Economic subjects | Business plan » Agrozala kft. üzleti terv

Datasheet

Year, pagecount:2001, 12 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:11428

Uploaded:October 21, 2004

Size:116 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

11111 baraka2 November 9, 2010
  Tökéletes.

Content extract

AGROZALA KFT ÜZLETI TERV éven túli beruházási hitel igénybevételére A pályázatot benyújtó: AGROZALA KFT Keszthely 2001. december I. Általános bevezető: A vállalkozás neve: AGROZALA KFT Címe: 6300 Zalaváros, Szép ttca 2. Tulajdonosok: xy és yz Számlavezető bank: OTP keszthelyi fiók Bankszámlaszám: 45372819 - 83938741 - 00000005 Az AGROZALA Kft. egy társas mezőgazdasági vállalkozás, amely főként növénytermesztéssel foglalkozik, a konjuktúrális lehetőségek kihasználása érdekében baromfit is hízlal. Éghajlata nedves kontinentális az Alpokalja közelsége miatt, évi 800-1000 mm csapadék hullik, ebből a tenyészidőszakban 700-800 mm, ezért öntözésre nincs szükség. Talajadottságai átlagosak, amelyek lehetővé teszik az e régióra jellemző növénytermesztési tevékenységek folytatását. Domináló talajtipus: Raman-féle barna erdőtalaj, tápanyaggal közepesen ellátott. A földterület a II számú szántóföldi

termőhelyi kategóriába tartozik, átlagos minősége: Arany - féle kötöttségi szám(AK): 25. Az itt közölt adatok a vállalkozás üzleti titkait képezik, amelyek nyilvánosságra kerülése a konkurenciának előnyt jelentene, ezért kérjük az adatok bizalmas kezelését. II. A terv összefoglalása: Az AGROZALA Kft. Nyugat - Dunántúlon, Zala megyében, Keszthely nyugati határán működő mezőgazdasági vállalkozás. Társas vállalkozásként működik A tulajdonosok a kárpótlás során jutottak földterülethez. A saját szántóterületüket ezzel megnövelve elérték a mai területnagyságot, 292 ha-t. Ekkora földterület műveléséhez szűkség volt új gépekre, mert a régi már elavult. A gépi felszerelést a nemrégiben kapott pénzbeli örökségből fedeztük Ebben a régióban kedvezőek a feltételek különböző növények termesztéséhez, ezért és a meglévő szakmai tapasztalatunk miatt indítottuk el a vállalkozást. A Kft által

termelt termékeknek biztos piacuk van. Általában a helyi vagy a nagybani piacon étrtékesíthetőek Az erőforrások jobb kihasználása és a tevékenységük diverzifikálása érdekében kezdtünk el baromfihizlalással is foglalkozni. Most ezt a tevékenységet szeretnék fejleszteni A piac még nem telített és termeltetési szerződést írtunk alá a ZALABAROMFI RT.-vel A vállalattól vásároljuk a naposcsibéket és a tápokat és az Rt. felvásárolja tőlük a hízlalt baromfit Ehhez elengedhetetlen egy korszerű, megfelelően felszerelt baromfihízlaló épület. A hitelkérelem célja e beruházás megvalósítása. A megvalósításhoz szűkséges pénzeszközt részben saját erőből, részben idegen forrásból szeretnénk fedezni. A beruházás pénzigénye 6083,9 ezer Ft, ebből saját forrás 40%, 2433,5 ezer Ft. A fennmaradó összeg képezi a hitel alapját, 3650,4 ezer Ft A baromfihízlalás jó eredményekkel kecsegtet, ezt biztosítják a

vállalkozás kedvező adottságai, a szakmai tudás és a biztos felvevőpiac a ZALABAROMFI RT. személyében, amely integrátori szerepet is felvállal. Ebbe az integrációba kapcsolódtunk be mi is A tervek arra engednek következtetni, hogy a felvett hosszúlejáratú hitel visszafizetése megalapozott. III. A vállalkozás bemutatása: A vállalkozás neve: AGROZALA KFT. Címe Tulajdonviszonyai: A Kft.-nek két tulajdosa van, akik egyenlő tulajdoni résszel rendelkeznek Xy YZ 50%-os részarány 50%-os részarány A tulajdonosként megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Mindketten a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának V.évfolyamos Gazdasági Agrármérnök szakos hallgatói vagyunk. Családi indittatásból és a szakma iránti szeretetből indítottuk el vállalkozásunkat. A vállalkozás története: A vállalkozás 1997-ben, alakult e két személy közreműködésével. ekkor kevesebb mint 50 ha-on gazdálkodtak

