generation @" wieder zum Lesen bringt. Und wie: Mit der Rekordauflage von einer Million Exemplaren geht am 14 Oktober das vierte Abenteuer des Zauberlehrlings in der deutschen Übersetzung an den Start. Die Schriftstellerin, J. K Rowling, arbeitet schon an der Fortsetzung, dem fünften Band Die TeenagerBelagerung der Buchläden ist programmiert Das Buch macht in allen Ländern das Rennen und bereitet sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Teenager viel Freude. Hat das Lesen doch eine Chance? Warner Bros. wittert eine gute Gelegenheit, mit dem Märchenhelden viel Geld zu verdienen Die Filmfirma hat bereits ihre Marketing-Maschine angeschmissen, um das Ereignis des nächsten Jahres in Position zu bringen: Harry Potter - der Film. Wenn der erst in Deutschland in die Kinos kommt, dürfte es mit dem Bücherlesen erst mal wieder vorbei sein. 9 1. 2. 3. 4. 5. Hogyan töltötték régebben a

gyerekek a szabadidejüket? Mivel töltik a mai gyerekek a szabadidejüket? Ki és hogyan töri meg a technika uralmát? Hány kötetből áll jelenleg a sorozat, és lesz-e folytatása? Hogyan próbál a Warner Bros. pénzt keresni a hőssel? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet unokatestvérének. 1. Számoljon be arról, hogy azért nem jelentkezett sokáig, mert összeveszett a barátjával 2. Mesélje el, mi történt, Ön mit rontott el, rendbe lehet-e hozni 3. Írja le, mióta tartott a kapcsolat, 4. mi hiányzott Önnek belőle 5. Kérdezze meg, hogy neki van-e barátja, és kérje meg, írja meg a véleményét a történtekről B/ Írjon fogalmazást a kábítószer problémáról: - hol találkozhat az ember vele, - miért nyúl sok fiatal ehhez, - mik a veszélyei, - hogyan lehet elkerülni, és - gyógyítható-e. TESZT 2. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Herr Kollege, Sie sofort zum Chef ! a) sollen kommen b) dürfen kommen c) gehen - d) brauchen kommen

2. Die Zeitung hat berichtet, dass heute auf der Straße ein Verkehrsunfall passiert . a) habe b) wurde c) d) sei 3. Er tat wie jemand, der etwas der Sache versteht. a) aus b) zu c) von d) unter Junge Leute sind Arbeit nicht gewohnt. a) zur schweren b) die schwere d) an der schweren 4. 5. c) für die schwere Die meisten arabischen Länder sind reich Ölvorkommen. a) in b) an c) mit d) von 6. Der Wetterdienst sagt die wahrscheinliche Entwicklung des Wetters bestimmte Zeit voraus. a) für die b) an eine c) eine d) auf eine 7. Ist dir mein Besuch morgen um 16 Uhr ? a) richtig b) gut 8. 9. c) recht Viele Sätze einer fremden Sprache sind nicht wörtlich . a) übergesetzt b) zu übersetzen c) überzusetzen d) gepasst d) übersetzen , was gar ist, , was klar ist, , was wahr ist! a) Ess trink sprich b) Iss trink sprich c) Isse trinke sprich d) Esse trinke spreche 10. Nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in vier Besatzungszonen a) ist geteilt worden

b) wurde geteilt sein c) hatte geteilt d) war geteilt geworden 11. Wir haben den Mann gesehen, Frau geholfen hat a) der verletzten b) der der verletzter c) der der verletzten d) der verletzter 10 12. Mit diesem Geld kann man nicht kaufen a) wenig viel b) wenigen vieles c) wenigen viel 13. Wir lassen ins Zimmer tragen a) das Gepäck den Mann c) den Mann mit dem Gepäck b) den Mann das Gepäck d) das Gepäck mit dem Mann d) wenig viel 14. Außer den hohen kirchlichen Feiertagen feiert Gemeinde einmal im Jahr ihre Kirchweih oder Kirmes. a) jede b) jedes c) alle d) alles 15. Das Haus dort Berg gehört einem reichen Kaufmann a) auf dem oben b) über auf dem c) auf dem überen d) oben auf dem 16. Der Mann hat dem Kind, Geld gebeten hat, nichts gegeben a) der von ihm b) das ihn um c) das von ihm d) der ihn um 17. man jung ist, muss man die Zeit zum Lernen nutzen a) Während b) Solange c) Bis d) Bis wann 18. Es lohnt sich nach Griechenland zu fahren, man sich für

die klassische Kunst interessiert a) dass b) denn c) wenn d) ob 19. Wer zuerst kommt, zuerst a) mahlt b) malt c) geht d) zahlt 20. Wir sind Kilometer zu Fuß gegangen a) einen b) ein c) eine d) einem 21. Deutschland ist als Industrieland auf den Handel , denn die Industrie braucht Rohstoffe a) überwiesen b) verwiesen c) angewiesen d) zugewiesen 22. Der Hund kam ohne Maulkorb , und ich hatte Angst vor ihm a) mir gegenüber b) auf mich zu c) gegen mir 23. Auf der Autobahn immer schnell a) wird man gefahren b) wird fahren d) an mich zu c) wurde gefahren d) wird gefahren 24. Wer gute Grundkenntnisse in der deutschen Sprache besitzt, der ist in der Lage, sich zurechtzufinden. a) im Deutschen b) in Deutsch c) ins Deutsche d) mit Deutschem 25. Wie wir geschrieben haben, jeder ein Zimmer mit Bad haben a) wollen b) wolle c) will d) willen 26. Ich möchte mir diesen Film ansehen, dann gehe ich schlafen a) nicht mehr b) schon nur c) nur noch d) denn 27. Konntest du

verstehen, der Film handelte? a) wovon b) worum d) woran c) worüber 28. Mein Freund ist bei mir bis spät Nacht geblieben a) in der b) in die c) zur d) für die 29. Unser Hund ist plötzlich krank a) gewesen b) geworden c) worden d) werden 30. Mein Freund ging an mir vorbei, ich ihn sah a) anstatt dass b) weil c) ohne dass d) ohne 31. Der Roman besteht aus zwei a) Bänden b) Bänder c) Banden d) Bändern 32. Diese Ware ist sehr a) verlangt b) geforscht c) gebeten d) gefragt 11 33. Der Reisende brachte seiner Tochter ein von seiner Reise mit a) Abdanken b) Erinnerung c) Gedenken d) Andenken 34. Es kommt uns weniger äußere Schönheit an a) auf b) an d) die c) für 35. Die Stadtbewohner verbringen das Wochenende gern außerhalb der Stadt, a) in grün b) im Grünen c) ins Grüne d) in Grün 36. Man muss sich Sitten des Landes anpassen a) zu den b) an die 37. Das Waschmittel ist einfach und bequem a) aufzunützen b) anzuwenden c) den d) die c)

brauchbar d) zu nützen . 38. Mit dem Computer kann man Tippfehler ohne große korrigieren a) Umstände b) Umstande c) Umsetzung d) Umsätze 39. Lottogewinner seien nach dem großen Treffer genauso zufrieden oder unzufrieden wie vorher a) mit einigen Wochen b) auf einige Wochen c) mit einer Woche d) einige Wochen 40. der Nummer ist die gefährlichste Phase des Telefonierens mit Handy im Auto a) Das Drehen b) Der Ruf c) Das Eggen d) Das Wählen 41. Gravierende sind Waldsterben, Bodenversauerung und Aufheizen der Atmosphäre a) Umweltschmutzung b) Umweltbelastungen c) Umweltbelasten d) Umweltschaden 42. Nicht nur Ausländer, sondern auch Deutsche oft schwer mit ihren Dialekten a) haben es b) sind es c) verstehen d) haben 43. Viele Kinder haben Angst vor der Schule, weil sie dort a) zu viel gefordert sind b) übergefordert werden c) überfordert werden d) zu viel verlangt sind 44. In der Völkerschlacht bei Leipzig wurde der ehrgeizige , Napoleon zum Rückzug gezwungen a)

Korse b) Korsikaner c) Korsische d) Korsikanische 45. In der Europäischen Union hat man sich dazu entschlossen, die nationalen Währungen zu ersetzen. a) von einer einheitlichen b) durch eine einheitliche c) mit einer einheitlichen d) gegen eine einheitliche 46. In parlamentarischen Demokratien können Gesetze nur von einem Parlament a)entschiedet werden b) gebracht werden c) geholt werden d) verabschiedet werden 47. Ungarn ist ein Binnenstaat Mitteleuropas a) in südlichen Osten b) im Südosten c) im Südost d) in Südost 48. Unter der Dynastie der Arpaden entstand Ungarns a) das eine größte Königreich b) ein größtes Königreich c) eines der größten Königreiche d) das ein größtes Königreich 49. Unsere Landwirtschaft kann den Eigenbedarf Nahrungsmitteln abdecken a) in b) aus c) von d) an 50. 1806 legte Kaiser Franz II von Österreich die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder Das bedeutete das Ende . a) des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation b) des

Heiligen Deutsch-Römischen Reiches c) des Heiligen Römisch-Deutschen Reiches d) der Deutschen Nation Heiligen Römischen Reiches 12 Fordítás magyarról németre Becsődöl az alagút? Az illegális bevándorlók vihetik végképp csődbe a kifúrása óta veszteséges alagutat, amely a kontinenst és Nagy-Britanniát köti össze. A vasúti alagút az idei első félévben 74 millió dolláros deficitet halmozott fel. Ráadásul azzal fenyegetik, hogy minden egyes illegális behatoló után 2 ezer font bírságot kell majd fizetnie. Havonta mintegy ezer ember jut be Angliába a föld alatt. Ezért a Belügyminisztérium fejenként 2 ezer fontos büntetést szándékozik kiszabni, mint a teherfuvarozókra és a komptársaságokra is. Az Eurotunnel anyagi helyzetében az évi 24 millió fontos bírság nem kis kellemetlenséget, hanem pénzügyi katasztrófát jelenthet. Most 10 kilométernyi szögesdrótos kerítéssel vették körül a franciaországi végállomást. Itt

őrök cirkálnak folyamatosan, miközben a terepet kamerák figyelik. A vonatokon szénmonoxiddetektorokkal igyekeznek kiszűrni a törvénytelen utasok kilégzését Fordítás németről magyarra 2. Was bedeutet "BSE"? Die Abkürzung steht für eine bei Rindern vorkommende, schwammartige Erkrankung des Gehirns. Man spricht auch von „Rinderwahnsinn“. Die erkrankten Tiere fallen zunächst durch unerklärlichen Gewichtsverlust und verkrümmte Haltung auf. Dann entwickeln sie Koordinationsstörungen und Kopfzuckungen. Ausgelöst wird die Rinderseuche durch krankhaft veränderte Prionen*. Das sind wenige tausendstel Millimeter große Eiweißpartikel, die im Gehirn von Säugetieren vorkommen. Dieses Eiweiß kann seine dreidimensionale Form krankhaft verändern. Das geknickte* Eiweißmolekül bringt benachbarte, gesunde Prionen dazu, sich ebenfalls zu verbiegen. Es entstehen Prionenklumpen, die sich in den Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark anlagern. Die Zellen gehen

zugrunde Das Gehirn wird aufgeweicht und löchrig - wie ein Schwamm. Warum Prionen entarteten, ist bislang unbekannt. Möglicherweise ist eine spontane Mutation im Gehirn eines britischen Rindes schuld. Auch Umwelteinflüsse, vermehrte Belastungen mit Pestiziden oder Schwermetallen und schleichende Virusinfektionen werden diskutiert. Pathologisch veränderte Prionen sind ausgeprochen resistent - um sie zu knacken*, muss das damit befallene Material 20 Minuten bei 133 Grad Celsius und einem Druck von 3 Bar behandelt werden. Von 19 Säugetierarten ist bekannt, dass sie ebenfalls am Hirnschwamm erkranken können. Darunter befinden sich Arten von verschiedenen Kontinenten, wie Schaf und Ziege, Puma und Hamster, Löwe und Antilope. Ausnahme sind Pferde, bei denen BSE natürlich nicht vorkommt und auch keine Infektionen bekannt sind. * * * Prion - prion geknickt - elgörbült knacken – itt megsemmisíteni Szövegértés Diät - wozu? Wie schlank ist gesund? Millionen treten auch dieses

Jahr wieder an zum Kampf gegen die Pfunde. Die meisten werden ihn verlieren. Nicht jeder ist zum Schlanksein geboren Wer sich beim Essen allzu sehr kasteit, riskiert seine Gesundheit. Konsequent fettarme Ernährung erreicht eine durchschnittliche Erhöhung der Lebenserwartung um gut drei Monate - der Verzicht auf die Zigarette dagegen um mehrere Jahre. Warum also hungern sich die Frauen in den hochindustrialisierten Ländern das Fett von den Rippen und Hüften? Schaufensterpuppen haben heute zehn Zentimeter weniger Hüftumfang und fünf Zentimeter dünnere Oberschenkel als in den zwanziger Jahren. Und im Jahre 1965 wogen Supermodels "nur" acht Prozent weniger als der Durchschnitt der Frauen, heute sind sie bereits 23 Prozent dünner. 13 Fachleute warnen: Der Wettstreit um die Kontrolle der Verschiebemasse am Körper beginnt mittlerweile oft schon im Kindesalter. Ungefähr jedes zweite Mädchen und jeder dritte Junge im Alter von elf Jahren ist mit seiner Figur

unzufrieden. Die befragten Kinder wollten dünner sein, und rund ein Drittel hat schon einmal versucht abzunehmen. Schlagen wiederholte Abmagerungskuren und Diäten nicht an, schlucken die Kilo-Verzweifelten Entwässerungs- und Abführmittel, zählen wie besessen Kalorien, treiben exzessiv Sport, essen nur noch Light-Produkte und stecken sich nach Diätsünden den Finger in den Rachen. Körperliche und seelische Nebenwirkungen von Diäten sind Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit, erhöhte Reizbarkeit und Konzentrationsprobleme. Mehr als 20 Jahre "light" und "fettarm" haben auch ihre Spuren hinterlassen: Die Menschen sind dicker als zu Beginn der Welle. Jeder hat sein individuelles, gesundes "Normalgewicht", das je nach genetischer Prägung mal mit mehr oder weniger Fettpolstern einhergeht. Wenn Menschen mit Gewalt den Steuerungsbereich ihrer Regelkreise durchbrechen, schadet das ihrer Gesundheit. Die alte triviale Wahrheit ist: Was wirklich zählt,

ist die Bilanz von Energieaufnahme und -verbrauch. Sie wieder ins Lot zu bringen, ist die eigentliche Aufgabe, die keine Kurz-Kur, kein Frühlingsfasten schafft. Einzig ein "bewegterer" Lebensstil, zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung, kann helfen, das persönliche "Gesundgewicht" zu erlangen. Denn trotz steigender Joggerzahlen und eifrig besuchter Fitnessstudios gilt: Insgesamt sind die Menschen immer bewegungsärmer geworden. 1. 2. 3. 4. 5. Hogyan próbálnak meg az emberek fogyni? Milyen idős korban kezdődik a magunkkal való elégedetlenség? Milyen mellékhatásai vannak a diétáknak? Hogyan kellene eredményesen és egészségesen fogyni? Hogyan változott a kirakati babák és a modellek testfelépítése? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet iskolája igazgatójának. 1. Kérje meg rá, hogy engedélyezze Önnek, hogy egy évet halasszon, mert külföldre távozik 2. Érveljen, mit csinál majd kint (pl nyelvet tanul, mert nyelvszakos

szeretne lenni), 3. Miért fontos ez Önnek? 4. Miért kell éppen most, tanulmányai közepén (pl most tudnák rokonai fizetni a tanfolyamát), egy évre külföldre utaznia? 5. Számoljon be róla, hogy kíván-e visszajövetelekor osztályvizsgát tenni, hogy előző osztályában fejezhesse be az utolsó évet! B/ Írjon fogalmazást, amelyben a fiatalok olvasási szokásait részletezi. Térjen ki rá, miért olvasnak egyre kevesebbet, miért nem a szépirodalmi műveket, hanem ponyva- és fantasy-regényeket falják. Adjon megoldási javaslatot, hogyan lehetne ezt orvosolni, indokolja is véleményét. TESZT 3. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Herr Ober, ich möchte zahlen! Können Sie mir 50 Mark ? a) auf herausgeben b) aus herausgeben c) auf zurückgeben d) aus zurückgeben 2. Die Westwinde kommen über den Ozean zu uns und bringen milde und Luft a) wasservolle b) wässrige c) nasse d) feuchte 3. Gestern wir Freund begegnet a) haben einen b) sind einem 4. c)

haben mit einem d) sind mit einem Manche Völker feiern den 1. Mai als der Arbeit a) das Fest b) die Feier c) den Tag d) der Feiertag 14 5. Der Mann hat sich die Haare . a) schneiden gelassen c) geschnitten lassen 6. Das Gold gehört Edelmetallen a) den b) dem b) geschneiden lassen d) schneiden lassen c) zu den d) in die 7. Wenn die Flaschen schlecht schließen, wird der Wein sauer und das Bier . a) schal b) gestanden c) stehend d) faul 8. erste Band der Gedichte ist vergriffen, aber Band um ihren Hut ist verblasst. a) Die das b) Das der c) Die der d) Der das 9. Der Sohn meiner Freunde ist zwei Jahre und Monat alt. a) mit einem b) einen c) ein d) einer 10. Es war einmal ein König, a) wer drei Söhne hatte c) der drei Söhne hatte b) wer hatte drei Söhne d) dessen drei Söhne hatte 11. Wir saßen am Tisch a) zu fünft c) fünft b) zu fünften d) fünfen 12. Lessing, Goethe und Schiller lebten Jahrhundert a) 18. b) den 18. c) in den 18. d) im

18. 13. Einmal ist hält besser a) nicht, doppelt b) keinmal, zweimal c) keinmal, doppelt d) nicht, zweifach 14. Wer kennt ein gutes Mittel diese Krankheit? a) auf b) gegen c) für d) an 15. Koblenz liegt auf der anderen Seite des Rheins die alte Festung Ehrenbreitstein a) Mit gegenüber b) - gegenüber c) Mit entgegen d) Gegen 16. Gutenberg vollendete 1455 den Druck der ersten Bibel a) - , dem wir die Erfindung des Buchdrucks verdanken b) , dessen Erfindung des Buchdrucks wir verdanken, . – c) , dessen Erfindung den Buchdruck wir verdanken, d) , dem wir die Erfindung des Buchdrucks verdanken, 17. Viele Amerikaner besuchen Europa, sie die alte europäische Kultur kennen lernen wollen a) dass b) damit c) weil d) darum 18. das Wetter war, der Großvater ging immer eine Stunde spazieren a) Wie schlecht auch b) Wie auch schlecht c) Weil auch schlecht d) Wenn auch schlecht 19. Die Frauen können sich nicht so gut durchsetzen, Männer a) als b) als wenn c) als

ob d) wie 20. Man braucht ein Streichholz a) eine Zigarette zu anzünden c) um eine Zigarette anzünden b) zum Anzünden einer Zigarette d) zur Zigarette anzünden 21. Ich höre den Hund vor der Tür a) , dass bellt b) - zu bellen c) - bellen d) , um zu bellen 22. Der Richter sagt zu dem Angeklagten: „Wenn ich Sie frage, a) es ist Ihnen zu antworten b) Sie haben es zu antworten c) dann Sie müssen antworten d) Sie haben zu antworten 23. Von Friedrich Nietzsche stammen : „Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.” 15 a) die folgenden Worte c) das folgende Sprichwörter b) die folgenden Wörter d) die folgenden Ausdrücke 24. Der König fragte einmal den Müller, ob er ihm seine Mühle verkaufen a) wille b) wolle c) habe d) solle 25. Dem Osterfest der Karfreitag voraus a) ist b) kommt c) geht d) fällt 26. „ deine Frau!” – ruft mein Freund beim Abschied a) Ich begrüße b) Grüß bitte c) Begrüße d) Ich begrüße

27. 1885 und 1886 Daimler und Benz die ersten Autos a) bauten b) erfanden c) forschten d) gründeten 28. Meine Uhr geht täglich eine Minute a) hinter b) zurück c) nach d) spät 29. Die Kinder rennen auf dem Spielplatz a) hin und wieder b) ab und auf c) herum und herum d) hin und her 30. um 7 Uhr klingelt der Wecker a) Am Morgens b) An Morgen c) Morgens d) Am morgen 31. Wir haben Gast Kaffee angeboten a) dem einen b) dem mit einem c) den mit d) den mit 32. Der Student hatte die Absicht, Examen a) sein machen b) das machen c) sein zu machen d) das sein macht 33. Händels Vater war nicht überzeugt musikalischen Talent seines Sohnes a) über dem b) über das c) dem d) von dem 34. Der Schimmel ist ein Pferd, weiß ist a) der b) das c) welcher d) was 35. haben wir heute? a) Welches Datum c) Der wievielte d) Das wievielte b) Welchen Datum 36. Der Himmel wird immer dunkler, es gibt heute noch Regen a) beinahe b) fast c) wirklich d) bestimmt

37. „Bleiben Sie bitte Sache!” – mahnte der Vorsitzende den Redner a) bei der b) an der c) für die d) um die 38. Die Nächte werden schon September immer länger und kälter a) seit b) vom c) im d) nach 39. a) Magellan unternahm 1519 die erste Reise um die Erde, der unterwegs getötet wurde b) Magellan, der unterwegs getötet wurde, unternahm 1519 die erste Reise um die Erde. c) Magellan unterwegs wurde getötet, der unternahm 1519 die erste Reise um die Erde. d) Magellan, der unternahm 1519 die erste Reise um die Erde, wurde unterwegs getötet. 40. Wir tragen das Geld auf die Bank, es Zinsen bringt a) dass b) damit c) darum d) ob 41. Die Eltern ihr Kind ins Kino gehen a) erlauben b) gestatten d) ermöglichen c) lassen 42. Berlin wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren geteilt a) Die in der sowjetischen Besatzungszone liegende Stadt b) Die Stadt in der sowjetischen Besatzungszone liegend c) In der sowjetischen Besatzungszone liegende Stadt d) Die in der

liegenden Stadt sowjetische Besatzungszone 16 43. Wer nicht hören will, - sagt ein Sprichwort a) soll riechen b) soll gehen c) muss sehen d) muss fühlen 44. Telefonierende Autofahrer können gar nicht einmal merken, wenn sie a) an einem Unfall teilgenommen sind b) sich an einem Unfall teilgenommen haben c) sich an einem Unfall beteiligt werden d) an einem Unfall beteiligt sind 45. Wenn ein deutscher Schüler in einem Fach eine Sechs oder in zwei Fächern eine Fünf bekommt, . a) holt er die Klasse wieder b) wird er gestürzt c) muss er die Klasse wiederholen d) fällt er die Klasse durch 46. Die einheitliche Währung der EU heißt Euro und soll als spätestens Anfang 2002 eingeführt werden. a) Zahlgeld b) Bargeld c) Bezahlgeld d) Fertiggeld 47. Die Europäische Kommission ist das wichtigste Organ der EU a) ausführende b) auszugührende c) ausgeführte 48. brach die ungarische Wirtschaft zusammen a) In den Achtzigerjahren c) In dem achtziger Jahr d) zu ausführende

b) In den Achtzigenjahren d) In den achtzigen Jahren 49. Die intensive Industrialisierung in den letzten Jahren hat stark belastet a) die Umgebung b) den Umkreis c) das Milieu d) die Umwelt 50. Die Grundschul- und höhere Schulbildung ist in Ungarn a) unsonst b) gratis c) kostenlos d) vergeblich Fordítás magyarról németre Cyberdivat A történelem első kereskedelmi forgalomba kerülő internetes dzsekijét a Philips fejlesztőinek köszönheti a világ. Három év kemény kutatómunka után a Philips a Levis ruhagyárral szövetkezve széldzsekibe integrált számítógépeket dob piacra. Az internetes dzsekiben egy mobiltelefon, egy mp3lejátszó, egy mikrofon-hangszóró kombináció és egy vezérlőpanel kapott helyet A technikás dzsekiknek köszönhetően jelentősen nő a hétvégén a hegyekbe kirándulni induló család biztonságérzete, hiszen az esetleg elkóborolt gyerekek könnyedén bemérhetők a kabát ujjába varrt GPS segítségével. Amíg meg a

mentőcsapat megérkezik, a gyerek elszórakozhat valami egyszerűbb játékkal. Persze azért az internetes kabát sem helyettesíthet egy életbiztosítást, és nem mentesít senkit sem az alól, hogy odafigyeljen gyermeke vagy a saját épségére. Fordítás németről magyarra Der Papst – Johannes Paul II. Karol Jozef Wojtyla, am 18. Mai 1920 als Sohn eines Eisenbahners geboren, wuchs in einer tief gläubigen Familie auf. Der begabte Schüler und gute Sportler studierte ab 1938 Philosophie und Literatur in Krakau, war während des Krieges Zwangsarbeiter in einer Chemiefabrik und begann sich für Theologie zu interessieren. Im November 1946 wurde er in Krakau zum Priester geweiht Nach dem Studium an der päpstlichen Universität Angelicum in Rom arbeitete Wojtyla als Kaplan in Krakau. Seine weitere Karriere in der Kirche war steil Nach dem plötzlichen Tod von Papst Johannes Paul I. wählt das Konklave ihn im achten Wahlgang zum neuen Papst Johannes Paul II ist der erste nicht

italienische Papst seit 1522. Sein langes Pontifikat* hat er genutzt, um zu einem der mächtigsten und politisch einflussreichsten Päpste der Neuzeit zu werden. Er ist autoritär, stur, konservativ - und doch der bedeutendste Papst der Moderne. Vatikan-Kenner hatten ihn schon lange vor seinem 80. Geburtstag abgeschrieben Traditionalisten wie Reformer waren 17 fest überzeugt, dass Johannes Paul II. nicht mehr die Kraft finden werde, den Trend* zur Restauration der Zentralmacht der Kurie nach Paul VI. aufzuhalten Doch weit gefehlt! Überraschenderweise muss die Debatte über den Inhalt und die Bedeutung dieses Pontifikates neu geführt werden. Der Papst erscheint heute eher als der Vorläufer einer wirklich großen Reform, die aber noch kommen muss. * * Pontifikat – pontifikátus Trend – trend, irányzat Szövegértés Duft statt waschen? Neuartig imprägnierte Textilien sollen Schweißgeruch verhindern, Medikamente auf die Haut bringen und Stoffe parfümieren. Nach 50

Wäschen ist allerdings Schluss Eine neu entwickelte Substanz des Deutschen Textilforschungszentrums Nord-West soll Stoffe so verändern, dass sie langsam Medikamente an die Haut abgeben können. Die Substanz sieht aus wie Puderzucker und heißt Cyclodextrin*. Um Textilien damit zu imprägnieren, tunken Stoff-Firmen ihre Wäsche einfach in eine Lösung. Die Kleidungsstücke müssen abschließend nur noch kurz gekocht werden: Man empfiehlt fünf Minuten auf 140 Grad Celsius. In der Wäsche soll Cyclodextrin dann seine Wirkung entfalten: Es ist ein rundes Molekül, das innerlich einen Hohlraum hat. Deshalb können andere Moleküle eingelagert werden. Medikamente zum Beispiel Oder Parfüm Auch Jod geht gut, und Nikotin würde ebenso passen. Selbst körpereigene Stoffe kann der Cyclodextrin-Ring aufnehmen - und dadurch Schweißgeruch unterbinden: Die Haut produziert allerlei Dinge im Schweiß. Diese Produkte werden von Bakterien gefressen, die daraus dann Stinkendes machen. Sein

Anti-Schweiß-Pulver nehme den Bakterien einfach das Futter weg, weil die vom Körper hergestellten Schweißsäuren in den Cyclodextrin-Ring wanderten. Wo Bakterien keine Nahrung finden, entfaltet sich auch kein übler Geruch. Das Cyclodextrin geht mit der eingelagerten Substanz keine chemische Bindung ein So können die Stoffe leicht von Wassermolekülen aus ihrer Höhle verdrängt werden. Sind beispielsweise Medikamente im Cyclodextrin-Ring eingelagert, dann sorgt die Hautfeuchtigkeit dafür, dass die Arzneisubstanzen langsam an die Haut gelangen. Der gleiche Verdrängungsmechanismus funktioniert auch in der Waschmaschine: Das gilt für Schweißsäuren ebenso wie für Duftstoffe. Das Cyclodextrin selbst bleibt für etwa 50 Wäschen im Gewebe, danach ist seine Wirkung dahin. Zwei Produkte mit dem neu entwickelten Stoff sind bereits auf dem Markt: Anti-Schweiß-Bettwäsche und ein Plüschteddy. * Cyclodextrin - Cyclodextrin 1. Milyen új dolgot „fedeztek fel“ és mire jó ez? 2.

