Communication | High school » Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Datasheet

Year, pagecount:2008, 31 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:73

Uploaded:September 17, 2008

Size:148 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Név: . osztály: MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint –írásbeli vizsga 0811 I. összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Fontos tudnivalók A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell bejelölni. Néhány esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, ekkor értelemszerűen csak egy jelölés lehet a jó. írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 2/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok 40 pont A) Informatikai alkalmazások

használata 10 pont 1. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! (4 pont) a. Szakasz: a szöveges dokumentumok legkisebb egysége b. Bal behúzás: értéke megadja, hogy egy bekezdés szövege a lap bal szélétől milyen távolságra található. c. Fejléc: a szöveges dokumentum szövegtörzstől elkülönülő része, az ide beírt szöveg minden oldal alján megjelenik. d. Tabulátor: a szöveges dokumentumokban egy pozíciót határoz meg a soron belül. A Tab billentyűt megnyomva a következő tabulátorpozícióra léphetünk. 2. Párosítsa a felsorolt eszközöket a megfelelő rövidítésekkel! (4 pont) Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! a. b. c. d. Processzor Memória Egér Merevlemez . . . . HDD CPU DPI RAM 3. Az alábbiak közül melyik képlet helytelen az Excel-ben? (1 pont) a. b. c. d. =A1 =A1+B1 =$A1+B$1 =$A 4. Jelölje meg azt az angol kifejezést, amelynek magyar megfelelője helytelen!(1 pont)

a. b. c. d. driver – eszközmeghajtó program uninstall – program eltávolítása a számítógépről touch pad – érintőképernyő scanner – lapolvasó írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 3/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 10 pont 1. Mormon rágcsáló vallási irányzat halk beszéd rosszkedvű ember 2. Dedukció balettmozdulat levezetés óvoda régiesen ajánlás 3. Nefrológia hajfonási módszer hisztériás idegbetegség hangszertudomány vesegyógyászat 4. Kvázi szinte nyakravaló sajt sörféle 5. Manióka mesebeli lény mennyei eledel fiatal birka ehető növény C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 1. Húzza alá az igaz állításokat! Az oktatási folyamat fő fázisai: a. ismeretszerzés b. tanulás c. alkalmazás d. tanítás A képesség magában

foglalja: a. ismeret b. jártasság c. készség d. adottság írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 4/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint 2. Magyarázza meg az alábbi szavakat! Akceleráció: Nukleáris család: 3. Mikor lesz fontos a gyermeknek a kortársak véleménye? 4. Melyik kort nevezhetjük az „objektív” érdeklődés kezdetének? D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 1. Húzza alá az abaposztóra vonatkozó igaz állításokat! Az abaposztó ványolt gyapjúszövet. A magyar szűrposztónál durvább minőségű. Színe leggyakrabban fehér. Első magyar említése a XVI. sz-ból való A szó a magyarban oszmán-török eredetű. 4 2. Húzza alá a pártára vonatkozó igaz állításokat! A leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt. A gatya és a pendely korcának neve. A menyasszonyi fejdíszként használt koszorú sok helyen örökölte a párta

nevet is. 3 3. Hogyan menekül meg a csillagszemű juhász a) a fehér medvétől? . b) az óriás sündisznóktól? . c) a kaszásverembe vetéstől? . 3 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 5/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Szöveges, kifejtendő feladatok 1. Honnan ered a Pünkösd ünnepe, és mi jellemzi? írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 6/8 10 pont Érté- Elért kelési pont szempontok 1 2 3 4 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint 2. Mutassa be példákon keresztül a társas beilleszkedés fontosságának okait, hogy az emberek miért keresik egymás társaságát! 10 pont Érté- Elért kelési pont szempontok 1 2 3 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 7/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint a témakör a témakör a feladat maximális elért elért maximális

sorszáma pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör I. rész egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész szöveges, kifejtendő feladatok A B C D 1. 2. ÖSSZESEN 10 10 10 10 10 10 60 40 20 60 javító tanár Dátum: . pontszáma programba beírt pontszám I. rész - egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész - szöveges, kifejtendő feladatok javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 8/8 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Név: . osztály:

