Gazdasági Ismeretek | Adózási ismeretek » PSZF Segítség adózási példákhoz, SZJA, ÁFA, TAO számítása

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 11 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1606

Feltöltve:2005. november 22.

Méret:240 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1. SZJA kiszámítása 1) ÖSSZEVONT ADÓALAP meghatározása a) Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek: + munkaviszonyból származó jöv. (munkabér, munkadíj, jutalom, prémium, szociális segély, gyed, táppénz) albérleti szállásdíj, 1400 Ft feletti utalvány, 2200 Ft feletti természetbeni étkezés, természetbeni munkabér – érdekképviseleti tagdíj (költség) – kamarai tagdíj (költség) + munkáltató által fizetett adóköteles biztosítás díja + munkáltató által a dolgozó javára önkéntes, kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg + más bérjövedelem: munkanélküli járadék, pályakezdő segély, közösségi munkáért kapott összeg, baleseti járadék + kapott végkielégítés + alkalmi munkajövedelem (csak ha 250e Ft-nál több) + munkaviszonnyal kapcsolatos ktg. térítés + országgyűlési, önkormányzati képviselői tevékenységből származó jövedelem + társas vállalkozás tagjának személyes

közreműködéséből származó jövedelem + választott tisztségviselő tevékenységéből származó jövedelem + segítő családtag tevékenységéből származó jövedelem + saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítése (a 3 Ft/km feletti rész) + belföldi kiküldetés címén kapott összeg, ha a jogszabály szerinti mértéket meghaladja b) Az önálló tevékenységből származó jövedelmek pl.: A bevétel jövedelemtartalmának a meghatározása történhet: • tételes költségelszámolással • diktált hányad alapján (10 % a költség) • állattenyésztésnél (94 % a költség) • növénytermesztésnél (85 % a költség) Költség lehet pl.: bérleti díj; energia; mezőgazdasági tevékenység esetén reprezentációs költségek ( a bevétel 0,5 %-a, max.100000 Ft ); anyagköltség; tárgyi eszköz beszerzés és javítás 30000 Ft értékben; kamarai érdekképviseleti tagdíj; telefon ktg; alvállakozói díj;

előadóművészeknél a színpadi megjelenéshez szükséges esztétikai, kozmetikai cikkek és szolgáltatások; művészeti tevékenységet folytatóknál kiállítás ill. múzeumi belépőjegy, videokamera, tv, sajtótermékek. Nyilvántartási kötelezettség: • bevételi és költség nyilvántartás • bevételi nyilvántartás + egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje: ktgként elszámolt vállalkozói kivét összege + mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem (ha nem választ átalányadózást jöv<4m) + szellemi tevékenységből származó jövedelem + GT tagjaként külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatásból, bérbeadásból származó jövedelem + választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem + gépbérlet, magánóraadás, lakás bérbeadás, újságírásból származó jövedelem c) Egyéb jövedelmek pl.: + nyugdíj + szociális gondozásért, lelki segélyszolgálatért kapott jöv. max 36000

Ft-ig úgy adózik mint a nyugdíj + azonosan adózó jövedelmek: GYES, ösztöndíj, gyermeknev. támogatás, nevelőszülői díj + magánnyugdíjpénztártól kapott szolgáltatás + kárpótlással vásárolt földterület elidegenítéséből származó jöv + egyéb jöv + külföldi kiküldetésből származó jövedelem (a bevétel 30%-a költségként elszámolható kiv.: külszolgálat) a bevételnek nem része a szállás és utazás ktg-e. + kifizető által (nem munkáltató) fizetett biztosítás adóévi díja + önkéntes, kölcsönös biztosító pénztár által a magánszemély javára jóváírt adomány 2) Az összevont adóalapból SZÁMÍTOTT ADÓ Az adótábla alapján, az adó meghatározása. 3) Igénybe vehető kedvezmények (–) – külföldön megfizetett adó λ=(számított adó/összevont adóalap) = átlagos adókulcs λ*külföldön adózott jöv.=kapott összeg, de max a külföldön megfizetett adó levonható a számított adóból –

adójóváírás (bér 20%-a, de max. jogosultsági hónaponként 4200 Ft) – kötelezően fizetett nyugdíjjárulék és a magánnyugdíjpénztári tagdíj engedménye (a nyugdíjjárulék 25 %-a, de maximum: 27.402 Ft) nyaraló és nydíjpénztári bef kivételével – nyugdíj vagy azzal azonosan adózó jövedelmek adója – termőföldvásárlás kedvezménye (a kárpótlásból származó föld elidegenítése és az ebből adódó teljes összeg termőföldvásárlásra fordítása, az erre jutó adó levonható) – magánnyugdíjpénztári szolgáltatás után igénybevehető kedvezmény a kifizetett szolgáltatás összege * 0,420,50 4) Az ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJA meghatározható, ebből adóKEDVEZMÉNYEK 1) TB-i, magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba történő befizetés • TB ellátásra kötött megállapodás alapján és magánnyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötött megállapodás alapján a kedvezmény 25 % (ha