Mennyire tartós? 3. Hogy hívják és hogyan néz ki ez az új anyag? 4. Hogyan működik? 5. Milyen anyagokkal látható el? Milyen termékeket lehet már ilyen anyaggal kezelve kapni? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet egy álláshirdetésre. 1. Röviden ismertesse, miért jelentkezik az állásra 2. Milyen iskolai végzettsége van? 3. Ismertesse, miért érzi magát alkalmasnak az állásra 4. Írjon róla, milyen további képzettsége van, amely hasznos lehet, ha Önt választják (nyelvvizsga, jogosítvány, számítógép-kezelői tanfolyamstb.) 5. Kérje meg, hogy bemutatkozó beszélgetésen adjanak Önnek alkalmat és lehetőséget, hogy bizonyítsa, Ön a megfelelő ember. 18 B/ Írjon a mai emberek nyaralási szokásairól: - milyen típusú nyaralások léteznek, - kinek melyiket érdemes választania, és miért, - mik a kedvelt cél-országok, és miért, - Ön hová utazna, és mit csinálna ott, ha a pénz nem számítana, mert nyert a lottón. - Melyik

a legemlékezetesebb nyaralása? TESZT 4. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Wir schlagen in einem Wörterbuch nach, wenn wir Wörter finden, Bedeutung nicht ganz klar ist. a) derer b) die c) deren d) den die 2. Deutschland ist das größte Land unter den Mitgliedstaaten der EU, die Einwohnerzahl betrifft. a) der b) das c) was d) welche 3. Im Vertrag von Verdun (843) wird das Reich unter den Enkeln in drei Teile geteilt. a) Karl des Großen b) Karls des Großen c) Des Großen Karls d) Großen Karls 4. Ein ist jemand, der von Eltern verschiedener Rassen abstammt. a) Mischung b) Mischen c) Mischmasch d) Mischling Jede Gemeinde, Stadtrecht verliehen wurde, gilt als Stadt. a) der das b) die das c) das der d) dem das 5. 6. Was bisher als unerschöpflich wie Sauerstoff, Wasser, Nahrung und Energie – stehen nur noch begrenzt zur Verfügung. a) gilt b) gegolten hat c) gegelten hat d) gilt 7. Der Personenverkehr wird wegen seiner Langsamkeit verkümmern. a) auf hoher

See b) auf hohem See c) auf großen Meer d) auf offener Meer deutschsprachige Land magst du am liebsten? a) Was für ein b) Was für eines c) Welches d) Welch ein 8. 9. Wie liest man diese Prozentangabe: 5,1 % ? a) fünf ganz ein Prozent b) fünf Komma eins Prozent c) fünf Komma ein Prozent d) fünf bis ein Prozent 10. Der Direktor beriet mit seinen Mitarbeitern, welche Maßnahmen werden können, um die Leistung zu erhöhen. a) durchführen b) getroffen c) erwiesen d) unternommen 11. Nach seiner Reise der Großvater a) hatte viel zu erzählen c) kann viel erzählen zu haben b) ist viel zu erzählen d) hatte viel erzählen zu können 12. Bist du im September geboren? Monat ist auch meine Tochter geboren a) Im denselben b) In selbem c) Im selbem d) In demselben 13. Wenn man gesund lebt, lebt man a) langer b) länger c) lang d) viel langer 14. Hier haben Sie zu suchen! a) nichts b) nicht c) kein d) keines 15. Ich habe keine Ahnung, wann der Zug a) angekommt

b) kommt an c) ankommt d) einkommt 19 16. Gestern wurde eine interessante Ausstellung a) geöffnet b) eröffnet c) aufgemacht d) aufgeschlossen 17. Auf das Geld kommt es ja wirklich nicht ! a) auf b) zu d) an c) hin 18. Hast du das Buch nicht mitgebracht? Ich es dringend gebraucht a) sollte b) könnte c) müsste d) hätte 19. Das Kind hat den Weihnachtsbaum mit großen Augen a) besichtigt b) angestarrt c) überblickt d) überflogen 20. ich Sie mal was fragen? a) Möchte b) Wollte c) Müsste d) Dürfte 21. Die längste europäische Wasserstraße ist a) der Rhein-Main-Donau-Weg c) der Rhain-Main-Dunau-Weg b) die Rhein-Main-Dunau c) die Rhein-Mein-Donau-Straße 22. der Dritten Welt wachsen zu zukünftigen Katastrophengebieten heran a) Die stadtlichen Elendsvierteln b) Die städtischen Elendsviertel c) Die staatischen Notviertel d) Die stadtlichen Notsviertel 23. Ein lebender Habsburger, Otto von Habsburg ist heute im Europäischen Parlament a) deutscher

Abgeordnete b) ein deutscher Abgeordneten c) deutscher Abgeordneter d) deutscher Abgeordneten 24. Im 16 und 17 Jahrhundert war das „Haus Österreich” die bestimmende Großmacht in Europa, einer geschickten Heiratspolitik. a) dank b) dankend c) dankbar d) Dank 25. In Ungarn werden vor allem Getreide, Zuckerrüben und Sonnenblumen a) angebaut b) hergestellt c) produziert d) angelegt 26. Die 386 der ungarischen Nationalversammlung werden für vier Jahre gewählt a) Abgeordneten b) Abgeordnete c) Vertreter d) Stellvertreter 27. Alle Unionsbürger können überall eine Arbeit oder ein Geschäft a) aufnehmen eröffnen b) annehmen eröffnen c) annehmen öffnen d) aufnehmen öffnen 28. Großbritannien und Irland haben ihre Grenzkontrollen auch innerhalb der EU a) beigehalten b) aufgehalten c) angehalten d) beibehalten 29. Das gefährliche FCKW musste aus den Kühlschränken und Sprays a) verschwunden worden haben b) verschwinden werden c) verschwunden werden sein d)

verschwunden sein 30. Stichproben an deutschen Schulen zeigten, dass Jungen weniger Interesse am Schreiben als Mädchen . a) scheinen zu haben b) - zu scheinen haben c) - zu haben scheinen d) - haben zu scheinen 31. Martin Luthers Bibelübersetzung im 16 Jahrhundert war ein wichtiger auf dem Weg der Entwicklung der deutschen Schriftsprache. a) Mailenstein b) Meilerstein c) Meilenstein d) Mäilenstein 32. Die Hauptstadt Ungarns liegt a) an der Donau b) an der Donauufer c) am Donau d) neben der Donau 33. Gabriele hat ihren Computer am frühen Morgen eingeschaltet, die neuen E-Mails a) damit abruft b) dass sie anruft c) - herauszurufen d) um abzurufen 34. Das Telefonieren beim Autofahren völlig , ist keine Lösung 20 a) verbiete b) zu verbieten c) unterzusagen 35. In den USA trat ein Gesetz gegen Diskriminierung von Behinderten a) in Stärke b) in Kraft c) in Interesse d) unerlauben d) in Gültigkeit 36. Immer mehr mit mittlerer Reife oder Abitur bewerben

sich in Deutschland um Ausbildungsplätze a) Jugendliche b) Jugend c) jungen Leute d) Jugendlichen 37. Im Krankenhaus dem Mann die Lungen untersucht worden a) sind b) werden c) wurden d) ist 38. In der Nacht 13 08 1961 wurde in Deutschland entlang der Demarkationslinie hastig eine Mauer errichtet. a) für den b) an den c) zum d) des 39. Ich wünsche mir Audi a) ein neues b) einen neuen c) eine neue d) ein neue 40. Bist du schon in Deutschland gewesen? – Nein, ich war in Deutschland a) nie mehr b) schon nicht c) noch nie d) nicht mehr 41. Er hat seinem Vater nur , wenn er Geld haben wollte a) schreiben zu brauchen b) schreiben gebraucht c) schreiben brauchen d) zu schreiben brauchen 42. Kannst du es vorstellen? a) dich b) dir c) mich d) dein 43. Viele des Redners haben wir nicht verstanden a) Worte b) Wörter c) Worten d) Wörte 44. Otto hat lange Freundin gewartet a) an seine b) seine c) auf seine d) seiner 45. Wir möchten Sie Party einladen a) an unsere b) auf

unsere c) zu unserer d) unsere 46. Es unterliegt Zweifel a) kein b) keinen c) keiner d) keinem 47. Je öfter, desto besser a) er übte er spielen konnte c) übte er konnte er spielen b) er übte konnte er spielen d) er übte er konnte spielen 48. Der Sohn leidet sehr Strenge seines Vaters a) unter der b) an der c) unter die 49. Einen guten Film im Fernsehen a) ziehe ich dem Kino vor c) ziehe ich das Kino hervor b) bevorzuge ich dem Kino d) ziehe ich dem Kino gegenüber vor d) über die 50. Wenn ich jetzt sage, dass sie bald heiraten werden, ich kein Geheimnis a) errate b) verrate c) gerate d) berate Fordítás magyarról németre Diákhitel A FIDESZ, úgy néz ki, egy hosszú idő óta megoldatlan problémát orvosol a diákhitellel. Sok családnak jelentett eddig problémát gyermeke egyetemi ill. főiskolai tanulmányainak finanszírozása Habár a jól tanulók ösztöndíjban részesülnek, ez korántsem fedte a hallgatók kiadásait, akik továbbra 21

is szüleik segítségére szorultak, vagy alkalmi munkából próbálták megszerezni a hiányzó összeget. Cél tehát, hogy minden tehetséges fiatal számára esélyt adjon a minőségi felsőoktatásban való részvételhez, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől. A rendszer bevezetésekor a felvehető hitel legnagyobb összege 21000 Ft havonta, amelynek mértéke később évente az inflációval növekszik. A diákhitelt minden hallgató igényelheti a szakok képesítési követelményében meghatározott képzési időre tanévenként. Visszafizetni akkor kell, ha már dolgozik Fordítás németről magyarra Die Zigarette danach - aus Ärger? Ärger und Angst könnte bei einigen Menschen das Verlangen nach der Zigarette steuern, so eine neue Studie. Männer rauchen eher, wenn sie verärgert sind, Frauen, wenn sie glücklich sind Die gewonnenen Daten basieren auf nahezu 7000 Beobachtungen während zwei 24-Stunden-Perioden, in denen die

Versuchspersonen rund um die Uhr überwacht wurden. Die Teilnehmer waren Raucher, die mindestens 10 Zigaretten am Tag rauchen, aber ansonsten gesund waren. Über die beiden 24-StundenPhasen trugen die Versuchspersonen Geräte, die ihren Blutdruck ungefähr alle 20 Minuten überprüften. Immer, wenn während der Wachphasen der Blutdruck kontrolliert wurde, sollten die Teilnehmer ihren momentanen Aufenthaltsort, ihre Aktivität und ihren Gemütszustand in ein Tagebuch eintragen. Die Teilnehmer wurden außerdem gebeten, ihren Blutdruck vor und nach jeder Zigarette zusätzlich abzulesen und ebenfalls zu notieren. Die Wissenschaftler stellten fest, dass sowohl Frauen als auch Männer eher eine rauchen, wenn sie verärgert sind – dieser Effekt ist allerdings bei den Männern deutlich stärker. Frauen hingegen greifen schneller zur Zigarette, wenn sie gerade besonders glücklich sind. Raucher aus beiden Geschlechtern rauchen auch mehr, wenn sie traurig sind. Emotionale Raucher greifen zudem

zweimal so häufig zum Glimmstengel*, wenn sie ängstlich oder besorgt sind. Suchtbekämpfung muss auf das Geschlecht zugeschnitten sein. Längerfristige Rauchpausen und Präventionsmaßnahmen werden nur dann tatsächlich möglich sein, wenn es bessere Methoden gibt, um Ärger- und Stress-Situationen in den Griff zu bekommen. * Glimmstengel - cigaretta Szövegértés Geschichte einer neuen Freundschaft Es gibt ein internationales Programm namens „Comenius“, das Schulen aus drei Nationen zusammenbringt. Es wird zuerst ein Thema gewählt, an dem die Schülergruppen zusammen arbeiten So geschah es, dass wir uns zuerst per FAX und Telefon, später aber via Internet und zum Schluss auch persönlich trafen. Unser gemeinsames Thema ist Umweltschutz, darunter Gewässer-, Boden- und Waldökologie. Jedes Jahr gibt es einen Schüleraustausch, wobei alle Teilnehmer zuerst nach Freigericht fahren und 10 wunderschöne programmvolle Tage verbringen, dann kommt der Gegenbesuch, wo die deutschen

Schüler ihre Austauschpartner in den Niederlanden und in Ungarn aufsuchen. So traf ich zum ersten Mal diese überaus gastfreundliche Familie, die Neuhäusels Der Vater, Gerhard, Lehrer für Biologie und Chemie arbeitet mit Begeisterung zusammen mit drei anderen Kollegen (Michael, Reinhard und Robert) an diesem Projekt. Er hat eine nette Bibliothekarin zur Frau, Cornelia, die bei allem mitmacht, die Gäste betreut, bekocht und alles zu Hause organisiert. So kam es zu dieser engen Freundschaft zwischen uns. Die Familie Neuhäusel ließ sich einen Internetzugang installieren, um mit mir besser, leichter und öfter Kontakt halten zu können. Und diesen Sommer waren sie privat in Ungarn, verbrachten zu dritt (Vater, Mutter und Tochter) 10 leider überwiegend regnerische Tage in Szeged und am Balaton. Frank, der Sohn, wollte nicht mitfahren Katrin’s Traum, am Strand in der Sonne zu liegen, lange schlafen zu können und sich zu erholen wurde leider nicht wahr. Die Nächte am Balaton wurden

von in der ganzen Nacht pfeifenden Zügen zerfetzt Aber trotzdem ließen wir uns durch nichts stören, und schwammen im Hévíz-See, wanderten in Badacsony, fuhren nach Szentbékálla zum Felsenmeer und nach Tihany zur Abteikirche. In Keszthely bemerkten wir überrascht, dass ungarische und deutsche Touristen grundverschiede Preise für den Eintritt zahlen 22 müssen. Trotzdem genossen wir das kulinarische Essen, die leckeren Eisbecher und den berühmten Wein. So bleibt mein 30 Geburtstag mit all den Leuten, die ich besonders mag, für immer in meiner Erinnerung. Das schönste Geschenk war, dass mich mein Freund, Csabi, an meinem Geburtstag dort besuchte. Das war bisher einer der schönsten Tage meines Lebens 1. 2. 3. 4. 5. Milyen program a Comenius? Mely 3 ország vett részt a szövegben leírt programban? Milyen témákban dolgoztak együtt a csoportok? Mi a szülők foglalkozása? Hol és mivel töltötte a család a 2001-es nyarát? Irányított fogalmazás A/ Írjon

levelet barátjának, barátnőjének. 1. Köszönje meg az iránti érdeklődését, hogy mit szeretne Ön csinálni a középiskola elvégzése után. 2. Tudassa vele, hol szeretne továbbtanulni, és indokolja, miért éppen ott 3. Milyen munkahelyre vannak kilátásai, az egyetem / főiskola elvégzése után Számoljon be róla? 4. Milyen szakembereket keresnek manapság hazájában? 5. Kérdezze meg, hogy barátjának / barátnőjének milyen jövőre vonatkozó tervei vannak B/ Írjon fogalmazást az emberek vásárlási szokásairól. Mesélje el, milyen üzletekben lehet vásárolni, mikor hol érdemes keresni az általunk kívánt árut. Melyik üzlettípusnak milyen előnyei és hátrányai vannak. Térjen ki rá, hogy érdemes odafigyelni a nyár- és télvégi árleszállításokra, mert itt rengeteg pénz takarítható meg. Írja le véleményét a nagy hipermarketekről (pl honnan fedezik, hogy egyes árukat olyan olcsón tudnak kínálni). TESZT 5. Válassza ki a

helyes megoldást! 1. Die Schule, ich komme, ist mehr als über 100 Jahre alt a) davon b) wo c) woraus 2. 3. d) aus der Deine Freundin leidet Größenwahn. a) an krankhaftem b) von krankhafter c) in krankhaftem d) auf krankhafter Friedrich folgte Vater auf dem Thron. a) seinen b) seinem c) auf seinen d) auf seinem 4. Frau Braun hat schon zwei Pfund abgenommen aber jetzt beginnt sie wieder . a) zunehmen b) zuzunehmen c) annehmen d) aufzunehmen 5. In Deutschland reicht man sich die Hand. a) zur Begrüßung b) zu Begrüßung c) zu Grüßung d) zur Grüßung 6. Viele Auszubildende (Azubis) sind den Anforderungen nicht gewachsen und brechen ab. a) den Beruf b) das Lernen c) die Lehre d) die Lehrstelle 7. Die Mauer in Deutschland trennte nicht nur zwei unterschiedliche Staaten – wenn auch Nation -, sondern auch Eltern von ihren Kindern. a) dieser b) jener c) gleicher d) jeder 8. CDs sind nicht nur sondern auch beschreibbar. a) liesbar b) leslich c) lesend 9. d)

lesbar Leute wie Bill Gates eine schnelle Entwicklung der Computer-Telefonie. a) setzen auf b) setzt auf c) sitzt auf d) setzen an 23 10. E-Mail ermöglicht über Computer das Versenden einer Nachricht von einer Person an eine oder . a) viele anderen b) vielen anderen c) vielen andere d) viele andere 11. In einer Studie wird , den Umgang mit Handys im Auto bereits während der Fahrschule zu üben. a) geschildert b) vorgeschlagen c) anerkannt d) hingewiesen 12. Konrad Duden, veröffentlichte seine wissenschaftliche Arbeit unter dem Titel „Die deutsche Rechtschreibung”. a) der berühmte deutsche Sprachreformer des 19. Jahrhunderts b) der 19. Jahrhunderts berühmte deutsche Sprachreformer c) der berühmt deutsche Sprachreformer des 19. Jahrhundert d) der des 19. Jahrhunderts berühmter deutscher Sprachreformer 13. Deutsch wird auch in kleineren Gebieten Belgiens Grenze gesprochen a) längs der deutschen b) längs die deutsche c)längst der deutschen d) entlang der deutschen

14. Winnetou und Old Shatterhand heißen die bekanntesten Helden a) des Wildwestes b) der Wilden Westen c) des Wildwestens d) des Wilden Westens 15. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wurde 1969 gegründet a) im Kanada b) nach Kanada c) in Kanada d) in der Canada 16. Mädchen helfen länger beim Putzen, Kochen und Aufräumen als Buben a) um Eindrittel b) um ein Drittel c) mit einem Drittel d) mit Eindrittel 17. Wer mit Gas kocht, in seiner Küche gleichzeitig viel lüften a) musste b) sollte c) durfte 18. Der Weg hat vor 50 Jahren begonnen a) zu Europa Unio c) zum Europa Unio d) mochte c) zur Europischen Union d) zur Europäischen Union 19. Nachdem im Jahre 2002 die Euroscheine , werden alle Preise umgestellt a) eingeführt worden sind b) eingeführt werden sein c) werden eingeführt worden sein d) sind eingeführt worden 20. 1951 sechs westeuropäische Staaten in Paris die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). a) zusammenbrachten b) traten c)

gründeten d) begründeten 21. Zu den Gründerstaaten a) gehörte die Niederlande c) gehörte Niederlanden b) gehörten die Niederlande d) gehörten die Niederlanden 22. Der deutsche Wirt daheim stellt die Rechung für Essen ebenso in Euro und Cent aus, wie der Wirt am Urlaubsort in Spanien. a) an die Ecke b) auf der Ecke c) um die Ecke d) in der Ecke 23. Die internationale Kriminalität, die einem erheblichen Teil mit dem Drogenhandel zusammenhängt, ist zu bekämpfen. a) in b) an c) um d) zu 24. Viele Probleme, , sind nur durch immer engere Zusammenarbeit der Staaten lösbar a) die uns heute bedrücken b) die uns heute drücken c) die heute bedrücken uns d) die uns heute erdrücken 25. Die Verfassung heißt Bundesverfassungsgesetz a) Östereichs b) Austrias c) von Austria d) Österreichs 24 26. König István I (977-1038) hat 1001 in Ungarn ein Königreich a) herausgebildet b) eingerichtet c) errichtet d) entstanden 27. Unter König Mátyás I erreichte Ungarn eine

Blütezeit Wirtschaft und Kultur a) ihrer b) seiner c) in ihren d) in seinen 28. Österreich besteht als Bundesstaat aus neun a) Bundesländern b) Bundesstaaten c) Bundesbezirken d) Bundeskomitaten 29. a) Wo eine Wille ist, ist auch ein Weg! c) Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! b) Ein Weg ist dort, wo Willen auch. d) Wo ist ein Wollen, dort ist ein Weg! 30. Das Brandenburger Tor, das Berlins, war Teil der „Mauer” a) Merkmal b) Symbol c) Wappen d) Wahrzeichen 31 . der riesigen Vulkantätigkeit sind die Anden und die Kordilleren die an Edelmetallen reichsten Gebirge der Erde. a) Infolge b) Folge c) Folglich d) Im Folge 32. Niemand weiß genau, die Menschen zum Verzicht auf die Benutzung der individuellen Verkehrsmittel . a) wie können bewegt werden b) dass bewegt werden können c) wie bewegt werden können d) wie können bewegt werden 33. verbindet Europa durch den Sueskanal mit dem Nahen Osten und Ostasien a) Das Landzwischenmeer b) Das Landmittelmeer c) Das

Mittelmeer d) Die Mittelsee 34. In der Hauptstadt habe ich mich mit unserem Geschäftspartner und Kolleginnen im Café auf dem Vörösmarty Platz getroffen. a) deren b) dessen c) derer d) der 35. Du hast wohl wieder getrunken? Hier es ja schrecklich nach Bier! a) schmeckt b) roch c) wittert d) stinkt 36. Autodiebstähle sind in Ungarn leider Tagesordnung a) auf der b) an der c) in der d) zur 37. Der Sportler Bein gebrochen a) hat sich das b) ist sich das d) ist sein c) hat sein 38. Wir haben uns morgen abend am Theater verabredet a) um b) für c) auf d) – 39. Das ist eine Angelegenheit Bedeutung a) von großen b) von der großen d) von großem c) von großer 40. Sie ist ins Kino gegangen, anstatt niederzulegen a) dass das Kind b) sie das Kind c) das Kind d) dass sie das Kind 41. Sie hat den Mantel gekauft, ohne mich vorher a) gefragt hat b) gefragt haben c) fragen zu haben d) gefragt zu haben 42. Sie hat mich angerufen, um die Frage a) zu klären b)

geklärt zu haben c) klärt d) zu klären haben 43. Ich wundere mich Verhalten a) über sein b) an seinem c) auf seinem d) auf sein 44. Mit dieser Leichtsinnigkeit du deine ganze Zukunft aufs Spiel! a) gibst b) stellst c) legst d) setzt 45. Wenn er nicht so schnell , hätte er noch vor dem Zebrastreifen bremsen können a) gefahren wäre b) wäre gefahren c) gerast hätte d) hätte gerast 46. Leider hatten wir nicht genug Zeit, um auch den Dresdener Zwinger 25 a) zu ansehen b) zu besichtigen 47. Der Kranke ist schon entlassen worden a) in zehn Tage b) ab zehn Tagen c) sehen d) besichtigen c) innerhalb zehn Tage d) nach zehn Tagen 48. Das Gehalt der Frauen ist im allgemeinen geringer Männer a) als die b) wie das die c) als das der d) als die der 49. Wer oft und erwischt wird, kann seine Arbeitsstelle verlieren a) hangt b) fällt c) schwänzt d) hängt 50. gab es ein cooles Fest, und zwar den Geburtstag meiner Großmutter a) Heute ein Jahr b) Heute vor

einem Jahr c) Vor Heute ein Jahr d) Heute ein Jahr vorher Fordítás magyarról németre Európai Unió Magyarország egyike szeretne lenni azon országoknak, melyek 2004-ben beléphetnek az Európai Unióba. Ehhez azonban rengeteg feltételnek kell megfelelnünk Az uniós tagállamokban 2002 január elsejétõl bevezetik az egységes pénzt, az eurót. Erre hazánkban leghamarabb 2007-ben kerülhet sor, ha mindaddig a dinamikus fejlõdés, a gazdasági és politikai stabilitás nem rendül meg. Jelentõs környezetvédelmi fejlesztésekre, a kisebbségek jogainak biztosítására, a mezõgazdaság és az ipar szintre hozására kell mindaddig kiemelkedõ figyelmet fordítanunk. Fordítás németről magyarra Drogen Schon der erste Kontakt mit Kokain hat offenbar schwerwiegende Folgen. Die Wirkung, die eine einzige Dosis Kokain im Gehirn hat, ist weit heftiger und hält länger an als bislang angenommen. Nach einer neuen Studie, zieht schon der einmalige Konsum der Droge eine

verstärkte Aktivität von Nervenzellen nach sich, die eine ganze Woche anhalten kann. In dieser Zeit ist ein Mensch, der Kokain geschnupft hat, besonders suchtgefährdet. Kokain setzt im Gehirn Prozesse in Gang, die auch die Basis für Lernen und Gedächtnis bilden. Bei einem Lernprozess würde man erwarten, dass nur wenige Neuronenverbindungen verändert werden. Eine einzige Dosis beansprucht anscheinend für etwa eine Woche jene molekularen Mechanismen im Gehirn, die normalerweise die Grundlage für das Gedächtnis bilden. Oft reicht selbst nach längerer Abstinenz eine einzige Dosis aus, um erneut starke Suchtgefühle auszulösen. Die Partydroge Ecstasy sorgt für den kurzen Rausch im Kopf, auf lange Sicht bringt der Muntermacher das neuronale Netz durcheinander, in dem das Denk- und Erinnerungsvermögen angesiedelt ist. Trotzdem wollen viele Ecstasy-Konsumenten von der schädlichen Wirkung der bunten Pillen nichts wissen. Doch ein neu entwickelter Bluttest könnte nun für

Aufklärung sorgen Marihuana-Raucher haben nach Forschern häufig auch andere ungesunde Gewohnheiten. Die Konsumenten der Droge essen mehr und greifen überdurchschnittlich oft zu Zigaretten und Alkohol. Wer in regelmäßigen Abständen zu der Droge greift, verspeist laut Studie bis zu 40 Prozent mehr Kalorien. So essen die untersuchten Marihuana-Raucher mehr Käse, Schweinefleisch und KnabberGebäck als die drogenabstinenten Kontrollpersonen Zudem griffen 70 Prozent der Drogenkonsumenten auch zu Zigaretten. Warum? Vermutungen zufolge heizt Marihuana den Stoffwechsel an. Szövegértés Innere Uhr wird durchs Auge gesteuert 26 Ein bislang unbekannter Lichtrezeptor im Auge steuert die innere Uhr des Menschen. Das haben Neurologen des Thomas Jefferson University Hospitals in Philadelphia entdeckt. In einer Studie mit 72 gesunden Teilnehmern untersuchten die Forscher die Wirkung von neun verschiedenen Wellenlängen des Lichts zwischen indigo und orange. Dabei identifizierten sie ein

fünftes Lichtpigment auf der Netzhaut. Wurde dieses unterschiedlichen Lichtreizen ausgesetzt, reagierte die Zirbeldrüse* im Gehirn mit einer veränderten Produktion des "Schlafhormons" Melatonin. Dieser fünfte Lichtrezeptor scheint von den bekannten Rezeptoren, die das optische Sehen ermöglichen, völlig unabhängig zu sein. Bislang ging die Wissenschaft von nur vier Zelltypen auf der menschlichen Netzhaut aus, die Lichtreize erfassen und das visuelle System bilden. Die Zellen des ersten Typs, die so genannten Stäbchen, ermöglichen die Unterscheidung von "hell" und "dunkel", die drei übrigen Zellformen - die Zapfen - regulieren das Farbensehen. Blaues Licht wirkt am stärksten. Für ihre Untersuchungen brachten die Forscher um Mitternacht ihre Versuchspersonen ins Labor - zu einem Zeitpunkt, da der Melatonin-Spiegel am höchsten ist. Die Pupillen der Freiwilligen wurden erweitert und dann für zwei Stunden geblendet. Anschließend nahmen die

Mediziner Blutproben und setzten jede Person 90 Minuten lang dem Licht in einer bestimmten Dosis und Wellenlänge aus. Im Anschluss daran nahmen sie erneut Blutproben und stellten fest, dass blaues Licht den Melatonin-Spiegel am stärksten beeinflusst. Leistungssteigerung durch Lichtkuren? Das verspricht neue therapeutische Ansätze bei der Behandlung von Depressionen oder zyklischen Störungen. Da Melatonin zeitlich terminierte Abläufe im Organismus steuert - etwa Schlaf- und Wachphasen oder das Einsetzen der Pubertät -, können mit Hilfe spezieller Lichttherapien aus dem Gleichgewicht geratene Rhythmen wieder ins Lot gebracht werden. In einem nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob und wie Licht auch andere Körperfunktionen reguliert, beispielsweise Schwankungen der Temperatur oder der Leistungsfähigkeit. * Zirbeldrüse - tobozmirigy 1. 2. 3. 4. 5. Mit és hogyan fedeztek föl a philadelphiai idegsebészek? Mire enged következtetni ez a felfedezés?

