Medical knowledge | Traumatology » Dr. Hangody László - Az ízületi porckárosodások sebészi ellátásának modern alternatívái

Datasheet

Year, pagecount:2011, 71 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:64

Uploaded:October 08, 2016

Size:8 MB

Institution:
-

Comments:
Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Az ízületi porckárosodások sebészi ellátásának modern alternatívái Prof. Prof. Dr Dr. Hangody Hangody László László Semmelweis Semmelweis Egyetem Egyetem Traumatológiai Traumatológiai Tanszék Tanszék UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Porckárosodások sebészi kezelése Biomechanikai ok megoldása + porcfelszínképzés UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY A kiváltó okok kezelése: szalag rekonstrukciók (LCA, LCP, stb.) femorotibialis korrekciós osteotomiák meniscus sebészet (reinsertio, resectio, transpl.) patellofemoralis húzási irány korrekciója lateralis release, patella és trochlea osteotomiák UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Arthroscopos technikák fejlődése Kiterjesztett indikáció UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Magas tibiaosteotomiák típusai: o záró (Coventry) o nyitó (Puddu) o dóm o gömb o fogaskerék

UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Lateralisan záró OT UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Medialisan nyitó OT UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Supracondylaer femur OT lemezes OS-sel UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Patellofemoralis korrekciók: - proximalis tehermentes ítés tehermentesítés - distalis tehermentes ítés tehermentesítés - egy éb technik ák (mikroperfor áció, egyéb technikák (mikroperforáció, dekompresszi ó, spongializ áció, stb.) dekompresszió, spongializáció, UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Lateralis release UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Tuberositas tibiae osteotomiák - Bandi, Maquet - Trillat-Elmslie, Fulkerson, Hungerford, Cox UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Patella osteotomiák - Dye, Morscher - Hungerford, Staubli UZSOKI

HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Trochlea osteotomiák - Hungerford, Sanchis-Alonso, Petersen UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Trochleaszéli osteotomiák - Hangody UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY CSONTVELŐ STIMULÁCIÓ  Pridie Pridie féle féle felfúrás felfúrás –– K. K. H H. Pridie Pridie  abrasios abrasios arthroplastica arthroplastica –– L. L. L L. Johnson Johnson  “microfracture” “microfracture” –– R. R. J J. Steadman Steadman „ÚJ UTAK” „From „From Hippocrates Hippocrates to to the the present present age, age, itit is is universally universally allowed allowed that that ulcerated ulcerated cartilage cartilage is is aa troublesome troublesome thing thing and and that that once once destroyed destroyed itit is is not not repaired” repaired”  periosteum periosteum átültetés átültetés –– Rubak, Rubak, O’Driscoll, O’Driscoll,

Lorentzon Lorentzon  perichondrium perichondrium átültetés átültetés –– Coutts, Coutts, Homminga, Homminga, Bruns Bruns  chondrocyta chondrocyta implantáció implantáció –– Green, Green, Brittberg, Brittberg, Petersen Petersen (Sir (Sir William William Hunter, Hunter, 1743) 1743) osteochondralis allograft átültetés osteochondralis allograft átültetés –– Lexer, Lexer, Convery, Convery, Mankin, Mankin, Gross, Gross, Reagan Reagan  osteochondralis osteochondralis autograft autograft átültetés átültetés –– Pap, Pap, Krompecher, Krompecher, Outerbridge, Outerbridge, Yamashita, Yamashita, Wagner Wagner UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY CSONTVELŐ STIMULÁCIÓ  “microfracture” “microfracture” –– R. R. J J. Steadman Steadman „ÚJ UTAK”  chondrocyta chondrocyta implantáció implantáció –– Green, Green, Brittberg, Brittberg, Petersen Petersen  osteochondralis osteochondralis

autograft autograft átültetés átültetés –– Pap, Pap, Krompecher, Krompecher, Outerbridge, Outerbridge, Yamashita, Yamashita, Wagner Wagner UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Csontvelő Csontvelő stimuláció stimuláció -- MICROFRACTURE MICROFRACTURE - Technikailag egyszerű - Nem éget fel hidakat - Degeneratív elváltozások nem kontraindikációk - A jól tervezett rehabilitáció kulcskérdés - Elfogadható klinikai eredmények UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Chondrocyta transzplantáció – első generáció UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 30. nap beültetés 28. nap 1. nap Porc újdonképződés Porcbiopszia (200 mg) 3.-13 nap UZSOKI HOSPITAL In vitro chondrocyta tenyésztés ORTHOPAEDIC DEPARTMENT 21. nap Beágyazás a HYAFF® mátrixba BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT

BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Osteochondralis autograft átültetés  Pap, Pap, K. K. –– Krompecher, Krompecher, I.: I.: Arthroplasty Arthroplasty of of the the knee knee –– Experimental Experimental and and clinical clinical experiences. experiences. J J. Bone Bone Joint Joint Surg. Surg. 43-A:523-537, 43-A:523-537, 1961 1961  Lane, Lane, J., J., M M. –– Brighton, Brighton, C., C., T T. –– Ottens, Ottens, H., H., T T. et et al.: al.: Joint Joint resurfacing resurfacing in in the the rabbit rabbit using using an an autologous autologous osteochondral osteochondral graft. graft. JJ Bone Bone Joint Joint Surg Surg Am Am 59:218-222, 59:218-222, 1977 1977  Campanacci, Campanacci, M. M. –– Cervellati, Cervellati, C. C.

–– Dontiti, Dontiti, U.: U.: Autogenous Autogenous patella patella as as replacement replacement for for aa resected resected femoral femoral or or tibial tibial condyle. condyle. A A report report of of 19 19 cases. cases. JJ Bone Bone Joint Joint Surg Surg 6767B:557-563, B:557-563, 1985 1985  Yamashita, Yamashita, F. F. –– Sakakida, Sakakida, K. K. –– Suzu, Suzu, F. F. –– Takai, Takai, S.: S.: The The transplantation transplantation of of an an autogenic autogenic osteochondral osteochondral fragment fragment for for osteochondritis osteochondritis dissecans dissecans of of the the knee. knee. Clin Clin Orthop Orthop 201:43-50, 201:43-50, 1985 1985  Outerbridge, Outerbridge, H., H., K K. –– Outerbridge, Outerbridge, A., A., R R. –– Outerbridge, Outerbridge, R., R., E: E.: The The use use of of aa lateral lateral patellar patellar autogenous autogenous graft graft for for the the repair repair of of aa large large osteochondral osteochondral defect defect

in in the the knee. knee. JJ Bone Bone Joint Joint Surg Surg 77-A:65-72, 77-A:65-72, 1995 1995 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Az osteochondralis autograft átültetés alapproblémái: a donor terület hiánya congruentia problémák technikai nehézségek UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY AUTOLOG OSTEOCHONDRALIS MOZAIKPLASZTIKA UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY abrader UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 15 15 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 25 15 10 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 78.5 % UZSOKI HOSPITAL 90 % ORTHOPAEDIC DEPARTMENT ~ 100 % BUDAPEST HUNGARY Állatkísérletek: 1991 német juhász kutyák 1995-1996 más kutyafajták 1997 lovak 1999-2005 német juhász kutyák és lovak UZSOKI HOSPITAL

ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 4. hét UZSOKI HOSPITAL 6. hét ORTHOPAEDIC DEPARTMENT 8. hét BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY       Hangody, Hangody, L. L. -- Kárpáti, Kárpáti, Z. Z. -- Tóth, Tóth, J. J. et et al.: al.: Autogenous Autogenous osteochondral osteochondral grafting grafting in in the knees of German Shepherd dogs: radiographic and histological analysis. Rev. the knees of German Shepherd dogs: radiographic and histological analysis. Rev Sportsmed. Sportsmed. 35:177-123, 35:177-123, 1994 1994 Hangody, Hangody, L. L. -- Kish, Kish, G. G. -- Kárpáti, Kárpáti, Z. Z. et et al.: al.: Autogenous Autogenous osteochondral osteochondral graft graft technique for replacing knee cartilage defects in

dogs. Orthopaedics 5:175-181, technique for replacing knee cartilage defects in dogs. Orthopaedics 5:175-181, 1997 1997 Bodó, Bodó, G. G. –– Hangody, Hangody, L. L. –– Szabó, Szabó, Zs. Zs. et et al.: al.: Arthroscopic Arthroscopic autologous autologous osteochondral osteochondral mosaicplasty mosaicplasty for for the the treatment treatment of of subchondral subchondral cystic cystic lesion lesion in in the the medial medial femoral femoral condyle in a horse. Acta Vet. Hung. 48(3): 343-354, 2000 condyle in a horse. Acta Vet Hung 48(3): 343-354, 2000 Bodó, Bodó, G. G. –– Kaposi, Kaposi, A., A., D D. –– Hangody, Hangody, L. L. et et al.: al.: The The surgical surgical technique technique and and the the age age of of the the horse horse both both influence influence the the outcome outcome of of mosaicplasty mosaicplasty in in aa cadaver cadaver equine equine stifle stifle model. model. Acta Acta Vet. Vet. Hung Hung. 49:111-116, 49:111-116, 2001 2001 Hangody,