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 II. Időtartam: 10 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0811 II. összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Fontos tudnivalók A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni: Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm Fejléc: balra igazítva < saját név> Lábléc: <Fájlnév és útvonal> (mentés lemezre, fájlnév: <saját név másolás>) Betűtípus: Times New Roman 12 pont Bekezdés: balra igazított Sorköz: szimpla Térköz: előtte 6 pont Lemezen beadandó fájl: − <saját név másolás> írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 2/4 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály:

középszint Az oktatás, a tanulás ügye tulajdonképpen csak a legutóbbi másfél évtizedben nyerte el méltó helyét az Európai Unió politikai arzenáljában, de akkor egy csapásra a döntéshozók érdeklődésének a homlokterébe került. 60 119 179 217 A fennállásának fél évszázados évfordulójához közeledő Unió megalakulásától napjainkig ezen a téren is hosszú és tekervényes utat tett meg. Tudnunk kell, hogy az Európai Gazdasági Közösség, közismert nevén a Közös Piac megalapításáról szóló Római Szerződés még egy szót sem ejtett az oktatásról, amelyet kizárólagosan nemzeti hatáskörbe tartozó ágazatnak tekintett. 279 344 413 473 531 593 Akkor még természetesnek tűnt, hogy az elsődlegesen gazdasági, kereskedelmi célok közös megvalósítására alakult szervezet nem rendelkezhet kompetenciákkal a tartalmában és szervezeti felépítésében mélyen a nemzeti hagyományokban, a nyelvben és a kultúrában

gyökerező oktatási kérdésekben. Az is igaz viszont, hogy a Közös Piac létrehozásában úttörő szerepet vállaló alapító atyák némelyike már akkor felismerte az oktatás és képzés kimagasló szerepét a közösség belső egységének kialakításában, megszilárdításában. 657 720 777 840 904 963 1022 1076 1112 Az eltelt közel ötven év alatt az Európai Unión belül is olyan mélyreható társadalmi, gazdasági-technológiai és kulturális változások mentek végbe, amelyek gyökeresen megváltoztatták az oktatás társadalmi, gazdasági szerepéről, fontosságáról vallott tudományos gondolkodást és felfogást. Az oktatás és képzés tekintetében a legjelentősebb fejleménynek a nemzetközi gazdasági, társadalmi viszonyokat forradalmasító globalizáció, a gyors ütemű tudományos-technológiai fejlődés, valamint ezek széles körű társadalmi, gazdasági, kulturális kihatásai minősülnek. 1178 1238 1298 1357 1418 1481 1544 1606

1662 1674 A globalizáció az emberek, az eszmék, a tudományos-technológiai ismeretek, az áruk és a szolgáltatások kontinenseket, országhatárokat nem ismerő, szinte korlátlan áramlása. Ez a folyamat kiélezte az államok közötti gazdasági versengést. A felgyorsult fejlődés a tudomány és a technológia vívmányainak mielőbbi gyakorlati alkalmazását és lehető leggyorsabb elterjesztését a gazdasági növekedés hajtóerejévé változtatta. 1739 1793 1854 1916 1978 2033 2096 írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 3/4 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint a témakör a témakör maximális elért elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör II. rész – másolás szövegszerkesztéssel A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20 20 20 20 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt

pontszám I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok II. rész – másolás szövegszerkesztéssel javító tanár Dátum: . jegyző Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a III írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a II összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 4/4 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Név: . osztály: MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 III. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0811 III.

összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Fontos tudnivalók A feladat megoldásánál a programok alapértelmezés szerinti beállításai használandók! Valamennyi munkát lemezen kell beadni! Lemezen beadandó fájlok: − <saját név prezentáció> − <saját név levél> írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 2/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont A) Bemutató-készítés Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő, 3 diából álló bemutatót, amely meghívó egy hangversenyre! 1. Állítsa be a diák hátterét! Mindhárom dia háttere színátmenetes legyen, az első dia két színe: RGB(119,161,146) és RGB(187,224,227), a másodiké RGB(169,72,53) és RGB(243,211,197) legyen. A harmadik dia háttere egyezzen meg az elsőével! 2. Az első diára a prezentációkészítő program

