Language learning | English » Angol felsőfokú szógyűjtemény

Datasheet

Year, pagecount:2010, 38 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:8161

Uploaded:June 22, 2010

Size:476 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

11111 illyeslivi February 20, 2021
  Nagyon köszönöm.
11111 Laci February 20, 2019
  Örülök, hogy letölthettem!
11111 zolee77 May 5, 2018
  Ez nagyon szuper szószedet. Mivel mindenről szeretek meggyőződni, elkezdtem a nagy Országh szótárban utánajárni. Sok kifejezést nem találtam meg benne. Biztos, hogy ha azokat megtanulom, akkor az helytálló?
11111 juli21 March 6, 2018
  Nagyon köszönöm.
11111 florabugan May 6, 2016
  Nagyon örülök, hogy feltöltötted OK
11110 Scarlett November 9, 2013
  Hasznos!

Content extract

The Death of Economics fall apart Have a clue even themselves out soaring unemployment swing (government) economic figures economic statistics slide into recession be on the verge of economic collapse Pose threat exploit Minimum wage Consequence far-reaching contrary Popular opinion answer to all our problems steadily decline economic recovery Economic growth economic indicators Economic crisis Economic forecast Economic forces Economic theory Economic policy Economic outlook economic recession economic measures economic development Economic ruin Economic reform Economic strategy Economic union economic sanctions Economic aid rate of inflation level of unemployment debt face revitalize Nationalize industry Privatise industry increase social benefits cut social benefits go into recession come out of recession damage international relations improve international relations tighten immigration control relax immigration control set up an investment programme scrap an investment programme

widen the trade gap close the trade gap enter into negotiations/ talks break off negotiations/ talks promote our image abroad harm our image abroad bring about economic recovery impede economic recovery Raise taxation Reduce taxation unite public opinion divide public opinion bring down unemployment push up unemployment hit the unemployed help the unemployed szétesik, széthull sejtése van kiegyenlítik egymást szárnyaló munkanélküliség leng, kileng (kormányzati) gazdasági (statisztikai) adatok gazdasági (statisztikai) adatok pangásba/ recesszióba siklani/ csúszni a gazdasági összeomlás határán lenni fenyegetést jelent kiaknáz, kitermel, kizsákmányol minimálbér következmény messzemenő, szerteágazó, messze ható ellentétes, vmnek az ellenkezője/ ellentéte közvélemény válasz minden problémánkra egyenletesen, állandóan hanyatlik, romlásnak indul gazdasági fellendülés/ felemelkedés gazdasági növekedés gazdasági mutatók gazdasági válság

gazdasági előrejelzés gazdasági erők gazdaságelmélet gazdaságpolitika gazdasági kilátás/ perspektíva gazdasági visszaesés/ pangás gazdasági intézkedések gazdasági fejlődés/ fejlesztés gazdasági roncs/ csőd gazdasági reform gazdasági stratégia gazdasági unió/ szövetség/ egyesülés gazdasági megtorlás/ szankció gazdasági segély inflációs ráta munkanélküliség szintje adósság szembesül feléleszt, feltámaszt ipart államosítani ipart magánosítani szociális juttatások növelése szociális juttatások csökkentése gazdasági válságba/ visszaesésbe kerül/ jut kikerül/ kilábal a gazdasági válságból nemzetközi kapcsolatokat tönkretenni/ károsítani nemzetközi kapcsolatokat javítani bevándorlási ellenőrzés szigorítása bevándorlási ellenőrzés lazítása/ enyhítése befektetési program létrehozása befektetési program elvetése szélesíteni a kereskedelmi rést bezárni a kereskedelmi rést tárgyalásokat kezdeni/

tárgyalásokba bocsátkozni tárgyalásokat megszakítani/ félbeszakítani javítani a rólunk alkotott képet külföldön rontani a rólunk alkotott képet külföldön elősegíteni a gazdasági fellendülést/ felépülést gátolni a gazdasági fellendülést/ felépülést emelni az adókat csökkenteni az adókat egyesíteni a közvéleményt megosztani a közvéleményt leszorítani a munkanélküliséget felnyomni a munkanélküliséget sújtani a munkanélkülieket segíteni a munkanélkülieket Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95 The Death of Economics give in to pressure resist pressure attract foreign investors put off foreign investors come under an attack launch an attack Accumulate debts pay off debts Abandon a policy Adopt a policy invest in education neglect education AGM (Annual General Meeting) IMF (International Monetary Fund) GNP (Gross National Product) GDP (Gross Domestic Product) NAFTA (North-American Free Trade Association) GATT (General Agreement on

Tariffs and Trade) VAT (value-added tax) Least of all slump boom Predictable Business cycle go out of control issue Unreliable Industrial might Trade surplus Crippling deficit Arms build-up political instability Debt crisis Emergence Throughout Industrialized vast Permanent Escalating inflation influx Unemployment benefit option claim falling real income Approach under-employment low-paid Dead-end job It goes without saying Consumerist society Depend on plentiful Earn money Disadvantaged minority Undermine evidence Lead to sg trust Balance of trade Announcement support set Massaged figures cover-up industrial relations enged a nyomásnak ellenáll a nyomásnak vonzani a külföldi befektetőket lebeszélni/ elkedvetleníteni a külföldi befektetőket támadás alá kerül támadást indít adósságot felhalmoz adósságot kiegyenlít/ kifizet elvet/eljárást elvet/ elutasít elvet/eljárást követ, elvet/álláspontot kialakít befektet az oktatásba, pénzt áldoz az oktatásra

elhanyagolja az oktatást, nem törődik az oktatással általános éves értekezlet Nemzetközi Valutaalap Bruttó Nemzeti Össztermék Bruttó Hazai Össztermék Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény közvetett (általános) forgalmi adó legkevésbé válság fellendülés (előre) megmondható, megjósolható ipari/újratermelési ciklus, konjunktúraciklus ellenőrizhetetlenné válik, elszabadul kiad, kibocsát megbízhatatlan ipari hatalom aktív kereskedelmi mérleg bénító költségvetési hiány fegyverkezés (?) politikai bizonytalanság/ instabilitás adósságválság felbukkanás, kiemelkedés át, keresztül, mindenütt iparosodott hatalmas tartós, állandó ugrásszerűen emelkedő infláció beáramlás munkanélküli segély alternatíva, lehetőség vktől vmt követel, igényel csökkenő reáljövedelem közeledik/ közelít vmhez, megközelít alulfoglalkoztatottság alulfizetett perspektíva

nélküli állás/munka, „zsákutca" Mondani se kell fogyasztói társadalom vmtől/vktől függ bőséges, gazdag pénzt keresni hátrányos helyzetben lévő kisebbség aláás bizonyíték vhová/ vmre/ vmhez vezet vkben /vmben (meg)bízik külkereskedelmi mérleg bejelentés, kihirdetés támogat, segít készlet szépített adatok elkendőzés a vállalatvezetőség kapcsolata a munkásokkal Angol szólista (Felsőfok) 01 - Word95 telecommuting go out of business go bust life-cycle lifespan outsource bluechip company fragile(?) Euro natural top brass fat cat efficiency craze leaner core business article soon link commute by the turn of the century workforce entrepreneur head office be in touch with sy via powerful colleague client all over the world prediction startling operate consultant according to favour contingent contract basis cease replace likewise constantly lure attractive offer relocate job for life be in charge of sg implication profound broad

outer-directed inner-directed sustenance workaholic chiefly enrich born-follower rely on be in for offset enhance adapt emphasis capability autonomous abandon commission tönkre megy, csődbe megy tönkre megy, csődbe megy élettartam, életciklus élettartam kihelyez sikeres / megbízható vállalat gyenge Euro természetes, egyértelmű főnök főnök hatékonyság mánia / őrület karcsúbb, soványabb legfontosabb / központi tevékenység (újság)cikk hamarosan összekapcsol, összeköt ingázik a századfordulóra munkaerő, munkáslétszám (magán)vállalkozó központi iroda érintkezésben / kapcsolatban / összeköttetésben van vkvel keresztül vmin erős, nagy erejű / teljesítményű kolléga ügyfél, üzletfél, vásárló az egész világon, világszerte jóslás, előrejelzés meglepő, megdöbbentő, riasztó működik, üzemel szaktanácsadó szerint, vmnek megfelelően, vmnek az értelmében előnyben részesít vkt feltételes, bizonytalan, esetleges (?)

szerződni, szerződést kötni alap (meg)szűnik, abbamarad, elmúlik lecserél, helyettesít, pótol hasonlóan, hasonlóképpen, ugyanúgy állandóan vhová odacsal vonzó, szép, szimpatikus ajánlat áthelyez, áttelepít egész életre szóló munka gondjaira van bízva vm, meg van bízva vmnek az intézésével horderő, jelentőség, vonatkozás, következtetés alapos, mély, beható széles, bő, tág kívülről irányított belülről irányított életbentartás, fenntartás a munka megszállottja, munkamániás főként, jórészben, jórészt, legfőképpen feljavít, gazdagít született követő vmre/vkre számít, vkre/vmre hagyatkozik, vmre épít előtt állunk, -nak nézünk elébe ellensúlyoz, kárpótol növel alkalmazkodik hangsúly képesség, ügyesség önálló, autonóm figyelmen kívül hagy megbízást ad vknek vmre Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95 Who needs unions? strike go-slow / slowdown industrial action collective (bargaining)

agreement working-to-rule picket manual industry worker service industries labour union organize attempt ensure fair wage reasonable working hours member be known as largely according to trade skill industry tend to do sg communication consult concern sy adversary insist on sg preservation uneconomic oppose existence sy’s very existence belong to aim necessity restraint tyranny essential chief objective diminish deregulate in accordance with casual part-time unskilled work represent majority minority reject notably introduction penalty-point system negotiate with sy regret former conglomerate encourage represent articulate act be incapable of sg sztrájk munkalassítás, lassító sztrájk tiltakozó megmozdulás/akció, munkabeszüntetés, sztrájk kollektív szerződés szabályok (túl) szigorú betartása sztrájkőrséget állít (vhol) fizikai (ipari) dolgozó szolgáltatóipar, szolgáltatások (munkás)szakszervezet szervez, rendez megkísérel, megpróbál biztosít,

gondoskodik tisztességes, korrekt munkabér elfogadható, méltányos munkaidő tag néven ismert nagy részben vmnek megfelelően, vm szerint mesterség, szakma, foglalkozás szakértelem, gyakorlottság, jártasság, ügyesség iparág hajlandó/hajlamos vm megtételére kapcsolat, összeköttetés, érintkezés kikéri vknek a véleményét, vkvel vmről konzultál vkt érint, kihat vkre, vkre/vmre vonatkozik/tartozik ellenfél ragaszkodik vmhez megőrzés, megóvás gazdaságtalan ellenez (vmt), szemben áll vkvel/vmvel lét, létezés a puszta léte vknek tartozik vhová cél szükség, szükségesség korlátozás, megszorítás, mérséklet zsarnokság alapvető, nélkülözhetetlen, lényeges legfőbb cél / szándék csökkent, kicsinyít felszabadít vmnek megfelelően, vm szerint alkalmi részidős segédmunka képvisel többség kisebbség elutasít, elvet figyelemre méltóan bevezetés, bemutatás büntetőpont rendszer tárgyal vkvel sajnálni, (meg)bánni előző,