a magánszemély saját javára vagy nem egyéni vállalkozó magánszemély más személy javára fizeti be). • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba kiegészítő nyugdíjpénztári befizetésként 50 % (mindegy, hogy ki fizette) , kiegészítő egészségpénztárba 25 % , kiegészítő önsegélyező pénztárba 25 %. A 3 befizetés együttesen maximum 100.000 Ft kedvezményt eredményezhet Ha a magánszemély 2020jan1 előtt betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt a nyugdíjbavonulás évéig 130.000 Ft-ig növelhető az együttes kedvezmény • Magánnyugdíjpénztárba magánszemély saját tagdíj-kiegészítési befizetése után 50 % -os kedvezmény vehető igénybe (max. 31317Ft A járulékalap felső határa 4 %-kal egészíthető ki) 2) Tandíjkedvezmény • Felsőoktatási intézmény hallgatójának tandíja vagy költségtérítésként megállapított összeg 30 %-a, maximum évente 60.000 Ft A hallgató választhatja a befizetett tandíj

kedvezményének a halasztott igénybevételét (3 évig) 3) Lakáscélú kedvezmény • Lakáscélú felhasználásra kötött betétszerződés alapján a megtakarítás (max. 60000 Ft 20 %-a = 12000Ft) Lakáscélú hitel törlesztésére fordított adóévi tőke, kamat és járulékos költségek törlesztésére fordított összeg 20 %-a, max. 35000 Ft 4) Tevékenységi kedvezmények • Őstermelő (tételes vagy diktált hányados költségelszámolást alkalmazó) kedvezménye max. 100000 Ft • Szellemi kedvezmény 25 %, max. 50000 Ft • Hallgatói munkadíj kedvezménye max. az éves költségvetési trv-ben meghatározott nappali tagozatos hallgatói normatíva kétszerese (120.000Ft) 5) Személyi kedvezmények • Súlyosan fogyatékos kedvezménye 1.500 Ft/hó 6) Közcélú adományok kedvezménye • Kiemelten közhasznú szervezet részére juttatott adomány 35 %-a, max. az ezen kívüli kedvezménnyel módosított adó 30 %-a. • Közhasznú szervezetnek juttatott

adomány és közérdekű kötelezettségvállalás estén 30 %, max. az ezen kívüli kedvezménnyel csökkentett adó 15 %-a. Ezek együttesen max. a módosított adó 35 %-a lehet 7) Biztosítások kedvezménye • Belföldi biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás évi díjának 20 %-a, max. 50000 Ft (több szerződés estén is) 8) Befektetési adóhitel • Befektetési állománynövekmény 30 %-a. A 6, 7, 8, pontban felsorolt kedvezmények együttes összege nem lehet több mint az összevont adóalap első 5 pontban meghatározott kedvezményekkel csökkentett adó 50 %-a, és az osztalék adója, árfolyamnyereség adója együttesen. ADÓÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉG ± évközben fizetett adóelőleg FIZETENDŐ VAGY VISSZAIGÉNYELHETŐ ADÓ A kedvezmények együttese a számított adó mértékkéig vehető figyelembe. SZJA fontos dolgok Nyugdíjas férj + feleség sokat dolgoznak, a kettőnek külön kell kiszámolni az adóját Összevonás alá eső

jövedelmek. Mik a mentesek? Valaki nyugdíjas, nyugdíj hozzászámít az összjövedelemhez Külön adózó ingatlan értékesítés kakukk tojás 15. Évbe 100%-al csökkentem (Ha már eltelt a 15 év a vásárlás és az eladás között, akkor az ingatlan átruházásából származó jövedelem 100%-al csökken.) Munkabére van valakinek szakszervezeti díjat levonjuk a jövedelemből. Önálló tevékenység, de diktált hányad szakszervezeti díjat NEM lehet levonni. Önálló tételes, le tudom vonni. SZJA 4-es példa, önálló tevékenység alá eső + nem önálló tevékenység alá eső jövedelmet összeadtam, teljes munkabérrel kell számolni, a nyugdíjjárulék engedményét (*0,070,25) Nyugdíjjárulék engedmény felső határa 27402 Kakukk tojás (nem bevétel) kedvezmény Munkáltató természetbeni étkeztetést biztosít 2200 Ft-ig nem minősül bevételnek utalvány 1400 Ft-ig nem minősül bevételnek (a munkáltató által természetben nyújtott

