Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Ezoterikus buktatók, az ezoterika árnyoldalai

Adatlap

Év, oldalszám:2003, 20 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:205
Feltöltve:2009. július 23
Méret:105 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Ezoterikus buktatók, az ezoterika árnyoldalai. Ezoterika fogalma, meghatározása: Az okkultizmust, az okkultistákat az idők folyamán a rohamosan terjedő, sok esetben pszeudo-okkult, ál okkult irodalom, valamint a média segítségével sikerült lerángatni a sárba, befeketíteni, és hiteltelenné tenni. Ez az állapot sok esetben a nem-tudáson, a szenzáció hajhászáson, de nem utolsó sorban a pénzszerzésen alapuló magatartásból alakult ki. Ezért az utóbbi években az ezotéria, ezoterikus kifejezéseket a lényeg félreértésével, sok esetben félremagyarázásával használják. Az ezotéria, ezoterikus kifejezés a görög esotericos szóból származik és azt jelenti, hogy „belső”, rejtett, titkos. Ennek ellentéte az exoterikus vagy egzoterikus, ami külső-t, nyilvánost jelent. Tehát ami nyilvános, az nem ezoterikus Azonban sajnálatos módon sok esetben előfordult, hogy a szimbolikus, allegorikus történeteket a történelemre vetítették ki,

és megtörtént eseménynek tekintettek olyan szimbolikus tanmeséket, amelyek úgy valójában sohasem zajlottak le. Erre azután egész világ- nézeteket, teológiai iskolákat, nevelési módszereket építettek. Pedig az egész – vagy sok minden – a kiindulási pont lényegének félreértésén alapult. Arról már ne is beszéljünk, amikor szándékosan meg is másítottak ilyen történeteket és eseményeket, hogy megfeleljenek a terjedésük idején – és később is – uralkodó politikai és gazda- sági érdekeknek, és eszmei hátteret biztosítsanak nekik. Ilyenekből lettek a dogmák, később az ideológiák Az új tanokat elsőként megfogalmazó tanítónak vagy tanítóknak, és indulásukkor minden nagy vallásnak, vagy fontos irányzatának voltak ezoterikus, vagyis belső tanításai, amiket az első tanítók az átlagosnál magasabb szellemi szintre fejlődött tanítványaik vagy követőik szűkebb körének tanítottak. Ezeknek a tanítványoknak

az elméje, az intellektusa és főleg az intuíciója az átlagos működési szinten túl, magasabbra fejlődött. Az igazán ezoterikus tudást sohasem tanították a beavatatlanoknak. Az ezoterikus bölcseletek, tanítások olyan misztikus és szent tanítások, amelyeket a jellemben, erkölcsileg és etikailag magas szintre emelkedett tanulmányozóknak tanítottak. Minden korban voltak, akik tudtak róla. Ezeket a misztikus és szent tanításokat a magas szintű és méltó jellemű tanulmányozók számára tartották fenn korszakokon át. Az ezoterikus tanítások az Ősi Bölcsesség belső részeként az egész emberiség közös kincsét alkotják. A nagy szellemi Tanítók közvetlen átélésből és tudásuk alapján adták tovább, hogy tanítványaik révén az így továbbadott meglátások és bölcsességek később elterjedt tanokká, vallásokká váljanak. Ezeket azonban már általában egzoterikus formákban fejezték és fejezik ki. Az egyik vagy másik

elterjedt vallásban vagy bölcseletben a hangsúly lehetett másutt, ezért vannak néha a látszólagos ellentétek, ellentmondások. Mindez azután azzal is tovább bonyolódott, hogy a szervezett egyházak mindent elkövettek az általuk képviselt tanok terjesztése és minél nagyobb tömegek általi elfogadtatása érdekében. Ez sok esetben odáig ment, hogy egyedül üdvözítő tanok birtokosainak jelentették ki magukat. Mindez nem csak az egyes vallások egyházaira érvényes, hanem az egyre szaporodó „ezoterikus” irányzatokra, irodalomra, esetleg szervezetekre is. A valódi, igazi ezoterikus tanítások ősidők óta nagy emberek, igazi látnokok és bölcsek őrizetében voltak, és ahogy a helyzet valamint az emberek érettebbek lettek, részeket adtak ki az ezoterikus tanokból, vagy adnak ki ma is. A valóban ezoterikus tanokat soha nem írták le, de még elmondani is alig lehet, mert meghaladják az emberi intellektus képességeit, mivel nincsenek

megfelelő mentális fogalmaink, még kevésbé megfelelő szavaink. Amint korábban már idéztük, mind az igazán okkulthoz, mind az ezoterikushoz a megfelelő kulcs az intuíció, ami annyival más és magasabb rendű képesség, mint amennyivel például más az elme és az érzelmek működési szintje és tartalma eltér egymástól. Azt a bizonyos kulcsot, az intuíciót viszont csakis a megfelelő jellembeli, erkölcsi, etikai tisztaság irányába tett kitartó és állandó emberi fejlődéssel és erőfeszítésekkel lehet elérni. „Az ember Isten természetéből van”, vagyis az isteni világosságból, létből, lényegből származik. Annak része, és az ember legbensőbb, legmagasabb természetében és eredetében az istenitől soha el nem szakadt, el nem választható, tehát éppen úgy örök és halhatatlan. Fanatikusok, túlkapások: - - - - Szent helyek felülértékelése. Állandó vándorlás, vezeklés, csodák várása, visszaigazolás. Állandó

meditáció éjjel – nappal, 3 órás alvással. Nem megoldás az „erdőbe” történő elmenekülés, a problémákkal szembe kell nézni és megoldani. Meg kell felelni a földi törvényeknek és előírásoknak, a „városban kell szentnek és tisztának maradni”, nem az erdőben elzárva mindenkitől. Nagy félreértés az „Istennel történő közvetlen kapcsolat”. Mindenkiben van mediális készség, és ez egyénre szabott. A mediális üzenetek jöhetnek a sötét oldaltól is megtévesztés miatt, vagy egy alacsony szintű szellemtől. Meg kell győződni mindig az üzenet tisztaságáról és mondanivalójáról, mert általában ezek kis közösségeknek szólnak vagy az egyénnek. Nincs kiváltságos médium, csak Istent szolgáló Nincs senkinek külön telefonvonala a Teremtőhöz! Fanatista: állandóan magára gondol, mindent túlzásba visz. Önsanyargató életet él, sokat mantrázik, böjtöl, kemény edzésprogramok, ideje nagy részét ez teszi ki,

szinte elhanyagolja a földi kötelességeit, itt a családi kötődések is szerepet játszanak, mert elhanyagolja emiatt azokat. Rendszeres túlzásba vitt böjt, zarándokutak Képes az önsanyargatást olyan mértékig fokozni, ami akár a halálát is okozhatja. Misszionárius: Hasonló egy kicsit a fanatistához, mindenkit meg akar téríteni. Azt hiszi, hogy akkor megváltja ezzel a világot Sokszor erőszakosan teszi mindezt, és ezzel árt a legtöbbet tudattalanul a szent Ügynek, mert ezzel sok olyan embert elriaszt az útkereséstől, aki már hajlana valamilyen formában Isten és a láthatatlan szellemi világ felé fordulni. Sokszor kezdő ezoterikusok is ebbe a hibába esnek, de ez kicsit törvényszerű is, mert mindenki meg akarja osztani örömét és megtapasztalását a másikkal, csak azt felejti el, hogy az egyéni megtapasztalást nem lehet átadni, bármennyire is szeretnénk. Jézus Zen tanításaiban van megemlítve az a példa, hogy hiába szeretünk valakit

annyira, hogy az életünket is feláldoznánk érte, ha éhes nem tudunk helyette jóllakni, és neki kell megérnie arra, hogy megéhezzen és jóllakjon. Ez a szellemi szabad akarat alaptétele, nem szabad beavatkozni, csak ha kéri, de ha kéri, akkor segíteni kell. A misszionárius áldozata sokszor nem tud menekülni előle, üldözi állandóan. Vannak olyan vallási irányzatok is, ahol ezt szent kötelességnek gondolják és zaklatják az embereket a Bibliával a kezükben és állandó folyóiratokkal, levelekkel, programokkal. (Szcientológiai Egyház, Jehova tanúi) Minden esetben csendesen szabad a tevékenységünket végezni, az nem baj, ha tudják rólunk, hogy miképpen gondolkozunk, és tudják, hogy segítségét hozzánk fordulhatnak, de nem szabad a Szent Tanokról mindenkinek és mindenhol beszélni! „Ne szórjuk gyöngyöket a disznók elé” (Máté evangéliuma) Arról nem is beszélve, hogy akinek nincs „füle, hogy meghallja”, az úgysem érti

