Mechanical engineering | High school » Gépészeti alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Datasheet

Year, pagecount:2008, 25 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:197

Uploaded:September 14, 2008

Size:133 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

11111 djkaszas3 November 27, 2010
  Köszönöm!!!!

Content extract

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Név: . osztály: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0811 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges ne válassza azt a módszert, hogy valamennyi betűt bekarikázza, mert ebben az esetben a feladat nem értékelhető! Ha a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többlet válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a

megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell elvégeznie! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! írásbeli vizsga 0811 2 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: Egyszerű, rövid feladatok 1. Az alábbi rajzon egy csonkított mértani test látható. a) Mi a csonkítatlan mértani test neve? Válaszát a pontozott vonalra írja! 4 pont . b) Szerkessze meg a kijelölt téglalapba a test harmadik vetületét! Az ábrát a láthatóság szerint húzza ki vastag folytonos vonallal! 2.

Készítse el az ábrán látható lépcsőstengely méretszámok nélküli mérethálózatát! A mérethálózat két bázisfelülete a két véglap legyen! 4 pont 3. Adott két vetületével egy forgáskúp és egy e egyenes. Szerkessze meg a kúp és az egyenes döféspontját! A döféspontokat mindkét vetületen arab számokkal jelölje! Rajzolja meg az e egyenest láthatóság szerint! írásbeli vizsga 0811 3 / 16 4 pont 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 4. Név: . osztály: Válassza ki négyből azt a két tűrést, amivel megvalósíthatjuk két alkatrész laza illesztését! Válaszát a pontozott vonalra írja! 2 pont Méret Tűrés ∅25 K6 +0,002 ∅25 G6 +0,020 ∅25 h5 ∅25 P6 -0,011 +0,007 0 -0,009 -0,018 -0,031 / írásbeli vizsga 0811 4 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 5. Név: . osztály: Adja meg a táblázatban található alak, irány és helyzettűrések rajzjeleinek

megnevezéseit! Válaszát a vonatkozó üres cellába írja! 6. 4 pont Az alábbi feladatban a nagybetűvel jelzett fogalmak (vonatkozások) és az arab számokkal jelölt állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. Először az állítást olvassa el, s csak ezután keresse meg a hozzá tartozó megfelelő fogalom (vonatkozás) betűjelét! Ezt írja az állítás előtti pontozott vonalra! 5 pont P Erő B Erőpár D Mindkettőre vonatkozik. T Egyikre sem vonatkozik. .1 Forgató hatása is lehet .2 Vektormennyiség .3 A sík bármely pontjára ugyanazt a hatást fejti ki .4 Az erő- és a hozzá tartozó nyomatékvektor egy síkban helyezkedik el .5 Ha több lép fel belőle, eredőjüket mindig algebrai összegzéssel számítjuk írásbeli vizsga 0811 5 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 7. Név: . osztály: Az alábbi állítások mindegyike külön-külön igaz vagy hamis. Írjon a kipontozott helyre az igaznak tartott

állítás esetében I, a hamisnak tartott állítás esetében H betűt! 3 pont . A) Alakváltozás szerint megkülönböztetett igénybevételek csak a következők lehetnek: - húzás, - nyírás, - hajlítás. . B) A statikus igénybevételnél a munkadarabra állandó nagyságú, vagy hosszan növekvő erő hat. . C) Az ismétlődő igénybevételeknél mindig csak a feszültség nagysága változik 8. Az alábbiakban arab számokkal jelölt tengelykapcsoló típusokat soroltunk fel. Egészítse ki a következő mondatot úgy, hogy a pontozott vonalra írja a megfelelőnek tartott tengelykapcsolók számjegyét! 4 pont 1. Bibby (acélszalagos) tengelykapcsoló 2. Hardy-tárcsás tengelykapcsoló 3. Héjas tengelykapcsoló 4. Merev tárcsás tengelykapcsoló 5. Kardáncsukló tengelykapcsoló 6. Kúpos tengelykapcsoló 7. Forst (acéltűs) tengelykapcsoló 8. Körmös tengelykapcsoló A lökésszerű terhelések csökkentésére számmal jelölt tengelykapcsolók NEM