rajzeszközeivel rajzoljon meg a minta alapján egy két oktávos zongora billentyűzetet! A fehér billentyűk mérete: 6,2 cm x 1,2 cm, a fekete billentyűké pedig 4,4 cm x 0,6 cm. Alkalmazza a másolást, ahol lehetséges! A végén az elkészült rajz elemeit foglalja egyetlen csoportba! Helyezze a rajzot a dia közepére! 1. dia 3. Az első diára helyezzen a mintának megfelelően formázott Koncert meghívó feliratot! Mindkét szó vízszintesen kissé megnyújtott félkör alakú legyen, fehér betűszín, a betűket vékony fekete vonal határolja! Szélességük kb. a zongora billentyűzetével egyezzen meg, elhelyezésük a minta szerinti legyen! 4. A dia elemei animálva jelenjenek meg, a leírás sorrendjében: – Koncert: növekedéssel jelenjen meg, automatikusan; – Meghívó: növekedéssel jelenjen meg, a Koncert megjelenése után; – Billentyűzet: eleinte halvány, majd egyre erősebb; a Meghívó megjelenése után! 5. A második diára másolja át a

billentyűzetet, és az minta szerinti arányban kicsinyítve, és elforgatva helyezze el a dia bal felső sarkában! A kép legyen 50%-ban átlátszó! 6. A második dián helyezzen el a mintának megfelelő szövegű és formátumú feliratokat! (Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Kishajmási Zeneiskola félévzáró zongorahangversenyére; Időpont: 2008.0130 Helyszín: Kishajmás, Muzsika u. 1 írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 3/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint A belépés ingyenes!! ☺ ) – A Szeretettel meghívjuk kezdetű szöveg: fehér színű, 36 pontos, félkövér, dőlt és árnyékolt, vízszintesen középre igazított. – Az időpont és a helyszín: 24 pontos, félkövér, balra igazított, pont felsorolás szimbólummal; fehér, árnyékoltan keretezett háttérrel, csak a cím dőlt. – A Belépés ingyenes szöveg: fehér, 24 pontos, félkövér, dőlt, vízszintesen

középre igazított. 2. dia 7. A második dia az első után, kattintásra, áttűnéssel jelenjen meg, jobbról jöjjön be! 8. A dia szöveges elemei animálva jelenjenek meg, a leírás sorrendjében: – Szeretettel meghívjuk: betűnként jelenjen meg, gyors animációval automatikusan induljon a dia megjelenésekor; – Időpont, helyszín: az előbbi után időzítve, 2 mp késleltetéssel, egyszerű megjelenéssel; – Belépés: az előbbi után időzítve, 1 mp késleltetéssel, pörögve! 9. A harmadik dián helyezzen el a jobb alsó sarokba a mintának megfelelő helyzetű billentyűzet rajzot, hasonló méretben, mint a második dián! Legyen 50%-ban átlátszó! A dia tetején, középen helyezze el a Műsor feliratot, ami az első dia Koncert feliratának megfelelő stílusú legyen! írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 4/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint 3. dia 10. A műsort többszintű

felsorolással adja meg, a minta szerint! – 1. szint: 28 pontos betű, két különböző grafikus felsorolás jel legyen! – 2. szint: 24 pontos betű; felsorolás jel: gondolatjel – 3. szint: 20 pontos betű; felsorolás jel: az alapértelmezettől eltérő, a mintához hasonló. (Kiss Norbert (VI. o) műsora: Ludwig van Beethoven: Holdfény szonáta, Für Elise Wolfgang Amadeus Mozart Török induló; Tihanyi Csilla (II. tk) műsora: JS Bach: Air, Wohltemperiertes Klavier ) 11. A harmadik dia a második után, kattintásra, áttűnéssel jelenjen meg, balról jöjjön be! 12. A műsor soronként animálva jelenjen meg, alulról, 0,5 másodperces eltéréssel kövessék egymást a sorok! Mentse el a prezentációt a lemezre <saját név prezentáció> néven! B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása Írjon hivatalos levelet a Zeneiskola Igazgatójának (dr. Kürti Andrásnénak), melyben leírja, hogy a hangversenymeghívót a megrendelésnek megfelelően