amit beszélünk! - Inkvizítor: Olyan fanatikus, aki a gyengébbeket terrorizálja. Bűntudatot képez, állandóan szidja, vagy a nagy hangjával parancsolgat és osztja a tanácsit úgy, hogy a saját tudását állítja be az egyetlen legbiztosabb tanításnak. Gyakori mondatai: „Nézz már magadba!” „Engedd már el a félelmeidet” „Ha érted miért csinálod még mindig?” Szeretet és fényt hirdetve porig alázza a gyengébbek önbizalmát (főleg a nőkét). Parancsolgat, Mesternek tünteti fel sokszor magát, közben leszívja az energiát másokról. Elmondja helyetted, hogy mit kell látni és ha nem azt látod, akkor lekicsinylően megaláz – sokan inkább emiatt hazudnak a kedvéért. Mindenki tudja, hogy a betegségek nagy része lelki eredetű, egy része karmikus, másik része figyelmeztetés, de vannak olyan betegségek is amiket elkerülhetetlenül elkapunk, de hamar kigyógyulunk belőle. (influenza, apró fertőzések A Földön élünk és nem tudunk

mindent elkerülni. Aki sáros helyen él, az akarva akaratlan bepiszkolódik) Az ilyen inkvizítor áll a kórházban a becsövezett lélegeztető gépen lévő barátja mellet és sziszegi a fülébe: „ Hát kellett ez neked, miért csináltad ezt magadnak?” Javaslom, hogy az ilyen Mestereket, barátokat sürgősen felejtsük el. - - Fejlettségi versenyek: ki tud többet, „az én igazságom a legbiztosabb forrásból származik” Ezekben a fejlettségi versenyekben sokan elfelejtik, hogy mindenki az Útkeresés és tanulás bizonyos szakaszában van, mint egy iskolában. Nem megy oda ott sem egy 8. osztályos a 2 osztályoshoz, hogy Ő mit tud, mert tudja, hogy majd mindenki elvégzi ugyanazt az iskolát, csak idő kell hozzá. Miért lenne ez különb az ezoterikus tanításoknál? Egymásnak kell segíteni és nem a másikat lenézni, különbnek lenni nála, vagy különbnek feltüntetni magunkat. Sokan azt hiszik, hogy ha valaki gyógyító, akkor az milyen komoly és

különleges ember. Arra nem is gondolnak, hogy a gyógyítás egy beavatás és nagy felelőséggel jár. Ilyen a tanítás is, ahol csak nagyon komoly és igaz tanokat szabad elmondani, erre a Bibliában is van utalás. Sokan irigylik a látókat, de eszükbe sem jut, hogy a látás milyen félelmetes tud lenni, és nem biztos, hogy olyan jó dolog látni! Lakásba túlzásba vitt tárgyak: Sokan azért mert erre az útra léptek azt hiszik, hogy ezt törvényszerűen a lakásuk kialakításban is érvényesíteni kell. Tele van a lakás ezo képekkel, Szentek képeivel, hatalma házoltárral, a füstölők szagától már rosszul lehet lenni. Nincsenek székek csak párnák, a vasárnapi ebédet is a földön lehet elfogyasztani törökülésben. Fontos a Feng-sui szerepe és ezeket figyelembe sem veszik sokszor, holott pont nekik kellene erre odafigyelni. Lehetnek mandalák, lehet házi oltár is, lehetnek szép és kellemes közérzetet kialakító képek, csak nem szabad

túlzásba esni, főleg akkor, ha társunk, akivel együtt élünk nem osztja a nézeteinket. Ilyenkor kis házi oltárunkat a fiókban tartjuk, és ha szükség van rá, pillantok alatt elővesszük és felépítjük kis szentélyünket, mert annyit tudni kell, hogy az igazi templom bennünk van, a szívünkben! Nagyon fontos az egyensúly megtalálása. „Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.” Ügyeljünk a normális időbeosztásra, ne hanyagoljuk el a földi dolgainkat. Az igazi ezoterikust onnan lehet felismerni, hogy kiegyensúlyozott, megtalálta a harmóniát a fizikai világ és a láthatatlan világ nehézségei és kincsei között! Meditációk, ál- képek létrehozása: Mint említettem a meditációt nem szabad túlzásba vinni. Naponta, ha van lehetőségünk és megtehetjük reggel és este elvonulva 20-20 percet próbáljunk meg meditálni. A meditáció belső és személyes dolog, nehéz az élményeket

másokkal megosztani, de lehetnek (sőt vannak) azonos élmények, megtapasztalások. Nagyon fontos tudni azt, hogy a meditáció rendszeres gyakorlásával lehet elérni bizonyos eredményeket, lehet, hogy van akinek azonnal történik valami, van akinek évek kellenek hozzá. Nem szabad elkeseredni, ha nem lesz valami csodálatos élményben részünk azonnal, vagy talán soha (aki napi rendszerességgel meditál, azért annak lesznek megtapasztalásai!). A meditációnál sokan dicsekszenek, hogy mi mindent láttak, mondják sorba az élményeiket, szinte lelkiismeret furdalást okozva bennünk, hogy nekünk miért nem sikerül? A meditáció élménye egy csodálatos, egyedi, elmondhatatlan élmény. Hasonlít a Halálközeli Élményt átélt emberek elbeszéléseihez, amit rendszeresen úgy kezdenek: „tulajdonképpen el sem lehet mondani szavakkal azt az érzést.” Ilyen a meditáció élménye is, aki nagyon sok élményt mesél és oszt meg velünk napi rendszerességgel az

valószínűleg az álmaiba avat be minket és azt meséli el, amit látni szeretne! Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet elmesélni valóságos meditatív élményt, csak nem kell mindent elfogadni fenntartás nélkül! Meditáció alatt jönnek olyan képek is, amik nem valóságosak, félrevezetés miatt kerül be agyunk rejtett „vetítővásznára”. Minden képet meg kell vizsgálni, elemezni kell. A valós információk sokszor alig észrevehető képekben vannak elrejtve Sokan álnak fel egy meditáció után büszkén, hogy: ”most már mindent értek, megértettem a Törvényt!” Közben csak becsapja őket a csoportos meditáció élménye, energia áramlása, és pont ezek képesek a legtöbbet beszélni a meditációról, kiszínezve azt, mindig hozzátéve valami fontosat, vagy a saját utjukat különlegesnek beállítva. Ezeknél az embereknél még előfordulhat az ezoterikus gőg is, mint sok más estben is. Pedig csak az elme játékának áldozatai. Ha nem

történik velünk semmi különleges a meditáció alatt az sem okoz gondot, mert szívünket és lelkünket, valamint elménket lecsendesíti, és ezzel egy komoly gyógyítási folyamat veszi kezdetét. Megfigyelhető, hogy a rendszeresen meditálók között kevesebb a stresszben élő, az ideges és beteg ember. Meditációban előfordulhat tudatosan vagy véletlenül testelhagyás is. Nekem eddig több alkalommal véletlenül történt meg és csodálatos érzés volt, pár másodpercig tartott. Hasonló élményekről számoltak be a barátaim is. Sokan annyira különlegesnek tartják, hogy a teljes szabadidejüket ennek a gyakorlásával töltik, mert valami különleges élményt szeretnének átélni, vagy különlegesek szeretnének lenni, és közben arra nem is gondolnak, hogy minél jobban vágynak rá és minél több energiát fektetnek bel, annál messzebb kerülnek tőle sokszor. A testelhagyás egy beavatás része, mely szellemi segítséggel történik, egy

szintet el kell érni ahhoz, hogy ennek részesei lehessünk. Addig, míg belülről nem érünk rá meg, addig csak felesleges időpocsékolás a gyakorlatok elsajátításának kísérletezése. Persze vannak jó könyvek ebben a témakörben, de más ez elmélet és más a gyakorlat. Halál: Nagy részünk tisztában van azzal, hogy lelkünk a halál pillanat után azonnal élni fog, némelyikünk (én magam is) megtapasztaltam, hogy a halál után van élet. De! Sokan hangoztatják, hogy mennyire nem félnek a haláltól, sokszor próbára teszik a sorsot, hogy olyan helyzetekbe viszik szándékosan magukat, hogy meg akarják tapasztani az „előre elrendeltetett halál” fogalmát, és életüket emiatt rendszeresen veszélyeztetik. Abban reménykednek, hogy ők úgysem tudnak meghalni, mert még nincs itt az idő! Ez egy nagy tévedés! A reinkarnáció egyik alapja, hogy a földön megtapasztaljuk rossz döntéseink eredményét, és ennek ugyanúgy részese a fizikai