Hogyan érzékeljük a fényt és sötétet, a színeket és a napszakot? Hogyan zajlott a kísérlet? Hogyan hat ki mindez a teljesítményre? Irányított fogalmazás A/ Írjon nagyszüleinek arról, hogy végre új lakást vett. 1. Írja le, miért ezt választotta, hol és milyen legyen a lakás (fekvés, ár, közlekedés, nyugalom). 2. Mesélje el, hogyan szedte rá össze a pénzt (megtakarítás, kölcsön, szülői segítség ) 3. Hogyan néz ki a lakás, hogyan rendezi be? 4. Térjen ki rá, milyen felújítási munkálatok szükségesek még, és mikorra tervezi a beköltözést 5. Hívja meg nagyszüleit a lakásavatóra, amelynek pontos időpontjáról majd értesíti őket! B/ Írjon fogalmazást, mi a különbség a vidéki vagy városi élet között. Térjen ki mindkettő előnyeire és hátrányaira is legalább 5-5 konkrét dolog megnevezésével. TESZT 6. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Das ist etwas, nicht zu glauben ist a) was b) das 2. eine Flasche Bier

. a) Der Vater hat holen gelassen c) Der Vater lässt holen c) wovon d) dessen b) Dem Vater wird holen lassen d) Dem Vater wird holen gelassen 27 3. 5. In kleinen Dörfern grüßt man herzlich. a) den b) ihn c) sie Wetter sollten wir lieber zu Hause bleiben. a) In einem solchem b) Bei solch einem c) Beim so einen d) einen d) Beim solch einen 6. Als kommen bei uns Kartoffeln oder Gemüse und selten Reis auf den Tisch. a) Nachtisch b) Einbrenne c) Zuschlag d) Beilage 7. Meine Tochter mir in der Küche oft zur Hand, sie will lernen, wie man kocht. a) kommt b) hilft c) geht d) bringt 8. Was man verspricht, das muss halten. a) man b) er 8. 9. c) - Der Kapitän begrüßte uns und die Maschine rollte auf . a) den Startweg b) die Piste c) den Ausläufer d) einer d) den Auslauf Szeged ist neben der Salami, Paprika und Fischsuppe auch Sommerfestspiele bekannt. a) für ihre b) für seine c) durch seine d) durch ihre 10. Die Trennung des Abfalls in Wertstoffe

wie Papier, Plastik, Glas sowie in Biomüll ist in Deutschland heute . a) Übung b) so weit c) selbstständig d) selbstverständlich 11. Am Neujahrstag wird das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Fernsehen a) übergemittelt b) übergetragen c) übertragen d) vermittelt 12. Heute wird der in den meisten Ländern der Erde gefeiert a) Muttertag b) Tag der Mutter c) Tag der Mütter d) Müttertag 13. Wenn ich ein Mädchen frage, , schlägt mein Herz schneller a) geht sie mit mir aus b) dass sie mit mir ausgeht c) ob sie mit mir ausgeht d) will sie mit mir ausgehen 14. Man sollte endlich : Der Mensch ist verantwortlich für seine Umwelt a) kennen b) erkennen c) kennen lernen d) können 15. Deutschland zählt zu den Ländern der Erde a) medizinisch bestversorgten b) medizinisch bestbesorgten c) medizinischen bestbedienten d) ärztlich bestgekümmerten 16. Das Verfahren wird von den Arbeitern besprochen a) einführte b) eingeführtes c) zu einführende d) einzuführende

17. Wir sind dafür, abends nur zu essen a) etwas Leichtes b) etwas leichte d) etwas leichtes c) etwas Leichte 18. Den ausländischen Touristen gefällt es sehr gut in Budapest a) schönem b) der schönen c) schönen d) dem schönen 19. Der Hund frisst das Fleisch a) stehlende b) gestohlene c) stehlendes d) gestohlenes 20. Ihm wurde eine Gehaltserhöhung a) zugesagt b) besprochen c) erweigert d) zusagt 21. Seid nicht so langsam, wir a) sind eilig b) sind in der Eile c) haben es eilig d) eilen uns 22. Die Freunde werden sich einig a) in allem wesentlichen c) in allem Wesentlichen b) in allen Wesentlichem d) im allen Wesentlichen 23. Die Tür lässt nicht 28 a) sich geöffnet b) sich öffnen c) - geöffnet 24. ich wiederkomme, möchte ich mit meinem Computer spielen a) Wenn b) Wann c) Als d) - eröffnen d) Dann 25. Ich habe das Radio eingeschaltet, die Nachrichten a) denn möchte hören b) um zu hören c) damit hören d) um wir zu hören

26. Diese Blusen gefallen mir a) lila b) lilen c) lile d) lilan 27. „Oh, Männer! Ihr tut uns leid” – sagte die Frau zu ihrem Mann a) ihr arme b) die arme c) ihr armen d) du arme 28. Achten Sie beim Essen immer Ihre Linie? a) bei b) auf d) zu c) in 29. Leute über 50 haben es oft schwer, zu werden a) vorgestellt b) angestellt c) ausgestellt d) aufgestellt 30. Ich hatte ein Gefühl im Magen, als ich zum ersten Mal flog a) ängstliches b) krankes c) geheimes d) komisches 31. Meine Uhr geht auf die Minute a) pünktlich b) exakt d) präzis c) genau 32. Für den Personenverkehr bieten auf kurzer Strecke der Straßenverkehr, auf langer Strecke der Flugverkehr günstige . a) Bestimmungen b) Beziehungen c) Bedienungen d) Bedingungen 33. Die Ölkrisen bewirkten ein Bewusstwerden, dass der bisherigen Energieverschwendung a) ein Ende gesetzt werden muss b) das Ende muss gelegt werden c) ein Ende gelegt wird d) enden müssen wird 34. pendeln viele Erwerbstätige

täglich zur Arbeit a) Aus den Siedlungen der angegrenzten Stadt b) Aus der Stadt der angrenzenden Siedlungen c) Aus den die Stadt angrenzenden Siedlungen d) Aus den Stadt angrenzenden Siedlungen 35. Die Luft erwärmt sich über dem Festland stärker als über dem Wasser a) Tags b) tagsüber c) tagtäglich d) im Tag 36. Seit 1999 Deutschland aus 16 Bundesländern a) steht b) besitzt c) entsteht d) besteht 37. In Flussmündungen mit sind die größten Häfen zu finden a) Flut b) Ebbe c) Preis d) Hochwasser 38. Der entsteht in erster Linie dadurch, dass immer mehr Kohlendioxid in die Luft kommt a) Glashauseffekt b) Gewächshauseffek c) Bruthauseffekt d) Treibhauseffekt 39. Am 31 Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen zu Wittenberg an a) an die Schlosskirche b) an der Schlosskirche c) am Kirchenschloss d) an den Kirchenschloss 40. Während Kádár , ließ er im Inneren eine wirtschaftliche Liberalisierung zu a) strikt der sowjetische Politik folgte b) folgte strikt die

sowjetische Politik c) strikt die sowjetische Politik verfolgte d) verfolgte strikt die sowjetische Politik 41. Unter der Führung von Lajos Kossuth begann von 1848 a) der ungarische Aufstand b) das ungarische Aufstehen c) die ungarische Erhebung d) die ungarische Erstehung 29 42. Der Europäische Rat legt Leitlinien fest, sich der Ministerrat bei seinen Entscheidungen zu halten hat a) an den b) zu dem c) zu denen d) an die 43. C ist das offizielle Zeichen Euro a) auf die b) für den c) auf den d) für die 44. Seit 1979 werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments direkt gewählt a) jede fünf Jahre b) alle fünfen Jahre c) alle fünf Jahre d) jede fünfte Jahre 45. Alle Unionsbürger können sich an beliebigen Orten a) niederlassen b) ablassen c) herablassen 46. Deutschland ist heute weltweit führend a) in Umweltschutz c) in der Umweltverteidigung d) unterlassen b) im Unweltschutz d) in Umweltschützung 47. 1995 sind drei weitere Staaten beigetreten:

Finnland, Österreich, Schweden a) zur EU b) die EU c) an die EU d) der EU 48. Natürlich ist es nicht so einfach, eine richtige Entscheidung a) zu treffen b) auszuweichen d) zu drängen d) zu bringen 49. David surfte bis spät in die Nacht im Internet, anstatt sich a) ausgeschlafen zu haben b) ausgeschlafen hätte c) ausgeschlafen wäre d) auszuschlafen 50. Bei Verstößen die Vorschriften kann man sich bei den Behörden beschweren a) gegen b) für c) auf d) an Fordítás magyarról németre Gének Dr.Czeizel Endre 1974-ben írt egy könyvet a génekről, mindenki számára érthető formában Elsősorban az örökléstannal foglalkozott, hasznos segítséget adva leendő szülőknek azzal, hogy ismertette az öröklés alapvető mechanizmusait és a leggyakrabban előforduló örökölhető betegségeket. Természetesen az elmúlt 25 év alatt a tudomány rendkívül sokat fejlődött. Az, ami 1974-ben még scifi-nek tűnt, napjainkban valóság Gondoljunk csak a klónozott

bárányra, Dollyra, vagy a genetikailag manipulált élelmiszerekre. Ma is sokakat érintenek a családtervezési problémák A lakosság nagy része azonban még mindig nincs birtokában az alapvető ismereteknek, és a genetika szó hallatán valami sötét titokzatos dologra gondol, amivel gonosz tudósok manipulálják a szegény tudatlanokat. A könyvből azt is megtudhatjuk, hogy kiknek érdemes felkeresni gyermekvállalás előtt a genetikai tanácsadót, melyek azok a betegségek, amelyek a családban előfordulva mindenképpen szükségessé teszik ezt. Fordítás németről magyarra Eifersucht Welcher Mann gibt schon zu, dass er seine Frau ungern ausgehen lässt? Welche Frau, dass sie dem Mann bei jeder Dienstreise misstraut? Die Idee, ein Verhaltensprogramm wie die Eifersucht sei erlernt und von der modernen Gesellschaft produziert, wird von Genetikern und Evolutionsforschern bestritten. Der bohrende Zweifel an der Treue des Partners ist universell: Jeder Mensch kann

Eifersucht verstehen und empfinden, und überall, wo Menschen leben, kann sie sich in zerstörerischer Gewalt entladen. Es ist peinlich, Ausreden zu erfinden, um den Partner unauffällig mit Kontrollanrufen zu traktieren. Es nervt, auf einer Party rot anzulaufen, weil die Freundin flirtet Eifersucht gilt als Zeichen von Charakterschwäche, als übler Affekt wie Neid, Missgunst und Gier. Gerade weil sie überall ist. "Liebe ohne Eifersucht ist keine Liebe" Ein Partner, der gegenüber den Taten des anderen völlig gleichgültig erscheine, einer, dessen Eifersucht sich mit keinem Mittel 30 provozieren lasse, sei nicht zu ertragen. Weltweite Forschungen haben gezeigt, dass Eifersucht die Völker und Kulturen eint - nicht aber die Geschlechter. Männer reagieren heftiger auf den Gedanken an sexuelles Fremdgehen ihrer Partnerin, Frauen geraten bei einer tiefen emotionalen Verbindung ihres Partners zu einer anderen Frau außer sich. Männer und Frauen haben unterschiedliche

Strategien entwickelt, um das andere Geschlecht auszutricksen* oder zu beeindrucken. Die Eifersucht ist und bleibt ein Störfaktor für Liebe und Ehe und verweist darauf, dass ihr Leidensdruck therapeutisch oft eindrucksvoll gemildert werden könne. Übertriebene Eifersucht, die keine vernünftigen Überlegungen mehr zulässt, kann zu Wahnvorstellungen führen. Wo die Grenze zwischen "normaler" und wahnhafter Eifersucht liegt, lasse sich leicht erkennen. * austricksen - kicselezni Szövegértés Ötzi war von Mistkäfern befallen Ein deutsches Ehepaar hatte am 19. September 1991 an der österreichisch-italienischen Grenze einen Sensationsfund gemacht, sie fanden eine Gletschermumie, die später Ötzi genannte wurde. Sie befand sich in einer Gletscherrinne unter dem Hauslabjoch in rund 3200 Metern Höhe auf italienischem Staatsgebiet. Die heute in Bozen ausgestellte Leiche dürfte gut 5000 Jahre lang unentdeckt dort gelegen haben. Es wurde herausgefunden, dass der

Gletschermann vermutlich ermordet worden war Im Oberkörper des Gletschermannes wurde ein Feuerstein entdeckt, der einer Pfeilspitze ähnelt. Nicht nur Flöhe - die ältesten bekannten Vertreter ihrer Art - machten Ötzi zu schaffen. Wissenschaftler haben bei der Gletschermumie auch die Überreste einer großen Menge anderer Insekten entdeckt. Neben den bisher ältesten nachgewiesenen Menschenflöhen seien auch Wanzen, Ameisen, Fliegen, Mistkäfer, Borkenkäfer, Marienkäfer sowie Wespen im Gewand und im Köcher des Gletschermannes gefunden worden. Das Vorkommen des sogenannten Tannenborkenkäfers in der Bekleidung der Gletschermumie lasse darauf schließen, dass es im Vintschgau vor 5000 Jahren viel mehr Bäume gegeben habe als heute. Viele Insekten seien jedoch von Ötzi in das hochalpine Gelände mitgetragen worden. Es könnten noch weitere Insekten gefunden werden, da die Proben, die am Fundort der Gletschermumie entnommen wurden, noch nicht vollständig ausgewertet seien, sagte

der Wissenschafter der Universität Innsbruck. Auf Ötzis Haut selbst könnten allerdings keine Parasiten nachgewiesen werden, da sie nach seiner Entdeckung gewaschen und möglicherweise von Flöhen befreit worden sei. Bislang waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Flöhe frühestens im fünften oder sechsten Jahrhundert vor Christus auf den Menschen übergegriffen haben. Scheint die Gletschermumie damit immer noch für eine Überraschung gut? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ki Ötzi? Hol és milyen körülmények közt találtak rá? Hogyan hunyt el feltehetően? Milyen furcsaságokat találtak rajta? Mire enged mindez következtetni? Milyen korábbi feltételetést látszik ez a lelet most megcáfolni? Irányított fogalmazás A/ Írjon hivatalos levelet a biztosítójának, amelyben elmeséli, hogy külföldi útja során baleset érte. 1. Térjen ki rá, hogy mikor, hol, 2. milyen körülmények között szenvedett balesetet 3. Írja le milyen anyagi kár érte, mit kell a helyszínen

vásárolnia, mit kell később téríteni 4. Kérdezze meg, mi a kárrendezés módja, hogyan juthat hozzá a biztosítási összeg egy részéhez, hogy haza tudjon jönnistb. 31 5. Említse meg, mit mellékel leveléhez (a rendőrségi jegyzőkönyv, a kórházi számla és az érvényes biztosítás másolatát stb). B/ Hasonlítsa össze a mozi és a TV előnyeit és hátrányait. Írja le, Ön melyiket szereti és miért Kijelentéseit mindig indokolja is. TESZT 7. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Zum Abspielen der CD-ROM benötigt man Computer a) eine b) ein c) einem d) einen 2. 1876 meldete der Amerikaner Alexander Graham Bell sein „Telefon” an. a) zum Fundstück b) zum Patent c) zum Erfinden d) zur Freimarke 3. Ich möchte heute Hamburger essen. a) kein b) eine 4. 5. 6. 7. 8. 9. c) keinen d) keines Szeged ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Tiefebene. a) der südlichen b) im südlichen c) im Süden d) in Süd- Mein Besitz ist . a) mein

Bedarf c) meine Eigenschaft d) mein Anspruch c) einem d) für einen b) mein Eigentum Er nannte mich anständigen Menschen. a) als ein b) einen Die Sparkasse den jungen Ehepaaren finanzielle Hilfe. a) bietet b) dehnt c) leistet d) reicht Das Präsidium sollte Programm entscheiden. a) von dem b) für das c) das d) über das Es ist merkwürdig, dass viele Frauen Mäusen Angst haben. a) vor b) von c) für d) wegen 10. Wessen Wagen ist das? - a) Meins b) Mein c) Meiner d) Meine 11. Eine Baustelle im Stadtzentrum bedeutet Probleme, der Verkehr a) denn umgeleitet werden muss b) denn muss umgeleitet werden c) weil muss umleitet werden d) da umleitet werden muss 12. Alte Menschen denken oft Jugendzeit a) auf seine b) an ihre c) über ihre d) aus ihre 13. ist das Essen nicht gut bekommen a) Einen b) Mancher c) Allem d) Einigen 14. Er hat in seinem Brief geschrieben, a) das habe ich erwartet c) was ich erwartet habe b) den ich erwartet habe d) dass ich

erwartet habe 15. Der Einbrecher sich zur Zeit der Tat zu Hause aufgehalten haben a) will b) solle c) muss d) darf 16. Im Krankenhaus wird man hoffentlich nicht a) begesteckt b) angesteckt c) ersteckt d) gesteckt 17. Jeder Mensch strebt , besser zu leben a) dafür b) danach d) darum c) darauf 18. Dreimal umgezogen ist so gut einmal abgebrannt a) als b) als ob c) wie d) als wenn 32 19. Der Farmer hat die Stiefel a) abziehen gelungen b) abziehen bekommen c) abgekommen d) abbekommen 20. Der Diskussionsleiter hat sich sehr gefreut, dass sich alle Teilnehmer der Diskussion beteiligt haben. a) in b) bei c) auf d) an 21. Wenn Frauen in der Welt in den Parlamenten säßen, gäbe es Kriege a) mehr weniger b) mehrere wenigere c) mehre wenige d) mehr wenig 22. Die Aare kümmern sich nicht Fliegen a) für b) um c) die d) von 23. Man rechnet mit Regenfällen in den nächsten Tagen a) aushaltenden b) anhaltenden c) ausdauernden d) anreichenden 24. Er tat, als wenn

er etwas von der Sache a) verstände b) versteht c) verstünde d) verstand 25. Das Bild ist Original tauschend ähnlich a) dem b) den c) mit dem d) zu dem 26. Wir sind unsympathischen Menschen los a) diesen b) dieses c) von diesem d) dieser 27. Der Wetterdienst sagt die wahrscheinliche Entwicklung des Wetters auf eine bestimmte Zeit . a) vorher b) vorhin c) vorbei d) voraus 28. kann man die Burg besser sehen a) Ab hier aus b) Ab hier c) Von hier aus d) Von hier an 29. Am vergangenen Sonntag ist eine wichtige Autobahnbrücke dem Verkehr worden a) übergegeben b) übergeben c) überreicht d) übermittelt 30. Die Kinder gingen auf den Sportplatz, ohne vorher ihre Aufgaben a) zu machen b) gemacht haben c) gemacht zu haben d) gemacht hätten 31. Die Schuhnummer 38 ist Zentimeter kürzer als die Schuhnummer 39 a) ein b) um ein c) einen d) mit einem 32. näher wir der Küste kommen, kühler wird der Wind a) Sowohl als auch b) Wie umso c) Entweder oder d) Je

desto 33. , dem ist auch nicht zu helfen a) Wen ist nicht zu fragen c) Wer nichts zu geben ist b) Wem nicht zu raten ist d) Wen nicht zu sagen hat 34. Was ich nicht weiß, macht mich nicht a) heiß b) böse c) kopfschmerzlich d) nervös 35. In einem einsprachigen Wörterbuch werden die Wörter durch andere Wörter Sprache erklärt. a) derjenigen b) derselbe c) solcher d) dergleichen 36. Der Wortschatz bedeutet alle Wörter, die eine Sprache oder ein Mensch a) belegt b) belegen c) besitzt d) besitzen 37. Unsere Großeltern haben nur sonntags nicht a) gebraucht arbeiten b) arbeiten gebraucht c) zu brauchen arbeiten d) zu arbeiten brauchen 38. Ich komme, sobald ich wieder a) werde aufstehen dürfen c) aufgestanden werden darf b) aufstehen dürfen werde d) aufstehen darf werden 33 39. In der sowjetischen Besatzungszone wurde 1949 ein eigener Staat gebildet; er nannte sich . a) Deutscher Demokratischen Republik b) Deutsche Demokratische Republik c) der DDR d) das DDR

40. Dieser Brief noch a) muss untergeschrieben werden c) wird unterschrieben müssen b) muss unterschreiben werden d) muss unterschrieben werden 41. Mit Geld kann man auch zufrieden sein a) wenigem b) weniger c) wenigerem d) wenigst 42. Es ist ein Glück, der Autofahrer rechtzeitig a) dass gehalten hat b) - gehalten zu haben c) kann halten d) wie kann halten 43. Viele Länder könnten Reisewünsche erfüllen a) alle unseren b) unsere alle c) unsere allen d) alle unsere 44. Der Lehrer hat den Schüler die Fenster a) geschlossen lassen b) schließen gelassen d) lassen schließen c) schließen lassen 45. Ich sollte Formulare ausfüllen Ich weiß nicht, wie ich es a) mache b) machen durfte c) machen wollte d) machen soll 46. In München findet jährlich das Oktoberfest statt, das aber schon im September beginnt und ungefähr zwei Wochen . a) hält b) dauert c) schließt d) endet 47. Es gibt viele in Europa a) Million deutsche b) Millionen Deutsche c)

million Deutsche d) millione deutsche 48. Ein Mädchen, das tanzt, ist ein Mädchen a) tanzendes b) tanztes c) getanztes d) zu tanzendes 49. Dort steht der Sohn a) meiner Bekannter b) meiner Bekannte c) meines Bekannten d) meines Bekanntes 50. Am Silvesterabend, , hört man auf den Straßen viel Lärm a) letzter Abend des alten Jahres b) dem letzten Abend im alten Jahr c) im alten Jahr der letzte Abend d) das alte Jahr am letzten Abend Fordítás magyarról németre Státusztörvény Minden bizonnyal a státusztörvény néven ismert jogszabály a 2001-es tavaszi ciklus legnagyobb visszhangot kiváltott döntése. Bár a képviselők több mint 90 százaléka támogatta, de a nemzetközi, elsősorban a törvény által érintett környező országokban heves tiltakozás ettől nem lett kisebb. A státusztörvényt elfogadása óta nem csak itthon támadták. Szlovákiában nem fogadta akkora elutasítás a státuszörvényt, mint Romániában. A törvény értelmében a

határon túli magyarok jövő év elejétől kapnák meg a magyarságigazolványukat, amivel három hónapig munkát vállalhatnának Magyarországon. A határon túli magyar tanulók Magyarországon használatos diákigazolványt kapnának, azok viszont, akik a szülőföldjükön két kiskorú gyermeket nevelnek, és gyermekeiket magyar tannyelvű iskolába járatják, nevelési támogatást kaphatnak. Fordítás németről magyarra Wieder mal die Presse 34 Der Fehler, von dem die Rede sein soll, besteht darin, dass die Zeitungen mit wachsender Lust dazu übergehen, sich auf andere Zeitungen und vor allem auf sich selber zu beziehen. Dass Eigenlob stinkt, mag eine Weisheit aus alter Zeit sein. Heute zählt nicht der Stil, sondern der Erfolg. Aber war nicht das Fernsehen immer das am meisten und zugleich am wenigsten journalistische Medium? Es war und ist das schnellste und wirkungsvollste. Aber allein die Tatsache, dass es mit dem Einmarsch der Beleuchter und der Kameraleute

jedes Ereignis sichtbar verändert und zu einem Fernsehereignis macht, deutet schon auf den mächtigen Vorsprung jenes alten, unscheinbaren Mediums hin, das Zeitung heißt. Er kann, ohne dass ihn einer kennt, ungesehen in die Eingeweide* der Gesellschaft dringen, die geheimsten Vorgänge staatlicher Wirtschaft oder Misswirtschaft erkunden und darüber berichten. Es hat den Anschein, als wollten die Zeitungen diesen Vorsprung freiwillig preisgeben. Weshalb aber geschieht es so oft? Der Grund ist einfach. Die Zahl der Medien - der Zeitungen und Magazine und Sender - hat deutlich zugenommen, die Zahl der Konsumenten aber nicht. Nunmehr geht der Kampf um die Aufmerksamkeit einer quantitativ stabilen Kundschaft. Diesen Kampf kann man nur durch Qualität und Ausdauer bestehen. Wenn die Presse diese Distanz preisgibt und sich in den Agenten des eigenen Sonderinteresses verwandelt, verliert sie diese verfassungsrechtliche Legitimität - und außerdem ihre Glaubwürdigkeit. * Eingeweide –

belső, vminek a belseje Szövegértés Michael gegen Ralf, das ist das Duell der Zukunft Viele haben dieses Jahr spontan gefragt: Ist Ralf schon der bessere Schumi? Noch nicht, aber er kann es werden. Man muss wissen, um richtig schnell zu sein, kommt es bei einem Rennfahrer auf fünf Dinge an – auf Kopf, Herz, Fitness, Händchen und das berühmte „Popometer“. Im Kopf sind Selbstvertrauen, Erfahrung und Wissen gespeichert. Hier muss der Michael einen Vorteil haben Er ist drei Mal Weltmeister! Diese Routine, dieses Selbstvertrauen, der Beste zu sein, kann Ralf noch gar nicht haben. Deswegen bleibt Michael auch so cool, wenn der Kleine mal gewinnt Noch Im Herzen liegt der Ralf schon vorn! Er hat noch keinen Titel. Er will es sich und allen anderen, auch dem Michael, noch beweisen. Er ist hungrig, gierig, wild Fitness: Früher haben sich Rennfahrer mit JojoSpielchen und schönen Frauen fitgehalten Michael hat ganz neue Maßstäbe gesetzt Er joggt, fährt Fahrrad, klettert, reitet,

kickt*. Ralf ist auch fit Weil sein Bruder es ihm vorgemacht hat, hat er gesehen, wie wichtig Kondition für die Konzentration und damit Konstanz im Rennen ist, für stabile Rundenzeiten am Limit. Deshalb legt Ralf jetzt auch Wert auf eine gesunde, biologisch-wertvolle Ernährung. Händchen: Der Michael musste sich alles hart erarbeiten Trotz Riesen-Talent Ralf ist emotionaler. Und hat deshalb oft das richtige Händchen für die Situation Der Popometer : Der wichtigste Sensor eines Piloten ist sein Po! Weil in einem Formel-1-Auto die Füße höher liegen als das Hinterteil, das der tiefste Punkt ist und dadurch den direktesten Kontakt zum Auto bietet. Und Michaels Popometer ist noch sensibler als die Ferrari-Computer. Wie ein Seismograph zeigt es ihm nicht nur an, dass was klemmt, sondern auch ganz genau was und wo. Ob Dämpfer, Reifen, Lenkung, Aerodynamik, Aufhängung – Schumis Popometer schlägt sofort Alarm. Kein Wunder, dass er bei soviel Gefühl fürs Auto im Po auch der König