és csak kukoricát és búzát termeltek. A gépállomány is szerény volt Az évek során fokozatosan fejlődött a vállalkozás. Egyre több gép és föld állt rendelkezésre, ezért egyre jövedelmezőbbé vált a termelés. 1999-re az egyéni vállalkozás keretei szűknek bizonyultak, megnőtt a vállalkozás tőkeigénye és egyre nehezebben lehetett átlátni a pénzügyi folyamatokat. 1999 január 1-től AGROZALA Kft-ként működött tovább a vállalkozás Az eddig eltelt idő alatt a térség egyik legismertebb vállalkozása lett, szakmai hírnevet szerzett, ügyfeleivel gyümölcsöző kapcsolatot tart fent és több szakmai szervezet tagja. Szoros kapcsolatot tartunk a Polgármesteri Hivatallal, a gazdajegyzővel és a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar szakembereivel, így naprakész információval rendelkezünk a legújabb piaci és gazdasági változásokról és törvénykezésekről. Szaktanácsadást a Georgikon Kar Vállalatökonómiai és

Vidékfejlesztési Tanszéke ad. Az eszközállomány bemutatása: A gépesítettség színvonala, a vállalkozás technikai felszereltsége az átlagosnál magasabb. A betakarítógépek és aszárító kivételével valamennyi szükséges eszköz saját tulajdonú. A Kft. egy darab 2 éves MTZ - 80 traktorral rendelkezik Ezzel és a hozzákapcsolódó munkagépekkel megfelelő minőségben elvégezhetőek a talaj - és egyéb más munkák. A vállalkozás munkagépei: SEMA 21 sorba vetőgép Billenős pótkocsi Függesztett XT tárcsa Tolólap SPC - 6 szemenként vetőgép Műtrágyaszóró KMF - 3-30 eke Permetezőgép A gépek könyvszerinti értéke összesen 10000 ezer Ft. A vállalkozás tulajdonát képezi még 8600 ezer Ft összértékű épület is(istálló, tároló, stb.) A gépbérlet jelenleg az év minden időszakában korlátlanul biztosítható. Földellátotság: Mezőgazdaságilag hasznosított terület: Szántóföldi művelés: 292 ha 228,509 ha

Gyep: 63,491 ha Erdő: 2 ha Táblák száma: 20 db, amelyek közepesen szabdaltak. A majortól való átlagos távolságuk 2500 m. Munkaerőhelyzet: A munkaerőellátottságot illetően a vállalkozás a tulajdonosok és megbízható állandó munkások adják. Idényszerűen a Georgikon Kar hallgatói is bekapcsolodnak a munkába A válallat munkaerőkapacitása 8560 óra/év. Az alkalmi munkásokat leginkább a csirke be-, és kitelepítésekor illetve a növénytermesztés nyári munkáinál veszünk igénybe. Termelés, értékesítés: A vállalkozás által előállított termékek iránt megfelelő kereslet mutatkozik. Főleg nagybani értékesítést végez. Szerződéses kapcsolatunk van a ZALAGABONA RT-vel, amely biztos felvevőpiacot jelent. Mivel a tárolókapacitása korlátozott, így aratás után szinte közvetlenül értékesítésre szorul. A búza sütőipari minősége nem a legkivállóbb a zalai adottságok miatt A napraforgótermesztés integrációs