test megszüntetése, így csak annyit tudok mondani, hogy „ne kísértsük a sorsot” Mindenki fél a halál pillanatától, még az is, aki tudja, hogy utána tovább fog élni. Nem tudja, hogy fájdalmas lesz-e az átmenet, azért csak egy számára a fizikai világból nézve idegen helyre kerül, és próbára van téve a HIT-e, hogy valóban úgy van-e minden, ahogyan azt megtapasztalta és átélte. Temetés: sokan nem tudják, hogy egy temetésen hogyan kell viselkedni. Amikor meghal valaki a hátramaradt embereknek nem nyújt nagy vigaszt, ha teli szájjal vállunkat rángatva elmeséljük, hogy: „ ne aggódjon, nem halt igaziból meg, szelleme azonnal tovább él , és különben is minek nyavalyog itt a koporsó mellett!” Lehet segíteni utána. Meglátogatni, felvilágosítani, megvigasztalni, de csak diszkréten, és csak akkor ha elfogadja, esetleg kéri. Mindenkit bánatossá tesz a szeretette halála, még a nagy ezoterikus tanítókat is, mert hiányzik a

szeretet lény fizikai közelsége, hangja, kisugárzása, a megszokás, hogy együtt vannak nap mint nap. Ráadásul sok ember elfordul ilyenkor Istentől, hogy „nincs Isten, mert elvette tőlem azt, akit szeretek” na egy ilyen emberhez menjünk oda, hogy „minek nyavalyog!” A Halál egy szép, megszentelt dolog, amit régen örömmel fogadtak és ünnepelték. Jobb létre szenderült, és ezt mindenki tudta. A mai korban lett csak gyász belőle A halotti torban régen ünnepeltek az emberek, de a mai napig is sok helyen így történik. De ez nem ok arra, hogy mi is táncoljunk a temetésen! Szellem (halott) idézések. Spiritualitás és spiritizmus közötti alapvető különbség: Spiritizmusnál szellemet idéznek különböző segédeszközök segítségével, vagy tárgyakat apportálnak egyik helyről a másikra. Itt nagyon sok olyan szellem van jelen, mely a sötét erőt képviselik, vagy alacsony szintű ártó szándékú szellemek. Spiritualizmus esetében egy

magas szintű tanító szellem segíti a szellemi kör munkáját komoly védelemmel ellátva. Nincsenek szellemidézések, mediális úton szellemi közlések jönnek a másik világból, amik a tanításunkat és előrehaladásunkat szolgálják, magyarátokkal szolgálnak, válaszolnak kérdéseinkre. Halottidézésnél törekedni kell arra, hogy csak beavatott szakember segítségével történjen, de ha lehet, akkor inkább kerüljünk el minden ilyen spiritiszta formát, kísérletezést! Pozitív – negatív gondolkodás mód: Mindenben a jót kell nézni, még akkor is, ha rossz történik velünk. Minden rossz egy magtapasztalás és azt kell keresni benne, hogy milyen figyelmezetés a számunkra. Ha megtaláljuk a választ rá, akkor már egy nagy lépést tettünk előre, és legközelebb el tudjuk kerülni. Nagyon fontos, hogy ne csak a látásmódunkkal, hanem a gyakorlatban is éljük meg a pozitív gondolkodásmódot. 1. Nem szabad senkit sem szidni, ha bajt

csinál, ne mondjunk rá rosszat 2. Ha lehet inkább dicsérjük a másikat ne alázzuk meg, hogy ügyetlen stb Nagyon fontos ez egy tanuló gyerek esetében például, akinek az önbizalmát lehet ezzel növelni. 3. Ne mondjunk olyanokat, hogy „ez neked soha nem fog sikerülni”, még akkor sem, ha ezt tudjuk, maradjon a mi titkunk! Lehetne még folytatni a sort, a kimondott szó ereje hatalmas és a saját, valamint a körülöttünk lévő emberek közérzetét tudjuk javítani, megemelni a rezgésszintjüket. A pozitív gondolkodásmód elsajátításával magunknak segítjük a legtöbbet! Beavatások: Egy tanítványnak erkölcsileg, tudatilag, szellemileg kell fejlettnek lennie ahhoz, hogy megkaphassa a tudást és az működhessen is a gyakorlatban. Ezt minden igaz tanító tudja Igazi beavatást földi ember nem tud elvégezni, csak rávezetni a tanítványát a megfelelő útra, és a beavatást a szellemvilágból kapja (belső Mester, felettes Én, stb) Sok hétvégi

beavatáson szinte sugallja a tanító (Mester) nekünk, hogy kiválasztottak vagyunk, nem ok nélkül vagyunk most nála, és az Ő feladata elvégezni a beavatást, mert Ő ezért jött a Földre. Nem szabad ötvözni, keverni a spirituális irányzatokat, ezek önmagukban is kiválóan működnek. Külön – külön meg lehet tanulni azokat, ha szükséges Nagyon fontos dolog, hogy nem lehet egy hétvégén elsajátítani azt, amit előttünk mindenki évekig, vagy évtizedig tanult és gyakorolt. A hétvégi beavatások akkor működnek csak, ha egy hosszú tanfolyam zárásaként a földi tanító elvégzi az utolsó simításokat a tanítványon, és a beavatás a hétvégére esik, mert ünnepélyszerű lesz, a tanítványok tiszteletére, mert kiérdemelték! Sokan azt hiszik, hogy egy hétvégén megvilágosodtak. Kaptak egy kicsi szeletet a láthatatlan világból, és azt hiszik, hogy ezzel megváltották a világot azonnal. „Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a

keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni” (Tamás evangéliuma) Minél többet tanulunk, rájövünk, hogy annál kevesebbet tudunk. Egyre tágul majd számunkra a Világegyetem, a Kozmosz, és rájövünk, milyen hatalmas rendszerben élünk, melynek egy apró, fontos porszeme vagyunk! El kell tudni fogadni magunkat olyannak amilyenek vagyunk. A testünket magunk választottuk, a karbantartására ugyanúgy időt kell fordítani, mint lelkünk ápolására. Épp testben épp lélek! De el kell tudni fogadni azt a testet amit választottunk, mert feladatunk végrehajtásához ez a test a legmegfelelőbb. Testünket át lehet alakítani, ahogy feladatunk változik, és lelkünk fejlődik, átalakul. Istenem, adj erőt, elfogadjam azt, amint változtatni nem tudok, Kérlek segíts, hogy változtatassak azon, amin változtathatok! És adj bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közötti

különbséget. Ámen. Gyógyítók, gyógyítások, tanfolyamok, ezoterikus ágazatok. Gyógyítani megfelelő képesítés, tanulás és beavatás után lehet. Sok olyan gyógyító van aki pénzért gyógyít, kihasználva a tehetetlen betegeket, akik mindent megtennének gyógyulásuk érdekében. (Ilyen volt a győri gyógyító is, aki rózsaszín csekk befizetésével a távolból még AIDS-et is gyógyított! Jelenleg a börtönben ül, de milyen sok életet tett tönkre, és mennyi ember halálát hozta előre, mert azok lemondtak a megfelelő gyógyítási módról!) Saját rossz tapasztalom az Elixír Gyógyító központban volt, ahol szinte semmi nem történt velem, és a gyógyító az összes lehetséges hibát elkövette a kezelés alatt, ami elkövethető volt. Nem érdekelte a problémám, mellette más beteggel foglalkozott miközben „kezelt” (és amiről nem is tudtam!), és akarva – akaratlan tanúja voltam intim beszélgetésüknek, majd egy

különleges és hátborzongató kúrára történő felhívással elengedett, miután kifizettem a nem olcsó „kezelést”. A gyógyítók két részre oszthatók. 1. Van, aki beavatásként a gyógyítást megkapta a felső szellemi vezetéstől, látja a betegségeket, érti a működésüket, tudja a gyógymódot, sokszor anélkül, hogy értene az emberi test felépítéséhez. Sokan látják a betegségeket egy ránézésre, mások gyógyító energiát tudnak előállítani és küldeni akár a távolba, anélkül, hogy tanulták volna valahol. Sokan látják a véráramlást, a rákos gócokat, röntgen szemük van, és nem tudják, hogy miért, de a kezükből irányuló energiától a beteg meggyógyul. (Ilyen volt az alföldi birkapásztor, aki a görbe bicskájával szürke - hályogot gyógyított, vagy Daszkalosz, a ciprusi mágus) 2. Tanult gyógyítók, akik iskolában megtanulják a természetgyógyászati gyógymódokat és annak gyógyítási lehetőségeit. Ezek

