Matematika | Felsőoktatás » Ujváry-Menyhárt Zoltán - Síkgráfok és konvex poliéderek

Alapadatok

Év, oldalszám:1997, 45 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:60

Feltöltve:2009. február 28.

Méret:232 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Diplomamunka Skgrfok s konvex poliderek Ujvry-Menyhrt Zoltn Tmavezet: Szab Lszl ELTE TTK 1997. Tartalomjegyzk 1. Bevezets : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 2. Poliderek grfjai : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 2.1 Koebe reprezentcis ttele 4 2.2 Whitney ttele 11 2.3 Steinitz-ttel 13 3. lrint poliderek : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 23 3.1 3- sszef gg s kgrfok reprezentcija 23 3.2 G mb t lben rint poliderek 34 4. G mbbe rhat poliderek : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 36 4.1 G mbbe s g mb k r rhatsg IE3-ben 36 4.2 IH3-beli konvex idelis cscs poliderek 40 Irodalom : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 44 1 1. Bevezets A szakdolgozat clja, hogy sszefoglalja a 3

dimenzis, konvex poliderek kombinatorikus struktrja s geometriai tulajdonsgai k z tti sszef ggsekkel kapcsolatos ismereteket. Ebben a tmban egy igen alapvet ttel Steinitz ttele, melyhez sz ksg van a k vetkez den cikra: 1.1 Den ci Egy P polider G(P) grfja olyan grf, melynek cscsai a P polider cscsainak feleltethetk meg, kt cscs k z tt pedig akkor fut l, ha a poliderben a megfelel kt cscs k z tt van l (azaz mindkt cscs rajta van egy 1-dimenzi s lapon). Ismert, hogy a konvex poliderek grfja s kgrf. Ez egyszeren belthat, pldul gy, hogy az leit a polider egy bels pontjbl felvet tj k a pontot tartalmaz g mbre. A grf lapjai megfeleltethet k a polider lapjainak 1.2 Den ci Kt konvex polider kombinatorikusan ekvivalens, ha a grfjaik izomorfak, valamint ez az izomorzmus kiterjeszthet a lapokra is. (Vagyis egy lapot hatrol k rnek a msik grfban is egy lapot hatrol k r felel meg.) Steinitz ttele szerint egy (legalbb 4 pont) grf akkor s

csak akkor lehet egy konvex polider grfja, ha s kbarajzolhat s 3- sszef gg . Whitney ttele azt mondja ki, hogy egy 3- sszef gg s kgrf begyazsa a g mbfelsz nbe homeomorzmus erejig egyrtelm. Ebb l a kt ttelb l az is k vetkezik, hogy a 12 Den ciban nem kellene foglalkozni a lapokkal, vagyis kt polider pontosan akkor kombinatorikusan ekvivalens, ha a grfjaik izomorfak. A Steinitz-ttel bizony tshoz fel fogom hasznlni Koebe s kgrfokra vonatkoz reprezentcis ttelt Koebe 1935. vb l szrmaz ttele szerint, egy s kbarajzolhat grf reprezentlhat pronknt k z s bels pont nlk li k rlemezek olyan rendszervel, hogy a grf cscsainak felelnek meg a k r k, kt k r (k v lr l) rinti egymst, ha a megfelel cscsok k z tt a grfban vezet l, egybknt pedig a k r k diszjunktak. Ennek egy k vetkezmnye az az ismert grfelmleti ttel, mely szerint ha egy grf s kbarajzolhat, akkor egyenes vonalakkal is s kbarajzolhat. Koebe ttelnek a tmval kapcsolatos er s tse

szerint (mely 1990-ben ksz lt), ha a s kgrf 3- sszef gg , akkor a grf s a dulisa egyszerre reprezentlhat egy-egy k rrendszerrel, melyeknek a grfok az rintkezsi grfjai s a lapokhoz tartoz k r k a megfelel lap cscsaihoz tartoz k r ket mer legesen metszik. Ebb l sztereograkus projekci seg tsgvel addik, hogy minden (legalbb 4 pont) 3- sszef gg G s kgrfhoz van olyan polider, amelynek G a grfja s az lei rintenek egy adott g mb t. Ennek a ttelnek k vetkezmnyeknt a Steinitz ttel is addik A ttel g mb helyett tetsz leges konvex halmazra igaz, vagyis brmely konvex halmazhoz brmely polidernek van lrint kombinatorikus ekvivalense. A ttel nem ltalnos that magasabb dimenzij poliderekre, mivel ott a k r l rs mindenfle t pusra1 van ellenplda. 1 akrhny dimenzis lapokra kvetelhetjk, hogy rintsk a gmbt 2 A tma egy msik rdekes krdse Jakob Steiner 1832-ben rt k nyvb l szrmazik. Ebben Steiner szmos rdekes krdst vetett fel, melyek k z

l mr csak kett maradt megoldatlan 150 vvel ks bb. Az egyik krds az volt, hogy mely esetben van egy konvex polidernek olyan kombinatorikus ekvivalense, amely g mbbe rhat. 1928-ig nem ismertek olyan konvex polidert, amelynek nincs kombinatorikus ekvivalense, amely g mbbe rhat. Emellett a konvex poliderek kombinatorikus karakterizcija is megoldatlan volt. Mindkt problmt Ernst Steinitz oldotta meg, a mr fent eml tett ttellel karakterizlta a konvex poliderek grfjait s ugyanabban a cikkben mutatott polidereknek vgtelen sok kombinatorikus t pust, amelyek nem rhatk g mbbe. Steiner krdsre a vlaszt vg l Igor Rivin 1991. s 1993 k z tti cikkeiben adta meg Ez a hiperbolikus tr idelis cscspont2 polidereinek karakterizcijbl addik a Cayley-Klein modell seg tsgvel. Csak a felttelek sz ksgessgvel foglalkozunk A felttelek elgsgessgt az Alekszandrov ltal kifejlesztett dierencilgeometriai mdszerek tovbbfejlesztsvel oldotta meg Rivin. Ez lnyegesen

k l nb zik a dolgozatban szerepl mdszerekt l, ezrt ezeket itt nem trgyaljuk. 2 vgtelen sugar gmbbe rt 3 2. Poliderek grfjai 2.1 Koebe reprezentcis ttele 2.1 Ttel (Koebe,1936) Legyen G tetszleges skbarajzolhat grf, cscsa- inak a halmaza V(G)={v1, : : : ,vn}, leinek a halmaza E(G). Ekkor van olyan k relhelyezs3 a skon, mely n k rlemezbl ll: C ={c1, : : : ,cn} s kt k r (ci s cj ) akkor rinti egymst, ha a megfelel cscsok szomszdosak (vivj 2 E (G)), egybknt pedig diszjunktak a k r k. Megjegyzs. Ha egy ilyen k relhelyezs adott, inverzi illetve brmilyen ha- sonlsgi transzformci seg tsgvel nyilvn jabb megfelel k relhelyezsekhez jutunk (termszetesen k r k n k v li pontbl kell invertlni). Thurston bebizony totta, hogy ha a s kgrf maximlis (vagyis hromsz glapokbl ll), akkor ett l a transzformcitl eltekintve egyrtelm a reprezentci. Bizony ts. (Colin de Verdiere 1989, Marden, Rodin 1990) A ttelt elg maximlis s kgrfokra

bizony tani. Ha G-ben lenne els fok cscs, azt elhagyhatjuk, s ha az gy kapott G szintn s kgrf lesz, tovbb ha ez reprezentlhat k rrendszerrel, akkor ott a megfelel k rh z tudunk elg kicsi rint k rt hzni, amely a t bbi lemezt l diszjunkt. A k l nb z sszef gg komponenseket elg k l n reprezentlni, a reprezentcik elhelyezhet k a s kon gy, hogy ne metszk egymst (elegend en tvol egymstl). Az egy pontbl ll grf esete nyilvnval, gy feltehetj k, hogy a G grf sszef gg , s minden pont foka legalbb 2. Ha G-ben van egy lap, amely nem hromsz g, akkor ennek a lapnak a belsejben vegy nk fel egy j cscsot, s ezt k ss k ssze a lap cscsaival. Ez az eljrs 2- sszef gg grfokra minden lapot hromsz gekre bont. Ha a grf nem 2- sszef gg , akkor az elvg pontok bizonyos tartomnyokat t bbsz r sen hatrolnak, de a hromsz gelsnl csak egyszer lehet ket sszek tni az j csccsal, hogy a grf egyszer maradjon. Emiatt, mg a hromsz gels el tt, egy j cscsot vesz nk hozz