im Regen ist. Und Ralf? Wissen Sie, das mit dem Popometer kann man nicht lernen, das steckt in den Genen und wird vererbt. Auch Ralf hat es im Po – es fehlt nur noch das Feingefühl. * kicken = csocsózni 1. 2. 3. 4. 5. Min múlik, hogy valaki jó forma 1-es pilóta-e? Melyik Schumi és miért jobb? Mire helyeznek különös hangsúlyt a testvérek? Miknek a „meghibásodását“ észleli egy pilóta az autójában ülve? Melyik tulajdonság nem tanulható és miért? 35 Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet vidéki barátnőjének, amelyben válaszol arra kérdésre. 1. Miért szüntette meg a vonalas telefonját? 2. Miért nem érte meg fizetni a magas előfizetési díjat stb? 3. Adja meg új mobiltelefonszámát, és mesélje el neki, miért döntött inkább emellett: pl nincs előfizetési díj, szöveges üzenetek, állandóan elérhető stb. 4. Részletezze, hogyan takarít meg így pénzt: csúcsidő, vonalasról mobilt hívni drágastb! 5. Meséljen el egy

esetet, amikor mobil nélkül nehezen tudta volna megoldani szorult helyzetét! B/ Mutassa be Magyarországot röviden. Ismertetése legyen sokoldalú, írja le, miért érdemes ideutazni, mit érdemes megnézni. Térjen ki hazánk jelenlegi helyzetére, törekvéseire is! TESZT 8. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Es gibt viele Menschen, man helfen muss a) denen b) den c) die d) deren 2. Der Verbrecher machte ein unschuldiges Gesicht , der keine Fliege töten kann. a) als b) wie einer c) wie d) als wenn 3. die Sonne untergegangen ist, singen die Vögel nicht mehr. a) Bevor b) Wie c) Wenn d) Als 4. Viele Völker brachten den Göttern, sie versöhnen, Menschenopfer. a) damit b) um zu c) dass d) - zu 5. Ein bekanntes Wort sagt: Zum Mitleiden ein Mensch, zur Mitfreude ein Engel. a) genug b) genüge gehöre c) genugen gehören d) genugt gehört 6. Mein Freund blieb bei uns, bis . a) es aufhörte zu regnen c) der Regen aufhörte zu regnen b) es mit dem Regen

aufhörte d) es schon nicht regnete schrieb er seine erste Symphonie. a) Mozart 10jährig c) Als Mozart zehn Jahre alt war b) Wann Mozart zehnjährig war d) Wenn Mozart zehn Jahre alt war 7. 8. Das Wetter ist so schlecht, Hund auf die Straße jagt. a) wie man nicht einen b) als man einen c) dass man keinen d) als dass man keinen 9. „Wie geht’s Peter?” „Danke, gut.” a) ich bin b) ich gehe c) ich geht’s d) mir geht’s 10. Neid und Habsucht der Menschen begegnen oft im Leben a) - uns b) - wir c) Mit wir d) Mit uns 11. Der junge Mensch hofft Zukunft a) an die b) in der d) auf die c) an der 12. Die Richter kämpfen das Recht und das Verbrechen a) für wider b) um gegen c) für gegen d) um wider 13. Der Ausländer sehnt sich Heimat a) in die b) nach der c) zu der d) nach die 14. Wir haben den Gärtner im Garten a) arbeiten gesehen b) gearbeitet sehen c) arbeiten sehen d) sehen gearbeitet 15. Schlechte Beispiele haben gute Sitten 36

a) verdarben b) verdirben 16. Die Gesellschaft tanzte frühen Morgen a) bis in den b) bis im c) verdorben d) verderben c) bis zu d) bis den 17. Es ist so gekommen, dass sie nicht mehr miteinander sprechen a) fern b) schlecht c) lange d) weit 18. Das Wetter ist heute sehr schön und wird jetzt Tag schöner a) aller b) jeden c) jeder d) allen 19. Um 11 Uhr komme ich nach Hause und schnell ins Bett a) liege b) lege mich c) liege mich d) lege 20. Ich ging zum Schneider und einen Anzug machen a) ließ mich b) ließe mir c) ließ mir d) lasse mich 21. Die Hygiene viele Krankheiten a) gewann b) gewinnte d) besiegte c) siegte 22. Die Mutter gibt dem Kind Süßigkeiten und das Kind dankt a) sie ihr b) sie für sie c) ihr dafür d) ihr sie 23. Das Herz schlägt unregelmäßig a) des Krankes b) dem Kranken c) des Kranken d) des Kranker 24. denken gern an die Vergangenheit a) Alle alte Menschen c) Alle alten Menschen b) Alle alter Mensch d) Aller alte Mensch

25. Die Kinder gleichen Vater Charakter a) den in b) dem im c) mit dem im d) zu dem mit 26. Die Hand hat fünf Finger und der Fuß fünf a) Zähen b) Zehe c) Fußfinger d) Zehen 27. Die Sekunden fliegen, schnell ist der ganze Tag a) weg b) vorbei c) vorhin d) vorher 28. Im Zug haben wir nur ein leeres Abteil gefunden a) erster Klasse b) erste Klasse c) von erster Klasse d) mit erster Klasse 29. Um 1455 hat Gutenberg mit Hilfe seiner Erfindung gedruckt a) die erste Bibeln b) die ersten Bibeln c) den ersten Biebeln d) das erste Biebel 30. Der Fabrikant sendet einen Katalog a) zu Aufsicht b) auf Ansicht d) zur Ansicht c) auf Ansicht 31. Der Professor lässt eine Übersetzung machen a) mit den Student b) mit dem Studenten c) den Studenten d) den Student 32. Der Hund seinem Herrn a) entläuft b) entläuft von d) verläuft von c) läuft 33. Werner Siemens gelang 1866 die Erfindung des Dynamos a) im b) in c) im J. 34. Das Mädchen rennt nach Hause a) wie

möglich so schnell c) möglichst am schneller d) seit b) als möglich am schnellsten d) so schnell wie möglich 35. Der Kieler Kanal verbindet Ostsee mit Nordsee a) den dem b) die der c) der dem d) die dem 36. Der Fahrer Steuer des Autos a) sitzt an der b) sitzt an dem d) setzt an die c) setzt sich zu der 37 37. Der des Ministers erfolgte aus gesundheitlichen Gründen a) Rückschlag b) Rückstand c) Rücktritt d) Rückfall 38. Pech hat es wieder geregnet a) An seinem b) Um sein d) Zu seinem c) Auf sein 39. Nach den Ferien fragten wir die Kinder, sie viel a) dass haben schwimmen können b) ob schwimmen können haben c) ob haben schwimmen können d) dass konnten schwimmen 40. Die kinderreichen Familien zahlen in Deutschland Lohnsteuer a) einen geringen b) geringen c) eine geringe d) ein geringes 41. Der höchste Berg von Deutschland ist Zugspitze Alpen a) eine im Bayrischen b) die in den Bayrischen c) - in den Bayrischen d) - im Bayrischen 42.

ist in Berlin zu finden a)Die von Leibnitz begründete Akademie der Wissenschaften b)Leibnitz begründete die Wissenschaftliche Akademie, c)Sie von Leibnitz begründete Wissenschaftliche Akademie d)Leibnitz begründete die Deutsche Akademie der Wissenschaften, 43. Die Deutschen sprechen nicht alle Mundart a) dieselben b) denselben c) denselbe d) dieselbe 44. Dahlem ist Stadteile Berlins a) die eine schönste b) einer der schönsten c) eine schönste d) ein schönster 45. Wie die Suppe bekommen? a) bist du b) hat dich d) hat dir c) ist dir 46. Ich habe diese Neuigkeit schon gehört Mein Freund hat mitgeteilt a) sie mir b) mir es c) mir sie d) es für mich 47. Das Kind gewöhnt sich schwer Umgebung im Kindergarten a) zu der neuen b) die neue c) an der neuen d) an die neue 48. Du sollst dich eine bessere Aussprache bemühen a) um b) für c) - d) auf 49. Sänger hatte tatsächlich einen großen Erfolg a) Von allen Zeitungen der gelobte b) Von allen Zeitungen gelobter c)

Der gelobte Sänger von allen Zeitung d) Der von allen Zeitungen gelobte 50. haben wir heute? a) Den wievielte b) Den wievielten c) Der wievielte d) Der wie vielte Fordítás magyarról németre Mária Valéria híd Ha közlekedni még nem is lehet rajta, de már összeköti Esztergomot Párkánnyal az újjáépülő Mária Valéria híd, miután 2001. július 27-én helyére került a vasszerkezet utolsó, harmadik íve is Ezt ünnepelték meg az építők előzetes söröshordó gurítással. Magyar oldalról Meggyes Tamás esztergomi, a szlovákiai oldalról Jan Oravec párkányi (sturovói) polgármester gurította a Duna-híd közepéig a két teli hordót. A húszmillió euróba kerülő beruházás kivitelezése 2000 októberében kezdődött el A hídnak természetesen nem csak az a jelentősége, hogy biztosítja a két ország közti forgalmat, hanem az is, hogy talán megindul egy folyamat, ami áthidalja a két ország közti szakadékot. Fordítás németről magyarra

38 Afrikas Flamingos droht der Massentod Ein unerklärliches Massensterben hat die Flamingo-Population in Kenia weiter geschwächt. Experten fürchten, die majestätischen Vögel könnten bald ganz verschwinden. Noch immer ist unklar, warum die Flamingos in Afrika urplötzlich sterben. Es ist nicht das erste Mal, dass in Afrika große Menge an Flamingos sterben. 1993 fanden während drei Monaten rund 40.000 Tiere den Tod 1995 starben wahrscheinlich 20000 Flamingos Die todgeweihten Vögel enden Augenzeugenberichten zufolge in einem Stadium völliger Orientierungslosigkeit. Sie taumeln* rückwärts oder laufen ziellos im Kreis herum, zu schwach zum Fliegen. Andere liegen in einer für Flamingos untypischen Position im Wasser und fliehen auch nicht, wenn Menschen sich ihnen nähern. Sollte die genaue Krankheitsursache nicht bald gefunden werden, droht der betroffenen Flamingoart, die zu 80 Prozent in Afrika lebt, die Ausrottung. Wenn auch zukünftig alle zwei Jahrzehnte 20 Prozent

sterben, könnten wir in 100 Jahren die gesamte afrikanische Population verloren haben. Vermutlich hängt das Massensterben mit der Ansiedlung neuer Industrien in Kenia und seinen östlichen Nachbarstaaten zusammen. Luftverschmutzung, giftige Abwässer und Überdüngung machen den Flamingos zu schaffen. Im Gewebe mancher Tiere wurden neun verschiedene Schwermetalle festgestellt, darunter Blei, Quecksilber und Arsen. Diese Giftstoffe sammeln sich in den Körpern an und machen die Tiere empfindlicher gegenüber Stress. * taumeln – tántorog, szédeleg Szövegértés Die Mode kennt nur Schwarz und Weiß Lange gab es in der Mode keinen so klaren Trend mehr. In den Schaufenstern hängt Schwarz und Weiß - ganz so wie es die Designer vorgesehen haben. Die Mode liebt Kontraste. In dieser Saison ganz besonders Schwarz-weiße Geometrie beherrscht die Schaufenster der Kleiderläden. Das Gegenstück in Weiß ist zur Zeit vor allem unter Hollywood-Stars beliebt. Schauspielerin Angelina Jolie

zog bei der Oscar-Verleihung 2001 die Blicke im messerscharf geschnittenen strahlend weißen Hosenanzug auf sich. Aber auch Janet Jackson oder Soulstar Toni Braxton tragen gerne helle Ensembles im Smokingstil. Weiß ist auch für romantische Tops und raffiniert geschnittene Blusen wieder beliebt, während Schwarz in Form kurzer Hot Pants* und puristischer Wickel-Outfits zu sehen ist. Im Duo erinnern Schwarz und Weiß oft an alte Fotografien. Im Stil der Eleganz der zwanziger und dreißiger Jahre lassen Modedesigner ihre Models über den Laufsteg spazieren - mit einer MarleneHose zur gestreiften Seidenbluse, mit langer Perlenkette sowie als schmaler Pullover mit Kontrastnähten zum Spitzenrock. Oder sie treten zusammen als grafische Muster im Stil der Op-Art auf. Reines Weiß ist eine der ältesten "Modefarben". Schon die alten Ägypter bevorzugten es für ihre Kleidung. Zur Farbe der Braut wurde es in römischer Zeit: Damals trugen die zu Verheiratenden eine weiße Tunika mit

weißem geknoteten Gürtel, den nur der Ehemann öffnen durfte. Schwarz hat neben seiner traditionellen Rolle als Farbe der Trauer in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder einen modischen Trend übernommen. In den vergangenen Jahren wurde es zunehmend von tiefen Brauntönen verdrängt. Nun kommt es mit Macht zurück * * 1. 2. 3. 4. Hot pants – rövidnadrág Wickel - Outfit - lepel Kik hordtak az idén nyáron fekete-fehéret és milyen alkalmakkor? Milyen ruhadarabok népszerűek feketében és fehérben? Mikor és milyen alkalmakkor hordtak az emberek fehéret? Milyen szín váltotta fel a feketét régebben? 39 Irányított fogalmazás A/ Hívja meg ismerősét lakóhelyére nyaralni 10 napra. 1. Mutassa be városát, annak nevezetességeit 2. Részletezze az Ön által eltervezett programot, mit csinálnának, hol laknának, ennének, hová mennének. 3. Kérdezze meg, mikor érne rá jönni, és mivel utazna 4. Biztosítsa róla, mennyire örülne látogatásának 5.

Írjon az időjárásról, és hogy milyen ruhákat érdemes hoznia B/ Jellemezze a magyar orvosi ellátást. Írja le, hogyan választhat körzeti orvost, mikor és hogyan mehet el hozzá. Hogyan juthat el szakrendelésre (van ahová kell beutaló, van ahová nem), és mi a helyzet, ha valaki kórházi ápolásra szorul. Írja le, hogy mikor kell fizetni, mikor nem, és hogyan fizetjük az egészségügyi ellátást (havonta a fizetésből vonják, ha valaki dolgozik; a tanulóknak a szülők után ingyenesen jár stb.) TESZT 9. Válassza ki a helyes megoldást! 1. 2. Die Windmühle ist eine Mühle, Flügel der Wind dreht. a) derer b) dem die c) deren d) dessen Ich war bewusst. a) im Unrecht d) mich des Unrechts b) mir des Unrechts 3. Wilhelm I wurde Deutscher Kaiser a) an 18. Januar 1871 c) im 1871. Januar 18 4. 5. 6. 7. c) mir dem Unrecht b) am 18.Januar 1871 d) in 1871 Januar 18. Er war so glücklich, wie in seiner Heimat. a) überallhin b) irgendwo c) anderswo d)

nirgends träumen die Menschen? a) Worüber b) Wofür c) Wovon d) Worum Er hat sein Vermögen Fleiß und Arbeit erworben. a) für b) mit c) durch d) von Potsdam liegt Berlin und Brandenburg. a) zwischen b) neben d) unter c) bei 8. Die Störche ziehen am Ende des Sommers . a) nach dem warmen Süden b) gegen warmem Süd c) zu dem warmen Süden d) auf den warmen Süd 9. Der Kaiser ließ den General Wallenstein ermorden, er zu mächtig war. a) denn b) darum c) weil d) da 10. Man benutzt die Wasserkraft, Maschinen treiben und Elektrizität erzeugen a) damit - b) um zu zu c) um zu d) dass - 11. der Versuch sehr gefährlich war, wagte er ihn doch a) Trotz b) Weil c) Obwohl d) Zwar 12. Der Versuch war zwar sehr gefährlich, wagte er ihn doch a) dennoch b) denn c) trotzdem d) aber 13. man sich erkältet, hat man Husten und Schnupfen a) Wann b) Wenn c) Als d) Als wenn 14. Der Winter zwingt die Menschen, wärmere Kleider 40 a) - zu tragen b) dass man

tragt c) dass tragen d) - tragen 15. Manche Sätze einer Fremdsprache nur dem Sinne nach a) kann man übersetzt werden b) können übersetzt werden c) sind übersetzt werden d) haben übersetzt werden 16. Der Philosoph Hegel lehrt, was vernünftig , das wirklich a) ist sei b) sei ist c) sei sei d) - ist 17. Wenn ich das , dann fragte ich nicht a) weiß b) wisse d) wüsste c) weiße 18. Eine besondere Funktion hat neben den Organen der EU Europäische Rat a) der b) die c) das d) eine 19. Lebensmittel müssen gekennzeichnet werden a) Alle gentechnischen veränderten b) Alle gentechnisch veränderten c) Alle gentechnisch veränderte d) Alle gentechnische veränderte 20. es ununterbrochen regnete, saßen wir schutzlos in dem kleinen Motorboot a) Denn b) Während c) Sobald d) Bald 21. Ich hoffe, einen Rat a) mir zu geben. b) er mir gibt c) dass er mir gibt d) dass mir gibt 22. er kommt, rufe ich dich an a) Als b) Wenn c) Wann d) Nachdem 23. In

fremden Städten kann man sich leicht a) verfahren b) befahren c) erfahren d) fahren 24. Er sagt, Briefmarken seien eine gute für seine Ersparnisse a) Anlage b) Beilage c) Einsetzung d) Einlegung 25. Deine Bemerkung war hier nicht a) auf dem Platz b) angekommen c) angebracht d) angenommen 26. Warst du schon mal a) in Portugalien b) in Portugal c) im Portugal d) nach Portugalien 27. In Asien gibt es viel Berge als in Europa a) höchste b) höheren c) höchere d) höhere 28. Ich möchte mir ein neues Kleid mit langen machen lassen a) Ärmeln b) Armen c) Ärmen d) Armeln 29. Sie mich, mit ihr in die Diskothek zu gehen a) bietet b) bat c) bitet d) bettelt 30. Helmut wohnt uns gegenüber, wo er mit seinem Hund lebt a) schräg b) krumm c) steil d) schief 31. Wie war das Theaterstück? - Ich habe es sehr gut a) gemeint b) gehalten c) gefunden d) gedacht 32. Er geht nie zur Arbeit, a) ohne dass er keinen Kaffee trinkt c) ohne dass er keinen Kaffee trinkt

b) ohne einen Kaffee zu trinken d) ohne einen Kaffee trinken 33. Ich habe gestern getroffen a) einen guten Bekannte c) mit einer guten Bekannter b) gute Bekannten d) einen guten Bekannten 34. Nächste Woche kommt meine Mutter zu mir Ich freue mich schon Wiedersehen a) auf das b) über das c) über dem d) an das 41 35. Lessings bekanntes Werk erschien a) seit 200 Jahren b) vor 200 Jahren c) bevor 200 Jahren d) 200 Jahren früher 36. Digitalisieren heißt: Die Daten werden in einen Zahlencode aus und übersetzt a) Eins Null b) Einsen Nullen c) Einen Nullen d) Ein Null 37. Viele Menschen , dass zum Beispiel die Ökosysteme der Seen ruiniert werden a) bringen dazu mit b) treten darauf zu c) tragen dazu bei d) kommen darauf an 38. Die deutsche Sprache gehört indoeuropäischen Sprachfamilie a) der b) in die c) an die d) zur 39. Der Autofahrer bedankt die Hilfe a) dem Polizisten für c) beim Polizisten b) sich beim Polizisten für d) dem Polizisten 40. Das Bild

an der Wand a) hat gehängt b) ist gehängt c) hat gehangen 41. Für das Wochenende habe ich etwas anderes a) vorgehabt b) gehabt c) angehabt d) hat gehingen d) zugehabt 42. Zwölf Staaten haben 1992 in der niederländischen Stadt Maastricht den „Vertrag über die Europäische Union” . a) unterzeichnet b) untergeschrieben c) vereint d) vereinigt 43. 1995 sind drei der EU beigetreten: Finnland, Österreich und Schweden a) weitere Stätte b) weiteren Staate c) weitere State d) weitere Staaten 44. Neuheiten sind oft schon nach kurzer Zeit überholt a) Viele technischen b) Viel technische c) Viele technische d) Viel technischen 45. Das ist der junge Autor, Werk so viel gesprochen wird a) von dessen neue b) von dessen neues c) von dessen neuem d) von dessen neuen 46. Ich sage das, a) ohne dass ich kränke c) ohne dass kränken wollen b) ohne dich kränken zu wollen d) ohne dich kränken will 47. Er spricht so, a) als er nichts gehört hätte. c) als wenn hätte

er nichts gehört b) als er hätte nichts gehört d) als ob er nichts gehört hätte 48. Wo arbeitet dein Mann? - arbeitet hier und ? a) Meiner deiner b) Mein Mann dein c) Mein dein d) Mein dein Mann 49. Meine deutsche Freundin fährt am Wochenende Berliner See a) an ein b) an eine c) an einen d) an einem 50. Fremdenhass, Drogenhandel und internationale Kriminalität können nur gemeinsam a) bekämpft werden b) bekämpft c) bekämpfen d) bekämpft worden Fordítás magyarról németre Mobilzavaró A mobiltelefonok terjedésével párhuzamosan nő a rossz helyen és rossz időpontban csöngő telefonok száma. Szerencsés az a mozinéző, aki anélkül végig tud nézni egy filmet, hogy telefoncsöngés, súlyosabb esetben a film alatt lefolytatott beszélgetés ne zavarná. Ezért indulnak kampányok világszerte a mobiltelefonokat harcképtelenné tevő berendezések használatának legalizásáért, egyelőre kevés sikerrel. Abdullah király, Jordánia uralkodója

javasolta egy új termék kifejlesztését. Elpanaszolta az egyik ismerősének, hogy nem tud nyugodtan imádkozni, mivel már a mecsetekben is csöngenek a 42 mobiltelefonok. A király azt javasolta a cégnek, hogy gyártson a mobiltelefonokat blokkoló berendezést. Két héten belül elkészült a készülék működő prototípusa, melyet postáztak a királynak, hamarosan pedig megérkeztek az első piaci megrendelések is. Az ezerdolláros berendezésre ezen a héten ötezer megrendelés érkezett a világ minden pontjáról. Fordítás németről magyarra Inline-Skater runter vom Gehweg! Oft werden Inline-Skates* nicht nur zum Sport, sondern auch als Fortbewegungsmittel benutzt. InlineSkaten ist gesund und umweltfreundlich, für die Skates braucht man keine Parkplätze und keinen besonderen Schutz vor Diebstahl. Doch in der Straßenverkehrsordnung sind sie bisher nicht vorgesehen, sie dürfen nur im Schritttempo auf Fußwegen benutzt werden. Sinnvoller wäre es,

InlineSkates als Verkehrsmittel anzuerkennen und die Benutzung auf Radwegen, Busspuren und notfalls auch Straßen zuzulassen - wenn die Skater Helm und Schutzkleidung tragen. Autofahrer müssten die neuen Verkehrsteilnehmer zwar besonders rücksichtsvoll annehmen. Was als Sport begann, ist zum Fortbewegungsmittel geworden. Deswegen muss diese neue Art sich fortzubewegen in den Verkehr integriert werden. Ob Inline-Skaten auf Busspuren oder Fahrbahnen die richtige Lösung ist, kann nur die Praxis zeigen. In Hamburg heißt das: Von April bis Oktober alle 14 Tage sonntags sind die Straßen um die Alster zwei Stunden lang frei für Skater. Einen Versuch ist es wert. Rücksicht müssen alle Verkehrsteilnehmer üben - Radfahrer, Skater und Autofahrer Inline-Skating ist gesund, umweltfreundlich, schnell und staufrei. Runter vom Gehweg? Einverstanden, aber irgendwo müssen sie hin. Radwege, Feldwege und Tempo30-Zonen sind für geübte Skater kein Problem, und die anderen Verkehrsteilnehmer

können diese genauso akzeptieren wie Fahrräder und Fußgänger. Ein Skater-Führerschein könnte dokumentieren, dass sie alles können und wissen, und er würde auch von den meisten akzeptiert. * Inline Skate - görkorcsolya Szövegértés Wie gelb ist die deutsche Galle? Leben wir in einer Neidgesellschaft? In seinem Artikel „Deutschlands gelbe Galle“ gibt der Soziologe Sighard Neckel zu bedenken, dass Deutsche möglicherweise gar nicht so neidisch sind, wie alle sagen. Vielleicht sind sie nur in besonderer Weise dazu bereit, sich selbst für neidisch zu halten. Neckel behauptet weiter, auch Amerikanern sei der Neid keinesfalls fremd. Für raffinierter hält Neckel die Franzosen Sie diskutierten Neid als gesellschaftliches Phänomen und entkräfteten so jeden Vorwurf, von Natur aus neidisch zu sein. Neid hält der Soziologe für ein Zeichen „sozialer Erfahrungsarmut“. Es verhindere eine fruchtbare Diskussion über die Frage nach sozialer Gerechtigkeit in unserem Land.

