Economic subjects | Taxation » Adózás jegyzet, 2009

Datasheet

Year, pagecount:2009, 13 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:636

Uploaded:November 10, 2009

Size:91 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Adózás jegyzet - 2009 Az adó fogalma: az Állam rendeli el adózótól szedi be Adóztató: aki az adót beszedi: Állam Önkormányzat Adó: az a természetes és jogi, és jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit jogilag köteleztek adó fizetésre Adóhatóság: Feladata: az adóztató nevében eljáró hivatal 1. az adót, illetve költségvetési támogatást megállapítja, kiutalja 2. az adót beszedi és végrehajtja 3. adókötelezettség teljesítését ellenőrzi, és megsértését feltárja 4. az adóztatás technikai feltételeit biztosítja APEH (az állam bízta meg- adóhatóság): Feladata: 1. beszedi a Társasági adót TA 2. beszedi az ÁFÁ-t ( a beszedett adóknak ez a 87%-a) 3. beszedi az SZJA-t 4. beszedi a játékadót 5. beszedi az EVA-t 6. beszedi az EKHO-t 7. beszedi a rehabilitációs hozzájárulást 8. beszedi a munkaadói járulékot 9. beszedi a munkavállalói járulékot 10. beszedi a vállalkozási járulékot 11. beszedi a

külön adót 12. beszedi a szakképzési hozzájárulást 13. beszedi az illetéket 14. beszedi a nemzeti kulturális hozzájárulást 15. beszedi a környezet terhelési díjat 16. beszedi a TB járulékot 17. beszedi a magány nyugdíjpénztári tagdíjat 18. beszedi a magány nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést 19. beszedi az egészségbiztosítási járulékot 20. beszedi a cégautó adót Kiutalja: 1. fogyasztói árkiegészítést (utazás-diák, nyugdíjas, közalkalmazott) 2. egyedi termelési ár kiegészítést (hatósági árhoz: villany, gáz, távhő) 3. egyedi dotáció (egy-egy termék előállításához-szükség van rá!) 4. agrártámogatások Önkormányzati adóhatóság: jegyző! (egy személyben) csak beszedi az adókat Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó vállalkozói Magán személy Belföldi gépjárművek adóját ( ez nem helyi adó!- az Állam rendeli el) VÁM hivatal: Beszedi A vámot A

vámkezelési díjat Vám illetéket Az importtermék fogyasztási adóját Az importtermékek általános forgalmi adóját Külföldi gépjárművek adóját (tehergépjármű) Regisztrációs adót Jövedéki adót Bérfőzési és szeszadót Környezetvédelmi termék díjat Kiutalja: A jövedéki adót Visszatéríti: a jövedéki adót %-ban Az adóhatóság hatásköre: abban igazít el, hogy mely hatóság jár el. Illetékesség: Adóztatás: (feladat) azt, hogy hatáskörileg melyik szerv látja el a tényleges feladatokat Megállapítással Bejelentéssel Beszedéssel Bevallással Nyilvántartások vezetésével Megfizetéssel Ellenőrzés Adókötelezettség: Bejelentési (mit szeretnék.) Adó megállapítási Adó bevallási (áfa, vám, lakásvásárlás) Adó fizetési Adó előleg Bizonylatok kiállítási és megőrzési Nyilvántartások vezetési Bevételi és költségnyilvántartás Nyilatkozat tételi Adatszolgáltatási Az adó alanya: aki az adó

fizetésére kötelezett, és akinek adófizetelezettségi kötelezettséget állapít meg Az adó tárgya: a dolog  a jog  a tevékenység  Az adó alapja: ez után adót kell fizetni az adótárgynak a mennyisége ami után az adót számítják Az adó mértéke: az adó alap vagy egysége után mennyi adót kell fizetni Adó kulcs Adótétel Az adó jellemzői: % ÁFA, TA, SZJA természetes mértékegységben Lineáris kg, liter, db fix az adó (pl.: ÁFA) Progresszív arányosan emelkedik (pl.: SZJ Lépcsős progresszivitású (pl.: átalányadó) ez már nincs!!!!! Közvetlen az adót az adó alany nem háríthatja át (EVA, EKHÓ, SZJA,) Közvetett a fizetésre kötelezett nem fizeti, áthárítja másra (ÁFA) Az adó csoportosítása: Jövedelem típusú SZJA TA Fogyasztáshoz kapcsolódó ÁFA Regisztrációs Vegyes típusú EVA ( jöv+ fogy.tip) EKHO SZJA Jellemzői: - minden jövedelem adóköteles! (eltérést a tv. mondja ki)