az elvg ponthoz a megfelel lap belsejben, ezt sszek tj k az elvg ponttal, valamint az elvg pontbl kiindul, a lapot szomszdosan hatrol kt l msik vgpontjval. Ennek eredmnyekppen kapunk egy egyszer s kbarajzolhat grfot, ahol az adott elvg pont a megfelel lap hatrn mr eggyel kevesebbszer fordul el , s nem keletkezett j elvg pont. Ezt az eljrst vges sokszor alkalmazva 2- sszef gg grfot kapunk, amelynek a lapjait mr hromsz gekre bonthatjuk a korbban le rt mdon. (Lsd az 1 brt!) gy minden tatomnyt hromsz glapokra bontottunk. Ha az gy kapott G s kgrf reprezentlhat k rrendszerrel, akkor a reprezentcibl elhagyva az j cscsoknak megfelel k rt, G-nek egy j reprezentcijt kapjuk. 0 0 3 nem felttlenl kongruens krkb l ll 4 1. bra Egy grf lapjainak felbontsa hromszglapokra. Legyen G egy x, hromsz glapokbl ll, s kbarajzolhat grf, cscsai V (G) = fv1 : : : vng, leinek halmaza E lapjainak halmaza (belertve a k ls

vgtelen tartomnynak megfelel lapot is) pedig F . Az Euler-ttelb l: jV j ; jE j + jF j = 2 : Mivel minden lap hromsz g: 3jF j = 2jE j, amelyekb l: jF j = 2jV j ; 4 = 2n ; 4 jE j = 3n ; 6 : n X Legyen r=(r1, : : : ,rn) tetsz leges vektor melyre ri = 1. A G i=1 grf minden lapjhoz rendelj nk egy hromsz get a k vetkez mdon: a vivj vk laphoz rendelj nk egy ri,rj ,rk sugar, egymst pronknt k v lr l rint k r k k zppontjai ltal alkotott hromsz get (vagyis (ri + rj ) (ri + rk ) (rj + rk ) oldal hromsz get). A hromsz g cscsainak megfelelnek a grf vi vj vk cscsai Minden vi cscshoz legyen r (vi) a vi-vel szomszdos lapokhoz rendelt hromsz gekben a vi-nek megfelel cscsoknl lv sz gek sszege. Ha r(vi) = 2 teljes l a G minden cscsra a k ls tartomny cscsain k v l, akkor ezek a hromsz gek egymshoz ragaszthatk a megfelel lek mentn a s kbarajzolsnak megfelel en, s gy a cscsokba ri sugar k r ket rva, G-nek egy megfelel reprezentcijt kapjuk (a k ls

tartomny a hozz rendelt hromsz g komplementere lesz). A k ls tartomnnyal nem kell k l n foglalkozni, mert a t bbi hromsz g sszeragasztsa utn kapott hromsz glap egybevg az ehhez a tartomnyhoz rendelt hromsz glappal. IRn -ben, 5 2.2 ll ts: Ha r (vi) = 2 teljesl G minden cscsra a kls tartomny cscsain kvl, akkor ezek a hromsz gek egymshoz ragaszthat k az leik mentn a skbarajzolsnak megfelelen. Bizony ts. Hogy ez a ragaszts megtehet , azt a cscsok szmra vonatkoz teljes indukcival bizony tom. n=3 esetn nyilvnval. (Ez a legkisebb, nem res, hromsz gekb l ll grf, egyetlen hromsz g van, nincs semmi felttel, s ragasztani sem kell.) Ha n 4, akkor vlasszunk ki a G-ben egy cscsot, amely nem tartozik a k ls laphoz. Az ehhez tartoz hromsz gek a felttel miatt sszeragaszthatk, ha a cscs k-adfok volt, akkor gy egy k-sz get kapunk (k 3) Ez a k-sz g tlival k ; 2 darab hromsz gre bonthat (csak olyan tlkkal, amelyek a soksz g n

bel l haladnak). G-b l hagyjuk el a kivlasztott cscsot, az ezzel szomszdos cscsokat k ss k ssze a hromsz gelsnek megfelel mdon, s az j hromsz glapokhoz rendelj k a k-sz g megfelel hromsz geit (az j lekhez a megfelel tlk hosszt rendelj k). Az indukci sorn csak a grf leihez rendelt hosszsgok, s a lapokhoz ennek megfelel en rendelt sugarak vannak, nem foglalkozunk a cscsokhoz kezdetben rendelt sugarakkal, azokrl r gt n ttr nk az lekhez rendelt hosszsgra. Az gy kapott G -ben nyilvn teljes l az indukcis felttel s 1-gyel kevesebb cscsa van, teht a lapjainak megfelel hromsz gek jl ragaszthatl az lek mentn. Ekkor az j hromsz gek a fenti k-sz get adjk ki s gy lecserlve ket a rgi k darab hromsz gre a G-hez tartoz megfelel ragasztst kapunk. 0 2 Teht azt kell elrni, hogy a r (vi)-kre a felttel teljes lj n. Mivel a hromsz g sz geinek sszege : n X i=1 r(vi) = jF j = (2n ; 4) : Legyen S IRn az az (n ; 1) dimenzis szimplex, amelyre: S=

 ) n X r = (r1 : : : rn) (ri > 0) 8i;re valamint ri = 1 i=1 ( s legyen H IRn az a halmaz, melyre: H= X ) n x = (x1 : : : xn) xi = (2n ; 4) : i=1 ( 6 Legyen f : S 7! IRn a k vetkez f ggvny: f (r) = (r (v1) : : : r (vn)) : Ez nyilvn folytonos lekpezs. Feltehetj k, hogy v1 v2 v3 a k ls hromsz cscsai. Elg beltni, 2glap hogy az f f ggvny kphalmaza tartalmazza a 2 2 2 2 : : : 2 pontot. 3 3 3 2.3 ll ts: f : S 7! H injektv Bizony ts. Legyen r r 2 S kt k l nb z pont, legyen I azon i indexek 0 halmaza, amelyekre ri < ri. Nyilvn I 6= s I 6= f1 2 : : : ng Legyenek vi,vj s vk hrom olyan, egymst pronknt k v lr l rint k r k k zppontjai, melyek sugarai rendre ri,rj s rk . Ha ri n rj s rk pedig nem n (cs kken vagy ugyanaz marad), akkor a vi-nl lev sz g cs kken. Ha ri s rj n , rk pedig nem n , akkor vk -nl lev sz g n , gy a vi-nl s vj -nl lev sz gek sszege cs kken. Emiatt: 0 X i2I r (vi) > X i2I r

(vi) 0 amelyb l f (r) 6= f (r ) addik. 0 2 Legyen s = (s1 : : : sn ) 2 bd(S ) (azaz s az S szimplex hatrpontja), s legyen I azon i indexek halmaza, amelyekre si = 0. Ha r 2 S ponttal tartunk s-hez, akkor minden hromsz gben, amelynek van I -beli indexhez tartoz cscsa, az I -beli indexekhez tartoz cscsoknl lev sz gek sszege -hez tart. gy: lim r s ! X i2I r (vi) = jF (I )j  ahol F (I ) azon hromsz gek halmaza a G-beli lapokbl, amelyeknek van olyan cscsa, amely I -beli indexhez tartozik. Legyen r 2 S tetsz leges, s I valdi rszhalmaza az f1 2 : : : ng halmaznak. Nyilvn van olyan s 2 bd(S ), hogy minden I -beli i indexre si = 0 s ha i 62 I , akkor X si > ri. Ha r-et mozgatjuk s fel az ket sszek t egyenes mentn, akkor r (vi) n ni fog, s jF (I )j -hez i2I 7 tart, gy X i2I r(vi) < jF (I )j : Vagyis f (S ) rsze annak az (n ; 1) dimenzis P polidernek, melynek minden x = (x1 : : : xn) pontjra teljes lnek az albbiak: n X (i) i=1 xi

= (2n ; 4) : (ii) Az f1 2 : : : ng halmaznak minden valdi I rszhalmazra: X i2I xi < jF (I )j : Teht f : S 7! P injekt v, folytonos f ggvny. Ha r 2 S ponttal tartunk bd(S )-hez, akkor f (r) minden torldsi pontja bd(P )-ben kell legyen (az el bbiek alapjn). Ebb l k vetkezik, hogy f : S7! P sz rjekt v 2 2 2 Ezek utn elg azt beltni, hogy a 3 3 3 2 2 : : : 2 pont P -ben van, mert ekkor az skpe megfelel vektort ad. Legyen: 2 2 2 (x1 x2 : : : xn) = 3 3 3 2 2 : : : 2 :  Nyilvn n X i=1 xi = (2n ; 4) : Legyen I nem res, valdi rsze az f1 2 : : : ng halmaznak. Ha jI j = (n ; 1) vagy jI j = (n ; 2), akkor G minden lapjnak legalbb egy cscsa I -ben van, gy ez esetben: jF (I )j = 2n ; 4. n X i=1 xi 2(n ; 3) + 23 2 < (2n ; 4) : 8 Ha jI j (n ; 3), akkor felhasznljuk az albbi ll tst: 2.4 ll ts: Ha I f1 2 : : : ng 1 jI j n ; 2, akkor G-nek legalbb 2jI j lapja tartalmaz I-beli index cscsot. Bizony ts. Ezt