elkészítette! − A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, tárgy, megszólítás, dátum, aláírás)! − Betűmérete legyen 12-es, betűtípusa a program alapértelmezett betűtípusa! − A megszólítás legyen középre igazítva, a szövegtörzs sorkizárt, és alkalmazzon 1 cm-es behúzást az első sorban! − A feljegyzésbe a szövegtörzs után szúrja be a második elkészített diát, középre igazítva! − Az aláírás helyén húzzon 5 cm-es vízszintes vonalat, formázott tabulátor segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írja oda az aláírás szót! Mentse el a levelet <saját név levél> néven! írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 5/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 6/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint

írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 7/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek Név: . osztály: középszint a témakör a témakör a feladat maximális elért elért maximális betűjele pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok II. rész – másolás szövegszerkesztéssel III. rész – összetett A) feladat megoldása B) számítógépen ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 40 40 20 20 20 20 15 5 20 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok II. rész – másolás szövegszerkesztéssel III. rész – összetett feladat megoldása számítógépen

javító tanár Dátum: . írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 jegyző Dátum: . 8/8 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 0811 MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Javítási-értékelési útmutató Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga 0811 2 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint

Javítási-értékelési útmutató I. Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 1. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! (4 pont) a. b. c. d. H. Szakasz: a szöveges dokumentumok legkisebb egysége H. Bal behúzás: értéke megadja, hogy egy bekezdés szövege a lap bal szélétől milyen távolságra található. H. Fejléc: a szöveges dokumentum szövegtörzstől elkülönülő része, az ide beírt szöveg minden oldal alján megjelenik. I . Tabulátor: a szöveges dokumentumokban egy pozíciót határoz meg a soron belül. A Tab billentyűt megnyomva a következő tabulátorpozícióra léphetünk. 4 2. Párosítsa a felsorolt eszközöket a megfelelő rövidítésekkel! (4 pont) Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! a. b. c. d. Processzor Memória Egér Merevlemez D. A. C. B. HDD CPU DPI RAM 4 3. Az alábbiak közül melyik képlet helytelen az

Excel-ben? (1 pont) a. b. c. d. =A1 =A1+B1 =$A1+B$1 =$A 1 4. Jelölje meg azt az angol kifejezést, amelynek magyar megfelelője helytelen!(1 pont) a. b. c. d. driver – eszközmeghajtó program uninstall – program eltávolítása a számítógépről touch pad – érintőképernyő scanner – lapolvasó 1 írásbeli vizsga 0811 3 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 10 pont 1. Mormon rágcsáló vallási irányzat halk beszéd rosszkedvű ember 2 2. Dedukció balettmozdulat levezetés óvoda régiesen ajánlás 2 3. Nefrológia hajfonási módszer hisztériás idegbetegség hangszertudomány vesegyógyászat 2 4. Kvázi szinte nyakravaló sajt sörféle 2 5. Manióka mesebeli lény mennyei eledel fiatal birka ehető növény 2 C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10

pont 1. Húzza alá az igaz állításokat! Minden helyes válasz 1 pont! Az oktatási folyamat fő fázisai: a. ismeretszerzés b. tanulás c. alkalmazás d. tanítás 2 A képesség magában foglalja: a. ismeret b. jártasság c. készség d. adottság 4 írásbeli vizsga 0811 4 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 2. Magyarázza meg az alábbi szavakat! Akceleráció: felgyorsult fejlődés. 1 Nukleáris család: a szülők és velük élő gyermekeik. 1 3. Mikor lesz fontos a gyermeknek a kortársak véleménye? Kisiskolás korban. 1 4. Melyik kort nevezhetjük az „objektív” érdeklődés kezdetének? Kisiskolás kor. 1 D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 1. Húzza alá az abaposztóra vonatkozó igaz állításokat! Helyes válaszonként 1-1 pont Az abaposztó ványolt gyapjúszövet. A magyar szűrposztónál durvább minőségű. Színe leggyakrabban