Dabei sei Neid durch seine Verwandlung in „Ehrgeiz oder Gerechtigkeitssinn“ durchaus förderlich für eine Gesellschaft. Neckel hält den „Sozialneid“, der nach verbreiteter Vorstellung zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auftritt, für überschätzt. Eine weit größere Rolle spiele Neid zwischen „eng benachbarten Gruppen“. In der soziologischen Fachliteratur spiele „Sozialneid“ keine Rolle, aus soziologischer Sicht entsteht Neid in erster Linie unter Vertretern vergleichbarer Sozialverhältnisse. Eine weitere Forderung von Kritikern der „Neidgesellschaft“ besteht darin, das Ideal einer sozialen Gerechtigkeit durch das der Leistungsgerechtigkeit zu ersetzen. Nimmt man aber die Leistungsgerechtigkeit etwa in Deutschland genauer unter die Lupe, zeigt sich, dass eine TopAusbildung meist nur von besser verdienenden Eltern finanziert werden kann. Wie sehr der Neid in unserer Gesellschaft gefürchtet wird, zeigt auch die aktuelle SchuluniformDiskussion. In

diesem Zusammenhang erweist sich auch der Ruf nach der Schuluniform als Augenwischerei. Die Uniform, die Markenneid und soziale Unterschiede verringern soll, verdeckt in Wahrheit nur die gesellschaftliche Realität. Kinder aus sozial schwächeren Familien würden auch in 43 Deutschland die Schuluniform früher ausziehen als Kinder Besserverdienender. Darüber hinaus tragen Letztere die Schuluniform teilweise schon - an ausländischen Eliteschulen. 1. 2. 3. 4. Mely nemzeteket említi meg a szociológus az irígységről írt cikkében? Okozhat az irígység előbbre jutást? Válaszát indokolja is a szöveg alapján! Hol játszik különösebb szerepet az irígység? Hol és hogyan látszik leginkább, hogy mennyire félünk ma az irígységtől? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet unokatestvérének. 1. Köszönje meg levelét, amelyben azt kérdezi, hogyan tölti a napjait 2. Mesélje el, hogyan telik el egy hétköznapja! 3. Milyenek a hétvégéi? 4. Térjen ki rá,

hogy osztják el a házimunkákat otthon 5. Kérdezze meg, ő hogyan tölti a napjait, és náluk mindez hogy van B/ Jellemezze a Magyarországon bevett étkezési szokásokat. Írja le, milyen tipikus ételek vannak, hányszor, mikor és mit esznek a magyar családok. Mesélje el, mi és hogyan történik, ha étteremben eszik. TESZT 10. Válassza ki a helyes megoldást! 1. 2. Mein Vater stammt . a) von Land b) vom Lande c) aus dem Lande Die meisten Frauen können sich nicht so gut wie Männer. a) gelten b) gültigen c) durchlegen d) auf dem Lande d) durchsetzen 3. Es sind besonders die , die das ökologische Gewissen zur Weihnachtszeit belasten. a) Packungen b) Päcke c) Verpackungen d) Gepäcke 4. Heute vor einem Jahr gab es ein tolles Fest, und zwar Geburtstag der Mutti. a) der Geburtstag b) das Geburtsfest c) den Geburtstag d) die Geburt 5. Infolge der riesigen Vulkantätigkeit die an Bunt- und Edelmetallen reichsten Gebirge der Erde. a) sind die Anden b) ist der

Anden c) ist das Anden d) sind die Andok 6. Warum bin ich nicht reich? ! a) Wäre ich doch reich c) Doch wäre ich reich b) Ich wäre nur reich d) Wenn ich reich wäre 7. Nach dem letzten Wetterbericht soll das sommerlich schöne Wetter weiterhin . a) halten b) anhalten c) dauern d) aushalten 8. schreibt der verliebte Junge seiner Freundin jede Woche. a) Von jetzt aus b) Von jetzt an c) Ab jetzt an d) Ab jetzt aus Ich habe zu dieser Angelegenheit sagen. a) nichts mehr b) nicht mehr zu d) nichts mehr zu 9. c) nicht mehr 10. Die Stadt Solingen ist ihre Stahlwaren und Werkzeuge berühmt geworden a) durch b) über c) von d) für 11. Ich kann diesen Korb nicht tragen; er ist Zentner schwer a) ein viertel b) einen vierten c) einen viertel d) ein Vierten 12. Glücklich ist, wer vergisst, nicht mehr zu ändern ist a) woran b) worauf c) das d) was 44 13. Wer zuletzt lacht, lacht a) am bestens b) am besten c) bestens d) der beste 14. Mit der Kaiserkrönung in Rom

im Jahr 800 trat die Nachfolge der römischen Kaiser an a) Karl der große b) Großer Karl c) Karl der Große d) der Große Karl 15. Er fragte, was er denn a) tun sollen hätte b) getan hätte sollen c) hätte tun sollen 16. Diese sind Schwierigkeiten, die du bald a) überwunden haben wirst c) wirst überwunden haben b) wirst überwinden d) wirst überwinden haben d) hätte getan sollen 17. Wenn Sie die Seen lieben, dann fahren Sie Ost- oder Nordsee! a) zum b) an den c) an die d) nach der 18. Die Tochter hat ihrer Mutter bei der Arbeit a) kochen geholfen b) kochen helfen c) kochen zu helfen d) gekocht helfen 19. a) Das hat nicht zu glauben! c) Das kann nicht glauben! b) Das kann nicht geglauben werden! d) Das ist nicht zu glauben! 20. Mozart konnte ein Musikstück spielen und aufschreiben, er es einmal a) als hörte b) bevor gehört hatte c) nachdem gehört hatte d) nachdem hörte 21. Fremde Sprachen studieren ist nicht nur nützlich sondern auch bildend a)

zu b) zu zu c) - zu d) - 22. ISDN als weltweites Kommunkationsnetz ermöglicht die schnelle von Daten, Sprache,Text und Bildern. a) Übertragung b) Übertragen c) Übermitteln d) Übermittlung 23. Vorige Woche musste ich mehrere Bücher lesen, du musst aber noch lesen a) viel b) mehrere c) viele d) mehr 24. Ich habe mehrere a) guten Bekannten b) gute Bekannte c) gute Bekannten d) guten Bekannte 25. Ich habe ihn nicht angetroffen, konnte ich den Gruß nicht ausrichten a) falls b) folglich c) insofern d) dennoch 26. Ich habe keine Ahnung, fliegt a) dass er mit welchem Flugzeug c) ob er mit welchem Flugzeug b) dass mit welchem Flugzeug er d) mit welchem Flugzeug er 27. a) Wenn man den Text hätte verstehen können, so hätte man ihn übersetzt werden b) Hätte man den Text verstanden, hätte man ihn übersetzt worden. c) Wenn man den Text hätte verstehen können, hätte er übersetzt werden können. d) Wäre der Text verstanden werden können, wäre er übersetzt werden

können. 28. es morgen regnen, fahren wir natürlich einen Tag später a) Sollte b) Könnte c) Konnte d) Soll 29. im Restaurant, Café oder Auto – überall wird mittlerweile mobil telefoniert a) Gleich b) Wann c) Dass d) Ob 30. An der Kasse muss man sich meistens a) hinstellen b) anstellen c) in die Schlange stehen d) die Schlange stehen 31. Nach Erfolg ist er im ganzen Land bekannt geworden a) diesem seinen großen b) diesem seinem großen c) seinem diesem großen d) diesem großen seinen 32. Hat die junge Dame gefragt, wann der Bus ? 45 a) komme b) kamt c) gekommen 33. a) Ausgehen lohnt sich nicht jeden Tag c) Es lohnt sich nicht, jeden Tag auszugehen. d) gekommt b) Jeden Tag lohnt nicht auszugehen. d)Ausgehen jeden Tag lohnt nicht. 34. Meine Tochter hat vor, nächste Woche zu fahren, aber ich fahre lieber nach Eger a) in die schöne Győr b) nach schönem Győr c) in schönes Győr d) in das schöne Győr 35. Erdbeben und Vulkanausbrüche zeigen, dass die

Entstehung der Kettengebirge abgeschlossen ist. a) keinerseits b) keineswegs c) auf keinen Weg d) auf keinem Fall 36. Der Mestize ist ein Mischling von Weißen und a) Indianern b) Indianen c) Indern d) Indian 37. Im Herbst fallen die bunten Blätter täglich auf die Erde a) eine nach dem anderen b) nacheinander c) nach und nach d) nach einem anderen 38. Stadtmauern war im Mittelalter die Sicherheit groß a) An den b) In den c) Innerhalb der d) Neben den 39. Man muss das der Sache betrachten a) Für und Wider b) für und wider c) Für und Wieder d) für und wieder 40. Dieses Buch sollte man übersetzen a) vom Russischen ins Deutschen c) aus Russisch in Deutsch b) von Russische in Deutsche d) aus dem Russischen ins Deutsche 41. Ich würde mit ihr bis Ende der Welt gehen a) b) an das c) am d) zu 42. Ich unterschreibe die Quittung den abwesenden Bruder a) durch b) für c) um d) gegen 43. Er hat die Reise nicht gemacht, denn war er krank und hatte er kein Geld a)

zuerst zuzweit b) erstens zweitens c) erst zweit d) erste zweite 44. Man soll dankbar sein, wenn ein guter Rat gegeben wird a) man b) ihm c) dem Mann d) einem 45. In Auto möchte ich auch fahren a) solchem einen b) solch ein d) so ein c) einem solchen 46. Konrad Dudens Wörterbuch ist heute allgemein als Duden a) gekannt b) gekennt c) bekannt d) bekennt 47. „Wer , weiß nichts von seiner eigenen” – hat Goethe gesagt a) kann fremde Sprachen nicht b) keine fremde Sprache nicht kennt c) spricht keine fremde Sprache d) fremde Sprachen nicht kennt 48. Deutschland ist reiches Land a) in Mundarten b) ein in Mundarten c) an Mundarten ein d) ein an Mundarten 49. 1989 wurde János Kádár enthoben a) seines Amtes b) von seinem Amt c) seinem Amt d) sein Amt 50. gab es zwischen der Mitte des 12 und der Mitte des 17 Jahrhunderts a) Der Verbund der Hanse b) Den Verbund der Hanse c) Den Verbund der Hansa d) Der Verbund der Hansen Fordítás magyarról németre

Nagy-Magyarország szobor 46 Az 1952-ben ledöntött szobor, újra áll Nagykanizsán. A Nagy-Magyarország mellett a Minden Magyarok emlékműve nevet is megkapja a szoborkompozíció. A tíz és fél méter magas szobor tetején a magyar korona van. Az Eötvös-téren felállított szobor - mely az 1952-es ledöntéséig állt megosztotta a város közvéleményét Tüttő István szocialista polgármester szerint kérdés, hogy szabade éppen most újraállítani az emlékművet, amikor a szomszédos országok a magyar státustörvény miatt amúgy is érzékenyebbek. A fideszes alpolgármester, Törőcsik Pál véleménye ellenben az, hogy nagy érdeklődést váltott ki a szobor. A szoboravatón - ezentúl a Minden magyarok emlékműve nevet is viselni fogja - a kormány is képviselteti magát. Fordítás németről magyarra Die unerfüllte Romantik 2.0 E-Mail, Chat* und elektronische Diskussionen haben die Art, wie wir miteinander umgehen, verändert. Die körperlose

Kommunikation wirkt wie eine Wahrheitsdroge. Das 20 Jahrhundert hat dann scheinbar alle Tabus der menschlichen Seele aufgedeckt und ins Scheinwerferlicht gestellt. So sind wir nun überrascht von der Wiederentdeckung der Sehnsucht, uns natürlich und unverstellt zu zeigen. Die elektronische Kommunikation erlaubt es uns, im Schutz von Distanz und Anonymität einen Teil unseres Geheimnisses zu offenbaren. E-Mail ist leicht und schnell und macht ein bisschen süchtig; echten Talkoholismus* gibt es eher im Chat. Gestik, Mimik, Stimme - alle herkömmlichen kommunikativen Zwischentöne reduzieren sich bei der elektronischen Kommunikation auf ein paar Zeilen am Bildschirm. Die stellen eine reizvolle Herausforderung an unser Einfühlungsvermögen dar. Wer ist das, der mir da gegenübersitzt? Frau oder Mann, alt oder jung, blöd oder nett? Die Romantik blüht wieder auf, mitten im Orkan der Hochtechnologie, eine selbstbewusste Reaktion auf den übermächtigen Rationalismus der modernen Welt.

Digital sind wir alle schön Es ist zu kurz gedacht, dass Netzwerke Computer miteinander verbinden. Sie verbinden Menschen miteinander, die Computer als Medium verwenden. Der große Erfolg des Internets liegt nicht im Technischen, sondern im Menschlichen begründet. E-Mail ist vielleicht kein besonders großer Fortschritt in der Informatik, aber es ist ein vollkommen neuer Weg für Leute, die miteinander kommunizieren wollen. * * Chat - csevegés Talkoholismus – beszélgetési láz Szövegértés Tattoos stärken das Ego??? Immer mehr Prominente lassen sich tätowieren - und zeigen ihren Hautschmuck stolz in der Öffentlichkeit. Sind Tätowierungen zum Trend-Markenzeichen geworden? Ein Tattoo hält ewig Wer sich im Fitness-Center unter der Dusche umschaut, weiß: Die Grenze verläuft zwischen den verzierten Dazugehörern und den Normalos mit blanker Haut. Narzisstisch* wird der eigene Körper getont, gestählt, bewundert und zur Schau gestellt. Und so ewig wie die Seele sind eben

auch die Tattoos. In einer extrem kurzlebigen Zeit setzen Tätowierungen ein sichtbares Zeichen der Dauerhaftigkeit: Wer sich so markiert, meint es ernst - und setzt sich gegen die Wisch-und-Weg-Attitüde* einer Gesellschaft zur Wehr, in der morgen nicht mehr gilt, was heute angesagt ist. Wenn alle tätowiert sind, ist keiner mehr besonders Zum Tätowieren gehört der Schmerz: Etwa 500 Nadelstiche pro Sekunde sorgen für eine intensive Körper- und IchErfahrung. Diesen Härtetest suchen inzwischen auch immer mehr Frauen Aber nicht alle tragen ihr Tattoo glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Daran sollten vor allem diejenigen denken, die sich im Rausch der Verliebtheit den Namen des Partners in die Haut gravieren lassen. Doch die Realität sieht anders aus: Auch wer schon lange nicht mehr liebt, bleibt fürs Leben gezeichnet. Der Schauspieler Johnny Depp hat sicher nicht daran gedacht, dass er dereinst in den Betten von Kate Moss und Vanessa Paradis liegen könnte, als er sich

"Winona forever" (für Winona 47 Ryder) stechen ließ. Die "Baywatch"-Sirene Pamela Anderson wünschte sich nur einen besonders verlustsicheren Treueschmuck, als sie sich zur Hochzeit den Vornamen ihres Gatten, "Tommy", um den Ringfinger tätowieren ließ. Stéphanie von Monaco verstand erst nicht, warum Vater Rainier entsetzt war, als sie und Daniel Ducruet Verlobungsblumen am Handgelenk blühen ließen. Vielleicht hätten die Damen und Herren besser in echten Schmuck investiert: Auch Diamanten halten schließlich ewig. * * 1. 2. 3. 4. 5. narzisstisch - nárcisztikusan Wisch-und-Weg-Attitüde – egymozdulattal való eltüntetés attitüdje Miért tetováltatják ma magukat szívesen az emberek? Hogyan zajlik a tetoválás? Mik a tetoválás hátrányai? Kik és hogyan tetováltatták magukat a sztárok közül? Mit és milyen indokkal ajánl a szöveg tetoválás helyett? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet rokonának. 1. Köszönje meg

külföldi unokatestvére rendszeresen érkező leveleit 2. Örül neki, de sajnos Ön nem annyira a levélírás mint inkább a telefonálás híve Indokolja meg, hogy miért. 3. Térjen ki mindkettő előnyeire! (2 db) 4. Tud hátrányt is megnevezni? (2 db) 5. Kérdezze meg, mi a véleménye a mobiltelefonokról, és van-e neki! B/ Írjon fogalmazást a környezetvédelem fontosságáról. Milyen területeken és hogyan lehet érte tenni Részletezze, Önnek milyen ötletei vannak főként a vásárlás és a takarítás terén, hogyan is védhetjük a környezetet (utántöltők, kevés csomagolóanyag, visszaváltható üvegek, szelektív hulladékgyűjtés, elemek, gyógyszerek stb.) TESZT 11. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Ich fahre am liebsten mit dem Auto a) jemals b) nach und vor 2. Was man gern tut, das fällt nicht schwer. a) einem b) man c) nach wie vor d) so wie c) ihm d) – 3. Jahrelang machte er nichts gegen seine Krankheit. Das sich später rächen a)

sollte b) muss c) wurde d) will 4. Den Teebeutel soll man in kochendes Wasser tun und ein bisschen lassen, dann ist der Tee fertig. a) sehen b) ziehen c) bleiben d) hängen 5. Vegetarier schwören, dass das Fleisch der Verursacher ist. a) alles Übels b) aller Übel c) allen Übels 6. Eben habe ich in der Metro gehört, Michael . a) soll gewonnen sein b) muss gewinnen haben c) will gewinnen werden d) soll gewonnen haben 7. Einiges von dem, ich jetzt hörte, war mir schon bekannt. a) über das b) wovon c) die d) allem Übel d) was 48 8. 9. Ich will schweigen, ich manches einzuwenden hätte. a) trotzdem b) obwohl c) anstatt dass Heine gilt als Dichter seines Landes. a) den bedeutendsten c) einer der bedeutendsten d) ob b) einer bedeutendsten d) ein bedeutendster 10. Die Energie ist in der Landwirtschaft in der Industrie für das alltägliche Leben der Menschen unentbehrlich. a) nicht nur sondern auch aber b) sowohl als auch und c) auch auch und d) so

wie aber 11. Aus den Vororten pendeln viele täglich in die Großstadt, um im Supermarkt einzukaufen a) Erwerbstätige b) Erwerbstätigen c) Bewerbstätige d) Bewerbstätigen 12. Wer weiß, wie die Menschen Verzicht Benutzung der individuellen Fahrzeuge bewegt werden können? a) zum der b) zum auf die c) vom auf die d) vom der 13. Die Niederlande einst eine Weltmacht im Handel a) war b) ist c) sind d) waren 14. Das Pannonische Becken, zentraler Teil das Alföld ist, erstreckt sich über den südöstlichen Teil Ungarns. a) deren b) derer c) dessen d) ein 15. Die EU hat im Binnenmarkt den freien von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital verwirklicht. a) Handel b) Fahrt c) Export d) Verkehr 16. Fremdenhass, Drogenhandel und internationale Kriminalität können nur gemeinsam a) bekämpft werden b) bekämpfen c) bekämpft worden d) bekämpfen werden 17. Es gibt verschiedene Wege, an das Internet a) sich anzuschließen b) wodurch sich anschließen c) damit

anbinden d) - anzubinden 18. Anorexie und Bulimie werden generell als Frauen-Leiden a) besichtigt b) betrachtet c) gesehen d) geschaut 19. Er kennt dich ja seit einigen Tagen a) schon nur b) noch d) nur schon c) erst 20. Sie hat ihn viel zu gern, sie ihn verlassen könnte a) als wenn b) um c) als dass d) als 21. Als Missfallensäußerung wurde er mit Eiern beworfen a) faulen b) schwülen c) verderblichen d) verderbten 22. Es macht Freude, mit intelligenten Leuten zusammen a) gearbeitet haben b) gearbeitet zu haben c) arbeiten können d) arbeiten zu können 23. Wo kann man das Gepäck lassen? a) behüten b) aufheben c) bewahren d) aufbewahren 24. Herr Brod wohnt in dieser Stadt a) fünf Jahre lange b) vor fünf Jahren c) seit fünf Jahren d) fünf Jahre zuvor 25. Der Erpresser seine Stimme am Telefon a) entstellte b) verstellte c) missstellte d) bestellte 26. Der Fahrgast fragte den Bahnbeamten Abfahrtszeit des Zuges a) von der b) nach der c) die d)

über die 49 27. Wessen Idee war es eigentlich, eine Freude machen a) mir damit b) dass mir damit - c) mir damit zu d) um mir damit - 28. Wie alt ist die neue Kollegin? Sie zwischen 25-30 Jahre alt sein a) mag b) will c) möchte d) braucht 29. Das altehrwürdige Buch hat durch moderne an seiner Bedeutung verloren a) Media b) Medium c) Medien d) Median 30. Wir arbeiten leben, aber wir leben nicht nur, arbeiten a) um sondern b) zu zu c) um zu d) um zu um zu 31. a) Reden ist Silber, schweigen ist Gold b) Das Reden ist Silber, das Schweigen ist Gold. c) Rede ist Silber, Schweige ist Gold. d) Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 32. Dieses Buch wendet sich nur an den Fachmann, habe ich kein Interesse daran a) so dass b) deshalb c) denn d) sowie 33. Er bei der Prüfung eine gute Note a) will bekommen haben c) behauptet bekommen haben b) möchte bekommen zu haben d) beabsichtigt bekommen zu haben 34. In der Poliklinik muss man lange warten, bis man kommt a)

in die Reihe b) in die Zeile c) an die Reihe d) an die Zeile 35. Alle Unionsbürger können sich Orten niederlassen a) auf liebenden b) an gefallenen c) an beliebigen d) auf beleibigen 36. Du sollst mir beim Kochen nicht a) ansehen b) zusehen d) sehen c) beisehen 37. In der Großstadt versuchten wir , einen Parkplatz in der Nähe des Supermarkts zu finden a) umsonst b) nutzlos c) unerfolglich d) vergebens 38. Das Kind lief über die Straße, ohne auf den Verkehr a) - achten b) dass er achtete c) dass er zu achten d) zu achten 39. Der alte Mann dankt Herrn Hilfe a) dem für b) dem die c) dem um d) beim für 40. Der Vogel ist noch nicht a) zahm b) artig c) brav d) richtig 41. Nicht alle tragen ihr Tattoo glücklich Ende ihrer Tage a) bis b) bis am c) bis ans d) bis an 42. Auf dem gedeckten Tisch stand eine schöne Kerze a) freilich b) feuerlich c) festlich d) feuerfest 43. Die Tochter kann besser kochen als ihre Mutter a) ganz b) viel c) mehr d)

mehrer 44. Um die bedrohte Umwelt zu schützen, eine richtige Umweltpolitik geführt werden a) hat b) ist c) darf d) muss 45. Autofahrer müssen sich im Straßenverkehr vorschriftsmäßig , wenn sie ihren Führerschein behalten wollen. a) vernehmen b) behalten c) erhalten d) benehmen 46. Zur Erforschung der deutschen Sprache entscheidend die Gebrüder Grimm a) trugen bei b) kamen zu c) stimmten bei d) tragen zu 47. Die Verfassung Deutschlands, das Grundgesetz schreibt vor, die Staatsaufgaben erfüllen 50 a) welche Organisationen c) welche Organe b) welches Organisatoren d) welcher Organismus 48. Die junge Kollegin scheint gut informiert a) so, dass sie ist b) als ob sie wäre c) - sein d) - zu sein 49. Ich studiere Jura, dort lerne ich einen netten Jungen kennen, den ich heirate Das sind im Moment nur Träume, aber ich . a) mag träumen b) träume gern c) liebe träumen d) möchte träumen 50. Wenn ich jetzt sage, dass sie bald heiraten werden, ich kein

Geheimnis a) gerate b) errate c) verrate d) berate Fordítás magyarról németre Papírelem Hamarosan kereskedelmi forgalomba kerül az a különleges elem, amely olyan vékony, hogy papírra nyomtatható. Az új áramforrást először zenélő képeslapokban és villogó egérpadokban használják fel, később azonban komolyabb hasznosítására is sor kerülhet. Egy négyzetcentiméternyi papírelem 20 milliampert, 1,5 voltot szolgáltat óránként. Vastagsága fél milliméter. Tömeggyártása egyszerű és olcsó Használata nemkülönben: ollóval kiválóan szabható, varrható. Az elem három rétegből áll, amelyek között egy titokzatos ismeretlen kemikália szolgáltatja az energiát. A papírelemet kifejlesztő izraeli vállalat, a Power Paper hét lakat alatt őrzi egyedülálló gyártmánya összetételének titkát. A titkos anyagról csak annyit árultak el, hogy nem korrodál és nem mérgező Fordítás németről magyarra Internet-Führerschein für Lehrer!

Die Ausbildung der Computer-Spezialisten von morgen fängt in der Schule an. Rund 80 Prozent der Lehrer in Deutschland haben laut einer Umfrage noch nie im Internet gesurft. Wie sollen diese Pädagogen ihre Schüler auf die Herausforderungen der Informationsgesellschaft vorbereiten? Um die Misere zu beenden, meinen viele, ist die Einführung eines Internet-Führerscheins notwendig. Das bedeutet: Alle Lehrerinnen und Lehrer werden zur Weiterbildung verpflichtet. Sie müssen den Umgang mit E-Mail, Suchmaschine und Web-Software lernen. Einige sagen aber, dass Lehrer das Internet für sich selbst entdecken müssen: Wenn es für sie ein Gewinn sein wird, werden sie damit auch mit Schülern arbeiten. Nicht alle Lehrer müssen im Internet herumsurfen, um zeitgemäßen Unterricht halten zu können. Viele Lehrer protestieren dagegen, für solche Dinge verpflichtet zu werden. Jeder hat seine Methode, seit wann wird es generell für alle Lehrer vorgeschrieben, welche technischen Hilfmittel sie in

der Stunde verwenden müssen. Es gibt außer Internet und computergestütztem Unterricht auch andere Wege, mit deren Hilfe der zukünftigen Generation Lehrmaterial erfolgreich beigebracht werden kann. Schüler sind natürlich dafür, Lehrer zu einem Internet-Führerschein zu verpflichten. Um neue Medien in der Schule sinnvoll einzusetzen, brauchen Lehrkräfte anwendungsbezogene Fortbildungsangebote. Der Umgang mit Computer und Internet muss selbstverständlicher Bestandteil der schulischen Arbeit sein. Aber darf man Lehrer für so etwas verpflichten? Szövegértés Mutti, ich brauche Hilfe! Mit ihren Jeans und dem knappen Top wirkt sie wie ein ganz normales Mädchen aus den USA. Aber kann eine ganz normal sein, die sich mit 22 laut wundert: „Wow, ich lebe ja noch.“ Was ist passiert? „Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber Kokain hat mich fast gekillt. Und Alkohol Manchmal hatte 51 ich schon nach einem Martini einen Blackout, und dann wieder habe ich 14 Glas Weißwein

getrunken - und nichts ist passiert." Gewicht zu verlieren bedeutete für Sally: "Du bekommst Anerkennung" Sie schaffte es nicht: Mit 13 war sie 1,63 Meter groß, wog über 90 Kilo und hasste sich. Als eine Freundin ihrer Mutter meinte, sie sei „zu fett“, begann Sally „einen Großangriff“ auf ihren Körper. Sie war überzeugt, dass "Dünne nie einsam sind und ein wunderbares Leben voller Liebe führen", hörte auf zu essen und hungerte sich in drei Jahren auf 49 Kilo herunter, bei inzwischen 1,74 Meter. Kotzte nach jedem Abendessen alles wieder aus - und war unglücklicher denn je. „Aber es ist egal, wer du bist, ob du berühmt bist oder nicht. Die Magersucht übernimmt erst deine Seele, dann deinen Körper und dann den Rest deines Lebens. Am Ende wollte sie sich aus dem Apartment der Mutter in den Tod stürzen Um sich aufzumuntern, fing sie an zu trinken. Marihuana rauchte sowieso jeder Bald kam Kokain dazu, und irgendwann war sie mehr tot als

lebendig. Dann gestand sie, dass sie Hilfe braucht Sally war damals 19. Der erste Gedanke der Mutter war: "Sooo schlimm kanns nicht sein" Es ist ja eine schreckliche Sache für Eltern einzugestehen, dass ihr Kind süchtig ist. Versagen - alles kommt da hoch". Erika hörte ihrer Tochter zu, eine schmerzhafte Nacht lang "Am nächsten Tag saßen wir im Flugzeug nach Minnesota, in die Entzugsklinik." Hätte das aber nicht früher kommen können? Wie schützt man Teenager vor sich selbst? Hören sie zu, wenn Eltern, Lehrer oder Freunde ihnen das zu erklären versuchen, dass das eine fremde Macht ist, der sie dienen? Niemals. Drogen sind heute viel stärker als früher. Wir leben in einer Pillenkultur, in der jeder Doktor bereitwillig alles verschreibt, was der Kunde will. Einander zuzuhören, den anderen lieben wie er ist, kann aber viel helfen Tun wir das! 1. 2. 3. 4. 5. Mi történt Sallyvel? Miért és hogyan kezdett el fogyni? Mivel próbálta meg megoldani az

evési zavarait? Hogyan oldották meg a problémát? Mik a mai világ veszélyei? Irányított fogalmazás A/ Írjon levelet barátjának / barátnőjének. 1. Mesélje el, hogy mikor és kivel volt moziban az utóbbi időben 2. Kérdezze meg, hogy szerinte is nagyon megváltoztak a mozik az utóbbi 3-4 évben (Dolby surround, multiplex, kényelmesebb székek, kisebb termek, több előadás). 3. Mesélje le, melyik filmet látta, miről szól! 4. Miért tetszett, miért érdemes megnézni 5. Kérdezze meg, mi a véleménye a megfilmesített könyvekről! B/ Írja le, hogy ma Magyarországon hogyan juthatnak a fiatalok lakáshoz. Jellemezze a házak típusait, amelyek közül választani lehet, melyiknek mi az előnye és mi a hátránya. Ön hol és milyen házban lakna, ha a pénz nem lenne akadály? TESZT 12. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Die Fachleute aus Wien zur Besprechung a) haben eingeladen zu werden b) haben einzuladen c) werden eingeladen zu müssen d) sind

einzuladen 2. 3. 4. Einmal in der Woche kommt der Hausarzt und das Baby. a) überprüft b) untersucht c) kontrolliert Er steckte Heiterkeit an. a) alle mit seiner b) mit aller seinen c) mit seiner aller Wer keine Verwandten und Freunde hat, ist sehr . a) einseitig b) einzig c) einsam d) anschaut d) allen seine d) einfach 52 5. 6. 7. 8. 9. Gabriela leidet seit Jahren Krankheit. a) an eine schwere b) an einer schweren c) an eine schweren d) an einer schwere Die Bergtour war ziemlich . a) angestrengt b) anstrengend c) aufgeregt d) streng Die Maschine wurde zuverlässig erklärt. a) b) an c) auf d) für Der Antrag wurde mit 20 gegen 3 Stimmen . a) empfangen b) aufgenommen c) angenommen d) empfangt E-Mail ist für Leute, die miteinander kommunizieren wollen. a) eine vollkommener neue Gasse b) ein vollkommen neuer Weg c) eine vollkommene neue Bahn c) eine vollkommen neue Straße 10. Vortrag schloss sich eine lebhafte Debatte an a) An den b) Zu dem c) Nach dem d)