a gyógyítók is csak felső beavatás utján fognak tudni rendesen, hatékonyan gyógyítani. Minden gyógyítás alapja a lélek gyógyítása, e nélkül nem lehet igaziból beteget gyógyítani, mert az esetleges gyors javulás után a betegség visszatérhet, mert a kiinduló ok nem lett megszüntetve. Nagyon fontos a karmikus betegség fogalma is, ebben az esetben nem lehet a beteget meggyógyítani, de sok gyógyító ezt nem ismeri fel, és nem ismeri meg! Sajnos, van aki felismeri, de a pénzért tovább gyógyít, kiszedve betegéből mindent, amit ki lehet. Nagyon sok jó, és hatékony gyógyítási mód van, az emberek rájöttek, hogy a kemikáliás gyógyítási mód sok esetben csődöt mondott, és a természetgyógyászati módszerekkel nagyobb hatásfokot lehet elérni, és sokszor a teljes, végleges gyógyulást. (lásd a lélek gyógyítása) Ha valaki gyógyítani kezd, azzal a tudattal kell élnie és felelőséggel, hogy hibás kezelés esetén halált is tud

okozni, aminek komoly karmikus következményei lesznek! Fontos dolog a gyógyításoknál, hogy miután különböző felépítésű lelki és fizikai lények vagyunk, nem mindenkinek felel meg ugyanaz a gyógymód, így mindig meg kell keresni a nekünk legmegfelelőbbet, nem szabad elkeseredni, ha valamelyik nem válik be, de nem is szabad mindenáron ragaszkodni egyfajta gyógyulási lehetőséghez. Meg kell nézni a gyógyító személyét, fontos a kölcsönös szimpátia, és csak azért nem kell elmenni egy gyógyítóhoz, mert a barátunk is odajár, mert lehet, hogy a barátunk és egy rossz ösvényen jár! Akkupuntura: Nagyon hatásos és jó gyógymód, ha szakértő kezében van a kezelés, és nem egy botcsinálta, rosszul kitanult ember végzi. Vannak fájdalmas részei is a kezelésnek, újabban alkalmaznak emiatt lézeres beavatkozást, az idegvégződéseket, találkozási pontokat stimulálják, működtetik. Talpmasszás: A talpban megtalálható minden szerv

idegvégződése, és ezeknek a masszírozásával beindítják a beteg szerv működését. Az igazi lábmasszás fájdalmas első időben, majd a szerv javulásával a fájdalom csökken. Nagyon fontos tudni, hogy vannak veszélyei is, mert ha a talpmasszőr nem ért hozzá, akkor a szerveket rossz sorrendben indítja be, felerősít olyan működést, aminek csökkeni kellene, akkor komoly bajokat tud okozni. (Vannak speciális kezelések is. A Vargha intézetben komoly gyakorlati tapasztat útján a talpon felmérik az összes betegséget, majd tudják azokat nagy hatékonysággal gyógyítani. Ilyenek pl. gerincbetegségek pánikbetegségek is, és még sok minden) Radioesztézia: Veszélyes vízerek, Hartman csomópontok felmérése, sugárzások feltérképezése, védekezési módok. Ilyen veszélyes források az elektromos készülékek, mikrohullámú sütő, TV, rádiótelefon, nagyfeszültségű vezetékek stb Fontos ebben az esetben is az egyéni hozzáállás, mert sokan

a védekezést túlzásba viszik, az egész lakás le van takarva védőponyvával az elektro szmog miatt, szinte lakhatatlan a lakás. Figyelni kell a felmérésre is, de nem szabad mindent elfogadni, a saját lakásomat három ember három féle képen mérte fel és rajzolta meg az elektromos térképet, egy évig az erkélyajtóban aludtam egy matracon, a kényelmes ágyamtól 2 méterre! A vízerek felmérésben Kovács András végzett nagyon jó hatásfokú eredményeket, és ezeket oktatja a mai napig. Pszichotronika (szellemgyógyászat) Nagyon jól működő gyógyászati eljárás, de itt is fontos, hogy a betegség kiinduló pontja is meg legyen gyógyítva (lélek), és fontos figyelembe venni, hogy karmikus betegség lehetőségét is. Miután negyedik dimenzióban történik a gyógyítás, idő kell ahhoz, hogy a fizikai testbe átíródjon a megfelelő információ. Sokan azonnali csodákat várnak Vannak gyors gyógyulások, mint minden folyamat, ez is

kiszámíthatatlan. Reiki: Csodálatos dolog, mindenkinek el lehet sajátítatnia az energia áramlását. Sok gyakorlat kell hozzá, általában a tanító elvégez egy beavatást, de itt is tudni kell, hogy az igazi beavatást csak a felső erőnk adhat, e nélkül nem működik a dolog. A Reiki alkalmazásával képesek vagyunk öngyógyításra, barátaink, családtagjaink gyógyítására. Több fokozata van, attól függően, hogy mennyire sajátítottuk el a gyakorlást és a tanulást. Ezért is fontos kiemelni, hogy nem lehet megtanulni 3 hétvégén a Reiki 1-2-3 fokozatot és beavatást nyerni! Sok ember a pénzért tanfolyamot szervez, mert ráérzett az elvi működésére, és megtévesztve másokat árulja pénzért a félig megszerezett tudást, és sokszor ezzel lejáratja az igaz eszmét! Ez érvényes minden gyorstalpaló hétvégéi tanfolyamra és beavatásra. Jósok, jóslások, szerelmi kötések: Nagy részük beavatatlan, pénzért, megélhetésből

dolgozik, mert ki tudja használni az emberek hiszékenységét. Ilyenek a szerelmi kötésekkel foglalkozó jósok nagy része, a TV-ben megkeresték egy riportban a „nagy” jósokat, akik hirdetnek minden újságban, letesztelték a szerelmi kötéseiket, és egyik sem jött be, nem működött. Ilyen esetben a jós előad valamilyen ezoterikus értehetetlen szöveget, amivel megmagyarázza, hogy mi volt a gond, és mi nem működött. Főleg nők az ügyfelek, mert egy szerelmes nő mindent megtesz, hogy egy férfit megszerezzen, egy férfi bánatában inkább lemond a nőről és elmegy a kocsmába! Igaz jóslások, sorselemzések: Ide tartozik a Tarot kártya, Ji Ching, asztrológia. Az asztrológiáról később mesélek A kártyavetés és a Ji Ching is csak a beavatottak kezében működik. Viszont nagyon jól működik, ha igaz kézben van. Nagyon fontos, hogy ezek olyan utalásokat, jóslásokat tartalmaznak, melyek útjelzői életünknek, és segítenek bennünket.

Fontos dolog a jóslásoknál, hogy a szellemvilághoz nem lehet naponta „becsöngetni” újabb tanácsért, mert ezek a jóslások hosszabb időre szólnak, és ha naponta vagy hetente „zaklatjuk” a szellemvilágot feleslegesen, egy idő után téves információkat fognak közölni szándékosan. Erre hívta fel a figyelmemet többek közt Müller Péter is. Asztrológia. Komoly tudomány ág, évezredes múlttal és tapasztalattal, megfigyelésekkel. Több ága van (pl. Karmikus asztrológia), elsajátítása több évbe telik, és az elemzésekhez szintén szükséges a személyes intuíció, amit a szellemvilág segítségével kapunk meg. Nagyon sokan számítógépes elemzéssel dolgoznak, anélkül, hogy értenék az asztrológia alapjait és működését, és ezek az elemzések annyira rosszak sokszor, hogy az egész elemzés félresikerülhet. Lehet alkalmazni a számítógépet a képlet kiszámításához, házak és korrekciók számításához. Minden olyan

számításhoz jó a számítógép, ami csak matematikai jellegű, és időt lehet vele megspórolni. (Daniel stúdió példája, állatasztrológiai elemzés kedvenceknek!) Sok ember a pénzért (mert jó üzletet lát benne) vesz egy programot, és abból készíti megtévesztve ügyfeleit az elemzésekkel, amik vagy sikerülnek, vagy nem. Az igazi asztrológus sok elemzést készít, párosul vele a megérzése, fontos a személyes kontaktus, és a beavatás. Fontos dolog a számunkra, ha készhez kapunk segítségként egy asztrológiai elemzést, és nem tetszik benne egy pár dolog, akkor ne keseredjünk el. A balgát vezetik, a bölcs pedig uralkodik a csillagjain! Az igazi asztrológus több ezoterikus tant komolyabb, mélyebb szintről ismer, és alkalmaz. Egy igazi sorselemző egyszerre több ágban elemzi ki a hozzá forduló embert, így teljes képet kaphat róla, valamint a különböző elemzések átfedései biztossá teszi a számára az elemzés tökéletességét.

