Education | Pedagogy » A nevelés mibenlétéről

Datasheet

Year, pagecount:2006, 10 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:153

Uploaded:March 04, 2009

Size:249 KB

Institution:-

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!

Comments

No comments yet. You can be the first!


New comment

Content extract

A nevelés mibenlétéről A nevelés fogalma, a nevelés szükségessége, nevelési célok, nevelési eszmény A pedagógia fogalma -a pedagógia fogalma, a pedagógia mint tudomány -a pedagógia tárgya: a nevelés, sokféle meghatározás - hagyományos pedagógia felfogása: a gyermekre gyakorolt célirányos, tudatos, rendszeres, tervszerű ráhatás, hiányos - napjainkban, a nevelés fogalmának korszerű meghatározásakor több szempont érvényesül (lásd Pedagógiai kézikönyv, 15.o) - alakulás/alakítás, valamint fejlődés/fejlesztés nem szinonimák Nevelésről szóló felfogások - Pedagógia ( a gyakorlati nevelési folyamat minden formája), neveléstudomány (a nevelési valóság tudományos megvilágítása) - A nevelés érvényessége: a nevelés mint mindennapi jelenség, közhely - Történeti szempontból a nevelés három felfogása: túl általános, szűk, egyszerűsített változat A nevelésről szóló felfogások bemutatása

-túl általános megközelítés: - Helvetius” A nevelés mindenható”, Nietzsche „ nem lesz semmi más gondolat, csak a nevelés” -túl szűk felfogás: -Aquinói Szent Tamás: a nevelés nem más, mint a lélek pihentetése - Rousseau és Rudolf Steiner álláspontja, a nevelő mint kertész A nevelés fogalmának egyszerűsített változatai - - a nevelés nem azonos a szocializációval, pedagógiai babonák eloszlatása szocializáció: bevezetni a valós világba, nevelés: jobb világért való fáradozás, magasabb rendű célok megfogalmazása (Comenius hite) Herbart : „Pedagógiai előadások vázlata” , oktatás és nevelés kapcsolatának kérdése, egymást kiegészítik A nevelés soha nem lezárható A nevelés szükségessége - „különös vonása az emberiségnek, hogy nevelésre szorul” (Kant: Antropológiai írások) - Mi történne, ha nem nevelnénk? (vélemények feltérképezése és összegzése) - Metaforák a nevelésben A

nevelés szükségességét igazoló megfigyelések - farkasgyerekek példája, Romulus és Remus - Aveyron-i erdőben talált fiú (17 éves, Viktor) - Amala és Kamala (két indiai kislány) - bizonyítékok, hogy az ember hiánylény, magatehetetlen Nevelési eszmény és cél Mit nevezünk célnak? - nevelési cél: azoknak a tulajdonságoknak a rendszere, melynek kialakítására a nevelés során törekszünk ( Czike 1996.55) - A célrendszer funkciói: betájoló, szelekciós, organizációs, értékelőminősítő - A nevelési célrendszer szintjei: nevelési eszmény, nevelési célok, követelmények Nevelési eszmény - eszmény: példakép, mintakép, valamilyen magatartásnak, jelenségnek szemléletileg megragadott teljessége, tökéletessége - nevelési eszmény: minden korban a társadalom legátfogóbb és legáltalánosabb érdekeivel összhangban fogalmazza meg a személyiség legelvontabb modelljét - változáson ment keresztül a

történelem során (lásd Pedagógiai kézikönyv)) általános nevelési célok, le kell bontani (pszichológiai lebontás), Benjamin Bloom: kognitív, affektív, pszichomotorikus - - a követelmény egyéniesíti a fentieket Benjamin Bloom taxomómiája A kognitív szféra műveleteinek leírása: - ismeret, megismerés - megértés - alkalmazás - Elemzés, analízis - Szintézis - Értékelés