alkalmasak. írásbeli vizsga 0811 6 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 9. Név: . osztály: Töltse ki az alábbi táblázatot! Tegyen + jelet abba a cellába/cellákba, amelyre vonatkoztatva igaz a megállapítás! 4 pont Golyós- Jellemző felhasználási területek csapágy Hengergörgős Tűgörgős csapágy csapágy Kúpgörgős csapágy Tengely és sugárirányú erők felvételére is alkalmas. Nagy terhelésekhez is alkalmas. A legnagyobb fordulatszámok érhetők el vele. Csak sugárirányú erők felvételére alkalmas. A csapágyhézag beállítható. 10. Döntse el az 1 és 2 számokkal jelölt mennyiségek nagyságrendi viszonyát! A helyes válasz betűjelét írja a feladat előtti vonalra! 1 pont A helyes válasz: 1 kPa 2 N/mm2 A) 1 nagyobb, mint 2 B) 1 kisebb, mint 2 C) 1 és 2 egyforma 11. Írja a kijelölt helyre a helyesnek tartott összefüggés betűjelét! 1 pont Szakítóvizsgálatnál a

szakítószilárdság a . összefüggéssel számítható ki P ) Rm = Feh S0 B ) Rm = Fmax S0 D ) R eh = Feh S0 írásbeli vizsga 0811 T ) R eh = 7 / 16 Fmax S0 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: 12. Karikázza be annak a jellemzőnek a betűjelét, amelyik NEM illik az öntöttvasra! 1 pont P) A nyomó igénybevételt jól bírják. B) Jó rezgéscsillapító. G) Nehezen forgácsolható. V) Jól önthető. D) Kopásálló. T) Szilárdságuk a grafiteloszlás finomításával növelhető. 13. Az alábbi állítások mindegyike külön-külön igaz vagy hamis Írjon a kipontozott helyre az igaznak tartott állítás esetében I, a hamisnak tartott állítás esetében H betűt! 3 pont . A) A martenzit rendkívül rideg kemény szövetelem . B) A perlit csak nagyon lassú hűtés esetén alakul ki . C) A leglassúbb hűtést az olajba való mártás adja 14. Karikázza be annak az ötvözőnek a betűjelét, amelyik a kritikus

lehűlési sebességet NEM csökkenti! 1 pont P) Molibdén B) Vanádium G) Kobalt V) Króm D) Nikkel 15. Az alábbi állítások mindegyike külön-külön igaz vagy hamis Írjon a kipontozott helyre az igaznak tartott állítás esetében I, a hamisnak tartott állítás esetében H betűt! 3 pont . A) A réz olvadáspontja több mint 1000 oC . B) A réz rosszul vezeti a hőt és az elektromos áramot . C) A réz képlékeny, de rosszul önthető anyag írásbeli vizsga 0811 8 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: 16. Karikázza be annak a hőkezelésnek a betűjelét, amelyik a felületkeményítő eljárások közé tartozik! 1 pont P) Feszültségmentesítés B) Újrakristályosítás G) Normalizálás V) Nitridálás D) Nemesítés 17. Melyik a Vickers keménységmérés szúrószerszáma? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 1 pont D) 120 0-os gyémánt kúp P) 10 mm-es edzett acélgolyó T) 136 0-os gyémánt gúla

Z) 1,59 mm-es edzett acélgolyó 18. Egy áramkörben két különböző nagyságú ellenállást kapcsolunk párhuzamosan Melyik összefüggéssel számítható ki az eredő ellenállás? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 1 pont P ) R e = R1 + R 2 B ) Re = D ) Re = R1⋅ R 2 R1 + R 2 R1 + R 2 R1⋅ R 2 19. Az alábbi állítások mindegyike külön-külön igaz vagy hamis Írjon a kipontozott helyre az igaznak tartott állítás esetében I, a hamisnak tartott állítás esetében H betűt! 3 pont . A) Az olajszigetelés a hűtőhatása miatt elterjedt transzformátoroknál . B) Lakkokat villamos szigetelésre nem alkalmaznak . C) Az átütési szilárdság megmutatja, hogy hány volt feszültség hoz létre 1 cm vastag szigetelőrétegben átütést. írásbeli vizsga 0811 9 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: ÖSSZETETT FELADATOK 1. Egy konzolos kéttámaszú tartó elrendezése és terhelése az alábbi ábrán

látható. 14 pont Adatok: F1 = 60 kN F2 = 20 kN l =4m Feladatok a) Számítással határozza meg az alátámasztásoknál fellépő reakcióerők nagyságát kN-ban! b) Határozza meg a veszélyes keresztmetszetet terhelő hajlító nyomaték nagyságát kN · m-ben! 2. Számítsa ki egy fogaskerekes hajtómű által leadott teljesítményt kW-ban! Válassza ki a megfelelő hajtómotort a rendelkezésre álló motorokból! 6 pont Adatok: − kimenő tengelyének fordulatszáma: n = 900 1/min − kimenő tengelyének forgatónyomatéka: M = 43 N · m − a hajtómű hatásfoka: η = 94% − a rendelkezésre álló motorok teljesítménye /kW-ban/: 3,2; 3,5; 3,8; 4,2; 4,5; 5. írásbeli vizsga 0811 10 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 3. Név: . osztály: Két lemezt átlapolt kötéssel az ábrán látható módon rögzítünk. 8 pont A szegecskötés adatai a következők: − a terhelő erő: F = 12 kN − a szegecsek