Általános: (mindenki) kortól, nemtől, állampolgárságtól független Közvetlen adó: Csoportosítás még: Bevétel: fizetés + kötelezettség Összevont adó Külön adó Adómentes amely után adót fizetünk Nem bevétel: l.sz melléklet Adómentes Visszatérített adó Jövedelem: Költség: Bevétel Bevétel – költség Bevétel * SZJA tv. meghatározott hányad a bevételszerző tevékenységgel összefüggő az adó évben szabályszerűen (számlákkal) igazolt kiadás. Nem minősül költségnek: amely a személyes és családi szükséglethez kell A jövedelem megszerzésének időpontja: Munkaviszonyban: Egyéb: Adómentes bevétel: A készpénz átutalás napja Bankszámla jóváírás napja Postai kifizetés napja Előző évi dátum! Készpénzes fizetés Bankszámla terhelés napja Postai feladás napja 1. számú melléklet Szociális és más ellátások Lakáshoz kapcsolódó Közcélú juttatások, adományok Egyes tevékenységekhez

kapcsolódó Költségtérítés jellegű bevétel Károk megtérülése, kockázatok viselése körében Egyéb indokkal Természetbeni juttatás Adómentességre vonatkozó rendelkezések Összevontan adózott jövedelem: Nem önálló tevékenység: -nem lehet csökkenteni!! (kiadási- érdek képviseli tagdíj:SZB, Kamarai Bér jövedelem: Belföldi munkáltató szerződés, munkaviszony Adóköteles TB ellátás GYED, táppénz Álláskeresési támogatás Nyugdíj előtti munkanélküli segély Átképzési támogatás Alkalmi munkavállalói kiskönyv (Minimálbér 12x-e) Önálló tevékenység: Képviselői tevékenység ország és önkormányzati Társas vállalkozás magánszemély személyes közreműködése Választott tisztségviselő (igazgatósági) Segítő családtag (BT-beltag; családi vállalkozás) Jellemző a bevétel ≠ a jövedelemmel 90 % 10 % költség Vállalkozói kivét (személyes közreműködésért) Őstermelésből származó jövedelem

Bérbe adás (ingó-ingatlan) Könyvvizsgáló, könyvelő Mezőgazdasági őstermelő bérbeadás Egyéb: Borravaló Hálapénz Önkéntes nyugdíjpénztári juttatás Magány nyugdíjpénztári nem nyugdíjszerű juttatás Adó terhet nem viselő jövedelmek nyugdíj Ösztöndíj GYES Szociális ápolás (évi 180 eFT) Családi pótlék (09.01) 2010.0101-től a szépkorú (év=pénz) Különadózó jövedelmek: jövedelem fajtánként meghatározni 25% Egyéni vállalkozásból származó jövedelem Egyéni vállalkozásból származó osztalék alapja Átalányadó őstermelő Egyéni vállalkozó Ingó, ingatlan bérbeadása Tőzsde ügylet Árfolyam nyereség Magán személy: Adózás: 1. Önadózás 2 munkáltatói adó megállapítás 3. bevallás APEH készítéssel-közreműködéssel Nem kell bevallani: Eladás Kamat Alkalmi munkavállalói kiskönyv Nem köteles beadni: egyéni vállalkozó Őstermelő (600eFT alatt) Fizető vendéglátás (tételesnél)  

 ha nincs jövedelem Ha költség különbözet miatt Biztosítás miatt visszafizetik 01.15-ig munkáltató 02.15-ig egyéni vállalkozó Nem kérheti: (APEH-ost) ha egyéni vállalkozó volt Őstermelő (600eFt) volt , kivéve egysz.nyilatk Kifizető felé nyilatkozatott adott Tőzsde ügylet Ingatlan bérbeadás Alkalmi munkavállalói kiskönyv Kifizetőknél költség nyilatkozatott adott Magán személy adó számítása SZÁMÍTOTT ADÓ Aaz összevont jövedelem adótábla alapján számított adó 0 – 1.900000 Ft 1.900001 – től 18 %-a 342.000Ft + 1900000 feletti jövedelem 36 %-a Összevont adó adóalap adó számítása: Külföldön megfizetett adó beszámítása EU tagállam (180 nap) adóterhet nem viselő jövedelem Nem EU állam (180 nap nincs meg) összevontan általános adó kulcs Számított adó Összevont adó jövedelem = 0, * a külföldről számított jövedelem Ezzel csökkentem, de 10%-ig csak Adójóváírás: Bérjövedelem 18%