étkezés értékéből legfeljebb havi 2200 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány értékébõl legfeljebb havi 1400 forintig terjed ő) Dolgozatban 3000 Ft mentes fölöttit munkáltató rendezi – dolgozó semmit nem fizet kakukk tojás. Önkéntes kölcsönös nyugdíj pénztár kedvezmény 50 % Önkéntes kölcsönös egészség pénztár kedvezmény 25 % Ez a két kedvezmény együttesen nem haladhatja meg a 100e Ft-ot. !Dolgozó + munkáltató is fizet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba Amit a munkáltató/munkahely fizet hozzászámítjuk az össz. jövedelemhez Mindegy, hogy ki fizeti a kedvezmény jár nekem! Dolgozó saját maga fizeti NEM része az összjövedelemnek. Valaki vetélkedőn nyer 5000 Ft érték alatti tárgyi eszközt (mentes 5e alatt, kakukk tojás) Gépkocsi költség térítést kap valaki 3 Ft/km – ig mentes 3 Ft feletti rész után adót kell fizetni

(beleszámít a nem önálló tevékenységből származó jövedelembe), ha munkába járásért kapja, oda vissza jár 2x kell számolni az utat. Mhelytől 40 km-re lakik, akkor 80-al számolunk. Közhasznú szervezet kedvezmény Játék automata kakukk tojás nem jövedelem Gyereke van másoddiplomás felsőfokú intézményben NEM jár kedvezmény Valaki fizető vendéglátással foglalkozik 400e Ft-ot nem haladja meg, kakukktojás 400e Ft a határ mentes lesz. Beérkező számlák: Ad ó nél k. ll Ad ó össz ege 2. ÁFA 1. Példa: 1. Anyagbeszerzés adóköteles tevékenységhez 2. Anyagbeszerzés adómentes tevékenységhez 3. Személygépkocsi beszerzés továbbértékesítés céljából 4. Használt személygépkocsi beszerzése magánszemélytől továbbértékesítés céljából 5. Személygépkocsi beszerzés magánszemélytől társaság használatára 6. Személygépkocsi beszerzés adóköteles és adómentes tevékenységhez 7. Fogyóeszköz beszerzés

adóköteles tevékenységhez 6500 1625 levonható 500 125 nem vonható le 8900 2225 levonható 2300 - * 1300 - * 1500 375 * 800 200 levonható 8. Anyagbeszerzés adóköteles és adómentes tevékenységhez 9. Tárgyi eszköz beszerzés adóköteles tevékenységhez 10. Tárgyi eszköz beszerzés adóköteles és adómentes tevékenységhez 11. Számítógép beszerzés vállalkozási célra és egyben személyes használatra 12. Karbantartás, felújítás adóköteles tevékenységhez 1200 300 arányosítandó 4300 1075 levonható 1800 450 arányosítandó 2000 500 nem vonható le 400 100 levonható Kimenő számlák: 13. Termékértékesítés belföldre 7200 1800 14. Export 3500 0 15. Szolgáltatás árbevétele 8400 2100 16. Tanfolyami oktatás 1200 árbevétele * magánszemélytől vette a vállalkozás, így nincs ÁFA nincs mit levonni * levonási tilalom alatt van a saját felhasználásra vett személygépkocsi nem

vonható le − adóköteles tevékenység: 13., 14, 15 − az export is adóköteles, csak 0% a kulcsa! nem adómentes ! − levonási hányad: Lh = Ék 7200 + 8400 + 3500 = = 0,9409 É k + Ém 7200 + 8400 + 3500 + 1200 Levonható 1. 1625 3. 2225 7. 200 9. 1075 12. 100 8.,9 arányosítva (300+450)⋅94,09%=706 Összesen: 5931 Összesítve: 3900 Adókötelezettség 5931 Levonható 2031 Visszaigényelhető Adókötelezettség 13. 1800 15. 2100 Összesen: 3900 2. Példa: Egy vállalkozás fizető vendéglátással foglalkozik. Áfa elszámolásában az általános adókulcs elszámolást választotta fizetendő adója megállapításához. Üdülési szezonban július-tól augusztusig volt csak bevétele a köv szerint Szolgáltatást igénylők Áfát is tartalmazó bevétel Július 42000 Augusztus 82430 Szeptember 147840 Végezze el az elszámolást, határozza meg a befizetendő adó összegét 42000*0,068=285 82430*0,068=5605 147840*0,068=10053 18514 Ft a befizetendő adó