fehér. Első magyar említése a XVI. sz-ból való A szó a magyarban oszmán-török eredetű. 4 2. Húzza alá a pártára vonatkozó igaz állításokat! Helyes válaszonként 1-1 pont A leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt. A gatya és a pendely korcának neve. A menyasszonyi fejdíszként használt koszorú sok helyen örökölte a párta nevet is. 3 3. Hogyan menekül meg a csillagszemű juhász a) a fehér medvétől? A medvét a juhász csillagszemével megrettenti. b) az óriás sündisznóktól? Az óriás sündisznókat csudafurulyájával halálra táncoltatja. c) a kaszásverembe vetéstől? Nem őt, hanem szűrével, kalapjával, tarisznyájával felöltöztetett fokosát vetik. 3 írásbeli vizsga 0811 5 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Szöveges, kifejtendő feladatok 1. Honnan ered a Pünkösd ünnepe, és mi jellemzi? 10 pont A néphagyományban, és

a vallási életben is fontos szerepet töltött be, Pünkösd ünnepe. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik Ennek megfelelően ez is, a húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. ( Május 10-e és június 13-a közé eshet) A keresztények Pünkösdkor azt ünneplik, mikor Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték ugyanis a Pészach utáni ötvenedik napon Sabouthkor (hetek ünnepe) az aratás, az első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét. A magyar pünkösdi szokások elsősorban a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de a szokás egyes elemei (mint például a pünkösdi királynéválasztás, vagy a zöldágazás) régebbi, pogány időkre nyúlnak vissza. Sok más keresztény ünnephez hasonlóan itt is a már meglévő, pogány

hiedelmekre épült rá a keresztény tartalom, s olvadt össze egy közös ünneppé. Tanári elbírálás szerint! Teljesítés szintje átlagon minimális átlagos felüli Értékelési szempontok 1) 2) 3) 4) Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? Mennyire tájékozott a témakörben? Milyenek a tárgyi ismeretei? Milyen mértékű ismeretei a helyi hagyományokról? 2 1 3 2 1 Elért pont 4 3 2 1 2. Mutassa be példákon keresztül a társas beilleszkedés fontosságának okait, hogy az emberek miért keresik egymás társaságát! 10 pont Kulcsmondatok: A társak jelenléte önmagában jutalmazó, megerősítő jellegű. Önmagunk értékelése a társakkal való összehasonlítással lehetséges. Az együttműködés során nagyobb a szükséglet kielégülésünk, mint egyedül. Tanári elbírálás szerint! Teljesítés szintje átlagon minimális átlagos felüli Értékelési szempontok 1) Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 2) Mennyire

tájékozott a témakörben? 3) Milyenek a tárgyi ismeretei? írásbeli vizsga 0811 6 / 11 2 1 3 2 1 Elért pont 5 3 2 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató II. Másolás szövegszerkesztéssel 20 pont Az értékelés a beadott lemez alapján történik. A szaktanár feladata a lemezről a fájlok kinyomtatása. A pontozást a kinyomtatott papírra kell feltüntetni. A lemez a vizsgadokumentáció része. 10 perces másolás Az oktatás, a tanulás ügye tulajdonképpen csak a legutóbbi másfél évtizedben nyerte el méltó helyét az Európai Unió politikai arzenáljában, de akkor egy csapásra a döntéshozók érdeklődésének a homlokterébe került. A fennállásának fél évszázados évfordulójához közeledő Unió megalakulásától napjainkig ezen a téren is hosszú és tekervényes utat tett meg. Tudnunk kell, hogy az Európai Gazdasági Közösség, közismert nevén a Közös