száma: z =2 − a szegecsek szárának átmérője: d = 15 mm − a szegecsek anyagára megengedett feszültség: τmeg = 45 MPa Feladatok a) Állapítsa meg a szegecsek igénybevételét! b) Írja fel a szilárdsági ellenőrzéshez szükséges összefüggést! Ellenőrizze a szegecs méreteit! 4. Egy kör keresztmetszetű, 20 mm átmérőjű tengelyen fészkes retesszel rögzítünk fogaskereket. 10 pont További adatok: − az átviendő nyomaték M = 40 N·m − a reteszhorony mélysége az agyban t2 = 3,3 mm − a retesz anyagára a megengedett felületi nyomás pmeg = 45 MPa Feladatok a) Állapítsa meg a retesz igénybevételét! b) Írja fel az adott esetben alkalmazható méretezési összefüggést, és számítsa ki a retesz hosszát mm-ben! írásbeli vizsga 0811 11 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint 5. Név: . osztály: Készítse el a szemléltető képével adott talp szerkesztett alkatrészrajzát! 12

pont Az oldalnézet helyén rajzoljon lépcsős metszetet! Az ∅22 mm-es furat illesztése legyen alaplyuk rendszer szerint. Az illesztett felület érdessége Ra = 1,6 μm legyen, a többi felület átlagos érdessége 6,3 μm lehet. Készítsen tűréstáblázatot, és írja elő a megengedett határeltérések irányát is! A rajzot 1:1 méretarányt választva kell kivitelezni! írásbeli vizsga 0811 12 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga 0811 13 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga 0811 14 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga 0811 15 / 16 2008. május 26 Név: . osztály: Gépészeti alapismeretek középszint témakör a témakör a témakör maximális elért elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma 4 4 4 2 4 5 3 4 4 50 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 14 6 8

50 10 a feladat sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok 5. ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma 12 100 100 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0811 16 / 16 Dátum: . 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 0811 GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők!

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges ne válassza azt a módszert, hogy valamennyi betűt bekarikázza, mert ebben az esetben a feladat nem értékelhető! Ha a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többlet válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell! A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. Az összetett feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, akkor ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl.: behelyettesítés, számítás, mértékegység stb.) pontszám nem adható! Amennyiben számolási hibából származó helytelen részeredmény a további lépésekben felhasználásra került, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott eredményt a pontozás szempontjából „helyes végeredménynek” kell tekinteni! A javítási- értékelési útmutatóban megadott pontszámok csak az ötödik feladatnál feltüntetett

részeknél bonthatók. Az adható minimális pontszám 0,5 Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga 0811 2/9 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Egyszerű, rövid feladatok 1. a) Háromszög alapú hasáb b) Ábrázolás 2. írásbeli vizsga 0811 1 pont A függőleges síkok helyes megrajzolása: 2 x 1 = 2 pont A ferde sík helyes megrajzolása: 1 pont Az átmérők megadása: 6 x 0,25 = 1,5 pont A hosszméretek megadása: 7 x 0,25 = 1,75 pont Két véglap mint bázisfelülettől való méretezés: 0,75 pont 3/9 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 3. A

felülnézetben a segédsík megszerkesztése: 1 pont Az 1’ és a 2’ döféspontok megszerkesztése: 2 x 0,5 pont Az 1” és a 2” döféspontok megszerkesztése: 2 x 0,5 pont Az egyenes láthatóság szerinti kihúzása két nézetben: 2 x 0,5 pont 4. 2 pont Ø25 h5/G6 5. írásbeli vizsga 0811 8 x 0,5 pont 4/9 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 6. 5 x 1 pont = 5 pont Helyes válasz: P1; D2; B3; T4; B5 7. 3 x 1 = 3 pont A) B) C) H I H 8. 4 x 1 = 4 pont Helyes válasz: 3; 4; 5; 8 9. 8 x 0,5 = 4 pont Golyóscsapágy Jellemző felhasználási területek Tengely és sugárirányú erők felvételére is alkalmas. Nagy terhelésekhez is alkalmas. A legnagyobb fordulatszámok érhetők el vele. Csak sugárirányú erők felvételére alkalmas. x KúpgörHengerTűgörgős gős görgős csapágy csapágy csapágy x x x x x x x A csapágyhézag beállítható. 10. 1 pont Helyes válasz: B) 11. 1