An dem 11. Anlass seines Jubiläums haben wir eine Party veranstaltet a) Vom b) Aus c) Mit d) Von 12. Vor dem des Motors soll man auskuppeln a) Auslass b) Anlass d) Anlassen c) Auslassen 13. Nachdem unser Gepäck kontrolliert , durften wir uns zum Ausgang begeben a) worden ist b) wurde c) worden war d) worden wurde 14. von der Autobahn bei Würselen ist wegen Bauarbeiten gesperrt a) Die Ausreise b) Der Ausgang c) Die Ausfahrt d) Die Ausgang 15. Die Förderprogramme der EU für sind in zwei Gruppen zusammengefasst: Sokrates und Leonardo. a) die Jugendliche b) die Jugend c) Jugendlichen d) jungen Leute 16. Was hat der Arzt gesagt? - Ich mich mehr bewegen a) soll b) dürfte c) will d) mag 17. Ich will mit der ganzen nichts zu tun haben a) Angelegenheit b) Gelegenheit c) Überlegenheit d) Verlegenheit 18. Sie kann mit dreißig doch nicht so sein, dass sie das nicht versteht a) töricht b) neugierig c) verkalkt d) einfältig 19. Ihre Eltern leider nicht zum Fest kommen

a) kannten b) konnte c) kann d) können 20. Das Tiefdruckgebiet ist das Gebiet, niedriger Luftdruck herrscht a) auf dem b) in dem c) worauf d) indem 21. Die Bäuerin war beschuldigt worden, die Kartoffeln, die sie verkauft hat, nicht richtig a) gewogen hat b) zu wiegen c) gewogen zu haben d) wiegt 22. Der Bedarf ist die Menge bestimmten Sachen, die man braucht a) aus b) von c) in d) an 23. Ich habe mein ganzes Geld zehn Mark ausgegeben a) bis an b) bis die c) bis d) bis auf 24. Was du heute kannst besorgen, das nicht auf morgen! a) verschiebe b) verstoße c) rücke d) schobe 25. Wir wollen Theaterkarten kaufen und sagen: Bitte zweimal Loge a) ersten Stock b) ersten Rang c) im ersten Stock d) erste Etage 26. Ein Wörterbuch ist ein , in dem man den Wortschatz einer Sprache in alphabetischer 53 Ordnung findet. a) Zeichnis b) Verzeihnis c) Verzeichnis d) Verzeichnung 27. An der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sind unsere Pässe nicht a)

gekontrolliert worden b) gekontrollieren worden c) kontrollieren werden d) kontrolliert worden 28. Von allen Mannschaften war die finnische a) die erfolgreichen b) am erfolgreichsten c) erfolgreichere d) die erfolgreichsten 29. Der Montblanc ist Gebirge in Europa a) eine b) das höchste c) am höchsten d) das hoheste 30. Viele kennen die a) junge blonde haarige Dame c) junge Dame mit den blonden Haaren b) junge Dame blondhaarig d) mit blonden Haaren junge Dame 31. Der Frisör sagt zu dem neuen Kunden: Nehmen Sie bitte dort Platz! a) einen Moment b) ein Moment c) auf ein Moment d) für ein Moment 32. Man schreibt seinen deutschen Bekannten zu den hohen Feiertagen: Ich wünsche Euch ein Fest. a) annehmendes b) fröhliches c) glückliches d) frohes 33. Meine Fahrkarte kostet 39,50 Mark Der Beamte gibt mir fünfzig Mark 10 Mark 50 heraus. a) aus meiner b) aus meinem c) auf meine d) von meiner 34. Ostern fällt auf ein bestimmtes Datum a) nicht wie Weinachten c) nicht wie

Weihnachten b) wie Weihnachten d) als Weihnachten 35. Weihnachten Fest a) ist ein stilles b) sind stille c) ist ein stiller 36. Wie heißt der junge Mann, Wagen gestohlen wurde? a) der den b) dessen der c) dessen den 37. Er tat so, als a) hätte er geschlafen b) wäre er geschlafen c) er geschlafen sei d) er geschlafen hätte d) sind ein stilles d) dem der 38. Der König fragte einmal den Müller, ob er ihm seine Mühle nicht verkaufen a) wille b) wolle c) solle d) habe 39. Der Fahrer fuhr weiter, ohne dem Verunglückten a) dass helfen b) dass half c) - zu helfen d) dass er hülfe 40. Durch Lernen außerhalb des Landes ist es fast unmöglich eine fremde Sprache völlig a) zu herrschen b) zu beherrschen c) herrschen d) beherrschen 41. Hat Herr Hahn schon mit Hamburg telefoniert? - Er schon mit Hamburg a) hat telefoniert werden b) darf telefonieren haben c) wird telefoniert haben d) wird telefonieren haben 42. haben größere Umlaufzeiten a) Die entfernten

Planeten von der Sonne c) Die Planeten entfernten von der Sonne b) Die Planeten entfernen von der Sonne d) Die von der Sonne entfernteren Planeten 43. Die Kinder kommen in die Grundschule, sie 6 Jahre alt sind a) denn b) wenn c) als d) wann 44. er mich kannte, grüßte er mich nicht a) Obschon b) Trotzdem - d) Obwohl so c) Trotz - 54 45. a) Je tiefer man steigt in das Innere der Erde, desto heißer wird die Temperatur b) Je tiefer man steigt in das Innere der Erde, desto heißer die Temperatur wird. c) Je tiefer man in das Innere der Erde steigt, desto heißer wird die Temperatur. d) Je tiefer man steigt in das Innere der Erde, desto heißer wird die Temperatur. 46. Man legte Kanäle an; man dachte Schifffahrt und Handel fördern a) damit zu b) die c) dass d) damit 47. Goethe wurde vom Herzog eingeladen, ging er nach Weimar a) b) weshalb c) deshalb d) wegen 48. dem Englischen sind das Deutsche und Französische am meisten in der Welt verbreitet a) Von b)

Nächst c) Neben d) Außen 49. Ich halte ihn tüchtigen Menschen a) einem b) einen c) dem d) für einen 50. Berlin hat im Tierpark eine große Zahl Spazierwege a) hübscher schattigen b) hübsche schattigen c) hübscher schattiger d) hübsche schattige Fordítás magyarról németre Randi-drog Egy amerikai állami laboratórium olyan koktélkeverő pálca kifejlesztésén dolgozik, amely kimutatná, ha egy italba altatót kevertek. A hőmérőre hasonlító pálca színének változásával jelezné, ha az ital nemcsak ártalmatlan összetevőket, hanem altatókat, vagy úgynevezett "randi-erőszak" drogokat tartalmaz. A műszer nehéz helyzetbe hozhatná az áldozataikat benyugtatózó, majd megerőszakoló támadóknak. Ezek a drogok, mint a GHB és a Rohypnol, nem véletlenül kapták a nevüket: a gyanútlan fogyasztó kevesebb, mint félóra alatt öntudatát veszti, és többnyire később sem emlékszik a történtekre. Így aztán könnyű prédát jelentenek az

erőszaktevőnek, aki többnyire jó előre eltervezte a dolgot. A GHB és a Rohypnol alkohollal kombinálva nemcsak amnéziát, de halált is okozhat, a drogjelző pálca ezért életmentő lehet. Fordítás németről magyarra Jugendliche und Alkohol: Erziehung zur Unabhängigkeit Mit zehn Jahren mal ein Schlückchen Bier, ein Glas Sekt zur Konfirmation. In ihrer Clique wollen Kinder mithalten und durch Saufrituale den anderen imponieren. Für die meisten Jugendlichen hat das keine ernsten Folgen. Einige aber stürzen ab in die Abhängigkeit "Ich kann mich noch gut an den Schock erinnern, den ich empfand, als ich im Zimmer meines Sohnes eine Menge Bierdosen und halbleere Schnapsflaschen unter seinem Bett fand," erinnert sich die Mutter des 16-Jährigen. "Er war schon oft nach einer Fete betrunken nach Hause gekommen, hatte am nächsten Tag einen ziemlichen Kater. " Die meisten Kinder haben bis zu ihrem 14. Lebensjahr Erfahrungen mit Alkohol gemacht Das

Einstiegsalter* verschiebt sich zunehmend nach unten: Sechs Prozent der Kinder haben schon vor dem zehnten Geburtstag Alkohol getrunken. Bei 60 Prozent der Jugendlichen bleibt es bei einem genussorientierten kontrollierten Gebrauch. 20 Prozent rühren nie etwas an Was ein Rausch ist, wissen knapp 40 Prozent der 16-jährigen Jungen und 30 Prozent der gleichaltrigen Mädchen. 4 Prozent der Jungen zwischen 12 und 14 Jahren trinken regelmäßig Alkohol. Bei den 18- bis 19Jährigen sind schon 10 Prozent der Jungen und 3 Prozent der Mädchen abhängig 250000 Kinder und Jugendliche sind durch Alkoholkonsum gesundheitlich so schwer geschädigt, dass sie behandlungsbedürftig sind. Je jünger das Einstiegsalter, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, später 55 alkoholabhängig zu werden. Von Kindern, die unter 13 Jahren trinken, werden später 40 Prozent Alkoholiker. * Einstiegsalter – kezdési kor Szövegértés Neues Radar soll Katastrophen verhindern Spätestens seit dem

Concorde-Unglück weiß man, wie gefährlich Schrott auf der Startbahn sein kann. Künftig soll der Asphalt von einem hoch auflösenden Radarsystem nach Fremdkörpern abgetastet werden.Durch regelmäßige Radarkontrollen könnten Katastrophen wie der Concorde-Absturz im Juli 2000 künftig vermieden werden, hoffen britische Forscher. Man hat ein hoch auflösendes Radar entwickelt, das gefährlichen Schrott auf der Startbahn orten kann. Bei dem Absturz der Air-FranceMaschine bei Paris waren 113 Menschen ums Leben gekommen Auslöser war wahrscheinlich ein Metallstück, das ein anderes Flugzeug verloren hatte. Als der Überschalljet über das Hindernis rollte, platzte ein Reifen. Umherfliegende Gummiteile schlugen gegen den Tank, der von innen barst Das ausströmende Kerosin fing Feuer. Der Prototyp des neuen Radars kann Fremdkörper von der Größe einer Cola-Dose noch in 300 Metern Entfernung erkennen. Von einer speziellen Software gesteuert, könnten ein oder mehrere Radargeräte die

Startbahnen mehrmals in der Minute nach Gegenständen abtasten. Bislang werden solche Kontrollen vom Flughafenpersonal vorgenommen. Bei Hochbetrieb werden die Startbahnen in etwa jede Stunde nach Müll abgesucht, die Inspektion dauert rund eine Viertelstunde. Mehrere Länder haben bereits ihr Interesse an der Neuerung bekundet. Eine Firma will das Radar, das mit einer höheren Frequenz arbeitet als die meisten herkömmlichen Systeme, innerhalb der nächsten drei Monate auf einem großen britischen Flughafen testen. Das fertige Produkt soll Ende des Jahres 2001 erhältlich sein. 1. 2. 3. 4. 5. Mi okozta a concorde 2000. júliusi balesetét? Mit fejlesztettek ki ennek az elkerülése érdekében? Hogyan történt a baleset? Hogyan működik az új találmány? Mikortól lehet kapni majd a találmányt? Irányított fogalmazás A/ Írjon ismerősének levelet. 1. Tájékoztassa egy nem régi színházélményéről 2. Mesélje el, mikor, kivel ment színházba 3. Hol vette a jegyet, mit

viselt 4. Írja le a színházat, ahol volt, hol lehetett ülni, hol kellett leadni a kabátokat, hogyan találta meg a helyét, hány felvonás volt, mit csinált a szünetekben! 5. Mit játszottak, miről szólt és tetszett-e B/ A közlekedés, főleg egy nagyvárosban nagyon fontos. Írjon a lehetőségekről, mivel és hogyan lehet utazni, melyik miért jó ill. milyen hátránnyal jár Részletezze a tömegközlekedés menetét: hol és mennyiért kell jegyet ill. bérletet venni, hol kell várakozni A helyközi közlekedésnek milyen lehetőségei vannak. TESZT 13. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Der bekannteste Walzer von Johann Strauß ist „An Donau” a) der schönen blauen b) schöner blauen c) die schöne blaue d) schöne blaue 56 2. See ist ein großer Teich und See trennt Kontinente. a) Die das b) Das die c) Der die d) Die der 3. Der Redner sagte erhebende , aber der Ausländer hat viele nicht verstanden. a) Worte Wörter b) Worten Wörter c)

Wörter Worte d) Wörter Worten 4. An der Spree und auf einer Insel in der Spree lag Berlin. a) alte b) das alte c) altes d) die alte Das Trinken von Bier und Wein schadet sehr. a) den Kindern b) für die Kinder c) die Kinder d) auf die Kinder Wetter wird einem alle Freude genommen. a) Schlechtes b) Vom schlechten c) Das schlechte d) Durch das schlechte Ein Ei gleicht . a) dem anderen c) das andere d) mit dem anderen Das durstige Pferd . a) sauft b) soff c) säufte d) saufte Die Frage des Polizisten betrifft nicht . a) auf mich b) für mich c) mich d) an mich 10. Der Fuchs schleifte nach sich a) der tote Hase b) den toten Hasen c) den toten Hase d) den toten Haasen 11. Die Leute steigen auf dem Bahnhof a) auf und ab b) ein und aus c) hoch und unter d) herein und hinaus 5. 6. 7. 8. 9. b) zum anderen 12. Robert Koch hat 1882 den Tuberkelbazillus a) erfunden b) gefunden c) entdeckt d) entdecken 13. Die Soldaten die Stadt a) ziehen durch c)

durchziehen - b) durchmarschieren d) gehen durch 14. Er war gezwungen, Nacht zu arbeiten a) bis der b) bis zur c) bis in der d) bis in die 15. Der Kurs des Geldes und a) sinkt erhöht b) fällt . steigt c) fällt erhöht d) sinkt steigt 16. Wenn ein Kind ruft: „Guck mal Mutti, eine süße Mieze!” - meint es a) eine Ziege b) einen Esel c) einen Wellensittich d) eine Katze 17. wiegt der Brief? a) Wievieles b) Wie viel c) Wieviel 18. Ich bin froh, die Sprache jetzt bereits richtig zu a) wissen b) können c) haben 19. Bei einem Eisenbahnunglück sterben viele Menschen Verletzungen a) an ihre b) in ihrer c) an ihren d) Wie vieler d) beherrschen d) in ihren 20. sinnen auf eine neue List a) Der Feinde b) Die Feinde c) Die Feinden d) Der Feinder 21. Der Schüler die Regel nicht a) greift b) fasst c) begrifft d) begreift 22. Es freut wenn man anderen eine Freude macht a) man b) den Mann c) einen d) ihn 23. Gisela muss die Autoprüfung , denn sie ist so

froh a) bestanden haben b) bestanden sein c) bestanden zu haben d) bestanden zu werden 57 24. Die Energievorräte der Erde sind nicht regenerierbaren Energieträgern wie Erdöl, Erdgas, Kohle usw begrenzt a) an b) aus c) von d) in 25. In der Mehrzahl der großen Städte treten gravierende Probleme im Stadtverkehr auf a) inbesonderem zu Spitzenzeit b) insbesonder um Spitzenzeiten c) inbesonders zur Spitzenzeit d) insbesondere zu Spitzenzeiten 26. Durch Verbrennung von Steinkohle, Erdöl und Erdgas entsteht immer mehr Kohlendioxid, a) die Atmosphäre belastet b) das die Atmosphäre belastet c) die belastet die Atmosphäre d) der belastet die Atmosphäre 27. Wir fällen keine Bäume, die bedrohte Umwelt a) damit schützen b) um schützen c) um zu schützen d) damit wir zu schützen 28. Was meinen Sie über die Arbeit eines a) Agents b) Agent c) Agentes 29. Keiner konnte mir helfen, niemand war hier zuständig a) darin b) daran c) darum d) Agenten d) dafür 30.

Kannst du dir vorstellen, dass der Pförtner den Einbrecher nicht a) kommen sehen hat b) kommen gesehen hat c) hat kommen sehen d) hat zu kommen gesehen 31. du mich ein, ich gern zu deiner Geburtstagsparty a) Lüdest ginge b) Lüdest gänge c) Lädest ginge d) Lädest gänge 32. Ungarn ist nicht reich Mineralen a) in b) an d) von c) über 33. 1945 die Sowjetarmee Ungarn und folgte die kommunistische Machtübernahme a) besetzte b) besitzte c) besaß d) besatzte 34. wurde bezahlt a) Die Steuern b) Das Steuer c) Die Steuer 35. schönem Wetter machen wir einen Ausflug a) Im Falle b) In c) An d) Der Steuer d) Bei 36. Die Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern ist in der letzten Zeit sehr a) riesig b) stürmisch c) streng d) empfindlich 37. Auf wurde die Sitzung verschoben a) Beschlag dem Vorsitzenden b) Zuschlag des Vorsitzendes c) Vorschlag des Vorsitzenden d) Anschlag des Vorsitzende 38. Der junge Mann hat den Zug , anstatt selbst zu fahren a) sich

entschlossen b) sich für geschieden c) sich für entschieden d) für entschlossen 39. wird die Straße neu asphaltiert a) Von hier an b) Von hier aus c) Ab hier d) Ab hier aus 40. Es ist nicht alles Gold, was a) leuchtet b) strahlt c) glitzt d) glänzt 41. Um das richtige Wort bei der Übersetzung zu finden, brauchen Sie gute Kenntnisse in Fremdsprache, in Ihrer Muttersprache. a) nicht sondern b) keine aber c) - aber d) nicht nur sondern auch der 42. Es ist den Ungarn immer gelungen, manche Goldmedaillen im Kajak 58 a) gewinnen b) zu gewinnen c) gewonnen haben d) gewonnen zu haben 43. 1949 wurde Besatzungszonen die BRD gebildet a) die drei westliche b) die drei westlichen c) aus den drei westlichen d) unter den drei westlichen 44. Wir trauern, ein Verwandter oder guter Freund verstorben ist a) wenn b) als c) wann d) bis 45. man in den Wald ruft, schallt es heraus a) Wann das b) Wie so c) Wenn so d) Weil dann 46. Die Frau begießt die Blumen

täglich, sie wachsen und blühen a) um zu zu b) um zu c) damit zu zu d) damit - - 47. Ich bin krank, gehe ich zum Arzt a) darum b) dafür d) damit c) weil 48. Man baut in Japan viele Häuser aus Holz, es dort viele Erdbeben gibt und die Menschen nicht verunglücken. a) da darum b) weil damit c) denn dass d) weil dass 49. des Winters schließen die meisten Kurorte a) Trotz b) Innerhalb c) Während d) Statt 50. Menschen Reichtum können sich eine Weltreise erlauben a) mit solcher b) solchen c) solches d) von solchem Fordítás magyarról németre Reklám sms-ben Külföldi és magyar szakemberek szerint az sms-reklám a jövő, bár a telefonszolgáltatók nálunk a jelek szerint még ellenállnak. A világ marketingesei pár hónapja rákaptak az sms-reklámozásra, azért mert ez új dolog, divatos, a rövid szöveges üzenet ráadásul éppen a fiatalok körében népszerű. Magyarországon még nem volt példa direkt sms-reklámra, ami - a friss

reklámetikai kódex szerint csak a címzett beleegyezésével küldhető el. Az egyik webes ingyen sms-küldő oldal viszont elhelyez reklámokat a rajta keresztül elküldött üzenetek végén. "Nagy jövő áll" az sms-hirdetések előtt, ismerik el szakemberek, bár Magyarországon ennek direkt formája "nem támogatott". A telefonszolgáltatók meglehetősen szigorúan viszonyulnak az előfizetők privát szférájának védelméhez. Fordítás németről magyarra Süchtig nach Muskeln Wenn Männer dieser Tage von 6er-Packung sprechen, ist es wahrscheinlicher, dass sie über ihr Muskelpaket im Bereich des Oberbauchs debattieren, als darüber, wer die nächste 6er-Packung Bier von der Tankstelle holt. Wissenschaftler stellten jetzt eine Muskel-Sucht bei Männern fest Während der Körperkult beim weiblichen Geschlecht immer noch in Richtung Zahnstocher geht, orientiert sich die männliche Physis an der Form einer Karotte. Ob Hollywood-Star, Popsänger, Model

oder Fernsehmoderator - ohne 6er-Pack traut man sich nichts mehr zu. Was vor einigen Jahren bei Bodybuildern noch mit einer Mischung aus Neugier und Ekel bestaunt wurde, gilt mittlerweile als männliches Schönheitsideal, in dessen Schatten Magazine wie "GQ" oder "Mens Health" ihre Auflagen wachsen sehen. Die psychischen Probleme, die mit kategorischem Körperaufbau einhergehen, wurden in einer amerikanischen Studie mit dem Titel "The Adonis Complex" untersucht. Während Anorexie und Bulimie generell als Frauen-Leiden betrachtet werden, hat sich mit dem muskelbesessenen Mann ein neues Krankheitsbild entwickelt: Muscle dysmorphia, genannt Bigorexie*, gewissermaßen das Gegenteil der Anorexie. 59 Bigorexie-Kranke empfinden sich als zu klein und schwach und verstecken ihre Körper unter weiten T-Shirts, die angeblichen Hühnerbeine unter Schlabberhosen*. Die Autoren des Adonis-Komplexes untersuchten 160 Männer, die regelmäßig Gyms aufsuchen, und fanden

mindestens 16 BigorexieFälle. Co-Autor Roberto Olivardia: "Hätten wir all jene mit weniger ernsthafter Muskelmanie dazugezählt, könnte sich die Prozentrate leicht verdoppeln." * * Bigorexie - bigorexia Schlabberhose – laza, bő nadrág Szövegértés Big brother = der „Große“ Bruder Die Idee des Fernsehprogramms namens „Big brother” kommt von George Orwell. Der Name ist George Orwells negativer Utopie "1984" entnommen, in der der Autor bereits Ende der vierziger Jahre seine Vision einer zukünftigen Gesellschaft entwarf, die unter totaler Überwachung steht. George Orwell der eigentlich Eric Athur Blair hieß, wurde am 23. Januar 1903 in Moitihari in Bengalen geboren. Mit 8 Jahren ging er in eine Privatschule in Eastborne Nach dem Abschluss am Eton College ging Orwell als Offizier nach Burma, wurde dann aber aus der Armee wegen Protestes gegen die imperialistische Politik Englands 1927 entlassen. Fortan fing George Orwell an zu schreiben 1936 zog er

dann in den Spanischen Bürgerkrieg. Noch einer schweren Verwundung musste er Spanien 1937 auf der Flucht vor der kommunistischen Polizei verlassen. Seit 1947 hatte er eine schwere Lungenkrankheit, an der dann auch am 21. Januar 1950 in London starb In seinem Buch „1984“ schrieb er über eine Welt, in der die Privatsphäre abgeschafft ist. Der „Große“ Bruder ist die Personifizierung eines Diktators. Wahr ist, was der "Große Bruder" als wahr definiert Dem Volk wird klargemacht, dass alles immer schon so war, wie es jetzt ist. Anderslautendes wird aus Zeitschriften und Büchern und damit aus dem Gedächtnis der Menschen systematisch entfernt. Ab 1999 läuft sowohl im amerikanischen, britischen, französischen als auch im deutschen Fernsehen eine Sendung, wo 12 Kandidaten für 100 Tage in ein Containerhaus ziehen. Dort gibt es keine Privatsphäre, weil Unmengen von Kameras jeden Raum beobachten. Diese Bilder werden ungeschnitten auf einer Webseite und zusammengefasst

im Fernsehen übertragen. Es gibt im Containerhaus scharfe Regeln Jede zweite Woche fliegt jemand aus dem Haus. Die Mitbewohner und die Zuschauer können mitbestimmen, wer das Haus verlassen soll. Wer am Ende in dem Finale das Rennen macht, gewinnt eine Riesensumme von 250.000 DM Wer aber denkt, dass das leicht zu machen ist, irrt sich gewaltig Warum dieses Programm die Lieblingssendung von Millionen wurde, ist gar nicht einfach zu beantworten. Wissenschaftler suchen nach den Gründen 1. 2. 3. 4. 5. Kinek milyen című műve adta az ötletet a műsorhoz? Miről szól a mű? Írjon legalább 3 momentumot az életéből! Milyen műsor a Big brother? Miért ilyen kedvelt ez a műsor? Irányított fogalmazás A/ Írjon nagyszüleinek levelet. 1. Mesélje el, hogy vett egy kertet Bár sosem gondolta volna, hogy képes lenne önszántából kerti munkát végezni, mégis milyen örömet okoz. 2. Mesélje el, mekkora a kert, mit ültetett bele, milyen zöldségeket és gyümölcsöket

termeszt 3. Milyen évszakban milyen munkákat végez? 4. Kérdezze meg, tényleg muszáj-e permetezni, esetleg tudnak-e Önnek olyan fogásokat javasolni, amelyekkel káros vegyszer nélkül el lehet űzni a kártevőket. 5. Hívja meg őket, látogassanak el Önhöz, és megmutatja a gyönyörű kertjét 60 B/ Írjon a sport fontosságáról. Térjen ki rá, hogy milyen életkorban milyen sport űzését ajánlaná, és miért. Melyek Ön szerint a legdivatosabb sportok manapság és miért Ön sportol vagy sportolt? Milyen sportágban volt aktív, és mi volt a célja. Ha nem sportolt, akkor azt indokolja meg, miért nem TESZT 14. Válassza ki a helyes megoldást! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bitte geben Sie mir fünf Briefmarken 50 Pfennig. a) für b) um c) zu d) von Diese Geldscheine sind Kurs gesetzt. a) vom b) aus c) außen d) außer heute darf der Kranke aufstehen. a) Von an b) Von ab c) Ab an d) Seit ab hörte der Regen auf. a) Stückweise b)

Glücklicherweise c) Möglicherweise d) Teilweise scheint die Sonne am wärmsten. a) Mittags b) Zu Mittags c) An Mittag d) Mittag Monat möchten wir Urlaub machen. a) Im nächstem b) In nächsten c) Im nächsten d) In nächstem Dieses Problem hat mir eine Nuss zu knacken gegeben. a) harte b) feste c) starke d) schwere Schon der erste Kontakt mit Kokain hat offenbar Folgen. a) schwer wiegende b) schwerwiegende c) schwertragende d) schwer tragende Er wird in der neuen Sporthalle . a) gewesen b) gewesen zu sein d) geworden c) gewesen sein 10. Im Prinzip ist das ISDN eine des üblichen Telefonnetzes a) Erfindung b) Entdeckung c) Entwicklung d) Weiterentwicklung 11. Wenn man nicht spricht, man a) hört b) zuhört c) aufhört d) schweigt 12. Der fleißige Student arbeitet Nacht a) bis in die b) bis zur c) bis der d) bis die 13. Wir sind auf dem Touristenweg Kilometer zu Fuß gegangen a) ein b) einen c) einem d) eine 14. Was Hänschen nicht a) weiß d)

nennt , lernt Hans nimmermehr. b) kennt c) lernt 15. sind auf der ersten Silbe betont a) Meiste deutsche Wörter c) Die meisten deutschen Wörter b) Die meisten deutschen Worten d) Meiste deutschen Worte 16. Der Beamte hat immer morgens um 9 Uhr a) anfangen arbeiten b) anzufangen arbeiten c) arbeiten angefangen d) zu arbeiten angefangen 17. Er war nach der Fete betrunken Am nächsten Tag hatte er einen ziemlichen a) Kater b) Hahn c) Katze d) Stier 18. „ Sie bitte Ihre Formulare hier !” - sagt der Beamte auf dem Einwohnermeldeamt a) Schreiben unten b) Unterschreiben unten 61 c) Unterschreiben unter 19. Wer nicht kommt Zeit, der muss nehmen, was übrigbleibt a) zur rechten b) zur richtigen c) zu richtigen d) Schreiben unter d) zu rechten 20. „Wo finde ich hier einen Supermarkt?” - „Gehen Sie zweiten Straßenecke! Links erblicken Sie ihn” a) bis an der b) bis um die c) bis zur d) bis die 21. Weihnachten feiert man in fast allen europäischen Ländern

a) im Dezember, den 25. und 26 b) an 25. und 26 Dezember c) am 25. und 26 Dezember d) in Dezember am 25. und 26 22. Ostern ist am ersten Sonntag Frühjahrsvollmond a) dem b) am c) nachdem d) nach dem 23. nach Ostern, immer an einem Donnerstag, ist Christi Himmelsfahrt a) Mit 40 Tagen b) Vierzig Tagen c) Auf vierzig Tage d) Vierzig Tage 24. Er ging vorbei, als ob er mich nicht a) gesehen hat b) sah d) gesehen habe c) gesehen hätte 25. er krank gewesen ist, kann er nicht mehr schnell gehen a) Nachdem b) Wenn c) Seitdem d) Wann 26. Der Sportsmann kommt ohne nicht zum Erfolg a) häufiges Üben b) dass häufig übt c) häufig üben d) übend 27. der Frühling kommt, kehren die Schwalben zurück a) Bevor b) Wenn c) Bis d) Wann 28. Wie warm es auch war, stets seine wollene Weste a) hatte er an b) trug er c) er trug - d) er hatte - 29. Wir lesen die Zeitung täglich, wir wollen wissen, was in der Welt vorgeht a) weil b) darum c) deshalb d) denn 30. Die