kapcsolat keretében történik. Az integrátor biztosítja a vetőmagot, a növényvédőszert és a betakarítást is ő végzi. Kihasználva az integrációs kapcsolat előnyeit, csak a termelési időszak végén történik az elszámolás, ez nagy könnyebséget jelent a cég számára a likviditás szempontjából. A szerződéses kapcsolatoknak köszönhetően az értékesítési csatornák megbízhatóak, a vállalkozás piaci helyzete stabil. Az integráció miatt versenytársakkal nem kell számolni, csak a további szerződéskötések, szerződéshosszabbítások jelentenek a cég számára kihívást, főleg a megfelelő minőség nyújtása miatt. Eddig még mindig megtudott felelni a piaci feltételeknek A vállalkozás termelési szerkezetét 2000-2001-ben a következőképpen tervezi: Őszi búza 168,135 ha Kukorica 30,187 ha Őszi árpa 10,062 ha Napraforgó 20,125 ha 2001. évre tervezett termésátlag és árbevétel: Megnevezés Termésátlag(t/ha)

Értékesítési átlagár(Ft/t) Árbevétel(Ft) Őszi búza 5,2 19977 103880,4 Kukorica 7,5 18442 138315 Őszi árpa 4,5 21142 95139 Napraforgó 3,0 34697 104091 Pénzügyi helyzet: A vállalkozás pénzügyi helyzete stabil. Természetesen a mezőgazdasági termelés sajátosságaiból adódóan a 2002. év során szükság lesz üzemviteli hitel felvételére Ezek visszafizetése folyamatosan történik, hiszen a baromfihízlalás a rotációknak megfelelően (kb. kéthavonta) eredményez árbevételt A vállalkozás pénzforgalmát az OTP Bank RT.-nél vezetett folyószámlán bonyolítják le, amelyen megjelennek az értékesítések árbevételei, és amelyről az üzemvitelhez szükséges kiadásokat finanszirozzák. A vállalkozás forgóeszközszükségletét és annak ütemezését a termelési folyamatok határozzák meg. A növénytermesztésben legjelentősebbek az anyagszükséglet fedezésére fordított pénzeszközök. A legnagyobb költséget a gépi

munkák (gázolaj, kenőanyagok, alkatrészek), a műtrágya és a növényvédőszer költségek jelentik. A baromfihizlalásban a legnagyobb költséghányadot a naposcsirke és a takarmány teszi ki. A növénytermesztében az árbevétel a termelési ciklus végén realizálódik. Ugyanúgy a baromfihizlalásban is, de a rövid ciklusok miatt folyamatossan (kéthavonta) jut árbevételhez a vállalkozás.A termeltetési szerződésekben az árat a betakarításkori tőzsdeárhoz igazítjuk Az integráció keretében végzett napraforgótermesztés elszámolása csak a ciklus végén történik. Ez nagy segítség a vállalkozásnak A beruházáshoz szükséges pénzeszköz 6083,9 ezer Ft. A vállalkozás a megvalósításhoz 40% saját résszel rendelkezik. A többit idegen forrásból(hitelből) kívánjuk fedezni. -A hitel összege: 3650,4 ezerFt. -Az igénybevétel tervezett időpontja, a beruházás kezdésének ideje: 2000.0702 -A beruházás aktiválásának ideje:

2000.1231 -Futamidő, év: 5 -Éves hitelkamat: 20%, törlesztés fél évente -Törlesztési időszakok száma: 10 -Az épület normatív használati ideje: 20 év. A mellékelt számítások alapján ez 594,22 ezerFt törlesztő részlete jelent, amely tartalmazza a kamatot és a tőketörlesztést. A hitel fedezetét a család tulajdonában lévő ingatlanok képezik A törlesztőrészlet pontos törlesztése az előrejelzések alapján nem okoz gondot a vállalkozás számára. IV. A fejleszteni kívánt tevékenység bemutatása: Az anyagi-műszaki összetétele: Az anyagi-műszaki összetételét tekintve az új baromfihízlaló létesítése annak építési, építésszerelési, technológiai berendezései beszerzésének, valamint technológiai szerlési munkálatainak elvégzését jelenti. A beruházás során a tervek szerint a társaság tulajdonát képező építési telken, mintegy 600 négyzetméter alapterületen 300 négyzetméteres hízlaló terület kerül