korábbi, régebbi konglomerátum, halom (fel)bátorít, buzdít, vmre (fel)biztat képvisel megfogalmaz, kifejez ténykedik, cselekszik képtelen, nem képes vmre Angol szólista (Felsőfok) 02 - Word95 crunch (time) nominee taint widening inequalities tackle deteriorating deteriorate plausible hamper drain centrepiece platform take / seize an opportunity personal retirement account pension fund implement a plan G.OP (Grand Old Party) lame duck lock-out put forward an idea / solution make a suggestion lay off make redundant dismiss a golden handshake / handcuff cut the dead log outplacement top up the salary opt for sg forego impose / levy tax on sy/sg tax haven income tax excise duty corporation tax income consumption raise reduce clamp down subsidise weigh down dodge awkward temporary permanent settle in settle down selection solve / resolve a problem common summit (conference/meeting/talk) hold a meeting create knowledge-based economy promotion competition enterprise ambitious

influential gathering a drive for sg discrepancy vision fordulópont, döntő helyzet, válságos pillanat (US) jelölt megfertőz, (erkölcsileg) bepiszkít súlyosbodó egyenlőtlenségek kezelni (problémát), (kérdést) megközelít romló megromlik, (minőség) romlik, hanyatlik valószínű megnehezít, akadályoz, gátol kimerít, felszív, elapaszt központi kérdés(?) asztaldísz szónoklat, szónoklás, emelvény, pódium lehetőséget kihasznál, megragadja az alkalmat magánnyugdíj számla magánnyugdíjpénztár tervet megvalósít a köztársasági párt az USA-ban, republikánusok „béna kacsa” (USA elnöke, ha a kongr. ellenzéki) munkáskizárás (üzemből) ötlettel előáll, megoldást javasol javaslatot/indítványt tesz elbocsát elbocsát elbocsát (okkal), meneszt, elküld tisztes végkielégítés, magas jutalom (nyugdíjba vonuláskor) idősebb munkásokat elbocsátani munkások áthelyezése más részlegbe (?) kiegészíteni a fizetést vmt választ,

vm mellett dönt lemond vmről vm javára, nem vesz igénybe vmt adót vet ki vkre/vmre, megadóztat alacsony adószintű ország, „adóparadicsom” jövedelemadó közvetett/fogyasztási adó társasági adó jövedelem fogyasztás (fel)emel, (meg)növel csökkent, kisebbít, mérsékel leszorítani támogatni nyomaszt(ólag hat vkre), lenyom elkerülni kellemetlen, ügyetlen ideiglenes állandó megszokni valahol (új helyen) letelepedni válogatás, (ki)választás megoldani egy problémát általános, közös csúcstalálkozó, csúcs értekezletet tart létrehoz, (meg)alkot tudásalapú gazdaság reklám(ozás), előléptetés, előmozdítás verseny, versengés vállalkozás, vállalat igyekvő, ambiciózus befolyásos, mértékadó összejövetel, társaság mozgalom, propagandakampány, nekirugaszkodás vmért különbözőség, eltérés látomás, elképzelés Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95 underline draw up sg put crudely inhibit sy from sg creep down

divergent accommodate generality commissioner commitment ambition alongside generous welfare system peer beyond the rhetoric than first meets the eye posturing preach audience convince remould appeal to sg gradual convergence of ideas defeat feature stand out tentatively assignment executive recruiting firm operation justify expense approval refuse uproot foreign posting expatriate be on the rise stay in touch far-flung troop breed allowance perk end up balk spouse involve reluctant force indeed significant boost include response turn down primarily dual-career problem family issue headquarters overseas posting scrutinize location consider require hangsúlyoz, aláhúz, kiemel kidolgoz, megfogalmaz, összeállít nyersen,/ durván megfogalmazva / mondva meggátol vkt vmben lemászik, lekúszik eltérő elsimít, összebékít, hozzáigazít általánosság, általános jelleg (miniszteri) biztos, megbízott (el)kötelezettség törekvés, ambíció, nagyravágyás mellett, mentén,

hosszában bőkezű / adakozó jóléti rendszer alaposan a szónoklat mögé tekinteni mint először szembetűnik színészkedés, pózolás prédikál, papol közönség, hallgatóság meggyőz vkt átgyúr, újra formáz fordulás, folyamodás vmhez ötletek fokozatos / lépcsőzetes közeledése legyőz, megver (jellemző) vonás, sajátság, tulajdonság szembeötlik, kitűnik próbaképpen, puhatolódzva, bátortalanul megbízás, beosztás vezetőket toborzó cég üzem, működés, üzemelés igazol, indokol, megokol, tisztáz kiadás(ok), költség(ek) jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, helyeslés elutasít, visszautasít kiszakít (környezetéből), gyökerestől kitép külföldi kiküldetés külföldön élő hazánkfia, száműzött emelkedőben van, növekedőben van kapcsolatban maradni messzenyúló, széles körű, messze szétágazó/szétterjedő csoport, csapat nemzedék, fajta, tenyészet járandóság, juttatás, járadék járulékos juttatás

végzi valahogy, odajut visszariad, visszahőköl, megmakacsolja magát házastárs magába foglal, maga után von vonakodó erőltet, erőszakol valóban, tényleg, csakugyan, igazán jelentős, fontos fokoz, fellendít magában foglal, tartalmaz válasz, felelet, visszajelzés visszautasít, vkt elutasít elsősorban, eredetileg, elsődlegesen kettős karrier probléma családi kérdés / probléma / ügy központ, székhely, főhadiszállás külföldi / tengeren túli kiküldetés alaposan/tüzetesen megvizsgál, átvizsgál elhelyezkedés, fekvés megfontol, átgondol, fontolóra/tekintetbe vesz vmt igényel, (meg)követel, kér Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95 technological advance personalization application venture access information drawback impact incompatibility appeal process information swap notes on sg track terminate the pregnancy computer nerd wildcat strike call a strike token arbitration sit in closed shop framework keep pace with sg wasting away dependent

on sg picket line tax harmonization tax evasion tax avoidance evade / avoid progressive taxation tax exemption / tax break tax return direct taxation indirect taxation individual privilege capital gains tax wealth tax expenditure earnings exemption deduction be entitled to sg grant sg to sy tax liability appropriate tax schedule tax bracket separate taxable entity file a tax return flat / standard tax rate of tax withhold be subject to sg PAYE (pay-as-you-earn) asset securities market value purchase price selling price technológiai előrehaladás / fejlődés személyre szabás alkalmazás (kockázatos) vállalkozás információhoz hozzáférni hátrány hatás összeférhetetlenség vonzóerő, varázs információt feldolgozni tapasztalatokat cserélni nyomon követ, kinyomoz, felkutat a terhességet megszakítja számítógép-mániás nem hivatalos sztrájk sztrájkot hirdet jelképes, figyelmeztető, részleges választott bírói eljárás / döntés ülősztrájkot folytat

<üzem, amelyben csak szervezett munkások dolgozhatnak> keret, váz lépést tartani vmvel elsorvadás, elgyengülés vktől/vmtől függő sztrájkőrgyűrű adóharmonizáció adócsalás, (illegális) adóelkerülés (legális) adóelkerülés elkerülni, kikerülni sávos adózás adómentesség adóbevallás közvetlen adózás közvetett adózás egyén, személy, egyed kiváltság, előjog árfolyamnyereség adó vagyonadó költség, kiadás, ráfordítás jövedelem, kereset mentesítés, mentesség, felmentés levonás joga van vmhez megad vknek vmt adókötelezettség megfelelő, (oda)illő, alkalmas adótáblázat adósáv önálló adóköteles (jogi) személy adóbevallást benyújt egységes / egyenletes adó adókulcs levon (bért, bérből), visszatart vm alá van vetve, vmtől függ közterhek levonása a fizetőhelyen vagyontárgy értékpapírok, részvények, kötvények piaci érték vételi ár eladási ár Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95

Government budget excess (of sg) budget deficit budget surplus revenue / receipts expenditure / outlay outstanding debt public good stimulate differentiate consumption investment supply-side effect source incentive meaningful phenomenon embody occurrence fund economically less fortunate on the one hand / on the other hand play a key role improvement prospect promote persist inflationary effect interest rate crowd out resources lingering threat deter preclude discretionary fiscal policy repercussion balance of payments intuitively sensible provision expectation(s) gradually experiment item mentally handicapped rational transparent obvious hypothecated taxation outcome particular transition economy regime inherit furthermore footnote necessitate further extensive forthcoming ultimately többlet, túl sok, felesleges/túlzott volta vmnek költségvetési hiány költségvetési többlet (állami) jövedelem (állami) kiadás / költség kifizetetlen tartozások, kinnlevőségek

közjószág élénkít, ösztönzőleg hat (vkre) megkülönböztet (vmtől/vktől) fogyasztás beruházás, befektetés kínálati oldali hatás forrás(a vmnek) ösztönző, motívum, indíték értelmes, értelemmel bíró jelenség, tünet megtestesít előfordulás, esemény finanszíroz, pénzel szegény, „anyagilag kevésbé szerencsés” egyrészt, egyfelől / másrészt, ezzel szemben, viszont kulcsfontosságú szerepet játszik / szerepe van javítás, fejlesztés, továbbfejlesztés, fejlődés, haladás kilátás, távlat, esély előmozdít, elősegít, fellendít megmarad, nem múlik el, folytatódik inflációs hatás kamatláb kiszorít, kirekeszt vmt erőforrás(ok) sokáig megmaradó/érezhető fenyegetés elriaszt, elrettent eleve kizár (lehetőséget) tetszés szerinti, megítélés szerinti, szabad belátására bízott adópolitika kihatás, kellemetlen/káros hatás/következmény fizetési mérleg ösztönösen bölcs, okos, józan gondolkodású, ésszerű

ellátás, gondoskodás remény(ek), elvárás(ok) fokozatosan, fokról fokra kísérlet, kísérletezik tétel, darab, árucikk értelmi(leg)/szellemi(leg) fogyatékos ésszerű, értelmes, átgondolt átlátszó, világos nyilvánvaló, magától értetődő, világos meghatározott célra/célért való adózás kimenetel, eredmény, fejlemény sajátos, különleges, egyéni átmeneti gazdaság (politikai) rendszer, kormány(zat) (meg)örököl azonfelül, továbbá, ráadásul lábjegyzet szükségessé tesz, (meg)követel, megkíván további, újabb kiterjedt, terjedelmes, nagymértékű közeledő, küszöbön álló, rövidesen rendelkezésre álló végtére, végül is Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95 A brief history of tax rallying cry slogan arguably strife / struggle nation-state all-powerful appropriate spur erode tax collector convert hand over to sy stump up citizenship call on to serve as soldier recount origin can be traced in lieu of sg military service

merchant visitor resident tonnage and poundage ruler go over the top excessive much-resented government funds notion annual income concept prefer sg to sg measure tangible commodity follow suit impost revive swear overall remain amount to method definition tax base apply be accompanied by rare outbreak tax authority pay one’s dues forerunner financial expert he concluded that double taxation interfere with economic intercourse the free flow of capital determine generate draft a model treaty spawn bilateral agreement initially intend to do sg open the way for sg/sy altogether flexibility jelszó, csatakiáltás jelszó, jelige vitathatóan küzdelem, harc, viszály nemzetállam mindenható, korlátlan hatalmú, teljhatalmú helyénvaló, alkalmas, megfelelő sarkall, ösztökél, ösztönöz elmos, kimos, elhord adószedő megtérít (embert), átváltoztat vmt vknek átad/átnyújt pénzt ad, kifizet (nem szívesen) állampolgárság felkérni, hogy katonaként szolgáljon elmond,

