Történelem | Középiskola » Fontosabb évszámok a honfoglalástól mohácsig

Adatlap

Év, oldalszám:2004, 5 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:110
Feltöltve:2009. május 20
Méret:68 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Fontosabb évszámok a honfoglalástól mohácsig 895 a honfoglalás első szakasza 899-900 első itáliai kalandozás 899.szept24 a brentai csata 902 a Morva Fejedelemség megdöntése 904 Kusál meggyilkolása 926 a Sankt Gallen-i táborozás 933 a riadei vereség 945-46 Bulcsu és Termacsu megkeresztelkedése Bizáncban 955 vereség a Lech-mezőn 963 a pápa püspököt küld a magyarokhoz 970 az arkadiupoliszi vereség 973.márc a quedlinburgi követjárás 996-97 a veszprémi püspökség felállítása 997 Koppány felkelése 1001 az esztergomi érsekség felállítása 1002 a pannonhalmi apátság felszentelése 1003 az erdélyi Gyula és Keán legyőzése 1009 a pécsi püspökség alapítása 1030 német támadás Mo. ellen 1031 Imre halála 1032 Vazul lázadása 1044 a ménfői csata 1046 Vata felkelése 1048k. a dukátus létesítése 1051 a vértesi csata 1052 Pozsony ostroma 1055 a tihanyi apátság megalapítása 1057 Salamon megkoronázása 1059 a várkonyi találkozó

1061 az ún. 2 „pogánylázadás” 1064.jan a győri egyezség 1068 a kerlési csata 1071 Nándorfehérvár és Szerémvár elfoglalása 1074.feb16 a kemeji csata 1074.márc14 a mogyoródi csata 1075 Géza Bizáncból koronát kap 1081 Salamon meghódol László előtt 1082 Salamon fellép László ellen, visegrádi fogsága 1083 István, Imre, Gellért szentté avatása 1091 László horvát hadjárata, a kun betörés 1096 az I. ker hadjárat átvonulása Mo-on 1097 Kálmán visszaállítja a magy. uralmat Ho-ban 1102 Perszonálunió Mo. és Ho között 1105 Dalmácia elfoglalása 1106 Kálmán lemond a főpapok kinevezési jogáról 1107 Kálmán megszünteti a dukátust 1111 az erdélyi vajda első megemlítése 1116 az olsavai csata 1131 a véres aradi országgyűlés 1136 Dalmácia megszerzése, Ráma meghódítása 1142 az első ciszterci monostor alapítása 1146 magyar-osztrák háború a Lajtánál 1147 a II. ker hadjárat átvonulása Mo-on 1149-55 magyar-bizánci

háború 1161 II. Géza egyezsége a pápasággal 1180-81 III. Béla visszaveszi Bizánctól a magy területeket 1189 Barbarossa Frigyes seregével átvonul Mo-on 1192 I. László szentté avatása 1193-96 III: Béla jövedelem-összeírása 1202 a IV. ker hadjárat seregei elfoglalják Zárát 1203 Imre foglyul ejti Andrást 1211 a Német Lovagrend behívása Mo-ra 1213 Gertrúd meggyilkolása 1217 a királyi szerviens kifejezés megjelenése 1220 II. András és Béla herceg megosztozik az országon 1221 II. András elrendeli a várföldek visszavételét 1222 az Aranybulla kibocsátása 1224 az Andreanum 1225 a Német Lovagrend kiűzése 1226 Béla herceg Erdély, Kálmán h. Szlavónia élén 1228-31 Béla herceg birtokvisszavételei 1228-40 a pannonhalmi per 1231 az Aranybulla megújítása 1232 Róbert esztergomi érsek interdictum alá veszi Mo-ot 1232-34 Pecorari Jakab pápai legátus Mo-on 1233 II. András elfogadja a beregi egyezményt 1234 Jakab, Bosznia püspöke

interdictum alá veszi Mo-ot 1235 Julianus és tsi a keleti magyarok keresésére indulnak 1235-39 széles körű birtokvisszavételek 1237 a fehérvári hospesek jogainak megerősítése 1238 a karthauziak megjelenése Mo-on 1239 Kötöny kun fejedelem népével Mo-ra települ 1241-42 a tatárjárás 1241.ápr11 a muhi csata 1247 a pesti polgárok áttelepítése a budai Várhegyre 1249 az esztergomi és a fehérvári polgárok várba telepítése 1251 IV. Béla kiváltságlevele a zsidóknak 1260 István Erdély, Béla herceg Szlavónia élén 1264-65 IV. Béla és István belháborúja 1266 a Nyulak szigeti megegyezés 1269 magyar-nápolyi szövetség 1272 Kőszegi Henrik meggyilkolja Béla herceget 1277 a rákosi országos gyűlés 1278 a morvamezei csata 1279-81 Fülöp pápai legátus Mo.on 1279.aug10 a kun törvény 1282 a Hód-tavi csata 1282-85 Kézai Simon krónikája 1285 tatár támadás Mo. ellen 1287 Lodomér érsek kiközösíti Lászlót 1301.jan14 fiágon kihal az