kialakításra. Az építési technológia, a berendezések kiválasztása során a fajlagos beruházási költség mellett kiemelt fontosságunak tartja a műszaki színvonalat, a kivitelezési időt, és a üzemeltetési költségeket (energia, fenntartás). A tervezett tárgyi eszközök bővítése, valamint a forgóeszközök átlagos állományának növelése jelentősen befolyásolja a vállalkozás működőképességét, és számottevő befektetést igényel, ezért a beruházás gazdasági-műszaki megalapozását szolgáló döntéseinek során rendkívül körültekintően igyekeztek eljárni. A beruházás megvalósításának módja: A beruházás kezdési időpontja 2000.0702 A megvalósításra kerülő létesítmények teljes kapacitású beüzemelésének, valamint a pénzintézettel való pénzügyi elszámolás tervezett időpontja 2000.1231 A beruházás tervezését és kivitelezését vállalkozási szerződés alapján a zalaszentgróti Simon és Simon

Kft. végzi A beruházási költségek előirányzatai és ütemezése: ezer Ft Megnevezés Ütemezés 2000. 2001. Összesen 1.Tárgyi eszközök létesítése Építmények 3400 3400 a, új épület építése, szerelése 3190 3190 b, tervezési díj (5%) 210 210 800 800 800 800 1883,9 1883,9 Gépek, berendezések a, új berendezés beszerzés 2. Tartós forgóeszköz szükséglet Összesen 6083,9 6083,9 Saját forrás 40% 2433,5 ------ Hitel 3650,4 ------ Állami támogatás ------ ------ Összesen 6083,9 A beruházási költségek pénzügyi forrásai: 60% A beruházási költségen belül a bank által előírt 40%-os saját forrást biztosítunk. A saját erő felhasználását követően kerül sor a hitel igénybevételére. A saját erő természetbeni vagyontárgyakban testesül meg, amely az építési telek és a gazdasági épületek. A költségek ütemezésére jellemző, hogy a beruházás a 2000.0702 és 20001231 közötti

időszakban koncentráltan fél év alatt műszakilag megvalósul és pénzügyileg realizálódik. A baromfihízlalás technológiai leírása: A vállalkozásunkban főleg Shaver fajtájú broilercsirkét hízlalunk. A hízlalás mélyalmos tartásban történik. A csirkehízlalás időtartama 56 nap Az ekkorra elért hízlalási végsúly átlagosan 2,17 kg. A telepítési sűrűség 15 db/ négyzetméter Az átlagos elhullás a telepített létszám százalékában 2%. Egy évben hat turnust hizlalunk fel A turnusok között 5 napos szervízperiódust tartunk, ekkor történik a kitrágyázás, amit tolólappal végzünk el. Minden berendezést leszerelünk és kihordunk. Ezután seprűtisztára kitakarítjuk az istállót, ezt követi az oldalfalak meszelése és a padozat fertőtlenítése. Mindezek végeztével az istálló gázosítása következik Formalinnal, majd 24-48 órán keresztül szellőztetünk. A szervízperiódus végén a tisztára mosott berendezéseket

visszahordjuk az istállóba. A naposcsirke megérkezése ládákban történik. A fogadás során mennyiségi és minőségi átvétel van. Az alku alapján, plussz 2%-ot kap a vállalkozás A naposcsirke 36-37°C-ra felfűtött istállóba kerül, a műanyák körül elkerített részbe. Az első 3-4 napban nem kap gyógykezelést az állomány, így a beteg állatok már az első időszakban elpusztulnak. Az istálló hőmérséklete 21 napos korig 32-22 °C, majd 21°C-ra csökkenthető A világítási program folyamatos, a páratartalom 65%-os. A légcsere 5m3/ó/testtömeg kg-onként. Kitelepítéskor alkalmi munkaerőt foglalkoztatunk. Ők az úgynevezett "csirkefogók" Hat fős brigádokat alkalmazunk. A berakodás általában éjszaka történik, ugyanis ekkor a csirkék sokkal nyugodtabbak. Testtömegmérést hetente végezünk, állományonként legalább 100-at mérünk le. A takarmányozás szempontjából három "korcsoportra" osztjuk az állományt.