összege 3. példa Az előzetesen felszámított ÁFA arányosítással történő megosztása Egy vállalkozás ÁFA köteles és ÁFA mentes tevékenységet egyaránt végez, azonban ez az előzetesen felszámított adó összegében tételesen nem választható szét. A vállalkozás két havi forgalmára vonatkozó adatok a következők: (eFt) Január Február Összes értékesítés 25.000 40000 Ebből: adóköteles értékesítés 20.000 24000 Összes beszerzés 15.000 2200 Valamennyi forgalmi adat ÁFA nélküli értéken szerepel. Az ÁFA mértéke 25 % Számítsa ki mindkét hónapra a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét göngyölítve. (A levonási hányadot két tizedesjegyre számolja!) Megoldás: Beszerzés utáni áfa: Január 15.000*0,25=3750 Január + Február 37.000*0,25=9250 Levonási hányadok: adóköteles értékesítés/összes értékesítés Január: 20.000/25000=0,8 Január + Február: (20.000+24000) / (25000+40000)=0,6769 Levonható rész:

Január: 3750*0,8= 3000e Ft Január + Február: 9250*0,6769=6261, ebből azonban januárban már 3000-et levontak, így 6261-300=3261e Ft Le nem vonható áfa (ktg.): Január: 3750-3000=750e Ft Február: 9250-6261=2989, ebből azonban már 750-et levontak így 2989-750=2239e Ft 4. példa Egy vállalkozás adómentes és adóköteles értékesítést egyaránt végez, azonban az előzetesen felszámított adó összegében ez tételesen nem választható szét. A nyilvántartás szerint az adóköteles értékesítés adóval növelt összege 27.460 eFt, amelyből 27000 eFt 25 %-os, 460 eFt 12 %-os kulcs alá tartozik Az adómentes értékesítés összege 3.000 eFt Az előzetesen felszámított adó összege 4000 eFt Számítsa ki a levonható és a le nem vonható adó összegét arányosítással! Megoldás: Levonási hányad=(adó köteles értékesítés adó nélkül) / (adó köteles értékesítés adó nélkül + adómentes értékesítés) Levonási

hányad=(27.000/1,25+460/1,12) / (27000/1,25+460/1,12+3000) = 0,88 Levonható előzetesen felszámított adó: 0,88*4000=3520 eFt Le nem vonható előzetesen felszámított adó: 4000-3520=480 eFt 5. példa a) Január 12%-os kulcs után fizetendő adó 440.000 + 120000 − 0 ⋅ 440.000 + 620000 + 120000 + 240000 − 0 600.000 ⋅ 12 ⋅ ⋅ 1,015 (koef.) = 25732,39 112 F(12) = 25%-os kulcs után fizetendő adó 620.000 + 240000 − 0 ⋅ 440.000 + 620000 + 120000 + 240000 − 0 600.000 ⋅ 25 ⋅ ⋅ 1,015 (koef.) = 73766,19 125 F(25) = összes januári fizetendő adó: 99,498,58 Előzetesen felszámított áfa 12%-osak 120.000⋅0,1071 = 12852 25%-osak 240.000⋅0,2 = 48000 összes előzetesen felsz. adó: 60852 Januári adófizetési kötelezettség: 99498,58-60852=38646,58 b) Február 12%-os kulcs után fizetendő göngyölített ÁFA 440.000 + 120000 + 100000 − 0 ⋅ 440.000 + 620000 + 120000 + 240000 + 360000 − 0 (600.000 + 780000) ⋅ 12 ⋅ ⋅ 1,015 (koef.) = 55645,78

112 F(12) = 25%-os kulcs után fizetendő göngyölített ÁFA 620.000 + 240000 + 260000 − 0 F(25) = ⋅ 440.000 + 620000 + 120000 + 240000 + 360000 − 0 (600.000 + 780000) ⋅ 25 ⋅ 1,015 (koef.) = 176267,86 125 ⋅ összes februári göngyölített fizetendő áfa: 231.913,64 Előzetesen felszámított áfa januári 60852 12%-osak 100.000⋅0,1071 = 10710 25%-osak 260.000⋅0,2 = 52000 összesen 123.562 Februári göngyölített adófizetési kötelezettség: 231.913,64-123562=108351,64, ebből januárban már megfizetett 38646,58 Januári adófizetési kötelezettség: 108.351,64-38646,58= 69705,06 c) Éves ÁFA 12%-os kulcs után fizetendő göngyölített ÁFA 440.000 + 1440000 − 280000 ⋅ 440.000 + 620000 + 4640000 − 700000 5.000000 ⋅ 12 ⋅ ⋅ 1,015 (koef.) = 174000 112 F(12) = 25%-os kulcs után fizetendő göngyölített ÁFA 620.000 + 3200000 − 420000 ⋅ 440.000 + 620000 + 4640000 − 700000 5.000000 ⋅ 25 ⋅ ⋅ 1,015 (koef.) = 690200 125 F(12) =