elbeszél eredet kivehető, . megállapítható, megfigyelhető vm helyett/helyében katonai szolgálat kereskedő látogató lakos, bennlakó vám (súly után) uralkodó túllő a célon / csúcson mértéktelen, túlságos, túlzott sokat rosszalt, nagyon utált kormányzati források fogalom, elképzelés éves jövedelem fogalom előnyben részesít, vmt vmnél jobban szeret megmér, (le)mér, felmér kézzelfogható, tapintható, konkrét árucikk követ, utánoz adó, illeték, vám életre kelt, (fel)éleszt, felújít (meg)esküszik általános, átfogó, globális marad, vmből megmarad kitesz (összeget), (vmilyen összegre) rúg módszer, eljárás, mód meghatározás, értelmezés adóalap alkalmaz, vonatkozik (vmre) (vmvel, következménnyel) jár ritka kitörés, kirobbanás adóhatóság, adóhivatal megfizeti/kiegyenlíti tartozásait előfutár pénzügyi szakértő azt a következtetést vonta le (belőle), hogy kétszeres adóztatás zavar vkt, piszkál vmt

gazdasági kapcsolat / érintkezés a tőke szabad áramlása meghatároz, megállapít, megszab (feltételeket) termel, létrehoz, eredményez felvázol egy szerződéstervezetet világra hoz, megszül kétoldalú megállapodás eleinte, kezdetben szándékozik vmt tenni megnyitja az utat vm/vk előtt teljesen, egészen, összesen, mindent összevéve rugalmasság Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95 object to sg lecture place stress on sg ambiguous highlight contradiction meet to sg take sg into account ban fleet of cars prompt sy to sg conservation toll emission home-grown economy car indexed salary natural wastage staff turnover turnover ballot binding wage differentials skim scan create jobs upturn / pick-up (?) incur debts housing perk / allowance allay step up efforts admit tax credit invoice tax bill pluck hiss cope with sg fellow alleviate advice treasurer consist of / in obtain accelerate urge urge on European Court of Justice slow process effect it is hard to imagine

argue redistribute well-off inevitable considerable over the next few years a good deal inefficiency bear a relation to sg have a free hand to sg unitary tax flawless allocate purpose kifogásolni vmt intés, megrovás hangsúlyozni vmt, hangsúlyt fektet vmre kétértelmű hangsúlyozni, rávilágítani vmre ellentmondás megfelelni vmnek figyelembe vesz, számításba vesz megtiltani, kitiltani gépkocsi állomány vmre buzdít vkt, vmre késztet vkt megőrzés, fenntartás, természetvédelem autópályadíj kibocsátás, kisugárzás hazai gyártású / termelésű gazdaságos (kicsi / környezetbarát) autó inflációt követő fizetés természetes lemorzsolódás alkalmazottak / személyzet cserélődése forgalom szavazás kötelező munkabérkülönbségek, munkabér-különbözetek felületesen/gyorsan átolvas átolvas (konkrét dolgot keresve) munkahelyeket létesít fellendülés, felemelkedés adósságot okoz / előidéz, adósságba veri magát lakhatási támogatás

/ juttatás csillapít, enyhít fokozza az erőfeszítéseket beismer, belát, elismer adókedvezmény számláz, számlát küld vknek fizetendő adó megkopaszt (szárnyast) sziszeg, pisszeg megbirkózik vmvel, megállja a helyét (vmben), helytáll fickó, pasas enyhít, csillapít, tompít (vknek adott) tanács kincstárnok, pénztárnok áll vmből / vmben (meg)kap, (meg)szerez, hozzájut (vmhez) (fel)gyorsít, (fel)gyorsul (meg)sürget, buzdít, szorgalmaz, unszol noszogat, hajt Európai Bíróság lassú folyamat / eljárás hatás, eredmény, kihatás nehezen elképzelhető érvel, okoskodik újra szétoszt/feloszt, átrendez jómódú elkerülhetetlen, szükségszerű jelentékeny, nagymértékű, számottevő az elkövetkező néhány évben jó sok eredménytelenség, hatástalanság, szakszerűtlenség összefüggésben van vmvel, kapcsolatban áll vmvel, viszonylik vmhez, vonatkozik vmre szabad keze van vmre egységes / központosított adó hibátlan, tökéletes,

makulátlan szétoszt, kiutal, kijelöl (vm célra) szándék, cél, terv Angol szólista (Felsőfok) 05 - Word95 Monopolies receipt / revenue outlays / expenditure public goods merit goods finance debt debt service social benefits / entitlements be entitled to sg pension maternity benefit child (care) benefit sick pay / sickness benefit stipend / scholarship grant disability / disablement benefit / pension be disabled be on maternity leave be on sick leave state provision statutory right claim a benefit claimant be in the prime of one’s life tighten rules / regulations find a way around sg find a loophole stimulate the economy splitting break-up endorse culprit overrule accuse (sy of sg) quote strike a deal devastating stunning fatal error file a lawsuit / complaint mastermind (of sg) antitrust legislation appal precious valuable biased stockpile dump disaster triumph failure success prosperity hardship monopoly monopolize monopolistic monopolistic market luxury item diamond

bear sg fabulous outnumber untradeable commodity resale value clout have a stake in sg (állami) bevétel / jövedelem (állami) kiadások közjavak meritokratikus javak adósságtörlesztés adósságszolgálat szociális juttatások joga van vmhez nyugdíj anyasági segély családi pótlék táppénz ösztöndíj rokkantsági nyugdíj rokkant szülési szabadságon van betegszabadságon van, táppénzen van állami juttatás alanyi jog támogatást igényelni igénylő élete teljében van szabályokat szigorítani megkerülni vmt (szabályt, törvényt) megtalálni a kiskaput élénkíteni a gazdaságot feldarabolás (vállalatot) feldarabolás (vállalatot) helyesel, jóváhagy bűnös, tettes hatályon kívül helyez vádol (vkt vmvel) hivatkozik, idéz egyezséget / üzletet köt elsöprő, pusztító megdöbbentő, elképesztő végzetes hiba keresetet / panaszt benyújt kitalálója (vmnek), lángész trösztellenes szabályozás taszít, visszataszít, megdöbbent értékes

(nem pénzben kifejezve), becses értékes (pénzben) elfogult, részrehajló (árukészletet) felhalmoz piacra dob, kirakodik, kiönt, lerak katasztrófa, szerencsétlenség diadal, győzelem bukás, sikertelenség, kudarc siker jómód, jólét, bőség viszontagság, nélkülözés, megpróbáltatás monopólium monopolizál, egyedárusítási jogot élvez, kisajátít monopolisztikus, egyedárusító monopolpiac, egyetlen érdekeltség által befolyásolt piac luxuscikk gyémánt elvisel, kibír, eltűr, elbír vmt mesés számbelileg fölülmúl, számbeli fölényben van vkvel szemben nem forgalmazható, nem értékesíthető tovább (?) árucikk újra eladási / viszonteladási érték befolyás, nyomás érdekelt vmben, érdekeltsége van vmben Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95 Monopolies artificially second-hand force prices down be reluctant to do sg part with sg overnight outstrip glut to loosen its stranglehold on sg gem poverty-stricken outlaw hinder adopt a

custom engagement ring as a token of sg desire dream up sg as a means of sg high-grade undercut take a tumble long and chequered history plunge seize control soak up excess supply accumulation of stocks fall victim relentless negligible at a price demand for sg drive the prices up masterpiece (highly) skilled (highly) qualified labour cost We utterly deny that be squeezed out of the market the market is buoyant the market has collapsed the market has dried up break into the market the market has grown the market has suffered (sg) depressed market the bottom has dropped out / fallen out of the market penetrate the market enter the market flood the market the market has shrunk be pushed out of the market saturate the market mesterségesen, mesterséges úton másodkézből vett, használt leszorítja / lefelé kényszeríti az árakat habozik vmt tenni, vmtől húzódozik megválni vmtől máról holnapra, hirtelen megelőz, lehagy, maga mögött hagy telítettség, bőség,

árubőség, áru-felhalmozódás csökkenti a hatalmát / irányítását, lazít a szorításán drágakő, gyöngyszem szegénységgel sújtott, nyomorsújtotta, nincstelen eltilt vmt, megtilt, száműz hátráltat, akadályoz, gátol, visszavet felvenni egy szokást jegygyűrű vm jeléül/zálogául vágy, vágyakozás, óhaj, kívánság megálmodik / megtervez / kigondol vmt, kispekulál vmt vm eszközeként kiváló minőségű, magas százalékú, nagyfokú olcsóbb árajánlatot tesz vknél, alákínál vknek esni kezd (árfolyam), hirtelen zuhanni kezd (árfolyam), elesik hosszú és változatos / mozgalmas / viharos történelem hirtelen lejt/esik, fejest/vízbe ugrik megragadja / megszerzi az irányítást felszív, feliszik, felitat túlkínálat, többletkínálat árukészlet-felhalmozódás áldozatul esik kíméletlen, kérlelhetetlen, engesztelhetetlen elhanyagolható vmilyen áron kereslet vm iránt felhajtja az árakat mestermű nagy tehetségű, ügyes, gyakorlott

magasan képzett munkaerő költsége, munkabérköltség Kifejezetten tagadjuk, hogy kiszorítva a piacról a piac élénk / lendületes a piac összeomlott a piac elapadt betörni a piacra a piac növekedett a piac (el)szenvedett (vmt) nyomott / pangó / erejét vesztett piac a piac összeomlott, a részvények ára zuhant behatol a piacra belép a piacra elárasztja / elönti a piacot a piac összement / összezsugorodott kinyomva / kitaszítva a piacról telíti a piacot Angol szólista (Felsőfok) 06 - Word95 International trade autarky balance of payments balance of trade barter / counter-trade deficit dumping invisible imports and exports protectionism quotas surplus tariffs visible trade / merchandise trade comparative cost principle propose productivity absolute / comparative advantage factors of production raw material climate division of labour economies of scale semiconductor advanced industrial countries strategic industry abandon home-produced substitute thereby

retaliate infant industry elastic set a limit to sg safety norm deliberate set up most favoured nation clause grant supersede counteract inevitable commodity import substitution tariff barrier let alone principal and interest rollover / renew loans reschedule / postpone repayments under these circumstances obligation be aware of sg exclude disruptive cope with sg tolerate obstruction justification self sufficiency split resources be better off let it be driven by the market advantageous reflect cautious over-use pattern of trade condemn primary products manufactures nemzeti gazdasági önellátás fizetési mérleg külkereskedelmi mérleg cserekereskedelem hiány, veszteség dömping láthatatlan/szellemi import és export (szolgáltatások) protekcionizmus kvóták többlet vámtarifa árukereskedelem komparatív költség elv, (tudományos) törvényszerűség javasol, indítványoz termelékenység abszolút / komparatív előny termelési tényezők nyersanyag klíma, éghajlat

munkamegosztás termelésnöveléssel való költségmegtakarítás félvezető fejlett ipari országok stratégiailag fontos iparág elhagy, otthagy vkt hazai termelésű helyettesítő, helyettes, pótló azáltal megtorol, megtorló intézkedéseket tesz új iparág / kezdő ipari üzem rugalmas határt szab vmnek biztonsági előírások / normák szándékos, megfontolt, meggondolt létesít, alakít, felállít a legnagyobb kedvezmény záradéka adományoz, ad elavulttá tesz, túlhalad, feleslegessé tesz hatástalanít, ellensúlyoz elkerülhetetlen, óhatatlan, szükségszerű árucikk importhelyettesítés vámsorompó nem számítva, vkről/vmről nem is szólva tőke és kamatok adósságot meghosszabbítani átütemezni a visszafizetéseket a jelenlegi helyzetben, ebben a helyzetben kötelezettség, kötelesség tudatában van vmnek, tudomása van vmről kizár, kiállít romboló, feldúló megbirkózik vmvel, helytáll elvisel, megtűr, kibír akadályozás,