n-re vonatkoz indukcival bizony tom Ha |I|=1, akkor mivel a cscs legalbb harmadfok, kszen vagyunk. Ezzel n = 3-ra belttuk az ll tst. Ha n 4, akkor tegy k fel, hogy (n ; 1)-re igaz az ll ts. Az indukcis lps sorn 3 esetet k l nb ztet nk meg: (a) Ha jI j = n;2, akkor minden lapnak van I -beli index cscsa, amelyb l jF (I )j = 2n ; 4, teht az ll ts trivilis. (b) Ha van kt k l nb z index: i s j gy, hogy vivj 2 E (G), de i 62 I s j 62 I , akkor a vivj l pontra hzsval keletkezett grf legyen G . Feltehetj k, hogy jI j n ; 3, gy a G -ben az indukcis feltevs alapjn4 van legalbb 2jI j megfelel lap s ezek skpei G-ben megfelel k lesznek, mivel i 62 I s j 62 I . (c) Ha nincs kt k l nb z index a fenti feltteleknek megfelel en, akkor jF (I )j = 2n ; 4 2jI j, mivel minden hromsz gben van legalbb kt I -beli index cscs. 0 0 Egyenl sg csak jI j = n ; 2 esetn van. Ha n 4 s jI j n ; 3, akkor az indukci szerint egyenl sg csak gy lehet, ha pontra

hztuk az egyik megfelel let, s ott is egyenl sg volt5. De ott az jI j = (n ; 1) ; 2 = n ; 3 eset kellet el forduljon az indukci miatt, s ekkor a pontra hzott l valamelyik oldaln van egy hromsz g, amelyet eddig nem szmoltunk, mivel szakassz hzodott ssze. gy szigor egyenl tlensg lesz ez esetben Teht ha 1 jI j n ; 3, akkor jF (I )j > 2jI j. 2 A 2.4 !ll ts alapjn: X i2I 4 5 xi 2jI j < jF (I )j : V (G ) = n ; 1 ekkor a (c) esetben nincs egyenl sg, az (a) eset pedig el sem fordul 0 9 Teht (x1 : : : xn) 2 P , amivel a 2.1 Ttelt belttuk  2 Most trj nk r a 2.1 Ttelben szerepl reprezentci egyrtelmsgre maximlis s kgrfok esetn Whitney ttele szerint egy 3- sszef gg s kgrf begyazsa a g mbfelsz nbe "egyrtelm#, vagyis nem f gg a grf s kbarajzolstl, hogy mely lek hatrolnak egy tt egy lapot, s melyek nem. Ezt a ttelt ks bb bizony tjuk A maximlis s kgrfok 3- sszef gg grfok, mivel sszef gg k, s ha lenne 1 vagy 2

elvg pontunk egy ilyen grfban, akkor azok a k ls tartomnynak is cscsai lennnek, gy viszont a k ls tartomny nem lehetne hromsz g. Legyen G egy maximlis s kbarajzolhat grf, egy hromsz ge pedig v1v2v3. Megfelel inverzival elrhet , hogy G-hez tartoz reprezentciban v1,v2 s v3 cscsokhoz tartoz k r k egyenl sugarak legyenek s az ltaluk k zbezrt tartomnyban legyen a t bbi k rlemez. Ekkor a bizony tsbl k vetkezik, mivel f : S 7! P injekt v, hogy az gy kapott reprezentci hasonlsg erejig egyrtelm kell legyen. 10 2.2 Whitney ttele 2.5 Den ci Legyen adott egy G grf s ennek egy G1 rszgrfja A G egy H rszgrfjt a G1 hdjnak nevezzk, ha a H lei diszjunktak a G1 leitl s vagy egyetlen olyan lbl ll H , amely lnek mindkt vgpontja G1 -ben van, vagy pedig H tartalmazza a G ; G1 egy sszefgg komponenst s a komponenst G1-gyel sszek t sszes let. Megjegyzs. A hidak az E (G) ; E (G1 ) leket part cionljk, gy denilhattuk volna ket egy

ekvivalencia relci ltal meghatrozott ekvivalencia osztlyokknt is, ahol a relcink: e1 e2 pontosan akkor, ha e1 = e2 vagy ha van egy G1t l diszjunkt t, amely sszek ti e1-t s e2-t. Nyilvnval, hogy egy h d mindig sszef gg . Az is ltszik, hogy ha G1 fesz tett rszgrf, akkor a h djainak a szma G ; G1 sszef gg komponenseinek a szmval egyezik meg. 2.6 Lemma Legyen G egyszer 3- sszefgg skgrf, C pedig a G egy k re Pontosan akkor van egyetlen hdja C -nek, ha C a G egy lapjt hatrolja. Bizony ts. Feltehetj k, hogy G legalbb 4 cscs grf, ellenkez esetben az ll ts trivilis. R gz ts k G egy s kbarajzolst Legyen C a G egy F lapjnak hatrn s legyen H a C egy h dja. Ekkor azt akarjuk megmutatni, hogy H tartalmazza a C sszes pontjt. Ezt indirekt ton mutatjuk meg, tegy k fel, hogy van olyan x cscsa a G grfnak, melyre x 2 V (C ) s x 62 V (H ). Nyilvnval, hogy H C csak cscsokbl ll, ezek a C k rt vekre osztjk, legyenek y s z azok a cscsok, amelyek k z

tti ven nyugszik az x cscs. (Vagyis az y s z k z tti egyik vn a C k rnek fekszik az x cscs s ennek az vnek a bels pontjai diszjunktak H -tl.) Az y s z cscsok nem lehetnek szomszdosak a k rben ha H egyetlen l, akkor ez trivilis, ha pedig H nem egyetlen lb l ll, akkor k vetkezik abbl, hogy a 3- sszef gg sg miatt a k r n legalbb 3 pontja kell legyen H -nak. Mivel G 3- sszef gg , G ; fx yg sszef gg , gy kell legyen egy t a G ; fx yg grfban, amely sszek ti C -nek a kt (x y) vt legyen P egy ilyen t. Legyen Q az x s y cscsokat H -ban sszek t t. P s Q nem futhatnak az F lap belsejben, gy metszik egymst, ami ellentmond a s kbarajzolsnak. (Lsd a 2 brt) Teht belttuk, hogy egy h dnak tartalmaznia kell C sszes pontjt, ebb l az is k vetkezik, hogy H nem llhat egyetlen lb l. Mivel a hidak s kbarajzolsa diszjunkt az F laptl, s minden h d tartalmazza C sszes pontjt, csak egy h d lehet, k l nben a grf nem lenne s kbarajzolhat. 11 P y C F Q z x 2.

bra Ha C nem egy lapja G-nek, akkor vagy vannak cscsok, amelyeket elvlaszt egymstl a s kbarajzolsnl, vagy pedig van olyan h dja C -nek, amely egyetlen lb l ll. Az els esetben a G ; C grfnak van legalbb 2 sszef gg komponense s gy legalbb 2 h dja is. A msodik esetben legyen egy hidat alkot l kt vgpontja x s y. A G ; fx yg grf sszef gg kell legyen, x s y pedig a C k rt kt vre bontja, (nem lehetnek szomszdosak a k rben is, mivel a grf egyszer) vagyis kell legyen a kt vet sszek t t a grfban. Vegy nk egy minimlis ilyen utat, ennek nyilvn csak az els s utols cscsa van a h don, vagyis nem tartalmaz lt C -b l, s gy van egy h d, amely tartalmazza ezt az utat. Teht ez esetben is legalbb 2 h dja van C -nek. A 2.6 Lemma k vetkezmnye a korbban mr eml tett Whitney-ttel: 2 2.7 Ttel (Whitney) Egy egyszer 3- sszefgg skgrf begyazsa a g mbfelsznbe homeomorzmus erejig egyrtelm Bizony ts. A 26 Lemma szerint ha vesz nk kt begyazst, akkor abban

ugyanazok a k r k hatroljk a lapokat, mivel a hidak szma a h d den cija szerint f ggetlen a s kbarajzolstl. A kt g mbbegyazst kt cellakomplexusnak tekintj k, az egy dimenzis vzuk a kt grf. A kt egy dimenzis vz homeomorf (mivel a grfok izomorfak), s a 2 dimenzis vz ragaszt lekpezsei is ugyanazok, mivel ugyanazok az lek hatroljk a lapokat, gy a kt komplexus homeomorf. 2 12 2.3 Steinitz-ttel A Steinitz-ttel bizony tshoz sz ksg nk lesz a Y s az Y -transzformcik fogalmra. 2.8 Den ci Legyen G egy skbarajzolhat grf Egy Y -transzformci a G egy hromsz glapjt cserli le egy 3-g csillagra gy, hogy a lap hatrol leit elt rli, s hozzvesz egy j cscsot a grfhoz, amelyet a lap 3 cscsval k t ssze. Egy Y -transzformci ennek a transzformci nak az inverze, egy harmadfok cscsot elhagy a grfb l s a szomszdait sszek ti egymssal. f g e g e f 3. bra Az brn jellt mdon ltezik egy termszetes megfeleltets a hromszg s a