Az első csoport 21 napos korig tart. Ebben az időszakban indító tápot kapnak a csirkék Ekkor takarmányfogyasztásuk átlagosan 41 gramm/nap. A 21-42 napos csirkék alkotják a második csoportot. Ezeknek az állatoknak a takarmányfogyasztásuk átlagosan 122,3 gramm/nap a hizlaló tápból. A 42 naposnál idősebb csirkék befejőtápot kapnak. Ebből a tápból átlagoan 188,3 grammot esznek naponta. A Kft rendelkezik takarmánykeverő géppel, ezért saját maga tudja biztosítani a takarmányszükségletet, csak a koncentrátumot kell megvenni, hiszen a búzát és a kukoricát megtermeli. A takarmány összetételét a melléklet tartalmazza A fejlesztés eredményeként megvalósuló baromfihízlaló épület 300 négyzetméteres. 4500 db nyitóállománnyal lehet számolni. Ez a ciklus végére átlagosan, összesen 9570 kg súlykibocsájtást jelent. Ez 234,6 Ft/kg átvételi árral számítva 2245122 Ft árbevétel eredményez rotácionként. V. Pénzügyi terv:

Tőkeszükséglet: A fejlesztés összesített tőkeszükséglete 6083,9 eFt. Ebből a vállalkozás 40% saját résszel rendelkezik. A fennmaradó részt szeretné hitelből finanszírozni A hitel összege 3650,4 eFt. Az igénybevétel tervezett időpontja 2000.0702 A törlesztés ideje 5 év, évente kétszeri, azonos összegű törlesztés. A mellékelt számítások alapján ez 594,22 eFt törlesztőrészletet jelent. Az elkészített tervek alapján bátran állítható, hogy a vállalkozás az esedékes törlesztőrészleteket pontosan tudja fizetni. Nyitó és záró mérlegek: A vállalkozás tárgyi eszközei összesen 18600 eFt. A forgóeszközök között csak készpénz található. A 2000 év zárómérlegében a készletet mezei leltár alkotja(mezei leltár: 20065,05 eFt) A nyitó pénzeszköz 19342,7 eFt. A Kft jegyzett tőkéje 34292,3 eFt A hosszúlejáratú idegen forrás 3650,4 eFt. Mivel az árbevételek és a kiadások eltérő ütemben jelentkeznek, ezért

szükség van éven belüli üzemviteli hitel felvételére, a 2001. évben összesen 3085,02 eFt értékben. Az ilyen termelési szerkezet és az ekkora volumenű baromfihízlalás mellett a vállalkozás 3385,45 eFt fedezeti összeget érhet el a 2001. évben A Kft. a gépeknél átlagosan 20%-os, az épületeknél 1%-os, a baromfiistállónál 5%-os éves amortizációval számol, így a zárómérlegben a tárgyi eszközök értéke az 5. év végére 5606 eFt lesz. Mivel készletváltozás nincs, a zárókészlet értéke megegyezik a nyitóval A záró pénzeszköz várhatóan 2001. év első felében csak a biztonsági pénzkészlet (100 eFt) lesz, hiszen folyamatos gazdálkodás üzemviteli hitel felvételét igényli. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a vállalkozásunki már 2001-ben 17756,28 eFt mérlegszerinti eredményt realizálhat. Így a saját tőke 52048,68 eFt-ra emelkedik A vállalkozásunk sikere a személyes érdekeltségnek, a szakmai tudásnak és

tapasztalatnak tulajdonítható. Az indulás óta eltelt idő alatt a viszonylag kisméretű egyéni gazdálkodásból egy jól prosperáló mezőgazdasági Kft.- vé nőtte ki magát Az AGROZALA KFT a régióban egy elismert és nagy szakmai sikereket felmutató mezőgazdasági vállalkozás. Ezt a poziciónkat szeretnénk megtartani és növelni a befolyását a térségben. Célnak tűztük ki magunk elé, hogy rövid időn belül egy jól működő és kiválló minőségű baromfihús alapanyagot előállító vállalkozás legyen. Ehhez a kezdeti időben szükség van külső forrás igénybevételére, melynek visszafizetése az előirányzott költségvetés szerint nem okoz nehézséget. Keszthely, 2001. december 9 VI. Mellékletek: - Nyitó és zárómérlegek - Eredménykimutatás - Pénzforgalmak -Technológiák Keszhely, 2001. december 9