meggátlás, obstrukció igazolás, indokolás önellátás, önállóság feloszt, szétoszt, részekre oszt erőforrás jobb (anyagi) körülmények között él hagyjuk, hogy a piac irányítsa / vezérelje előnyös tükröz, kifejez óvatos, körültekintő agyonhasznál, a végsőkig használ, „lestrapál” kereskedelem megoszlása / sémája elítél, megbélyegez, elmarasztal nyersanyag(termék) gyári/ipari áruk Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95 International trade hence gain perpetual fluctuation adjust to sg criterion embed be bound to do sg lose out (on sg) gain a foothold prohibit argument economic sanction / embargo buttress voluntary agreement discriminatory administrative ploy exchange control avert achieve trading bloc consequently customs union common external tariff harsh anxiety depredation landmark outstanding success signatory counter argument strategic alliance joint venture merger takeover / acquisition uncanny complementary research be streets

ahead of sg/sy determination outmanoeuvre fundamental prerequisite corporate ladder boardroom bust-up hesitation verging on share one’s view clash spectacular tie the knot reject the marriage plan simmer resentment revolt divorce sg is reputed to be step down hold up as an example relinquish opportunity scenario compromise all-out war the imperative ennélfogva, innen nyereség, haszon örök, örökös, állandó ingadozás, hullámzás vmhez alkalmazkodik ismérv, kritérium beágyaz vmbe, körülágyaz köteles vmt megtenni vmre ráfizet megveti a lábát valahol betilt, (le)tilt érv, indok, érvelés, vita kiviteli / behozatali tilalom, szállítási tilalom megtámaszt, alátámaszt önkéntes magállapodás megkülönböztető közigazgatási, adminisztratív trükk, „húzás”, huncutság devizagazdálkodás elhárít, megelőz elér vmt, elvégez kereskedelmi szövetség következésképpen, tehát vámunió közös / egységes külső vámtarifa kíméletlen, kemény,

szigorú aggodalom, aggódás, szorongás zsákmányolás, fosztogatás, kifosztás, rablás határkő, fordulópont kiemelkedő / kimagasló siker aláíró ellenérv stratégiai szövetség vegyes vállalat egybeolvadás, összevonás, fúzió (vállalat) árvétel, megszerzés, beszerzés szokatlan, rendkívüli, rejtélyes kiegészítő kutatás klasszisokkal jobb másoknál elszántság, eltökéltség, meghatározás túljár az eszén vknek, csellel legyőz vkt alapvető, elemi, sarkalatos előfeltétel vállalati ranglétra (?) ülésterem, tanácsterem csőd, összeomlás tétovázás, habozás határos osztja vknek a véleményét összeütközés, összetűzés, összecsapás látványos összead, összeesket elveti a házasság tervét közel van a kitöréshez, bujkál neheztelés, sértődés felkelés, lázadás válás állítólag leköszön, távozik, lelép példaképként állít (vk elé) lemond, abbahagy, felad lehetőség, alkalom forgatókönyv kiegyezés,

megállapodás, megalkuvás, kompromisszum totális háború felszólító/parancsoló mód Angol szólista (Felsőfok) 07 - Word95 Warning: Acceleration Ahead marriage of convenience synergy surge state-of-the-art obsolete interdependent networked interconnected assure ensure underscore acceleration ahead scope scale take one’s breath away fasten your seat belt super charged velocity render reconfigure drive impressive corporations figure (US) cross-border merger stand on the sidelines diversified distribution channel spread the risk consolidation converging shareholder returns roughly European headquartered / based build momentum buy in a break with sg trigger backlash avert recruit upward mobility prominent transparency open for inspection post merger pose sg challenge be in store for sg in one’s own backyard nimbleness forging pool sg érdekházasság együttműködés magasba szökken / ugrik legújabb, legkorszerűbb túlhaladott, elavult kölcsönösen egymástól

függő, egymással összefüggő behálózott, összekapcsolt szorosan összefüggő, összekapcsolt „megígér”, biztosít vkt vmről tesz arról, hogy, biztosít vkt vmről kiemel, aláhúz felgyorsulás várható / előtt állunk terület, tér, kör, kiterjedés lépték, méretarány, méret (vállalkozásé), fokozat elállítja lélegzetét, meglep/elképeszt vkt kapcsolják be a biztonsági öveket, „készülj fel” túltöltött, túltelített, túlfeszített sebesség vmvé tesz átszervez, átalakít, átcsoportosít (meg)hajt, vezet hatásos, lenyűgöző, megkapó, mély benyomást keltő a vállalatok azt gondolják / vélik, hogy határokon átnyúló összeolvadás / egyesülés tétlenül szemlél vmt, nincs érdekelve vmben változatos, sokféle terjesztési / értékesítési csatorna megosztani a kockázatot megerősödés, megszilárdulás, egyesítés, állandósulás összetartó, közeledő osztalék körülbelül, durván európai központú lendületet

szerez nagyobb tételben/mennyiségben beszerez szakítás vmvel megindít, előidéz, kivált (hatást) visszahatás, reakció, következmény elhárít, megelőz, megakadályoz toboroz előléptetés lehetősége kiemelkedő, kiváló, kitűnő, kiugró átlátszóság, áttetszőség nyitott a vizsgálatokra egyesülés utáni felvet, feltesz (kérdést), felhoz (példát) megoldásra váró feladat, kihívás vár (vm esemény vkre), hoz vmt a jövő vknek az otthonában / hazájában mozgékonyság, hajlékonyság, fürgeség kovácsolás erőiket egyesítik, összefognak, érdekszövetkezetbe tömörül Angol szólista (Felsőfok) 08 - Word95 Corporate Entertaining corporate entertaining there’s no doubt about that relationship-building fundamental staggering equivalent infamous brand-new merely unnecessary luxury take a dim view of sg short of most valued client drug baron shopping spree this is a million miles away from goodwill crucial clinch a deal with sy lucrative

honour lunch out in excess of a chance of winning acknowledge over-cautious cost-effective conducted tour open to question initial returns legitimately overall across-the-board marketing turn out prove public relations so-called hospitality scandal contribution extravagant major significant phenomenal vital wrap up blow the deal strike a deal swing the deal the deal fell through screw up the deal the deal’s off dine and wine sy wining and dining consolidate a relationship charge it to expenses effort above the line advertising testületi, vállalati szórakoztatás, mulattatás ehhez nem fér kétség, efelől semmi kétség sincs kapcsolatépítés alapvető, elemi, lényeges elképesztő, meghökkentő, megdöbbentő, döbbenetes megfelelő, egyenértékű hírhedt, becstelen, elvetemült, alávaló vadonatúj csakis, tisztán, csupán, pusztán szükségtelen, felesleges fényűzés sötét színben lát vmt, nem sok jót vár vmtől vmn kívül, vmtől eltekintve leginkább

megbecsült ügyfél drogbáró bevásárlóút, költekezés itt teljesen másról van szó jó hírnév, vásárlóközönség döntő, kritikus üzletet köt vkvel gyümölcsöző, nyereséges becsül, (meg)tisztel, kitüntet nem otthon ebédel vmt meghaladó, felüli, több mint nyerési esély elismer, méltányol, belát, tudomásul vesz túl óvatos költséghatékony csoportos utazás/városnézés kérdéses, vitatható kezdeti megtérülés, bevétel, nyereség törvényszerűen, törvényesen, jogosan általános, átfogó, globális általános marketing, összmarketing kiderül, kisül, kifordít igazol, bizonyul, (be)bizonyít, kimutat a nagyközönséggel való kapcsolatok ápolása, propaganda úgynevezett szíveslátás, vendégszeretet, vendéglátás botrány, rágalom, pletyka hozzájárulás vmhez, közreműködés, részesedés mértéktelen, szertelen, túlzó, költekező, pazarló fontosabb, főbb, nagyobb jelentős, fontos tüneményes, fenomenális,

rendkívüli, elképesztő életbevágó, létfontosságú becsomagol, bebugyolál, vmbe összegöngyöl lefújja az üzletet (?) üzletet köt sikeresen köt üzletet (?) az üzlet meghiúsult / kútba esett üzletet köt (?) az üzlet le van fújva lakomát ad vk tiszteletére, jól tart vkt (étellel, itallal) lakoma megerősít / megszilárdít egy kapcsolatot a költségekhez könyveli / számolja el törekvés, erőfeszítés, fáradozás hirdetés a médiában Angol szólista (Felsőfok) 08 - Word95 Ethics business ethics a code of good practice a mission statement accountant civil servant claim praise defective nepotism trustworthy law-abiding crooked slush fund sweetener compensation insider trading industrial espionage disclosure whistleblower swindler conman bribe bonus commission fraud deceit integrity authoritative apparently overtake contractor be under pressure plug (legal) loophole write off write off sg against tax company-to-company bribery open to bribery focus

on sg perceive recognise kickback revealing standing deal with sg impoverish awareness hand out disapprove of behaviour substantial be of help to sy code of conduct pertinent vague imply violation of the law favouritism bid for sg repercussions on sg a man of his word my word is my bond act law claim expenses weigh up pros and cons civil code penalty code labour code / employment act issue a warning divert üzleti erkölcstan illemtan szabályai, illemkódex <vállalat küldetésének megfogalmazása> könyvelő, könyvvizsgáló tisztviselő, közalkalmazott, köztisztviselő igényel, vktől vmt követel dicséret hibás, hiányos atyafiság-pártolás, nepotizmus megbízható, hitelt érdemlő törvénytisztelő tisztességtelen, hamis csúszópénz (állami tisztviselők korrumpálására) borravaló, kenőpénz kártérítés, kárpótlás, kompenzáció bennfentes kereskedelem ipari kémkedés leleplezés, felfedés, elárulás „riadót fújó” (?) csaló, szélhámos,

svindler szélhámos csúszópénz, (meg)veszteget jutalom, prémium, nyereségrészesedés jutalék, közvetítői díj csalás, rászedés, csaló, szélhámos csalás, csalárdság, félrevezetés tisztesség, emberség, becsületesség mérvadó, megbízható, mértékadó nyilvánvalóan, szemmel láthatólag (meg)előz, lehagy vállalkozó, kivitelező, szállító kényszer / nyomás alatt lenni bedug(aszol), tömít kibúvó (törvény kijátszására), joghézag, jogi kiskapu leír, storníroz, lemond vmről leír vmt az adóból vállalatok közötti megvesztegetés megvesztegethető, lepénzelhető összpontosít / koncentrál vmre észrevesz, észlel, érzékel, felfog, felismer, megért elismer, beismer, vkt/vmt felismer <illetményből levont/visszafizetett összeg>, sáp, jutalék leleplező, jellemző helyzet, állapot foglalkozik vmvel, tárgyal vmt elszegényít tudomás vmről, tudatosság pénzt ad ki, költ, kioszt, kiad (bért) kedvezőtlen véleménnyel van

