Oktatás | Pedagógia » Blaskó Erika - Hospitálási napló

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 6 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:608

Feltöltve:2009. szeptember 27.

Méret:37 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11110 Anonymus 2015. augusztus 15.
  Érdekes témák, jó megoldások.

Tartalmi kivonat

Nyíregyházi Főiskola Hospitálási napló Készítette: Blaskó Erika Háztartásökonómia-életvitel LA/III. 2003. november 29 Tanítás ideje: 2003. november 7 Tanítás helye: Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, 102 terem 7. a osztály Az óra típusa: osztályfőnöki óra Témakör: Közösség és személyisét Óra anyaga: Kultúrált viselkedés mindennapjaikban Megfigyelési szempont: Az osztályfőnöki óra sajátosságai Foglalkozást vezeti: Domokos Andrea Az óra menete Becsengetés előtti szervezés Észrevételek A terembe érve már kialakították a terem rendjét az óra feladatainak megfelelően. A tanulók csoportokban ülnek, a szituációs feladatokhoz előkészítették a kellékeket, mindenki valamilyen jelmezt visel. Az óra megkezdése Jelentés Beszélgetés tanári irányítással A tanárnő a hiányzási igazolásokat adminisztrálja. Az osztályfőnöki órák sajátos kerete szerint az aktuális problémák,

feladatok megbeszélése. A Mandala Dalszínház bérletet ajánlott fel, erről szavazással döntenek. „Milyen közösségi hét van?” – kérdezi a tanárnő Papírgyűjtés a közös válasz Mozilátogatás szervezése Szavazzunk: „Megnézzük-e a Majmok bolygóját?” A többség igennel szavaz. A tanárnő nincs megelégedve a gyerekek más órákon való munkájával. „Sok panaszt hallottam más tanároktól, nem akarok nevesíteni, hogy kiről, mindenki tudja, hogy ki az.” ”Biológia órán nincs felszerelés” Észrevételem szerint jó volt, hogy a tanárnő nem mondta meg a gyerek nevét, gondolom, így is szégyellhette magát. Azt viszont hibának tartom, hogy a szaktanár az osztályfőnökre hárítja a szakórán felmerülő problémák megoldását. Rátérnek az óra anyagára ”Bizonyára emlékeztek a tavalyi osztályfőnöki órákra, amikor az alkalmazkodás alapvető illemét, szabályait beszéltük meg.” A tanárnő kérdéseket tesz

fel: ”A viselkedésünk során mit helyezzünk előtérbe?” Tanulmányi út nyerteseit sorolják fel. - énekkarosok - rajzosok . – angolosok A feldolgozás szóbeli módszere. A gyerekek jelentkeznek, majd szólítás után válaszolnak: - alkalmazkodás - illem - jó tulajdonságok elsajátítása ”Hogyan tegyük értelmesebbé, tartalmasabbá az életünket?” A gyerekek ismét jelentkeznek, aktívak az órán. A válaszokat a tanárnő is kiegészíti a saját gondolataival. ”Illendően, a helyzetnek megfelelően viselkedjünk! - Fontos az alkalmazkodás - Figyelmesek, udvariasak vagyunk egymással.” A tanárnő az írásvetítőre fóliarajzot helyez. Szemléltetés eszköze. A fóliarajzot közösen megbeszélik, elemzik. ”Hogyan viselkedjünk kultúráltan, 1. a hajó elsüllyed emberhez méltóan?” 2. egy ember megmenekül 3. örül neki, hogy egyedül van  nem kell alkalmazkodnia. A rajzból következtetnek arra, hogy ez nem jó hosszútávon,

mert az ember társas lény. ”A viselkedésünk során miket kell betartanunk?” A gyerekek jelentkeznek, válaszolnak többen is. ”Illemszabályokat kell betartani. Vannak írott, íratlan, új és elavult szabályok.” Egy tanuló felolvas a Modern illemkódex című könyvből. Az elavult illemszabályokat gyűjtik össze. Példákat mondanak az utazás, étkezés, bemutatkozás, köszönés területéről. Megállapítják, hogy változnak az illemszabályok. A tanárnő könyvet ajánl a Figyelemfelkeltés gyerekek figyelmébe: Tiller Ágnes: Kamasznak lenni Kiemelés: „Néhány olyan terület, Az élet különböző területeiről gyűjtenek amely a mi korosztályunkat, illemszabályokat. mindennapi tevékenységünket - busz, iskola, intézmények, étterem, színház illeti.” Megnézik, hogy mi az, ami illendő, és mi nem. A köszönés illemtanának megbeszélése A gyerekek példákat mondanak, negatívakat és pozitívokat egyaránt. A tanárnő a