3-g csillag lei kztt. Megjegyzs. Whitney ttele miatt a 3- sszef gg grfban nem f gg a s kbaraj- zolstl, hogy a grf mely hromsz geire lehet alkalmazni a transzformcit. Ha a grf nem 3- sszef gg , akkor egy r gz tett s kbarajzols utn fogjuk alkalmazni a transzformcikat. Nyilvnval, hogy a kt transzformci a s kbarajzolhatsgot nem befolysolja. Az is ltszik, hogy a kt transzformci egyms "dulisa#, vagyis ha egy grfban vgrehajtjuk az egyiket, akkor a dulis grfban ppen a msik transzformcit hajtottuk vgre. Ezeket a transzformcikat s kbarajzolhat, 2- sszef gg , egyszer grfokra fogjuk alkalmazni. Egy Y -transzformci sorn keletkezhetnek t bbsz r s lek, ezek k z l az egyiket a transzformci utn t r lni kell, hogy a grf egyszer maradjon. Egy Y -transzformci sorn pedig keletkezhetnek msodfok cscsok, ami a dulis grfban jelentene t bbsz r s leket. Amikor 3- sszef gg grfokkal dolgozunk, az ilyen cscsokat is t r lni kell s a

szomszdait sszek tni. A msodfok cscsbl indul kt let prhuzamos leknek nevezz k, az el bbi mvelet pedig a prhuzamos lek egyszers tse. 2.9 Den ci Az elz kt fajta transzformci k elvgzst, vagyis a t bb- sz r s lek egyszeresre cserlst a grfban, illetve a dulisban, SP-redukci nak6 nevezzk. 6 serial-parallel reduction 13 Egyszer Y -transzformci alatt egy Y -transzformci t s az utna elvgzett SP-redukci t rtjk. Ugyangy denilhatjuk az egyszer Y -transzformci t is A k vetkez lemma a Y s Y -transzformcik alkalmazhatsgt biztos tja azt mondja meg, hogy az sszef gg sg milyen felttelekkel marad meg a grfban: 2.10 Lemma (i) Legyen G egy 2- sszefgg grf, s legyenek egy harmadfok v cscsb l indul lei a grfnak fe f gg. Ha ezek az lek nem prhuzamosak7, akkor a grf egy v cscsot lecserl Y -transzformci utn ismt 2- sszefgg lesz. (ii) Legyen G egy 3- sszefgg egyszer grf,8 s legyenek egy harmadfok v cscsb l indul lei

a grfnak fe f gg. Ha vgrahajtunk egy Y -transzformci t erre a 3-g csillagra, s ezutn egy SP-redukci t a kapott grfra, akkor a kapott grf egyszer 3- sszefgg lesz. Bizony ts. A den cikbl addan igen egyszer Vegy nk egy Y - transzformcit G 7! G . Ha van egy elvlaszt, 1 vagy 2 pont halmaz G -ben, akkor ugyanez a halmaz elvlaszt G-ben is. Az egyetlen problma, hogy egy Y -transzformci ltrehozhat t bbsz r s leket, de az SP-redukci ezeket is megsz nteti. 0 0 2 A dualits seg tsgvel ebb l r gt n addik a Y -transzformcik hatsa az sszef gg sgre. Az albbi prok feleltethet k meg egymsnak a dualits seg tsgvel: s kbarajzolhat grf G prhuzamos lek egyszers tse k- sszef gg grf hromsz glap Y -transzformci ! ! ! ! ! dulis grf G t bbsz r s lek egyszers tse k- sszef gg grf 3-g csillag Y -transzformci A poliderek szempontjbl is fontos szerepe van a dualitsnak, mivel egy polider grfjnak dulisa megegyezik a polris

polider grfjval: G(P ) = G(P ) : 7 8 v-nek 3 klnbz szomszdja van vagyis nincsenek prhuzamos lek, s minden pont foka legalbb 3 14 Megjegyzs. A legfeljebb 4 cscs 3- sszef gg grfok a K1,K2,K3 s K4 teljes grfok. 2.11 Ttel (Steinitz) G egy 3-dimenzi s konvex polider grfja akkor s csak akkor, ha G egyszer, skbarajzolhat , 3- sszefgg grf (s legalbb 4 cscsa van). Bizony ts. Ha G egy konvex P polider grfja, akkor G legalbb 4 cscs s a s kbarajzolhatsg is k nnyen lthat a bevezetsben eml tettek szerint. Emiatt csak a G grf 3- sszef gg sgt bizony tjuk. Az nyilvnval, hogy G sszef gg Indirekt ton bizony tunk, tegy k fel, hogy G nem 3- sszef gg grf. gy van G-ben 1 vagy 2 pont elvg H halmaz.9 Legyenek a polidernek a H halmaz elemeihez tartoz cscsai C s D, ha H kt pontbl ll, s C , ha H 1 pont halmaz Van a polidernek olyan A s B cscsa, hogy a hozzjuk tartoz cscsai G-nek a G ; H grf k l nb z sszef gg komponensbe esnek.

Projekt v transzformcival elrhetj k, hogy ezekben a cscsokban hzott olyan tmaszhipers kok k z essen a polider, amelyek egymssal prhuzamosak, s a polidert csak az A illetve B pontokban metszik. Legyenek az el bbi A- s B -beli tmaszs kok S1 s S2 az ezekkel prhuzamos, C ponton tmen s k pedig legyen S3. Az S3 P -nek van olyan relat v bels E pontja, amelyre a CE egyenes nem prhuzamos a polider egyetlen lapjval sem. (Nincs S3 s kkal prhuzamos lap mivel S1 s S2 ezzel prhuzamos rint .) Vet ts k le mer legesen a P polidert egy CE egyenesre mer leges S4 s kra. Ekkor a vet let egy konvex soksz g lesz, amelynek relat v bels pontja a C pont kpe. Az A s B pontok nyilvn a soksz g relat v hatrn vannak. A S1 S4 E A| S3 C C| = E| D S2 B D| B| 9 4. bra Ha van elvg cs cs G-ben, akkor mindenkppen 1 elem H halmazt vlasszunk. 15 Az A s B pontok10 k z tt van kt diszjunkt t a soksz g hatrn, amelyek k z l legfeljebb egyet vghat el a H halmaz kpe, mivel C

bels pont. Az el nem vgott t skpe pedig a P polider leinek egy lnca az A s B k z tt, amely nem tartalmazza C s D pontokat. Ez ellentmonds, mivel H elvlasztotta az A s B pontokhoz tartoz cscsait G-nek. Az A s B pontok k z tti tnak azrt ltezik megfelel skpe, mert a vet ts kpnek hatrn minden pont skpe egyrtelm kell legyen, k l nben EC egyenes prhozamos lenne a polider valamely lapjval. Ezzel a 2.11 Ttel feltteleinek sz ksgessgt belttuk Megjegyzs. A bizony ts k nnyen mdos that gy, hogy n-dimenzis politpok grfjnak n- sszef gg sge addjon A 2.11 Ttel msik felnek bizony tsnl a lpsek a k vetkez k lesznek: 0 0 0 0 0 A Y s Y -transzformcik meg rzik a "realizlhatsgot#. Minden egyszer, s kbarajzolhat s 3- sszef gg grf reduklhat K4 -re egyszer Y s Y -transzformcikkal. Egy egyszer Y -transzformci a 2.10 Lemma alapjn meg rzi a 3- sszef gg sget 4 fle k l nb z egyszer Y -transzformci van aszerint, hogy a

lecserlend hromsz gben hny harmadfok cscs van: 5. bra A transzformci szempontjbl nem szm t, hogy az brn a szaggatott vonallal rajzoltak a grfban lek vagy sem. Hasonlan, 4 fajta egyszer Y -transzformci van, vessz k a harmadfok cscsot, s megnzz k, hogy a grfban a szomszdai k z tt hny l megy. gy ugyanazt az osztlyozst kapjuk, mint ha a 4 fle egyszer Y -transzformci hatst vizsglnnk a dulis grfban. 10 Egy M pont kpt a vet ts sorn M -vel jellm. 0 16 6. bra 2.12 Lemma Legyen G egy 3- sszefgg skgrf s legyen G a G-bl egyszer 0 Y vagy Y -transzformci val keletkez grf. Ha G egy konvex polider grfja, akkor G is az. 0 Bizony ts. A dualits/polarits seg tsgvel elg csak a Y -transzformcikat vizsglni. Ezekre pedig egyszer az ll ts Legyen P a G grfhoz tartoz polider Ha SP-redukcival t r lt nk egy msodfok cscsot, akkor P -ben a neki megfelel l felez pontja legyen ez a cscs. Ezutn vegy k a P politp sszes