Árpád-ház 1301 Károly Róbert első koronázása 1301-03 Bocassini Miklós pápai legátus Mo-on 1308.nov27 pesti országos gyűlés 1309 Károly Róbert 2. koronázása 1310 -//3. koronázása 1312.jún15 a rozgonyi csata 1321 Csák Máté halála 1323 új, jó pénz verése 1325 az aranyforint verése 1326 a Szt. György- lovagrend alapítása 1329 ezüstgaras verése 1330 Záh Felícián merénylete, a posadai vereség 1333-34 Károly Róbert Nápolyban 1335 a visegrádi királytalálkozó 1336 a portalis adó kivetése 1345 András herceg meggyilkolása Nápolyban 1345-46 Zára ostroma és eleste 1347-48 az első nápolyi hadjárat 1350 a 2. nápolyi hadjárat 1351 országgyűlés, AB megújítása 1352 magyar-nápolyi béke 1356-58 magyar-velencei háború 1358 zárai béke 1364 Kis Károly herceg Mo-ra kerül 1367 a pécsi egyetem alapítása 1369 a pozsonyi királytalálkozó 1370 I. Lajost lengyel királlyá koronázzák 1375 a havasalföldi hadjárat 1378 a

városbíróság a tárnokmesteré 1384 bárói felkelés Erzsébet uralma ellen 1385 Károly-párti országgy., Zsigmond elmenekül, Mária lemond a trónról 1386.feb7 Erzsébet hívei meggyikolják Kis Károlyt júl.25 Horváti János elfogja a két királynőt 1387.jún4 Zsigmond hívei kiszabadítják Mária királynőt 1389 a rigómezei csata 1390 az első török betörés Mo. területére 1395 Mária királynő halála 1396 a nikápolyi vereség 1397.okt a temesvári országgyűlés 1401.ápr28 a bárók lefogják Zsigmondot okt.29 Zsigmond kiszabadul a fogságból 1402 Timur Lenk megveri Ankaránál a törököket 1403.jan-okt a bárók felkelése Zsigmond ellen 1404.ápr6 Zsigmond kir-i engedélyhez köti a pápai bullák kihirdetését 1405 Zsigmond „városi dekrétuma” 1408 Zs. megalapítja a Sárkányrendet 1410 Zsigmondot római királlyá választják 1414-18 a konstanzi zsinat 1415 Husz Jánost máglyahalálra ítélik 1417 a magyar királyok főkegyúri

jogának megerősítése 1419 Zs. Mo-hoz kapcsolja Szörényt, végvárrendszer kiép 1420 elveszik Dalmácia 1427 Zs. birtokbaveszi Nándorfehérvárt 1428-34 huszita hadjáratok É-Mo.on 1429 Zs. a Német Lovagrendre bízza a Szörényi bánságot 1433 Zsigmondot IV. Jenő császárrá koronázza 1434 a táboriták veresége Lipanynál 1435 a pozsonyi országgyűlés 1437.szept16 a Kápolnai Unió (székely,szász,magyar) 1440 II. Murád sikertelenül ostromolja Nándorfehérvárt 1442 Hunyadi legyőzi Mezid béget és a ruméliai beglerbéget 1443.okt-1444jan a „hosszú hadjárat” 1444.aug4 I Ulászló szegedi esküje aug.15 a váradi „hamis” béke 1444.nov10 a várnai csata 1445 7 főkapitányt választanak 1446 Hunyadit kormányzóvá választják 1448 Hunyadi veresége Rigómezőnél 1452 megszűnik Hunyadi kormányzói megbízatása 1453.máj29 Konstantinápoly eleste 1455 Kapisztrán János Mo-ra jön, hogy ker. háborút vezessen 1456.júl4 elkezdődik

Nándorfehérvár ostroma júl.22 Hunyadi győz Nándorfehérvár alatt aug.11 Hunyadi pestisben meghal 1457 halálra ítélik és kivégzik Hunyadi Lászlót 1458.jan12 a szegedi egyezség (Szilágyiak-Garai L) jan.24 Mátyást királlyá választják 1462 Jan Giskra kiegyezik Mátyással 1463.júl19 a bécsújhelyi béke (Mátyás-Frigyes) dec.25 Jajca elfoglalása 1464 megkoronázzák Mátyást a Szt. Koronával 1467 erdélyi felkelés Mátyás ellen 1468 Mátyás elkezdi cseh háborúját 1469 a cseh katolikusok Mátyást cseh királlyá koronázzák 1471 a Vitéz-féle összeesküvés 1473 az első nyomtatott könyv Mo-on (Hess András) 1474 Mátyás és Ulászló Boroszlóban fegyverszünetet köt 1476 Szabács elfoglalása 1479 a kenyérmezei csata 1482 5 éves török-magyar fegyverszünet 1485 Mátyás elfoglalja Bécset 1486 Mátyás nagy törvénykönyvének kiadása 1487 Bécsújhely elfoglalása 1490.ápr6 Bécsben meghal Mátyás 1491 pozsonyi béke Ulászló és a

Habsburgok között 1495 a Fugger-Thurzó cég alapítása a réz kitermelésére 1498 név szerint becikkelyezik a bandériumtartásra köteles bárókat, 16 nemes a királyi tanácsban 1500 II. Ulászló csatlakozik a pápa, Velence és a francia király törökellenes szövetségéhez 1505 az ún. „rákosi végzés”, külföldi nem lehet király 1510 Mo. csatlakozik a Cambrai-i ligához 1511 Mo. csatlakozik a fr ellenes „Szent Szövetséghez” 1512 Bakócz Tamás elveszíti a pápaválasztást 1513 a pápa Bakóczot legátusként Mo-ra küldi ker. hadjárat szervezésére 1514.ápr24 Bakócz kinevezi Dózsa Gy a ker had élére máj.24 Bakócz felfüggeszti a ker hadjáratot júl.15 Dózsa serege megadja magát Temesvárnál 1515 Miksa császár és Ulászló házassági megállapodása 1520 a szultán követét Budán őrizetbe veszik 1521.aug29 Nándorfehérvár eleste 1523 a budai orsz.gy elrendeli a lutheránusok megbüntetését 1525 hatvani orsz.gy,Werbőczyt

kinevezik nádorrá 1526.ápr23 Szulejmán elindul Mo ellen ápr.24 a rákosi orszgy kezdete júl.20 II Lajos elindul a török ellen aug.29 a mohácsi csata