Schauspielerin trug bei der Oscar - einen strahlend weißen Hosenanzug a) Übergabe b) Überleihung c) Verleihung d) Verreichung 31. Der Arzt tat alles, den Verletzten a) damit er rettete b) um zu retten c) dass er rettet d) - zu retten wollen 32. Der Arzt hat dem Kranken Medikamente a) geschrieben b) aufgeschrieben c) verschrieben d) aufschreibt 33. Für Inline-Skater sind Helm und Schutzkleidung a) ungeeignet b) unerwünscht c) unerachtet d) unerlässlich 34. Er handelt Zweifel falsch a) um b) ohne c) mit d) für 35. Der Weg führt Wald entlang a) beim b) die c) dem d) an dem 36. Kann ich den Arzt heute sprechen? Nein, er ist schon einer Woche verreist a) in b) nach c) vor d) an 37. beleuchtete man Zimmer und Straßen mit Petroleum, mit Gas, und haben wir elektrische Lampen. a) Damals bald soeben b) Früher bereits dann c) Anfangs neulich gerade d) Damals dann heute 38. Mein Bruder hatte eine leichte Nikotinvergiftung Der Arzt hat ihm das

Rauchen a) verbietet b) untergesagt c)verboten d) abgelehnt 62 39. Menschen, man nicht raten kann, kann man nicht helfen a) den b) denen c) der d) deren 40. Ich kümmere mich nicht darum Es geht an a) mir nichts b) mich nichts c) mich nicht d) mein nicht 41. Beim Umbau des Platzes sind fast Bäume verschwunden a) alle großen b) alle große c) allen großen d) all großen 42. Der Frühling beginnt a) den März 21. b) am 21. März c) 21. März d) im März 43. Der höchste Berg Harz ist der Brocken a) in der b) auf c) auf dem d) in dem 44. Der Kranke hofft , dass er bald gesund wird a) darauf b) auf dem c) darin d) in dem 45. Der Lehrer lehrt den richtigen Gebrauch der Sprache a) den Schülern b) die Schüler c) für die Schüler d) dem Schülern 46. Die ungarische Revolution von 1848 wurde mit zaristischer Hilfe niedergeschlagen a) bürgerliche-demokratische b) demokratisch-bürgerliche c) bürgerlich-demokratische d) demokratische-bürgerliche 47. Der

Europäische Rat legt Leitlinien fest, an die sich der Ministerrat a) halten braucht b) haltet d) zu halten ist d) zu halten hat 48. Der Student von dem Freund 200 Mark a) leiht ihm b) leiht sich c) lieht sich 49. Die Kinder bitten Eltern das Bilderbuch a) von den b) um c) von um d) leit sich d) die um 50. Alle Unionsbürger können ohne Grenzkontrolle frei im Binnenmarkt reisen a) in der Regel b) nach Regel c) nach Ordnung d) in der Ordnung Fordítás magyarról németre Dél-afrikai internetmilliomos lehet a második űrturista Egy huszonhét éves dél-afrikai internetmilliomos lehet a második űrturista és az első dél-afrikai űrhajós. Mark Shuttleworth útját is az az amerikai cég szervezi, amely a hatvanéves Dennis Titót feljuttatta a Nemzetközi Űrállomásra, miután eredeti úticélja, a Mir űrállomás megsemmisült. Shuttleworth jelenleg Csillagvárosban kiképzésen vesz részt és oroszul tanul. Shuttleworth útját is a Shuttle Adventures

(Űrsikló Kalandtúrák) vállalat szervezi, mely Tito kirándulása mellett szerényebb utakat is indít. Vadászgépekkel, orosz kiképzőgépekkel röptetik utasaikat, akik eljuthatnak a légkör peremére, megtapasztalhatják a súlytalanságot és részt vehetnek az űrsikló felbocsátásán. Weboldalukon valamennyi út lefoglalható, 5400 dollárért az Iljusin-76 repülőgép fedélzetén élhetik át az utasok a súlytalanságot, 12 600 dollárért pedig egy MiG-25 fedélzetén 25 kilométer magasságba emelkedhetnek. Fordítás németről magyarra Shrek Der grüne Riese Shrek lebt ein einsames aber glückliches Leben in den Sümpfen. Als er eines Abends nach Hause kommt, mag er seinen Augen kaum trauen: Überall wimmelt es plötzlich von sagenhaften Märchengestalten, die der grimmige Lord Farquaad an diesen unfreundlichen Wohnort verbannt hat. An Ruhe ist da kaum noch zu denken. Flugs macht sich Shrek daher auf die Reise zu Lord Farquaad, 63 um seine Sümpfe

zurückzufordern. Doch der Herrscher verbindet diese Forderung mit einem waghalsigen Geschäft: Nur wenn es Shrek gelingt, die bildhübsche Prinzessin Fiona aus dem gefährlichen Drachenturm zu befreien, erhält er seine Idylle zurück. Die Geschichte von "Shrek - Der tollkühne Held" klingt wie ein Kindermärchen. Doch weit gefehlt Sehr schnell wird dem Kinobesucher klar, dass bei diesem neuen Meilenstein der Animationskunst nicht bloß "die Kleinen" ihren Spaß haben werden. Besonders in den vielen liebevollen Details wird die Originalität und Komik des Drehbuches deutlich. Diesen Film muss man gesehen haben. Die Figuren sind wirklich spitze animiert*, die Charaktere sehr witzig und die Späße zum Schiessen. Im Original sind die Synchronstimmen Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Donkey) und Cameron Diaz (Fiona) wirklich auf den Leib geschrieben. Und im Film werden herrlich Matrix, sämtliche Grimm Märchen und Disneyworld durch den Kakao gezogen*. Mal ist es

Matrix, dann die Unendliche Geschichte, dann Aschenputtel, Die Schöne und das Biest, Schneewitchen und Herzblatt auf einmal. Viele Sachen sind nur witzig wenn man die entsprechenden Filme kennt. Die Witze sind manchmal für Kinder, aber auch für Erwachsene * * spitze animiert – nagyon jól animálták őket durch den Kakao ziehen – nevetségessé tesz valakit Szövegértés Digitales Fernsehen Die Entwicklung des digitalen Fernsehens in Deutschland ist seit dem Start des ersten digitalen PayTV-Senders DF1 vor vier Jahren sehr langsam verlaufen. Der Grund hierfür ist, dass sich die verschiedenen Teilnehmer bei der Erschließung des digitalen Fernsehmarktes gegenseitig behindert haben. Momentan besitzen gerade einmal 4% der deutschen Bevölkerung die Möglichkeit digitale Fernsehsignale zu entschlüsseln. Die geringe Ausstattung der Haushalte mit digitalen Empfangsgeräten hemmt Wirtschaft und Programmveranstalter in neue Angebote zu investieren. Die Verbreitung des neuen

Mediums wird in den nächsten Jahren schneller verlaufen als bisher. Verkauf und Ausbau des Kabelnetzes erlauben die Verbreitung von mehr Fernsehprogrammen und interaktiven Angeboten und führen zu einem Wettbewerb. Neben interaktiven Anwendungen wie Informationsdiensten, Internet und Einkaufen über den Fernseher enthalten die digitalen Programmpakete der Veranstalter eine Vielzahl von Fernsehkanälen. Während der öffentlichrechtliche Rundfunk die Zahl seiner Programme nicht mehr stark ausweiten wird, kommt es vor allem bei den privaten Sendern zu einer enormen inhaltlichen Vereinfachung. Bis zum Jahr 2010 wird der überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung digitales Fernsehen empfangen. Die Zukunft des Fernsehens ist digital. Bei der digitalen Fernsehverbreitung werden die Signale in einen Binärcode*, eine Zahlenfolge aus Nullen und Einsen umgewandelt. Bei der analogen Verbreitung werden sie hingegen als elektrische Impulse übermittelt. Durch die neue Technik lassen sich mehr

Programme mit besserer Bildqualität wesentlich kostengünstiger ausstrahlen. Durch interaktive Angebote und die Verknüpfung mit anderen Medien, wie dem Internet, wird das Fernsehen multimedial, das bedeutet die interaktive Nutzung und die Kombination verschiedener Medientypen auf der Grundlage digitaler Technik. Neue Dienste und Anwendungsmöglichkeiten werden die Aufgabe des Fernsehens und die Programmlandschaft grundlegend verändern. * Binärcode – bináris kód 1. Mennyire elterjedt a digitális televíziózás Németországban, és mi ennek az oka? 2. Hogyan látják a hozzáértők ennek a technikának a terjedését, és mivel indokolják véleményüket? 3. Ilyen interaktív felhasználási módokat nevez meg a szöveg? 4. Mi a különbség az analóg és a digitális televíziózás között? 5. Miben hoz újat ez az új technika? Irányított fogalmazás 64 A/ Külföldi levelezőtársa kérdezte, milyen ruhákat hordanak a fiatalok különböző alkalmakkor az Ön

hazájában. 1. Írjon a jelenlegi divatról: milyen ruhákat viselnek szívesen, milyen színeket kedvelnek, mikor hogyan öltöznek. 2. Fejtse ki véleményét a divatról: fontosnak tartja-e, hogy valaki kövesse a divatot 3. Ön hogyan választja ki, mit vesz föl? 4. Ha sok pénze lenne, akkor hogyan öltözne? 5. Kérdezze meg, náluk miben járnak a fiatalok B/ Írjon arról, honnan és hogyan szerzi a mai ember a híreket, információkat. Különösen térjen ki az újságokra, folyóiratokra. Milyen szerepet játszanak az újságok az Ön életében? Miért jó, hogy sok fiatal vásárol és olvas folyóiratot? Véleményét indokolja is meg! TESZT 15. Válassza ki a helyes megoldást! 1. Schadstoffe in Luft und Wasser an Grenzen nicht Halt a) tun b) stehen c) bleiben d) machen 2. Die Kinder Eltern in diesen schönen Häusern wohnen, gehen in dieselbe Klasse. a) derer, deren b) , derer c) von den, deren d) , dessen 3. Die Schlangen unter den Stein. a) gehen b)

kriechen 4. 5. c) steigen d) trampeln geht es etwas , dass ich einen anderen Beruf ergreife? a) Wem an b) Wer zu c) Wen an d) Wem zu Dieses Handwerkzeug wird von dem Schmied . a) fertigen b) anfertigt c) verfertigt d) angefertigt 6. Erdbeben und Vulkanausbrüche zeigen, die Entstehung der Kettengebirge vielerort keineswegs abgeschlossen ist. a) ob b) dass c) weil d) da 7. Die Befürchtungen, dass die Öffnung der Grenzen zu einem Anstieg der Kriminalität führen würde, bewahrheitet. a) haben sich nicht b) sind sich nicht c) haben nicht d) wurden nicht 8. Mein Freund hat im Ausland. a) viele Verwandte b) viele Verwandten c) vielen Verwandten d) viel Verwandte Der Lärm raubt Gelehrten Ruhe. a) vom die b) dem die c) den der d) den die 9. 10. Der Staat, Spitze ein Präsident steht, ist eine Republik a) an deren b) auf deren c) an dessen d) auf der 11. Schiller schrieb sein erstes Drama, er die Militär-Akademie in Stuttgart besuchte a) wann b) als

c) wenn d) seit 12. Es ist oft schwer die Kinder richtig erziehen und pflegen a) - b) zu c) - zu d) zu zu 13. er spricht, kommen ihr die Tränen a) Nachdem b) Bevor c) Indem d) Wann 14. Ich habe den Hund vor der Tür a) bellen gehört b) zu bellen hören c) bellen hören d) bellen zu hören 15. er doch seine Heimat nie verlassen! 65 a) Habe b) Hat c) Wäre d) Hätte 16. Viele Leute benutzen die zwei schönen Pfingsttage zu einem Ausflug a) ins Grüne b) in Grünen c) im Grün d) ins Grün 17. Während seiner langen (25jährigen) Taubheit schuf Beethoven noch a) sein viel herrlichstes Werk b) viele seine herrlichste Werke c) viele seiner herrlichsten Werke d) viele seine herrlichsten Werke 18. Zwei Läufer aus der Schweiz kämpfen in der letzten Runde ersten Platz a) für den b) auf den c) um den d) an den 19. Ich möchte nur kurz , dass wir mit dem Frühzug fahren a) erörtern b) bemerken c) berichten d) bekennen 20. Ein Fuchs ist viel zu , um in

diese Falle zu gehen a) begabt b) gelehrig c) schlau d) aufgeweckt 21. Dass Eigenlob stinkt, mag eine aus alten Zeiten sein a) Weisheit b) Klügelei c) Klugheit d) Wisserei 22. „Du lebst wohl dem Mond!” – sagt mein Freund, weil er denkt, ich bin nicht auf dem Laufenden. a) vor b) an c) über d) hinter 23. Konrad Dudens orthographisches Wörterbuch ist schon in vielen erschienen a) Auslagen b) Auflagen c) Herausgabe d) Ausgabe 24. Nachdem das Schiff Hafen gelandet ist, steigen die Reisenden aus a) an einen b) in einen c) in einem d) bei einem 25. „Wie komme ich am besten Bahnhof?” – fragt der Tourist einen Einheimischen a) auf den b) an den c) zum d) gegen den 26. Er hat alles bis letzten Pfennig bezahlt a) b) auf den c) den d) zu dem 27. Der kranke Mensch ist Arbeit unfähig a) zur b) auf c) an die d) – 28. Eine echte Stadt aus dem Mittelalter ist Rothenburg a) die herrliche b) herrliche c) das herrliche d) herrliches 29. Der Greis gedenkt

Jugendzeit a) an seine b) seiner c) seine d) an seiner 30. Die Sterne am Morgen a) verblassen b) blassen c) erblasen d) erblasse 31. kommt es dem Lehrer ? a) Wozu an b) Worauf an c) Wofür zu d) Woran auf 32. Er nannte den Kaufmann Betrüger a) für einen b) einem c) einen d) als ein 33. Im Sommer reifen die Körner in den a) Ehren b) Eren c) Ähren d) Ahren 34. Die Milch in der Wärme bald a) verschlechtert b) verdirbt c) vergeht d) verschlimmt 35. Zwölf Tage nach Pfingsten ist von Deutschland Fronleichnam a) im katholischen Gegend b) in katholischer Gegend c) in den katholischen Gegenden d) die katholischen Gegenden 36. Das Präteritum ist die und das Perfekt ist die für die Vergangenheit 66 a) Erzählungform Sprächform c) Srechform Erzählungsform b) Erzehlform Sprichform d) Erzählform Gesprächsform 37. Hat der Sohn den Vater im Garten gesehen? a) habe arbeiten sehen c) sah zu arbeiten – Er sagt, dass er ihn . b) zu arbeiten sah d)

arbeiten gesehen hat 38. beschäftigte Organ der EU ist die Kommission in Brüssel a) Der meistens b) Das meiste c) Der am meistens d) Das meistens 39. Seit es auf der Erde verschiedene Währungen gibt, wird versucht, a) feste Wechselkurse verwirklichen b) Wechselkurse fest verwirklichen c) feste Wechselkurse zu verwirklichen d) um Wechselkurse zu festigen 40. Der Verkäufer ist Kunden freundlich a) mit jedem b) zu jedem c) jedem d) gegen jeden 41. Der Zustand des wird von Tag zu Tag besser a) Krankes b) kranken c) Kranken d) Kranker 42. Der Hund erkennt seinen Herrn Stimme a) nach seiner b) von seiner c) für seine d) an seiner 43. hilft die Tochter der Mutter? a) Worin b) Wobei c) Was d) Woran 44. Treulose Menschen ihr Wort a) brechen b) geben c) schneiden d) nehmen 45. Die Sonne geht im Westen a) ab b) auf c) unter d) nieder 46. Man schreibt in Deutschland seinen Verwandten zu Weihnachten: Ich wünsche Ihnen Weihnachten. a) eine frohe b) ein frohes c)

frohe d) frohes 47. Der Zambo stammt von einem Neger und einer Indianerin in ab a) Afrika b) Portugalien c) Brasilien d) Indien 48. Der geduldige Mensch sein Schicksal a) bringt b) nimmt c) hat d) trägt 49. Der Karneval Rheinland ist weltbekannt a) am b) im c) auf dem d) beim 50. Jetzt mache ich Schluss, denn ich a) habe es satt b) bis zum Hals bin c) die Nase voll habe d) bin satt Fordítás magyarról németre Teller Ede kitüntetése A most 93 éves Teller Ede budapesti tanulmányait követően Németországban végezte egyetemeit, Hitler hatalomra kerülésekor göttingeni állását feladva előbb Koppenhágába, majd Londonba, végül 1935-ben az Egyesült Államokba távozott. Itt részt vett az atombomba kifejlesztését célzó történelmi Manhattan-tervben, később a nevéhez fűződik a hidrogénbomba létrehozása, de Reagan elnöksége alatt a csillagháborús programnak is egyik ösztönzője volt. A világ egyik leghíresebb tudósa a rendszerváltás

óta többször járt itthon, s az azóta működő mindhárom kormány magas kitüntetést adományozott neki. Teller Ede kapja meg elsőként az újraélesztett Corvin-lánc kitüntetést, amelyet Várhegyi Attila, a kulturális tárca politikai államtitkára nyújtja át neki San Franciscóban. 67 Fordítás németről magyarra Weintrinker sind intelligenter Seit langem vermuten Mediziner, dass ein Gläschen Rotwein pro Tag das Herz in Takt und Weintrinker bei guter Gesundheit hält. Weinliebhaber schneiden einer neuen Studie zufolge bei Intelligenztests besser ab als Biertrinker und Schnaps-Konsumenten. Allerdings könne dies auch mit der Lebensweise von Weintrinkern zusammenhängen. Ob also regelmäßiger Weinkonsum das Herz stärkt und den IQ steigen lässt oder ob gesunde, zufriedene und intelligente Menschen lieber Wein als Bier trinken, bleibt somit weiterhin ungeklärt - ein grundlegendes Manko der meisten epidemiologischen Studien. Trotzdem ist Mortensen von seiner

Arbeit überzeugt: Die Unterschiede beim Intelligenzquotienten von Weintrinkern einerseits und Bier- und Likörtrinkern andererseits seien dramatisch. Bei Untersuchungen unter knapp 700 seiner Landsleute im Alter zwischen 29 und 34 Jahren habe er auch festgestellt, dass Weintrinker allgemein gesündere Lebensgewohnheiten hätten und weniger zu Alkoholmissbrauch neigten als Bier- und Likörliebhaber. Weintrinker hätten zudem meist einen höheren sozialen Status. Im Vergleich zu ihnen neigten die Konsumenten von Bier und Hochprozentigem eher zu Angstzuständen und Neurosen. Vorangegangene Untersuchungen hatten gezeigt, dass der maßvolle Genuss von Wein zum Stressabbau beitragen und den Blutkreislauf verbessern kann. Bestandteile des Rotweins könnten zudem das Risiko von Schlaganfällen, Darm- und Lungenkrebs verringern. Szövegértés Was versteht man unter Creutzfeldt-Jakob? Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) ist eine tödlich verlaufende, derzeit unheilbare neurologische

Erkrankung. Erstmals beschrieben wurde sie von den deutschen Neuropathologen Hans-Gerhard Creutzfeldt und Alfons Jakob 1920. Die CJK gehört zur Gruppe der beim Menschen auftretenden schwammartigen Hirnkrankheiten. Jährlich tritt ein neuer Fall unter einer Million Menschen auf Zehn bis 15 Prozent treten familiär bei genetischer Veranlagung auf. Etwa ein Prozent der CJK geht auf die versehentliche Übertragung von infiziertem Gewebe. Die Inkubationszeit von der Infektion bis zum Auftreten erster Symptome dauert 20 bis 40 Jahre. Sie betrifft vor allem ältere Menschen über 60 Jahre. Die Erkrankten leiden unter Gedächtnisverlust, Wesensveränderungen, Muskelkrämpfen und Depressionen. 1996 wurde die neue Variante (vCJK) zum ersten Mal gemeldet. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 29 Jahren. Die Erkrankung zieht sich meist 14 Monate hin Die Kranken sind anfangs agressiv und haben Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Weitere Symptome sind Demenz* und zuckende Gliedmaßen.

Jetzt gibt es ausreichend Beweise, dass vCJK durch die Übertragung von BSE auf den Menschen verursacht wird. Sollte man überhaupt noch Rindfleisch essen? "Wer kein Restrisiko eingehen will, muss in der heutigen Situation Fleisch meiden." – antwortet der Wissenschaftler Wer trotzdem Fleischesslust verspürt, sollte unbedingt auf die Herkunft des Fleisches achten. Gehirn, Rückenmark und die Netzhaut des Auges enthalten sehr hohe Prionenkonzentration und sind somit besonders gefährlich. Hoch belastet sind Hirnflüssigkeit, Hirnanhangsdrüse und die harte Hirnhaut, Lymphknoten und Mandeln, Teile von Dünn- und Dickdarm, Milz und Nebenniere. In Milch, Fett, Muskelfleisch, Haut, Haaren, Knochen und Knorpelgewebe ist der BSE-Erreger bisher nicht nachweisbar. * Demenz - elbutulás 1. 2. 3. 4. Mi a Creutzfeld-Jakob szindróma? Mik a tünetei? Milyen jellemzői vannak ennek a betegségnek? Mi a vCJK? 68 5. Mik a jellemzői és tünetei? 6. Melyik részét a marhahúsnak

nem szabad enni, ha az ember el szeretné kerülni ezt a betegséget? Irányított fogalmazás A/ Levelet kapott egy cégtől, amelyben arra kérik, hogy írjon televíziózási szokásairól és arról, mi a véleménye a reklámokról. 1. Térjen ki rá, hány adót fog, milyen gyakran, milyen napszakban mennyit televíziózik 2. Milyen adókat és milyen típusú adásokat kedvel 3. Néz idegen nyelven tévét, válaszában indokolja is meg, miért? 4. Kedveli a reklámokat? Szokott vásárolni olyan terméket, amelyet reklámból ismert meg / vagy írjon róla, mi a véleménye a televíziózásról, vannak-e káros hatásai és mik azok? 5. Köszönje meg, hogy kíváncsiak a véleményéről, és biztosítsa a céget, máskor is szívesen válaszol a kérdéseikre. B/ A postai szolgáltatások elengedhetetlenül fontosak az életünkben. Hogyan néz ki egy postahivatal? Részletezze, mit lehet egy postán elintézni (távirat-, levél- és csomagfeladás, banki szolgáltatások,

telefonálás, pénz be- és kifizetése)! Milyen levélfajtákat ismer, mikor és milyen típusú táviratot ad fel az ember? Írja le, mi a véleménye a magyar posta szolgáltatásairól. 69 MEGOLDÓKULCS TESZT 1. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ x d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 70 TESZT 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. a/ x b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 71 TESZT 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. a/ x b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 72 TESZT 4. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ x x d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 73 TESZT 5. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 74 TESZT 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. a/ x b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 75 TESZT 7. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 76 TESZT 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. a/ x b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 77 TESZT 9. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. b/ c/ x d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 78 TESZT 10. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ x c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 79 TESZT 11. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ x d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 80 TESZT 12. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ d/ x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 81 TESZT 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. a/ x b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 82 TESZT 14. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. b/ c/ x d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 83 TESZT 15. a/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. b/ c/ d/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 84 Németről magyarra mintamegoldásához Ifjúság és az alkohol: Függőség elleni nevelés Tíz évesen egy kortyocska sör, konfirmálás alkalmából egy pohár pezsgő. A kölykök szeretnének a bandájukkal tartani és ivó-szertartásokkal a többieknek imponálni. A legtöbb fiatal számára ez nem jár komoly következményekkel. Néhányan azonban függővé válnak „Még jól emlékszem a sokkhatásra, mely akkor ért, amikor a fiam szobájában egy csomó sörösdobozt és félig üres pálinkásüvegeket találtam az ágya alatt”- emlékszik vissza a tizenhat éves fiú édesanyja. „Sokszor jött már haza részegen egy-egy buli után, és ilyenkor a rákövetkező napon meglehetősen másnapos volt.” A legtöbb gyerek 14 éves koráig kipróbálja az alkoholt. Az első korty időpontja egyre korábbra tolódik: a gyerekek 6 százaléka már a 10. születésnapja előtt

fogyasztott alkoholt A fiatalok 60 százalékánál mértéktartó élvezet marad. Húsz százalékuk soha nem iszik alkoholt Hogy mi is a részegség, azt a 16 éves fiúk csaknem 40, az azonos korú lányoknak pedig a 30 százaléka tudja. A 1214 éves fiúk 4 százaléka fogyaszt rendszeresen alkoholt A 18-19 éveseknél már a fiúk 10 és a lányok 3 százaléka függő. 250000 gyermek és fiatal egészségileg már annyira károsodott az alkoholfogyasztás miatt, hogy kezelésre szorul. Minél fiatalabb korban kerülünk kapcsolatba az alkohollal, annál nagyobb a valószínűsége a későbbi függőség kialakulásának. Azoknak a gyerekeknek, akik már 13 éves koruk előtt isznak, 40 százaléka válik később alkoholistává. Internet-jogosítvány a tanároknak! A holnap számítógép-specialistáinak képzése már az iskolában kezdődik. Egy közvélemény-kutatás alapján a németországi tanárok mintegy 80 százaléka még sohasem szörfözött az Interneten.