cscst a 3-g csillag k zephez tartoz cscs kivtelvel s vegy k mg hozz az el bb denilt j cscsokat (ha vannak ilyenek). Az gy kapott ponthalmaz konvex burka megfelel P polidert alkot, vagyis P polider grfja G lesz. Lnyegben a fenti eljrs a P polidernek a csillag k zppontjhoz tartoz cscst levgta egy megfelel s kkal. A 3- sszef gg sgb l k vetkezik, hogy a transzformci utn csak a "csillag# vgpontjaiban lehettek msodfok cscsok, gy ezekhez a P polidernek k l nb z lei fognak tartozni. 0 0 0 0 0 0 2 Ezentl legalbb 2- sszef gg grfokkal fogunk foglalkozni, s csak akkor enged nk meg egy Y vagy Y -transzformcit alkalmazni, ha a kapott grf is legalbb 2- sszef gg lesz. 2.13 Den ci Egy G skgrf Y -reduklhat G -re, ha a G a G-bl elrhet 0 0 Y s Y -transzformci k, valamint SP-redukci segtsgvel. 2.14 Den ci G grf minorja a G grf, ha megkaphat G a G-bl a k vet0 kez mveletek (akrhny egyms utni) alkalmazsval: (i) T r

lhetnk egy let. (ii) Szomszdos cscsokat pontra hzhatunk. 17 0 Megjegyzs. Nyilvnval, hogy az el bbi kt fajta mvelet egymssal felcserlhet (Mivel most a t bbsz r s leket nem egyszers tj k) Ezutn azt fogjuk megmutatni, hogy minden 3- sszef gg legalbb 4 cscs s kgrf Y -reduklhat K4-re, ebb l az el z 2.12 Lemma alapjn k vetkezik a ttel. 2.15 Lemma Ha a G skgrf Y -reduklhat K2-re, akkor brmely 2- sszefgg, legalbb 2 cscs H minorja is az Megjegyzs. Ha legalbb 3 cscs grfokon hajtjuk vgre a redukcis lpseket, akkor (mivel a 3 cscs 2- sszef gg grfok csak a K3 s a bel le t bbsz r s lek ksz tsvel kaphat grfok) a grfunk Y -reduklhat lesz K3-ra is. Ha legalbb 4 cscs, 3- sszef gg grfokra hajtjuk vgre, akkor pedig ugyan gy a grfunk Y -reduklhat lesz K4-re is. Bizony ts. Ezt a G-beli redukcis lpsek szmra vonatkoz indukcival bizony tjuk A kezd lps trivilis, ha nincs redukcis lps, akkor G K2, gy H K2. F ltehetj k,

hogy H -ban nincsenek t bbsz r s, vagy prhuzamos lek k l nben ezeket egyszers thetj k, ny lvn gy is G-nek egy 2- sszef gg , legalbb 2 cscs minorjt kapjuk. Ha a G-beli redukci els lpse SP-redukci, akkor H az els lps utn kapott grfnak is a minorja lesz az el bbi feltevs szerint, gy az indukcis lps mk dik. Egybknt a dualits seg tsgvel feltehetj k, hogy az els lps egy Y -transzformci: G ! G Legyenek e, f s g az a hrom le G-nek, amelyek a lecserlend hromsz get alkotjk. Ha mindhrom l H -ban is benne van, akkor hajtsuk vgre ugyanezt a transzformcit H -ban is: H ! H . Ezutn H Y -reduklhat K2-re az indukci szerint s gy H is az. Ha van olyan l, amely nincs benne H -ban, akkor nzz k meg, mi t rtnhetett vele. Mivel H egyszer, nem lehetsges, hogy csak egy vagy kt l pontra hzsa t rtnt, vagy mindhrmat pontra kellett hzni, vagy valamelyiket t r lni kellett. Ha mindhrmat pontra hztuk, akkor is feltehetj k, hogy az egyiket t r lt k s utna

a msik kett t pontra hztuk. Mivel ezek a mveletek felcserlhet k, mindkt esetben feltehetj k, hogy egy let t r lt nk el sz r ezek k z l, legyen ez az l e. De ekkor ugyanazt a H minort kapjuk G -ben, ha abban az e-hez tartoz lt11 pontra hzzuk s a t bbi G-ben sz ksges lpst elvgezz k, mivel: 0 0 0 0 G ; feg = G = e : 0 gy ismt alkalmazhat az indukcis lps. 11 a den cinl az brn jellt termszetes megfeleltetssel 18 2 2.16 Den ci Legyen G(m,n) az nxm-es ngyzetrcsnak megfelel grf, vagyis az a grf, melyre: jV (G(n m))j = nm, s a cscsait (i,j) szmprokkal indexelve (ahol 1 i n s 1 j m egszek) kt cscs pontosan akkor van sszek tve, ha a nekik megfelel (i1 j1) s (i2 j2) szmprokra teljesl, hogy ji1 ; i2j + jj1 ; j2 j = 1. 2.17 Lemma Ha G skgrf, akkor a minorja valamely G(m n) grfnak Megjegyzs. Nyilvnval, hogy ha m > m s n > n, akkor a G(m n) grf 0 0 minorja a G(m n ) grfnak. Bizony ts. Vegy k G egy s kbarajzolst

Ha van egy v cscs, amelynek a foka 3-nl t bb, akkor ezt osszuk kett, egy kis k rnyezetben vegy nk fel mg egy j u cscsot valamelyik tartomny belsejben, majd t r lj k azt a kt let, ami az el bbi tartomnyt hatrolja s v az egyik vgpontja, vg l ennek a kt lnek a msik vgpontjval s v-vel k ss k ssze az j u cscsot. Trivilis, hogy a kapott grf s kbarajzolhat, s G a minorja. Ennek a mveletnek az ismtlsvel elrhet , hogy a grf legfeljebb harmadfok cscsokbl lljon. 0 0 7. bra Elg mutatni egy begyazst a G grfnak egy vges ngyzetrcsba oly mdon, hogy a grf cscsai a ngyzetrcs cscsaiba menjenek, mert ekkor a begyazs kpeknt el ll G grfnak nyilvnvalan minorja lesz a G grf (csak lek pontra hzsval el ll that), s a G grf minorja lesz a megfelel G(m n) grfnak. Ha van egy ilyen G grf, akkor a k vetkez algoritmus el ll tja a G -t a G(m n) grf minorjaknt: Kezdetben legyen G0 = G(m n). A mr megkonstrult Gi grfunk olyan, amelynek

rsze a G grf, s amelynek nincs olyan izollt pontja, amely nem cscsa a G grfnak. Ha Gi 6 G , akkor van olyan l Gi -ben, amely nem le G -nek, vegy nk egy ilyen let. Ha ennek valamelyik vgpontja els fok, akkor hzzuk pontra, ha pedig egyik sem, akkor t r lj k ezt az let a kapott grf legyen Gi+1 . Ennek az algoritmusnak vges sok lpsben vge lesz, mivel az lek szma minden lpsben cs kken 1-gyel, a vgn kapott grf G kell legyen. Egy ilyen begyazst k nny csinlni, el sz r egy fesz t erd t kell begyazni, majd pedig az leket egyms utn, a s kbarajzolsnak megfelel en. Ha valamely 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 19 lre ezt mr nem tudjuk megcsinlni, akkor pedig a rcs sr tsvel (a rcs leinek felre cs kkentsvel) mr ismt folytathat az eljrs. A fesz t erd begyazsa pedig trivilis. Koebe reprezentcis ttelvel is egyszeren mutathat a G grfnak (a korbbi feltteleknek megfelel ) begyazsa egy ngyzetrcsba. A grfot reprezentljuk k

rrendszerrel, a cscsok a k r k k zppontjai legyenek Elg az leket lecserlni a megfelel cscsok k z tt fut, "v zszintes# s "f gg leges# szakaszokbl ll t r ttvonalakra, ekkor az sszes t r ttvonal, s az sszes cscson thalad "v zszintes# s "f gg leges# egyenesek egy tt egy vges tglalaphlt hatroznak meg, amelybe a fentieknek megfelel en van begyazva a grfunk. Elg a k r k n bel l sszek tni az rintsi pontokat a k r k k zppontjval az el bbieknek megfelel mdon. Egy k r n bel l pedig trivilisan sszek thet a legfeljebb 3 rintsi pont a k zpponttal az el bbieknek megfelel t r ttvonalakkal. 0 2 2.18 Lemma Ha m s n legalbb 3, akkor a G(m n) grf Y -reduklhat K4-re. Bizony ts. A k vetkez kt alapmveletet fogjuk alkalmazni: (1) Ha van egy l, amely egy harmadfok cscs kt vgpontjt k ti ssze, akkor azt az let t r lhetj k egy Y -transzformci s egy SP-redukci egyms utn alkalmazsval. 8. bra (2) Ha van egy l amely sszek ti egy

