Művészet | Művészettörténet » A középkori kultúra

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 1 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:201

Feltöltve:2009. május 20.

Méret:50 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A középkori kultúra Skolasztika: A XII. századra a szellemi élet is felpezsdült Arisztotelész újbóli felfedezése. Ismét megjelent a kételkedés, az okok keresése, a logika tisztelete Megszületett a teológia. A XII században pezsgő szellemi élet alakult ki a Városok székesegyházi iskoláiban. A tudományos megközelítés szószólói szembekerültek az egyszerű hit védelmezőivel. A problémára Aquinói Szt Tamás talált megoldást Szétválasztotta a teológiát és a tudományt. A teológiára helyezte a hangsúlyt de biztosította a szabad tudományos fejlődést. Eretnekmozgalmak: A XII. században, terjedőben voltak az eretnekmozgalmak A kathar-albigens és a valdens eretnekmozgalom ütötte fel a fejét. Jellemezte őket az őskereszténységhez való visszatérés, és nem ismerték el az egyházi hierarchiát. És a pápát. A pápaság fellépett ellenük Az 1215-ös IV Lateráni zsinaton elrendelték az inkvizíciót. A gyanúsítottaknak kellett az

ártatlanságukat igazolni Koldulórendek: Az egyház amelyeket be tudott építeni a szervezetébe, támogatta. Például a Ferences és Domonkos rend. Kolostoraikat a városokban építették fel Példájukkal segítették az eretnekmozgalmak visszaszorítását. Az egyetemek: A szellemi élet megélénkülése rengeteg képzett szakembert igényelt. A XII. században megjelent az egyetem Önkormányzattal rendelkező szervezetként jöttek létre. A teljes egyetem négy fakultásból állt: a szabad művészetek, a teológiai, az orvosi, és a jogi fakultásból. A korszak tudományosságára még a tekintélytisztelet volt a jellemző. A tapasztalatra való hivatkozás csak elvétve jelent meg Lovagi kultúra: A kora középkor végére kifejlődött a nehéz páncélos harcos, lovag felszerelése. A lovagi tornák eszményében alakult ki a lovagi eszmény Az erőn, bátorságon, ügyességen kívül kiegészült a gyengék, a nők, az elesettek, védelmével. A lovagi tornák

nélkülözhetetlen kelléke volt a lovagi költészet. A trubadúrok és minnesängerek énekeiben a harcok hősei és az imádott nő jelenik meg. Román és gót építészet: XI-XII. században a gazdasági fellendülés Nyugat- és Közép-Európában román építészet kialakulásához vezetett. Tömör formák, falak és egyszerű áttekinthető szerkezet jellemzi. Római mintát követtek a félköríves dongaboltozatok. A XII század végétől hódított az új stílus a gótika Hatalmas ablakok, ólomüvegek, csúcsíves boltozatok, magas, gazdagon csipkézet karcsú tornyok jellemzik. A mindennapi élet: A középkor embere számára döntő volt az egyházhoz való tartozása, és a kor társadalmában elfoglalt helye, hogy milyen joghatóság alá tartozik és milyen kiváltságai vannak. A középkori családban mindennapos volt a halál, együtt kellett vele élni. A nők a férfiakkal szemben alárendelt szerepet játszottak A gyerekeknek a mai értelemben nem volt

gyermekkoruk, mivel kicsi korban „furcsa” felnőttnek kezelték őket