Hangody, L. L. -- Feczkó, Feczkó, P. P. –– Kemény, Kemény, D. D. –– Bodó, Bodó, G. G. –– Kish, Kish, G.: G.: Autologous Autologous osteochondral osteochondral mosaicplasty mosaicplasty for for the the treatment treatment of of full full thickness thickness cartilage cartilage defects defects of of the knee and ankle. Clin.Orthop 391: October, Suppl. 328-337, 2001 the knee and ankle. ClinOrthop 391: October, Suppl 328-337, 2001 Bodó, Bodó, G. G. –– Hangody, Hangody, L. L. –– Módis, Módis, L. L. –– Hurtig, Hurtig, M.: M.: Autologous Autologous osteochondral osteochondral grafting (mosaic arthroplasty) for the treatment of subchondral grafting (mosaic arthroplasty) for the treatment of subchondral cystic cystic lesions lesions in in the the equine equine stifle stifle and and fetlock. fetlock. Veterinary Veterinary Surgery Surgery 33: 33: 588-596, 588-596, 2004 2004 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL

ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Indikációs szempontok: szimptomatikus, fokális porchiány v. osteochondralis defektus 1.0 – 40 cm22 kor: 50 év alatt a kiváltó ok párhuzamos kezelése osteoarthritis jelek Ellenjavallatok: “kissing lesions” tumoros v. synovialis betegség UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY P. P. Hidas Hidas -- L. L. Hangody Hangody -- D. D. Csépai Csépai -- A. A. Pavlik Pavlik -- T. T. Pantó: Pantó: Mosaikplastik Mosaikplastik –– Eine Eine neue neue Alternative Alternative in in der der Behandlung Behandlung der der Osteochondritis Osteochondritis dissecans dissecans des des Capitulum Capitulum humeri humeri Arthroskopie Arthroskopie –– 15:

15: 59-63, 59-63, 2002 2002 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY  Christel, Christel, P. P. et et al.: al.: Les Les greffes greffes osteo-chondrales osteo-chondrales selon selon la la technique technique de de la la mosaicplasty.Maitrise mosaicplasty.Maitrise Orthopedique, 76:1-13, 1998 Orthopedique, 76:1-13, 1998  Solheim, Solheim, E.: E.: Mosaikkplastikk Mosaikkplastikk ved ved leddbruskskader leddbruskskader ii kne. kne. Tidsskr Tidsskr Nor Nor Laegeforen, Laegeforen, 27(119): 27(119): 402240224025, 1999 4025, 1999  Marcacci, Marcacci, M. M. et et al.: al.: Use Use of of autologous autologous grafts grafts for for reconstruction reconstruction of of osteochondral osteochondral defects defects of of the the knee. knee. Orthopedics Orthopedics 22(6):595-600,

22(6):595-600, 1999 1999  Traub, Traub, S. S. et et al.: al.: Die Die Technik Technik der der osteochondralen osteochondralen autologen autologen Knorpeltransplantation Knorpeltransplantation (OATS) (OATS) zum zum Ersatz Ersatz chondraler chondraler oder oder osteochondraler osteochondraler Defekte. Defekte. Osteologie, Osteologie, 9: 9: 46-55, 46-55, 2000 2000  Attmanspacher, Attmanspacher, W. W. et et al.: al.: Experiences Experiences with with arthroscopic arthroscopic therapy therapy of of chondral chondral and and osteochondral osteochondral defects defects of of the the knee knee joint joint with with OATS. OATS. Zentralbl Zentralbl Chir.125(6):494-499, Chir.125(6):494-499, 2000 2000  Barber, Barber, F., F., A A. –– Chow, Chow, J., J., C: C.: Arthroscopic Arthroscopic osteochondral osteochondral transplantation: transplantation: Histologic Histologic results. results. Arthroscopy Arthroscopy 17:832-835, 17:832-835, 2001 2001  Horas, Horas, U. U. et et al.: al.:

Autologous Autologous chondrocyte chondrocyte implantation implantation and and osteochondral osteochondral cylinder cylinder transplantation transplantation in in cartilage cartilage repair repair of of the the knee knee joint. joint. JJ Bone Bone Joint Joint Surg Surg 85-A:185-192, 85-A:185-192, 2003 2003 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Rehabilitáció: azonnali mozgatás 2-3 hét tehermentesítés 2 hét részterhelés (30-40 kg) hétköznapi aktivitási szint elérése: 6-8. hét kontakt sportokhoz való visszatérés: 4-6. hónap (“contained UZSOKI HOSPITAL uncontained”) ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Szerb, I. – Kárpáti, Z – Hangody, L: In vivo arthroscopic cartilage stiffness measurement in the knee. Arthroscopy