Hogyan készítsék fel akkor ezek a pedagógusok a diákjaikat az információs társadalom kihívásaira? Sokak szerint egy Internet-jogosítvány bevezetésével lehetne ennek a mizériának véget vetni. Ez azt jelenti, hogy minden tanárnőt és tanárt továbbképzésre köteleznek. Meg kell tanulniuk az e-mailekkel, keresőgépekkel és websoftware-ekkel bánni. Egyesek azonban úgy vélik, hogy a tanároknak saját maguknak kell az Internetet felfedezniük: ha úgy érzik, ez többletet jelent számukra, akkor a diákokkal együtt is használni fogják majd. Nem minden tanárnak kell szörfözgetni ahhoz, hogy modern órát tudjon tartani. Sok tanár tiltakozik az ellen, hogy ilyen dologra kötelezzék. Mindenkinek megvan a maga módszere, mióta írják elő általánosan, hogy a tanárnak milyen technikai segédanyagot kell alkalmaznia az órán. Az Interneten és a számítógépes órán kívül van más lehetőség is, amelyek segítségével a jövő generációjának

sikeresen meg lehet tanítani a tananyagot. A tanulók természetesen a tanárok Internet-jogosítványra történő kötelezése mellett foglalnak állást. Ahhoz, hogy új médiát lehessen értelmesen használni az iskolákban, a tanerőknek olyan továbbképzési lehetőségekre lenne szükségük, melyek felhasználási útmutatást adnának. A számítógép- és Internethasználatnak az iskolai munka magától értetődő alkotórészévé kell válnia De lehet ilyesmire kötelezni a tanárokat? Afrika flamingóit a tömeges pusztulás fenyegeti Megmagyarázhatatlan tömeghalál csökkentette tovább a kenyai flamingópopulációt. A szakértők attól tartanak, hogy ezek a fejedelmi madarak nemsokára egészen eltűnhetnek. Még mindig tisztázatlan, hogy miért pusztulnak hirtelen az afrikai flamingók. Nem ez az első eset, hogy Afrikában nagy számban hullanak el flamingók. 1993-ban 3 hónap alatt mintegy 40.000 példány múlt ki 1995-ben valószínűleg 20000 flamingó

pusztult el Szemtanúk beszámolói szerint a haldokló madarak tájékozódó-képességük teljes elvesztésével hullanak el. Hátrafelé támolyognak, vagy céltalanul futkosnak körbe-körbe, és túl gyengék a repüléshez. A többiek pedig egy a flamingóktól szokatlan pózban fekszenek a vízben, és nem menekülnek el akkor sem, amikor emberek közelednek feléjük. Ha hamarosan nem találják meg a betegség okát, a kipusztulás fenyegeti az érintett flamingófajt, amelynek 80 százaléka Afrikában él. Ha a jövőben is két évtizedenként 20 százalékuk elpusztul, 100 év múlva már az egész afrikai populációt elveszíthetjük. 85 Feltételezhető, hogy a tömeges pusztulás a Kenyába és keleti szomszédállamaiba történt új ipartelepítésekkel áll összefüggésben. Légszennyezés, mérgező szennyvíz és túltrágyázás teszik tönkre a flamingókat. Néhány állat szöveteiben 9 különféle nehézfémet, köztük ólmot, higanyt és arzént

mutattak ki. Ezek a mérgező anyagok felhalmozódnak a szervezetben, és érzékenyebbé teszik az állatokat a stresszhatásokkal szemben. Testi-lelki lázadók: az étkezési zavarok közül legveszélyesebb a kóros soványság A kóros soványság, az anorexia nervosa, a legveszélyesebb valamennyi étkezési zavar közül. A kórosan sovány emberek 15 százaléka szabályosan halálra éhezteti magát, és az éhség következtében hal meg. A leggyakoribb halálokok, melyek a kóros soványság közvetlen következményei, a fertőzések, a kiszáradás és a veseelégtelenség. A kóros soványság esetében nem az öngyilkosság a leggyakoribb halálok. A lányok attól félnek, hogy kicsik és jelentéktelenek lesznek, másrészről viszont tiltakoznak a női szerep ellen. Nem véletlen, hogy a betegség 10 esetből kilencszer a serdülőkorban lép fel, amikor megkezdődik a családtól való elszakadás. A bulémiások testfelépítése rendszerint a normálistól a

karcsúig terjed, mivel a rohamszerűen és mohón felfalt élelmiszert egy saját maguk által előidézett hányás vagy hashajtó szer segítségével újra kiadják magukból. Céljuk az, hogy szépek és szexuálisan vonzóak legyenek Ezzel szemben a kórosan soványak betegsége azonnal a szemünkbe ötlik, mivel testük csupa csont és bőr. Ezáltal tudatosan szembeállítják magukat az egyre kövéredő társadalommal Fejlődésük stagnál Mivel nincsenek tartalékaik, állandóan fáznak – amit persze önként sosem vallanának be. Egyes pszichológusok szerint e betegség mögött családi problémák húzódnak meg. „A családom nagy reményeket fűzött hozzám. Olyan képességekkel ruháztak fel, melyeket én sosem fedeztem fel magamban”- emlékszik vissza egy kóros soványságban szenvedő nő. Minél korábban felszínre tör a betegség, esetleg már az előpubertáskorban, minél hamarabb megállapítják a diagnózist és elkezdik a kezelést, annál jobbak

a gyógyulás esélyei. Mit jelent a ”BSE”? A rövidítés egy, a szarvasmarháknál előforduló, szivacsos agybetegséget takar. ”Kergemarhakórként” is szokták emlegetni. A megbetegedett állatok először megmagyarázhatatlan súlyveszteségükkel és görbe tartásukkal keltenek feltűnést. Később koordinációs zavarok és fejrángások lépnek fel náluk A marhavészt egy kórósan elváltozott prion okozza. Ezek néhány ezredmilliméter nagyságú, az emlősök agyában fellelhető fehérjerészecskék. Ez a fehérje képes háromdimenziós alakját kórosan módosítani. Az elgörbült fehérjemolekula rábírja a szomszédos, egészséges prionokat, hogy ők is elhajlítsák magukat. Így egész prioncsomók jönnek létre, melyek az agy idegsejtjeiben és a gerincvelőben rakódnak le. A sejtek elpusztulnak, az agy pedig puhává és lyukacsossá válik – mint egy szivacs. Hogy a prionok miért fajzódnak el, máig sem ismeretes. Talán egy angol szarvasmarha

agyában bekövetkezett spontán mutáció az oka. De környezeti hatások, növényvédő szerek vagy nehézfémek által okozott fokozottabb terhelés és lopakodó vírusfertőzések is felmerültek lehetséges okként. A kórosan megváltozott prionok kifejezetten ellenállóak – ahhoz, hogy megsemmisítsük őket, az általuk ellepett anyagot 20 percig 133 0C-os hőmérsékleten és 3 báros nyomás alatt kell kezelni. 19 emlősfajról tudjuk, hogy elkaphatja az agysorvadást. Különböző kontinensek állatfajai tartoznak ide, mint a juh és a kecske, a puma és a hörcsög, az oroszlán és az antilop. A lovak kivételt képeznek, mivel náluk az BSE természetes módon nem lép fel, és semmilyen ilyen irányú fertőzésük sem ismert. Magyarról németre mintamegoldáshoz Statusgesetz Sicherlich ist die Rechtsvorschrift namens Statusgesetz im Frühjahrzyklus 2001 die Entscheidung, die das gröβte Echo auslöste. Obwohl mehr als 90 Prozent der Abgeordneten das Gesetz

unterstützten, 86 wurde der heftige, internationale Einspruch vor allem in den durch das Gesetz betroffenen Nachbarländern nicht schwächer. Das Statusgesetz wurde seit seiner Annahme* nicht nur bei uns angegriffen. In der Slowakei wurde es nicht so abweisend wie in Rumänien aufgenommen*. Im Sinne des Gesetzes bekämen die Ungarn jenseits der Grenzen ihre Ungarnausweise, um damit 3 Monate lang in Ungarn arbeiten zu können. Die ungarischen Schüler, die außerhalb der Staatsgrenze leben, bekämen die in Ungarn gebräuchlichen Schülerausweise, aber diejenigen, die 2 minderjährige Kinder in ihrem Heimatland erziehen und ihre Kinder eine ungarischsprachige Schule besuchen lassen*, könnten einen Erziehungszuschuss bekommen. * * * * Verabschiedung In der Slowakei wurde es nicht so abgewiesen wie in Rumänien. in eine Schule schicken, wo ungarisch unterrichtet wird eine finanzielle Unterstützung Cybermode Die erste Jacke mit Internet in der Geschichte, die in den Handel

gekommen ist, kann die Welt den Entwicklern von Philips verdanken. Nach 3 Jahren harter Forschungsarbeit werfen Philips und das Konfektionswerk Levi’s in Windjacken integrierte Rechenmaschienen auf den Markt. Die Jacke mit Internet hat Platz für ein Handy, einen mp3-Abspieler / Player, die Kombination von Mikrophon und Lautsprecher und eine Steuerung. Dank den geschickten Jacken vergröβert sich das Sicherheitsgefühl der Familie, die am Wochenende in die Berge geht, um dort einen Ausflug zu machen, weil die sich eventuell verirrten Kinder mit der Hilfe von GPS, der in die Ärmel der Jacke genäht ist, leicht aufzufinden sind. Bis die Rettungstruppe ankommt, kann sich das Kind mit einem einfachen Spiel unterhalten. Aber natürlich kann auch die Jacke mit Internet eine Lebensversicherung nicht ersetzen und befreit niemanden davon, auf die Sicherheit seines Kindes und auf seine eigene Sicherheit zu achten. Studentenkredit Die Partei FIDESZ scheint mit dem Studentenkredit ein seit

langem ungelöstes Problem zu heilen. Vielen Familien bedeutete es bisher ein Problem, das Studium des Kindes an der Hochschule oder an der Uni zu finanzieren. Obwohl die gut Studierenden* ein Stipendium bekommen, deckte es ihre Ausgaben durchaus nicht, und die Studenten brauchten nach wie vor die Hilfe ihrer Eltern oder sie versuchten mit Gelegenheitsjobs den fehlenden Betrag zu beschaffen. Das Ziel ist also: allen talentierten Jugendlichen die Chance zu geben, am qualitativen Hochschulunterricht teilzunehmen, unabhägig von der finanziellen Position der Person bzw. ihrer Familie Bei der Einführung des Systems ist die höchste Summe des zu beantragenden Kredits monatlich 21.000 Forint, dessen Höhe später jährlich mit der Inflation steigt. Der Studentenkredit kann von allen Studenten für die Studiumszeit nach den Bildungsansprüchen der Fächer beantragt werden. Sie müssen ihn dann zurückzahlen, wenn sie bereits arbeiten*. * * die guten / besseren Studenten Der Kredit ist

zurückzuzahlen, wenn der Stundent schon arbeitet. Die Europäische Union Ungarn möchte eines der Länder sein, die im Jahre 2004 der Europäischen Union beitreten können. Aber wir müssen dazu unzähligen Bedingungen entsprechen. In den Mitgliedstaaten der Union wird ab 1 Januar 2002 das einheitliche Geld, der Euro eingeführt. Dazu kommt es bei uns frühestens im Jahre 2007, wenn die dynamische Entwicklung, die wirtschaftliche und politische Stabilität nicht in Gefahr geraten. Wir müssen auf beträchtliche Umweltschutzentwicklungen, auf die Erhöhung des Niveaus der Landwirtschaft und der Industrie bis dahin besondere Aufmerksamkeit richten. 87 Die Regeln des wirksamen Verkehrs Manchen Leuten nach ist es leicht Auto zu fahren, nach Meinung anderer ist es die schwierigste Sache auf der Welt. Die Mitglieder dieser zwei Gruppen werden nicht durch ihre Fähigkeiten, sondern durch ihre Übung und Einstellung geteilt. Dadurch, dass du den Führerschein mit ein paarmal 10 Stunden

Fahren bekommen hast, kannst du noch keineswegs sicher fahren. Obwohl die Fahrschullehrgänge gut und wirksam sind, wird dort den Fahrschülern nur das Nötigste beigebracht, um im Verkehr teilnehmen zu können. Die meisten Fahrlehrer bereiten einen auf die Prüfung vor, aber der echte Verkehr ist viel komplexer. Eine der wichtigsten Regeln im Stadtverkehr: sei immer eindeutig! Zum Beispiel an der Verkehrsampel: wenn sie gelb wird, entscheide dich rechtzeitig, ob du noch über die Kreuzung fährst. Wenn ja, fahr nicht langsamer, weil jemand von hinten gegen dich prallt! Wenn du dich dafür entscheidest, dass du anhältst*, bremse sichtbar, damit der hinter dir Fahrende nicht missversteht, was du vorhast, weil wieder das Heck des Autos wegen deiner Unsicherheit Schaden erleidet. Und was das Wichtigste* ist: fahr, fahr und fahr, wenn es möglich ist, weil je mehr du am Steuer sitzt, desto mehr Erfahrung kannst du sammeln. * * * entscheidest, anzuhalten, bremse der Hintermann am

wichtigsten Szövegértés mintamegoldáshoz 1. Was versteht man unter Creutzfeldt-Jakob? 1. Mi a Creutzfeld-Jakob szindróma? Egy halálos kimenetelű, jelenleg gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, szivacsos agysorvadás. (5 pont) 2. Mik a tünetei? Emlékezetkiesés, jellembeli változások, ideggörcsök, depresszió. (4 pont) 3. Mik a jellemzői és tünetei? A fiatalabbakat (átlagban 29 éveseket) támadja meg, 14 hónap a lappangási idő. Kezdezi tünetei: hallucináció, agresszivitás és rémképek gyötrik a beteget. Későbbi tünetei: elbutulás, rángó mozgás. (8 pont) 4. Melyik részét a marhahúsnak nem szabad enni, ha az ember el szeretné kerülni ezt a betegséget? Agy, gerincvelő, a szem, (3 pont) 2. Diät - wozu? 1. Hogyan próbálnak meg az emberek fogyni? Zsírmentes étkezés, fogyókúrázás, diéta, hashajtó szedésével, kalóriák számolásával, sportolnak, kihányják az ételt. (9 pont) 2. Milyen idős korban kezdődik a magunkkal

való elégedetlenség? Már gyermekkorban, 11 éves kor körül. 3. Milyen mellékhatásai vannak a diétáknak? Fejfájás, alvászavar, fáradtság, fokozott ingerlékenység és koncentrációgyengeség. 4. Hogyan kellene eredményesen és egészségesen fogyni? (2 pont) (5 pont) 88 Többet kellene mozogni, kiegyensúlyozottan étkezni és így elérni a személyre szabott ideális testsúlyt, megtalálni az egyensúlyt az energiafelvétel és felhasználás közt. (4 pont) 3. Duft statt waschen? 1. Milyen új találmánnyal kecsegtetnek? Újfajta anyaggal, amivel ha textíliát kezelünk, megakadályozza az izzadságszag kialakulását, gyógyszereket juttat a bőrfelszínre, illatosítja a szövetet. (4 pont) 2. Mennyire tartós ez? 50 mosásig tart. 3. Hogy hívják és hogyan néz ki ez az új anyag? Cyclodextrin, mint a porcukor, kerek molekula, amely belül üreges. 4. Hogyan működik? (1 pont) (3 pont) Az anyagot bele kell mártani ebbe az oldatba, 5 percig 140

fokon kifőzik az anyagot, a belső üregébe bármi mást felvehet. (4 pont) 5. Milyen anyagokkal látható el? Gyógyszerrel, parfümmel, jód, nikotin, izzadásgátló por. 6. Milyen termékeket lehet már ilyen anyaggal kezelve kapni? Izzadásgátló ágynemű, plüssmaci. (5 pont) (2 pont) 4. Harry - Held des Buches 1. Hogyan töltötték régebben a gyerekek a szabadidejüket? Kb. 2 óráig tévéztek, 3 tévéadó közül választhattak, utána olvastak, könyvek hőseivel kalandoztak ismeretlen országokba. (5 pont) 2. Mivel töltik a mai gyerekek a szabadidejüket? Több mint 30 csatorna közül választhatnak, BRAVO TV-t és Teletubbiest néznek, az olvasás örömét másra cserélik, Playstationnel játszanak, számítógépeznek. (6 pont) 3. Ki és hogyan töri meg a technika uralmát? Harry Potter, egy könyv hőse, aki ismét olvasásra bírja a gyerekeket, aki varázslótanonc. (4 pont) 4. Hány kötetből áll jelenleg a sorozat, és lesz-e folytatása? 4

kötetből, de már készül a folytatása. 5. Hogyan próbál a Warner Bros Pénzt keresni a hőssel? Megfilmesíti a könyvet, beindította a marketing gépezetet. 6. Ki írta könyvet? J.K Rowling (2 pont) (2 pont) (1 pont) 5. Innere Uhr wird durchs Auge gesteuert 6. Mit és hogyan fedeztek föl a philadelphiai idegsebészek? 89 Egy eddig még ismeretlen fényreceptort a szemben, amely az emberek belső óráját vezérli, kísérletet végeztek 72 egészséges részvevővel. Az indigótól a narancsig vizsgálták 9 különböző fényhullám hatását. Eközben a kötőhártyán egy 5 fénypigmentre akadtak Amikor ezt különböző fényekkel világították meg, akkor a tobozmirigy eltérő mértékben képezte a Melatonin nevű „alváshormont“. (6 pont, ha ezek közül legalább 6 megvan) 7. Hogyan érzékeljük a fényt és sötétet, a színeket és a napszakot? A pálcáik segítségével különböztetjük meg a világosat a sötéttől. A csapok irányítják

a színlátást. (4 pont) 8. Hogyan zajlott a kísérlet? A kísérleti alanyokat éjfélre rendelték be a laborba., mert ilyenkor a legmagasabb a melatonin-szint. Kitágították a pupillájukat, így 2 órára megvakították őket Ezután vért vettek tőlük, majd mindenkit 90 percig egy bizonyos dózisú és hullámhosszú fényhatásnak tettek ki. Utána újabb vérvétel következett, amely alapján megállapították, hogy a kék fény befolyásolja a legerősebben a melatonin-szintet. (7 pont) 9. Hogyan hat ki mindez a teljesítményre? Azt feltételezik, hogy speciális fényterápiával próbálják meg az egyensúlyból kibillent életritmust gyógyítani. Azt vizsgálják majd, hogyan szabályozza a fény a többi testfunkciót, pl. a hőmérséklet ingadozását ill a teljesítményt (3 pont) Levél mintamegoldáshoz Irányított fogalmazás 2. A/ Írjon levelet iskolája igazgatójának. 6. Kérje meg rá, hogy engedélyezze Önnek, hogy egy évet halasszon, mert

külföldre távozik 7. Érveljen, mit csinál majd kint (pl nyelvet tanul, mert nyelvszakos szeretne lenni), 8. Miért fontos ez Önnek? 9. Miért kell éppen most, tanulmányai közepén (pl most tudnák rokonai fizetni a tanfolyamát), egy évre külföldre utaznia? 10. Számoljon be róla, hogy kíván-e visszajövetelekor osztályvizsgát tenni, hogy előző osztályában fejezhesse be az utolsó évet! Dr. Török Ágnes Direktorin Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 6729 Szeged, Bajai út 14. Szeged, den 14. September 2001 Békési Csaba II/5. 6721 Szeged, Vadász utca 6/a. Betreff: Antrag Sehr geehrte Frau Direktorin, 90 hiermit möchte ich beantragen, meinen Schulabschluss um ein Jahr verschieben zu dürfen, weil ich ins Ausland fahren möchte. Ich möchte dieses Jahr einen Sprachkurs in Deutschland besuchen, weil ich die deutsche Sprachprüfung in der Mittelstufe ablegen möchte. Ich weiß, wie wichtig in meinem späteren Beruf als Polizist die Sprachkenntnisse

sind, deshalb möchte ich diese einmalige Möglichkeit jetzt ausnutzen. Das wäre mir sehr wichtig, weil ich mich sehr für Sprachen interessiere und später bei der Ausländerpolizei arbeiten werde. Dazu brauche ich aber noch die entsprechende Qualifikation Ich weiß, dass es nicht besonders empfehlenswert ist, jetzt meine Studien zu unterbrechen, aber nur jetzt habe ich die Möglichkeit nach Deutschland zu meinen Verwandten nach Frankfurt zu fahren um dort einen Sprachkurs zu besuchen. Mein Onkel arbeitet in diesem Jahr in einer Sprachschule in Frankfurt und könnte mir ermöglichen, diesen Kurs kostenlos zu besuchen. Da ich aus einer nicht reichen Familie stamme, ist das eine besondere Möglichkeit, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. Der Kurs beginnt im November und dauert bis Mai. Das bedeutet, dass ich dieses Jahr mein Studium nicht abschließen kann. Ich möchte Sie darum bitten, mir zu ermöglichen, die Schule im Schuljahr 2002/2003 beenden zu dürfen. Ich hoffe, dass

Sie meine Begründungen verstehen und meinen Antrag annehmen Mit freundlichen Grüßen Csaba Békési Irányított fogalmazás 10. B/ Írjon fogalmazást a környezetvédelem fontosságáról. Milyen területeken és hogyan lehet érte tenni. Részletezze, Önnek milyen ötletei vannak főként a vásárlás és a takarítás terén, hogyan is védhetjük a környezetet (utántöltők, kevés csomagolóanyag, visszaváltható üvegek, szelektív hulladékgyűjtés, elemek, gyógyszerek stb.) Heutzutage ist es auch im Alltag sehr wichtig umweltbewußt zu leben. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, sollten wir keine Plastiktüte sondern einen Korb mitnehmen. In den Regalen gibt es die Möglichkeit, die passenden Produkte auszuwählen. Dabei können wir ruhig auch auf die Umwelt achten. Wenn wir Waschpulver kaufen, müssen wir darauf achten, daß es phosphatfrei und biologisch abbaubar ist. Auch die Verpackung muß die Richtige sein. Kaufen wir beim nächsten Mal die Putzmittel im

Nachfüllpack Das spart uns meistens Geld und bis zu 75 Prozent Abfall. Bei Deos muß ein Zeichen auf der Dose stehen: Ozonfreundlich oder Treibstoff ohne Fckw. Wenn man Taschentücher, Toilettenpapier oder Servietten kauft, sollte man solche auswählen, die chlorfrei gebleicht oder aus Altpapier gemacht wurden. Bei Heften sollten wir auch nach einem besonderen Zeichen suchen, das uns zeigt, dass das Heft aus Holz, das nicht aus den Regenwäldern kommt, angefertigt wurde. Bei Erfrischungsgetränken ist die Sache die: Kaufen wir sie in Pfandflaschen. TETRAPACK ist nicht umweltfreundlich, weil es zwischen den vielen Papierschichten Folien gibt, und deshalb kann es nur schwer wiederverwendet werden. Batterien und Medikamente dürfen nicht in den Hausmüll. Sie müssen gesammelt und 91 abgegeben werden. Beim Autokauf soll auch darauf geachtet werden, daß das Fahrzeug möglichst wenig die Umwelt verschmutzt. Die Fabriken und Betriebe werden immer strenger kontrolliert, damit sie ihre

schädlichen Stoffe gefiltert in die Luft oder in die Kanalisation lassen. Mit der Energie muss man auch sparsam umgehen In vielen Ländern sammelt man den Müll selektiv, um Abfall zu sparen und die Umwelt wenig zu belasten, weil viele Sachen wiederverwendbar sind. Bei uns sollte man das auch möglichst schnell einführen. Irányított fogalmazás 11. A/ Írjon levelet barátjának / barátnőjének. 6. Mesélje el, hogy mikor és kivel volt moziban az utóbbi időben 7. Kérdezze meg, hogy szerinte is nagyon megváltoztak a mozik az utóbbi 3-4 évben (Dolby surround, multiplex, kényelmesebb székek, kisebb termek, több előadás). 8. Mesélje le, melyik filmet látta, miről szól! 9. Miért tetszett, miért érdemes megnézni 10. Kérdezze meg, mi a véleménye a megfilmesített könyvekről! Liebe Anja, Szeged, den 10. September 2001 ich danke dir für deinen letzten Brief, in dem du nach den Kinoverhältnissen in Ungarn fragst. Die Kinos hier veränderten sich in den letzten

3-4 Jahren. Das bedeutet, dass sie erneuert wurden Die Sessel wurden bequemer, es gibt eine größere Auswahl, was die Filme angeht. Den größten Unterschied merkt man aber bei der Tonqualität. Es ist gut, dass es Dolby Surround gibt, aber man sollte nicht denken, dass die Zuschauer taub sind. Ich finde die Filme zu laut, aber sie sind besser zu genießen, das muss man eingestehen. Bei uns in Szeged gibt es ein Kinozentrum, wo es mehrere Räume gibt. Das bedeutet, dass man aus 9 Filmen den für sich richtigen auswählen kann So wurden die Räume nicht nur bequemer sondern auch kleiner. Das finde ich prima, weil es so nicht so viele Störfaktoren gibt, da nicht so viele Menschen in einen Raum passen. Das letzte Mal habe ich mir den Film Shrek angeschaut. Darin geht es um ein grünes Monster, das nicht besonders freundlich ist. Die Märchenfiguren wurden in seinen Sumpf verjagt, was ihm überhaupt nicht gefiel. Er musste die Prinzessin retten, um seinen Sumpf wiederzubekommen Ein Esel

hilft ihm dabei. Natürlich gelingt es ihm, aber er verliebt sich in die Prinzessin Am Ende wird alles gut, er kann die Prinzessin heiraten. Der Film gefiel mir, weil er sehr witzig ist Es gibt viele Filmparodien, die darin vorkommen. Es lohnt sich ihn anzugucken Schreib mir bitte, welcher Film in letzter Zeit dir gefallen hat und warum! Wie denkst du über Filme, dessen Drehbuch aus einem Buch geschrieben wurde? Ich bin gespannt, was für eine Meinung du darüber hast. Schreib mir schnell! Herzlichst Csabi Irányított fogalmazás 12. A/ Írjon nagyszüleinek levelet. 92 6. Mesélje el, hogy vett egy kertet Bár sosem gondolta volna, hogy képes lenne önszántából kerti munkát végezni, mégis milyen örömet okoz. 7. Mesélje el, mekkora a kert, mit ültetett bele, milyen zöldségeket és gyümölcsöket termeszt 8. Milyen évszakban milyen munkákat végez? 9. Kérdezze meg, tényleg muszáj-e permetezni, esetleg tudnak-e Önnek olyan fogásokat javasolni, amelyekkel

káros vegyszer nélkül el lehet űzni a kártevőket. 10. Hívja meg őket, látogassanak el Önhöz, és megmutatja a gyönyörű kertjét Lieber Opa und liebe Oma, Szeged, den 10. September 2001 ich schreibe euch gleich die gute Nachricht: ich habe vor kurzem einen Garten gekauft. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Freude an der Gartenarbeit finde, und ohne Zwang von mir selbst aus im Garten arbeiten werde. Das macht aber viel Spaß, und es freut mich euch das mitzuteilen Der Garten liegt am Stadtrand von Szeged, man kann leicht mit dem Bus hinfahren. Das ist wichtig, denn ich habe immer noch kein Auto. Er ist 120 Quadratmeter groß mit vielen Obstbäumen Es gibt da einen Kirschbaum, zwei Birnbäume, vier Pfirsichbäume und einen Apfelbaum. Ich baue dort auch Gemüse an: Petersilien, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Kohlrabi, Blumenkohl und auch Kopfsalat. Also alles für die Küche Im Frühling muss ich säen, hacken, harken und die Pflanzen begießen. Im Sommer muss

man Obst pflücken und die Schädlinge bekämpfen. Es macht mir viel Ärger, dass ich noch nicht weiß, womit und wie ich die Pflanzen bespritzen muss und ob es auch ohne Chemikalien geht. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, was für Methoden es noch gibt, ohne Chemikalien Schädlinge zu bekämpfen? Ich wäre für alle Ratschläge sehr dankbar. Im Herbst bereite ich den Garten für den Winter vor und im Winter gibt es da natürlich keine Arbeit. Es gibt dort sehr viel zu tun, aber ich mache das mit Begeisterung. Ich möchte euch hiermit in meinen wunderschönen Garten zu einer Grillparty einladen. Dann kann ich euch alles zeigen und wir können dort alles persönlich besprechen. Ich hoffe, dass ihr Lust habt und mich bald besuchen kommt. Schreibt mir bitte, wann ihr Zeit für euren Besuch habt! Ich grüße euch Csabi Irányított fogalmazás 15. B/ A postai szolgáltatások elengedhetetlenül fontosak az életünkben. Hogyan néz ki egy postahivatal? Részletezze, mit lehet egy

postán elintézni (távirat-, levél- és csomagfeladás, banki szolgáltatások, telefonálás, pénz be- és kifizetése)! Milyen levélfajtákat ismer, mikor és milyen típusú táviratot ad fel az ember? Írja le, mi a véleménye a magyar posta szolgáltatásairól. Die Post ist eine der wichtigsten Dienstleistungen unserer Zeit. Immer mehr Sachen können wir auf der Post erledigen. Wenn man kein Telefon hat, kann man hier telefonieren In der geräumigen Posthalle findet man verschiedene Schalter. An jedem Schalter kann man etwas anderes erledigen Man gibt hier gewöhnlich Briefe auf, schickt Telegramme, kauft verschiedene Wertsachen, Briefmarken, Sondermarken, überweist Geld und schickt Pakete ab. Es gibt aber wichtige Briefe, bei denen man sichergehen will, dass sie ankommen. Diese gibt man eingeschrieben auf. Zum Aufgeben eines Einschreibebriefes füllt man einen kleinen Schein aus, auf den man die Adresse des Empfängers und die des Absenders einträgt. Für einen

Einschreibebrief bezahlt man eine Extragebühr. Soll der Empfänger unseren Brief schnell erhalten, schicken wir ihn als Eilzustellung ab. In diesem Fall stellt man den Brief noch am Tag der Ankunft zu Will man Briefe ins Ausland schicken, geht es mit der Luftpost am schnellsten. Telegramme schickt man zu verschiedenen Anlässen. In einem normalen Telegramm informieren wir jemanden über irgendetwas Alltägliches. Ein Schmuckblatttelegramm schickt man normalerweise, wenn etwas Positives geschehen ist. Ein Beileidstelegramm schickt man zu Todesfällen Bei jedem 93 Telegramm muss der Absender ein Telegrammformular ausfüllen, möglichst in Blockschrift, aber unbedingt deutlich. Man muss nach der Zahl der Wörter zahlen und es kostet ziemlich viel Geld Es lohnt sich also sich möglichst kurz zu fassen. Übertreiben sollte man aber auch nicht, weil es auf Kosten der Verständlichkeit gehen kann. Bei Schmuckblatt- oder Beileidstelegrammen muss man auch die Nummer des Schmuckblattes

angeben. Ich finde die Dienstleistungen der Post sehr wichtig. 94