Piac megalapításáról szóló Római Szerződés még egy szót sem ejtett az oktatásról, amelyet kizárólagosan nemzeti hatáskörbe tartozó ágazatnak tekintett. Akkor még természetesnek tűnt, hogy az elsődlegesen gazdasági, kereskedelmi célok közös megvalósítására alakult szervezet nem rendelkezhet kompetenciákkal a tartalmában és szervezeti felépítésében mélyen a nemzeti hagyományokban, a nyelvben és a kultúrában gyökerező oktatási kérdésekben. Az is igaz viszont, hogy a Közös Piac létrehozásában úttörő szerepet vállaló alapító atyák némelyike már akkor felismerte az oktatás és képzés kimagasló szerepét a közösség belső egységének kialakításában, megszilárdításában. Az eltelt közel ötven év alatt az Európai Unión belül is olyan mélyreható társadalmi, gazdasági-technológiai és kulturális változások mentek végbe, amelyek gyökeresen megváltoztatták az oktatás társadalmi, gazdasági szerepéről,

fontosságáról vallott tudományos gondolkodást és felfogást. Az oktatás és képzés tekintetében a legjelentősebb fejleménynek a nemzetközi gazdasági, társadalmi viszonyokat forradalmasító globalizáció, a gyors ütemű tudományos-technológiai fejlődés, valamint ezek széles körű társadalmi, gazdasági, kulturális kihatásai minősülnek. A globalizáció az emberek, az eszmék, a tudományos-technológiai ismeretek, az áruk és a szolgáltatások kontinenseket, országhatárokat nem ismerő, szinte korlátlan áramlása. Ez a folyamat kiélezte az államok közötti gazdasági versengést. A felgyorsult fejlődés a tudomány és a technológia vívmányainak mielőbbi gyakorlati alkalmazását és lehető leggyorsabb elterjesztését a gazdasági növekedés hajtóerejévé változtatta. Értékelés A követelményben megadott leütés számnak megfelelő másolandó szöveg helyett hosszabb szöveg azért került kitűzésre, hogy a jobb képességű

tanulók megkülönböztethetők legyenek. A gépírásban szokásos újrakezdés a másolási lehetőség miatt nem megengedhető. A feladatban megadott beállításokkal a megoldásnak megfelelő írásképet kap a vizsgázó. A bekezdés vége billentyű használata könnyen ellenőrizhető, valamint az is megállapítható, hogy a „kemény enter” („bekezdés vége”) helyett nem használt-e „lágy entert” (shift+enter). A megoldásban a soronként megadott leütések számának megállapítása során magyar billentyűkiosztást vettünk figyelembe. Azon karakterek, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges, kettővel növelik a leütött karakterek számát. (Nagybetű, kettőspont, idézőjel stb) Értelemszerűen a szóköz és a „bekezdés vége” is 1-1 karakternek számít. írásbeli vizsga 0811 7 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Ha a

vizsgázó nem magyar billentyűzetet használ, a megoldásban megadott karakterértékek növelhetők a fenti elvnek megfelelően (ahány billentyű egyidejű leütése szükséges, a leütésszám annyival növekszik). Leütésszám 500 600 630 650 670 700 730 750 770 800 830 1000 1170 1200 1250 1330 1400 1500 1600 1700 1750 1800 1830 2000 20 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 Hibaszámtól függő elérhető pontszám 15 10 5 0 0-1 2 30-1 2 40-2 3 40-2 3-4 50-1 2-3 4 52 3 4 52 3 4 52 3 4 52-3 4 52-3 4 52-3 4 5 63-4 5 5 63-4 5 6-7 83-4 5-6 7 83-5 6 7 83-5 6 7-8 93-5 6-7 8 94-6 7 8-9 104-6 7-8 9 104-6 7-8 9-10 114-7 8 9-10 114-7 8-9 10 114-7 8-9 10-11 125-8 9-10 11-12 13- 1 Tiltott művelet: Szóköz ismételt leütésével végzett igazítás. A „bekezdés vége” billentyű indokolatlan használata Ebben az esetben a feladat 0 pontos! Ha a tanuló nem alkalmazott tiltott műveletet, először a hibaszámtól függő elérhető

pontszámot kell megállapítani. Az így megállapított pontszámot kell az előírt beállításoktól való eltérés esetén csökkenteni az alábbi módon: Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm Fejléc: balra igazítva <saját név> Lábléc: <Fájlnév és útvonal> Betűtípus: Times New Roman 12 Bekezdés: balra igazított Sorköz: szimpla Térköz: előtte 6 pont Mentés lemezre, fájlnév: <saját név másolás> 1 pont 1 pont 1 pont 0,5 pont 0,5 pont 0,5 pont 1 pont 0,5 pont „Lágy enterek” használatakor további 2 pont levonás jár! írásbeli vizsga 0811 8 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató III. Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont A) Bemutató-készítés − Mentés jó néven, hibátlan szövegbevitel az összes dián − Mindhárom dia háttere megfelel a leírásnak; van színátmenet; az első dia két színe:

