Gazdasági Ismeretek | Társadalombiztosítás » Biztosítási szakkifejezések magyarázata

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:102

Feltöltve:2009. július 23.

Méret:32 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Biztosítási szakkifejezések magyarázata Biztosítás Az azonos veszéllyel fenyegetettek tömegesen jelentkező kockázatainak díjfizetés ellenében történő szervezése és kártérítése. Biztosítási díj A szerződő által fizetett pénzösszeg, amely a kockázatvállalás árát fejezi ki. Mértékét a statisztikán alapuló kárvalószínűség határozza meg. Két nagy összetevője a kockázati és a vállalkozói díjrész. Előbbi a felmerülő károkat, utóbbi a költségeket és nyereséget fedezi. Biztosítási esemény A biztosítási szerződésben foglaltak szerint az adott esemény bekövetkeztével a biztosított vagy a kedvezményezett szolgáltatásban részesül. Biztosító A biztosító olyan szervezet, amely vállalja, hogy a díj ellenében a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja a kedvezményezett számára. Elbírálja az új tag belépési kondícióit, díjakat kalkulál, magára vállalja a biztosított jövőbeni

követelését, befekteti a pénzt és működteti a veszélyközösséget. Biztosított Akinek a személyére (életére) jön létre a biztosítási szerződés. A biztosítási összeg felvételére ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. A biztosított és a szerződő személye lehet azonos, vagy eltérő Elérési biztosítás Olyan életbiztosítási szerződés, amelynek szolgáltatását a tartam végeztével teljesíti a biztosító a biztosított életben léte esetén. Életbiztosítás Olyan biztosítási szerződés, amellyel a biztosított – bizonytalan időpontban – bekövetkező halála esetére mentesítheti a hátramaradottakat az anyagi gondoktól, illetve meghatározott életkor elérésekor egyösszegű – vagy járadékszolgáltatásával a jövedelemcsökkenés pótlását szolgálja. Haláleseti (kockázati) életbiztosítás Olyan biztosítási szerződés, amely kizárólag a biztosított tartamon

belüli halála esetére nyújt fedezetet. A tartam lejártával a szerződés kifizetés és további díjfizetés nélkül megszűnik. Járadékbiztosítások Az az életbiztosítás, amelynek kezdete, vége és tartama a biztosított halálától függ. Ez lehet egyszeri, vagy folyamatos díjas, azonnal induló vagy halasztott. Kedvezményezett Életbiztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási összeg felvételére jogosult, a szerződésben megnevezett személy. Kiegészítő biztosítás Az alapbiztosításhoz kötött, vele együtt érvényes további kockázatokra kiterjedő biztosítási szerződés. Kötvény A biztosítási szerződés feltételeit, és az ajánlat elfogadását tartalmazó a biztosító által kibocsátott okirat. Nyugdíjbiztosítás Az életjáradék biztosítás egyik megfelelője. A biztosítás díját előre, részletekben fizetik Általában a nyugdíjba vonulást követően veszi kezdetét a járadékszolgáltatás. Szerződő A

biztosítási szerződést megkötő és a díjfizetést vállaló természetes vagy jogi személy. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal. Term fix (meghatározott tartamú) életbiztosítás A term fix biztosítás esetén a biztosítási tartam lejártakor a biztosító a biztosítási összeget mindenképpen kifizeti a kedvezményezettnek (függetlenül attól, hogy a biztosított életben van, vagy nincs). A biztosítási jelleg abból fakad, hogy amennyiben a biztosított a díjfizetési tartam alatt meghal, akkor a biztosító átvállalja a biztosítás díját, azt nem kell tovább fizetni. Elsősorban a gyermek számára történő előtakarékosság egyik kedvező formája, hiszen a biztosított (pl. szülő) díjfizetési időszak alatti halála esetén is hozzájut a gyermek a szükséges biztosítási összeghez. Unit-linked életbiztosítás (befektetésekhez kötött életbiztosítás) A befektetési egységhez kapcsolt biztosítások. A befizetett díjakat a

biztosító az ügyfél által meghatározott befektetésekbe (eszközalapokba) helyezi. A biztosítási szolgáltatás értéke, illetve az ügyfél befizetéseiért vásárolható befektetési egységek száma ezen befektetések árfolyamától függ. Vegyes életbiztosítás Elegyíti az életbiztosítás két alaptípusát, a kockázati és elérési biztosítás szolgáltatásait. A biztosító a tartam alatti halál, vagy az elérés esetén teljesül. Vegyes típusú hitelfedezeti életbiztosítás A vegyes típusú hitelfedezeti biztosítás lényege, hogy az ügyfél a hitelezőnek csak a kamatokat és a kezelési költséget, míg a biztosítónak a rendszeres díjakat fizeti. Az ügyfél vegyes típusú életbiztosításának biztosítási összege egyenlő a hitel összegével, a biztosítás kedvezményezettje a hitelező. A biztosítási esemény bekövetkeztekor (a biztosított halálakor, vagy a lejárat napján) a biztosító a hitel összegét kifizeti a hitelezőnek,

törleszti a biztosított tőketartozását.