negyedfok cscs kt szomszdjt, akkor ez kicserlhet a negyedfok cscs kt msik szomszdjt sszek t lre egy Y majd egy Y -transzformci seg tsgvel. 9. bra 20 Ezen transzformcik alapjn a k vetkez mdon redukljuk a G(m n)-grfot: El sz r a "jobb-fels # sarokban alkalmazunk egy SP-redukcit. Ezutn, ha m 4, akkor t rl nk egy sort a k vetkez k szerint. A bal als sarokban vrgehajtunk egy SP-redukcit, majd a kapott tls let a (2) mvelet seg tsgvel mozgatjuk, am g "elri a f ls , vagy a jobb szlt# a hlnak. 10. bra Ekkor az l vagy prhuzamos a "jobb-fels tls# llel s egy SP-redukcival t r lhet , vagy egy harmadfok cscs kt vgpontjt k ti ssze s gy az (1) mvelettel t r lhetj k. 11. bra Ezzel a mdszerrel az "als sorban lev ngyzeteket# egyms utn t r lhetj k. A legutols ngyzetnl csak kt SP-redukcit kell vgrehajtani 12. bra Hasonlan t r lhetj k az oszlopokat, am g n 4. 21 Vg l a kapott grfbl a

k vetkez bra szerint kaphatjuk meg K4 -et: 13. bra Ezzel az eljrssal teht minden G(m n) grf K4-re reduklhat. 2 Az el z hrom lemmbl a 2.15 Lemmhoz rt megjegyzssel k vetkezik, hogy minden 3- sszef gg s kgrf Y -reduklhat K4-re, mivel a transzformciink "meg rzik# a 3- sszef gg sget. Ezzel a Steinitz-ttel bizony tst befejezt k. 2 A mveleteket gy is elvgezhetj k, hogy a poliderek cscsai mind racionlis koordintjak legyenek, a bizony ts mdos tsval az albbi ttel is belthat: 2.19 Ttel Minden P IR3 konvex polider tetszlegesen k zelthet racio- nlis cscs konvex poliderekkel, amelyek kombinatorikusan ekvivalensek P -vel. 2 A k zel tst itt gy rtj k, hogy a megfelel cscsok tvolsga tetsz leges pozit v konstansnl kisebb. Vgezet l megeml tennk kt ttelt, amelyek a 2.11 Ttelhez hasonlan bizony thatk s azt mutatjk meg, hogy milyen kombinatorikus felttelek sz ksgesek ahhoz, hogy a polider szimmetrikus legyen 2.20 Ttel Egy

G grfhoz pontosan akkor ltezik k zppontosan szimmetrikus konvex polider, amelynek G a grfja, ha G legalbb 4 pont 3- sszefgg skgrf s van olyan msodrend automorzmusa, amely minden v 2 V (G) cscsra teljesti, hogy v s (v) elvlaszthat k egy k rrel G-ben.12 2 2.21 Ttel Egy G grfhoz pontosan akkor ltezik egy skra szimmetrikus kon- vex polider, amelynek G a grfja, ha G legalbb 4 pont 3- sszefgg skgrf s van olyan msodrend automorzmusa, amely a lapok irnytst megfordtja. 2 12 Az elvlaszts 3-sszefgg s kgrfokra egyrtelm, nem fgg a s kbarajzolstl. 22 3. lrint poliderek 3.1 3- sszef gg s kgrfok reprezentcija 3.1 Ttel Legyen G egy (legalbb 4 pont) 3- sszefgg skgrf, egy elre meghatrozott lapja legyen a kls (vgtelen) tartomny. Ekkor van olyan k rrendszer a skon, hogy a grf cscsainak s lapjainak a k rrendszer egy-egy eleme felel meg, s teljeslnek az albbiak: (1) Kl nb z cscsokhoz tartoz k r k nem metszik

egymst, s kl nb z lapokhoz tartoz k r k sem metszik egymst. (2) G-nek minden e lhez tartozik a sk egy pontja, amelyen a k rrendszer 4 eleme halad t, az l kt vgpontjhoz tartoz , s az l kt oldaln lev lapokhoz tartoz k r k. Ezt a pontot l-pont-nak fogjuk hvni (3) Egy laphoz s egy cscshoz tartoz k r csak akkor metszi egymst, ha a cscs a lap hatrn van. (4) A kls laphoz tartoz k r ltal hatrolt k rlemez tartalmazza az sszes t bbi laphoz tartoz k rt, s ezen a k r n kvl semelyik k r nem tartalmaz a belsejben egy msik k rt. (5) Minden l-pontban a kt cscshoz tartoz k r derksz gben metszi a kt laphoz tartoz k rt. Ez a reprezentci inverzi t l s a sk hasonl sgi transzformci it l eltekintve egyrtelm. Megjegyzs. Vegy k a grfnak s a dulisnak olyan s kbarajzolst, ahol a grf leit metszik a dulis grf megfelel lei. A metszspontoknak az l-pontok feleltethet k meg. Ksz ts nk egy j grfot, amelynek cscsai a grf s a dulis grf cscsai

valamint az l-pontok, az lei pedig az l-pontokat k tik ssze a nekik megfelel ngy csccsal. Az gy kapott grfnak egy s kbarajzolst mutattuk meg az el bb. A s kbarajzolsnl a grf lapjai ngysz glapok lesznek, egy ilyen lapnak 2 l-pont, valamint egy eredeti s egy dulis grfbeli cscs lesz a cscsa. Ha a ttel szerinti reprezentcit ksz tett k el, akkor ezek a lapok a k ls tartomnyhoz tartoz lapokon k v l nyilvn deltoidok lesznek, kt-kt oldaluk a megfelel cscshoz s laphoz tartoz k r k sugaraival egyezik meg. A bizony ts sorn ilyen deltoidokat konstrulunk s ragasztunk ssze gy, hogy a vgn a kapott hlzat az el bbi grfot adja ki (a vgtelen tartomnynl lev lapok kivtelvel). A megfelel cscsokba a hlzat ltal mr denilt sugar k r ket rva megkapjuk a sz ksges reprezentcit. A ttel bizony tsa nmi el ksz letet ignyel 23 14. bra Az brn K4 reprezentcija lthat a ttelnek megfelel krrendszerrel. A lapokhoz tartoz krk a szaggatott vonallal

rajzoltak. 15. bra A bal oldali brn egy s kbarajzolhat grf (K4 ), s a dulisnak egy egyttes s kbarajzolst lthatjuk az l pontokat res krkkel jelltem. A jobb oldali brn a reprezentcibl add egyttes s kbarajzols lthat, ahol a grf lei a dulis grf megfelel leire mer legesek. Lthat, hogy minden vges tartomny deltoid. 3.2 Den ci Legyen G egy 3- sszefgg legalbb 4 pont skgrf Ennek a cscs-lap illeszkedsi grfja az a G^ grf, amelynek cscsai G cscsai s lapjai (belertve a kls lapot is), s k ssnk ssze kt cscsot, ha az egyik G egy cscsnak, a msik G egy lapjnak felel meg, s a megfelel cscs a megfelel lap hatrn van. Nyilvnval, hogy G^ egy s kbarajzolhat pros grf s minden ngysz glapja G egy lnek feleltethet meg. Az is ltszik, hogy G cscsainak megfelel cscsok foka G^ -ben ugyanakkora, mint az eredeti cscs foka G-ben. 24 3.3 Lemma Legyen G egy 3- sszefgg skbarajzolhat grf s legyen G^ a cscs-lap illeszkedsi grf.

(1) Ha G^ -nak v darab cscsa van, akkor az leinek szma 2v ; 4. gy van harmadfok cscsa, legyen egy ilyen cscs x. (2) Legyen S V (G^ ) nem res halmaz, amely nem tartalmazza x-et s annak egyetlen szomszdjt sem. Ekkor S legfeljebb 2jS j ; 2 lt feszti ki G^ -nak, s legalbb 2jS j + 1 lre illeszkedik. Bizony ts. Az (1) bizony tsa egyszeren k vetkezik az Euler-formulbl. A (2) els felnek bizony tshoz legyen G^ (S ) az S ltal G-ben kifesz tett rszgrf. G^ (S ) is s kgrf, vegy k ennek egy begyazst a s kba Nyilvnval, hogy G^ (S ) pros grf is, gy ha legalbb 2 le van, akkor minden lapja legalbb 4 llel rintkezik,13 amelyb l ismt az Euler-formula seg tsgvel addik, hogy G^ (S )-nek legfeljebb 2jS j ; 2 le van. Ha G^ (S )-nek legfeljebb 1 le van, akkor az ll tsnak ez a fele trivilis. A (2) msodik felnek bizony tshoz legyen S = V (G^ ) ; S . Ha S -beli cscsokkal legfeljebb 2jS j l rintkezik, akkor az (1) miatt G^ (S)-nak legalbb 2jSj; 4 le