(max.: 11340,- Ft/hó ha az éves jövedelem 1250000- Ft Összevonandó jövedelmek + különadózott jövedelem + EKHO jövedelem – ingatlan értékesítés jövedelme = éves összes jövedelem egyéni vállalkozás Vállalkozói kivét + osztalék alap Összevont adóalap 1.250000 fölötti rész 9 % csökkentés Pl.: 1300000 - 1.250000 50.000 9%-a 4.500 10 hó 113.400 - 4.500 108.900 Adóterhet nem viselő jövedelem adója: csökkentésmagánnyugdíj pénztári nem nyugdíj szolgáltatás jövedelme* legmagasabb adó kulcs (50%-36) Csökkentés: - háztartással kapcsolatos szolgáltatás: 30% max.: 100 eFT Lakás felújítás, korszerűsítés Gyermekfelügyelet-gondozás Háztartás vezetése Házi ápolás Háztartási gépek karbantartása-javítása Lakóház tüzelő berendezésének javítása-karbantartása Füst Fűtés Hideg-meleg víz Égéstermék Szennyvíz - megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék - szolgálati idő (5 év)

kiváltása idő miatt! - felsőoktatási tandíj költségtérítés - közcélú adomány + 20 % (tartós adománynál –legalább 3 évig) - élet-és nyugdíj biztosítás                  3.400000 Ft ig csak Őstermelés kedvezménye: Max.: 100 eFt csökkentés a számított adóból; de az összes csökkentésbe ez is bele számít!! Biztosításnál 10 éven belül----utolsóbér 12%-a Személyi kedvezmény: súlyos fogyatékosság Az orvos állapítja meg és állít ki róla igazolást minimálbér 5%/hó Családi kedvezmény: 3 vagy több eltartott 4.000,- Ft/fő Családi pótlék beszámítása: Kedvezményezett Eltartott Mértéke: 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő 7 fő 6.000000 Ft 6.500000 Ft 7.000000 Ft 7.500000 Ft 8.000000 Ft (csak beszámít) (tényleges) – meg a magzat (91 naptól) ez a határ! E felett már nincs több kedvezmény! Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye: magánszemélyként Beragasztott

közteher jegy 75 %-a 2009-től, ha a magánszemély: Lakáshitel áthúzódó Személyi kedvezmény Alkalmi munkavállalói kiskönyv Összevont Őstermelői Családi Egyéb A munkáltatónál az adó előlegnél figyelembe kell venni: Adójóváírást Adóterhet nem viselő jövedelem adóját Személyi kedvezményt Családi kedvezményt Rendelkezés az adóról: - önkéntes nyugdíjpénztár (2010.0101 65 év) 30% max 100 eFT max 130 eFt + önkéntes egészségpénztári befizetés (2010.0101 65 év) 30% max 100 eFt max 130 eFt      + önkéntes egészségpénztári lekötött számla követelés 10%-a (24 hónapra!) + eü preventív szolgáltatás díj a számláról rendszeresen 10 % * (2010.0101 65 év) max 120 eFt Nyugdíj előtakarékoskodási szerződés NYESZ R számla 30% 2010.0101 130 eFt max 100 eFt 120 eFt (150 eFt)  max: 100 e Ft  *  Adó előleg megállapítása: 1. munkáltatói adóelőleg megállapítása

(Havi rendszeres*12)= éves összes rendszeresadótábla Éves rendszeres / 12= havi rendszeres adó - - adókedvezmények (*)= havi rendszeres SZJA előlege 2. munkáltató adó előleg megállapítása nem rendszeres: (utolsó rendszeres *12) + nem rendszeres = éves összes adótábla számított adó  ↓ (utolsó rendszeres *12) adótábla számított adó - Éves rendszeres számított adó Nem rendes alapja - adó kedvezmény Nem rendszeres SZJA adóelőleg 3. munkáltató által rendszeres és adóterhet nem viselő jövedelem mellett: Havi rendszeres * + (adóterhet nem viselő 12) = éves összes jövedelem adótábla éves számított adó (adóterhet nem viselő *12) adótáblaéves adóterhet nem viselő adója éves rendszeres számított adója = 12 hó havi rendszeres számított adója - adó kedvezmény Havi rendszeres SZJA előleg 4. munkáltató által rendszeres + rendszeres adóterhet nem viselő + nem rendszeres jövedelem: (havi rendszeres + rendszeres

adóterhet nem viselő) * 12 + nem rendszeres = éves összeg adótáblaéves számított adó (havi rendszeres + rendszeres adóterhet nem viselő) * 12adótáblarendszeres Éves számított adó - rendszeres + rendszeres adóterhet nem viselő adója Nem rendszeres adója - adó kedvezmény Nem rendszeres SZJA kedvezmény Kifizető által történő adó előleg megállapítása: Kifizető Önálló tevékenység Költség nyilatkozaKöltség nyilatkozatott ad tott nem ad Jövedelem= bevétJövedelem= bevét * költség (50%) 90% Jöv. korlát Jövkorlát Jövkorl Jöv korl nyilatko- nyilatko- nyilatk. nyilatk zatott. ad zatott ad nem ad nem ad 18 % 36 % 18 % Nem önálló tevékenység Bevétel= jövedelem Jövedelem korlát nyilatkozatott ad Jövedelem korlát nyilatkozatot nem ad SZJA előleg SZJA 18 % 36 % 36 % ÖBV Közjegyző Önálló szabadalmi ügy Ügyvéd Egyéni vállalkozó: SZJA Pénzforgalom szerint vezeti a könyvelését Bevétel + növelő tételek