Ilyen, amikor valakit Tarot kártyával – Ji Chinggel asztrológiai elemzéssel „megnéznek”, és ezek eredményei adnak egy igazi, megfelelő választ az egyén kérdésére. Ezek a tudományok mindenki számára elsajátíthatóak, de nagy türelem kell hozzá, és megfelelő kitartással egyszerre csak azt lehet észrevenni, hogy a dolgok elkezdenek működni! (Elérkezett a belső beavatás pillanata!) Tenyérelemzés: Nagyon jól működik, a tenyerünkből sok mindent ki lehet olvasni. Egyéb diagnosztizáló területek: Iriszdiagnosztika Hajszálelemzés Itt a szemből, vagy egy kitépett hajszálból lehet teljes értékű eredményt diagnosztizálni, mely vetekedik a legkiválóbb labor eredményekkel, de sok esetben nagyobb hatásfokkal. Egyéb területek Agykontroll: Nagyon jól működő programozási eljárás, az agy különböző szintjeinek megismerésével történik, nagy gyakorlatot lehet elsajátítani a beavatkozásra. Ilyen az öngyógyítás, mások

gyógyítása, agyunk működésének fokozása, „tárkapacitás” növelése. Vannak veszélyei is, amit sokszor nem mondanak el, mert rossz irányba is el lehet menni, lehet kárt is okozni azzal, hogy amikor rájövünk a működésére, akkor ne megfelelő erkölcsi szint esetén rosszra alkalmazzuk a megszerzett tudást. (Fekete mágia) Dianektika, szcientológia: Hasonló az agykontrollhoz, megfelelő veszélyei megvannak, mert komoly auditálásokkal beavatkoznak az agy működésébe, clear-nak nevezett programmal törlik a hibás információkat, és új információkat ültetnek be. Az egyén ki van szolgáltatva az auditornak, és sajnos szervezeti szinten vissza is élnek ezzel sok esetben. Sok országban az általuk alapított egyház szekta minősítést kapott, és ki vannak tiltva Könyvek, folyóiratok. Meg kell találni az egyensúlyt, nem szabad túlzásba vinni. Értelmetlen drága pénzért az össze folyóiratot, vagy ugyanabban a témában minden könyvet

megvenni. Érdemes nyitott szemmel járni, és nem szabad mindent elfogadni, ami le van írva! Nagy része magánkiadás, és ellenőrizetlen. Ilynek például sok esetben a mediális közlések közvetlenül Istentől vagy Jézustól. Különleges jelenések: Vannak rendkívüli dolgok, melyek arra jók, hogy akinek ingadozó Hite van, azt erősítsék valamely csodával, annak látványával. Ilyenek a szent helyek, vagy az annak nevezett helyek Nemrég a kezembe került egy magyarországi nagy látogatottságú kegyhelyről készült könyv, ahol leírják, (és személyesen el is mesélték akik ott jártak), hogy nagy kivetítőkön mutatják a csodát, ahol egy nő vonaglik Szűz Mária nevében, és sorra mondja önkívületben az üzeneteit. Hát én ezeket az üzeneteket elolvastam, és merem állítani, ha valaki egy kicsit elolvassa a Bibliát, és a földre veti magát ugyanazt tudja produkálni. Vannak valóban szent helyek, melyek üzenet értékűek, de nem szabad

mindennek bedőlni, és mindent elhinni. Fel kell tenni azt a kérdést is magunknak, ha egy hosszabb utazást tervezünk egy ilyen helyre, és nagyobb költséggel is párosul a látogatás, hogy szükséges-e a számunkra. Vannak olyan helyek, ahol időnként vannak valóban csodák, de nem állandóan. Sokan elmennek, és nem látnak semmit, de csak azért, hogy ne szégyenkezzenek bólogatnak, hogy „tényleg milyen szép és felemelő”. Na így terjednek sokszor a csodák, melyek nem láthatóak, de léteznek! Látó gyerekek, indigó gyerekek. Nagyon sok gyermek születik le komoly tudással, hogy felnőve segítse szüleit, környezetét, gyógyítással, rezgésszint emeléssel, tanácsokkal. Figyelni kell rájuk, és azért, mert esetleg mi magunk nem „látunk” a gyerekeket segítsük, építsük önbizalmukat, ne fojtsuk beléjük a tudást! Látók: A Látás beavatásként működik, valamilyen bizonyos feladatként kapják egyes emberek. Különböző szintű

látási területek vannak, ilyenek a halottlátók, vagy az akasha utazók. Az Akashának is különböző rétegei, fokozatai vannak, nem mindenki láthat egyszerre mindent az akasha utazók közül sem. Az igaz látót onnan lehet megkülönböztetni, hogy nem dicsekszik feleslegesen, csendes. Sokan irigylik a látókat, hogy milyen jó nekik! Ne irigykedjünk, nem olyan jó látni! Sok borzalmat is lehet tapasztalni, nagy a felelősség. Annyit még megemlítek, hogy az akashába nagyon kevesen tudnak betekintést nyerni, mert ez nem cél a földi feladataink között, így nem szabad feltétel nélkül minden látó élményét elfogadni és elhinni. Ezoterikus előadások, tanfolyamok: Vannak nagyon komoly tanfolyamok, ahol igaz tudást lehet megszerezni. Vannak ezoterikus „haknik”, ahol adnak valami felszínes tudást, ami semmire sem jó, de a hétvégéi tanfolyamok árát nagyon magas összeggel elkérik. Egy – egy tanfolyamon a szervező, előadó bezsebel több

millió forintot, és annyi tudást nem ad, mint amennyi egy 1000 Ft-os könyvben benne van. Sokszor a nevet fizetik meg! (Megemlíthető itt T. József tanfolyamai, H Zoltán (Dunakeszi) előadása és „hakni” felhívása, a soproni „tanító” semmit mondó előadásai, tájékozatlansága, felszínes tudása, . Oláh győri órásmester Petőfi sportcsarnokbeli előadása , szakrális királyfik tömege és Rózsa, a fekete erő!) UFÓ- k. Vannak és léteznek, a párhuzamos dimenziók közlekedését használják ki, emiatt vannak egyes helyeken nagyobb jelenségek, mert ott vannak a közlekedési útvonalak a dimenziók között. Ahogyan a szellemvilágban is léteznek rossz, alacsony rezgésű szellemek, és az emberek között is, az UFO-k között is megtalálhatók. Sok segítő szándékú ismeretlen is jön hozzánk, nagy részük az emberek számára láthatatlan marad. Sokan dicsekednek az UFO-s kapcsolataikkal, de ők ijednének meg a legjobban, ha

találkoznának egy igazi UFO-val! Általában Ők viszont ijesztgetnek másokat rendszeresen. (HZoli gyógyító esete) Sok gyógyító kap olyan energiát, amit az UFOk-nak tulajdonít, de helyesen a szellemvilágból származó energiának érdemes nevezni. Regressziós hipnózis: Előző életeink el vannak takarva előlünk, de vannak rá lehetőség, hogy betekinthessünk egy előző életbe tanulás, vagy gyógyulás céljából. Különböző fokozatai vannak a visszatekintésnek. Az igazi beavatott vezető a hipnózis alkalmával ugyanazt látja, amit a páciens, így teljesen életszerű, és hihető, amit látnak. Vannak, aki lemennek egy olyan agyhullám szintre, ahol szintén betekintést nyerhetnek, de nem biztos, hogy azt látják amit történt valóban, hanem lehet, hogy az agy játszik vele, és azt mutatja, amit látni szeretne. Meg kell gondolni, hogy érdemes-e regressziót alkalmazni, milyen célból szükséges, fontos-e nekünk? Nem ok nélkül takarták el