van. Az el bbiekhez mg nem hasznltuk ki a (2) k l nleges feltteleit, gy mindkt esetben egyenl sg kell legyen. Vagyis S -beli cscsokkal pontosan 2jS j l rintkezik s G^ (S)-nak 2jSj; 4 le van. A felttelek szerint S legalbb 4 elem, gy G^ (S)-nak legalbb 2 le van, ami azt jelenti, hogy G^ (S) minden lapja ngysz g. Valamelyik ilyen lap tartalmazza S -nek egy elemt, gy ennek a lapnak a cscsai elvlaszt halmazt alkotnak G^ -ban, mivel nem lehet S sszes eleme ezen a lapon. Ezek az lek G kt szomszdos cscshoz s kt szomszdos lapjhoz tartoznak, de gy nem szeparlhatjk G^ -ot, mivel G hromszorosan sszef gg . 2 Megjegyzs. Ha jS j > 2, akkor a fels korlt (2)-ben cs kkethet 2jS j ; 4-re Most mr elkezdhetj k a 3.1 Ttel bizony tst Bizony ts. Feltehetj k a 33 Lemma (1) ll tsa alapjn, hogy G k ls lapja hromsz g, mivel vagy G-ben vagy G -ban van harmadfok cscs, ennek megfelel en a msikuk tartalmaz egy hromsz glapot. Ha kell ttrhet nk a grf

dulisra s feltehetj k, hogy a hromsz glap a k ls tartomnyt hatrolja, mivel ha ez esetben tudunk a ttelnek megfelel reprezentns rendszert mutatni, akkor az a k rrendszer inverzival az eredeti s kbarajzolsnak megfelel reprezentns rendszerr tehet . Trj nk r a bizony ts el tt le rt deltoidokra s vizsgljuk meg, hogy milyen felttelekkel ragaszthatk megfelel en egymshoz. 13 ktszer szmoljuk, ha egy lap egy lnek mindkt oldalval rintkezik 25 Legyen v = jV (G^ )j, s G^ minden cscshoz a k ls F0 tartomnyhoz tartoz cscs kivtelvel rendelj nk egy r vltozt, amelynek rtke majd az -hoz tartoz k r sugara lesz. A k ls tartomny hrom, a, b s c cscshoz hozzrendelt ra, rb s rc vltozk rtke majd a vgn 1 lesz, minden ms r rtke ezek ltal egyrtelmen meg lesz hatrozva. Legyen r az (r) G^ F0 vektor. ; ; + v 1 + v 4 Deniljuk a : IR 7! IR f ggvnyt a k vetkez kppen: 2 ; ahol (r) = ( (r)) 2 (r) az sszegzs ; ; = G^ ;fF0 abcg

 r X Arctg r  ? sszes G^ -beli szomszdjra fut vgig. r r β α r r α β 16. bra A K deltoid. Legyen K az r s r oldal deltoid. Ha hzunk kt r s r sugar, egymst mer legesen metsz k rt, akkor a kt k r k zppontja s a kt metszspont ltal alkotott ngysz g ppen a K lesz. Ebben a kt r hosszsg oldalak ltal bezrt sz g: r 2 Arctg r : gy (r) az sszes olyan deltoidok -hoz tartoz cscsnl lev sz gei sszegnek a fele, amelyeknek van ilyen cscsuk. Ebben a pontban a deltoidok jl ragaszthatk, ha az ehhez a cscshoz tartoz sz g sszeg 2, gy sz ksges, hogy (r) = teljes lj n, ahol az a vektor, amelynek minden koordintja . Ez a felttel elgsges is, vagyis ha teljes l, akkor a deltoidok jl ragaszthatk a 2.2 !ll ts 26 felhasznlsval14. gy a grfnak s a dulisnak egy egy ttes s kbarajzolst fogjuk megkapni, ezek utn el kell ksz teni az (1)%(5) feltteleknek ;megfelel k rrendszert. El bb azonban azt mutatjuk

meg, hogy van olyan r 2 IR+ v 1, melyre (r) = . Egy itercis eljrs seg tsgvel el fogunk ll tani egy; megfelel r vektort. Az eljrs 2 lpcs b l fog llni, az (i) lpsben egy ri = ri ri : : : vektorsorozatot kpez nk gy, hogy ha brmely (ri ) koordinta kisebb mint , akkor ri rtkt megfelel en cs kkentve kapjuk ri+1 rtkt. Ennek a sorozatnak a hatrrtkeknt el ll r rtke olyan lesz, hogy minden koordintja pozit v, s minden lehetsges esetn (r) . Az (ii) lpsben, ha valamely (r) > , akkor r n velsvel elrj k, hogy egyenl sg teljes lj n. Ekkor be kell ltni, hogy r rtke korltos marad az eljrs utn, s a feltteleknek megfelel lesz. A bizony ts vgn az is addik, hogy az (ii) lpsben a konvergencia ellen rzse f l sleges. El sz r nzz k meg hogyan vltozik a f ggvny, amikor r-nek egyetlen koordintjt vltoztatjuk. Ha n velj k r rtkt m g minden ms vltoz rtke xen marad, akkor (r) rtke cs kken, ugyanakkor (r) rtke n

minden olyan -ra, amely szomszdja G^ -ban. ; (i) lps: Kezdetben legyen r0 = (1 1 : : : 1). Ha valamikor minden (r) koordinta legalbb , akkor vge az els lpsnek Tegy k fel, hogy van egy ri vektorunk, amelynek nhny (ri ) koordintja kisebb mint . Ekkor a k vetkez k szerint deniljuk ri+1 vektort. Ha (ri ) , akkor legyen ri+1 = ri. Ha (ri) < , akkor ri+1 legyen a k vetkez egyenlet egyrtelm megoldsa: ! X ri Arctg ri+1 = :  ? Nyilvnval, hogy ilyen mdon nem lehet egyetlen ri+1 koordinta sem 0. Az eljrsunk vagy vget; r egyszer, vagy vgtelen sokig folytatjuk, ez utbbi esetben minden rj j=0 sorozat pozit v szmoknak egy monoton cs kken 15 sorozata, gy ltezik egy nem negat v r hatrrtke. Meg kell mutatni, hogy r 6= 0, a f ggvny folytonossgbl k vetkezik, hogy (r )  s gy folytathatjuk az eljrst az (ii) lpsnl. Tegy k fel, hogy nhny (rj ) sorozat tart a 0-hoz, ahogy j ! 1, s legyen S az a nem res halmaz, melyre 1 1 1 1

14 15 Ks bb szerepel, hogy hogyan kell ezt a ragasztst elvgezni. nem felttlenl szigor an monoton cskken 27 jlim rj = 0 : S= !1 Minden 2 S esetn valamilyen j -re (rj ) < , k l nben r nem cs kkent volna az eljrs sorn, gy a hatrrtke 1 lenne. Ha pedig valamikor j , akkor ez megmarad az eljrs sorn, mivel r rtkt csak (r ) annyira cs kkentj k, hogy (ri+1) rtke lehessen s ms r cs kkentse nem n velheti (r) rtkt. Teht minden elg nagy j -re X 2S (r jS j j) azonban X 2S (r j) = XX ! rj Arctg j : r 2S ? G^ minden lre, amelynek mindkt vgpontja S -ben van, a fenti sszeg vgpontokhoz tartoz tagjainak sszege minden j -re 2 , mivel Arctg r  r  r + Arctg r = 2 : rj Ha az l vgpontja S -beli, vgpontja pedig nem, akkor j tart a vgr telenhez, ahogy j tart a vgtelenhez s gy lim Arctg j !1 rj = : rj 2 A 3.3 Lemma (2) ll tsa szerint legalbb 2jS j + 1 olyan l van, amelynek valamelyik

vgpontja S -beli, gy a fenti sszeg legalbb jS j + 2 , ez pedig ellentmonds lenne. Teht feltevs nk nem igaz, S = Az eljrs vgn teht kaptunk egy pozit v koordintj s0 vektort, melyre (s0) . (ii) lps: Most egy si = (si si : : : ) vektorsorozatot denilunk. A kezd rtket az (i) lps szolgltatja. Ha (si) = , akkor legyen si+1 = si, ha pe28 dig (si) > , akkor si+1 rtke az albbi egyenlet egyrtelm megoldsa legyen: ! X si Arctg si+1 = :  ? j Nyilvnval,; hogy (s ) rtke nem cs kken al. Ezt a mveletet iterlva kapjuk az sj j=0 monoton n vekv sorozatot. Ha minden sorozat korltos marad, akkor a vektorok egy s rtkhez tartanak, a hatrrtkekb l sszell tott vektorra, ismt folytonossgbl addik, hogy (s ) = , amelyre sz ksg nk volt. ; Tegy k fel, hogy nhny sj j=0 sorozat nem korltos. Legyen S azon a X2 G^ jindexek halmaza amelyre ez a sorozat vgtelenhez tart. Most ^ (s ) sszeget fogjuk vizsglni, az el z ekhez

hasonlan. Ha G egy S lnek mindkt vgpontja S -ben van, akkor az sszegben a hozzjuk tartoz kt tag sszege 2 , ha pedig csak az vgpont S -beli a pedig nem, akkor ahogy j tart a vgtelenhez az sj is tart a vgtelenhez, m g sj korltos marad, vagyis 1 1 1 1 2 lim Arctg j !1 sj = 0: sj Legyen az S elemei ltal G^ -ban kifesz tett rszgrf G^ (S ), leinek halmaza E . Az el bbiek szerint: lim j !1 X 2S (s j) = jE j 2 : Mivel az sszeg minden tagja legalbb , az sszeg rtke legalbb jS j, amelyekb l jE j 2jS j addik, amely ellentmond a 3.3 Lemma (2) ll tsnak Teht S = , vagyis s megfelel vektor 1 Most vizsgljuk meg az egyrtelmsg krdst. Legyen kt megoldsa a (r) = egyenletnek r s r , ahol a k ls lap minden a cscsra ra = ra. Legyen S = f j r > rg. Ha r s r nem egyenl k, akkor feltehetj k, hogy S nem res, gy: r X XX jS j = Arctg r = (r) =  S S 0 0 0 0 2 2 29 ? 1 0 B X C C B + C B 2 A @ S S  1 0 B X C C