RGB(119,161,146) és RGB(187,224,227); a másodiké RGB(169,72,53) és RGB(243,211,197); a harmadik dia háttere megegyezik az elsőével − Felismerhető, a mintának megfelelő a billentyűzet − A fehér billentyűk mérete: 6,2 cm x 1,2 cm; a fekete billentyűké pedig 4,4 cm x 0,6 cm; egy objektum 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1. dia − Az első dián a billentyűzet és a feliratok a mintának megfelelően megjelennek 1 pont − A dia elemei animálva jelennek meg, a leírás sorrendjében: 1 pont • Koncert: növekedéssel jelenik meg, automatikusan • Meghívó: növekedéssel jelenik meg, a Koncert megjelenése után • Billentyűzet: eleinte halvány, majd egyre erősebb; a Meghívó megjelenése után − A második dián látható a billentyűzet, a minta szerinti arányban kicsinyítve, és elforgatva, a dia bal felső sarkában; a kép 50%-ban átlátszó! 1 pont − A második dián elhelyezte a mintának megfelelő szövegű és formátumú feliratokat 2 pont

• A Szeretettel meghívjuk kezdetű szöveg: fehér színű, 36 pontos, félkövér, dőlt és árnyékolt, vízszintesen középre igazított (1 pont) • Az időpont és a helyszín: 24 pontos, félkövér, balra igazított, pont felsorolás szimbólummal; fehér, árnyékoltan keretezett háttérrel, írásbeli vizsga 0811 9 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató csak a cím dőlt; a Belépés ingyenes szöveg: fehér, 24 pontos, félkövér, dőlt, vízszintesen középre igazított (1 pont) 2. dia − A második dia az első után, kattintásra, áttűnéssel jelenik meg, jobbról; a harmadik dia a második után, kattintásra, áttűnéssel jelenik meg, balról 1 pont − A dia szöveges elemei animálva jelennek meg, a leírás sorrendjében 2 pont • Szeretettel meghívjuk: betűnként jelenik meg, gyors animációval, automatikusan a dia megjelenésekor (1 pont) • Időpont,

helyszín: az előbbi után időzítve, 2 mp késleltetéssel, egyszerű megjelenéssel, Belépés: az előbbi után időzítve, 1 mp késleltetéssel, pörögve (1 pont) − A harmadik dia jobb alsó sarkában a mintának megfelelő helyzetű billentyűzet látható, megfelelő méretben, 50%-ban átlátszó; a dia tetején, középen a mintának megfelelő stílusú Műsor felirat 1 pont 3. dia − A műsor többszintű felsorolással jelenik meg, a minta szerint írásbeli vizsga 0811 10 / 11 1 pont 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató • 1. szint: 28 pontos betű, két különböző grafikus felsorolás jel • 2. szint: 24 pontos betű; felsorolás jel: gondolatjel • 3. szint: 20 pontos betű; felsorolás jel: az alapértelmezettől eltérő, a mintához hasonló − A műsor soronként animálva jelenik meg, alulról, 0,5 másodperces eltéréssel követik egymást a sorok 1 pont B)

Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása − A feljegyzés tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, tárgy, megszólítás, dátum, aláírás) 1 pont − Mentés jó néven, hibátlan gépelés, a levél megfogalmazása tárgyszerű, alkalmazza a hivatalos nyelvet 1 pont − Betűméret 12-es, a megszólítás középre igazított, a szövegtörzs sorkizárt, 1 cm-es behúzást alkalmaz az első sorban 1 pont − A szövegtörzs után a második dia középre igazítva beszúrásra került 1 pont − Az aláírás helye kialakítva, 5 cm-es vízszintes vonal, formázott tabulátorok segítségével, alatta (középen) az aláírás szó írásbeli vizsga 0811 11 / 11 1 pont 2008. május 26