(dec.31 után EVA) + létszámnövelés kedvezmény * 1,2 Átalányadózás munkaviszonnyal nem rendelkezik Kiegészítő tevékenység jöv = bevét – bevét * 40 % 80% 87% 93% Nincs adókedvezmény erre! 25 % 75% 83% 91% Csökkentő tétel - létszám növelés kedvezménye (9 fő) 71.500*12+ növelés (4 évig!!) de minisz - tanuló szerződés (24% magán; 12% iskolával) - végzett tanuló,; tartós munkanélküli; pártfogolt; szabadult TB járulék - alapkutatási- kísérleti fejlesztés de minisz - 250 főnél kevesebb fő kisvállalkozási kedvezmény max:30 millió de minisz - helyi adók - fejlesztési tartalék jöv. 25 % max: 500 millió - 250 főnél kevesebbet foglalkoztató szabadalomban; használati oltalomban; formatervezési; minta oltalom de minisz Korrigált bevétel - Vállalkozói kivét (személyes, családi szükséglet) összevont TB köt. - igazolt költség Vállalkozói jövedelem - korábbi évek elhatárolt veszteségével Vállalkozói adóalap

(bevétel – külföldi TH bevétel – eladott áruk beszerzési értéke) * 2% minimum jövedelem A nagyobb érték után számítjuk a vállalkozói SZJA-t 5 feltételnek megfelel 16 % 25 millió után 10% adó Adó kedvezmény 1 fő alkalmazott Vállalkozó jövedelem eléri a minimálbér 12x-e Rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkezik Nincs adó tartozása 16% - 10% = 6% Vállalkozói SZJA de minisz fejlesztés-beruházásra ez! 16 % (10%) - adókedvezmények (hitelre, új eszközre, felújítás) A pénzintézeti hitel kamatának 40% max. 6 millió (Vagy növelés; ha 4 év után még tart) Fizetendő vállalkozói SZJA Vállalkozói adóalap - fizetendő vállalkozói SZJA Adózott jövedelem Növelő tétel + tárgyi eszköz Apportja 1/100% 2/66% + üzembe helyezett beruházás korábbi évek csökkentése Csökkentő tételek: - beruházási kedvezmény (érték) - tárgyi eszközök nettó értéke (adott évben) - jogszabály sértés miatt kiszabott

bírság Osztalék alap Osztalék adó = osztalék alap * 25 % 3/33% Őstermelő adózása - (kistermelő 8 millió-ig) Regisztrált családi gazdálkodó családi gazdálkodó segítő családtag Bevétel - bevétel 40% (kistermelői költség átalány - költség Jövedelem (sávos adózás) Regszám Max. 100 eFt de minisz Bevétel (4 millió-ig) Bevétel≤ 4 millió 20% ktg Egyszerűsített bevallási nyilatkozat Ktg: A veszteség elhatárolható 2 évig    jöv= bevét * 90% összevonandó jöv. max. 100 eFt agrár de minisz igazolvány növ. Term Esetében a bevétel 16%  * állati 6%  (*külön adózó jövedelem) ↓ adótábla szerint 1.900000 18 % 1.900001-től 36 % adó kedvezmény nincs rá !! Egyéb jövedelmek Ingatlan értékesítés Lakó Egyéb Bevétel bevétel - szerzési érték - szerzési ktg (illeték,ügyvéd.) - értéknövelő beruházás - értékesítés költsége Jövedelem - szerzési érték - szerzési ktg

(illeték,ügyvéd.) - értéknövelő beruházás - értékesítés költsége jövedelem 1év 2év 3év 4év 5 év 100% 90% 60% 30% 0% Az adó 25% ↓ Nem kell fizetni szociális Férőhelyet vesz (Ha nincs érték) Jövedelem= bevétel 25% 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 100% 90% 60% 30% 0% Termőföld Bizonyos esetekben mentes! 6 év 10% 7 év 20 % 8 év 30% 9 év 40% 10 év 50 % 11 év 60% 12 év 70% 13 év 80% 14 év 90% 15 év 100% Adóköteles jövedelem 25 %