B + C B 2 A @ S S   r X XX 0 B X =B B @  S  0 B X <B B @  S 2 2 62 ? ? 2 2 ? 62 1 r C Arctg r C C< A 1 r C Arctg r C C= A 0 0 ? 0 Arctg r =  2S ? 0 S (r ) 0 = jS j : 2 Ez pedig ellentmonds. Teht pontosan egy olyan r vektor van, amelyre teljes l, hogy a k ls lap minden a cscsra ra = 1, tovbb (r) = . Ekkor elksz thet k a K deltoidok. Ksz ts k el azt a G~ grfot, amelynek cscsai a G cscsainak, leinek valamint lapjainak feleltethet k meg, s kt cscsa k z tt akkor fut l, ha az egyik cscsnak a G egyik le, a msik cscsnak pedig vagy az l egyik vgpontja vagy pedig az l ltal hatrolt egyik lap felel meg. Ez a G~ grf nem ms mint a grfnak s a dulisnak egy ttes s kbarajzolsa, ahol a grf s a dulis grf megfelel lei (egy pontban) metszik egymst. Ezek a metszspontok minden let 2 rszre osztanak, ezekhez rendelt nk j cscsokat, az leket pedig a kapott s kbarajzols alapjn hatroztuk

meg. G~ lapjai ngysz glapok, minden lapot 2 l-pont, egy G-beli s egy G -beli cscs hatrol, ppen az ilyen lapokhoz ksz tett k el a K deltoidokat16. A G~ grfot gy is megkaphatnnk, hogy G^ grfban minden laphoz hozzvesz nk egy j cscsot, amelyet a lap cscsaival k t nk ssze, majd a kapott grfbl t r lj k G^ leit17. Teht a G~ ;fF0g grf s kbarajzolsnak megfelel en szeretnnk a deltoidokat ragasztani. A 22 !ll ts seg tsgvel bizony tjuk, hogy ez megtehet Minden deltoidot vgjunk fel a f tljval kt rszre, a G~ ;fF0g grfban pedig hzzuk be a G^ leinek megfelel leket. gy a grf minden lapjt kt hromsz glapra osztottuk gy, hogy sszek t tt k a rajta lv G illetve G grf cscsnak megfelel kt cscsot. A laphoz rendelt deltoidot is kt rszre vgtuk az ennek az lnek megfelel tl seg tsgvel. A kapott grf lapjaihoz rendelt hromsz glapokra ellen rizni kell a 2.2 !ll ts hasznlathoz sz ksges feltteleket A grfnak a k ls tartomnnyal nem szomszdos cscsainl,

a csccsal szomszdos lapokhoz rendelt hromsz gek megfelel sz geinek sszege 2 kell legyen. Ha ez a cscs G egy lhez tartozik, akkor 4 hromsz glappal szomszdos, amelyek mindegyikben derksz g a neki megfelel sz g. Ha G egy lhez vagy lapjhoz tartoz  16 17 a vgtelen tartomnyhoz tartoz lapok kivtelvel Csak az leket trljk, a vgpontjaikat nem! 30 cscsrl van sz, akkor az itt tallkoz lapok sz geinek sszege 2 (r) = 2. gy alkalmazhatjuk a 2.2 !ll tst, a hromsz glapok a s kbarajzolsnak megfelel en egymshoz ragaszthatk A kapott hlzat hatrn 6 cscs van, 3 a G grf k ls tartomnnyval szomszdos cscsainak felel meg, 3 pedig az ezeket sszek t lekhez tartoz l-pontoknak. Az l-pontoknak megfelel cscsokban kt hromsz g derksz gt ragasztottuk ssze, gy a hlzat egy hromsz get alkot. Az l-pontoknak megfelel pontok s a hromsz g cscsai k z tti megfelel szakaszok egyenl sgb l k vetkezik, hogy az l-pontoknak megfelel pontok a hromsz g be rt k

rnek rintsi pontjai. A G F C B E 17. bra Ismert, hogy ha egy ABC 4 hrom oldaln adott egy-egy pont, E 2 BC F 2 AB G 2 AC ezek akkor s csak akkor lesznek a be rt kr rintsi pontjai, ha jFAj = jGAj, jFB j = jEB j s jEC j = jGC j. Ezzel a mdszerrel lnyegben a deltoidokat ragasztottuk ssze. Az sszes 2 (G^ ; fF0g) elemnek megfelel cscsokba rjunk r sugar k r ket, s a kapott elhelyezst egsz ts k ki a k ls tartomnynak megfelel k rrel, ami az egsz hlzat ltal alkotott hromsz glap be rt k re legyen. Mr csak azt kell beltni, hogy az gy kapott k relhelyezs az (1)%(5) feltteleket kielg ti. A G egy lapjhoz (a k ls tartomny kivtelvel) tartoz deltoidok egy ttesen egy konvex soksz get hatroznak meg, amelynek annyi oldala van, ahny le az adott lapnak. Ennek a soksz gnek a be rt k re lesz az -hoz tartoz k r, az rintsi pontok pedig a megfelel l-pontok lesznek, ahol a szomszdos deltoidok derksz geit ragasztottuk ssze. Ezek a soksz gek k l nb z lapok esetn

diszjunktak, gy nincs kt laphoz tartoz k r, amelyek metszenk egymst A k ls tartomnnyal majd ks bb foglalkozunk. Ehhez hasonlan belthat, hogy nincs kt k l nb z cscshoz tartoz k r, amelyek metszenk egymst, ez a k ls tartomny cscsaira is mk dik. Ezzel az (1) felttelt a k ls tartomnyhoz tartoz k r kivtelvel belttuk. A hlzat konstrukcijbl addan minden laphoz illetve cscshoz tartoz k r tmegy a vele szomszdos lekhez tartoz l-pontokon, vagyis a (2) felttel is teljes l. Ha egy cscs s egy lap nem szomszdosak (G^ -ban), akkor a hozzjuk tartoz deltoidok diszjunktak, gy nem metszhetik egymst a megfelel k r k. A k ls tartomnyhoz tartoz k rvonal a vele szomszdos cscsokhoz tartoz deltoidok 31 egyes tsn bel l halad, gy erre is teljes lnek az el bbiek. Ha a cscs a lap hatrn van, akkor pedig van egy hozzjuk tartoz deltoid, amely f tljnak a kt vgpontjban van a megfelel k r k k zppontja, s a deltoid konstrukcija miatt a k r k derksz gben

metszik egymst. A k ls lap is nyilvnvalan derksz gben metszi a 3 megfelel cscshoz tartoz vektort Ezekb l (3) s az (5) felttel is addik. Az is nyilvnval, hogy a k ls tartomnyhoz tartoz k r kivtelvel semelyik k r nem tartalmazhat a belsejben egy msikat. Most mr csak azt kell megmutatni, hogy a k ls tartomny a belsejben tartalmazza az sszes vele nem szomszdos laphoz tartoz k rt, ezzel az (1) felttel hinyz rszt is beltjuk a (4) felttel mellett. A k ls tartomnyhoz tartoz k rvonal a vele szomszdos cscsokhoz tartoz deltoidok egyes tsn bel l halad, gy nyilvn a belsejben tartalmaz minden olyan k rlapot, amelyhez tartoz lap nem szomszdos ezekkel a cscsokkal, a k ls tartomnnyal szomszdos lapokhoz tartoz k r k pedig bel lr l rintik a k ls tartomnyhoz tartoz k rt. A t bbi laphoz tartoz k r mer legesen metszi valamelyik k ls cscshoz tartoz k rt, a kt metszspontjuk pedig a k ls laphoz tartoz k r belsejben van18, s a k ls laphoz tartoz k r is mer

legesen metszi a szomszdos cscsokhoz tartoz k r ket, gy a maradk lapokhoz tartoz k r k is a belsejben kell legyenek. Az elhelyezsb l addik, hogy nincs k r, amelynek a sugara nagyobb lenne, mint 1, gy az (ii) lpsben a konvergencia ellen rzse f l sleges volt, minden n vekv sorozatunk 1 alatt maradt. Ha a k ls lap nem hromsz g