pozitívokat hangsúlyozza. Szituációs játék: utazás: - az autóbuszmegállóban - az autóbuszon. A jelenet során voltak negatív és pozitív példák egyaránt. Az osztály értékeli, elemzi a látottakat, saját példákat is mondanak. A tanárnő elmagyarázza a „struccpolitika” jelentését. Bővülnek a gyerekek ismeretei. A következő szituációs játék: Öltözködés. A gyerekek kifejtik, hogy mindig tisztán, alkalomhoz illően kell öltözni, ezzel tiszteletben tartunk másokat. ”Hogyan illik öltözködni egy-egy Szemléltetés eszköze alkalomra?” Különböző alkalmakra beöltözött A többi tanuló helyesen párosítja az öltözékeket a tanulók, kezükben felcserélve az táblákkal, indoklással. „alkalom” neve (színház, kirándulás, iskola, disco, ünnepély) ”Mit fejez ki az öltözék?” Összegzik a szituáció tanulságait. A gyerekek válaszolnak: - ízlésünket - ötleteinket - kultúráltságunkat. Újabb

szituáció: Ünneplés a baráti körben. A vendégvárásnak, a vendégek fogadásának külön illemtana van. Kiemelnek néhányat. A tanárnő óratervezetében szerepel az, hogy egy tanuló a táblára írja a vendégek és a vendégváró részéről az illemszabályokat. Ezeket szóban oldották meg A tanárnő kéri a gyerekeket, hogy figyeljék meg, időben érkezik-e, helyesen viselkedik-e a szereplő. A gyerekek valamennyi szituációt ügyesen adták elő, és észrevételeik is tartalmasak. A tanárnő a szituációk lényegét mindig összegzi. ”Önmagunk miatt, belső meggyőződésből legyünk olyanok embertársainkkal, amilyen viselkedést mi is elvárnánk!” Konklúzió. A tanárnő az írásvetítőre ismét fóliát helyez fel. Totó: igaz-hamis játék Csengetés A tanárnő elmondja a következő óra témáját, rajzos feladatot ad ki. A téma ugyanaz marad. A rajzosok olyan illetlenségeket rajzoljanak, amelyek az iskolában történnek. A

tanárnő értékeli az osztály munkáját Megdicséri őket. Az óra végére feloldódtak. Összegzés Az osztályfőnöki óra sajátosságai végigkísérték az órát. A terembe érve már kialakították a terem rendjét az óra feladatainak megfelelően. A gyerekek is csoportokban ültek, a szituációs feladatokhoz előkészítették a kellékeket, mindenki valamilyen jelmezt viselt. Az osztályfőnök integráló tevékenysége megmutatkozott, amikor kérte, hogy a hiányzó gyerekek szülei értesítsék őt. Hiszen ő a kapocs az iskola és a család között Az iskolán belüli integráló tevékenysége is megjelent, amikor megemlítette az osztályt érintő más nevelők panaszait. Az nagyon tetszett, hogy a tanárnő nem említett neveket. Az iskolán kívüli programok szervezését rugalmasan oldották meg, kézfeltartással szavaztak. Az órán a szemléltetés változatos volt: illemtankönyvek, fóliarajzok, totó, applikációk, szituációs játékok.

Amikor a konkrét órai anyagra tértek át, nagyon ügyesen vezette át őket. Az elsüllyedő hajót ábrázoló fóliával sikerült jól motiválnia a gyerekeket. A tanulók az egész órán aktívak voltak, és a szituációs játékok csak fokozták ezt. Szerepelhettek, és maguk is részesei lehettek a helyes és a helytelen cselekedetek sorozatának. A játék folyamán szinte észrevétlenül folyt az értékközvetítés. A tanár rugalmasságának és az előkészületeknek köszönhetően kötetlenség és nagyon jó hangulat jellemezte az órát. A megszokottól eltérően egy nagyon részletes óravázlatot kaptunk a tanárnőtől, ami nemcsak az ő munkáját, hanem a miénket is megkönnyítette. Egy nagyon jól feldolgozott, részletes és gördülékeny órán vehettünk részt. A csengetés és az idő szorítása miatt a tanárnő csak az osztály egységes munkáját tudta megdicsérni, tanulókat nem emelt ki.