pont Helyes válasz: B) 12. 1 pont Helyes válasz: G) 13. 3 pont A) B) C) I I H írásbeli vizsga 0811 5/9 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 14. 1 pont Helyes válasz: G) 15. 3 pont A) B) C) I H H 16. 1 pont Helyes válasz: V) 17. 1 pont Helyes válasz: T) 18. 1 pont Helyes válasz: B) 19. 3 pont A) B) C) I H I írásbeli vizsga 0811 6/9 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Összetett feladatok 14 pont 1. Támasztóerők: a) ΣM A = 0 = FB ⋅ l − F1 ⋅ F1 ⋅ FB = l ⎛ + F2 ⋅ ⎜ l + 2 ⎝ l l⎞ ⎟ 2⎠ l ⎛ − F2 ⋅ ⎜ l + 2 ⎝ l⎞ ⎟ 2⎠ ⎛ 60 ⋅ 2 + 20 ⋅ ⎜ 4 + ⎝ = 4 összefüggés felírása: 2 pont 4⎞ ⎟ 2⎠ = 60 kN ↑ behelyettesítés: 2 pont helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont összefüggés felírása: 2 pont ΣFy = 0 = FA − F1 + FB − F2 FA = F1 + F2 − FB

= 60 + 20 − 60 = 20 kN ↑ helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont Egyenértékű megoldás: mindkét reakcióerő nyomatéki egyenlettel történő kiszámítása. Nyomatékok: b) M 1 = − FA ⋅ l = −20 ⋅ 2 = −40 kN ⋅ m 2 összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 0,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont M B = F2 ⋅ l = 20 ⋅ 2 = 40 kN ⋅ m tehát M 1 = M B 2 összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 0,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont 2. 6 pont a) A hajtómű leadott teljesítménye: P = M ⋅ 2 ⋅ π ⋅ n = 43 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ 900 = 4,05 kW 60 összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont A motor teljesítménye: P 4,05 kW Pm = = = 4,31 kW η 0,94 összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 0,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont választva: Pm = 4,5 kW írásbeli vizsga 0811 1 pont 7/9 2008. május 26 Gépészeti

alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 3. 8 pont a) b) Igénybevétel: nyírás, palástnyomás A szegecsek ellenőrzése τ max ≤ τ meg τ max = F1 = 1 pont összefüggés felírása: 1 pont F1 A F 12 = = 6 kN z 2 helyes végeredmény: 0,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont A= d 2· π (15 ⋅ 10 −3 m) 2 ⋅ π = = 176,625 ⋅ 10 -6 m 2 4 4 összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 0,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont τ max = 6000 N = 33,97 ⋅ 10 6 Pa -6 2 176,625 ⋅10 m helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont τ max ≤ τ meg , megfelel 1 pont A π tizedes jegyeinek számától függően a jó eredményekben eltérés lehetséges! Egyenértékű megoldás: az összes erővel és az összes felülettel történő számolás. 4. A retesz igénybevételei: nyírás felületi nyomás A rendelkezésre álló adatok alapján palástnyomásra lehet méretezni: p max ≤ p meg F p max= ker

t 2· l1 Fker= 2·M d = }p = meg Fker Fker ⇒ l1 = t2· l1 t2 ⋅ pmeg 2·40 = 4000 N 2·10− 2 10 pont 2 × 1 = 2 pont összefüggés felírása: 2 pont összefüggés felírása: 1 pont helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont l1= Fker 4·103 = = 26,93·10-3 m -3 6 t2·pmeg 3,3·10 ·45·10 helyes végeredmény: 1,5 pont helyes mértékegység: 0,5 pont A retesz minimális oldalhosszúsága 27 mm. írásbeli vizsga 0811 8/9 1 pont 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 5. Elölnézet és a lépcsős metszet körvonalrajza: Elölnézet furatai és középső hornyok körvonalrajza: Metszősík nyomvonala: Lépcsős metszet furatok rajza: Lépcsős metszet horony rajza: Vonalkázás helyes megrajzolása: Mérethálózat (pontszám bontható): Érdesség megadása: Tűrés megadása: Kivitel (pontszám bontható): írásbeli vizsga 0811 9/9 12 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 2 pont 2008. május 26