összes éves fizetendő áfa: 864.200 Előzetesen felszámított áfa 12%-osak 1.440000⋅0,1071 = 154224 25%-osak 3.200000⋅0,2 = 640000 összesen 794.224 Éves adófizetési kötelezettség: 864.200-794224=69976 Kimenő/Beérkező számlás feladatok 1) Alanyi adómentességnél annál a kimenő számlánál, amelyik már átlépi 2.000000 Ft-ot és innentől adófizetési kötelezettség keletkezik. 2) Különleges adózási mód, kereskedelmi szálláshelyadás és fizető vendéglátási tevékenység. Adófizetési kötelezettség: bevétel*0,068 3) Belső számla saját rezsis beruházás teljesítményértéke saját vállalkozásban megvalósított/végzett beruházás saját előállítású termék felhasználása adóköteles tevékenységhez előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA-nál is figyelembe kell venni. 4) Export értékesítés (adó köteles ért.) adó kulcs 0% Levonási hányadnál figyelembe kell venni! Levonási hányad = (adó köteles

értékesítés adó nélkül) / (adó köteles értékesítés adó nélkül + adómentes értékesítés) 5) Beérkező számlák / szállító számlák levonható (előzetesen felszámított áfa): belső számla anyagbeszerzés (adóköteles tevékenységhez) alvállalkozói tevékenység árubeszerzés belföldről bérleti díj beruházási szállító számla gázszámla import anyagbeszerzés (adóköteles tevékenységhez, ha azt már megfizette) import gépbeszerzés (ha azt már megfizette) környezetvédelmi szakértő számlája reprezentációs célú beszerzés szolgáltatás díja tárgyi eszköz fenntartási számla üzleti vacsora számlával igazolt összege vásárolt szolgáltatás ellenértéke minden ami adóköteles tevékenységre vonatkozik nem vonható le: személygépkocsi beszerzés vállalkozási célra (nem továbbértékesítés célú) személygépkocsi vásárlás import személygépkocsi beszerzés saját célra üzemanyag beszerzés

személygépkocsihoz minden ami adómentes tevékenység arányosítás: ami egyben adómentes és adóköteles tevékenység is Levonási hányad=(adó köteles értékesítés adó nélkül) / (adó köteles értékesítés adó nélkül + adómentes értékesítés) adómentes adó köteles tev.*0,25 v. 0,12*Levonási hányad = levonható 6) Kimenő számlák fizetendő áfa belső számla anyageladás értékesítés külkereskedelmi vállalatnak étkezési bevételek készárú értékesítése belföldre késztermék értékesítés belföldre kiszámlázott előleg szállító vállalat kártérítése szolgáltatás értékesítése szolgáltatás nyújtása szolgáltatási tevékenység bevétele visszáru (termék)értékesítésnek minősülő ügyletek nincs benne export értékesítés alapítványnak átadott vagyontárgy oktatási tevékenység bevétele adómentes értékesítés 3. TAO A TAO megállapításának a sémája: I. Adózás előtti eredmény II.

Módosító tételek: ± Céltartalék elszámolásával kapcsolatos korrekció. Csökkenti az adóalapot az adótörvény szerint figyelembevehető céltartalék összege legfeljebb a 90-180 napos késedelemben levő követelések 2%-ának a 181-360 napos késedelemben levő követelések 5%-ának a 360 napon túli késedelemben levő követelések 25%-ának megfelelő összeg vehető figyelembe Növeli az adóalapot az adóévben ráfordításként elszámolt céltartalék Csökkenti az adóalapot az adóévben bevételként elszámolt előző évi céltartalék Csökkenti az adóalapot a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék növekménye ± É.cs leírás miatti módosítás valamint az immatjavak, tárgyi eszközök értékesítésekor, apportálásakor, megsemmisülésekor, selejtezésekor, hiányakor figyelembe veendő korrekció. Növeli az adóalapot az értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt

összeg Csökkenti az adóalapot az adótörvény szerint elszámolható amortizáció összege ± Értékvesztés miatti elszámolás. 1) Érték vesztés, csoportos nyilvántartás a) Tárgy évi nyitó készlet = előző évi záró készlet b) Adott évi záró = Nyitó készlet + Készlet vásárlás – Készlet felhasználás – SZT szerint elsz. ért vesztés c) Adóalapot növelő = SZT szerint elsz. ért vesztés d) Adóalapot csökkentő Év végén nyilvántartott érték vesztés*arány Arány = Nyk + besz - Zk Nyk + besz e) Év végén nyilvántartott érték vesztés Legelső év nyilvántartott érték vesztése + első év utáni adóalap növelő tételek – első év utáni adóalapot csökkentő tételek ± Értékesített, apportált, selejtezett tárgyi eszközök és immateriális javak miatti korrekció (±) Növeli az adóalapot az eszközök értékesítésekor ráfordításként elszámolt nyilvántartási érték Csökkenti az adóalapot az adótörvény