emlékeinket! Vannak veszélyei is, mert olyan téves információt is tartalmazhat, ami megzavarhatja elménket. Beállít gyilkosnak, vagy nagy - híres embernek, királynak és királynőnek, és sok ember felveszi azt a formát, azonosul vele. Ha lehet, kerüljük el! Csoda - orvosságok: Nagy része kihasználja az emberi hiuságot, ilyen a fogyasztószerek nagy része, mely egy egyszerű táplálék kiegészítő egy igazi fogyókúra mellé. Hatalmas üzlet, én tudom Vannak ártalmatlan szerek kitalálva valami jó betegségre, drágák, de nem érnek semmit. Javaslatom: térünk vissza a természetes, nagyon bevált népi hagyományokon alapuló gyógymódokra, keressünk meg inkább egy füvesasszonyt, aki pár forintért szinte ugyanazt az orvosságot tudja adni, vagy még jobbat, mint amit esetleg több ezer forintért dél-Amerikából hoznak nekünk. Persze vigyázni kell a füvekre is, mert ha olyan helyről szedték, ahol szennyezett a talaj, akkor többet ártunk vele,

mint használunk, így ha lehet ne piacon vegyük a gyógyfüvet, hanem bio boltban, ami ellenőrzött! A külföldi készítményekben is vannak jó termékek, ne szabad azokat sem rögtön figyelmen kívül hagyni, de érdemes nyitott szemmel járni. Nagyon jók a homeopátiás szerek., kiváló hatásúak, felveszik a versenyt hagyományos gyógyszerekkel szemben. Élő és holt víz: Szétbontják a vizet alkotó két részre, nagyon jó a felbontott vizek hatásfoka. Vigyázni kell azonban a házilagosan készített előállító készülékekre, mert 220V-os árammal működnek, és nagyon sok készülék életveszélyes! Táplálkozás: Fontos az egészséges étrend, nagyon jó hatású a diétázás, az éhező (böjti) napok betartása hetente egyszer, nagyon jó a vegetáriánus étrend, de vigyázni kell arra, hogy nem mindenkinél alkalmazható. Gyermekek étrendjénél fontos a húsban lévő fehérje tartalom, a tejben lévő kálcium, és lehetne még folytatni a

sort. Minden korosztálynak megvan a saját fejlődéshez kapcsolódó étkezési követelménye, amit feltétlenül tartsunk szem előtt. Ez érvényes az öregekre is Vannak akik bírják a rendszeres böjtöt, va akinek a vegetáriánus étkezés vált be, van aki átért a prána táplálkozásra. Vigyázni kell, mert mindenkinek másak a reagálásai az étkezés megváltoztatására. Jézus azt mondta. „nem az a fontos, ami bemegy a szátokon, hanem, az ami kijön” Mindenben be kell tartani a normális határt, csak addig szabad terhelni a szervezetet, ameddig az nem okoz szervi elváltozást. Amennyire egészségtelen a túlsúly, annyira veszélyes a többhetes böjt, vízhiány. Akik átértek a prána étkezésre, vagy több hetes éhezésen vannak túl, beszámolhatnak halálfélelemről, de egy mentális tisztulásról is! Az igazi ezoterikus ember nagy figyelmet fordít testének ápolására, karbantartására, hisz „épp testben épp lélek”! Szellemek,

kísértetek. Vannak és léteznek, sokszor a félelmeinkkel tudjuk őket bevonzani magunkhoz. Addig mondogatjuk, míg hívó gondolatainkra megjelennek. Ha lehet ne féljünk tőlük, de ne is hívjuk be őket. Nem kell a lakásban minden reccsenéskor idegen erőkre gyanakodni, vizsgáljunk meg mindent részletesen, és ha körbejárjuk a problémát és fennáll a további igaz „veszély”, akkor forduljunk szakemberhez. Álom, álomfejtés: Álmainkban különböző szférákban, dimenziókban tartózkodunk, az alsóbb szférákban a napi gondokat oldjuk meg valamilyen kép formájában, felsőbb szférákban akár tanításokon is részt vehetünk. Az álom egyes elemeire emlékszünk, általában arra, ahol a napi gondok csapódnak le, és azokra emlékszünk. Sokan pénzért álomfejtéssel foglalkoznak, ami azért sem lehet igaz, mert nem tudjuk, hogy álmunk melyik szférában lévő részéről beszélünk. Krúdy Gyula is inkább játékból írta az Álomfejtésről

szóló könyvét. A visszatérő álmainkra érdemes odafigyelni, mert azok figyelmeztető értékűek! Pénzt ne fizessünk álomfejtésért! Divatos szlogenek: - Nézz már a tükörbe! Mindent el kell fogadni! Nincs jó és rossz, ne ítélkezz! Gondolkozz el azon, hogy miért nem szereted (ez érvényes mindenre. Illatokra, ízekre, anyagokra történő reagálásokra stb.) Mindenkit el kell fogadni! Nincs jó és rossz! Engedd már el! Nincsenek véletlenek! Mesterek, próféták: A Mester egy olyan inkarnálódott (!) szellem, aki itt a Földi viszonyok között olyan fejlettségi szinten van, amit az emberiség csak egy jóval későbbi időpontban fog csak elérni. Egyfajta beosztás szerint, ami szintet is jelöl: -Tanító Mester (imaginációs tudatszint) -Beavató Mester (insporációs tudatszint) -Megvilágosodott Mester (intuiciós tudatszint) A hamis mesterek főbb ismérvei: - - Tanítványait vadássza, nem azok keresik meg őt és kérik fel tanításra.

Saját nézeteit tartja az egyetlen igazságnak, minden más a gonosz műve ami félrevezet. Szélsőségesen gondolkodik, ítélkezik, becsmérel, vádol másokat, tanítványait nyilvánosan megalázza, gúnyt űz hibáikból. Egy másik irányzatot, népet, felfogást, embert nevez meg bűnbaknak, és ez ellen uszít. Fanatikus, misszionárius, inkvizítor, vagy önsanyargató. Hatalmi dráma számos formáját eljátssza. Erős félelmet kelt az emberekben, vagy ellenkezőleg: azt hirdeti, hogy mindent könnyen, gyorsan és egyszerűen el lehet érni. Kérkedik adottságaival, nagy gyógyítónak, vagy látónak tartja és tartatja magát. Nem hiteles, mert olyasmit hirdet, amit még nem élt át, csak könyvekből ismer. Azt hirdeti, vagy szavak nélkül azt sugallja, hogy ő már csak az emberiség megmentésért van a földön, neki már nincsen karmája, ő már csak könyörületből van az emberekkel. Álszent Magához köti a tanítványokat, nem segíti elő

önállósodásukat. Sokszor szexuális kapcsolatot kezdeményez, létesít velük. Mindenhez ért, és nem vallja be, ha valamire nem tudja a választ. Hosszasan, dagályosan, zűrzavarosan beszél, hogy minél hosszabb ideig irányuljon rá a figyelem. Pszichés zavarai vannak. Mesternek szólítatja magát. Egonkra hat, hogy céljait elérje: „Te már olyan nagy vagy, hogy nem is kellett volna leszületned, majd én irányítalak téged” „Kiválasztott vagy, és nem ok nélkül kerültél mellém, majd én vezetlek” Igaz Mesterek: - Tanítványai önként követik Kijelenti, hogy nem övé az egyetlen igazság Elengedi a tanítványokat másokhoz is tanulni Tömören, egyszerűen, érthetően beszél, gondolkodik Soha nem kelt félelmet, bűntudatot, de nem is lelkesít alaptalanul. Szakmailag felkészült, felelősségtudattal végzi a munkáját. - - Tanítványait nem utasítgatja, nem szabja meg, hogy mit csináljanak. Elmondja a véleményét, tanácsot ad, de

nem sértődik meg, ha nem fogadják meg. Nem akarja minden áron megmenteni azt, aki még szenvedni akar. Akkor segít és tanít ha kérik, nem rohanja le embertársait természetfeletti képességeivel, tudásával. Tartózkodik minden hatalmi drámától. Nem becsmérli mások felfogásait, tiszteletbe tartja azt. Jó humorérzéke van. Kiegyensúlyozott. Elismeri, hogy Ő is ember, vannak hibái és tévedhet. Nem tekinti magát Jézus, Mihály Arkangyal vagy valaki más reinkarnációjának. Tudata, lelke egészséges, szeme és arca tiszta, sugárzó. Szexuális vonzerejét nem az ezoterika oktatása közben vezeti le. Nem hirdeti, hogy ezoterikus gondolkodású, és annak szegénynek kell lennie. Nem dobálódzik a divatos szlogenekkel. A szeretetről nem előadást tart, hanem folyamatosan, egész lényében ebben példát mutat. Ha valamit tanít mindig felhívja a figyelmet az erkölcsi normákra és a visszaélési lehetőségekre, veszélyekre. Ha valakit erkölcsileg,