22:682-683, 2006 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 1992 ár 6. s 2008 1992 febru február 6. éés 2008 december december 31. özött: 31. kközött: 11178 178 mozaikplasztika kkülönböző ülönböző íízületeken zületeken ((térd, térd, boka, k önyök, cs ípő, vváll) áll) könyök, csípő, UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Femur condylusok: módosított HSS score módosított Cincinatti score Lysholm score 92 89 95 (849 eset, 10.3 /1-16/ év utánkövetés) UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Tibial condylusok: módosított HSS score módosított Cincinatti score Lysholm score 87 85 94 (36 eset, 8.9 /1-14/ év utánkövetés) UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Patello-trochlearis eredmények: módosított HSS score 79 módosított Cincinatti score 72 Bandi score 76 % (171 eset, 9.3 /1-16/ év utánkövetés) UZSOKI HOSPITAL

ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Talus eredmények: Hannover score 94% Bandi score: no morbidity 96% (104 eset, 9.7 /1-14/ év utánkövetés) UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Komplikációk: 4 mély szeptikus szövődmény 2 mélyvénás thrombosis UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Donor területi morbiditás: hosszútávú morbiditás: 3 % (Bandi score) korai morbiditás - postop. vérzés ≅ 7 % !!! Hangody, L.: Autologous osteochondral mosaicplasty. Actualités en biomatériaux, Volume V.: 155-161, 2000 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Mozaikplasztika lsportolón: Mozaikplasztika 93 93 éélsportolón: labdarúgás kézilabda vízilabda birkózás szertorna egyéb UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY EEredmények redmények 93 lsportolón: 93 éélsportolón: * defe ktus m érete: 84 defe ktus ≤ 4 cm22; 9 defe ktus > 4 cm22

defektus mérete: defektus defektus * kor -39) éév v kor:: 26 ± 6.4 (14 (14-39) ány * 55:38 fférfi-nő érfi-nő ar arány * 42 osteochondral is defe ktus, 51 teljes vastags ágú porc llaesio aesio osteochondralis defektus, vastagságú * 43% -ban enyhe vagy kközepes özepes praeop. osteoarthriti 43%-ban osteoarthritiss jelek jelek!! UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Eredm ények 93 lsportolón: Eredmények 93 éélsportolón: * 5.1 éév v (1 -10) ut ánkövetés (1-10) utánkövetés * ∅ sszeptikus zeptikus ééss thromboemboli ás sz övődmény thromboemboliás szövődmény * áátlagos tlagos 4.9 hhónap ónap visszat érés a sportba visszatérés űtét el őtti sportaktivit ási szint * 64 % visszat érés a m előtti sportaktivitási visszatérés műtét * 19 % visszat érés alacsonyabb sportaktivit ási szintre (hobby sport) visszatérés sportaktivitási (hobbysport) * 17 % a sport abbahagy ása (8% rosszabb mint praeop.

abbahagyása praeop.)) UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY A porcfelszínképzés szempontjai: az aktu ális technika optim ális indik ációja (defektus m érete, aktuális optimális indikációja mérete, ttípusa, ípusa, elhelyezked ése; kor, aktivit ási szint .) elhelyezkedése; aktivitási szint;; stb stb.) m ás technik ákkal val ó kombin álhatóság más technikákkal való kombinálhatóság a rehabilit áció hossza rehabilitáció kköltségek öltségek a seb ész tapasztalata sebész UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY Marrow Stimulating Technique Autologous Chondrocyte Implantation Osteochondral Autograft C Debridement L & Lavage I N I C A L Osteochondral Allograft A P P L I C A T I O N 2 4 6 8 10 DEFECT AREA (CM2) UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY 12 UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT

BUDAPEST HUNGARY Összefoglalás Az autolog osteochondralis mozaikplasztika jelenleg a leggyakrabban használt, hyalin porcpótlási lehetőség a teljesvastagságú porcfelszíndefektusok kezelésében. Előnyei: Előnyei: -- Hyalin Hyalin porc porc jellegű jellegű felszín felszín létrehozása létrehozása -- Gyors Gyors rehabilitáció rehabilitáció -- Kombinálható Kombinálható más más eljárásokkal eljárásokkal -- Artroszkópos Artroszkópos v. v. minimál minimál invazív invazív technika technika UZSOKI HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT BUDAPEST HUNGARY