alapján elszámolt értékcsökkenés és a bruttó érték különbözete ± Érték nélkül vagy megváltási áron nyilvántartott termőföld és erdő értékesítése miatti korrekció. Csökkenti az adóalapot a termőföld és az erdő értékesítéséből származó bevétel Növeli az adóalapot a nyilvántartási ár ± Számviteli trv. szerint átszámítási különbözet nyeresége illetve vesztesége miatti korrekció ± Egyszeres könyvvitelt vezetőknél a fizetett (+) illetve a kapott (–) előleg miatti korrekció. ± Az ellenőrzés során feltárt összegek miatti korrekció (±) Csökkenti az adóalapot a bevételként illetve aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg Növeli az adóalapot a ráfordításként elszámolt összeg Az elhatárolt veszteségből az adóévre eső összeg adóalapot csökkentő Adó törvény szerint elszámolt écs Bevételként kapott realizált osztalék. Szakmunkástanulók foglalkoztatása miatt

elszámolható összeg. tanulónként havi 6000 Ft-tal csökkenthető az adóalap − Korábban munkanélküli foglalkoztatása miatt illetve sikeres szakmai vizsgát tett tanuló továbbfoglalkoztatása esetén elszámolható TB-járulék. − Behajthatatlan követelés illetve hitelezési veszteség miatti korrekció. − Kutatás és kísérleti fejlesztés saját közvetlen költségként elszámolt összeg 20%-a. − Vállalkozási övezetben üzembe helyezett tárgyi eszköz meghatározott beszerzési értéke. − Szövetkezeteknél termőföldért kapott kárpótlási jegy névértékének és címletértékének a különbözete. − Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg meghatározott része. maximum a tárgyévben beruházásra fordított összeg 2 ezreléke − Szövetkezet által az üzletrész tulajdonostól visszavásárolt üzletrész bevonása esetén elszámolható összeg. a névérték és a visszavásárolt érték pozitív különbözetét

le lehet vonni − Bírságok, jogkövetkezmények elengedése miatt elszámolt összeg. − Ellenőrzés során megállapított tételek. − Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása miatt elszámolható összeg. − Adomány − Kockázati tőkebefektetés árfolyamnyeresége. véglegesen átadott pénzbeni juttatásokat csökkentik: − A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megvalósuló privatizációhoz kapcsolódó korrekció (-) nem növeli az adóalapot maximum az adóalap 20%-a levonható − Közhasznú szervezet részére történő átadás (igazolás alapján) − Kiemelten közhasznú szervezet részére történő átadás összeg*1,5 Adomány együttesen az adózás előtti eredmény 25%-áig − − − − + A Számviteli törvény szerinti átszámítási különbözet nyeresége (+) + Vállalkozási tevékenységgel össze nem függő költségek, ráfordítások összege. + Hitelezési veszteség címén elszámolt összeg

(+) adómentesen nem írható le a hitelezési veszteség, ha az adóalany a követelés behajtása érdekében nem a törvényi előírások szerint járt el, nem győződött meg a behajthatatlanság tényéről + Ráfordításként elszámolt bírságokból, jogkövetkezményekből adódó kötelezettség, kiv.: önellenőrzési pótlék + Szerencsejáték szervezéséről szóló trv. alapján elszámolt közvetlen és közvetett költségek miatt figyelembe veendő összeg. + Átalakulási vagyonnövekedés miatti korrekció. + Tulajdonostól kapott kölcsön kamatának sajáttőke 4-szeresét meghaladó kölcsönrészre jutó arányos összeg. + Reprezentációs költségnek az árbevétel 0,5%-át meghaladó része. + Ellenőrzött külföldi társaság fel nem osztott nyereségéből az adózót megillető összeg. + Visszafizetési kötelezettség nélkül adott ráfordításként elszámolt támogatás, juttatás, tartozás átvállalás, elengedett követelés összege. +

Kamarai díj összege. + Egy évvel korábban vásárolt értékpapír elidegenítéséből származó árfolyamveszteség (+) + Egyéb korrekciók. III.Adóalap IV.TA (Adóalap*0,18) V. – Adókedvezmények (pl beruh 6%-a, térségi és egyéb adókedvezmények, átmeneti rendelkezés alapján elszámolandó kedvezmények max. az adó (IV) 70%-áig) VI.– Külföldön megfizetett adó VII.Fizetendő TA = IV-V-VI VIII.Adózott eredmény = I Adózás előtti eredmény –VII IX.Osztalékfizetés X. Eredménytartalék felhasználás adózott eredmény kiegészítésére XI.Mérleg szerinti eredmény = VIII-IX+X 1 feladat. Határozza meg a társaság • adófizetési kötelezettségét, • adózott eredményét • mérleg szerinti eredményét • elhatárolható veszteséget a következő esetekben (adatok ezer Ft-ban) megnevezés A Adózás előtti eredmény +2000 Adóalap -1000 Adó fiz. köt Adózott eredm. 2000 Osztalék fizetés 500 MSZE 1500 elhatárolt veszt. 1000 B

-2000 -1500 -2000 -2000 1500 C -1000 -2500 -1000 -1000 1000+ 1500 adó nyilvántartás D -1500 +2000 360 -1860 -1860 - E +500 +4000 720 -220 -220 - Csak negatív adóalap esetén lehet veszteséget elhatárolni!!! + 1. Céltartalék (±) − a vállalkozás határidőn túli vagy kétes követelésekre, előlegként adott, kölcsönként adott összegekre, garanciális kötelezettségekre, a korengedményes nyugdíj fedezetére és végkielégítésre céltartalékot képezhet − ezen tételek a várható veszteségek, a várható kötelezettségek miatt kerülnek elszámolásra - egyéb ráfordításként − csak kettős könyvvitelt vezető adóalanyok számára − legfeljebb a 90-180 napos késedelemben levő követelések 2%-ának a 181-360 napos késedelemben levő követelések 5%-ának a 360 napon túli késedelemben levő követelések 25%-ának megfelelő összeg vehető figyelembe − − − − Növeli az adóalapot az adóévben ráfordításként elszámolt

céltartalék Csökkenti az adóalapot az adóévben bevételként elszámolt előző évi céltartalék Csökkenti az adóalapot az adótörvény szerint figyelembevehető céltartalék összege Csökkenti az adóalapot a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék növekménye 2. Értékcsökkenési leírás (±) − Bruttó érték alapján: lineáris, degresszív, teljesítményarányos, állandó összegű, abszolút összegű − Nettó érték alapján: állandó kulccsal, termeléssel arányosan − az adóalap számításánál kötelezően alkalmazandó a bruttó értékalapú lineáris módszer − ettől nem térhet el az adóalany - kivéve: immateriális javak − Növeli az adóalapot az értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg − Csökkenti az adóalapot az adótörvény szerint elszámolható amortizáció összege 3. Értékvesztés elszámolása (±) − vásárolt és saját

termelésű készletek, részesedések, értékpapírok − az adótörvény csak késleltetve engedi meg az értékvesztés elszámolását Nyilvántartott értékvesztés x Felhasználás, selejtezés, értékesítés aránya  NY + Beszerzés, Vásárlás - Z NY + Beszerzés, Vásárlás 4. Értékesített, apportált, selejtezett tárgyi eszközök és immateriális javak miatti korrekció (±) − azért szükséges, mert különböző lehet az eszközök értéke a számviteli szabályok illetve az adótörvény szerint − Növeli az adóalapot az eszközök értékesítésekor ráfordításként elszámolt nyilvántartási érték − Csökkenti az adóalapot az adótörvény alapján elszámolt értékcsökkenés és a bruttó érték különbözete 5. Termőföld és erdő értékesítése (±) − Csökkenti az adóalapot a termőföld és az erdő értékesítéséből származó bevétel − Növeli az adóalapot a nyilvántartási ár 6. Az ellenőrzés során feltárt

összegek miatti korrekció (±) − Csökkenti az adóalapot a bevételként illetve aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg − Növeli az adóalapot a ráfordításként elszámolt összeg – 1. Előző év(ek) elhatárolt veszteségének kigazdálkodása (-) − az elhatárolt veszteségből az adóévre eső összeg adóalapot csökkentő, az előző évek áthozott vesztesége a MSZE terhére kerül elszámolásra − az adótörvény az adóalap negatív értékét értelmezi veszteségként és ezen összeg elhatárolását teszi lehetővé − öt éves veszteségelhatárolást engedélyez − pénzintézetekre nem vonatkoznak a veszteségelhatárolási szabályok − a legrégebben keletkezett veszteséget kell először leírni − 1996-tól csak akkor lehet veszteséget elhatárolni, ha a vállalkozás árbevételt realizál 2. Kapott osztalék, részesedés (-) − adózott eredményből származnak − a kapott osztalékot, részesedést a tulajdonos

a bevételei között számolja el − ezzel azonban kétszeres adóztatásra kerülne sor ⇒ adóalap-csökkentő 3. Visszatérített adók (-) − bevételként köteles elszámolni az adóalany − a visszatérített és bevételként elszámolt adók közül azokat, amelyeket korábban nyereségből, adózott forrásból fizettek meg ⇒ nem indokolt még egyszer megadóztatni 4. Közérdekű célú felajánlások (-) − közérdekű kötelezettségvállalás vagy alapítványi célra történő hozzájárulás − ezen adományok adóalap-csökkentésként történő elszámolásának feltételei: − igazolás − adótörvény által preferált célok − kizárható legyen, hogy az adományozott összeget vagyoni előny megszerzése vagy nyújtása érdekében adják − az adóalap-csökkentés a következő módon történik: − a közalapítványnak adott hozzájárulás teljes összege levonható (előfordulhat, hogy negatív lesz az adóalap) − a belföldi székhelyű

alapítványnak és közérdekű kötelezettségvállalás céljára átadott összeg legfeljebb az adóévi pozitív adóalap 20%-ának megfelelő összegben vonható le 5. Szakképzés ösztönzése (-) − tanulónként havi 6000 Ft-tal csökkenthető az adóalap 6. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megvalósuló privatizációhoz kapcsolódó korrekció (-) − az MRP-ről szóló törvény lehetőséget biztosít a munkavállalóknak arra, hogy az őket foglalkoztató társaságnál kedvezményesen tulajdoni részesedést szerezzenek − MRP: nem alanya a Társasági adónak − létrehozásához a munkavállalók 25%-a szükséges − az adóalany a dolgozók helyett befizetést tehet az MRP-be, a befizetett összeg adóalap-csökkentésként számolható el, ha MRP-vel az állami tulajdon privatizációja valósul meg − maximum az adóalap 20%-a levonható 7. Munkanélküliek foglalkoztatásának ösztönzése (-) − legfeljebb 12 hónapon át, a

munkanélküli után befizetett TB-járulék teljes összege adóalap-csökkentő tételként számolható el − munkanélküli az, aki előzőleg 6 hónapig nyilvántartott munkanélküli volt, segélyben vagy járadékban részesült 8. Bank- és adóskonszolidációhoz kapcsolódó korrekciós tétel (-) az elengedett kötelezettségeket az adósnál bevételként kell elszámolni 9. Kárpótlási jegy miatti korrekció (-) a címletérték és a kamattal növelt címletérték különbsége adóalap-csökkentő 10. Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg (-) maximum a tárgyévben beruházásra fordított összeg 2 ezreléke 11. Szövetkezeti üzletrész visszavásárlása (-) a névérték és a visszavásárolt érték pozitív különbözetét le lehet vonni 12. A Számviteli törvény szerinti átszámítási különbözet vesztesége (-) forintról devizára és fordítva történő áttérés miatt keletkező veszteség 13. Behajthatatlan

követelés (-) − az öt éven túl elévült követelés − csődeljárás keretében elengedett követelés − várhatóan meg nem térülő veszteség − felszámolás befejezésével ki nem egyenlített követelés − olyan követelés, amelynek behajtása többe kerülne, mint maga a követelés − végrehajtási eljárás keretében elengedett követelés + 1. Vállalkozással össze nem függő ráfordítások (+) − olyan szerződés alapján elszámolt költség, amelynek nincs valós gazdasági tartalma − térítés nélküli eszközátadás (kivétel: adomány és természetbeni juttatás) − a vállalkozás tagjának személyes, családi szükségletét jelentő költségek − külföldi által nyújtott tanácsadói szolgáltatás költségként elszámolt összegének azon része, amely meghaladja az értékesítés nettó árbevételének 1%-át − külföldi alvállalkozói díj összegének a nettó árbevétel 25%-át meghaladó része 2. Adóhiányok,

bírságok, büntetések (+) kivételt képez a késedelmi kamat, kötbér, önellenőrzési pótlék 3. Lízinggel és bérlettel kapcsolatos elszámolások (+) − a 366 napon túli bérlet nem minősül lízingnek − pénzügyi és operatív lízing (a tulajdonjoghoz kapcsolódó kockázatok és hasznok nem szállnak át a bérbevevőre) 4. Hitelezési veszteség címén elszámolt összeg (+) − adómentesen nem írható le a hitelezési veszteség, ha az adóalany a követelés behajtása érdekében nem a törvényi előírások szerint járt el, nem győződött meg a behajthatatlanság tényéről 5. Jelentős részesedéssel bíró tulajdonosoktól kapott hitelek kamata miatti korrekció (+) − a kölcsön kamatának a saját tőke négyszeresét meghaladó kölcsönre jutó arányos részét adóalapot növelő tételként kell elszámolni − ezzel a korrekcióval a rejtett osztalékot kívánják megadóztatni 6. Átalakulási vagyonnövekedés miatti korrekció (+) −

gazdasági társaság és szövetkezet átalakulása esetén, ha a vagyont összességében felértékelték, az átértékelési különbözettel a társasági adó alapját a jogutódoknál 3 év alatt egyenlő részletekben meg kell növelni − állami vállalatoknál adómentes az átalakulási vagyonnövekedés 7. A Számviteli törvény szerinti átszámítási különbözet nyeresége (+) 8. Reprezentációs költségek (+) a reprezentációs költségnek (ÁFA nélkül) az árbevétel 0,5%-át meghaladó része növeli a társasági adó alapját