vagy tudatilag nem tart eléggé éretnek, akkor nem fogadja el tanítványnak. Szekták: Fő ismérvei: - Nem lehet elhagyni, megakadályozzák sokszor fizikailag, ha elmegy egy tag rendszeresen utána mennek, zaklatják. Övéké az egyetlen igazság, minden más hamis tan. Pénzt kérnek rendszeresen, és gyűjtenek. Vallásukat erőszakosan ráerőltetik gyengébb, befolyásolható társaikra A szektavezető az egyetlen Út Isten felé, bármilyen vallásról, legyen szó. Fanatikusak. Általában a szeretetről beszélnek, de nem élik meg a gyakorlatban, csak hirdetik Elfordítják a tagokat családi, rokoni köteléküktől. A szekták a fiatal, befolyásolható embereknél (gyerekeknél) veszélyes, mert a szeretet nevében becsalogatják őket, társaságot és megértést adnak, a szülők és rokonok ellen fordítják őket. Szinte agymosáson mennek keresztül, sokszor nincsenek is a tudatuknál Kapcsolatok az ezoterikában: Nehéz helyzetben vannak azok, akiknek

társkapcsolataikban a másik nem ne ezoterikus beállítottságú. Nem szabad erőszakosan a másikat „megtéríteni”, sőt visszafogottan kell viselkedni és példamutatóan, hogy társunkat nagy türelemmel rávethessük az igaz útra. Nem szabad tanainkat fennhangon hirdetni, a személyes példamutatás a legjobb, amit a Tan érdekében tehetünk. Nem szabad feministának vagy férfi és nőellenesnek lenni senkinek az ezoterikus gondolkodásúak között, hisz ha valakinek, akkor nekünk tudni kell, hogy egyenlők vagyunk, mindannyian Isten gyermekei. Nem szabad a nemeknek beleszólni a másik dolgaiba, csak ezért, mert ezoterikus felfogásukban minden máshogy működik. Egyszerű példa: A férfiak elmondják a nőknek, hogy hogyan kell menstruálni, hogyan kell a vérzést elviselni, ha csokit esznek, akkor meg biztosan „szeretet” hiányuk van. Próbálnának meg ők menstruálni. A csokoládé például olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, amire a nőnek

szüksége van ebben az időszakban. Arról ne is beszélve, hogy minden női szervezetnek más a reagálása ebben az időszakban, nincs két egyforma menstruáció. Más a szervezet igénye, és pszichikailag is megviselő egy ilyen állapot. Más nők ezoterikus feminista klubokat szerveznek, kizárva a férfiakat a Tanból, és magasabb rendűnek beállítva a nemüket és a vállalásukat, ami a női energiával jár. Kedves Társaim! Egyformák vagyunk, nemre, színre és vallásra való tekintett nélkül. Egy pár gondolat: Szex. Sok ezoterikus lány a felfogása miatt mindenkihez kedves, és mindenkiben megbízik. Ez a kedvesség sokszor megtévesztő is lehet, ha valakit, aki szintén ezoterikusnak mondja magát felhív a lakásába beszélgetni nagy kedvesség közepette, ne csodálkozzon ha szándékát félreértik, és megfogják a fenekét vagy a mellét! Vigyázni kell továbbra is a távolságtartásra, mert könnyen félreérthető lehet a viselkedése, de ez igaz a

fiuk viselkedésére is, csak éppen kevesebb fiút csábítanak el, mint lányt. Nem vagyunk egyforma gondolkodásúak a szex terén, és mindenki fizikai testben van érzelmekkel felvértezve. Vannak olyan „egyházak”, ahol a testi szerelem tiltva van (Krisnások), a Katolikus Egyház cölibrátusa is kitermelte a maga poedofil és homoszexuális rétegét. El lehet gondolkozni azon, hogy jó-e a szex tiltása. Ennek másik véglete azok a szekták, ahol a pornográfia napi szinten fontos szerepet játszik. Állatok: Sok ezoterikus ember azt hiszi, hogy ha az állatok szeretete a felfogása miatt törvényszerű, akkor azt az állatok is tisztelik. Tiszta szívvel nyúlnak be a vadállatok ketrecébe, és csodálkoznak azon, ha az oroszlán ezt nem tisztelve leharapja a fél karjukat (Nekem egy teve ropogtatta meg az ujjaimat) Hát elárulom, harapnak és veszélyesek! A vadállatot tisztelni kell bennük! Az állatok tisztelete nem a simogatásukban merül ki, hanem életük

tiszteletében, megmentésében, szenvedésük megakadályozásában. Segítés: Nem kell mindenáron segíteni a másiknak, beleavatkozni az életébe csak azért, mert rálátásunk van bizonyos dolgokra és azt hisszük, hogy irányíthatjuk életét. Nem szabad beavatkozni, csak ha kéri, mindenkinek magának kell a hibáit megtapasztalnia. Sokszor még jót sem szabad cselekedni, mert azzal is árthatunk a másiknak. Komoly tapasztalatot kell szereznünk ezekre a helyzetekre, ne siessük el a beavatkozást. É magam vettem fel rendszeresen stopposokat emberbaráti szeretetből, az egyik majdnem összehányta az autómat, a másik felkínálkozott nekem, ha hazaviszem. M.Gábor barátom is mesélt olyan esetet, ahol jót tett valakivel, és a végén még rajta kérték számon a kötelező alamizsnát! Tűzönjárás: Felemelő csodálatos érzés legyőzni a föld-levegő és víz elem után a tűz elemet. Sokan csak a mentális erőnek tulajdonítják, hogy átmennek rajta,

de elárulom, hogy a tűz rakásának a módja a meghatározó, tudni kell a technikát. Sokan raktak úgy tüzet, hogy a bátorságukat akarták bizonyítani, és a végén a kórházban kötöttek ki! Összeállította Karsay István. Felhasznált irodalom: Szabó Judit Az ezoteria árnyékoldala, Arany Viktor: Hitbenhat c. könyve, valamint a saját évtizedes ezoterikus tapasztalat. Az előadás anyagában említett esetek rövid ismertetése. A fenti anyag egy előadásom anyagának a vázlata, nagy részét kiegészítésként magam teszem hozzá a tudásom és tapasztalatom alapján. Az előadáson elhangzott nevek egy része valós, másik része megváltoztatott, mert nem akarom senki kedvét elvenni, ha pont ahhoz a gyógyítóhoz, vagy tanítóhoz jár. Mindent tapasztaljon meg saját maga, ez a legjobb tanítás! Elixir Gyógyítás: Egy szenvedély betegség miatt mentem el, olvastam az újságban a gyógyítási módról. Elmentem a kezelőbe (kb. 1995–ben volt), ahol

semmit sem kérdezet tőlem a gyógyító, lefektetett az egy asztalra, egy szót sem szólt és elment. 20 perc múlva előkerült egy kedves ismerősével, akinek egy elemzést készített és anélkül, hogy rólam tudomást vettek volna, a gyógyító elmesélte az elemzést. Közben kitárgyalták a barátnője családi életét, válását, megcsalattatását stb Kezdtem magam kényelmetlenül érezni. Majd amikor befejezték az elemzést és elment a barátnője odajött hozzám a gyógyító. Na, kezdődik végre a gyógyítás – gondoltam magamban. Felkelhet, készen vagyunk – jött a válasz. Kiderült, hogy az asztalom alatt volt egy szerkezet ami be volt kapcsolva, és anélkül, hogy tudtam volna róla készen volt a kezelésem! 5400.-Ft-ért Megköszöntem és elmentem, becsukva magam mögött a kaput – örökre. Dolgoztam egy Elixir központban lévő hölgynek, riasztót szereltem a lakásán. Beszélgetés közben elmondta, hogy mindent tud gyógyítani,

elmeséltem a barátom fülzúgását. Megadta a telefonját, hogy a barátom hívja fel, nagyon hamar meggyógyítja! Amikor a barátomnak elmondtam a nevét majdnem felsikított: már vagy 20 kezelésen és jó pár ezer (tízezer) forinton túl volt minden eredmény nélkül. Daniel Stúdió: Kedves aranyos kis stúdiónak nevezett sorselemző elnevezése. Az asztrológus egy régi ismerősöm, kicsit sérült, kicsit kancsal, kicsit gond van vele, de hát Istenem, nem lehetünk tökéletesek. Pár hónapja foglalkozott elemezésekkel Egy év alatt elvégezte az asztrológiai iskolát, a reiki összes változatát és vagy még 20 tanfolyamot. Lehet sejteni, hogy mennyit ért az egész! Fogadó irodájában lógtak az oklevelek és minden olyan kellék, ami egy boszorkánykonyhában megtalálható! Nem tudta róla, hogy értek valamennyit a dolgokhoz, én feltettem neki ártalmatlan kérdéseimet az asztrológiáról, de olyan gyenge választ kaptam, ami egyértelművé tette a