róla, nem tetszik neki viselkedés, magaviselet, magatartás lényeges, fontos, tekintélyes segítségére van vknek viselkedési szabályzat vonatkozó, helyes, illő, találó bizonytalan, ködös, tág magába(n) foglal, beleért, odaért törvénysértés, törvényszegés kivételezés ajánlatot tesz vmre kihatás vmre, következmény szavahihető ember az adott szó kötelez törvény (egy konkrét) törvény (általánosan), jog költségtérítést igényel mérlegelni a mellette és ellene szóló érveket polgári törvénykönyv büntető törvénykönyv munka törvénykönyve figyelmeztetést kiad / közzétesz átirányít, elterel Angol szólista (Felsőfok) 09 - Word95 Genetic engineering biodiversity soil erosion malnutrition ecosystem weed triple / treble develop allergic reactions to sg gene frost-resistant gene yield harsh fertilizer pesticide labelling biológia sokféleség talajerózió alultápláltság ökoszisztéma, ökorendszer gyom, gaz

megháromszorozódik allergiás lesz vmtől, allergiás reakcióval válaszol vmre gén fagyra ellenálló gén hozam, termés kemény, nyers, durva trágya rovarirtó (szer), féregirtó szer megcímkézés Angol szólista (Felsőfok) 09 - Word95 scruples inhibitions hang-up be full of hang-ups credentials custody spouse own up have an affair with sy menacing lawsuit contraceptive / the Pill infertile run sy down form a strategic alliance go downhill flourish prosper boom strike / clinch a deal with sy flagship (of an industry) go bust be on the verge of a collapse overcome difficulties turn a company around / put a company back on its feet uphill struggle improve / enhance team spirit carry out a structural reorganization change of regime economic transition come to / reach a deadlock / impasse come into effect / become effective earmark / set aside withhold decisive indecisive retention preferential treatment incorruptible jeopardize motion outweigh take up sy’s time bypass

gátlás, kétely, aggály, lelkiismeret furdalás gátlás, szigorú tilalom gátlás, bosszantó akadály tele van gátlással bizonyítványok, megbízólevél, meghatalmazás gyermek-felügyeleti jog, felügyelet, (rendőri) őrizet házastárs bevallani, beismerni viszonya van vkvel fenyegető, vészjósló per, perbefogás, (jogi) kereset fogamzásgátló meddő megkritizál, leszól vkt, lepocskondiáz stratégiai szövetséget alakít / képez hanyatlik, romlásnak indul, alkonyodófélben van virágzik, fellendül virágzik, jól megy, boldogul (üzleti élet) fellendül, felvirágzik üzletet köt vkvel (az iparág) zászlóshajója / piacvezetője csődbe megy, tönkremegy az összeomlás határán lenni nehézségeket leküzd / legyőz / legyűr talpra állítani a vállalatot nehéz küzdelem (?) csapatszellemet fejleszteni szerkezeti újjászervezést / átszervezést végrehajtani rendszerváltás gazdasági átmenet holtpontra jut hatályba lép (rendelet, törvény)

(összeget) elkülönít / félretesz visszatart (bért) / levon (bérből) határozott, szilárd, döntő (esemény, kérdés) határozatlan, bizonytalan visszatartás, megtartás kedvezményes bánásmód megvesztegethetetlen veszélyeztet indítvány, javaslat súlyosabb vmnél, fontosabb, lényegesebb elveszi vknek az idejét megkerülni (vkt, vmt) Globalisation backward counties collateral (for loans) ecological calamity financial meltdown absorb the capital devolve power foster civic culture make the competition stiffer negligible issue hold a dialogue addiction compulsion beleaguer lemaradó országok (banknak adott) biztosíték ökológiai katasztrófa pénzügyi krízis leköti a tőkét megosztani a hatalmat támogatni a polgári kultúrát versenyt élesebbé tenni elhanyagolható kérdés párbeszédet folytat függőség kényszer támadni Angol szólista (Fels fok) 10 - Word95 The Open Door policy working conditions build up relations key policy founder contact

broadcast plant branch treat sy unfairly satisfy take advantage of sg sympathetic in favour of complain trusted immediate manager appeal to in practice raise a subject assessment munkakörülmények, munkaviszonyok kapcsolatokat kiépíteni döntő fontosságú irányelv alapító kapcsolat, összeköttetés, érintkezés közvetítés, adás, műsorszórás üzem, gyár, telep fiók, fióküzlet igazságtalanul / tisztességtelenül bánni vkvel kielégít vmt kihasznál együttérző, rokonszenvező érdekében, javára, előnyére panaszkodik bizalmas, megbízható közvetlen vezető / menedzser vhova fellebbez, folyamodik, megkeres a gyakorlatban felvet egy témát kiértékelés, megállapítás Re-engineering the corporation stay in step with sg smash up corporate hierarchy from scratch re-invent catch on out-of-work impending sg /sy is out streamlined autocratic from the bottom up remain competitive bureaucratic business process be aimed at sg/sy decision-making pass sg down

to sy cross-functional (?) shopfloor workers self-managing empower madness remarkably halve manage to do sg keep pace with paternalistic find it hard recession-battered cut back get rid of sg lépést tartani vmvel összerombol, szétzúz, összetör, összezúz vállalati hierarchia / ranglétra semmiből, elejétől kezdve újra feltalál divatba jön, meghonosodik, sikere van munkanélküli fenyegető, küszöbön álló, közelgő megbukott, kiesett áramvonalas egyeduralmi, zsarnoki alulról felfelé versenyképesnek maradni bürokratikus üzleti folyamat irányul vmre/vkre döntéshozatal vknek továbbad vmt, vkre hagy vmt feladatok közötti, több feladatot átfogó (?) üzemi dolgozók, az üzem dolgozói önirányító feljogosít, felhatalmaz, meghatalmaz őrültség rendkívüli megfelez sikerül (vknek vm, megtenni vmt) lépést tartani paternalista, atyáskodó nehezen tesz vmt visszaeséstől sújtott (termelést) csökkent megszabadulni vmtől + suggestions Angol

szólista (Fels fok) 10 - Word95 The employee who worked too hard performance-related pay give / provide sy an incentive sweat shop despatch determined keen supervisor delight impress sy persuade attitude teljesítmény-arányos fizetés ösztönözni vkt munkásnyúzó (egészségtelen berendezésű) üzem elküldés, árukiadás, elintézés (ügyeké), értesítés elszánt lelkes, éles ellenőr, felügyelő élvezet, gyönyörűség, öröm vknek imponál, vkre hat, vkre hatást gyakorol, hatással van rábeszél magatartás, hozzáállás (vmhez), szemlélet, felfogás Confusing words rise (rose, risen) raise (-ed) arise (arose, arisen) be sensitive to sg sensible stationery stationary briefly shortly have a seat on the board / be on the board compliments slip rebate fine fee industrious ambitious hard-working industrial tribunal mislay mislead take notes notice take notice of sg notice-board affect effect control inspect the cost of living receipt recipe measurements

measures advice advise conscientious conscious emelkedik emel felmerül, felbukkan érzékeny vmre értelmes levélpapír, írószerek álló, állandó, stacionárius röviden, tömören, néhány szóval rövidesen, hamarosan igazgatóság/vezetőség tagja üdvözlőkártya, <tiszteletpéldányhoz stb. fűzött „jókívánság”> visszafizetés, árengedmény (pénz)bírság díj, honorárium, ügyvédi költség, (orvosnak stb.) tiszteletdíj szorgalmas szorgalmas szorgalmas munkaügyi bíróság elkavar, rossz helyre tesz félrevezet jegyzetel értesítés, bejelentés, közlemény, felszólítás, felirat észrevesz/megfigyel vmt, felfigyel vmre, tudomásul vesz vmit hirdetőtábla, falitábla hat, (ki)hatással van vmre hatás, eredmény, kihatás irányít, vezérel, szabályoz, ellenőriz megvizsgál, megtekint a megélhetés költsége elismervény, nyugta, átvétel, kézhezvétel recept (főzéshez) méretek intézkedések, rendszabályok (baráti) tanács

tanácsol, javasol lelkiismeretes tudatos Angol szólista (Fels fok) 11 - Word95 The world’s view of multinationals supply chain national sovereignty vulnerable conduit get one’s way account for sg bent on be bent on doing sg assemble secluded tote (toting) gun-toting perpetrate placard disrupt livelihood denounce irresponsible sneer at sg clumsy laud hostility sheer the sheer size drive sy out of business be fret about the fact clout accountability shift profits face strong incentives to sg cosy up nasty flit resentment humbling a corporation humble humiliate harness discontent well-meaning honourable travesty put one’s case guidelines morality transparent royalty converge alight on sg claim a seat at lightning speed lumbering folk boon nippy in the main put sg across get sg across beszállítói lánc (?) függetlenség, szuverenitás, felségjog sebezhető vezeték, vízvezeték, cső eléri a célját (?), saját akarata/tetszése szerint cselekszik vmnek vmekkora

hányadát kiteszi szándékosan, eltökélve mindenképpen azon van hogy vmt megtegyen összegyűlik, összeül, összeszerel, összeállít félreeső, magányos hord, cipel, visz fegyvert viselő / hordó, fegyveres elkövet plakát (munkát, forgalmat) megzavar megélhetés, egzisztencia, kenyérkereset leleplez, feljelent, beárul, (erkölcsileg) elítél felelőtlen gúnyosan mosolyog vmn, fitymál vmt esetlen, ügyetlen, kétbalkezes, otromba üdvözöl, dicsér, dicsőít, magasztal ellenségeskedés puszta, merő, tiszta már a puszta mérete is kiszorítani a piacról (?) izgatottnak / idegesnek lenni vm miatt erő, hatalom, (politikai) nyomás, befolyás felelősségre vonhatóság, elszámolási kötelezettség profitot áthelyez (?) erős kísértése van vmre beilleszkedik / alkalmazkodik (kritikátlanul) komisz, undok, ocsmány átköltözködik, elhurcolkodik, elmegy, suhan neheztelés, sértődés megalázni egy vállalatot alázatos megalázni táplálni az

elégedetlenséget jó szándékú becsületes paródia, vmnek a kifigurázása előadni az ügyét irányelvek, vezérfonal erkölcs(iség), morál átlátszó, világos, őszinte (szerzői) jogdíj, honorárium összetart, konvergál, azonos célt/irányt követ rászáll vmre helyet igényel villámgyorsan nehézkes, esetlen, lassú mozgású emberek jótétemény fürge, mozgékony, csípős (hideg) általában, nagyrészt, mindent összevéve sikerre juttat/visz, elfogadtat, „bead" vknek vmt, elhitet megértet, sikerre juttat/visz Angol szólista (Fels fok) 11 - Word95 homogeneous heterogeneous invite bids for sg “carrots” “sticks” be tailored / customized / personalized to carry out a task flashy yuppie (young urban professional) / high-flyer / up-and-coming abandon modify keep one’s head explore study discuss means retain revise nuisance annoyance natural resources principle major tremendous huge steep be ignorant of sg indifferent retention stimulate

postponement competitive attraction disapproval capitalize on sg homogén heterogén megtendereztetni vmt jutalom, „mézesmadzag” büntetés személyre szabni feladatot elvégezni / teljesíteni rikító, csiricsári (ruha), cifra, feltűnő (szín) fiatal nagyratörő / ambiciózus, érvényesülni tudó, vállalkozó szellemű stb. (kb?) felad, abbahagy, elhagy, letesz (ötletről) módosít, változtat nem veszti el a fejét, megőrzi hidegvérét /nyugalmát felfedez, felderít, feltár, felkutat (át)tanulmányoz, vizsgál megvitat, megbeszél, megtárgyal, (írásműben) tárgyal anyagi eszközök, (anyagi) létalap megtart, visszatart átnéz, átdolgoz, kijavít, felülvizsgál kellemetlenség, alkalmatlanság, kényelmetlenség méreg, bosszúság, bosszankodás természeti erőforrások/kincsek elv, (tudományos) törvényszerűség fontosabb, főbb, nagyobb félelmetes, óriási, szédítő, őrületes hatalmas, óriási, roppant meredek nincs tudomása vmről

közömbös, közönyös visszatartás, megtartás élénkít, ösztönzőleg hat, serkent elhalasztás, elmaradás versenyképes vonzerő, vonzás, vonzódás ellenzés, rosszallás, (erkölcsi) elítélés tőkét kovácsol / hasznot húz vmből International trade distort signatory purview Session of Contracting Parties Council of Representatives urgent gain a foothold panel counter trade self-sufficiency / autarky infant industry preferential agreement multilateral bilateral trade dispute cross-border investment the Triad geographical proximity get round sg eltorzít, elferdít, elcsavar szerződő fél hatáskör Szerződő Felek Ülése Képviselők Tanácsa sürgető, nyomatékos, sürgős megveti a lábát bizottság (?) cserekereskedelem nemzeti gazdasági önellátás új iparág / kezdő ipari üzem kedvező / kedvezményes megállapodás / szerződés sokoldalú (pl.: egyezmény) kétoldalú (pl.: egyezmény) kereskedelmi vita (régóta fennálló) határokon átnyúló /

keresztüli beruházások a Triád (USA, Európa, Japán) földrajzi közelség megkerülni vmt Angol szolista (Felsőfok) 12 - Word95 Japanese industry in Europe growing role of sg critical fearful excitement overshadow significance zip fastener far-reaching in particular trickle steadily spread in terms of sg the lion’s share hostile stance beacon inward boast presence sentiment play part in sg opt for sg availability appliance (general) machinery vehicle production noticeable the bulk of sg hint cut back review cautious approach head for slice vmnek a növekvő szerepe bíráló, kritikus félelemmel telt, tiszteletteljes, ijesztő, félelmetes izgalom beárnyékol, elnyom, háttérbe szorít, túlszárnyal jelentőség, fontosság, értelem cipzár széles körű, nagy horderejű, messzeágazó, kiterjedt különösen, főleg, nevezetesen, mégpedig szivárgás, csörgedezés, csörgedező víz állandóan, egyenletesen, állhatatosan, szilárdan elterjed, szóródik,

(el)terjeszt vmnek szempontjából, vmben megadva, vmnek az értelmében oroszlánrész ellenséges állás, helyzet, hozzáállás, beállítottság, álláspont jelzőtűz, irányfény, fényjel, világítótorony befelé tartó dicsekszik, henceg jelenlét érzelem, érzés vmben szerepet játszik vmt választ, vm mellett dönt könnyű elérhetőség, hozzáférhetőség készülék, gép, eszköz (általános) munkagép, gép, szerkezet járműgyártás figyelemre méltó, észlelhető, észrevehető, megfigyelhető vmnek többsége / túlnyomó része, vmnek a nagyja / zöme célzás, utalás, jel, nyom csökkent, (költséget) lefarag, (létszámot) leépít felülvizsgálat, számbavétel, áttekintés, kritika óvatos, körültekintő megközelítés, felfogás, szemlélet(mód) vmerre tart, vhová igyekszik szelet, darab, részesedés Angol szolista (Felsőfok) 12 - Word95 not so much as to go on +gerund to go on +infinitive make out a cheque draw up a strategy nem

annyira mint inkább folytatni (ugyanazt, amit előtte) áttérni (vmi másra) csekket kitölteni stratégiát megtervezni / kidolgozni Leadership value tough individualistic dominating implement forceful accessible an integral part of sg be knowledgeable (about sg) fully initiative assurance pat on the back embarrassing offensive vague indication appraisal fulfil scope insistence hint hints be instituted circumscribe infringe megbecsül, méltányol, értékel kemény, szívós, vagány, edzett individualista uralkodó, parancsoló, hatalmaskodó, zsarnoki megvalósít, foganatosít, érvényt szerez vmnek erélyes, energikus megközelíthető, hozzáférhető szerves (alkotó)része vmnek jól tájékozott (vmben) teljesen, teljes mértékben kezdeményezés, kezdeményező erő/képesség határozott ígéret, biztosíték, garancia, magabiztosság vállveregetés kellemetlen, kínos, zavaró bántó, sértő, megbotránkoztató, kellemetlen, visszataszító bizonytalan, tág,

ködös (vmre utaló) jel, utalás, figyelmeztetés értékelés, felmérés, felbecsülés eleget tesz vmnek, elvégzi kötelességét, teljesíti feladatát működési kör, kiterjedés, szabad mozgás(tér) vmhez ragaszkodás célzás, utalás, tanács, tipp útmutatás megszervez, alapít, létesít körülír körülhatárol áthág, megsért, megszeg Attitudes and behaviour Etiquette etiquette reluctantly address title measure subtle in contrast with sg fluorescent lamp pervade distinction rank authority workmanlike unostentatious pervasive concern temper manner reciprocation mutual indebtedness exchange courtesy frailty loyalty trust etikett vonakodva, ímmel-ámmal megszólít, üdvözöl, megcímez (rang) cím, társadalmi cím felbecsül (helyzetet), megfontol, mérlegel, fontolóra vesz árnyalt, (hajszál)finom vmvel ellentétben fénycső, világítócső áthat, átjár, vmbe beleivódik, vmn áthatol megkülönböztetés, kitüntetés rang, társadalmi állás

hatalom, tekintély, hatóság, szakértő szakszerűen/hozzáértéssel végzett/csinált (munka), szakszerű nem kérkedő/hivalkodó, egyszerű, feltűnés nélküli, szerény mindent átható, mindenütt jelenlevő, széles körben elterjedt törődés, gond, aggodalom kedélyállapot, hangulat, indulat, kedv modor, stílus, mód viszonzás kölcsönös, közös lekötelezettség, hála csere, kicserélés, becserélés udvariasság, előzékenység törékenység, gyengeség, mulandóság hűség bizalom Angol szólista (Fels fok) 13 - Word95 Punctuality fluid snub work ethic demanding commitment folyékony, változó, ki nem alakult pofon (?) munkaerkölcs, munkamorál megerőltető, igényes (el)kötelezettség Humour awkward withdrawn loosen up flippancy triviality self-deprecation audience ügyetlen, félszeg, esetlen zárkózott, visszavonuló, magának élő felenged, oldódik, (meg)lazul, (meg)lazít komolytalanság jelentéktelenség, köznapiság, banalitás

túlzott szerénység, önlebecsülés közönség, hallgatóság, nézőközönség Social life complaint office hours day-to-day overall essential impediment hurdle chauvinistic counterpart considerably adaptable single-minded incomprehensible byword idleness overwork overcome panasz, felszólamlás, reklamáció munkaidő, hivatalos/nyitvatartási idő, ügyfélfogadás napról napra történő/ismétlődő, napi általános, átfogó, globális lényeges, nélkülözhetetlen, alapvető gát, akadály gát, akadály soviniszta megfelelője vmnek, ellenpár, ellendarab jelentékeny mértékben, meglehetősen alkalmazkodó, alkalmazható egyetlen célt szem előtt tartó, céltudatos, egyetlen célra törő érthetetlen, megfoghatatlan, felfoghatatlan közmegvetés/köznevetség tárgya, szállóige, közmondás tétlenség, lustaság, munkakerülés túlfeszített munka leküzd, legyőz, legyűr Angol szólista (Fels fok) 13 - Word95 grow nő, növekszik increase nő,

növekszik rise felmegy, felemelkedik go up felmegy, drágul, felfelé megy recover felépül, rendbe jön come down lemegy, (ár) esik go down lemegy, (ár) esik decrease csökken, fogy, lecsökkent fall esik, (ár) lezuhan drop csökken, süllyed boom fellendül, felvirágzik creep up lassan megy felfelé, felkúszik edge up (?) firm megerősödik (?) boost fokoz, fellendít rocket ugrásszerűen emelkedik skyrocket ugrásszerűen emelkedik soar shoot up jump rally surge ease up enyhül, megkönnyebbül (?) szárnyal, magasra szökik felszökik, magasra nő ugrik, felugrik új életre kel, feléled(?) nekilódul, (hevesen) árad collapse összeomlik, lezuhan nosedive zuhanás (áraké) plunge fejest ugrik (?) plummet egyenesen lezuhan / leesik slash csökkent, leszállít, megnyirbál slump hirtelen nagyot esik / zuhan slip back visszaesik weaken (le)gyengül, (le)gyengít creep down lemászik, lekúszik / back edge down (?) / back stagnate stagnál remain stable / unchanged

stabil / változatlan marad level off kiegyenlítődik, kiegyenget flatten ellapít, elsimít fluctuate ingadozik, hullámzik Angol szólista (Felsőfok) 14 - Word95 pie chart segment / slice bar chart graph function flow chart table every other person one in four / one out of four people hold / have / earn a degree in sg major / specialise in sg degree diploma Bachelor of Arts Bachelor of Science Master of Arts Master of Science obtain a degree in sg steadily sharply / dramatically gradually slowly substantially slightly morose slack sluggish gloomy stagnant steady active buoyant firm peak reach a peak trough bottom out all-time high / low the glut in the market kördiagram szelet, gerezd oszlopgrafikon grafikon, görbe, diagram függvény folyamatábra táblázat minden második ember minden negyedik ember diplomát szerez / diplomája van szakosodik diploma „tanfolyami” végzettség kb. bölcsészvégzettség, tanári oklevél (legalsó egyetemi fokozat) kb.

természettudományos / társadalomtudományos végzettség kb. bölcsészdoktor, a bölcsészettudományok magisztere kb. a természettudományok / társadalomtudományok magisztere (vmlyen) diplomát/fokozatot szerez egyenletesen, állandóan, szilárdan élesen, drámaian fokozatosan, fokról fokra lassan lényegesen, kiadósan, alapjában véve kissé, némiképpen, valamivel komor, mogorva pangó, gyenge, erőtlen, lankadt lanyha, pangó, lomha borongós, komor, sötét, bús stagnáló, pangó rendületlen, szilárd, biztos, nyugodt élénk, tevékeny, aktív lendületes, élénk szilárd, erős, határozott, biztos csúcs(érték), tetőpont eléri a csúcspontot, csúcsra jut vályú, teknő mélypontra jut (?) rekord, csúcseredmény / végtelen rossz árubőség Angol szólista (Felsőfok) 14 - Word95 have the ability to do sg insurance premium hand in one’s notice notice period képessége van vmre biztosítási díj benyújtja a lemondását felmondási idő This

time it’s different move in sync fatigue tight labour market swell spur slash payroll setback upshot buy on the dip head up spin upward spike misery keep score at home brace unload distress be confined to sg lord it over sy uprising stalwart lag behind involuntarily disembark file for bankruptcy pink-slip (employees) grim dreaded economic plight indicators are like a glitchy traffic light consecutive vaunted cheerleader steep drop debt burden prove to be unfold pundit giddy enthusiasm pummel powerhouse failed (customers) a source of sg chase momentum bloodbath intersect act perform role fortune unprecedented mutual fund retirement plan household assets rule of thumb discretionary constitute együtt mozogni fáradtság, kimerültség „szűkös” munkaerőpiac, nehezen beszerezhető/kapható dagad, duzzad előidéz, serkent, „megsarkantyúz” csökkent, visszavág, megnyirbál, leszállít (árakat) fizetési lista, munkaerő-állomány visszaesés, csökkenés, hanyatlás,

kudarc végeredmény, következmény, kimenetel (vitáé) [akkor venni, amikor lent van az ára] felfelé tart felfelé mozog, felfelé „pörög” kiugrás, tüske szenvedés, baj, gyötrődés „otthon tartja a pontot (=győzelmet)” – sportban (?) erősít (testet, idegeket), felüdít kiárusít, megszabadul, kirak, kirakodik aggodalom, szorongás, baj, (vég)veszély, ínség korlátozódik, szorítkozik vmre uralkodik vk felett, fölényeskedik vkvel, lekezel vkt felemelkedés, felkelés, fellázadás rendíthetetlen, jól megtermett alak, magas és izmos ember lemarad, elmarad, nem tud lépést tartani vkvel önkéntelenül / akaratlanul „kiszáll / partra száll” csődeljárást kér (?), csődkérelmet nyújt be (?) (alkalmazottakat) elbocsátani zord, komor, nyomasztó, borzalmas rettegett gazdasági (nehéz) állapot / helyzet a mutatók olyanok, mint egy hibás közlekedési lámpa egymás utáni feldicsért, magasztalt <versenyzőket biztató/hajrázó kórus

vezetője> meredek (vissza)esés adósságteher vmnek/vmlyennek bizonyul feltár, leleplez, megmagyaráz, kinyit, kibont, kibomlik szakértő, hozzáértő, specialista (tréfásan) szédítő, szédületes (mélység stb.), meggondolatlan, kerge lelkesedés, rajongás ököllel ver/üt, püföl, öklöz „valóságos energiaforrás”, csodálatos erő, erőműtelep, gépház fizetésképtelen v. csődbe jutott cég / (vevők ) forrása / eredete vmnek kerget, üldöz, hajszol, űz, hajt / futkos, rohangál (vm után) lendület, mozzanat, hajtóerő, impulzus vérfürdő keresztez, egymást metszi/szeli, megszakít, megszakad cselekszik, működik / megjátszik, alakít, vmként szerepel teljesít, megtesz, (el)végez, véghezvisz szerep szerencse, sors, jólét, gazdagság, vagyon példátlan, hallatlan, példa nélkül álló, még soha elő nem fordult kölcsönös alap (?) nyugdíjalap (?) háztartások vagyona (?) „hüvelykujjszabály”, gyakorlati/egyszerű/tapasztalati

szabály tetszés szerinti, diszkrecionális, szabad belátására bízott alkot, képez Angol szólista (Felsőfok) 15 - Word95 flip side consumer confidence hard-to-notice skittish inventory drumbeat go beyond sg trim strikingly trail off to pale article of faith give the lie to sg account for recruit and retain skilled workers churn rite commiserate psychic come at sg advocate benefit (by/from) interdependent check experience correlation be similar to sg wherever cell-phone intervene synchronize retail inventor manufacturer marketer brilliant make a (good) job of sg gewgaw obsolescence ditch be condemned to sg subsistence level cut-rate price vindicate bear the market come of age prevalent quaint obsolete spigot pile profligate downgrade / upgrade the much hyped contention repeal virtuous virtue fend off loom tap immune pull off graceful spectacular sustainable hátoldal, B oldal (hanglemezé) fogyasztói bizalom nehezen észrevehető ideges, nyugtalan, ijedős,

megbízhatatlan, változó hangulatú leltár dobpergés, dobszó vmn túlmegy, átlép (határt) lenyír, megkurtít, levág feltűnően, rendkívüli mértékben a lábát húzva elmegy, elsántikál, elbiceg (onnan) elhalványodni elsápadni, elfehéredni, megfakulni hitcikkely, hitágazat meghazudtol vmt (vm vmt) indokol, elszámol vmről/vmvel, felel vmért képzett munkásokat toborozni / összeszedni és megtartani pezseg, kavarog, háborog, tajtékzik / (vajat) köpül rítus, szertartás sajnálkozik vmn, részvétét nyilvánítja v. fejezi ki vknek lelki, pszichés bejut vhova, kapcsolatba jut vkvel, rájön vmre, megtámad vkt szószóló, védelmező, közbenjáró vmből profitál, hasznát látja/veszi vmnek, hasznára van vm kölcsönösen egymástól függő, egymással összefüggő ellenőrzés, (felül)vizsgálat / számla, kipipálás megtapasztal (kölcsönös) összefüggés, viszony, korreláció hasonlít (vkhez, vmhez, vkre, vmre) akárhol, akárhova

mobiltelefon közbelép, vmbe beavatkozik, beleszól, közbejön összehangol, egymás mellé állít, szinkronizál kicsinyben árusít/elad/értékesít, terjeszt feltaláló gyártó (cég/vállalat), gyáros marketing-szakember, piaci árus / vásárló zseniális, ragyogó, fényes, briliáns jól megcsinál (v. sikeresen elvégez) vmt, jó munkát végez mütyürke, csecsebecse, limlom, haszontalanság elavulás, erkölcsi kopás elkerget, eltávolít (US) / árkot ás/húz, árokba vezet/hajt arra van kárhoztatva hogy. létminimum (mint színvonal/követelmény) potom ár igazol, megvéd, fenntart (véleményt) / igényt tart vmre árfolyamcsökkentést igyekszik előidézni nagykorú lesz, nagykorúvá válik, eléri nagykorúságát uralkodó, érvényes, elterjedt, gyakori furcsa, régies, érdekes elavult, idejétmúlt hordócsap, kifolyócsap, csapelzáró kulcs felhalmoz, egymásra/halomba rak költekező (személy), tékozló, kicsapongó, erkölcstelen visszaminősít,

lefokoz, leminősít / felminősít, feljavít kb. a sokat hangoztatott állítás (?) hatálytalanít, visszavon, eltöröl erényes, erkölcsös előny, jó tulajdonság, érdem, erény, erkölcsi tisztaság kivéd, elhárít, megvéd, megoltalmaz láthatóvá válik, feltűnik (a láthatáron) csapra ver, meglékel, megdézsmál védett, mentes vmtől, immúnis vmt sikerre juttat, sikerre visz, sikerül neki vm kecses, elegáns, könnyed látványos, mutatós fenntartható, alátámasztható, elviselhető Angol szólista (Felsőfok) 15 - Word95 Angol szólista (Felsőfok) 15 - Word95 Finance carry out transactions check the balance transfer between accounts order a statement bank statement balance (of an account) balance sheet free of charge credit debit credit card / debit card bill traveller’s cheque invoice open an account with a cash deposit of debit an account by deposit money with a bank deposit period date of interest payment provide favourable conditions account

is overdrawn overdraft charge gilt-edged securities jobber quote (a price) dual capacity commission sophisticated tranzakciót végrehajtani ellenőrizni az egyenleget átutalni számlák között utasítást ad (?) bankszámlakivonat (számla) egyenlege mérleg díjtalanul, ingyen, díjmentes(en) jóváírás, hitel terhelés hitelkártya / terhelési kártya számla, hirdetmény utazási csekk számla / számláz, számlát küld vknek számlát nyitni ( összegű) készpénzbefizetéssel számlát terhelni -al pénzt tesz le (v. helyez letétbe) egy bankban lekötési idő (???) kamatfizetés dátuma kedvező feltételeket biztosítani túllépi a hitelkeretét, hiteltúllépést követ el hiteltúllépési díj elsőrangú / értékálló értékpapírok tőzsdeügynök árajánlatot tesz kettős minőségben jutalék kifinomult, igényes discount rebate start-up capital receipt turnover stakeholder shareholder refund replacement faulty / defective / scrap retailer wholesaler

financial services current account savings account (a/c) deposit account instant access account ATM (Automated Teller Machine), cash-point, cash-machine, cash dispenser, cash till withdraw money from pay in / deposit money standing order direct debit Exchange currency make a loan to sy Short-term / long-term Investment funds / mutual funds Deposit note securities Government securities Government bonds/bills Treasury bonds/bills treasury notes maturity Corporate bonds árengedmény, rabatt, kedvezmény árengedmény, rabatt, visszafizetés, visszatérítés indulótőke elismervény, nyugta, kézhezvétel, átvétel forgalom „érintettek”, a vállalat érintettjei részvényes pénzvisszatérítés (teljes árat) csere selejtes kiskereskedő nagykereskedő pénzügyi szolgáltatások folyószámla takarékszámla betétszámla, folyószámla „azonnali h ozzáférésű” számla Bankjegykiadó automata pénzt felvenni / kivenni (vhonnan) pénzt befizetni / betenni közüzemi

átutalási megbízás közvetlen terhelés (?) pénzt váltani vknek kölcsönöz/kölcsönad rövid távú/lejáratú ill. hosszú távú/lejáratú befektetési alap befektetési jegy Értékpapírok Állampapírok Hosszúlejáratú értékpapírok Középlejáratú állampapírok Rövidlejáratú állampapírok Lejárat vállalati kötvények Angol szólista (Felsőfok) 16 - Word95 Share / stock / equity IPO (Initial Public Offering) flotation stock exchange float / list a company’s shares on the stock exchange listed company public limited / joint-stock company Shareholder’s meeting AGM (Annual General Meeting), annual meeting of shareholders cross-section wobbly / volatile Overheads / fixed costs profit and loss account Income statement to be in the red To be in the black damage damages Management buyout asset stripping (hostile) takeover a (dawn) raid margin Get off the ground Stock-trading section Brokerage account tangible / intangible assets Pay in instalments Means

of payment proliferate Conflict of interest risk adverse investor buy on the dip speculate buy-and-hold investor out of the blue Részvény nyilvános kibocsátás kibocsátás tőzsde egy vállalat részvényeit jegyzik a tőzsdén tőzsdén jegyzett vállalat részvénytársaság közgyűlés éves közgyűlés keresztmetszet változékony (piac, gazdaság, ) általános működési költségek eredmény-kimutatás (UK) eredmény-kimutatás (US) „mínuszban lenni” „pluszban lenni” kár, veszteség, sérülés, káreset kártérítés menedzserek általi kivásárlás/megvásárlás <alulértékelt cég felvásárlása és eszközök eladása> (ellenséges) felvásárlás részvények felvásárlása (?) árrés beindul az üzlet értékpapír részleg (bankban) értékpapírszámla materiális / immateriális javak részletfizetés fizetési eszközök elszaporodik, elterjed érdekellentét kockázatkerülő befektető <akkor venni, amikor lent van a

részvényárfolyam> spekulál <aki nem spekulál, hanem tartja a részvényt> hirtelen, váratlanul ESP test 8. implication (low/high) morale moral enterprising unproductive unprofitable excessive have the intention of doing sg gain ground lose ground meet an appointment miss an appointment major player state-of-the-art user-friendly Ballpark (figures) következmény (rossz/jó) közhangulat erkölcs, tanulság vállalkozó szellemű terméketlen, meddő (munka) ráfizetéses, nem jövedelmező túlzott, túlságos, mértéktelen szándékozik vmt tenni teret nyer, tért hódít, elterjed, halad tért veszt, kiszorul, átenged terepet, kimegy a divatból odaér a megbeszélt időre / találkozóra (?) elkésik a találkozóról (?) fontos szereplő (a piacon), vezető vállalat világszínvonalú felhasználóbarát hozzávetőleges (adatok), körülbelül since, for, ever, never, already, yet, just, now, by, historically + Present Perfect such + főnév  so +

melléknév I’d rather + Present Simple  I’d rather you + Past Simple Angol szólista (Felsőfok) 16 - Word95 European Union Bavarian contradiction disagreement difference enlargement expansion accession admission integration join the EU ante-chamber deepen widen net payer cash cow beneficiary resent (sg) resentment to be in two minds (about sg) hidden agenda balance of power influx / inflow (of labour) in the wake of derogation law approximation law harmonization have an adverse effect on sg national veto qualified majority voting sovereignty splendid isolation bajor ellentét, ellentmondás nézeteltérés, ellenkezés nézeteltérés, különbség, eltérés, különbözet bővítés, nagyobbítás, (EU~) nagyobbodás, terjeszkedés, növelés, kiterjesztés, (EU~) bejutás, gyarapodás (új tagok bejutása az EU-ba) belépés(i engedély), bebocsátás, felvétel, (EU-ba) integráció, egységesülés, beillesztés, (EU-ba) csatlakozni az EU-hoz előszoba, várószoba

(el)mélyít, kimélyít / (el)mélyül, kimélyül kiszélesedik, kibővül, kitágul, kibővít, tágít nettó befizető (EU költségvetésbe) „fejőstehén” haszonélvező, kedvezményezett (pl. EU költségvetésből) neheztel, rossz néven vesz (vmt), zokon vesz (vmt) neheztelés, sértődés habozik, nem tudja eldönteni mit csináljon rejtett motivációk (?) hatalmi egyensúly, erőviszonyok (munkaerő)beáramlás nyomában, nyomon követve jogfelfüggesztés, korlátozás (hatalomé) jogi közelítés jogharmonizáció negatív / káros hatással van vmre nemzeti vétó minősített többségi szavazás függetlenség, szuverenitás, felségjog, államterület „fényes elszigeteltség” (GB) Social benefits + taxation claim benefits claimant be entitled to sg entitlement provide state provision receive recipient bid for sg invite bids for sg subcontract / contract out procurement unemployment benefit income support advantage / benefit disadvantage amend amendment (to

sg) tax rates tax bracket tax burden large families dependents social security contributions health care contributions excise duty taxes on fuel tax allowance offset támogatást / segélyt igényelni igénylő jogosult vmre, joga van vmhez igény ad, nyújt, szolgáltat, biztosít vmt állami gondoskodás / ellátás kézhez kap/vesz vmt, (meg)kap, átvesz átvevő, címzett, élvező (jövedelemé) árajánlatot tesz (vmre) megtendereztetni vmt alvállalkozásba ad közbeszerzés munkanélküli segély (?) jövedelem támogatás / kiegészítés előny hátrány módosít, megváltoztat, helyesbít módosítás, kiegészítés adókulcs adósáv adóteher nagycsaládosok eltartottak TB-járulék egészségügyi hozzájárulás jövedéki adó üzemanyag-adó adókedvezmény ellensúlyoz, ellentételez Angol szólista (Felsőfok) 17 - Word95 Environmental protection environmental protection loophole back-pedal profligate astonishing iron-filings policy instruments regulatory

instruments incentive distortionary attain discharge surcharge impact reduction target tradable emission permits pollution/emission rights regulatory burden deposit refund system smokestack industries environmental clean-up filthy gain ground notion advocate endorse accumulate meet the requirements dangle bearing have a bearing on sg combat global warming coastal flooding drought emit hot spot monitor assign vanquish legitimize restrict assert credibility putrid sewage sludge waterway salmon toxic apt obnoxious mess looming threat leaded out of sight agenda wasteland mercury obvious foam sentiment span at the expense of sg halt ozone-depleting gases carbon dioxide / sulphur dioxide labour-intensive activity környezetvédelem kiskapu visszakozik, visszatáncol, visszalép pazarló, tékozló / erkölcstelen, kicsapongó megdöbbentő, meglepő vasreszelék politikai eszközök szabályozó eszközök ösztönző hátrányos, káros / torzító (?) elér vmt, (tudást) elsajátít

kibocsátani, kirak, kiürít, elbocsát, felment (vm alól) pótdíj, pótilleték, portó hatás, befolyás / becsapódás, lökés „csökkentési cél” (?) forgalmazható kibocsátási engedélyek szennyezési/kibocsátási jogok szabályozási teher, törvényi korlátozás (?) letét-visszatérítési rendszer (nagyon) szennyező iparágak <átváltani tisztább technológiára>, (?) környezet-rehabilitáció piszkos, szennyes tért hódít/nyer elképzelés, fogalom (tant, eszmét) hirdet, (ügyet) védelmez jóváhagy, hozzájárul vmhez, érvényesít gyűjt, (fel)halmoz, felgyülemlik a kívánalmaknak/követelményeknek megfelel lóbál, lógat, himbál vmt jelentőség, kihatás összefüggésben van vmvel küzd vmvel, szembeszáll vmvel, leküzd, legyőz globális felmelegedés (tenger)parti áradás szárazság kibocsát, kisugároz <nagyon szennyezett hely> figyel, ellenőriz kioszt, kijelöl, megállapít / átad, átruház, engedélyez legyőz vkt,

leküzd, győzelmet arat vk/vm felett törvényesít korlátoz, megszorít kijelent, állít, bizonygat hihetőség, hitelesség bűzös, rothadt, orrfacsaró (szag) szennyvíz sár, iszap, csatornaiszap vízi út lazac mérges, mérgező hatású, toxikus találó, ügyes, alkalmas visszataszító, utálatos, ellenszenves zűr(zavar), rendetlenség, összevisszaság láthatóvá váló / (közelgő) fenyegetés ólmozott nem látható napirend, teendők (jegyzéke) terméketlen/kopár és lakatlan föld higany nyilvánvaló, kézenfekvő, magától értetődő, evidens hab, tajték vélemény, nézet, felfogás, érzelem, érzés áthidal, átível, átlép, keresztülmegy vmnek az árán, vmnek a rovására megáll, leáll, megállít <ózonpajzsot károsító/pusztító gázok> szén-dioxid / kén-dioxid munkaerő-igényes tevékenység Angol szólista (Felsőfok) 18 - Word95 tax credit adókedvezmény (vállalatoknak) tax allowance adókedvezmény (személyeknek) Angol

szólista (Felsőfok) 18 - Word95 Marketing brand extension brand stretching brand awareness household name own label product commercial brand me-tooism keep up with the Joneses lookalike products subliminal advertising market saturation up-market humorous teenage middle-of-the-road scientifically proven natural and cruelty free glamorous classic comforting feminine market segmentation target market product (re)positioning advert márkakiterjesztés (új termékre) (?) márkakiterjesztés (ugyanaz ?) márkaismertség széles körben ismert név/márka saját márkás termék kereskedelmi márka majmolás, utánacsinálás sokat ad a szomszédok/kollégák véleményére, nyájhatás utánzott/másolt termékek ingerküszöb~ /tudatalatti reklám, <ultrarövid idejű tévéreklám> piaci telítődés „felső kategóriás” termék – (magas ár, magas minőség) humoros, mulatságos, vicces, mókás tizenéves(eknek szánt termék) középkorú (?) tudományosan

bizonyított <állatkísérletek nélkül készült, természetes> ragyogó, elbűvölő, feltűnően szép klasszikus, régies(?) megnyugtató, kényelmes(?) nőies, női lelkületű piacszegmentáció célpiac termékpozícionálás reklám Brand wars sy versus sy the battle is on sg is on reach fever pitch R&D slash prices cutthroat struggle knock sg off wipe off go to the wall escalate all-out brand loyalty unchallengeable turnover give in without a fight respond hopelessly overpriced underestimate mark-up spend a fortune book value fight back trademark hence high life pirate brand crackdown a fraction of sg fake cider proliferation assume vk vk ellen folyik a csata folyamatban van, rendelkezésre áll, be van kapcsolva eléri a tetőfokát, tetőfokára hág K+F árakat mélyen leszállít gyilkos küzdelem enged (vmt árból), csökkent (vmvel sebességet) kitöröl, eltüntet, eltávolít alul marad, csődbe jut, elvérzik fokoz, kiterjeszt, fokozódik, (ár)

ugrásszerűen emelkedik teljes erőbevetésű, mindenre kiterjedő, teljes, totális márkahűség megtámadhatatlan, vitathatatlan forgalom harc nélkül feladja / beadja a derekát válaszol, reagál, visszajelez reménytelenül, gyógyíthatatlanul túl magas árú alábecsül, lebecsül haszonkulcs, (százalékos) árrés „egy vagyont” elkölteni könyv szerinti érték visszavág, ellenáll, leküzd védjegy, márka innen, ennélfogva az előkelő világ/társaság „kalóz” márka szidás, lehordás, (alapos) fejmosás vmnek a töredéke / törtrésze hamisítvány, értéktelen utánzat almabor elburjánzás, osztódásos szaporodás feltételez, feltesz Angol szólista (Felsőfok) 19 - Word95 The hard sell be out pushy stimulate dynamic be on alert confident rejection mean hardly ever not if I can help it! close (a sale) embarrassed what is stopping him? endurance hold out eventually warfare kiesett, megbukott, elfogyott rámenős, tolakodó, törtető élénkít,

vkt vmre sarkall, stimulál, ösztönzőleg hat (vkre) lendületes, dinamikus készültségben van magabiztos, önbizalommal telt, biztos, bizakodó elutasítás, visszautasítás jelent, gondol, ért, szándékozik, szán (vmre) úgyszólván/jóformán/szinte sohasem abból ugyan nem eszel! befejez/lezár (egy eladást), megköt (egy üzletet) zavart, szégyenkező, zavarba hozott/jött, feszengő mi tartja vissza? / mi gátolja? kitartás, állóképesség, türelem, szívósság kitart, állja a sarat végül is, végső fokon hadviselés, háborúskodás Sacrilege sacrilege bold scrape off billboard furious complaint revelation up-to-date presumably outrageous the likes of (them) revive frankly sue obtain confess to one’s sins disrespect the faithful penance donation foremost face value challenge inception take offence (at sg) publicity deliberately coverage supporter upset offend proposition receptive open-minded broad-minded acumen claim mood szentségtörés merész,

bátor, vakmerő vmt ledörzsöl hirdetőtábla, palánk dühös, mérges, haragos, tomboló panaszkodás, panasz, kifogás, reklamáció látomás, kinyilatkoztatás, kijelentés modern (gondolkodású), korszerű, divatos, jól tájékozott feltételezhetően, gyaníthatóan, valószínűleg felháborító, botrányos, sértő / túlzott, mértéktelen a hozzá hasonlóak, a hasonló beállítottságúak újjáéleszt, megújít, felelevenít nyíltan, őszintén, magyarán perel, pereskedik, beperel vkt (meg)kap, (meg)szerez, beszerez, hozzájut (vmhez) bevallja/beismeri/elismeri bűneit tiszteletlenség a hívők bűnbánat, megbánás / vezeklés, bűnhődés adakozás, adományozás, adomány legelső, legkiválóbb, legfőbb névérték (véleményt) megtámad/kétségbe von / (küzdelemre) kihív kezdet, kezdés megsértődik vmtől, megbotránkozik vmn, zokon vesz vmt nyilvánosság, reklám(ozás), propaganda szándékosan, akarattal, előre megfontoltan (sajtóban)

rendszeres tájékoztatás támogató, pártfogó, támasz felzaklat / megzavar, felborít, keresztülhúz (számítást) megbánt, megsért üzlet, feladat, kérdés, probléma fogékony, érzékeny, befogadó, felfogó előítélet-mentes, elfogulatlan, széles látókörű / őszinte türelmes, felvilágosult/liberális gondolkozású, megértő éleslátás, ítélőképesség, intelligencia igényel, érdemel (figyelmet), követel vmt hangulat, lelkiállapot, kedv Angol szólista (Felsőfok) 19 - Word95