számomra a szakértelem hiányát. A jóslás egy elavult Nostredamus számítógépes programból történt gépi elemzés alapján, és az volt hozzá a körítés, amit az „asztrológus” kitalált hozzá. Nagyon jó üzlet – mesélte nekem- többet lehet keresni vele, mint a kurvákkal. Kurvákkal? - Kérdeztem. Kiderült, hogy a stúdió mellett 5 méterre egy kis házban kurvák voltak, akik telefonos rendelésre kimentek, vagy kuncsaftokat fogadtak. De nagyobb üzlet volt a sorselemzés – mesélte – nagyon sok nő hívja, tanácsot kérnek napi szinten tőle, van olyan ügyfele, aki havi 50.000-Ft-os otthagy nála No comment! T.J T.J régi ismerősöm, amikor a hamis mestereket olvastam, a pontok nagy része szinte rá illett A Hitbenhat c.könyvben Arany Viktor szintén név nélkül leírta ugyanennek a gyógyító „hakni” tanítását, ami abból áll, hogy nagyon szép pénzért összecsődít egy csomó embert tanítás címszó alatt. Én 50 társammal

mentem el egy hétvégéi bentlakásos tanfolyamra, ami eredetileg a trancendális meditácíó megtanulása célból lett szervezve. 1. nap Találkozó, rossz helyszín, kezdés 12 óra helyett este 6-kor 8-kor vacsora, majd meditáció és könnyű beszélgetés. 2. nap 9-kor találkozó Én a telkemen aludtam a környéken, megjöttem az új kocsimmal Nagyon tetszett a tanítónak, beült az autóba és elment kocsikázni másfél órára! 11 óra körül elkezdtük, délben ebéd, majd ebédszünet, és két óra meditáció. Utána vacsora és kötetlen beszélgetés. A TM technikájáról egy szó sem volt 3. nap Reggeli, kezdés 10 órakor 1 órás meditálás után megkaptuk a titkok, elmondta a nagy szót, amivel megkaptuk a beavatást: OM. Azt hittem, a földhöz vágom magam, hogy ennyire hülyének néztek és „palira vettek”. Délben ebéd és mindenki hazamehetett. Mindez fejenként 20000-Ft-ért 1995-ben! Sok ilyen „hakni” tanfolyam volt! Nagy UFO kapcsolatokról

beszélt és felhőket tüntetett el. Igaz, hogy ebből nem sokat lehetett látni. Viszont tudás volt benne, mert sok rákos beteget valóban meggyógyított, de elvállalt olyan betegeket is, akiket nem tudott meggyógyítani. Vagy tovább gyógyított a kelleténél, mert a beteg kacsával fizetett a kezelésekért, és össze akart hozni egy kacsafarmot! B.Feri: Fiatal ember, sok aranylánccal, szép márkás autóval, fiatal lányokkal. Elvitték az UFOK, azóta naprakészen tarja velük a kapcsolatot. Főleg csinos, fiatal lányokkal van körülvéve, akiknek mindig talál az aurájukban javítani valót, és állandóan magához rendeli őket, hogy gyógyítsa. Öregek és csúnyák nem voltak közöttük Valóban nagy erő támogatja, de akkor negatív energiaáramlás volt, hogy külön le kellett védenem magamat, és ezt azok is elmondták és érezték, akik velem voltak. Közös meditációkat tart, ahol a saját bevallása szerint gyógyító programokat tesz a

„betegekbe”. Érdekes módon ezek a lányok nem nagyon tudnak szabadulni mellőle. Gondolom, majd ha csúnyák lesznek és öregebbek, vagy meguntak! Rémisztgeti őket a láthatatlan Ufókkal, és hogy Ő megvéd mindenkit, aki mellette van. Egy szriptíz táncosnőben megtalálta földi duál-párját! Drága pénzért hétvégéi tanfolyamokat tart, semmitmondó témakörökkel. Beszéltek a szellemtanról is, ez nagyon érdekel, kíváncsi voltam rá nagyon. A szellemtani előadásuk arról szólt, hogy milyenek a macsó férfik, és a nőket hogyan kell megbecsülni, hogy viselkedjünk mi férfiak velük szemben. Napi szinten szellemet idéznek táblával, ahol nagyon sok szexuális üzenetet is kapnak. A mellettük lévő lányok szinte agymosottak, programozottak. Az előadó (tanítóból) árad a gőg, a beképzeltség, a nagyravágyás, mások lenézése, szinte minden, ami a hamis mestereknél megtalálható. Aznap állítottam össze „véletlenül” egy anyagot a

fekete mágiáról, és este amikor elmentem megismerni a „tanítót”, szinte a saját szememmel tapasztaltam meg azt, amit előtte anyagban összeállítottam! Állatasztrológia: Olvasom az újságban, hogy ha elküldjük kedvencünk születési évét, akkor kapunk pár ezer forintért egy jó elemzést kedvenc állatunkról!? Hát erre kell találni olyan embert, aki erre hajlandó, - és mégis vannak - mert akinek van sok pénze és létezik „anyuci kedvence”, az mindent elkövet, hogy kis állatkája jól érezze magát. De miért is van erre szükség? Győri Órásmester: Évekkel ezelőtt találkoztam már a nevével, találtam olyan szórólapot, ahol ha a csekket havi rendszerességgel feladjuk, akkor minden betegséget gyógyít, mg az AIDS-et is! A szórólapokat kórházakban, intézetekben osztogatta a lapokat, megtévesztve áldozatit. Egyszer a Petőfi csarnokban betévedtem egy előadására, ahol előadta reinkarnációit, belelovalta magát mindenbe, Ő

volt Mózes, Jézus és a végén megsúgta 300 embernek, hogy Ő teremtette a világot is. Eddig bírtam, Istenkáromlás miatt elhagytam a helységet, nem akartam hallgatólagos cinkosa lenni! Azóta csalásért börtönben tölti megérdemelt büntetését, de sok szegény gyógyulni vágyó embert csapott be, közvetve okozva némelyik halálát. Soproni Tanító: Megjelentetett egy pár könyvet, én beleolvastam, és annyira általános banális dolgok vannak benne, hogy a szinte felejthető az egész. Egy kezdő ezoterikus ugyanezt egy éves tanulás után meg tudná írni. Tanítványai neki is fiatal lányokból áll, tanítványaival szexuális kapcsolatot is létesít, gondolom nagy meglepetést nem okozok vele, ha elmondom, hogy jó barátja a fent említett B.Feri UFO-s tanítónak Több tanítványát ismertem, és eszméletlen sötétségben éltek több éves tanítás után. Nemrégen előadást tartott Budapesten az Édesvíz könyvesbolt előadótermében, ahol

annyira banális dolgokat mondott 50 perces előadása alatt, hogy szinte szégyen volt azért belépőt kérni. Szerencsére a szűk baráti körén kívül mások nem voltak Amikor a szellemtani részt is érintette, kiderült, hogy akkora zavar volt benne, hogy egyszerűen nem tudta, hogy miről beszél! Amikor a végén lehetett kérdezni és én kérdeztem, elkerülte a válaszadást, és teljesen másról kezdett el beszélni! Kedvem lett volna azt mondani, hogy menjen fel a könyvesboltba, vegyen le egy erről szóló tanulmányt, könyvet, bármelyiket a polcról, és olvassa el, hogy mi a különbség a test – lélek – szellem között, és mi a lélek szerepe, hol van a szellem stb. Rózsa: Rózsa egy érdekes és veszélyes magas szintű szellem által megszállt nő. Amikor elvállaltam a Szellemi Búvárok Egyesületének a tagjainak a további vezetését, akkor kerestek meg. Szándékukban állt, hogy befolyásoljanak, és beférkőzhessenek tagjaink közé.

Nagyon komoly tudással rendelkezett a Rózsát megszálló szellem, komoly dolgokat mutatott nekem, de időben észre vettem az ártó szándékot, és leállítottam Őket. Komoly mentális fenyegetést kaptam a részükről, bíztam Istenben, és megvédett Kedves Barátaim! Nagyon sok történetem van még, amit le sem lehet írni. Ami fontos, nagyon sok igaz tanító és gyógyító van, de vannak, akik kihasználják a beteg emberek hiszékenységét, vagy pénzszerzés, vagy hírnév miatt. Járjunk nyitott szemmel mindig, és tanuljunk nagyon sokat, hogy saját magunk is meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól!